Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Winnetoe

Pagina's: [1] 2 3 4
1
Meditatie / Re:Beelden zonder betekenis
« Gepost op: 31-01-2011 02:42 »
Tijdens meditaties verschijnen beelden zonder betekenis of zinloze beelden.
De ene keer eens een hoek van het plafond, dan eens een detail van een wand, dan iets van het tapijt, vandaag een pagina van een boek, ...

Waarom gebeurt dat en wat doe ik hiermee?

Hoi,

Dit hangt af van welke vorm van meditatie je toepast. Ik zal hier mijn perspectief geven.

Het doel van meditatie is het observeren van de bewegingen van de geest als de aandacht van het ene object naar het andere beweegt. Iedere gedachte en gevoel wat je aandacht wegneemt van het object der meditatie is een afleiding. De taak van de meditatie beoefenaar is om inzicht te verkrijgen in het proces dat zich voltrekt als de geest weg beweegt van het meditatie object.

De inhoud van de afleiding is absoluut niet van belang. De geest is bijzonder goed in het opbrengen van afleidingen. Deze afleidingen lijken altijd veel belangrijker en interessanter dan de meditatie. Een afleiding stopt de meditatie volledig. In plaats can het observeren van de geest gaan we aan de haal met de afleiding.

Dus wat te doen? Je gebruikt harmonieuze inspanning (een element van het achtvoudige pad) om met deze afleiding om te gaan. Harmonieuze inspanning is als volgt omschreven:

"En wat, monniken, is juiste inspanning (samma vayama)?
 • 1. "Hierinwekt een monnik zijn wil op om het opkomen van kwaad -- onheilzame staten -- te vermijden, hij spant zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar.
 • 2. Om het kwaad -- onheilzame staten te overwinnen die reeds opgekomen zijn -- wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar.
 • 3. Voor het opkomen van heilzame staten die nog niet opgekomen zijn, wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar.
 • 4. Voor het handhaven van de heilzame staten die opgekomen zijn, om hen niet af te laten zwakken maar hen tot groei te brengen, tot volle wasdom en perfecte ontwikkeling -- wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar: dit is juiste inspanning." (D22)

Praktisch vertaald:

1) Je merkt op dat je geest verwikkeld is in de afleiding (zinloze beelden). Dit is een onheilzame toestand.
2) Je laat deze gedachte los, door er geen aandacht meer aan te schenken. Laat de gedachten daar zijn, zonder ze enige energie te geven.  Daarna ontspan je lichaam en geest. Op deze wijze laat je de onheilzame toestand los.
3) Je brengt een glimlach op je gezicht, en brengt je aandacht kalm terug naar je object der meditatie. Nu breng je een heilzame toestand op in je geest.
4) Je blijft dit zo lang mogelijk volhouden. Op deze wijze ontwikkel je geest om hierin steeds beter te worden.

Als je dit maar lang genoeg blijft doen zul je ontdekken dat:

Dat er een gevoel is dat opkomt voordat deze gedachten opkomen. Dat je dit gevoel probeert te controleren, en te veranderen in iets anders dan wat het is. Dat dit verzet onrust in de geest teweeg brengt. Dat dit verzet niet zo leuk is. Dat telkens als je harmonieuze inspanning gebruikt dit verzet afneemt. Dat het opgeven van dit verzet een opluchting is.. etc.. etc..

Groeten,
Erwin.

2
Meditatie / Re:nog een keertje shamatha,vipassana,mindfulness
« Gepost op: 31-01-2011 02:01 »
Hoi,

In mijn ervaring zijn samatha & vipassana niet twee verscheidene vormen van meditatie, maar twee aspecten van meditatie die je tegelijkertijd ervaart. Concentratie en inzicht ontwikkelen zich gelijktijdig. Je kunt dit als volgt terugzien in de meditatie instructies:

1) Merk op dat je geest niet meer bij het object der meditatie is.
2) Laat de afleiding los, zonder er verder aandacht aan te besteden.
3) Ontspan enige spanning die deze afleiding teweeg heeft gebracht.
4) Plaats een glimlach op je gezicht
5) Breng de aandacht rustig terug naar het object der meditatie.

Vipassana, of inzicht in het proces van voorwaardelijk ontstaan, ontwikkel je telkens als je merkt dat je geest is afgeleid. Telkens als dit gebeurt zie je een klein beetje hoe dit proces werkt. Je ziet een beetje wat er zich afspeelt alvorens de afleiding opkomt.

Samatha, of kalme vereniging van de geest, ontwikkel je tijdens stap 3. Tijdens stap 3 laat je begeerte (craving) los. Het ontspannen van je lichaam en geest zorgt ervoor dat de afleiding minder sterk wordt. De afleiding verliest een klein beetje van zijn energie. Dit zorgt ervoor dat de geest wat stabieler wordt en minder makkelijk van het object der meditatie weg beweegt.

Groeten,
Erwin.
   

3
Wijsheden / Re:discipline
« Gepost op: 17-01-2011 22:20 »
Mensen, religieus of niet
Volgeling of niet,
Reageren steeds zoals
Ze van hun geboorte af
Aan als het ware
Geprogrammeerd zijn.
Wijs naar ze, beledig hen
Desnoods en ze zullen
Exact reageren zoals
Ze dat altijd al gedaan
Hebben: het ego laat
Zich gelden. Conflicten
Boosheid, en ga
Zo maar door.

