Boeddha Forum

De dialoog => Religie, Mens en Maatschappij => Topic gestart door: Y1010 op 06-12-2013 16:49

Titel: Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 06-12-2013 16:49
Een geest vol concepten van het Christendom is een geest die moeilijk helemaal het Boeddhisme kan vatten. Dit heb ik ooit gelezen.

In hoeverre heeft het Christendom inderdaad grondige tegenstrijdige visies over het leven?
Als christen is het toch heel goed mogelijk om ook boeddhist te zijn. Is dat eigenlijk wel zo?

Ik stel me zo van die vragen, omdat ik in de geest van het christendom ben opgegroeid en merk dat ik in benarde situaties toch weer automatisch de neiging heb, me tot God te richten. Die neiging laat me niet los, dat is een indruk van jaren programmatie.
Nog iemand die dit herkent?Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 07-12-2013 00:28
Een geest vol concepten van het Christendom is een geest die moeilijk helemaal het Boeddhisme kan vatten. Dit heb ik ooit gelezen.

In hoeverre heeft het Christendom inderdaad grondige tegenstrijdige visies over het leven?
Als christen is het toch heel goed mogelijk om ook boeddhist te zijn. Is dat eigenlijk wel zo?

Ik stel me zo van die vragen, omdat ik in de geest van het christendom ben opgegroeid en merk dat ik in benarde situaties toch weer automatisch de neiging heb, me tot God te richten. Die neiging laat me niet los, dat is een indruk van jaren programmatie.
Nog iemand die dit herkent?

Voor mij behoort de godsvraag tot de 3 de relatie.

De eerste relatie is de relatie met mezelf. De tweede relatie is de relatie met de ander. En de derde relatie is de relatie met God, de werkelijkheid, het universum, de realiteit, groter dan ... .

Er zijn godsvisies die ik niet kan omarmen wegens veel te eng. Ook wanneer iemand die zichzelf Christen noemt en zijn godsvisie op de eerste plaats zet en dit dan spiritualiteit noemt is voor mij veel te eng. Maar niet elke Christen doet dit, er zijn genoeg Christenen die een open godsvisie hebben, en wiens spiritualiteit er eentje is van vertrouwen en geborgenheid.

Voor mij, ik omarm geen persoonlijke god, is de 3de relatie er eentje van berusting en acceptatie.
Voor mij is de schepping geen schepping maar een procesmatig/wetmatig gebeuren. Toch hou ik me niet vast aan die visie. Het is slechts een conclusie van iemand met beperkt inzicht. Het zou dus best kunnen dat er wel een persoonlijke god is of iets totaal anders.

Nu denk ik niet dat het de bedoeling van het boeddhisme is om de mens bepaalde visies op te dringen.
Wat belangrijker is voor mij dat is de relatie.
Dat wanneer je het God noemt, dat je niet in onmin leeft met God.
En wanneer je het werkelijkheid noemt, dat je niet in onmin leeft met de werkelijkheid zoals ze is.

Wat niet wil zeggen dat men in een voortdurende extatische toestand van vertrouwen of berusting moet verkeren, (wat ook al niet gaat ook al zou je het willen). Maar wel dat de spirituele fundamenten toch wel krachtig genoeg moeten zijn om te kunnen zeggen "het is tot leven gekomen" en "ik ben tot rust gekomen in mijn relatie met het bestaan en het lijden dat er aanwezig is".


Voor ik bij het Boeddhisme kwam was ik zeer sterk afwijzend tov het Christendom, ik was een echte vijand. Door het Boeddhisme ben ik mijn houding gaan herzien.
Nu, ik ben geen verloren schaap dat in benarde situaties toch weer automatisch de neiging heeft om me tot God te richten, in die zin ken ik het niet.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Ujukarin op 07-12-2013 12:46
Een geest vol concepten van het Christendom is een geest die moeilijk helemaal het Boeddhisme kan vatten. Dit heb ik ooit gelezen.

In hoeverre heeft het Christendom inderdaad grondige tegenstrijdige visies over het leven?
Als christen is het toch heel goed mogelijk om ook boeddhist te zijn. Is dat eigenlijk wel zo?


Ik ben bang dat ik die eerste zin onderschrijf. Het is niet onmogelijk om beiden te combineren maar dan zit je echt bij de buitenbeentjes van beide religies, dus de aller-liberaalste kerken en de aller-liberaalste boeddhistische sanghas. Om met de laatste te beginnen: die zijn in de ogen van iets minder flexibele sanghas zoals de mijne tezeer verwaterd om zich nog serieus boeddhist te mogen noemen. Een aantal kernwaarden van boeddhisme zoals karma, an-atman (geen intrinsiek zelf en zeker niets dat op God lijkt), geen erfzonde o.i.d., geen verlossing-buiten-je-zelf zijn fundamenteel strijdig met wat ik van Christendom ken. Dus vroeger of later op het boeddhistisch pad zou je moeten kiezen...

With folded palms,

<Ujukarin>
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 07-12-2013 16:10
Nu zie ik dat kinderen die opgegroeid zijn in vrijheid, zonder reeds gevormde concepten, een heel andere benadering zullen hebben van de werkelijkheid.
Het is eigenlijk ook wel verrassend te ontdekken hoe elke religie een verschillende benadering geeft over de werkelijkheid.

Ujukarin, ik heb de indruk omdat je het woord verwaterd gebruikt, omdat je dat eigenlijk niet als een positieve evolutie ziet, eerder als het verwijderen van de kernleer.
geen verlossing-buiten-je-zelf Welk zelf?

Betweter
die afwijzing van Christendom herken ik en ook dat herzien van die houding.

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Ujukarin op 07-12-2013 20:12
Hoi Y,

Ujukarin, ik heb de indruk omdat je het woord verwaterd gebruikt, omdat je dat eigenlijk niet als een positieve evolutie ziet, eerder als het verwijderen van de kernleer.
geen verlossing-buiten-je-zelf Welk zelf?


Inderdaad, als je bijvoorbeeld ook de reakties van de bredere boeddhistische wereld op het boek 'Living Buddha, living Christ' van Thich Nhat Hanh bekijkt dan zijn die i.h.a. vrij sceptisch; met het gevoel dat het boek ver van de kernleer staat, misschien al iets té ver (hoewel Nhat Hanh nog wel als boeddhist gezien wordt).

Goed punt van de formulering. Kernwaarde van boeddhisme is beter geformuleerd als geen-verlossing-van-buitenaf (dus geen God enzo). Dus, automatisch, komt ie van binnenuit. Bijvoorbeeld door eigen kracht zoals de Boeddha het zelf deed, maar formuleringen in de trant van 'Ik had al Boeddhanatuur en moest alleen moeite doen die te ontdekken' mogen ook. Het is dus zeker niet zo dat je oude zelf (ego) die verlossing helpt bereiken, het is juist je nieuwe zelfloze zelf  :-X dat de overhand gaat krijgen.

With folded palms,

<Ujukarin>
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho op 08-12-2013 12:47
Ik ben iemand die het Christendom bestudeert naast het Boeddhisme. De wijze van prediking is in beide religies anders, maar de kern van beide vormen van spiritualiteit heeft in mijn optiek eenzelfde rode draad. In weerwil tot wat het Christendom allemaal beredenerend en theologiserend heeft willen beschrijven, hebben de kerkvaders in de eerste eeuwen van het Christendom altijd benadrukt dat ervarings-weten het allerbelangrijkste is. De Schrift was grotendeels een verklaring achteraf. Dat zal de hedendaagse Westerling, die leeft op de rede van het verstandelijk willen begrijpen, mogelijk vreemd in de oren klinken. Je kunt echter niet iemand tot de waarheid brengen, je kunt hooguit helpen het innerlijke gezichtsvermogen te richten. Dat ligt over het algemeen voorbij de rede. De kerkvaders waren in deze zeer geïnspireerd door het Neoplatonisme, zoals dat geleerd werd door de Griek Plotinus (ca. 204-270). De Oude Kerk draaide om mystagogisch schouwen, niet om een godsdienst op te dringen met een strikt uiterlijke Godheidopvatting.

De catechumeen diende zelf gemotiveerd te zijn om Christen te worden, er werd in die tijden nooit en te nimmer een kind van jongs af aan Christelijk opgevoed. Omdat dit als volstrekt zinloos werd beschouwd. De inwijding en initiatie tot het Mysterion was voorbehouden aan de volwassene. Er wordt echter al eeuwenlang een Christendom gebracht waarbij het kind meteen na de geboorte wordt gedoopt en als het ware van meet af aan lastig gevallen met een (levensbeschouwelijke) leer waarvoor het kind helemaal niet rijp is. Met alle gevolgen van dien.

Het Neoplatonisme is een uitvloeisel van de filosofie van Plato (ca. v.a. 427 v.Chr), die immers leerde dat ware pedagogiek slechts mogelijk is wanneer de mens leeft vanuit het ervarings-weten. Je kunt zoals al is aangegeven niet "iets voor waar houden" via de rede meedelen, vandaar dat Socrates (ca. v.a. 470 v.Chr) de leermeester van Plato)) zichzelf beschouwde als een vroedvrouw en niet als een leraar. De leerling moet immers zelf de eigen spirituele (tweede) geboorte volbrengen, de leraar (als “vroedvrouw”) kan slechts enigszins als katalysator werken, niets meer en niets minder. Dat geldt net zo goed voor het waarachtige en (mystieke) Christendom als voor het Boeddhisme. Ik zie de Verlossing en de Verlichting als dezelfde rode draad in beide religies. De weg is misschien anders, het uiteindelijke “doel” is hetzelfde: de mens heeft de innerlijke gerichtheid op God (Christelijk) of de innerlijke Boeddhanatuur (Mahayana Boeddhisme) reeds in zich, alleen wordt het innerlijke schouwen en zicht daarop versluierd door het egocentrische leven dat de mens normaliter leidt.

Het enige belangrijke verschil in dit kader tussen het Boeddhisme en het Christendom is dat de Boeddha de metafysica liet voor wat het was, het bestaan van God was voor hem een onbesliste kwestie. Dat moest je zelf maar ondervinden. Hij stelde het menselijk lijden (dukkha) centraal in zijn leerweg. Het Christendom spreekt wél over God als de Ene, de eenheid die in het Neoplatonisme ook tegelijkertijd de veelheid (en dito dualiteit) is en daaraan mysterieus genoeg ook ten grondslag ligt. Dat is een paradox, een symbolische manier van verwijzen naar het mysterie. Ik beveel geen vermenging aan van Boeddhisme en Christendom, omdat de systematiek en het pad immers verschillend zijn. Maar het realiseren van het Uiteindelijke in zichzelf, dat niet in woorden is uit te drukken, komt eigenlijk met elkaar overeen, ook al ontkent men dat vaak aan de hand van de uiterlijke leerstellingen. Maar uiterlijke leerstellingen zijn leerstellingen zonder meer, het gaat om het hart van daar waar naar verwezen wordt. In het Boeddhisme noemt men dat metaforisch beschouwd een vingerwijzing naar de maan. De vingerwijzing is de systematische leer, het zelf schouwen naar de maan verwijst naar het ervarings-weten.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 08-12-2013 13:50

Wat voor mij belangrijker is dan de theoretische discussie over Boeddhisme vs Christendom, dat is het lijden dat aan de grondslag ligt.

Welke richting een mens nu ook kiest,  er zijn altijd zaken die een mens momenteel of fundamenteel niet bevat.
En in die zin is het nuttig om een tot een bepaalde heilzame manier te komen in omgang met zaken die men.... nog niet ....  of  nooit kan bevatten.
Iets niet bevatten brengt mij, soms in een  mentale toestand van prikkelbaarheid, onrust, of een zekere gefrustreerd zijn omdat het maar niet wil komen.
Soms echter kan ik er makkelijk overheen stappen en mijn aandacht op andere zaken richten.

Het uit balans geraken bij bepaalde zaken, heeft in wezen niets te maken met de kwestie zelf. Maar eerder een zeker onvermogen om terug in balans te geraken bij bepaalde (zware) mentale inspanningen. Zeker wanneer andere emotionele zaken ook een rol spelen.
Omdat ik er soms makkelijk overheen kan stappen, is dit ook tegelijkertijd een onderdeel van de oplossing.
Ik kan het vasthouden, en er inderdaad een probleem van maken. Maar ik kan het ook gewoon loslaten, en voor de rest weinig of geen aandacht aan besteden.
En dan zet ik de tv. aan en opeens , ah, zo, dat bedoelen ze, nu snap ik het.

In die zin ben ik tot de conclusie gekomen, dat te lange theoretische beschouwingen vaak maar verder voert dan eigenlijk nodig is. Zonder de theorie te willen minimaliseren. Of dat het Boeddhisme niet haar bevindingen helder, klaar en duidelijk mag kenbaar maken.
Toch hebben bepaalde inzichten hun tijd nodig om te rijpen of duurt het een tijd vooraleer men  helder begrijpt. En jammer genoeg, sommige zaken komen nooit.


Ik heb er geen probleem mee dat mensen in nood naar God grijpen, als het maar helpt. En daarna Boeddhisme bestuderen, contempleren over de onderwerpen, of bepaalde technieken gebruiken of toepassen.
Ik kan me niet voorstellen dat Boeddha nu echt blijer gaat worden omdat er iemand met het etiket "echte serieuze Boeddhist" op zijn hoofd gaat rondlopen. Het gaat om de bevrijding in hart en geest van de mens  en niet om het etiket om mee te pronken.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: JG888 op 08-12-2013 17:30
Een groot verschil in het Christendom en Boeddhisme is de beoefening.
In het boeddhisme wordt een duidelijke instructie aangeboden voor de zuivering van de geest, de meditatie.
Het Boeddhisme gaat over het zelf ervaren en realiseren van de waarheid terwijl het zoals ik het vaak tegenwoordig zie, het in het Christendom gaat over het aanbidden van een god en in hem geloven.
De boeddha zei 'geloof niemand, ook mij niet, doe de beoefening en ervaar zelf de waarheid'.
Daarom spreekt het boeddhisme mij zo erg aan, het is geen blind geloof zoals ik dat vaak zie bij andere religies.
Waarom is juist de beoefening zo belangrijk?
Je kan wel de juiste intentie of voornemens hebben om bepaalde dingen te doen zoals niet stelen, liegen etc. of de andere kant op doen aan liefdadigheid, mensen helpen etc. maar dit betekent niet dat je dit uit wijsheid doet. Jij kan alles doen wat een persoon je opdraagt en als dit goede dingen zijn dan doe je goede dingen maar je doet dit omdat je in deze persoon gelooft en niet vanuit je eigen begrip en wijsheid.
Dit is naar mijn mening het verschil tussen het boeddhisme en andere religies. In het boeddhisme doe je dingen vanuit je eigen begrip en wijsheid, bij andere religies doe je dingen omdat die goed zouden zijn omdat je god het zegt. Een cruciaal verschil, wat mij betreft.

Voor de mensen die hier echt in geïnteresseerd zijn heb ik nog een documentaire over.
Deze documentaire gaat over een vrouw, Jotika Hermsen die nu 80 is en vroeger Christen was maar overgestapt is naar het boeddhisme. Ze legt ook uit waarom dit zo is gegaan en dus wat haar beweegredenen waren.

Documentaire: http://www.bosrtv.nl/uitzending.aspx?lIntEntityId=1550


Ik wil nog even aangeven dat ik geen expert ben op het gebied van religies, dit is de visie wat ik heb door mijn eigen ervaring.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Ujukarin op 08-12-2013 18:44
Hmmmm...

Citaat
Ik kan me niet voorstellen dat Boeddha nu echt blijer gaat worden omdat er iemand met het etiket "echte serieuze Boeddhist" op zijn hoofd gaat rondlopen. Het gaat om de bevrijding in hart en geest van de mens  en niet om het etiket om mee te pronken.

Boeddha was in zijn tijd buitengewoon scherp tegen een ieder die z'n leer verdraaide, er stukken uitpikte en met eigen ideetjes vermengde, etc. etc.; m.i. terecht, hij had alle reden tekeer te gaan tegen de neiging van brahmanisme toen en hindoeïsme nu om alles maar in zich te assimileren tot 'het is toch allemaal dezelfde religie en dat zijn wij'.
Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Boeddha blij zou zijn van mensen die ZELF maar even definieeren wat bevrijding van hart en geest is, en daarbij op onderdelen lijnrecht ingaan tegen zijn leer door bijvoorbeeld God weer naar binnen te smokkelen.

Let wel: boeddhisme is buitengewoon praktisch, zie o.a. de Maha-prajapati sutta die we onlangs hier in het forum ook weer zagen: alles wat bijdraagt aan einde van Lijden en tot Bevrijding is de Dharma, maar dat is dan dus wel Lijden en Bevrijding conform de termen zoals de Boeddha ze definieerde. Welke nogal anders zijn dan die uit andere religies waaronder Christendom, sorry...

With folded palms,

<Ujukarin>
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 10-12-2013 22:08
Hmmmm...


Wij beseffen maar al te goed dat elke Boeddhistische stroming een onvolkomen, door onwetende mensen vervormde uitdrukking is van de Dharma.
Wij beseffen ook dat er zeer vele andere, ook eveneens onvolkomen, door onwetende mensen vervormde uitdrukkingen bestaan van de Dharma.

Je hebt een punt, wanneer je in andere Boeddhistische stromingen dan je eigen stroming, onvolkomenheden kunt ontdekken.
Je hebt ook een punt, wanneer je in andere religies, dan je eigen religie, onvolkomenheden kunt ontdekken.

Zeer veel Boeddhisten accepteren het Christendom als een (onvolkomen, door onwetende mensen vervormde) uitdrukking van de Dharma. En sommige Christenen geloven dat zij de enige waarheid hebben. Net zoals sommige Boeddhisten dit geloven over hun geliefde stroming.

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Ujukarin op 11-12-2013 11:31
Kan alleen maar de Boeddha zelf citeren, uit die Maha-Prajapati soetra:

Citaat
Hij zei: "Maak je geen zorgen. Vat het zo op: alles wat in de praktijk tot gemoedsrust leidt, tot zuiverheid, afzondering, weinig verlangens, tevredenheid, inzicht, wijsheid, tot onthechting van de wereld en tot inzicht in wat deze wereld overstijgt, alles wat in je eigen ervaring tot deze doeleinden leidt, vat dat op als de Dharma, vat dat op als mijn leer."

Een ieder die dit opvat om allerlei dingen waarvan ik de relatie met boeddhisme niet snap, zoals een God-buiten-jezelf, als Dharma te beschrijven heeft nog wel wat uit te leggen aan de Boeddha  :-X

With folded palms,

<Ujukarin>
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho op 11-12-2013 13:37
Ik denk dat er een aantal overeenkomsten zijn in wat Christus verkondigde en wat de Boeddha predikte, onder andere liefdevolle vriendelijkheid, (naasten)liefde, intentionele zuiverheid, en dergelijke. Er zijn ook een aanzienlijk aantal verschillen. Toegespitst op de metafysica en of er een God bestaat of niet, was de Boeddha - voor zover ik dat heb begrepen - wars van allerlei uitspraken daaromtrent. Hij zweeg er over het algemeen over en liet de metafysica voor wat het was. Dat betekent geen ontkenning, noch een bevestiging. Doordat Gautama de Boeddha zweeg of niet op metafysische vragen in wilde gaan, kunnen we in het meest negatieve geval overgaan tot allerlei gissingen over wat hij eigenlijk bedoeld zou hebben, of niet. En het geloof in een God is in mijn optiek een zuiver persoonlijke kwestie.

Het Boeddhisme stellen tegenover het Christendom, zoals de titel van deze topic kan suggereren via het (tussengevoegde) woordje “versus” (vs) zal in het ernstigste geval ongetwijfeld ontaarden in een niet aflatende discussie over wat nu wel “Dharma” is en wat juist niet. Ik heb een groot respect voor eenieders mening, laat dat van meet af aan duidelijk zijn. Ik heb er immers niets mee van doen wat iemands opinie is of welk geloof hij of zij wel of niet aanhangt. Waar ik voor pleit, is om in ieder geval elke religie te respecteren voor wat het is. En ik denk dat iedere serieuze Boeddhist een diep respect heeft voor bijvoorbeeld het Christendom. Dat hoeft niet te betekenen dat de Boeddhist van zijn gekozen pad af hoeft te stappen. Een ieder is vrij om zijn of haar weg te kiezen en de daarbij het best passende spirituele lering. Ik pleit zeer zeker niet voor een vermenging van religieuze wegen, omdat wat in de ene leer als positief kan worden aangemerkt, in de andere lering als negatief kan worden beschouwd en omgekeerd. Dit zal betekenen dat wanneer iemand een mengelmoes gaat maken van diverse spirituele paden, terecht zal komen op een volstrekt tegenstrijdig stuk glad ijs, waar elke weg wordt geneutraliseerd door het tegendeel. Dat is wat in de New Age beweging is gebeurd. Met als gevolg dat er daar weinig of niets aan realisatie is terug te vinden. Ik hoor er ook weinig meer over, over die New Age, het is een gepasseerd station, bijna een voorbijgegane hype. Terwijl het Boeddhisme gewoon nog bestaat en tevens de andere grote godsdiensten. Dat zegt in mijn ogen al genoeg.

Ik heb veel religieuze onverdraagzaamheid gezien, en daarmee doel ik niet op wat hier dit forum wordt gezegd. En onverdraagzaamheid is wat de Soefi’s van de Islam etiketteren als de “heilige ziekte”. Dat is het ook, het is ziek en diep triest om de ander omwille van een ander geloof of een andere religie te verketteren. Dan voelt men zich “heiliger dan gij” via een spiritueel (opgeblazen) ego en dat is een volstrekt ongewenste situatie. Het Boeddhisme is over het algemeen een zeer verdraagzame religie, gelukkig. Daar kunnen andere godsdiensten soms een voorbeeld aan nemen. In de naam van welk geloof dan ook is veel kapot gemaakt, veel leed berokkend. Het wordt tijd dat de mens spiritueel eens volwassen wordt; ik zie daartoe een aantal mooie tendensen, maar het zal nog wel lange tijd duren voordat de gewenste verdraagzaamheid zal zijn bereikt. Misschien lukt het wel nooit, omdat diverse volgelingen van een bepaalde religie altijd maar hun eigen religieuze held op een voetstuk willen plaatsen en andermans religieuze held in een minderwaardig hoekje willen wegzetten. Dat getuigt in mijn ogen van het toegeven aan een zeer egoïstische vorm van wat we eigenlijk geen spiritualiteit meer kunnen noemen. Ik herhaal dat ik hier op dit forum niemand daarover aanspreek of wil aanspreken. Ik formuleer slechts mijn inzicht over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-12-2013 20:41
Kan alleen maar de Boeddha zelf citeren, uit die Maha-Prajapati soetra:

Citaat
Hij zei: "Maak je geen zorgen. Vat het zo op: alles wat in de praktijk tot gemoedsrust leidt, tot zuiverheid, afzondering, weinig verlangens, tevredenheid, inzicht, wijsheid, tot onthechting van de wereld en tot inzicht in wat deze wereld overstijgt, alles wat in je eigen ervaring tot deze doeleinden leidt, vat dat op als de Dharma, vat dat op als mijn leer."

Een ieder die dit opvat om allerlei dingen waarvan ik de relatie met boeddhisme niet snap, zoals een God-buiten-jezelf, als Dharma te beschrijven heeft nog wel wat uit te leggen aan de Boeddha  :-X

With folded palms,

<Ujukarin>

Ujukarin
er is geen zelf en ook geen zelfloos zelf.
Dat is een fantasie van je.
Dat zelfloos zelf is geen opvatting van de Boeddha.
Vandaar dat je bemerking God-buiten-je-zelf zo onjuist is.
Welk zelf staat voor de verkorte vraag van: welk zelf zou dat dan wel kunnen zijn
en het antwoord daarop is en kan alleen maar zijn:
Er is geen zelf.
Begrijp je me als ik zie dat je daarmee een foutieve formulering gebruikt als je spreekt over
buiten je zelf.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Ujukarin op 11-12-2013 21:37
Ujukarin
er is geen zelf en ook geen zelfloos zelf.
Dat is een fantasie van je.
Dat zelfloos zelf is geen opvatting van de Boeddha.
Vandaar dat je bemerking God-buiten-je-zelf zo onjuist is.
Welk zelf staat voor de verkorte vraag van: welk zelf zou dat dan wel kunnen zijn
en het antwoord daarop is en kan alleen maar zijn:
Er is geen zelf.
Begrijp je me als ik zie dat je daarmee een foutieve formulering gebruikt als je spreekt over
buiten je zelf.

Aha, weer een aardig zijspoor. Ik schreef, zie boven:

Citaat
Goed punt van de formulering. Kernwaarde van boeddhisme is beter geformuleerd als geen-verlossing-van-buitenaf (dus geen God enzo). Dus, automatisch, komt ie van binnenuit. Bijvoorbeeld door eigen kracht zoals de Boeddha het zelf deed, maar formuleringen in de trant van 'Ik had al Boeddhanatuur en moest alleen moeite doen die te ontdekken' mogen ook. Het is dus zeker niet zo dat je oude zelf (ego) die verlossing helpt bereiken, het is juist je nieuwe zelfloze zelf  dat de overhand gaat krijgen.

Ik zie graag op welke teksten, liefst pali-canon maar Nagarjuna mag ook, je je baseert; vooralsnog klinkt het als eigen fantasie gebaseerd op fors onbegrip van de Dharma. En wel hierom:Nu jouw beurt  :o

With folded palms,

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 12-12-2013 22:29
Ik probeer te zien wat het verschil zou kunnen zijn tussen verbeelding en fantasie.
Waarom zou verbeelding als aangenaam kunnen gezien worden en fantasie die klank niet bezit.
Het is verbeelding, wat je ziet is een produkt van jezelf en nu gebruik ik opzettelijk dat woord zelf om dat het common is of vertrouwd klinkt. Je kan spreken van de geest die X data bevat ziet iets dat Y zou kunnen genoemd worden, maar dat Y is een produkt, gezien als verdeeld en bestaand.
Om niet te zien met de door data misvormde geest, is het nodig waar te nemen met de zuivere geest. En die zuivere geest bevat geenenkel bestanddeel van iets dat ook maar aan enige persoonlijkheid of zelf beantwoord. Noem het bewustzijn, noem dat God... ga jij dat toch niet benoemen als "zelfloos zelf". noem het gewoon geest. Wat heb je toch met dat begrip zelf?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 13-12-2013 00:09
Ik denk niet dat Ujukarin met "zelfloze Zelf" een object bedoeld.
Maar wel een levensattitude, het onbaatzuchtig zijn, het niet op de eerste plaats op zichzelf gericht zijn.

Dus de bevrijding door transformatie van een ego gerichte hart/geest tot een onbaatzuchtig, het niet op de eerste plaats op zichzelf gerichte hart/geest.


-------------------------------------------------

voor mij, zo zie ik het.

Op de eerste plaats staat de transformatie van het ego hart/geest naar het zelfloosheid gerichte hart/geest.
En deze transformatie staat niet in relatie met metafysische vraagstukken. Is de ziel nu eeuwig of tijdelijk, of is het bewustzijn nu eeuwig, of geen oorsprong hebbende maar wel een eind, enz. enz.
Deze vraagstukken, allemaal heel interessant, maar zijn niet dienstig aan de transformatie.

Is de aarde nu rond of vierkant, of plat of draaien de sterren nu rond de aarde, of de aarde rond de zon  ?

Vanuit de middenweg bekeken is het nu ook alweer niet verboden om daar mee bezig te zijn. Maar is niet de hoofdzaak. Het belangrijkste, de hoofdzaak, is de transformatie van hart en geest.

En dan kom je bij het vraagstuk, hoe realiseer je die transformatie. Wat is wel dienstig aan die transformatie.
---------------------------------------------------------------
Toch is het in woorden weergeven van zowel het doel, als het pad, slechts relatieve zaken. Een manier van zien die begrijpbaar is. Maar anderen kunnen met andere woorden zowel het doel als het pad omschrijven, met een ander woordgebruik en toch hetzelfde.
Want de essentie, het hart/geest dat inderdaad getransformeerd is, realiseer je niet  door louter   een begrijpbare relatieve voorstelling er van te maken.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: JG888 op 13-12-2013 09:09
Ik probeer te zien wat het verschil zou kunnen zijn tussen verbeelding en fantasie.
Waarom zou verbeelding als aangenaam kunnen gezien worden en fantasie die klank niet bezit.
Het is verbeelding, wat je ziet is een produkt van jezelf en nu gebruik ik opzettelijk dat woord zelf om dat het common is of vertrouwd klinkt. Je kan spreken van de geest die X data bevat ziet iets dat Y zou kunnen genoemd worden, maar dat Y is een produkt, gezien als verdeeld en bestaand.
Om niet te zien met de door data misvormde geest, is het nodig waar te nemen met de zuivere geest. En die zuivere geest bevat geenenkel bestanddeel van iets dat ook maar aan enige persoonlijkheid of zelf beantwoord. Noem het bewustzijn, noem dat God... ga jij dat toch niet benoemen als "zelfloos zelf". noem het gewoon geest. Wat heb je toch met dat begrip zelf?

Waarom zou je datgene wat alle objecten observeert god noemen? God heeft in elke religie een andere uitgangsvorm, ander uiterlijk en verhaal. We kunnen iets dat rood is ook blauw gaan noemen, alleen raakt dan iedereen in de war. Dus laten we de observeerder van de objecten en ervaringen vooral geen god noemen. Het bewustzijn is algemeen geaccepteerd en komt denk ik ook het dichtst in de buurt qua taalgebruik. Bewustzijn - Bewust zijn, bewust zijn van de objecten die langskomen.
Hoe we het noemen is niet belangrijk omdat het gaat om de eigen ervaring maar als we het dan toch willen of moeten benoemen doe dit dan op zo'n manier dat forumleden niet in de war raken.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 13-12-2013 20:16
Ik denk niet dat Ujukarin met "zelfloze Zelf" een object bedoeld.
Maar wel een levensattitude, het onbaatzuchtig zijn, het niet op de eerste plaats op zichzelf gericht zijn.

Dus de bevrijding door transformatie van een ego gerichte hart/geest tot een onbaatzuchtig, het niet op de eerste plaats op zichzelf gerichte hart/geest.


-------------------------------------------------

voor mij, zo zie ik het.

Op de eerste plaats staat de transformatie van het ego hart/geest naar het zelfloosheid gerichte hart/geest.
En deze transformatie staat niet in relatie met metafysische vraagstukken. Is de ziel nu eeuwig of tijdelijk, of is het bewustzijn nu eeuwig, of geen oorsprong hebbende maar wel een eind, enz. enz.
Deze vraagstukken, allemaal heel interessant, maar zijn niet dienstig aan de transformatie.

Is de aarde nu rond of vierkant, of plat of draaien de sterren nu rond de aarde, of de aarde rond de zon  ?

Vanuit de middenweg bekeken is het nu ook alweer niet verboden om daar mee bezig te zijn. Maar is niet de hoofdzaak. Het belangrijkste, de hoofdzaak, is de transformatie van hart en geest.

En dan kom je bij het vraagstuk, hoe realiseer je die transformatie. Wat is wel dienstig aan die transformatie.
---------------------------------------------------------------
Toch is het in woorden weergeven van zowel het doel, als het pad, slechts relatieve zaken. Een manier van zien die begrijpbaar is. Maar anderen kunnen met andere woorden zowel het doel als het pad omschrijven, met een ander woordgebruik en toch hetzelfde.
Want de essentie, het hart/geest dat inderdaad getransformeerd is, realiseer je niet  door louter   een begrijpbare relatieve voorstelling er van te maken.
Ik weet niet of hij dat als object ziet, in elk geval als een geest in een bepaalde toestand kan waargenomen is het wel degelijk vergelijkbaar met een object.

Eigenlijk zou je dezelfde attitude als christen kunnen hebben...

Het is misschien een overdenking waard of christenen pleiten voor de middenweg.
Als ik het symbool zie, dat ligt het centrum hoger dan het midden, dus er is meer opoffering, meer ascese...
Christus is daar een extreem voorbeeld van. Dat is niet de middenweg.

Ja zo zie ik het ook.
Die transformatie is uiteraard ook eigen aan het Christendom.
Het zouden verschillende wegen naar hetzelfde doel kunnen zijn.

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 13-12-2013 20:39
Ik probeer te zien wat het verschil zou kunnen zijn tussen verbeelding en fantasie.
Waarom zou verbeelding als aangenaam kunnen gezien worden en fantasie die klank niet bezit.
Het is verbeelding, wat je ziet is een produkt van jezelf en nu gebruik ik opzettelijk dat woord zelf om dat het common is of vertrouwd klinkt. Je kan spreken van de geest die X data bevat ziet iets dat Y zou kunnen genoemd worden, maar dat Y is een produkt, gezien als verdeeld en bestaand.
Om niet te zien met de door data misvormde geest, is het nodig waar te nemen met de zuivere geest. En die zuivere geest bevat geenenkel bestanddeel van iets dat ook maar aan enige persoonlijkheid of zelf beantwoord. Noem het bewustzijn, noem dat God... ga jij dat toch niet benoemen als "zelfloos zelf". noem het gewoon geest. Wat heb je toch met dat begrip zelf?

Waarom zou je datgene wat alle objecten observeert god noemen? God heeft in elke religie een andere uitgangsvorm, ander uiterlijk en verhaal. We kunnen iets dat rood is ook blauw gaan noemen, alleen raakt dan iedereen in de war. Dus laten we de observeerder van de objecten en ervaringen vooral geen god noemen. Het bewustzijn is algemeen geaccepteerd en komt denk ik ook het dichtst in de buurt qua taalgebruik. Bewustzijn - Bewust zijn, bewust zijn van de objecten die langskomen.
Hoe we het noemen is niet belangrijk omdat het gaat om de eigen ervaring maar als we het dan toch willen of moeten benoemen doe dit dan op zo'n manier dat forumleden niet in de war raken.

Als je het zo bekijkt, dan ziet God inderdaad alles.


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 14-12-2013 07:38
Ik probeer te zien wat het verschil zou kunnen zijn tussen verbeelding en fantasie.
Waarom zou verbeelding als aangenaam kunnen gezien worden en fantasie die klank niet bezit.
Het is verbeelding, wat je ziet is een produkt van jezelf en nu gebruik ik opzettelijk dat woord zelf om dat het common is of vertrouwd klinkt. Je kan spreken van de geest die X data bevat ziet iets dat Y zou kunnen genoemd worden, maar dat Y is een produkt, gezien als verdeeld en bestaand.
Om niet te zien met de door data misvormde geest, is het nodig waar te nemen met de zuivere geest. En die zuivere geest bevat geenenkel bestanddeel van iets dat ook maar aan enige persoonlijkheid of zelf beantwoord. Noem het bewustzijn, noem dat God... ga jij dat toch niet benoemen als "zelfloos zelf". noem het gewoon geest. Wat heb je toch met dat begrip zelf?

Waarom zou je datgene wat alle objecten observeert god noemen? God heeft in elke religie een andere uitgangsvorm, ander uiterlijk en verhaal. We kunnen iets dat rood is ook blauw gaan noemen, alleen raakt dan iedereen in de war. Dus laten we de observeerder van de objecten en ervaringen vooral geen god noemen. Het bewustzijn is algemeen geaccepteerd en komt denk ik ook het dichtst in de buurt qua taalgebruik. Bewustzijn - Bewust zijn, bewust zijn van de objecten die langskomen.
Hoe we het noemen is niet belangrijk omdat het gaat om de eigen ervaring maar als we het dan toch willen of moeten benoemen doe dit dan op zo'n manier dat forumleden niet in de war raken.

Als je het zo bekijkt, dan ziet God inderdaad alles.

Als je het zo bekijkt dan zouden ze  het Boeddhisme verplicht moeten maken voor de Christenen.  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 17-12-2013 20:51
Verplicht! Oh!
Ken je de gevolgen? Wat gaat dat veroorzaken?
Vrijheid is belangrijk.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: dbibdbn op 22-12-2013 15:29
Een geest vol concepten van het Christendom is een geest die moeilijk helemaal het Boeddhisme kan vatten. Dit heb ik ooit gelezen.

In hoeverre heeft het Christendom inderdaad grondige tegenstrijdige visies over het leven?
Als christen is het toch heel goed mogelijk om ook boeddhist te zijn. Is dat eigenlijk wel zo?

Ik stel me zo van die vragen, omdat ik in de geest van het christendom ben opgegroeid en merk dat ik in benarde situaties toch weer automatisch de neiging heb, me tot God te richten. Die neiging laat me niet los, dat is een indruk van jaren programmatie.
Nog iemand die dit herkent?

Mijn ervaringen met het Christendom is dat er een behoorlijke mate van vertroebeling plaatsvindt die, tragisch genoeg, juist in de geinterpreteerde leer zit. Hulp ligt buiten jezelf, tenminste, zo is de algemene interpretatie een algemeen heersende afkeer voor alle andere methoden om verlossing te vinden, zoals op zelfverwezenlijking gerichte meditatie (=Zonde, New Age, er is 1 autoriteit tot wie je richt, die ligt elders)
Mijn interpretatie over waar Verlossing te vinden is, is mijn interpretatie van de woorden van Chrisus: Ík ben de weg, de waarheid en het Leven'.

De heersende mening is dat Hij 'de manier is, de waarheid zoals afzonderlijk, buiten ons bestaand object dat jou heeft verrlost en het levende water om te drinken.' Het wordt symbolisch uitgelegd. . Ik vroeg me 'n keer af hoe het zou zijn als het letterlijk was bedoeld.
Dan is Christus 'de weg die ik NU loop, het leven dat ik NU leidt, het is het leven zoals het is: de realiteit van hier en nu'.

Als dat zo is, dacht ik, is de verlossing dus hier en nu te vinden?
En is er dan nog in de kern een onderscheid tussen het Christendom en het Boeddhisme?
Een mens heeft dan geen (opgelegde) remmingen meer om in zijn geest te zoeken naar Verlossing.

Ik ben niet in het Christendom opgegroeid, dus ben niet of weinig geconditioneerd daarin
maar als ik het nodig heb voor het uiten van dankbaarheid of vragen om nabijheid, bid ik wel. Niet vanuit een Christelijk beeld dat nu in mijn leven achterhaald is, maar tot bv het gewas op mijn bord dat me voedt, het feit dat ik zo'n fijn huis heb,of tot een grote heilige Intelligentie.

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 02-02-2014 18:53
Een geest vol concepten van het Christendom is een geest die moeilijk helemaal het Boeddhisme kan vatten. Dit heb ik ooit gelezen.

In hoeverre heeft het Christendom inderdaad grondige tegenstrijdige visies over het leven?
Als christen is het toch heel goed mogelijk om ook boeddhist te zijn. Is dat eigenlijk wel zo?


Het absolute in het Boeddhisme is vredig, onveranderlijk en onveranderbaar, niet-samengesteld, ongeboren, veroudert niet, wordt niet ziek, sterft niet. Het wordt ook het Dharma-Lichaam genoemd. Dit heeft tegengestelde kenmerken aan het grofstoffelijke lichaam dat we dagelijks zien en ervaren. Het Dharma-Lichaam is niet samengesteld uit delen, niet begrensd en heeft ook geen voeding nodig. Het kan niet vergaan. Het staat dus ook voor de edele waarheid van de beeindiging van het lijden, immers het kent geen geboorte, verouderen en sterven of ziek worden. Iemand die met de ogen van wijsheid dit Dharma-Lichaam ontdekt, bereikt Verlichting. Er wordt veel op gehamerd dat het Dharma-Lichaam, oftewel de Tathagata, niet gecreerd is (bijvoorbeeld in de Mahayana Parinirvana Sutra).

Mag het dan de naam God krijgen? Er zijn grote verschillen met het Christendom. Hoe? Niet qua kenmerken zoals ongeboren zijn, eeuwig zijn, vredig zijn, niet gecreerd zijn. Hoe dan wel? Nou, God is de schepper van de wereld en heeft een plan met de wereld en de mens. Hier gaat het absolute erg afwijken van het absolute in boeddhisme. Bovendien, God, het absolute, grijpt doelbewust en actief in in het leven van individuen en op een grotere schaal. 'Straks' zal God het kaf van koren scheiden en zal de wil van God geschieden. Dit gaat denk ik een hele andere kant op dan het absolute binnen boeddhisme.

Je kunt ook zeggen denk ik, in het Christendom is men het absolute toch gaan verbeelden of gaan voorstellen. Men is het absolute gaan zien als een entiteit, als een soort grote maar boven-menselijke persoonlijkheid of een soort Oergeest met emoties, met een duidelijke Wil en bedoeling/plan.

Het absolute in boeddhisme heeft geen wil en heeft eerder de aard van een spiegel. Een spiegel is roerloos en oordeelt niet en maakt geen plannen.  Het aanwezig zijn van het absolute brengt wel zaken op gang, van diens aanwezigheid gaat dus wel werking uit,  maar die activiteit die op gang komt, moet niet begrepen worden als een intentie van het absolute.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-02-2014 23:34
Een geest vol concepten van het Christendom is een geest die moeilijk helemaal het Boeddhisme kan vatten. Dit heb ik ooit gelezen.

In hoeverre heeft het Christendom inderdaad grondige tegenstrijdige visies over het leven?
Als christen is het toch heel goed mogelijk om ook boeddhist te zijn. Is dat eigenlijk wel zo?


Het absolute in het Boeddhisme is vredig, onveranderlijk en onveranderbaar, niet-samengesteld, ongeboren, veroudert niet, wordt niet ziek, sterft niet. Het wordt ook het Dharma-Lichaam genoemd. Dit heeft tegengestelde kenmerken aan het grofstoffelijke lichaam dat we dagelijks zien en ervaren. Het Dharma-Lichaam is niet samengesteld uit delen, niet begrensd en heeft ook geen voeding nodig. Het kan niet vergaan. Het staat dus ook voor de edele waarheid van de beeindiging van het lijden, immers het kent geen geboorte, verouderen en sterven of ziek worden. Iemand die met de ogen van wijsheid dit Dharma-Lichaam ontdekt, bereikt Verlichting. Er wordt veel op gehamerd dat het Dharma-Lichaam, oftewel de Tathagata, niet gecreerd is (bijvoorbeeld in de Mahayana Parinirvana Sutra).

Mag het dan de naam God krijgen? Er zijn grote verschillen met het Christendom. Hoe? Niet qua kenmerken zoals ongeboren zijn, eeuwig zijn, vredig zijn, niet gecreerd zijn. Hoe dan wel? Nou, God is de schepper van de wereld en heeft een plan met de wereld en de mens. Hier gaat het absolute erg afwijken van het absolute in boeddhisme. Bovendien, God, het absolute, grijpt doelbewust en actief in in het leven van individuen en op een grotere schaal. 'Straks' zal God het kaf van koren scheiden en zal de wil van God geschieden. Dit gaat denk ik een hele andere kant op dan het absolute binnen boeddhisme.

Je kunt ook zeggen denk ik, in het Christendom is men het absolute toch gaan verbeelden of gaan voorstellen. Men is het absolute gaan zien als een entiteit, als een soort grote maar boven-menselijke persoonlijkheid of een soort Oergeest met emoties, met een duidelijke Wil en bedoeling/plan.

Het absolute in boeddhisme heeft geen wil en heeft eerder de aard van een spiegel. Een spiegel is roerloos en oordeelt niet en maakt geen plannen.  Het aanwezig zijn van het absolute brengt wel zaken op gang, van diens aanwezigheid gaat dus wel werking uit,  maar die activiteit die op gang komt, moet niet begrepen worden als een intentie van het absolute.
informatie die je op dit terrein uit, dat mag alleen informatie zijn, die je rechtstreeks ontvangen hebt
en dan nog
op het moment dat zo'n informatie dan verder verteld wordt, wordt het een leugen
de waarheid wordt dus altijd op dat moment leugen
er is misschien geen mogelijkheid om te vertrouwen en te geloven,
dat gaat na een tijdje zoals een vrucht die geplukt werd
zijn zuiverheid, zijn schoonheid verliezen maw het verrot en wordt iets zonder waarheid en
daardoor gaat het misleiden en problemen net veroorzaken
dus het is zeker beter dat in eerste instantie rechtstreeks zuiver waar te nemen

over je woorden ga ik dus niets zeggen
dat zit binnen de niet logische structuur en dat is goed zo
dat ga ik eerst verwerken

jajaja een oergeest met een plan
ja dat lijkt me wel heel normaal, we doen dat met onszelf ook hé...
dus hebben van verbeelden een hobby gemaakt

er zijn goden en niet een klein beetje
pas maar op wie je tegen komt

als ik je goed begrijp
je benadrukt dat de wil van het goddelijke binnen het boeddhisme afwezig is
en dat dit het grootste onderscheid is met het christendom


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 04-02-2014 23:02
als ik je goed begrijp
je benadrukt dat de wil van het goddelijke binnen het boeddhisme afwezig is
en dat dit het grootste onderscheid is met het christendom

Hoi,
Ik kan de werelden niet bij elkaar brengen. Dit is een conflict in mij. Verschillende orientaties en sferen en karma's vechten om voorrang. Alsof de Boeddha aan de ene kant aan me trekt en Christus aan de andere kant. Ik durf me aan beide niet echt helemaal over te geven.Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 10-04-2014 08:02
omdat ik in de geest van het christendom ben opgegroeid en merk dat ik in benarde situaties toch weer automatisch de neiging heb, me tot God te richten. Die neiging laat me niet los, dat is een indruk van jaren programmatie.
Nog iemand die dit herkent?

Ik herken dit wel, maar voor mij vormt het geen probleem. Ik zie het ook niet als programmatie, want door je op God te richten, richt je je tevens op wat Chögyam Trungpa noemt je gezonde kern van fundamentele go(e)dheid. Als Jezus zegt, dat het koninkrijk God's in ons is, dan zegt hij in wezen hiermee hetzelfde.

Zelf zie ik geen enkele tegenspraak tussen de Boeddha Dharma en de oorspronkelijke leer van Jezus.
Ik onderscheid die leer echter wel van de latere kerkleer en dogmatiek.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 10-04-2014 13:42
Zelf zie ik geen enkele tegenspraak tussen de Boeddha Dharma en de oorspronkelijke leer van Jezus.
Ik onderscheid die leer echter wel van de latere kerkleer en dogmatiek.

Wat is de oorspronkelijke leer van Jezus?

Siebe


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 10-04-2014 22:13
Wat is de oorspronkelijke leer van Jezus?

Voor mij onderwees Jezus de Christus (de gezalfde) dezelfde leer die ook Gautama de Boeddha (de ontwaakte) onderwees, alléén met andere woorden: zijn wie je in werkelijkheid bent; éénwording met je ware natuur; éénwording met het Christusbewustzijn c.q. de Boeddhanatuur.
Beiden wezen ons dus de weg om zelf de Christus of de Boeddha te worden, of te wel het bewustzijn te verwerkelijken dat ze zelf hadden verwerkelijkt.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 10-04-2014 22:21
mooi verwoord :)
het bewustzijn te verwerkelijken dat ze zelf hadden verwerkelijkt.
dit versta ik wel niet, wat bedoel je hiermee?

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 10-04-2014 22:33
omdat ik in de geest van het christendom ben opgegroeid en merk dat ik in benarde situaties toch weer automatisch de neiging heb, me tot God te richten. Die neiging laat me niet los, dat is een indruk van jaren programmatie.
Nog iemand die dit herkent?

Ik herken dit wel, maar voor mij vormt het geen probleem. Ik zie het ook niet als programmatie, want door je op God te richten, richt je je tevens op wat Chögyam Trungpa noemt je gezonde kern van fundamentele go(e)dheid. Als Jezus zegt, dat het koninkrijk God's in ons is, dan zegt hij in wezen hiermee hetzelfde.

Zelf zie ik geen enkele tegenspraak tussen de Boeddha Dharma en de oorspronkelijke leer van Jezus.
Ik onderscheid die leer echter wel van de latere kerkleer en dogmatiek.
degenen die het ei hebben gelegd waar ik als kuiken te voorschijn kwam,
hebben me dusdanig gevormd dat ik braaf gehoorzaam alle bevelen zou opvolgen,
zodat ik werd wat zij wilden dat ik zou worden...
ik ben goed gemaakt opdat ik gehoorzaam zou zijn
iets in die zin?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 10-04-2014 22:54
dit versta ik wel niet, wat bedoel je hiermee?

Volledig beseffen wie of wat we in werkelijkheid zijn, wat ik hierboven beschreef als: "éénwording met je ware natuur; éénwording met het Christusbewustzijn c.q. de Boeddhanatuur"
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 10-04-2014 23:01
degenen die het ei hebben gelegd waar ik als kuiken te voorschijn kwam,
hebben me dusdanig gevormd dat ik braaf gehoorzaam alle bevelen zou opvolgen,
zodat ik werd wat zij wilden dat ik zou worden...
ik ben goed gemaakt opdat ik gehoorzaam zou zijn
iets in die zin?

Neen, ik mis hier de waarheid die vrij maakt.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 10-04-2014 23:10
dit versta ik wel niet, wat bedoel je hiermee?

Volledig beseffen wie of wat we in werkelijkheid zijn, wat ik hierboven beschreef als: "éénwording met je ware natuur; éénwording met het Christusbewustzijn c.q. de Boeddhanatuur"
ja zo is het
net een paar dagen geleden gepost dat we altijd in eenheid zijn, altijd verlicht zijn...
of te wel het bewustzijn te verwerkelijken dat ze zelf hadden verwerkelijkt.
als er in een post zelf verschijnt, dan ontbreken er puzzelstukken...
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 10-04-2014 23:16
degenen die het ei hebben gelegd waar ik als kuiken te voorschijn kwam,
hebben me dusdanig gevormd dat ik braaf gehoorzaam alle bevelen zou opvolgen,
zodat ik werd wat zij wilden dat ik zou worden...
ik ben goed gemaakt opdat ik gehoorzaam zou zijn
iets in die zin?

Neen, ik mis hier de waarheid die vrij maakt.

als dat puzzelstukje je nog ontbreekt, ben ik zo vrij je dat te bezorgen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 10-04-2014 23:24
Wat is de oorspronkelijke leer van Jezus?

Voor mij onderwees Jezus de Christus (de gezalfde) dezelfde leer die ook Gautama de Boeddha (de ontwaakte) onderwees, alléén met andere woorden: zijn wie je in werkelijkheid bent; éénwording met je ware natuur; éénwording met het Christusbewustzijn c.q. de Boeddhanatuur.
Beiden wezen ons dus de weg om zelf de Christus of de Boeddha te worden, of te wel het bewustzijn te verwerkelijken dat ze zelf hadden verwerkelijkt.

Ik wil dat wel denken maar als bijvoorbeeld Christus aan het kruis zegt: "vader waarom hebt u mij verlaten" drukt dat dan de geest van boeddhisme en boeddha-realisatie uit?
Drukt de duaal ervaren of begrepen relatie tussen ik en een opperste almachtige vader boeddha-realisatie uit? Ik wil de werelden best bij elkaar brengen maar zit er in beginsel toch niet iets in de knoei met dualiteit en geen-dualiteit? Heeft Christus de Vader ervaren als zijn diepste Zelf of is er toch een andersoortige religieuze beleving?

Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 09:09
als dat puzzelstukje je nog ontbreekt, ben ik zo vrij je dat te bezorgen.

De waarheid die vrij maakt is al mooi verwoordt door Sri Ramana:
 
"Er is noch schepping noch vernietiging,
Noch lot noch vrije wil;
Noch pad noch bereiken;
Dit is de definitieve waarheid."

Toch bedankt voor het aanbod. ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 09:32
Heeft Christus de Vader ervaren als zijn diepste Zelf of is er toch een andersoortige religieuze beleving?

Er is ook een non duale uiting overgeleverd van Jezus die luidt: "Ik en de Vader zijn één".
Het gevoel van verlatenheid aan het kruis is mogelijk nog een laatste opleving van zelfzucht, vóór hij ook die geest losliet.
Maar wie zal het zeggen...

"Boeddhisme vs Christendom", zoals de titel van deze draad luidt, is in ieder geval duaal gesteld.
Boeddha en Christus zijn echter één.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 11:48
als er in een post zelf verschijnt, dan ontbreken er puzzelstukken...

Zelf ervaar ik geen gemis bij het woord zelf.  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-04-2014 12:14
als dat puzzelstukje je nog ontbreekt, ben ik zo vrij je dat te bezorgen.

De waarheid die vrij maakt is al mooi verwoordt door Sri Ramana:
 
"Er is noch schepping noch vernietiging,
Noch lot noch vrije wil;
Noch pad noch bereiken;
Dit is de definitieve waarheid."

Toch bedankt voor het aanbod. ;)

ach ja fraai, maar hoe vrij maken woorden je? hoe vrij ben je werkelijk? Zijn al die fraaie woorden ten diepste gerealiseerd en dus begrepen of is het gewoon prettig voer voor ego?
Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-04-2014 12:24
als er in een post zelf verschijnt, dan ontbreken er puzzelstukken...

Zelf ervaar ik geen gemis bij het woord zelf.  ;)

waarom ga je niet in op wat ik schrijf?
het is natuurlijk allemaal heel diepzinnig wijs wat jij zegt.
Wat een flauwekul toch allemaal.
Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-04-2014 13:15
Heeft Christus de Vader ervaren als zijn diepste Zelf of is er toch een andersoortige religieuze beleving?

Er is ook een non duale uiting overgeleverd van Jezus die luidt: "Ik en de Vader zijn één".
Het gevoel van verlatenheid aan het kruis is mogelijk nog een laatste opleving van zelfzucht, vóór hij ook die geest losliet.
Maar wie zal het zeggen...

Als je op basis van dat kruismoment concludeert dat Jezus nog een soort zelfzucht had was Jezus dan echt gelijk aan Boeddha?

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 17:20
@Sybe

Ben je dezelfde persoon als Y1010?

Als je niets kunt met wat ik schrijf, dan reageer gewoon niet.
Even goed vrienden.  :-*
Er is niets diepzinnigs aan.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 17:29
Als je op basis van dat kruismoment concludeert dat Jezus nog een soort zelfzucht had was Jezus dan echt gelijk aan Boeddha?

Volgens mijn bescheiden mening is Jezus de Christus in een bepaald opzicht even gelijk als Gautama de Boeddha en als jij en ik en iedereen, namelijk in onze wezenskern die ook wel Boeddhanatuur, Christuszelf, Ware Zelf worden genoemd.
Als jij in staat bent het onnoembare preciezer te benoemen, dan ga je gang.
Voor mij schieten woorden altijd tekort.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-04-2014 17:39
@Sybe

Ben je dezelfde persoon als Y1010?

Als je niets kunt met wat ik schrijf, dan reageer gewoon niet.
Even goed vrienden.  :-*
Er is niets diepzinnigs aan.

Nee, ik ben niet Y1010, zat even verkeerd, sorry. Ik vraag me af in hoeverre je nu echt onderzocht hebt of
Boeddha en Jezus dezelfde soort realisatie hadden. Wat voor aanwijzingen heb jij daar concreet voor. Wil je die eens bespreken.

SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 18:44
Ik vraag me af in hoeverre je nu echt onderzocht hebt of
Boeddha en Jezus dezelfde soort realisatie hadden.

Of Gautama en Jezus dezelfde soort realisatie hadden, is volgens mij een vraag die voor ons niet te beantwoorden is. - althans niet in het stadium waarin we ons nu bevinden.
Ik zie ze beiden als twee grote leraren voor de hele mensheid. Voor mij spreken ze over dezelfde waarheid, maar met andere woorden. Beiden kwamen voort uit een andere cultuur en leefden in een andere tijd. De essentie van hun leren, is voor mij echter dezelfde: weten wie je werkelijk bent door het doorzien en overwinnen van het valse zelf, ook wel ego genoemd.

Het klinkt misschien gek, maar hoe meer ik werk aan mijn eigen realisatie des te meer overeenkomsten ontdek ik tussen beide wegen en alle andere authentieke spirituele wegen. Hier boven noemde ik al Sri Ramana Maharshi, wiens weg van zelfonderzoek met de vraag "wie ben ik?" een verdere bron van inspiratie voor mij vormt.

Voor mij is er één waarheid, maar vele wegen. De verschillen tussen de wegen zijn in toenemende mate slechts van secundair belang voor mij geworden. De weg van de één hoeft niet de weg voor de ander te zijn.
Om on-topic te blijven: Boeddhisme vs Christendom (of welke andere religie dan ook) zal voor mij alléén maar tot conflict leiden en daarmee tot vergroten van onnodig en zinloos lijden op deze planeet.

In plaats van op de verschillen tussen Gautama's en Jezus' leer, kunnen we ons mijns inziens beter richten op de overeenkomsten. Alleen zó kunnen we de tegenstelingen tussen beide overstijgen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-04-2014 19:12
Als je op basis van dat kruismoment concludeert dat Jezus nog een soort zelfzucht had was Jezus dan echt gelijk aan Boeddha?

Volgens mijn bescheiden mening is Jezus de Christus in een bepaald opzicht even gelijk als Gautama de Boeddha en als jij en ik en iedereen, namelijk in onze wezenskern die ook wel Boeddhanatuur, Christuszelf, Ware Zelf worden genoemd.
Als jij in staat bent het onnoembare preciezer te benoemen, dan ga je gang.
Voor mij schieten woorden altijd tekort.

Er zijn in boeddhisme allerlei vormen van realisatie, niveaus te onderscheiden. Je hebt de indelingen in stroom-betreder, eenmaal terugkerende, niet meer terugkerende, de arhat. Je hebt ook de pratyeka-boeddha. Dan heb je ook nog de Bodhisattva's die worden ingedeeld in tien niveaus of stadia, de bhumi's genoemd. Helemaal aan het einde van deze ontwikkeling staat de volledig verlichte, een Boeddha. Er is nog altijd een wereld van verschil, zo zegt men, tussen bodhisattva's en Boeddha's bijvoorbeeld in wat zij feitelijk verwezenlijkt hebben of belichamen.

Ik weet gewoon niet of Jezus hetzelfde belichaamde of had verwezenlijkt. Er lijken zeker overeenkomsten maar ik zie ook wel verschillen. Boeddha sprak volgens mij niet veel over Liefde, wat dat dan ook maar is. Liefde heb ik wel eens uitgelegd zien worden als de hartewens dat het alles en iedereen wel gaat en mededogen als de hartewens dat iedereen vrij is van lijden.

Liefde heeft volgens mij, maar anderen moeten me maar corrigeren, niet een of andere mystieke betekenis in boeddhisme. In het Christendom is God Liefde. Liefde heeft in boeddhisme eerder een kwalijke riek, namelijk er kleeft de geur van gehechtheid aan. Wat meer voorkomt is geloof ik liefdevolle vriendelijkheid.
Iedereen een warm hart toedragen.
Ik zou dit wel eens wat meer willen uitzoeken want veel weet heb ik er niet van. Wrs moeten we dan naar de Sanskriet woorden kijken. Iemand zin?

Als gesproken wordt over de liefde van de Boeddha dan zie ik dat men dit in verband brengt met zijn gulheid/goedheid. Zo gul en vriendelijk om iedereen te helpen ook bevrijding te realiseren. De Boeddha bekommert zich om elk wezen alsof het zijn enige zoon is. Toch moet iedereen wel zelf bevrijding realiseren. Een Boeddha kan wel onderrichten maar verlichting is een zelf-realisatie, niet een realisatie die van buitenaf komt zegt men.

Volgens mij kun je wel zeggen dat Wijsheid het kloppend Hart van Boeddhisme is. Wijsheid bevrijdt. Ik heb nog niet gelezen dat Liefde bevrijdt of dat bevrijding een daad van genade is door God.
Wijsheid is het medicijn voor onwetendheid en de benauwdheid van egocentrisme, hebzucht, agressie, trots etc, die zaken die de geest zo kwellen.

Een Boeddha heeft zijn gewone geest volledig getransformeerd in Wijsheid. Ja, het is zelfs de visie dat die universele natuur waar jij over spreekt niks anders is dan ongeboren of oorspronkelijke Wijsheid. Maar Liefde? Zijn Liefde en Wijsheid hier synoniemen?  Synoniemen voor die wijsheid zijn helder licht of gewaar-zijn. Dit is de manier waarop de geest werkelijk bestaat, onderwijst men. En de gewone geest met al diens geloof in ego en dualiteit etc is de (illusoire) manier waarop de geest functioneert, zich voordoet.

 
Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho op 11-04-2014 19:24
Het is onmogelijk om hier eventjes te bepalen of de Boeddha en Christus exact dezelfde soort realisatie hebben gehad. We kennen slechts hun woorden en de verhalen die over hun leven zijn verteld. Eerder is het de vraag in hoeverre ons hart is geraakt. Christus heeft mijn hart geraakt, ik geloof in God de Vader en dat Jezus Christus Zijn Zoon is, de Gezalfde. Ik ervaar dat de liefde die Jezus heeft gepredikt diep gaat, onpeilbaar diep, wat mezelf aangaat dan. De Boeddha komt ook liefdevol op me over, maar in Christus lijkt het voor mij persoonlijk dieper te gaan. Vandaar dat ik tot het Christelijk geloof ben gekomen, Jezus is voor mij de te volgen weg. De weg van de Boeddha was voor mij een jarenlange voorbereiding. Tientallen jaren zelfs. Dat kan voor de ander omgekeerd zijn, of heel anders werken. Ik kan hiervan slechts getuigen, maar het niet bewijzen. U zult me op mijn woord moeten geloven, of het juist niet willen aannemen dat ik mij in Christus vind. Of dit een “realisatie” kan worden genoemd? Ik heb dat woord ook vaak gebruikt hier op dit forum. Maar wat valt er te realiseren? Dit vooronderstelt een weg naar het heil, terwijl ik heb ervaren dat God Zijn genade schenkt aan wie Hij wil. Om niet, gratis en voor niets. Waarom de één wel en de ander niet, dat is een mysterie. Maar zonder genade géén heelheid. Dus de mens kan goede werken doen, en daar is in wezen ook niets mis mee. Maar of dat automatisch leidt naar de innerlijke heelheid? Er zijn zoveel verhalen van mensen die juist het tegenovergestelde belichaamden. Kijk naar de apostel Paulus, die als Saulus de Christenen zwaar vervolgde. Maar op de weg naar Damascus kreeg hij plotseling een visioen van Christus, waarna hij omdraaide als een blad van een boom en één van de sterkste voorvechters werd van Jezus Christus en het Christelijke geloof. Dat heeft niks met “realisatie” van doen, dat eindeloze “gezuiver” van zichzelf, door eigen toedoen. Karma veronderstelt gerechtigheid, dat is in het Christendom via het Oude Testament ook zichtbaar: de wet van Mozes, die regelgeving richt zich op de gerechtigheid. Maar er is meer dan de gerechtigheid, het karma of wat dan ook wat dit wil beschrijven. En dat is de genade en de liefde. God is liefde, staat in 1 Johannes 4:7-8, ik citeer de Bijbel, Herziene Statenvertaling:

“7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”


Zonder de liefde zijn wij verloren, dit is het enige wat deze wereld nodig heeft, en dat is die liefde. Wie daadwerkelijk liefheeft, houdt zich niet meer bezig met religieuze haarkloverij en allerlei verklaringen. De liefde heeft geen enkele verklaring nodig. Wanneer we de liefde toch proberen te verklaren, wordt het een zaak van het hoofd, van het denken. Terwijl de liefde een zaak is van het hart. Het hele idee dat religies met elkaar zouden moeten worden vergeleken en dat zou moeten worden uitgemaakt wie er meer gerealiseerd zou zijn en wie niet… Ik schaar dat onder dwaasheid, ook al begrijp ik het wel dat mensen hier naar zoeken. Maar we kunnen niet bewijzen welke Meester beter is. We kunnen hooguit met ons gevoel, met onze liefde reageren op een bepaalde Leraar. Althans, dat is mijn ervaring. En als het je aantrekt, wanneer je hart opent, dan ben je bij de juiste Leraar aangeland. Dat kan de Boeddha zijn, dat kan Christus zijn. Het ligt aan jou, niet aan de Meester. Jij zult de aantrekkingskracht ervaren van welke Leraar je tot zich trekt. Dat wat het beste past, is je weg. Bij mij leek dat lange tijd het Boeddhisme te zijn, en ik heb er veel aan gehad. Maar meer dan een fundament kon het niet zijn, daarop stoelt de liefde van God en van Jezus Christus. Dat is wat bij mij de juiste snaar raakt. Kijk wat bij u de juiste snaar raakt, dát is de waarheid. Niet welke Leraar zogenaamd “de beste” zou zijn. Waarachtige spiritualiteit is geen sportwedstrijd om de gouden medaille! Ik ervaar dat als de “heilige ziekte”: proberen te bepalen of zelfs te “bewijzen” welke leer de beste zou zijn in weerwil van andere spirituele stromingen. Mensen willen zo graag met woorden “bewijzen” dat ze in het juiste kamp zitten. Maar je kunt niet bepalen wat voor de ander goed is of juist, je kunt dat uitsluitend voor jezelf. Laat de ander maar zelf bepalen welke weg hij of zij wil gaan.

En zo is het, zo heb ik het ervaren, begrepen en doorleefd.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-04-2014 19:35
In plaats van op de verschillen tussen Gautama's en Jezus' leer, kunnen we ons mijns inziens beter richten op de overeenkomsten. Alleen zó kunnen we de tegenstelingen tussen beide overstijgen.

Als er tegenstellingen bestaan, ik weet het niet, mogen ze van mij best bestaan.
Wat bedoelt Jezus volgens jou met God liefhebben boven alles?

Matt. 22:37-38 – Hij antwoorde: ‘Heb
de Heer, uw God, lief met heel uw
hart en met heel uw ziel en met heel
uw verstand. Dat is het grootste en
eerste gebod.’

SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 19:41
Zijn Liefde en Wijsheid hier synoniemen?

Of twee kanten van dezelfde munt?
Liefde zonder wijsheid lijkt me even zinloos als wijsheid zonder liefde.
Gnosis, of wijsheid van het hart is één met liefde.

Voor mij zijn naastenliefde en mededogen synoniemen.
Hierin kunnen Christendom en Boeddhisme elkaar de hand reiken.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-04-2014 20:02
En zo is het, zo heb ik het ervaren, begrepen en doorleefd.
Basho Roshi :)

He Basho, dit kon je niet laten liggen he!:-)

Is het niet gepast eerst maar eens tien jaar verder te kijken hoe waarachtig je spiritualiteit is? Straks komt er nog de klad in, slijt het. 

SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 20:13
En zo is het, zo heb ik het ervaren, begrepen en doorleefd.
Basho Roshi :)

He Basho, dit kon je niet laten liggen he!:-)

Is het niet gepast eerst maar eens tien jaar verder te kijken hoe waarachtig je spiritualiteit is? Straks komt er nog de klad in, slijt het. 

Siebe


na jaren bezinkt het inderdaad
dat basho in de verbeelding gelooft, is voor me duidelijk
er is alleen leegte

het is de bedoeling dat we hier op dit forum gaan voor de waarheid
en als dat ook maar iets zou pijn doen
dan is het omdat er gehechtheid is
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 20:17
Wat bedoelt Jezus volgens jou met God liefhebben boven alles?

God is voor mij mijn innerlijk wezen en niet één of ander wezen buiten mij.
Mijn spirituele natuur liefhebben betekent voor mij het omarmen, ermee versmelten en er één mee worden.
En wat bedoelt Jezus volgens jou?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 20:23
Wat bedoelt Jezus volgens jou met God liefhebben boven alles?


Mijn spirituele natuur liefhebben betekent voor mij het omarmen, ermee versmelten en er één mee worden.


jij bent al versmolten met alles ;D
smelten versmolten?...

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho op 11-04-2014 20:28
En zo is het, zo heb ik het ervaren, begrepen en doorleefd.
Basho Roshi :)

He Basho, dit kon je niet laten liggen he!:-)

Is het niet gepast eerst maar eens tien jaar verder te kijken hoe waarachtig je spiritualiteit is? Straks komt er nog de klad in, slijt het. 

Siebe

Is het niet gepast, om de religieuze ervaring van de ander gewoon eens te respecteren? Waarom wilt u proberen de spiritualiteit van de ander omlaag te halen? Volg gewoon de Boeddha, als dat uw weg is. Ik weet wie ik moet volgen. En dat is Christus. Ik probeer daarbij niet uw spiritualiteit omlaag te halen, integendeel. Ik bevestig die liever.

Met respectvolle groet,

Basho Roshi.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 20:40
En zo is het, zo heb ik het ervaren, begrepen en doorleefd.
Basho Roshi :)

He Basho, dit kon je niet laten liggen he!:-)

Is het niet gepast eerst maar eens tien jaar verder te kijken hoe waarachtig je spiritualiteit is? Straks komt er nog de klad in, slijt het. 

Siebe

Is het niet gepast, om de religieuze ervaring van de ander gewoon eens te respecteren? Waarom wilt u proberen de spiritualiteit van de ander omlaag te halen? Volg gewoon de Boeddha, als dat uw weg is. Ik weet wie ik moet volgen. En dat is Christus. Ik probeer daarbij niet uw spiritualiteit omlaag te halen, integendeel. Ik bevestig die liever.

Met respectvolle groet,

Basho Roshi.


je gelooft in je verbeelding
elke opmerking die ik zou maken
zal je zien als het niet respecteren van je visie
het is zo
je gelooft in je verbeelding....

toegevoegd

je verwacht dat je op een boeddhistisch forum overtuigd wordt van de waarheid
we doen ons best  :-*
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho op 11-04-2014 20:55
En zo is het, zo heb ik het ervaren, begrepen en doorleefd.
Basho Roshi :)

He Basho, dit kon je niet laten liggen he!:-)

Is het niet gepast eerst maar eens tien jaar verder te kijken hoe waarachtig je spiritualiteit is? Straks komt er nog de klad in, slijt het. 

Siebe

Is het niet gepast, om de religieuze ervaring van de ander gewoon eens te respecteren? Waarom wilt u proberen de spiritualiteit van de ander omlaag te halen? Volg gewoon de Boeddha, als dat uw weg is. Ik weet wie ik moet volgen. En dat is Christus. Ik probeer daarbij niet uw spiritualiteit omlaag te halen, integendeel. Ik bevestig die liever.

Met respectvolle groet,

Basho Roshi.


je gelooft in je verbeelding
elke opmerking die ik zou maken
zal je zien als het niet respecteren van je visie
het is zo
je gelooft in je verbeelding....

En waar gelooft u dan in? U denkt iets te "zien" in mijn woorden. Alsof ik zou geloven in mijn verbeelding. Maar wellicht gelooft u in uw eigen verbeelding? Immers dat u in de stellige overtuiging leeft dat ik in mijn verbeelding zou geloven. Uw huldigt uw eigen "scherpzinnigheid". Maar kan dat misschien uw grootste valkuil zijn?

Met beleefde groet,

Basho Roshi.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 21:05
het moet heel duidelijk zijn dat ik geloof in niets
er is alleen leegte

ik zie dat u gelooft in uw verbeelding
mijn scherpzinnigheid?
de eerste keer dat ik dit woord lees en ga het zo dadelijk googelen

toegevoegd:
niets van, ik bezit niets

u bent gewoon volledig in de ban van uw verbeelding
en ook de liefde is geen vriend van u
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho op 11-04-2014 21:14
ja ik zie dat u gelooft in uw verbeelding
mijn scherpzinnigheid?
de eerste keer dat ik dit woord lees en ga het zo dadelijk googelen

Dit is inmiddels geworden, want u edit uw posts sneller dan dat ik kan reageren:

het moet heel duidelijk zijn dat ik geloof in niets
er is alleen leegte

ik zie dat u gelooft in uw verbeelding
mijn scherpzinnigheid?
de eerste keer dat ik dit woord lees en ga het zo dadelijk googelen

toegevoegd:
niets van, ik bezit niets

u bent gewoon volledig in de ban van uw verbeelding
en ook de liefde is geen vriend van u

Mag ik u dan van harte feliciteren dat u mij hier openlijk "ontmaskerd" hebt. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom u uit bent op het pootje haken van de ander. Misschien wilt u zelfs de ander kwetsen?! Ik kan uw geschenk, dat pootje proberen te haken of zelfs kwetsen (of wat verder uw eventuele intenties zijn), helaas niet aannemen. Nu blijft u er zelf mee zitten...

Ik denk dat ik zo onderhand eigenlijk al teveel gezegd heb, dus trek ik hier de streep en zal niet meer reageren. Ik wens iedereen veel sterkte toe op zijn of haar spirituele weg, voor welke religie men dan ook zal kiezen.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 21:17
ja ik zie dat u gelooft in uw verbeelding
mijn scherpzinnigheid?
de eerste keer dat ik dit woord lees en ga het zo dadelijk googelen

Dit is inmiddels geworden, want u edit uw posts sneller dan dat ik kan reageren:

het moet heel duidelijk zijn dat ik geloof in niets
er is alleen leegte

ik zie dat u gelooft in uw verbeelding
mijn scherpzinnigheid?
de eerste keer dat ik dit woord lees en ga het zo dadelijk googelen

toegevoegd:
niets van, ik bezit niets

u bent gewoon volledig in de ban van uw verbeelding
en ook de liefde is geen vriend van u

Mag ik u dan van harte feliciteren dat u mij hier openlijk "ontmaskerd" hebt. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom u uit bent op het pootje haken van de ander. Misschien wilt u zelfs de ander kwetsen?! Ik kan uw geschenk, dat pootje proberen te haken of zelfs kwetsen (of wat verder uw eventuele intenties zijn), helaas niet aannemen. Nu blijft u er zelf mee zitten...

Ik denk dat ik zo onderhand eigenlijk al teveel gezegd heb, dus trek ik hier de streep en zal niet meer reageren. Ik wens iedereen veel sterkte toe op zijn of haar spirituele weg, voor welke religie men dan ook zal kiezen.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)

basho
hetgeen dat u nu heeft geraakt
is je gehechtheid
en daar heb ik niets mee te maken
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 21:20
ja
misschien ben ik wel degene die steeds wil laten zien
zelfs meer
wil laten voelen
hoe gehechtheid pijn doet
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 22:18
Wellicht zijn hier een paar woorden van de Dalai Lama ter bezinning op zijn plaats:

"Dit is mijn ware religie, mijn eenvoudige geloof.
 Er is geen tempel, moskee of kerk,
 geen complexe filosofie, doctrine of dogma.
 Ons eigen hart, onze eigen geest is de tempel.

 De doctrine is mededogen.
 Liefde voor anderen en respect voor hun rechten en waardigheid,
 ongeacht wie of wat ze zijn:
 uiteindelijk is dit alles wat we nodig hebben.

 Zolang we dit in ons dagelijks leven beoefenen,
 dan, ongeacht of we nu geleerd zijn of niet,
 of we in Boeddha of God geloven
 of een andere religie volgen of helemaal geen,
 zolang we mededogen voor anderen hebben
 en ons beheerst gedragen vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid,
 is er geen twijfel of we zullen gelukkig worden."

Boeddhisten en christenen: het zijn net mensen  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 22:25
isa

er is nog steeds een puzzelstukje wat je zou kunnen gebruiken


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-04-2014 22:37
Wat bedoelt Jezus volgens jou met God liefhebben boven alles?

God is voor mij mijn innerlijk wezen en niet één of ander wezen buiten mij.
Mijn spirituele natuur liefhebben betekent voor mij het omarmen, ermee versmelten en er één mee worden.
En wat bedoelt Jezus volgens jou?
[/quote

ik weet het niet

Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 22:40
als je niets weet siebe
waarom post je dan?

blijf weg en kom terug als je weet dat je het weet
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-04-2014 22:58
Weten dat je niets weet is het begin van wijsheid.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 23:04
ook dat is welbekend en daarom nietszeggend
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 11-04-2014 23:07
dan verwacht ik nu
het onwelbekende
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-04-2014 23:11
dan verwacht ik nu
het onwelbekende

iedere morgen is het bakje voor de honden gevuld met het bekende hondenvoer
er is nooit iets wat verrassend eens geen hondenvoer is
maar het wordt wel gepresenteerd als het verrassende hondenvoer
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 12-04-2014 11:49
als je niets weet siebe
waarom post je dan?

blijf weg en kom terug als je weet dat je het weet

Ik kom in boeddhisme het besef tegen dat niet elk pad leidt tot dezelfde vrucht. Niet alle wegen leiden naar Rome maar sommige leiden naar Napels en anderen naar Milaan! Het idee dat alle wegen naar hetzelfde leiden heeft dus geen grond in boeddhisme. Er wordt bijvoorbeeld een verschil gemaakt tussen de vrucht van het sravaka-pad en het Maha-yana. De vrucht van het sravaka-yana is een verwijlende nirvanische vrede. Een geheel oplossen van alle kwellende staten maar de geest verkeerd in een soort vaste toestand van vrede.  Het Mahayana beschouwt dit niet als equivalent aan bevrijding of boeddhaschap maar beschouwt deze vrucht als een tijdelijke verwezenlijking, niet de ultieme. De ultieme verwezenlijking is een geest die noch verwijlt in nirvanische vrede noch in samsara. Dit noemt men het niet-verwijlend nirvana.
Dit wordt beschouwt als bevrijding, de ultieme vrucht. De vruchten zijn anders, zo wordt gezegd, omdat men niet hetzelfde zaad cultiveert op verschillende Paden.

Je moet dus, algemeen gesteld, er voor waken om te oordelen dat alle wijzen of heiligen een zelfde staat of realisatie belichamen of hebben bereikt.

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 12-04-2014 12:21
En zo is het, zo heb ik het ervaren, begrepen en doorleefd.
Basho Roshi :)

He Basho, dit kon je niet laten liggen he!:-)

Is het niet gepast eerst maar eens tien jaar verder te kijken hoe waarachtig je spiritualiteit is? Straks komt er nog de klad in, slijt het. 

Siebe

Is het niet gepast, om de religieuze ervaring van de ander gewoon eens te respecteren? Waarom wilt u proberen de spiritualiteit van de ander omlaag te halen? Volg gewoon de Boeddha, als dat uw weg is. Ik weet wie ik moet volgen. En dat is Christus. Ik probeer daarbij niet uw spiritualiteit omlaag te halen, integendeel. Ik bevestig die liever.

Met respectvolle groet,

Basho Roshi.

Heb je nu echt het idee dat je een christen bent of is er nog een gevoel blijven hangen vanuit boeddhisme dat ieders ware identiteit noch christelijk noch boeddhistisch is?
Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 12-04-2014 14:58
En zo is het, zo heb ik het ervaren, begrepen en doorleefd.
Basho Roshi :)

He Basho, dit kon je niet laten liggen he!:-)

Is het niet gepast eerst maar eens tien jaar verder te kijken hoe waarachtig je spiritualiteit is? Straks komt er nog de klad in, slijt het. 

