Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - ekayano maggo

Pagina's: [1] 2 3 ... 7
1
Theravada Boeddhisme / Re: Juiste visie (Samma Ditthi)
« Gepost op: Gisteren om 04:49 »
Nu is mijn probleem niet zozeer
dat ik een zelf denk te hebben,
maar dat ik er een denk te zijn.
Ik ben er maar een en geen twee.

Dat scheelt misschien al de helft.
Das dan een beetje een troost.

2
Theravada Boeddhisme / Re: Juiste visie (Samma Ditthi)
« Gepost op: 12-12-2018 18:54 »
...ze verwijzen ook nog naar:
"In Mn III 30-31, vinden we een analoge gedachte,
die verhelderend kan werken."
Dat gaat dan met name over "de hevigste hechting is die aan de gedachte (= object van de geest) dat we een 'zelf' hebben, dat er een 'zelf' schuil gaat in een van de geledingen."

3
Theravada Boeddhisme / Re: Juiste visie (Samma Ditthi)
« Gepost op: 12-12-2018 18:18 »
Nederlandse vertaling van Janssen en de Breet:

Hij verbleef in Savatti.[17]
  Toen dan ging een eerwaarde uit de Kaccana-familie naar de Verhevene toe. Bij hem aangekomen groette hij hem eerbiedig en zette zich ter zijde neer.
  Ter zijde gezeten sprak de eerwaarde uit de Kaccana-familie de volgende woorden tot de Verhevene: 'Heer, er wordt gesproken over "juiste visie, juiste visie". Wanneer nu, Heer, is er een juiste visie?'
  'De wereld, Kaccana, is in hoofdzaak op twee principes gebaseerd, op bestaan en niet-bestaan.
  Voor wie de oorsprong van de wereld met juist inzicht ziet zoals hij werkelijk is, is er geen niet-bestaan met betrekking tot de wereld; voor wie het ophouden van de wereld met juist inzicht ziet zoals het werkelijk is, is er geen bestaan met betrekking tot de wereld.
  Deze wereld, Kaccana, is in meerderheid gebonden aan toeneiging, toe-eigening en hechten. Maar deze persoon [ met de juiste visie] laat zich niet in met toeneiging, toe-eigening, koppig willen, hechting en latente neigingen, hij eigent zich niets toe, hij zet zijn zinnen niet op [ de gedachte] "ik heb een zelf". Hij twijfelt er niet aan, heeft er geen onzekerheid over dat er alleen sprake is van opkomend leed, dat er alleen sprake is van ophoudend leed. Zijn kennis daarover is niet afhankelijk van anderen. In zoverre, Kaccana, is er een juiste visie.
  "Alles bestaat," Kaccana, dat is het ene extreem. "Alles bestaat niet," dat is het tweede extreem. Deze beide extremen vermijdend onderricht de Voleindigde de Dhamma in het midden: Op voorwaarde van onwetendheid ontstaan de drijfveren; op voorwaarde van drijfveren ontstaat bewustzijn...Aldus ontstaat deze hele massa van leed.
  Maar door het volkomen verdwijnen en ophouden van onwetendheid houden de drijfveren op; door het ophouden van de drijfveren houdt bewustzijn op...Aldus houdt deze hele massa van leed op.'(286)[18]

4
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 03-12-2018 18:40 »
Er wordt steeds gesproken en geschreven over gele hesjes.
Maar ik zie alleen maar groene hesjes.

Wees gegroet Moesa

het ga je goed

5

“En wat, bhikkhu’s, is bewustzijn? Er zijn deze zes klassen van bewustzijn: oog-bewustzijn, oor-bewustzijn, neus-bewustzijn, tong-bewustzijn, lichaam-bewustzijn, geest-bewustzijn5. Dit wordt bewustzijn genoemd. Met het ontstaan van naam-en-vorm is er het ontstaan van bewustzijn. Met het beëindigen van naam-en-vorm is er het beëindigen van bewustzijn. [...].
Welke asceten en brahmanen dan ook, die bewustzijn zo op rechtstreekse wijze kennen, diens ontstaan, diens beëindigen en de weg leidende naar diens beëindigen, zij beoefenen met de bedoeling zich af te keren van bewustzijn, voor diens vervagen en beëindigen, zij beoefenen goed.[...] .
“En welke asceten en brahmanen dan ook, die zo op rechtstreekse wijze bewustzijn kennen, diens ontstaan, diens beëindigen, en de weg leidende naar diens beëindigen, worden middels het afkeren van bewustzijn, middels diens vervangen en beëindigen,  bevrijd door niet-vastklampen, ze zijn op de juiste manier bevrijd. Diegenen die goed bevrijd zijn, zijn gerealiseerden. Wat deze gerealiseerden aangaat, er is geen ronde die ze beschrijft”.