Dit is een incorrecte aanname. Mensen kunnen veranderen.  Wel is het zo dat we moeite moeten doen om onze attachments (habitual tendencies) te herkennen. Men kan deze processen leren herkennen door het toepassen van meditatie.

Als je in een situatie komt waarin dit oude patroon normaliter opdaagt heb je de kans om dit patroon los te laten. Als je dit eenmaal hebt gedaan zal deze attachment nooit meer terugkeren.

Groeten,
Erwin

4
Algemeen / Re:Religieuze voorschriften
« Gepost op: 30-10-2010 07:29 »
Maar er is meer. Er zijn nog vijf extra
Voorschriften voor monniken en nonnen:
6. niet eten na twaalf uur 's middags
7. niet zingen of dansen op een vrolijke manier
8. geen parfum gebruiken of sieraden dragen
9. niet op een zacht bed slapen
10. geen geld aannemen

Iedereen is vrij om dit te volgen,
Maar niet eten na het middaguur lijkt
Me iets waar niemand iets over te bepalen heeft.
De regel zal wel bedoeld zijn om je meer alert
Te maken voor je meditatie in de avonduren.
Niet zingen of dansen op een vrolijke manier
Is een volstrekt zinloze regel, met uw welnemen.
Religies zijn altijd gepaard gegaan met feest
Vrolijkheid en zingen of dansen. Dus is deze
Regel mijns inziens verwerpelijk.
Geen parfum gebruiken of sieraden dragen,
Nog een volstrekt nutteloze regel.
Vooral vrouwen gebruiken graag parfum en
Dragen sieraden. Een verwerpelijke regel.
Niet op een zacht bed slapen, ahem!
Waarom niet op een zacht bed slapen?
Moeten we dan maar op de harde grond
Gaan liggen? Verwerpelijke regel, sorry.
Geen geld aannemen, nou dan ben je snel
Bankroet. Verwerpelijke regel, zeker in deze tijd.

Hoi,

Ik denk niet dat je begrijpt waarom deze regels zijn ingesteld door de Boeddha. Deze regels zijn niet voor lekenvolgelingen, maar voor monniken. Ze zijn bedoelt om je te helpen bij het inzien van voorwaardelijk ontstaan. Ze zijn bedoelt om je te helpen bij het inzien van het opkomen van afkeer en begeerte.

Ik kan je nadere toelichting geven over deze regels als je daar interesse in hebt.

Groeten,
Erwin.

5
Algemeen / Re:Religieuze voorschriften
« Gepost op: 23-10-2010 19:21 »
Hoi,

Een andere manier om naar deze morele regels te kijken is middels de lens van afkeer en verlangen. Wat je zult zien het overtreden van deze morele regels altijd met afkeer gepaard gaat. Als je de hoeveelheid afkeer in je geest wilt verminderen is het raadzaam om deze regels te volgen.

Dit is de reden waarom arahats deze regels niet zullen overtreden, zij zijn immers vrij van afkeer en verlangen.

Uiteraard ben je vrij om deze regels na te leven of niet.

Groeten,
Erwin

6
Voorstellen / Re:Wie ben ik?
« Gepost op: 22-10-2010 08:47 »
Hoi!

Welkom.

Groeten,
Erwin.

7
Algemeen / Re:Religieuze voorschriften
« Gepost op: 22-10-2010 08:45 »
De ethische regels van het Boeddhisme hebben met Karma te maken. De reden waarom de Boeddha zijn leerlingen adviseert om deze regels te volgen is zodat je geen negatief karma creëert.

Er is een directe relatie tussen de vijf morele regels en de vijf hindernissen die je kunt ervaren tijdens meditatie. Het "overtreden" van deze regels leidt tot onrust in je geest.

Groeten,
Erwin.


8
Algemeen / Re:Dharmist
« Gepost op: 02-09-2010 12:42 »
Hoi,

In die zin heb ik het ook moeilijk om de Sangha op éénzelfde hoogte te plaatsen als Dharma of Boeddha... Dharma en Boeddha zijn ideëel, maar Sangha is niet ideëel het is des mensen...

Nova, dit is voor lange tijd ook mijn visie geweest op de "triple gem". In mijn ervaring en in mijn praktijk is de Sangha de groep van mensen die jou uitnodigt en uitdaagt om door te gaan met de ontwikkeling van je inzicht in dharma.  Om niet op te geven en juist door te gaan met de zoektocht om mezelf als mens te beteren. Om niet op te geven als ik voor de zoveelste maal uit mijn slof schiet, of als ik voor de zoveelste maal weer tegen dezelfde lamp loop. Om de leer te onderzoeken, om nieuwe inzichten te verwerven.

Groeten,
Erwin.


9
Wijsheden / Re:The Monkey Trap
« Gepost op: 02-09-2010 12:27 »
Hoi,

Leuk stukje tekst, ik heb er een gedeelte uitgelicht om dat het me wel leuk lijkt hier verder over te praten.

We proberen het lijden
De das om te doen
Door via het Boeddhisme
De oplossing te vinden.
Hoelang duurt die oplossing?
We doorvorsen duimendikke boeken
Met wijsheden van Gotama de Boeddha
Maar als deze wijsheden hun werk
Onmiddellijk zouden verrichten
Was er geen lijden meer
Of een gehechtheid aan genot
Dan zou ieder mens
Die Boeddha’s woorden zou lezen
Toch prompt Verlicht raken?
Dat is niet het geval,
Niemand vraagt zich af waarom…

Ik stel mezelf deze vraag juist wel en daarom ben ik ook zo nieuwsgierig naar hoe anderen met dit vraagstuk omgaan. Hoe maken andere mensen de Boeddhistische leer zich eigen en halen ze daar op praktische wijze voordeel uit. Ik heb voor mezelf weinig problemen om een interpretatie te geven aan de Boeddhistische leer, en kan voor mezelf duidelijk aangeven hoe ik de leer op praktische wijze kan inschakelen, maar mijn begrip is vaak verschillend met die van anderen.

Mumonkan wat is volgens jou de beste wijze om met de situatie die ik eerder beschrijf (aanrijding) om te gaan? Hoe kan ik mij in het water vertoeven zodat ik op een positieve manier zou kunnen omgaan als een vergelijkbare situatie zich voordoet in mijn leven? Hoe kan ik er voor zorgen dat ik door de poortloze poort kan gaan, zodat ik meer liefde, en acceptatie kan schenken aan degenen met wie ik de wereld deel. Of begrijp ik het verkeerd en spuit ik slechts meer inkt?

Groeten,
Erwin.

10
Wijsheden / Re:The Monkey Trap
« Gepost op: 01-09-2010 11:02 »
Hoi,

Begeerte is vrijwel altijd aanwezig in onze geest. Op bijna ieder moment van de dag worden we van links naar rechts gestuurd door onze verlangens en vaste patronen van aangeleerd gedrag.

Een van de grote puzzels van het Boeddhisme is nu juist het begrijpen van wat begeerte nu eigenlijk is. Hoe kun je een werkbare definitie geven van begeerte zodat mensen die interesse hebben in het opheffen van leed in hun bestaan gebruik kunnen maken van deze definitie.

Wat veelal gebeurt is dat de definities van begeerte uiterst vaag zijn en absoluut niet concreet. Dit maakt het lastig om het toe te passen in je leven. Woorden zoals: "je moet je leed loslaten." zijn niet erg concreet en gericht. Verschillende mensen zullen hier verschillende interpretaties aangeven.

Een vriend van mij bijvoorbeeld botste bijna tegen een open auto deur aan door onoplettendheid van de autorijder die besloot dat het tijd was om uit te stappen. Op het moment dat dit gebeurde ervoer hij woede en heeft hij de automobilist staan uitschelden. Hij beschreef dat hij deze scheldpartij ervoer als een opluchting.

De vraag is nu, waar in dit voorbeeld is nu begeerte? Is de gekozen oplossing (flink schelden) een heilzame oplossing, zoja waarom wel of niet. Etc..


Groeten,
Erwin.

11
Meditatie / Re:Wat is Mindfulness (Aandachtigheid)
« Gepost op: 30-03-2010 08:26 »
Hoi,

Ja er is een verschil. Het doel is om in de gaten te hebben hoe een gedachten tot stand komt. Je probeert het proces te onderzoeken dat zich voltrekt. Dat betekent niet het herkennen van een serie van gedachten.

Wat je probeert te herkennen is wat er gebeurt alvorens het verbale proces in je geest tot stand komt. Je probeert te "zien" welk mentaal proces zich afspeelt alvorens de conceptuele gedachten in je geest vormen. Dit proces noemt de Boeddha voorwaardelijk ontstaan.

Dus als de gedachte "Goh, ik heb een hekel aan mijn zus" ontstaat dan probeer je niet te achterhalen dat dit komt omdat toen je vijf was je zus ... en vul het verhaal maar in. In plaats daarvan probeer je te zien hoe de geest weg beweegt van het object der meditatie.

Moment 1: Je geest is bij het object der meditatie.
Moment ... (er gebeurt hier iets... Maar wat?)
Moment ... (er gebeurt hier ook iets... Maar wat?)
Moment 20000: "Goh, ik heb" <- gedachte.

Je probeert de momenten tussen 1 en 20000 te herkennen en deze los te laten.  In het Boeddhisme gaat het nooit om het "verhaal" (persoonlijk), het gaat altijd om het proces (onpersoonlijk).

Groeten,
Erwin.

12
Meditatie / Re:Mediteren over geld
« Gepost op: 30-03-2010 08:10 »
Hallo,

In Sutta 19 van de Majjhima Nikaya zegt de Boeddha:

"Monniken, de geest van een monnik zal neigen naar die dingen die hij vaak overpijnst, waar hij vaak over nadenkt."

Hoe vaker we over een bepaalt iets denken, des te vaker deze gedachte zal opkomen. Als je in je dagelijkse leven veel met computers bezig bent, is het natuurlijk dat je geest hierover veel gedachten produceert. Als je veel met geld bezig bent, komen deze gedachten vaker op. Dit is niet goed of fout, dit is slechts hoe de geest functioneert :-)

Als dit soort gedachten veelvuldig opkomen tijdens je meditatie is dit juist een goede leermeester. De geest laat duidelijk zien waar onze aanhechting zitten en geeft ons de kans om beter te begrijpen hoe onze gedachten en ideeën ons voor de gek houden.

De wijze waarop je deze afleidende gedachten overkomt is door ze geen extra energie te schenken. Dit betekent dat we de gedachten niet kunnen onderdrukken of wegduwen, maar we kunnen ons ook niet helemaal opgaan in de gedachten. Het middenpad is om de gedachte daar te laten zijn. Besteed er geen aandacht aan, laat ze daar zijn op zichzelf. Net als een ballon zweeft in de wind, kunnen we de gedachte ook vrij laten zijn.

Telkens als je geest verwikkeld raakt in een gedachte, en je merkt dit op, laat je de gedachten los. Ontspan je lichaam en geest. Ontspan iedere spanning die je opmerkt in je lichaam en geest en breng je geest kalm terug naar je object der meditatie.

Als je merkt dat er gevoelens schuil gaan achter de gedachte doe je precies hetzelfde. Laat dat gevoel daar zijn zijn. Zonder het gevoel te proberen te veranderen. Zonder dat gevoel te maken in iets wat het niet is. Ontspan de mentale (en soms ook fysieke) vuist om het gevoel. Ontspan jezelf en laat het verzet varen, geef jezelf een liefdes knuffel. Wederom breng de aandacht rustig terug naar het object der meditatie.

Kortweg:
1) Merk op dat je geest is afgedwaald van je object der meditatie.
2) Laat de afleiding (gedachte/gevoel) los, door er geen aandacht aan te schenken.
3) Ontspan je lichaam en geest. Laat de mentale vuist om de gedachte en gevoel los.
4) Breng een glimlach in je hart, geef je zelf een liefdes knuffel!
5) Breng de aandacht kalm terug naar het object der meditatie.
6) Blijf het volhouden, en keer terug naar de eerste stap als je weer afdwaalt.

Groeten,
Erwin.

13
Algemeen / Re:einde van lijden
« Gepost op: 30-03-2010 07:40 »
Mooie tekst!

Men "bereikt" nibbana door het ontwikkelen van de aandachtigheid (mindfulness) van de geest. Het doel van meditatie is om inzicht te verkrijgen in hoe de aandacht van de geest van het ene object naar het andere object beweegt en deze bewegingen los te laten.

De Edele Waarheid van de Oorzaak van Lijden (dukkha samudaya ariya sacca)

De bewegingen van de geest ontstaan doordat er begeerte (tanha) in de geest aanwezig is. Telkens wanneer er begeerte in de geest is, is een van deze drie vergiften (hebzucht (lobha), haat (dosa) of waan (avija))  aanwezig.  Begeerte (tanha) is de oorzaak van het lijden. Dit is de tweede edele waarheid, de oorzaak van het lijden.

De Edele Waarheid van de Opheffing van Lijden (dukkha nirodha ariya sacca)

Het loslaten van deze bewegingen doet men door het opgeven van deze begeerte. Begeerte manifesteert zich als spanning in lichaam & geest. Door deze spanning los te laten (door je geest & lichaam te ontspannen) laat je de begeerte gaan, en dus ontwortel je de hebzucht, haat & waan. Het loslaten van begeerte is de derde edele waarheid.

De Edele Waarheid van het Pad dat Leidt tot de Opheffing van Lijden (dukkha nirodha gamini patipada ariya sacca)


Je ontwikkeld dit loslaten, het opgeven van begeerte (de 3e edele waarheid), door juiste inspanning:

 • Herkennen van gedachten en heilloze (akusala) zaken die zijn opgekomen.
  Dit is het opmerken van het feit dat de geest is afgedwaald van het object der meditatie. Je object der meditatie is een heilzame staat.
 • Het overwinnen van slechte gedachten en heilloze zaken die reeds opgekomen zijn.
  Deze afleiding los laten door er geen aandacht meer aan te schenken en lichaam en geest te ontspannen.
 • Het opwekken en ontwikkelen van heilzame (kusala) zaken en goede gedachten die nog niet opgekomen zijn (bavana padhana).
  Het opbrengen van een glimlach in je hart en je aandacht rustig terug te keren naar het object der meditatie.
 • Het in stand houden van heilzame zaken en goede gedachten die reeds opgekomen zijn (anurakkana padhana).
  Het blijven bij het object der meditatie en het blijven uitvoeren van juiste inspanning.

Groeten,
Erwin.

14
Meditatie / Re:Wat is Mindfulness (Aandachtigheid)
« Gepost op: 13-01-2010 06:48 »
Hoi,

De wijze waarop je inzicht verkrijgt in het proces van voorwaardelijk ontstaan gebeurt niet volgens het "normale" denk proces. Je verkrijgt dit inzicht doordat je de 6R's uitvoert en telkens observeert hoe de aandacht van de geest afdwaalt van het object der meditatie. Telkens als je deze 6 stappen uitvoert zie je een klein beetje beter hoe dit proces zich voltrekt. Je ziet ietsje duidelijker hoe de geest afdwaalt.

Vergelijk dit met het leren schaatsen op ijs. In eerste instantie geeft iemand je instructies over hoe je op schaatsen moet staan, en hoe je benen beweegt. In het begin denk je nog veel na over hoe je je voort moet bewegen op het ijs. Na veel vallen en opstaan leer je uiteindelijk hoe schaatsen werkt. Je hebt intuïtieve kennis opgedaan over schaatsen en er zijn geen gedachten meer noodzakelijk om je over het ijs voort te bewegen. Je weet hoe je een bocht maakt en misschien zelfs wel een pirouette :). Daar komen geen gedachten bij aan de pas.

Hetzelfde gebeurt in je meditatie. In het begin is het niet gemakkelijk en dwaalt de geest snel af en duurt het lang voordat je in de gaten hebt dat je in gedachten bent verzonken. Maar telkens als je de 6R's uitvoert wordt je opmerkzaamheid iets scherper, en zie je iets beter hoe de afleiding tot stand komt. Langzaam wordt je opmerkzaamheid/mindfulness scherper en herken je de afleiding gemakkelijker.

Uiteindelijk is je opmerkzaamheid/mindfulness zo scherp dat je de afleiding kunt herkennen alvorens er gedachten opkomen!

Groeten,
Erwin.

15
Meditatie / Re:meditatie
« Gepost op: 12-01-2010 07:01 »
Hoi,

Het doel van Boeddhistische meditatie is niet het vast lijmen van je aandacht op een object der meditatie. Het doel van Boeddhistische meditatie is het observeren van HOE de aandacht van de geest weg beweegt van het object der meditatie en het leren om deze bewegingen loslaten. Op het ene moment is je geest kalm en rustig bij het object der meditatie en het andere moment is je geest verwikkeld in allerlei gedachten en emoties. Hoe komt deze afleiding tot stand? Wat vindt er plaats in je geest tijdens het opkomen van deze gedachten? Wat is het proces dat zich voltrekt?

De reden waarom je een object der meditatie gebruikt is zodat het gemakkelijker wordt om dit proces te herkennen. Je meditatie object is als het ware je thuisbasis. Telkens als een afleiding opkomt beweegt de geest weg van de thuisbasis. Aangezien de thuisbasis telkens hetzelfde is, wordt het makkelijker om het proces te herkennen. Als je continue van object wisselt wordt het een stuk lastiger om het proces (wat altijd hetzelfde is) te herkennen, veelal wordt het wisselen van meditatie object een afleiding op zichzelf :).

De geest beweegt niet zomaar van het object der meditatie af. Een afleiding komt op en het trekt de aandacht van de geest. In het begin is de afleiding miniem, maar weldra wordt de afleiding krachtiger.  De afleiding wordt langzaam sterker en sterker en de aandacht van de geest wordt minder stabiel. De afleiding bouwt meer en meer energie op, en uiteindelijk dwaalt de geest af van het object der meditatie naar de afleiding. Hoe meer energie de afleiding heeft opgebouwd hoe moeilijker het is om deze afleiding los te laten.

Als je dit process sneller herkent (het is nl. altijd hetzelfde) heeft de afleiding minder energie en kun je deze makkelijker loslaten. Doordat je de afleiding sneller loslaat gaat de geest niet zoveel aan de haal met de afleiding en dit brengt balans in je geest. Dat is de reden waarom je meer rust krijgt en meer "geluk" ervaart.

Groeten,
Erwin.

16
Het gewone leven / Re:vraagje over gekregen boeddha
« Gepost op: 31-12-2009 00:19 »
+1

Bijgeloof.... ::)

Groeten,
Erwin.

17
Meditatie / Re:Onthechting en Hechting
« Gepost op: 21-12-2009 07:04 »
Hoi,

Omdat het deel uit maakt van het boeddhisme probeer ik te ervaren hoe het werkt, ( het onthechten )

Onthechten kun je meerdere malen ervaren tijdens het beoefenen van meditatie. Tijdens meditatie probeer je te observeren hoe de geest wordt afgeleid van het object der meditatie. Op het ene moment is de geest rustig en kalm, het andere moment is de geest verwikkeld in angst, pijn, of gedachten.

Door het toepassen van juiste inspanning kan men hechten herkennen, en onthechten ervaren. Juiste inspanning wordt door de boeddha als volgt omschreven:

"En wat, monniken, is juiste inspanning (samma vayama)?

1. "Hierin[4] wekt een monnik zijn wil op om het opkomen van kwaad -- onheilzame staten -- te vermijden, hij spant zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar. (R1)

2. Om het kwaad -- onheilzame staten te overwinnen die reeds opgekomen zijn -- wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar.  (R2-R3)

3. Voor het opkomen van heilzame staten die nog niet opgekomen zijn, wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar. (R4-R5)

4. Voor het handhaven van de heilzame staten die opgekomen zijn, om hen niet af te laten zwakken maar hen tot groei te brengen, tot volle wasdom en perfecte ontwikkeling -- wekt hij zijn wil op, spant hij zich in, wekt zijn energie op, richt zijn geest daarop en streeft daarnaar: dit is juiste inspanning."  (R6)

Dit klinkt allemaal vrij technisch, maar kan eenvoudigweg middels de 6R's als volgt worden beoefent:

1) Recognize: Herken dat je geest is afgeleid, je hebt nu allerlei gedachten.
2) Release:  Laat de gedachten los, besteed er eenvoudigweg geen aandacht meer aan. Laat de gedachten daar zijn, op zichzelf.
3) Relax: Laat iedere vorm van spanning die je merkt in je lichaam los door je te ontspannen.
4) Re-Smile: Breng een glimlach op je gezicht.
5) Return: Keer rustig terug naar je object der meditatie.
6) Repeat: Herhaal dit, totdat je nibbana hebt bereikt :-).

Als je deze 6R's beoefent dan pas je juiste inspanning toe. Telkens als je stap 2 & 3 uitvoert ervaar je onthechten. Na het uitvoeren van stap 2 & 3 is de geest leeg, ruim en zuiver. Tijdens het uitvoeren van stap 2 & 3 ervaar je een klein beetje het opgeven van het leed.

Groeten,
Erwin.

18
Meditatie / Re:Lange Meditatie
« Gepost op: 21-12-2009 06:44 »
Hoi,

Het doel van meditatie is om inzicht te verkrijgen in het proces dat zich voltrekt als de aandacht van de geest van het ene naar het andere springt. Op het ene moment is de geest bij je object der meditatie, en het andere moment is de geest verwikkeld in gedachten, emoties, dromen, of wat voor afleiding dan ook.
De meditatie beoefenaar probeert de vraag te beantwoorden van hoe dit gebeurt. Hoe beweegt de geest? Hoe komt de afleiding tot stand?

Als je opmerkzaamheid (mindfulness) scherper wordt, kun je dit proces sneller herkennen. Doordat je dit proces sneller herkent kun je de afleiding sneller loslaten. Doordat je de afleiding sneller kunt loslaten ervaar je minder leed.

Als je langer mediteert neemt je opmerkzaamheid over het algemeen toe, wat vele voordelen geeft.

Groeten,
Erwin.


19
Het gewone leven / Re:Tantra
« Gepost op: 18-12-2009 03:17 »
Hechten betekend voor mij bij diegene willen zijn. Het moeilijk kunnen verdragen als diegene andere bezigheden buiten mij heeft...voorkeur ergens anders ligt. Dus enigzins niet zonder diegene kunnen zolang hij in hetzelfde huis woont als ik. Jaloezie speelt hierbij een grote rol bij mij..............

De eerste nobele waarheid: Er is leed.

Wat je beschrijft is inderdaad pijnlijk. Telkens wanneer andere mensen in ons leven zich anders gedragen dan wij graag zou willen, als ze niet voldoen aan onze wensen, is er een conflict. Een conflict tussen ons idee van hoe de wereld zou moeten en hoe de wereld werkelijk is. Dit conflict kan uiterst pijnlijk zijn.

Er is een oorzaak van dit leed, de oorzaak is begeerte.

We accepteren de ander niet voor wie of wat ze zijn. Het wordt lastig om met de ander om te gaan.  We proberen de ander te veranderen zodat ze zich gaan voldoen aan onze verwachting. Het moet gaan zoals IK het wil. Helaas werkt dit averechts. We hebben geen controle over de gedachten of handelingen van een ander. Hoe hard we ook proberen.

Er is een opheffing van dit leed, het loslaten van begeerte.

We kunnen dit conflict loslaten door onze wensen los te laten en de ander te accepteren voor wie ze zijn. We hoeven dan niet meer de ander proberen te veranderen. De ander is vrij om te doen en laten hoe hij of zij wil. Deze acceptatie maakt het mogelijk om keuzes te maken die niet zijn gekleurd door interacties uit het verleden. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat de vriendschap voort zal duren, het betekent slechts dat je vrede zult hebben met wat de uitkomst.


Er is een pad dat leidt tot het opheffing van dit leed, het nobele achtvoudige pad.

De acceptatie kan je bereiken door het schenken van vergiffenis. Vergeef de ander, en jezelf, voor fouten die gemaakt zijn. Vergeef de onhandigheden, de woede, de negatieve gedachten. Anderen vergeven is niet gemakkelijk, maar de vrijheid en opluchting die het brengt is het harde werk zeer zeker waard.

Groeten,
Erwin.

20
Voorstellen / Re:Ik wil mij graag voorstellen.
« Gepost op: 13-10-2009 08:23 »
hoi,

welke stijl van meditatie pas je toe?

groeten,
erwin.

21
Het gewone leven / Re:De spijswetten
« Gepost op: 11-10-2009 03:39 »
hoi mensen

ik las nu net een stukje over de spijswetten van de boeddhisten en schrok me wezeloos door het volgende ->>> ( een paar regels uit de spijswet )

Vijf verboden groenten mogen niet worden gebruikt in de bereiding van vegetarisch voedsel. Dit zijn groenten van de uienfamilie, namelijk knoflook, ui, sjalotten, prei en bieslook. Deze groenten creëren lust wanneer ze gekookt zijn en geven een opvliegende gemoedstoestand en een slechte geur wanneer ze rauw worden gegeten. Het bewustzijn is hierdoor aangetast en dit is in strijd met leefregel vijf.

Erg komisch, tot ziens uienfamilie :)

de link -> http://ibi.bibliotheek.nl/opgelostevragen/hid/6/vid/375/wat_eten_boeddhisten_vooral

Smile Old Soul :)Dit klinkt als onzin, ik zou niet veel waarde hechten aan deze regel. Ik geloof niet dat de suttas spreken over het niet gebruiken van deze ingrediënten. Het lijkt me meer iets dat is overgenomen uit het hindoeïsme.

Groeten,
Erwin.

22
Varia / Re:geweld
« Gepost op: 19-07-2009 18:18 »
Hoi,

Wij mensen hebben weinig besef of begrip van de realiteit van karma. Over het algemeen zien we de relatie tussen onze acties en het resultaat niet. Zeer zeker niet als deze acties in een ver verleden hebben plaatsgevonden (dit omvat ook je vorige levens).

Het is niet zozeer dat een handeling goed of slecht is, maar meer dat een handeling een wenselijk of onwenselijk resultaat zal opleveren. De Boeddha beweert dat iedere handeling op basis van haat, verlangen of onwetendheid een ongewenst resultaat zal opleveren. Als dit het geval zou zijn, waarom zou je dan ooit geweld willen gebruiken?

Groeten,
Erwin.


23
Het gewone leven / Re:Bevrijding van Ego
« Gepost op: 16-07-2009 07:07 »
Er is geen ego. Ego is een illusie. Alles wat zich voltrekt is slechts een onpersoonlijk proces. De vergissing die we veelal maken is dat we "ons" identificeren met dit proces. Dat wil zeggen dat wij denken dat ik dit proces ben en dat IK controle heb over dit proces.

Groeten,
Erwin.

24
Meditatie / Re:Meditatie
« Gepost op: 06-07-2009 05:05 »
Ik merk dat ik het moeilijk vind om gefocust te blijven.
Ik heb altijd de neiging te gaan piekeren, dingen verstandelijk te willen begrijpen.
En het kost me veel moeite dit dan los te laten.
En als ik het dan los weet te laten dan voel ik me weer onzeker, waarna ik weer de neiging heb om die onzekerheid weg te nemen door te gaan relativeren. Uiteindelijk ben ik dan toch weer aan het piekeren! Een soort vicieuze cirkel dus....

Hoi,

Piekeren is een van de vijf hindernissen die je meditatie stil leggen. Zo snel als deze hindernis opkomt wordt moeilijk te mediteren en is het lastig om de bewegingen van de geest te observeren.

Hindernissen zijn je leraar, ze laten je zien waar je gehecht bent. Ze laten je zien hoe je het huidige moment probeert te controleren en te veranderen in iets wat het niet is.  De hindernissen zijn noodzakelijk voor het ontwikkelen van je opmerkzaamheid (mindfulness).  De wijze waarop je met een hindernis omgaat verschilt van techniek tot techniek.  De techniek die ik volg gaat op de volgende wijze om met een hindernis:

1. Merk dat je geest niet mee bij het object der meditatie is. Je hebt nu allerlei gedachten.
2. Laat deze gedachten los. Besteed er geen aandacht meer aan. Laat ze daar zijn, als een wolk in de lucht.
3. Merk dat er een subtiele spanning is in je lichaam en geest en laat deze spanning los. Deze spanning is het verlangen waar de boeddha over spreekt. Voel hoe je geest zich verruimt. Het lijkt alsof de geest zich een stapje terug zet. Op dit moment zijn er heel eventjes geen gedachten, op dit korte moment ervaar je een kleine verluchting.
4. Zet een glimlach op je gezicht.
5. Breng je aandacht kalm terug naar het object der meditatie.
6. Blijf dit herhalen :-)

Je zult merken dat een afleiding niet direct verdwijnt na het uitvoeren van deze stappen. Je zult merken dat je geest heen en weer springt tussen het object der meditatie en de afleiding.

Telkens als je door deze 6 stappen heen gaat wordt de weerstand tegen de afleiding minder, je laat steeds meer verlangen om het huidige moment te wijzigen los. Uiteindelijk zal je de afleiding volledig loslaten en zul je een zucht van verlichting ervaren. Pfew, hetgeen wat je dwarszit is nu geen probleem meer. Je hebt het volledig geaccepteerd. Direct na deze opluchting zul je vreugde ervaren en is het bijzonder eenvoudig om bij het object der meditatie te blijven. Als er afleidende gedachten opkomen zul je deze uiterst vlug herkennen en loslaten. Na een tijdje zal de vreugde webebben en zul je bijzonder comfortabel in lichaam en geest voelen.

Groeten,
Erwin.

25
Meditatie / Wat is Mindfulness (Aandachtigheid)
« Gepost op: 21-06-2009 07:42 »
Hoi,

Mindfulness is een zeer belangrijk en veel besproken aspect van meditatie. Hier zijn een aantals slides die uitleggen wat mindfulness en meditatie zijn:

http://www.slideshare.net/pokowaka/aandachtigheidmindfulness

Of hier als PDF:

http://dhammasukha.org/Study/Presentations/Aandachtigheid-slides.pdf


Groeten,
Erwin.

26
Het gewone leven / Re:Boosheid
« Gepost op: 21-06-2009 02:53 »
Hoi,

De Boeddha beweert dat er drie kenmerken van het bestaan zijn: Anicca, Anatta, Dukha. Oftewel alles is altijd veranderlijk, onpersoonlijk (zonder zelf/ego) en pijnlijk. Ik begrijp niet zo goed hoe je een ego kunt ontwikkelen als er zogenaamd niets is als een persoonlijk zelf? Sterker nog de Boeddha beweert dat het persoonlijk nemen van gevoelens en gedachten juist leed veroorzaken.

Groeten,
Erwin.

27
Meditatie / Re:Ego
« Gepost op: 21-06-2009 02:42 »
Toch is het wel al eens gebeurd dat als ik alle gedachten en alles wat opkomt consequent blijf loslaten tijdens meditatie, en dus de 6 stappen volg die hier ergens staan(herkennen/Loslaten/Ontspannen/glimlachen/terug naar object/herhalen),  een mini inzicht krijg waarbij ik zie hoe ik alles opblaas.

Wow! Uitstekend. Dit is de wijze waarop je inzicht groeit. Doordat het observeren van de bewegingen van de geest, en deze lost te laten, begin je patronen te zien, je begint te ontdekken hoe het proces van voorwaardelijk ontstaan werkt.

Citaat
Vooral het lachen lijkt daarin belangrijk. Hoe er telkens weer gegrepen wordt naar een gedachte of eigenlijk naar gelijk wat opkomt. Het wordt telkens weer toegeëigend alsof het heel belangrijk is, en een 'big deal' van gemaakt  (door 'mijn' reactie erop). En exact hetzelfde gebeurt met de reactie op die gedachte; als het je lukt om afstand te nemen (of zo lijkt het), komt er daar dan weer tevredenheid (en 'opblazing') over... En zo wordt het eigenlijk haast hilarisch. Dus het best is, bij mij toch, om tijdens meditatie volledig neutraal elke opkomende gedachte los te laten, en te glimlachen.

Uitstekend inzicht!
De glimlach helpt je met het opbrengen van vreugde. Vreugde is de balancerende factor van de 7 factoren van verlichting. Een geest gevuld met vreugde is veel alerter en ziet sneller wanneer de geest afdwaalt naar een onheilzame toestand en aan de haal gaat met gedachten. Hoe meer je kan (glim)lachen tijdens je dagelijkse activiteiten des te beter je kunt zien wat er gebeurt.

Citaat
En exact hetzelfde gebeurt met de reactie op die gedachte; als het je lukt om afstand te nemen (of zo lijkt het), komt er daar dan weer tevredenheid (en 'opblazing') over

Je begint de vier edele waarheden te zien in je meditatie:

1. Er is leed: De gedachte die je afleid.
2. Er is een oorzaak van dit leed, de oorzaak is begeerte: Je ziet dit in de spanning in je lichaam en geest.
3. Er is het opheffen van dit leed, het loslaten van begeerte: Je ziet dit, zoals je beschrijft, doordat je de gedachte loslaat en je lichaam ontspant. Dit brengt een gevoel van tevredenheid te weer.
4. Er is een pad dat lijdt naar het uitdoven van dit leed, nl. het 8 voudige pad. Dit is precies wat je doet. De meditatie (6 stappen) omvatten het gehele achtvoudige pad.

Citaat
Dus het probleem is idd niet de gedachte op zich, maar mijn houding ertegenover. Dat heb ik hier ergens gelezen, maar nu ook zelf (een heel klein beetje) ingezien via de meditatie...

Absoluut! Door de meditatie ontwikkel je dit onpersoonlijke perspectief. In plaats van te vechten met de waarheid en het huidige moment te veranderen in iets wat ze niet is, begin je de werkelijkheid te accepteren. Deze acceptatie is brengt een gevoel van tevredenheid teweeg.

Citaat
Daarom is die glimlach zo belangrijk denk ik. We zien wel wat er gebeurt... En het wordt echt grappig op een eind, als je merkt hoeveel sprongen je geest soms maakt in een fractie van een seconde...

Kan je al zien wat er gebeurt voor een gedachte opkomt? Wat gebeurt er vlak voordat je geest afdwaalt naar een gedachte?

Citaat
Maar eigenlijk weet ik het helemaal niet hoor. Mss weet ik wel niets van wat ik hier allemaal zit te vertellen... Meditatie en aandachtigheid lijken wel te helpen. Vooral in die eerste zou ik daarom nog wat willen doorgaan.
Maar de illusie lijkt mij dus hoe we alles zo belangrijk (willen) maken, dus ook gedachten, woorden, houdingen en meditatie enz...
maar nogmaals, ik sta nog nergens hoor

Laat je twijfel gaan. Het klinkt alsof je de meditatie correct uitvoert. Gedachten van twijfel zijn slechts afleidingen die je kunt loslaten middels de 6 stappen. Blijf doorgaan met de meditatie het zal weldra veel interesanter worden  :D.

Groeten,
Erwin.

28
Het gewone leven / Re: Boosheid
« Gepost op: 17-06-2009 06:32 »
Hoi,

In het Boeddhisme gaat het altijd om het hoe, wat zijn de voorwaarden en de condities die noodzakelijk zijn voor het opkomen van boosheid? Als we genoeg inzicht hebben in hoe het proces te werk gaat dat uiteindelijk leidt tot boosheid dan kunnen we dit tijd proces tijdig loslaten door de conditie van boosheid weg te nemen.

Boosheid komt op volgens het proces van voorwaardelijk ontstaan:

Een onplezant gevoel komt op. Direct als dit gevoel opkomt ontstaat begeerte gekenmerkt door een vernauwing en verkramping van de geest. Het gevoel dat er in het huidige moment is kunnen we niet accepteren! Het moet anders. Direct na begeerte komt hechten op, gekenmerkt door onze gedachten die het gevoel proberen te controleren. Weldra zitten we vast in onze vaste gewoonten en patronen. Als een onplezierig gevoel opkomt, met deze eigenschappen, nou, dan wordt ik flink boos.

Als we boos zijn verliezen we ons onpersoonlijke perspectief en nemen het gevoel dat we ervaren juist bijzonder persoonlijk. We zien de werkelijkheid op dat moment niet voor wat ze is en ondernemen acties waar we later niet zo trots op zijn.

De oplossing voor dit alles volgens de Boeddha ligt opgesloten in de vier nobele waarheden:

1) Er is lijden. Als we boos zijn, dan is dit achteraf duidelijk zichtbaar.
2) Er is een oorzaak van al dit leed, en de oorzaak is begeerte. Op het moment dat het pijnlijke gevoel opkomt is er vliegensvlug een reactie van je geest. Je geest en lichaam verkrampt zich en er is verzet tegen wat er nu plaatsvind.
3) Er is een het loslaten van dit leed, het opgeven van begeerte. Als we ons lichaam en geest ontspannen op het moment dat begeerte opkomt, dan zullen de gedachten niet opkomen, doordat de gedachten niet opkomt, ontstaat ons vast patroon niet, et voila! Geen boosheid.
4) Er is een pad dat leid tot het opgeven van begeerte, nl. het nobele achtvoudige pad. De leer van de Boeddha en het beoefenen van meditatie zorgt ervoor dat je deze begeerte leert herkennen, zodat je ze tijdig los kunt laten.


Groeten,
Erwin.29
Meditatie / Re: Vraagje voor jullie allemaal
« