Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - ekayano maggo

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Het gewone leven / Re: Verdriet
« Gepost op: 20-04-2019 16:50 »
Het lijkt nu hard te gaan....

Sterkte!

3
Theravada Boeddhisme / Re: Uit het Sutta Nipata
« Gepost op: 07-04-2019 09:35 »
Bedankt Nico.
Zijn aansprekende vertalingen.
Ik keer hier regelmatig terug.

4
Meditatie / Re: Verbeelding
« Gepost op: 02-04-2019 12:29 »
Wat mij opvalt is dat er sprake is van: wezens.
Het is dan niet alleen een proces van karma dat zich voortzet.
Het zijn wezens die op basis van karma wedergeboren worden.

Dit terzijde. 


5
Algemeen / Sila, Samadhi, Pañña
« Gepost op: 26-03-2019 14:00 »


Samatha meditatie is er op gericht je mind (bewustzijn) te zuiveren. Een zuivere mind is een voorwaarde voor het kunnen laten opkomen van wijsheid. Ahba vergelijkt het met een raam. Als het raam vies is zie je niet wat er buiten gebeurt. Maak je het raam wat schoner dan kun je er wat beter doorheen kijken. Pas als het raam helemaal schoon en zuiver is kun je precies zien wat zich buiten afspeelt. Door middel van samatha meditatie kalmeer en concentreer je je mind waardoor hij zuiver en helder wordt en je de werkelijkheid kunt doorgronden.

In het Westen wordt vaak wat laatdunkend over samatha gedacht. Het gaat in het boeddhisme toch immers om het bereiken van inzicht, daarom is vipassana (ook wel droge inzichtsmeditatie) veel beter. Vaak wordt in dat licht heel selectief naar de suttas (leerredes van de Boeddha) gekeken om aan te tonen dat de Boeddha ook enkel vipassana zonder samatha onderwees, en de beoefening van samatha eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar wie de suttas goed bestudeert weet dat de Boeddha als het om meditatie gaat voornamelijk over samatha, en dan ook nog eens vaak over de jhana (zeer hoge en zuivere niveaus van concentratie) spreekt, daar hoef je niet selectief voor te zoeken.

artikel

6
Prof. dr. R.H.C. (Rob) Janssen (87) is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Rob Janssen was emeritus professor in de klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. Nadat hij in Nederland bekend was geraakt met het boeddhisme, werd hij in 1974 in Bodhgaya, India, de plaats waar de Boeddha de verlichting verkreeg, boeddhist. Sindsdien volgde hij colleges Pali en Sanskriet, gegeven door prof. Tilmann Vetter aan de Universiteit Leiden.

Van 1982 tot 1998 was hij voorzitter van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB), en bekleedde die functie opnieuw sinds februari 2007. Daarna was hij secretaris van de stichting.

Sinds het jaar 2000 verschijnt er in Nederland een serie vertalingen in het Nederlands van boeken die behoren tot de Pali-Canon, de canon van gewijde geschriften van de Theravada-boeddhisten van Zuid-Oost Azië, die lang geleden samengesteld werd in India. Deze vertalingen zijn van de hand van Rob Janssen, Jan de Breet en anderen, en werden gepubliceerd door Asoka, een uitgeverij in Rotterdam, gespecialiseerd in Nederlandstalige boeken over het boeddhisme.

Deze twee mensen observeerden dat er in het Nederlands alleen een paar kleine bloemlezingen uit de Pali-Canon bestonden en een vertaling van de beroemde Dhammapada, alle van de hand van wijlen dr. Tonny Kurpershoek-Scherft. Daar de Pali-Canon de oudste boeddhistische teksten bevat, de teksten die het dichtst bij de Boeddha staan, meenden zij dat, met het oog op de toenemende belangstelling voor het boeddhisme in Nederland en Vlaanderen, er mogelijk een behoefte bestond aan Nederlandse vertalingen van complete werken uit dit corpus.

Janssen en zijn partner Jan de Breet begonnen in 1997 met het vertalen van de Digha-Nikaya (de verzameling van lange leerredes) op basis van voorbereidend werk dat zij al gedaan hadden in de jaren 1989-90. Uiteraard annoteerden zij de tekst ook en schreven een inleiding tot het geheel en tot alle afzonderlijke leerredes. Toen zij deze taak bijna volbracht hadden, vonden zij uitgeverij Asoka bereid het boek te publiceren.

Door bemiddeling van prof. Vetter, die hun vertaling gunstig beoordeelde, slaagden zij erin een subsidie voor de publicatie te verkrijgen van het J. Gonda-Fonds, een fonds gecreëerd bij testament door wijlen prof. Jan Gonda, die lange tijd hoogleraar indologie in Utrecht was, en verbonden met de Koninklijke Nederlandse Academie van Kunsten en Wetenschappen (KNAW).

Aldus verscheen in november 2001 De verzameling van lange leerredes in één dik deel en werd aan het publiek gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de SVB in de Chinese tempel in Amsterdam.

Ondertussen was er in 2000, ook bij Asoka, een vertaling van de Theragatha en Therigatha verschenen onder de titel Verzen van monniken en nonnen. Deze was van de hand van inmiddels wijlen prof. Ria Kloppenborg, hoogleraar boeddhisme aan de Universiteit Utrecht.