Siebe

Is het niet gepast, om de religieuze ervaring van de ander gewoon eens te respecteren? Waarom wilt u proberen de spiritualiteit van de ander omlaag te halen? Volg gewoon de Boeddha, als dat uw weg is. Ik weet wie ik moet volgen. En dat is Christus. Ik probeer daarbij niet uw spiritualiteit omlaag te halen, integendeel. Ik bevestig die liever.

Met respectvolle groet,

Basho Roshi.

Heb je nu echt het idee dat je een christen bent of is er nog een gevoel blijven hangen vanuit boeddhisme dat ieders ware identiteit noch christelijk noch boeddhistisch is?
Siebe

 :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 16-04-2014 09:51
Het gevoel van verlatenheid aan het kruis is mogelijk nog een laatste opleving van zelfzucht, vóór hij ook die geest losliet.
Maar wie zal het zeggen...

"Boeddhisme vs Christendom", zoals de titel van deze draad luidt, is in ieder geval duaal gesteld.
Boeddha en Christus zijn echter één.

Ik zal een poging doen om dit topic weer wat niet leven in te blazen.
Als ik schrijf dat Boeddha en Christus één zijn, dan bedoel ik natuurlijk niet dat Gautama en Jezus gelijk zijn, maar dat Boeddhanatuur en Christusbewustzijn dat zijn. Met beide wordt voor mij hetzelfde bedoeld en het zijn begrippen om onze oorspronkelijke natuur mee aan te duiden.
Als ik in de bijbel of een ander spiritueel boek lees, dan vraag ik me altijd af, wat de verhalen die er in staan mij te vertellen hebben en of ik er wat mee kan.
In essentie zegt mij het verhaal over de kruisiging het volgende:

Elke dag dat ik in mij het ego op zijn troon zet, kruisig ik de Christus in me.
Als ik het ego in mij kruisig, kan de Christus in mij verrijzen.

Wat voor "de Christus" geldt, geldt voor mij óók voor "de Boeddha".

Voor mij is Jezus een Bodhisattva, die ons leert hoe wij zelf de Christus en/of de Boeddha kunnen worden en hoe wij het eeuwige leven kunnen bereiken, of anders gezegd: hoe we de kringloop van lijden, van wedergeboren worden en sterven (samsara) achter ons kunnen laten.

       (http://triangulations.files.wordpress.com/2013/02/lamb_propaganda1.png?w=300)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 16-04-2014 12:50
Het gevoel van verlatenheid aan het kruis is mogelijk nog een laatste opleving van zelfzucht, vóór hij ook die geest losliet.
Maar wie zal het zeggen...

"Boeddhisme vs Christendom", zoals de titel van deze draad luidt, is in ieder geval duaal gesteld.
Boeddha en Christus zijn echter één.

Ik zal een poging doen om dit topic weer wat niet leven in te blazen.
Als ik schrijf dat Boeddha en Christus één zijn, dan bedoel ik natuurlijk niet dat Gautama en Jezus gelijk zijn, maar dat Boeddhanatuur en Christusbewustzijn dat zijn. Met beide wordt voor mij hetzelfde bedoeld en het zijn begrippen om onze oorspronkelijke natuur mee aan te duiden.
Als ik in de bijbel of een ander spiritueel boek lees, dan vraag ik me altijd af, wat de verhalen die er in staan mij te vertellen hebben en of ik er wat mee kan.
In essentie zegt mij het verhaal over de kruisiging het volgende:

Elke dag dat ik in mij het ego op zijn troon zet, kruisig ik de Christus in me.
Als ik het ego in mij kruisig, kan de Christus in mij verrijzen.

Wat voor "de Christus" geldt, geldt voor mij óók voor "de Boeddha".

Voor mij is Jezus een Bodhisattva, die ons leert hoe wij zelf de Christus en/of de Boeddha kunnen worden en hoe wij het eeuwige leven kunnen bereiken, of anders gezegd: hoe we de kringloop van lijden, van wedergeboren worden en sterven (samsara) achter ons kunnen laten.

Ik laat het allemaal even rusten voorlopig.
Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 16-04-2014 19:48
Het gevoel van verlatenheid aan het kruis is mogelijk nog een laatste opleving van zelfzucht, vóór hij ook die geest losliet.
Maar wie zal het zeggen...

"Boeddhisme vs Christendom", zoals de titel van deze draad luidt, is in ieder geval duaal gesteld.
Boeddha en Christus zijn echter één.

Ik zal een poging doen om dit topic weer wat niet leven in te blazen.
Als ik schrijf dat Boeddha en Christus één zijn, dan bedoel ik natuurlijk niet dat Gautama en Jezus gelijk zijn, maar dat Boeddhanatuur en Christusbewustzijn dat zijn. Met beide wordt voor mij hetzelfde bedoeld en het zijn begrippen om onze oorspronkelijke natuur mee aan te duiden.
Als ik in de bijbel of een ander spiritueel boek lees, dan vraag ik me altijd af, wat de verhalen die er in staan mij te vertellen hebben en of ik er wat mee kan.
In essentie zegt mij het verhaal over de kruisiging het volgende:

Elke dag dat ik in mij het ego op zijn troon zet, kruisig ik de Christus in me.
Als ik het ego in mij kruisig, kan de Christus in mij verrijzen.

Wat voor "de Christus" geldt, geldt voor mij óók voor "de Boeddha".

Voor mij is Jezus een Bodhisattva, die ons leert hoe wij zelf de Christus en/of de Boeddha kunnen worden en hoe wij het eeuwige leven kunnen bereiken, of anders gezegd: hoe we de kringloop van lijden, van wedergeboren worden en sterven (samsara) achter ons kunnen laten.

       (http://triangulations.files.wordpress.com/2013/02/lamb_propaganda1.png?w=300)

waar heb je die afbeelding gekopieerd?
zo ik het zie, is dat een volkomen verkeerde interpretatie van de leer van boeddha
dat is misleiding

jezus boeddha zijn één?
er is geen zelf
dus aan zo'n opmerking kan je gewoon zien dat je denkt dat afgescheidenheid bestaat
tussen de een en het andere
je gelooft omdat je de verbeelding als bestaand ziet
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 17-04-2014 22:32
jezus boeddha zijn één?

Christus en Boeddha zijn één. Jezus en Gautama niet.
Heb ik al uitgelegd. Gewoon zorgvuldiger lezen.
En als je het er niet mee eens bent, even goed vrienden.
Ik zit er niet mee.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 19-04-2014 12:26
Een geest vol concepten van het Christendom is een geest die moeilijk helemaal het Boeddhisme kan vatten. Dit heb ik ooit gelezen.
In hoeverre heeft het Christendom inderdaad grondige tegenstrijdige visies over het leven?
Als christen is het toch heel goed mogelijk om ook boeddhist te zijn. Is dat eigenlijk wel zo?

Boeddha-schap, bevrijding wordt mijns inziens niet beschouwd als de vrucht van een daad van genade door God maar was altijd al aanwezig, als de natuurlijke staat en wordt gerealiseerd met de innerlijke ogen van wijsheid. Wat meesters kunnen doen is de Weg wijzen maar boeddhistische meesters, zelfs Gautama-Boeddha kunnen mensen niet bevrijden als een soort daad van buitenaf. Het zijn je eigen ogen van innerlijke wijsheid, zo wordt het beschreven, aan wie de ware natuur zich onthult. Die onthulling of openbaring is als een soort introductie/ontwaken en het groeiend zaad van Boeddha-schap maar moet evengoed wel verder gecultiveerd worden.

Boeddha gaf bijvoorbeeld les en zijn leerlingen gingen daar mee aan de slag, mediteerden onder een boom of elders, en na een tijd bereikten ze dan een bepaalde vrucht; stroombetreder, etc. Maar dat groeit van binnenuit en meditatie staat daarbij centraal. In het Christendom ziet men dit denk ik anders. Basho heeft daar al eens wat over gezegd, over genade als daad van God.

Verder heb ik met door Christenen laten vertellen dat de oerzonde van de mens is dat ie als God wil zijn.
Je kunt je dan afvragen hoe dit rijmt met het geloof dat wij mensen in wezen God zijn en bezig zijn dat te ontdekken? Is dit soort esoterie niet Duivels? Beschrijft dit niet precies de verleiding van de mens tot de oerzonde? Moet de mens niet juist zijn nietigheid begrijpen, zijn onmacht, zijn intrinsieke kwetsbaarheid, zijn niet-weten, zijn intrinsiek gebroken/duale/onhele natuur, zijn afhankelijkheid, zijn uitsluitend geheeld kunnen worden door het Andere? Ben benieuwd wat Basho hier van vindt.

tot zover
SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 19-04-2014 15:36
Interessante punten Sybe.
Het esoterische Christendom gaat er in ieder geval van uit, dat de innerlijke Christus zich aan de zoeker openbaart en niet iets van buiten af is. God's genade is dus al in ons aanwezig. In dit Christendom speelt Sophia of wijsheid ook een grote rol. Het gaat er van uit, dat als het Woord in één mens tot vlees is geworden, dat het in alle mensen vlees kan worden.
We kunnen in logion 108 van het Thomasevangelie lezen:

"Jezus zei: Wie drinkt uit mijn mond zal worden zoals ik en ikzelf zal worden als hij en de dingen die verborgen zijn zullen hem openbaar worden."

Over Oosterse religies en genade schreef ik ook al iets op deze draad: http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1932.msg14190.html#msg14190
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 19-04-2014 20:13
Hoe kunnen we bewijzen dat onze Boeddhanatuur altijd al aanwezig was of is in ons leven? Dat kunnen we niet. Als we over de Boeddhanatuur spreken bij een Zenmeester, dan kunnen we een klap in ons gezicht krijgen. Met de waarschuwing dat dit niet onze eigen ervaring is, maar geleende kennis. Wat dat betreft schiet u in de roos, Sybe, door te stellen dat zelfs een Boeddha ons niet van buitenaf kan bevrijden, er dient zelf te worden beschouwd, doorleefd en ervaren, anders zitten we slechts ons denkhoofd vol te stoppen met geleende kennis. Meditatie kan ons doen ontwaken, alleen geloof ik niet geheel in de zelfbevrijding die zo vaak wordt gekoppeld aan het Boeddhisme en derhalve erg gericht is aan het idee dat we het allemaal zelf wel kunnen bewerkstelligen. Ik chargeer het nu, om het verschil duidelijk te maken. We moeten oppassen dat we niet teveel op onszelf gaan zitten modderen, alsof we niemand nodig zouden hebben op ons pad. Dit strookt namelijk met de hedendaagse Westerse houding dat de mens op de troon van God kan gaan zitten en volledige controle heeft over het eigen leven. Hij doet dus net alsof hij God zelf is, die Westerse mens. Ik bestrijd dit ten zeerste, ik geloof dat hulp van buitenaf zeer wel mogelijk is en zelfs nodig. Of dit een levende leermeester is of een vertrouwen en overgave aan God, dat is iets dat afhankelijk is van de persoon in kwestie die de spiritualiteit beoefent. Wat mij aangaat, is Gods genade essentieel in religie, omdat ik daarin mijzelf volledig kan overgeven aan de Heere en het egoïsme loslaat. Ik vind het moeilijk dit uit te leggen, het is meer een ervaren van God de Vader. Veel mensen zijn van mening dat ik misschien niet helemaal kierewiet ben, door me zodanig te laten leiden door God of Jezus Christus. Maar wonderwel werkt het bij mij en heb ik er veel baat bij. Wij zijn niet van onszelf, wij zijn van God de Heere. Dat is mijn geloof en mijn vertrouwen.

Liefdevolle groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 20-04-2014 09:21
Hoe kunnen we bewijzen dat onze Boeddhanatuur altijd al aanwezig was of is in ons leven? Dat kunnen we niet.

Deze vraag lijkt mij van hetzelfde kaliber als de vraag: Hoe kunnen wij bewijzen dat God altijd al aanwezig was of is in ons leven?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 20-04-2014 10:16
Hoe kunnen we bewijzen dat onze Boeddhanatuur altijd al aanwezig was of is in ons leven? Dat kunnen we niet.

Deze vraag lijkt mij van hetzelfde kaliber als de vraag: Hoe kunnen wij bewijzen dat God altijd al aanwezig was of is in ons leven?

Dat was eigenlijk bedoeld als een retorische vraag, IssaBuddha. Er valt inderdaad niets te “bewijzen”…

“24 En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!
29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
30 Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek,
31 maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.”


(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Johannes 20:24-31)

Opvallend is, dat veel Westerse mensen, die in alle eeuwen Bijbelonderricht hebben gehad, zich via de secularisatie hebben afgescheiden van het geloof. Onze traditie is Christelijk, onze wetten komen voort uit het Christendom, zelfs onze kunst en onze cultuur is door en dóór Christelijk. Toch geloven veel mensen niet meer in de boodschap van de Bijbel, laat staan dat ze willen geloven in de Opstanding van Christus, die voor onze zonden gestorven is aan het kruis. De Heere God en Zijn Zoon Jezus Christus staan centraal in mijn leven. Dat is geen verdienste, maar ik geloof in weerwil van wat de wetenschap ons over het algemeen leert over leven en dood, dat de Heere Jezus inderdaad is Opgestaan uit de dood. Ook de Islam (waar ik diep respect voor heb), die in de Koran aan Jezus een zeer belangrijke plaats als profeet toekent, erkent de Opstanding van Christus niet. Men zegt dat dit niet mogelijk is en dat een mens niet tegelijkertijd ook Godgelijk kan zijn. Maar toch kan dat en daar geloof ik in. Want bij God is niets onmogelijk (Mattheüs 19:26; Lucas 1:37; Lucas 18:27). Jezus Christus is mijn Meester, ik volg Hem zo goed als dat ik kan. Hij is voor mij gestorven aan het kruis, Jezus is voor ons allemaal gestorven, maar hij is waarlijk Opgestaan!

Eigenlijk is de wereld om ons heen gelijk de ongelovige Thomas, die eerst bewijzen en tekenen wil zien, voordat hij geloven wil dat Christus waarlijk is Opgestaan. Maar toen Jezus daar verschenen is, was die mogelijkheid nog daadwerkelijk aanwezig. Nu is Jezus niet meer bij ons als mens op aarde, maar is Hij één met de Vader en leeft Hij in onze harten. Opdat wij zullen geloven. En de Schrift bevat vier Evangeliën waarin het leven van Jezus is opgetekend, door Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Daarin lezen we de Weg, de Waarheid en het Leven die Jezus Christus is (Johannes 14:6). Hoeveel getuigenissen hebben wij nodig om te kunnen geloven? De Heere heeft ons zelfs Paulus gezonden via de bekering, die ons leert dat Christus onze Heer is en dat hij leeft! Maar liever willen we tastbare bewijzen zien, blijven onze oren gesloten zoals die van Thomas. De discipel Thomas is in de gelukkige omstandigheid geweest dat de Heere Jezus zijn ongeloof tegemoet is gekomen, en hem dus de tekenen van de kruisiging toonde. Wij geloven zónder dat we Jezus in het vlees kennen, maar wij kennen hem in de Heilige Geest van God. ik bid dagelijks tot Christus, omdat ik weet dat Hij leeft en Hij ons liefheeft zoals de Vader ons liefheeft. Jezus en de Vader zijn één (Johannes 10:30). In weerwil tot alle roep om een teken geloven wij in God en in Jezus Christus, onze Messias en Verlosser.

Ik geloof in de Heere, en vraag om de vervulling door de Heilige Geest voor alle waarachtige gelovigen. Ik bid voor alle Christenen, met name ook voor hen die onderdrukt worden en vervolgd. Heere God, laten wij dankbaar zijn dat wij ons geloof kunnen belijden zonder dat we bevreesd hoeven zijn voor ons leven.

Dank U Vader, voor Uw genade, barmhartigheid en liefde,

In de naam van Jezus Christus, de Opgestane Heer,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 20-04-2014 10:40
Opvallend is, dat veel Westerse mensen, die in alle eeuwen Bijbelonderricht hebben gehad, zich via de secularisatie hebben afgescheiden van het geloof. Onze traditie is Christelijk, onze wetten komen voort uit het Christendom, zelfs onze kunst en onze cultuur is door en dóór Christelijk. Toch geloven veel mensen niet meer in de boodschap van de Bijbel, laat staan dat ze willen geloven in de Opstanding van Christus, die voor onze zonden gestorven is aan het kruis.

Het is niet vreemd dat mensen zich van het christendom hebben afgewend.
Zo opvallend is dat niet.
Eeuwenlange onderdrukking en dreigen met hel en verdoemenis.
Mensen moeten doen en nalaten wat de kerk gebied een verbied.
Terwijl er binnen de kerk zelf  niet hiernaar geleefd wordt.
Was de kerk oorspronkelijk er een van de armen,
als snel werd het een kerk van de rijken.
En helemaal schaamteloos is natuurlijk
het gebeuren rond het pederasten circus.

Het christendom heeft veel mensen de hel gebracht.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 20-04-2014 11:01
Opvallend is, dat veel Westerse mensen, die in alle eeuwen Bijbelonderricht hebben gehad, zich via de secularisatie hebben afgescheiden van het geloof. Onze traditie is Christelijk, onze wetten komen voort uit het Christendom, zelfs onze kunst en onze cultuur is door en dóór Christelijk. Toch geloven veel mensen niet meer in de boodschap van de Bijbel, laat staan dat ze willen geloven in de Opstanding van Christus, die voor onze zonden gestorven is aan het kruis.

Het is niet vreemd dat mensen zich van het christendom hebben afgewend.
Zo opvallend is dat niet.
Eeuwenlange onderdrukking en dreigen met hel en verdoemenis.
Mensen moeten doen en nalaten wat de kerk gebied een verbied.
Terwijl er binnen de kerk zelf  niet hiernaar geleefd wordt.
Was de kerk oorspronkelijk er een van de armen,
als snel werd het een kerk van de rijken.
En helemaal schaamteloos is natuurlijk
het gebeuren rond het pederasten circus.

Het christendom heeft veel mensen de hel gebracht.

Deze kritiek zag ik al zo ongeveer aankomen, beste vriend… U hebt gelijk dat er zeer negatieve kanten kleven aan een aantal interpretaties van het geloof in het Christendom. Onder andere politiek misbruik, de hele aflatenhandel in de Katholieke Kerk, de verwevenheid van Kerk en staat, enzovoort. De Kerk van de rijken is de Rooms-Katholieke Kerk. Ik ben met u eens dat dit een instituut is. Aan de andere kant heeft de Kerk eeuwenlang geparticipeerd in het ziekenhuiswezen, en is er veel goed werk gedaan. Ik kom hier trouwens de Kerk niet verdedigen, ik spreek over Jezus Christus en hoe Hij in mijn leven werkt. Net als dat hier op dit Boeddhaforum over Boeddha wordt gesproken. Ik ontken niet dat er veel geïnstitutionaliseerd kwaad is gedaan aan veel mensen in naam van Christus. Mijn eigen ouders hebben een “hel en verdoemenis”-opvoeding gehad. Des te opvallender en ronduit belachelijk is dit, in het licht van de boodschap van Jezus, die één en al liefde predikte! Maar als een religie een instituut wordt, gaat het kaarsje der liefde langzaam uit, omdat er zo nodig moet worden gehandhaafd en geregeld. Dit gevaar loopt trouwens elke religie. In het Boeddhisme bestaat ook seksuele ontucht en niet zo’n beetje ook! Misschien hoor je er weinig van, maar het is er…

Ik wil echter benadrukken dat ik mijn Christelijke geloof niet verbinden wil aan onderdrukkende systemen. Ik spreek uitsluitend uit eigen ervaring en op eigen titel. Of ik de Kerk interessant vind of niet, dat laat ik eigenlijk liever geheel buiten beschouwing.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 20-04-2014 11:15
jezus boeddha zijn één?

Christus en Boeddha zijn één. Jezus en Gautama niet.
Heb ik al uitgelegd. Gewoon zorgvuldiger lezen.
En als je het er niet mee eens bent, even goed vrienden.
Ik zit er niet mee.

zorgvuldig lezen:

er is geen zelf
steeds wil je maar verkondigen
dat jezus en wie dan maar ook
niet één zouden zijn

het is allemaal verbeelding
er is ook geen verschil tussen jezus en christus
er is geen zelf, alles vloeit in elkaar over
er is ook geen weg van de ene toestand naar de andere toestand
je verbeeldt de weg

onderzoek eens hoe het christendom de nadruk legt op de weg
het schept een beeld dat er een weg zou bestaan
alsof je niet goed genoeg bent
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 20-04-2014 11:18
Opvallend is, dat veel Westerse mensen, die in alle eeuwen Bijbelonderricht hebben gehad, zich via de secularisatie hebben afgescheiden van het geloof. Onze traditie is Christelijk, onze wetten komen voort uit het Christendom, zelfs onze kunst en onze cultuur is door en dóór Christelijk. Toch geloven veel mensen niet meer in de boodschap van de Bijbel, laat staan dat ze willen geloven in de Opstanding van Christus, die voor onze zonden gestorven is aan het kruis.

Zelf heb ik me niet door de secularisatie afgescheiden van het geloof van mijn ouders. Die waren rooms katholiek. De schrille tegenstelling tussen de woorden van Jezus zoals me die geleerd werden en wat er in de praktijk van vele praktiserende katholieken - inclusief priesters - van terecht kwam, heeft er toe geleid dat ik dit geloof in de pubertijd de rug toe gekeerd heb. Ik ben zelfs een deel van mijn leven behoorlijk atheïstisch geweest in woorden en daden.
Een dieper begrip voor en inzicht in de woorden van de in de bijbel overgeleverde woorden van Jezus zijn bij mij gekomen toen ik ongeveer dertig jaren oud was. En het kwam uit tamelijk onverwachte hoek: uit het oosten, namelijk via de spirituele leringen van de Indiase yogi's Sri Yoekteshwar en Paramahansa Yogananda. Van hen leerde ik, de evangeliën met ander ogen te lezen.
Dat heb ik sinds die tijd ervaren als een thuiskomen en ik voel sinds die tijd geen verschil meer tussen Westerse en Oosterse mensen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 20-04-2014 11:45
Opvallend is, dat veel Westerse mensen, die in alle eeuwen Bijbelonderricht hebben gehad, zich via de secularisatie hebben afgescheiden van het geloof. Onze traditie is Christelijk, onze wetten komen voort uit het Christendom, zelfs onze kunst en onze cultuur is door en dóór Christelijk. Toch geloven veel mensen niet meer in de boodschap van de Bijbel, laat staan dat ze willen geloven in de Opstanding van Christus, die voor onze zonden gestorven is aan het kruis.

Zelf heb ik me niet door de secularisatie afgescheiden van het geloof van mijn ouders. Die waren rooms katholiek. De schrille tegenstelling tussen de woorden van Jezus zoals me die geleerd werden en wat er in de praktijk van vele praktiserende katholieken - inclusief priesters - van terecht kwam, heeft er toe geleid dat ik dit geloof in de pubertijd de rug toe gekeerd heb. Ik ben zelfs een deel van mijn leven behoorlijk atheïstisch geweest in woorden en daden.
Een dieper begrip voor en inzicht in de woorden van de in de bijbel overgeleverde woorden van Jezus zijn bij mij gekomen toen ik ongeveer dertig jaren oud was. En het kwam uit tamelijk onverwachte hoek: uit het oosten, namelijk via de spirituele leringen van de Indiase yogi's Sri Yoekteshwar en Paramahansa Yogananda. Van hen leerde ik, de evangeliën met ander ogen te lezen.
Dat heb ik sinds die tijd ervaren als een thuiskomen en ik voel sinds die tijd geen verschil meer tussen Westerse en Oosterse mensen.

Kijk eens aan. Ik heb het boek van Paramahansa Yogananda “Autobiografie van een yogi” ook gelezen, een prachtig geschrift! Sri Yoektesvar was zijn Leraar, die heeft volgens mij ook een boekje geschreven over de verkeerde berekeningen van wat in de oude geschriften is vastgelegd inzake de eeuw van Brahma en dergelijke. U hebt gelijk dat de culturele verschillen tussen de verschillende religies veel minder van belang zijn als de boodschap die een waarachtige spiritualiteit in zich draagt.

jezus boeddha zijn één?

Christus en Boeddha zijn één. Jezus en Gautama niet.
Heb ik al uitgelegd. Gewoon zorgvuldiger lezen.
En als je het er niet mee eens bent, even goed vrienden.
Ik zit er niet mee.

zorgvuldig lezen:

er is geen zelf
steeds wil je maar verkondigen
dat jezus en wie dan maar ook
niet één zouden zijn

het is allemaal verbeelding
er is ook geen verschil tussen jezus en christus
er is geen zelf, alles vloeit in elkaar over
er is ook geen weg van de ene toestand naar de andere toestand
je verbeeldt de weg

onderzoek eens hoe het christendom de nadruk legt op de weg
het schept een beeld dat er een weg zou bestaan
alsof je niet goed genoeg bent

Hoe vaak komt u nog aandacht vragen voor uw stelling er geen zelf is, zonder ook maar enige duidelijke of deugdelijke onderbouwing? Verder blijft u steevast in herhalingen vallen, bijvoorbeeld uw reeds welbekende en neerbuigende stokpaardje dat anderen slechts in hun verbeelding leven. Natuurlijk verbeelden wij ons allen hier maar wat, en weet u natuurlijk preciés hoe het daadwerkelijk zit… Ik ervaar u bijna als een Krishnamurti-wannabee, die alles wat maar enigszins riekt naar een beoefening of een pad afwijst. Het gaat er in waarachtige religie helemaal niet om of je “niet goed genoeg bent”. Trouwens, bent u nou zo tevreden over hoe de wereld momenteel draait? Alsof we ons allemaal zo “Verlicht” en zonder zelf gedragen, zomaar, van huis uit…

Er bestaan nu eenmaal mensen die geïnspireerd zijn door spiritualiteit, ik heb van u tot nu toe nog geen enkele inspiratie vernomen, of wat u persoonlijk beweegt om hier op een forum als dit te komen posten. Ik ervaar u in ieder geval niet als een Boeddhist… Bent u misschien een atheïst, of een agnost? Ik begrijp daarnaast tevens niet zo goed wat u nu zo beweegt om alle vormen van spiritualiteit steevast naar beneden te halen, als zijnde slechts verbeelding of inbeelding.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 20-04-2014 12:27
dankjewel voor je mening hier te posten
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 20-04-2014 12:30
dankjewel voor je mening hier te posten

U bedankt voor het lezen ervan. Ik wens u verder een fijne en gezegende Pasen toe.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 20-04-2014 15:38
Sri Yoektesvar was zijn Leraar, die heeft volgens mij ook een boekje geschreven over de verkeerde berekeningen van wat in de oude geschriften is vastgelegd inzake de eeuw van Brahma en dergelijke.

Hij heeft maar één boek geschreven met als titel "De Heilige Wetenschap".
Waar jij aan refereert staat in zijn inleiding van dat boek. Ik doel hier boven vooral op de rest van het boek, dat bestaat uit 4 hoofdstukken met 84 soetra's en zijn toelichtingen daarop. Hierin refereert hij verschillende malen aan de Bijbel.

Voor Paramahansa Yogananda's toelichtingen op het Nieuwe Testament is vooral dit werk van belang: http://bookstore.yogananda-srf.org/c6/c12/The-Second-Coming-of-Christ-p357.html
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 20-04-2014 15:46
Opvallend is, dat veel Westerse mensen, die in alle eeuwen Bijbelonderricht hebben gehad, zich via de secularisatie hebben afgescheiden van het geloof. Onze traditie is Christelijk, onze wetten komen voort uit het Christendom, zelfs onze kunst en onze cultuur is door en dóór Christelijk. Toch geloven veel mensen niet meer in de boodschap van de Bijbel, laat staan dat ze willen geloven in de Opstanding van Christus, die voor onze zonden gestorven is aan het kruis.

Zelf heb ik me niet door de secularisatie afgescheiden van het geloof van mijn ouders. Die waren rooms katholiek. De schrille tegenstelling tussen de woorden van Jezus zoals me die geleerd werden en wat er in de praktijk van vele praktiserende katholieken - inclusief priesters - van terecht kwam, heeft er toe geleid dat ik dit geloof in de pubertijd de rug toe gekeerd heb. Ik ben zelfs een deel van mijn leven behoorlijk atheïstisch geweest in woorden en daden.
Een dieper begrip voor en inzicht in de woorden van de in de bijbel overgeleverde woorden van Jezus zijn bij mij gekomen toen ik ongeveer dertig jaren oud was. En het kwam uit tamelijk onverwachte hoek: uit het oosten, namelijk via de spirituele leringen van de Indiase yogi's Sri Yoekteshwar en Paramahansa Yogananda. Van hen leerde ik, de evangeliën met ander ogen te lezen.
Dat heb ik sinds die tijd ervaren als een thuiskomen en ik voel sinds die tijd geen verschil meer tussen Westerse en Oosterse mensen.

Kijk eens aan. Ik heb het boek van Paramahansa Yogananda “Autobiografie van een yogi” ook gelezen, een prachtig geschrift! Sri Yoektesvar was zijn Leraar, die heeft volgens mij ook een boekje geschreven over de verkeerde berekeningen van wat in de oude geschriften is vastgelegd inzake de eeuw van Brahma en dergelijke. U hebt gelijk dat de culturele verschillen tussen de verschillende religies veel minder van belang zijn als de boodschap die een waarachtige spiritualiteit in zich draagt.

jezus boeddha zijn één?

Christus en Boeddha zijn één. Jezus en Gautama niet.
Heb ik al uitgelegd. Gewoon zorgvuldiger lezen.
En als je het er niet mee eens bent, even goed vrienden.
Ik zit er niet mee.

zorgvuldig lezen:

er is geen zelf
steeds wil je maar verkondigen
dat jezus en wie dan maar ook
niet één zouden zijn

het is allemaal verbeelding
er is ook geen verschil tussen jezus en christus
er is geen zelf, alles vloeit in elkaar over
er is ook geen weg van de ene toestand naar de andere toestand
je verbeeldt de weg

onderzoek eens hoe het christendom de nadruk legt op de weg
het schept een beeld dat er een weg zou bestaan
alsof je niet goed genoeg bent

Hoe vaak komt u nog aandacht vragen voor uw stelling er geen zelf is, zonder ook maar enige duidelijke of deugdelijke onderbouwing? Verder blijft u steevast in herhalingen vallen, bijvoorbeeld uw reeds welbekende en neerbuigende stokpaardje dat anderen slechts in hun verbeelding leven. Natuurlijk verbeelden wij ons allen hier maar wat, en weet u natuurlijk preciés hoe het daadwerkelijk zit… Ik ervaar u bijna als een Krishnamurti-wannabee, die alles wat maar enigszins riekt naar een beoefening of een pad afwijst. Het gaat er in waarachtige religie helemaal niet om of je “niet goed genoeg bent”. Trouwens, bent u nou zo tevreden over hoe de wereld momenteel draait? Alsof we ons allemaal zo “Verlicht” en zonder zelf gedragen, zomaar, van huis uit…

Er bestaan nu eenmaal mensen die geïnspireerd zijn door spiritualiteit, ik heb van u tot nu toe nog geen enkele inspiratie vernomen, of wat u persoonlijk beweegt om hier op een forum als dit te komen posten. Ik ervaar u in ieder geval niet als een Boeddhist… Bent u misschien een atheïst, of een agnost? Ik begrijp daarnaast tevens niet zo goed wat u nu zo beweegt om alle vormen van spiritualiteit steevast naar beneden te halen, als zijnde slechts verbeelding of inbeelding.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)

de god brahma is die met zijn krullend haar
beetje scheel, maar zo zachtaardig
en heb je hier voldoende aan?
of wat wil je nog meer
zo'n opoffering zoals jezus?
je hebt niets nodig

toegevoegd:
vandaag is dan het feest
dat iemand werd geofferd
gefolterd
dat moet gevierd worden

boeddha daarentegen heeft de gezegende leeftijd bereikt


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 20-04-2014 15:50
Sri Yoektesvar was zijn Leraar, die heeft volgens mij ook een boekje geschreven over de verkeerde berekeningen van wat in de oude geschriften is vastgelegd inzake de eeuw van Brahma en dergelijke.

Hij heeft maar één boek geschreven met als titel "De Heilige Wetenschap".
Waar jij aan refereert staat in zijn inleiding van dat boek. Ik doel hier boven vooral op de rest van het boek, dat bestaat uit 4 hoofdstukken met 84 soetra's en zijn toelichtingen daarop. Hierin refereert hij verschillende malen aan de Bijbel.

Voor Paramahansa Yogananda's toelichtingen op het Nieuwe Testament is vooral dit werk van belang: http://bookstore.yogananda-srf.org/c6/c12/The-Second-Coming-of-Christ-p357.html

Ja, dat klopt, Sri Yoektesvar heeft maar één geschrift geproduceerd. Ik heb het ooit wel eens gelezen, vandaar dat ik dat inleidende hoofdstuk nog kende, met die berekeningen. Bedankt voor de info over Paramahansa Yogananda. Ik heb zijn boek "Autobiografie van een Yogi" hier staan, misschien herlees ik het nog wel. Ik vind het een bijzonder boek, dat zijn leven beschrijft in het kader van Kriya Yoga. Paramahansa Yogananda refereert daarin regelmatig naar Christus, voor zover ik me dat nog kan herinneren.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 20-04-2014 16:15
Sri Yoektesvar was zijn Leraar, die heeft volgens mij ook een boekje geschreven over de verkeerde berekeningen van wat in de oude geschriften is vastgelegd inzake de eeuw van Brahma en dergelijke.

Hij heeft maar één boek geschreven met als titel "De Heilige Wetenschap".
Waar jij aan refereert staat in zijn inleiding van dat boek. Ik doel hier boven vooral op de rest van het boek, dat bestaat uit 4 hoofdstukken met 84 soetra's en zijn toelichtingen daarop. Hierin refereert hij verschillende malen aan de Bijbel.

Voor Paramahansa Yogananda's toelichtingen op het Nieuwe Testament is vooral dit werk van belang: http://bookstore.yogananda-srf.org/c6/c12/The-Second-Coming-of-Christ-p357.html

Ja, dat klopt, Sri Yoektesvar heeft maar één geschrift geproduceerd. Ik heb het ooit wel eens gelezen, vandaar dat ik dat inleidende hoofdstuk nog kende, met die berekeningen. Bedankt voor de info over Paramahansa Yogananda. Ik heb zijn boek "Autobiografie van een Yogi" hier staan, misschien herlees ik het nog wel. Ik vind het een bijzonder boek, dat zijn leven beschrijft in het kader van Kriya Yoga. Paramahansa Yogananda refereert daarin regelmatig naar Christus, voor zover ik me dat nog kan herinneren.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
dus de schriftgeleerde basho
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 20-04-2014 16:23
Opvallend is, dat veel Westerse mensen, die in alle eeuwen Bijbelonderricht hebben gehad, zich via de secularisatie hebben afgescheiden van het geloof. Onze traditie is Christelijk, onze wetten komen voort uit het Christendom, zelfs onze kunst en onze cultuur is door en dóór Christelijk. Toch geloven veel mensen niet meer in de boodschap van de Bijbel, laat staan dat ze willen geloven in de Opstanding van Christus, die voor onze zonden gestorven is aan het kruis.

Het is niet vreemd dat mensen zich van het christendom hebben afgewend.
Zo opvallend is dat niet.
Eeuwenlange onderdrukking en dreigen met hel en verdoemenis.
Mensen moeten doen en nalaten wat de kerk gebied een verbied.
Terwijl er binnen de kerk zelf  niet hiernaar geleefd wordt.
Was de kerk oorspronkelijk er een van de armen,
als snel werd het een kerk van de rijken.
En helemaal schaamteloos is natuurlijk
het gebeuren rond het pederasten circus.

Het christendom heeft veel mensen de hel gebracht.

zeker op een dag zoals vandaag moet dat gezegd worden
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 20-04-2014 16:28
Sri Yoektesvar was zijn Leraar, die heeft volgens mij ook een boekje geschreven over de verkeerde berekeningen van wat in de oude geschriften is vastgelegd inzake de eeuw van Brahma en dergelijke.

Hij heeft maar één boek geschreven met als titel "De Heilige Wetenschap".
Waar jij aan refereert staat in zijn inleiding van dat boek. Ik doel hier boven vooral op de rest van het boek, dat bestaat uit 4 hoofdstukken met 84 soetra's en zijn toelichtingen daarop. Hierin refereert hij verschillende malen aan de Bijbel.

Voor Paramahansa Yogananda's toelichtingen op het Nieuwe Testament is vooral dit werk van belang: http://bookstore.yogananda-srf.org/c6/c12/The-Second-Coming-of-Christ-p357.html
en nog een schriftgeleerde
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 20-04-2014 19:13
De volgende passage van de apostel Paulus vind ik één van de mooiste van zijn hand. Hierin klinkt het nieuwe gebod van de liefde van Christus duidelijk in door. En dat wij onze naaste lief zullen hebben zoals Jezus ons heeft liefgehad.

“1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
4 De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
5 zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
7 zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nooit.
Wat dan profetieën betreft,
zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11 Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.”


(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, 1 Korinthe 13:1-13)

Kunnen we hiervan een duidelijke equivalent vinden in de woorden van de Boeddha? Wellicht in de Pali Canon of elders? Want ook Gautama de Boeddha predikte over de liefde, de liefdevolle vriendelijkheid voor al wat leeft. Zonder de liefde zijn we nergens, dat is in mijn optiek het enige wat deze wereld nodig heeft. Er is helaas zoveel boosheid en conflict, zoveel angst, zoveel afgunst en ellende.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 20-04-2014 19:51
wat baten kaars en bril als de uil niet zienen wil
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 20-04-2014 20:04
Want ook Gautama de Boeddha predikte over de liefde, de liefdevolle vriendelijkheid voor al wat leeft. Zonder de liefde zijn we nergens, dat is in mijn optiek het enige wat deze wereld nodig heeft. Er is helaas zoveel boosheid en conflict, zoveel angst, zoveel afgunst en ellende.

In boeddhisme wordt liefde wel beschreven als de harte-wens dat iedereen gelukkig is en mededogen als de harte-wens dat iedereen vrij is van lijden. Daar zit zeg maar niks mystieks aan. Ik vind dat mooi.
Liefde is gewoon de spontane uitdrukking van goedhartigheid is. Als je je eens goedhartig voelt, dan gun je iedereen en alles alle goeds. Je bent gul. Rijk. Goedhartigheid is de grond of basis van kwaliteiten als liefde, mededogen/begrip, wijsheid. Goedhartigheid staat in het bestaan altijd onder druk en daarom beoefenen we de Dharma omdat we begrijpen dat goedhartigheid ons ongeboren veld van verdienste is, ons thuis en dat het verlies van goedhartigheid het verlies is van onszelf.

Toch, liefde alleen is onvoldoende. Het is ook handig kennis van zaken te hebben.
Als je dierenliefde hebt bijvoorbeeld en je wilt voor ze zorgen, je wilt dat ze het goed hebben, dan ga je merken dat liefde alleen niet genoeg is. Daar sta je dan met je liefde. Maar wat eet een dier eigenlijk? Weet liefde dat automatisch? Welke medicijnen moet je geven als het dier ziek ik? Hoe verzorg je een dier eigenlijk? Waar doe je goed aan maar vooral ook, waar doe je niet goed aan? Dat aspect is ook harstikke belangrijk want zonder dat is liefde in staat veel ellende te veroorzaken. Mensen met beste bedoelingen en bijvoorbeeld veel liefde voor dieren, maar zonder kennis van zaken, kunnen met hun liefde toch flinke inschattingsfouten maken en dat is meer regel dan uitzondering denk ik.

Zo zie ik dat met mensen. Als liefde voor mensen, bijvoorbeeld van ouders voor hun kind, handen en voeten krijgt dan moet je iets over opvoeden weten, je moet iets weten over de psychologie van je kind etc. Is liefde alleen voldoende?

Met spiritueel advies wordt denk ik de rol van wijsheid nog belangrijker. In boeddhisme hamert men hier erg op en daar heb ik wel gevoel voor. Je kunt mensen spiritueel niet goed helpen wanneer je niet zelf een vorm van realisatie hebt, dus de natuur van geest kent en zelf behoorlijk vrij bent van verstoringen.
Een eerlijk zicht hierop is belangrijk. Het wordt wel zo gezegd dat je iemand anders niet Engels kunt leren wanneer je dat zelf niet beheerst. Zo kun je ook mensen niet spiritueel adviseren zonder het pad van training gevolgd te hebben en realisatie hebt bereikt.

In de passage staat dat liefde niet ongepast handelt....nou?, dat betwijfel ik dus.

Siebe, In Beton Gegoten Brok Liefde, bewapend met de stevige staaldraden van egocentrismeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 20-04-2014 20:28
ja wat is gepast en ongepast handelen?

voor veel mensen is liefde een vereiste
wie niet liefdevol is, die deugt niet, de deugniet :)

ik zie ook een verband met het narcisme
wie mij niet liefheeft, die heb ik niet lief en die beoordeel ik als negatief
wie mij liefheeft die heb ik lief en die beoordeel ik als positief
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 20-04-2014 21:15
Bedankt Sybe, voor je uitgebreide reactie. U stelt dat liefde hand in hand dient te gaan in wijsheid. Zit wat in. Ik vraag me af of Paulus in het citaat bedoelt dat we maar uitsluitend zouden moeten liefhebben en verder niks. En of wat hij schrijft (ook) voor de opvoeding kinderen bedoeld zou zijn. De Boeddha spreekt in het Dhammapada over de liefde als eeuwige wet, die ingezet wordt als tegenhanger van de haat. Verder heb ik het volgende gevonden in de Pali Canon, ik citeer:

“Ananda, er zijn zes dingen die iemand vriendelijk, beminnelijk en respectabel maken en die leiden tot onderlinge sympathie, tot vrijheid van woordenstrijd, tot harmonie, tot eensgezindheid. Welke zes? Om te beginnen is er bij een monnik liefdevolle vriendelijkheid in daden, woorden en gedachten aanwezig tegenover zijn medebroeders in het heilige leven, zowel in het openbaar als in besloten kring.
En verder is een monnik iemand die niet eet zonder de gaven die in overeenstemming met de Dhamma verkregen zijn, tot en met wat in zijn bedelnap terecht is gekomen, te delen met anderen. Hij is iemand die die zaken geniet samen met zijn deugdzame broeders in het heilige leven.
En verder blijft een monnik in deugdzaamheid – in ongebroken, foutloze, onbevlekte, zuivere, bevrijdende, onverstoorbare, onbedorven, tot concentratie leidende deugden – verenigd met zijn medebroeders in het heilige leven, zowel in het openbaar als in besloten kring.
En verder blijft een monnik in visie – in een edele, bevrijdende visie, die degene die haar huldigt, wegleidt naar de volledige vernietiging van lijden – verenigd met zijn medebroeders in het heilige leven, zowel in het openbaar als in besloten kring.
Dit, Ananda, zijn de zes dingen die iemand vriendelijk, beminnelijk en respectabel maken en die leiden tot onderlinge sympathie, tot vrijheid van woordenstrijd, tot harmonie, tot eenszgezindheid.”


(Citaat uit: Jan de Breet & Rob Janssen: “Majjhima-Nikaya, De verzameling van middellange leerredes, deel 3”. Uitgeverij Asoka Rotterdam 2005, blz. 60)

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 21-04-2014 08:35
en nog een schriftgeleerde

Dat heb je je verkeerd verbeeld.
Is gewoon onderdeel van swadhyaya.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 21-04-2014 10:58
vandaag is dan het feest
dat iemand werd geofferd
gefolterd
dat moet gevierd worden

boeddha daarentegen heeft de gezegende leeftijd bereikt

Vandaag en gisteren is het feest
dat iemand de dood
en de hel van het ego heeft overwonnen
vrij is van samsara
en zo een jivanmukti werd
dat mag zeker gevierd worden
want wat één mens verwerkelijkt
kunnen alle mensen verwerkelijken

voor mij heeft Jezus, Yeshua, Issa of Yuz Asaf ook een gezegende leeftijd bereikt
en is het lichaam in Srinagar begraven

Mantram:

I AM the Resurrection and the Life
of God's inner fire in my heart
and in the hearts of all sons and daughters of God
through the Resurrection Victory of Jesus Christ
over Death and Hell!

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 21-04-2014 12:26
In de passage staat dat liefde niet ongepast handelt....nou?, dat betwijfel ik dus.

Ieder mens beschikt over andere gaven of talenten. De liefde is echter voor elk mens beschikbaar. Ongepast handelen, daar bedoelt Paulus misschien mee dat mensen in deze wereld liefde vaak verwarren met wellust, terwijl echte liefde is gericht op de ander en niet op zichzelf. Gods liefde is onbaatzuchtig, iets wat de mens eigenlijk niet zo goed kan aanvoelen. Omdat men over het algemeen op het eigen plezier is gericht, en op de vervulling van het persoonlijke egoïsme.

Maar ik kan het natuurlijk ook mis hebben...

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: JG888 op 24-04-2014 14:14
Visie van de Dalai Lama:
De boeddhistische beoefening is het onderzoeken van lichaam en geest naar een 'ik'. Eerst wordt het lichaam onderzocht en wordt er geen 'ik' gevonden. Daarna wordt de geest doorzocht en wordt er geen 'ik' gevonden.
Dus moeten we concluderen dat er geen 'ik' in lichaam en geest te vinden is.
Niet-boeddhisten gaan er vanuit dat het 'ik' het lichaam bestuurt. Maar wat is dat 'ik' eigenlijk?
Heeft het een begin, of einde?

Documentaire: http://www.npo.nl/sunrise-sunset/05-01-2014/VPWON_1215654
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 24-04-2014 18:24
Visie van de Dalai Lama:
De boeddhistische beoefening is het onderzoeken van lichaam en geest naar een 'ik'. Eerst wordt het lichaam onderzocht en wordt er geen 'ik' gevonden. Daarna wordt de geest doorzocht en wordt er geen 'ik' gevonden.
Dus moeten we concluderen dat er geen 'ik' in lichaam en geest te vinden is.
Niet-boeddhisten gaan er vanuit dat het 'ik' het lichaam bestuurt. Maar wat is dat 'ik' eigenlijk?
Heeft het een begin, of einde?

Documentaire: http://www.npo.nl/sunrise-sunset/05-01-2014/VPWON_1215654
Voor deze aflevering geldt een rechtenbeperking. Het is daarom niet toegestaan om vanaf uw geografische locatie naar deze aflevering te kijken.
 :)


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 24-04-2014 19:02
Ik krijg hem te zien
je moet wel een aparte geografische locatie bewonen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 24-04-2014 19:15
ik woon in nowhere

in nowhere is niets te zien :-\
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 24-04-2014 19:28
Visie van de Dalai Lama:
De boeddhistische beoefening is het onderzoeken van lichaam en geest naar een 'ik'. Eerst wordt het lichaam onderzocht en wordt er geen 'ik' gevonden. Daarna wordt de geest doorzocht en wordt er geen 'ik' gevonden.
Dus moeten we concluderen dat er geen 'ik' in lichaam en geest te vinden is.
Niet-boeddhisten gaan er vanuit dat het 'ik' het lichaam bestuurt. Maar wat is dat 'ik' eigenlijk?
Heeft het een begin, of einde?

Documentaire: http://www.npo.nl/sunrise-sunset/05-01-2014/VPWON_1215654

De Dalai Lama heeft een bepaalde visie, dat blijkt. En hoewel hij mooi kan verwoorden hoe het Boeddhisme werkt in het onderzoeken van lichaam en geest naar een “ik”, vraag ik me af of hij van andere religies niet een soort karikatuur dreigt te maken. Niet-boeddhisten gaan er vanuit dat het 'ik' het lichaam bestuurt. Is dat wel zo? Ik raad u aan om niet alles zomaar aan te nemen wat er beweerd wordt, laat staan wat die brildragende en glimlachende Tibetaan zoal vertelt. Niet dat hij het niet goed zou bedoelen, maar ik heb soms zo mijn vraagtekens bij zijn ideeën over andere religies. In het Christelijke geloof spreekt de Bijbel bijvoorbeeld van lichaam, geest en ziel. Wat hiermee bedoeld wordt, of aangeduid, kunt u zelf onderzoeken wanneer u daar interesse in heeft.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 24-04-2014 19:37
raak raak raak :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: JG888 op 24-04-2014 20:15
Visie van de Dalai Lama:
De boeddhistische beoefening is het onderzoeken van lichaam en geest naar een 'ik'. Eerst wordt het lichaam onderzocht en wordt er geen 'ik' gevonden. Daarna wordt de geest doorzocht en wordt er geen 'ik' gevonden.
Dus moeten we concluderen dat er geen 'ik' in lichaam en geest te vinden is.
Niet-boeddhisten gaan er vanuit dat het 'ik' het lichaam bestuurt. Maar wat is dat 'ik' eigenlijk?
Heeft het een begin, of einde?

Documentaire: http://www.npo.nl/sunrise-sunset/05-01-2014/VPWON_1215654

Is dat wel zo? Ik raad u aan om niet alles zomaar aan te nemen wat er beweerd wordt, laat staan wat die brildragende en glimlachende Tibetaan zoal vertelt.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)

Ik deel enkel de visie van de dalai lama. Ik krijg het gevoel dat u op uw tenen bent getrapt. Als u wilt dat personen dezelfde visie als u delen kunt u misschien beter naar een christenforum gaan.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 24-04-2014 20:21
Visie van de Dalai Lama:
De boeddhistische beoefening is het onderzoeken van lichaam en geest naar een 'ik'. Eerst wordt het lichaam onderzocht en wordt er geen 'ik' gevonden. Daarna wordt de geest doorzocht en wordt er geen 'ik' gevonden.
Dus moeten we concluderen dat er geen 'ik' in lichaam en geest te vinden is.
Niet-boeddhisten gaan er vanuit dat het 'ik' het lichaam bestuurt. Maar wat is dat 'ik' eigenlijk?
Heeft het een begin, of einde?

Documentaire: http://www.npo.nl/sunrise-sunset/05-01-2014/VPWON_1215654

Is dat wel zo? Ik raad u aan om niet alles zomaar aan te nemen wat er beweerd wordt, laat staan wat die brildragende en glimlachende Tibetaan zoal vertelt.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)

Ik deel enkel de visie van de dalai lama. Ik krijg het gevoel dat u op uw tenen bent getrapt. Als u wilt dat personen dezelfde visie als u delen kunt u misschien beter naar een christenforum gaan.

Welnee, beste vriend. Ik wilde er een grapje van maken, door de Dalai Lama te karakteriseren als een glimlachende, brildragende Tibetaan. Is daar iets mis mee? Sorry als ik dat grapje maakte, ik wil niemand kwetsen, en u al helemaal niet. Ik vind de Dalai Lama een lieve man, die zeer veel respect verdient. Hij probeert positiviteit te brengen waar hij komt, en hij spreekt in hartelijkheid en liefdevolle vriendelijkheid. Ik ben het echter niet altijd met hem eens, maar dat is verder helemaal mijn probleem.

Vergeet maar wat ik schreef, ik ben zeer zeker niet op mijn tenen getrapt. En ik begrijp ook niet zo goed dat u denkt dat ik zou willen dat personen dezelfde visie zouden moeten delen mij. Dat wil ik geenszins. Mijn excuses dat ik u blijkbaar geraakt hebt, ik wens u het allerbeste toe.

In liefdevolle vriendelijkheid,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 24-04-2014 20:30
Mijn excuses dat ik u blijkbaar geraakt hebt, ik wens u het allerbeste toe.
het ziet er naar uit dat je weer geraakt bent basho
kom niet klagen over negatief of zo
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 24-04-2014 20:43
Ik zie trouwens dat de Dalai Lama naar Nederland komt, fantastisch!

“Dalai Lama brengt bezoek aan Nederland
10-12 mei 2014
De Dalai Lama, de 78-jarige geestelijk leider van de Tibetanen en winnaar van de Nobel Vredesprijs, komt in mei 2014 naar Nederland.
Op zondag 11 mei geeft de Dalai Lama een boeddhistische les, gevolgd door een publieke lezing in Ahoy, Rotterdam.”


Bron: http://dalailama2014.nl/nl (http://dalailama2014.nl/nl)

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 25-04-2014 09:49
Ik wilde er een grapje van maken, door de Dalai Lama te karakteriseren als een glimlachende, brildragende Tibetaan. Is daar iets mis mee?

Op zich niet, maar wel in een bijdrage waarin je je afvraagt of de Dalai Lama van andere religies niet een soort karikatuur dreigt te maken.
Op dit punt zou ik graag wat meer toelichting zien, omdat ik daar zelf niets van herken.
Dus bij deze: hoe bedoel je dat precies?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 25-04-2014 10:02
komt me voor dat dit het antwoord is:

... vraag ik me af of hij van andere religies niet een soort karikatuur dreigt te maken. Niet-boeddhisten gaan er vanuit dat het 'ik' het lichaam bestuurt. Is dat wel zo? ..... maar ik heb soms zo mijn vraagtekens bij zijn ideeën over andere religies. In het Christelijke geloof spreekt de Bijbel bijvoorbeeld van lichaam, geest en ziel. Wat hiermee bedoeld wordt, of aangeduid, kunt u zelf onderzoeken wanneer u daar interesse in heeft.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 25-04-2014 11:05
Dirk Knol heeft zojuist het antwoord zoals ik het bedoel(de) inderdaad geciteerd voor IssaBuddha. Dank daarvoor.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: JG888 op 25-04-2014 12:04
Visie van de Dalai Lama:
De boeddhistische beoefening is het onderzoeken van lichaam en geest naar een 'ik'. Eerst wordt het lichaam onderzocht en wordt er geen 'ik' gevonden. Daarna wordt de geest doorzocht en wordt er geen 'ik' gevonden.
Dus moeten we concluderen dat er geen 'ik' in lichaam en geest te vinden is.
Niet-boeddhisten gaan er vanuit dat het 'ik' het lichaam bestuurt. Maar wat is dat 'ik' eigenlijk?
Heeft het een begin, of einde?

Documentaire: http://www.npo.nl/sunrise-sunset/05-01-2014/VPWON_1215654

Is dat wel zo? Ik raad u aan om niet alles zomaar aan te nemen wat er beweerd wordt, laat staan wat die brildragende en glimlachende Tibetaan zoal vertelt.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)

Ik deel enkel de visie van de dalai lama. Ik krijg het gevoel dat u op uw tenen bent getrapt. Als u wilt dat personen dezelfde visie als u delen kunt u misschien beter naar een christenforum gaan.

Welnee, beste vriend. Ik wilde er een grapje van maken, door de Dalai Lama te karakteriseren als een glimlachende, brildragende Tibetaan. Is daar iets mis mee? Sorry als ik dat grapje maakte, ik wil niemand kwetsen, en u al helemaal niet. Ik vind de Dalai Lama een lieve man, die zeer veel respect verdient. Hij probeert positiviteit te brengen waar hij komt, en hij spreekt in hartelijkheid en liefdevolle vriendelijkheid. Ik ben het echter niet altijd met hem eens, maar dat is verder helemaal mijn probleem.

Vergeet maar wat ik schreef, ik ben zeer zeker niet op mijn tenen getrapt. En ik begrijp ook niet zo goed dat u denkt dat ik zou willen dat personen dezelfde visie zouden moeten delen mij. Dat wil ik geenszins. Mijn excuses dat ik u blijkbaar geraakt hebt, ik wens u het allerbeste toe.

In liefdevolle vriendelijkheid,

Basho Roshi :)

Het ging mij om onderstaande quote:
Citaat
Is dat wel zo? Ik raad u aan om niet alles zomaar aan te nemen wat er beweerd wordt, laat staan wat die brildragende en glimlachende Tibetaan zoal vertelt.

Laat staan wat die ........

Oftwel: ik raad u aan om niet alles aan te nemen en vooral niet van die ...........

'Die' geeft in deze context een categoriserende oordelende, in een hokje geplaatst persoon aan.
Deze zin geeft ook aan dat u uzelf hoger stelt dan in dit geval de dalai lama. De suggestie van: Ik weet het beter en raad u daarom aan om vooral niks van de dalai lama aan te nemen.

Tevens zegt u als eerste zin in dezelfde post:
Citaat
De Dalai Lama heeft een bepaalde visie, dat blijkt.

Elk mens heeft een bepaalde visie. Dat u deze zin post geeft aan dat u het niet eens bent met de dalai lama en dat verduidelijk u op een geïrriteerde wijze. Op een manier waarop u zoals hierboven aangegeven zich superieur voelt ten opzichte van de dalai lama.

U moet begrijpen dat u hier op een boeddhaforum zit en dat als u graag over het christendom wilt praten met gelijkgestemde en personen met dezelfde visie, dan kunt u beter naar een christenforum gaan.
U bent bekeerd en dus veranderd zoals u zegt: 'geraakt door god'. Misschien is het dan ook verstandig om van sangha/forum te veranderen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 25-04-2014 12:49
U interpreteert maar raak, JG888. Ik heb mijn bijdrage netjes voor u verduidelijkt, maar doordat u er zo op door blijft gaan, geeft u er mijns inziens blijk van dat u mijn nadere uitleg niet erg serieus neemt. Sterker nog: u volgt slechts uw eigen denkplan. Dat moet u natuurlijk helemaal zelf weten, u mag schrijven wat uw gedachten zijn.

Ik groet u beleefd,

Basho Roshi.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 25-04-2014 18:09
Dit topic heet: boeddhisme versus christendom.
In dit topic is het dus gepast om als christen te kunnen reageren.
Het is dan ook ongepast te beweren dat Basho maar met gelijkgestemden op een christenforum moet gaan posten. En hier verdwijnen.

Ik lees geen irritatie in de wijze waarop Basho een en ander verduidelijkt.
Ik lees wel irritatie bij JG888.

Om af te sluiten: Basho heeft groot respect voor de dalai lama en wat hij uitdraagt.
De lezer dient in dit geval dan ook niet alles letterlijk te nemen en te overdrijven.
Ik geef toe, humor/ironie ligt snel ongemakkelijk als je elkaar niet kent.
Dus het was van Basho niet handig geformuleerd, vanuit dat oogpunt.

Maar vanuit een ander oogpunt moet je dat op een gegeven moment ook
willen accepteren. ook al kun je er anders over blijven denken.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 25-04-2014 18:14
Als er één religieus leider op deze wereld is, die andere religies in hun waarde laat, dan is het wel Tenzin Gyatso, de Dalai Lama. Wat dat betreft is die man voor mij een verademing tussen alle religieuze leiders, die hun eigen religie de beste of zelfs de enig ware vinden. Hij raadt mensen altijd aan om bij hun eigen religie te blijven en hij zet zich in en pleit voortdurend voor meer begrip tussen de religies.
De overeenkomsten tussen de religies interesseren hem méér dan de verschillen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 25-04-2014 18:29
Dit topic heet: boeddhisme versus christendom.
In dit topic is het dus gepast om als christen te kunnen reageren.
Het is dan ook ongepast te beweren dat Basho maar met gelijkgestemden op een christenforum moet gaan posten. En hier verdwijnen.

Ik lees geen irritatie in de wijze waarop Basho een en ander verduidelijkt.
Ik lees wel irritatie bij JG888.

Om af te sluiten: Basho heeft groot respect voor de dalai lama en wat hij uitdraagt.
De lezer dient in dit geval dan ook niet alles letterlijk te nemen en te overdrijven.
Ik geef toe, humor/ironie ligt snel ongemakkelijk als je elkaar niet kent.
Dus het was van Basho niet handig geformuleerd, vanuit dat oogpunt.

Maar vanuit een ander oogpunt moet je dat op een gegeven moment ook
willen accepteren. ook al kun je er anders over blijven denken.

volgens mij beschrijf je de situatie, waar we allen weer veel van zullen leren natuurlijk, niet op de juiste wijze


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 25-04-2014 18:47
beetje ter zijde
maar ik heb deze nacht weer een bizarre droom gehad mbt het forum
natuurlijk helemaal mijn interpretatie, wil dat toch meedelen
dat waren onbekenden die in mijn kantoortje kwamen
en alle posten die ik gepost had
ze wilden dat ik die allemaal zou afprinten
ze hadden daarmee een bedoeling
ik zag dat niet als positief
negatief dus zoals basho suggereerde

ik waardeer de vrijheid
iemand onder druk zetten
dat kan toch niet

misschien moet ik wel stoppen met posten
basho staat weer op het punt om te vertrekken
doet hij dat ook omdat hij het gevoel heeft onder druk te staan?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 25-04-2014 19:29
als mensen nachtmerries krijgen omdat christenen iets zeggen
is het misschien wel eens waard om te twijfelen
of christenen hier horen te zijn
 :(
toegevoegd:
ze creëren angsten

ja zo is het
ze creëren een geweten
de rechtstreekse spontaniteit verdwijnt daardoor

ze belasten de mens alleen maar

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 25-04-2014 21:04
Dit topic heet: boeddhisme versus christendom.
In dit topic is het dus gepast om als christen te kunnen reageren.
Het is dan ook ongepast te beweren dat Basho maar met gelijkgestemden op een christenforum moet gaan posten. En hier verdwijnen.

Ik lees geen irritatie in de wijze waarop Basho een en ander verduidelijkt.
Ik lees wel irritatie bij JG888.

Om af te sluiten: Basho heeft groot respect voor de dalai lama en wat hij uitdraagt.
De lezer dient in dit geval dan ook niet alles letterlijk te nemen en te overdrijven.
Ik geef toe, humor/ironie ligt snel ongemakkelijk als je elkaar niet kent.
Dus het was van Basho niet handig geformuleerd, vanuit dat oogpunt.

Maar vanuit een ander oogpunt moet je dat op een gegeven moment ook
willen accepteren. ook al kun je er anders over blijven denken.

volgens mij beschrijf je de situatie, waar we allen weer veel van zullen leren natuurlijk, niet op de juiste wijze

je doet het om basho hier te houden
basho is degene die druk uitoefent en wil dat het is zoals hij het wil
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 27-04-2014 21:42
ik zou ook wel willen dat het is zoals ik wil  :-[
oeps
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 27-04-2014 21:53
"9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven."

(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Mattheus 6:9-15).
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 27-04-2014 22:02
http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1966.msg14584.html#msg14584

was al bewapend zie bovenstaande  :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 28-04-2014 19:50
"9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven."

(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Mattheus 6:9-15).

Ik heb bovenstaand citaat gisteren geplaatst hier, omdat in deze topic gesuggereerd wordt dat ik mijn wil aan anderen zou willen opleggen in mijn reacties op dit forum. Het is zéér de vraag hoe ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen, áls ik zoiets zou “willen”. Maar ik heb helemaal niks te willen, want ik leef onder de Wil van Onze Vader. Gods Wil geschiede, niet mijn wil. De persoonlijke “wil” is over het algemeen opgebouwd uit egoïsme; uit een samenraapsel van wat als “eigen” wordt beschouwd. Maar dit is zeer relatief, omdat slechts God de Heere de alles bepalende factor is in het leven van een Christen, in mijn leven dus. Het leek mij van bijzonder belang om dat hier even te benadrukken.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 29-04-2014 20:08
je wilde het anders en daarom ben je even weggegaan >:(

je hebt een wil of je dat nu wil of niet, je ervaart toch een wil
je zou alle verantwoordelijkheid aan de kant kunnen schuiven en zeggen
ik heb geen wil en laat de boel gaan zoals het wil dat het gaat
want zoals het dan gaat dat zal de wil van god dan zijn

basho, denk je dat het dan werkelijk de wil van god zou zijn?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 30-04-2014 10:32
je wilde het anders en daarom ben je even weggegaan >:(

je hebt een wil of je dat nu wil of niet, je ervaart toch een wil
je zou alle verantwoordelijkheid aan de kant kunnen schuiven en zeggen
ik heb geen wil en laat de boel gaan zoals het wil dat het gaat
want zoals het dan gaat dat zal de wil van god dan zijn

basho, denk je dat het dan werkelijk de wil van god zou zijn?

Ik heb de indruk dat u het over iets anders heeft dan ik. De mens heeft inderdaad een neiging tot het uitvoeren van een zogenaamde “eigen wil”. Waardoor in relatieve zin een zekere mate van “vrijheid” aanwezig is in ons leven. Maar wat stelt die “wil” eigenlijk voor? De wil vooronderstelt een zelf dat de intentie heeft tot willen. Ik kan me herinneren dat u zeer herhaaldelijk op dit forum heeft aangegeven dat er immers geen “zelf” zou bestaan. Ik vraag u op mijn beurt: hoe kan er sprake zijn van een wil, als er geen zelf bestaat? Het is toch dat zelf, dat “ik” dat via de wil tot handelen drijft? Volgens mijn bescheiden mening spreekt u uzelf tegen als u beweren wilt dat er géén zelf is, maar dat er wél zoiets als een wil zou bestaan. Zonder zelf geen wil, toch?

In werkelijkheid bestaat er geen één en enkelvoudig “ik”, maar zijn wij eerder legio. Het ik verandert onafgebroken, net zo snel als onze emoties, gedachten en stemmingen. De mens maakt een sterke fout door zichzelf te beschouwen als altijd één en dezelfde massieve persoonlijkheid. Er is geen sprake van één onveranderlijk en duurzaam zelf, er is geen één onveranderlijke kern. De mens is over het algemeen geïdentificeerd, vereenzelvigd met welhaast iedere gewaarwording, elke wens, stemming en gedachte. En al die gewaarwordingen, wensen, stemmingen en gedachten worden aangenomen als zijnde zichzelf of van zichzelf (eigen), als een duurzaam en onveranderlijk zelf. Dit is wat de Boeddha bedoelt met de uitspraak dat er sprake is van niet-zelf, anatta. De simpele uitdrukking: “er is geen zelf” is derhalve ongenuanceerd en zelfs onzinnig. Wij zijn er wel degelijk, ons lichaam is er en alles wat ons mens maakt ervaren wij. Het is echter zeer de vraag of wij wel een enkelvoudige of duurzame “wil” hebben, in de gebruikelijke zin zoals wij menen over een wil te beschikken. Deze zogenaamde wil is slechts een toevallig samenraapsel van opgedane ervaringen, persoonlijke aanleg, maatschappelijke inprenting, culturele vorming, enzovoort. Hoe kan een “ik”, dat verdeeld is, en waarbij onafgebroken sprake is van de innerlijke automatische identificatie met alles wat we denken, voelen, ervaren; welke stemmingen en emoties in ons opkomen, enzovoort, over een enkelvoudige “wil” beschikken? Mensen nemen zo vaak wilsbesluiten, maar voeren ze zelden of nooit uit. Ze nemen zich voor om te “veranderen”, maar in werkelijkheid maken ze zichzelf maar wat wijs en blijven ze gewoon wie ze altijd al waren. Iemand die te dik is, heeft bijvoorbeeld last van een automatische neiging tot eten. Dat is één van zijn of haar “ikken”. Hij of zij besluit op een dag af te gaan vallen. Ik heb zelf gezien hoe dat in de praktijk gaat. Op vrijdag begint het dieet en dat wordt netjes een dag volgehouden. Maar zaterdagmorgen haalt men gebak in huis. Ik maak geen grap, ik spreek uit eigen ervaring met iemand die zich zo gedroeg. Ik vroeg hem of haar: “Je was toch begonnen met een dieet? En nu haal je al weer gebak in huis?!” Glimlachend zei de afslanker: “Ja, dat klopt, maar het is nu weekeinde!” Dit is maar een klein voorbeeld van hoe iemand zichzelf voor het lapje houdt, maar dit werkt in alles en in iedereen door. Het geloof in een wil, een enkelvoudige wil, is een idioot menselijk geloof. Omdat het een illusie is. Maar wij mensen geloven graag in dat wat een illusie is en verwerpen wat de waarheid is. De wereld staat wat dat betreft op zijn kop.

Dit is de reden dat ik de Wil van God centraal stel, ik besef dat ik helemaal niet zo’n sterke wil heb zoals mensen elkaar willen doen geloven. De mens is helemaal niet zo krachtig in zijn of haar wil als zo graag beweerd wordt. Ik zeg niet dat we helemaal geen invloed zouden hebben; wat ik benadruk is dat het de vraag is van waaruit dat “persoonlijke” handelen voortspruit. Is dat een willekeurige en automatische “wil” van één van onze neigingen? En is dat een enkelvoudig besluit, zonder identificaties? Ik vraag het me af. Derhalve kan in mijn optiek slechts God de Vader beschikken over een Wil, en kunnen wij slechts beseffen dat we niet zoveel te willen hebben. Overgave wordt dan mogelijk. Let wel: ik benadruk nogmaals dat dit niet betekent dat we maar lethargisch zouden moeten gaan neerzitten en denken: ‘het heeft toch allemaal geen zin, ik kan toch niks doen’. Nee, het gaat eerder om het besef hoe weinig wij eigenlijk te “willen” hebben, omdat we geen absolute éénheid in onszelf dragen, we zijn zoals gezegd legio. Alles is veranderlijk, dus ook ons vermeende “zelf”, ons “ik”, onze zogenaamde “wil”. Maar ik heb de indruk dat eigenlijk niemand dit wil weten, omdat mensen over het algemeen allergisch reageren als iemand ze vertelt dat ze eigenlijk weinig kunnen uitrichten. Een mens wil altijd maar doen, invloed uitoefenen. Maar alles is afhankelijk. Zelfs al richten we onze vermeende wil, toch blijven we altijd afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. De situatie kan onze vermeende wil immers totaal teniet doen, want ook wat dat betreft overschat de mens zichzelf schromelijk. Hij of zij denkt dat de situatie wel door persoonlijk ingrijpen, door de persoonlijke “wil” is te beïnvloeden, of zelfs te veranderen. Maar dat is zeer relatief, omdat andere mensen in de desbetreffende situatie heel andere ideeën hebben over hoe ze die bepaalde gelegenheid naar hun hand zouden willen zetten. Dit kan zelfs uitmonden in zeer ernstige conflicten en zelfs oorlog. En wij ons onderhand maar blijven afvragen hoe het nu toch mogelijk is dat mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingen aandoen…

Met beleefde groet,

Levend in het Nieuwe Verbond van Christus,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 30-04-2014 11:12
Een mens wil altijd maar doen, invloed uitoefenen. Maar alles is afhankelijk. Zelfs al richten we onze vermeende wil, toch blijven we altijd afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. De situatie kan onze vermeende wil immers totaal teniet doen, want ook wat dat betreft overschat de mens zichzelf schromelijk. Hij of zij denkt dat de situatie wel door persoonlijk ingrijpen, door de persoonlijke “wil” is te beïnvloeden, of zelfs te veranderen. Maar dat is zeer relatief, omdat andere mensen in de desbetreffende situatie heel andere ideeën hebben over hoe ze die bepaalde gelegenheid naar hun hand zouden willen zetten. Dit kan zelfs uitmonden in zeer ernstige conflicten en zelfs oorlog. En wij ons onderhand maar blijven afvragen hoe het nu toch mogelijk is dat mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingen aandoen…

Eigenlijk komt er het toch op neer dat er geen monotheïsme bestaat. Dat bestaat enkel in naam. Maar als je kijkt naar gelovigen dan bedoelt iedereen wat anders met God. Monotheïsme is gewoon polytheïsme in de praktijk. God heeft zoveel betekenissen als er mensen zijn die in God geloven. Maar van Wie komt dit?
Wie vult in wat of wie God is?

En wat zijn Wil zou zijn dat volgt mijns inziens ook de lijnen van wat die persoon zelf wil dat God is of het volgt de lijn van de cultuur/opvoeding waarin ie is opgegroeid.
Als men wil dat God liefde is dan is God liefde. Als men Wil dat God een strenge bestraffende oordelende God is dan is God dat. Als men wil dat God homo's haat dan gelooft men dat. Als men dat niet wil, dan niet. Als men wil dat God christelijk is en niet islamitisch dan gelooft men dat. Als men wil dat God schepper is dan is God dat. Als men wil dat God in de schepping leeft dan gelooft men dat. Als men dat niet wil geloven dan gelooft men dat God weliswaar schepper is maar zich niet met de schepping bemoeit. Als men wil dat God Jezus is, dan is Jezus God. Als men dat niet wil, dan niet. God is wat men wil dat ie is.

Is God en Gods Wil dan echt wel iets anders dan de afspiegeling van je persoonlijke wil?

Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 30-04-2014 20:51
Een mens wil altijd maar doen, invloed uitoefenen. Maar alles is afhankelijk. Zelfs al richten we onze vermeende wil, toch blijven we altijd afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. De situatie kan onze vermeende wil immers totaal teniet doen, want ook wat dat betreft overschat de mens zichzelf schromelijk. Hij of zij denkt dat de situatie wel door persoonlijk ingrijpen, door de persoonlijke “wil” is te beïnvloeden, of zelfs te veranderen. Maar dat is zeer relatief, omdat andere mensen in de desbetreffende situatie heel andere ideeën hebben over hoe ze die bepaalde gelegenheid naar hun hand zouden willen zetten. Dit kan zelfs uitmonden in zeer ernstige conflicten en zelfs oorlog. En wij ons onderhand maar blijven afvragen hoe het nu toch mogelijk is dat mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingen aandoen…

Eigenlijk komt er het toch op neer dat er geen monotheïsme bestaat. Dat bestaat enkel in naam. Maar als je kijkt naar gelovigen dan bedoelt iedereen wat anders met God. Monotheïsme is gewoon polytheïsme in de praktijk. God heeft zoveel betekenissen als er mensen zijn die in God geloven. Maar van Wie komt dit?
Wie vult in wat of wie God is?

En wat zijn Wil zou zijn dat volgt mijns inziens ook de lijnen van wat die persoon zelf wil dat God is of het volgt de lijn van de cultuur/opvoeding waarin ie is opgegroeid.
Als men wil dat God liefde is dan is God liefde. Als men Wil dat God een strenge bestraffende oordelende God is dan is God dat. Als men wil dat God homo's haat dan gelooft men dat. Als men dat niet wil, dan niet. Als men wil dat God christelijk is en niet islamitisch dan gelooft men dat. Als men wil dat God schepper is dan is God dat. Als men wil dat God in de schepping leeft dan gelooft men dat. Als men dat niet wil geloven dan gelooft men dat God weliswaar schepper is maar zich niet met de schepping bemoeit. Als men wil dat God Jezus is, dan is Jezus God. Als men dat niet wil, dan niet. God is wat men wil dat ie is.

Is God en Gods Wil dan echt wel iets anders dan de afspiegeling van je persoonlijke wil?

Siebe

Wat mensen er allemaal van maken, dat kan nooit de Wil van God zijn. U noemt een aantal opvattingen op, die over het algemeen zeer uiteenlopende interpretaties of evenzovele karikaturen vertegenwoordigen. Of dat allemaal “waar” is, wat u hier de revue laat passeren, is dus zeer de vraag. Maar we moeten daarnaast ergens vanuit gaan: Boeddhisten erkennen Gautama de Boeddha als hun Leraar, Christenen erkennen Jezus Christus als hun Meester. Het is maar net waar u het meest door wordt aangesproken. Kies uw eigen Leraar of spiritualiteit, zou ik zo zeggen...

Hier ligt ook de waarde van de gemeenschap, religieuze groep of Sangha. Een mens kan alleen op zichzelf over het algemeen weinig uitrichten, met name vanwege de hierboven aangeduide, van nature zwakke “wil”. Binnen de religieuze gemeenschap probeert men onder leiding van een Meester elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren. Dat kan soms best behoorlijk confronterend zijn. Helaas zijn er veel sektarische bewegingen die slechts als bedoeling hebben om zoveel mogelijk geld binnen te slepen. Maar de waarachtige groepen kunnen als leerschool dienen, waar de leerling “leert” meester van zichzelf te worden. Dat is de waarde van het discipelschap. In een groep bidden of mediteren is een extra dimensie naast het in afzondering bidden of mediteren.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 01-05-2014 08:03
Maar we moeten daarnaast ergens vanuit gaan: Boeddhisten erkennen Gautama de Boeddha als hun Leraar, Christenen erkennen Jezus Christus als hun Meester. Het is maar net waar u het meest door wordt aangesproken. Kies uw eigen Leraar of spiritualiteit, zou ik zo zeggen...

Ik (h)erken, naast anderen, beiden als grote leermeesters van de mensheid en voel ook geen behoefte om te kiezen. Ook dat hoort bij de onbegrensde mogelijkheden die wij als mensen hebben: we hoeven ons niet "vast" te leggen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 01-05-2014 08:12
Maar we moeten daarnaast ergens vanuit gaan: Boeddhisten erkennen Gautama de Boeddha als hun Leraar, Christenen erkennen Jezus Christus als hun Meester. Het is maar net waar u het meest door wordt aangesproken. Kies uw eigen Leraar of spiritualiteit, zou ik zo zeggen...

Ik (h)erken, naast anderen, beiden als grote leermeesters van de mensheid en voel ook geen behoefte om te kiezen. Ook dat hoort bij de onbegrensde mogelijkheden die wij als mensen hebben: we hoeven ons niet "vast" te leggen.

Ik kan het alleen maar met u eens zijn. Maar niet kiezen is ook een keuze, de keuze om niet te kiezen. Ik kies voor Christus, maar ik heb respect voor andermans religie en beschouw de Boeddha bijvoorbeeld als een Meester, net als Jezus. Religieuze onverdraagzaamheid is onaardig en in het licht der waarheid totaal onzinnig.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 01-05-2014 08:58
Hoe congrueer je deze opmerking met je waarschuwingen
tegen de eclectische aanpak, die je de nieuw age benadering noemt?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 01-05-2014 09:56
Hoe congrueer je deze opmerking met je waarschuwingen
tegen de eclectische aanpak, die je de nieuw age benadering noemt?

Respect hebben voor andermans religieuze overtuiging hoeft niet te betekenen dat je dan de systematiek van verschillende religies met elkaar gaat vermengen, zoals de New Age dat heeft gedaan. Ik waarschuw dan misschien tegen vermenging, maar dus niet tegen een respectvolle openheid ten opzichte van de spirituele overtuiging van de ander.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 01-05-2014 10:02
Allicht.

Kwou ook even wat te zeggen hebben....


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 01-05-2014 15:21
Hoe congrueer je deze opmerking met je waarschuwingen
tegen de eclectische aanpak, die je de nieuw age benadering noemt?

Respect hebben voor andermans religieuze overtuiging hoeft niet te betekenen dat je dan de systematiek van verschillende religies met elkaar gaat vermengen, zoals de New Age dat heeft gedaan. Ik waarschuw dan misschien tegen vermenging, maar dus niet tegen een respectvolle openheid ten opzichte van de spirituele overtuiging van de ander.

Het is helemaal niet verkeerd om aan je respect voor religieuze overtuigingen grenzen te stellen wetend hoe vooral religieuze overtuigingen worden opgedrongen, stil rustig, langzaam maar zeker, of met geweld. Het gaat dan wel om meer en belangrijkere dingen dan christelijke feestdagen of zondagsrust.