Naast dat met het beeindigen van naam en vorm bewustzijn beeindigt wordt,
is er van de andere kant, van de pratitya samutpada,  bewustzijn dat voorwaarde is voor naam en vorm.

Het ene wordt beeindigt,
terwijl het andere een voortgang is

6
...dat lijkt mij ook....

7
Dat is een aardige gedachte. Mijn interpretatie is dat dukkha ook niet werkelijk bestaat als ding maar een ervaringsfeit is. Het is de bezoedelde geest die dus als het ware dukkha schept omdat die nu eenmaal niet anders kan vanwege het onbegrip over de andere twee kenmerken.

..deze gedachtengang,
daar moet ik even langer over doen....

8
Ok,

Maar in die interpretatie
onderwijst  de Boeddha
naast het niet-zelf,
dan ook het zelf

9
...wat bij mij bij tijd en wijle wel eens op popt is dat
die trits van annica, dukha en anatman eigenlijk niet logisch is.
Immers: als bestaan 'anatman' is,
waar komt dan die 'dukha' vandaan?

Ik denk af en toe dat het moet zijn:
annica, dukha en atman.
Maar ja......kweetnie.....

10
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 03-12-2018 12:30 »
Jazeker.
Kzal wel moeten.
Kzie geen andere manier.

En steeds scherper zien natuurlijk
die hoort er dan nog wel bij

[...] Het is volgens mij ook waar dat het begeren van formaties  uiteindelijk opgegeven moet worden.

Ik zie dit niet als iets dat gedaan wordt,
maar meer als iets dat spontaan gebeurd
in vooral het proces van zien.
Je kunt het natuurlijk nooit 'doen' of afdwingen.

11
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 03-12-2018 12:20 »
....was al geschreven....

12
Lekker concrete
ongekompliceerde
soetra

13
Theravada Boeddhisme / Re: Sutta Bespreking
« Gepost op: 30-11-2018 06:52 »
Het is een prachtige soetra,
zonder opsmuk, en dat geja-en-amen
van de monniken ontbreekt,
dat maakt hem prachtig.

Bij eerste lezing vond ik hem erg duidelijk
en zat ik zelf van: ja ja ja zo is het.

Maar bij tweede lezing had ik weer meer van:
ja maar hoe zit dit en hoe zit dat
en wat bedoelt ie nou precies....

Om beetje concreet te worden:

 "Men kan je vragen wat die twee dingen dan zijn, en, als men dat doet, dien je als volgt te antwoorden: 'De eerste bespiegeling (nupassana) is dit: dit is lijden (dukkha) en dit is de oorzaak (samudaya) van lijden. "

Bedoelt hij met 'dit' de vijf shandha's of staat 'dit' voor iets wat ongezegd wordt en een soort bekend verondersteld wordt bij de luisterende monniken?
En is het tweede 'dit' het (overdreven) hechten aan de skhanda's,
Of iets anders?

"De tweede bespiegeling is dit: dit is waar lijden ophoudt (nirodha) en dit is het pad (magga) dat leidt naar het ophouden van lijden.'"

Het pad daar kan ik me iets bij voorstellen,
jaha: het achtvoudige pad.

Maar wat bedoeld hij met het 'dit' waar lijden ophoudt?

14
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 29-11-2018 18:24 »
..ik vind de term 'belasting' beter te verteren
dan 'bezoedeling'...
'verstoring' heb ik ook iets meer mee..
bezoedeling klinkt echt smerig en zondig

15
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 29-11-2018 17:36 »
.....nou, ben blij
dat we er uit zijn... ::) :P

Wel leuk, kwam zojuist dit tegen (zie link)
omdat ik denk dat het  iets toe kan voegen
voor diegene die dat wil
bezig te zijn met atman en anatman
toch de volgende link gekopieerd
zie hier om terug in de tijd te gaan over hetzelfde
Zit wat herhaling in maar ook wel andere gedachtes
Alles bij elkaar toch interessante overwegingen
Kunt een paar rondjes maken

16
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 28-11-2018 21:08 »
Ja,
het schiet
al lekker op zo

🙏🏼

17
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 28-11-2018 20:54 »
Tja
pomperdepom
Tsjatsja

Dan is het
iets anders

tis in ieder geval
niet zus of zo
en ook niet
dit of dat

18
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 28-11-2018 20:33 »
Ik
zeg
ongeconditioneerd bewustzijn
maar beter is het
om te zwijgen denk ik.
Beetje luchtfietserij.