Rob Janssen en Jan de Breet gingen door met het vertalen en toelichten van de Pali-Canon. In de loop van de jaren publiceerden zij een aantal boeken, waaronder ook een vertaling van een Sanskriet-werk, dus niet uit de Pali-Canon.

artikel

7
Het gewone leven / Re: Boeddhisme en computer games
« Gepost op: 23-03-2019 16:49 »
Ik ben niet bekend met games.
Ik heb er geen gedachten over.

8
Algemeen / Re: De drie wentelingen
« Gepost op: 15-03-2019 20:49 »
Volgens mij een Mahayana dingetje.
Als volgt:
1e wenteling: hertenpark, vier edele waarheden
2e wenteling: gierenpiek, prajnaparamita
3e wenteling: tantra's

Zoiets dacht ik.

De tweede wenteling en de derde wenteling kennen vele (mahayana) soetra's.

Zover weet ik.
Maar dit wist je waarschijnlijk al.

In de Palicanon denk ik niet dat dit als zodanig is terug te vinden

9
Religie, Mens en Maatschappij / Re: Verandering?
« Gepost op: 08-03-2019 17:21 »
mooi uitgelegd

10
Het gewone leven / Re: Retraite "in" het gewone leven
« Gepost op: 07-03-2019 14:20 »
Veel plezier.

11
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 05-03-2019 17:46 »
Allen dank.

@Dorje:  Ik waardeer je respect.
Leegte,als formulering voor afhankelijk ontstaan,
is nu voor mij even heel manifest. Wat mij betreft
hoef je je niet te beperken.
Het past allemaal.

12
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 05-03-2019 13:00 »
Dank je   
Het is gebeurd. 

13
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 04-03-2019 21:35 »
[knip]

14
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 04-03-2019 21:23 »
Dank voor je betrokkenheid.
Zulke situaties
zijn goede
leermeesters op zich.

Wat betreft de powa: die is me bekend.
Ik heb echter het gevoel dat ik niets moet doen.

15
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 04-03-2019 20:19 »
[...] tot later[...]

...das niet zeker...

fijne avond.

16
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 04-03-2019 20:11 »
allemaal waar

17
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 04-03-2019 19:58 »
Dank je.

Ik vind het vooral rot voor hem.
Was juist lekker van zijn oude dag aan het genieten.
Komt ie drie weken geleden met galblaas ontsteking
in het ziekenhuis terecht.
En nu is het klaar.

Vechten en strijden
in eenzaamheid,
verzet, verwarring.
doorboort door allerlei
buizen en slangen.
Onrust vanwege delier.
Aan de beademing.
Handen  vastgebonden.

18
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 04-03-2019 19:46 »
Vandaag weer wreed ontwaakt.
Mijn vader ligt op de intensive care.
Morgen om 9.00 u
wordt de behandeling gestopt.
Einde verhaal.
Van leven ga je dood.
Onmiskenbaar.
Niets kan ie meenemen.
Alles laat ie achter.

19
[...]Methode van de Boeddha?

De meesten vipassana tradities van tegenwoordig, zoals Goenka, Mahasi, Pa-auk, Ashin Tejaniya, Sunlun, Mogok en nog meerderen komen uit Myanmar. Andere tradities zoals de Thaise woudmonniken, of Dhammakaya uit Thailand zijn ook te zien als vipassana tradities. Al deze stromingen, hoe groot de verschillen ook, erkennen een toepassing te zijn van de satipatthana sutta, ook wel vertaald als de vier gebieden, of funderingen van mindfulness. Dat zou volgens de Boeddha het pad naar ontwaken betekenen aan de hand van mindfulness, ofwel ‘’sati’’ op basis van 4 gebieden van de menselijke ervaring. Namelijk: lichaam, gevoel, geest en dhamma’s (principes, of wetmatigheden). Vele beoefenaars binnen deze stromingen zijn geneigd hun methodiek te zien, of presenteren als de juiste toepassing van de Satipatthana sutta. De Satipatthana omvat echter verschillende methoden en is vrij ruim toe te passen.

Belangrijk om te vermelden is dat vipassana meditaties als methodiek op basis van deze tekst eigenlijk vrij recent is ontstaan, begin vorige eeuw.
De meeste cursisten komen uit een Goenka cursus met de overtuiging dat dit de juiste techniek is die werd beoefend door de Boeddha, maar dat vereist enkele nuance. René van Oosterwijk van de Universiteit van Leiden, deed een uitvoerig onderzoek naar de theoretische basis van verschillende vipassanamethodes in de sutta’s en schreef het boek ‘Doctrinal backgrounds of vipassana-meditation’ (2012). Hij concludeerde dat de Goenka-methode als zijnde een soort lichaamsscan gericht op sensaties, niet is terug te vinden in de oude sutta’s (eerst gevonden boeddhistische teksten). Het is zelfs een van de vipassanamethodes die het minst door de teksten wordt onderbouwd. De beroemde monnik Analyo benadrukt ter verdediging de Dhynasamadhi sutta, waarin staat: ‘het waarnemen van het hele lichaam’ bij de adem. Dat zou een onderbouwing kunnen zijn. Al is het ook een onderbouwing voor vele andere vormen. Ook al zou de specifieke methodiek niet terug te vinden zijn, belangrijke principes die Goenka onderwijst zoals inzicht in vergankelijkheid, opmerkzaamheid, gelijkmoedigheid etc. wel. Het hoeft dat ook niet te betekenen dat het niet goed kan werken, want dat lijkt wel het geval. Duizenden mensen hebben er tegenwoordig profijt van.

