Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - MaartenD

Pagina's: [1] 2 3 4
1
Wij hebben ons, in het Nederlands overigens, ingeschreven inmiddels en kijken ernaar uit.

2
Religie, Mens en Maatschappij / Re: Verandering?
« Gepost op: 06-03-2019 14:40 »
Sadhu, sadhu, sadhu.

3
Algemeen / Re: Favoriete beoefening of leer
« Gepost op: 06-03-2019 14:11 »
De stroming waarbinnen ik min of meer sta is theravada met een accent op de Thaise woudtraditie. In de praktijk houd ik me helemaal niet aan de begrenzingen van die stroming, zelfs niet als ik ze zou kennen. De focus van mijn beoefening is aandachtsmeditatie met een voorzichtig begin aan inzichtmeditatie - ik vind dat dit twee kanten van één medaille zijn - en een dappere poging om mijn inzichtjes voortdurend te gebruiken in mijn dagelijks leven.

Ik reciteer, in het weekend flink wat en door de week blijft het heel beperkt. Ik leg mezelf ook kleine beperkingen op om te kijken wat dit doet met mijn grillen en invallen.

Verder probeer ik mettā te oefenen, heel simpel in de praktijk. Mettā-meditatie krijg ik niet goed voor elkaar, dat is me te abstract geloof ik.

Ik weet dat ik als theravadin heel wat zaken uit andere stromingen mis. Daarom lees ik er af en toe over en ik neem over wat ik kan inpassen. Ik doe af en toe de 108 prostraties bijvoorbeeld, iets wat ik uit Korea heb.

Met warme groet,


Maarten

4
Religie, Mens en Maatschappij / Re: Verandering?
« Gepost op: 05-03-2019 12:49 »
Siebe, het is een misverstand te denken dat ik mijn taak al als beëindigd zou zien. Ik zie eerder dat er geen directe 'ik' is die een taak zou kunnen hebben.

De oefening gaat door.

Met warme groet,

Maarten

5
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 05-03-2019 12:47 »
Mijn condoleances, ekayano maggo.

Alle theorie ten spijt is ons lijden reëel. Ik voel met je mee.

Met warme groet,

Maarten

6
Het gewone leven / Re: de gevolgen van oefening
« Gepost op: 05-03-2019 11:55 »
Nog eentje: betere geheugenprestaties

Als ik naar huis fiets en stil ben - of zo ongeveer dan toch - dan komen dingen die ik moest onthouden voor bij thuiskomst makkelijk op. Het gaat vanzelf en kost geen moeite. En fietse versa, uiteraard.

Met warme groet,

Maarten

7
Religie, Mens en Maatschappij / Re: Verandering?
« Gepost op: 04-03-2019 15:47 »
Er is, zoals Sybe ook heel goed weet, geen ik, mij of van mij.

Juist daarom is zo waar en belangrijk wat Old Bhikkhu zegt. Het raakt ook aan een discussie in een ander topic. Verandering, streven.. kán egoïstisch gericht zijn, als je zegt 'ik wil sotapanna worden', 'ik wil dit realiseren', 'ik wil dit..', 'ik wil dat niet..'. Dat is simpele begeerte. Echter.. zoals Nico terecht opmerkte hoeft dit niet zo te zijn. Streven en oefenen kan non-egoïstisch.

Het besef dat er geen werkelijke ik is die iets moet of iets wil is zeer bevrijdend. Niet voor niets begin ik mijn meditaties vaak zo.

Ik hoef niets te doen.
Ik hoef nergens naartoe.
Ik hoef niemand te zijn.

En inderdaad.. verandering gebeurt vanzelf.

Met warme groet,

Maarten

8
Controverse en verandering / Re: Het Westerse Boeddhisme
« Gepost op: 01-03-2019 15:58 »
Beste Bodhiboom,

Zelf zie ik vooral een verschil in praxis tussen oost en west. Wij hier mediteren vaak dat de stukken eraf vliegen terwijl boeddhisten in het oosten veeleer naar tempels gaan, offers brengen en monniken eten geven. Beide kanten zouden in die zin best wat van elkaar kunnen leren. Wij hebben hier helaas te weinig monniken om van aalmoezen te voorzien maar dāna kan iedereen doen.

Vermoed je dat boeddhisten in Vietnam of in Thailand veel bezig zijn met de exacte details van patticasamuppada of nibbāna? Ik denk eigenlijk dat veel geboren boeddhisten in dat soort dingen geloven omdat men dat daar nu eenmaal doet, net zoals veel christenen hier nooit hebben stil gestaan bij wat de hemel nou precies en exact is en hoe dat zou werken.

Veel westerlingen hebben inderdaad de neiging om uit tradities te plukken wat ze uitkomt maar doen anderen dat dan niet? Die hele strenge reformatorische christenen die sola fide zo belangrijk vinden, negeren Mattheus 25:31-46 meestal of draaien zich in bochten om er niks mee te hoeven. Niks menselijks is ons allen vreemd, dunkt me.

Wat wel heel apart is, denk ik, is dat we in het Westen meer een tussenvorm aan het vinden zijn naast monnik en leek. Er is een Westerse Orde al sinds lange tijd en overal ontstaan sangha's van mensen die gewoon samen oefenen zonder dat er ook maar een pijdrager in de buurt is. Ik zelf bezoek sinds kort de Leidse variant, in de traditie van Thich Naht Hanh overigens. Je komt niet om Plum Village heen, lijkt het soms. :)

De leer heeft als kenmerk ehipassiko, zoals je terecht opmerkt. De leer is echter ook sanditthiko en akāliko. Als de ware dhamma te vinden is dan is dat hier en nu, ook in het Westen. In de Kalama Sutta legt de Boeddha uit aan welke eisen een leer die je kunt volgen moet voldoen. Dat is duidelijk meer dan bepalen wat 'goed voelt'. Het laat echter ruimte.

Ik vermoed dat er over honderd jaar ook nog wel boeddhisme zal zijn in het westen. Waarom niet? Het zal waarschijnlijk weer veranderd zijn en uitgewaaierd.

Met warme groet,

Maarten

9
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 01-03-2019 15:44 »
Zonder mezelf te bemoeien met de lopende discussie.. suttacentral heeft die teksten eigenlijk altijd wel staan. Hierbij een link naar SN47, scroll naar beneden voor nummer 9.

https://suttacentral.net/sn47

Met warme groet,

Maarten

10
Dat klopt! Ik heb er onlangs al een uitzending uit aangehaald hier op het forum.

Bedankt voor het nog eens onder de aandacht brengen!

Met warme groet,

Maarten

11
Religie, Mens en Maatschappij / mijn religie is liefde
« Gepost op: 27-02-2019 12:19 »
Dag allen,

Graag wil ik jullie attent maken op het manifest van universelereligievanliefde.com. Het manifest is een antwoord op de beruchte Nashville-verklaring (in Nederlandse vertaling). Wat mij aanspreekt is dat er niet tegengesproken wordt of becommentarieerd maar dat er louter een eigen geluid naast wordt gezet. Dit lijkt wel een beetje op het 'delen' dat wij in de Leidse Sangha altijd doen.

Van harte aanbevolen: http://mijnreligieisliefde.nl/

Met warme groet,

Maarten

12
Voorstellen / Re: Bodhiboom stelt zich voor...
« Gepost op: 26-02-2019 12:30 »
Welkom, Bodhiboom.

Ik hoop dat je hier kunt wortelen, vrucht dragen en wellicht met je bladerdak ons wat koelte kan geven. :)

Met warme groet,

Maarten

13
Dank, Ujukarin. Ik zal het er thuis over hebben.

14
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 26-02-2019 12:26 »
Beste Bodhiboom,

Dat zijn mooie en inzichtelijke woorden. Het toont ook wel wat je blijkbaar gerealiseerd hebt en aan ervaringen hebt opgedaan.

Als aanvulling: er zijn heel veel verschillende mensen met allemaal verschillende ontwikkelingsniveau's. Sommigen hebben nauwelijks uitleg nodig, sommigen moeten echt helemaal van voren af aan beginnen. Jezelf ethische regeltjes opleggen is al beter dan helemaal niet ethisch leven. In zekere maken werkt 'fake it till you make it' wel want alleen al de gewenning aan zuiver gedrag beïnvloedt de geest. Dan ontstaat enig inzicht en dan is er op een gegeven moment misschien ruimte om te beginnen met loslaten.

Kan liefde opgeroepen worden 'op bevel'? Nou, net als met geluk weet ik eigenlijk niet wat liefde precies betekent. Er zijn vele soorten liefde. Mensen gebruiken het woord en gaan ervan uit dat het ook precies iets betekent. Tja. Liefdevolle vriendelijkheid kun je echter wel degelijk oefenen. Mensen die ver genoeg zijn om de ruimte te zien tussen 'mij' en 'mijn gevoelens' kunnen in die ruimte min of meer kiezen welke inhoud te daar willen plaatsen. Er gebeurt iets. Iemand zegt wat. Ik sta daar vriendelijk/onvriendelijk tegenover.