Christenen zijn hierin goed, zijn altijd erg politiek actief, zorgen wel dat hun religieuze overtuigingen worden omgezet in regels en wetten die voor iedereen gelden. En als het aan sommige moslims ligt krijgen we straks de Sharia.

Wat moeten we toch met al die religieuze overtuigingen?

Mag er ook geen respect voor zijn en mag dat ook goed zijn?

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 01-05-2014 19:20
U belicht hier vooral de negatieve kanten van hoe u met name Christenen ervaart. U vraagt zich af wat we met al die religieuze overtuigingen zouden moeten, in het licht ook van wet en regelgeving, die onder andere van Christenen afkomstig zouden zijn. In dat licht wilt u duidelijke grenzen stellen aan het respect voor religieuze overtuigingen. Respect valt niet af te dwingen, en als het toch afgedwongen wordt, is het geen respect. Ik schrijf u niet voor dat u het Christelijke geloof zou moeten respecteren. Er is veel spirituele afgunst, die ervaar ik des te meer nu ik een Christen ben, tot het Christelijke geloof ben gekomen, er een keuze in heb gemaakt. Als ik Boeddhist zou zijn, wat ik immers geweest ben, hoe zou uw respect er dan hebben uitgezien, of zou er dan ook minder of zelfs geen respect zijn? Ik wil hiermee zeggen dat ik zelf aan den lijve ondervindt dat mensen mij met argwaan benaderen, ook op dit forum. Dat is voor mij vrij nieuw, want als Boeddhist word je hier in het Westen over het algemeen gezien als iemand die een mooie levensfilosofie aanhangt. Als Christen lijkt het er daarentegen soms bijna op, alsof mensen het gevoel hebben dat je niet helemaal goed snik bent. Omdat ik een geloof aanhang in God, en God wordt beschouwd als iets wat op zijn minst achterhaald is of erger. Ik ervaar hoe het is om bijna met de nek aangekeken te worden, terwijl ik als Christen misschien een andere religie heb; maar in wezen is mijn overtuiging net als dat ik een Boeddhist zou zijn: dat ik van mening ben dat onverdraagzaamheid onaangenaam is en zelfs onaardig.

Als u Christenen over het algemeen niet als positief ervaart, dan heeft dat met uw persoonlijke ervaring te maken, van hoe het Christendom zich aan u voordoet, vanuit de historie en dergelijke. Ik ben echter een Christelijk gelovige, ik belijd een levend geloof, een levende religie. Ik huldig niet wat er allemaal in de naam van Christus is gebeurd in de geschiedenis. Dat men heeft gemoord en onderdrukt in de naam van iemand die tenslotte de liefde predikte. Ik ervaar dat als uiterst merkwaardig en ik kan daar zelf geen respect voor opbrengen. Maar ik vraag toch om respect voor mijn levensovertuiging, en ik hoop dat mensen ervaren dat mijn geloof waarachtig is, althans, voor zover ik van een waarachtig geloof kan spreken. Wat de één waarachtig vindt, vindt de ander niet waarachtig. En ik kan uw respect niet winnen, u hebt dat, of u hebt dat niet. En als u dat niet hebt, nou dan niet. In ieder geval heb ik een diep respect voor het Boeddhisme, voor het Taoïsme, zelfs voor de Islam. Omdat ik kijk naar de individuele mensen die ik ontmoet in hun overtuiging, en niet naar de werking van historisch gegroeide (religieuze) instituten.

Met respectvolle groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 01-05-2014 20:50
En ik kan uw respect niet winnen, u hebt dat, of u hebt dat niet. En als u dat niet hebt, nou dan niet. In ieder geval heb ik een diep respect voor het Boeddhisme, voor het Taoïsme, zelfs voor de Islam. Omdat ik kijk naar de individuele mensen die ik ontmoet in hun overtuiging, en niet naar de werking van historisch gegroeide (religieuze) instituten.

Basho, sorry, maar zo persoonlijk bedoel ik het niet. Ik geef alleen aan dat ik zelf niet iedere religieuze overtuiging respecteer. Ik ben het ook helemaal eens met de Boeddha dat zienswijzen, dus ook religieuze overtuigingen, heel belangrijk zijn. Belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken en mee om te gaan want ze hebben verstrekkende gevolgen. De geest gaat aan het woord en daad vooraf.

Hoever ga jij? Vrouwen die niet mogen autorijden? Homo's die geen sex mogen consumeren? Geen abortus? Geen euthanasie? Geen voorbehoedsmiddelen? Vrouwen sluieren moet? Zondag verplichte rust?
Hoe ver ga je in je tolerantie naar religieuze overtuigingen als dat echt je persoonlijke levenssfeer binnendringt?

Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 01-05-2014 21:07
En ik kan uw respect niet winnen, u hebt dat, of u hebt dat niet. En als u dat niet hebt, nou dan niet. In ieder geval heb ik een diep respect voor het Boeddhisme, voor het Taoïsme, zelfs voor de Islam. Omdat ik kijk naar de individuele mensen die ik ontmoet in hun overtuiging, en niet naar de werking van historisch gegroeide (religieuze) instituten.

Basho, sorry, maar zo persoonlijk bedoel ik het niet. Ik geef alleen aan dat ik zelf niet iedere religieuze overtuiging respecteer. Ik ben het ook helemaal eens met de Boeddha dat zienswijzen, dus ook religieuze overtuigingen, heel belangrijk zijn. Belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken en mee om te gaan want ze hebben verstrekkende gevolgen. De geest gaat aan het woord en daad vooraf.

Hoever ga jij? Vrouwen die niet mogen autorijden? Homo's die geen sex mogen consumeren? Geen abortus? Geen euthanasie? Geen voorbehoedsmiddelen? Vrouwen sluieren moet? Zondag verplichte rust?
Hoe ver ga je in je tolerantie naar religieuze overtuigingen als dat echt je persoonlijke levenssfeer binnendringt?

Siebe

1. Vrouwen mogen met zo goed autorijden, ze zijn gelijkwaardig aan de man;
2. Homo's kunnen net zo goed seks hebben als hetero's. Seksueel andersgeaard zijn is geen enkel probleem.
3. Abortus moet in sommige gevallen mogelijk zijn, vooral als het leven van de moeder in gevaar komt;
4. Euthanasie moet mogelijk zijn, bij ondraaglijk lijden, psychisch of lichamelijk;
5. Voorbehoedsmiddelen voor iedereen, niemand uitgezonderd;
6. Vrouwen mogen een hoofddoek dragen, of juist niet, ik heb daar geen oordeel over;
7. Zondag geen verplichte rust, iedereen mag zelf vrij kiezen.

Nog meer? ;)

Vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 01-05-2014 21:34
1. Vrouwen mogen met zo goed autorijden, ze zijn gelijkwaardig aan de man;
2. Homo's kunnen net zo goed seks hebben als hetero's. Seksueel andersgeaard zijn is geen enkel probleem.
3. Abortus moet in sommige gevallen mogelijk zijn, vooral als het leven van de moeder in gevaar komt;
4. Euthanasie moet mogelijk zijn, bij ondraaglijk lijden, psychisch of lichamelijk;
5. Voorbehoedsmiddelen voor iedereen, niemand uitgezonderd;
6. Vrouwen mogen een hoofddoek dragen, of juist niet, ik heb daar geen oordeel over;
7. Zondag geen verplichte rust, iedereen mag zelf vrij kiezen.

Nog meer? ;)

:-)

Siebe


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 18:03
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
In de joodse traditie wordt niet gesproken van geboden, maar van woorden: de Hebreeuwse aanduiding ‘aseret ha-dibrot betekent "de tien woorden".
Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
Eer uw vader en uw moeder.
Gij zult niet moorden.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

katholieke
Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
Eer uw vader en uw moeder.
Gij zult niet doden.
Gij zult geen onkuisheid doen.
Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
Gij zult geen onkuisheid begeren.
Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

Tien geboden binnen de islam
De tien geboden worden ook bevestigd binnen de islam. De Bijbel en Thora worden immers ook gerekend tot de islamitische Heilige Boeken. In de Koran zijn op verschillende plaatsen de geboden te vinden. Ze zijn echter niet als zodanig gepresenteerd. Ook in verschillende Ahadith liet Mohammed blijk van deze tien leefregels. Hieronder staat één verwijzing naar de Koran voor ieder van de tien geboden.

Weet dat er geen godheid is dan God (soera Mohammed 19)
Er is niets aan Hem gelijk (soera De Consultatie 11)
Maak God niet tot een excuus bij jullie eden (soera De Koe 224)
Jullie die geloven! Wanneer op vrijdag (de dag van samenkomst) de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zakendoen. (Soera De Vrijdag 9)
Uw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders, of nu een van beiden of allebei bij u de ouderdom bereiken, zeg dan nimmer 'foei' tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen (Soera De Nachtreis 23)
En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van God. (Soera De Tafel 38)
... dat de vloek van God op hem zal rusten als hij een leugenaar is (Soera Het Licht 7)
...dat wie een ander doodt... het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood (Soera De Tafel 32)
En jullie mogen geen ontucht benaderen. Dat is iets gruwelijks en het is een slechte manier van doen. (Soera De Nachtreis 32)
bewijst vriendelijkheid aan de ouders en ook aan de verwant, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de niet-verwante buur, de niet-verwante medeburger, de reiziger... (Soera De Vrouwen 36)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 18:05
En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van God.
de voorbeeldige straf van god.... >:(


+
het moet toch heel duidelijk zijn dat het nodig is dat we ons daarvan moeten bevrijden
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 18:49
Waarom komt u aan met Bijbelcitaten e.d. uit het Oude Verbond met Israël? Wat wilt u daarmee aantonen? Weet u dan niet, dat we sedert de kruisiging en Opstanding van Jezus Christus leven in een Nieuw Verbond, het Verbond van de liefde? En dat al die oude wetten niet meer van toepassing zijn in het Nieuwe Verbond van Christus (lees onder andere het Bijbelboek Hebreeën in het Nieuwe Testament), waar nog slechts één nieuw gebod van kracht is:

“31 Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt.
32 Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem meteen verheerlijken.
33 Lieve kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg Ik het nu ook tegen u: Waar Ik heen ga, kunt u niet komen.
34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”


(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Johannes 13:31-35)

Waarom worden die oude wetten dan nog bewaard en gelezen in de Bijbel? Opdat de Christelijk gelovige kan zien hoe de Christelijke religie tot stand is gekomen, vanaf de grondlegging tot en met Christus. Jezus is de vervulling van de wet, en de wet is in Hem vervuld door de liefde, dat is de enige en eeuwige wet, en verder niets meer.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 19:05
ik probeer alleen aan te tonen dat we het begrip god moeten loslaten
god is een oude zak die met nieuwe wijn werd gevuld... (heb ik van de bijbel)

het goddelijke zou beter passen
en zo wordt het in het boeddhisme ook gezien
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 19:28
ik probeer alleen aan te tonen dat we het begrip god moeten loslaten
god is een oude zak die met nieuwe wijn werd gevuld... (heb ik van de bijbel)

het goddelijke zou beter passen
en zo wordt het in het boeddhisme ook gezien

U mag het "begrip" God loslaten, maar u kunt niet voor de ander bepalen:

[...] dat we het begrip god moeten loslaten

Enne, God is helemaal geen “oude zak die met nieuwe wijn werd gevuld”. Het klopt gewoon niet wat u beweert. De daadwerkelijke context is, ik citeer:

"14 Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?
15 Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.
16 Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur.
17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden."


(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Matteüs 9:14-17)

Hier wordt bedoeld dat Jezus niet was gekomen om het oude godsdienstige systeem van de Joodse godsdienst als het ware op te lappen, met zijn oude tradities en wetten. De boodschap van Christus was en is radicaal, Hij wilde iets nieuws tot stand brengen en bracht het Evangelie, waarin vergeving van, en verzoening met God aangeboden worden. Deze “nieuwe wijn” paste niet in de oude wijnzakken van het oude godsdienstige systeem, waarin het naleven van de Joodse wet centraal stond. Er moest dus een nieuw begin gemaakt worden, nieuwe wijn in nieuwe zakken. Dit is een metafoor. In de tijd van Christus deed men wijn in geitenleren zakken. Nieuwe wijn zette tijdens het gistproces uit, waardoor de wijnzak uitgerekt werd. Wanneer de wijn eenmaal gerijpt was, kon er geen jonge wijn meer bij worden gedaan, omdat de wijnzak dan zou scheuren. Dit is de reden dat jonge wijn altijd in nieuwe zakken werd gedaan.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 03-05-2014 19:51
Waarom worden die oude wetten dan nog bewaard en gelezen in de Bijbel? Opdat de Christelijk gelovige kan zien hoe de Christelijke religie tot stand is gekomen, vanaf de grondlegging tot en met Christus. Jezus is de vervulling van de wet, en de wet is in Hem vervuld door de liefde, dat is de enige en eeuwige wet, en verder niets meer.

Basho, geloof jij dat Jezus vorige levens had? En geloof jij in het eeuwige of de eeuwige?

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 20:02
ik probeer alleen aan te tonen dat we het begrip god moeten loslaten
god is een oude zak die met nieuwe wijn werd gevuld... (heb ik van de bijbel)

het goddelijke zou beter passen
en zo wordt het in het boeddhisme ook gezien

U mag het "begrip" God loslaten, maar u kunt niet voor de ander bepalen:

[...] dat we het begrip god moeten loslaten

Enne, God is helemaal geen “oude zak die met nieuwe wijn werd gevuld”. Het klopt gewoon niet wat u beweert. De daadwerkelijke context is, ik citeer:

"14 Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?
15 Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.
16 Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur.
17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden."


(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Matteüs 9:14-17)

Hier wordt bedoeld dat Jezus niet was gekomen om het oude godsdienstige systeem van de Joodse godsdienst als het ware op te lappen, met zijn oude tradities en wetten. De boodschap van Christus was en is radicaal, Hij wilde iets nieuws tot stand brengen en bracht het Evangelie, waarin vergeving van, en verzoening met God aangeboden worden. Deze “nieuwe wijn” paste niet in de oude wijnzakken van het oude godsdienstige systeem, waarin het naleven van de Joodse wet centraal stond. Er moest dus een nieuw begin gemaakt worden, nieuwe wijn in nieuwe zakken. Dit is een metafoor. In de tijd van Christus deed men wijn in geitenleren zakken. Nieuwe wijn zette tijdens het gistproces uit, waardoor de wijnzak uitgerekt werd. Wanneer de wijn eenmaal gerijpt was, kon er geen jonge wijn meer bij worden gedaan, omdat de wijnzak dan zou scheuren. Dit is de reden dat jonge wijn altijd in nieuwe zakken werd gedaan.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
neen
jij hebt het niet goed begrepen
dat (godsbegrip-) was een oude zak en er is nieuwe wijn in geschonken
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 20:07
ik probeer alleen aan te tonen dat we het begrip god moeten loslaten
god is een oude zak die met nieuwe wijn werd gevuld... (heb ik van de bijbel)

het goddelijke zou beter passen
en zo wordt het in het boeddhisme ook gezien

U mag het "begrip" God loslaten, maar u kunt niet voor de ander bepalen:

[...] dat we het begrip god moeten loslaten

Enne, God is helemaal geen “oude zak die met nieuwe wijn werd gevuld”. Het klopt gewoon niet wat u beweert. De daadwerkelijke context is, ik citeer:

"14 Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?
15 Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.
16 Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur.
17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden."


(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Matteüs 9:14-17)

Hier wordt bedoeld dat Jezus niet was gekomen om het oude godsdienstige systeem van de Joodse godsdienst als het ware op te lappen, met zijn oude tradities en wetten. De boodschap van Christus was en is radicaal, Hij wilde iets nieuws tot stand brengen en bracht het Evangelie, waarin vergeving van, en verzoening met God aangeboden worden. Deze “nieuwe wijn” paste niet in de oude wijnzakken van het oude godsdienstige systeem, waarin het naleven van de Joodse wet centraal stond. Er moest dus een nieuw begin gemaakt worden, nieuwe wijn in nieuwe zakken. Dit is een metafoor. In de tijd van Christus deed men wijn in geitenleren zakken. Nieuwe wijn zette tijdens het gistproces uit, waardoor de wijnzak uitgerekt werd. Wanneer de wijn eenmaal gerijpt was, kon er geen jonge wijn meer bij worden gedaan, omdat de wijnzak dan zou scheuren. Dit is de reden dat jonge wijn altijd in nieuwe zakken werd gedaan.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
neen
jij hebt het niet goed begrepen
dat (godsbegrip-) was een oude zak en er is nieuwe wijn in geschonken

Hahahaha... :D Dat betekent dus dat de oude wijnzak is gescheurd door het toevoegen van nieuwe wijn. En dat op die manier de nieuwe wijn is verspild op de grond. Eeuwig zonde! Ik moet helaas constateren dat u volstrekt foutieve informatie verstrekt over de Bijbel en wat daar in staat vermeld.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 20:11
noch eentje die niet stopt met lachen
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 20:13
noch eentje die niet stopt met lachen

Weet u dan niet, mijn arme, dat humor en lachen een zeer belangrijk bestanddeel zijn van de ware spiritualiteit? Kijk bijvoorbeeld eens hoeveel lachende Boeddha's er bestaan!

Vriendelijke groet,

Basho Roshi :D
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 20:15
noch eentje die niet stopt met lachen

Weet u dan niet, mijn arme, dat humor en lachen een zeer belangrijk bestanddeel zijn van de ware spiritualiteit? Kijk bijvoorbeeld eens hoeveel lachende Boeddha's er bestaan!

Vriendelijke groet,

Basho Roshi :D

mijn arme?

+
dat was al heel duidelijk dat u zichzelf verheft
en u beseft ook totaal niet wat kwaad dat heeft veroorzaakt

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 20:39
Waarom worden die oude wetten dan nog bewaard en gelezen in de Bijbel? Opdat de Christelijk gelovige kan zien hoe de Christelijke religie tot stand is gekomen, vanaf de grondlegging tot en met Christus. Jezus is de vervulling van de wet, en de wet is in Hem vervuld door de liefde, dat is de enige en eeuwige wet, en verder niets meer.

Basho, geloof jij dat Jezus vorige levens had? En geloof jij in het eeuwige of de eeuwige?

Siebe

Nee, ik geloof niet in vorige levens. Ik geloofde er ook niet toen ik nog een Zenboeddhist was. Volgens mij is het beter om te bepalen of we wel daadwerkelijk leven vóór de dood, in plaats van ons bezig te houden met een leven na de dood, of inzake het al dan niet bestaan van eventuele vorige levens.

Ik geloof wel in De Eeuwige, oftwel in God. Ik denk daarnaast dat het heelal eeuwig is en dat het leven zich onafgebroken vernieuwt, via leven en ontslapen.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 20:46
Waarom worden die oude wetten dan nog bewaard en gelezen in de Bijbel? Opdat de Christelijk gelovige kan zien hoe de Christelijke religie tot stand is gekomen, vanaf de grondlegging tot en met Christus. Jezus is de vervulling van de wet, en de wet is in Hem vervuld door de liefde, dat is de enige en eeuwige wet, en verder niets meer.

Basho, geloof jij dat Jezus vorige levens had? En geloof jij in het eeuwige of de eeuwige?

Siebe

Nee, ik geloof niet in vorige levens, ook niet toen ik nog een Zenboeddhist was. Volgens mij is het beter om te bepalen of we wel daadwerkelijk leven vóór de dood, in plaats van ons bezig te houden met een leven na de dood, of inzake het al dan niet bestaan van eventuele vorige levens.

Ik geloof wel in De Eeuwige, oftwel in God. Ik denk daarnaast dat het heelal eeuwig is en dat het leven zich onafgebroken vernieuwt, via leven en ontslapen.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
ik heb beelden van tibet en spelende kinderen in tibet
alsof ik er werkelijk was
ik heb gemerkt dat we hier met verschillenden zijn van rond de vijftig :)Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 21:01
ik probeer alleen aan te tonen dat we het begrip god moeten loslaten
god is een oude zak die met nieuwe wijn werd gevuld... (heb ik van de bijbel)

het goddelijke zou beter passen
en zo wordt het in het boeddhisme ook gezien

U mag het "begrip" God loslaten, maar u kunt niet voor de ander bepalen:

[...] dat we het begrip god moeten loslaten

Enne, God is helemaal geen “oude zak die met nieuwe wijn werd gevuld”. Het klopt gewoon niet wat u beweert. De daadwerkelijke context is, ik citeer:

"14 Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten Uw discipelen niet?
15 Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.
16 Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur.
17 Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden."


(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Matteüs 9:14-17)

Hier wordt bedoeld dat Jezus niet was gekomen om het oude godsdienstige systeem van de Joodse godsdienst als het ware op te lappen, met zijn oude tradities en wetten. De boodschap van Christus was en is radicaal, Hij wilde iets nieuws tot stand brengen en bracht het Evangelie, waarin vergeving van, en verzoening met God aangeboden worden. Deze “nieuwe wijn” paste niet in de oude wijnzakken van het oude godsdienstige systeem, waarin het naleven van de Joodse wet centraal stond. Er moest dus een nieuw begin gemaakt worden, nieuwe wijn in nieuwe zakken. Dit is een metafoor. In de tijd van Christus deed men wijn in geitenleren zakken. Nieuwe wijn zette tijdens het gistproces uit, waardoor de wijnzak uitgerekt werd. Wanneer de wijn eenmaal gerijpt was, kon er geen jonge wijn meer bij worden gedaan, omdat de wijnzak dan zou scheuren. Dit is de reden dat jonge wijn altijd in nieuwe zakken werd gedaan.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
neen
jij hebt het niet goed begrepen
dat (godsbegrip-) was een oude zak en er is nieuwe wijn in geschonken

Hahahaha... :D Dat betekent dus dat de oude wijnzak is gescheurd door het toevoegen van nieuwe wijn. En dat op die manier de nieuwe wijn is verspild op de grond. Eeuwig zonde! Ik moet helaas constateren dat u volstrekt foutieve informatie verstrekt over de Bijbel en wat daar in staat vermeld.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)

ja heel zeker die oude zak is nu volledig gescheurd
had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren
in jouw woorden zonde zonde zonde...eeuwige zonde
in mijn woorden... jammer van al dat leed dat veroorzaakt werd
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 03-05-2014 21:08
Waarom worden die oude wetten dan nog bewaard en gelezen in de Bijbel? Opdat de Christelijk gelovige kan zien hoe de Christelijke religie tot stand is gekomen, vanaf de grondlegging tot en met Christus. Jezus is de vervulling van de wet, en de wet is in Hem vervuld door de liefde, dat is de enige en eeuwige wet, en verder niets meer.

Basho, geloof jij dat Jezus vorige levens had? En geloof jij in het eeuwige of de eeuwige?

Siebe

Nee, ik geloof niet in vorige levens. Ik geloofde er ook niet toen ik nog een Zenboeddhist was. Volgens mij is het beter om te bepalen of we wel daadwerkelijk leven vóór de dood, in plaats van ons bezig te houden met een leven na de dood, of inzake het al dan niet bestaan van eventuele vorige levens.

Ik geloof wel in De Eeuwige, oftwel in God. Ik denk daarnaast dat het heelal eeuwig is en dat het leven zich onafgebroken vernieuwt, via leven en ontslapen.

Oke bedankt.

De leer in  boeddhisme dat iets wat absoluut is zich aan de (menselijke) geest kan onthullen of openbaren, kenbaar kan worden, werd ontkend door de filosoof Kant. Wat de mens ook ervaart, waarneemt, begrijpt dat is altijd relatief, bemiddeld of voorwaardelijk tot stand gekomen of hoe je dit ook wilt zeggen. Kant kwam natuurlijk tot deze conclusie op basis van filosofie, nadenken, beschouwen.

Heb jij enig idee hoe Christenen dit zien?

SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 21:13
ik heb beelden van tibet en spelende kinderen in tibet
alsof ik er werkelijk was
ik heb gemerkt dat we hier met verschillenden zijn van rond de vijftig :)

Fijn voor u. Maar ik verleen geen autoriteit noch hecht ik geloof aan beelden die een ander in zijn of haar hoofd heeft. Als ik zelf dergelijke innerlijke ervaringen zou hebben, zou ik er mogelijk enigerlei waarde aan hechten, maar zolang dat niet het geval is, heb ik niks met vorige levens. Ik zeg trouwens niet dat het niet waar is, ik beweer ook niet dat het waar is. Ik heb er gewoon niks mee, dus geloof ik er ook niet in, in het al dan niet bestaan van die vorige levens.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 03-05-2014 21:15
waar kwam je dan
vandaan...
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 21:19
basssi
Maar ik verleen geen autoriteit noch hecht ik geloof aan beelden die een ander in zijn of haar hoofd heeft.

bedrog >:(
u hebt wel degelijk belang gehecht aan de beelden van jezus
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 21:26
Waarom worden die oude wetten dan nog bewaard en gelezen in de Bijbel? Opdat de Christelijk gelovige kan zien hoe de Christelijke religie tot stand is gekomen, vanaf de grondlegging tot en met Christus. Jezus is de vervulling van de wet, en de wet is in Hem vervuld door de liefde, dat is de enige en eeuwige wet, en verder niets meer.

Basho, geloof jij dat Jezus vorige levens had? En geloof jij in het eeuwige of de eeuwige?

Siebe

Nee, ik geloof niet in vorige levens. Ik geloofde er ook niet toen ik nog een Zenboeddhist was. Volgens mij is het beter om te bepalen of we wel daadwerkelijk leven vóór de dood, in plaats van ons bezig te houden met een leven na de dood, of inzake het al dan niet bestaan van eventuele vorige levens.

Ik geloof wel in De Eeuwige, oftwel in God. Ik denk daarnaast dat het heelal eeuwig is en dat het leven zich onafgebroken vernieuwt, via leven en ontslapen.

Oke bedankt.

De leer in boeddhisme dat iets wat absoluut is zich aan de (menselijke) geest kan onthullen of openbaren, kenbaar kan worden, werd ontkend door de filosoof Kant. Wat de mens ook ervaart, waarneemt, begrijpt dat is altijd relatief, bemiddeld of voorwaardelijk tot stand gekomen of hoe je dit ook wilt zeggen. Kant kwam natuurlijk tot deze conclusie op basis van filosofie, nadenken, beschouwen.

Heb jij enig idee hoe Christenen dit zien?

Siebe

Goh, dat is een moeilijke vraag zeg… Immanuel Kant was een groot geleerde, maar van religie had hij weinig kaas gegeten. Kant was ook van mening dat we de werkelijkheid nooit echt zouden kunnen kennen, omdat onze zintuigen slechts een beeld, een afspiegeling van die werkelijkheid tonen, het zintuiglijke en dus subjectieve beeld. Een menselijke bespiegeling van de volkomen objectiviteit is derhalve volgens Kant niet mogelijk.

In het Boeddhisme gaat men er vanuit dat we de werkelijkheid wel kunnen kennen, wanneer we ons ontdoen van de sluiers van de begoocheling, de (gecombineerde) werking van de vijf skandha’s of zintuiglijke velden.

Christenen gaan er denk ik vanuit dat slechts God de Heere de werkelijkheid volkomen en absoluut kent. Hij heeft een plan met de wereld en de mensheid, een ontwerp waar wij niets vanaf weten, zelfs zijn engelen weten het niet. Dat ontvouwt zich via Zijn Oude Verbond met Israël en door middel van het Nieuwe Verbond in Christus. Het Christelijke geloof gaat uit van de wederkomst van Christus, neergelegd in het Bijbelboek Openbaring. God heeft absolute wijsheid en absolute kennis, de mens heeft slechts relatieve kennis en leeft in een gebroken wereld sedert het moment dat God de mens Adam en zijn vrouw Eva uit het paradijs heeft verdreven.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 21:33
basssi
Maar ik verleen geen autoriteit noch hecht ik geloof aan beelden die een ander in zijn of haar hoofd heeft.

bedrog >:(
u hebt wel degelijk belang gehecht aan de beelden van jezus

De Heere Jezus Christus is één met God, met de Vader. Daar hecht ik waarde aan, niet aan de uiteenlopende associatieve beelden die Y1010 in het hoofd heeft. Zo goed?

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 21:37
Immanuel Kant was een groot geleerde, maar van religie had hij weinig kaas gegeten. Kant was ook van mening dat we de werkelijkheid nooit echt zouden kunnen kennen, omdat onze zintuigen slechts een beeld, een afspiegeling van die werkelijkheid tonen, het zintuiglijke en dus subjectieve beeld. Een menselijke bespiegeling van de volkomen objectiviteit is derhalve volgens Kant niet mogelijk.

In het Boeddhisme gaat men er vanuit dat we de werkelijkheid wel kunnen kennen, wanneer we ons ontdoen van de sluiers van de begoocheling, de (gecombineerde) werking van de vijf skandha’s of zintuiglijke velden.

Christenen gaan er denk ik vanuit dat slechts God de Heere de werkelijkheid volkomen en absoluut kent. Hij heeft een plan met de wereld en de mensheid, een ontwerp waar wij niets vanaf weten, zelfs zijn engelen weten het niet. Dat ontvouwt zich via Zijn Oude Verbond met Israël en door middel van het Nieuwe Verbond in Christus. Het Christelijke geloof gaat uit van de wederkomst van Christus, neergelegd in het Bijbelboek Openbaring. God heeft absolute wijsheid en absolute kennis, de mens heeft slechts relatieve kennis en leeft in een gebroken wereld sedert het moment dat God de mens Adam en zijn vrouw Eva uit het paradijs heeft verdreven.


en

Maar ik verleen geen autoriteit noch hecht ik geloof aan beelden die een ander in zijn of haar hoofd heeft.


je post dat hier allemaal zo maar om een ander te misleiden of zo?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 21:39
Immanuel Kant was een groot geleerde, maar van religie had hij weinig kaas gegeten. Kant was ook van mening dat we de werkelijkheid nooit echt zouden kunnen kennen, omdat onze zintuigen slechts een beeld, een afspiegeling van die werkelijkheid tonen, het zintuiglijke en dus subjectieve beeld. Een menselijke bespiegeling van de volkomen objectiviteit is derhalve volgens Kant niet mogelijk.

In het Boeddhisme gaat men er vanuit dat we de werkelijkheid wel kunnen kennen, wanneer we ons ontdoen van de sluiers van de begoocheling, de (gecombineerde) werking van de vijf skandha’s of zintuiglijke velden.

Christenen gaan er denk ik vanuit dat slechts God de Heere de werkelijkheid volkomen en absoluut kent. Hij heeft een plan met de wereld en de mensheid, een ontwerp waar wij niets vanaf weten, zelfs zijn engelen weten het niet. Dat ontvouwt zich via Zijn Oude Verbond met Israël en door middel van het Nieuwe Verbond in Christus. Het Christelijke geloof gaat uit van de wederkomst van Christus, neergelegd in het Bijbelboek Openbaring. God heeft absolute wijsheid en absolute kennis, de mens heeft slechts relatieve kennis en leeft in een gebroken wereld sedert het moment dat God de mens Adam en zijn vrouw Eva uit het paradijs heeft verdreven.


en

Maar ik verleen geen autoriteit noch hecht ik geloof aan beelden die een ander in zijn of haar hoofd heeft.


je post dat hier allemaal zo maar om een ander te misleiden of zo?

Ik begrijp niet precies wat u bedoelt, verklaar u eens nader a.u.b.?

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 21:41
Immanuel Kant was een groot geleerde, maar van religie had hij weinig kaas gegeten. Kant was ook van mening dat we de werkelijkheid nooit echt zouden kunnen kennen, omdat onze zintuigen slechts een beeld, een afspiegeling van die werkelijkheid tonen, het zintuiglijke en dus subjectieve beeld. Een menselijke bespiegeling van de volkomen objectiviteit is derhalve volgens Kant niet mogelijk.

In het Boeddhisme gaat men er vanuit dat we de werkelijkheid wel kunnen kennen, wanneer we ons ontdoen van de sluiers van de begoocheling, de (gecombineerde) werking van de vijf skandha’s of zintuiglijke velden.

Christenen gaan er denk ik vanuit dat slechts God de Heere de werkelijkheid volkomen en absoluut kent. Hij heeft een plan met de wereld en de mensheid, een ontwerp waar wij niets vanaf weten, zelfs zijn engelen weten het niet. Dat ontvouwt zich via Zijn Oude Verbond met Israël en door middel van het Nieuwe Verbond in Christus. Het Christelijke geloof gaat uit van de wederkomst van Christus, neergelegd in het Bijbelboek Openbaring. God heeft absolute wijsheid en absolute kennis, de mens heeft slechts relatieve kennis en leeft in een gebroken wereld sedert het moment dat God de mens Adam en zijn vrouw Eva uit het paradijs heeft verdreven.


en

Maar ik verleen geen autoriteit noch hecht ik geloof aan beelden die een ander in zijn of haar hoofd heeft.


je post dat hier allemaal zo maar om een ander te misleiden of zo?

Ik begrijp niet precies wat u bedoelt, verklaar u eens nader a.u.b.?

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)

waar kwam je dan
vandaan...

dirk

als u eerst hierop zou willen antwoorden
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 21:49
Immanuel Kant was een groot geleerde, maar van religie had hij weinig kaas gegeten. Kant was ook van mening dat we de werkelijkheid nooit echt zouden kunnen kennen, omdat onze zintuigen slechts een beeld, een afspiegeling van die werkelijkheid tonen, het zintuiglijke en dus subjectieve beeld. Een menselijke bespiegeling van de volkomen objectiviteit is derhalve volgens Kant niet mogelijk.

In het Boeddhisme gaat men er vanuit dat we de werkelijkheid wel kunnen kennen, wanneer we ons ontdoen van de sluiers van de begoocheling, de (gecombineerde) werking van de vijf skandha’s of zintuiglijke velden.

Christenen gaan er denk ik vanuit dat slechts God de Heere de werkelijkheid volkomen en absoluut kent. Hij heeft een plan met de wereld en de mensheid, een ontwerp waar wij niets vanaf weten, zelfs zijn engelen weten het niet. Dat ontvouwt zich via Zijn Oude Verbond met Israël en door middel van het Nieuwe Verbond in Christus. Het Christelijke geloof gaat uit van de wederkomst van Christus, neergelegd in het Bijbelboek Openbaring. God heeft absolute wijsheid en absolute kennis, de mens heeft slechts relatieve kennis en leeft in een gebroken wereld sedert het moment dat God de mens Adam en zijn vrouw Eva uit het paradijs heeft verdreven.


en

Maar ik verleen geen autoriteit noch hecht ik geloof aan beelden die een ander in zijn of haar hoofd heeft.


je post dat hier allemaal zo maar om een ander te misleiden of zo?

Ik begrijp niet precies wat u bedoelt, verklaar u eens nader a.u.b.?

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)

waar kwam je dan
vandaan...

dirk

als u eerst hierop zou willen antwoorden

Nee, en ik merk dat u mij hier vrijwel onafgebroken probeert op negatieve wijze "af te vangen" op wat ik schrijf, hetgeen ik als onheilzaam ervaar. Te meer, omdat u zeer regelmatig enkele zinnetjes uit het verband haalt, uit de context van wat ik schrijf, en daar vervolgens zelfs gecombineerde geciteerde posts van gaat brouwen. Dat geeft een volstrekt vertekend beeld van wat ik in mijn bijdragen eigenlijk te zeggen heb.

Het antwoord op uw vraag kunt u trouwens desgewenst zeer helder terugvinden in de Bijbel, de Heilige Schrift. Ik hoef u er waarschijnlijk niet meer aan te herinneren dat ik het Christelijke geloof heb, een Christen ben. Dus verwijs ik u bij deze gaarne naar de Bijbel.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 22:06
Maar ik verleen geen autoriteit noch hecht ik geloof aan beelden die een ander in zijn of haar hoofd heeft.
bas

wat u hierboven schrijft (en wat heel zeker een juiste gedachte is binnen het boeddhisme)
komt niet overeen met het geloof van de christenen en dat post u dan, hoe is dat mogelijk?
het lijkt of er een programma loopt en je niet ziet dat het niet overeenstemt


christenen gaan er denk ik vanuit dat slechts God de Heere de werkelijkheid volkomen en absoluut kent. Hij heeft een plan met de wereld en de mensheid, een ontwerp waar wij niets vanaf weten, zelfs zijn engelen weten het niet. Dat ontvouwt zich via Zijn Oude Verbond met Israël en door middel van het Nieuwe Verbond in Christus. Het Christelijke geloof gaat uit van de wederkomst van Christus, neergelegd in het Bijbelboek Openbaring. God heeft absolute wijsheid en absolute kennis, de mens heeft slechts relatieve kennis en leeft in een gebroken wereld sedert het moment dat God de mens Adam en zijn vrouw Eva uit het paradijs heeft verdreven.


+
out of the mind...

+
en u hebt het weer niet kunnen laten me te beschuldigen dat ik het ben die het negatieve gevoel in je veroorzaak


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 22:07
Volledigheidshalve even teruggrijpen naar de weergave van de adviezen van de Boeddha, als leefregels:

“Boeddha zeide: Alle daden van  levende wezens worden slecht door tien dingen, en door die tien dingen te vermijden worden zij goed. Er zijn drie ondeugden van het lichaam, vier ondeugden van de tong, en drie ondeugden van de geest.
De ondeugden van het lichaam zijn: moord, diefstal en overspel; van de tong: leugen, laster, gezwets, en ijdel gebabbel; van de geest: begeerlijkheid, haat en dwaling.
Ik leer u de tien ondeugden te vermijden:
I. Dood niet, doch heb achting voor het leven.
II. Steel niet, noch pleeg roof; doch help ieder beschikking te hebben over de vruchten van zijn arbeid.
III. Laat af van onreinheid, en leid een leven van kuisheid.
IV. Lieg niet, doch wees waar. Spreek de waarheid met bescheidenheid, zonder vrees en met een liefhebbend hart.
V. Verzin geen kwade getuigenissen, noch breng deze over. Vit niet, doch zie op de goede zijden van uw medemensen, zodat gij hen in oprechtheid verdedigen kunt tegen hun vijanden.
VI. Zweer niet, doch spreek betamelijk en waardig.
VII. Verspil uw tijd niet met babbelen, doch spreek om uw bedoeling duidelijk te maken, of zwijg stil.
VIII. Begeer niet en benijd niet, doch verheug u over de voorspoed van anderen.
IX. Reinig uw hart van boosaardigheid en koester geen haat, zelfs niet tegen uw vijanden; doch omvat alle levende wezens met vriendelijkheid.
X. Bevrijd uw ziel van onwetendheid en wees verlangend de waarheid te leren, vooral in het éne nodige, opdat gij niet ten prooi valt of aan twijfelzucht of aan dwalingen. Twijfelzucht zal u onverschillig maken en dwalingen zullen u op doolwegen leiden, zodat gij het edele pad niet vinden zult, dat ten eeuwigen leven leidt.”


(citaat uit: Paul Carus: “Het evangelie van Boeddha”, Uitgeverij Ankh Hermes Deventer 1983, blz. 94-95).

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 03-05-2014 22:13
evangelie van boeddha?
waarschijnlijk gekookt uit een christelijk brein

+
Paul Carus
hij was opgegroeid in een piëtistisch en orthodox-protestantse familie, maar verwijderde zich langzamerhand van deze traditie.[3]

ja dus, gekookt uit een christelijk brein
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 22:14
@Dirk Knol:

waar kwam je dan
vandaan...

Weet u het waar we vandaan kwamen vóór onze laatste geboorte als baby? Ik niet. Misschien komt er nog eens een antwoord op… Ik weiger vooralsnog een geloof te baseren op dat hele verhaal van vorige levens.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 03-05-2014 22:41
...wel op dat van de schepping...?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 03-05-2014 22:42
...wel in dat van de schepping...?

Weet ik veel. Misschien is dat wel bedoeld als metafoor... ;)

Vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 04-05-2014 00:12

In het Boeddhisme gaat men er vanuit dat we de werkelijkheid wel kunnen kennen, wanneer we ons ontdoen van de sluiers van de begoocheling, de (gecombineerde) werking van de vijf skandha’s of zintuiglijke velden.

Christenen gaan er denk ik vanuit dat slechts God de Heere de werkelijkheid volkomen en absoluut kent. Hij heeft een plan met de wereld en de mensheid, een ontwerp waar wij niets vanaf weten, zelfs zijn engelen weten het niet. Dat ontvouwt zich via Zijn Oude Verbond met Israël en door middel van het Nieuwe Verbond in Christus. Het Christelijke geloof gaat uit van de wederkomst van Christus, neergelegd in het Bijbelboek Openbaring. God heeft absolute wijsheid en absolute kennis, de mens heeft slechts relatieve kennis en leeft in een gebroken wereld sedert het moment dat God de mens Adam en zijn vrouw Eva uit het paradijs heeft verdreven.

Ja, zo ken ik ook ongeveer het christendom. Ik heb met christenen gesproken die geloven dat we nu, sinds 1914 meen ik, in de eindtijd zitten en dat de wederkomst elk moment verwacht kan worden. Het plan van God met de wereld, heb ik begrepen, is vooral recht brengen en herstellen. God wil dat goedheid regeert, de goeden. God wil niet dat de zonde regeert en de slechten en zal ingrijpen. God staat niet toe dat het zo uit de hand loopt als nu. Heel kort en wrs slecht gezegd.

Dit idee van een ingrijpende God staat wel verder af van wat je onlangs postte waarin Jezus de nadruk legt op onwetendheid en dat het Koninkrijk Gods allang over de Aarde is maar de mens blind is. Wat kunnen die mensen er immers aan doen dat ze blind zijn? Wie wijst ze de weg? Wie helpt ze in een wereld vol blinden? Zijn er nog zienden? Ik heb Christenen zien vertellen dat alles de schuld is van de mens zelf want de mens heeft een absolute vrije wil, dus als ie voor het kwaad kiest is dat uit vrije wil. Ik vind dit onzin. Maar absolute vrije wil is geloof ik een dogma in het christelijk geloof.

Toch denk ik, ik verneem graag jouw mening, dat het veilig is te zeggen dat vrijwel geen christen denkt dat hij gelijk aan God is. Er zit misschien wel iets goddelijks aan de mens, bijvoorbeeld het geweten, maar dat een mens ten diepste God is zal denk ik vrijwel geen christen aanhangen. God is altijd meer, hoger, veelomvattender, etc dan de mens. Er is ook de verhouding scheppper, schepsel, meester en dienaar.
Dit is denk ik de kern van elke Godsdienst. Alleen al te denken dat de mens God is, als diens diepste natuur, is ernstige dwaling, de oerzonde.

Als boeddhisten praten over de ware natuur, de dharmadatu dan wordt daar ook niet over gesproken als een wezen met een plan met de wereld maar als een ongeboren onveranderlijke onbezoedelde allesdoordringende sfeer, volmaakt vredig en in niks lijkt dat op de God van het Christendom. Je kunt natuurlijk altijd wel teksten vinden van Jezus die wel degelijk die kant op wijzen maar met de hoofdstroom en vele zijstromen van het Christendom heeft dit niks meer te maken lijkt me.

Het topic is Boeddhisme vs Christendom en er wordt heel anders gedacht over de aard van het absolute. Ik ben tenminste nog nooit tegengekomen in boeddhisme dat het absolute een plan heeft met de wereld en mens. Maar dat zegt ook niet zoveel dus ik sta altijd open voor nieuwe info.

Ook spreekt de Boeddha wel over het doodloze, het eeuwige maar ik ben nog niet tegengekomen "de" eeuwige. Niettemin, de dharmakaya, de absolute kaya, wordt ook voor de beoefening verpersoonlijkt in de vorm van dharmakaya boeddha vajradhara.

Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 09:35
@Dirk Knol:

waar kwam je dan
vandaan...

Weet u het waar we vandaan kwamen vóór onze laatste geboorte als baby? Ik niet. Misschien komt er nog eens een antwoord op… Ik weiger vooralsnog een geloof te baseren op dat hele verhaal van vorige levens.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)

Vorige levens zijn mijns inziens in het boeddhisme óók niet zo geweldig belangrijk.
De meeste aandacht gaat toch uit naar dit leven en het tijdloze nu.
Sogyal Rinpoche schrijft:

Boeddha zei: 'Wat je nu bent, is wat je bent geweest; en wat je zult zijn, is wat je nu doet.' Padmasambhava zegt het nog duidelijker: 'Als je je vorige leven wilt kennen, kijk dan naar je omstandigheden nu; als je je volgend leven wilt kennen, kijk dan naar je handelingen van dit moment.'

Ook bij ander wijzen zien we dit terug. Sri Ramana is nog radicaler in dit opzicht. Hij zegt dat vanuit het standpunt van onze oorspronkelijke natuur geen geboorte of dood, geen hemel of hel en geen reïncarnatie bestaat.
De meeste religies hebben uitgebreide theorieën opgebouwd met als doel om uit te leggen wat er met de individuele ziel gebeurt na de dood van het lichaam. Sommige beweren dat de ziel naar de hemel of de hel gaat, terwijl anderen beweren dat de ziel gereïncarneerd wordt in een nieuw lichaam.
Sri Ramana leerde dat al dergelijke theorieën gebaseerd zijn op de veronderstelling dat het individuele zelf of de individuele ziel werkelijk is; als deze illusie eenmaal doorzien is, dan zakt dat hele bouwwerk van leven-na-de-dood in elkaar.

Hier een paar vragen over dit thema en de antwoorden die hij gaf:

Vraag: Is reïncarnatie waar?
Ramana: Reïncarnatie bestaat zolang er onwetendheid is. Er bestaat eigenlijk helemaal geen reïncarnatie, nu niet en vroeger ook niet. En in de toekomst zal er nooit sprake van zijn.

Vraag: Kan een yogi zijn vroegere levens herinneren?
Ramana: Ken je het huidige leven zo goed dat je het verleden wenst te leren kennen? Vind het heden, dan zal de rest vanzelf volgen. Zelfs met onze huidige beperkte kennis heb je al zoveel te lijden. Waarom zou je je dan belasten met nog meer kennis? Om nog meer te kunnen lijden?

Vraag: Hoe lang duurt het voordat de mens herboren wordt na de dood? Gebeurt dat onmiddellijk na de dood of enige tijd daarna?
Ramana: Je weet niet wie je was voor je geboren werd, maar toch wil je weten wat je zult zijn na je dood. Weet je wel wat je nu bent?
Geboorte en wedergeboorte gelden slechts voor het lichaam. Je vereenzelvigt het Zelf met het lichaam. Dat is een verkeerde identificatie. Je gelooft dat het lichaam geboren is en zal sterven en verwart de verschijnselen van het lichaam met het Zelf. Ken je werkelijke wezen en deze vragen zullen niet meer bij je opkomen.
Geboorte en wedergeboorte worden alleen maar genoemd om je deze kwestie te laten onderzoeken en te ontdekken dat er geen geboortes of wedergeboortes bestaan. Die hebben slechts met het lichaam te maken en niet met het Zelf. Ken dat Zelf en laat je niet verwarren door twijfel.


Uiteindelijk zullen we ontdekken en/of beseffen, dat er maar één leven is, namelijk HET leven en dat het tijdloos IS en dat wij er altijd al EEN mee zijn en dat het ongeborene doodloos IS.
Dat is de wezenlijke natuur, waarvan Dudjom Rinpoche zegt:

Geen woorden kunnen het beschrijven
Geen voorbeeld kan het duiden
Samsara maakt het niet erger
Nirvana maakt het niet beter
Het is nooit geboren
Het is nooit opgehouden
Het is nooit bevrijd
Het is nooit misleid
Het heeft nooit bestaan
Het is nooit niet-bestaand geweest
Het heeft totaal geen grenzen
Het valt in geen enkele categorie.


Het IS wat het IS.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 10:29
mijn arme?

+
dat was al heel duidelijk dat u zichzelf verheft
en u beseft ook totaal niet wat kwaad dat heeft veroorzaakt

Jij beseft totaal niet welk goeds Basho hiermee heeft veroorzaakt en welk een zegen hij over je heeft uitgesproken.

'Zalig zijn de armen van geest,
Want hunner is het Koninkrijk der Hemelen'
(Mattheüs 5, 3)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 04-05-2014 10:37
Vorige levens zijn mijns inziens in het boeddhisme óók niet zo geweldig belangrijk.

Nou...Als onderdeel van de Verlichtingservaring van de Boeddha wordt diens kennis van vorige levens uitgebreid en veelvuldig in de Pali en Mahayana sutra's beschreven. Een Boeddha heeft kennis van vorige levens, van zichzelf en andere wezens. Het gaat niet alleen om kennis van de edele waarheden, van samsara en nirvana, maar ook over kennis van karma, kennis van vorige levens. Dit kun je nalezen als je wilt in sutra's.

Zoals ik dit begrijp- ik heb er net een stuk over gepost in de draad van de Uttara Tantra Shastra- is deze kennis onlosmakelijk verbonden met Boeddhaschap. Waarom? Dit is namelijk een kwaliteit van de dharmakaya. Realiseer je die, en dat betekent Boeddhaschap, dan lijkt er gezegd te worden dan komt die kennis van vorige levens en karma etc  ook.

Als je dit dan omdraait, en je afvraagt hoe herken je een Boeddha, een volledig verlichte? Heeft die dan kennis van vorige levens? Mij lijkt van wel want dit is mede wat Boeddha zijn en Boeddha-schap betekent. 

Nu wordt hierover vast weer verschillend gedacht in boeddhisme maar dan weet je dit. 

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 10:58
Nu wordt hierover vast weer verschillend gedacht in boeddhisme maar dan weet je dit.

Bedankt voor de informatie.
Binnen het christendom wordt overigens - net als in alle religies - óók verschillend gedacht over reïncarnatie en ik denk er zelf óók anders over dan Basho.
Kennis van vorige levens wordt óók vermeld in de zogenaamde Yoga-soetra's van Patanjali, maar er wordt tevens voor gewaarschuwd aan zulke siddhis veel aandacht te besteden, want ze kunnen een val zijn en uiteindelijke verwerkelijking in de weg staan.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 04-05-2014 12:55
quotes goed gezet, excuus

Sri Ramana is nog radicaler in dit opzicht. Hij zegt dat vanuit het standpunt van onze oorspronkelijke natuur geen geboorte of dood, geen hemel of hel en geen reïncarnatie bestaat.
De meeste religies hebben uitgebreide theorieën opgebouwd met als doel om uit te leggen wat er met de individuele ziel gebeurt na de dood van het lichaam. Sommige beweren dat de ziel naar de hemel of de hel gaat, terwijl anderen beweren dat de ziel gereïncarneerd wordt in een nieuw lichaam.
Sri Ramana leerde dat al dergelijke theorieën gebaseerd zijn op de veronderstelling dat het individuele zelf of de individuele ziel werkelijk is; als deze illusie eenmaal doorzien is, dan zakt dat hele bouwwerk van leven-na-de-dood in elkaar


Als je weet dat waarnemingen mede tot stand komen doordat er van buitenaf inwerking komt van moleculen, geluidgolven, electromagnetische straling (zonlicht) op de zintuigen dan is het wel duidelijk dat waarnemen niet hetzelfde is als hallucineren. Er is daar iets buiten het lichaam wat op de zintuigen inwerkt. Dit betekent ook dat wat bijvoorbeeld de zintuiglijke waarnemingen van een auto aangaat, je ook niet kunt zeggen dat de auto enkel verrijst uit het waarnemen, alsof je die hallucineert.
 
Elke keer als je iets ziet, ruikt, proeft, voelt, hoort is dat omdat er onafhankelijk van het lichaam bestaande zaken inwerken op de zintuigen. Of, dat kan ook, je hallucineert echt. Dus je ruikt iets wat enkel door je brein wordt veroorzaakt. Je hoort dingen die enkel auditieve illusies zijn zoals bij dromen.

Als je zintuiglijke waarnemingen wetenschappelijk beschouwt kun je ontdekken dat bijvoorbeeld kleur wel iets is wat meer van de waarnemer komt (diens aanleg) dan van een object maar je kunt tegelijkertijd het object dat bepaald licht weerkaatst en ander licht absorbeert niet wegpoetsen bij het ontstaan van de waarneming. Het is wel mede diens karakteristieke oppervlakte-eigenschappen die bepalen welk zonlicht op jouw netvlies valt en zo een waarneming van kleur/vorm kan veroorzaken.

Een klank/waarneming van geluid ontstaat bij een wezen die een trilling in lucht op het oor kan opvangen en met die specifieke zintuiglijke aanleg kan omzetten in een signaal dat naar het brein gaat. Dat gaat vervolgens bepaalde activiteit vertonen en dit bepaalt of en wat je hoort. gaat er iets mis in deze route, dan ben je doof. Maar er bestaat wel iets los van het waarnemen of waarnemende wezens bijvoorbeeld de trillingen of golven of oppervlakten van uiterlijke objecten. Zouden die niet bestaan, dan zou er geen zintuigelijk waarnemen zijn.

Dit wat zintuigelijke waarnemingen aangaat en hoe die tot stand komen volgens mij.

Met of zonder inzicht, de Aarde blijft om zijn as draaien, er blijven planeten ontstaan, er komen weer nieuwe wezens door geboorte (en niet door waarneming), planten ontstaan nog altijd uit zaadjes (en niet uit waarnemingen). Alles gaat gewoon door.

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 04-05-2014 14:33
mijn arme?

+
dat was al heel duidelijk dat u zichzelf verheft
en u beseft ook totaal niet wat kwaad dat heeft veroorzaakt

Jij beseft totaal niet welk goeds Basho hiermee heeft veroorzaakt en welk een zegen hij over je heeft uitgesproken.

'Zalig zijn de armen van geest,
Want hunner is het Koninkrijk der Hemelen'
(Mattheüs 5, 3)

u beseft niet wat kwaad dat heeft veroorzaakt
heeft geen betrekking op wat bas zegt
wel wat het gevolg allemaal is geweest van die zienswijze over god
dat heb ik niet zo duidelijk gezegd, zie ik nu

en wat betreft zegeningen
bas heeft geen zegeningen over me uitgesproken
ik ben al iedere moment dankbaar
(twas ooit echt wel niet zo hoor)

misschien hoor jij nu wel eens, issa te onderzoeken waarom je zoiets post

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 15:29
misschien hoor jij nu wel eens, issa te onderzoeken waarom je zoiets post

Ik post altijd uit mededogen.  :-*
En jij?

Citaat
dat heb ik niet zo duidelijk gezegd, zie ik nu

Goed dat je dat zegt. Het zij je vergeven.  :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 15:40
Dit wat zintuigelijke waarnemingen aangaat en hoe die tot stand komen volgens mij.

Ik weet wat de gangbare opvatting is van hoe zintuigelijke waarnemingen tot stand komen.
Maar wat heeft dat te maken met mijn post?
Is geest voor jou hetzelfde als brein?
Hoe komen volgens jou waarnemingen in bardo tot stand?
Hoe zie je in het licht van wat ik schreef wat iemand iemand als Sogyal Rinpoche schrijft:

Het nog steeds revolutionaire inzicht van het boeddhisme is dat leven en dood zich in de geest bevinden en nergens anders. De geest ontpopt zich als de universele basis van ervaring - de schepper van geluk en de schepper van lijden, de schepper van wat wij het leven noemen en de schepper van wat wij dood noemen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-05-2014 16:32
helaas
is de geest
onvindbaar
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 16:48
Als je hem onderzoekt is de geest (mind) inderdaad onvindbaar, net als het ego.
Toch wordt er door boeddhistische leraren en leraressen voortdurend gesproken over de natuur van de geest (nature of mind). Vreemd, toch?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-05-2014 17:16
..uit flauwige slimmigheid
wil ik reageren met: de natuur van de geest is leegte
en de leegte van de geest
verwijst naar zijn onvindbaarheid.....

maar ik zal het houden op iets als:

helder en wetend


..en op het allersubtielste nivo zijn geest en energie met elkaar verbonden..
daardoor kunnen er ook kwaliteiten aan toegeschreven worden..als vreugde,liefde,mededogenn ed..
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 17:24
Ja, je omschrijft nu wat absoluut en relatief bodhichitta wordt genoemd.
Hoe verhoudt zich dat nu tot wat we leven en dood noemen?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-05-2014 17:34
...kprobeer even
de vraag te begrijpen...
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 04-05-2014 17:44
Dit wat zintuigelijke waarnemingen aangaat en hoe die tot stand komen volgens mij.

Ik weet wat de gangbare opvatting is van hoe zintuigelijke waarnemingen tot stand komen.
Maar wat heeft dat te maken met mijn post?
Is geest voor jou hetzelfde als brein?
Hoe komen volgens jou waarnemingen in bardo tot stand?
Hoe zie je in het licht van wat ik schreef wat iemand iemand als Sogyal Rinpoche schrijft:

Het nog steeds revolutionaire inzicht van het boeddhisme is dat leven en dood zich in de geest bevinden en nergens anders. De geest ontpopt zich als de universele basis van ervaring - de schepper van geluk en de schepper van lijden, de schepper van wat wij het leven noemen en de schepper van wat wij dood noemen.


Wat de rol is van het brein begrijp ik niet. Ik kan wel vaststellen dat dit brein een hoofdrol speelt bij alles wat wij ervaren. Dat blijkt uit talloze experimenten maar ook uit mensen met afwijkingen. Je kan het zo gek niet bedenken; van gezichtsherkenning, de waarneming van kleur, gedachten, emoties, spirituele ervaringen, pijn, herinnering, eindeloos veel, het brein speelt er een rol in.

Mensen kunnen onder narcose gebracht worden waardoor ze niks meer gewaarworden. Het licht is uit.
Bewustzijn lijkt dus toch minimaal een soort uitgeschakeld te kunnen worden, als een licht wat je met een schakelaar uitzet. Ik zeg niet dat dit de beste metafoor is maar wat dan wel? Is bewustzijn een functie en kan dus die functie uitgezet worden zoals uit narcose blijkt? Is bewustzijn een verschijnsel? Dat het in de vorm van bewust ervaren zintuigelijke gewaarwordingen, een gevoel van zelf, de functie van gewaarzijn, licht, voorwaardelijk bestaat dringt zich op. Dat bewustzijn in de vorm van gedachten, emoties, pijn, zintuiglijke gewaarwordingen, gevoel van Zelf voorwaardelijk bestaat, past binnen het onderricht van Boeddha.

Zelf vind ik het belangrijk dat spirituele beoefening niet een vorm van zelfbedrog is. Zo kun je als mens van alles ervaren, maar wat zegt dat? Ervaringen komen en gaan. Welke betekenis moet je er aan geven?
Dat er een ervaring bestaat, of een soort weten kan opkomen in de geest die beslissend is, vind ik op zichzelf een wonder maar ik geloof er wel in. In de Uttara Tantra wordt het zo gezegd dat de absolute kaya het object of veld van ervaring is van wijsheid van de edele. Ik denk dat de meester Dudjom Rinpoche daar verslag van doet en vele andere meesters. Dit veld van ervaring is in staat aan alle twijfels een einde te maken. Hierin vertrouw ik op de meesters. Het kan zijn dat het brein als het ware ook hangt in dit veld maar dan blijft natuurlijk de vraag, als wij dat zijn, waarom kunnen wij dan onder narcose gebracht worden, waarom bestaat diepe ervaringsloze slaap? Waarom zijn we niet altijd wakker als dit onze natuur is? Is dit enkel een kwestie van het niet gezien hebben van de dharmakaya? Maar betekent het dan ook dat wanneer de dharmakaya wordt herkend, gerealiseerd, iemand vanaf dat moment nooit meer slaapt, niet onder narcose te brengen is en is die dharmakaya wel iemand?

Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 04-05-2014 18:12

In het Boeddhisme gaat men er vanuit dat we de werkelijkheid wel kunnen kennen, wanneer we ons ontdoen van de sluiers van de begoocheling, de (gecombineerde) werking van de vijf skandha’s of zintuiglijke velden.

Christenen gaan er denk ik vanuit dat slechts God de Heere de werkelijkheid volkomen en absoluut kent. Hij heeft een plan met de wereld en de mensheid, een ontwerp waar wij niets vanaf weten, zelfs zijn engelen weten het niet. Dat ontvouwt zich via Zijn Oude Verbond met Israël en door middel van het Nieuwe Verbond in Christus. Het Christelijke geloof gaat uit van de wederkomst van Christus, neergelegd in het Bijbelboek Openbaring. God heeft absolute wijsheid en absolute kennis, de mens heeft slechts relatieve kennis en leeft in een gebroken wereld sedert het moment dat God de mens Adam en zijn vrouw Eva uit het paradijs heeft verdreven.

Ja, zo ken ik ook ongeveer het christendom. Ik heb met christenen gesproken die geloven dat we nu, sinds 1914 meen ik, in de eindtijd zitten en dat de wederkomst elk moment verwacht kan worden. Het plan van God met de wereld, heb ik begrepen, is vooral recht brengen en herstellen. God wil dat goedheid regeert, de goeden. God wil niet dat de zonde regeert en de slechten en zal ingrijpen. God staat niet toe dat het zo uit de hand loopt als nu. Heel kort en wrs slecht gezegd.

Dit idee van een ingrijpende God staat wel verder af van wat je onlangs postte waarin Jezus de nadruk legt op onwetendheid en dat het Koninkrijk Gods allang over de Aarde is maar de mens blind is. Wat kunnen die mensen er immers aan doen dat ze blind zijn? Wie wijst ze de weg? Wie helpt ze in een wereld vol blinden? Zijn er nog zienden? Ik heb Christenen zien vertellen dat alles de schuld is van de mens zelf want de mens heeft een absolute vrije wil, dus als ie voor het kwaad kiest is dat uit vrije wil. Ik vind dit onzin. Maar absolute vrije wil is geloof ik een dogma in het christelijk geloof.

Toch denk ik, ik verneem graag jouw mening, dat het veilig is te zeggen dat vrijwel geen christen denkt dat hij gelijk aan God is. Er zit misschien wel iets goddelijks aan de mens, bijvoorbeeld het geweten, maar dat een mens ten diepste God is zal denk ik vrijwel geen christen aanhangen. God is altijd meer, hoger, veelomvattender, etc dan de mens. Er is ook de verhouding scheppper, schepsel, meester en dienaar.
Dit is denk ik de kern van elke Godsdienst. Alleen al te denken dat de mens God is, als diens diepste natuur, is ernstige dwaling, de oerzonde.

Als boeddhisten praten over de ware natuur, de dharmadatu dan wordt daar ook niet over gesproken als een wezen met een plan met de wereld maar als een ongeboren onveranderlijke onbezoedelde allesdoordringende sfeer, volmaakt vredig en in niks lijkt dat op de God van het Christendom. Je kunt natuurlijk altijd wel teksten vinden van Jezus die wel degelijk die kant op wijzen maar met de hoofdstroom en vele zijstromen van het Christendom heeft dit niks meer te maken lijkt me.

Het topic is Boeddhisme vs Christendom en er wordt heel anders gedacht over de aard van het absolute. Ik ben tenminste nog nooit tegengekomen in boeddhisme dat het absolute een plan heeft met de wereld en mens. Maar dat zegt ook niet zoveel dus ik sta altijd open voor nieuwe info.

Ook spreekt de Boeddha wel over het doodloze, het eeuwige maar ik ben nog niet tegengekomen "de" eeuwige. Niettemin, de dharmakaya, de absolute kaya, wordt ook voor de beoefening verpersoonlijkt in de vorm van dharmakaya boeddha vajradhara.

Siebe

Ik moet u zeggen dat ik wel lees over Gods plan in de Bijbel, maar dat ik me er eigenlijk niet erg intensief mee bezig houdt. Met lede ogen zie ik aan, dat mensen zich driftig verdiepen in de getallenleer van de Schrift, en op die wijze denken dat ze er achter kunnen komen hoe Gods plan werkt en wanneer de laatste dingen (eindtijd) plaats zouden hebben of zullen hebben, zoals onder andere is neergelegd in het Bijbelboek Openbaring. Ik wil niks van doen hebben met al dat gezever over wanneer Jezus exact in de tijd zal wederkomen en dergelijke. Ik leef nu in deze wereld en ik probeer liefdevol voor de ander te zijn, aandacht te hebben voor bijvoorbeeld de oudere mens, die toch al zo vaak buiten spel staat. Ik houd me niet erg in theoretische zin bezig met de aard van het absolute. Eerder bid ik tot God of Hij ons mensen wil bijstaan in ons leven, en of Hij ons wil aanraken met Zijn liefde. Zodat harten zich zullen openen, niet alleen voor God de Vader, maar ook voor elkaar als mensen. Het Koninkrijk van God is in ons en buiten ons, het doordringt de hele schepping, kosmos en aarde. Maar de mensen leven bij voorkeur in hun ego, en zetten zichzelf bij voorkeur op de troon van God, als kroon op de schepping. Waarbij ze vergeten dat wij slechts rentmeester kunnen zijn van deze mooie aarde. En dat wij de wereld niet afdoende besturen kunnen, laat staan controleren. Als we dat doen, overheerst eigenbelang en concurrentie. God concurreert niet, Hij heef ons slechts lief.

Nu wordt hierover vast weer verschillend gedacht in boeddhisme maar dan weet je dit.

Bedankt voor de informatie.
Binnen het christendom wordt overigens - net als in alle religies - óók verschillend gedacht over reïncarnatie en ik denk er zelf óók anders over dan Basho.
Kennis van vorige levens wordt óók vermeld in de zogenaamde Yoga-soetra's van Patanjali, maar er wordt tevens voor gewaarschuwd aan zulke siddhis veel aandacht te besteden, want ze kunnen een val zijn en uiteindelijke verwerkelijking in de weg staan.

Het geeft helemaal niet dat wij er niet exact hetzelfde over denken, over reïncarnatie, wedergeboorte en dergelijke, broeder. Ik ga echter niet gissen naar vorige levens, of levens na de dood. Zodra ik daar inzicht in zal hebben, zal ik het erkennen. Vooralsnog weet ik niets over dat alles, en is het wat mij betreft slechts theoretische kennis en geen ervaringskennis. Vandaar dat ik er huiverig voor ben om er uitspraken over te doen, laat staan dat ik geloof in vorige levens en toekomstige levens in Boeddhistische zin of anderszins.

mijn arme?

+
dat was al heel duidelijk dat u zichzelf verheft
en u beseft ook totaal niet wat kwaad dat heeft veroorzaakt

Jij beseft totaal niet welk goeds Basho hiermee heeft veroorzaakt en welk een zegen hij over je heeft uitgesproken.

'Zalig zijn de armen van geest,
Want hunner is het Koninkrijk der Hemelen'
(Mattheüs 5, 3)

u beseft niet wat kwaad dat heeft veroorzaakt
heeft geen betrekking op wat bas zegt
wel wat het gevolg allemaal is geweest van die zienswijze over god
dat heb ik niet zo duidelijk gezegd, zie ik nu

en wat betreft zegeningen
bas heeft geen zegeningen over me uitgesproken
ik ben al iedere moment dankbaar
(twas ooit echt wel niet zo hoor)

misschien hoor jij nu wel eens, issa te onderzoeken waarom je zoiets post

Er is geen enkele manier waarop ik u kwaad zou willen berokkenen, Y1010, laat dat helder zijn. Ik heb u al eerder om vergeving gevraagd en mijn respect aan u betoond. Dat kunt u nalezen in de door u geopende topic met als titel “Verbeelding”. Verder wens ik u alle zegening toe die er maar mogelijk is en bid ik voor uw voorspoed. Ik vraag God de Heere om Zijn liefde voor u, of u nu in God gelooft of niet. Ik vraag of u alle liefde mag ontvangen en ervaren, omdat slechts de liefde is wat wij nodig hebben. Niemand mag verstoken zijn van de liefde, dus u ook niet. Ik vraag om de liefde voor iedereen en ik ben blij dat u dankbaar bent voor ieder moment. Ik ben diep dankbaar voor het leven en voor het leven van mijn naaste. U bent mijn naaste, beste Y1010. En ook al ben ik het op dit forum regelmatig niet met u eens, dat is allemaal van ondergeschikt belang.

Door zegening, liefde en met respectvolle groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-05-2014 18:29
heeft geen betrekking op wat bas zegt
wel wat het gevolg allemaal is geweest van die zienswijze over god
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 18:57
...kprobeer even
de vraag te begrijpen...

Laat ik de vraag dan anders formuleren.
Hier boven zeg je dat de geest onvindbaar is en Sogyal Rinpoche zegt "dat leven en dood zich in de geest bevinden en nergens anders". Wat kun je daar dan uit concluderen? Dat leven (inclusief de wereld) en dood projecties zijn van een verder onvindbare geest, wiens oorspronkelijke natuur leeg, helder, wetend, vreugdevol, liefdevol, mededogend, wijs en wat al niet méér is?

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-05-2014 19:42
sogyal heeft het hier over leven en dood en
de geest.
hij spreekt hier niet over de wereld.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 20:45
Hebben leven en dood dan niets met de wereld te maken?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 04-05-2014 21:13
...kprobeer even
de vraag te begrijpen...

Laat ik de vraag dan anders formuleren.
Hier boven zeg je dat de geest onvindbaar is en Sogyal Rinpoche zegt "dat leven en dood zich in de geest bevinden en nergens anders". Wat kun je daar dan uit concluderen? Dat leven (inclusief de wereld) en dood projecties zijn van een verder onvindbare geest, wiens oorspronkelijke natuur leeg, helder, wetend, vreugdevol, liefdevol, mededogend, wijs en wat al niet méér is?

Als een zaadje zich ontwikkelt tot een plant gebeurt dat dan echt afhankelijk van het waarnemen van dit proces? Welke verwezenlijking je ook hebt, verandert dat echt iets aan dit gebeuren? Als je verlicht bent ontstaan dan planten niet meer uit zaadjes? Ontstaan lichamen van vogels niet meer uit eieren en lichamen van mensen niet meer uit bevruchte eicellen? Stort dit alles in ofzo? Is dit nooit zo gebeurt? Bedoel je te zeggen dat planten niet uit zaadjes ontstaan? Wat stel jij je hier bij voor?

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 21:24
Waarom zijn we niet altijd wakker als dit onze natuur is? Is dit enkel een kwestie van het niet gezien hebben van de dharmakaya? Maar betekent het dan ook dat wanneer de dharmakaya wordt herkend, gerealiseerd, iemand vanaf dat moment nooit meer slaapt, niet onder narcose te brengen is en is die dharmakaya wel iemand?

Dat zijn wel goede vragen. Je kunt wel oefenen om wakker te zijn terwijl je slaapt, zowel in de droomfase als in de droomloze fase. Mijn leraar Tenzin Wangyal Rinpoche schreef er een boek over: "De werkelijkheid van slapen en dromen. Een oude Tibetaanse oefenweg." Bij hem heb ik daarover ook twee seminars gevolgd. Het helder dromen is wel haalbaar: dromen en tegelijkertijd weten dat je droomt. Moeilijker is het helder zijn in de droomloze toestand. Dat is me tot nu toe nog niet gelukt.
Zelf denk ik dat als de Boeddha na zijn ontwaken nooit meer hoefde te slapen, dat ze dat wel zouden hebben opgetekend. Als extra kenmerk van een Boeddha.

Een vraag die daarmee samenhangt is gerelateerd aan wat je schreef over de kennis van vorige levens van een Boeddha: waar is zulke kennis "opgeslagen", of te wel: wat gaat er precies van lichaam naar lichaam bij de incarnaties? Het kennen van vorige levens lijkt in ieder geval te suggereren dat het herinneren hieraan helemaal los staat van het fysieke brein.

Een andere vraag, die daarmee samenhangt: hoe kan iemand in een toestand van bijna dood zijn (met of zonder narcose), waarbij je zou verwachten dat het bewustzijn minimaal zou moeten zijn, zulke heldere ervaringen hebben zoals beschreven worden door mensen die een zogenaamde bijna dood ervaring (BDE) hadden?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 21:34
Wat stel jij je hier bij voor?

Niets.
Ik constateer dat er meesters zijn, die ons vertellen dat we vóór ons ontwaken denken dat de wereld buiten ons is en dat we daarna weten dat de wereld (inclusief de zaadjes en plantjes, eitjes en vogeltjes) in ons is.
Zelfs de dichter Kahlil Gibran vraagt zich af: Als de Melkweg niet in mij zou zijn, hoe zou ik hem gezien of opgemerkt hebben?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-05-2014 21:58
Ik denk dat materie en bewustzijn/geest
hun eigen continuum hebben.
Zoals geest niet uit materie voortkomt,
zo komt materie niet uit geest voort.
Zij hebben elk hun eigen oorzaken.

dat is hoe ik het zie en ook ik bevind me daarmee in goed gezelschap.

Volgens mij zijn beide visies geldig binnen het boeddhisme.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 22:00
Het geeft helemaal niet dat wij er niet exact hetzelfde over denken, over reïncarnatie, wedergeboorte en dergelijke, broeder. Ik ga echter niet gissen naar vorige levens, of levens na de dood. Zodra ik daar inzicht in zal hebben, zal ik het erkennen. Vooralsnog weet ik niets over dat alles, en is het wat mij betreft slechts theoretische kennis en geen ervaringskennis. Vandaar dat ik er huiverig voor ben om er uitspraken over te doen, laat staan dat ik geloof in vorige levens en toekomstige levens in Boeddhistische zin of anderszins.

We hoeven er ook niet hetzelfde over te denken. Mijn belangstelling voor reïncarnatie is ook pas gekomen na enkele ervaringen die ik heb gehad van wat ik nu zie als herinneringen aan vroegere belichamingen. Ik heb er niet naar gezocht, maar de ervaringen drongen zich als het ware op. Ze waren toen ze gebeurden onverklaarbaar voor mij. Reïncarnatie gaf een plausibele verklaring voor deze ervaringen. Later in dit leven is er nog wat materiaal in het bewustzijn gekomen tijdens een aantal therapiezittingen.
Zulke herinneringen hebben alléén zin, als ze gerelateerd zijn aan het huidige leven. Ik raad dan ook iedereen af, om te gaan zitten wroeten in het verleden of zich uit nieuwsgierigheid ermee bezig te houden.
Het huidige leven en wat je er van maakt, is en blijft hoe dan ook het belangrijkste leven.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-05-2014 22:01
Kgeloof niet dat er iemand hier
met het laatste oneens is
noch christen
noch boeddhist
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-05-2014 22:09
Ik denk dat materie en bewustzijn/geest
hun eigen continuum hebben.
Zoals geest niet uit materie voortkomt,
zo komt materie niet uit geest voort.
Zij hebben elk hun eigen oorzaken.

Zou kunnen Dirk, maar daarmee houdt je wel de dualistische visie in stand.
Misschien heeft het met verschillende frequenties te maken, die allemaal voortkomen uit hetzelfde Oer-Licht.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-05-2014 22:28
zou best eens kunnen

Dualisme zit in onze geest/waarneming.
Niet in het gegeven dat er
materie en bewustzijn is.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 05-05-2014 12:07
Maar de mensen leven bij voorkeur in hun ego, en zetten zichzelf bij voorkeur op de troon van God, als kroon op de schepping. Waarbij ze vergeten dat wij slechts rentmeester kunnen zijn van deze mooie aarde. En dat wij de wereld niet afdoende besturen kunnen, laat staan controleren. Als we dat doen, overheerst eigenbelang en concurrentie. God concurreert niet, Hij heef ons slechts lief
.

Ik geloof niet dat wij kiezen voor egocentrisme, maar eerder andersom. Die gewoonte beheerst ons. Ik denk dat de Boeddha dit vanuit zijn verlichting met diepe bewogenheid, groot mededogen heeft bekeken. Hij zag aan hoe wezens, mensen ook, gevangenen/slaven zijn van hardnekkige egocentrische gewoonten.

Ik geloof wel dat boeddhisme hier een realistisch beeld van geeft. Ik stel ook de niet normatieve insteek op prijs. Boeddha ging niet als een dominee om met egocentrisme, de vinger omhoog, fout/zonde, maar als een Leraar.

Je hebt dieren die vechten zichzelf gewond of zelfs dood. Ze zien bijvoorbeeld zichzelf weerspiegelt in een raam of auto. Maar dat weten ze niet. Ze denken een vijand te zien, een tegenstander. Dus vallen ze aan. Gewond of dood liggen ze beneden aan het raam. Wat een waanzin, als je dit goed bekijkt. Wat een nutteloos lijden. Hoe verkeerde zienswijzen werken.

Wij mensen zijn net zo. Wat kunnen wij er aan doen dat we het ego aanzien voor onszelf? We hebben niet meer wijsheid Basho. Hoe vaak lag jij niet gewond onder aan het raam? Ik vaak en nog dagelijks.
Straks liggen we dood onder aan het raam.

Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 05-05-2014 13:17
Ik schreef dat de mens "bij voorkeur" leeft in het egoïsme, dat lijkt op een keuze. We zijn als vanzelf verbonden met ons ego, ons "ik", dat klopt. Maar ik zie toch dat de mens graag zichzelf vooraan plaatst in de rij, zichzelf op de borst klopt, zijn ego verheerlijkt. Of dat allemaal volledig bewust gebeurt... Aan de andere kant weten we dat het anders kan, maar handelen we daar ook naar?

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 05-05-2014 18:39
Straks liggen we dood onder aan het raam.


Dan komen we weer terug en spelen hetzelfde spelletje tot we er genoeg van hebben en beginnen te ontwaken. Het komt allemaal wel goed  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 05-05-2014 22:15
Straks liggen we dood onder aan het raam.


Dan komen we weer terug en spelen hetzelfde spelletje tot we er genoeg van hebben en beginnen te ontwaken. Het komt allemaal wel goed  ;)

dus:
als je ergens genoeg van hebt dan volgt het ontwaken?
of komt dat ontwaken vóór het genoeg van hebben?

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 05-05-2014 22:56
dus:
als je ergens genoeg van hebt dan volgt het ontwaken?
of komt dat ontwaken vóór het genoeg van hebben?

Maak d'r maar wat van.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 05-05-2014 23:00
dus:
als je ergens genoeg van hebt dan volgt het ontwaken?
of komt dat ontwaken vóór het genoeg van hebben?

Maak d'r maar wat van.
ik maak er van: je bent ontwaakt van het ogenblik dat je een blik kan werpen, een licht kan werpen op...

of je vrij bent, dat is nog wat anders
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 06-05-2014 08:25
Het geeft helemaal niet dat wij er niet exact hetzelfde over denken, over reïncarnatie, wedergeboorte en dergelijke, broeder. Ik ga echter niet gissen naar vorige levens, of levens na de dood. Zodra ik daar inzicht in zal hebben, zal ik het erkennen. Vooralsnog weet ik niets over dat alles, en is het wat mij betreft slechts theoretische kennis en geen ervaringskennis. Vandaar dat ik er huiverig voor ben om er uitspraken over te doen, laat staan dat ik geloof in vorige levens en toekomstige levens in Boeddhistische zin of anderszins.