Validiteit van methodiek:

Maar de indruk ontstaat wel dat het verhaal van Goenka over de validiteit van de methodiek niet helemaal klopt. Dat is een belangrijk punt van aandacht, want de waarheid spreken staat hoog in het vaandel binnen de boeddhistische visie. Binnen de organisatie van Goenka wordt gezegd dat Ledi Sayadaw, de grondlegger van de Goenka methode, begin vorige eeuw de methode leerde van een onbekende monnik in het bos en deze zo doorgaf tot de tijd van de Boeddha. Dat zou betekenen dat Ledi een methode simpelweg doorgaf (net als de talloze andere monniken waarvan ook geen bewijzen zijn), maar dat is zeer onwaarschijnlijk kijkende naar het leven van Ledi. Ten eerste is er vanuit de vele geschreven werken van Ledi geen bewijs dat hij deze monnik ontmoet zou hebben en ten tweede was hij niet iemand die simpelweg iets doorgaf, maar juist iemand die vernieuwend was en tradities doorbrak. Hij schreef zelf talloze werken, ook wel de ‘manuals van meditatie’ genoemd. Zijn biograaf Braun toont aan dat Ledi een revolutionair was die experimenteerde met- en onderwees in verschillende methodes. Waar komt de methode van Goenka dan precies vandaan?? Dat is een belangrijke vraag. Het meeste bewijs lijkt te wijzen op de leraar van Goenka: Sayagi U Ba Khin, als zijnde de mastermind van deze specifieke vipassana benadering.

U Ba Khin

U Ba kin had twee leraren, waarvan er een Webu Sayadaw in het Birma van die tijd werd beschouwd als een verlichte. Zeker is echter dat deze niet de lichaamsscan methode onderwees, maar alleen de adem bij de neus. De andere leraar van U Ba Khin werd niet beschouwd als een verlichte en was de boer Saya Thet Gyi, maar daarvan is weinig bekend omdat hij zover bekend niet veel geschreven werk publiceerde. Zelfs na bij dit kloostertje van Saya Thet Gyi geweest te zijn is me niet duidelijk geworden wat hij precies onderwees. Wel kwam ik er achter dat er enkele verschillen waren zoals dat hij ook staanmeditatie deed.

Belangrijke uitvinder

Analyo die het op dit moment leidende werk over de Satipatthana schreef zag U Ba Khin, de leraar van Goenka, als de belangrijke uitvinder en noemt de methodiek dan ook de ‘U Ba Khin-methode. Ook Jack Kornfield beschrijft in zijn klassieker ‘Living Dhamma’, the teachings of 12 Buddhist masters, dat slechts enkele jaren na het overlijden van U Ba Khin (1977) geschreven is (dus voordat Goenka zijn leer presenteerde): ‘U Ba Khin mastered the practise of a number of types of concentration meditation, or absorption and developed a most powerful technique for the practise of Vipassana insight meditation. U Ba khin’s teachings are primarly based on his own experience and therefore the terminology he employed to describe what he understood may seem imprecise in the most technical Buddhist sense or in modern scientific precision.’ (pagina 235). In de tijd van U Ba Khin was er veel weerstand vanuit de traditionele monnikenordes op zijn leer, omdat U Ba Khin erg zijn eigen ding deed. Er was sowieso al weerstand vanuit de boeddhistische gemeenschap dat hij les gaf, want U Ba Khin was geen monnik en in die tijd was het gebruikelijk dat alleen monniken les geven in meditatie. Ook al is deze traditie wereldwijd het grootst, in Birma waar het vandaan komt, is het nog steeds een ondergeschoven kindje dat door de meerderheid van de Birmese boeddhisten niet erg serieus wordt genomen.
Groot gemaakt

Goenka heeft de methode werkelijk groot gemaakt en daarom wordt het vaak de Goenka-traditie, of Goenka-methode genoemd. Goenka was voor hij met vipassana in aanraking kwam een geleerde Hindoe en een succesvolle zakenman die last had van een groot ego en heftige migraine. De methode onderwezen door U Ba Khin, bleek een praktische toepassing van wat hij voorheen alleen theoretisch kende en hielp hem bovendien van zijn migraine af. Iets waar gerenommeerde artsen niet in waren geslaagd. Goenka had zelf geen ervaring met andere vipassana methoden en had groot vertrouwen in U Ba Khin.

Ook Goenka heeft er echter lichtelijk een eigen draai aan gegeven. U Ba Khin sprak bijvoorbeeld nog over de nimita, als teken van concentratie, hielp studenten ‘een op een’ in cessation te komen (ook wel een dip in nirvana genoemd, dat de ingang zou zijn voor het eerste stadium van verlichting genaamd sotthapana). U Ba Khin was ook flexibeler in verschillende soorten concentratiemethoden en liet ook mensen toe die al vanaf het begin 20 dagen wilden mediteren. Dat zijn allemaal zaken die Goenka anders doet. Vooral omdat hij het voor een breder publiek toegankelijk wilde maken.

Goenka begon zijn succesverhaal in India dat vele religies kent. Hij liet steeds meer boeddhistische elementen weg om de beoefening zo toegankelijk mogelijk te maken: zoals een lege witte hal zonder boeddhabeelden (not done in Myanmar) en zonder veel van de terminologie uit de Abiddhamma – nog wel gebruikt door U Ba Khin –. Goenka heeft alles gestandaardiseerd. En dat moet misschien ook wel als je zo groot wordt.