Met warme groet,

Maarten

15
Varia / de Sutta tot de Kalamederlanders
« Gepost op: 20-02-2019 20:37 »
Aldus heb ik gezien op YouTube.

Een groot spreker, een wijze leraar zou een TED-toespraak gaan houden in de hoofdstad van het koninkrijk van de Kalamederlanders. Velen spraken hierover en
verheugden zich hierover. Toegangskaartjes waren al snel maar zeer moeilijk te krijgen, zo groot wat het enthousiasme dat de komende verschijnen van de grote
leraar opriep. Hij was bekend als een groot leraar bij oud en jong, bij alle geslachten en identiteiten, beroemd om zijn kunde alle politieke wonden te
kunnen genezen en alle afgronden over te steken die mensen zichzelf opleggen. Zijn wijsheid werd geroemd om haar allesdoordringende karakter, zijn leringen
als goed van het begin tot aan het einde en begrijpelijk voor iedereen. Met Vaardig Handelen kon hij zijn leringen duidelijk maken aan ieder mens, ongeacht
diens capaciteiten en ieder begreep alsof het juist zij of hij was die onderwezen werd. Velen kwamen opdagen alleen al om hem te zien en wachtten aan de achterkant van het grote theater. Sommigen namen selfies, anderen vroegen om handtekeningen, sommigen riepen hun naam, sommigen waren stil van verwondering. Daarna gebeurde
het dat zij alleen door de metaaldetector-poortjes in een enkele rij naar binnen gingen, het theater is.

Voor het officiële gedeelte van de toespraak zou beginnen, spraken de mensen in het publiek onder elkaar over anderen die een TED-toespraak hadden gehouden, wat zijn hiervan gezien hadden, in persoon of via internet en dingen die op sociale media toegeschreven werden aan de ene of de andere leraar, sommige werkelijke leringen en andere korte uitspraken geheel ontdaan van alle context en waarde. Zij vertelden wat zij op het nieuws hadden gezien op de zenders die zij vertrouwden voor hun informatie, net als wat zij gezien hadden op blogs van allerlei karakter. Sommigen voelden zich geroepen om de doctrine van hun favoriete leraar te noemen, anderen klaagden over andere leraren of over doctrine die door anderen werd gevolgd, inclusief de mensen om hen heen op dat moment. Aangezien zij niet in staat waren tot enige overeenstemming te komen, vroegen zij de leraar te antwoorden en hen te vertellen wat de juiste doctrines waren, hoe te weten welke zenders, blogs en sociale media wel te geloven en hoe de slechte media, die zij 'fake' noemden, te ontlopen.

Vooraleer er totale chaos kon ontstaan en elk lid van het publiek luidkeels het gelijk van de eigen visie probeerde te proclameren door steeds harder en harder te praten, kalmeerde de leraar de menigte met kalmerende gebaren en een indrukwekkend warme glimlach. Hij sprak toen tot de verzamelde mensen:
"Het is goed dat jullie twijfelen, onzeker zijn; onzekerheid is gerezen in jullie over wat jullie twijfelachtig vinden. Vertrouw niet op wat vaak gezegd wordt; iets herhalen maakt het niet meer waar. Vertrouw niet alleen op traditie, noch op nieuwsbronnen, noch op wat in een heilig boek staat, noch vermoedens of filosofische zekerheden, gezond verstand of uw eigen begrip. Vertrouw niet alleen op experts of beroemdheden, noch op wat jullie lezen op Twitter, noch op Facebook, noch op Instagram, noch in de Telegraaf, de NRC, het AD of de Volkskrant. Vertrouw niet op iemand 'die tenminste zegt waar het op staat', noch op iemand die je vertelt hoe je iets moet begrijpen, noch op de media die overeenkomen met de mening die je toch al hebt, afsluitend de media die je visies tegenspreken. Weet daarentegen voor jezelf 'deze dingen zijn slecht, deze dingen zijn zorgwekkend, deze dingen worden afgewezen door de wijzen, deze dingen lijden tot schade en lijden'. Laat deze dan gaan. Laat ze gaan!"


Op dit punt nam de grote leraar een slok water uit het glas dat klaar stond.

"Wat denken jullie, vrienden? Werkt hebzucht tot het voordeel van een mens of tot diens nadeel?"

Het publiek was verdeeld op dit punt. De leraar sprak verder, voor even van de wijs gebracht maar niet compleet verrast vanwege zijn vermogen een menigte snel te doorzien.

"In beslag genomen door zijn hebzucht kan een man doden of stelen zelfs van anderen die nog minder hebben of overspel plegen. Hij probeert anderen zover te
krijgen dat die zich ook zo gaan gedragen. Denken jullie dat dit tot zijn voordeel strekt of tot zijn nadeel?"

"Nou, misschien..," klonk van één kant van de zaal. Een ander: "Natuurlijk! Je moet echt stom zijn om niet te zien dat dat waar is!" Het scheen de leraar wel toe
alsof het publiek zich in tweeën had gedeeld, elk richting de kant van de zaal waar hun opinies het meest gedeeld werden.

"En wat denken jullie, vrienden? Werkt haat tot het voordeel van een mens of tot diens nadeel? Mijn vrienden, in beslag genomen door haar haat kan een vrouw
doden, stelen, liegen en overspel plegen. Hoe zal dit voor haar uitpakken?"

"Tot nadeel, tenzij ze natuurlijk gelijk heeft met wie ze haat." De zaal was wat meer één dan eerst maar zeker niet compleet in overeenstemming.

"Wat denken jullie, vrienden? Zal waan en illusie tot het voordeel van een mens werken of tot diens nadeel?"

"Nadeel." "Ja, wanen zijn slecht."

"Hij die lijdt aan wanen kan alle dingen doen waarvan jullie zeiden dat ze nadelig waren en, wat erger is, hij kan geloven in zijn eigen wanen en niet eens zien dat het nadelig is wat hij doet. Zal een waanidee hem helpen of hem schaden?"

"Schaden!" Het publiek leek het eens te zijn deze keer.

"Kalamederlanders, jullie zelf weten: 'deze dingen zijn slecht, deze dingen zijn schadelijk en ze leiden tot problemen. Laat ze gaan!"

"Vertrouw niet op wat vaak gezegd wordt; iets herhalen maakt het niet meer waar. Vertrouw niet alleen op traditie, noch op nieuwsbronnen, noch op wat in een heilig boek staat, noch vermoedens of filosofische zekerheden, gezond verstand of uw eigen begrip. Vertrouw niet alleen op experts of beroemdheden, noch op wat jullie lezen op Twitter, noch op Facebook, noch op Instagram, noch in de Telegraaf, de NRC, het AD of de Volkskrant. Vertrouw niet op iemand 'die tenminste zegt waar het op staat', noch op iemand die je vertelt hoe je iets moet begrijpen, noch op de media die overeenkomen met de mening die je toch al hebt, afsluitend de media die je visies tegenspreken. Weet daarentegen voor jezelf 'deze dingen zijn goed, deze dingen zijn niet zorgwekkend, deze dingen worden geprezen door de wijzen, deze dingen lijden niet tot schade of lijden'. Handel hier dan naar. Handel ernaar!"

"Wat denken jullie, vrienden? Werkt de afwezigheid van hebzucht in iemands voordeel of diens nadeel?"

Er was weer verdeeldheid onder het publiek.

"Kalamederlanders, niet hebzuchtig zijnd, niet dodend, niet stelend en geen overspel plegend, geen leugens vertellend, moedigt hij anderen aan ook zo te handelen. Zal dit tot zijn voordeel en geluk leiden?"

"Ja, eh.. voordeel denk ik wel, " klonk uit één kant van de zaal. "Natuurlijk!", klonk van de andere kant. De leraar trok kort één wenkbrauw op en keek even naar zijn assistent. Die kon alleen maar zijn schouders ophalen.

"Wat denken jullie? Als er geen haat is in iemand geest, werkt dit dan in haar voordeel of haar nadeel?"

Iemand in het publiek kuchte.

"Kalamederlanders, niet haatdragend zijn en geen dingen doen uit haat, is dat voordelig?"

Weer klonk alleen stilte.

"Wat denken jullie, Kalamederlanders? Lijdt de afwezigheid van wanen tot het voordeel van een mens of tot diens nadeel?"

"Voordeel!", klonk het van overal uit de zaal. De leraar dacht dat hij de menigte wel weer op het juiste pad terug had gebracht.

"Wat denken jullie dan, Kalamederlanders? Zijn deze dingen goed of slecht?"

"Goed, grote leraar!"

"Zorgwekkend of niet zorgwekkend?"

"Niet! Niet zorgwekkend!"

"Afgewezen of geprezen door de wijzen?"

"Geprezen, natuurlijk!"

"Als jullie hier over nadenken, lijden deze dingen dan tot voordeel en geluk, of niet? Wat denken jullie?"

"Ze lijden tot voordeel en geluk. Denk ik. Meestal dan."

"Daarom is de boodschap deze: Vertrouw niet op wat vaak gezegd wordt; iets herhalen maakt het niet meer waar. Vertrouw niet alleen op traditie, noch op nieuwsbronnen, noch op wat in een heilig boek staat, noch vermoedens of filosofische zekerheden, gezond verstand of uw eigen begrip. Vertrouw niet alleen op experts of beroemdheden, noch op wat jullie lezen op Twitter, noch op Facebook, noch op Instagram, noch in de Telegraaf, de NRC, het AD of de Volkskrant. Vertrouw niet op iemand 'die tenminste zegt waar het op staat', noch op iemand die je vertelt hoe je iets moet begrijpen, noch op de media die overeenkomen met de mening die je toch al hebt, afsluitend de media die je visies tegenspreken."

"Een korte samenvatting dan," zei de leraar. "Hebzucht, goed of slecht?"

"Eh.. hangt ervan af?"

"Haat, goed of slecht?"

"Slecht!" riep het publiek, "behalve als het terecht is!"

"Waandenkbeelden, goed of slecht?"

"H.. hoe zat dat ook alweer?"

"Doden?"

Eenstemmig nu: "Dat hangt ervan af!"

"Stelen?"

De zaal praatte door elkaar en kwam langzaam tot een conclusie. "Slecht." De leraar glimlachte weer.

"Liegen?"

"Slecht! Meestal.. als je betrapt wordt." De glimlach op het gezicht van de leraar smolt weg.

"Het plegen van overspel dan?"