19
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 28-11-2018 20:03 »
Wat een verademing.
20
Over dit forum / Re: plaatjes/gifjes plaatsen
« Gepost op: 28-11-2018 18:41 »

Aha...denk dat ik begin te snappen.

En de site is beveiligd.

Bedankt voor de support Maarten.

21
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 28-11-2018 18:24 »

Maar als ware Zelf, gezien wordt als niet-zelf, leegte, als het niet-geconditioneerde, het doodloze, dan past het zowel in Mahayana als in Theravada. Het ware Zelf zien (in zen je ware gelaat zien, in dzogchen de ware natuur zien van zowel jezelf als heel de werkelijkeid), is dan zien dat niets een zelf heeft, dat alles leeg is, dan is Ware Zelf een inzicht, een ontdekking, en niet het ontdekken van een ziel, iets blijvends, iets onafhankelijks.

Maar of dat ook zo gezien wordt in de oepanisjaden? Ik weet het niet.

Ik ga mijn hand er niet voor in het vuur steken,
daarvoor is mijn kennis van de oepanisjads veel te gering.
Maar wat ik begrijp van de heer Elst is dat inderdaad bij de atmanisten ook zo het geval. En zijn betoog vind ik best aannemelijk. Veel meer kan ik er  niet van zeggen.

Absolute en relatieve groeten,

Awel, gij ook gegroet zulle.

22
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 28-11-2018 18:09 »
   De Boeddha gebruikte datzelfde schema in zijn eigen omschrijving van het Nirwana: "Het is een bewustzijn dat tekenloos is, oneindig en stralend aan alle kanten, waar water, aarde, vuur en lucht geen plaats hebben, waar lang en kort, fijn en grof, goed en kwaad, samen met naam en vorm, ophouden te bestaan, zonder overblijfsel. Wegens het stoppen van het bewustzijn(vinnana/vijnana) houdt dat allemaal op." [ Digha Nikaya 1.223] Minder gelukkig in deze definitie is overigens dat de cruciale term vinnana in twee betekenissen gebruikt wordt. Aan het einde betekent hij "bewustzijn van ", "intellect" wat Nirvana niet is. Aan het begin betekent hij echter "bewustzijn" wat het Nirwana wel heet te zijn. Precies die dubbelzinnigheid ligt ten grondslag aan de hele betwisting over Zelf en Geen-zelf.

Hoi EM,

Die bronverwijzing...moet dat niet zijn DN11? Is er een 1-tje weggevallen?

Daar gaan we al.......
Het is geen tikfout. In het boek staat het als 1 en niet als 11.
Maar in de Digha Nikaya hier
staat het vernoemde citaat inderdaad in de 11.
Je bent werkelijk een kei.

23
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 28-11-2018 07:17 »
 kon niet wachten tot het licht wordt.
Moet ook nog boodschappen doen en werken.