Wat Goenka vooral is gaan benadrukken (naast de gevoeligheid voor sensaties) is de mentale houding, of attitude van het niet op zoek gaan naar speciale ervaringen, kijken naar jezelf en geen waarde te hechten aan ritueel. Dat is iets waar men zich bij Hindoe meditaties in India in die tijd wel erg mee bezig hield. U Ba kin was het niet altijd eens met Goenka. Enige tijd heeft hij zijn steun zelfs ingetrokken, maar dat is later goed gekomen. Toch heeft U Ba Khin Goenka niet aangewezen als opvolger, maar de vrouw Sayamagyi, die vanuit Engeland een andere organisatie oprichtte die ook retraites geeft in min of meer dezelfde methodiek. https://www.ubakhin.nl/ http://www.internationalmeditationcentre.org,. Feitelijk is Goenka dus niet de hoeder van de traditie. Goenka is mede dankzij zijn zakelijke verleden echter wel iemand die als geen ander de traditie leven in heeft geblazen en dankzij zijn welbespraaktheid een goede brug kan maken tussen de uitdagingen van deze tijd en oude boeddhistische principes inzichtelijk en praktisch weet te brengen. Hij lijkt een zeer zuiver en toegewijd persoon te zijn geweest.[...]

Methodiek

De eerste drie dagen wordt Anapanasati, opmerkzaamheid van de ademhaling bij de neus beoefent. De derde dag richt je de aandacht op de lichamelijke gewaarwordingen rondom de neusvleugels, als een soort brug tussen de adem en vipassana. Deze lichamelijke gewaarwordingen dienen de rest van de cursus door het hele lichaam waargenomen te worden door de ‘bodyscan’. Uiteindelijk dient de mediterende de hele dag de sensaties op te merken.

Continuity of practice is the secret of succes (Goenka).

De lichamelijke gewaarwordingen worden door Goenka ‘sensaties’ genoemd. Net als bij het kijken door een vergrootglas neem je na verloop van tijd meer waar. Het is vreemd om op een bepaald moment te merken dat het kan lijken of je neus groot en klein wordt en alle kanten op beweegt, gaat tintelen etc. Dat is geen mystiek, maar een directe ervaring die praktisch iedereen ervaart die meedoet aan de retraite. Voorbeelden van sensaties die rondom en geleidelijk ook meer in het lichaam gevoeld worden zijn: vibraties, warm/koud voelen, druk, jeuk, tinteling, of pijntjes en uiteindelijk ook emoties en intenties zijn in de basis alle sensaties volgens Goenka. Deze sensaties liggen grotendeels onopgemerkt aan de basis van onze waarnemingen en ons handelen. Het (onbewust) reageren op deze sensaties (prettige willen behouden en onprettige afwijzen) zou de reden zijn dat we reactief zijn en ons onhandig en ongezond gedragen en daardoor lijden we. Door deze meditatiemethode ga je meer zien en voelen wat je drijft en kun je een ongezond patroon van reactiviteit doorbreken door de sensaties te laten zijn voor wat ze zijn. Namelijk veranderlijke en zelfloos, niet goed, of slecht, niet positief of negatief. Het is niet aan jou deze sensaties te willen controleren, maar het is aan jou ze te zien voor wat ze zijn en dus niet te reageren met vasthouden of afwijzen.[...]

lees verder

20
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 02-03-2019 21:01 »

[...]Hetzelfde, volgens mij, het is een wederkerige relatie. In PS is het niet zo dat het soort eenrichtingsverkeer is.

Ok, maar in hoeverre is het dan oorzakelijk ontstaan. Als het een voorwaarde is voor het ontstaan van het ander,
dan kan het toch niet omgekeerd ook zo zijn?

Dat klopt denk ik. Het is volgens mij meer zo dat er verschillende soorten inter-relatie bestaan, verschillende soorten voorwaardelijkheid. Je hebt er meen ik wel 24. Ze worden beschreven in het Abhidhamma werk Patthana. Het beschrijft hoe dingen tot elkaar in relatie staan.

Neem een zaadje dat ontkiemt. Dat zaadje is duidelijk de hoofdoorzaak (root condition, hetu paccayo), als het ware de wortel voorwaarde, wil er een plantje ontstaan. Het is ondenkbaar dat er zomaar een plantje ontstaat zonder zaadje, zonder deze root condition. [...]

Ik beperk mij tot het zaadje en de boom.

Ik dacht:

Het zaadje is voorwaarde voor de boom.
Dan kan de boom natuurlijk niet
de oorzaak van het zaadje zijn.
Hij is er uit voortgekomen.
Het zaadje gaat vooraf aan de boom.

Maar nu bedenk ik me dat de boom op zijn beurt
weer voorwaarde is voor (nieuwe) zaadjes.


21
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 02-03-2019 19:48 »

[...]Hetzelfde, volgens mij, het is een wederkerige relatie. In PS is het niet zo dat het soort eenrichtingsverkeer is.

Ok, maar in hoeverre is het dan oorzakelijk ontstaan. Als het een voorwaarde is voor het ontstaan van het ander,
dan kan het toch niet omgekeerd ook zo zijn?

22
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 02-03-2019 17:34 »
[...]
. . . "Mind-and-body conditions the six sensebases". . . "Consciousness conditions mind-and-body." And then the Bodhisatta Vipassi thought: "With what being present, does consciousness occur. What conditions consciousness?" And then, as a result of the wisdom born of profound consideration, the realisation dawned on him: "Mind-andbody conditions consciousness."
DN14

"Consciousness conditions mind-and-body."
en dan meteen er achteraan:
"Mind-andbody conditions consciousness."

Zijn dit verschillende bewustzijnen of
gaat het hier over hetzelfde bewustzijn?

23
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 01-03-2019 18:09 »
[...]Het enige wat hier een feit is, is dat er in de pali sutta's (let op: niet opgeschreven door de Boeddha zelf, maar door zijn volgelingen lang na Boeddha's dood) beschreven staat dat Boeddha zus en zo gezien zou hebben. Wat hier de feiten zijn is 1. dat het er zo letterlijk staat; 2. dat het niet rechtstreeks van de Boeddha komt, maar via de "mogelijkse" interpretatie van iemand die het heeft opgeschreven en 3. dat het een "beschrijving" is wat Boeddha gezien heeft en dus niet letterlijk is wat Boeddha gezien heeft, het is een beschrijving in dialogen verwoord naar een publiek met als doel de taal van zijn publiek (cultuur) te spreken opdat zijn beschrijving kan overkomen.

Al de rest is, heel nuchter gezien: interpretatie.[...]
[...]Wat die andere levensvormen betreft, er staat nergens letterlijk dat je dit moet aannemen van de Boeddha, er staat gewoon hoe de Boeddha de dingen beschrijft, in woorden giet. Er staat wel heel duidelijk het uitgangspunt van zijn leer, dus wat je zeker moet onderzoeken: de 4 edele waarheden, anders volg je zijn aanwijzingen niet op. Hoewel, heel nuchter gezien, is het ook geen feit dat hij het zo heeft doorgegeven, dat er geen interpretatie is tussen geslopen, maar door logisch redeneren kunnen we er van uitgaan dat de kans heel klein is, omdat dit het fundament is waar heel de rest dat hij aangetoond heeft op steunt en dus onvermijdelijk conflicten zou geven met de rest als dit hier al verkeerd was weergegeven.[...]

Heerlijk.

24
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 01-03-2019 18:04 »
[...] Bedenk ook, de sutta's beschrijven dat niet alleen mensen volledige verlichting bereiken. Sterker, die kans is vrij klein. De kans is veel groter dat je dat in een andere bestaansvorm realiseert. Ook dit is een belangrijk onbelicht aspect van de leer. Talrijke sutta's beschrijven dit.[...]

interessant, das nieuw voor mij.

25
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 01-03-2019 17:42 »
[...] Het is niet dat asmi mani wezens beheerst maar onwetendheid en begeerte.

In mijn visie zijn onwetendheid
en de 'ik ben waan' min of meer
uitwisselbaar.

26
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 01-03-2019 17:17 »
De soorten kennis die de Boeddha opdeed tijdens zijn volledige verlichting: over vorige levens, over de werking van weder geboorte, over al die verschillende bestaansvormen waarin wezens verrijzen overeenkomstig hun kamma, en de vier edele waarheden, die vormen allemaal 1 geheel. Je kunt niks missen om de leer te begrijpen. Het zijn niet afzonderlijke soorten kennis. Het vormt een geintegreerde levensvisie. Het steunt allemaal op elkaar.

Op die manier is het wellicht van belang.
Van belang om de leer te begrijpen.

Maar de leer is bedoeld om
onszelf te begrijpen.

Op die manier is het wellicht
niet van zo heel veel belang.

Op die manier is eigenlijk alleen
de vierde edele waarheid van belang.

Tenzij je de eerste stap, juiste visie, gaat aankleden met
alle 'soorten kennis' die de Boeddha
in de Palicanon deelachtig wordt.

Hoe strikt dit is: ik weet het niet.

Ja  er zijn zeker tekstgedeelten
die we niet letterlijk moeten nemen.
En er zijn tekstgedeelten
die we wel letterlijk kunnen nemen.

De vraag is dan natuurlijk
welke tekstgedeelten
in welke categorie vallen.

Die vraag beantwoorden kan alleen maar
op academisch nivo.
Tenzij er een Boeddha onder ons is.


27
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 01-03-2019 17:00 »
Er is ook een sutta die een oud geworden Boeddha opvoert en laat zeggen dat hij eigenlijk alleen nog maar wat lichamelijk comfort kan ervaren in een speciale concentratie. Ik ben kwijt welke. .

beetje aanvullend geciteer:

Dat de Boeddha een gewoon mens was impliceert dat hij een lichaam had dat onderhevig was aan ziekte, ouderdom en dood. Ook dit vinden we in de Pali-Canon terug.

In de Mahavagga Vinaya (Mv 8.1.30 en Mv 6.17.1) wordt verteld hoe de Boeddha bij zichzelf een – bij bedelmonniken bijna onvermijdelijke – maag-darmkanaal infectie behandelt door het drinken van heet water met melasse, het nemen van laxeermiddelen en het eten van gortepap.

In de Sekha-Sutta (MN 53) lezen we dan weer:

    “Eens verbleef de Verhevene in Kapilavatthu, in het park van Nigrodha. (…) Daar onderrichtte hij de Sakya’s tot diep in de nacht met een Dhamma toespraak en hij wekte hen op, inspireerde hen en verblijdde hen.
    Daarop richtte hij zich tot de eerwaarde Ananda: ‘Ananda, laat tegenover de Sakya’s je licht schijnen over de leerling die op weg is.
    Mijn rug doet pijn, ik ga me uitstrekken.’
    ‘Goed, Heer’, antwoordde de eerwaarde Ananda hem instemmend. Toen vouwde de Verhevene zijn mantel in vieren en legde zich op zijn rechterzijde in leeuwenhouding neer, waarbij hij zijn ene voet op de andere legde en zich aandachtig en volbewust een moment inprentte om weer op te staan.” (…)

Hetzelfde thema vinden we terug in de Sangiti Sutta (DN 33):

    (…) “Sariputta, de monniksschare is nog steeds vrij van sloomheid en traagheid. Laat je inspireren tot een Dhamma-preek tot de monniken. Mijn rug doet pijn. Ik wil hem strekken. (…)

In de Jara-Sutta (SN 48.41) wordt verteld hoe de Boeddha met zijn pijnlijke rug in de warme zon zittend, beschouwingen houdt over het verval van het lichaam bij ouderdom, terwijl Ananda zijn benen masseert. Waarschijnlijk ging het om een geval van hernia. Warmte deed zijn zieke rug goed, hetgeen de Verhevene ertoe bracht om op latere leeftijd regelmatig in Rajagaha te verblijven, waar hij in de daar aanwezige hete bronnen kon baden.

Kort voor zijn overlijden merkte de Boeddha nog over zijn lichaam op:

    “Ik ben nu oud, bejaard, een oude man; ik ben op jaren en heb een respectabele leeftijd bereikt; ik ben tachtig jaar. Zoals men een oude wagen gaande houdt door hem met banden bijeen te binden, evenzo, Ananda, wordt het lichaam van de Voleindigde gaande gehouden door het als het ware met banden bijeen te binden.
    Alleen wanneer de Voleindigde door de aandacht af te wenden van alle verschijnselen en door bepaalde gevoelens te laten ophouden de van verschijnselen vrije concentratie van de geest bereikt en daarin verblijft, ervaart het lichaam van de Voleindigde comfort.” (DN 16)

Ook wat zijn overlijden betreft wordt de Boeddha in de Pali-Canon zeer menselijk voorgesteld. Was het nu door een voedselvergiftiging of -meer waarschijnlijk- een bij ouderen frequent voorkomende en fatale ontsteking van de dunne darm; de Verhevene leed de laatste dagen van zijn leven aan hevige kolieken en bloederige diarree.
In de Maha-Parinibbana-Sutta (DN 16) wordt verteld hoe een man, Pukkusa genaamd, bij het zien van het door diarree besmeurde gewaad van de naast de weg liggende Boeddha, uit medelijden zijn bedienden om twee gewaden stuurt. Eén voor de Boeddha en één voor Ananda.
In Kusinara aangekomen besefte de Verhevene dat dit zijn laatste rustplaats zou worden. In het Upavatthana bos ging hij, misschien door de hevige krampen, op zijn rechter zijde liggen. Met heldere geest instrueerde hij Ananda betreffende zijn uitvaart en na zijn monniken nog één maal de kans gegeven te hebben om vragen te stellen sprak hij zijn laatste woorden:

“Welaan dan, monniken, ik zeg jullie, wat de mens bezielt, is aan vergankelijkheid onderhevig; streeft niet aflatend (naar het onvergankelijke, het nibbana)!

Daarop viel hij in een coma, dat Anuruddha aan de monniken uitlegde als een diepe meditatietoestand en zonder weer tot bewustzijn te komen, ging de tachtigjarige het parinibbana binnen, de toestand van bevrijding van het lijden na het afleggen van het lichaam.

bron

28
Het gewone leven / Re: Jezelf zijn
« Gepost op: 01-03-2019 14:35 »
[...]Het is niet mijn interpretatie dat volgens de overlevering de Boeddha onderwees dat pijn lijden is, ziekte lijden is, geboorte lijden is, ouderdom lijden is, ook al raak je er niet mentaal door aangedaan, toch?

Eens.
Hoe groter de pijn
hoe groter het ongemak.

29
Als dit jaar, mogelijk al in het voorjaar van 2019, de nieuwe site van de stichting Vrienden van het boeddhisme (VvB) in de lucht komt, is er naar het zich laat aanzien, daarop geen plaats meer voor het driemaandelijks virtuele magazine van de stichting. Er zijn vergevorderde plannen om van de stichting een soort uitgeverij te maken die online en gratis -via het principe van Creative Commons- de door Rob Janssen en Jan de Breet gemaakte vertalingen van de Pali Canon zal publiceren. De plannen worden op 2 maart door het bestuur van de stichting besproken.

Sinds 1997 vertalen Janssen en De Breet delen van de Pali–Canon en andere boeddhistische bronteksten in het Nederlands. De publicatie daarvan wordt sinds 2008 door de VvB gesubsidieerd. De boeken worden/werden uitgegeven door Bodhi, de uitgeverij van Gerolf T’Hooft.

Eind 2018 is met uitgever, Gerolf T’Hooft, overeengekomen dat de Stichting VvB de boekenvoorraad plus rechten van de serie overneemt. In maart 2019 zal een nieuwe VvB-website gereed zijn, waarbinnen de serie een prominente plek zal innemen. Hoewel er in de toekomst wel degelijk ruimte voor artikelen zal zijn, ontbreekt het de stichting volgens het bestuur aan middelen en menskracht om daarnaast de organisatie van het online Magazine van de VvB duurzaam en degelijk ter hand te nemen.

Hoewel al sinds het voorjaar van 2017 binnen het VvB-bestuur gesproken wordt over deze opzet, een stichting met focus op vertalingen, die zich volledig richt op beheer van de Pali-vertalingen, en die ook in bezit heeft – de vertalingen worden tot nu toe in boekvorm uitgegeven door uitgever Gerolf T’Hooft van voorheen uitgeverij Asoka en thans Bodhi, komen de plannen voor het aan de kant zetten van het magazine -in deze vorm- voor de magazineredactie als een complete verrassing.

In januari 2019 werd redacteur Kees Moerbeek- tevens bestuurslid, door VvB-voorzitter André Kalden (oud-voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland) op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit om het magazine op te heffen. De honderden donateurs van de stichting zijn dat nog niet.

Aan de uitgever van het Boeddhistisch Dagblad heeft het stichtingsbestuur in januari dit jaar voorgesteld online ruimte te bieden aan het af te stoten magazine, maar de uitgever heeft dat geweigerd omdat de stichting VvB niet uitsluit in de toekomst zelf weer magazineachtige artikelen te plaatsen en het BD ook de titel ‘magazine van de stichting Vrienden van het boeddhisme’ niet mocht voeren als het magazine in een aparte bijlage binnen het BD zou worden gepubliceerd. Daarnaast bekritiseerde de uitgever van het BD de werkwijze van het stichtingsbestuur om zonder overleg met de magazineredactie het magazine af te stoten/op te heffen.
Beginselen boeddhisme

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) wil in de huidige vorm– zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming – de kennis van de beginselen van het boeddhisme bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen aanmoedigen. De stichting streeft volgens eigen zeggen naar een vormgeving van het boeddhisme passend in de westerse samenleving. Zij staat open voor leringen, beschouwingen en informatie uit alle boeddhistische richtingen en scholen. Het accent ligt op hedendaags boeddhisme in landen met een westerse cultuur, zonder de rest van de wereld uit het oog te verliezen. De eeuwenlange tradities en de banden daarmee krijgen zeker ook aandacht. Er loopt immers een ononderbroken lijn van de Boeddha naar zelfs de meest kritische neo-boeddhisten. De VvB wil een ontmoetingsplaats zijn voor vrienden van het boeddhisme.

lees verder

30
Voorstellen / Re: Bodhiboom stelt zich voor...
« Gepost op: 24-02-2019 11:21 »
Hallo Bodhiboom,

Welkom.

31
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 21-01-2019 16:06 »
Ik zou het eerder schouwen van het schouwen noemen.

In het schouwen van het schouwen wordt het object het subject en wordt het subject het object, ...

Ik weet het niet.
Het verlangen is nog erg sterk op zijn tijd.
Het kan zo maar op poppen.
Of sluipenderwijs toenemen.

32
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 21-01-2019 09:28 »
Ja. Niet geschoten
is altijd mis.
Ik nu naar mijn broer.
Ik ga hem helpen
de kerstverlichting rond huis
te verwijderen.
Maar eerst gaan
we cappuccino drinken.

33
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 21-01-2019 09:16 »
Het proberen
is een
sta in de weg

34
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 21-01-2019 08:52 »
....Jaja....
....zoiets als schouweloos
schouwen.....

35
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 20-01-2019 11:29 »
Ik heb wel ervaring
met sterke verlangens.

Zien gebeuren is belangrijk.
Maar niet altijd genoeg.

Soms helpt het
de geest te verzetten.
Dat is niet altijd voldoende.

Soms moet ik mezelf ernstig toespreken.
Dat is ook niet altijd voldoende.

Soms haal ik me motivaties voor de geest. 
(waarom ik beter niet toe kan geven)
Dat is ook niet altijd voldoende.

Soms moet er wat gedaan worden.
Wandelen,douchen, afwas doen.

36
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 19-01-2019 07:01 »
Ik heb je topic over onwetendheid al wel gelezen.
Je schrijft meestal wel zeer lezenswaardige topics en vertalingen.

Onderstaand citaat vind ik kernachtig gesproken:

Wezens worden belemmerd door onwetendheid en ze worden geketend door begeerte  (MN43§16). .

Voorop stel ik dat ik je uitleg vanuit de soetra's goed kan volgen.
Dat onwetendheid ook een bezoedeling is, evenals begeerte.

Echter,de visie dat onwetendheid verwijst naar
het niet zien/beseffen hoe personen en verschijnselen
werkelijk bestaan, de verwarde geest,
vind ik dan toch ook niet verkeerd.
Past  wel in het plaatje van de pratitya sammutpada, vind ik.

Vanuit onwetendheid, het niet zien hoe personen en verschijnselen werkelijk bestaan, vanuit de verwarde/begoochelde geest,
ontstaan de karmische formaties  enz.

Verder maakt het voor de praktijk allemaal
niet zo bijzonder veel uit allemaal,
daar ben ik het zeker mee eens.

[...] Ik neig het met Lal eens te zijn, en eerwaarde Maha Boowa, we hoeven ons daar niet druk over te maken. Deze zaak lost zich vanzelf op wanneer men geleidelijk vordert op het Pad.[...]

Als dat tenminste is wat je in bovenstaand citaat wilt zeggen...
De rest is een beetje academisch,
voor mij dan toch.
Ik kan zeg maar met beide visies uit de voeten.

Siebe in de lees stand,
een nirwanische vrede
daalt neder op het forum

37
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 18-01-2019 18:40 »
Insgelijks.

38
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 18-01-2019 18:20 »
Ik kan het verhaal goed volgen.
Behalve de laatste alinea.
In mijn universum is onwetendheid
een ander woord voor
de eigenwaan = een solide ik-bestaan,
met de hele santekraam van haat, hebzucht en
zichzelfversterkende verwarring
die daar weer allemaal uit volgt.

Maar ja...als de soetra's anders zeggen.....

.....Overigens.....??
http://www.boeddhaforum.nl/index.php?topic=2630.msg20156#msg20156

39
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 18-01-2019 18:00 »
Als je het zo formuleert suggereert het
dat we het allemaal over hetzelfde hebben,
maar daar verschillende woorden voor gebruiken.
Alwaar ieder dan weer eigen associaties bij heeft.
Waardoor het lijkt alsof we het over
verschillende dingen hebben.
Ik weet niet of dat aan de hand is.

40
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 18-01-2019 13:23 »
Ach weet je,
af en toe doe ik hier
een duit in het zakje,
maar eigenlijk gaat
het mijn petje te boven.

Ik ben als puntje
bij paaltje komt
een simpele ziel
die geleerd heeft
ingewikkeld te doen.

41
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 18-01-2019 06:36 »
Ik denk dat de sutta's wel heel duidelijk maken dat het realiseren van een niet voorlopig Nibbana betekent dat een cognitief proces dat op een bepaalde plek en op een bepaald moment ergens ontstaat, voorgoed opgeschoond is van lobha, dosa, moha, asava, tanha en anusaya. Wat vinden jullie?

Ik weet het niet.
Maar ik zou eerder formuleren dat
de (individuele) geestesstroom
gezuiverd wordt van het hele
cognitieve proces in grovere zin.

Verder blijf ik er bij. Als gewaarzijn dat zichzelf gewaar is, een soort natuurlijke toestand is, ongeboren, ons ware zelf, waarom zou die dan herkend moeten worden? Je kan daar sowieso nooit uitvallen als je dat bent. Iedereen zou tijdens diepe droomloze slaap, bij het wegvallen van "Ik ben" zelf-gewaarzijnd gewaarzijn moeten zijn. Maar zoiets betekent in de praktijk toch niks? Mensen zijn niks gewaar, en er is ook geen situatie van een gewaarzijn dat zichzelf gewaar is.

Ik weet het niet.
Ik denk niet dat die nog herkend moet worden.
Dat zou hernieuwde introductie van dualiteit betekenen.
En toch zal er op de een of andere manier notie van
moeten worden kunnen genomen
om vast te stellen:
er is gedaan wat gedaan moest worden, het is gebeurd o.i.d.

Ik denk dat het vergelijken van de toestand van coma of de diepe droomloze staat, met de 'natuurlijke toestand',
niet deugdelijk is.  Het lijkt mij appelen met peren vergelijken.

42
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 17-01-2019 18:26 »
Voor mij zijn het rozijnen. Ik kan er een heel pakje van leegeten op een dag. Overdag kan ik tegenwoordig vrij aardig volhouden maar traktaties van een collega zijn meteen een uitdaging om maat te houden. Ik vind persoonlijk dat ik best iets mag nemen als iemand jarig is. De Middenweg, toch?

Gek genoeg vind ik mezelf niet eens hebberig. Het is een werktuigelijke kwestie, nauwelijks bewust maar vol spanning

Ervaar je het echt als een probleem?
Ik bedoel: er lijkt geen urgentie.


Waar zit hem de spanning in dit werktuiglijk gebeuren?

43
Varia / Re: Maarten de Hongerige Geest
« Gepost op: 17-01-2019 18:13 »
Eigenlijk zou je dit uit elke simpele mindfulness-cursus kunnen halen maar ik ben blij weer eens herinnerd te zijn.

Tuurlijk, mindfulness is de voorbereiding op Dzogchen.

Het enige wat iets specifieker is als in minfulness (vermoed ik, ik ben niet zeker) is dat het zich niet enkel op de inhoud gaat richten, maar ook (en op den duur zelfs vooral) op dat waar de inhoud in verschijnt. Wanneer het beschouwen zelf ook beschouwt wordt, begint het te smaken naar Dzogchen.

Op die manier is het einde zoek Dorje.
Dan kun je ook weer het beschouwen
van het beschouwen
gaan beschouwen ad infinitum.

44
....misschien door beoefenen
van het achtvoudig pad.......?

45
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 16-01-2019 16:54 »
Echt wel

46
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 16-01-2019 14:43 »
Ik ben niet tegendraads.

47
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 16-01-2019 13:53 »
Voor mij ook.

Zo was perfect geweest
Maar ja, das dan weer
mijn tegendraadsheid

Dat je er anders over denkt
Is niemand kunnen ontgaan.

48
Controverse en verandering / Re: Nibbana is Samsara?
« Gepost op: 16-01-2019 12:36 »
Voor mij helder.

49
Ja, niet alleen bij dzogchen he....💪
Ik ervaar gelukkig steeds meer
vertrouwen zonder meer.
Dat geeft wat stabiliteit in het hele gebeuren.
Een licht, een eiland voor mezelf.
Ik waai inmiddels niet meer zomaar om. 
🙏🙏🙏

50
Dzogchen is geen religie, filosofie, systeem  of een leer.

Hoewel dit gezegd wordt,
volgt een heel verhaal over leer, onderricht en methode.

Pagina's: [1] 2 3 ... 10