"Slecht.. maar alleen als het uitkomt en als dat gebeurt dan ontken je het en als dan niet werkt dan ontken je weer. Anders zeg je dat je met de kennis van nu het anders had gedaan!"

De leraar keek nog eens richting zijn assistent. En nog eens. Die kon niks anders dan zijn schouders weer ophalen.

"Kalamederlanders, wanneer jullie voor jezelf weten 'deze dingen zijn slecht, deze dingen leiden tot gevangenschap' en als na zorgvuldig onderzoek van je eigen geest je weet 'deze dingen leiden naar een gevaarlijk pad', laat ze dan gaan!

"De rechtvaardige, " ging de leraar verder, "de rechtvaardige die vrij is van hebzucht en kwade wil, die de waarheid helder ziet, gewaar en begripvol, verblijft in gedachten van vriendschap met een grootste verheven geest die vrij is van haat en kwaadaardigheid tegenover de hele mensheid overal ter wereld."

"Hij verblijft in gedachten van mededogen, hij leeft in een wereld van mededogen tot voordeel strekkend van de hele mensheid, overal, waar ook ter wereld, met een grootste verheven geest die vrij is van haat en kwaadaardigheid."

Iemand in het publiek stond op. "Ik weet niet waar dat 'waar ook ter wereld' over gaat," riep hij. "Nederland is vol!." Iemand anders stemde in. "OK, ik wil best
medelijden hebben en zo," merkte zij op, "maar het moet me niks kosten. En ik ga niks doen voor die lui die onze banen stelen!"

De andere kant van de zaal was geschokt. Ze probeerden de sprekers te overstemmen met een stevig "Ubi caritas et amor" maar ze kwam niet ver omdat ze het niet
eens konden worden over de toonhoogte, noch over het tempo.

De leraar verdiepte zijn stem nu tot de klank en kracht van een ouderwetse dominee.

"Hij verblijft in gedachten van mededogen, hij leeft in een wereld van mededogen tot voordeel strekkend van de hele mensheid, overal, waar ook ter wereld, met een grootste verheven geest die vrij is van haat en kwaadaardigheid. Hij leeft in gelijkmoedigheid jegens alle levende wezens, overal, waar ook ter wereld,  met een grootste verheven geest die vrij is van haat en kwaadaardigheid. "

Het publiek mompelde het een en ander. Ze klonken alsof ze 'ja hoor, tuurlijk!' dachten.

"De gevorderde leerling, Kalamederlanders, de gevorderde leerling die zo'n geest heeft vrij van haat, vrij van kwaadaardigheid, zo'n onbevlekte geest, zo'n gezuiverde geest, die kent tweevoudige troost in het hier en nu."

"Stel dat er een hiernamaals is en dat, afhankelijk van iemands daden, ten goede of ten kwade, zijn bestemming de hemel is of de hel, dan is het mogelijk dat na de lichamelijke dood ik in de hemel kom, wat een staat van gelukzaligheid is." De leraar schraapte zijn keel. "Stel nu dat er geen hemel en geen hel is en er gebeurt er niets na de lichamelijke dood, dan nog kan ik tenminste in het hier en nu, vrij van haat, vrij van kwaadaardigheid, veilig en gelukkig, zeggen 'In ieder geval handel ik goed in het hier en nu.'"

"Echt wel dat er een hemel is," schreeuwde iemand in de zaal, "en zeker dat een hel is!"

"Stel dat iemand die kwaad doet kwaad overkomt. Ik echter denk niet aan kwaad doen tegen wie dan ook. Hoe dan kan kwaad mij iets doen die niets kwaads doet? Stel dat iemand die kwaad doet niets kwaads overkomt, dan zie ik mij als gezuiverd in ieder geval. Het is een win-win scenario, zonder nadeel: zo lang je maar niet kwaadaardig handelt en geen schadelijke dingen doet voor elkaar. Hemel en hel, geen-hemel en geen-hel, het maakt niet uit! Je ervaart in ieder geval de wetenschap van een geweldig leven in het hier en nu!"

Een vrouw op de eerste rij stond op. Ze keek even om zich heen en richtte zich tot de leraar. "O ja? Echt? Klopt dat wel?" De zaal mompelde instemmend.

De leraar keer naar het publiek en hij zag dat hun verlangen naar vrijheid van hun dagelijkse levens hen geen vrijheid had geschonken, laat staan vrede.

"De volgeling van de Groten, mijn vrienden, die een vrijgevige geest heeft, een geest vrij van haat, een onbesmette geest, een gezuiverde geest, die is iemand die een wonderlijk leven leeft!" De leraar zag dat hun verlangen naar comfort, naar rust, zelfs als dit afkomstig was van hebzucht en vastklampen, nog een positief resultaat kon hebben. De zaal mompelde en sprak door elkaar, onderling, plotseling geconfronteerd met ideeën die zij diep van binnen wel erkenden als juist maar die zó ver af stonden van hoe hun dagelijkse levens eruit zagen.

Na lang aarzelen zei iemand plotseling, redelijk enthousiast maar nog niet zeker: "Okay!"

Er gebeurde even niets, de stilte was afwachtend. De persoon die net sprak zag zichzelf benoemd tot woordvoerder. Hij slikte en zei: "Wat u zegt klinkt goed. Iemand die geen haat voelt en niet aan wanen lijdt, die dus een gezuiverde geest heeft, is iemand die een goed leven kan hebben in het hier en nu. Maar het is echt niet makkelijk, leraar! Als wij dit doen en we zijn morgen weer bij alle anderen die niet leven op die manier dan.. dan gaan ze dwars over ons heen!" De zaal mompelde instemmend. Velen knikten.

De kersverse woordvoerder ging door. "Maar.. we gaan het proberen. We gaan proberen je leringen te volgen en we zullen proberen te kijken naar anderen die dat ook doen zodat die ons steun kunnen geven als we terugvallen. Is dat goed genoeg? Wij zijn maar gewone mensen. Ik heet Henk, ik ben hier met mijn vrouw Ingrid. Wij zijn geen grote spirituele types, hoor! Maar kom op, wat hebben we eigenlijk te verliezen? Als het werkt, geweldig. Ik denk dat..." Hier keek Henk de woordvoerder om zich heen, zoekend naar steun. "Ik denk dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg dat je leringen goed en juist klinken. Het is net alsof je iemand die de weg kwijt is de weg weer wijst of.. of alsof je een lamp voor in het donker hebt gegeven zodat we kunnen zien wat er is." Hier viel hij stil.

De leraar glimlachte vol warmte. "Uitstekend, uitstekend, uitstekend gezegd. Maar deze lering, net als elke andere lering die jullie krijgen uit  wat vaak gezegd wordt, uit traditie, uit nieuwsbronnen, uit wat in een heilig boek staat, uit vermoedens of filosofische zekerheden, uit gezond verstand of uit uw eigen begrip, van experts of beroemdheden, of van Twitter,  Facebook, Instagram, uit de Telegraaf, de NRC, het AD of de Volkskrant, van iemand 'die tenminste zegt waar het op staat' of van op iemand die je vertelt hoe je iets moet begrijpen of uit media die overeenkomen met de mening die je toch al hebt, afsluitend de media die je visies tegenspreken, kan alleen maar bewezen worden door die in de praktijk te brengen. Neem het niet van mij aan maar.. je zal zien dat het zo is."

Het publiek was even stil en gaf de grote leraar toen een donderend applaus. Ze gingen langzamerhand allemaal staan en floten zelfs. De leraar zag, alsof hij
helderziend was, dat sommigen zijn leringen trouw zouden volgen terwijl anderen het een tijd zouden proberen en weer anderen zich volgers van zijn Weg zouden
noemen terwijl hun daden iets anders getuigden en weer anderen er niets mee zouden doen en af zouden geven op zijn leringen. De leraar was ook gewaar van
het onwankelbare feit dat de gedachten van mensen veranderlijk zijn. Iemand die nu vol enthousiasme staat de juichen, geeft het misschien morgen al op. Een
tegenstander vandaag zal misschien een deugdzaam leven leiden. Welke uitkomst zijn leringen ook zouden hebben, hij was tevreden.

De leraar en zijn assistent pakten nadien hun weinige bezittingen bij elkaar en wilden het theater door de artiesteningang verlaten. Toen ze de gang op liepen hoorden ze iemand uit het publiek zeggen: "Als de andere helft van de zaal maar niet te stom was om deze grootse leringen te begrijpen!"

De leraar glimlachte naar zijn assistent en deze glimlachte terug maar fronste ook zijn wenkbrauwen. "Meester, ze lijken het nog steeds niet te begrijpen!" De leraar antwoordde mild: "We zullen wel zien hoe hun daden voor hen spreken, dankzij of ondanks hun woorden. Ze zijn Kalamederlanders en hun gedachten zijn veranderlijk, veranderlijk, veranderlijk." De ander knikte instemmend, ondanks zijn verlangen het publiek door elkaar te rammelen. Hij was een trouwe volgeling van de leraar en rammelde dus geen mensen door elkaar.

--------------------------

Dit is een vrije vertaling en aanpassing van een blog dat me bijzonder trof: http://progressivebuddhism.blogspot.com/2018/05/the-sutra-to-americans.html

16
Media en Nieuws / Re: boeddhisme les 1 van 2
« Gepost op: 20-02-2019 16:28 »
Hallo Borobudur,

Dat klopt. Binnen de pali-canon is de ayacana sutta een beschrijving hiervan. Inderdaad maar mooi dat hij het toch gedaan heeft. :)

Met warme groet,

Maarten

17
Het gewone leven / Re: de gevolgen van oefening
« Gepost op: 15-02-2019 16:51 »
Vanmiddag merkte ik wat opkomende ergernis op bij een mailtje van een collega dat in eerste instantie wat scherp overkwam. Toen bedacht ik dat die mogelijk wat emotie mee liet gaan in een tekst, wat erg begrijpelijk is. Toen begreep ik dat we dit allemaal doen. Toen begreep ik dat dit ook niet anders kan. Toen voelde ik opeens als het ware alle tientallen processen in en tussen geesten tegelijk gebeuren.

Dat was best een moment van inzicht, geloof ik. Dit gebeurt eigenlijk constant, we zijn ons er hooguit niet van bewust.

18
Media en Nieuws / Re: boeddhisme les 1 van 2
« Gepost op: 15-02-2019 16:39 »
De reacties van mensen aan het begin waren grappig. Het toont wel wat oefening als je hier neutraal naar kan luisteren zonder er meteen de 'fouten' uit te gaan halen of je te ergeren. De vraag was waarschijnlijk 'wat zegt boeddhisme jou?', trouwens, dus elk eerlijk antwoord is goed.

Ik zag de kalama sutta langskomen en vond dat wel wat smalletjes uitgelegd: de Boeddha zei niet echt dat je maar moet doen wat echt goed voelt. Dat is reclame voor new age spiritueel fladderen zolang je gevoel maar ja zegt. Dat is ook niet wat de kalama sutta zegt. Maar ach.. als korte reclamespot is het wel okay.

De uitleg vond ik zelf wat fragmentarisch. Alle verschillende mensen door elkaar waren wel interessant om te zien, het toont wat kleur en ik zag weer eens stromingen die ik niet zo goed ken.

Al met al aardig. Ik ga deel twee maar eens kijken.

Met warme groet,

Maarten

19
Media en Nieuws / boeddhisme les 1 van 2
« Gepost op: 14-02-2019 10:27 »
Dit kwam ik gisteravond tegen in de suggesties van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Zjiir5awvfk


Boeddhisme les 1 van 2, van St. Nederlands Boeddhistisch Archief. Het staat er sinds 2016, trouwens, maar voor mij is het nieuw.

Wat vinden jullie hiervan? Hoe ga je om met de reacties in het filmpje, de reacties eronder?

Met warme groet,

Maarten

20
Media en Nieuws / Re: Vier edele waarheden volgens Alan Watts
« Gepost op: 12-02-2019 14:47 »
Borobudur, welkom terug! Wat fijn om je weer terug te zien.

Mantelzorg, sadhu sadhu sadh.

Ik zal proberen om vanavond te luisteren naar het filmpje wat je doorstuurde.

Met warme groet,

Maarten

21
Het gewone leven / Re: de gevolgen van oefening
« Gepost op: 12-02-2019 14:01 »
Met enige (on-)regelmaat loop ik tegen vermoeidheid en overprikkeling aan. Asperger speelt daar een redelijke rol in.

Wat ik merk is dat ik de staat van mijn lichaam/geest kan opmerken zonder er direct iets van te vinden. Of, als dat toch gebeurt, dat dan weer op te merken. Zodra ik dat gedaan heb kan ik kiezen om rust te nemen of juist door te doen. Zelfs intern energie opwekken werkt af en toe! Het besef dat sensatie niet 'van mij' zijn, begint ook te groeien en dat helpt met dingen in perspectief zetten.


22
Het gewone leven / Re: de gevolgen van oefening
« Gepost op: 10-02-2019 10:51 »
Fietsen zonder stress.. Ik fiets iets meer dan 30 km per dag voor woon-werkverkeer en kom genoeg mensen tegen die geen licht voeren en/of geen richting aangeven. Regelmatig is dat gevaarlijk. Zelf maak ik trouwens ook wel eens een fout, hoewel ik serieus m'n best doe.

Tegenwoordig wind ik me niet of nauwelijks meer op over verkeersgedrag van anderen. Het gebeurt, het is.

23
Het gewone leven / de gevolgen van oefening
« Gepost op: 10-02-2019 10:47 »
Beste iedereen,

Boeddhistische oefening kent als het goed is geen doel. Oefenen om een doel te bereiken lijdt maar tot teleurstelling en frustratie. Tot zover de overbekende theorie. Oefening heeft echter wel gevolgen, resultaten. Wat zijn die resultaten?

Ik ben benieuwd naar merkbare resultaten van oefening in het dagelijkse leven. Van iedereen. Zonder oordeel erbij, gewoon delen. Negatieve gevolgen zijn ook welkom. Voel je in dat geval ook welkom om een apart topic erover te openen of een persoonlijk bericht te sturen.

Lid van dit forum? Eenmalig op bezoek? Dat maakt niet uit. Jouw ervaring is welkom.

Met warme groet,

Maarten

24
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 07-02-2019 17:48 »
Beste lieve Dorje,

Taal en communicatie zijn ook beoefening. Tegenover een ander staan die het moeilijk heeft, of juist niet, die wil helpen of juist niet, is allemaal oefening. Ik vrees dat ik je wat van me af heb geduwd en dat was geenszins de bedoeling.

Er zijn mensen die vooral getroost willen worden als ze het zwaar hebben en ik was voor even in die modus. Geduldige uitleg over de Drie Kenmerken van het Bestaan is dan enorm correct en juist maar vervulde niet de overheersende behoefte op dat moment.

Is je dat te verwijten? Nee, natuurlijk niet. Hoe kon je dat weten over het internet heen met alleen maar platte tekst op een forum?

Me dunkt dat we nu met zo weinig zijn dat we alle variëteit, alle rijkdom, elke ervaring en elk spatje wijsheid moeten koesteren als een gloeiend strootje dat misschien ooit een vuur kan doen ontbranden.

Is dit ook weer een hongerige geest? Nou, nee, ik denk het niet. Het is best een kundig verlangen om over boeddhistische beoefening te willen spreken en een platform te willen blijven bieden om ook anderen op welkom te heten.

Ik sluit deze draad maar af. We gaan het ergens anders over hebben. Een laatste toevoeging is uiteraard welkom, schroom vooral niet.

Met warme groet,

Maarten

25
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 06-02-2019 15:11 »
Dorje en Gouden Middenweg, dank voor de geschreven woorden.

Ik ben ernstig gecharmeerd van het beeld van de held die valt over rozijnen. Noem mij maar zo, het is een grappige bijnaam.

Inmiddels gaat het weer beter met de stemming. Uitleg over de leer is me nu (weer) welkom. Toen ik in de put zat had ik niks aan die theorie. Soms - en ik heb het nu niet over dit forum - lijkt het alsof we het als boeddhisten niet meer zwaar mogen hebben. Nou, het is gewoon toch zo. We worden ziek, we worden ouder en soms gaat het allemaal even niet meer.

Ook dat is van voorbijgaande aard.

Gelukkig maar.

Met warme groet,

Maarten


26
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 27-01-2019 19:52 »
Even pauze, mensen.. Ik ben door m'n geestelijke energie heen op het moment. Ik ben ook best aan het kanen geweest vandaag, tussendoor. Op zich is het niet erg, het hoort er blijkbaar allemaal bij. Ik ben wel moe. Het gemis aan echte spirituele vrienden begint te knagen... ook dit hoort bij het groeiproces, dat soort dingen gaan zien. Het is alleen niet altijd leuk.

Moet dat? Moet het leven leuk zijn? Nou nee, natuurlijk niet. Het helpt wel, om eerlijk te zijn. Ook ik ben niks anders dan een mens, met alle mooie en minder mooie kanten van dien.

Ik heb alleen even niet meer. Geen energie meer om mensen bij elkaar proberen te brengen, geen energie meer om te helpen, te willen begrijpen. Het is nu - voor even- gewoon mij-tijd.

Ik twijfel sterk over dit forum.. Wat hebben wij met ons gezaag over minutiae nou te bieden aan nieuwsgierige (be-)zoekers? Ik ontken niet wat ik hier heb geleerd, overigens, maar ik ben niet direct normaal. Ik ben dankbaar voor wat ik heb verkregen maar voel me ook licht gefrustreerd over hoe weinig ik heb kunnen brengen, ondanks pogingen daartoe.

Laat me maar even. Als het weer voorbij is dan klaart het vast ook wel weer op.

Met warme groet,

Maarten

27
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 25-01-2019 16:13 »
Ik ben weer terug op strak drie maaltijden per dag en m'n twee stuks fruit natuurlijk. Het kan me niet heel veel meer schelen eigenlijk op het moment, merk ik. Het is genoeg.

Vanochtend las ik in het BD weer een stukje van Edel Maex. Weer een aspect dat ik wat kwijt was geraakt: alles is welkom. Elke impressie, elk gevoel, elke gedachte.. Mildheid is iets anders dan verdragen, merk ik weer eens.

Als ik Dorje's verhaal zo lees dan valt me de gedachte in dat het Hongerige ook kan zitten in geestelijke discipline. Tjonge!

Met warme groet,

Maarten

28
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 23-01-2019 19:35 »
Het lijkt wel mediteren. Je moet dan ook niet stil willen zijn. Je kan je geest aan het begin zeggen dat het tijd is voor het hier-en-nu maar dan moet je los laten. Blijven sturen is alleen maar activiteit.

Vandaag heb ik maar weer eens toegegeven, gewoon om te kijken hoe het voelde. Nou, niet heel bijzonder eigenlijk. Ik voel wat meewarigheid.

Ik denk opeens aan de doṇapāka sutta (SN 3.13) waarin koning Doṇapāka op dieet gaat. Het vers dat de Boeddha spreekt vind ik mooi in z'n simpelheid.

Mijn eigen poging:
Als men steeds gewaar is,
en weet wanneer genoeg voedsel genomen is,
dan worden alle (hun) aandoeningen slanker -
zij verouderen gracieuzer, hun levens beschermend.

De derde regel is volgens bhikkhu Sujato 'zijn ongemak vermindert' maar ik vind mijn versie leuker.

Ik ga eens kijken of dit te reciteren valt.

“Manujassa sadā satīmato,
Mattaṃ jānato laddhabhojane;
Tanukassa bhavanti vedanā,
Saṇikaṃ jīrati āyupālayan”ti.

(Weet iemand waarom je zo vaak een " aan het eind van een citaat net voor 'ti' ziet staan en niet aan het eind??)

Met warme groet,

Maarten

29
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 22-01-2019 14:54 »
en beschouwen?

30
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 22-01-2019 10:56 »
Misschien begin ik dat nu pas in te zien: een opwelling wegleiden is niet hetzelfde als 'm beschouwen. Tjonge! Vooral omdat die processen zo snel gaan is het lastig om opkomen en vergaan te beschouwen want je bent om te beginnen maar al te vaak te laat.

Niks te melden verder behalve dan dat het goed gaat. Geen extra's genomen.

Met warme groet,

Maarten

31
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 21-01-2019 15:33 »
Dorje, bedankt voor de uitleg over beschouwen.

Fietsen kan ik goed. Straks weer naar m'n 15 kilometers. Ik kijk er nou al naar uit.

32
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 21-01-2019 07:54 »
EM vroeg:
Citaat
Citaat
Voor mij zijn het rozijnen. Ik kan er een heel pakje van leegeten op een dag. Overdag kan ik tegenwoordig vrij aardig volhouden maar traktaties van een collega zijn meteen een uitdaging om maat te houden. Ik vind persoonlijk dat ik best iets mag nemen als iemand jarig is. De Middenweg, toch?

Gek genoeg vind ik mezelf niet eens hebberig. Het is een werktuigelijke kwestie, nauwelijks bewust maar vol spanning

Ervaar je het echt als een probleem?
Ik bedoel: er lijkt geen urgentie.

Er is geen urgentie voor wat lichamelijke gezondheid betreft. Ik ervaar het wel als een soort verslaving en in die zin is dit dus voor mij wel urgent.

Misschien helpt dit geschrijf. Gisteren was weer een redelijk rustige dag met alleen 's avonds een serie aanvechtingen. Ik probeerde ze geen geweld aan te doen maar ze te laten zijn. Dat voelde lastig aan, alsof ze bleven aandringen. Doe nou eens niet! - had ik kunnen denken. Maar goed, het ging weer over.

Met warme groet,

Maarten

33
Varia / anattā bij Iain M. Banks
« Gepost op: 20-01-2019 17:36 »
Iain M. Banks is, wat mij betreft, een uitstekende auteur van 'space opera'. Het is geen harde SF maar toch zeer realistisch beschreven en van een hoog literair gehalte. Een mooi voorbeeld daarvan is Use of Weapons, waar het volgende lange citaat uit komt. Banks is voor zover ik weet geen boeddhist (geweest). Dat weerhield hem er natuurlijk niet van inzichten te hebben. Hieronder een langere passage met niet alleen een soort van beeld van anattā maar zelfs van een zekere sammādiṭṭhi over zelf. Ik plaats het ter contemplatie en ter vermaak.

“Let me tell you a sort of story.”
“Must you?”
“No more than you must listen.”
“Yeah . . . okay, then. Anything to pass the time.”
“The story is this. It’s a true story, by the way, not that that matters. There is a place where the existence or non-existence of souls is taken very seriously indeed. Many people, whole seminaries, colleges, universities, cities and even states devote almost all their time to the contemplation and disputation of this matter and related topics.
“About a thousand years ago, a wise philosopher-king who was considered the wisest man in the world announced that people spent too much time discussing these things, and could, if the matter was settled, apply their energies to more practical pursuits which would benefit everybody. So he would end the argument once and for all.
“He summoned the wisest men and women from every part of the world, and of every known persuasion, to discuss the matter.
“It took many years to assemble every single person who wished to take part, and the resulting debates, papers, tracts, books, intrigues and even fights and murders took even longer.
“The philosopher-king took himself off to the mountains to spend these years alone, emptying his mind of everything so that he would be able, he hoped, to come back once the process of argument was ended and pronounce the final decision.
“After many years they sent for the king, and when he felt ready he listened to everyone who thought they had something to say on the existence of souls. When they had all said their piece, the king went away to think.
“After a year, the king announced he had come to his decision. He said that the answer was not quite so simple as everybody had thought, and he would publish a book, in several volumes, to explain the answer. “The king set up two publishing houses, and each published a great and mighty volume. One repeated the sentences ‘Souls do exist. Souls do not exist,’ time after time, part after part, page after page, section after section, chapter after chapter, book after book. The other repeated the words ‘Souls do not exist. Souls do exist,’ in the same fashion. In the language of the kingdom, I might add, each sentence had the same number of words, even the same number of letters. These were the only words to be found beyond the title page in all the thousands of pages in each volume.
“The king had made sure that the books began and finished printing at the same time, and were published at the same time, and that exactly the same number were published. Neither of the publishing houses had any perceivable superiority or seniority over the other.
“People searched the volumes for clues; they looked for a single repetition, buried deep in the volumes, where a sentence or even a letter had been missed out or altered, but they found none. They turned to the king himself, but he had taken a vow of silence, and bound up his writing hand. He would still nod or shake his head in reply to questions concerning the governing of his kingdom, but on the subject of the two volumes, and the existence or otherwise of souls, the king would give no sign.
“Furious disputes arose, many books were written; new cults began.
“Then a half-year after the two volumes had been published, two more appeared, and this time the house that had published the volume beginning, ‘Souls do not exist,’ published the volume which began, ‘Souls do exist.’ The other publisher followed suit, so that theirs now began, ‘Souls do not exist.’ This became the pattern.
“The king lived to be very old, and saw several dozen volumes published. When he was on his deathbed, the court philosopher placed copies of the book on either side of him, hoping the king’s head would fall to one side or the other at the moment of death, so indicating by the first sentence of the appropriate volume which conclusion he had really come to . . . but he died with his head straight on the pillow and with his eyes, under the eyelids, looking straight ahead.
“That was a thousand years ago,” Ky said. “The books are published still; they have become an entire industry, an entire philosophy, a source of un-ending argument and —”
“Is there an ending to this story?” he asked, holding up one hand.
“No,” Ky smiled smugly. “There is not. But that is just the point.”
He shook his head, got up and left the Crew Lounge.
“But just because something does not have an ending,” Ky shouted, “doesn’t mean it doesn’t have a . . .”
The man closed the elevator door, outside in the corridor; Ky rocked forward in the seat and watched the lift-level indicator ascend to the middle of the ship. “. . . conclusion,” Ky said quietly.

Zeer aan te raden: Use of Weapons, Iain M. Banks

Met warme groet,

Maarten

34
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 20-01-2019 10:59 »
Interessant.. gisteravond had ik m'n eerste grote worsteling weer. Ik wist zelfs al nauwkeurig wat ik wilde gaan pakken en de impuls op te staan bleef m'n concentratie verstoren. Ik stond op enig moment zelfs al in de keuken. Ik  heb éénmaal toegegeven - één sprits en nog zelfgebakken ook - en heb dat beschouwd. Althans, ik merkte op dat na consumptie de opwellingen nog even sterk waren. Daarna heb ik volgehouden.

Al met al een aardig succes, lijkt me. Vanochtend was ik bijna een uur alleen thuis en stond weer in de keuken.. en stopte. Beschouwen wil nog steeds niet lukken omdat de neigingen zelf niet bestand lijken te zijn tegen aandacht.

Wie heeft er ervaringen met sterke verlangen bekijken?

Met warme groet,

Maarten

35
Theravada Boeddhisme / upajjhatthana sutta
« Gepost op: 19-01-2019 14:05 »
Vanochtend viel me, onder de douche want waarom niet, de volgende gedachte in. De Leringen om vaak te overdenken zeggen: "Van alles dat dierbaar is en prettig/aantrekkelijk voor mij, ik zal verschillen en gescheiden worden." Dit zien we/ik vaak als leren omgaan met verlies. Het kan echter ook andersom gelden: een geest die ophoudt een zelf te identificeren met bezit of situatie wordt ook als het ware gescheiden van dat was dierbaar en prettig is/was. De vergelijking is niet helemaal zuiver maar iets waar je niet langer aan hecht wordt daarmee niet minder prettig.

Zit hier iets in?

De upajjhatthana sutta vervolgt met de reden dat die overwogen moet worden door zowel gewijde als leek: "Now, based on what line of reasoning should one often reflect... that 'I will grow different, separate from all that is dear and appealing to me'? There are beings who feel desire and passion for the things they find dear and appealing. Because of that passion, they conduct themselves in a bad way in body... in speech... and in mind. But when they often reflect on that fact, that desire and passion for the things they find dear and appealing will either be entirely abandoned or grow weaker... (in de vertaling van accesstoinsight)

Komt de uitspraak zo niet uit of je nou wel of niet overweegt?

Ik vond het intrigerend. Op het forum vind ik niks verder over de sutta. Als er interesse in is dan wil ik proberen er een verhaal van te maken.

Met warme groet,

Maarten


36
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 19-01-2019 13:49 »
Hier ben ik weer met een melding over gisteren. Een dag weer zonder overtredingen. Geen transgressionele smetten, zeg je dat zo? Ik heb wel wat chips gehad 's middags om vier uur. Dat is bij ons op het werk zo'n beetje de traditie en het voelt zo heerlijk vertrouwd naar de vrijdagmiddag. Afijn, ik wil ook niet per se gewicht kwijt maar smetten.

Succes dus. Vanochtend een chocolaatje bij de koffie maar niet bij het tweede kopje. Ik taalde er niet eens naar.