We hoeven er ook niet hetzelfde over te denken. Mijn belangstelling voor reïncarnatie is ook pas gekomen na enkele ervaringen die ik heb gehad van wat ik nu zie als herinneringen aan vroegere belichamingen. Ik heb er niet naar gezocht, maar de ervaringen drongen zich als het ware op. Ze waren toen ze gebeurden onverklaarbaar voor mij. Reïncarnatie gaf een plausibele verklaring voor deze ervaringen. Later in dit leven is er nog wat materiaal in het bewustzijn gekomen tijdens een aantal therapiezittingen.
Zulke herinneringen hebben alléén zin, als ze gerelateerd zijn aan het huidige leven. Ik raad dan ook iedereen af, om te gaan zitten wroeten in het verleden of zich uit nieuwsgierigheid ermee bezig te houden.
Het huidige leven en wat je er van maakt, is en blijft hoe dan ook het belangrijkste leven.

Aanvulling op deze post:
Ik geloof inmiddels wel dat reïncarnatie een deel vormt van de verloren gegane leringen van Jezus en dat sommige passages in de evangelies van het Nieuwe Testament alléén te begrijpen zijn tegen de achtergrond van reïncarnatie.
Vele gnostici geloofden in reïncarnatie en ook Origenes deed dat. Maar zijn leer werd helaas in de ban gedaan  :(
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 06-05-2014 14:03
Wat stel jij je hier bij voor?

Niets.
Ik constateer dat er meesters zijn, die ons vertellen dat we vóór ons ontwaken denken dat de wereld buiten ons is en dat we daarna weten dat de wereld (inclusief de zaadjes en plantjes, eitjes en vogeltjes) in ons is.
Zelfs de dichter Kahlil Gibran vraagt zich af: Als de Melkweg niet in mij zou zijn, hoe zou ik hem gezien of opgemerkt hebben?

Wat overwegingen

Een oppervlak buiten het fysieke oog en lichaam weerkaatst door diens unieke reflectie-eigenschappen bepaalde golflengten van zonlicht wel en het andere absorbeert het. Omdat er zulke oppervlakten/structuren bestaan en zulk weerkaatst zonlicht, is er mijns inziens de mogelijkheid dat wij bepaalde vormen waarnemen. Zouden we vormen waarnemen als die structuren niet zouden bestaan?

Het netto weerkaatste licht, de golven, vallen op het netvlies. Dat bevat bij een mens drie soorten lichtgevoelig cellen, voor rood, blauw en groen, kegeltjes genoemd. Mede hierdoor, door deze aanleg, kan een vorm gezien worden met een kleur. Als wij bijvoorbeeld roze zien, is dat niet omdat er een roze golflengte is. Roze is een vertaling, een interpretatie van hoe die drie soorten lichtgevoelige cellen actief worden. De ene wordt vaak meer actief dan de andere en dat geeft bij ons een pallet aan kleurwaarnemingen. Of, ander voorbeeld, als wij iets zien wat wit is, is dat niet omdat wit 1 op 1 correspondeert met één bepaalde golflengte. Als wij iets zien wat we wit hebben genoemd, dan betekent dit dat alle drie soorten kegeltjes in het oog in gelijke mate worden aangesproken door invallend licht.

Je kunt je dan afvragen: waar bestaat die kleur roze of wit (officieel geen kleur) dan? Natuurlijk, voor ons lijkt het alsof kleuren als het ware op de uiterlijke objecten zitten. Dus je zou meteen wijzen en zeggen: daar bestaat de kleur. Daar op dat object. Zie je dat niet? Maar zit het daar? Onwaarschijnlijk.
Waar zit het dan?

Uiterlijke objecten hebben wel een objectieve eigenschap namelijk dat je kunt meten welke netto-weerkaatsing van zonlicht er bijvoorbeeld is. Maar is dat hetzelfde als kleur? Onwaarschijnlijk, hoewel je het natuurlijk altijd zo kunt definieren.

Een kleur die je waarneemt is de volledig onbewuste vertaling/interpretatie van dat specifieke weerkaatste zonlicht door een daarvoor gevoelig wezen. Kleur is een gewaarwording/waarneming. Het behoort tot het domein van levende wezens met zintuigen/zenuwen/brein/bewustzijn en de gevoeligheid om zulke energetische processen te ervaren als kleur. Dit betekent denk ik ook dat het niet aannemelijk is dat er buiten het veld van de waarneming, en dus het organisme, kleur bestaat, net zoals klanken, smaken, geuren. Anders gezegd: er verspreiden zich niet geuren, kleuren, klanken etc door de lucht maar moleculen, en golfachtige verschijnselen. Wel is het zo dat mensen geuren, smaken etc kunnen hallucineren, wat betekent dat ze niet zijn ontstaan door inwerking op de zintuigen, maar verbeeld worden. Of we kunnen er over dromen.

Toch is het voor ons zo dat kleur een eigenschap lijkt van een uiterlijk object. Hoe kan dit dan? Blijkbaar is het brein tot deze illusie in staat. De vertaling van een golfverschijnsel wat reflecteert van een uiterlijk object, opgevangen wordt door het oog, en leidt tot breinwerking en kleur-waarneming, gaat zo snel en onbewust dat wij niet merken dat het tot stand komt. Zo lijkt voor ons een object gewoon een kleur te hebben. Zoiets. 

En blijkbaar is er ook een soort projectie mechanisme dat de kleur automatisch op het uiterlijke object projecteert, vergelijkbaar misschien met hoe snel wij vijandelijkheid projecteren op een ander waarbij wij Zelf vijandelijke gevoelens ervaren. Dit fenomeen van projectie is wonderbaarlijk. Het is op alles-dominerende wijze aanwezig, niet alleen kleur, geur, smaak maar zelfs emoties, allerlei eigenschappen of kenmerken projecteren we automatisch op uiterlijk ervaren zaken. Dit waarnemen in termen van kenmerken wordt in boeddhisme beschreven als een onderdeel van de sluier van kennis, samen met het grove aspect daarvan (het geloof in inherent bestaan) en het subtielste aspect (de notie van dualiteit).

Stop je vingers in je oren en er zijn, behalve wat innerlijke, geen waarnemingen meer van 'uiterlijke' geluiden. Je blokkeert natuurlijk de mogelijkheid dat er geluidsgolven op het trommelvlies inwerken. Het geeft aan dat de waarneming van geluid hoewel op gang gebracht door geluidsgolven van buitenaf op het trommelvlies, te maken hebben met de waarnemer, met diens aanleg, brein, bewustzijn.
Toch, als wij zelf geluid waarnemen dan lijkt het wel degelijk iets wat buiten ons en onafhankelijk van onszelf bestaat. Let er maar eens op. Geluid heeft een hele krachtige indruk van uiterlijk te zijn en los te bestaan van waarneming. Als je bijvoorbeeld bij een snelweg staat dan kun je je niet voorstellen, ik niet althans, dat het geluid van de banden echt iets te maken heeft met jouw oor, je brein etc. Het lijkt echt onafhankelijk en los van jezelf en wel daar, ver weg, te bestaan. Het brein is blijkbaar tot zulke illusies in staat. Er is blijkbaar een mechanisme dat aldoor waarnemingen/kenmerken buiten je het lichaam projecteert.

Zulke waarnemingen van kleuren en geluiden etc zijn geen hallucinaties in die zin dat ze duidelijk opgewekt worden door inwerking van golfachtige verschijnselen of moleculen op de zintuigen. Waarom zouden structuren, moleculen en golf-achtige verschijnselen niet bestaan los en onafhankelijk van een waarnemer of waarneming?

Het lijkt me wel veilig om te stellen dat vorm/kleur, geur, smaak, geluid, tast ervaringen de manier is waarop een levend wezen bepaalde (mijns inziens) objectief (ook wel bestaand als er geen waarnemende wezens zijn) bestaande oppervlakken, moleculen en golfverschijnselen subjectief ervaart.

Vervolgens kun je je ook afvragen; waar bestaat kleur dan? Waar bestaat de waarneming van klanken/geluiden dan? In ons of buiten ons? Bestaat de kleur zoals wij dat waarnemen, namelijk op het oppervlak van een object. Ik denk het niet. Bestaat het dan in de ogen. Ik denk het niet. Bestaat het dan in het brein? Ik denk het ook niet. Bestaat het in bewustzijn? Ik denk het ook niet. Het lijkt er op dat je het niet kunt vastpinnen op een bepaalde plek. Waarschijnlijk is het denken in termen van een locatie van kleur niet passend.

Je kunt je in dezelfde lijn bijvoorbeeld ook afvragen waar de muziek die je hoort terwijl je een cd afspeelt zich bevindt. Bevindt muziek zich op de cd? Als je die cd onderzoekt vindt je daar dan muziek? nee, je vindt putjes, je vindt een bepaalde structuur, maar is dat op zichzelf muziek te noemen? Nee, dat doen we niet.
Maar is de muziek dan de trilling van de box? Ook dat niet. De trilling van je trommelvlies. Ook dat niet.
Is het de breinactiviteit? Ook dat niet. Maar wat dan? Nou het is wat het is. Het is niet te reduceren. Welk onderdeel ook betrokken is bij het ontstaan van de waarneming van muziek, dat is zelf geen muziek.
Je kunt toch moeilijk zeggen dat een lp muziek is? En kun je zelfs zeggen dat er muziek op een cd staat?

Je komt dan uit bij zoiets als actualiteit. Niks van wat we dan ook ervaren of waarnemen komt ergens vandaan, het ontstaat voorwaardelijk. Het is nooit oud. Een cd kan wel oud worden. Maar als je hem afspeelt is de muziek die je hoort niet oud maar hier en nu, iets actueels, en komt als zodanig ook nergens vandaan.
Een filmpje kan oud maar zodra je die weet af te spelen is de projectie die je ziet actueel. Wat waarnemingen of gewaarwordingen aangaat bestaat niet zoiets als ouderdom of ergens vandaan komen.
Je kunt zo ook zeggen dat een geluidsgolf wel degelijk ergens vandaan komt. Er is een geluidsbron die trillingen in lucht veroorzaakt maar als een wezen die trilling ervaart als een klank waar komt die klank dan vandaan? Ook bij de geluidsbron? Dat lijkt toch meer iets met het waarnemend subject te maken te hebben.

Je kunt niet zeggen dat er zonder inwerking van zaken van buitenaf op de zintuigen je ook wel vorm/kleur, geur, smaak, tast, geluid etc zou waarnemen. Dus je kunt het bestaan van een wereld los van je lijf en zintuigen niet ontkennen. je kunt zo nooit zeggen dat alles enkel verrijst uit waarnemen omdat waarnemen zelf tot stand komt. Je kunt niet zeggen, zeg maar, dat je waarneming, je belevingen enkel worden opgewekt door je bewustzijn of brein. Dat is onwaar. Je kunt ook niet de vorm die je ziet in je hoofd lokaliseren of in je bewustzijn omdat er zonder weerkaatsing van zonlicht door een oppervlak er geen waarneming van vorm is.

tot zover:-)

Siebe


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 06-05-2014 16:10
Je kunt niet zeggen dat er zonder inwerking van zaken van buitenaf op de zintuigen je ook wel vorm/kleur, geur, smaak, tast, geluid etc zou waarnemen. Dus je kunt het bestaan van een wereld los van je lijf en zintuigen niet ontkennen. je kunt zo nooit zeggen dat alles enkel verrijst uit waarnemen omdat waarnemen zelf tot stand komt. Je kunt niet zeggen, zeg maar, dat je waarneming, je belevingen enkel worden opgewekt door je bewustzijn of brein. Dat is onwaar. Je kunt ook niet de vorm die je ziet in je hoofd lokaliseren of in je bewustzijn omdat er zonder weerkaatsing van zonlicht door een oppervlak er geen waarneming van vorm is.

Als je naar je beeldscherm kijkt, zie je geen beeld dat even kortdurend bestaat en dan weer verdwijnt. Zo'n bestaanswijze wordt intermitterend genoemd. Het beeld schijnt zo te bestaan. Maar ons brein, de verwerking van zintuiglijke input, is blijkbaar niet in staat dit zuiver te waarnemen, niet snel genoeg. Wat we zien is dus een beeld met een continuïteit. Dus hoe iets bestaat, intermitterend, wordt verkeerd begrepen en ervaren.

Je zou kunnen zeggen, dit stamt af van ons want dit komt niet van de kant van het beeld. Het zegt iets over de logheid en onzorgvuldigheid waarmee wij als levend organisme informatie die op ons afkomt via de zintuigen, verwerken. En je zou ook in een akelige wereld leven wanneer je aldoor maar dat intermitterend beeld zou waarnemen.

Ik denk dat zoiets ook aan de hand is met de waarneming van de kleur van een object. Die kleur ervaren wij ook als een continuïteit terwijl dit wrs ook niet zo ligt. Waarschijnlijk, als je dit heel zorgvuldig zou waarnemen, zouden er gaten vallen in de waarneming van bijvoorbeeld de rode  kleur van een tomaat.

Waarnemen is denk ik daarom ook prima te beschouwen als een soort vormend proces, zoals kleur van ons uitgaat zeg maar of zoals we een intermitterend beeld waarnemen als een continuïteit. Dat gaat toch van ons uit.

Maar het gaat mij te ver dat het waarnemen de oorzaak is van het bestaan van moleculen, structuren, atomen, etc. Zelfs al zou alle materiele vorm oplossen tijdens een ervaring, dan nog mag je mijns inziens daaruit niet concluderen dat uiterlijke objecten DUS ontstaan door waarnemen. Dat overdrijft mijns inziens echt de rol van het waarnemend subject. Je kunt hooguit dan concluderen dat je als subject, het brein, de geest blijkbaar in een staat kunt brengen waarin dit gebeurt, maar meer kun je daar ook niet uit concluderen.

Je kunt niet op basis van het verdwijnen van mij tijdens jouw slaap zeggen dat ik dus verdwijn tijdens slaap. Zoiets is kinderlijk vind ik en overdrijft de rol van waarnemen en waarnemer. Het is eerder narcisme lijkt me dan wijsheid.
Siebe
Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 06-05-2014 19:01
Met alle respect Sybe, je blijft redeneren vanuit de strikte scheiding van ziener, geziene en zien.
Dat wil zeggen vanuit de dualistische geest met  zijn subject - object scheiding.
Die geest is het product van het ego of de 'ik'-gedachte, de basis van alle dualistische gedachten. Dat ego ziet zich als gescheiden van alles: andere mensen, dingen, dieren, wereld, universum, God.
Sri Ramana zegt, niet voor niks: "Ken eerst jezelf en laten we het daarna over God en de wereld hebben". Dat is volgens mij ook de reden waarom Gautama de Boeddha weigerde iets over God te zeggen wanneer hem daarnaar gevraagd werd.

Waarneming kan alleen maar plaatsvinden als er een geest is om mee waar te nemen. Zonder geest is waarneming namelijk onmogelijk. Daarom kan de vraag naar de werkelijkheid van de wereld uisluitend beantwoord worden in samenhang met de vraag naar de werkelijkheid van de geest. Als je zorgvuldig onderzoek doet naar de vorm van de dualistische geest, blijkt dat deze onvindbaar is - net zoals het gescheiden zelf of te wel het ego.
Inzicht in het schijnbestaan van het ego leidt naar inzicht in het schijnbestaan van die geest en dat leidt naar het doorzien van het schijnbestaan en de schijnwerkelijkheid van de wereld. Ze worden niet voor niets ver-schijn-selen genoemd.
Verlichting kun je aldus omschrijven als ontwaken uit de droom van gescheidenheid.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 06-05-2014 20:05
die leer van wedergeboorte
daar is ook iets mis mee >:(
eigenlijk is tijd iets wat we ervaren maar wat niet werkelijk is
dus al die opvattingen over verleden en heden
en daar hoort dan ook geboorte en dood bij
dat is een concept van het brein

dit hier is het enige moment
het eeuwige zonder verleden en toekomst
(klinkt een beetje raar niet? :-[)


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 06-05-2014 20:11
Verlichting kun je aldus omschrijven als ontwaken uit de droom van gescheidenheid.
issa
ik had je post niet goed gelezen voor ik replyde. :)

wat denk je over de scheidingen die we leggen tussen het verleden...heden...toekomst?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 06-05-2014 20:47
Met alle respect Sybe, je blijft redeneren vanuit de strikte scheiding van ziener, geziene en zien.
Dat wil zeggen vanuit de dualistische geest met  zijn subject - object scheiding.

Ik analyseer hoe zaken gaan en bestaan als het gaat om waarnemingen. Ik hoef niet uit te komen bij non-dualisme. Ik hoef nergens uit te komen Issie.

Ik weet wel, er valt iets op de zintuigen. Dus ik kan veilig stellen dat de wereld niet enkel een hallucinatie is. Er is sowieso iets wat zintuiglijke waarnemingen opwekt. Ik denk dat hetgene wat als gangmaker van de zintuiglijke waarnemingen werkt, wel degelijk objectief bestaat. Ik zou ook echt niet weten waarom niet. vertel me dat eens.

Lang voordat er mensen op Aarde waren, mogen we best met enige zekerheid aannemen, heeft die Aarde zich los van de mens ontwikkelt. Waarom zouden mensen of überhaupt waarnemers zo belangrijk zijn?
De rol van waarnemen en waarnemers moet niet zo overdreven worden. De Aarde is niet verrezen uit waarnemen en ook niet ontstaan toen er mensen op begonnen te leven.

Het intellect mag best wat waardering krijgen hoor. Dat intellect weet op buitengewone manier de natuur en processen te beheersen. Het kan mensen op de maan krijgen, zelfs onbemande voertuigen. Je kunt wel snel duiken in de veroodeling van intellect, diens gebrekkigheid prediken, maar hoe kun je zoiets overeind houden in een wereld waarin dagelijks zoveel succes blijkt van het intellect?
Ik wil het intellect echt niet teveel eren maar zo weinig krediet als jij het geeft slaat nergens op.

Die geest is het product van het ego of de 'ik'-gedachte, de basis van alle dualistische gedachten. Dat ego ziet zich als gescheiden van alles: andere mensen, dingen, dieren, wereld, universum, God.
Sri Ramana zegt, niet voor niks: "Ken eerst jezelf en laten we het daarna over God en de wereld hebben". Dat is volgens mij ook de reden waarom Gautama de Boeddha weigerde iets over God te zeggen wanneer hem daarnaar gevraagd werd.

De dharmakaya is onverdeeld te noemen omdat het juist niet ik/zelf te noemen is. Elke bevestiging van wie je bent kan enkel dualiteit veroorzaken. Tegelijkertijd met onverdeeldheid is er verdeling in vele verschillende levende wezens. Hoe je het ook wendt of keert zij ervaren subjectief. Is dat bij de ontwaakte Siddharta anders? Toen hij ziek werd, ervoer hij toen niet de pijnen? Ervoeren anderen zijn ontwaken?
Hadden zij ook opeens kennis van vorige levens en karma bijvoorbeeld? Er is niet een beetje scheiding dan?
Je zult er overheen walsen zoals je dat bij alles doet wat je niet zint.

Als een dokter jou onder narcose brengt waardoor je niks meer ervaart, ga ik niet onder narcose. Er moet recht worden gedaan aan dit uniek zijn van elke levensvorm. Ik ben jou maar ook niet.

Waarneming kan alleen maar plaatsvinden als er een geest is om mee waar te nemen. Zonder geest is waarneming namelijk onmogelijk

Je kunt denk ik wel veilig stellen dat wanneer de wetenschapper via jouw brein zorgt dat je geen waarnemingen meer hebt, zelfs geen zelf-notie, dat waarnemingen en zelfnotie vooral met breinwerking, of met de toestand van het brein, te maken heeft.

Daarom kan de vraag naar de werkelijkheid van de wereld uisluitend beantwoord worden in samenhang met de vraag naar de werkelijkheid van de geest.

De werkelijkheid is dat Siddharta's ontwaken een persoonlijke ervaring was, iets hoogst subjectiefs. Het was niet zo dat samen met zijn ontwaken opeens al andere mensen en wezens ook verlicht waren.
Dus er moet iets van gescheidenheid bestaan, ook al is dat niet absoluut.

Als je zorgvuldig onderzoek doet naar de vorm van de dualistische geest, blijkt dat deze onvindbaar is - net zoals het gescheiden zelf of te wel het ego. Inzicht in het schijnbestaan van het ego leidt naar inzicht in het schijnbestaan van die geest en dat leidt naar het doorzien van het schijnbestaan en de schijnwerkelijkheid van de wereld. Ze worden niet voor niets ver-schijn-selen genoemd.
Verlichting kun je aldus omschrijven als ontwaken uit de droom van gescheidenheid.

Als een fata morgana ontstaat in de woestijn bestaat die gewoon, als een luchtspiegeling. Het is noch schijn noch werkelijk. Het is wat het is. Het verschijnsel ontstaat en bestaat voorwaardelijk. We kunnen het wel verkeerd begrijpen. Dat wil zeggen, als we onwetend zijn rennen we er op om iets te drinken te vinden. Dan blijken we begoocheld.  Maar net zo is de wereld der verschijnselen gewoon de wereld der verschijnselen, noch illusie noch werkelijk, noch een van beide, noch geen van beide. Alles is gewoon wat het is. Alleen ons begrip er van kan wijs of begoocheld zijn. Verlichting is niet meer begoocheld zijn.

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 06-05-2014 21:56
Als een fata morgana ontstaat in de woestijn bestaat die gewoon, als een luchtspiegeling. Het is noch schijn noch werkelijk.

aan een fata morgana in de woestijn gaat gewoon niemand twijfelen
dat is heel zeker geen goed voorbeeld wat je hier aanhaalt
dat is heel zeker schijn
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 06-05-2014 22:29
Ik denk dat we een duidelijk moeten houden wat relatief is en wat onder het absolute wordt verstaan. Anders wordt het een warboel van het (ongewild) door elkaar halen van het relatieve en het absolute.

Gescheidenheid en dualisme zijn relatief, ze zijn het gevolg van praktisch categoriseren.
Onafgescheidenheid en non-dualisme zijn absoluut, ze gaan voorbij aan het praktisch categoriseren.

De mens lijkt via allerlei identificaties gevangen te zijn in het proces van het praktisch categoriseren en kan daardoor niet voorbij gaan aan het onafgebroken vullen van zijn geest, zijn bewustzijn. Met als gevolg dat hij datgene wat absoluut is niet meer ervaart. In het Christelijke geloof wordt het absolute als God ervaren.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 06-05-2014 23:22
wat denk je over de scheidingen die we leggen tussen het verleden...heden...toekomst?

Die bestaan alleen in het dualistische denken.
De werkelijkheid is tijdloos.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 06-05-2014 23:34
Als een fata morgana ontstaat in de woestijn bestaat die gewoon, als een luchtspiegeling. Het is noch schijn noch werkelijk.

aan een fata morgana in de woestijn gaat gewoon niemand twijfelen
dat is heel zeker geen goed voorbeeld wat je hier aanhaalt
dat is heel zeker schijn

Integendeel, het voorbeeld is perfect. Er zijn talloze mensen die een fata morgana aangezien hebben voor een werkelijk bestaande oase en het volgden en begoocheld uitkwamen.

Maar het punt is en blijft gewoon, zo'n optische illusie doet zich wel voor. Het bestaat. Het is zeer zeker geen schijn. Als de reflectie van de maan in het water zich voordoet is dat zeer zeker geen schijn.
Jouw schaduw is zeer zeker geen schijn. Het zijn echt verschijnselen die voorwaardelijk zich voordoen.

verschijnselen doen zich voor en zijn zelf noch werkelijk noch illusie maar gewoon wat het is.
De Aarde is geen illusie. Een regenboog is geen illusie. Een auto is geen illusie. De zon is geen illusie. Een berg is geen illusie. Het zijn gewoon voorwaardelijk bestaande verschijnselen.

Dirk heeft dit al kernachtig samengevat. Het is nogal een verschil of je zegt dat de verschijnselen of wereld maya  of schijn is of ons begrip er van. Boeddha zit mijns inziens op dat laatste spoor. Wat hij niet deed wat bestaan ontkennen.

We nemen miljarden zaken niet waar die bestaan, triljarden. Wat zegt dat? Hoe zou waarnemen kunnen beslissen over wat bestaat? Als jij nog nooit een zwaan hebt gezien, bestaat ie dan niet en bestaat ie echt pas als jij hem waarneemt?

Er zit iets pervers in om jezelf zo centraal te stellen alsof wij als mens de schepper zijn van hemel en aarde. Dit lijkt me ultiem ijdel. Dingen gebeuren ook wel zonder ons en onafhankelijk van ons.

Siebe


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 07-05-2014 00:10
In het Christelijke geloof wordt het absolute als God ervaren.

Een ervaring is wat het is. Uitleg/interpretatie/duiding/benoeming is wat anders dan een ervaring. God is een uitleg, benoeming, duiding, interpretatie.

Maya Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 07-05-2014 05:49
In het Christelijke geloof wordt het absolute als God ervaren.

Een ervaring is wat het is. Uitleg/interpretatie/duiding/benoeming is wat anders dan een ervaring. God is een uitleg, benoeming, duiding, interpretatie.

Maya Siebe

Ja en? Als we het niet meer zouden mogen benoemen, kunnen we wel stoppen met communiceren. U bent op dit forum ook onafgebroken aan het uitleggen, nietwaar? En in dit geval snijdt het mes aan twee kanten. De Boeddhistische termen Verlichting en Nirvana zijn dan ook slechts interpretaties, die iets proberen te duiden wat helemaal niet in woorden is uit te drukken.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-05-2014 08:23
Je zult er overheen walsen zoals je dat bij alles doet wat je niet zint.

Jammer dat je het zo ziet en ervaart. Zoek het maar uit "Maya Siebe", dat doe ik ook.
Daar kom je verder mee dan met al dat ge-theoretiseer vanuit de denkende geest (manomayakosha). Met die geest zul je de werkelijkheid niet vinden.

Jezus zei: Laat hij die zoekt niet ophouden te zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verward zijn en als hij verward is, zal hij zich verwonderen. En als hij zich verwonderd heeft, zal hij overal boven staan en tot rust komen. (Thomasevangelie, logion 2)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-05-2014 08:46
De Boeddhistische termen Verlichting en Nirvana zijn dan ook slechts interpretaties, die iets proberen te duiden wat helemaal niet in woorden is uit te drukken.

Dat is inderdaad het probleem. De dualistische geest kan vervolgens op grond van woorden die gebruikt worden alleen maar tegenstellingen zien tussen wat Jezus, Gautama, Ramana en anderen gezegd hebben en kan niet de onderliggende eenheid en werkelijkheid zien.
Een bijna Babylonische spraakverwarring is dan vaak het gevolg met in haar kielzog dualistische strijd en nog grotere verwarring  :(
Dan luisteren we niet meer naar de stem van de stilte...
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 07-05-2014 09:13
De Boeddhistische termen Verlichting en Nirvana zijn dan ook slechts interpretaties, die iets proberen te duiden wat helemaal niet in woorden is uit te drukken.

Dat is inderdaad het probleem. De dualistische geest kan vervolgens op grond van woorden die gebruikt worden alleen maar tegenstellingen zien tussen wat Jezus, Gautama, Ramana en anderen gezegd hebben en kan niet de onderliggende eenheid en werkelijkheid zien.
Een bijna Babylonische spraakverwarring is dan vaak het gevolg met in haar kielzog dualistische strijd en nog grotere verwarring  :(
Dan luisteren we niet meer naar de stem van de stilte...

God komt in de stilte, ja, als we alleen zijn en het lawaai van de wereld achter ons laten. Niet dat God niet in de wereld aanwezig is, maar het is gewoon veel gemakkelijker om het dualistisch ingesteld werelddenken los te laten als we ons naar binnen keren, inkeren, terugkeren, verinnerlijken. Dat is de daadwerkelijke betekenis van het woord "bekeren". Jezus zegt het zo:

"5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.
6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.
8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt."


(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Mattheüs 6:5-8)

Als men openlijk bidt om door de mensen te worden gezien, dan is dat zoeken naar de eigen eer en de status van ‘kijk eens hoe vroom ik ben’, maar dat is maar uiterlijk vertoon. Christus zegt dat we ons tijdelijk af moeten sluiten van de relatieve wereld en tot God bidden in de stilte. Meditatie wordt over het algemeen ook in stilte beoefend, waarbij men zich verinnerlijkt, naar binnen kijkt wat zich voordoet. Verder stelt Jezus dat ellenlange gebeden niet noodzakelijk zijn, omdat God immers al weet wat wij nodig hebben. Bidden is je hart openstellen, kwetsbaar kunnen zijn voor God. Het geeft ontzag en brengt liefde in het hart, net als bij de Boeddhistische beoefening van Metta. Bidden betekent dat je zegening vraagt voor de mensen die ziek zijn of gebrek hebben. Die het ongeluk op hun pad vinden. Bidden is datgene waarvan je weet dat je het niet goed hebt gedaan in relatie tot andere mensen aan God voorleggen en om vergeving vragen, zowel voor jezelf als voor de ander. Zo word je gevoelig voor wat in je omgaat en word je je bewuster van de pijn en het lijden van jezelf en van andere mensen. Dat is de kracht van het gebed. Ik hoor soms om mij heen dat mensen bidden onzin vinden, maar ze beoefenen het niet. Ik vond het zelf vroeger ook kunstmatig overkomen, tot wie hebben we het dan? Waar is God? Maar dat zijn allemaal kritische vragen van de denkgeest, ik ben toch gewoon gaan bidden en wonderwel is het heilzaam en helpend. Dus is het goed, want waarheid is wat werkt.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-05-2014 09:15
Er zit iets pervers in om jezelf zo centraal te stellen alsof wij als mens de schepper zijn van hemel en aarde. Dit lijkt me ultiem ijdel.

Daar heb je gelijk in en dat doet ook niemand.
Wat jij hier beschrijft is de vergoddelijking van het ego.
Het ego schept weliswaar in zekere zin zijn eigen werkelijkheid, maar het is niet DE Werkelijkheid.
Het heeft geen zicht meer op de Ene Werkelijkheid, omdat het zich daarvan heeft afgescheiden en leeft in de illusie (maya) van zijn eigen scheppingen.

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 07-05-2014 10:39
In het Christelijke geloof wordt het absolute als God ervaren.

Een ervaring is wat het is. Uitleg/interpretatie/duiding/benoeming is wat anders dan een ervaring. God is een uitleg, benoeming, duiding, interpretatie.

Maya Siebe

Ja en? Als we het niet meer zouden mogen benoemen, kunnen we wel stoppen met communiceren. U bent op dit forum ook onafgebroken aan het uitleggen, nietwaar? En in dit geval snijdt het mes aan twee kanten. De Boeddhistische termen Verlichting en Nirvana zijn dan ook slechts interpretaties, die iets proberen te duiden wat helemaal niet in woorden is uit te drukken.

Het is op zich wel frappant vind ik. Waarom noemt de ene mens een bepaalde ervaring, van liefde bijvoorbeeld, "een aanraking van God" (en niet een ervaring van liefde) en de ander noemt het misschien wel een "realisatie van de ware natuur?" Wat drijft de duidende mens? Wil ie niet ergens naartoe?

Zou een mens zoiets doen wanneer ie niet in een cultuur was opgevoed waar woorden als God en ware natuur gebruikt worden? Hoe zou een vrij mens het duiden? Probeer eens in te beelden wat het zou betekenen als een mens geheel vrij, dus zonder welke ballast (cultuur, boeken) dan ook, zou omgaan met ervaringen, op geen enkele manier zoekend naar bevestiging noch ontkenning voor enige duiding. Zou een ervaring dan ooit iets anders worden dan wat het is?
 
Nu, zie je dat jouw geest, mijn geest, de geest van IssaBoeddha geheel gehersenspoeld zijn en geheel onvrij geworden. Niks is meer open en vrij. De lijnen van interpretatie/duiding zijn al uitgezet zelfs nog voordat er überhaupt van ervaring sprake is. Deze modus noem ik de modus van zelfbevestiging.
Zulke zoekers vinden altijd wat ze willen vinden. De antwoorden lagen al klaar, ze moeten alleen nog opgeraapt worden.

Was Jezus zo bezig? Was Boeddha zo bezig?

SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 07-05-2014 11:17
Je zult er overheen walsen zoals je dat bij alles doet wat je niet zint.

Jammer dat je het zo ziet en ervaart. Zoek het maar uit "Maya Siebe", dat doe ik ook.
Daar kom je verder mee dan met al dat ge-theoretiseer vanuit de denkende geest (manomayakosha). Met die geest zul je de werkelijkheid niet vinden.

Jezus zei: Laat hij die zoekt niet ophouden te zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verward zijn en als hij verward is, zal hij zich verwonderen. En als hij zich verwonderd heeft, zal hij overal boven staan en tot rust komen. (Thomasevangelie, logion 2)

Ja, jij zet me graag weg, zoals je ook alles wegzet wat ik schrijf. Noem dat maar respectvol, liefdevol, mededogend. Ik noem het enkel verbeelding.

Je vertoont mijns inziens de bewegingen van iemand die aldoor in het defensief zit, die eigenlijk beseft, "ik weet het ook niet", maar dat niet eerlijk wil delen met de ander. Diens niet-weten moet aldoor verborgen worden. Er is hierdoor geen enkele eerlijke communicatie meer van mens tot mens vind ik. Meteen de vlucht in veroordeling van intellect, veroordeling van nadenken, veroordeling van dualiteit, de ander veroordelend...het bekende hokjeswerk. En dan nog zeggen...jammer dat je het zo ziet...nee jammer dat jij dit DOET!

Als dat intellect zo de plank misslaat, hoe verklaar je dan alle successen van wetenschap? Ik beweer niet dat het intellect alles kan doorgronden en volg wat dit betreft de lessen en instructies van de meesters maar het is waanzin om te doen alsof het intellect geen wijsheid bezit. Notabene, ik ken dit ook niet uit het onderricht. Gampopa bijvoorbeeld noemt dit evengoed wijsheid. Jij zult echter alleen maar weer zelf-bevestiging zoeken en alles wat daar buiten valt uitkotsen zoals je de hele tijd al bezig bent.

Het intellect wegzetten als onwijs, het  veroordelen, dat is evengoed ook alleen maar veroordeling van jezelf want intellect zal altijd een aspect zijn van jezelf, zolang je leeft.

Maar het belangrijkste is...waarom werkt intellect als het dan zo de plank misslaat? Dit behoeft een eerlijk onderzoek en verdient niet de agressieve benadering door intellect meteen maar bij het vuilnis te zetten.

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 07-05-2014 11:34
In het Christelijke geloof wordt het absolute als God ervaren.

Een ervaring is wat het is. Uitleg/interpretatie/duiding/benoeming is wat anders dan een ervaring. God is een uitleg, benoeming, duiding, interpretatie.

Maya Siebe

Ja en? Als we het niet meer zouden mogen benoemen, kunnen we wel stoppen met communiceren. U bent op dit forum ook onafgebroken aan het uitleggen, nietwaar? En in dit geval snijdt het mes aan twee kanten. De Boeddhistische termen Verlichting en Nirvana zijn dan ook slechts interpretaties, die iets proberen te duiden wat helemaal niet in woorden is uit te drukken.

Het is op zich wel frappant vind ik. Waarom noemt de ene mens een bepaalde ervaring, van liefde bijvoorbeeld, "een aanraking van God" (en niet een ervaring van liefde) en de ander noemt het misschien wel een "realisatie van de ware natuur?" Wat drijft de duidende mens? Wil ie niet ergens naartoe?

Zou een mens zoiets doen wanneer ie niet in een cultuur was opgevoed waar woorden als God en ware natuur gebruikt worden? Hoe zou een vrij mens het duiden? Probeer eens in te beelden wat het zou betekenen als een mens geheel vrij, dus zonder welke ballast (cultuur, boeken) dan ook, zou omgaan met ervaringen, op geen enkele manier zoekend naar bevestiging noch ontkenning voor enige duiding. Zou een ervaring dan ooit iets anders worden dan wat het is?
 
Nu, zie je dat jouw geest, mijn geest, de geest van IssaBoeddha geheel gehersenspoeld zijn en geheel onvrij geworden. Niks is meer open en vrij. De lijnen van interpretatie/duiding zijn al uitgezet zelfs nog voordat er überhaupt van ervaring sprake is. Deze modus noem ik de modus van zelfbevestiging.
Zulke zoekers vinden altijd wat ze willen vinden. De antwoorden lagen al klaar, ze moeten alleen nog opgeraapt worden.

Was Jezus zo bezig? Was Boeddha zo bezig?

Siebe

Ik wil nergens naartoe, ik probeer slechts te schrijven wat ik ervaar en waar we met elkaar over kunnen praten. Daarbij hoeven we het niet altijd met elkaar eens te zijn, verschillen zijn er eenmaal. Anders zou het een erg grijze toestand worden, denk ik. U stelt dat ik gehersenspoeld zou zijn en onvrij. Dat zijn uw woorden, ik voel me helemaal niet zoals u hier aangeeft. En ik ervaar helemaal geen lijnen die al zijn uitgezet, sterker nog,  ik ben zelf op een bepaalde lijn gekomen, als dat al een lijn genoemd kan worden. Ik zoek geen zelfbevestiging, ik schrijf slechts over mijn geloof, dat inderdaad het Christelijke geloof is. Wat kan daar problematisch aan zijn? Ik ben er gelukkig mee, dus wat maakt dat uit? Ik heb geen bekeringsijver, ik probeer niemand iets aan te smeren.

Ik ervaar uw schrijven als enigszins onheilzaam, omdat u voor de ander aan het invullen bent hoe het allemaal in elkaar steekt. En dat we bevooroordeeld zouden zijn, altijd zullen vinden wat we willen vinden. U wijst daarbij onder andere in mijn richting. Maar u kent mij niet, u leest slechts mijn woorden. En als het u prettig en “waar” lijkt, bent u er verheugd over. En daar is nog niet eens iets mis mee, ik ben blij voor u als u iets leest wat u inspireert. Maar u kunt mij niet verwijten dat ik een Christen ben, en als u dat onverhoopt toch wilt, ervaar ik dat als onverdraagzaam. Erg jammer, Sybe, en ook onnodig. Ik wil in openheid met u discussiëren, maar als u wilt beweren dat ik in een doodlopende straat voortga vanuit uw hersenspoel-verhaal, dan weet ik niet of dat voer is voor verdere discussie, of dat u geïrriteerd bent omdat bijvoorbeeld ik een andere weg heb gekozen dan u.

Het is trouwens bij nader inzien de vraag, waarom in deze topic het Boeddhisme wordt geplaatst tegenover het Christendom, “versus” dus. Dit vraagt impliciet om onvergelijkbaarheid, om twist, mogelijk zelfs om conflict. Wat gij zaait, zult gij immers oogsten…

Beide vormen van spiritualiteit draaien in wezen om heilzaamheid, eenheid, liefde en waarachtigheid. Dus zou het mijns inziens beter zijn om te zoeken naar de mooie overeenkomsten tussen het Boeddhisme en het Christelijke geloof. Wat ons verbindt is interessant, niet wat ons van elkaar weg laat drijven. Dit terzijde.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 07-05-2014 11:48
Er zit iets pervers in om jezelf zo centraal te stellen alsof wij als mens de schepper zijn van hemel en aarde. Dit lijkt me ultiem ijdel.

Daar heb je gelijk in en dat doet ook niemand.
Wat jij hier beschrijft is de vergoddelijking van het ego.
Het ego schept weliswaar in zekere zin zijn eigen werkelijkheid, maar het is niet DE Werkelijkheid.
Het heeft geen zicht meer op de Ene Werkelijkheid, omdat het zich daarvan heeft afgescheiden en leeft in de illusie (maya) van zijn eigen scheppingen.

Toen Siddharta Verlichting bereikte, was dat de ultieme bevestiging van verscheidenheid. Waarom?
Omdat alleen Siddharta de verlichting waarmaakte en bijvoorbeeld niet zijn oude spirituele vrienden.
Dus verscheidenheid tussen deze mensen werd extra bevestigd. Waarom is dit niet het complete verhaal? Omdat de ontwaakte Siddharta begreep dat ook zijn spirituele vrienden konden ontwaken, en met hen talrijke andere wezens. Waarom? Omdat verlichting ieders ware natuur is maar gewoonlijk sterk versluierd is geraakt. Verlichting maakt van een banaan geen koe. Verlichting maakt geen einde aan het feit dat mensen verschillen, wezens verschillen. Verlichting maakt geen einde aan verscheidenheid.
Nietes?

Siebe


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 07-05-2014 12:48
Ik wil nergens naartoe, ik probeer slechts te schrijven wat ik ervaar en waar we met elkaar over kunnen praten. Daarbij hoeven we het niet altijd met elkaar eens te zijn, verschillen zijn er eenmaal. Anders zou het een erg grijze toestand worden, denk ik. U stelt dat ik gehersenspoeld zou zijn en onvrij. Dat zijn uw woorden, ik voel me helemaal niet zoals u hier aangeeft. En ik ervaar helemaal geen lijnen die al zijn uitgezet, sterker nog,  ik ben zelf op een bepaalde lijn gekomen, als dat al een lijn genoemd kan worden. Ik zoek geen zelfbevestiging, ik schrijf slechts over mijn geloof, dat inderdaad het Christelijke geloof is. Wat kan daar problematisch aan zijn? Ik ben er gelukkig mee, dus wat maakt dat uit? Ik heb geen bekeringsijver, ik probeer niemand iets aan te smeren.
Ik ervaar uw schrijven als enigszins onheilzaam, omdat u voor de ander aan het invullen bent hoe het allemaal in elkaar steekt.

Goh, ik lijk Basho wel.

SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-05-2014 13:27
Nu, zie je dat jouw geest, mijn geest, de geest van IssaBoeddha geheel gehersenspoeld zijn en geheel onvrij geworden. Niks is meer open en vrij.

Afgezien van wat je hier op dit forum schrijft, ken ik je verder niet en ik ga me dan ook geen enkel oordeel aanmatigen over de geest jou of van een ander.

Citaat
Ja, jij zet me graag weg, zoals je ook alles wegzet wat ik schrijf. Noem dat maar respectvol, liefdevol, mededogend. Ik noem het enkel verbeelding.

Je vertoont mijns inziens de bewegingen van iemand die aldoor in het defensief zit, die eigenlijk beseft, "ik weet het ook niet", maar dat niet eerlijk wil delen met de ander. Diens niet-weten moet aldoor verborgen worden. Er is hierdoor geen enkele eerlijke communicatie meer van mens tot mens vind ik. Meteen de vlucht in veroordeling van intellect, veroordeling van nadenken, veroordeling van dualiteit, de ander veroordelend...het bekende hokjeswerk. En dan nog zeggen...jammer dat je het zo ziet...nee jammer dat jij dit DOET!

Neen Sybe, je VOELT je weggezet en reageert vervolgens vanuit een beeld dat je je van iemand anders die je verder niet kent, hebt gevormd op grond van een paar posts op een forum. Dat noem IK verbeelding.
Voor mij valt er niets te verdedigen en niets aan te vallen. Verder heb ik elders op het forum al ergens gezegd, dat weten dat ik niets weet het begin van wijsheid is. Met dank aan Socrates voor deze wijsheid.

Citaat
Verlichting maakt geen einde aan verscheidenheid.
Nietes?

Ja, verlichting maakt geen eind aan verscheidenheid. Jezus, Gautama, Ramana, etc. blijven verschillend en drukken zich ook anders uit, hoewel ze het toch over dezelfde waarheid hebben. Ik vind dat ik van alle drie kan leren over die waarheid en hoe die te verwerkelijken. Vind jij wat anders, even goed vrienden.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-05-2014 13:38
Het is trouwens bij nader inzien de vraag, waarom in deze topic het Boeddhisme wordt geplaatst tegenover het Christendom, “versus” dus. Dit vraagt impliciet om onvergelijkbaarheid, om twist, mogelijk zelfs om conflict. Wat gij zaait, zult gij immers oogsten…

Dat geldt óók voor de forumdraad: http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,476.0.html
De dualistische geest drukt zich graag uit in termen van "versus"  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-05-2014 14:02
Het intellect wegzetten als onwijs, het  veroordelen, dat is evengoed ook alleen maar veroordeling van jezelf want intellect zal altijd een aspect zijn van jezelf, zolang je leeft.

Voor mij kan het intellect (vijnanamayakosha) een goede knecht zijn, maar is een slechte leermeester wat betreft wijsheid en waarheid. Als jij dat anders ziet, het zij zo.
In meditatie stem ik me in ieder geval niet af op het denken en het intellect, maar op diepere niveaus.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 07-05-2014 14:08
Ik ervaar uw schrijven als enigszins onheilzaam, omdat u voor de ander aan het invullen bent hoe het allemaal in elkaar steekt. En dat we bevooroordeeld zouden zijn, altijd zullen vinden wat we willen vinden. U wijst daarbij onder andere in mijn richting. Maar u kent mij niet, u leest slechts mijn woorden. En als het u prettig en “waar” lijkt, bent u er verheugd over. En daar is nog niet eens iets mis mee, ik ben blij voor u als u iets leest wat u inspireert. Maar u kunt mij niet verwijten dat ik een Christen ben, en als u dat onverhoopt toch wilt, ervaar ik dat als onverdraagzaam. Erg jammer, Sybe, en ook onnodig. Ik wil in openheid met u discussiëren, maar als u wilt beweren dat ik in een doodlopende straat voortga vanuit uw hersenspoel-verhaal, dan weet ik niet of dat voer is voor verdere discussie, of dat u geïrriteerd bent omdat bijvoorbeeld ik een andere weg heb gekozen dan u.

Wat ik ervaar als onheilzaam is wat jij regelmatig doet. Je eigen lichtgeraaktheid, je eigen opgeblazenheid, je ijdelheid, je trekjes, dingetjes en datjes, je over-gevoeligheid-, ja dat zie ik ook al ken ik je niet persoonlijk- het probleem van anderen maken. Ik vind het helemaal niet erg dat je trekjes hebt. Die heb ik ook. Maar ik vind wel dat je jezelf daar voor verantwoordelijk moet houden. Je kunt niet je eigen licht-geraaktheid alsmaar zo een wending geven dat je de ander van alles gaat verwijten. Dus als jij iets als onheilzaam ervaart, doe er zelf wat aan. Vraag niet aldoor dat de Ander zich aanpast, de Ander verandert, de Ander verzoent, maar doe het werk zelf. Ruim je eigen rommel eerst maar op. Je moet ook eens zien en zeggen;;; tjezus wat ben ik Basho toch lichtgeraakt, wat kan ik mezelf toch opblazen, wat ben ik toch soms een blaaskaak.

Als je zoiets niet eerlijk bij jezelf kunt zien, als anderen het niet mogen zien, als het allemaal zo onverdraagzaam is, dan is een gesprek echt onmogelijk met mij. Dan houden we gewoon op.

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 07-05-2014 14:09
Het intellect wegzetten als onwijs, het  veroordelen, dat is evengoed ook alleen maar veroordeling van jezelf want intellect zal altijd een aspect zijn van jezelf, zolang je leeft.

Voor mij kan het intellect (vijnanamayakosha) een goede knecht zijn, maar is een slechte leermeester wat betreft wijsheid en waarheid. Als jij dat anders ziet, het zij zo.
In meditatie stem ik me in ieder geval niet af op het denken en het intellect, maar op diepere niveaus.

Je meent het
Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 07-05-2014 14:25

Neen Sybe, je VOELT je weggezet en reageert vervolgens vanuit een beeld dat je je van iemand anders die je verder niet kent, hebt gevormd op grond van een paar posts op een forum. Dat noem IK verbeelding.
Voor mij valt er niets te verdedigen en niets aan te vallen. Verder heb ik elders op het forum al ergens gezegd, dat weten dat ik niets weet het begin van wijsheid is. Met dank aan Socrates voor deze wijsheid.

Nu doe je het weer. je zit weer onmiddellijk in het verweer. Je respecteert niet wat ik zeg en ervaar.
Je zet het weer meteen om in vuilnis. Je gaat maar door met onrespectvol, liefdeloos, meedogenloos te zijn. Je toont enkel je blote behaarde kont aan mij.

Siebe, beetje behaarde kont
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-05-2014 14:59
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/51SJ6Zfi-wL._SL500_AA300_.jpg)

Kusjes van IssaBuddha!  :-* :-* :-*
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 07-05-2014 16:24
Ik ervaar uw schrijven als enigszins onheilzaam, omdat u voor de ander aan het invullen bent hoe het allemaal in elkaar steekt. En dat we bevooroordeeld zouden zijn, altijd zullen vinden wat we willen vinden. U wijst daarbij onder andere in mijn richting. Maar u kent mij niet, u leest slechts mijn woorden. En als het u prettig en “waar” lijkt, bent u er verheugd over. En daar is nog niet eens iets mis mee, ik ben blij voor u als u iets leest wat u inspireert. Maar u kunt mij niet verwijten dat ik een Christen ben, en als u dat onverhoopt toch wilt, ervaar ik dat als onverdraagzaam. Erg jammer, Sybe, en ook onnodig. Ik wil in openheid met u discussiëren, maar als u wilt beweren dat ik in een doodlopende straat voortga vanuit uw hersenspoel-verhaal, dan weet ik niet of dat voer is voor verdere discussie, of dat u geïrriteerd bent omdat bijvoorbeeld ik een andere weg heb gekozen dan u.

Wat ik ervaar als onheilzaam is wat jij regelmatig doet. Je eigen lichtgeraaktheid, je eigen opgeblazenheid, je ijdelheid, je trekjes, dingetjes en datjes, je over-gevoeligheid-, ja dat zie ik ook al ken ik je niet persoonlijk- het probleem van anderen maken. Ik vind het helemaal niet erg dat je trekjes hebt. Die heb ik ook. Maar ik vind wel dat je jezelf daar voor verantwoordelijk moet houden. Je kunt niet je eigen licht-geraaktheid alsmaar zo een wending geven dat je de ander van alles gaat verwijten. Dus als jij iets als onheilzaam ervaart, doe er zelf wat aan. Vraag niet aldoor dat de Ander zich aanpast, de Ander verandert, de Ander verzoent, maar doe het werk zelf. Ruim je eigen rommel eerst maar op. Je moet ook eens zien en zeggen;;; tjezus wat ben ik Basho toch lichtgeraakt, wat kan ik mezelf toch opblazen, wat ben ik toch soms een blaaskaak.

Als je zoiets niet eerlijk bij jezelf kunt zien, als anderen het niet mogen zien, als het allemaal zo onverdraagzaam is, dan is een gesprek echt onmogelijk met mij. Dan houden we gewoon op.

Siebe

Ik kan slechts schrijven dat het mij verdriet doet, hoe je mij probeert te karakteriseren, Sybe.

Met beleefde groet,

Basho Roshi.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 07-05-2014 19:51
Ik kan slechts schrijven dat het mij verdriet doet, hoe je mij probeert te karakteriseren, Sybe.

Ik zie vooral de minder fraaie kanten. Bij mezelf, anderen, de wereld. Ik lijk er een obsessie voor te hebben.

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 07-05-2014 20:13
de een wordt verdrietig
de ander wordt boos

een derde haalt zijn schouders op
een vierde glimlacht
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 07-05-2014 20:36
de een wordt verdrietig
de ander wordt boos

een derde haalt zijn schouders op
een vierde glimlacht

als er een misdaad werd begaan...ga je dan ook die woorden hanteren dirk?
de crimineel zal wel lachen als hij kan vertrekken zonder beschuldiging

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 07-05-2014 20:50
als de hemel naar beneden valt
hebben we allemaal een
blauwe hoed
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 07-05-2014 21:02
als de hemel naar beneden valt
hebben we allemaal een
blauwe hoed

en wat bedoel je daarmee?

+
dirk, ik kom tot de bevinding dat je onverschillig bent
het maakt voor je niets uit

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 07-05-2014 21:21
Ik reageer hier in dit topic.
Daarop reageer jij met :

''als er een misdaad werd begaan...ga je dan ook die woorden hanteren dirk? ''

Dat is een denkbeeldige situatie,
die niets te maken heeft met de situatie waarin ik
gereageerd heb.
Dat is wat ik daar mee wil zeggen
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 07-05-2014 21:39
ik vind dat er te weinig boeddhisten iets posten en dat de leer van boeddha onvoldoende in dit forum tot uiting komt
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-05-2014 22:19
Het heet boeddha forum en niet boeddhisten forum.
Boeddha was geen boeddhist en boeddhisten hebben geen monopolie op boeddha.
Als de leer van boeddha voor jou te weinig tot uiting komt, dan ben je helemaal vrij daar verandering in aan te brengen. Ik ben benieuwd naar je bijdragen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 08-05-2014 11:24
Het intellect wegzetten als onwijs, het  veroordelen, dat is evengoed ook alleen maar veroordeling van jezelf want intellect zal altijd een aspect zijn van jezelf, zolang je leeft.

Voor mij kan het intellect (vijnanamayakosha) een goede knecht zijn, maar is een slechte leermeester wat betreft wijsheid en waarheid. Als jij dat anders ziet, het zij zo.
In meditatie stem ik me in ieder geval niet af op het denken en het intellect, maar op diepere niveaus.

In boeddhisme wordt op vele manieren over wijsheid geschreven, valt mij op. Tibetaanse scholen maken meestal een indeling in wijsheid die ontstaat uit luisteren, wijsheid die ontstaat uit nadenken en studie en wijsheid die ontstaat of samenhangt met meditatie. Idealiter werkt dat samen, op elkaar in, versterkt dat elkaar.

Hier wordt volgens mij vooral de onderscheidende wijsheid mee bedoelt, bijvoorbeeld de wijsheid die weet te onderscheiden tussen wat behulpzaam is op het pad en wat niet, wat geluk brengt en niet, wat verstoort is en niet, wat ontwikkelt moet worden en waarvan afstand gedaan moet worden, wat zuiver is en niet, en bijvoorbeeld de wijsheid die de leegte van verschijnselen realiseert, die dus weet te onderscheiden tussen zijn/natuur en verschijnsel.

Wat ik zie is dat de wijsheid die ontstaat uit bijvoorbeeld luisteren ook wordt gezien als van groot belang. Want hoor je niet over de leer, hoor je niet de instructies hoe je moet beoefenen, hoe je moet mediteren, wat je moet laten en doen, hoe je bijvoorbeeld obstakels kunt benutten, wat het achtvoudig Pad is, over de Vier Waarheden etc, dan is de kans  klein dat je verlichting zal realiseren. Luisteren is de eerste stap maar die eerste stappen zijn wel nodig. Dus deze wijsheid is van groot belang, zelfs wanneer het allemaal louter intellectueel is.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor nadenken en studie. Door nadenken en studie gaat de leer meer voor je leven. Nadenken en studie, sutra´s lezen, shastra´s (commentaren) lezen, leraren raadplegen, wordt ook gezien als belangrijk. Niet iedere school besteedt hier evenveel aandacht aan. De Gelugpa school van het Tibetaans boeddhisme besteedt hier zeer veel aandacht aan. Zij bestuderen bijvoorbeeld uitgebreid de filosofische scholen en hun specifieke uitleg en hebben ook studiegroepen.  Andere scholen bestuderen dit eigenlijk nauwelijks.

Omdat het dus nodig is te weten wat te doen en wat te laten, wat te ontwikkelen, wat niet te ontwikkelen, hoe te mediteren etc. is onderscheidende wijsheid belangrijk.

Met behulp van de niet conceptuele wijsheid gedurende meditatie, en daarin verwijlend, wordt de geest minder grof. Je doet geleidelijk afstand van krachtig verstoorde toestanden van geest. Het elimineren van deze grofheid en het kalmeren van de geest wordt beschouwd als een voorwaarde voor inzicht-meditatie.

Het minder grof functioneren van de geest wordt gezien als een voorwaarde voor het ontdekken of het zich onthullen van Boeddha-Natuur gedurende meditatie, want diens natuur is subtiel. Ook al is het ook wel aanwezig in de grofheid, door de grofheid zul je het toch missen, niet zien. Zo mag je dat zeggen denk ik.

De onthulling of openbaring van Boeddha-natuur in meditatie wordt beschreven als iets wat geen voorbijtrekkende ervaring is. Het is ook geen Verlichting, of ultieme realisatie of Boeddhaschap of definitief Nirvana. Het moment dat Boeddha-natuur zich onthult komt een beoefenaar op het Pad van Zien. Het oog van wijsheid is open nu zeg maar. Ik denk dat je het zo mag zeggen dat je nu zelf-leidend bent geworden.

Zoals gezegd dit is slechts een soort begin van ontwaken of voortdurend rijpingsproces. Eigenlijk begint nu pas het Pad van Meditatie. Dit betekent dat de beoefenaar, nu geintroduceerd in wijsheid, dat als het Pad neemt en dus zich ijverig inzet om Boeddha-natuur, het Pad, te bevrijden van alles wat het hindert/belemmert/versluiert.

Die belemmeringen bestaan op een bijkomstige manier zoals wolken in de lucht. Van alle belemmeringen wordt afstand gedaan op de verschillende stadia van ontwikkeling of rijping.
Wanneer dit vervolmaakt is wordt de vrucht Boeddha-schap genoemd. Er is nu een tweevoudige zuiverheid gerealiseerd. De Boeddha-Natuur, die sinds beginloze tijd onbezoedeld was en altijd zal zijn, en aanvullend is deze bevrijd van alle bijkomstige versluiering zoals van de verstorende emoties en belemmeringen van kennis.

Je kunt best zeggen dat vanaf het moment van het Pad van Zien mensen dezelfde realisatie hebben, in zoverre aan hen Boeddha-natuur zich heeft onthult, maar toch kunnen ze iets totaal anders belichamen juist omdat ze nog zo verschillen in de aanwezigheid van bijkomstige bezoedelingen waardoor Boeddha-natuur niet, zoals een zon, onbelemmerd aanwezig is. Hierdoor verschillen hun krachten, wijsheid, vermogens, mededogen onderling ook nog erg,

Dat alle wezens Boeddha-natuur bezitten en dat er samen met de Boeddha mensen zijn waaraan de Boeddha-natuur zich heeft onthult, betekent dus niet dat die mensen hetzelfde belichamen.
Wat het betekent om Boeddha-Natuur volmaakt te belichamen is Boeddha genoemd en wordt onder andere beschreven door de tien krachten, de vier soorten onverschrokkenheid en de achttien ongemengde kwaliteiten. Wat ik zie is dat er op gehamerd wordt dat de realisatie van een Boeddha zelfs onvergelijkbaar is met een Bodhisattva in de hoogste staat van rijpheid of ontwikkeling of arhat.

tot zover,
Siebe


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 08-05-2014 18:53
Het heet boeddha forum en niet boeddhisten forum.
Boeddha was geen boeddhist en boeddhisten hebben geen monopolie op boeddha.
Als de leer van boeddha voor jou te weinig tot uiting komt, dan ben je helemaal vrij daar verandering in aan te brengen. Ik ben benieuwd naar je bijdragen.

goed
als het woord god door iemand gepost wordt op dit forum
dan wordt die verwijderd

zo simpel is dat
dat is dan regel 1

+

ik zie ook geen antwoord op deze vragen:

dus graag een antwoord op de vraag als dat mogelijk is
wat is de reden dat je niet kan zeggen: ik ben een boeddhist?
wat maakt dat je dat niet kan doen?
want voor mij is het duidelijk dat je niet als boeddhist wil benoemd worden
je wil in de geest van de gnostiek verblijven
en daar is een reden voor
ken je deze?

http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1969.msg14862.html#msg14862
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 08-05-2014 20:07
GOD EN BOEDDHISME


Het concept God serieus nemen is geen kenmerk van het Boeddhisme. Integendeel, het is een van de kenmerkende verschillen met het Hinduïsme, resp de Veda waar het Hinduïsme uit voortkomt. Wellicht is het godsbesef in het Christendom verschillend van dat van het (pré-)Hinduïsme, maar een scheppingstheorie die hier zowel als daar in zwang is, is in tegenspraak met de leer rond het Voorwaardelijk, Afhankelijk Ontstaan.

In de Avatàmsaka Soetra, boek twee, wordt deze gedachte enigszins behandeld, zowel vanuit het standpunt van de Mahāyana als vanuit het standpunt van de Theravāda.

Er is een vroege Soetta, een Leerrede uit de Pali-collectie (Sudatta sutta SN 10. 8 ),  waarin Boeddha onderricht geeft aan een jongeman die zijn belangrijkste supporter zou worden, Anātha-pindika (of Anātha-pindada in het Sanskriet). De ontmoeting vond plaats in het Bamboebos in Ràdjagaha (Rajgir) in Noord-India.
In dat gesprek zegt Boeddha dat, indien god (hier Ishvara, een concept uit de veda, en uiteraard niet de god van de christenen omdat het Christendom nu eenmaal iets jonger is dan het Boeddhisme) de schepper van alle leven zou zijn, al dit leven zich zonder vragen stellen zou moeten voegen naar Zijn macht. Die levenden zouden geen eigen individualiteit hebben, en omdat ze geen individualiteit zouden hebben, zouden ze ook niet in staat zijn de juiste moraliteit te beoefenen, dwz zelf bewuste keuzes maken tussen wat goed en niet goed is of lijkt.

Boeddha zegt voorts dat indien de wereld door god geschapen zou zijn, er geen leed, ellende en kwaad in deze wereld zou zijn, want alle daden, de zuivere en de onzuivere, komen dan van Hem (en god voorstellen als een entiteit waarin in potentie kwaad aanwezig is, was ondenkbaar, ook in de vedische tijd).

Als dat zo is, zegt Boeddha (als er een god-schepper is waaruit geen kwaad kan komen), dan zou er naast hem nog een andere scheppende oorzaak moeten zijn (en zou god niet meer aan de vedisch-filosofische omschrijving voldoen van in-zichzelf-bestaand [svabhāva]. Deze en de volgende gedachten vergen enige kennis van de vedische filosofie.)(1)

Een vierde argument gaat langs de lijnen van logische filosofie: Te zeggen dat het Absolute (de absolute in-zichzelf-bestaande god) ons geschapen heeft is geen overtuigend argument, want dat wat absoluut (svabhāva) is kan geen oorzaak zijn (het berust als het ware bewegingloos, of zonder handelen in zichzelf). Integendeel, alle dingen komen tot ontstaan omdat er een veelheid aan voorwaarden en condities aan ten grondslag liggen, en wanneer we geconstateerd hebben dat dit inderdaad zo is, kunnen we niet meer zeggen dat het Absolute schept. En zouden we zeggen dat het Absolute alle dingen doordesemt, dan kan het toch niet de schepper van alle dingen zijn! (want tegelijkertijd absoluut zijn en zichzelf scheppen zijn logische tegengesteldheden.)(2)

Zouden we vervolgens aannemen dat dan inplaats van god (Ishvara) het Zelf (Atman) de scheppende kracht is, waarom schiep dat Zelf dan niet alle dingen als aangenaam en aantrekkelijk?(3) Waarom zou het Zelf zichzelf zoveel leed en verdriet aandoen (dat we in de wereld ontmoeten)?

Noch god, noch het zelf, noch een of ander oorzaaksloos toeval schiep ons.(**) Waardoor we zijn ontstaan zijn onze eigen daden die zowel goede als kwade resultaten voorbrachten, alles in overeenstemming met de wet van oorzaak en gevolg.

http://www.buddha-dharma.eu/god-en-boeddhisme.html

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 08-05-2014 20:33
Het heet boeddha forum en niet boeddhisten forum.
Boeddha was geen boeddhist en boeddhisten hebben geen monopolie op boeddha.
Als de leer van boeddha voor jou te weinig tot uiting komt, dan ben je helemaal vrij daar verandering in aan te brengen. Ik ben benieuwd naar je bijdragen.

goed
als het woord god door iemand gepost wordt op dit forum
dan wordt die verwijderd

zo simpel is dat
dat is dan regel 1

+

ik zie ook geen antwoord op deze vragen:

dus graag een antwoord op de vraag als dat mogelijk is
wat is de reden dat je niet kan zeggen: ik ben een boeddhist?
wat maakt dat je dat niet kan doen?
want voor mij is het duidelijk dat je niet als boeddhist wil benoemd worden
je wil in de geest van de gnostiek verblijven
en daar is een reden voor
ken je deze?

http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1969.msg14862.html#msg14862

Op dit moment zijn slechts enkele leden actief op dit forum: Y1010, Sybe, IssaBuddha, ikzelf, Dirk Knol. Dat zijn vijf mensen. Er loggen nog wel eens enkele anderen in, maar die posten niets, of zeer weinig (zoals Innerlijke Rijkdom & Ego-honger). Dus als IssaBuddha en ik – twee leden die over God, het Christelijke geloof, Gnostiek en dergelijke posten – zuiver theoretisch gezien, zouden vertrekken, dan blijven er drie actieve leden over. Namelijk Dirk Knol als moderator, Y1010 en Sybe. Drie mensen… Zijn dat allen overtuigde Boeddhisten die zoveel ruimte nodig hebben op dit forum?

Ik vraag me af of u wel terdege beseft wat feitelijk het geval is, Y1010. En of uw persoonlijke hetze tegen slechts twee mensen hier wel conform de forumregels is. Maar laat ik het bij mezelf houden. Er worden erg veel vliegen afgevangen hier de laatste tijd, en u heeft blijkbaar het gevoel dat u hier eventjes in uw uppie kunt uitmaken wie hier op dit forum mag posten en wie niet. U post tot op heden zeer minimaal over de Boeddha, laat staan over het Boeddhisme. IssaBuddha kiest niet om Christen te zijn maar post er wel over, en ikzelf ben wel een Christen. Wij posten over het Christelijke geloof slechts in de forums die daarvoor speciaal bedoeld zijn, en waar dit dus volstrekt legaal is! U heeft verder het gehele forum tot uw beschikking, maar u bent eigenlijk al weken bezig met treiteren en zeiken tegen alles wat maar riekt naar theïsme, Christendom, het Christelijke geloof, Gnostiek en dergelijke. Uw verdachtmakingen zijn onheilzaam, net als dat ik gisteren de mantel uitgeveegd gekregen heb door Sybe, die zich ook aanmatigt om zijn boosheid op onder andere mij te projecteren. Alsof ik één of andere hysterische snol ben. En eventjes een bak stront over mij heen uit te storten, terwijl het zeer de vraag is of dat nu zo netjes is. Enkel en alleen omdat ik enige kritische opmerkingen heb gemaakt. Onbegrijpelijk. En ik kan nog begrijpen dat kritiek krijgen niet zo leuk is, maar om iemand helemaal af te serveren… Is dat Boeddhistisch?!

Eerder kreeg ik hier het al aan de stok met JG888, die ook vond dat ik maar moest opkrassen, enkel en alleen omdat ik een simpel grapje had gemaakt over zijn geliefde Dalai Lama.

Wat mankeert jullie hier? Ben ik dan zo onuitstaanbaar? Probeer ik jullie te bekeren tot het Christelijke geloof? Nooit en te nimmer…

Blijkbaar kunnen de mensen die hier posten er niet tegen dat er personen zijn die een ander geloof aanhangen. En dat die eventueel daarover een bijdrage willen leveren. Het Boeddhisme wordt over het algemeen gepresenteerd als een vredelievende levensfilosofie, een verdraagzame religie, zo u wilt. Maar wat ik hier meemaak, is gewoon bij de beesten af. En eigenlijk vind ik dat het onderhand wel eens welletjes is, dat ge-etter. Dirk Knol is hier moderator, en ik heb de indruk dat hij er vanuit gaat dat conflictueus gedrag zich vanzelf op zal lossen tussen volwassenen. Maar ik zie hier weinig volwassenen, slechts een stel kleuters die andersgelovigen lopen te zieken. In plaats van dat men gewoon het Boeddhaforum gebruikt om eens interessante onderwerpen aan te snijden. U hebt – ik herhaal – immers vrijwel het hele forum tot uw beschikking. Maar nee, u zeikt liever de ander af, dat is gemakkelijker dan gewoon het initiatief te nemen om rijkelijk over het Boeddhisme te posten. Dan hoeft u zelf niet veel te ondernemen, alleen maar als een klein kind tekeer te gaan.

De enige die ik hier nog serieus en zeer uitgebreid zie posten over het Boeddhisme is Sybe. Ook al heb ik het met hem dus ook al aan de stok gehad, dit serieuze postgedrag over het Boeddhisme moet ik hem nageven in zeer positieve zin.

Wat is er van dit forum terecht gekomen? Het is zo langzamerhand een afzeikplaats geworden, althans in mijn optiek. En maar roepen om Ujukarin, of hij hier maar even huis wil komen houden tussen te Christenen… Om misselijk van te worden, Y1010. Het is echt te gek voor woorden dat een forum, dat nota bene door Katinka Hesselink in stand wordt gehouden om elkaar te ontmoeten en netjes en fatsoenlijk te posten over spiritualiteit zo armoedig is geworden. Heeft u er wel eens rekening mee gehouden dat u met al dat gezever en dat ruzie zoeken ook nieuwelingen afschrikt? Die kijken waarschijnlijk wel linker uit om zich hier te komen registreren, want die kunnen gewoon lezen wat hier allemaal voorvalt.

Dit Boeddhaforum is in mijn optiek in een zeer negatieve sfeer terecht gekomen, en het is de vraag of dit nog wel goed zal komen. Het is om je dood te schamen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 08-05-2014 21:03
GOD EN BOEDDHISME


Het concept God serieus nemen is geen kenmerk van het Boeddhisme. Integendeel, het is een van de kenmerkende verschillen met het Hinduïsme, resp de Veda waar het Hinduïsme uit voortkomt. Wellicht is het godsbesef in het Christendom verschillend van dat van het (pré-)Hinduïsme, maar een scheppingstheorie die hier zowel als daar in zwang is, is in tegenspraak met de leer rond het Voorwaardelijk, Afhankelijk Ontstaan.
<knip>

Toen ik dit destijds las vond ik dit opmerkelijk:
Bron:
Buddha speaks Mahayana Sublime Treasure King Sutra
(Also known as:)
Avalokitesvara-guna-karanda-vyuha Sutra
Karanda-vyuha Sutra
(Tripitaka No. 1050)
Translated during the Song Dynasty by Kustana Tripitaka Master TinSeekJoy
Chapter 1

fragment
The Bhagavan said: "Avalokitesvara Bodhisattva gave birth to the sun and the moon from
his eyes, gave birth to the Great unrestricted God (Mahesvara) from his forehead, gave
birth to the Brahma heaven God from his shoulder, gave birth to Narayana from his heart,
gave birth to the Great eloquence God (Sarasvati) from his teeth, gave birth to the god of
wind from his mouth, gave birth to the god of earth from his navel, and gave birth to the
god of water from his stomach. Having given birth to those gods from his body,
Avalokitesvara Bodhisattva said to the Great unrestricted God: 'At the Dharma ending
age in the future, in the realms of sentient beings, there will be some living beings
attaching to the erroneous views, saying that you are the great dominator from the
beginningless of time and can create all sentient beings. At that time, those living beings,
who have lost the Way of Bodhi, are ignorant and perplexed, they will say that:
The universe is a vast body,
and the earth is his throne.
All realms and sentient beings,
were born from this body.'"

Je kunt je afvragen, is Mahesvara de God waar Christenen tot bidden? Wordt dat bedoeld met the great unrestricted God? En verder, ttaat hier nou niet gewoon dat het een verkeerde visie is dat:
1. deze God de grote heerser is, en
2. Levende wezens door deze God geschapen zijn?
3. Deze God zelf niet geschapen is?

Deze sutra is overigens in pdf formaat te vinden op het web.

SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 08-05-2014 21:32
Het heet boeddha forum en niet boeddhisten forum.
Boeddha was geen boeddhist en boeddhisten hebben geen monopolie op boeddha.
Als de leer van boeddha voor jou te weinig tot uiting komt, dan ben je helemaal vrij daar verandering in aan te brengen. Ik ben benieuwd naar je bijdragen.

goed
als het woord god door iemand gepost wordt op dit forum
dan wordt die verwijderd

zo simpel is dat
dat is dan regel 1

+

ik zie ook geen antwoord op deze vragen:

dus graag een antwoord op de vraag als dat mogelijk is
wat is de reden dat je niet kan zeggen: ik ben een boeddhist?
wat maakt dat je dat niet kan doen?
want voor mij is het duidelijk dat je niet als boeddhist wil benoemd worden
je wil in de geest van de gnostiek verblijven
en daar is een reden voor
ken je deze?

http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1969.msg14862.html#msg14862

Op dit moment zijn slechts enkele leden actief op dit forum: Y1010, Sybe, IssaBuddha, ikzelf, Dirk Knol. Dat zijn vijf mensen. Er loggen nog wel eens enkele anderen in, maar die posten niets, of zeer weinig (zoals Innerlijke Rijkdom & Ego-honger). Dus als IssaBuddha en ik – twee leden die over God, het Christelijke geloof, Gnostiek en dergelijke posten – zuiver theoretisch gezien, zouden vertrekken, dan blijven er drie actieve leden over. Namelijk Dirk Knol als moderator, Y1010 en Sybe. Drie mensen… Zijn dat allen overtuigde Boeddhisten die zoveel ruimte nodig hebben op dit forum?

Ik vraag me af of u wel terdege beseft wat feitelijk het geval is, Y1010. En of uw persoonlijke hetze tegen slechts twee mensen hier wel conform de forumregels is. Maar laat ik het bij mezelf houden. Er worden erg veel vliegen afgevangen hier de laatste tijd, en u heeft blijkbaar het gevoel dat u hier eventjes in uw uppie kunt uitmaken wie hier op dit forum mag posten en wie niet. U post tot op heden zeer minimaal over de Boeddha, laat staan over het Boeddhisme. IssaBuddha kiest niet om Christen te zijn maar post er wel over, en ikzelf ben wel een Christen. Wij posten over het Christelijke geloof slechts in de forums die daarvoor speciaal bedoeld zijn, en waar dit dus volstrekt legaal is! U heeft verder het gehele forum tot uw beschikking, maar u bent eigenlijk al weken bezig met treiteren en zeiken tegen alles wat maar riekt naar theïsme, Christendom, het Christelijke geloof, Gnostiek en dergelijke. Uw verdachtmakingen zijn onheilzaam, net als dat ik gisteren de mantel uitgeveegd gekregen heb door Sybe, die zich ook aanmatigt om zijn boosheid op onder andere mij te projecteren. Alsof ik één of andere hysterische snol ben. En eventjes een bak stront over mij heen uit te storten, terwijl het zeer de vraag is of dat nu zo netjes is. Enkel en alleen omdat ik enige kritische opmerkingen heb gemaakt. Onbegrijpelijk. En ik kan nog begrijpen dat kritiek krijgen niet zo leuk is, maar om iemand helemaal af te serveren… Is dat Boeddhistisch?!

Eerder kreeg ik hier het al aan de stok met JG888, die ook vond dat ik maar moest opkrassen, enkel en alleen omdat ik een simpel grapje had gemaakt over zijn geliefde Dalai Lama.

Wat mankeert jullie hier? Ben ik dan zo onuitstaanbaar? Probeer ik jullie te bekeren tot het Christelijke geloof? Nooit en te nimmer…

Blijkbaar kunnen de mensen die hier posten er niet tegen dat er personen zijn die een ander geloof aanhangen. En dat die eventueel daarover een bijdrage willen leveren. Het Boeddhisme wordt over het algemeen gepresenteerd als een vredelievende levensfilosofie, een verdraagzame religie, zo u wilt. Maar wat ik hier meemaak, is gewoon bij de beesten af. En eigenlijk vind ik dat het onderhand wel eens welletjes is, dat ge-etter. Dirk Knol is hier moderator, en ik heb de indruk dat hij er vanuit gaat dat conflictueus gedrag zich vanzelf op zal lossen tussen volwassenen. Maar ik zie hier weinig volwassenen, slechts een stel kleuters die andersgelovigen lopen te zieken. In plaats van dat men gewoon het Boeddhaforum gebruikt om eens interessante onderwerpen aan te snijden. U hebt – ik herhaal – immers vrijwel het hele forum tot uw beschikking. Maar nee, u zeikt liever de ander af, dat is gemakkelijker dan gewoon het initiatief te nemen om rijkelijk over het Boeddhisme te posten. Dan hoeft u zelf niet veel te ondernemen, alleen maar als een klein kind tekeer te gaan.

De enige die ik hier nog serieus en zeer uitgebreid zie posten over het Boeddhisme is Sybe. Ook al heb ik het met hem dus ook al aan de stok gehad, dit serieuze postgedrag over het Boeddhisme moet ik hem nageven in zeer positieve zin.

Wat is er van dit forum terecht gekomen? Het is zo langzamerhand een afzeikplaats geworden, althans in mijn optiek. En maar roepen om Ujukarin, of hij hier maar even huis wil komen houden tussen te Christenen… Om misselijk van te worden, Y1010. Het is echt te gek voor woorden dat een forum, dat nota bene door Katinka Hesselink in stand wordt gehouden om elkaar te ontmoeten en netjes en fatsoenlijk te posten over spiritualiteit zo armoedig is geworden. Heeft u er wel eens rekening mee gehouden dat u met al dat gezever en dat ruzie zoeken ook nieuwelingen afschrikt? Die kijken waarschijnlijk wel linker uit om zich hier te komen registreren, want die kunnen gewoon lezen wat hier allemaal voorvalt.

Dit Boeddhaforum is in mijn optiek in een zeer negatieve sfeer terecht gekomen, en het is de vraag of dit nog wel goed zal komen. Het is om je dood te schamen.

inderdaad JG888 zag het juist
ik had mededogen met je en dacht dat je goede bedoelingen had
nu zie ik dat je kwade bedoelingen hebt, dus je kan gaanTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 08-05-2014 22:27
goed
als het woord god door iemand gepost wordt op dit forum
dan wordt die verwijderd

zo simpel is dat
dat is dan regel 1

Volgens je eigen regel 1 zou je er nu al uitvliegen.  :P
Verder ben je het zelf die deze forumdraad heeft geopend.
Wil je echt over Christendom spreken zonder dat het woord God gebruikt wordt?
Je doet je best maar.

Je vraag waarom ik me geen boeddhist noem, heb ik al beantwoord.
Je wilt het antwoord alleen niet accepteren.

Het willen uitsluiten van mensen van een forum zoals dit, alleen omdat hun religie je niet aanstaat heeft iets bekrompens en ademt de geest van apartheid. Dat is zeker niet in de geest van een Boeddha of van het boeddhisme.