  [...]Uiteraard betekent 'neti neti' niet: "ik weet het niet', wel: "( het atman is, en het brahaman is) niet zus, niet zo." Dat wil zeggen dat de paren van tegenstelolingen er niet op van toepassing zijn. In die zin kan je er ook niets van zeggen dat binnen een paar van tegenstelling zou vallen. Bovendien is het Zelf zuiver subject, het is normaliter geen kennisobject, het ziet en wordt niet gezien, juist zoals Yajnavalkya zegt. Meesters uit diverse tradities hebben bevestigt dat het nu eenmaal onzegbaar is. Het buiten de paren van tegenstellingen plaatsen is een retorische techniek die de Boeddha zelf regelmatig gebruikt. Op vragen over ultieme of metafysische kwesties was zijn typische antwoord: "Het is niet bestaand en niet niet-bestaand", en om er nog  een schepje bovenop te doen: "het is niet noch bestaand, noch niet-bestaand, en evenmin is het zowel bestaand als niet bestaand."
Wovon man nicht sprechen kann, daruber muss man schweigen.
   De Boeddha gebruikte datzelfde schema in zijn eigen omschrijving van het Nirwana: "Het is een bewustzijn dat tekenloos is, oneindig en stralend aan alle kanten, waar water, aarde, vuur en lucht geen plaats hebben, waar lang en kort, fijn en grof, goed en kwaad, samen met naam en vorm, ophouden te bestaan, zonder overblijfsel. Wegens het stoppen van het bewustzijn(vinnana/vijnana) houdt dat allemaal op." [ Digha Nikaya 1.223] Minder gelukkig in deze definitie is overigens dat de cruciale term vinnana in twee betekenissen gebruikt wordt. Aan het einde betekent hij "bewustzijn van ", "intellect" wat Nirvana niet is. Aan het begin betekent hij echter "bewustzijn" wat het Nirwana wel heet te zijn. Precies die dubbelzinnigheid ligt ten grondslag aan de hele betwisting over Zelf en Geen-zelf.
  De terminologische verwarring begon bij de meester zelf, niet bij zijn minder begaafde leerlingen: "De 'overkant' is een symbool van verlossing dat beide partijen gebruiken; in de Tevija soetra suggereert Gautama dat het door de Brahmanen gebruikt wordt om de vereniging met Brahma ( in het mannelijk [ dus als theistisch opgevatte Goddelijke Persoon, niet in het onzijdige als abstract begrip, "het Absolute"]) aan te duiden, terwijl hij  zelf er arahatta [= Verlichting] mee bedoelt. Als hij de atmanistische stelling zo opvatte, bewijst het dat hij zonder kennis van sprake sprak; als hij dit louter voor debatdoeleinden als de Brahmanistische stelling voorstelde, was hij schuldig aan doelbewuste oneerlijkheid. Deze laatste zienswijze moeten we niet in overweging nemen. Maar het is onmiskenbaar dat Gautama's dialoog grotendeels bepaald is door de noodwendigheden van het debat. De samenstellers van de Dialogen[= Digha en Majjhima Nikaya] moesten de Boeddha als overwinnaar van het debat voorstellen, en ze slaagden daarin door een stropop op te zetten die gemakkelijk neer te halen was, terwijl dat wat zogezegd aangevallen wordt, de theorie van het Zelf, nooit echt aangevallen wordt."[Coomaraswamy 1988: 205-206,ref, Rhys-Davids 1881:170vv]
   Vandaag zullen de meeste hindoes wel degelijk zeggen dat het doel van meditatie de "Vereniging met God" is. Mogelijk waren er in de tijd van de Boeddha ook al die dat zeiden. Maar dat is zeker niet het standpunt van de aanhangers van de leer van het Zelf. In de oepanisjaden geldt immers dat het Zelf volstrekt gelijk is aan de goddelijke essentie of Brahman. Er valt niets te verenigen, je bent er al, je moet alleen ophouden te vergeten dat je er al bent.
    Coomaraswamy beschrijft de Geen-zelf -doctrine als een knoop waar de boeddhistische polemisten zich ingewerkt hebben door al te slim te zijn: "Gautama beschuldigt anderen voortdurend van zich eruit te wriemelen, maar in de Dialogen neemt hij zelf zijn toevlucht tot die methode.(...) woorden worden geinterpreteerd in nieuwe betekenissen. In het bijzonder wordt het woord atta (Zelf) in een andere betekenis gebruikt dan die van de brahmaanse atmanisten, en zo wordt een gemakkelijke overwinning gescoord door 'met hetzelfde woord iets anders te bedoelen'. De term An-atta uitvinden om de afwezigheid van een duurzame individuele identiteit aan te duiden is een triomf van vernuft, maar moet ons niet verblinden voor het feit dat het duurzame Zelf van de brahmanen helemaal geen individualiteit was."[ Coomaraswamy: 1988: 206]

Meer ga ik uit het boek niet plaatsen. Gevoelsmatig zit ik tegen een copyright grens aan. Maar ik meen voldoende ( de opening,  post 7 en deze post)  te hebben geplaatst om de grond van argumentatie weer te geven.

Bron: De donker zijde van het boeddhisme
door: Koenraad Elst.

24
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 27-11-2018 18:32 »
De soetra's gebruiken niet de termen ware zelf of Zelf,
maar je zou het er wel in kunnen lezen.....
Dat denk ik  dus van wel.

Mijn intuitie of mijn verstand, soms weet ik het verschil niet,
zegt dat al langer, maar ik heb daar altijd alleen in gestaan.
Het ligt volgens mij verborgen in zo'n formule als:

'dit ben ik niet',
'dit is niet van mij',
'dit is niet mijn zelf.'

Nou ja, verborgen, je kunt ook zeggen dat het er dik op ligt.
Zeg maar:
dit is het allemaal niet, dan is er dus iets wat het wel is.....
De heer Koenraad Elst is de eerste bij wie ik dit inzicht herken. Vandaar denk ik mijn enthousiasme over hem.

De Boeddha is van het schrappen, het wegstrepen, het uitkleden.
Hij spreekt zich uit over de relatieve werkelijkheid, het bestaan zoals we dat kennen: vergankelijk, ongemakkelijk en onpersoonlijk.
Over wat er overblijft doet hij zelden uitspraak.

Morgen zal ik nog een paar pagina's in pdf in
dit topic plaatsen. Tegenover de palicanon
is vier pagina's wel erg magertjes.
Morgen omdat bij daglicht het scannertje op mijn telefoon
betere weergaven maakt. Het geeft de argumentatie
van de heer Els iets meer body. Ik hoop alleen dat we geen problemen krijgen met copyright of zo.

NB: een en ander komt denk ik in de buurt
van de wijze waarop Maarten hiernaar kijkt.

25
Het gewone leven / Re: leef
« Gepost op: 27-11-2018 17:52 »
Ja,

Ik snap wel wat jullie bedoelen
Dorje en Moessa
En ik zie dat ook wel zo

Omdat ik voel dat jullie het goed bedoelen
zal ik gewoon schrijven : dankjewel .

26
Het gewone leven / Re: leef
« Gepost op: 27-11-2018 17:13 »
Ja,
moeten
moeten
moeten
en
nog
eens
moeten
je wordt er
doodmoe van
zo'n
tweedehands leven

27
Ja, de onvrijheid/gebondenheid kan ver gaan.

We kunnen niet veel meer doen
dan dit steeds scherper in te zien

ons goed te gedragen

en hopen dat verlossing iets
van waarde is

28
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 27-11-2018 15:36 »
Zie bijlage voor Isha- oepanisjad.
Is in ieder geval kort.

29
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 27-11-2018 15:18 »
Je bedoeld dat verdrijven van onwetendheid
iets anders is dan bevrijding?

Ik heb werkelijk geen idee .

Het is een tamelijk troosteloze bedoening hier.
Liggen er ineens weer een aantal boekjes
over de oepanisjads voor mijn neus.
In een vroegere periode had ik die
reeds het huis uitgedaan.

Ik blader er een beetje doorheen met glazige blik.
Ze spreken me eigenlijk helemaal niet aan.

Maar hoe Koenraad Elst de zaak weet te vertellen
spreekt me dan weer wel aan.....

Verder snap ik er eigenlijk geen hout van.
Het lijkt wel of het steeds lastiger wordt
uberhaupt nog ergens iets zinnigs over te melden.

Wat wel steeds duidelijker wordt is dat
bescheidenheid past.30
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 27-11-2018 08:36 »
...ik zie dat de betreffende pdf nochtans
pas een maal is bekeken en dat ben ikzelf geweest...

31
Over dit forum / Re: plaatjes/gifjes plaatsen
« Gepost op: 27-11-2018 08:31 »
Ja. Je hebt daar wel een punt natuurlijk.
En ik overdrijf nogal , zijdelings refererend aan andere topics.
Is ook een beetje met een knipoog.
Ik kan  bijvoorbeeld niet meer vinden waar dat mani wheel  staat.
Eerst kon dat nog wel.
Ik kan hem dus niet meer van Tiny picture verwijderen.
En dan wordt ik meteen erg voorzichtig ten aanzien van de voorziening.
Bovendien krijg ik bericht dat de site niet veilig is.

Imgur is destijds ook getipt door Ujukarin.
Maar ik snap niet direct hoe dat werkt.
Ik krijg namelijk geen img plaatsingscode
te zien, maar een link. 
Enfin ..de wereld draait gewoon door. 

32
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 27-11-2018 08:04 »
Lol 🙏

33
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 26-11-2018 17:26 »
[...] Ingewikkeld lijkt alleen het verwijderen van de verkeerde mening dat er een ziel of ego is

Geachte,

Ik respecteer je standpunt.
Mijn sympathie gaat momenteel toch vooral uit
naar de argumentatie van de heer Koenraad Elst.

Wat heeft je 'warme' groet
doen veranderen in
'vriendelijke' groet?

34
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 25-11-2018 19:08 »
Dit is voorlopig de laatste keer dat ik via zo'n link
teksten of plaatje plaats.