Wat me enorm opvalt is hoe moeilijk het is om de opkomende neiging tot 'nemen' te lokaliseren. Ik merk het nu razendsnel op maar du moment dat mijn aandacht zich vestigt is het alweer weg. Zou ik het onbewust toch wegdrukken in plaats van beschouwen? Daar moet ik nog achter komen.

Geen rozijnen dus. Ach ja, één. Ik vond er eentje op het laken vanochtend. Ik snoep graag in bed: echt een combinatie van geborgenheidskwesties, vermoed ik.

Tot morgen weer!

Warme groet, Maarten

37
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 19-01-2019 13:44 »
Lieve mensen,

Louter reagerend op de uitspraak dat theravada en mahayana weliswaar verschillen maar ook van elkaar kunnen leven wil ik wijzen op de ontstaansgeschiedenis van wat wij 'het boeddhisme' noemen zelf. De laatste tijd heb ik daar het een en ander over gelezen bij Jayarava en ik begin te zien dat er veel te leren valt. Het boeddhisme is niet alleen begonnen te midden van en is schatplichtig aan het toenmalige hindoeïsme, het was zelfs voortdurend in gesprek of discussie met allerlei stromingen. Eén van de verschillen is dat theravada discussieerde en zelfs polemiseerde over andere stromingen dan het wat latere mahayana, zeker vajrayana.

Als dat gewenst is wil ik proberen het een en ander uit te werken maar dat is in dit topic niet op z'n plaats. Ik verwijs wel naar het boek How Buddhism began van Gombrich, wat zeer inzichtelijk schijnt te zijn. https://www.bol.com/nl/p/how-buddhism-began/1001004011555950/?country=NL Ik heb het op mijn verlanglijstje staan.

Met warme groet,

Maarten

38
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 18-01-2019 08:55 »
Citaat van Dorje:
Citaat
Waar ik op aanstuurde is onderzoeken wat er gebeurt als je iets accepteert zonder daarbij verwachtingen te gaan koesteren (want dat is dan weer niet meer helemaal met rust  laten). Het is een schijnbaar subtiel verschil, maar een heel belangrijk verschil. Als er nog enige verwachting is, enig vertrouwen, enig idee er bij hoe het best zou verder evolueren, dan is er geen volledige acceptatie zoals het is en zoals het zichzelf spontaan zal ontwikkelen. Dat is nu juist het onderzoek.

Ik schrijf hier wat kortaf. Mogelijk hebben jullie meer tijd om het allemaal goed uit te werken. Het is juist wat je aanstipt over het verschil tussen verwachten dat een neiging of verlangen vanzelf weer verdwijnt en het onderzoeken om dan te constateren dat het verdwijnt. Ik handel vanuit een rotsvast vertrouwen in het karakter anicca als het gaat om fenomenen. Gedachten zijn toch al geen feiten, emoties zijn geen feiten, leerde mijn psycholoog me indertijd bij de cognitieve gedragstherapie. Wees gerust, ik onderzoek eerder dan dat ik ga staan wachten tot het een keer weggaat.

Om eerlijk te zijn.. het viel me gisteren op hoe snel dat gaat! Ik probeerde bij opkomende ideeën/verlangens te lokaliseren waar in mijn lichaam ze voelbaar zijn - wat altijd een leuke oefening is. Te laat! Het was al weer weg. Kun je nagaan.

Gisteren was een succesvolle dag. Niks extra gegeten, op een koekje na dat mijn aardige nieuwe teamleider me aanbood. Sociale argumenten zijn er ook nog, natuurlijk. Ik wil niet alles afslaan en zeker niet nu ik haar net ken. Een mooie start dan uiteindelijk. Jullie fungeren toch wel een beetje als een stok achter de deur want ik weet dat ik gezegd heb dat ik er elke dag iets over schrijf. Afijn, het kan best een kundig middel zijn in het begin.

Met warme groet,

Maarten

39
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 17-01-2019 12:57 »
Siebe,

Bedankt voor je persoonlijke verhaal. Ik herkende MN14 overigens direct, bedankt voor de verwijzing.

Wat je zegt over het genotscentrum is zeer herkenbaar en ik denk direct waar.

De methode.. de gevaren zien is heel direct boeddhistisch en komt voor in de soetta's. Mijn methode van mildheid die ik nu op het moment volg is dat ook, hoewel ik even geen los citaat ken. Het zal een mengeling moeten zijn, net van wat op een bepaald moment kundig is.

Deze zin viel me opeens in vanochtend en die prevel ik nu zachtjes voor me uit, net nog toen ik weg liep bij de lunch en eigenlijk nóg iets wilde pakken: yaṃ kammaṃ karissāmi, kalyānaṃ vā pāpakaṃ vā,
tassa dāyādo bhāvissāmī. Mijn vertaling tot nu toe: "Welke wilsacties ik ook zal doen, goed of kwaad, deze zal ik beërven." Ze komen uit de Leringen om vaak te overdenken, de abhinham paccavekkhitabba dhamma. Ik reciteer die tekst toch al iedere ochtend. Mooi toch, hoe zo'n tekst opeens kan gaan leven voor je als het ware.

Met warme groet,

Maarten

40
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 17-01-2019 09:05 »
Goedemorgen heren.

Het goede nieuws is dat ik nu wat langer beschouw.

Wat heb je aan theorie, vraagt Dorje, als je het al wel wist maar er niks mee doet? Niet veel. Intellectueel begrijpen is natuurlijk wel de eerste stap, dan volgt een voorzichtige vorm van realisatie. Dat begint nu zo ongeveer.

De tip van beschouwen en dan vervolgens, als het niet gelukt is, het directe gevolg te beschouwen en de percepties en gevoelens daarbij.. dat is een hele goede. Eigenlijk zou je dit uit elke simpele mindfulness-cursus kunnen halen maar ik ben blij weer eens herinnerd te zijn.

Mij valt nu trouwens in dat een flinke dosis mildheid waarschijnlijk een goed idee is. Mildheid jegens de activerende verlangens. Ze wegduwen - zoals Dorje zo goed opmerkte eerder - is intiem zijn met, net als ze zich uit laten leven. Aangezien ze niet ik, mij of van mij zijn en opkomen door oorzaken past eigenlijk alleen mildheid tegenover zo'n verschijnsel. De geactiveerde smet mag er zijn, die kun je accepteren. Dan, zo vertrouwen we, zal hij op een gegeven moment weer verdwijnen.

Gisteravond heb ik toch de rozijntjes van de vorige avond maar opgemaakt. Afijn, positief is dat ik eergister maar de helft van het zakje had weggepeuzeld. Nu kan ik mooi vandaag proberen vol te houden.

Mildheid en beschouwen. Dank voor het meedenken, mensen.

Met warme groet,

Maarten

41
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 16-01-2019 16:20 »
Dorje,

Bedankt voor de lange theoretische duiding. Gelukkig was ik zelf wel terecht gekomen bij de idee van een opkomend verlangen, idee, emotie, wat al niet, te beschouwen zonder meer. Het zit 'm er in de praktijk echter in dat die gedachteprocessen uiterst sterk zijn en razendsnel. Ik kan ze opmerken en even met rust laten maar ze blijven aandringen.

Eigenlijk heb ik nog maar pas geleden min of meer door dat gedachten ook niet van mij zijn. (Ik kende de theorie natuurlijk wel maar ja.) Hopelijk helpt dit de komende tijd.

Voor mij zijn het rozijnen. Ik kan er een heel pakje van leegeten op een dag. Overdag kan ik tegenwoordig vrij aardig volhouden maar traktaties van een collega zijn meteen een uitdaging om maat te houden. Ik vind persoonlijk dat ik best iets mag nemen als iemand jarig is. De Middenweg, toch?

Gek genoeg vind ik mezelf niet eens hebberig. Het is een werktuigelijke kwestie, nauwelijks bewust maar vol spanning.

Ik doe de komende dagen wel weer verslag. Eigenlijk hoop ik dat het forum een tijdelijke stok achter de deur kan zijn. :)

Met warme groet,


Maarten

42
Algemeen / Re: geloven jullie allemaal in Reïncarnatie?
« Gepost op: 15-01-2019 14:29 »
Hmm.. dit vind ik nou eens een flink inspirerend bericht.

Tja... wil ik dit wel, ben ik wel boeddhist? Tegenvraag: wie wil dit weten? Wie ben ik?

Veroudering, ziekte en dood kunnen we niet uit de weg gaan... nee, natuurlijk niet. De natuurwetten zijn spijkerhard. Waarom zou je dat ook willen? Zie met die wil dukkha ontstaan, overigens!

Misschien dat wrijving voor glans kan zorgen.. prachtig!

Ik neem me voor om bij het lezen te kijken naar mijn eigen gedachten en daar juist weer stil bij te staan. Wie ergert zich? Wie voelt zich geïnspireerd? Wie is het eens of oneens? Alleen al daarom werken jullie over en weer zuiverend.

Met warme groet,

Maarten

43
Varia / Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 15-01-2019 08:20 »
Lieve mensen,

Op zoek naar een nieuw onderwerp kwam ik op mijn nog voortdurende worsteling met mijn eigen neiging tot emotie-eten. Ik heb er geen moeite mee dat te bekennen. Hoe ik het ook wend of keer, ik blijf grijpen naar eten bij spanning, onrust, mezelf-zielig-voelen en zo voort.

Voor mijn gezondheid.. hoef ik het eigenlijk niet op te geven. Er zijn mensen die serieus lijden aan bulimia of iets dergelijks en erg dik worden. Dat is niet mijn probleem. De 30+ kilometers fietsen die ik per dag voor woon-/werkverkeer doe zullen hier vast bij helpen. Ik voel me gezond, voor mijn 42 jaar is mijn kleine buikje niet eens gek.. dat zal wel.