Gisteren las ik nog een mooi stukje in het boek van Frédéric Lenoir: Socrates, Jezus, Boeddha. Drie leermeesters. Dat wil ik je ter reflectie even meegeven:

Ik had het geluk gehad Tenzin Gyatso, de veertiende en huidige dalai lama, een keer of tien te ontmoeten en ik moet bekennen dat ik nog nooit zo'n krachtig mededogen bij iemand heb gevoeld. Een persoonlijke herinnering die me diep heeft ontroerd, heb ik in een ander boek uitvoerig beschreven. In 2001 was ik in India in de residentie van de dalai lama getuige van een ontmoeting tussen de Tibetaanse leider en een Engelsman met zijn jonge zoon, die zojuist zijn vrouw in dramatische omstandigheden had verloren. Toen hij het verhaal van deze man had gehoord, stond de dalai lama op en drukte hij de man in zijn armen, net als de zoon, en samen met hen huilde hij minutenlang. Daarna, toen de Engelsman tegen hem zei dat hij boeddhist was geworden omdat hij te vaak door het christendom was teleurgesteld, liet dalai lama een prachtige orthodoxe icoon van Christus en de heilige Maagd die hij bezat, tevoorschijn halen. Hij gaf hem aan de Engelsman en zei: 'Boeddha is mijn weg, Jezus de jouwe.' De man was hier zo van onder de indruk dat hij me later heeft bevestigd dat hij de weg van het christelijk geloof had teruggevonden. Deze ontmoeting vond plaats zonder fotografen en camera's. De Tibetaanse leider had er geen enkel belang bij twee uur met deze vader en zijn zoon door te brengen, volslagen onbekenden die hij aanvankelijk slechts een paar minuten zou ontmoeten. Hij mat zich helemaal geen houding aan. Hij was zichzelf: een oprecht en goed mens die door zestig jaar dagelijkse spirituele oefening de door de Boeddha verkondigde deugd van universeel mededogen heeft ontwikkeld: 'Laat alle schepselen gelukkig zijn! Zwak of sterk, van hoog, gemiddeld of laag aanzien, klein of groot, zichtbaar of onzichtbaar, nabij of veraf, levend of nog ongeboren - mogen zij allen volmaakt gelukkig zijn!'
(Sutta Nipata, 118).

De dalai lama sluit niemand uit, de Boeddha sluit niemand uit, is dat niet óók een mooie optie voor jou?

(https://lh6.googleusercontent.com/-9gcGdQ7wESE/TzOe0OFWicI/AAAAAAAAIvg/azGtaSXAp74/w506-h281/facebook-2.jpg)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 08-05-2014 22:38
nu zie ik dat je kwade bedoelingen hebt, dus je kan gaan

Jij ziet in een ander, wat je in jezelf niet wilt zien.
In de bijdrages van Basho Roshi heb ik nergens kwade bedoelingen kunnen ontdekken. In tegendeel.
Verder beslis jij niet of iemand kan gaan of niet, noch heb je daar iets over te zeggen.
Dirk is de moderator van dit forum en als hij vindt dat ik hier blijven kan, dan blijf ik.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 09-05-2014 13:05
Zouden we vervolgens aannemen dat dan inplaats van god (Ishvara) het Zelf (Atman) de scheppende kracht is, waarom schiep dat Zelf dan niet alle dingen als aangenaam en aantrekkelijk?(3) Waarom zou het Zelf zichzelf zoveel leed en verdriet aandoen (dat we in de wereld ontmoeten)?

Noch god, noch het zelf, noch een of ander oorzaaksloos toeval schiep ons.(**) Waardoor we zijn ontstaan zijn onze eigen daden die zowel goede als kwade resultaten voorbrachten, alles in overeenstemming met de wet van oorzaak en gevolg.


Hoe kan er sprake zijn van een ontstaan uit-eigen-daden als de dharmakaya vanaf het begin der tijden onverdeeld was en onveranderlijk? De dharmakaya kent volgens mij geen enkele beroering of activiteit anders kon het niet onveranderlijk zijn, vredig.

Stel je de dharmakaya voor als iets wat een scheppend/creeerend potentieel heeft, dan betekent dat volgens mij ook dat je het idee moet loslaten dat de dharmakaya onveranderlijk is, inactief, roerloos en vredig. Je gebruikt dan zeg maar dezelfde logica die je ook gebruikt bij/tegen een scheppende God.
Bovendien, als de dharmakaya het ware zelf is, waarom zou het allerlei onware zelven creeeren en het eindeloos lijden wat daarmee samenhangt? Waarom creeert het dan illusie? Dus de dharmakaya met een scheppende potentieel lijkt me ook niet een goede route.

Het idee van een begin is wel erg verleidelijk. Neem dit lichaam, dit grofstoffelijk lichaam. Als er geen bevruchte eicel was die zich verder heeft ontwikkelt dan was dit lichaam er ook niet. Dus dat markeert een heel duidelijk begin. Het grofstoffelijk lichaam bestond zeker niet al in de eicel noch in de zaadcel afzonderlijk. Er is een heel duidelijk moment te markeren van samensmelting van twee afzonderlijke dingen, zaadje en eicel, waarop je kunt zeggen, tot dat moment is de oorsprong van dit lichaam te herleiden, bij de bevruchting.

Zoiets heb je ook met zintuiglijke waarnemingen. Ze ontstaan mede door inwerking van iets van buiten het lichaam op de zintuigreceptoren. Er is geen sprake van gelijktijdigheid. Het is namelijk wel zo dat eerst het ene moet plaatsvinden en dan pas vind het volgende plaats. Informatie die bijvoorbeeld op het oog valt kost tijd om verwerkt te worden door het brein. Het duurt ook relatief lang voordat überhaupt signalen bij het brein aankomen.

Is er op soortgelijke manier dan ook een soort oer-begin geweest van activiteit? Een begin wat de roerloosheid doorbrak? Als een steen die je werpt in rimpelloos water?

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 09-05-2014 13:14
Waar christendom God als schepper van de eerste mens beschouwd,
spreekt het boeddhisme over het bestaan van de mens
in termen van: 'sinds beginloze tijden'.

Boeddhisme heeft eigenlijk geen verklaring voor het ontstaan van de eerste mens.

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 09-05-2014 14:55
Waar christendom God als schepper van de eerste mens beschouwd,
spreekt het boeddhisme over het bestaan van de mens
in termen van: 'sinds beginloze tijden'.

Boeddhisme heeft eigenlijk geen verklaring voor het ontstaan van de eerste mens.

Hoi Dirk,

In het fragment van de sutra dat ik postte, Avalokitesvara-guna-karanda-vyuha Sutra, wordt Boeddha opgevoerd die zegt:

'At the Dharma ending age in the future, in the realms of sentient beings, there will be some living beings
attaching to the erroneous views, saying that you (mahesvara, siebe) are the great dominator from the
beginningless of time and can create all sentient beings'.

Christenen stellen God ook voor als the great dominator from the beginningless of time. En stellen deze God voor als de schepper van levende wezens. Het lijkt mij dat hier echt staat dat dit een verkeerde visie is. Dat deze mensen de Bodhi-weg kwijt zijn.

Dit fragment stelt wat anders namelijk dat de ware dominator is Avalokitesvara (tchenrezig in het tibetaans). he gave birth to...ook aan de ongelimiteerde God.

In dit fragment denk ik dat Tchenrezig staat voor de natuur van geest, voor helder licht, wijsheid en mededogen als eenheid, ongeboren, ongeschapen en onvergankelijk. Uit dat dharma-lichaam, dat lijkt er te staan, is alles ontstaan, aarde, maan maar ook de grote ongelimiteerde God.

Er staat niet letterlijk dat Tchenrezig give birth to sentient beings, maar in de lijn van de gedachte past dat denk ik wel. Hoe zie jij dit?

Bijzonder fragment vind ik. Ik geloof niet dat er zoiets bestaat in de Pali-sutra's maar als iemand iets weet dan verneem ik het graag.

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 09-05-2014 15:17
In dit fragment denk ik dat Tchenrezig staat voor de natuur van geest, voor helder licht, wijsheid en mededogen als eenheid, ongeboren, ongeschapen en onvergankelijk. Uit dat dharma-lichaam, dat lijkt er te staan, is alles ontstaan, aarde, maan maar ook de grote ongelimiteerde God.

Er staat niet letterlijk dat Tchenrezig give birth to sentient beings, maar in de lijn van de gedachte past dat denk ik wel. Hoe zie jij dit?

Ik zie dat dit aardig overeen lijkt te komen met de visie van issabuddha.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 09-05-2014 17:05
Waar christendom God als schepper van de eerste mens beschouwd,
spreekt het boeddhisme over het bestaan van de mens
in termen van: 'sinds beginloze tijden'.

Boeddhisme heeft eigenlijk geen verklaring voor het ontstaan van de eerste mens.

Spreekt het boeddhisme wel over het bestaan van de mens in termen van: 'sinds beginloze tijden', of spreekt het eerder over een bewustzijncontinuüm 'sinds beginloze tijden', dan niet noodzakelijkerwijze gekoppeld is aan het mens-zijn?
Verder heeft de uitdrukking 'sinds beginloze tijden' voor mij nog steeds de smaak van een lineair tijdsbegrip.
Is zo'n tijdbegrip wel van toepassing als we het hebben over dharmakaya en/of boeddhanatuur?
Kunnen we niet beter spreken van tijdloosheid, aangezien tijd een mentaal begrip is?

Het scheppingsverhaal uit de bijbel lees ik zelf overigens niet als een waar gebeurt verhaal over de schepping van de eerste mens. Het is een mythisch verhaal - of eigenlijk twee in elkaar geschoven mythische verhalen - over hoe wij mensen via het ego van het eenheidsbewustzijn in het dualiteitsbewustzijn gevallen zijn. Zo lang als we van de vrucht van de boom van goed en kwaad blijven eten - dat wil zeggen verbonden blijven met het dualiteitsbewustzijn - blijven we verdreven uit het paradijs en zullen we de oorspronkelijke eenheid met het goddelijke in ons niet ervaren.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 09-05-2014 17:18
In dit fragment denk ik dat Tchenrezig staat voor de natuur van geest, voor helder licht, wijsheid en mededogen als eenheid, ongeboren, ongeschapen en onvergankelijk. Uit dat dharma-lichaam, dat lijkt er te staan, is alles ontstaan, aarde, maan maar ook de grote ongelimiteerde God.

Er staat niet letterlijk dat Tchenrezig give birth to sentient beings, maar in de lijn van de gedachte past dat denk ik wel. Hoe zie jij dit?

Ik zie dat dit aardig overeen lijkt te komen met de visie van issabuddha.

Sttt....zo verhardt ie nog meer....sttt.
Siebe


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 09-05-2014 17:58
In dit fragment denk ik dat Tchenrezig staat voor de natuur van geest, voor helder licht, wijsheid en mededogen als eenheid, ongeboren, ongeschapen en onvergankelijk. Uit dat dharma-lichaam, dat lijkt er te staan, is alles ontstaan, aarde, maan maar ook de grote ongelimiteerde God.

Er staat niet letterlijk dat Tchenrezig give birth to sentient beings, maar in de lijn van de gedachte past dat denk ik wel. Hoe zie jij dit?

Ik zie dat dit aardig overeen lijkt te komen met de visie van issabuddha.

Sttt....zo verhardt ie nog meer....sttt.
Siebe

Sybe,
Dirk heeft het over de inhoud van wat ik schrijf.
Jij speelt het ( helaas alweer) op mijn persoon.

Je schrijft zelf hierboven:
Citaat
Ik zie vooral de minder fraaie kanten. Bij mezelf, anderen, de wereld. Ik lijk er een obsessie voor te hebben.


Wanneer ga je eens eindelijk aan jezelf werken?
Heeft de Boeddha Dharma je echt niets geleerd in dit opzicht?
Als dat zo is, dan is het misschien niet de juiste weg voor jou.
Projecteer je eigen hardheid niet op een ander.
"Issie" is een watje, hoor.
(Vrije vertaling van: Issie is a sissy  ;) )

Ik hoop van Harte dat je ooit de zonnige kanten van jezelf, anderen en de wereld leert zien
en dat je vrij mag worden van je obsessie en van de oorzaken van je obsessie.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 09-05-2014 18:50
Spreekt het boeddhisme wel over het bestaan van de mens in termen van: 'sinds beginloze tijden', of spreekt het eerder over een bewustzijncontinuüm 'sinds beginloze tijden', dan niet noodzakelijkerwijze gekoppeld is aan het mens-zijn?

Het is het bewustzijnscontinuuum.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 09-05-2014 18:51
In dit fragment denk ik dat Tchenrezig staat voor de natuur van geest, voor helder licht, wijsheid en mededogen als eenheid, ongeboren, ongeschapen en onvergankelijk. Uit dat dharma-lichaam, dat lijkt er te staan, is alles ontstaan, aarde, maan maar ook de grote ongelimiteerde God.

Er staat niet letterlijk dat Tchenrezig give birth to sentient beings, maar in de lijn van de gedachte past dat denk ik wel. Hoe zie jij dit?

Ik zie dat dit aardig overeen lijkt te komen met de visie van issabuddha.

Sttt....zo verhardt ie nog meer....sttt.
Siebe

Sybe,
Dirk heeft het over de inhoud van wat ik schrijf.
Jij speelt het ( helaas alweer) op mijn persoon.


 :P

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 09-05-2014 20:35
Volgens je eigen regel 1 zou je er nu al uitvliegen.  :P
Verder ben je het zelf die deze forumdraad heeft geopend.
Wil je echt over Christendom spreken zonder dat het woord God gebruikt wordt?
Je doet je best maar.

http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1870.msg14883.html#msg14883

natuurlijk weet iedereen dat er iemand zou zijn die zoiets zou antwoorden
daar moet je geen helderziende voor zijn

Het willen uitsluiten van mensen van een forum zoals dit, alleen omdat hun religie je niet aanstaat heeft iets bekrompens en ademt de geest van apartheid. Dat is zeker niet in de geest van een Boeddha of van het boeddhisme.
je weet niet veel en gaat de opvatting als bekrompenheid bestempelen

 'Laat alle schepselen gelukkig zijn!


goed ik zie je heel goed je best doen
door mijn opvattingen als bekrompen te bestempelen

allemaal schijnheiligheid
het is tijd die pyjama uit te doen
en voor een andere avatar te kiezen
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 10-05-2014 10:12
allemaal schijnheiligheid

Ik heb zelf geen enkele behoefte aan schijnheiligheid.
Ik kan je wel zeggen wat ik hypocriet vind.
Dat is op een forumdraad roeptoeteren:

Citaat
je hoeft geen uitspraken te doen over mij noch over dit forum

en het vervolgens zelf aan je laars lappen. Zie: http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1917.msg14393.html

Lees de Forumetikette ( http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1271.0.html ) nog eens goed door en kijk of je je zelf daar nog in kunt vinden.

(http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/images/7/71/TibSyl_PhaT.png)

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 10-05-2014 16:05
isa
wat zou geen schijn zijn?

en bekrompen hypocriet...
dan vergeet ik er waarschijnlijk nog een paar

ben benieuwd wat het volgende zal zijn.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 10-05-2014 16:58
Om het topic boeddhisme versus christendom
niet te laten ontsporen in een topic
y1010 versus issabuddha, stel ik voor
vanaf hier weer on topic te gaan in het openbaar.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 10-05-2014 17:32
Voor mij is het nog steeds een raadsel, hoe je in de bijbel 'het begin' van Genesis kunt zien, zeker in relatie tot wat hier boven is geschreven over 'sinds beginloze tijden'.

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.


Ik kan me van Origenes herinneren, dat hij 'in het begin' niet las als een begin in de lineaire tijd, maar dat hij 'begin' opvatte als 'oorsprong'. Genesis betekent oorsprong.
Dat maakt voor mij de tekst een stuk interessanter. Als ik me visueel voorstel wat hier staat, dan zie ik het Yin-Yang symbool.
Verder wordt er in de tekst gesproken over 'leegte' en 'licht'. Oergrond of stralende ruimte.
Het beeld dat ik daarbij heb, is:

(http://cubuddhism.pbworks.com/f/1270683756/image005.jpg)

Zou het kunnen zijn, dat drie tradities het hier over hetzelfde hebben en dat dit te maken heeft met onze oorspronkelijke natuur?

Annine van der Meer wijst er overigens in haar boek "Van Sophia tot Maria" op, dat de oorspronkelijke tekst van het begin van Genesis anders was. Er stond namelijk "Met Begin schiep God de hemel en de aarde". Begin is Wijsheid of Sophia. Dus er stond oorspronkelijk: "Door middel van Wijsheid schiep God de hemel en de aarde." Ook in het boeddhisme is wijsheid vrouwelijk, terwijl mededogen mannelijk is. Zou de diepere betekenis van het begin van Genesis niet kunnen zijn: Met Wijsheid schept Liefde alles wat is?

Annine van der Meer wijst er tevens op dat ook "de Geest van God" verwijst naar Sophia. Geest is namelijk een vertaling van het vrouwelijke Ruach. Geest of Sophia is leven of levenskracht (pneuma, prana, lung, chi, ki). Zij is de kosmische oerenergie, de Shakti van Shiva, die alle lichtniveaus doorstraalt.
Theo en Sophia horen dus in oorsprong bij elkaar.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 10-05-2014 19:50
Voor mij is het nog steeds een raadsel, hoe je in de bijbel 'het begin' van Genesis kunt zien, zeker in relatie tot wat hier boven is geschreven over 'sinds beginloze tijden'.

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.


Ik kan me van Origenes herinneren, dat hij 'in het begin' niet las als een begin in de lineaire tijd, maar dat hij 'begin' opvatte als 'oorsprong'. Genesis betekent oorsprong.
Dat maakt voor mij de tekst een stuk interessanter. Als ik me visueel voorstel wat hier staat, dan zie ik het Yin-Yang symbool.
Verder wordt er in de tekst gesproken over 'leegte' en 'licht'. Oergrond of stralende ruimte.
Het beeld dat ik daarbij heb, is:

(http://cubuddhism.pbworks.com/f/1270683756/image005.jpg)

Zou het kunnen zijn, dat drie tradities het hier over hetzelfde hebben en dat dit te maken heeft met onze oorspronkelijke natuur?

Weet je nu wat boeddhaschap is?
Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 10-05-2014 20:09
Weet je nu wat boeddhaschap is?

Ik zal het proberen te omschrijven: ik zie boeddhaschap als het bewust leven vanuit de eenheid van de Liefde en de Wijsheid van onze oorspronkelijke natuur, ook wel genoemd onze gezonde kern van intrinsieke, aldoordringende go(e)dheid.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 10-05-2014 20:57
Weet je nu wat boeddhaschap is?

Ik zal het proberen te omschrijven: ik zie boeddhaschap als het bewust leven vanuit de eenheid van de Liefde en de Wijsheid van onze oorspronkelijke natuur, ook wel genoemd onze gezonde kern van intrinsieke, aldoordringende go(e)dheid.

Ik ben niet geinteresseerd in wat je denkt dat het is. Mijn vraag was: weet je wat boeddhaschap is?
Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 10-05-2014 21:05
Boeddhisme heeft eigenlijk geen verklaring voor het ontstaan van de eerste mens.

Deze opmerking blijft me ergens bezig houden.
De vraag die bij me opkomt: geeft het boeddhisme eigenlijk een verklaring of beschrijving voor hoe we in samsara terecht zijn gekomen?
Volgens mij kun je het Adam en Eva verhaal wel lezen als een mythische beschrijving van hoe de mens vanuit nirvana ("tuin van Eden") in samsara ("zware last ... zwoegen ... zweten") is beland.
De slang is de stem van ego, die twijfel (onwetendheid) zaait, waardoor de mens zich "verborg(en) voor hem" en zich zo afwendde van wat ik hier boven "onze gezonde kern van intrinsieke, aldoordringende go(e
dheid" noemde.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 10-05-2014 21:09
Ik ben niet geinteresseerd in wat je denkt dat het is. Mijn vraag was: weet je wat boeddhaschap is?
Siebe

Als ik het boeddhaschap bereikt hebt, zal ik het je precies vertellen.
Maar misschien heb jij het al verwezenlijkt, waardoor jij het weet en het me nu al vertellen kunt.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 10-05-2014 21:46
Ik ben niet geinteresseerd in wat je denkt dat het is. Mijn vraag was: weet je wat boeddhaschap is?
Siebe

Als ik het boeddhaschap bereikt hebt, zal ik het je precies vertellen.
Maar misschien heb jij het al verwezenlijkt, waardoor jij het weet en het me nu al vertellen kunt.

nee dat kan ik niet.
Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-05-2014 09:29
'At the Dharma ending age in the future, in the realms of sentient beings, there will be some living beings
attaching to the erroneous views, saying that you (mahesvara, siebe) are the great dominator from the
beginningless of time and can create all sentient beings'.

Interessant fragment overigens. Vooral je toevoeging tussen haakjes: maheshwara. Dat woord is samengesteld uit de woorden maha (groot) en ishwara (heer/lord). Dat laatste zit ook in de naam Avelokiteshwara.

Maheshwara is oorspronkelijk één van benamingen voor Shiva. Als het in dit fragment een aanspreektitel is voor Avelokiteshwara, dan is er misschien een gelijkenis tussen beide.
Als beelden zijn beiden ook vaak veelarming afgebeeld.
Zie bijvoorbeeld:

Shiva:

(http://www.ancient.eu.com/uploads/static//DancingShiva10thc.jpg)

Avelokisteshwara:

(http://www.buddhanet.net/e-learning/history/images/guanyin.jpg)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-05-2014 10:50
'At the Dharma ending age in the future, in the realms of sentient beings, there will be some living beings
attaching to the erroneous views, saying that you (mahesvara, siebe) are the great dominator from the
beginningless of time and can create all sentient beings'.

Interessant fragment overigens. Vooral je toevoeging tussen haakjes: maheshwara. Dat woord is samengesteld uit de woorden maha (groot) en ishwara (heer/lord). Dat laatste zit ook in de naam Avelokiteshwara.

Maheshwara is oorspronkelijk één van benamingen voor Shiva. Als het in dit fragment een aanspreektitel is voor Avelokiteshwara, dan is er misschien een gelijkenis tussen beide.

Lees het gehele fragment maar eens. Mahesvara werd geboren uit het voorhoofd van Avelokiteshwara en staat dus ook niet voor Avelokiteshwara.

Mahesvara staat hier blijkbaar voor een wezen/God die door mensen begrepen wordt alles te bestieren (the great dominator) en als de schepper van levende wezens (can create sentient beings). Dat lijkt natuurlijk heel erg op het geloof van de christelijke schepper-God. Dit wordt in dit fragment duidelijk bestempeld als een verkeerde visie.
 
Avelokiteshwara verbeeldt hier mijns inziens de onscheidbare vereniging van wijsheid en leegte, wat jij geloof ik de oer-grond noemt.

Het blijft voor mij iets onbevredigends want als je deze oer-grond scheppende vermogens (he gave birth to..) toekent dan kan het onmogelijk onveranderlijk, vrede, etc zijn.De gevolgtrekking is ook dat Avelokiteshwara, of de oer-grond, notabene zelf de oorzaak is van al het lijden ! Volg je de redenering?
Hoe wordt dit in Dzogchen bekeken?


Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-05-2014 13:00
Hoe wordt dit in Dzogchen bekeken?

Dzogchen spreekt niet van schepping, maar van manifestatie.
De oergrond, leegte of ruimte is de basis van alles wat is. Het is niet niets, maar de grenzeloze mogelijkheid of potentialiteit van al wat is. Voor dzogchen zijn nirvana en samsara dan ook niet gescheiden.
Wat betreft de trikaya, spreekt dzogchen over drie dimensies, die niet gescheiden zijn.
De lege essentie van de geest is Dharmakaya. (Moeder of Ruimte)
De heldere natuur van de geest is Sambhogakaya. (Zoon of Licht)
De niet-dualiteit van de geest is Nirmanakaya. (Eenheid van Moeder en Zoon, Ruimte en Licht)
Van daaruit heeft zich alles wat is gemanifesteerd, inclusief samsara dus.
In die zin kan samsara dus net als Avelokiteshwara voortkomen uit de eenheid van Ruimte en Licht.

Deze Grote Volmaaktheid (dzogchen), neerslag van de essentie,
Is niet vast te stellen als één, zij is vele.
En als vele is zij één.
De scheiding tussen één en vele bestaat niet.
Zelfs het niet-bestaan ervan gaat het zeggen
van 'bestaan niet' te boven.
En ook deze uitdrukking 'te boven gaan'
Werd door Shenrab nooit gebezigd.


Het onveranderlijke (één) is in dzogchen dus niet gescheiden van het veranderlijke (vele).
Zoiets als "leegte is vorm, vorm is leegte".

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-05-2014 13:15
Mahesvara werd geboren uit het voorhoofd van Avelokiteshwara en staat dus ook niet voor Avelokiteshwara.

Hoe is dit dan te begrijpen? Is Maheshwara dan een schepping van Avelokiteshwara of schept deze niets?

Ikonografisch is er zo te zien héél wat uit Avelokiteshwara's hoofd geboren:

(http://www.asiaartonline.com/1363-5129-thickbox/24-tibet-tibetan-bronze-gilt-1000-arms-avalokiteshvara-kwan-yin-goddess-statue-zmsx5057.jpg)

Zelfs Shiva's trishula of drietand wordt hier afgebeeld.
Of staat Avelokiteshwara voor de dimensie van Nirmanakaya en de twee dimensies er boven voor Sambhogakaya (5 boeddhahoofden) en Dharmakaya (1boeddhahoofd)?

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-05-2014 14:47
Mahesvara werd geboren uit het voorhoofd van Avelokiteshwara en staat dus ook niet voor Avelokiteshwara.

Hoe is dit dan te begrijpen? Is Maheshwara dan een schepping van Avelokiteshwara of schept deze niets?

Ikonografisch is er zo te zien héél wat uit Avelokiteshwara's hoofd geboren:

(http://www.asiaartonline.com/1363-5129-thickbox/24-tibet-tibetan-bronze-gilt-1000-arms-avalokiteshvara-kwan-yin-goddess-statue-zmsx5057.jpg)

Zelfs Shiva's trishula of drietand wordt hier afgebeeld.
Of staat Avelokiteshwara voor de dimensie van Nirmanakaya en de twee dimensies er boven voor Sambhogakaya (5 boeddhahoofden) en Dharmakaya (1boeddhahoofd)?

Ik ken het verhaal niet precies maar het komt er op neer dat Tchenrezig (Avelokiteshwara) vanuit zijn oneindig mededogen, zijn grenzeloze goedheid, de hartewens uitsprak om alle wezens te helpen verlichting te bereiken, het lijden op te lossen en/of op wat voor manier dan ook vooruit te helpen. Toen hij zag dat ondanks zijn inspanningen en al zijn hulp de lagere rijken bleven volstromen barstte zijn hoofd van ellende uit elkaar. Ik geloof dat Amithaba Boeddha dit weer herstelde. Daarom wordt Tchenrezig soms afgebeeld met meerdere hoofden. Als je werkelijk begaan bent met wezens is het soms onverdraaglijk om te zien dat aan het lijden maar geen einde komt.

Soms wordt hij afgebeeld met vier armen, en soms met vele om te symboliseren dat hij klaar staat voor alle wezens om te helpen. De vier armen staan voor liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid. Met vier armen afgebeeld houdt Tchenrezig in zijn rechterarm een mala en in zijn linkerhand een lotus. De mala symboliseert hoe hij daden van mededogen aaneenrijgt. De lotus symboliseert het overstijgen van de modder van samsara, de bloei en verlichting. De twee gevouwen handen voor zijn borst houden een wens-vervullend juweel vast.  De symboliek wordt niet altijd precies hetzelfde geduid, dus je komt vast andere uitleggen hier van tegen. Ook is de beeltenis niet altijd hetzelfde. De beeltenis met drietanden kende ik niet, wel met pijl en boog en lasso.

Voor mij staat Tchenrezig voor alle dimensies. Wijsheid is in boeddhisme niet iets anders dan mededogen en vice versa.  Als zodanig is Tchenrezig eigenlijk ook niet echt anders dan Amithaba Boeddha en de Boeddha van Grenzeloos Leven. Althans zo zie ik dat. Alleen door verschillende Boeddha's of Bodhisattva's te poneren, die allemaal in wezen 1 zijn, kun je verschillende zaken wel apart belichten. Dat is het voordeel er van.

Zo kunnen ze in iemand beoefening functioneren. Neem bijvoorbeeld de Bodhisattva Manjushri, die het wijsheidsaspect belichaamt. Dat is in wezen ook niet echt een totaal ander aspect dan de Bodhisattva Tchenrezig die mededogen belichaamt. Juist omdat mededogen en wijsheid in feite één zijn.
Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-05-2014 14:57
Hoe wordt dit in Dzogchen bekeken?

Dzogchen spreekt niet van schepping, maar van manifestatie.
De oergrond, leegte of ruimte is de basis van alles wat is. Het is niet niets, maar de grenzeloze mogelijkheid of potentialiteit van al wat is. Voor dzogchen zijn nirvana en samsara dan ook niet gescheiden.
Wat betreft de trikaya, spreekt dzogchen over drie dimensies, die niet gescheiden zijn.
De lege essentie van de geest is Dharmakaya. (Moeder of Ruimte)
De heldere natuur van de geest is Sambhogakaya. (Zoon of Licht)
De niet-dualiteit van de geest is Nirmanakaya. (Eenheid van Moeder en Zoon, Ruimte en Licht)
Van daaruit heeft zich alles wat is gemanifesteerd, inclusief samsara dus.
In die zin kan samsara dus net als Avelokiteshwara voortkomen uit de eenheid van Ruimte en Licht.

Deze Grote Volmaaktheid (dzogchen), neerslag van de essentie,
Is niet vast te stellen als één, zij is vele.
En als vele is zij één.
De scheiding tussen één en vele bestaat niet.
Zelfs het niet-bestaan ervan gaat het zeggen
van 'bestaan niet' te boven.
En ook deze uitdrukking 'te boven gaan'
Werd door Shenrab nooit gebezigd.


Het onveranderlijke (één) is in dzogchen dus niet gescheiden van het veranderlijke (vele).
Zoiets als "leegte is vorm, vorm is leegte".

Oke dank, ook in boeddhisme is het gebruikelijk om te spreken over manifestatie. Samsara wordt ook wel het rijk manifestatie genoemd en staat dan tegenover Zuiver Zijn. In de kaya-leer ben ik verder niet zo thuis.
Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 11-05-2014 19:13
ook in boeddhisme is het gebruikelijk om te spreken over manifestatie.

Bij nader inzien lijkt mij emanatie nog een beter begrip dan manifestatie.
Volgens wikipedia is emanatie "een uitvloeiing, uitstorting, uitstraling of een voortvloeiing van iets. Essentieel hierbij is dat de eigen wezenheid of eigenheid van de bron waaruit de uitvloeiing plaats heeft gevonden opgaat in het resultaat van zijn uitvloeiing." (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emanatie_%28filosofie%29 )
Dan zou Maheswara een emanatie van Avelokiteshwara zijn en Jezus een emanatie van "de Vader".
En wij allen zijn een emanatie van de oergrond.

Door het woord emanatie kunnen we een link leggen met een andere spirituele traditie, namelijk de Joodse kabbalah. Daar zijn de sefirot van de levensboom emanaties van Ein Sof.
Maar dit terzijde. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Ein_Sof
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 11-05-2014 20:10
ook in boeddhisme is het gebruikelijk om te spreken over manifestatie.

Bij nader inzien lijkt mij emanatie nog een beter begrip dan manifestatie.
Volgens wikipedia is emanatie "een uitvloeiing, uitstorting, uitstraling of een voortvloeiing van iets. Essentieel hierbij is dat de eigen wezenheid of eigenheid van de bron waaruit de uitvloeiing plaats heeft gevonden opgaat in het resultaat van zijn uitvloeiing." (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emanatie_%28filosofie%29 )
Dan zou Maheswara een emanatie van Avelokiteshwara zijn en Jezus een emanatie van "de Vader".
En wij allen zijn een emanatie van de oergrond.

Door het woord emanatie kunnen we een link leggen met een andere spirituele traditie, namelijk de Joodse kabbalah. Daar zijn de sefirot van de levensboom emanaties van Ein Sof.
Maar dit terzijde. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Ein_Sof

Help!
Siebe <vingers in oren>Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 11-05-2014 21:18
Essentieel hierbij is dat de eigen wezenheid of eigenheid van de bron waaruit de uitvloeiing plaats heeft gevonden opgaat in het resultaat van zijn uitvloeiing.
isa
kan je dat toelichten?
wat zou hiermee bedoeld worden?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 12-05-2014 07:42
kan je dat toelichten?
wat zou hiermee bedoeld worden?

In het kader van wat wij hier bespreken, betekent het voor mij dat de boeddhanatuur aanwezig is in alle emanaties of geledingen vanuit de oergrond, van de allerhoogste (Adi-boeddha, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Adi-Buddha ) tot de allerlaagste. Dus ook in ons.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 12-05-2014 11:58
ook in boeddhisme is het gebruikelijk om te spreken over manifestatie.

Bij nader inzien lijkt mij emanatie nog een beter begrip dan manifestatie.
Volgens wikipedia is emanatie "een uitvloeiing, uitstorting, uitstraling of een voortvloeiing van iets. Essentieel hierbij is dat de eigen wezenheid of eigenheid van de bron waaruit de uitvloeiing plaats heeft gevonden opgaat in het resultaat van zijn uitvloeiing." (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emanatie_%28filosofie%29 )
Dan zou Maheswara een emanatie van Avelokiteshwara zijn en Jezus een emanatie van "de Vader".
En wij allen zijn een emanatie van de oergrond.

De verhouding tussen enerzijds activiteit of verschijnen of manifestatie én onveranderlijkheid wordt bijvoorbeeld toegelicht met het voorbeeld van een helder kristal dat je tegen een gekleurde achtergrond houdt. Opeens krijgt het kleur, verschijnt kleur, doet het kristal zich voor als kleurrijk. Is het kristal kleurrijk? Nee, het is helder. De kleur is geen intrinsieke eigenschap van het kristal maar dat lijkt wel zo. De kleur die waargenomen wordt is niet diens eigenheid. Kleur heeft zich in feite nooit echt vermengt met de natuur of aard van het heldere kristal, ook al lijkt dat zo zolang je het tegen een gekleurde achtergrond houdt.

Een andere illustratie is water. Als je daar zout aan toevoegt dan kun je dat zout toch weer scheiden van het water. Het zout lost wel op in het water maar niet op een manier dat het zich totaal vermengt. Zou dat wel gebeuren dan kun je het zout nooit meer van het water scheiden. Er zijn echter technieken waarmee men water vrij van zouten kan maken.

Een andere illustratie is de lucht en wolken. Dat is ook een innig verstrengelde relatie maar toch is er geen sprake van een echte vermenging van lucht en wolken. De lucht verandert niet intrinsiek als zich wolken vormen. Je kunt ook denken aan een regenboog. Het verschijnt, bestaat even en verdwijnt weer maar laat geen spoor achter.

Er wordt ook wel het voorbeeld gebruikt van de zee en diens golven. Het golfkarakter is bijkomstig.

Dit soort voorbeelden worden gebruikt om ook de relatie aan te geven tussen wat in de geest verschijnt, wat zich tijdelijk manifesteert, bijvoorbeeld woede, gedachten, impulsen etc, en (de natuur van) geest. Wat er dan ook verschijnt, dat mengt zich nooit echt met geest. Dit betekent natuurlijk niet dat wij dit niet heel anders kunnen ervaren. Dat is deel van gebrek aan wijsheid. Als de geest emotioneel kleurt, althans dat lijkt zo, dan kunnen wij moeilijk (de natuur van) geest, die onveranderlijk is en het bijkomstige aspect van de emotie, uit elkaar houden. We zijn als die mensen die een helder kristal tegen een rode achtergrond zien en beweren dat het kristal rood is.

Hoe dan ook, dit soort voorbeelden worden gebruikt om duidelijk te maken dat alles wat verschijnt, wat de aard heeft van komen en gaan, wat zich manifesteert, bijkomstig van aard is ten opzichte van een natuur die onveranderlijk is.

Dit is allemaal meer zelf-evident voor verschijnselen die kortdurend bestaan, zoals woede. Die hebben een duidelijk patroon van komen en gaan. Er zijn echter ook subtielere zaken die ook bijkomstig zijn aan geest zoals het duidelijke gevoel of de notie van iemand te zijn, een subject of waarnemer en de daarmee samenhangende notie van dualiteit. Dit zijn zulke hardnekkige gewoonten, die zo stevig zijn ingeworteld, dat wij sowieso geloven dat dit nou eenmaal bij ons hoort, intrinsiek de manier is waarop wijzelf en alles bestaat. Zo'n notie van dualiteit en van een waarnemer of iemand die iets gerealiseerd heeft duurt enorm lang voort op het Pad omdat het zo subtiel is en zo'n krachtige gewoonte.

Hoewel dit soort zaken, de kortdurende grove verstoring van verstorende emoties en de aanhoudende subtiele perceptie van dualiteit zich voordoen, en in die zin bestaat, vermengt het zich ook niet met de (natuur van) geest. Dus ook dualiteit is nooit werkelijk ontstaan. En dit punt is eigenlijk voor ons het moeilijkst los te laten. Het is zo bijzonder subtiel en overheersend aanwezig in onze perceptie dat wij dualiteit ervaren als onze eigenheid, ipv als evengoed een bijkomstig iets zonder essentie.

Wanneer bij Boeddhaschap alles wat bijkomstig is, is verwijderd (inclusief duale perceptie), is dus ook de (natuur van) geest niet veranderd want het was en is altijd zonder verstoring geweest, sinds beginloze tijd.
Dat is nu volledig ontsluierd, vrijgemaakt van bijkomstige bezoedelingen zoals de bijkomstig van aard zijnde verstorende emoties en duale perceptie.

Kun je zeggen dat er sprake is van een uitvloeiing, uitstorting of uitstraling van (de natuur van) geest in of tot iets wat zich manifesteert? Ik vermoed van niet. Gaat dat van (de natuur van geest) uit?

Als er sprake is van uitvloeiing dan is dat denk ik iets wat door onwetendheid wordt veroorzaakt. Doordat iets sowieso al verkeerd werd begrepen, vanuit bijvoorbeeld duale perceptie. Hierdoor komt er een proces op gang, allerlei onrust, manifestaties, activiteit maar dit gaat niet uit van de natuur van geest (wijsheid/mededogen/leegte) volgens mij maar juist uit van verwardheid, de gewone geest, bewustzijn met een sterk besef van dualiteit.

Zolang wij geen directe ontmoeting hebben gehad met (de natuur van) geest, is er ook geen oorzaak van transformatie, van een omkering van de gewone geest met diens duale perceptie naar wijsheid/mededogen.
Vindt die ontmoeting wel plaats, dan blijven zich zeker bijkomstige zaken voordoen, zoals verstorende emoties en de duale perceptie eindigt ook niet meteen, maar dit wordt nu ook begrepen als bijkomstig.

Door op deze manier verder te mediteren zullen uiteindelijk alle verstoringen verdwijnen en is de gewone geest/bewustzijn met diens duale perceptie volledig getransformeerd in oorspronkelijke niet conceptuele wijsheid.

Dit is de visie zoals ik die begrijp uit de Uttara Tantra Shastra.

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 12-05-2014 19:34
Door op deze manier verder te mediteren zullen uiteindelijk alle verstoringen verdwijnen en is de gewone geest/bewustzijn met diens duale perceptie volledig getransformeerd in oorspronkelijke niet conceptuele wijsheid.

Dit is de visie zoals ik die begrijp uit de Uttara Tantra Shastra.

Klink interessant en het komt aardig in de richting van dzogchen.
Dzogchen gaat net als elke andere nondualistische traditie uit van het enigste gegeven dat er is, namelijk het gegeven dat je er bent. 'Je bent er', dat wil zeggen dat je er bewust bent. Iedereen weet dat hij er is. Je eigen bewuste aanwezigheid is het enige dat niet ontkent kan worden. Want om die te kunnen ontkennen moet je eerst bewust aanwezig zijn.
Bewustzijn is op de eerste plaats een vermogen, en is nog niet ingevuld. Het gaat vooraf aan bewustzijn van iets. Het is bewustzijn-op-zich, of bewustzijn zonder meer en het kan zich nooit als object aandienen.
In je voorbeeld hier boven is bewustzijn het heldere kristal. Dzogchen gebruikt hiervoor ook vaak het beeld van de spiegel.

Alle non-dualistische tradities nodigen ons uit hier niet aan voorbij te gaan, dat wil zeggen bewustzijn-op-zich op te merken, en te beseffen of te herkennen, dat je dit bewustzijn bent, bewustzijn dat voorafgaat aan enige invulling, aan enige kleur, aan elke weerspiegeling. Je bent dus dat kristal of die spiegel.
Deze tradities doen dit omdat ze er van uitgaan dat alles wat er is, alles wat zich manifesteert, zich kan manifesteren dank zij dit vermogen dat we 'bewustzijn' noemen. Alle vormen die in de wereld bestaan bestaan in dit bewustzijn. Alle gradaties van goed en kwaad, alle ervaringen van vrijheid en gebondenheid, bestaan uitsluitend in dit bewustzijn. Dit houdt in dat alles wat je zoekt, bijvoorbeeld geluk, in dit bewustzijn te vinden is - en dit bewustzijn ben je zelf, nu al.
De directe weg van het non-dualisme wordt 'direct' genoemd omdat hij je dit gegeven zonder omwegen toont en laat in-zien. Het brengt je tot het besef hiervan. In de Tibetaanse Dzogchen-tekst Zelfbevrijding door herkenning van het zien van louter bewustzijn, wordt gezegd:
"Iets anders te verlangen dan dit onmiddellijk aanwezige bewustzijn is zoiets als thuis een olifant hebben en toch elders gaan zoeken naar zijn voetsporen. (...) Zo is het ook dat als je niet begrijpt dat alles voorkomt uit het bewustzijn, het niet mogelijk zal zijn om Boeddhaschap te bereiken. (...) Als je niet inziet dat je eigen bewustzijn in feite Boeddha is, zal Nirvana verborgen blijven."

De veertiende-eeuwse Dzogchen-leraar Longchen Rabjam, schrijft in zijn Chöying Dzöd:
"Vanuit het hogere perspectief van de grote volmaaktheid (Dzogchen) worden alle standpunten en meditaties van deze andere benaderingen beschouwd als bestemd voor spiritueel-onontwikkelde mensen, omdat deze benaderingen het kernpunt helemaal missen door de essentie van bewustzijn-op-zich niet op te merken."
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 12-05-2014 20:32
In het kader van wat wij hier bespreken, betekent het voor mij dat de boeddhanatuur aanwezig is in alle emanaties of geledingen vanuit de oergrond, van de allerhoogste (Adi-boeddha, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Adi-Buddha ) tot de allerlaagste. Dus ook in ons.
(even terzijde: ik zie geen toppen en dalen, geen allerhoogsten en allerlaagsten.)

+
het lijkt me niet juist te spreken van is aanwezig in


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 12-05-2014 21:05
volgens mij is
hoger/lager=minder of meer 'bewolkt'
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 12-05-2014 21:11
in die zin
als de hemel helder is regent het niet
geen wolken geen regen?
 :)

+
om te zeggen dat je oordeel over hoger en lager niets waard is

++
het geven van waarden is het werk van de...verbeelding  :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 12-05-2014 21:23
in die zin dat de ene boeddha natuur niet hoger of lager is dan de andere,
maar dat de mate waarin de boeddhanattuur volledig gerealiseerd wordt
afhankelijk is van hoeveel egoresidue er nog aan kleeft.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 12-05-2014 21:28
Door op deze manier verder te mediteren zullen uiteindelijk alle verstoringen verdwijnen en is de gewone geest/bewustzijn met diens duale perceptie volledig getransformeerd in oorspronkelijke niet conceptuele wijsheid.

Dit is de visie zoals ik die begrijp uit de Uttara Tantra Shastra.

Klink interessant en het komt aardig in de richting van dzogchen.
Dzogchen gaat net als elke andere nondualistische traditie uit van het enigste gegeven dat er is, namelijk het gegeven dat je er bent. 'Je bent er', dat wil zeggen dat je er bewust bent. Iedereen weet dat hij er is. Je eigen bewuste aanwezigheid is het enige dat niet ontkent kan worden. Want om die te kunnen ontkennen moet je eerst bewust aanwezig zijn.
Bewustzijn is op de eerste plaats een vermogen, en is nog niet ingevuld. Het gaat vooraf aan bewustzijn van iets. Het is bewustzijn-op-zich, of bewustzijn zonder meer en het kan zich nooit als object aandienen.
In je voorbeeld hier boven is bewustzijn het heldere kristal. Dzogchen gebruikt hiervoor ook vaak het beeld van de spiegel.

Alle non-dualistische tradities nodigen ons uit hier niet aan voorbij te gaan, dat wil zeggen bewustzijn-op-zich op te merken, en te beseffen of te herkennen, dat je dit bewustzijn bent, bewustzijn dat voorafgaat aan enige invulling, aan enige kleur, aan elke weerspiegeling. Je bent dus dat kristal of die spiegel.
Deze tradities doen dit omdat ze er van uitgaan dat alles wat er is, alles wat zich manifesteert, zich kan manifesteren dank zij dit vermogen dat we 'bewustzijn' noemen. Alle vormen die in de wereld bestaan bestaan in dit bewustzijn. Alle gradaties van goed en kwaad, alle ervaringen van vrijheid en gebondenheid, bestaan uitsluitend in dit bewustzijn. Dit houdt in dat alles wat je zoekt, bijvoorbeeld geluk, in dit bewustzijn te vinden is - en dit bewustzijn ben je zelf, nu al.
De directe weg van het non-dualisme wordt 'direct' genoemd omdat hij je dit gegeven zonder omwegen toont en laat in-zien. Het brengt je tot het besef hiervan. In de Tibetaanse Dzogchen-tekst Zelfbevrijding door herkenning van het zien van louter bewustzijn, wordt gezegd:
"Iets anders te verlangen dan dit onmiddellijk aanwezige bewustzijn is zoiets als thuis een olifant hebben en toch elders gaan zoeken naar zijn voetsporen. (...) Zo is het ook dat als je niet begrijpt dat alles voorkomt uit het bewustzijn, het niet mogelijk zal zijn om Boeddhaschap te bereiken. (...) Als je niet inziet dat je eigen bewustzijn in feite Boeddha is, zal Nirvana verborgen blijven."[/b]

De veertiende-eeuwse Dzogchen-leraar Longchen Rabjam, schrijft in zijn Chöying Dzöd:
"Vanuit het hogere perspectief van de grote volmaaktheid (Dzogchen) worden alle standpunten en meditaties van deze andere benaderingen beschouwd als bestemd voor spiritueel-onontwikkelde mensen, omdat deze benaderingen het kernpunt helemaal missen door de essentie van bewustzijn-op-zich niet op te merken."

vooral gewoon inzien dus
er moet niets totaal niets verwijderd worden
zo zie ik dat nu :-[

duikt hier weer op
als niet dat
maar dat
dan ben je goed genoeg
en handel je volgens dat wat zo hoort te zijn...

nietwaar?

f... up
met je oordelen
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 12-05-2014 22:32
in die zin dat de ene boeddha natuur niet hoger of lager is dan de andere,
maar dat de mate waarin de boeddhanattuur volledig gerealiseerd wordt
afhankelijk is van hoeveel egoresidue er nog aan kleeft.
maak jezelf dus niets wijs
er is niets hoger of lager

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 12-05-2014 22:51
f... up
met je oordelen

Waarom zou ik?
Is oordelen voor jouw minder waard/lager dan niet-oordelen?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 12-05-2014 22:58
je oordeel over hoger en lager niets waard is

Op zich is dit al een waardeoordeel, dat een onderscheid maakt tussen waard/niets-waard.
Hoeveel is dat waard?

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: JG888 op 12-05-2014 23:02
Laten we over het pad praten in plaats van het pad bewandelen...
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 13-05-2014 07:37
Laten we over het pad praten in plaats van het pad bewandelen...

Hoort dat niet bij elkaar?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 13-05-2014 12:09
Klink interessant en het komt aardig in de richting van dzogchen.
Dzogchen gaat net als elke andere nondualistische traditie uit van het enigste gegeven dat er is, namelijk het gegeven dat je er bent. 'Je bent er', dat wil zeggen dat je er bewust bent. Iedereen weet dat hij er is. Je eigen bewuste aanwezigheid is het enige dat niet ontkent kan worden. Want om die te kunnen ontkennen moet je eerst bewust aanwezig zijn.

Er zijn bijvoorbeeld ook de slaapstadia, het inslapen, dromen, diepe droomloze slaap, ontwaken.
Tijdens dromen zou je nog kunnen zeggen dat je er bent, maar tijdens diepe droomloze slaap niet.
Nou is diepe droomloze slaap wel een constructie achteraf want je was er niet maar toch is het bestaan van zoiets op te merken door diens tegendeel, dat je er weer bewust bent. Er is ook bewusteloosheid en narcose. Je 'eigen bewuste aanwezigheid' lijkt dus niet een soort vast gegeven. Net als het andere lijkt die bewuste aanwezigheid een verschijning, en iets wat voorwaardelijk ontstaat, even bestaat en weer verdwijnt. Als je alle kennis even vergeet die je van anderen gehoord hebt, is dit volgens mij wat voor de hand ligt; je eigen bewuste aanwezigheid is louter verschijning.

Er zijn ook moment op te merken tijdens waken dat er even helemaal geen bewuste aanwezigheid was. Die momenten ken je misschien ook. Toch kun je ook niet zeggen dat je er niet was.  Maar 'je eigen bewuste aanwezigheid' kan heel goed beschouwd worden als iets wat zich voordoet, een verschijning is, maar niet op een soort absolute manier bestaat.

Zou het dat wel zo zijn, hoe zouden we dan onder narcose gebracht kunnen worden? We zouden altijd lucide dromen. Dit is niet zo.

Bewustzijn is op de eerste plaats een vermogen, en is nog niet ingevuld. Het gaat vooraf aan bewustzijn van iets. Het is bewustzijn-op-zich, of bewustzijn zonder meer en het kan zich nooit als object aandienen.
In je voorbeeld hier boven is bewustzijn het heldere kristal. Dzogchen gebruikt hiervoor ook vaak het beeld van de spiegel.

In boeddhisme wordt het woord bewustzijn meestal gebruikt in de betekenis van bewustzijn-van-iets. Het is een moment cognitie, een moment bewust-wording, een gewaar-wording. Bijvoorbeeld je merkt ineens een brandlucht op, ruikt die. Of je bent je bewust van bijvoorbeeld de aanwezigheid van mentale opwinding, gedachten etc bij jezelf. Bewustzijn in die vorm is de vijfde skandha en behoort tot de vergankelijke collectie. Het bestaat uit de zintuiglijke vormen van bewustzijn en ook het vermogen om mentale zaken op te merken, het mentale bewustzijn. Dit soort bewustzijn-van-iets wordt volgens mij per definitie beschouwd als verstoord doordat er een perceptie is van dualiteit die bestaat uit een ik die waarneemt en datgene dat wordt waargenomen (geur, gedachte etc).

Er is ook een vermogen dat heet geen bewustzijn maar gewaarzijn. Gewaarzijn is in staat, zo wordt gezegd, zichzelf te herkennen, als het ware. Het is een soort gewaarzijn van zichzelf door zichzelf. Ik denk dat ook dit voorwaardelijk bestaat want dit verdwijnt ook tijdens narcose, of diepe droomloze slaap. Er zijn misschien wel mensen die gewaar kunnen blijven tijdens droomloze slaap, slaapyoga beoefenen, maar waarom, als de mens dan gewaarzijn is, is dit niet vanzelfsprekend voor elk mens? Waarom moet een mens allerlei kunstgrepen uithalen, intens oefenen om zoiets te realiseren als we dit op natuurlijke wijze zouden zijn? Dit is totaal niet logisch. Als wij gewaarzijn zijn en gewaarzijn bestaat onafhankelijk van breinwerking dan is de meest natuurlijke zaak dat we altijd wakker zijn maar dit blijkt niet.

Alle non-dualistische tradities nodigen ons uit hier niet aan voorbij te gaan, dat wil zeggen bewustzijn-op-zich op te merken, en te beseffen of te herkennen, dat je dit bewustzijn bent, bewustzijn dat voorafgaat aan enige invulling, aan enige kleur, aan elke weerspiegeling. Je bent dus dat kristal of die spiegel.

Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat elk onderricht, of dat nu over karma is, over boeddha-natuur is, of de weerzinwekkendheid van het menselijke lichaam, of juist diens kostbaarheid, enkel vaardige middelen zijn. Het zijn geen uitspraken over hoe alles in elkaar steekt maar behulpzame middelen om bevrijding te realiseren. Daar gaat het tenslotte om .

Deze tradities doen dit omdat ze er van uitgaan dat alles wat er is, alles wat zich manifesteert, zich kan manifesteren dank zij dit vermogen dat we 'bewustzijn' noemen. Alle vormen die in de wereld bestaan bestaan in dit bewustzijn. Alle gradaties van goed en kwaad, alle ervaringen van vrijheid en gebondenheid, bestaan uitsluitend in dit bewustzijn. Dit houdt in dat alles wat je zoekt, bijvoorbeeld geluk, in dit bewustzijn te vinden is - en dit bewustzijn ben je zelf, nu al.

Wat ik niet geloof is dat het van inzicht getuigt dat de Aarde, verre planeten, objecten etc niet gewoon op basis van hun eigen voorwaarden ontstaan en bestaan. Nu op dit moment, geheel los van onze waarneming er van, ontwikkelen zich gasnevels tot planeten. Er gebeurt van alles zonder dat wij dit waarnemen. Onze waarneming schept de wereld niet. Er mag nooit geconcludeerd worden dat de wereld verrijst uit waarnemen. Dit kan misschien wel zo lijken vanuit subjectief oogpunt, en er kunnen best subjectieve ervaringen zijn die dit zelfs onbetwijfelbaar doen lijken, dan nog...het lijkt mij ijdel. Het kent een overdreven rol toe aan bewustzijn en waarnemen. Het maakt van waarnemers scheppers.

Waarom krijgen we onbemande voertuigen op verre planeten? Omdat we er rekening mee houden dat er hemelobjecten bestaan die de ruimte krommen, die effecten veroorzaken die van invloed zijn de op de richting en snelheid van ruimtevaartuigen. We gaan dus uit van hun onafhankelijk bestaan en dat werkt. Waarom werkt dat als zou gelden dat alles enkel verrijst uit waarnemen?
Nee, er bestaat daar iets in die ruimte. Structuren ontstaan op basis van hun eigen voorwaarden en onafhankelijk van bewustzijn of waarnemen.

Van waarnemen gaat wel degelijk iets uit maar het is geen schepping.

De directe weg van het non-dualisme wordt 'direct' genoemd omdat hij je dit gegeven zonder omwegen toont en laat in-zien. Het brengt je tot het besef hiervan. In de Tibetaanse Dzogchen-tekst Zelfbevrijding door herkenning van het zien van louter bewustzijn, wordt gezegd:
"Iets anders te verlangen dan dit onmiddellijk aanwezige bewustzijn is zoiets als thuis een olifant hebben en toch elders gaan zoeken naar zijn voetsporen. (...) Zo is het ook dat als je niet begrijpt dat alles voorkomt uit het bewustzijn, het niet mogelijk zal zijn om Boeddhaschap te bereiken. (...) Als je niet inziet dat je eigen bewustzijn in feite Boeddha is, zal Nirvana verborgen blijven."

Dat alles voortkomt uit bewustzijn beschouw ik als subjectieve begoocheling. En ik geloof er niet in.
Als dit betekent dat ik dan nooit boeddhaschap zal bereiken dan moet dat maar zo zijn.
Welke ervaring dan ook, ik mag nooit in de valkuil stappen dat ik een schepper ben en dat zaken niet los of onafhankelijk van mij ontstaan, bestaan en vergaan.

De veertiende-eeuwse Dzogchen-leraar Longchen Rabjam, schrijft in zijn Chöying Dzöd:
"Vanuit het hogere perspectief van de grote volmaaktheid (Dzogchen) worden alle standpunten en meditaties van deze andere benaderingen beschouwd als bestemd voor spiritueel-onontwikkelde mensen, omdat deze benaderingen het kernpunt helemaal missen door de essentie van bewustzijn-op-zich niet op te merken."Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 13-05-2014 16:43
Tijdens dromen zou je nog kunnen zeggen dat je er bent, maar tijdens diepe droomloze slaap niet.

Daarover verschillende we van opvatting. Jij zegt het omdat er in die toestand geen beelden voorkomen en omdat je er geen herinneringen aan hebt. Wat je in ieder geval kunt zeggen van die toestand is, dat er geen ego, geen denken en geen beelden zijn. Toch is er een continuïteit geweest. Je weet dat degene die 's avonds ingeslapen is, dezelfde is als degene die 's ochtends wakker wordt. Bovendien proef je bij het wakker worden nog iets van de gelukzaligheid die er in de droomloze slaaptoestand was. Wij drukken dat meestal uit met de woorden "ik heb lekker geslapen".
De jnani bericht dat je er in alle drie de toestanden, waken, dromen en droomloze slaap, bent. De ajnani is zich daar niet van bewust, de jnani wel.

Iemand vroeg Sri Ramana: Men zegt dat iemand die zijn Zelf verwezenlijkt heeft de drie stadia van waken, dromen en diep slapen niet meer kent. Is dat waar?
Sri Ramana antwoordde: Hoe kom je er bij dat ze die drie stadia niet kennen? Door te zeggen: 'Ik had een droom; ik was in een diepe slaap; ik ben wakker', moet je toegeven dat je er in alle drie stadia was. Dat maakt duidelijk dat je er de hele tijd was. Als je blijft zoals je nu bent, dan ben je in de wakende staat en die staat verdwijnt weer als je in diepe slaap bent. Je was er toen, je bent er nu, en je bent er altijd. Het is als een bioscoop. Het projectiescherm is er altijd, maar op dat scherm verschijnen verschillende soorten beelden en die verdwijnen dan weer. Niets blijft er op dat scherm, maar het blijft een scherm. Op dezelfde wijze blijf jij je Zelf in alle drie stadia. Als je dat weet dan zal het je niet deren, evenals de beelden die op het scherm verschijnen daar niet aan vastzitten. Op het scherm zie je soms een geweldige oceaan met eindeloze golven; dat beeld verdwijnt. Een ander keer zie je vuur om zich heen grijpen; ook dat verdwijnt. Het scherm is er in beide gevallen. Werd het nat van het water of verbrandde het door het vuur? Niets heeft het aangetast. Op dezelfde wijze tasten de dingen die gebeuren gedurende de wakende, dromende en slapende stadia je niet werkelijk aan; je blijft je eigen Zelf.

Dit is een ander voorbeeld van wat ik hierboven zei, naar aanleiding van je voorbeeld van het heldere kristal. Het kristal blijft het kristal ongeacht de kleur van de ondergrond, de spiegel blijft de spiegel ongeacht de weerspiegeling en het bioscoopscherm blijft het bioscoopscherm, ondanks de beelden die er op worden geprojecteerd.
Dus ook tijdens de droomloze staat, ben je er wel degelijk. Alle drie toestanden, slapen, dromen en droomloos slapen, komen en gaan. Wat je bent wordt er niet door aangetast; dat kent slechts één toestand. En zoals ik al eerder zei, in de slaapyoga train je het bewust worden daarvan.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 13-05-2014 16:59
Er zijn ook moment op te merken tijdens waken dat er even helemaal geen bewuste aanwezigheid was. Die momenten ken je misschien ook. Toch kun je ook niet zeggen dat je er niet was.  Maar 'je eigen bewuste aanwezigheid' kan heel goed beschouwd worden als iets wat zich voordoet, een verschijning is, maar niet op een soort absolute manier bestaat.

Die momenten ken ik niet, neen. Wel momenten waar ik iets minder mindfull ben dan ander momenten. Die mindfullness trainen we echter onder andere middels shamatha of shiné, waardoor we steeds wakkerder of ontwaakter worden. Het bewustzijnscontinuüm is er echter altijd. Ook het boeddhisme heeft het over bewustzijncontinuüm in alle belichamingen en bardo's. Waarom zou ze die term bezigen als het er niet zou zijn?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 13-05-2014 17:09
Er zijn misschien wel mensen die gewaar kunnen blijven tijdens droomloze slaap, slaapyoga beoefenen, maar waarom, als de mens dan gewaarzijn is, is dit niet vanzelfsprekend voor elk mens? Waarom moet een mens allerlei kunstgrepen uithalen, intens oefenen om zoiets te realiseren als we dit op natuurlijke wijze zouden zijn? Dit is totaal niet logisch.

Je kunt je natuurlijk óók afvragen waarom er steeds Boeddha's (Ontwaakten) moeten zijn, die ons oproepen wakker te worden en ons methodes van de hand doen hoe we dat kunnen bereiken. Als we niet zouden slapen, zou dat helemaal niet nodig zijn en kunnen ze in hun Tushita-hemelen blijven.
Dus waarom is het Boeddhaschap niet vanzelfsprekend voor elk mens?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 13-05-2014 17:46
Waarom krijgen we onbemande voertuigen op verre planeten? Omdat we er rekening mee houden dat er hemelobjecten bestaan die de ruimte krommen, die effecten veroorzaken die van invloed zijn de op de richting en snelheid van ruimtevaartuigen. We gaan dus uit van hun onafhankelijk bestaan en dat werkt. Waarom werkt dat als zou gelden dat alles enkel verrijst uit waarnemen?
Nee, er bestaat daar iets in die ruimte. Structuren ontstaan op basis van hun eigen voorwaarden en onafhankelijk van bewustzijn of waarnemen.

Die ruimte bestaat alléén omdat die één is met de ruimte in ons.
Je moest eens weten wat ik allemaal kan als ik lucide droom. Die droomwereld ervaar ik dan als net zo werkelijk als de wereld die ik waarneem als ik wakker ben. Ik kan daar gewoon vliegen zonder raketten. Ik wens het en het gebeurt gewoon. En ik vlieg dan waarheen ik wil. Het lijkt allemaal héél echt en ik ben er niet eens verbaasd over. Je kunt het natuurlijk afdoen als "subjectieve begoocheling", maar dat zeg je alléén in het stadium dat je waken noemt. Maar hoe wakker is dat laatste stadium eigenlijk als er Boeddha's of Jnanis in verschijnen die ons vertellen dat we wakker moeten worden?
Is jouw uiterlijke ruimte wel zo gescheiden van je innerlijke ruimte? Of heeft die slechts een schijn-objectiviteit, die voortkomt uit de dualistische geest van je ego?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 13-05-2014 19:00
Ik voel de behoefte om een wat langere tekst te plaatsen.
Het is een bijna-doodservaring die de kunstenaar Mellen Thomas Benedict had in 1982.
Niet om een discussie te starten over bijna-doodervaringen, maar omdat in deze ervaring aspecten aan bod komen van zowel Boeddhisme als Christendom en ik op de één of andere manier de indruk heb, dat beide hier samenkomen. Dit verslag is voor mij zowel indrukwekkender en tegelijkertijd belangwekkender dan dat we onbemande voertuigen naar verre planeten sturen kunnen.
Lees zelf maar:

Door het Licht

Thomas Benedict Mellen is een kunstenaar die in 1982 een bijna-doodervaring overleefde. Hij was meer dan anderhalf uur klinisch dood en gedurende die tijd verrees hij uit zijn lichaam en ging het Licht binnen. Omdat hij nieuwsgierig was ten aanzien van het universum, werd hij meegenomen naar de verre diepten van het bestaan en zelfs daarbuiten in de energetische Lege Ruimte achter de Big Bang.

Wat zijn bijna-doodervaring betreft heeft Dr. Kenneth Ring opgemerkt: “Zijn verhaal is een van de opmerkelijkste die ik in mijn uitgebreid onderzoek naar bijna-doodervaringen heb meegemaakt”.

De weg naar de dood

In 1982 overleed ik ten gevolge van een terminale kanker. De toestand waar ik in verkeerde was niet meer te behandelen en elk soort chemotherapie die ze me nog konden geven zou me tot een plantaardig bestaan veroordelen. Ze gaven me nog zes tot acht maanden. Ik was in de zeventiger jaren een informatiefreak en ik maakte me steeds grotere zorgen over de nucleaire en de ecologische crisis e.d.

Dus, omdat ik geen spirituele basis bezat, ging ik geloven dat de natuur een vergissing had gemaakt en dat wij waarschijnlijk een kankerorganisme waren op de planeet. Ik zag geen enkele manier waarop wij uit de problemen konden komen en dus kreeg ik kanker. Dat doodde me. Wees daarom voorzichtig met je wereldbeeld. Die van mij was zeer negatief. Dat leidde me naar mijn dood. Ik probeerde allerlei soorten alternatieve geneeswijzen, maar niets hielp.

Dus ik stelde vast dat het nu alleen tussen mij en God ging. Ik had me nooit eerder met God beziggehouden. In die tijd had ik me nooit eerder met spiritualiteit bemoeid, maar nu begon ik aan een leertocht over spiritualiteit en alternatieve geneeswijzen. Ik begon van alles te lezen wat ik over die onderwerpen te pakken kon krijgen, want ik wilde aan die andere kant niet voor verrassingen komen te staan. Ik las over verschillende godsdiensten en filosofieën. Zij waren alle heel interessant en ze gaven me hoop dat er iets was aan de overzijde.

Vervolgens was ik in die tijd een zelfstandige kunstenaar in gebrandschilderd glas en ik was niet verzekerd tegen medische kosten. Dus ik moest zonder verzekering de medische wereld tegemoet zien. Ik wilde mijn familie niet financieel uitputten, dus besloot ik dit zelf af te handelen. Ik had niet voortdurend pijn, maar af en toe had ik last van blackouts. Ik kwam zover dat ik niet meer durfde te rijden en uiteindelijk belandde ik in een tehuis voor terminale patiënten.

Ik had een eigen persoonlijk begeleider. Ik was zeer gezegend met deze engel die met mij deze laatste fase inging. Het duurde ongeveer achttien maanden. Ik wilde niet veel pijnstillers innemen want ik wilde zo goed mogelijk bij mijn positieven blijven. Toen kreeg ik zoveel pijn dat ik aan niets anders dan aan pijn kon denken, maar gelukkig duurde dat niet meer dan enkele uren per dag.

Het licht van God 


Ik herinner me dat ik op een morgen om ongeveer 4.30 uur ontwaakte en ik wist dat het zover was. Dit was de dag dat ik zou gaan sterven. Dus ik riep een paar vrienden en nam afscheid van hen. Ik maakte mijn begeleider wakker en vertelde haar dit. Ik had met haar de afspraak gemaakt dat zij mijn dode lichaam zes uur met rust zou laten, want ik had gelezen dat er allerlei interessante dingen met je gingen gebeuren als je stierf. Ik ging opnieuw slapen.

Het volgende wat ik me herinnerde was het begin van een typische bijna-doodervaring. Plotseling was ik volledig bewust en ik stond op, maar mijn lichaam lag in bed. Om me heen was het donker. Maar toen ik uit mijn lichaam stapte was alles zelfs veel levendiger dan in de normale ervaring. Het was zo levendig dat ik elk vertrek in het huis kon zien – ik zag de bovenkant van het huis, ik zag alles om het huis heen en ik kon onder het huis zien.

Ik zag Licht schijnen. Ik keerde mij naar het Licht. Dit Licht leek sterk op datgene wat vele andere mensen met een bijna-doodervaring hebben beschreven. Het was zo prachtig. Het is tastbaar, je kunt het voelen. Het is verleidelijk, je wilt er naartoe gaan zoals je naar de armen van je liefste moeder of vader wilt gaan. Toen ik me naar het Licht bewoog wist ik intuïtief dat ik zou gaan sterven als ik naar het Licht toe zou gaan. Dus, toen ik naar het Licht toeging zei ik: “Wacht even, laat ik hier even blijven. Ik wil hierover nadenken, ik wil graag even met je praten voordat ik ga”.

Tot mijn verrassing kwam die hele ervaring op dat moment tot stilstand. Je hebt inderdaad controle over je eigen bijna-doodervaring. Het is geen onherroepelijke reis. Dus mijn verzoek werd gerespecteerd en ik praatte wat met het Licht. Het Licht veranderde in verschillende figuren, zoals Jezus, Boeddha, Krishna, mandala’s, plaatjes van archetypes en tekens. Ik vroeg het Licht: “Wat gebeurt hier allemaal? Licht, wil jij je alsjeblieft voor mij verduidelijken. Ik zou heel graag de werkelijkheid van de situatie willen begrijpen”. Ik sprak niet precies die woorden uit, want het was een soort telepathie.

Het Licht antwoordde. De informatie die ik ontving was dat je geloof bepaalt welke feedback je krijgt alvorens je het Licht binnenkomt. Wanneer je een Boeddhist, een Katholiek of een Fundamentalist was krijg je diezelfde feedback terug. Je krijgt een kans om hiernaar te kijken en het te onderzoeken, maar dat doen de meeste mensen niet. Toen het Licht zich voor mij onthulde, werd ik me ervan bewust dat ik werkelijk de matrix van ons Hoger Zelf zag.

Ik kan je alleen maar vertellen dat het veranderde in een matrix, een mandala van de menselijke zielen en dat wat we ons Hoger Zelf noemen een matrix is. Het is ook een verbinding met de Bron; ieder van ons komt rechtstreeks, als een directe ervaring uit de Bron. Wij allen hebben een Hoger Zelf, of overzieldeel van ons wezen. Het openbaarde zichzelf aan mij in zijn meest werkelijke energievorm. De enige manier waarop ik het zo goed mogelijk kan beschrijven is dat het Hoger Zelf meer een kanaal, een verbinding is. Het ziet er niet op die manier uit, maar het is een rechtstreekse verbinding met de Bron die ieder van ons in zichzelf bezit. Wij zijn direct verbonden met de Bron.

Dus het Licht liet me de matrix van het Hoger Zelf zien. En het werd me volstrekt duidelijk dat alle Hogere Zelven als één wezen verbonden zijn en dat alle mensen als één wezen verbonden zijn, verschillende aspecten van hetzelfde wezen. Het behoorde niet tot één religie. Dus dat kreeg ik teruggespiegeld. En ik zag deze mandala van de menselijke zielen. Het was het meest prachtige wat ik ooit gezien heb. Ik ging erin binnen en het was overweldigend. Het leek op alle liefde die je hebt gewild en het was het soort liefde dat verzorgt, heelt, regenereert.

Toen ik het Licht vroeg of het verder wilde gaan met verklaren, begreep ik wat de matrix van het Hoger Zelf is. Wij hebben een lichtraster om onze Aarde heen waarmee alle Hogere Zelven zijn verbonden. Het is als een groot gezelschap, een volgend subtiel energieniveau rondom ons, het geestelijk niveau, zou je kunnen zeggen. Toen, na een paar minuten, vroeg ik om meer opheldering. Ik wilde werkelijk weten wat het universum nu echt voorstelt en ik was bereid om op dat moment over te gaan. Ik zei: “Ik ben gereed, neem me”. Toen veranderde het Licht in het mooiste wat ik ooit heb gezien – een mandala van menselijke zielen op deze planeet.

Nu arriveerde ik bij mijn negatieve kijk op wat op de aarde gebeurde. Dus, toen ik het licht vroeg het voor mij op te helderen, zag ik in deze prachtige mandala hoe schitterend we zijn in onze essentie, onze kern. Wij zijn de meest prachtige schepselen. De menselijke ziel, de menselijke matrix die ons allen verbindt is absoluut fantastisch, elegant, exotisch, alles. Ik kan niet goed genoeg benadrukken hoe het mijn mening van de menselijke wezens op dat moment onmiddellijk veranderde.

Ik zei: “Oh God, ik wist niet hoe mooi we zijn”. Op elk niveau, hoog of laag, in welke vorm je ook bent – je bent de meest schitterende creatie. Het verbaasde me dat ik in geen enkele ziel boosaardige bedoelingen zag. Ik zei: “Hoe is dit mogelijk?” Het antwoord was dat geen enkele ziel in aanleg boosaardig is. De verschrikkelijke dingen die mensen kunnen overkomen, veroorzaken dat ze duivelse dingen doen, hoewel hun zielen niet het kwaad bezitten. Wat alle mensen zoeken, wat hen steunt is liefde. Het Licht vertelde me – wat de mens vervormt is een gebrek aan liefde.

De openbaringen van het Licht leken maar door te gaan. Toen vroeg ik het Licht: “Betekent dit dat de mensheid gered wordt?” Toen, als een trompetstoot met een waterval van spiraliserende lichten, sprak het grote Licht: herinner je dit en vergeet het nooit meer – jij redt, verlost en heelt jezelf. Dat heb je altijd gedaan, dat zul je altijd doen. Je werd geschapen met de macht om dat te doen, reeds voordat de wereld werd geschapen.

Op dat moment besefte ik zelfs meer …ik besefte dat WE REEDS VERLOST ZIJN en wij verlossen onszelf omdat we ontworpen waren om onszelf te corrigeren, evenals de rest van God’s universum. Hier gaat het allemaal om bij de tweede komst. Ik dankte God’s Licht uit heel mijn hart. Het enige wat bij me opkwam waren deze eenvoudige woorden die mijn volkomen waardering uitdrukte: “Oh mijn lieve God, lief universum, mijn lieve Grote Zelf, ik heb mijn Leven.lief.

“Het Licht leek me zelfs dieper in te ademen. Het leek alsof het Licht me volledig wilde opnemen. Het Liefdeslicht is tot op de dag van vandaag onbeschrijfelijk. Ik kwam een andere gebied binnen, nog dieper dan de vorige en ik werd me bewust van nog iets groter, veel groter. Het was een geweldige Lichtstroom, enorm groot en vol, in het Hart van het leven. Ik vroeg wat dit was.

Het Licht antwoordde: “Dit is de Rivier van het Leven. Drink dit mannawater en breng het naar je hart.” Dus dat deed ik. Ik nam een grote slok en nog een slok. Het indrinken van het Leven zelf – ik was in vervoering.

Toen zei het Licht: “Je hebt een wens.” Het Licht wist alles over mij, elk verleden, heden en toekomst.

“Ja!” fluisterde ik.

Ik vroeg of ik de rest van het Universum mocht zien, buiten ons zonnestelsel, buiten alle menselijke illusie. Het Licht vertelde me toen dat ik met de Stroom mee kon gaan. Dat deed ik, en werd door het Licht meegevoerd naar het einde van een tunnel. Ik voelde en hoorde een serie zeer zachte supersonische knallen. Wat een haast!

De Lege Ruimte

Plotseling leek het dat ik van de planeet weggeschoten werd op de stroom van het Leven. Ik zag de aarde verdwijnen. Het zonnestelsel zoefde in al haar schoonheid voorbij en verdween. Ik vloog sneller dan het licht door het centrum van de galaxy, nam nog meer kennis op. Ik leerde dat deze galaxy en alle sterrenstelsels in het Universum barsten van veel soorten Leven. Ik zag vele werelden. Het goede nieuws is dat we niet alleen zijn in het Universum.

Toen ik me liet meevoeren met deze bewustzijnsstroom door het centrum van de galaxy, brak de stroom uiteen in een geweldig aantal energiegolven. De superclusters van sterrenstelsels met al hun oude wijsheid gleden voorbij, terwijl ik ergens naartoe ging, eigenlijk naartoe reisde. Maar toen realiseerde ik me dat als de stroom groter werd, ook mijn eigen bewustzijn groeide met alles wat ik van het Universum opnam! Een schepping gleed aan mij voorbij. Het was een onvoorstelbaar wonder! Ik was werkelijk een wonderkind, een kind in Wonderland!

Het leek alsof alle creaties in het Universum voor mij oprezen en weer verdwenen in een fonkelend Licht. Bijna onmiddellijk verscheen een tweede Licht. Het kwam van alle kanten en het was zo anders – een Licht dat samengesteld was uit elke frequentie in het Universum. Ik voelde en hoorde opnieuw verschillende fluweelzachte supersonische knallen. Mijn bewustzijn of wezen ontplooide zich om contact te maken met het gehele Holografische Universum en meer.

Toen ik overging in het tweede Licht, werd ik me bewust dat ik zo juist de Waarheid had getranscendeerd. Op die manier kan ik dit het beste beschrijven. Toen ik het tweede Licht binnenkwam, ontvouwde ik me buiten het eerste Licht. Ik bevond mij in een diepe stilte, buiten alle stilte. Ik kon de EEUWIGHEID zien of onderscheiden, achter de Oneindigheid.

Ik was in de Lege Ruimte.

Ik was in de pre-schepping, vóór de Big Bang. Ik was voorbij het begin van de tijd – het Eerste Woord – de Eerste Vibratie. Ik was in het Oog van de Schepping. Het was alsof ik het Gezicht van God aanraakte. Het was geen religieus gevoel. Het was gewoon alsof ik één was met het Absolute Leven en Bewustzijn.

Toen ik zei dat ik de eeuwigheid kon zien of onderscheiden, bedoelde ik dat ik kon ervaren hoe de gehele schepping zichzelf voortbracht. Het was zonder begin en zonder eind. Dit zet je wel aan het denken, niet? De wetenschappers zien de Big Bang als een enkele gebeurtenis die het Universum creëerde. Ik zag dat de Big Bang slechts één van de vele Big Bangs is die de universa eindeloos en gelijktijdig scheppen. Je zou het kunnen vergelijken met supercomputers die fractale geometrische vergelijkingen gebruiken.

De Ouden wisten dit. Ze zeiden dat het Opperwezen periodiek nieuwe Universa uitademde en andere Universa inademde. Deze tijdperken werden Yuga’s genoemd. De moderne wetenschap noemde dit de Big Bang. Ik was in een absoluut, zuiver bewustzijn. Ik kon zien of voelen hoe alle Big Bangs of Yuga’s zichzelf schiepen en lieten verdwijnen. Ik beleefde ze alle gelijktijdig. Ik zag dat elk klein deeltje van de schepping die macht tot scheppen bezit. Het is erg moeilijk om dit uit te leggen. Ik ben hierover nog steeds sprakeloos.

Het kostte me jaren, nadat ik was teruggekeerd, om maar iets van de ervaring van de lege Ruimte in woorden uit te drukken. Ik kan je nu dit vertellen – de Leegte is minder dan niets en toch meer dan alles wat is! De Leegte is de absolute nul – de chaos vormt alle mogelijkheden. Het is het Absolute Bewustzijn, veel meer zelfs dan de Universele Intelligentie.

Waar bevindt zich de Lege Ruimte? Ik weet het. De Lege Ruimte bestaat binnen en buiten alles. Jij bent – zelfs nu in dit leven – altijd gelijktijdig in en buiten de Leegte. Je hoeft nergens heen te gaan of te sterven om daar te komen. De Leegte is het vacuüm of niets tussen alle fysische manifestaties. De RUIMTE tussen atomen en hun deeltjes.

De moderne wetenschap is deze ruimte tussen alles aan het bestuderen. Ze noemen dit het Nul-punt. Zodra ze het proberen te meten, raken hun meetinstrumenten van slag – zij kunnen de oneindigheid niet meten. Ze kunnen op geen enkele manier de oneindigheid nauwkeurig meten. Er bestaan meer nul-ruimtes in je eigen lichaam en in het Universum dan iets anders.