35
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 25-11-2018 17:15 »
Ter info

Uit het voorwoord:36
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 25-11-2018 17:05 »
Geachte,

Ik ga voorlopig volstaan met  informatie
die de heer Elst ons doet toekomen:

heb er pdf van gemaakt.
Leest denk ik gemakkelijker.
zie bijlage

37
Over dit forum / Re: plaatjes/gifjes plaatsen
« Gepost op: 25-11-2018 16:34 »
ben een stuk voorzichtiger nu met tiny pictures.
Hij is niet beveiligd en ik kan niks meer vinden.
Vooralsnog staat mijn maniwheel nog wel op het forum...
Ga toch verder zoeken en anders plak ik gewoon geen plaatjes.
Ben het zat, de walging nabij, dat ze overal aan moeten verdienen...
Als de walging groot genoeg is, geef ik het vanzelf op...gemoedsrust...heerlijk....vrede

38
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 25-11-2018 13:47 »
Geachte,

Het 'Zelf' dat jij hierboven citeert,
is het atman van de oepanisjads.
En dit komt nu juist overeen
met het anatman van de Boeddha.

Zo ben je terug bij de constatering
waarmee dit topic begint.

Eigenlijk zeg je hier dat de Boeddha het anatman ontkent.

Anders gezegd:
Je verward de boeddhistische zelven
met het atman van de oepanisjads..
Dat is precies het misverstand waar Dhr Elst ons,
middels Ananda Kentish Coomaraswamy, op wijst.39
Algemeen / Re: walging
« Gepost op: 23-11-2018 13:20 »
Mooie titel voor een boek:
De kracht van Walgen.

Om kort te gaan:

ik ken dan ook weer momenten van
walgen van het Walgen.

Dan zie ik helder

Maar goed, das nu niet het punt lijkt me

eerst maar eens lekker goed Walgen
van alles waarvan het juist is te Walgen

het juiste Walgen

40
Meditatie / Re: leegte en afhankelijk ontstaan
« Gepost op: 23-11-2018 11:48 »
Mijn reactie was gericht aan Siebe en
niet aan jou of je dochters.
Maar geeft niet wat je schrijft.
Het is jouw wijze van opereren en leren.
Je schrijft vooral voor jezelf heb ik van je begrepen.
Ik heb daar verder niet zoveel mee.

41
Meditatie / Re: leegte en afhankelijk ontstaan
« Gepost op: 23-11-2018 08:52 »
Een gevoel van weerzin, zat zijn van of walging, is in het proces wat mij betreft ook onontbeerlijk.
Als je ergens niet voldoende van walgt, zul je het ook niet achter je kunnen laten. Zul je nog geen poging daartoe ondernemen.
Tenzij je iets heel scherp inziet natuurlijk.

Zelfmoord is dan inderdaad weer wel een beetje ekstreem.
En heeft  meer van een vlucht dan van inzicht.

42
Meditatie / Re: leegte en afhankelijk ontstaan
« Gepost op: 23-11-2018 08:10 »
[....]Moeten wij nu dit zelfde inzicht hebben dat geboorte in wezen het probleem is? Ik heb boeddhistische meesters wel zien spreken vanuit een besef hoeveel lijken ze al opgestapeld hebben, hoeveel tranen en bloed gevloeid van ellende. Eerlijk gezegd, dit leeft voor mij niet. De Boeddha wilde waarschijnlijk een einde maken aan geboorte omdat hij inzag dat alleen zo het lijden beeindigd. Maar wil Siebje dat?
Ik ben er wel mee aan de slag maar krijg het niet verwerkt. Het hele idee van een al eindeloos lang durend samsara, wat anderen aanspoort om zich van te bevrijden, dat spreekt mij niet zo aan. Ben ik bedwelmd door levenslust nog? Is mijn ziel nog te jong of mijn honger naar levensgeluk nog zo groot? Wil ik nog zo graag van de wereld zijn? Ben ik wel toe aan de Boeddha-Dhamma?

In dit soort tijden is mijn houvast:
het afzien van de tien schadelijke activiteiten.
Dat is al heel wat.
Het doet de verstoringen in de geest in ieder geval niet toenemen.

En al het gedram en gepeins over bevrijding en wijsheid en mededogen en nirwana en het ongeconditioneerde en het doodloze en de ware aard blablablabla: boeien.