Echter.. zelfs nu mijn dagelijkse meditatie echt een keer wat verdiept bij vlagen en ik zo mindfull ben als het gaat, lukt het me toch niet om te stoppen. Ik heb daarom besloten om er elke dag (geen harde belofte!) iets over te schrijven aan jullie. Vragen en tips zijn op zich best welkom maar lopende de dagen vertel ik denk ik toch wel het een en ander.

Met warme groet,

Maarten

44
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 15-01-2019 08:13 »
Misschien is de discussie ook wel klaar.

We hoeven hier geen eindantwoord te bereiken. Dat is de geleerden niet gelukt dus waarom zou het ons wel lukken? Leent de Leer zich wel tot een catechismus op detail-niveau? Vragen, vragen.

Ieder heeft de ideeën voor het voetlicht kunnen brengen en elkaar en zichzelf kunnen verrijken in gesprek. Dat ging niet altijd makkelijk maar ieder heeft zo te zien echt geprobeerd rustig en begripvol te blijven. Dat is allemaal winst.

Goed gedaan!

Met warme groet,

Maarten

45
Media en Nieuws / Re: Urne gestolen
« Gepost op: 14-01-2019 13:16 »
Door de Duitstalige spam kom ik toch weer op dit topic. Hoe dit ook weer gaat, hè?

Urne gestolen.. natuurlijk is dat niet goed te keuren. Het is diefstal en daarmee een onkundige handeling. Echter.. wie ervaart er verlies? Wie is er gekwetst, beledigd? Wat doen we bezoekers van bezoekers en bewoners van de tempel, in hun gedachten, in hun gevoel, in hun handelen?

Dat zijn aardige vragen om jezelf te stellen voordat je reflexmatig reageert.

Met warme groet,

Maarten

46
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 14-01-2019 10:23 »
Een kleine bijdragen tussendoor, met nadruk niet bedoeld om het lopende gesprek te onderbreken. Het is interessant om te zien hoe de beeldvorming van de verschillende stromingen elkaar/zichzelf ontmoet.

Ik ben blijven steken bij de Boeddha die een tijdje ging liggen toen hij rugpijn had. Ik had zelf vorige week behoorlijke rugpijn, misschien dat het daarom zo opviel. Mij viel de simpele gedachte in dat rust nemen simpelweg lichamelijk een goed idee is. Als je jezelf forceert bij pijn dan worden je spieren alleen maar stijver. Alleen al om te kunnen blijven functioneren is het dus verstandig. Dat wil niet zeggen dat hij ook leed. Wat mij sterkt in die overtuiging is dat ik zelf niet of nauwelijks meer leed ondervind bij pijn, thans geen leed in de zin van 'ach en wee, waarom moet dit nu mij gebeuren?!'

De Boeddha sliep ook, wat domweg een functie is van het lichaam. Ik betwijfel sterk of we hele theoretische vragen kunnen beantwoorden met behulp van deze prozaïsche gebeurtenissen.

Siebe schrijft inzichtelijk over de waanidee van maakbaarheid. Ik reciteer iedere ochtend de doctrines om regelmatig te overdenken. Nu heb ik inmiddels zelfs plezier bij het ontdekken van mijn eerste grijze haren. Kijk, anicca! #dhammavoordespiegel  :D

Met warme groet,

Maarten

47
Algemeen / Re: geloven jullie allemaal in Reïncarnatie?
« Gepost op: 14-01-2019 10:14 »
ekayano, je haalt me de woorden uit de mond.

Karma is makkelijk te misbruiken, ongeveer op dezelfde manier als mensen zeggen dat iets straf van God is. Zo zeg je alles en zeg je tegelijkertijd niets. Maar, wat veel belangrijker is, je zegt iets onkundigs! Het is niet een uitspraak die vervuld is van medelijden of liefdevolle vriendelijkheid. Zelfs gelijkmoedigheid is niet aanwezig want upekkha is niet een schouderophalende matheid.

Persoonlijk ervaar ik de wet van karma - voor zover ik die begrijp - als iets wat heel troostend is en licht en lucht gevend. We kunnen namelijk altijd en op ieder moment zelf kiezen hoe we tegenover de omstandigheden staan. De omstandigheden nu zijn er nou eenmaal, daar veranderen we niks aan. Ons daartegen verzetten is vergelijkbaar met het wereldsysteem vertellen dat het anders moet wezen. Zoals jij zo mooi dichterlijk opmerkt kunnen we nu wel kiezen wat voor nieuw karma we ontwikkelen. Ik heb hier zelf eens een stukje over geschreven op het forum.

Ik heb me laten vertellen dat de persoon die kundig en positief tegenover het leven staat en handelt in lijn met de brahmavihara als het ware oud licht karma voorrang geeft bij het rijpen. Ik weet alleen niet waar dat zou staan.

Met warme groet,

Maarten

48
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 09-01-2019 08:17 »
-- tekst van Nico, die door computerbeperkingen geen lange teksten kan plaatsen --


Enige tijd geleden heb ik hier de vraag gelezen of samsara en nibbana gelijk zijn.

Ik wil graag met de volgende overwegingen bijdragen om een beter begrip van nibbana te krijgen.

Iets leren is soms moeilijk. Iets afleren is in veel gevallen nog moeilijker.
Vooroordelen, vastgeroeste meningen over iets, die opgeven en vervangen door iets heel anders, het kan jaren duren eer men zover is om de nieuwe manier van denken te aanvaarden.
De Boeddha en de heiligen spraken vroeger en spreken ook tegenwoordig uit eigen ervaring.

In het Sutta Nipata staan meerdere teksten die goed gebruikt kunnen worden om enig licht in de schemerduisternis rond nibbana te laten schijnen.

Sn.i.12, vers 210
   "Wie elk oord van bestaan heeft begrepen,
(nl als ontstaan, als veranderlijk en vergankelijk)
wie naar geen ervan verlangen koestert
(juist vanwege het feit dat alles vergankelijk is, niet vastgehouden kan worden)
wie vrij is van begeerte en zonder wens,
hij of zij hoeft niet meer te strijden
(hoeft zich niet meer in te spannen om het einddoel, nibbana, te bereiken).
Aangekomen is die persoon aan de oever."

          Dit wordt ook uitgelegd in Sn.iii.5, verzen 490-499.
   "Zij die zonder hechten zijn, vol zelfbeheersing,
Die alle boeien hebben verbroken,
die bedwongen zijn, vrij, onverstoorbaar en wensloos,
zij die begeerte en haat hebben opgegeven,
en ook onwetendheid en meningen,
onzelfzuchtig, zonder wens;
zij die geen verlangen koesteren
naar wat dan ook in de wereld,
naar meervoudig* bestaan hier of elders,
zij die stil werden, ontkomen aan hartstochten,
zonder kwaadwil, vrij van toekomstig bestaan,
zij zijn offergaven waard."
(m.a.w. zij hebben nibbana al in dit leven bereikt).

* meervoudig:  het bewustzijn dat samengaat met iets anders wordt aangeduid als 'meervoudig bestaan'.
Het enkelvoudig bewustzijn is het bewustzijn dat zich nergens aan hecht. Omdat het geen begeerte en geen kwaadwil als 'metgezel' heeft, is het vrij. En omdat het niet is samengesteld, blijft het vrij.

          In Sn.iii.6, verzen 548-573 stelt de asceet Sabhiya vragen die door de Boeddha bevredigend beantwoord worden.
    "Een ware bhikkhu is iemand die naar uitdoving, kalmering is gegaan, die geen twijfel meer heeft, die niet-bestaan en bestaan heeft opgegeven, wiens hernieuwd bestaan vernietigd is. Als men de asavas, de smetten heeft afgesneden en gehechtheden, en onwetendheid, komt men niet meer in een moederschoot. Wie elke daad die een slecht resultaat heeft, vermeden heeft, overal, wie een einde heeft gemaakt aan illusie, eigenwaan en ook aan begeerte, woede en aan naam-en-vorm (d.w.z. als men lichaam en geest niet meer als 'eigen' beschouwt), dan heeft men het hoogste doel verkregen."

   "Maar als men het vroegere nalaat en zich weer hecht aan iets nieuws, de hartstochten volgt, dan ontgaat men niet aan het zich-binden." (Sn.iv.4, vers 791)

   "Wie de drank van afzondering, van alleen vertoeven heeft gedronken en de smaak van innerlijke vrede, van rust heeft geproefd, hij of zij wordt vrij van angst en droefenis, is zonder kwaad, zonder slechte dingen, en ondervindt vervoering in de leer."  (Sn.ii.3, vers 257).

        "Wie het lage en het hoge in de wereld onderzoekt, wie niet bewogen wordt door iets in de wereld, wie stil is en helder, onverstoorbaar en wensloos, hij heeft geboorte en dood overwonnen." (Sn.v.3, vers 1048).

   
          In Sn.iv.11, verzen 862-877  wordt verder uitgelegd:
   "Door onderscheid te maken in 'gewenst'  en 'ongewenst', daarop gebaseerd komt verlangen tot ontstaan. Dan bepaalt de mens wat de waarde van iemand of van iets is. Dan zijn er ook woede, leugens en twijfel. Door lichaam en geest wordt de indruk veroorzaakt, uit wensen ontstaat het vastgrijpen (aan de wereld). Wanneer er geen wensen zijn, zijn er geen 'mijn'-gedachten. Wanneer de lichamelijke wereld** verdwenen is, kan indruk geen contact maken. Een dergelijk iemand heeft niet het gewone bewustzijn, noch is het ziekelijk. Hij is niet onbewust, noch heeft hij een ontlichaamd bewustzijn.*** Bij iemand die zo geaard is, wordt de lichamelijke wereld opgeheven."

          ** De hier bedoelde lichamelijke wereld wordt omschreven als de vier grondstoffen of elementen (aarde, water, vuur, lucht) en de daarvan afhankelijke dingen (die ook de zinsobjecten insluiten). - Lichamelijkheid verdwijnt als men weet dat ze bestaat in de elementen. Of als men de vergankelijkheid ervan, de onbevredigdheid ervan, de onpersoonlijkheid ervan onderzoekt.
          *** Hij heeft niet deel aan de onstoffelijke meditatieve verdiepingen

       "Iemand wiens geest zo bevrijd is, maakt gebruik van de gebruikelijke taal, maar hij hecht er niet aan." (M.74 = MN viii.4).

     De volmaakte heilige eigent zich niets meer toe. Bij hem of haar komen geen gedachten meer op van "dat ben ik" of "dat behoort mij toe, dat is van mij."  Hij heeft alle naamgeving opgegeven. (A.iii.47-48).
          Naam-en-vorm, dwz het geestelijke en het lichamelijke, is oorzakelijk ontstaan. De oorzakelijk ontstane dingen zijn niet blijvend. Wie dit met juist inzicht doorziet, die vraagt niet: "Ben ik nu, was ik vroeger, zal ik in de toekomst zijn."  - Oorzakelijk ontstaan is dat alles, ook lichaam en geest, alles wat als "ik"  en "mijn" aangeduid wordt.
          Bij degene die zich niets meer toe-eigent, verbleken de dingen; ze verven niet meer af op de geest (het denken). Dat heet : de wereldlijke dingen verdwijnen.
          Door het overdenken en inzien van oorzakelijk ontstaan begrijpt men dat er geen zelfstandig iets bestaat. Er zijn alleen oorzakelijk ontstane dingen, zonder een blijvende kern.
          Het hechten aan het veranderlijke en vergankelijke wordt opgegeven. Vreugde is maar tijdelijk; kiespijn is maar tijdelijk. Noch het aangename noch het onaangename is het waard zich er druk over te maken. Laat het los; trek het je niet aan. 'Dat is niet van mij,' dus laat die jas van vergankelijkheid in de garderobe hangen.
          Als men niet meer aan iets gehecht is, als men nergens een afkeer van heeft, dan is het gemoed vrij. En het gemoed dat bevrijd is van elke soort van haat, van elke soort van verlangen, van elke soort van onwetendheid, dat gemoed is de ware eenzaamheid. Het gewaarzijn is dan zonder de 'metgezellen' begeerte, verlangen, voorkeur, haat, kwaadwil, afkeer, en zonder onwetendheid. Het is vrij van de mening "ik ben".
          Het vrije bewustzijn, het vrije gewaarzijn stelt niet meer samen en is niet samengesteld. Het kan dus niet uiteenvallen. En wat niet uiteenvalt, is blijvend.
          Dat is de ware vrijheid. Die toestand heet ook het doodloze omdat de mening "ik ben" er niet aanwezig is; er is geen geboorte van een "ik" en waar geen geboorte is, kan ook geen sterven volgen.
          Die toestand heet ook Nibbana, de uitdoving van de vuren van begeerte, haat en onwetendheid. Degene die Nibbana verwerkelijkt heeft, is bevrijd van benoeming, bevrijd van uitleg. Daarom zijn er geen namen meer voor hem of haar. Alle naamgeving heeft de volmaakte heilige opgegeven. (Zie A.iii.33, 47 en 48)

          Zoals de lotusbloem onbevlekt blijft door het water waarin de bloem staat, evenzo zijn in de Verhevene de neigingen overwonnen. Zoals de lotus onbevlekt staat boven het water, zo is ook de Verhevene in de wereld geboren en opgegroeid, maar hij heeft de wereld overwonnen en vertoeft onbevlekt erdoor.

          We zien dus dat het Nibbana hier in dit leven gelijk is aan samsara wat betreft de leefomgeving. Maar HOE die omgeving ondervonden wordt, is een groot verschil. Het staat heel mooi omschreven in het Maha Mangala Sutta, Sn.ii.4, verzen 267-268.
"Wie zelfbedwongen is, een heilig en zuiver leven leidt, wie de vier edele waarheden inziet, wie Nibbana verwerkelijkt, diens gemoed wordt niet door de grillen van het leven bewogen. Diens gemoed is vrij van verdriet, is bevrijd van de smetten, is vrij van angst en is vol vrede."

---

Ook kwam ter sprake dat de Boeddha vroeg waar de vlam blijft als het vuur uitdooft. (M.72)  Zo uitdoven als een vuur wil men niet, vanzelfsprekend. Maar hier is een beter begrip van hoe in het oude India gedacht werd, van belang.
Als een vuur brandt, dan brandt het in afhankelijkheid van brandstof (stro, hout, olie etc). Als de brandstof opraakt, dooft het vuur.  Als er geen olie meer is, dooft de olielamp. Het uitdoven van het vuur gebeurt er niet door uitblazen of door een andere manier om zuurstof te onttrekken aan het vuur, maar door de brandstof zelf te verwijderen.
In het oude India dacht men dat een vlam zich hechtte aan de brandstof. Als er geen brandstof is, kan de vlam zich nergens meer aan hechten. De vraag was dus waarheen die vlam dan wel ging. En die vraag kon niet beantwoord worden.

Nibbana wordt uitdoving genoemd. De uitdoving van de vuren van begeerte, haat en illusie. Wat gebeurt er met een arahant
een "uitgedoofde", na de dood? Dat is niet uit te leggen.
Net zo min als men kan zeggen waar de vlam naartoe ging, net zo min kan iets gezegd worden over de "uitgedoofde mens".
Een antwoord op die vraag zou betekenen het onuitlegbare uit te leggen. (Zie A.iv.174).
     
---

         Als men nergens meer vastgehecht is aan de wereld, bereikt men persoonlijk Nibbana. Wanneer men dan een aangenaam gevoel voelt, begrijpt men: "Het is vergankelijk, er is geen vasthouden aan." Wanneer men een pijnlijk gevoel voelt, begrijpt men: "Het is vergankelijk, er is geen vasthouden aan." Wanneer men een noch pijnlijk noch aangenaam gevoel voelt, begrijpt men: "Het is vergankelijk, er is geen vasthouden aan."
        Wanneer een volmaakte heilige een aangenaam gevoel voelt, of een pijnlijk gevoel voelt, of een noch aangenaam noch pijnlijk gevoel voelt, dan voelt hij het als bevrijde. Dit is de hoogste, edele wijsheid, namelijk het weten van de bevrijding van alle dukkha. Zijn bevrijding is onwrikbaar.  (M.140)

    《Alle termen zijn slechts conventionele symbolen. Zij onthullen de werkelijkheid niet. Er is geen verschil tussen de gewone mens van de wereld, de gedisciplineerde mens die nog moet leren, de in de stroom getredene en de arahant wat betreft het gebruik  van woorden in de dagelijkse betekenis ervan. Het verschil ligt in het feit dat de mens van de wereld ze als werkelijkheid beschouwt, terwijl de arahant de ware natuur ervan heeft verwerkelijkt als leeg, verstoken van een eigenheid. Daarom is de eerste eraan gehecht en de laatste niet. Ook de heiligen van de verschillende niveaus zijn in staat er niet aan gehecht te zijn in overeenstemming met het niveau van hun geestelijke ontwikkeling.》(Kashyap, Bhikkhu J. (Gen. Ed.). The Majjhima Nikaya (I. Mula pannasakam). [s.l.] 1958, p. ix.

         Hier ziet men duidelijk dat samsara als wereld met dukkha en Nibbana als sfeer zonder dukkha naast elkaar kunnen bestaan.
         Vergeet niet: de leer is een vlot, een middel om van de wereld met dukkha te geraken naar de sfeer zonder dukkha. De leer van de Boeddha is niet bedoeld om het leven af te schaffen, maar wel om ons van dukkha te bevrijden.

Met vriendelijke groet


Nico

49
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 09-01-2019 08:16 »
De Boeddha heeft gezegd dat hij de Leer niet heeft gegeven met een gesloten vuist. Dat wil echter niet zeggen dat alles simpel te begrijpen is, veeleer dat er geen initiaties nodig zijn om achter bepaalde ideeën te komen.

Mijns inziens is de Boeddha geen filosoof maar een redder of een dokter. De hele prediking (ik bedoel niet de Dhamma zelf) moet dus vooral en eerst soteriologisch worden gezien. De prediking duwt onze geesten een bepaalde kant uit en met kundige beelden maakt het zaken helder. (Of.. toont juist dat ze niet helder zijn!)

Met alle respect voor jullie enorme kennis en inzichten stap ik uit dit topic. Ik kan het niet volgen op het tempo dat aangelegd wordt. Dat is niet erg. Ik lees met belangstelling wat ik kan volgen.

Met warme groet,

Maarten

50
Filosofie en Metafysica / Re: De aard van stilte?
« Gepost op: 08-01-2019 15:39 »
Dat is prachtig uitgedrukt, Sybe. Eén van mijn recente inzichten in meditatie is dat stilte ook niet iets is dat je hoort of moet willen horen. Stilte bestaat in jezelf. Ik verbind dat ook met 'concentratie' uit het nobele achtvoudige pad.

Ik ken het verhaal over de stukjes stilte tussen gewaarwordingen in. Het is wel eens vergeleken met lopen over een zandstrand dat aaneengesloten lijkt en vast. Je kunt er inderdaad op lopen maar als je heel erg goed kijkt dan zie je dat er afzonderlijke zandkorreltjes bestaan en als je nog veel beter kijkt dan zie je de ruimte er tussen.

Met warme groet,

Maarten

Pagina's: [1] 2 3 4