Wat de mystici de Leegte noemen is niet een lege ruimte. Het is zo vol van energie – een ander soort energie dat alles wat we zijn heeft gecreëerd. Alles na de Big Bang is vibratie, vanaf het eerste Woord, dat de eerste vibratie is. Het bijbelse ‘Ik Ben’ wordt echt gevolgd door een vraagteken. “Ik ben – Wat ben Ik?”

Dus de schepping is God die ZichZelf op elke voorstelbare manier verkend, in een voortdurend, oneindig onderzoek door middel van ieder van ons. Door elke haartje op je hoofd, door elk blad aan de boom, door elk atoom – onderzoekt God ZichZelf, de grote ‘Ik Ben’. Ik ben gaan zien dat alles wat bestaat, het Zelf is, letterlijk, jouw Zelf, mijn Zelf. Alles is het grote Zelf. Daarom weet God zelfs dat een blad valt. Dat is mogelijk omdat waar je ook bent het centrum van het universum is. Elke plek van een atoom is het centrum van het universum. Daarin bestaat God en God is de Lege Ruimte.

Toen ik de Leegte en alle Yuga’s of scheppingen onderzocht, bevond ik mij volledig buiten de tijd en ruimte zoals wij die kennen. In deze vergrootte staat, ontdekte ik dat de schepping gaat over het Absolute Zuivere Bewustzijn, of God, die in het Ervaren van het Leven verschijnt zoals wij die kennen. De Leegte zelf was verstoken van ervaring. Het is het pre-leven, voor de eerste vibratie. Het Opperwezen is meer dan Leven en Dood. Daarom is er meer dan het ervaren van ‘leven en dood’ in het Universum!

Ik was in de Leegte en ik was me bewust van alles wat ooit geschapen is. Het was net of ik door de ogen van God zag. Ik was God geworden. Plotseling was ik niet meer ik. Het enige wat ik kan zeggen was – ik keek door de ogen van God. En plotseling wist ik waarom elk atoom bestond en ik kon alles zien. Het meest interessante was dat ik uit de Lege Ruimte terugkeerde met het besef dat God daar niet is. God is hier. Daar gaat het allemaal om.

Dus deze voortdurende zoektocht van het menselijk ras om erop uit te gaan teneinde God te vinden … God gaf ons alles, alles is hier, dit is het belangrijkste. En waar wij ons nu bevinden – God’s onderzoek van God door middel van ons. De mens is zo druk bezig God te worden dat ze vergeten te beseffen dat ze God al zijn en dat God ons wordt. Daar gaat alles om.

Toen ik dit besefte, was ik klaar met de Lege Ruimte en wilde terugkeren naar deze schepping, of Yuga. Dit leek me de meest natuurlijke weg. Toen kwam ik plotseling terug door het tweede Licht, of de Big Bang en ik hoorde weer diverse supersonische knallen. Ik liet me door de bewustzijnsstroom door alle creaties meevoeren en wat was dat een gebeurtenis! De superclusters van sterrenstelsels die ik beleefde gaven me nog meer inzichten.

Ik passeerde het centrum van onze galaxy, wat een zwart gat is. Zwarte gaten zijn de grote processoren (verwerkingseenheden) of omvormers van het Universum. Weet je wat er zich aan andere kant van een Zwart Gat bevindt? Wij – onze galaxy – die vanuit een ander Universum zijn omgevormd, ‘gerecycled’. In zijn totale energieconfiguratie lijkt de galaxy op een fantastische stad van lichten. Alle energie aan deze kant van de Big Bang is licht. Elk subatoom, atoom, ster, planeet, zelfs het bewustzijn is van licht gemaakt en bezit een frequentie en/of deeltje. Licht is levend materiaal. Alles is uit licht gemaakt, zelfs stenen. Dus alles is levend. Alles is gemaakt uit het Licht van God, alles is zeer intelligent.

Het Licht van Liefde

Toen ik me liet meevoeren door de stroom, kon ik uiteindelijk een geweldig Licht zien naderen. Ik wist dat dit het eerste Licht was – de Lichtmatrix van het Hoger Zelf van ons zonnestelsel. Toen verscheen het gehele zonnestelsel in het Licht, wat gepaard ging met een van die supersonische knallen.

Ik zag dat het zonnestelsel waarin wij leven een groter, lokaal lichaam is. Dit is ons plaatselijk lichaam en we zijn veel groter dan we ons kunnen voorstellen. Ik zag dat het zonnestelsel ons lichaam is. Ik ben hiervan een onderdeel en de aarde is dit scheppende wezen dat we zijn en wij zijn hiervan een bewust onderdeel. Maar wij zijn hiervan slechts een deeltje. We zijn niet alles, maar we zijn dat deel dat weet dat het zo is.

Ik kon alle energie zien die dit zonnestelsel opwekt en het is een ongelooflijke lichtshow! Ik kon de muziek der sferen horen. Ons zonnestelsel genereert – zoals alle hemelse lichamen – een uniek lichtmatrix, geluid en trillingsenergieën. Ontwikkelde beschavingen uit andere sterrenstelsels kunnen het leven – zoals wij dit in het universum kennen – plaatsen, herkennen aan zijn vibratie of energiematrix. Het is een kinderspelletje. Het Wonderkind van de aarde (de menselijke wezens) maken op dit moment veel lawaai, zoals kinderen die in de tuin van het universum spelen.

De stroom bracht me rechtstreeks naar het centrum van het Licht. Ik werd omarmd door het Licht toen het me door zijn adem naar zich toetrok, waarop weer een andere zachte supersonische knal volgde.

Ik bevond me in dit Licht van Liefde terwijl de levensstroom door me heen vloeide. Ik moet opnieuw zeggen dat het de meest liefdevolle, oordeelloze Licht is. Het is de ideale ouder voor dit Wonderkind.

“Wat nu?” vroeg ik me af.

Het Licht legde me uit dat er geen dood bestaat, we zijn onsterfelijke wezens. We zijn er altijd al geweest! Ik besefte dat we deeluitmaken van een natuurlijk levend systeem dat zichzelf eindeloos ‘recycled’, omvormt. Mij was nooit verteld dat ik terug zou komen. Ik wist alleen dat dit zou gebeuren. Het was zo logisch nadat ik alles had gezien.

Ik weet niet hoelang ik in het Licht was, in menselijke tijd. Maar er kwam een moment, toen ik besefte dat al mijn vragen beantwoord waren, dat mijn terugkeer aanstaande was. Toen ik zei dat al mijn vragen beantwoord waren, bedoelde ik dit letterlijk. Al mijn vragen waren beantwoord. Elk mens heeft een ander leven en moet een reeks vragen oplossen. Sommige vragen van ons zijn universeel, maar ieder van ons onderzoekt op zijn eigen unieke manier het Leven, zoals wij dit noemen. Dit geldt voor iedere levensvorm, van bergen tot aan elk blad van een boom.

En dat is erg belangrijk voor de rest van ons in dit Universum. Want het draagt allemaal bij aan het Grote Plaatje, de volheid van het Leven. Wij zijn letterlijk God die ZichZelf onderzoekt in een oneindige Dans van het Leven. Onze uniekheid versterkt, verbetert al het Leven.

De terugkeer naar de aarde

Toen ik aan mijn terugkeer naar mijn levenscyclus begon, kwam het nooit bij me op dat ik naar hetzelfde lichaam zou terugkeren. Het maakte me niets uit, ik had een volkomen vertrouwen in het Licht en in het levensproces. Toen de stroom samensmolt met het grote Licht, vroeg ik of ik nooit de openbaringen en de gevoelens zou mogen vergeten die ik aan de andere kant had meegemaakt.

Er volgde een ‘Ja’. Het voelde alsof mijn ziel gekust werd.

Toen werd ik opnieuw door het Licht meegenomen naar het trillingsgebied. Het proces werd omgedraaid en ik ontving zelfs meer informatie. Ik kwam thuis en ik ontving lessen over de mechaniek van de reïncarnatie. Ik kreeg antwoorden op al die kleine vragen van mij – hoe werkt dit, hoe werkt dat. Ik wist dat ik opnieuw zou incarneren. De aarde is een grote bewerker van energie en het individuele bewustzijn evolueert van het een naar het ander.

Ik zag me voor het eerst als een mens en ik was blij mens te zijn. Door alles wat ik had gezien, was ik al blij een atoom in dit universum te zijn. Eén atoom. Een menselijk deel van God te zijn … dit is de meest fantastische zegen. Het is een zegen die onze stoutste verwachting overtreft – een menselijk deel van deze ervaring te mogen zijn is overweldigend, schitterend. Elk van ons – wat we ook zijn, verknipt of niet – is een zegen voor de planeet, zoals we hier zijn.

Dus ik ging door het incarnatieproces en verwachtte als een baby geboren te worden. Maar ik kreeg een les in hoe de individuele entiteit en het bewustzijn evolueert. Dus ik kwam terug in dit lichaam. Wat was ik verrast toen ik mijn ogen opendeed. Ik weet niet waarom, want ik begreep dit, maar toch was het een grote verrassing weer terug in mijn lichaam te zijn, terug in mijn kamer met iemand die naar mij keek en huilde. Het was mijn verzorger. Ze was al anderhalf uur bij me nadat ze me dood had gevonden. Ze was er zeker van dat ik dood was, alle tekens van de dood waren er – ik werd al stijf.

We weten niet hoelang ik dood ben geweest, maar we weten wel dat ik na anderhalf uur werd gevonden. Ze had rekening gehouden met mijn wens om mijn dode lichaam enkele uren alleen te laten. Zij hadden een versterkte stethoscoop en veel manieren om de vitale functies te checken. Zij kon bevestigen dat ik echt dood was. Het was geen bijna-doodervaring. Ik heb de dood minstens anderhalf uur ervaren. Ze vond mij dood en ze controleerde mij met de stethoscoop, mat mijn bloeddruk en hartsnelheid. Toen ontwaakte ik en zag het licht buiten. Ik probeerde overeind te komen om er naartoe te lopen en viel uit mijn bed. Zij hoorde een bons, rende naar binnen en vond me op de vloer.

Toen ik herstelde, was ik zeer verbaasd over wat mij was overkomen. In het begin had ik geen enkele herinnering hieraan. Steeds opnieuw gleed ik weg uit deze wereld en bleef maar vragen: “Ben ik in leven?” Deze wereld leek meer op een droom als die andere. Binnen drie dagen voelde ik me weer normaal, helder, maar toch anders dan in mijn oude leven. Mijn herinnering aan mijn reis kwam later terug. Fouten zag ik niet meer bij de mens, zoals ik vroeger had gezien. Voor die tijd stond ik altijd met mijn oordeel klaar. Ik dacht dat veel mensen geschift waren, in feite dacht ik dat ze allemaal verknipt waren. Maar daar ben ik heel anders over gaan denken.

Ongeveer drie maanden later, zei een vriend dat ik me opnieuw moest laten testen. Dus ik ging naar het ziekenhuis en liet allerlei scans maken. Ik voelde me echt goed, dus was ik bang om slechts nieuws te krijgen. Ik herinner me de dokter die de eerste en de laatste scans zag en zei: “Welnu, er is niets meer te zien”. Ik zei: “Werkelijk, dit moet een wonder zijn?” Hij zei: “Nee, deze dingen gebeuren, het zijn spontane genezingen”. Hij deed alsof hij niet onder de indruk was. Maar, het was een wonder en ik was wel onder de indruk, zelfs indien ik de enige zou zijn.

De lessen die ik leerde

De mysterie van het leven heeft weinig te maken met intelligentie. Het universum is helemaal geen intellectueel proces. Het intellect is behulpzaam, het is briljant, maar we gebruiken dit nu te veel, in plaats van onze harten en de wijzere delen van onszelf.

Het centrum van de aarde is deze grote transmuteerder van de energie, zoals je kunt zien in de plaatjes van de magnetische velden van onze aarde. Dat is onze cyclus – het aantrekken van incarnerende zielen, steeds opnieuw. Een teken dat je menselijk niveau bereikt, dat je een individueel bewustzijn begint te ontwikkelen.

De dieren hebben een groepsziel en zij incarneren in groepszielen. Een hert zal altijd een hert zijn. Maar als mens geboren te zijn – of het nu misvormd of een genie is – laat zien dat je op weg bent om naar een individueel bewustzijn ontwikkeld te worden. Dit maakt weer onderdeel uit van het groepsbewustzijn dat mensheid wordt genoemd.

Ik zag dat rassen persoonlijkheidsclusters zijn. Naties zoals Frankrijk, Duitsland en China hebben ieder een eigen persoonlijkheid. Steden hebben persoonlijkheden, hun plaatselijke groepszielen trekken bepaalde mensen aan. Families hebben groepszielen. De individuele identiteit ontwikkelt zich als onderdeel van een fractal – de groepsziel onderzoekt onze individualiteit. De verschillende vragen die wij allen kennen, zijn zeer belangrijk. Op die manier verkent God ZichZelf – door middel van ons. Je zult je Zelf vinden en je zult God vinden in dat Zelf, want het is het enige Zelf.

Bovendien begon ik in te zien dat alle mensen zielmaatjes zijn. Wij zijn onderdeel van dezelfde zielopdeling in veel creatieve richtingen, maar zijn toch dezelfde. Nu beschouw ik elk menselijk wezen dat ik ooit zal zien als een zielmaat, mijn zielmaat, degene waar ik altijd naar uit heb gezien. Bovendien, de grootste zielmaat die je ooit zal krijgen ben jezelf.

Wij zijn zowel mannelijk en vrouwelijk. Wij ervaren dit in de baarmoeder en wij ervaren dit in de reïncarnatiestaat. Wanneer je die ultieme zielmaat buiten jezelf zoekt, dan zul je deze nooit vinden – hij of zij is niet daar. Net zoals God niet ‘daar’ is. God is hier. Zoek God niet buiten jezelf. Kijk in jezelf. Begin aan de grootste liefdesaffaire die je ooit hebt gehad … met je Zelf. Je zult vanuit hier alles liefhebben.

Ik ben afgedaald in wat jullie misschien de Hel noemen en het was verrassend – ik zag geen Satan noch duivel. Mijn afdaling in de Hel was een afdaling in iemands gebruikelijke menselijke ellende, onwetendheid en de duisternis van het niet-weten. Het leek wel een eeuwige ellende. Maar ieder van de miljoenen zielen rondom mij bezaten een klein sterrenlicht dat altijd beschikbaar was. Maar niemand scheen hier aandacht aan te schenken. Ze werden te zeer in beslag genomen door hun eigen pijn, trauma en ellende. Maar, na wat een eeuwigheid leek, begon ik het Licht te roepen, zoals een kind om zijn ouders roept voor hulp.

Toen opende zich het Licht en vormde een tunnel om mij heen en schermde me af voor al die angst en pijn. Zo is de Hel in werkelijkheid. Dus wij leren om elkaars handen vast te houden, om samen te komen. De deuren van de Hel staan nu open. Wij gaan ons met elkaar verbinden, wij houden elkaars handen vast en wandelen samen de Hel uit. Het Licht kwam naar mij toe en veranderde in een enorme gouden engel. Ik zei: “Ben je de engel van de dood?” Het liet me weten dat het mijn overziel was, de matrix van mijn Hoger Zelf, een superoud deel van onszelf. Toen werd ik door het Licht meegenomen.

Spoedig zal onze wetenschap de geest kwantificeren. Zal dat niet prachtig zijn? We hebben nu al apparaten die gevoelig zijn voor subtiele energie of geestenergie. De fysici gebruiken deze magneetringen om atomen op elkaar te laten botsen en de samenstelling te zien. Ze zijn gekomen tot quarks en charm en al die andere kleinste deeltjes. Welnu, op een dag zullen zij bij dat deeltje komen dat alles bijeenhoudt en ze zullen het God noemen.

Met magnetische ringen zullen ze niet alleen zien wat in een atoom zit, maar ze creëren ook deeltjes. Gelukkig hebben de meeste een kort leven van milli- en nanoseconden. Wij zijn gaan zien dat we ook creëren wanneer we hiermee doorgaan. Ik zal dan ook nooit vergeten dat ik in een gebied kwam waarbinnen een punt bestaat, voorbij alle kennis, waar wij de volgende fractal gaan scheppen, het volgende niveau. Wij hebben die macht om te creëren wanneer we ontdekken. En dat is God die zich door middel van ons uitbreidt.

Sinds mijn terugkeer heb ik het Licht spontaan ervaren en ik heb geleerd hoe ik bijna elk moment in mijn meditatie die ruimte kan binnengaan. Ieder van jullie kan dit. Je hoeft hiervoor niet te sterven. Het behoort tot je uitrusting – je hebt hiervoor al je circuits. Het lichaam is een universum van een ongelooflijk Licht. Geest probeert ons niet uit ons lichaam te duwen. Dit gebeurt dus niet. Stop met het proberen God te worden – God wordt jou – hier.

Het verstand is als een kind dat door het universum rent, het vraagt dit en terwijl het denkt schept het de wereld. Maar ik vraag je verstand: “Wat heeft je moeder hiermee te maken?” Dat is het volgende niveau van het spirituele gewaarzijn. Oh, mijn moeder! En plotseling geef jij je ego op, want je bent niet de enige ziel in het universum.

Een van mijn vragen aan het Licht was: “Wat is de Hemel?” Ik kreeg een rondreis langs alle hemels die geschapen waren – de Nirvana’s, de Gelukkige Jachtvelden, allemaal. Ik heb ze bezocht. Het zijn scheppingen van gedachtevormen die we hebben gecreëerd. Wij gaan niet echt naar de hemel – we worden omgevormd, ‘gerecycled’
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 13-05-2014 19:22
zijn vermogen om te verbeelden was nog heel goed intact
dat is allemaal het resultaat van de verbeelding
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 13-05-2014 22:22
Is jouw uiterlijke ruimte wel zo gescheiden van je innerlijke ruimte? Of heeft die slechts een schijn-objectiviteit, die voortkomt uit de dualistische geest van je ego?

Ja, wat is begoocheling? Ik kan het best wel heel dualistisch benaderen en prima dat je me in het kamp stopt maar ik geloof dat op de een of andere manier recht moet worden gedaan aan het onafhankelijk van waarnemen en waarnemers ontstaan van zaken, bestaan van zaken en vergaan van zaken.

Waarnemers zijn mijns inziens geen scheppers van vogels, planten, de Aarde, etc.  Een waarnemer leeft in een veld vol zaken die op hun eigen manieren zijn gevormd, ontstaan, bestaan en vergaan. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat de geluiden die je hoort wanneer een trein langs dendert, ontstaan door waarnemen, door jou als waarnemend wezen, maar de geluidsgolven die jouw waarneming op gang brengen werden niet door jou veroorzaakt. Hetzelfde geldt voor kleur en zonlicht. Geur, smaak en moleculen.

Je kunt denk ik ook niet stellen dat bewustzijn een noodzakelijke voorwaarde is. De situatie lijkt eerder zo dat wil een invallende prikkel op oor, oog, neus, tong etc tot een bewuste gewaarwording leiden dat een bepaalde drempel van hersenactiviteit moet worden overschreden. Dan wordt iets bewust, dan ruiken, horen, proeven etc iets. Ik geloof dat dit samenhangt met vurende neuronen. Een kenner kan dit beter uit de doeken doen. Maar het kan dus zijn dat er weliswaar een prikkeling is van het zintuig maar dat er niet voldoende breinactiviteit op gang komt om dat zintuiglijk signaal om te zetten in een bewuste ervaring.  Waarschijnlijk moet je (zintuiglijk) bewustzijn dus ook niet bezien als een soort medium wat aldoor aanwezig is, als iets wat eerst aanwezig moet zijn, wil er überhaupt sprake zijn van gewaarworden. Zo werkt het volgens mij niet.

Je opmerking "Je eigen bewuste aanwezigheid is het enige dat niet ontkent kan worden" vind ik niet overtuigend. Als er juist iets wel ontkend kan worden is dat het. Als iets een mens doet twijfelen over wie is is het juist de ervaring dat de bewuste aanwezigheid soms totaal afwezig is.

Op grond van mijn eigen ervaring, ook al is die misschien beperkt, moet ik nu concluderen dat "je eigen bewuste aanwezigheid" enkel een verschijning is, een voorwaardelijk bestaand iets. Ik weet wel zeker dat het bij jou niet veel anders is maar jij wilt niet aan mij gelijk zijn. 

Ik vermoed ook dat jij op een spoor zit van eternalisme waarin je als het ware voortdurend een eigen bewuste aanwezigheid, ook na de dood, wilt ervaren. Of dit echt de betekenis van de Boeddha-natuur leer, dat betwijfel ik. Ik weet niet of dit spoor wel zo best is.

Ik twijfel ook over jouw visie dat je het onderricht over Boeddha-natuur moet begrijpen als een positief antwoord op de vraag wie jij bent. Waarschijnlijk zit daarin toch identificatie. Een toeschrijving.
Maar zelfs wanneer dit zo is, komen vogels niet meer uit eieren maar uit waarnemen?

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 13-05-2014 23:35
Waarnemers zijn mijns inziens geen scheppers van vogels, planten, de Aarde, etc.  Een waarnemer leeft in een veld vol zaken die op hun eigen manieren zijn gevormd, ontstaan, bestaan en vergaan.

Waarnemer, waarnemen en wat waargenomen wordt, verschijnen gelijktijdig en zijn niet gescheiden.
Dat zaken op een eigen manier zijn ontstaan, is een onbewezen aanname.

Citaat
komen vogels niet meer uit eieren maar uit waarnemen?

Dat vogels uit eieren komen weten we alléén omdat we het waargenomen hebben.
Buiten dat waarnemen bestaan geen vogels en geen eieren. Voor waarnemen is altijd een waarnemer nodig.

Citaat
Ik vermoed ook dat jij op een spoor zit van eternalisme waarin je als het ware voortdurend een eigen bewuste aanwezigheid, ook na de dood, wilt ervaren. Of dit echt de betekenis van de Boeddha-natuur leer, dat betwijfel ik. Ik weet niet of dit spoor wel zo best is.


Dan mag volgens jou de boeddhistische leer het hele concept van bewustzijnscontinuüm wel schrappen.
Ik ga er in ieder geval van uit, dat geboren worden en sterven alléén betrekking heeft op het fysieke lichaam. Volgens mij gaat het boeddhisme daar óók van uit. Je zegt zelf dat het herinneren van vorige levens een wezenlijk kenmerk van een Boeddha is. Is dat niet net zo goed eternalisme of een niet zo best spoor?

Overigens ontken ik de relatieve waarde van de wetenschappelijke visie niet. Ze heeft haar relatieve geldigheid binnen haar eigen domein en is slechts één van de mogelijke manieren om de werkelijkheid te benaderen. Binnen "de" wetenschap bestaan zelfs meerdere visies: er bestaat bijvoorbeeld een strikt materialistische visie - die bewustzijn ziet als een product van de materie - maar er zijn óók talrijke andere visies mogelijk. De materialistische visie hang ik niet aan.
Voor mijn intellectuele bevrediging kan ik mij nog het meeste vinden in de door Ken Wilber ontwikkelde integrale visie, waarin hij alle bestaande visies binnen één systeem weet onder te brengen. Een goede inleiding is wat mij betreft het door Frank Visser geschreven boek: Ken Wilber. Denken als passie.
Wilber heeft ook behoorlijke ervaring met meditatie, dus hij is óók in staat de dimensie van het denken te overstijgen.

Citaat
Je opmerking "Je eigen bewuste aanwezigheid is het enige dat niet ontkent kan worden" vind ik niet overtuigend.

Ik kan mijn bestaan niet ontkennen omdat ik me bewust ben van dat bestaan.
Het is een onmiddellijk weten, waar geen enkele overtuiging aan te pas hoeft te komen.
Vóór ik kan zien, voelen, ruiken, denken, etc. moet ik eerst zijn. "Ik ben" gaat vooraf aan elk "ik ben dit of dat, zus of zo". Deze primaire zijnservaring gaat vooraf en ligt ten grondslag aan alle andere ervaringen.
Dus ergens zat Descartes er naast met zijn "Cogito ergo sum".
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 14-05-2014 07:54
zijn vermogen om te verbeelden was nog heel goed intact
dat is allemaal het resultaat van de verbeelding

Dat zal best, maar ik kan mij bijna niets voorstellen bij een leven zonder verbeelding.
Als mens kom je zonder verbeelding misschien toch uit bij de dimensie van een kasplantje.
Verbeelding is een inherent deel van ons menszijn. Het is basis van onze creativiteit. En zoals je weet is een ander woord voor creatie: schepping. Waarmee we weer terug zijn bij één van de thema's van het Christendom. Vanuit ons ego en zijn geestesgiffen scheppen we meestal een puinzooi. Scheppen vanuit de liefde, goedheid, vrede en vreugde van de Boeddhanatuur en/of het Christusbewustzijn zou best wel eens een hemel op aarde kunnen creëren.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 14-05-2014 11:09
Waarnemers zijn mijns inziens geen scheppers van vogels, planten, de Aarde, etc.  Een waarnemer leeft in een veld vol zaken die op hun eigen manieren zijn gevormd, ontstaan, bestaan en vergaan.

Waarnemer, waarnemen en wat waargenomen wordt, verschijnen gelijktijdig en zijn niet gescheiden.
Dat zaken op een eigen manier zijn ontstaan, is een onbewezen aanname.

Een onbewezen aanname? Laat je tuin maar een tijdje zijn gang gaan. Vertrek voor enkele maanden. Je zult zien dat het niet zo'n gekke aanname is dat als je terugkomt er veel veranderd is en zaken zich ook wel zonder jou verder ontwikkelen, los en onafhankelijk van waarnemers en waarnemen. Dat heeft allemaal zelfs een grote voorspelbaarheid. Waarom zou een boer zaaien als zaken niet op hun eigen manier ontstaan, bestaan en vergaan, zich ontwikkelen, los, onafhankelijk van zijn waarneming er van? Eigenlijk wordt elke dag bevestigd dat het geen wilde speculatie is dat de zaken echt wel los en onafhankelijk van ons ontstaan, bestaan en vergaan, zich ontwikkelen. Gelukkig maar ook.

Over gelijktijdigheid. Wij als mens kunnen niet goed opeenvolging waarnemen. Als je bijvoorbeeld naar (oude) beeldschermen kijkt zie je continue beeld. Toch bestaat dat beeld niet zo, maar intermitterend.
Het bestaat heel kort, en verdwijnt weer. Maar als waarnemers zijn we niet in staat dit te ervaren.
Met gelijktijdigheid is dit denk ik ook zo. Het is omdat wij als mens niet waarnemen dat er eerst geluidsgolven op ons oor vallen, dan pas een signaal naar het auditief centrum gaat, dan pas bepaalde breinactiviteit ontstaat, dat wij geloven, de indruk hebben dat er gelijktijdigheid is. Maar de geluidsgolf is gescheiden van het menselijk lichaam. Diens ontstaan heeft niks te maken met de aanwezigheid van waarnemers.

Dat vogels uit eieren komen weten we alléén omdat we het waargenomen hebben.
Buiten dat waarnemen bestaan geen vogels en geen eieren. Voor waarnemen is altijd een waarnemer nodig.

Ja, jij vat waarnemen op als schepping. Dit is mijns inziens een denkfout.

Dan mag volgens jou de boeddhistische leer het hele concept van bewustzijnscontinuüm wel schrappen.
Ik ga er in ieder geval van uit, dat geboren worden en sterven alléén betrekking heeft op het fysieke lichaam. Volgens mij gaat het boeddhisme daar óók van uit. Je zegt zelf dat het herinneren van vorige levens een wezenlijk kenmerk van een Boeddha is. Is dat niet net zo goed eternalisme of een niet zo best spoor?

Overigens ontken ik de relatieve waarde van de wetenschappelijke visie niet. Ze heeft haar relatieve geldigheid binnen haar eigen domein en is slechts één van de mogelijke manieren om de werkelijkheid te benaderen. Binnen "de" wetenschap bestaan zelfs meerdere visies: er bestaat bijvoorbeeld een strikt materialistische visie - die bewustzijn ziet als een product van de materie - maar er zijn óók talrijke andere visies mogelijk. Deze materialistische visie hang ik niet aan.

Boeddha heeft onderwezen zegt men dat eternalisme een onjuiste visie is. Het idee van het eeuwige Zelf.
Ik heb het idee dat jij toch zo'n soort visie aanhangt. Een eigen-bewuste-aanwezigheid wil je eeuwig maken, iets wat onvoorwaardelijk bestaat. Dat denk ik te zien.

Ik kan mijn bestaan niet ontkennen omdat ik me bewust ben van dat bestaan.
Het is een onmiddellijk weten, waar geen enkele overtuiging aan te pas hoeft te komen.
Vóór ik kan zien, voelen, ruiken, denken, etc. moet ik eerst zijn. "Ik ben" gaat vooraf aan elk "ik ben dit of dat, zus of zo". Deze primaire zijnservaring gaat vooraf en ligt ten grondslag aan alle andere ervaringen.
Dus ergens zat Descartes er naast met zijn "Cogito ergo sum".

Ik denk dat dit ontstaat op een bepaalde leeftijd. Voor mij zo rond een jaar of 11 denk ik. De geest keert zich dan naar binnen, inzichzelf. Daarvoor als kind deed je dit niet of nauwelijks en daarom hebben kinderen niet zo'n bewustzijn van hun eigen bestaan. Maar het heeft met inkeer, de staat van contemplatie te maken. Hoe ouder je wordt hoe meer je inkeert, vooral geboren denk ik vanuit verwardheid.
Je wordt erg bewust van je eigen en andermans bestaan. In het christendom is dit de zondeval. Ineens beseften ze hun eigen naaktheid. Inkeer is merkwaardig. De geest kan zich als het ware naar twee kanten richten, naar buiten en in zichzelf. Hoe meer ingekeerd hoe sterker het zelf-gevoel. "Ik ben" wordt steeds belangrijker. Dit lijkt me een soort narcistische fase. Maar die zijnservaring komt door inkering en bestaat niet opzichzelf. Opzichzelf is er enkel leegte, zonder zelfgevoel. Maar als de lege ruimte als het ware zich over zichzelf buigt, met de kop in zijn eigen staart bijt, dan ontstaat er het gevoel van ik ben. Dit is denk ik niet iets wat spontaan aanwezig is of op een soort natuurlijke manier verwijlt maar resultaat van handeling, activiteit, karma.

Siebe


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 14-05-2014 11:37
Ja, jij vat waarnemen op als schepping. Dit is mijns inziens een denkfout.

Wat we waarnemen zijn beelden die de dualistische geest maakt van iets, dat het ervaart als buiten. In die zin is waarnemen inderdaad scheppen. De denkfout ligt in de opvatting dat binnen en buiten gescheiden zijn.

Citaat
Het idee van het eeuwige Zelf.


Zelf is geen idee, maar datgene wat je werkelijk bent. Ik schrijf het bewust met grote letters, want het ego is het niet-Zelf. Ik gebruik het op de manier zoals Sri Ramana het gebruikt. Hij omschreef dit door te zeggen dat het waarachtig Zelf of 'ik', in tegenstelling tot waarneembare ervaring, niet een ervaring van individualiteit is maar een niet-persoonlijk, alles omvattend bewustzijn. Dit moet niet verward worden met het individuele zelf waarvan hij zei dat het in wezen niet bestaat, dat het een verzinsel van de geest is dat het ware Zelf verduistert. Hij beweerde dat het ware Zelf altijd aanwezig is en altijd ervaren wordt maar hij legde er de nadruk op dat de mens er zich alleen maar werkelijk van bewust wordt als de zelf-beperkende neigingen van de geest (het denken) hebben opgehouden te bestaan. Permanent en voortdurend Zelf-bewustzijn staat bekend als Zelf-verwerkelijking. Sri Ramana gebruikte het woord Zelf dikwijls als synoniem voor God. Eerlijk gezegd zie ik geen verschil tussen Zelf en Boeddhanatuur, hoewel ik wel kan begrijpen, dat boeddhisten Zelf en God uit hun vocabulaire willen schrappen. Zelf heb ik er geen enkele moeite mee.
Maar dat wist je al.

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 14-05-2014 13:09
Ja, jij vat waarnemen op als schepping. Dit is mijns inziens een denkfout.

Wat we waarnemen zijn beelden die de dualistische geest maakt van iets, dat het ervaart als buiten. In die zin is waarnemen inderdaad scheppen. De denkfout ligt in de opvatting dat binnen en buiten gescheiden zijn.

Als je eerlijk bent zou je denk ik toegeven dat je eigenlijk ook niet goed kan bestrijden dat zaken op hun eigen manier ontstaan, bestaan en vergaan en zich ontwikkelen, los en onafhankelijk van jou en anderen en waarnemen. De tuin woekert gewoon verder, ook al zie je dat niet.

Maar je hebt iets in je hoofd, een visie, en alles wat maar enigszinds anders is dan die visie, wat niet harmonieert, dat moet er dus uitgewerkt worden. Als een immuunsysteem dat een vreemde indringer herkent en de indringer er uit wil werken. Omdat je zo te werk gaat heb je niet de openheid om alles gewoon te onderzoeken en eerlijk van commentaar te voorzien. Zo zie ik wat jij doet.

Je verdedigt zo vurig iets wat helemaal niet jouw inzicht is. Precies dat, dat moet bevraagd worden. Waarom doet een mens dit? Waarom is er dat vastklampen, die obsessie, die neiging? Waarom draait een mens antwoorden af die niet echt zijn eigen antwoorden zijn? Ik heb dit ook hoor maar waarom doe je het? Geloof je echt dat dit de waarheid verdedigt? 

Bacil Siebe?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 14-05-2014 14:13
Het gaat helemaal niet om visies, Siebe. Jij maakt er een visie-kwestie van - iets, waarvan jij veronderstelt dat het in mijn hoofd zit. Ik heb al eerder gezegd dat ik niets hoef aan te vallen en ook niets hoef te verdedigen. Dus projecteer je eigen doen en laten niet op een ander.
Net zo min als de landkaart van Nederland nooit en te nimmer Nederland is, zo is een visie op de werkelijkheid nooit de werkelijkheid.
Dus ik ben me wel degelijk bewust van de relativiteit van elke visie en strijd om visies is voor mij een zin-loze strijd.
Als jij gelukkig kunt zijn met een dualistische visie, dan is dat zo. Ik heb geen enkele behoefte om die te ondermijnen. Maar ik heb ook geen enkele behoefte om jou visie over te nemen en verwacht ook niet, dat jij mijn visie over neemt.
Het gaat namelijk niet om visies. Uiteindelijk gaat het erom, dat we vrij worden van elke begoocheling.
En als Sri Ramana voor mij een vaardig middel aangereikt heeft om dat te verwerkelijken, dan pas ik dat toe. Gelukkig of God-zij-dank hoeven we het wiel niet zelf steeds uit te vinden.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 14-05-2014 14:48
Je verdedigt zo vurig iets wat helemaal niet jouw inzicht is.

Het enigste onmiddellijk inzichtelijke inzicht dat ik hier genoemd heb, is het in-zicht dat ik besta.
Dat weet ik zeker, ik hoef het niet te verdedigen, het is niet aan te vallen en het is uitgangspunt van zelfonderzoek. Terecht is het "mijn" inzicht.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 14-05-2014 17:16
Het gaat helemaal niet om visies, Siebe. Jij maakt er een visie-kwestie van - iets, waarvan jij veronderstelt dat het in mijn hoofd zit. Ik heb al eerder gezegd dat ik niets hoef aan te vallen en ook niets hoef te verdedigen. Dus projecteer je eigen doen en laten niet op een ander.
Net zo min als de landkaart van Nederland nooit en te nimmer Nederland is, zo is een visie op de werkelijkheid nooit de werkelijkheid.
Dus ik ben me wel degelijk bewust van de relativiteit van elke visie en strijd om visies is voor mij een zin-loze strijd.
Als jij gelukkig kunt zijn met een dualistische visie, dan is dat zo. Ik heb geen enkele behoefte om die te ondermijnen. Maar ik heb ook geen enkele behoefte om jou visie over te nemen en verwacht ook niet, dat jij mijn visie over neemt.
Het gaat namelijk niet om visies. Uiteindelijk gaat het erom, dat we vrij worden van elke begoocheling.
En als Sri Ramana voor mij een vaardig middel aangereikt heeft om dat te verwerkelijken, dan pas ik dat toe. Gelukkig of God-zij-dank hoeven we het wiel niet zelf steeds uit te vinden.

Je wilt nog altijd niet in gesprek zie ik.

In de tekst Onderscheiden van Verschijnselen en Zuiver Zijn, een basistekst van Asanga/Maitreya, met commentaar van Mipham, wordt in noot 42 gezegd: "Toch, nogmaals, als men zich vastklampt aan het bewustzijn leeg van dualisme van waargenomene en waarnemer als werkelijk bestaand, wordt het pad weer een obstakel en het definitieve doel (nges don), op natuurlijke wijze aanwezige wijsheid (rang byung ye shes) dat leeg is van dualisme en van alle conceptuele uitwijdingen, wordt niet gerealiseerd.

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 14-05-2014 17:17
Je verdedigt zo vurig iets wat helemaal niet jouw inzicht is.

Het enigste onmiddellijk inzichtelijke inzicht dat ik hier genoemd heb, is het in-zicht dat ik besta.
Dat weet ik zeker, ik hoef het niet te verdedigen, het is niet aan te vallen en het is uitgangspunt van zelfonderzoek. Terecht is het "mijn" inzicht.

Ach kom op, precies dit is onwetendheid
Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 14-05-2014 17:55
Je verdedigt zo vurig iets wat helemaal niet jouw inzicht is.

Het enigste onmiddellijk inzichtelijke inzicht dat ik hier genoemd heb, is het in-zicht dat ik besta.
Dat weet ik zeker, ik hoef het niet te verdedigen, het is niet aan te vallen en het is uitgangspunt van zelfonderzoek. Terecht is het "mijn" inzicht.

Ach kom op, precies dit is onwetendheid
Siebe

Wat is jouw inzicht dan? Dat je niet bestaat?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 14-05-2014 18:16
het definitieve doel (nges don), op natuurlijke wijze aanwezige wijsheid (rang byung ye shes) dat leeg is van dualisme en van alle conceptuele uitwijdingen, wordt niet gerealiseerd.

Goed, dan kunnen we beter zwijgen in plaats van zoveel woorden vuil maken.
Waarheid gaat altijd woorden te boven. Taal is slechts een medium om elkaars gedachten over te brengen. Zij wordt pas te hulp geroepen als er gedachten naar boven zijn gekomen. Andere gedachten komen op nadat de 'ik'-gedachte opkomt en dus is de 'ik'-gedachte de wortel van elke conversatie. Als je zonder gedachten blijft dan begrijp je een ander door de universele taal van de stilte. Stilte is eeuwig sprekend en pas in stilte wordt wijsheid gerealiseerd.

Tijdens een les op de Grdhrakuta berg toonde de Boeddha een lotus bloem aan het publiek. De mensen begrepen het gebaar niet, behalve Mahakasyapa die glimlachte. De Boeddha zei, "Ik heb de methode gevonden om het oog van de wijsheid volledig te openen en nirwana te bereiken. Het kan niet in woorden worden uitgedrukt, maar de overdracht overstijgt woorden. Vandaag geef ik het aan jou door, Mahakasyapa. Je moet voorzichtig zijn met deze methode en zorg dragen dat het altijd wordt overgedragen opdat het nooit verloren gaat."

(http://www.dailylifeverse.com/posts/images/2013/01/psalm-46-10.jpg?s=meta.image)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 14-05-2014 18:37
Wat is jouw inzicht dan? Dat je niet bestaat?

Dat er gehechtheid is
Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 14-05-2014 18:52
ja, erg lastig.

er is gehechtheid
en de ik die er is
heeft er last van
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 14-05-2014 19:01
het definitieve doel (nges don), op natuurlijke wijze aanwezige wijsheid (rang byung ye shes) dat leeg is van dualisme en van alle conceptuele uitwijdingen, wordt niet gerealiseerd.

Goed, dan kunnen we beter zwijgen in plaats van zoveel woorden vuil maken.
Waarheid gaat altijd woorden te boven. Taal is slechts een medium om elkaars gedachten over te brengen. Zij wordt pas te hulp geroepen als er gedachten naar boven zijn gekomen. Andere gedachten komen op nadat de 'ik'-gedachte opkomt en dus is de 'ik'-gedachte de wortel van elke conversatie. Als je zonder gedachten blijft dan begrijp je een ander door de universele taal van de stilte. Stilte is eeuwig sprekend en pas in stilte wordt wijsheid gerealiseerd.

Het gevaar bestaat dat een staat van conceptualiteit wordt aangezien voor niet conceptuele oorspronkelijke wijsheid. In Onderscheiden van Verschijnsel en Zuiver Zijn van Asanga met commentaar van Mipham wordt hierover het volgende gezegd (lastig stukje tekst, vertaling uit Engels):


"Omdat zulke wijsheid (niet conceptuele oorspronkelijke wijsheid, siebe) niet op een duidelijke en bevestigende manier beschreven kan worden voor diegenen wiens visie beperkt is tot “deze oever”, wordt diens essentie [gedefinieerd in termen van wat het niet is, namelijk, het] is helemaal niet conceptueel; niettemin realiseert het foutloos zuiver zijn- die realiteit die niet functioneert als een referentie van de focus en in relatie waarmee geen theoretische conclusies toepasbaar zijn- en doet dat zo op een manier die helemaal geen fixatie met zich meebrengt, zoals consistent is met zuiver zijn.

De gevallen die niet bekend maken wat in deze context wordt bedoeld met de term “niet conceptueel” omvatten een volledige afwezigheid van bewustzijn, geblokkeerde staten van bewustzijn, enzovoort, zoals verder in het onderstaande uitgewerkt.

Een louter ontbreken van het gedachteproces waarbij de uitwijdingen geassocieerd met wereldlijke conventies worden geconceptualiseerd door het vermengen van namen met hun referenties, wordt niet bedoeld met “niet conceptueel” net zoals er niet zulke conceptualiteit is in de geestesstroom van een pasgeboren kind of in die van een kalf, enzovoort, zonder dat dit is wat hier bedoeld wordt met “niet conceptueel”.
Hoewel het vermogen van het vermengen van term en referent aanwezig in de geestesstroom van een kind, een pasgeborene is niet betrokken in zo’n proces van associatieve waarneming en weet niet hoe zich bezig te houden met onderzoek en analyse; dus, het voorbeeld is geldig voor het geval in kwestie.
Enkel een juist transcenderen* van onderzoek en analyse, respectievelijke gekenmerkt als grof en subtiel, zoals de bewustzijnsstaat geassocieerd met het tweede niveau van meditatieve concentratie en opwaarts, zou ook niet niet conceptuele wijsheid zijn, noch zou een louter kalmering van concepten dat zijn, zoals in het geval van diepe slaap, bewustzijnsverlies, roes, en de staat van het rusten in het Evenwicht van Beëindiging**.
Er is ook het geval van dingen die niet conceptueel zijn in hun werkelijke samenstelling. Deze omvatten vormen en ieder ander object als ook het zintuigvermogen van het oog enzovoort, die materieel zijn en daarom niet conceptueel in hun ware aard, zonder dat het daarom niet conceptuele wijsheid is.
Predeterminatie, waarbij men zou kunnen denken, “Nu zal ik geen enkel concept vormen, welke dan ook”, zou ook niet niet conceptueel zijn, omdat het actief deelnemen aan predeterminatie in de zin van het op expliciete en bewuste manier denken, “Ik zal geen concept vormen”, een geval zou zijn van doelbewust mentaal grijpen hetgeen zelf het koesteren van toeschrijvingen met zich mee zou brengen en zou daarom niet conceptueel zijn.

Dit zijn de vijf gebieden wiens natuur zodanig is dat de term “niet conceptueel” wordt toegepast, de ongekwalificeerde uitsluiting die het concrete kenmerk van niet conceptuele wijsheid onthult.
Dus, niet conceptuele oorspronkelijke wijsheid zelf dient begrepen te worden dat te zijn dat niet extremen conceptualiseert of denkt in termen van enig aspect van conceptuele uitwijding, welke dan ook. Niet alleen dat, het dient ook begrepen te worden de niet-refererende verwijlende natuur zelf te zijn, dat, zonder enig vervormend filter van twijfel, zichzelf op oorspronkelijke wijze kent door het licht van intiem, gedetailleerd zelf gewaarzijn dat van binnenin schijnt. 
* “correct transcendence”, ** “Equilibrium of Cessation”

Siebe
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 14-05-2014 19:12
het definitieve doel (nges don), op natuurlijke wijze aanwezige wijsheid (rang byung ye shes) dat leeg is van dualisme en van alle conceptuele uitwijdingen, wordt niet gerealiseerd.

Goed, dan kunnen we beter zwijgen in plaats van zoveel woorden vuil maken.
Waarheid gaat altijd woorden te boven.

Je rukt het citaat teveel uit zijn verband en daarom zet ik het hier weer volledig terug.

-"Toch, nogmaals, als men zich vastklampt aan het bewustzijn leeg van dualisme van waargenomene en waarnemer als werkelijk bestaand, wordt het pad weer een obstakel en het definitieve doel (nges don), op natuurlijke wijze aanwezige wijsheid (rang byung ye shes) dat leeg is van dualisme en van alle conceptuele uitwijdingen, wordt niet gerealiseerd.

Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 14-05-2014 19:26
bemerking:

hier en daar boeiende conversatie,
maar zie dat het een beetje on topic
komt.

Wat waarheid is of de natuur ervan
is verder wel een eigen topic waard.

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 14-05-2014 19:49


het definitieve doel (nges don), op natuurlijke wijze aanwezige wijsheid (rang byung ye shes) dat leeg is van dualisme en van alle conceptuele uitwijdingen, wordt niet gerealiseerd.

Goed, dan kunnen we beter zwijgen in plaats van zoveel woorden vuil maken.
Waarheid gaat altijd woorden te boven. Taal is slechts een medium om elkaars gedachten over te brengen. Zij wordt pas te hulp geroepen als er gedachten naar boven zijn gekomen. Andere gedachten komen op nadat de 'ik'-gedachte opkomt en dus is de 'ik'-gedachte de wortel van elke conversatie. Als je zonder gedachten blijft dan begrijp je een ander door de universele taal van de stilte. Stilte is eeuwig sprekend en pas in stilte wordt wijsheid gerealiseerd.

Tijdens een les op de Grdhrakuta berg toonde de Boeddha een lotus bloem aan het publiek. De mensen begrepen het gebaar niet, behalve Mahakasyapa die glimlachte. De Boeddha zei, "Ik heb de methode gevonden om het oog van de wijsheid volledig te openen en nirwana te bereiken. Het kan niet in woorden worden uitgedrukt, maar de overdracht overstijgt woorden. Vandaag geef ik het aan jou door, Mahakasyapa. Je moet voorzichtig zijn met deze methode en zorg dragen dat het altijd wordt overgedragen opdat het nooit verloren gaat."

(http://www.dailylifeverse.com/posts/images/2013/01/psalm-46-10.jpg?s=meta.image)

omdat isa de psalm 46:10 niet in juiste betekenis ziet, plaatst of begrijpt...?
daarom dit:

MEDITATION AND PSALM 46:10
Does "be still" mean to meditate or practice contemplative prayer?
Many people quote the first part of Ps. 46:10, "Be still and know that I am God," to endorse a form of meditation that involves techniques on "quieting" the mind or going beyond the mind. Is this what this verse is talking about?
As always, one must look at the whole passage and see the context of the statement, especially since the Bible was not written in verses; chapters and verses were added centuries later. In one translation, the phrase is not "Be still" but "Cease striving." The New American Standard has, "Cease striving and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth." Young's Literal renders it, "Desist, and know that I [am] God, I am exalted among nations, I am exalted in the earth."
The context is a reprimand about submitting to God in the midst of nations warring against God. The 1599 Geneva Study Bible's comments on verse 10 say that God is warning those "who persecute the Church to cease their cruelty: for also they will feel that God is too strong for them against whom they fight." This is because the preceding two verses say:
"Come, behold the works of the LORD, Who has wrought desolations in the earth.
He makes wars to cease to the end of the earth; He breaks the bow and cuts the spear in two; He burns the chariots with fire."
This is clearly talking about the power and might of God to the nations who have disregarded Him.
Another commentary renders the literal meaning of verse 10 as: "Leave off to oppose Me and vex My people. I am over all for their safety." This is a warning from God to His enemies (Robert Jamieson, A. R. Fausset and David Brown, Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible (1871), http://bible.crosswalk.com/Commentaries/JamiesonFaussetBrown/jfb.cgi?book=ps&chapter=046.
Matthew Henry's words on verse 10 are that it means "Let his enemies be still, and threaten no more, but know it, to their terror, that he is God, one infinitely above them, and that will certainly be too hard for them; let them rage no more, for it is all in vain" (http://www.blueletterbible.org/tmp_dir/c/1068777164-1577.html).
Charles H. Spurgeon's remarks on verse 10 are "Hold off your hands, ye enemies! Sit down and wait in patience, ye believers! Acknowledge that Jehovah is God, ye who feel the terrors of his wrath! Adore him, and him only, ye who partake in the protection of his grace" (from The Treasury of David, (http://bible.crosswalk.com/Commentaries/TreasuryofDavid/tod.cgi?book=ps&chapter=046&verse=010).
The earlier verses in chapter 46 tell those who trust in the Lord not to fear:
"Therefore we will not fear, though the earth should change; And though the mountains slip into the heart of the sea; Though its waters roar {and} foam, Though the mountains quake at its swelling pride."
Why not fear? Because God is there and He is mighty. Therefore, the passage goes on to say, those who fight against God should cease and realize His might, and that He will be exalted over all. Verse 10 is a warning to those warring on God; it is a rebuke.
From the context of the passage, without even consulting commentaries, one can clearly see that verse 10 has nothing to do with meditation, but is rather a reprimand to those who are "striving" against God. They are to stop striving and realize His power, and that their efforts against God are futile.
This verse is not about becoming absolutely still to "listen" to God. There is no Biblical support in this verse or any other for practicing certain breathing techniques, for repeating a phrase over and over, for letting the mind go blank, or for going beyond thinking in order to experience a "merging" with God, as taught in spiritual techniques adapted from Buddhism for Christians, or as taught in mystical teachings usually labeled as contemplative or centered prayer.
In contrast, God's word teaches us to think and use our mind. Rational thinking and reason flow from the nature of God. We can be still or quiet, of course, in order to contemplate God and His perfect love, justice, and mercy. We can be still and appreciate His might. But we do not need to numb our brains or create a mystical experience to do so; in fact, these techniques will hinder us from practicing true contemplation.
Much confusion today comes from various meanings of the word "meditation." When we are exhorted to meditate on God's word, it means to ponder, to deeply reflect, and to contemplate the meaning of a passage. The word translated as "meditation" in several verses in the Psalms means to meditate in the sense of reflecting upon. In fact, the New Living Translation uses the word "thought" for "meditation" in several of these passages, such as in Ps. 19:14: "May the words of my mouth and the thoughts of my heart be pleasing to you." We are to seek to understand God's word with our minds, not to empty the mind, or to bypass the mind for a merging with God.
Ps. 46:10, far from endorsing a mystical meditative state, is stating to the hearers that they should be in awe of God as the Sovereign Ruler. How ironic that God's words in this verse are misused to support mystical meditation techniques when the verse itself is a rebuke to pay attention to God's might!
http://christiananswersforthenewage.org/Articles_MeditationPsalm.html
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 15-05-2014 07:17
Dat er gehechtheid is

Zijn gaat vooraf aan gehecht zijn.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 15-05-2014 07:22
omdat isa de psalm 46:10 niet in juiste betekenis ziet, plaatst of begrijpt...?

Wie of wat bepaalt wat de "juiste betekenis" is?

Hier is de levensgeschiedenis van de oprichtster van de door jou aangehaalde site:
http://christiananswersforthenewage.org/AboutCANA_SpiritualJourney.html

Eén quote uit dat stuk:

"Spiritually, I had been in a grave with the buddhas and the gurus and the seekers of wisdom who had rejected the truth of Christ. The complicated and intricate studies that had enthralled me, the endless layers of truths and realities I had pursued, the constant effort to evolve, the paranormal experiences, the need to believe in one's own goodness at all costs, were all a maze and a trap.

The truth was simple enough for a child because the truth is a Person. Jesus did not teach the way or say He had a way. He said that He is the way."

En zo zij we weer helemaal on-topic Dirk  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 15-05-2014 13:14
Dat er gehechtheid is

Zijn gaat vooraf aan gehecht zijn.

Je kunt bijvoorbeeld een proces van eliminatie doorlopen. Je kunt bijvoorbeeld een tand of kies moeten missen. Is het gevoel van "Ik besta" nu aangetast? Hoe zit dat als je een been moet missen of zelfs al je ledematen? Waarschijnlijk niet, toch?

Je kunt tijden hebben dat je niks ruikt. Verdwijnt bij het ontbreken van die zintuigelijk waarneming het gevoel van Ik besta? Niet toch? Sommige mensen zijn doof, blind en hebben zij geen gevoel van Ik besta?
Stel nu dat je momenten meemaakt dat er geen gedachten zijn, verdwijnt dan ook het gevoel van Ik besta? Nee. Dus het gevoel van ik besta lijkt ook niet erg af te hangen van zintuiglijke waarnemingen, inclusief de mentale zaken zoals gedachten, impulsen etc.

Het is wel zo dat wij het als heel bedreigend kunnen ervaren wanneer dit afwezig is. Het vergt training, oefening om zeg maar je veilig en vertrouwd te voelen met bijvoorbeeld de afwezigheid van gedachten.
Niet voor iedereen voelt dit vanzelf, op natuurlijke manier, veilig en vertrouwd aan. Dus je kunt stellen dat er aldoor op de achtergrond een conceptueel proces loopt dat ons Ik-gevoel veilig stelt en controleert, ja zelfs invult. Dit heeft iedereen maar vrijwel niemand kent dit. Onbewust leven alle mensen zo in een hele vertrouwde en bekende wereld en is er zo van binnenuit een gevoel van veiligheid. Dit kan onderuit worden gehaald door bijvoorbeeld psychose.
Die behoefte aan vertrouwdheid lijkt niet bij ieder mens hetzelfde. De ene mens kan bijvoorbeeld zonder angst hallucinerende drugs-ervaringen doorstaan, blijft er bij, wetend dat alles enkel illusie is en een andere raakt totaal van slag en wordt knettergek. Ik zit meer in de categorie mensen die alles van nature eng vindt en verlangt naar overzicht, duidelijkheid, orde, vertrouwdheid. Ik ga geen hallucinerende paddo's nemen! Dit terzijde:-)

Stel nu dat je perceptie op zaken verandert. Je kent dit wel. Soms ben je wat donker gestemd en soms is er opeens een soort optimisme, inspiratie in je geest. Is er nu iets verandert in het gevoel van Ik besta? Ik denk wel iets. Waarschijnlijk voel je je meer levend, meer aanwezig ook. Gevoelens van blijdschap, vrolijkheid, een soort frisheid, die brengen toch een andere kwaliteit van het Ik-gevoel met zich mee.
Toch is het ergens ook een bijzaak in zoverre "ik besta" er niet van afhangt.

Er worden volgens mij verschillende soorten licht onderscheiden. Ik denk dat dit het psychisch of mentaal licht is. Voor mijn gevoel zit dit in ieder geval in je hoofd, ter plaatse van het brein. Ik denk dat dit iets mentaals is. De gewone geest, het duale bewustzijn heeft denk ik ook zo zijn eigen glans, licht. Maar als elk gevoel van blijdschap of geluk verdwijnt en daarmee ook dat (mentale) licht aspect dan begint dat gevoel van ik besta, het gevoel van een persoon te zijn, aangetast te worden.

Zo kun je zeg maar een proces doorlopen van wat je allemaal kunt weglaten, zonder dat "ik besta" in het gedrang komt.  Dit gevoel van Ik besta lijkt iets te maken te hebben met het aspect van licht maar ik denk niet dat dit het helder licht is van de natuur van geest maar eerder psychisch licht of mentaal licht. Ik weet hier het fijne niet van maar wrs moet je dit onderscheiden van helder licht waarvan gezegd wordt dat dit de natuur van geest is. Dit psychisch licht dat definieert jou wrs als persoonlijkheid.

Dit psychisch licht dat dooft ook weer. S' avonds gaat het uit zeg maar. Er is dan geen bewuste ervaring meer, dus geen waarnemingen, maar ook geen gevoel van Ik besta; van een waarnemer die alles ervaart en bewust is van zichzelf. Daarom valt er ook zo goed te twijfelen aan dit "Ik besta".
Ook overdag komen momenten voor dat er geen gevoel is van ik besta.

Is dit enkel een opvoering van het brein? Is het "Ik besta" gevoel de straling of activiteit die van het brein uitgaat? Het intellectuele schijnsel? Het mentale of psychische licht? Is dit hetzelfde als het heldere licht waarover de meesters spreken?

Siebe


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 15-05-2014 18:00
En zo zij we weer helemaal on-topic Dirk  ;)
isa
dat was inderdaad de bedoeling van de post
en dan verschijnt siebe

siebe zou je misschien van je laatste post een nieuw topic kunnen starten
(als dat mogelijk is tenminste)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 15-05-2014 18:11
Dat is mogelijk.
Als dat gebeurd is kan ik deze laatste
drie reakties dan hier verwijderen.

Topictitel bijvoorbeeld:

zijn,bewustzijn en materie., wat is werkelijkheid in Boeddhisme.

Maar Je weet vast zelf wel een mooie Siebe.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 15-05-2014 19:14
Dat is mogelijk.
Als dat gebeurd is kan ik deze laatste
drie reakties dan hier verwijderen.

Topictitel bijvoorbeeld:

zijn,bewustzijn en materie., wat is werkelijkheid in Boeddhisme.

Maar Je weet vast zelf wel een mooie Siebe.

Ik hoop dat IssaBoeddha vanuit haar kennis van Dzogchen iets meer kan vertellen over eventuele verschillende soorten licht die worden onderscheiden. Misschien, als hij daar zin in heeft, kan hij bij het formuleren van een reactie dit in een nieuw topic starten?

Over zijn, bewustzijn en materie kunnen we ook een aparte topic maken maar ik ben nu even uitgeblust:-)

Siebe, asTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 15-05-2014 19:34
uitgeblust geloof ik ja..

in de eerste zin is isa een vrouw
en in de volgende zin een man
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 15-05-2014 19:41
uitgeblust geloof ik ja..

in de eerste zin is isa een vrouw
en in de volgende zin een man
ook gezien, verwarrend zo vrouw man
isa postte puinzooi
er bestaat rotzooi en puinhoop
maar puinzooi is iets nieuws
ook verwarrend

kom laten we allen nog meer verwarring stichten
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 15-05-2014 19:57
uitgeblust geloof ik ja..

in de eerste zin is isa een vrouw
en in de volgende zin een man

Ja, heel gek. IssaBoeddha is volgens het forum een mannetje maar ik krijg alsmaar een vrouw op me af.
Ik praat echt met een vrouw, niet? Ik ben in verwarring:-)

Siebe, mannetje
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 15-05-2014 20:09
zo heb ik dat eigenlijk ook gezien :-[
in vermomming  >:(
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 15-05-2014 20:14
...verwarring
neemt toe...

geen christen
geen boeddhist
geen man
geen vrouw
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 15-05-2014 20:16
alleen leegte  :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 15-05-2014 20:19
de leegte
van de geest
is zijn
onvindbaarheid
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 15-05-2014 20:30
te moeilijk voor me
+
(leegte is leegte en dat is gewoon niet te vinden, in elke vorm is het wel te zien)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 15-05-2014 22:07
...verwarring
neemt toe...

geen christen
geen boeddhist
geen man
geen vrouw

krijg er geen vat op:-)

Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 15-05-2014 22:50
Da's maar goed óók.
Had in een paar belichamingen de rol van christen, boeddhist, jood, man en vrouw.
Van moslim en/of transgender kan ik me niets herinneren.
Was allemaal niet wat ik ben. Dat overstijgt elke rol.
Leegte is altijd vol van alle mogelijkheden en leeg van manifestaties en/of emanaties  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 15-05-2014 22:56
Over Sybes stuk hier boven over conceptualiteit, dat ik wel een ontzettend ingewikkeld stuk vind om te lezen, nog even dit.
Alle geschillen op religieus gebied komen neer op een strijd die gevoerd wordt vanwege een geloof in de werkelijkheid van concepten en nobele verhalen. Pas het volledig loslaten van alle concepten en verhalen maakt het mogelijk dat vrede werkelijkheid wordt.
Zo, dan zijn we ook wat dit betreft on topic
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 15-05-2014 23:35
Over Sybes stuk hier boven over conceptualiteit, dat ik wel een ontzettend ingewikkeld stuk vind om te lezen, ....

Soms is het best lastig vertalingen soepel te laten verlopen. De introductie tot het stukje is eigenlijk dat niet conceptuele oorspronkelijke wijsheid niet goed beschreven kan worden en daarom wordt het benaderd vanuit wat het niet is, opdat beoefenaars via een proces van eliminatie zich niet vergissen.

Wat het niet is,  is louter een afwezigheid van gedachten, een louter kalmering enz...die zaken dus die in het stukje vet gedrukt zijn. Die vijf gevallen waarin er conceptualiteit afwezig lijkt,  moeten niet verward worden met niet conceptuele oorspronkelijke wijsheid. Men noemt dit pseudo niet conceptualiteit, dus het lijkt er op, maar het is het niet. Aan ons de kunst dus om pseudo van echte niet-conceptualiteit te onderscheiden.

Het is natuurlijk erg belangrijk dat je je als beoefenaar je hierin niet vergist. Als je bijvoorbeeld het als je object van meditatie maakt om gedachtenloosheid te beoefenen, denkend dat dit gelijk is aan niet conceptuele oorspronkelijke wijsheid, dan zou je wel eens verkeerd bezig kunnen zijn.

Maar het stukje gaat dus over een proces van eliminatie. Door te beschrijven wat het niet is, in vijfvoud, hoopt de schrijver dat we via meditatie tot de juiste herkenning komen van wat het wél is.

SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 15-05-2014 23:49
De introductie tot het stukje is eigenlijk dat niet conceptuele oorspronkelijke wijsheid niet goed beschreven kan worden en daarom wordt het benaderd vanuit wat het niet is, opdat beoefenaars via een proces van eliminatie zich niet vergissen.

Dan hebben we hier een overeenkomst met de jnana yoga en Sri Ramana's vichara (zelfonderzoek), via "niet dit...niet dat..." (neti... neti...). En ook wat God is, wordt vaak benaderd vanuit wat God niet is.
Drie verschillende tradities met drie identieke benaderingen dus.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 16-05-2014 19:22
De introductie tot het stukje is eigenlijk dat niet conceptuele oorspronkelijke wijsheid niet goed beschreven kan worden en daarom wordt het benaderd vanuit wat het niet is, opdat beoefenaars via een proces van eliminatie zich niet vergissen.

Dan hebben we hier een overeenkomst met de jnana yoga en Sri Ramana's vichara (zelfonderzoek), via "niet dit...niet dat..." (neti... neti...). En ook wat God is, wordt vaak benaderd vanuit wat God niet is.
Drie verschillende tradities met drie identieke benaderingen dus.
isa


er zijn goden/demonen net zoals er mensen zijn
je kan in de greep zijn van...
dat is allemaal mogelijk
maar in essentie zijn er geen goden/demonen/mensen noch dit noch dat
er is enkel leegte

het is overbodig het begrip god daar op te kleven
zelfs zie ik dat als mensen willen misleiden
de reden heb ik nog niet achterhaald
maar ga ze eens uit de neus van isa peuteren

+
in essentie... zou beter zijn in werkelijkheid
de verbeelding vormt
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 16-05-2014 21:02

maar in essentie zijn er geen goden/demonen/mensen noch dit noch dat
er is enkel leegte

het is overbodig het begrip god daar op te kleven

Dan is het óók overbodig op leegte het begrip Boeddhanatuur of welk ander begrip dan ook te kleven.
Je herhaalt het mantra "er is enkel leegte" zó vaak, dat het inhoudsloos en nietszeggend wordt. Daarmee maak je het tot een holle frase. Voor zo'n nihilisme pas ik graag.
En mijn neus is slechts leegte. Daar valt niks te peuteren.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 16-05-2014 23:24
Leegte is een ander woord voor: afhankelijk ontstaan.
Leegte wil zeggen dat verschijnselen en personen
niet konkreet,vanuit eigen kracht bestaan.
Het begrip leegte heeft betrekking op de aard van het bestaan.

En niet zozeer op de natuur of aard van de geest.
Want die bestaat nu juist weer wel vanuit eigen kracht.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 17-05-2014 09:00
Het begrip leegte heeft betrekking op de aard van het bestaan.

En niet zozeer op de natuur of aard van de geest.
Want die bestaat nu juist weer wel vanuit eigen kracht.

Waarbij natuurlijk de vraag blijft, waaruit dat uit 'eigen' kracht bestaan eigenlijk bestaat.
Van de dualistische geest, heb ik juist de indruk, dat deze niet uit 'eigen' kracht bestaat, maar afhankelijk is.
Als je een beeld kunt gebruiken, dan is het als de maan, die schijnbaar licht geeft, terwijl het licht van de maan slechts de weerkaatsing is van het zonlicht.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 17-05-2014 15:20
Leegte is een ander woord voor: afhankelijk ontstaan.
Leegte wil zeggen dat verschijnselen en personen
niet konkreet,vanuit eigen kracht bestaan.
Het begrip leegte heeft betrekking op de aard van het bestaan.

En niet zozeer op de natuur of aard van de geest.
Want die bestaat nu juist weer wel vanuit eigen kracht.

De term leegte wordt ook gebruikt om te verwijzen naar het ruimtelijk, open of uitgestrekte aspect van geest.

De Chittamatrins beschouwen volgens mij geest als iets wat werkelijk inherent van zichzelf bestaat.
Andere scholen doen dit niet.
Siebe

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 17-05-2014 17:42
1.onderzoek
daar waar christenen niet twijfelen aan de perceptie
dat wat gezien is, is niet vervormd en is betrouwbaar
zie ik boeddhisten wel de perceptie onderzoeken,
wat gezien wordt is het resultaat van het brein
het brein kan enkel zien en vertalen waar het mee vertrouwd is
dat is net zoals een computer
het signaal dat binnenkomt en er is geen aangepaste modem
wordt dat niet geregistreerd, niet doorgegeven
en zo gaat er veel informatie verloren en bovendien
zo is er ook informatie die onjuist wordt geïnterpreteerd
zoiets dat onderzoeken christenen niet
en dat is wat ik wel ervaar in het boeddhisme
dat er onderzoek gevraagd wordt

2.autoriteit
er is geen god die het in de juiste richting zal sturen
als je de teugels als mens loslaat
gaat het een richting uit die niet heilzaam zal zijn
terwijl dat zo'n heersende opvatting is van christenen
boontje komt niet om zijn loontje
de dader wordt nooit door god gestraft
dat alles maakt iemand zichzelf wijs om maar zelf gelukkig te zijn
degene met macht zal schreeuwen
geef je over aan god, stop de staking

kan zo nog wat doorgaan
maar hou het hierbij


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 17-05-2014 20:13

maar in essentie zijn er geen goden/demonen/mensen noch dit noch dat
er is enkel leegte

het is overbodig het begrip god daar op te kleven

Dan is het óók overbodig op leegte het begrip Boeddhanatuur of welk ander begrip dan ook te kleven.
Je herhaalt het mantra "er is enkel leegte" zó vaak, dat het inhoudsloos en nietszeggend wordt. Daarmee maak je het tot een holle frase. Voor zo'n nihilisme pas ik graag.
En mijn neus is slechts leegte. Daar valt niks te peuteren.
waarom pas je graag daarvoor?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 18-05-2014 08:45
Leegte is een ander woord voor: afhankelijk ontstaan.
Leegte wil zeggen dat verschijnselen en personen
niet konkreet,vanuit eigen kracht bestaan.
Het begrip leegte heeft betrekking op de aard van het bestaan.

En niet zozeer op de natuur of aard van de geest.
Want die bestaat nu juist weer wel vanuit eigen kracht.

De Chittamatrins beschouwen volgens mij geest als iets wat werkelijk inherent van zichzelf bestaat.
Andere scholen doen dit niet.

Met 'aard van de geest' verwijs ik naar
de in dit topic genoemde boeddhanatuur.

Niet een of ander nivo van geest of bewustzijn, maar het allesubtielste, ongeboren, ongecreeerd, niet veroorzaakt en niet afhankelijk.

Lijkt mij dat dit niet gereserveerd is voor een sekte of traditie.


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 18-05-2014 12:41
waarom pas je graag daarvoor?

Voor mij is nihilisme een onvruchtbare benadering van het leven. Daarvoor is het te kostbaar.
Ik denk dat boeddhisten dat ook ingezien hebben met hun nadruk op het begrip Boeddha-natuur na wat genoemd wordt de 'Derde Rondwenteling' van het wiel van de Dharma.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 18-05-2014 16:14
1.onderzoek
daar waar christenen niet twijfelen aan de perceptie
dat wat gezien is, is niet vervormd en is betrouwbaar
zie ik boeddhisten wel de perceptie onderzoeken,
wat gezien wordt is het resultaat van het brein
het brein kan enkel zien en vertalen waar het mee vertrouwd is
dat is net zoals een computer
het signaal dat binnenkomt en er is geen aangepaste modem
wordt dat niet geregistreerd, niet doorgegeven
en zo gaat er veel informatie verloren en bovendien
zo is er ook informatie die onjuist wordt geïnterpreteerd
zoiets dat onderzoeken christenen niet
en dat is wat ik wel ervaar in het boeddhisme
dat er onderzoek gevraagd wordt

2.autoriteit
er is geen god die het in de juiste richting zal sturen
als je de teugels als mens loslaat
gaat het een richting uit die niet heilzaam zal zijn
terwijl dat zo'n heersende opvatting is van christenen
boontje komt niet om zijn loontje
de dader wordt nooit door god gestraft
dat alles maakt iemand zichzelf wijs om maar zelf gelukkig te zijn
degene met macht zal schreeuwen
geef je over aan god, stop de staking

kan zo nog wat doorgaan
maar hou het hierbij

Ad 1.onderzoek
Generaliserend spreken over boeddhisten en christenen werkt volgens mij slechts polariserend.
Waar de opmerkingen over het brein aan refereren is voor mij onduidelijk. De suggestie wordt zelfs gewekt, als zouden christenen het brein niet onderzoeken. Dat lijkt echt nergens op.

Ad 2. autoriteit
Hier wordt een Gods-beeld gehanteerd waar zich volgens mij weinig christenen in kunnen vinden.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 18-05-2014 16:50
Leegte is een ander woord voor: afhankelijk ontstaan.
Leegte wil zeggen dat verschijnselen en personen
niet konkreet,vanuit eigen kracht bestaan.
Het begrip leegte heeft betrekking op de aard van het bestaan.

En niet zozeer op de natuur of aard van de geest.
Want die bestaat nu juist weer wel vanuit eigen kracht.

De Chittamatrins beschouwen volgens mij geest als iets wat werkelijk inherent van zichzelf bestaat.
Andere scholen doen dit niet.

Met 'aard van de geest' verwijs ik naar
de in dit topic genoemde boeddhanatuur.

Niet een of ander nivo van geest of bewustzijn, maar het allesubtielste, ongeboren, ongecreeerd, niet veroorzaakt en niet afhankelijk.

Lijkt mij dat dit niet gereserveerd is voor een sekte of traditie.

als je over dergelijke XXX begint is het duidelijk dat hier op de eerste plaats ervaring vereist is.
als je ze zelf niet hebt, dan neem je iets over
de kans is bijzonder groot dat het de waarheid gewoon niet is

dus dirk je ziet de vraag al komen, waar heb je die opvattingen vandaan?


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 18-05-2014 16:54
waarom pas je graag daarvoor?

Voor mij is nihilisme een onvruchtbare benadering van het leven. Daarvoor is het te kostbaar.
Ik denk dat boeddhisten dat ook ingezien hebben met hun nadruk op het begrip Boeddha-natuur na wat genoemd wordt de 'Derde Rondwenteling' van het wiel van de Dharma.

jij hebt het woord nihilisme gebruikt om mijn zienswijze te omschrijven
dus jij denkt dat ik een onvruchtbare benadering van het leven zou hebben
jij denkt te weten wat boeddhisten denken
terwijl je er langs zit dat je denkt te weten wat ik zou denken
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 18-05-2014 17:00
als je over dergelijke XXX begint is het duidelijk dat hier op de eerste plaats ervaring vereist is.
als je ze zelf niet hebt, dan neem je iets over
de kans is bijzonder groot dat het de waarheid gewoon niet is

dus dirk je ziet de vraag al komen, waar heb je die opvattingen vandaan?

luisteren
studeren
mediteren

maar in dit (* 1) geval is het veeleer een poging
de verschillen tussen diverse boeddhistische opvattingen,
zoals in dit topic onder andere naar voren zijn gekomen,
in een paar zinnen te verbinden.

*1 ''Leegte is een ander woord voor: onderling afhankelijk ontstaan.
Leegte wil zeggen dat verschijnselen en personen
niet konkreet,vanuit eigen kracht bestaan.
Het begrip leegte heeft betrekking op de aard van het bestaan.

En niet zozeer op de natuur of aard van de geest.
Want die bestaat nu juist weer wel vanuit eigen kracht.''

heeft ook niks met christendom te maken..maar ja...
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 18-05-2014 17:21
jij hebt het woord nihilisme gebruikt om mijn zienswijze te omschrijven

Misschien kun je mijn reactie iets zorgvuldiger lezen, dan kom je er wel achter wat ik nihilisme noem.
Het is in ieder geval niet je zienswijze, tenzij je zienswijze zich natuurlijk beperkt tot het mantrisch herhalen van de zin en dooddoener in een discussie 'er is enkel leegte'.

Citaat
jij denkt te weten wat boeddhisten denken

Net zoals jij en ik denken boeddhisten allemaal wat anders.
Op een gegeven moment in de geschiedenis zijn een aantal boeddhisten in ieder geval de nadruk gaan leggen op het concept boeddhanatuur om een al te nihilistische benadering van het concept leegte - dat vooral is benadrukt en uitgewerkt door Nagarjuna - af te zwakken. Tot welke richting jij je aangesproken voelt, weet ik echter niet. Ik constateer alléén dat je te pas en te onpas 'er is enkel leegte' herhaalt.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Tommy op 19-05-2014 10:51
Zoals jullie wel weten heb ik best moeite met het lezen van lange reacties, daarom reageer ik even alleen op de beginpost.
Ik ben ook Christelijk opgevoed, maar die 'programmering' zoals jij het noemt Y, die is bij mij niet zo goed gelukt. Het zit namelijk zo: ik heb redenen nodig om dingen te accepteren en te begrijpen.
Waarom zou ik in God geloven? Het antwoord is eigenlijk altijd geweest 'Daarom', of 'Het hoort nou eenmaal zo'. Daarom is het bij mij nooit blijven hangen, ondanks Christelijke opvoeding tot mijn 13de, ben ik er eigenlijk nooit echt naar teruggegaan. Net als het boeddhisme heeft het Christendom/De Bijbel vele goede, leerzame verhalen, maar het idee dat iemand tweeduizend jaar geleden voor mijn zonden is gestorven is gewoon onlogisch voor mij, net zoals het bestaan van een god die alles bestuurt.
Toen ik aan het boeddhisme 'begon', was alles echter meteen erg logisch. Waarom zou ik boeddhist zijn? Omdat ik niet wil lijden. Omdat ik geloof dat liefde belangrijk is en omdat alles wat de boeddha zegt me aanspreekt.

Daarom val ik niet terug op het Christendom, er is mij nooit logische redenering gegeven.
Als ik ooit kinderen krijg (het zal niet binnenkort zijn), neem ik me voor altijd de juiste redenen en duidelijkheid te geven. Dus niet "Ga naar je kamer omdat ik het zeg.", maar "Ga naar je kamer omdat je dit en dat fout hebt gedaan."

Ik denk dat het elkaar tegenspreekt op vele gebieden zoals wat er gebeurt na de dood, of er een god is en wat de reden is van ons bestaan. Maar ook veel dingen zijn overeenkomstig, zoals ik al zei veel dingen in de verhalen van de boeddha en van Jezus Christus.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 19-05-2014 18:49
 :)
ja het boeddhisme richt zich naar het lijden, heel menselijk
niet naar de onderwerping / aanbidding van god = christenen

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 21-05-2014 08:21
de onderwerping / aanbidding van god = christenen

De weg van bhakti yoga of overgave is een effectieve en legitieme weg om de dictatuur van het ego te beëindigen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 21-05-2014 09:41
de onderwerping / aanbidding van god = christenen

De weg van bhakti yoga of overgave is een effectieve en legitieme weg om de dictatuur van het ego te beëindigen.

Dat is mijn weg, IssaBuddha. Overgave aan God. Vandaar dat ik een Christen ben. ;)

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 21-05-2014 19:59
de onderwerping / aanbidding van god = christenen

De weg van bhakti yoga of overgave is een effectieve en legitieme weg om de dictatuur van het ego te beëindigen.

ik zie geen dictatuur van het ego
dus kan je eens net benoemen, wat er verkeerd zou zijn en wat de reden zou zijn dat er iets zou beëindigd moeten worden? Waar kom je over klagen? Wat is juist de reden dat je ontevreden bent daarover?

Bhakti yoga is inderdaad overgave aan een godheid
en heeft niets met de god van de christenen vandoen
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 21-05-2014 20:04
de onderwerping / aanbidding van god = christenen

De weg van bhakti yoga of overgave is een effectieve en legitieme weg om de dictatuur van het ego te beëindigen.

Dat is mijn weg, IssaBuddha. Overgave aan God. Vandaar dat ik een Christen ben. ;)

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
zoals net gepost
hoogstwaarschijnlijk ben je in de ban van een godheid
en dat zie je voorlopig nog niet of nooitTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 21-05-2014 22:31
Waar kom je over klagen? Wat is juist de reden dat je ontevreden bent daarover?

Ik klaag nergens over en ben ook niet ontevreden.
Jij ziet weer spoken: de spoken van je eigen projecties, die je voor werkelijk houdt. Dat IS de dictatuur van je ego die jij niet ziet.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 22-05-2014 08:32
de onderwerping / aanbidding van god = christenen

De weg van bhakti yoga of overgave is een effectieve en legitieme weg om de dictatuur van het ego te beëindigen.