43
...dat dan weer wel...

tzou ook niet echt bevordelijk zijn voor het verkondigen
van zijn leer als hij debatten zou verliezen natuurlijk

44
Controverse en verandering / atman is anatman
« Gepost op: 19-11-2018 14:38 »
[...]"Een tweede vraag: of deze opvatting van radicaal Geen- zelf, van momentaan ervaren zonder duurzame ervaarder, nu waar is of niet, is ze wel echt boeddhistisch? We kunnen niet ontkennen dat boeddhistische scholastici ze in de beslotenheid van hun kloosters inderdaad ontwikkeld hebben, en nog minder dat hedendaagse boeddhisten ze gretig belijden. Maar ze wordt wel door het oppergezag tegen gesproken: de Boeddha zelf.
Die sprak openlijk over 'zijn' voorgaande levens, hij zei dan: "Toen ik Rama was....", "Toen ik koning van Kasi was ...".
Hij sprak over de opeenvolgende levens van andere mensen, die volgens hem in hun huidige leven de vruchten oogsten van 'hun' daden in 'hun' vorige leven. Ook de veertiende Dalai Lama, de bekendste hedendaagse boeddhist, is voor zijn volgelingen het individue dat eerder als de dertiende Dalai Lama belichaamd was, daarvoor als twaalfde enz. Boeddhisten ontkomen er zelf niet aan om stilzwijgend de continuiteit van een individueel subject te poneren.

3.10. Coomaraswamy over Zelf en niet-Zelf.
 
De Tamil-Srilankaanse wijsgeer en kunsthistoricus Ananda Kentish Coomaraswamy( 1877-1947) zag klaar in het misverstand van de schijnbare tegenstelling tussen de oepanisjadische notie van het Zelf (atman) en de boeddhistische leer van Geen- zelf (anatta/anatman):
"Er is geen echte tegenstelling tussen boeddhisme en brahmanisme,(...) [De Boeddha] verschilt in de meest wezenlijke opzichten niet van de atmanisten, hoewel hij een veel duidelijker formulering geeft van de wet van oorzaak en gevolg als het wezenskenmerk van de wereld van het Worden. Het grootste deel van deze polemiek wordt echter verspild aan een misverstand."
   
    Een misverstand ontstaat wanneer men hetzelfde woord in een verschillende betekenis gebruikt:

    "Op het eerste gezicht kan niets duidelijker lijken dan de tegenstelling tussen het boeddhistische anatta  'geen-atman', en het brahmaanse atman, de enige werkelijkheid. Maar in het gebruik van dezelfde term atta of atman spreken boeddhisten en brahmanen over verschillende dingen, en wanneer men dat beseft, wordt duidelijk dat de boeddhistische disputaties over dit punt nagenoeg al hun waarde verliezen.(...) Niets wijst erop dat de boeddhisten ooit echt de zuivere leer van atman begrepen, namelijk 'niet zus, niet zo'. Hun aanval op de idee van ziel of zelf is gericht tegen de opvatting van de eeuwigheid in de tijd van een niet-veranderende individualiteit, ze spreken niet van de tijdloze geest (...)  In werkelijkheid leerde beiden eensgezind dat de ziel of het ego ( manas, ahamkara, vijnana enz) ingewikkeld en fenomenaal is, terwijl we niets weten over dat wat  'niet zo' is."
   
    Omdat het Zelf zuiver subject is, kan het niet een passief kennisobject zijn, en in die zin is het onkenbaar, maar in de staat van kaivalya ( "afzondering [ van het bewustzijn uit zijn objecten]"in Patanjali's terminologie) of enstase is het subject en object tegelijkertijd. Daarentegen zijn alle specifieke gerichte bewustzijnsfuncties, zoals zintuiglijke waarneming, geheugen, verbeelding en redenering- en dit is iets wat men al vroeg in de meditatie praktijk opmerkt- voorwerpen van het bewustzijn, die opkomen en verdwijnen in hun parade voor het oog van het bewustzijn, zoals wolken aan een winderige hemel. Al deze verschijnselen kunnen afgedaan worden als vluchtig, maar het bewustzijn zelf niet: dat is de zee waarop de golven als tijdelijke vormen verschijnen, noodzakelijk als de duurzame grondslag waarop de tijdelijke golven mogelijk worden.
    De klassieke boeddhistische stelling dat het Zelf net zo vergankelijk en 'onwerkelijk' is als zijn immer wijzigende voorwerpen, kan maar in ernst  genomen worden door wie de technische betekenis van de term 'Zelf' niet kent, en niet beseft dat het de basis is voor eender welke bewustzijnstoestand inbegrepen de Ontwaking. Maar, merkt Coomaraswamy op, er waren volop mensen die verwarde of alleszins niet-oepanisjadische ideeen van het Zelf hadden: dat zou gelijk zijn aan het lichaam, de hersenen, het identiteits gevoel, het karmisch beladen persoonliikheidscomplex dat van lichaam naar lichaam transmigreert. Aan hen moet de Boeddha een verward begrip van het Zelf ontleend hebben:

    "Ofwel was Gautama alleen vertrouwd met pop-brahmanisme, ofwel koos hij ervoor om de hogere aspecten te negeren. In ieder geval, degenen die hij in debat zo gemakkelijk verslaat zijn louter stropoppen die nooit de doctrine van het ongeconditioneerde Zelf presenteren. Gautama ontmoet geen tegenstander van zijn eigen kaliber, en daarom wordt het merendeel van de boeddhistische polemiek besteed aan in de lucht slaan. Deze kritiek geldt zowel de moderne als de antieke uiteenzetting." [ Coomaeaswamy 1988: 200]

  Inderdaad, over dit zowel als over andere onderwerpen zegeviert de Boeddha in werkelijk alle debatten die hij ooit gevoerd heeft. Althans in de enige bron die we over hem hebben, de boeddhistische canon. A priori moet niet uitgesloten worden dat hij soms wel debatten verloor, maar dat zijn hofschrijvers die episoden weggelaten of bijgekleurd hebben. O, is die twijfel aan de Boeddha's onfeilbaarheid wat oneerbiedig? Misschien, maar ze is methodisch noodzakelijk. In ieder geval, we zien hem nooit met een doorslaggevend argument een pleitbezorger van de werkelijke leer van het Zelf uit het veld slaan.

Bron: De donkere zijde van het boeddhisme,
door: Koenraad Elst

45
Wat mij steeds weer treft is dat de Boeddha 
debatten altijd wint.
En dat hij eigenlijk geen opponent van enig kaliber treft.
Het zou bijvoorbeeld echt interessant worden, wanneer we niet een debat tussen de Boeddha en een nigantha te lezen krijgen, maar een debat tussen de Boeddha en Mahavira.
Zo'n debat vinden we helaas niet terug in de pali canon.

46
Varia / Re: Vragen over karma en wedergeboorte
« Gepost op: 15-11-2018 10:35 »
....vandaar het belang van
een gekwalificeerde leraar te vinden...
en te kennen.....zelfs dat is niet gemakkelijk
want hoe toets je dat precies.....het is me denk ik wel gelukt,
maar het blijft toch ook een beetje een gok...
Tegelijkertijd en mede daarom blijf je nog altijd
zelf verantwoordelijk. Anders gezegd:
uiteindelijk ben je je eigen leraar, je eigen toevlucht.

47
Theravada Boeddhisme / Re: Sutta van de slang - Urgasutta
« Gepost op: 14-11-2018 12:52 »
Helemaal goed. 

48
Theravada Boeddhisme / Re: Sutta van de slang - Urgasutta
« Gepost op: 14-11-2018 06:37 »
Vers 1:
boosheid ipv toorn ( J&B)

Vers 4:
arrogantie ipv eigenwaan ( J&B)

Vers 5:
worden ipv bestaansvormen ( J&B)

Vers 6:
hij die inzichzelf geen wrokgevoelens koestert en de verschillende manieren van worden
ipv
hij die geen wrokgevoelens koestert in zijn hart en wisselvallige wedergeboorten ( J&B)

Vers 7:
hij die vitakka vernietigd heeft
ze inzichzelf volledig heeft uitgeroeid
ipv
hij die zijn gedachten heeft uitgerookt
ze in zijn hart heeft gesnoeid ( J&B)

Vers 8:
alle illusies van de wereld zoals wij die ervaren ipv
al deze veelheid van de wereld ( J&B)

Vers 9:
zoals wij die ervaren is onwerkelijk ipv
dit alles is onwerkelijk ( J&B)

10:
vrij van hebzucht ipv
begeerteloos ( J&B)

Vers11:
hartstocht ipv
passie ( J&B)

verder in elk vers steeds: zoals wij die ervaren ipv
dit alles ( J&B)

Vers 13:
zelfbegoocheling ipv
waan ( J&B)

Vers 15:
welke de oorzaak zijn ipv
die hem doen ( J&B)

Vers 17:
opgeeft ipv
ontdoet ( J&B)

verdriet ipv
innerlijke dorens


Volgens mij zijn dit de verschillen in de vertaling van
Dominique met die van Janssen en de Breet49
Controverse en verandering / Re: Wereldvrede
« Gepost op: 13-11-2018 05:54 »
Dag Maitreya of Nazareth,

Hoe bent gij te volgen?

50
Varia / Re: Vragen over karma en wedergeboorte
« Gepost op: 12-11-2018 12:55 »
...als christen ga je toch naar de hemel,
de hel of
het vagevuur....

mystiek of niet....

Pagina's: [1] 2 3 ... 7