Dat is mijn weg, IssaBuddha. Overgave aan God. Vandaar dat ik een Christen ben. ;)

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
zoals net gepost
hoogstwaarschijnlijk ben je in de ban van een godheid
en dat zie je voorlopig nog niet of nooit

Ik heb elders hier waargenomen, dat u een "dit" aanneemt, waarmee u onder andere God wilt laten vervallen. U bent duidelijk een atheïst of een agnost, zoals men dat pleegt te noemen. U gaat kennelijk uit van een iets-isme, en stelt dat via uw gebruikelijke superioriteitsgevoel boven de God waarin ik geloof. Het is uw goed recht om niet in God te geloven, maar laat mij gewoon mijn geloof belijden en stop gewoon eens met neerbuigend te doen over andermans religie. Tot nu toe lukt u dat slecht, maar misschien kunt u het toch proberen. Enne, "dit" lijkt onbepaald, maar het iets-isme is ook een geloof,  omdat het uitgaat van "iets". Er zijn veel mensen die beweren dat ze niet in God geloven,  maar wel dat er "iets" is. Uw "dit" lijkt daar verdacht veel op, maar ik vermoed dat u dat wel weer zult ontkennen. Net als dat u ontkent dat bhakti yoga in haar devotie lijkt op het Christelijke geloof,  waar aanbidding ook een zeer belangrijke rol speelt. Liefde voor God, of Gods liefde voor de gelovige stelt het hart centraal, en is dus devotioneel van aard. Uiteraard verschillen de Hindoegoden van de God van de Christenen,  maar de devotie komt op hetzelfde neer.

Met beleefde groet,

Basho Roshi.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 22-05-2014 20:28
Waar kom je over klagen? Wat is juist de reden dat je ontevreden bent daarover?

Ik klaag nergens over en ben ook niet ontevreden.
Jij ziet weer spoken: de spoken van je eigen projecties, die je voor werkelijk houdt. Dat IS de dictatuur van je ego die jij niet ziet.
je klaagt over het ego
je wilde de dictatuur van het ego beëindigen?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 22-05-2014 20:40
de onderwerping / aanbidding van god = christenen

De weg van bhakti yoga of overgave is een effectieve en legitieme weg om de dictatuur van het ego te beëindigen.

Dat is mijn weg, IssaBuddha. Overgave aan God. Vandaar dat ik een Christen ben. ;)

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
zoals net gepost
hoogstwaarschijnlijk ben je in de ban van een godheid
en dat zie je voorlopig nog niet of nooit

Ik heb elders hier waargenomen, dat u een "dit" aanneemt, waarmee u onder andere God wilt laten vervallen. U bent duidelijk een atheïst of een agnost, zoals men dat pleegt te noemen. U gaat kennelijk uit van een iets-isme, en stelt dat via uw gebruikelijke superioriteitsgevoel boven de God waarin ik geloof. Het is uw goed recht om niet in God te geloven, maar laat mij gewoon mijn geloof belijden en stop gewoon eens met neerbuigend te doen over andermans religie. Tot nu toe lukt u dat slecht, maar misschien kunt u het toch proberen. Enne, "dit" lijkt onbepaald, maar het iets-isme is ook een geloof,  omdat het uitgaat van "iets". Er zijn veel mensen die beweren dat ze niet in God geloven,  maar wel dat er "iets" is. Uw "dit" lijkt daar verdacht veel op, maar ik vermoed dat u dat wel weer zult ontkennen. Net als dat u ontkent dat bhakti yoga in haar devotie lijkt op het Christelijke geloof,  waar aanbidding ook een zeer belangrijke rol speelt. Liefde voor God, of Gods liefde voor de gelovige stelt het hart centraal, en is dus devotioneel van aard. Uiteraard verschillen de Hindoegoden van de God van de Christenen,  maar de devotie komt op hetzelfde neer.

Met beleefde groet,

Basho Roshi.
ik ervaar je post dat je me wil zeggen wat ik moet doen en laten

ik heb geen enkele post gedaan waarvan ik u weerhoud uw geloof te belijden

ik heb hoegenaamd geen hoogwaardigheidsgevoel zoals u dat ziet

ik doe niet neerbuigend over uw gevoel, ik zie dat eenvoudig als een vergissing van je en bied je de waarheid die ik zie aan,
dat is niet neerbuigend, ik zie wat ik zie, jij ziet wat jij ziet

jij doet aan projectie en verwijt mij daarvan

ik zie niet dat je hart zou centraal staan in deze post

veel ikken

wel nodig als de d... je aanvalt
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 22-05-2014 21:31
de onderwerping / aanbidding van god = christenen

De weg van bhakti yoga of overgave is een effectieve en legitieme weg om de dictatuur van het ego te beëindigen.

Dat is mijn weg, IssaBuddha. Overgave aan God. Vandaar dat ik een Christen ben. ;)

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
zoals net gepost
hoogstwaarschijnlijk ben je in de ban van een godheid
en dat zie je voorlopig nog niet of nooit

Ik heb elders hier waargenomen, dat u een "dit" aanneemt, waarmee u onder andere God wilt laten vervallen. U bent duidelijk een atheïst of een agnost, zoals men dat pleegt te noemen. U gaat kennelijk uit van een iets-isme, en stelt dat via uw gebruikelijke superioriteitsgevoel boven de God waarin ik geloof. Het is uw goed recht om niet in God te geloven, maar laat mij gewoon mijn geloof belijden en stop gewoon eens met neerbuigend te doen over andermans religie. Tot nu toe lukt u dat slecht, maar misschien kunt u het toch proberen. Enne, "dit" lijkt onbepaald, maar het iets-isme is ook een geloof,  omdat het uitgaat van "iets". Er zijn veel mensen die beweren dat ze niet in God geloven,  maar wel dat er "iets" is. Uw "dit" lijkt daar verdacht veel op, maar ik vermoed dat u dat wel weer zult ontkennen. Net als dat u ontkent dat bhakti yoga in haar devotie lijkt op het Christelijke geloof,  waar aanbidding ook een zeer belangrijke rol speelt. Liefde voor God, of Gods liefde voor de gelovige stelt het hart centraal, en is dus devotioneel van aard. Uiteraard verschillen de Hindoegoden van de God van de Christenen,  maar de devotie komt op hetzelfde neer.

Met beleefde groet,

Basho Roshi.
ik ervaar je post dat je me wil zeggen wat ik moet doen en laten

ik heb geen enkele post gedaan waarvan ik u weerhoud uw geloof te belijden

ik heb hoegenaamd geen hoogwaardigheidsgevoel zoals u dat ziet

ik doe niet neerbuigend over uw gevoel, ik zie dat eenvoudig als een vergissing van je en bied je de waarheid die ik zie aan,
dat is niet neerbuigend, ik zie wat ik zie, jij ziet wat jij ziet

jij doet aan projectie en verwijt mij daarvan

ik zie niet dat je hart zou centraal staan in deze post

veel ikken

wel nodig als de d... je aanvalt

Ik schrijf u helemaal niks voor. Ik heb slechts aangegeven dat ik uw neerbuigend taalgebruik onprettig vind. U heeft het steeds over dat anderen zich van alles verbeelden en u komt hier de waarheid aanbieden. Uw waarheid, wel te verstaan. Wat verbeeldt u zich eigenlijk? Denkt u nu echt dat ik op uw bemoeienis zit te wachten? Altijd maar zeiken over het al dan niet bestaan van God. Ik heb sterk de indruk dat u iets heeft tegen mensen die een andere spiritualiteit hebben dan u. Eigenlijk zie ik bij u weinig spiritualiteit, eerder een eindeloze herhaling van uw stokpaardjes. Dat anderen zich maar wat inbeelden of verbeelden, en dat God niet bestaat, e.d. En dat het natuurlijk allemaal projecties zijn. Ik zie eigenlijk geen echte spirituele bijdragen van uw hand, waarover ik met u van gedachten zou kunnen wisselen. Slechts op negatieve wijze probeert u de ander op allerlei manieren af te troeven. Ik voorspel dat u dit uiteraard ook weer zal ontkennen of pareren met de opmerking dat ik me weer van alles verbeeldt. En dat u over een bijzondere helderheid beschikt. U beeldt zich natuurlijk niets in, ahem! Allemaal pogingen om uw superioriteitsgevoel te voeden. Misschien wordt het tijd om dat masker eens af te zetten?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 22-05-2014 21:37
dit is braaksel, niet willen en kunnen verteren
hopelijk heeft het je wat opgelucht om dit te posten
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 23-05-2014 07:35
je klaagt over het ego

Jij zeikt over een ander.  :-*
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 23-05-2014 08:13
Bhakti yoga is inderdaad overgave aan een godheid
en heeft niets met de god van de christenen vandoen

Ken je de God van "de" christenen dan zo geweldig goed, dat je dit met  zulke stelligheid kunt beweren?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 23-05-2014 08:16
Misschien wordt het tijd om dat masker eens af te zetten?

Er zal slechts leegte over blijven  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 23-05-2014 18:29
Waarnemer, waarnemen en wat waargenomen wordt, verschijnen gelijktijdig en zijn niet gescheiden.

Vergeleken met de tijd van Boeddha weten we nu veel meer over met name de werking van zintuigen en de neurologische activiteit die sensorische input in het brein veroorzaakt. Dit is te vinden op het web.
Het beste model lijkt mij dat er vanuit gaat dat er van buitenaf op ons lichaam prikkels inwerken. Je kunt dit hier nalezen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuig.

De sensorische activiteit op zichzelf is geen bewustzijn. Als er op je oog bijvoorbeeld licht valt en dat tot reacties leidt van de kegeltjes, is dat niet hetzelfde als zien. Zien doe je pas als die sensorische activiteit zich als het ware verspreidt via het zenuwstelsel naar het brein en dan met name de visuele schorsdelen. Het is mij een te ingewikkeld verhaal welke processen in het brein hierbij een rol spelen maar de sensorische activiteit is niet hetzelfde als bewustzijn.  Als tweede voorbeeld, als een molecuul zich bindt aan een receptorcel is dat moment nog geen bewuste gewaarwording van geur of smaak bijvoorbeeld. Als een geluidsgolf het trommelvlies in trilling brengt is dat moment nog niet hetzelfde als horen.

Ik las ergens dat het zo ongeveer 200 milliseconden zou duren na de eerste sensorische prikkel dat er een bewuste gewaarwording optreedt. Dus als wij iets ruiken zit dat molecuul al een tijdje op zijn plek aan de receptor. Het neemt tijd in beslag voordat de zintuiglijke prikkeling leidt tot actiepotentialen en die weer leiden tot activiteit in de betreffende schors die betrokken is bij bewuste ervaring.

Gelijktijdigheid is wrs een illusie die dus past bij een beleving die wij vanuit bewustzijn als mens hebben.

Ik zie geen reden waarom de prikkels die van buitenaf op de zintuigen inwerken en bewuste waarnemingen initieren niet los of onafhankelijk van die bewuste ervaring zouden bestaan. Ze ontstaan op een hele andere manier. Een gewaarwording van een klank, bijvoorbeeld, ontstaat op een hele andere manier, onder hele andere voorwaarden dan een geluidsgolf.

Overigens in boeddhisme staat bewustzijn voor verstoord/vertekend weten, is een aggregaat, dus bestaat uit vele delen, is tijdelijk en niet het Zelf, in tegenstelling tot wijsheid.

SiebeTitel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 23-05-2014 19:56
Misschien wordt het tijd om dat masker eens af te zetten?

Er zal slechts leegte over blijven  ;)

 :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 23-05-2014 21:08
dit is braaksel, niet willen en kunnen verteren
hopelijk heeft het je wat opgelucht om dit te posten

Een merkwaardige, maar opnieuw negatieve typering van u. Het is denk ik onderhand wel duidelijk dat u altijd een ontwijkende beweging maakt. U probeert eerst op allerlei manieren de ander te raken of belachelijk te maken. En wanneer u daarover kritiek terug krijgt, verzint u gewoon weer iets anders. Bijvoorbeeld uw stokpaardje dat de ander harteloos zou zijn of erger. Op deze wijze denkt uw ego steeds buiten schot te blijven. Helaas tevergeefs, want ik heb uw spelletjes door. Ik moet nog steeds een beetje lachen om uw persoonlijke kruistocht hier, om mensen die over God spreken van dit forum te weren. Waarna u prompt zelf een verhaal postte waarin het woord "God" diverse malen voorkwam. Dat is de weg van het ego, van uw inbeelding: niet beseffen wat u feitelijk zegt. Het ene moment iets ontkennen of verwerpen en het volgende moment het tegenovergestelde beweren. Gewoon met open ogen in de eigen valkuil kukelen. En nooit onderzoeken hoe iets daadwerkelijk in elkaar steekt. Maar wel oordelen en veroordelen wat u niet aanslaat, terwijl uw mening zich slechts baseert op generalisaties. Belangrijke details zijn u volstrekt vreemd.

Natuurlijk zult u ook dit weer gaan voorzien van uw merkwaardige etiketten. In ieder geval is mij duidelijk dat u niets zinnigs weet te zeggen over bijvoorbeeld het Christelijke geloof. En uw kennis over het Boeddhisme is ronduit bedroevend. Laat staan dat u iets zinnigs weet te posten over het onderwerp van deze topic. U vaart hoofdzakelijk op uw eigen bekrompen denkplan. En wat daar niet in past, verwerpt u radicaal.

U weet het allemaal zo goed, dat u zelfs in de dwaze illusie leeft dat u "de waarheid" spreekt en de ander daarvan zou moeten overtuigen.

Geen beleefde groet dit keer, maar een spiegel voor je hoofd,

Basho Roshi.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 25-05-2014 18:18
als u geen bezwaar hebt,
zet het even hier ook op dit topic.
http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1979.msg15147.html#msg15147
Realiseer u broeder, dat mensen altijd zaken verdraaien, altijd met een veroordelende vinger klaar staan. Realiseer u tevens broeder, dat wij hier "te kijk" staan als mensen die zich tot God richten en die geloven in Jezus Christus. Ik weet dat u dit ruimer wilt interpreteren dan ik, maar ik (h)erken veel van wat u hier post op dit forum. Maar zoals ik al vaker de laatste tijd heb gezegd: er zitten hier helaas lieden die er behagen in scheppen om de ander in een negatief daglicht te stellen. Vergeet niet dat Christus ooit zei dat we altijd vervolgd, bespot of vernederd zullen worden, omdat we Gods Naam eren en bidden voor de naaste. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe ik vertrapt werd omdat ik van Zenboeddhist een Christen werd en me wendde tot het Christelijke geloof. Ik werd en wordt opeens beschouwd als een indringer, een melaatse bijna. Er is slechts één Boeddhist geweest die mij geluk toegewenst heeft op mijn pad. De rest van deze zogenaamde "vredelievende" lieden bejegenen mij met wantrouwen en proberen op allerlei manieren om mij onderuit te halen. Maar dat kleeft aan hun handen, ik blijf steevast in Jezus Christus geloven en vertrouwen op God de Vader.

Met respectvolle groet,

Je broeder in Christus,

Basho Roshi :)

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Asgard19 op 29-05-2014 10:48
Hallo.

Ik zal eerlijk opbiechten dat ik niet alles heb gelezen, in principe lukt het mij al niet om 2 pagina's van een boek te lezen omdat er al snel verveling plaats vind en bij mij niks meer binnenkomt maar dan alleen puur de letters lees.

Waarschijnlijk weet elk forumlid hier meer over religie dan ik, daar ga ik dus ook niet mee rond strooien, maar zo leer ik wel beetje bij beetje.

Maar zoals bij elk ander forum zie ik een beetje dat andere religies of geloven of denkwijze op een of andere manier niet geaccepteerd word en dat er altijd mensen zijn die het *altijd* beter weten.

Vind het jammer om het hier ook te zien, maarja we zijn allemaal mensen en blijkbaar kan het niet zonder.

Het enige waar ik mij een beetje aan botste toen ik las dat vrijwel alleen de dalai lama andere geloven en of religies accepteert, kan je hierbij al melden dat dit niet waar is ( als enige en alleen het boeddhisme ). Misschien van de geestelijke leiders van nu, maar betwijfel ik dat. Enige wat de dalai lama voor heeft op de anderen is dat hij na zijn dood steeds weer terug komt ( zoals ze dat geloven ) en de andere geestelijke leiders word gewoon iemand anders benoemd.

Ook in het boeddhisme lees je wel is over schandalen, dat is overal zo omdat het met mensen te maken heeft.

Ben zelf katholiek opgevoed, echter toen ik jong was ( +/- 15 jaar ) en het erg slecht met mij ging zat ik mij af te vragen van waarom god?... Kreeg geen antwoord, het ging alleen nog maar slechter met mij en op een dag had ik met woede mijn kruis weggegooid en god van alles verwenst op negatieve manier... Dit ging nog jaren door en ondertussen toen ik ouder werd heb ik er spijt van, hoewel ik toch nog helaas in negatieve manier soms terug kwam in mijn negatieve spiraal tegenover god.
Nu maak ik er meer humor van, ik hoop dat god niet bestaat want anders krijg ik er toch van langs....

Heb fouten gemaakt en het is gebeurd, kan er niks meer aan doen en klaar.

Nu dat ik een paar jaar mij meer naar het boeddhisme trek weet ik eigenlijk niet als god bestaat of niet... Wil mij er ook niet te veel mee bezig houden want het helpt mij in principe niet verder, heb nu meer iets van mocht god bestaan dan leuk voor god ^^

Mijn zen meditatie leraar geloofd zelf niet in een god of meerdere goden, echter weet ook zij dat er boeddhisten zijn die wel in een god geloven, en zoals het eigenlijk hoort zij ze van: Het is toch prima zo?... Zij ging niet van alles vertellen waarom er geen god bestond of wat dan ook. Gewoon iedereen in hun waarden laten en een andermans mening respecteren in plaats van proberen alles onderuit te halen.

Wat ik trouwens wel heb is dat ik mij afsluit van mensen die zeggen als je dit of dat niet doet of zus niet geloofd dan ga je naar de hel of verdoemenis of krijg je een pak negatief karma over je heen. Ook werd ik daarmee bang gemaakt in het boeddhisme, uiteindelijk heb ik een zen boeddhist bezocht en die heeft mij geholpen om weer rustig te worden en dat het vaak op internet erg fatalistisch word omschreven en dat is bij alle religies en geloven zo. Het word vaak pas anders als je werkelijk praat met iemand face to face in plaats van internet.

Heb zelf ook wat problemen met het christelijk en islam geloof, vooral dat extreme gedoe en sommige verboden of zonden, maarja dan komt weer door de mens en zijn ideeën of waanzinnen. ( maar ook het boeddhisme heeft weer extreme kanten )

Soms word wel is gemeld van ja zie al die oorlogen dan van het christelijke en islam, ja dat klopt, god en allah worden voor de vreselijkste dingen misbruikt om waanzinnen van een mens goed te praten, echter was het echt niet anders geweest als iedereen boeddhist zou zijn, dan zou echter uit de naam van boeddha misbruik worden gemaakt. Dit is gewoon een macht object die misbruikt word door mensen.

Las laatst nog op internet dat boeddhisten moslims aan het verjagen waren omdat ze vonden dat de islam niet thuishoort... Zo zie je maar het gebeurd overal.

Dat ik meer heb met het boeddhisme en basho met christelijk, laat dat lekker zo en respecteer ieder zijn mening ongeacht dat je er mee eens bent of niet. Dat jij je bijvoorbeeld beledigt voelt door een ander zijn reactie betekent niet dat die ander ook bedoelde om je te beledigen.

Zou het juist niet prachtig zijn dat bijvoorbeeld dit forum iedereen accepteert ook al komt er hier iemand van een ander geloof en met een andere denkwijze?.... Dat kan toch prachtige discussies worden?... Je hoeft het niet eens te zijn maar je kan wel je verhaal kwijt.

Helaas merk ik te vaak als je een andere soort van denkwijze hebt dan in het algemeen van bijvoorbeeld een forum dat je weggejaagd word, het is mij 1x gebeurd, ben zelf vriendelijk gebleven maar ik kreeg toen allerlei reacties van oprotten en nog wat beledigende teksten. Hoewel ik door sommige leden ook gesteund werd waarom ik niet welkom zou zijn, maar je kan misschien wel begrijpen waarom ik uiteindelijk wel wegging na zoveel negativiteit.

Uiteindelijk dat ik las dat het forum dicht ging vanwege de vele spambots enzovoort werd er toch even een lach op mijn gezicht getoverd, weet dat het niet zo moet maar ach, ik ben ook een mens met gevoelens.

Dit wou ik gewoon even gezegd hebben, heb vooral de eerste 2 pagina's gelezen van dit onderwerp ( en basho zijn terugkeer onderwerp ), geen idee hoe het hier verder ging, maar van wat ik las is hierbij mijn reactie.

Het is vandaag een mooie dag dus geniet er van ^^
Titel: De uitgestoken hand
Bericht door: lord rainbow op 03-06-2014 20:04
Een boeddhistische herwaardering van Jezus zou een manier kunnen zijn om gevolg te geven aan de oproep van leraren als Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama om mogelijkheden voor bevrijding vooreerst te vinden in de vertrouwde vormen van ons eigen culturele erfgoed.

Onlangs had ik de eer en het genoegen de here Jezus te ontmoeten, heel persoonlijk en direct. Het was een volkomen onverwachte ontmoeting, een die mij met stomheid sloeg en een diepe indruk op mij heeft achtergelaten.

Tijdens meditatie rees een beeld op. Het was alsof ik naar een kaarsvlam keek waarvan het schijnsel zich vermengde met het licht dat binnenviel door een gebrandschilderd raam.

In die waas van schittering toonde zich een lichtwezen dat de gestalte aannam van, nee, nu eens niet van mijn goede vriend Amida, maar van Jezus. Zijn aanwezigheid was onmiskenbaar. Een gloed van liefde, de hand uitgestoken. Te zeggen dat ik hem ontmoette, is de taal van achteraf. Reconstruerend zou ik eerder zeggen dat het voelde alsof zijn presentie de mijne omsloot; ‘ik’ was deel van hem.

Beladen thema

Wat moet je met zo’n ervaring in een tijd en omgeving waarin gevoel voor de diepte van de Dharma maar al te vaak bekneld zit tussen enerzijds de behoefte aan snelle spirituele zelfverheffing, en anderzijds de aandrang bevestiging te zoeken bij koning wetenschap? En waarin door de erfenis van kerk en geloof alles wat maar zweemt naar christendom een beladen thema is voor veel boeddhisten?

Er gewoon over schrijven maar. Je kunt willen duiden, je kunt willen psychologiseren. Borrelde er bij deze voormalige zoon van het rijke roomse leven uit het opslagbewustzijn een oude herinnering op? Er zullen vast mensen zijn die verkiezen het zo te willen zien.

Zelf ben ik hier anders in komen te staan sinds het boeddhisme mijn verstaanshorizon steeds verder heeft omgewoeld. De trinitas van weleer, de drieëenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, heb ik al een half mensenleven geleden achter mij gelaten. Deze heb ik de afgelopen jaren, geleidelijk en aarzelend, verruild voor de trikaya, de boeddhistische driegeledingsleer die probeert te verklaren hoe Shakyamuni (alias Siddharta Gautama) zich verhoudt tot de wereld der verschijnselen en tot het domein waarin bodhisattva’s en reine landen hun eigen bestaan leiden.

Verbeelding en visioen

Met het achtervoegsel -kaya wordt zoiets aangeduid als lichaam, uitgestrektheid of sfeer. De historische manifestatie van de Boeddha in de persoon van Siddharta Gautama, deze vorm van oneindige leegte, wordt nirmanakaya genoemd.

Dharma heeft de dubbele betekenis van de leringen van de Boeddha, maar ook die van de door hem ontdekte ‘natuurwet’ van de werkelijkheid, het voorwaardelijk ontstaan, wat zoveel betekent dat alle fenomenen die aan ons verschijnen opkomen en ondergaan, afhankelijk van oorzaken en condities. Van die kant beschouwd kun je, als ware het met de ogen van een boeddha, in de werkelijkheid de werking zien van de Dharma, of de werkelijkheid zelf opvatten als Dharma. Dit aspect van de werkelijkheid heet dharmakaya, de uitgestrektheid van de boeddhistische natuurwet in tijd en ruimte.

Het sluitstuk van de trikaya vormt de sfeer die wordt genoemd sambhogakaya. Dit is de naam voor de ervaringswereld waarin boeddha’s en bodhisattva’s leven in hun reine landen, een veld van waarneming dat van oudsher toegankelijk heet te zijn voor wie zich, in diepe meditatie verzonken, openstelt voor de zeggingskracht van verbeelding en visioen.

Wij, die makkelijk praten over het onderbewuste alsof dit werkelijk bestaat, dienen ons te realiseren dat we in dit duiden van onze tijd hetzelfde zoeken en tasten naar woorden tegenkomen voor wat het boeddhisme van eeuwen her benoemde als sambhogakaya.

Verlichting

In de geschiedenis van het boeddhisme wordt de sfeer van de sambhogakaya vaak geassocieerd met licht en verlichting. Het is het verblijf van verlichte en bijna verlichte wezens, zoals Amida en Kanzeon, en mensen die een glimp van verlichting opvangen hebben er een inkijkje in.

Amida, de boedda niet alleen van oneindig leven maar ook van onmetelijk licht, is hier te vinden. Als er één figuur is die in aanmerking komt voor het predikaat lichtwezen, dan is het Amida wel. Is het te veel te veronderstellen dat met andere bodhisattva’s ook Jezus zou kunnen leven in de sfeer van de sambhogakaya en hieruit onder de juiste condities naar voren treedt en zich als lichtwezen aan een sterveling presenteert?

Ik durf deze vraag inmiddels wel bevestigend te beantwoorden. Zenboeddhisten hebben de geschiedenis door in Amida Boeddha een uitdrukking gezien van onze ware aard, onze boeddhanatuur. Je komt deze voorstelling tegen bij Bassui (veertiende eeuw) en bij D.T. Suzuki (twintigste eeuw). Jezus die je de hand reikt, is dat niet eveneens een uitnodiging om thuis te komen bij jezelf, om precies te zijn: bij je lege zelf?

In tweeduizend jaar christendom heeft de orthodoxie zich de Jezusfiguur toegeëigend en hem bij herhaling grondig door de wringer van het dogma gehaald. Maar sinds de vondst van fragmenten van het Thomas-evangelie op half vergane papyrusrollen in het midden van de twintigste eeuw, hebben we weer kunnen kennismaken met een Jezus die spreekt als een boeddhistische leraar en zegt dat we waarheid niet buiten onszelf moeten zoeken, maar in onszelf, in het hier en nu. Zo bezien verdient hij een plaatsje tussen de klassieke bodhisattva’s in het boeddhistische pantheon.

Vertrouwde vormen

Een boeddhistische herwaardering van Jezus zou een manier kunnen zijn om gevolg te geven aan de oproep van leraren als Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama om mogelijkheden voor bevrijding vooreerst te vinden in de vertrouwde vormen van ons eigen culturele erfgoed. Wie als boeddhist of boeddhistisch sympathisant bij christendom een gevoel van afwijzing bespeurt, doet er goed aan dit gevoel terdege te onderzoeken.

Wie weet wat er gebeurt wanneer de donkere wolken optrekken? Wat als in de heldere lucht van het hemelgewelf zich niet de grondeloze leegte openbaart, maar er een uitgestoken hand verschijnt? Is dat een reden om als boeddhist deze ervaring te verwerpen of op de vlucht te slaan? Ik zou zeggen: nee, juist niet.

Bron (http://boeddhistischdagblad.nl/30786-de-uitgestoken-hand/?utm_source=Ochtend-+en+avondedities+voor+het+BD&utm_campaign=4274d6d22e-avondeditie&utm_medium=email&utm_term=0_096a200e47-4274d6d22e-53697277)
Titel: Re:De uitgestoken hand
Bericht door: Y1010 op 03-06-2014 20:33


Onlangs had ik de eer en het genoegen de here Jezus te ontmoeten, heel persoonlijk en direct. Het was een volkomen onverwachte ontmoeting, een die mij met stomheid sloeg en een diepe indruk op mij heeft achtergelaten.

Tijdens meditatie rees een beeld op. Het was alsof ik naar een kaarsvlam keek waarvan het schijnsel zich vermengde met het licht dat binnenviel door een gebrandschilderd raam.

In die waas van schittering toonde zich een lichtwezen dat de gestalte aannam van, nee, nu eens niet van mijn goede vriend Amida, maar van Jezus. Zijn aanwezigheid was onmiskenbaar. Een gloed van liefde, de hand uitgestoken. Te zeggen dat ik hem ontmoette, is de taal van achteraf. Reconstruerend zou ik eerder zeggen dat het voelde alsof zijn presentie de mijne omsloot; ‘ik’ was deel van hem.Bron (http://boeddhistischdagblad.nl/30786-de-uitgestoken-hand/?utm_source=Ochtend-+en+avondedities+voor+het+BD&utm_campaign=4274d6d22e-avondeditie&utm_medium=email&utm_term=0_096a200e47-4274d6d22e-53697277)

zoals een paar keer al gepost en nog steeds opnieuw te posten
als er ook maar een kiem van gedachten zit van vertrouwen in het christelijke geloof
dan zal dat zich openbaren vooral in meditaties en ook in woorden
dat is de kracht van de verbeelding

Titel: Re:De uitgestoken hand
Bericht door: lord rainbow op 03-06-2014 21:28
De schrijver van het artikel benoemd dit ook
als een manier waarop het gezien kan worden:

Er gewoon over schrijven maar. Je kunt willen duiden, je kunt willen psychologiseren. Borrelde er bij deze voormalige zoon van het rijke roomse leven uit het opslagbewustzijn een oude herinnering op? Er zullen vast mensen zijn die verkiezen het zo te willen zien.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-06-2014 09:42
Dank je voor het plaatsen van het artikel "De uitgestoken hand" Dirk.
Dit stuk spreekt mij wel aan:

Citaat
In tweeduizend jaar christendom heeft de orthodoxie zich de Jezusfiguur toegeëigend en hem bij herhaling grondig door de wringer van het dogma gehaald. Maar sinds de vondst van fragmenten van het Thomas-evangelie op half vergane papyrusrollen in het midden van de twintigste eeuw, hebben we weer kunnen kennismaken met een Jezus die spreekt als een boeddhistische leraar en zegt dat we waarheid niet buiten onszelf moeten zoeken, maar in onszelf, in het hier en nu. Zo bezien verdient hij een plaatsje tussen de klassieke bodhisattva’s in het boeddhistische pantheon.

Eerder op deze forumdraad heb ik al vermeld dat ik Jezus zie als een bodhisattva (of avatar).
Velen gaan er ten onrechte van uit, dat bodhisattvas zich binnen het boeddhisme zouden moeten belichamen. Zelf heb ik dat nooit zo eenzijdig en/of beperkt bekeken. Bodhisattvas zijn (net zoals avatars overigens) volgens mij niet religie- of cultuurgebonden, maar worden geboren in alle culturen en religies.
Ze komen dáár ter wereld waar het Levende Woord van de Universele Dharma verloren is gegaan en "worden vlees" om de mensen weer te her-inneren aan hun Oorsprong en om ze opnieuw de Weg te wijzen.

                                      (http://4.bp.blogspot.com/-ERA6Ors9ReQ/T4W8EwN1OtI/AAAAAAAABDw/T26dKzuUlBE/s400/buddha-jesus.jpg)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 04-06-2014 12:44
De oproep van leraren als Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama om mogelijkheden voor bevrijding vooreerst te vinden in de vertrouwde vormen van ons eigen culturele erfgoed is een goed idee. Alleen is de huidige samenleving dermate veranderd, dat veel mensen, en ook veel jongeren, denken vanuit een kader dat seculier is. Uiteraard is onze traditie Christelijk, en is onze cultuur daar zelfs van doordrongen, ook al proberen velen dit te ontkennen. Wat met name veranderd is, is de beleving van wat “ik” denk te willen, wat “ik” denk dat juist is, wat “ik” zelf wel uitmaak. Er is als gevolg daarvan ook een verheerlijking van spiritueel shoppen aan de gang. Daarbij is de insteek dat men zelf zoekt, zelf vindt en zelf uitmaakt wat in de vocabulaire thuishoort en wat niet. De markt is overspoeld van boekjes over dat je van jezelf moet houden, dat alles goed komt, dat de mens in wezen goed is, en ga zo maar door. De huidige mens gelooft vooral in de wetenschap, de huidige mens gelooft in dat hij het zelf allemaal wel zal kunnen rooien. Dit is een geestesgesteldheid, waarin het Boeddhisme prima lijkt te passen. De Boeddha stelt dat men zelf moet onderzoeken, zelf de weg moet gaan, zelf moet toetsen wat waar is en wat niet waar, enzovoort. Dus is de huidige Westerling een prima voedingsbodem voor de aantrekkingskracht van de Boeddhistische leer. Alleen is het de vraag of men het zelf allemaal zou moeten uitmaken. Plukken we slechts dat er uit, wat ons past in ons spirituele straatje? Is het Boeddhisme maakbaar? Is het een Boeddhabeeld in de tuin geworden, omdat het in de spirituele mode is? Spreekt hier soms het ego, dat opnieuw via een omweg probeert om zelf uit te maken wat juist is en wat niet?

In het bovenstaande verhaal wordt aangegeven dat in de meditatie de schrijver of schrijfster een ontmoeting plaats heeft gehad met Jezus Christus. Op zich prima! Daarna gaat hij of zij uitwerken wat het Christelijke geloof zou zijn in relatie tot het Boeddhisme, en laat de Drie-eenheid in vergelijking met de trikaya de revue passeren, het boddhisattva-ideaal van Amida in vergelijking met Jezus Christus, enzovoort. En dan begint het categoriseren van wat dogma zou zijn en wat niet, en of Jezus een lichtwezen zou zijn net als Amida. En dat Hij de hand zou reiken, om thuis bij jezelf te komen, bij je “lege” zelf, wat dat dan ook moge zijn. De schrijver of schrijfster vervolgt met het afdoen van de orthodoxie als een toeëigening van een Jezusfiguur die grondig zou zijn gedogmatiseerd. Ik vraag me af of hier niet de karikatuur de intrede gaat doen, waarbij het Thomas Evangelie opeens als een soort “bewijs” wordt aangevoerd, dat de authentieke Christus in de volle glorie zou herstellen als een soort Boeddhistische leraar. Ik vraag me af of hier geen sprake is van het gevaar van vermenging van religies, want Jezus was immers geen Boeddhistische leraar, verre van dat. Doordat we in onszelf zouden moeten zoeken, en de schrijver of schrijfster dat denkt terug te vinden in dat Thomas Evangelie wordt Jezus in het Boeddhistische Pantheon geplaatst, het kastje waar de goedgekeurde heiligen worden bewaard?

Ik heb sterk de indruk, dat de schrijver of schrijfster zoekt naar een vorm om Jezus in zijn Boeddhistische kader te kunnen plaatsen, op grond van zijn of haar visioen van Christus. Ik vraag me af in hoeverre we in het Westerse spirituele denken niet toch weer worden geleid door onze verlangens, onze hebzucht en de verleiding niet kunnen weerstaan om onafgebroken kaders te stellen van wat wel authentiek zou zijn en wat niet. Ik zeg niet dat dit onderzoek altijd achterwege zou moeten blijven, maar ik zie steeds dat het oude liedje wordt herhaald. Dat men redeneert vanuit het eigen kadertje en vervolgens gaat vergelijken of een andere religie of religieuze figuur daar wel in past. Waarschijnlijk is dit menselijk, maar in mijn optiek ook gevaarlijk. Ik geloof niet in Christus als een Boeddhistische leraar. Ik heb al vaker gezegd dat er inderdaad bepaalde overeenkomsten lijken te zijn tussen de Boeddha en Christus. Maar er zijn ook grote verschillen. De Boeddha leefde in een land waarin het Hindoeïsme en het Brahmanisme een grote rol speelden. Een sterk Vedisch ingerichte cultuur. Dat is een andere benadering dan van de wereld waarin Christus participeerde. Jezus bevond zich te midden van de Joodse religie, de wet van Mozes. Uiteraard is de culturele bewoording niet automatisch een maatstaf voor authenticiteit. Ik ervaar de Boeddha als zeer authentiek, net als Christus. Toch kies ik voor Christus, niet omdat ik een kastje met goedgekeurde heiligen wil, maar omdat Christus nog beter bij mij past dan de Boeddha. Daarbij laat ik de Boeddha voor wat hij predikte, ik heb groot respect voor het Boeddhisme. Ik heb er veel van geleerd.

Laten we toch vooral oppassen voor vermenging, en oppassen voor het plaatsen van religieuze figuren in andermans religie of godsdienst. Het geciteerde stuk lijkt daar sterk naar te neigen. Ik ben dus minder positief over dat geciteerde schrijven, helaas. 

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-06-2014 13:59
Ik ervaar de Boeddha als zeer authentiek, net als Christus. Toch kies ik voor Christus, niet omdat ik een kastje met goedgekeurde heiligen wil, maar omdat Christus nog beter bij mij past dan de Boeddha.

Het is de vraag, of we hier wel kiezen moeten. Sommigen nemen toevlucht tot Gautama de Boeddha, anderen tot Jezus de Christus en weer anderen - waaronder schrijver dezes - tot beiden.
Het lijkt er op, dat de schrijver van het stuk daar óók toe neigt.
Ik zie het in ieder geval niet als een vermenging en ook al zou er sprake zijn van een vermenging of syncretisme, dan zie ik er nog niet direct de nadelen van.
In de geschiedenis is er vaker sprake geweest van een prachtige vermenging van culturen en hun religies.
Een voorbeeld daarvan is de taoïstisch-christelijke cultuur in China van de 7e t/m de 11e eeuw.
Informatie over deze cultuur kun je vinden in het boek van Martin Palmer: De Tao van Christus en het boek van Tjalling Halbertsma: De verloren lotuskruisen.

Vergeet ook niet dat "het" Christendom zelf sterk syncretisch is en nogal wat religieuze figuren uit het Jodendom in zijn eigen religie heeft geplaatst en dat de Islam zowel religieuze figuren uit het Jodendom als ook uit het Christendom in zijn eigen religie geplaatst heeft. Verder heeft de Christelijke religie wat zijn mythes betreft nogal wat elementen uit de Egyptische religie ingelijfd - ook al zal ze dat niet grif toegeven. Wat dat betreft raad ik je aan om het boek van Tjeu van den Berk: Het oude Egypte: Bakermat van het jonge christendom eens te lezen. Zelfs iemand als Augustinus schreef: "Want de zaak zelf die nu 'christelijke religie' heet, bestond reeds bij de Ouden en is er sinds het begin van het menselijke geslacht altijd geweest. Totdat Christus zelf in het vlees kwam. Toen begon men de ware religie, die reeds bestond, 'christelijk' te noemen."
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 04-06-2014 15:17
Dat kan allemaal best zo zijn, maar toch kies ik voor Christus. Sterker nog: Hij heeft voor mij gekozen, door middel van de genade.

Vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-06-2014 16:11
Dat kan allemaal best zo zijn, maar toch kies ik voor Christus. Sterker nog: Hij heeft voor mij gekozen, door middel van de genade.

Dat is me wel duidelijk en je weet dat ik je keuze (of, zo je wilt: Jezus keuze  ;) ) volledig respecteer.
Iedereen trekt vanuit zijn of haar eigen levenservaringen toch ook zijn of haar eigen conclusies.
Jij bent door Christus aangeraakt, de schrijver van het door Dirk geplaatste stuk eveneens.
Toch gaat hij er op een andere manier mee om dan jij. Heeft dat echt alléén met egoïsme te maken of zoals jij het zelf stelt:

Citaat
Spreekt hier soms het ego, dat opnieuw via een omweg probeert om zelf uit te maken wat juist is en wat niet?

Verder schrijf je in je reactie niet alléén over jezelf, maar gaat herhaaldelijk over  in de we-vorm.
Een deel van mijn reactie heeft vooral betrekking daarop, met op name wat je in de laatste alinea schrijft:

Citaat
Laten we toch vooral oppassen voor vermenging, en oppassen voor het plaatsen van religieuze figuren in andermans religie of godsdienst.

Ik stelde mijn leraar Tenzin Wangyal Rinpoche een keer de vraag, of het een bezwaar is, dat ik leraren uit verschillende spirituele tradities volg. Hij antwoordde: als het geen conflict in jezelf veroorzaakt, is dat geen enkel probleem.
Bij mij veroorzaakt de vermenging geen enkel conflict, maar eerder harmonie en vrede en ik ervaar daardoor ook geenszins, dat ik wat dit betreft ergens voor moet oppassen.
Vandaar mijn reactie.


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-06-2014 16:44
Een boeddhistische herwaardering van Jezus zou een manier kunnen zijn om gevolg te geven aan de oproep van leraren als Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama om mogelijkheden voor bevrijding vooreerst te vinden in de vertrouwde vormen van ons eigen culturele erfgoed.

Wat mij betreft zou een "boeddhistische herwaardering" van Jezus hand in hand kunnen gaan met een christelijke herwaardering van de Boeddha.
Op een christelijke site kwam ik helaas dit tegen  :(:

Boeddhabeeld kan doorbraak evangelie verhinderen

Als Bijbelgetrouwe christenen moeten we niks te maken willen hebben met Boeddhabeelden. Het is tijd om daartegen in actie te komen. We zijn als christenen te tolerant,” zegt Arie de Paauw namens Stichting Arbeiders in de Oogst. “De Tien Geboden leren ons dat een Boeddhabeeld een afgodsbeeld is.”

Volgens De Paauw kan een Boeddhabeeld “een doorbraak van het evangelie verhinderen. Er zijn ook christenen die deze beelden in huis hebben, omdat het zogenaamd een rage is. Ondanks dat ze niet voor deze beelden knielen, kunnen ze ons afhouden van onze relatie met de Heere God. We moeten ons bewust worden van hun activiteiten in de geestelijke wereld. Maar de meeste christenen weten niet hoe ze zich in de hemelse gewesten moeten bewegen. Daarom is er sprake van een krachteloos christendom. Je ziet de gevolgen: kerken lopen leeg. Per maand worden in Nederland drie kerken gesloten. Ook de evangelische beweging kent geen groei meer.”

Geestelijke strijd
“De gevolgen voor je geestelijk leven merk je niet meteen, dat gaat sluipend. Satan is gekomen om te roven, te stelen en te slachten. Ten eerste wil hij niet dat je christen wordt, en als je dat wel bent wil hij niet dat je vruchtbaar bent. Als je zo’n Boeddhabeeldje in huis neemt, ga je merken dat je langzaam aan niet zoveel tijd meer neemt voor stille tijd. Na verloop van tijd ga je in plaats van iedere zondag eens in de twee weken naar de kerk. Zo merken we langzaam maar zeker wat de invloed kan zijn van zo’n Boeddhabeeldje. De macht van zo’n afgodsbeeld is groter dan wij denken. Daarom zeg ik: weg ermee! Laten we onze vuisten ballen.”

Ook wijst De Paauw op het gebruik van de geestelijke wapenrusting, zodat christenen zich tegen duistere invloeden kunnen beschermen. “Het bloed van Jezus beschermt je niet. Het reinigt en wast schoon. Wat wel beschermt is de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Dat hebben we nodig. Wanneer we zelf niet in die gerechtigheid wandelen, zorgt dat voor scheuren in onze wapenrusting. Daar zijn heel veel mensen zich niet van bewust. Die wapenrusting moeten we nooit uittrekken. Net zoals men vroeger in militaire dienst moest slapen met wapens en uitrusting, altijd alert op aanvallen van de vijand.”

Bron: http://weeswaakzaam.com/boeddhabeeld-kan-doorbraak-evangelie-verhinderen/

                                  (http://growabrain.typepad.com/photos/uncategorized/jesus_buddha.jpg)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-06-2014 18:14
Die zijn in ieder geval niet
van de rekkelijken.

Ze verwarren de uiterlijke vijand met
de innerlijke.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 04-06-2014 19:07
Die zijn in ieder geval niet
van de rekkelijken.

Ze verwarren de uiterlijke vijand met
de innerlijke.

In hun eigen jargon zou je zelfs kunnen zeggen, dat ze zich bij de legioenen van de antichrist hebben geschaard.  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 04-06-2014 20:43
Die zijn in ieder geval niet
van de rekkelijken.

Ze verwarren de uiterlijke vijand met
de innerlijke.

In hun eigen jargon zou je zelfs kunnen zeggen, dat ze zich bij de legioenen van de antichrist hebben geschaard.  ;)
dat is ook iets dat niet meteen passend is in het boeddhisme
anti-boeddha?

legioenen? uit de romeinse tijd?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 04-06-2014 21:07                                  (http://growabrain.typepad.com/photos/uncategorized/jesus_buddha.jpg)


bij het zien van de afbeelding komt de zin, geen been om op te staan, bij me op
dat moet ik onderzoeken
christus zie ik ook hangend aan het kruis
christus is een slachtoffer en had geen macht om op te komen voor zichzelf,
dus eigenlijk te zorgen voor zichzelf,
wat ten onrechte vervangen wordt door het negatieve woord egoïsme,
het is heel goed voor zichzelf te zorgen
daar slaagde christus niet in, het leven wat hij heeft te behouden

een slachtoffer ondergaat slechts
dus het beeld wat gevormd werd over christus en dat bij me leeft, komt niet overeen met het boeddhabeeld
dat is interessant om te onderzoeken in welke mate het afwijkend is van het eigenlijke boeddhabeeld

+
geen been om op te staan =
is geen enkele verantwoording kunnen geven

het is heel erg in een situatie te komen waarin je jezelf niet meer kan verdedigen en je jezelf nog alleen maar kan overgeven
dat is mogelijk

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 04-06-2014 21:21
Boeddhabeeld kan doorbraak evangelie verhinderen

"Als Bijbelgetrouwe christenen moeten we niks te maken willen hebben met Boeddhabeelden. Het is tijd om daartegen in actie te komen. We zijn als christenen te tolerant,” zegt Arie de Paauw namens Stichting Arbeiders in de Oogst. “De Tien Geboden leren ons dat een Boeddhabeeld een afgodsbeeld is.”

Volgens De Paauw kan een Boeddhabeeld “een doorbraak van het evangelie verhinderen. Er zijn ook christenen die deze beelden in huis hebben, omdat het zogenaamd een rage is. Ondanks dat ze niet voor deze beelden knielen, kunnen ze ons afhouden van onze relatie met de Heere God. We moeten ons bewust worden van hun activiteiten in de geestelijke wereld. Maar de meeste christenen weten niet hoe ze zich in de hemelse gewesten moeten bewegen. Daarom is er sprake van een krachteloos christendom. Je ziet de gevolgen: kerken lopen leeg. Per maand worden in Nederland drie kerken gesloten. Ook de evangelische beweging kent geen groei meer.”

Ik heb nog nooit een grotere onzin gelezen. Er staat nergens in de Tien Geboden dat “een Boeddhabeeld een afgodsbeeld” is. Letterlijk niet, er staat:

“4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.”

(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Exodus 20:4-6)

Ten eerste zijn de Tien Geboden met name bedoeld voor het volk van Israël, levend onder het Oude Verbond. De Joden waren nog maar net uitgetrokken uit Egypte, waar voor elk aspect van het leven een afgodsbeeld werd opgericht. Die beelden werden door het Egyptische volk daadwerkelijk aanbeden, als zijnde de belichaming van hun Egyptische goden. De farao werd als heerser als zijnde godgelijk beschouwd. Dat is grofweg de context van de Tien Geboden. Ten tweede zou het onmogelijk zijn om nog kunst te maken, als we geen enkele afbeelding meer zouden mogen maken van “wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.” Maar dit moet in de context van het volgende vers 5 gelezen worden, namelijk dat men zich daarvoor niet mag neerbuigen, noch die dienen. Ten derde staat bijvoorbeeld de Katholieke Kerk vol met beelden: Jezus, Maria, de discipelen, enzovoort. De Paauw veroordeelt met zijn onzinnige praatjes meteen even zijn Christelijke geloofsgenoten van de Rooms-Katholieke Kerk. Het zichzelf een beeld maken kan ook betekenen een ideaal of idee nastreven in extreme zin, het leven er naar richten, alleen maar in dat enge kader. Momenteel leven we in een tijd dat het consumentisme wordt verheven als ideaal, het lichaam beschouwd als zaligmakend en de egoïstische concurrentie als “normaal”. Alsof het kapitalisme zo mooi zou zijn, het is gewoon een bittere concurrentiestrijd. Als laatste vermeld ik dat de huidige Christenen leven onder het Nieuwe Verbond in Christus, tenminste, als het goed is. Daarbij is het wetticisme niet meer aan de orde, Paulus schrijft:

“1 Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u?
2 U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen.
3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
4 Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God.
5 Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.
6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
7 Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden,
8 hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?”

(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling 2 Korinthe 3:1-8)

En dan nog wat over het leeglopen van kerken, waaraan merkwaardig genoeg het hebben van een Boeddhabeeld in huis en/of tuin wordt gekoppeld. Meneer De Paauw schrijft, ik citeer: “Daarom is er sprake van een krachteloos christendom. Je ziet de gevolgen: kerken lopen leeg. Per maand worden in Nederland drie kerken gesloten. Ook de evangelische beweging kent geen groei meer.”

Nee, nee en nog eens nee. Een simpele beeltenis kan nooit dé reden zijn van de secularisatie, zeker niet als er geen sprake is van aanbidding van een dergelijk beeld. Klinkklare onzin verkoopt die kerel! Het krachteloze Christendom is het directe gevolg van het niet meer centraal stellen van Christus in de kerk, teveel humanistisch georiënteerde predikanten, die bijna niet meer durven spreken over de kruisiging, Verzoening en Opstanding van Jezus Christus. De evangelische beweging groeit daarentegen gestaag, voor zover ik dat waarneem. Het wordt tijd dat het wetticisme wordt afgezworen, en dat de genade en de liefde van God de Vader centraal komen te staan. Zodat de aanbidding van God en van Jezus Christus weer levend wordt voor de Christenen. Dan zeik je niet over een Boeddhabeeld, dan heb je daar helemaal geen zin en tijd meer voor. Dan wijd je je leven aan Christus, en aan het liefhebben van je naaste. 

Geestelijke strijd
“De gevolgen voor je geestelijk leven merk je niet meteen, dat gaat sluipend. Satan is gekomen om te roven, te stelen en te slachten. Ten eerste wil hij niet dat je christen wordt, en als je dat wel bent wil hij niet dat je vruchtbaar bent. Als je zo’n Boeddhabeeldje in huis neemt, ga je merken dat je langzaam aan niet zoveel tijd meer neemt voor stille tijd. Na verloop van tijd ga je in plaats van iedere zondag eens in de twee weken naar de kerk. Zo merken we langzaam maar zeker wat de invloed kan zijn van zo’n Boeddhabeeldje. De macht van zo’n afgodsbeeld is groter dan wij denken. Daarom zeg ik: weg ermee! Laten we onze vuisten ballen.”

Ook wijst De Paauw op het gebruik van de geestelijke wapenrusting, zodat christenen zich tegen duistere invloeden kunnen beschermen. “Het bloed van Jezus beschermt je niet. Het reinigt en wast schoon. Wat wel beschermt is de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Dat hebben we nodig. Wanneer we zelf niet in die gerechtigheid wandelen, zorgt dat voor scheuren in onze wapenrusting. Daar zijn heel veel mensen zich niet van bewust. Die wapenrusting moeten we nooit uittrekken. Net zoals men vroeger in militaire dienst moest slapen met wapens en uitrusting, altijd alert op aanvallen van de vijand.”

Bron: http://weeswaakzaam.com/boeddhabeeld-kan-doorbraak-evangelie-verhinderen/
                                 (http://growabrain.typepad.com/photos/uncategorized/jesus_buddha.jpg)

Dit lijken wel woorden van een waanzinnige. De Paauw doet nu net alsof een simpel Boeddhabeeldje de dirécte reden zou zijn om niet meer naar de kerk te gaan. Hij dicht wel heel bijzondere krachten, en zelfs duivelse krachten toe een afbeelding van de Boeddha. Dit is de gebruikelijke lariekoek van mensen die in mijn optiek Christus helemaal niet kennen, waarom zou je je anders zo druk maken om een afbeelding van een geestelijk leider uit een andere religie? Het Boeddhisme wordt hier impliciet of expliciet beschouwd als zijnde een duivelse of occulte vorm van spiritualiteit. Ik kan er zelf van getuigen dat dit echt de grootste onzin is die ik ooit heb gehoord. Ik was zelf ooit Zenboeddhist, en heb er zéér veel van geleerd. Nu ben ik Christen, en ben de Boeddha nog altijd diep dankbaar voor zijn uitstekende leringen. Het wordt tijd dat die achterlijke onverdraagzaamheid eens uit de wereld verdwijnt. En dat figuren als meneer De Paauw eens leren dat er méér in het leven is dan uitsluitend zijn bekrompen visie inzake andere godsdiensten of religies. Hij leent zich tot een verlengstuk van de onzinnigheid, van de verduistering van religies die ook waarheid in zich dragen, en van de totaal verkeerde opvatting van hoe het Oude en Nieuwe Verbond zich in de Bijbel tot elkaar verhouden. Het Oude Verbond is vervallen met de komst van Christus, Hij is de vervulling van de wet, waardoor de wet van Mozes dus is komen te vervallen (we lezen het Oude Testament slechts omwille van het feit dat we als Christenen de ontwikkeling van het geloof naar Christus willen begrijpen). Het Nieuwe Verbond van het Evangelie in het Nieuwe Testament kent eigenlijk slechts twee zeer belangrijke waarheden: de genade Gods en de liefde van Christus. Het Oude en Nieuwe Verbond worden gewoon steeds weer met elkaar vermengd tot een onwelriekend sausje wat niemand op zijn eten wil hebben. Wie daarentegen in de genade van God leeft en de liefde uitdraagt, bekommert zich niet om het kleineren van andermans religie. Die luistert geïnteresseerd naar wat er gezegd wordt, die kijkt ook gewoon naar de afbeeldingen van die andere religie. Die heeft respect voor wat de ander gelooft en probeert geenszins de religie van de ander zwart te maken. Want dat is het enige wat de heer De Paauw doet: zwarte pieten uitdelen.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 04-06-2014 21:31
...tis lastig
intolerantie
te respecteren...
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 04-06-2014 21:57
“4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.

verbeelden is een alledaagse bezigheid :)
wat wordt er precies bedoeld met dit 4de verbod?

+
Geloof en religie bevinden zich in het domein van de menselijke verbeelding.
http://hansdirk.vanhoogstraten.org/pdf/verbeelding_geweten_geweld.pdf
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 06-06-2014 08:42
'Ik ga boeddhistisch met het christendom om'

COKKY VAN LIMPT − 07/11/95, 00:00
De nieuwe contactpersoon van het Netwerk Vrouwen en Boeddhisme is Marleen Sint, Bethaniëdwarsstraat 15, één hoog, 1012 CB Amsterdam.

Lange tijd heeft voor Doshin Nicolette Houtman het christendom op de eerste plaats gestaan en Zen op de tweede, maar nu heeft ze stuivertje gewisseld. Op 5 augustus is zij op De Tiltenberg in Vogelenzang gewijd tot boeddhistische non, in de Japanse Rinzai Zen-lijn. “Ik heb verschrikkelijk veel pijn gehad met zitten. Toch is Zazen - zitten en mediteren - het wel voor mij. Een heel mooie eigentijdse mystieke weg, vind ik het, zonder poespas en extasen. Echt met je voeten op de grond in het dagelijks leven en toch heel mystiek.”

Houtman heeft een radicale keuze gemaakt, die zich niet alleen vertaalt in haar uiterlijk. Als non zal zij bijvoorbeeld haar beide kinderen van 14 en 17 jaar nog maar gedurende drie maanden per jaar zien. De resterende drie maal drie maanden zal ze, zoals het er nu uitziet, voorlopig in Amerika doorbrengen. Op 1 november is ze vertrokken naar Miami, waar ze tot eind januari woont, samen met de sangha (gemeenschap) van boeddhisten die allemaal dezelfde (vrouwelijke) Zen-leraar hebben als Doshin Nicolette Houtman - de van origine Duitse Prabhasa Dharma.

Zoektocht

Houtmans zoektocht naar een geestelijk thuis is al vroeg begonnen. In 1948 geboren in een vrijgemaakt gereformeerd gezin, heeft zij de kerkscheuring van 1966 meegemaakt. Het gezin Houtman werd Nederlands gereformeerd, maar Nicolette zocht door. Zich steeds verder verwijderend van het orthodoxe christelijke erf werd ze eerst 'gewoon' gereformeerd, daarna Nederlands hervormd, toen een tijdje niets, vervolgens boeddhiste, om tenslotte uit te komen bij een combinatie van boeddhisme en remonstrants (dus zeer vrijzinnig) christendom. Ze was zelfs bijna remonstrants predikante geworden.

“Hoewel ik vorig jaar zomer al wist dat ik boeddhistische non wilde worden, heb ik nog tot november op het Remonstrants Seminarium in Leiden gezeten. En, wat de Remonstrantse Broederschap betreft had ik de predikantsopleiding gewoon kunnen afmaken. Ze vonden dat wel interessant, die twee wegen. Praktisch bleek het echter niet haalbaar om die twee geloofstradities allebei goed te volgen. Ik ben nog wel steeds lid en ga ook af en toe voor in de remonstranatse gemeente in Eindhoven.”

Negen jaar geleden maakte Nicolette Houtman voor het eerst kennis met het boeddhisme, tijdens haar studie theologie aan de Hogeschool Holland. “Ik las een artikel over een Zen-meester, die een stok omhooghoudt voor zijn leerlingen. Hij vraagt dan wat dat is: 'Indien je het ziet, wat is het dat je ziet? Dingen zijn zoals ze zijn. Het woord stok is een benoeming; je noemt een stok een stok maar het is geen stok'. Dat is het, dacht ik met een Aha-Erlebnis, en besloot later de 100-uren opdracht die ik voor mijn studie moest doen, te gebruiken voor meditatie. Na enig rondvragen - in kerkelijk Nederland wist toen bijna niemand iets van meditatie - ben ik terechtgekomen bij De Tiltenberg. Ik heb ontzettend veel pijn geleden met het leren zitten, maar ben er daarna mee doorgegaan: elke dag thuis zitten en een paar keer per jaar aan een weekend meedoen. Na een jaar wilde ik wel een leraar zoeken, bij voorkeur een vrouwelijke. Er was toen maar één vrouwelijke Zen-leraar in Nederland en dat was Prabhasa Dharma.”

Feminisme

Houtmans scriptie MO-A theologie ging over een feministisch-theologische visie op godsbeelden; in haar MO-B scriptie over de feministische mystica vroeg zij zich af of feminisme en mystiek niet dusdanige antipolen zijn dat ze niet kunnen worden gecombineerd. Niet elk feminisme is te verbinden met mystiek en niet elke mystiek past bij feminisme, was haar conclusie. Haar beoordeling van het mystieke pad dat ze inmiddels zelf was opgegaan, viel positief uit: “Omdat je als Zen-beoefenaar gewoon in de maatschappij blijft staan en omdat Zen een mystieke weg is binnen het normale leven, is het wel te verbinden met vormen van feminisme.”

Zo sloop het Zen-boeddhisme ook haar studie binnen en dat zou niet meer anders worden. Na de Hogeschool Holland stroomde ze in op de Vrije Universiteit, waar ze cum laude afstudeerde op de vergelijking van de psalmen van boeddhistische nonnen en het werk van Marguerite Porete, die in 'De spiegel van de eenvoudige zielen' een mystieke weg aangeeft naar bevrijding.

Inmiddels heeft Nicolette Houtman bij de Utrechtse boeddhismekenner prof. dr. Ria Kloppenborg de opzet ingeleverd voor een proefschrift. Dat zal ook weer gaan om een vergelijking van boeddhistische en christelijke literatuur, nu over 'de gestalte van de wijsheid'. Ze wil de Bijbelse wijsheidsliteratuur vergelijken met de Prajnaparamita Soetra - de Soetra van de volkomen wijsheid (Soetra betekent woorden van de Boeddha). Een copromotor van het Titus Brandsma-instituut zal een wakend oog houden over de christelijke onderdelen van de dissertatie.

Getroffen

De beslissing om non te worden is Nicolette Houtman eigenlijk 'overkomen'. “Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde gaan doen na mij opleiding. Ziekenhuispastor leek me wel wat.” Maar toen gebeurde er iets anders. Vorig jaar, tijdens een sesshin (langdurige groepsmeditatie) op De Tiltenberg werd Houtman diep getroffen door een ervaring met haar Zen-leraar, Prabhasa Dharma. “Prabhasa kwam binnen in de Zendo (meditatieruimte) en ging heel mooi zitten in een heel diepe meditatie. Na een halfuurtje verlieten de meesten van ons de Zendo om yoga-oefeningen te gaan doen, maar Prabhasa bleef zitten. Ik kwam af en toe langs en zag haar daar zo zitten, twee uur lang, zonder een beweging te maken. Toen wist ik ineens: ik wil non worden. De volgende dag ben ik naar haar toe gegaan om haar dat te vertellen. Een hele beslissing, waar ik mij zelf over verwonderde.”

Op dat moment was Houtman al drie jaar boeddhiste. Dat kun je worden, vertelt ze, door 'de precepts en de drie toevluchten te nemen'. Dat is een bepaalde lekenceremonie waarbij je zegt: 'ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, de dharma en de sangha. De Boeddha is de belichaming van de verlichting en als zodanig voorbeeld en doel van de boeddhist, de dharma is de leer van Boeddha en de weg die de boeddhist te gaan heeft en de sangha is de gemeenschap van hen die deze weg gaan. verder zijn er nog tien voorschriften waaraan elke boeddhist zich dient te houden.

Na haar wijding in augustus tot non is Nicolette Houtman nu in het novice-stadium. Over een aantal jaren, na een intensieve training kan zij gewijd worden tot Osho, Zen-priester.

Wat zijn nu de verschillen tussen een leven als boeddhistische leek en een leven als boeddhistische non? “Als leek heb je bepaalde prioriteiten in je leven, zoals een gezin, een baan of een studie. Dat mag je allemaal laten voorgaan. Maar als non 'ben' je er, ook letterlijk. Je moet beschikbaar zijn voor de sangha. Als mijn Zen-meester of een bepaalde sangha zou zeggen: 'wij hebben jou nodig', bij voorbeeld om meditaties te leiden, dingen te regelen of iets op te zetten, dan ga ik daarheen.”

Vrouwennetwerk

Houtmans wijding en vertrek naar de sangha in Miami betekenden tegelijkertijd het einde van haar functie als coördinator van het op 1 mei 1993 opgerichte landelijke Netwerk Vrouwen en Boeddhisme, de eigenlijke aanleiding tot ons gesprek. Ongeveer tachtig vrouwen in Nederland, boeddhist of geïnteresseerd in boeddhisme, zijn inmiddels bij het netwerk aangesloten. “Er is een adres, een coördinatiegroep, die zorgt dat er een netwerk is en er is een nieuwsbrief die twee maal per jaar uitkomt. Daarin kunnen verslagen worden opgenomen, lezingen, studiedagen en bijzondere gasten aangekondigd, oproepen geplaatst, enzovoorts. Het is dus niet zo dat de coördinatiegroep van alles organiseert en een groot programma aanbiedt. De aangesloten vrouwen moeten zelf initiatieven nemen.”

In het boeddhisme, een van origine oosterse traditie in een oosterse cultuur, heeft de vrouw een ondergeschikte positie. Dat neemt niet weg dat de plaats van de vrouw in het boeddhisme zowel voor het netwerk als voor boeddhistische vrouwen in het westen wel degelijk een belangrijk onderwerp is. Houtman: “Wat wij met name belangrijk vinden als we naar de toekomst kijken, is de vraag hoe wij het boeddhist-zijn als vrouwen in het westen willen vormgeven en welke bijdrage wij kunnen leveren aan een nog te vormen traditie. Zodat we niet straks moeten zeggen: er is veel gebeurd maar de vrouwen zijn weer nergens.”

Wat betekent, met haar enorme involvement in het boeddhisme, nu eigenlijk het christendom nog voor Nicolette Houtman?

“Het christendom betekent niet nòg, maar veeleer wéér iets voor mij. In Zen heb ik geleerd achter de woorden te lezen. Woorden - dat zijn vingers die naar de maan wijzen. Aan zo'n vinger heb je natuurlijk niets, want het is de maan waar het om gaat. In Zen leer je die maan te zien. En als je dat een keer door hebt, als je geleerd hebt achter de woorden te lezen, dan gaat ook de Bijbel op een heel andere manier leven: oh, bedoelen ze dat, en dat, en dat! Oh, wat is het eigenlijk mooi! Je zou kunnen zeggen dat ik op een heel boeddhistische manier, onorthodox, omga met het christendom.”

Jezus

Dat laatste geldt ook voor haar waardering van de figuur Jezus. “Voor mij is Jezus een boeddha, dat betekent een grote verlichte geest. De betekenis van de Boeddha en Jezus is voor mij niet zozeer historisch. Waar het om gaat is dat iedere mens een boeddha is en een Christus en dat je dat moet zien te verwezenlijken in je leven. Als Jezus zegt: 'ik ben de weg', dan denken christenen dat Jezus hun verlosser is. Maar, vanuit de gnosis bekeken (het christendom zou gewoon die boeken, zoals het Thomasevangelie, er weer bij moeten pakken) kun je zeggen: 'ik ben de weg' - dat is de weg, die als het ware door hem heen spreekt, de uiteindelijke werkelijkheid, die zich door Jezus heen manifesteert. Dan krijgt dit gezegde een heel andere uitleg. En dan is de uitspraak 'ik ben de weg' helemaal niet meer aanmatigend, want dan is hij niet de énige, maar moet jíj óók de weg worden. Veel mensen zeggen: 'je moet christen' worden. Maar ik zeg: 'je moet Christus worden'. Je moet geen God van hem maken, Jezus was ook gewoon mens.”

Bron (http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2571940/1995/11/07/Ik-ga-boeddhistisch-met-het-christendom-om.dhtml)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 06-06-2014 19:51
ja ze gaat er vrij mee om en dat maakt haar niet tot christen maar boeddhist
vandaar ook de keuze

isa
toch graag je visie over: jezus christus is de enig geboren zoon van god en wordt daarom terecht verheerlijkt
+
dat staat nl in de tekst:
Maar ik zeg: 'je moet Christus worden'. Je moet geen God van hem maken, Jezus was ook gewoon mens.”


+
lappen toevoegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis_van_Nicea-Constantinopel

verrtaling van de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (rooms-katholieke vertaling)
Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

(Vrije) Vertaling van de Griekse en Latijnse geloofsbelijdenis (niet door de Rooms-katholieke Kerk geaccordeerd)
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.
Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En een heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
Amen

De geloofsbelijdenis, zoals gebruikelijk in de Protestantse Kerken
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.
Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En een heilige, algemene en apostolische kerk.
Ik belijd een doop tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
Amen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 06-06-2014 21:00
je zou ook gewoon kunnen zeggen dat jezus christus geen gewoon mens was
want een gewoon mens gaat gewoon voor een dikke buik en een dikke bankrekening   :)
dus hij had een afwijkend gedrag en dus heeft nicolettttte gewoon een foute keuze gemaakt?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-06-2014 08:45
isa
toch graag je visie over: jezus christus is de enig geboren zoon van god en wordt daarom terecht verheerlijkt

Bij mijn weten heeft Jezus nergens gezegd, dat hij de enigste zoon van God is.
Dat kan ook niet, want het gebed dat hij ons heeft gegeven, begint met "Onze Vader..."
Wat de latere kerk er van gemaakt heeft, is niet mijn visie.

De zoon is voor mij de zon of het licht van de Christus (of het christusbewustzijn, "het ware licht, dat ieder mens verlicht" (Joh.1,9)) in ons - in het boeddhisme bodhichitta genoemd.
Jezus belichaamde dit bewustzijn op volmaakte wijze en als zonen en dochters van het Ene Licht en Leven, kunnen wij dat óók. Jezus wees ons als wereldleraar de weg hiernaar, evenals Gautama.
Onze weg is inderdaad zelf de Christus of de Boeddha zijn.

"Jezus zei: Wanneer ze tot jullie zeggen: Waaruit is jullie bestaan ontsproten?, zeg dan tot hen: Wij zijn gekomen uit het licht, daar waar het licht uit zichzelf ontstaan is. Het bestond en openbaarde zich in hun beeld. Wanneer ze tot jullie zeggen: Zijn jullie dat?, zeg dan: Wij zijn de zonen ervan en de uitverkorenen van de levende Vader. Wanneer ze jullie vragen: Wat is het teken van de Vader in jullie?, zeg dan: Het is beweging en rust." (Thomas evangelie logion 50)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 07-06-2014 11:53
Er zijn meerdere verwijzingen van Jezus naar Zijn Vader, ik noem er één:

“25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Mattheüs 11:25-30)

De Apostel Johannes heeft in de Bijbel op vier plaatsen in de Evangeliën gesproken over de eniggeboren Zoon van de Vader, ik citeer:

“14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.”

(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Johannes 1:14-18)

“16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.”

(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Johannes 3:16-18)

“7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.”

(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, 1 Johannes 4:7-12)

Ook in de Nag Hammadi Geschriften – waarbinnen zich ook het Evangelie van Thomas bevindt – wordt een paar keer over de eniggeboren Zoon van God gesproken, ik citeer er eentje uit het “Gesprek met de Verlosser”:

“2 Als jullie lofprijzingen uiten, doe het dan op deze wijze: Hoor ons, Vader, zoals u uw eniggeboren zoon heeft gehoord en hem tot uzelf heeft genomen en hem de rust gegeven heeft van vele werken. U bent het wiens macht groot is en uw wapenuitrusting bestaat uit het pure licht en het levende woord. Geen beroering zal dit woord ontkrachten; dit woord van vergeving is door u tot leven gebracht. U bent het bewustzijn en de totale rust der eenlingen. Hoor ons wederom aan, zoals u uw uitverkorenen hebt aangehoord. Door uw offer zullen zij door hun goede daden binnengaan; zij die hun zielen verlost hebben van deze blindheden, opdat zij eeuwig mogen voortbestaan. Amen.”

(Citaat uit: Jacob Slavenburg & Willem Glaudemans: “De Nag Hammadi Geschriften, Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex”, Uitgeverij Ankh Hermes Deventer 2004, blz. 562)

Jezus Christus maakt in het Christelijke geloof uit van de drie-eenheid: de God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een éénheid van drie, die toch één zijn. Die drie-eenheid kan niet opeens een vier-eenheid worden, of een vijf-eenheid, enzovoort. In dat kader is Jezus Christus de Zoon van God en dus de eniggeboren Zoon. Dit is de context, waarom er volgens mij gesproken wordt van de “eniggeboren Zoon”. Uiteraard zijn wij allen kinderen van de Levende God, mits we daarin willen geloven. Maar in de drie-eenheid blijft Jezus de eniggeboren Zoon van de Vader.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-06-2014 13:18
Toch blijft staan dat Jezus nergens zelf zegt dat hij de enige Zoon van de Vader is.
Die interpretatie is later aan zijn woorden gegeven en in Nicea tot dogma gemaakt.
Vergeet niet dat het evangelie volgens Johannes als laatste van de vier is geschreven en vrij lang na Jezus' publieke optreden.

Er zijn zeker overgeleverde uitspraken die impliceren, dat Jezus de mensen zag als gelijk aan zichzelf.
Hier zijn er twee:

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)

Jezus zei: Wie drinkt uit mijn mond zal worden zoals ik en ikzelf zal worden als hij en de dingen die verborgen zijn zullen hem openbaar worden. (Thomasevangelie logion 108)

Voor mij zijn wij volgens Jezus dus gewoon zijn broers en zussen in de (Heilige) Geest en allen kinderen van de Vader en wordt met de uitdrukking "eniggeborene van de Vader" het Christus-Zelf of het Ware Zelf (Boeddhanatuur) in iedere man, vrouw en kind bedoeld.

Eén worden met de Zoon van God, is dus één worden met de Christus in ons. Pas dan kunnen we onze Hemelvaart maken en zijn we vrij van de kringloop van wedergeboren worden en sterven.
Net zo min als Gautama de enige Boeddha is, is Jezus de enige Christus.

Citaat
Die drie-eenheid kan niet opeens een vier-eenheid worden

Toch kent het kruisteken vier punten en niet drie.
Dat komt omdat de orthodoxe kerk de Moeder weggelaten heeft, die wel nog bij de gnostici bekend was en vereerd werd. Daarmee heeft ze de drie-eenheid tot dogma gemaakt
Het is voor mij de vraag of Jezus aan God refereerde als "de Vader".
Hij sprak Aramees en het woord Abwoen dat hij gebruikte is een niet geslachtsverbonden woord. Het kan net zo goed of zelfs beter vertaald worden als "goddelijke ouder"
Neil Douglas-Klotz schrijft in zijn boekje "Gebeden van de kosmos. Meditaties over het Onze Vader in het Aramees":

"Vanuit de mystiek van klank en letters, eigen aan het Aramees en Hebreeuws, verwijst het woord abwoen tot voorbij onze veranderlijke concepten over 'mannelijk' en 'vrouwelijk' naar een kosmisch geboorteproces. Op dit niveau kunnen we vier klankbetekenissen onderscheiden:

A: het Absolute, het enige Wezen, zuivere Eenheid, bron van alle kracht en stabilitiet (als echo van de oude gewijde klank AL en het Aramese woord voor God, Alaha, letterlijk 'de Eenheid').
bw: baren, schepping, een stroom van zegeningen vanuit de 'binnenkant' van deze Eenheid naar ons toe.
oe: de adem of geest die deze stroom draagt, de klank van ademen die alle krachten omvat die wij nu magnetisme, wind, electriciteit enzovoorts noemen. Deze klank is verwant aan het Aramese roecha d'qoedsja, wat later vertaald is als 'Heilige Geest'.
n: de trilling van deze scheppende kracht van de adem vanuit Eenheid op het moment dat het vorm raakt en erin doordringt. Er moet een substantie zijn die deze kracht aanraakt, beweegt en verandert. Deze klank draagt de echo van de aarde in zich en het lichaam begint te trillen als we de hele naam intoneren: AH-BW-OE-NN."

In Genesis staat "En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis". (Gen 1:26)
In de hebreeuwse bijbel staat voor het woord dat als "God" vertaald is: Elohim. Dat is méér dan één. Dat zie je ook aan wat ze zeggen. Dat is Vader en Moeder God, die ons mannelijk en vrouwelijk schiepen.
Uit de vereniging van de goddelijke Vader en de goddelijke Moeder is dus de Zoon of de Christus (of Adam Kadmon) verwekt, vervuld van de Heilige Geest - in ieder van ons.

"Onze Vader..." is dus beter vertaald eigenlijk: O geboortegever, Vader en Moeder van de kosmos.

In de naam van de Vader en de Moeder en de Zoon en de Heilige Geest - Amen.

Zo geef ik zelf onorthodox het moedra van het kruisteken.

Een liedje om een beetje van Jezus' Aramese woorden te proeven: http://www.youtube.com/watch?v=MAEIrp4MFBE
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 07-06-2014 14:27
Maar in de drie-eenheid blijft Jezus de eniggeboren Zoon van de Vader.

Als dat zo zou zijn dan zijn de volgende woorden uit de eerste Johannesbrief onbegrijpelijk:
 
Geliefden,  nu zijn wij kinderen van God,  en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn.  Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (1Joh 3:2)

Verder staat in het Evangelie naar Johannes opgetekend:

32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij?
33 De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk,  maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.
34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet:  Ik heb gezegd: U bent goden?
35 Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden,
36 zegt u dan tegen Mij,  Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik  gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
Joh 10: 32-36

Jezus' instemming met de woorden uit de wet "U bent goden" en de rest van deze passage laten voor mij duidelijk zien, dat Jezus zichzelf juist niet zag als de enige Zoon van God. De leer van exclusiviteit van Jezus die de latere kerk heeft ontworpen, is een dwaalleer die Jezus tot een onbereikbaar idool maakt in plaats van een ideaal om na te volgen.
Ik erken de door Y1010 aangehaalde geloofsbelijdenissen uitdrukkelijk niet. Daarom schreef ik al, dat ik me zelf niet als christen beschouw.
Jezus roept ons nergens op om christenen te worden, maar om zelf de Christus te zijn.
Net zoals de Boeddha ons nergens oproept om boeddhisten te worden, maar om zelf de Boeddha te zijn.
Dat is mijn credo.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 07-06-2014 22:26
Toch blijft staan dat Jezus nergens zelf zegt dat hij de enige Zoon van de Vader is.
Die interpretatie is later aan zijn woorden gegeven en in Nicea tot dogma gemaakt.
Vergeet niet dat het evangelie volgens Johannes als laatste van de vier is geschreven en vrij lang na Jezus' publieke optreden.

Er zijn zeker overgeleverde uitspraken die impliceren, dat Jezus de mensen zag als gelijk aan zichzelf.
Hier zijn er twee:

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)

Jezus zei: Wie drinkt uit mijn mond zal worden zoals ik en ikzelf zal worden als hij en de dingen die verborgen zijn zullen hem openbaar worden. (Thomasevangelie logion 108)

Voor mij zijn wij volgens Jezus dus gewoon zijn broers en zussen in de (Heilige) Geest en allen kinderen van de Vader en wordt met de uitdrukking "eniggeborene van de Vader" het Christus-Zelf of het Ware Zelf (Boeddhanatuur) in iedere man, vrouw en kind bedoeld.

Eén worden met de Zoon van God, is dus één worden met de Christus in ons. Pas dan kunnen we onze Hemelvaart maken en zijn we vrij van de kringloop van wedergeboren worden en sterven.
Net zo min als Gautama de enige Boeddha is, is Jezus de enige Christus.

Citaat
Die drie-eenheid kan niet opeens een vier-eenheid worden

Toch kent het kruisteken vier punten en niet drie.
Dat komt omdat de orthodoxe kerk de Moeder weggelaten heeft, die wel nog bij de gnostici bekend was en vereerd werd. Daarmee heeft ze de drie-eenheid tot dogma gemaakt
Het is voor mij de vraag of Jezus aan God refereerde als "de Vader".
[…]

U heeft een nogal vrijzinnige, zelfs “New Age”-achtige benadering van de Evangeliën en van Jezus Christus. Ik merk dat u beïnvloed bent door het Gnostieke denken. Geen probleem, maar ik ben van de meer Evangelische, en soms zelfs orthodoxe insteek. Alhoewel ik wars ben van een geloof dat het Evangelie loodzwaar probeert te maken. Ik vind dat Christus reden is voor blijdschap en vreugde.

U stelt dat wij gewoon Jezus z'n broers en zussen in de (Heilige) Geest zijn. Allen kinderen van de Vader, door middel van de achtereenvolgende uitdrukkingen "eniggeborene van de Vader" het Christus-Zelf of het Ware Zelf (Boeddhanatuur) in iedere man, vrouw en kind. Verder stelt u dat één worden met de Zoon van God het één worden met de Christus in ons is. Pas dan zouden we onze Hemelvaart maken en zouden we vrij zijn van de kringloop van het wedergeboren worden en sterven. U stelt verder, ik citeer u: “Net zo min als Gautama de enige Boeddha is, is Jezus de enige Christus.”

De term “eniggeboren” of “eerstgeboren” verwijst naar de Joodse (godsdienstige) benadering van de eerstgeborene. Jezus is de eerstgeboren Zoon van God. Wij mensen zijn slechts als het ware aangenomen kinderen van de Levende God. Dat is wat anders. Elke eerstgeborene kreeg in de Joodse wereld de zegen van zijn vader. Kijk bijvoorbeeld naar het verhaal van Jacob en Esau. Dat is de werkelijke betekenis van het eniggeboren zijn. Wat dat betreft hoeft Jezus ten aanzien van Zichzelf niets te benadrukken, het is gewoon zo. U geeft het Concilie van Nicea er min of meer de “schuld” van dat men van Jezus als de eniggeboren Zoon van God een dogma zou hebben gemaakt. Maar het Concilie van Nicea vond plaats in het jaar 325 en tijdens dat Concilie werd met name het arianisme stellig verworpen. De apostel Johannes daarentegen, of degene die het Johannes Evangelie heeft geschreven leefde ofwel in de tijd van Christus, of hooguit omstreeks het jaar 100. Dus ik vind het nogal speculatief dat het Concilie van Nicea maar liefst 225 jaar na dato de term “eniggeboren” zou hebben gedogmatiseerd, terwijl de Evangelist Johannes het reeds in zijn Evangelie beschreef, zoals gezegd omstreeks het jaar 100.

Het zogeheten “Christusbewustzijn” is een uitvinding van de New-Age beweging, het zou verwijzen naar de goddelijke vonk in ieder mens, waarin de liefde centraal staat. Allemaal mooi en aardig, maar dit is niet zoals de Bijbel de mens van meet af aan beschouwt. Dat “Christusbewustzijn” komt als term nergens in de Heilige Schrift voor, dus is uiterst discutabel. U vergelijkt het met de Boeddhanatuur, ook dat is nogal vergezocht, omdat het concept van de Boeddhanatuur uit een andere religie afkomstig is. Maar goed. De Bijbel beschouwt de mens als degene die sedert Adam en Eva in de zonde is gevallen, de zondeval. De mens is niet van nature goed, heeft geen Boeddhanatuur, althans, niet volgens het Joodse denken en ook niet volgens het Christelijke geloof. De term “Boeddhanatuur” is afkomstig uit het Mahayana Boeddhisme en verwijst naar het feit dat Boeddhisten van die stroming er vanuit gaan dat de mens in essentie goed van aard is, en dat hij zijn of haar Boeddhanatuur zal kunnen realiseren als gevolg van de beoefening van onder andere de meditatie. Deze benaming “Boeddhanatuur” is trouwens niet afkomstig van Gautama de Boeddha, maar komt voor in de zogeheten tathagata-garba soetra's. De bekendste tathagata-garba soetra is de Lankavatara-soetra. Het Zenboeddhisme identificeert zich sterk met het idee van de inherente Boeddhanatuur. Zoals gezegd beschouwt het Christelijke geloof de mens als in wezen zondig, ik citeer J.C. Ryle:

“Doorzoek de aardbol van oost naar west en van pool tot pool – doorzoek iedere natie uit ieder klimaat in de vier hoeken van de aarde – doorzoek iedere stand en klasse in ons eigen land, van de hoogste tot de laagste en onder iedere omstandigheid en gelegenheid – en de uitslag van het onderzoek zal steeds hetzelfde zijn. De verste eilanden in de Stille Oceaan, volledig gescheiden van Europa, Azië, Afrika, en Amerika, buiten het bereik van zowel oosterse luxe als de westerse kunsten en literatuur – eilanden die bewoond worden door mensen die niets weten van boeken, geld, stoomkracht en buskruit – juist deze eilanden bleken, als ze voor het eerst ontdekt werden, altijd de verblijfplaats van de snoodste vormen van lust, wreedheid, bedrog en bijgeloof te zijn.
Al zouden de inwoners niets anders geweten hebben, ze hebben altijd geweten hoe ze moesten zondigen! Overal is het menselijke hart van nature ‘arglistig (…) meer dan enig ding, ja, dodelijk’ (Jer. 17:9). Ik voor mij weet geen krachtiger bewijs voor de inspiratie van Genesis en het mozaïsche verslag van de oorsprong van de mens, dan de kracht, omvang en universaliteit van de zonde.”


(Citaat uit: J.C. Ryle: “Heiligmaking, haar natuur, hindernissen, moeilijkheden en wortels”, Uitgeverij Om Sions Wil Gouda, blz. 38)

U introduceert nog een ander Boeddhistisch concept, namelijk: “vrij van de kringloop van wedergeboren worden en sterven” in relatie met het Christusbewustzijn. Een dergelijke karmische “kringloop van wedergeboren worden en sterven” zoals die voorkomt in het Hindoeïsme via reïncarnatie en wedergeboorte in het Boeddhisme is vreemd aan het Christelijke geloof. In de Bijbel, en met name in het Nieuwe Testament komt de term "wedergeboren" wel voor, maar dat betekent iets geheel anders. Wedergeboren staat hier voor zich bekeren, de bekering vanuit ongeloof.

Uw laatste vergelijking van de drie-eenheid met de vier punten van het kruis is mij in het Christelijke geloof vreemd. U geeft zelf toe dat dit een Gnostieke duiding is. Enne, ik erken de door Y1010 aangehaalde geloofsbelijdenissen wel, ook al spelen ze in mijn geloof als Christen geen hoofdrol.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 08-06-2014 09:25
U heeft een nogal vrijzinnige, zelfs “New Age”-achtige benadering van de Evangeliën en van Jezus Christus....

Het zogeheten “Christusbewustzijn” is een uitvinding van de New-Age beweging....

U introduceert nog een ander Boeddhistisch concept, namelijk: “vrij van de kringloop van wedergeboren worden en sterven” in relatie met het Christusbewustzijn. Een dergelijke karmische “kringloop van wedergeboren worden en sterven” zoals die voorkomt in het Hindoeïsme via reïncarnatie en wedergeboorte in het Boeddhisme is vreemd aan het Christelijke geloof. In de Bijbel, en met name in het Nieuwe Testament komt de term "wedergeboren" wel voor, maar dat betekent iets geheel anders....

Laten we het er op houden, dat ik de bijbel met andere ogen lees dan jij en dat ik een andere kijk heb op Jezus en zijn leer dan het orthodoxe christendom.
Mijn visie in deze is sterk gekleurd door de oosterse benadering van Jezus via Indiase Yogi's als Ramakrishna, Vivekananda en vooral Paramahansa Yogananda. Van de laatste is ook het begrip Christusbewustzijn afkomstig. Weliswaar heeft de New-Age beweging deze term later overgenomen, maar is zelf niet de uitvinder daarvan.

Over het Christusbewustzijn zegt Yogananda:

" 'Christ' or 'Christ Consciousness' is the projected consciousness of God immanent in all creation. In Christian scripture it is called the "only begotten son", the only pure reflection in creation of God the Father; in Hindu scripture it is called Kutashtha Chaitanya or Tat , the cosmic intelligence of Spirit everywhere present in creation. It is the universal consciousness, oneness with God, manifested by Jesus, Krishna, and other avatars. Great saints and yogis know it as the state of samadhi meditation wherein their consciousness has become identified with the intelligence in every particle of creation; they feel the entire universe as their own body."

Over de hier boven genoemde drie-eenheid zegt Yogananda het volgende:

"When Spirit manifests creation, It becomes the Trinity: Father, Son, Holy Ghost, or Sat, Tat, Aum. The Father (Sat) is God as the Creator existing beyond creation. The Son (Tat) is God's omnipresent intelligence existing in creation. The Holy Ghost (Aum) is the vibratory power of God that objectifies or becomes creation.
Many cycles of cosmic creation and dissolution have come and gone in Eternity. At the time of cosmic dissolution, the Trinity and all other relativities of creation resolve into the Absolute Spirit."

Met Yogananda zie ik Jezus als een Christus van Oost en West. Zijn benadering van Jezus en zijn leer heeft mij waarlijk de ogen geopend en is voor mij van wezenlijke betekenis geweest voor mijn eigen bevrijding uit de ketenen van het orthodoxe christendom.

Dat reïncarnatie vreemd is aan het orthodoxe christelijke geloof is mij wel duidelijk. In het Nieuwe Testament staan volgens mij echter directe verwijzingen naar reïncarnatie. In de strijd van orthodoxe christenen tegen de gnostiek is deze reïncarnatieleer helaas verloren gegaan. Voor mij is reïncarnatie deel van Jezus' oorspronkelijk leer en kende Jezus zowel de Veda's als de Boeddha Dharma.

Citaat
Jezus is de eerstgeboren Zoon van God. Wij mensen zijn slechts als het ware aangenomen kinderen van de Levende God.

Deze mening en theologische spitsvondigheid van het orthodoxe christendom deel ik niet.
Het heeft Jezus voor velen tot een onbereikbaar idool gemaakt en heeft in de geschiedenis bij vele mensen een minderwaardigheidscomplex bezorgd. Het is deel geweest van de onderdrukkingsstrategie van de kerk die hiermee vele gelovigen in een zondaren-bewustzijn gedrukt heeft om ze daardoor te knechten.
Bij Jezus vind ik daar niets van terug. Hij ging uit van het fundamenteel goede in ons mensen in de vorm van Malkutha of het Koninkrijk God's in ons en hij roept ons voortdurend op om dit te zoeken.
De toegang tot deze kern is er direct en er is geen kerk, geloofsbelijdenis of religie voor nodig om deze te vinden.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 08-06-2014 12:44
Paramahansa Yogananda maakt zo'n beetje deel uit van New Age. Hij was de leerling van Sri Yoekteswar en derhalve een Yogi. Yogananda hield zich bezig met Kriya Yoga en ook met Christus.

Ik lees graag uw schrijfsels, de boeken die u benoemt ken ik, of ik heb ze gelezen. Ook al ben ik een Christen, ik deel met u  de broederschap in Jezus Christus.

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 08-06-2014 14:03
Ook al ben ik een Christen, ik deel met u  de broederschap in Jezus Christus.

...en naar ik hoop ook in Gautama Boeddha.
Broeders hoeven het ook niet altijd over alles eens te zijn.  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 08-06-2014 15:16
Paramahansa Yogananda maakt zo'n beetje deel uit van New Age.

Daarmee doe je hem naar mijn smaak te kort.
De doelen en idealen van de door hem gestichte Self-Realisation Fellowship zijn de volgende:

- To disseminate among the nations a knowledge of definite scientific techniques for attaining direct personal experience of God.

- To teach that the purpose of life is the evolution, through self-effort, of man’s limited mortal consciousness into God Consciousness; and to this end to establish Self-Realization Fellowship temples for God-communion throughout the world, and to encourage the establishment of individual temples of God in the homes and in the hearts of men.

- To reveal the complete harmony and basic oneness of original Christianity as taught by Jesus Christ and original Yoga as taught by Bhagavan Krishna; and to show that these principles of truth are the common scientific foundation of all true religions.

- To point out the one divine highway to which all paths of true religious beliefs eventually lead: the highway of daily, scientific, devotional meditation on God.

- To liberate man from his threefold suffering: physical disease, mental inharmonies, and spiritual ignorance.

- To encourage “plain living and high thinking”; and to spread a spirit of brotherhood among all peoples by teaching the eternal basis of their unity: kinship with God.

- To demonstrate the superiority of mind over body, of soul over mind.

- To overcome evil by good, sorrow by joy, cruelty by kindness, ignorance by wisdom.

- To unite science and religion through realization of the unity of their underlying principles.

- To advocate cultural and spiritual understanding between East and West, and the exchange of their finest distinctive features.

- To serve mankind as one’s larger Self.

Zie: http://www.yogananda-srf.org/Aims_and_Ideals.aspx#.U5Reg3J_vh1

Dat gaat voor mij veel verder dan New Age.
Misschien kun je wel zeggen, dat New Age hem ingelijfd heeft.
Ik vind het jammer dat er in Nederland zo weinig vertaald is van zijn werken.
Zijn "Autobiografie van een Yogi" is slechts een fractie van wat hij geschreven heeft.

Voor mij zijn "God talks to Arjuna" en "The Second Coming of Christ" naast de verzameling van zijn toespraken, die gebundeld zijn in "Man's Eternal Quest" en "The Divine Romance" samen met de al genoemde Autobiografie zijn hoofdwerken.

It is only from time to time, in different ages, that great souls are send by God with a special mission to declare His glory. Their lives reflect the various attributes of God: Krishna manifested the love aspect of God; Jesus' life represented the devotional and active, or serviceful, aspects of God; Swami Shankara reflected the wisdom of God; Chaitanya the love; Buddha showed us God's benign intelligence, working through dharma or cosmic law. Hence, though God Himself is invisible, He can become manifest in the bodies of such great masters. (Paramahansa Yogananda: The Divine Romance. Personal and Impersonal God. December 21, 1939)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 08-06-2014 18:00
Welnee, ik wil niemand te kort doen. ;D

Ik houd me qua religie hoofdzakelijk bezig met het Christelijke geloof. Hetgeen niet betekent dat ik andere religies uitsluit. Ik heb veel gelezen, en heb veel respect voor Paramahansa Yogananda. En uiteraard voor anderen, zoals de Dalai Lama, Ramakrishna, Sri Ramana Maharshi, enzovoort.

Religieuze gevoelens zijn universeel. Maar ik maak toch een keuze voor Christus. Dat zegt wat over mij, maar zo is het eenmaal.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 09-06-2014 04:10
Paramahansa Yogananda maakt zo'n beetje deel uit van New Age.

Daarmee doe je hem naar mijn smaak te kort.
De doelen en idealen van de door hem gestichte Self-Realisation Fellowship zijn de volgende:

- To disseminate among the nations a knowledge of definite scientific techniques for attaining direct personal experience of God.

- To teach that the purpose of life is the evolution, through self-effort, of man’s limited mortal consciousness into God Consciousness; and to this end to establish Self-Realization Fellowship temples for God-communion throughout the world, and to encourage the establishment of individual temples of God in the homes and in the hearts of men.

- To reveal the complete harmony and basic oneness of original Christianity as taught by Jesus Christ and original Yoga as taught by Bhagavan Krishna; and to show that these principles of truth are the common scientific foundation of all true religions.

- To point out the one divine highway to which all paths of true religious beliefs eventually lead: the highway of daily, scientific, devotional meditation on God.

- To liberate man from his threefold suffering: physical disease, mental inharmonies, and spiritual ignorance.

- To encourage “plain living and high thinking”; and to spread a spirit of brotherhood among all peoples by teaching the eternal basis of their unity: kinship with God.

- To demonstrate the superiority of mind over body, of soul over mind.

- To overcome evil by good, sorrow by joy, cruelty by kindness, ignorance by wisdom.

- To unite science and religion through realization of the unity of their underlying principles.

- To advocate cultural and spiritual understanding between East and West, and the exchange of their finest distinctive features.

- To serve mankind as one’s larger Self.

Zie: http://www.yogananda-srf.org/Aims_and_Ideals.aspx#.U5Reg3J_vh1

Dat gaat voor mij veel verder dan New Age.
Misschien kun je wel zeggen, dat New Age hem ingelijfd heeft.
Ik vind het jammer dat er in Nederland zo weinig vertaald is van zijn werken.
Zijn "Autobiografie van een Yogi" is slechts een fractie van wat hij geschreven heeft.

Voor mij zijn "God talks to Arjuna" en "The Second Coming of Christ" naast de verzameling van zijn toespraken, die gebundeld zijn in "Man's Eternal Quest" en "The Divine Romance" samen met de al genoemde Autobiografie zijn hoofdwerken.

It is only from time to time, in different ages, that great souls are send by God with a special mission to declare His glory. Their lives reflect the various attributes of God: Krishna manifested the love aspect of God; Jesus' life represented the devotional and active, or serviceful, aspects of God; Swami Shankara reflected the wisdom of God; Chaitanya the love; Buddha showed us God's benign intelligence, working through dharma or cosmic law. Hence, though God Himself is invisible, He can become manifest in the bodies of such great masters. (Paramahansa Yogananda: The Divine Romance. Personal and Impersonal God. December 21, 1939)

Allemaal zeer interessante zaken die je schrijft, die je inspiratiebron zijn.

Zoals ik het zie, is Boeddha zowel de toegangspoort, als het voleindende levensdoel.

Men kan zeggen, het doven van de onwetendheid; maar de bevruchting van  onwetendheid door ...   is ook een mogelijkheid.
Wanneer de zaadcel de eicel bevrucht, is er noch zaadcel, noch eicel meer, de resultante is het andere.

Zoals je ziet schrijf ik ..., want er is groot gevaar om bv. dit ...  te vervangen door  bv. intelligentie/wijsheid.
Maar ook om dit ... te vervangen door "God Consciousness".

En waarom ? Juist omdat in de menselijke voorstelling deze zaken hebbedingen zijn.
De spirituele krachtbron zou de honger moeten stillen en niet de honger  voeden. De wens om "God Consciousness" te bezitten maakt een mens hongerig.

Wat niet wil zeggen dat zowel intelligentie/wijsheid als "God Consciousness" geen kern van waarheid bevatten en ze mogen gezien worden als hogere doelen, hogere waarden dan bv. blinde hebzucht, blind egoïsme.

Onbaatzuchtigheid is niet alleen een aspect van bewust zijn, maar ook een kwestie van hart zijn.

Wanneer er staat
"- To teach that the purpose of life is the evolution, through self-effort, of man’s limited mortal consciousness"

dan kan dit niet los gezien worden van de geest, de klank en de kleur van de bedoelingen en intenties van de mens.

Het is voor mij duidelijk dat het ongeborene onbereikbaar is, en juist daarom is Boeddha het doel. Wanneer de vrucht "boeddha" zich manifesteert dan is "ik-doelen" gestorven, maar dan wel in de betekenis zoals een zaadcel verdwijnt als ze een eicel bevrucht.

De mens zoekt naar het absolute, het goddelijke op een hebzuchtige wijze. Het Boeddhisme heeft noch het absolute, noch het goddelijke te bieden zoals de hebzucht zich dit voorstelt, maar de vrede  (de voorstelling van zaken) wanneer de hebzucht transformeert.
Dit is mijn vermoeden.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 09-06-2014 09:29
De wens om "God Consciousness" te bezitten maakt een mens hongerig.

Ik zie het als volgt: Wat Yogananda "God Consciousness" noemt en wat in het boeddhisme "Boeddha natuur" wordt genoemd, is niet een ding dat je kunt bezitten. Het is "Spirit", die er al IS. Het is dus een kwestie van afstemmen en beseffen.

Citaat
Het is voor mij duidelijk dat het ongeborene onbereikbaar is, en juist daarom is Boeddha het doel.

Zie ik ook zo. Onbereikbaar, omdat er bij wat al IS, niets te bereiken valt. Bij Boeddhaschap en/of Christusschap is het besef daarvan ontwaakt en er IS vrede, die elk begrip te boven gaat.

Citaat
Onbaatzuchtigheid is niet alleen een aspect van bewust zijn, maar ook een kwestie van hart zijn.

Hoofd, hart en hand volledig in harmonie: wijsheid en liefde die zich uitdrukken in handelen.
Zowel de Boeddha als de Christus belichamen voor mij deze onbaatzuchtigheid.
Het zaadje van de innerlijke Christus en de innerlijke Boeddha - de goddelijke vonk in ons - verblijft in het hart.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 09-06-2014 09:33
Maar ik maak toch een keuze voor Christus. Dat zegt wat over mij, maar zo is het eenmaal.

Boeddha en Christus zijn mij even lief en wat dat betreft valt er voor mij niets te kiezen.
Dat zegt wat over mij, maar zo is het eenmaal.  :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 09-06-2014 11:32
De wens om "God Consciousness" te bezitten maakt een mens hongerig.

Ik zie het als volgt: Wat Yogananda "God Consciousness" noemt en wat in het boeddhisme "Boeddha natuur" wordt genoemd, is niet een ding dat je kunt bezitten. Het is "Spirit", die er al IS. Het is dus een kwestie van afstemmen en beseffen.


Ik zou het niet "God Consciousness"  noemen, en ook niet "Boeddha natuur" maar wel zelfbewustzijn.
Het universele en onveranderlijke karakter van dit zelfbewustzijn  kan ook de onwetende mens ervaren en inzien .

Enerzijds is er het "ik" dat geen onveranderlijkheid kent. Of je nu boos of blij bent, in welke onwetende toestand de geest ook verkeert  altijd voel en ervaar je je als ik.
Een logisch gevolg dunkt me is dat de getransformeerde onwetendheid (= de boeddha mens) ook de ervaring heeft van wat jij "God Consciousness" noemt, maar dat de bril waarmee er naar dit zelfbewustzijn gekeken wordt getransformeerd is.

Woorden als afstemmen en beseffen lijken me dan eigenlijk niet helemaal juist, want zolang de geest in onwetendheid verkeert (= hunkerende/hongerende toestand) kan men nog zoveel afstemmen beseffen als men wil maar verandert in essentie niets aan de wijze waarop men dit zelfbewustzijn ervaart en beseft.

Toch lijkt het me dat we dagelijks de vrede en helderheid ervaren weliswaar zonder het te beseffen of er aandacht aan te schenken. En ik ben er niet zeker van dat het de bedoeling is om zoveel aandacht te geven aan dat beseffen, maar wel eerder die vrede en helderheid te leven, want naar mijn gevoelen is juist het willen beseffen een storende factor.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 09-06-2014 11:56
Ik zou het niet "God Consciousness"  noemen, en ook niet "Boeddha natuur" maar wel zelfbewustzijn.
Het universele en onveranderlijke karakter van dit zelfbewustzijn  kan ook de onwetende mens ervaren en inzien.

Akkoord, maar dan stel ik voor "Zelf-Bewust-Zijn" op de manier zoals Sri Ramana "Zelf" ziet en om het te onderscheiden van "zelf" of ego.

Citaat
Woorden als afstemmen en beseffen lijken me dan eigenlijk niet helemaal juist

Afstemmen in de zin van een radio: afstemmen op een andere frequentie of golflengte.
Beseffen in de zin van: verwerkelijken of realiseren. In het Engelse woord "realisation" klinken beide betekenissen door. Daarvan was Paramahansa Yogananda zich volgens mij ook wel bewust, getuige de naam voor de organisatie die hij oprichtte: Self-Realisation Fellowship en niet: God Consciousness Fellowship of Buddha Nature Fellowship.

Goede bewoordingen vinden is en blijft echter moeilijk, want elk woord dat gebruikt wordt geeft weer aanleiding tot misverstanden.  :(
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 09-06-2014 12:19
Ik zou het niet "God Consciousness"  noemen, en ook niet "Boeddha natuur" maar wel zelfbewustzijn.
Het universele en onveranderlijke karakter van dit zelfbewustzijn  kan ook de onwetende mens ervaren en inzien.

Akkoord, maar dan stel ik voor "Zelf-Bewust-Zijn" op de manier zoals Sri Ramana "Zelf" ziet en om het te onderscheiden van "zelf" of ego.

Citaat
Woorden als afstemmen en beseffen lijken me dan eigenlijk niet helemaal juist

Afstemmen in de zin van een radio: afstemmen op een andere frequentie of golflengte.
Beseffen in de zin van: verwerkelijken of realiseren. In het Engelse woord "realisation" klinken beide betekenissen door. Daarvan was Paramahansa Yogananda zich volgens mij ook wel bewust, getuige de naam voor de organisatie die hij oprichtte: Self-Realisation Fellowship en niet: God Consciousness Fellowship of Buddha Nature Fellowship.

Goede bewoordingen vinden is en blijft echter moeilijk, want elk woord dat gebruikt wordt geeft weer aanleiding tot misverstanden.  :(

inderdaad de juiste bewoordingen om tot inzicht te brengen is moeilijk, misschien zelfs onmogelijk daar iedereen met zijn eigen achtergrond en inzichten zit. En plots ontstaat er daar ergens of misschien hier een cultuur die woorden heeft gevonden die een grote groep tot inzicht kan brengen, maar nooit iedereen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 09-06-2014 12:42
En plots ontstaat er daar ergens of misschien hier een cultuur die woorden heeft gevonden die een grote groep tot inzicht kan brengen, maar nooit iedereen.

In-zicht is wel een mooi alternatief voor wat ik hier boven besef noemde  ;)
Onmiddellijk innerlijk zien en weten. Gnosis als wijsheid van het hart.
In-zicht overstijgt alle woorden.

Andere tijd, andere avatar, ander jargon.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 09-06-2014 12:56
Bij Jezus vind ik daar niets van terug. Hij ging uit van het fundamenteel goede in ons mensen in de vorm van Malkutha of het Koninkrijk God's in ons en hij roept ons voortdurend op om dit te zoeken.
De toegang tot deze kern is er direct en er is geen kerk, geloofsbelijdenis of religie voor nodig om deze te vinden.

Aanvulling:

Ook Paulus schrijft in 1 Korintiërs 3: 16-17:

U weet toch dat u Gods tempel bent en dat Gods Geest in u woont. Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig, en die tempel bent u.

Wat is Gods Geest anders dan het innerlijke Christuszelf, of het Woord, dat vlees geworden is in alle Zonen en Dochters van God?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 13-06-2014 21:11
Akkoord, maar dan stel ik voor "Zelf-Bewust-Zijn" op de manier zoals Sri Ramana "Zelf" ziet en om het te onderscheiden van "zelf" of ego.

isa
waarom prefereer je het begrip zelf en niet het begrip ego?
het zijn maar gewoon begrippen en hebben geen waarde
alle begrippen zijn eigenlijk waardeloos
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 13-06-2014 21:21
het is nodig in te zien wat het betekent als iets wordt geïdentificeerd
of dat iets van naam wordt voorzien
dat lijkt voor me de voedingsbodem voor het hechten

dat is zoals een kom vol spaghetti en je neemt daar een portie uit
dan ga je die portie benoemen of identificeren
met die identiteit volgen ook de waarden

in die zin stellen christenen zich gewoon geen vragen
ik ervaar dat het boeddhisme zo'n inzichten zelfs wil uitlokken
om alle wortels van dat wat gezien wordt als bestaand te willen doorgronden
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 14-06-2014 07:25
waarom prefereer je het begrip zelf en niet het begrip ego?

Doe ik niet. Beter lezen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 14-06-2014 16:22
Akkoord, maar dan stel ik voor "Zelf-Bewust-Zijn" op de manier zoals Sri Ramana "Zelf" ziet en om het te onderscheiden van "zelf" of ego.
isa

er zijn 3 hoofdletters en 2 koppeltekens gebruikt om 3 woorden met verschillende betekenissen te verbinden en één van die 3 woorden is ZELF en vervolgens wordt er ook verwezen naar hoe sri ZELF ziet en dan volgt om het nog wat ingewikkelder te maken: om toch te onderscheiden van het zelf of het ego
dat zorgt allemaal voor verwarring en dan is het  begrijpelijk dat je zo'n reactie kan verwachten
het lijkt er sterk op dat je veel moeite hebt om het uit te drukken,
bovendien sleur je sri erbij om je woorden te ondersteunen

het lijkt er dus op dat je (zelf) in verwarring bent (is) of is het zelf-bewust-zijn in verwarring :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 15-06-2014 12:42
het lijkt er dus op dat je (zelf) in verwarring bent (is) of is het zelf-bewust-zijn in verwarring :)

Hou je maar gewoon bezig met je eigen verwarring en niet met de vermeende verwarring bij anderen.
Of is het begrip verwarring voor jou eigenlijk ook waardeloos, zoals volgens je eigen "verlichte" woorden alle woorden? Zo ja, waar praat je dan over; zo neen, dan spreek je je zelf tegen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 15-06-2014 18:03
je wil niet antwoorden omdat het te vergelijken is met... :P
http://www.youtube.com/watch?v=hmejo2uyNlI
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 15-06-2014 18:25
je wil niet antwoorden omdat het te vergelijken is met... :P
http://www.youtube.com/watch?v=hmejo2uyNlI

Waar moet ik op antwoorden?
Op wat jouw in je verwarring allemaal over mij lijkt?
Leer eerst eens goed lezen en....  :P

(http://www.troll.me/images/advice-god/heres-some-advice-get-a-life.jpg)

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 15-06-2014 21:12
ik ben goed en wel in leven
enig idee waarom je dit post?
waarschijnlijk niet

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 16-06-2014 07:47
enig idee waarom je dit post?
waarschijnlijk niet

Ja hoor, ik weet waarom ik het post.
Het is een reactie op je achterlijke post daarvóór.
Zo zie je maar dat schijn bedriegt.

Over alle opmerkingen die je maakt over "Zelf", "zelf", "ego" en "sri" heb ik het al gehad in mijn reacties in een discussie met Sybe ongeveer een maand geleden op deze forumdraad. Dus als je mijn visie daarover wilt weten, kun je het daar nalezen.
Ik heb geen zin om die discussie hier voor jou te herhalen.
Verder ben ik aan jou geen enkele verantwoording schuldig over wat ik schrijf.
Je mag je zelf verantwoorden voor dooddoeners in een discussie zoals: "alles is leegte", "iedereen is al verlicht" en je laatste:  "alle begrippen zijn eigenlijk waardeloos".

Die laatste pas ik even op je eigen bijdrages toe en beschouw daarmee onze discussie als beëindigd.

                              (http://www.jucoolimages.com/images/get_a_life/get_a_life_04.gif)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 16-06-2014 21:57
ik zie geen achterlijke post
voor alle duidelijkheid
die post met die schapen is bedoeld voor wie
de gewoonte heeft een sri bij te sleuren om zijn uitspraken te herhalen 

ver van het onderwerp of niet?
christenen hebben veel gemeen met schapen (lammeren) en schaapherders
die vergelijking komt voor zover ik weet niet voor in het boeddhisme
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 18-06-2014 10:27
Zoals ik al eerder zei, zie ik Gautama de Boeddha en Jezus de Christus als wereldleraren en avatars voor de gehele mensheid. Dat impliceert dat niemand ze kan claimen. Net zo min als boeddhisten de Boeddha in hun bezit hebben, hebben christenen de Christus in hun bezit.
Beiden waren en zijn 'ongebonden' en dus universeel toegankelijk. Iedereen kan vanuit zijn of haar eigen achtergrond of religie dus toegang zoeken tot beiden - ongeacht zijn of haar cultuur of religie.
Een Hindoe als Mahatma Gandhi bijvoorbeeld had deze universele toegankelijkheid van Jezus goed begrepen. Voor hem was er geen sprake van dat alléén christenen echt in Jezus de Christus kunnen geloven en zijn leer goed kunnen uitleggen en toepassen. Ik zie hem zelf als een goed voorbeeld daarvan. Hij hoefde geen christen te worden om een leven in de geest van Christus te leven.
Als we ons allemaal bewust zouden zijn van deze universele toegankelijkheid van welke spirituele leraar dan ook, dan wordt het mogelijk om de vijandigheid tussen mensen, bevolkingsgroepen en religies (zoals Boeddhisme vs. Christendom) te doorbreken.
Ik zie het blijven vasthouden aan exclusiviteit en het claimen van wereldleraren door een bepaalde groep mensen als een teken van zowel onwetendheid en bekrompenheid, als religieuze trots en hebzucht en het is als zodanig de oorzaak van veel leed en lijden wereldwijd. Daar kunnen we dagelijks getuige van zijn.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 18-06-2014 11:25
Nog een aanvulling op het bovenstaande.
Het is een stuk dat ik in het verleden voor een ander forum schreef, kort na de ontdekking van het zogenaamde Judasevangelie.
Ik denk dat bij de vraag in de titel "Jezus" vervangen kan worden door "de Boeddha". De strekking blijft hetzelfde. Per slot van rekening zijn de overgeleverde woorden en het leven van de Boeddha pas enkele honderden jaren na diens paranirvana op schrift gesteld, dus we hebben hier te maken met dezelfde problematiek.

Wie is nu de ware Jezus en wat heeft hij gezegd?

Dat is denk ik de vraag waar het uiteindelijk om draait en wat betreft het antwoord vrees ik dat we dit nooit zullen vinden – althans niet met de ons ter beschikking staande literatuur.

Als ik denk aan Jezus en zijn leer dringt zich bij mij steeds het volgende verhaaltje uit India op.
Tien blinden worden gevraagd te vertellen wat een olifant is en ze worden naar zo’n dier gebracht. Eentje heeft zijn staart te pakken en zegt dat het aanvoelt als een stuk touw. Een ander heeft een voorpoot te pakken en zegt: neen het voelt aan als een boomstam. Een derde betast een oor en zegt: het voelt als een groot blad. Zo hebben ze alle tien een andere versie en alle tien zijn ze er vast van overtuigd dat ze de waarheid spreken en dat de ander ongelijk heeft. En ook als zouden er vijftig blinden zijn, ze zouden alle vijftig met een verschillend antwoord komen.

Jezus en zijn leer is die olifant en wij verkeren in de positie van de blinden.
En ook de schrijvers van de evangeliën verkeerden in die positie: niemand is in staat geweest de echte en de hele olifant te beschrijven.
We hoeven onszelf niets wijs te maken: de echte olifant is uit het beeld verdwenen. We kunnen er van uitgaan dat de evangeliën op een vrij laat tijdstip geschreven zijn door mensen die Jezus niet persoonlijk gekend hebben en zijn leer nooit persoonlijk beluisterd hebben. Ze hebben de informatie van horen zeggen, ze hebben wat spreuken ter beschikking en wat flarden biografisch materiaal en wat ze niet gezien, noch gehoord hebben gaan ze reconstrueren.
En ieder heeft zo zijn eigen versie – inclusief de vier schrijvers van de evangeliën die in het nieuwe testament terecht zijn gekomen.

De één zegt dat Johannes de favoriete of ware leerling is, de volgende zegt: neen, dat is Petrus. Vergeet het maar, zegt een derde: het is Maria Magdalena. Fout, zegt een vierde: het is Thomas. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En nu komt dan de meest recent herontdekte versie, die zegt dat Judas de leerling is, die alles begrepen heeft.
Nu heb ik het alléén over het thema: favoriete, ware of geliefde leerling. Ik heb het nog niet eens over wat Jezus wel of niet gezegd zou hebben, want dan kunnen we door de bomen het bos al helemaal niet meer zien.

Dan is er nog iemand die beweert een visioen van Jezus gehad te hebben, die hem opdracht gegeven heeft het evangelie onder de heidenen te verspreiden. Hier is de olifant zelfs niet meer tastbaar voor andere blinden, dus we moeten het alleen maar geloven.
En al die blinden gaan lekker met elkaar vechten tot er tenslotte eentje overblijft – laten we hem de sterkste noemen, of misschien de sluwste – of misschien zijn er wel twee overgebleven: een roomse en een oosters orthodoxe variant.
Maar de strijd gaat maar door: nieuwe afsplitsingen, nieuwe versies, nieuwe interpretaties, herontdekte geschriften die op hun beurt weer aanleiding geven voor volgende versies, oorlogen, strijd, moorden in de naam van, etc……

Als ik Jezus geweest was en ik zou de gevolgen overzien hebben, zou ik zelf gedacht hebben: “Mijn God, had ik mijn mond maar gehouden.”
Het is denk ik wel een vraag die we ons allen eens zouden kunnen stellen: is dat nou allemaal wel de bedoeling geweest van Jezus? Wat moeten we nu verder met zijn leer en leven, waarvan we het fijne niet eens meer weten?
Hier staan we dan: blind, met een paar flarden van geconstrueerde teksten ter beschikking en met meer vragen dan antwoorden.

Gelukkig zijn we in onze tijd in staat onze eigen olifant te construeren, zonder dat ons nog iemand voorschrijft hoe die olifant er uit moet zien waar we in moeten geloven. Zonder dat we voor onze olifant op de brandstapel terecht hoeven komen.
We hebben de vrijheid om het beeld zelf in te vullen. Geloven wordt iets heel persoonlijks en we kunnen ons dus serieus gaan bezig houden met onze persoonlijke relatie tot Jezus en het Goddelijke – los van alle instituties.

Maar onze wereld wordt ook steeds kleiner. Helaas zijn er mensen en groepen die beweren dat hun buffel een betere is dan onze olifant en dat wij dus ongelovigen zijn. Maar ik ga er van uit dat hun buffel dezelfde geschiedenis heeft gehad als onze olifant: beschreven door evenveel blinden met evenzoveel versies van de buffel.

Als we het nu eens een keertje anders zouden gaan doen. Als we ons nu eens met liefde voor elkaar zouden openen en zouden afstappen van onze egoïstische versies van de olifanten en de buffels en alle andere dieren?
Wat is de essentie van alle religies en hoe kunnen we van daaruit bruggen bouwen naar elkaar toe in plaats van ieder voor zich zijn eigen stukje oever krampachtig verdedigen en dat van de ander aanvallen?

Tolerantie is daarbij niet voldoende: Kahlil Gibran noemt tolerantie: liefde belast met de ziekte der hoogmoed.
We kunnen elkaar ook eens volledig accepteren als absoluut gelijkwaardige mensen. Niemand is beter dan iemand anders.
Als we nog iets willen maken van deze planeet, dan zouden we voor een keertje kunnen uitgaan van de fundamentele gelijkheid van iedereen die deze aardkluit bevolkt. En we zouden allen een keer de moed kunnen opbrengen om onze vastgeroeste denkbeelden en religies los te laten en onze Harten voor elkaar kunnen openen. Denkbeelden dienen er alleen maar voor om ons ego te versterken – inclusief ons groepsego.

Persoonlijk denk ik dat Jezus een antwoord had op de vraag: “wie ben ik?” en dat hij het waardevol vond anderen de weg te wijzen hoe ze hun oorspronkelijke natuur weer konden ontdekken. Dat is dezelfde vraag die iedereen zich ooit stelt. Sommigen hebben het antwoord gevonden: alle echte heiligen uit de verschillende culturen en religies. En ze hebben het antwoord in hun Hart en niet in hun hoofd gevonden.

Velen hebben het antwoord nog niet gevonden – inclusief ik zelf. Tot die tijd blijven we blinden die proberen de olifant te definiëren: een onmogelijke opgave. We weten pas wie of wat Jezus is, als we zijn als hij.
Misschien kunnen we ermee beginnen de juiste vragen te stellen.

Laten we nooit vergeten: een liefdevol Hart is vele malen waardevoller dan welke prachtige leer dan ook of welk boek dan ook; het staat dichter bij de Waarheid dan het geschreven of gesproken woord.
Als ons Hart zich opent, gaan onze ogen en oren vanzelf open en pas dan zijn we in staat te ZIEN en te HOREN: wie of wat wij zijn en wie of wat Jezus, Gautama Boeddha, Krishna,……..(vul zelf maar in) zijn.
In de Stem van de Stilte in ons Hart, horen we hun stem EEN met de stem van het Goddelijke in ons.

                      (http://dhayadorjeyogi.org/english//wp-content/uploads/Wesak.jpg)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 18-06-2014 21:38
enig idee waarom je dit post?
waarschijnlijk niet

Ja hoor, ik weet waarom ik het post.
Het is een reactie op je achterlijke post daarvóór.

Je hebt al veel bijdragen geleverd. Het is geweldig wat je allemaal schrijft. Maar wat baat het jou ? Wat baat het mij ?
Y1010 duwt zachtjes op je lange tenen, inderdaad intentioneel, niet om je te strelen, niet om een gezellig, wij jongens onder elkaar, internet kampvuurtje aan te steken.
Maar toch essentieel.
En het is toch daarvoor dat we hier bij elkaar zijn.
Of mag men op grond van het feit dat dit een Boeddhaforum is toch verwachten dat het je niet hoeft tegen te steken dat iemand zachtjes op je lange tenen gaat staan met de boven beste intentie om je tot inzicht en verlichting te brengen.

Misschien zou je liever een andere methode verkiezen, niet zo pijnlijk, irriterend. Het is geen kritiek op je irritaties. We kiezen allemaal zelf de methode die zal werken, maar we beslissen niet zelf wanneer die methode zal verschijnen.

Dus, kortom, het is volkomen ongepaste reactie van jou , totaal niet in de geest van het Boeddhisme, noch in de geest van het Christendom om zulke woorden te gebruiken ten aanzien van iemand wiens intenties zo zuiver en puur zijn dat alleen het woord heilig hier gepast is.

Maar nogmaals , dit is totaal geen kritiek op jou, en ook geen kritiek op je aanwezigheid op dit forum. Je aanwezigheid is als een licht in de duisternis. Alleen bewijst je irritaties dat je een praatjesverkoper bent en we gaan toch met zijn allen voor the real thing.

Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 19-06-2014 08:10
Dank voor je uitgebreide reactie.
Ik van mijn kant heb geen enkele behoefte aan schijn-heiligheid op dit forum.

Over Y1010's intenties kan en wil ik niets zeggen.
Die zijn geheel voor haar eigen rekening en zij is de enige die daar over oordelen kan.

Ik probeer op een forum als dit zo goed mogelijk on-topic te reageren en zie zo'n forum ook als een delen van visies over een bepaald onderwerp en niet als een plek om elkaar "tot inzicht en verlichting te brengen".
Voor mij is het zeker geen plek om steeds op de persoon te spelen.
Dus graag weer on-topic, zoals ik in mijn laatste twee bijdrages gepoogd heb.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 19-06-2014 08:33
Ik wil toch graag even iets zeggen over de gang van zaken hier... :)

Ik heb tot nu toe een tijdje gezwegen, maar ook ik ervaar dat het helaas een beetje de verkeerde kant uit gaat in deze topic. Laat ik allereerst zeggen, dat ik me ook een tijdje heb geërgerd aan de soms kordate teksten van Y1010. Er zijn onlangs rond Pasen en direct daarna soms stevige discussies ontstaan. Ik vond echter dat de bal bij mij lag, omdat ik het immers was die me irriteerde. Op een gegeven moment kreeg ik de ingeving dat ik opnieuw de dialoog zou moeten aangaan met Y1010, en wel op een andere manier. Ik ben op een avond met Y1010 in contact gekomen, echt in een wederzijdse en respectvolle dialoog, door niet meer mijn eigen teksten te stellen tegenover die van haar, maar door te stoppen en Y1010 te gaan bevragen en om nadere uitleg te verzoeken. Me dus meer interviewend te verdiepen in wat ze schreef en schrijft. Ik zie hier helaas tot mijn verdriet dat er erg harde woorden vallen. Dat lijkt me niet nodig. Ik ervaar IssaBuddha als mijn broeder, maar ik lees jammer genoeg dat de discussie toch wat uit de hand loopt.

Ik kan hier de mooie bemiddelaar gaan spelen, dat wil ik niet. Maar ik zou willen vragen om vergeving van iedereen vóór iedereen. Ik heb in het verleden ook soms stomme fouten gemaakt in de discussie, ik vraag daarvoor vergeving. Maar ik vraag dus ook of men wil proberen elkaar te vergeven, en meer nader in te gaan op elkaars posts. Door verder door te vragen, verduidelijking te vragen en pas op de plaats te maken, raakt de ander vaak nader geïnteresseerd in de dialoog door de uitnodiging uitleg te geven. Daarbij is het zaak, om eventuele irritaties achterwege te laten, desnoods pas te reageren wanneer men echt goed in het vel zit. En vooral niet te proberen om de ander te overtuigen met… het eigen gelijk? Want het lijkt er soms op alsof een uit de hand lopende discussie meer gaat over wie gelijk zou hebben dan dat er sprake is van een wederzijds respect en begrip. Ik weet dat ik makkelijk kan praten, maar ik heb al aangegeven dat ook ik daarin fouten heb gemaakt, waarvoor ik dus nederig vergeving vraag.

In het Boeddhisme predikt de Boeddha de liefdevolle vriendelijkheid, en Christus predikt de naastenliefde en dat we zelfs voor onze vijanden zouden moeten bidden. Liefde opent ons hart, opent ons letterlijk voor God. Wanneer ik zou volharden in mijn irritaties, betekent dit dat ik mijn Christelijke geloof ernstig geweld aan zou doen. Ik mag van mijn God de Vader de ander niet in een verdomhoekje plaatsen, mij wordt gevraagd mijn eigen egoïsme te overstijgen en de ander lief te hebben. Dat betekent: verantwoordelijkheid nemen voor mezelf en niets naar buiten projecteren. Natuurlijk mogen we daarin fouten maken. In dat kader heeft Y1010 gelijk als zij aangeeft dat er soms sprake is van verbeeldingskracht in plaats van het proberen de waarheid te benaderen. Aan de andere kant zie ik IssaBuddha mooie posts schrijven. Niet dat ik het er altijd helemaal mee eens ben, maar de intentie is om de waarheid te benaderen. En dat willen we allemaal hier, dus laten we zacht zijn voor elkaar in liefdevolle vriendelijkheid.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 19-06-2014 22:15
Dank voor je uitgebreide reactie.


Ik probeer op een forum als dit zo goed mogelijk on-topic te reageren en zie zo'n forum ook als een delen van visies over een bepaald onderwerp en niet als een plek om elkaar "tot inzicht en verlichting te brengen".

Dus graag weer on-topic,
Vergis je niet over het on-topic zijn.
Want zowel Boeddha als Christus roepen op tot belichaming, verwerkelijking, realisatie.
Terwijl jij nu heel duidelijk laat weten waar het jou allemaal om draait.

Citaat
een delen van visies over een bepaald onderwerp en niet als een plek om elkaar "tot inzicht en verlichting te brengen"
Jou gaat het niet om belichaming, verwerkelijking, realisatie,  wat de essentie van zowel Boeddhisme als Christendom is, maar om het delen van visies.


Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 19-06-2014 22:38
Maar ik zou willen vragen om vergeving van iedereen vóór iedereen.

Daar sluit ik mij graag bij aan Basho.  :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 19-06-2014 23:28
Dank voor je uitgebreide reactie.


Ik probeer op een forum als dit zo goed mogelijk on-topic te reageren en zie zo'n forum ook als een delen van visies over een bepaald onderwerp en niet als een plek om elkaar "tot inzicht en verlichting te brengen".

Dus graag weer on-topic,
Vergis je niet over het on-topic zijn.
Want zowel Boeddha als Christus roepen op tot belichaming, verwerkelijking, realisatie.
Terwijl jij nu heel duidelijk laat weten waar het jou allemaal om draait.

Citaat
een delen van visies over een bepaald onderwerp en niet als een plek om elkaar "tot inzicht en verlichting te brengen"
Jou gaat het niet om belichaming, verwerkelijking, realisatie,  wat de essentie van zowel Boeddhisme als Christendom is, maar om het delen van visies.

Waar zowel Boeddha als Christus toe oproepen, is mij wel bekend en ik probeer er zo goed als het in mijn vermogen ligt naar te leven.
Toch leg je de lat wat mij betreft te hoog als je een forum, waar mensen in een hoge mate van anonimiteit met elkaar verkeren, ziet als een plek om elkaar "tot inzicht en verlichting te brengen". Inzicht en verlichting kunnen in eerste instantie tot stand komen in een directe relatie van leraar en leerling en eventueel in tweede instantie tussen leerlingen in de setting van een sangha of spirituele gemeenschap en wel van aangezicht tot aangezicht en van hart tot hart. Zo'n relatie is op een forum als dit geen gegeven en ik wil me dan ook graag hier beperken tot het delen van visies. Het is hier gewoon geen plek om elkaar te beleren, op de persoon te spelen of op elkaars tenen te gaan staan.
Vanaf het begin dat ik deelneem aan dit forum heb ik wel de indruk dat verschillende deelnemers dat wel steeds proberen. Ik heb me dan ook al tamelijk vroeg afgevraagd, of dit forum voor mij wel een "place to be" is.
Momenteel heb ik daar mijn sterke twijfels over en als het zo door blijft gaan, dan hou ik het hier voor gezien.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 20-06-2014 07:42
Het is hier gewoon geen plek om elkaar te beleren, op de persoon te spelen of op elkaars tenen te gaan staan.


Momenteel heb ik daar mijn sterke twijfels over en als het zo door blijft gaan, dan hou ik het hier voor gezien.

1. noem mij eens één forum waar mensen elkaar niet beleren, niet op de persoon spelen en niet op elkaars tenen gaan staan.

2. Wat een groot verschil is tussen jou en mij, ik erken Y1010 als een lid van de Sangha,  ik erken haar als een leraar. (zoek je toevlucht tot de Sangha). Ik ben blij dat er een leraar op het boeddhaforum zit. Visie verkondigers zijn er met duizenden.

En inderdaad, ook zij beleert, speelt op de persoon enz... .
Maar dat doe jij ook.
Maar de motivatie is verschillend. Zij doet het  uit vreugde, mededogen, magie die in haar leven is verschenen.Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 20-06-2014 08:56
Wat een groot verschil is tussen jou en mij, ik erken Y1010 als een lid van de Sangha,  ik erken haar als een leraar. (zoek je toevlucht tot de Sangha).

Je gaat je gang maar als je daar behoefte toe voelt.
Voor mij is dit forum noch een sangha, noch zie ik Y1010 als een leraar.
Toevlucht heb ik al genomen. Daar is dit forum voor mij echt de plek niet voor.
Als mijn soms heftige reacties uitgelegd worden als irritaties, dan zij het zo. Ik zit er niet mee.

Basho schrijft hier boven:

Citaat
In het Boeddhisme predikt de Boeddha de liefdevolle vriendelijkheid, en Christus predikt de naastenliefde

Dat klopt ook wel, maar ik sluit mijn ogen niet voor het toornige aspect van zowel de Boeddha als de Christus.

                                   (http://bon-encyclopedia.wikispaces.com/file/view/yeshe_walmo_th.jpg/30150358/yeshe_walmo_th.jpg)


(http://www.dailystormer.com/wp-content/uploads/2013/09/Jesus-Cleansing-the-Temple.jpg)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 20-06-2014 11:25
Maar de motivatie is verschillend. Zij doet het  uit vreugde, mededogen, magie die in haar leven is verschenen.

Jammer dat je hier stopt.
Nadat je je visie verkondigd hebt op Y1010's motivatie, ben ik toch wel benieuwd naar jouw visie op mijn motivatie en het verschil dat jij daarin ziet.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: gouden middenweg & de wilde natuur op 20-06-2014 12:09
Wat een groot verschil is tussen jou en mij, ik erken Y1010 als een lid van de Sangha,  ik erken haar als een leraar. (zoek je toevlucht tot de Sangha).

Je gaat je gang maar als je daar behoefte toe voelt.
Voor mij is dit forum noch een sangha, noch zie ik Y1010 als een leraar.
Toevlucht heb ik al genomen. Daar is dit forum voor mij echt de plek niet voor.
Als mijn soms heftige reacties uitgelegd worden als irritaties, dan zij het zo. Ik zit er niet mee.


Ik zie niet goed waarom dit forum moet opgeofferd worden aan jou bedoelingen. Voor de gezelligheid ?
Hoeveel fora ben je nu al geweest om je visie te verkondigen ? Toch moet er iets ontbreken dat je toch nog nood hebt aan een volgend forum om je visie te uiten.

Logisch gezien zal ook dit forum jou niet kunnen geven wat je zoekt als jij identiek zoals op de vorige fora blijft doen, namelijk je visie verkondigen. En dan kun jij hier weggaan en naar een ander forum gaan om ook daar je visie te verkondigen en ook daar met je honger blijven zitten.

Je kunt je ook aansluiten bij de eerbare mensen op dit forum, en niet in conflict gaan, maar meewerken.
Stop eens met je visie te verkondigen, en beoefen eens de naastenliefde.
Stop eens met te eisen dat mensen onpersoonlijk moeten zijn, jij kunt dat toch ook niet.
Stop eens om een harteloos mens te zijn en begin een medemens te zijn.

Het is heel simpel, ofwel ben je een lijdende sukkel hier op het forum, ofwel ben je een leraar. En als je geen leraar bent dan ben je een lijdende sukkel.

Als jij de leraar bent en y1010 de lijdende sukkel, dan moet jij de belichaming zijn van de leraar in alle aspecten, zonder twijfel  een toonbeeld van mededogen.
Ofwel ben jij net als wij de lijdende sukkel, en dan moet je heel aardig, lief en braaf zijn tegen alle andere lijdende sukkels, en mag je zeker niet gaan vechten tegen de goede bedoelingen van andere lijdende sukkels.

Doen alsof je een Sangha hebt in echte wereld waar je terechtkunt, is gewoon een leugen anders was je hier niet.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 20-06-2014 19:05
Het is heel simpel, ofwel ben je een lijdende sukkel hier op het forum, ofwel ben je een leraar. En als je geen leraar bent dan ben je een lijdende sukkel.

Ik herken me noch in het één, noch in het ander.
Maar toch bedankt voor het verkondigen van je visie over mij.
Ik voel me niet geroepen om daar verder op in te gaan.

Heb je inhoudelijk nog iets te melden over het thema Boeddhisme vs Christendom?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Basho Roshi op 20-06-2014 20:22
Voordat we on-topic gaan, wil ik opnieuw (en voor de laatste maal) vragen of we met zijn allen willen proberen om langer stil te staan bij wat de ander mogelijk bedoelt en vooral dóór te vragen op mogelijke onduidelijkheden. Ik ga er van uit dat de mensen hier met de beste intenties komen bijdragen aan de discussies. Ook al lijkt het er soms op dat sommigen de ander niet serieus lijken te nemen. Bedenk dat jouw interpretatie van wat de ander schrijft mogelijk helemaal niet kan kloppen! Trek niet te snel conclusies. We leggen steeds onszelf in onze manier van kijken naar wat een ander schrijft. En kunnen best totaal de boot missen wanneer we iets denken te lezen. Dit geldt natuurlijk voor mij persoonlijk ook. Het grote probleem is dat we elkaar niet zien, dus ook elkaars non-verbale gedrag missen. Verder is de één lang van stof en de ander probeert in enkele woorden duidelijk te maken wat hij of zij bedoelt. Een lang betoog kan meerdere vragen oproepen, of een rode draad missen. Verder kan de ander naar believen een bepaald facet van een lang betoog overbelichten, omdat hij of zij het  gevoel heeft dat juist dat bepaalde facet van het grootste belang is om op in te gaan. Terwijl de zender van de boodschap juist iets heel anders probeert te benadrukken. Hierdoor kan onbegrip ontstaan, zelfs irritatie. Het nadeel van een kort betoog daarentegen is, dat van de lezer wordt verwacht dat hij of zij via enkele woorden wel zal begrijpen wat bedoeld wordt. Terwijl dat geenszins het geval hoeft te zijn. Weinig tekst kan uitnodigen tot uiteenlopende interpretaties, vooral wanneer een duidelijke definiëring van bepaalde termen ontbreekt. Waardoor het net lijkt alsof de ontvanger van de boodschap maar zelf wat op subjectieve wijze in elkaar zit te knutselen. Mijns inziens zijn de volgende zaken van belang als je op een forum als dit post:

1.   Definieer duidelijk wat je bedoelt in een bepaalde bijdrage. Leg sommige belangrijke termen specifiek uit, om verwarring zoveel mogelijk te voorkomen. Vraag vooral dóór op wat de ander schrijft en wat je daaraan onduidelijk vindt. Verzoek desnoods zelf om definities van bepaalde termen;
2.   Probeer out of the box te denken: we nemen allemaal onszelf mee in een discussie. Daarbij is het de vraag waar we heen willen met een bepaald onderwerp. Ook hier is verduidelijking of het vragen om verduidelijking van groot belang. Als een ander je niet begrijpt, probeer dan ook zelf actief uitleg te geven, waar nodig. Waarbij het beste is om interesse te tonen in de ander en het eigen ego minder aan bod te laten. Egoïsme laat zich bijvoorbeeld zien door geïrriteerd kortaf te zijn, bijdragen van anderen van tafel te vegen, betweterij, negatieve etiketten plakken op de persoon die je niet eens kent in het dagelijks leven en vooral: het eigen gelijk proberen te behalen. Daarbij kunnen zelfs teksten van grote leraren worden misbruikt.
3.   Wanneer irritatie optreedt bij jezelf, vraag je dan af wat je zo irriteert en in hoeverre de irritatie een leidraad is naar je eigen persoon. Want waar de één zich aan irriteert, daar hoeft de ander zich totaal niet aan te irriteren. De vraag is dus: wat raakt de ander in jou dat je irritatie voelt, of een andere emotie bij je oproept? Word je echt boos, wacht dan een dag of zelfs 48 uur voordat je opnieuw reageert op de ander, omdat toenemende irritatie het bewustzijn immers beïnvloedt en vernauwt. Waardoor je mogelijk dingen schrijft, waar je later misschien spijt van krijgt. De mens is niet op alle momenten van het leven dezelfde, ook al doet de wereld alsof dat wel zo zou zijn. Niets is minder waar. Emoties beïnvloeden onze gedachten en intenties. Wees daar liever voorzichtig mee, en reageer op de ander wanneer je kalm bent.
4.   Neem elkander serieus, probeer niet elkaar pootje te haken met woorden, want van kwaad komt slechts erger. De Boeddha zei niet voor niets dat haat leidt tot meer haat. En Christus predikte dat min of meer ook, door de liefde volledig centraal te stellen.

Deze adviezen zijn geen regels, maar slechts adviezen. Ieder moet zelf maar uitmaken of hij of zij er iets aan heeft.

Ik lees hierboven dat dit forum een soort Sangha wordt genoemd, dat is tot op zekere hoogte waar. We kunnen van elkaar leren, ook via teksten, visies. Maar aan de andere kant lijkt het me ook dat dit vaak vrij beperkt is en we het lerend effect niet moeten bagatelliseren. De lerende factor van op elkaar reageren heeft zo zijn limiet. Dat geldt tevens voor het aanwijzen van wie een “leraar” zou zijn en wie niet. Ik adviseer om daar ontzettend voorzichtig mee te zijn, en liever niemand aan te wijzen als (spirituele) leraar. Dit, omdat we elkaar immers niet afdoende kennen om daar uitspraken over te kunnen doen. En zelfs een leraar kan wel eens een uitglijder maken, niemand is perfect. We zijn tenslotte allemaal mensen. Zelfs het grootste spirituele voorbeeld is ooit een leerling geweest. Kijk maar naar het leven van de Boeddha. We zijn allemaal kwetsbare mensen, en kunnen dus worden gekwetst door de ander. Maar probeer toch in te zien dat het waarschijnlijk vaak, of zelfs in de meeste gevallen niet de intentie is van de ander om je persoonlijk te raken. Veelal voelen mensen zich onbegrepen of gaan ze zich verdedigen wanneer iemand ongeïnteresseerd lijkt te reageren of niet ingaat op wat wordt aangedragen in een bijdrage. Laat staan als dat wordt afgekeurd en nergens wordt geïnterviewd over wat de ander nu eigenlijk echt beweegt. Natuurlijk is het niet verplicht om nadere uitleg te vragen, je in de ander te verdiepen, maar het is denk ik wel een veilige(re) manier om met elkaar om te gaan.

We hebben in de afgelopen periode al menigmaal verhitte discussies langs zien komen op dit forum, die veelal met het onderwerp van de topic zelf minder van doen hadden dan dat ze gingen over de onderlinge verhoudingen. Ik hoop dat dit in de komende periode wat zal veranderen. Maar dat vereist wel dat men even wil afkoelen en opnieuw wil investeren om te kijken wat de ander eigenlijk wil zeggen. En niet om de ander in een bepaald hokje te plaatsen en vervolgens die persoon te beschouwen als een soort zwart schaap waar toch nooit een zinnig woord uit zal komen. Dat laatste klinkt misschien negatief en zwart-wit, maar ik chargeer expres om het onderscheid even goed duidelijk te maken.

Maar goed, zo denk ik er over.

Suggesties zijn welkom. Sorry dat ik opnieuw niet on-topic post in deze thread, maar het lijkt me handig om genoeg aandacht te besteden aan hoe we elkaar hier ervaren.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 21-06-2014 13:12
Suggesties zijn welkom.

Aanvulling:
5. Blijf bij het onderwerp van een forumdraad en ga niet op de persoon spelen als je het met iemand niet eens bent of het anders ziet dan een ander.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 21-06-2014 22:57

Ik denk dat bij de vraag in de titel "Jezus" vervangen kan worden door "de Boeddha". De strekking blijft hetzelfde. Per slot van rekening zijn de overgeleverde woorden en het leven van de Boeddha pas enkele honderden jaren na diens paranirvana op schrift gesteld, dus we hebben hier te maken met dezelfde problematiek.

Het eerste Concilie

Zeven dagen na Boeddha's overlijden oordeelde de getalenteerde en invloedrijke Ouderling Káshyapa (Kássapa) dat het nodig was Boeddha's woorden op schrift te stellen om zo bewaard te worden voor volgende generaties van monniken die zich inmiddels wijd en zijd verspreid hadden.
Naar de mening van de Birmese traditie begon dat eerste Concilie op de vollemaandag van de maand wagaung (augustus), en duurde zeven maanden. Ze werd gehouden op de berg Vebhara nabij Rajgir, India, in de Zeven Grotten, of, zoals de Birmese samenstellers zeggen, in het Zeven Grotten Paviljoen.
Daar kwamen ongeveer 500 Arhats, Verlichtten, bijeen. Alle bronnen zijn het er over eens dat het de voormalige kapper Upali was die de Monniksregels, de Vínaya reciteerde - die aan de hand van zijn recitaties werd opgeschreven, en dat het Boeddha's neef en verzorger Aananda was die de Leerredes, de Dharma (Dhamma) reciteerde. Ook deze collectie werd op schrift gesteld.
De bijeenkomst nam drie maanden in beslag. Aan het eind, zeggen vertegenwoordigers van de theravāda-traditie, de Traditie der Ouderlingen, dat de voorzitter, de eerwaarde Kássapa zo ontevreden was over het resultaat dat hij zich in een huisje, het Pippla stone house aan de voet van de berg opsloot om daar zijn heengaan af te wachten. De Chinese traditie zegt dat Kássapa (Káshyapa) zijn drie pijen opnam en door de heuvels van Birma naar China trok om daar de eerste zen-patriarch te worden. In de Mogao-grotten is een thanka-achtige schildering gevonden waarop te zien is hoe Káshyapa in de denimblauwe pij van de nu niet meer bestaande mahisásaka-traditie door de bergen stapt. De reden voor de eerw. Kássapa's ontevredenheid lag in de interpretatie van een advies dat Boeddha op zijn sterfbed aan Aananda had gegeven:
Aananda, als de monniken dat nodig achten kunnen ze bepaalde regels uit de Vínaya aanpassen. Aananda was zo overweldigd door verdriet dat hij vergat te vragen welke regels voor aanpassing in aanmerking zouden kunnen komen. Kássapa was daarom van oordeel dat alle regels precies zo gehandhaafd moesten blijven zoals Boeddha ze gegeven had, want "Als we de regels veranderen, zullen de mensen zeggen dat de discipelen van de eerwaarde Gautama de regels al veranderden nog voordat de as van zijn crematie-vuur bekoeld was."

[De officiële geschiedschrijving van het Chinese boeddhisme noemt niet Kashyapa, maar Anshihgao de eerste monnik die de Boeddha-Dharma China binnen bracht, in het jaar 67WJ om precies te zijn (Zie het artikel 'Onderzoek in Iran').
Andere bronnen noemen koning Mingdi uit een dynastie tussen de 3e en 5e eeuw vC die een edict liet opstellen waarin "prins Ying van Chu" voor zijn euveldaden betaalt door al zijn bezittingen op te geven als offering aan Boeddha en de tempels. ]

Na dit eerste Concilie ging ieder weer op weg, en onderwees de Boeddha-Dharma zoals hij het gehoord en onthouden had. Meetorsen van dikke volumes beschreven palmbladen zal niet aan de orde zijn geweest.
http://www.buddha-dharma.eu/boeddhisme-de-concilies.html

+
isa
het is werkelijk noodzakelijk dat je nakijkt of dat eigenlijk wel zo is
dus neen geen 100 jaar
dit is vergelijkbaar met te denken dat de boeddha gestenigd werd
stop met vergelijkingen te maken die niet waar zijn
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 22-06-2014 09:14
stop met vergelijkingen te maken die niet waar zijn

Mijn uitspraak is gebaseerd op de gangbare mening over het op schrift stellen van het Pali-canon.

"In de tijd van de Boeddha was het traditie in India dat religieuze geschriften niet opgeschreven werden maar door groepen monniken werden onthouden en frequent gereciteerd. De monniken konden elkaar zo corrigeren als een van hen een fout maakte in de recitatie van een toespraak. Op deze manier werd de Pali-canon van het jaar 543 tot het jaar 35 voor Christus doorgegeven van leraar op leerling. Toen was er een oorlog op Sri Lanka, waardoor verschillende monniken stierven. Het werd de gemeenschap van monniken duidelijk dat het beter was de Tipitaka op te schrijven, voor het geval er in de toekomst zo veel monniken zouden sterven dat gedeeltes van de Tipitaka verloren zouden gaan. De Pali-canon werd aldus voor de eerste keer opgeschreven in de Grot Aloka, vlakbij Matale, op Sri Lanka, in de jaren 35 tot 32 voor Christus."

Zie o.a.: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pali-canon

Voor mij is deze situatie dus wel degelijk te vergelijken met het op schrift stellen van de woorden van Jezus. Ook hier is er sprake van een in eerste instantie mondeling overlevering, die pas later op schrift is gesteld. De oorspronkelijke spreukenverzameling van Jezus is zelfs al gereconstrueerd uit de evangelies. Ze staan bekend onder de naam Q, hetgeen van het Duitse Quelle (bron) afkomstig is.
Zie hiervoor onder andere het boek van Burton L. Mack: De verloren woorden van Jezus. Een reconstructie van boek Q.
Ook het door mij vaker aangehaalde Thomasevangelie is zo'n spreukenverzameling van Jezus-woorden, die deels overeenkomsten vertoont met Q.
De evangelies werden pas opgeschreven na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70. De Romeinen hebben in die tijd behoorlijk veel Joden gedood. Daar zullen ongetwijfeld veel volgelingen van Jezus bij geweest zijn. Misschien is - net zoals bij de oorlog in Sri Lanka - ook daaruit de noodzaak ontstaan om de uitspraken voor de toekomst op schrift te stellen.
En net zoals de door jouw genoemde oorspronkelijke palmbladeren met woorden van de Boeddha, is ook de door mij genoemde Quelle met woorden van Jezus verloren gegaan, zodat we het moeten doen met het Pali-canon wat betreft de Boeddha en met de evangelies wat betreft Jezus.
Alle informatie die jij hebt over de Boeddha en het eerste concilie is afkomstig van horen zeggen "Aldus heb ik gehoord....". Net zo hebben we alles wat we van Jezus weten van horen zeggen.
Voor zover wij weten hebben noch de Boeddha, noch Jezus zelf iets opgeschreven.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: lord rainbow op 22-06-2014 13:06
Ik heb mij destijds   zie  (http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,713.0.html)
verwonderd over de term ''op schrift stellen'' met betrekking tot het eerste concilie.
Bij mijn weten werd tijdens het eerste concilie niet de canon ' op schrift gesteld '  , maar middels recitatie ' vastgesteld ' .
En in latere eeuwen werd ze pas op schrift gesteld.

Toch staat het er daar, op die site, al jaren zoals het er staat.
Kan deze birmese bron het bij het juiste eind hebben?
Is het een vertaal fout?
Is het een schrijffout?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 22-06-2014 13:34
Of het eerste concilie heeft plaatsgevonden is zelfs een punt van discussie.
"Some scholars consider this council fictitious" vermeldt http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Buddhism_in_India
Ook deze link gaat uit van: "The teachings of the Buddha existed only in oral traditions" en de informatie die we van dit eerste concilie hebben komt uit het Pali-canon.

Hier hebben we dus twee overeenkomsten van boeddhisme en christendom:
1. Er werden in beide concilies gehouden naar aanleiding van meningsverschillen binnen de eigen gelederen.
2. Beide hebben een canon van geschriften dat vastgesteld is eeuwen na het optreden van de beide personen waar ze zich op beroepen.
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 23-06-2014 19:17
Hier hebben we dus twee overeenkomsten van boeddhisme en christendom:
1. Er werden in beide concilies gehouden naar aanleiding van meningsverschillen binnen de eigen gelederen.
2. Beide hebben een canon van geschriften dat vastgesteld is eeuwen na het optreden van de beide personen waar ze zich op beroepen.


misschien kun je ook toevoegen dat het over mensen gaat
dat is ook heel belangrijk te vermelden :)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 23-06-2014 19:30
Dat het over mensen gaat hoef ik niet te vermelden.
Concilies en canon's zijn nu eenmaal mensenzaken.
Of beter: mannenzaken. Helaas zou ik bijna zeggen.  :(

Het eerste boeddhistische concilie is en blijft echter een raadsel.
Dat is hier belangrijk om te vermelden.  ;)
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Y1010 op 23-06-2014 21:20
Of beter: mannenzaken. Helaas zou ik bijna zeggen.
isa
wat is de reden dat je wil benadrukken dat het niet mensen maar mannen zijn die betrokken waren bij het eerste concilie?
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: IssaBuddha op 24-06-2014 08:10
Mainstream religie is bijna uitsluitend mannenzaak. Het boeddhisme is daarvan niet uitgesloten.
Ik schreef "helaas" omdat ik vind dat het de hoogste tijd wordt dat daar nu verandering in komt.
Door mannen gedomineerde religies hebben namelijk een aantal kwalijke zaken voortgebracht en we hebben nu nog steeds wereldwijd met de gevolgen daarvan te maken.

Mijn opmerking hier boven is dus van algemene aard en heeft niet alleen betrekking op het eerste boeddhistische concilie. We weten wel dat in de Boeddha's tijd vrouwen in eerste instantie niet mochten toetreden tot de sangha, die uitsluitend bestond uit monniken.
Later is de Boeddha toch overstag gegaan.
Hier is wat informatie: http://www.cmo.nl/vnarena/levensbeschouwing/basisopdrachten/vrouwenrechten/lees-dit-vrouw-en-boeddhisme

Misschien is dit wel stof voor een aparte forumdraad.

Bij sommige gnostieke stromingen binnen het vroege christendom hadden vrouwen wel een gelijkwaardige positie ten opzichte van mannen. Misschien had dat wel te maken met Jezus' houding tegenover vrouwen. Voor zijn tijd is die zelfs revolutionair te noemen. Dat hij alleen mannen als apostelen had, daar geloof ik niets van. Dat argument wordt nog steeds door verschillende pausen naar voren gebracht om vrouwen uit te sluiten van het priesterschap.
Zelfs in de Middeleeuwen had Maria Magdalena al de titel: apostel der apostelen.

Persoonlijk vind ik de mooiste woorden van de aan Jezus toegeschreven woorden over vrouwen, de woorden die te vinden zijn in "Het leven van Sint Issa" uit het boek van Nicolas Notovitch: Het onbekende leven van Jezus Christus.
Notovitsch reisde in 1887 naar India en Ladakh en kwam op deze reis in aanraking met een boeddhistische lama die hem vertelde, dat Jezus in India is geweest. De lama las Notovitch ook voor uit een beschrijving van Jezus' verblijf aldaar. Uit dit boeddhistische evangelie zijn de volgende woorden:

"Hoor wat ik u zeg: Eerbiedig de vrouw, want zij is de moeder van het universum en de gehele waarheid van de goddelijke schepping rust in haar.
Zij is de grondslag van al wat goed en schoon is, gelijk zij ook de kiem is van leven en dood. Van haar is het gehele bestaan van de mens afhankelijk, want zij is zijn natuurlijke en zedelijke ondersteuning in zijn werken.
In smarten geeft zij u leven; in het zweet des aanschijns waakt zij over uw groei en tot aan haar dood bezorgt gij haar de grootste angsten. Zegen haar en vereer haar, want zij is uw enige vriend en uw toeverlaat op aarde.
Respecteer haar, verdedig haar; aldus handelend zult u haar liefde en haar hart winnen, en u zult God welgevallig zijn; om die reden zullen u vele zonden vergeven worden.
Evenzo, bemin uw vrouwen en eerbiedig hen, want morgen zullen zij moeders en later grootmoeders zijn van een gehele natie.
Wees de vrouw onderworpen, want haar liefde veredelt de man, verzacht zijn verharde hart, temt het beest en maakt hem tot een lam.
De vrouw en de moeder, een onschatbare rijkdom die God u gegeven heeft; zij zijn het schoonste sieraad van het heelal, en uit hen zal al wat de aarde bewoont, geboren worden.
Gelijk de God der legerscharen eertijds het licht scheidde van de duisternis en het vasteland van de wateren, zo bezit de vrouw het goddelijke vermogen om in de mens de goede bedoelingen te scheiden van de kwade gedachten.
Daarom zeg ik u dat, na God, uw beste gedachten naar de vrouwen en echtgenotes moeten uitgaan; de vrouw is voor u de goddelijke tempel waar u het gemakkelijkst volmaakt geluk kunt vinden.
Put uit deze tempel uw zedelijke kracht; hier zult u uw droefheden en mislukkingen vergeten, en uw verloren krachten herstellen die u nodig hebt om uw naasten te kunnen helpen.
Stel haar niet bloot aan vernederingen; want daarmee vernedert u zichzelf en verliest het gevoel van de liefde, zonder welke hier op aarde niets bestaat.
Bescherm uw vrouw, opdat zij u en geheel uw familie beschermt; al wat u zult doen voor uw moeder, uw vrouw, voor een weduwe of een andere vrouw in nood, zult u hebben gedaan voor God."


Zo, nu zitten we toch weer on-topic.

De Dalai Lama is bij mijn weten overigens de enige huidige religieuze leider, die geen moeite heeft met een vrouw als zijn opvolger. Zie: http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3432477/2013/04/29/Dalai-Lama-laat-mijn-opvolger-maar-een-vrouw-zijn.dhtml
Titel: Re:Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Sybe op 12-07-2014 21:24
Woorden als afstemmen en beseffen lijken me dan eigenlijk niet helemaal juist, want zolang de geest in onwetendheid verkeert (= hunkerende/hongerende toestand) kan men nog zoveel afstemmen beseffen als men wil maar verandert in essentie niets aan de wijze waarop men dit zelfbewustzijn ervaart en beseft.

Stel je bijvoorbeeld levend water voor. Dat water is overal voelend, sensitief, wetend. Nou ontstaat daarin een draaikolk. Hierdoor ontstaat in die draaikolk een grof besef van Zelf. Als die draaikolk zichzelf ervaart, (en als je zou vragen wie ben je?), komt het eigenlijk niet verder dan zichzelf te ervaren als de ruimte die de draaikolk inneemt. Het komt niet voorbij aan diens grofheid zeg maar.  Maar wat gebeurt er nu wanneer die draaikolk oplost en alles tot stilstand komt? Dan ontstaat in dat gebrek aan beroering opeens een veel ruimer identiteitsbesef. Het is opeens niet meer gebonden aan de grofheid van al die beweging.

Zoiets is er gaande. Wij gewone mensen zitten vrijwel altijd in de draaikolkfase. Onze ware identiteit, die zich onthult bij inactiviteit, is heel anders dan wij vanuit de draaikolkfase kennen. In termen wordt er over gesproken als ongeboren, eeuwig, niet samengesteld, niet verouderend, niet veranderend, niet ontstaan op basis van oorzaken en voorwaarden, volmaakte vrede, lichtend, gelukzalig.

Bewustzijn staat eigenlijk voor wat we beleven in de draaikolkfase. Eenmaal er in is er een verwarde notie van identiteit. Het soort identiteitsgevoel wat er is wanneer alle beroering weg is en we onze diepzinnige natuur zien, wordt wijsheid genoemd. Wijsheid is onze ware gezicht.
De derde Karmapa schreef een boek over hoe we bewustzijn kunnen onderscheiden van wijsheid. Dit is op internet te vinden onder de titel Transcending Ego, Distinguishing Conciousness from Whisdom, Rangjung Dorje, the Third Karmapa, with a commentary by the venerable Thrangu Rinpoche.

Als je je bewustzijn naar binnen richt dan neem je volgens mij automatisch de duale perceptie die bij bewustzijn hoort gewoon mee naar binnen. We moeten als het ware ook dat innerlijk be-schouwen loslaten, de gewone geest dus loslaten. Alles moet losgelaten worden en dan kunnen we een glimps opvangen van wat wordt bedoeld.

Stel nu dat dit gebeurt. Ben je nu niet meer onwetend? Wat ik tegenkom is dat je ook na zo'n ontdekking te maken blijft houden met de eonenlang ingeprente indrukken van fundamentele onwetendheid, dualisme, emotionaliteit en karmische neigingen. Er zijn, kortgezegd, eonenlang verkeerde indrukken opgestapeld en die blijven zich opdringen aan de geest. Je kunt dit vergelijken met verslavingen zoals drank. Als je stopt, blijft je lichaam en geest er om vragen, hongerig, er blijft gezeur in je geest.

Als jij spreekt over hongerigheid, is dit dan gelijk aan een geest in een toestand van onwetendheid? Zo moet je het niet zien denk ik. Ik denk dat je hier mee moet oppassen. Het is denk ik beter het zo te zien; hongerigheid is het gevolg van het heel lang hebben verzameld en hebben gevolgd van verkeerde indrukken die je hebt gehad van jezelf, anderen en situaties (je meende een draaikolk te zijn).
Het ontdekken van je ware natuur zal leiden tot het geleidelijk niet meer voeden en volgen van zulke verkeerde indrukken. De opstapeling van verkeerde indrukken zal zo stoppen. De eonenlang gevolgde en opgestapelde verkeerde indrukken zullen niet meteen uitgeput zijn maar zich blijven ontladen in de geest. Omdat de geest nu echter wijs is, zal ie ze kennen als bijkomstige indrukken en niet meer dan dat, illusies.
Zo zal de kracht van dat eonenlang verzamelde karma langzaam maar zeker uitgeput raken.

Zoiets.

Siebe
Titel: Re: Boeddhisme vs Christendom
Bericht door: Nathan op 02-03-2015 06:26
Een geest vol concepten van het Christendom is een geest die moeilijk helemaal het Boeddhisme kan vatten. Dit heb ik ooit gelezen.
Of dat het boeddhisme geen concepten heeft.
In hoeverre heeft het Christendom inderdaad grondige tegenstrijdige visies over het leven?
Als christen is het toch heel goed mogelijk om ook boeddhist te zijn. Is dat eigenlijk wel zo?
Moet je een boeddhist zijn om geweldloos te zijn? Moet je een boeddhist zijn om alertheid te waarderen in je leven?
Ik stel me zo van die vragen, omdat ik in de geest van het christendom ben opgegroeid en merk dat ik in benarde situaties toch weer automatisch de neiging heb, me tot God te richten. Die neiging laat me niet los, dat is een indruk van jaren programmatie.
Nog iemand die dit herkent?
Dat je aan God denkt is mogelijk niet de vraag of het zogenaamde probleem maar hoe je op jezelf reageert als je aan God denkt.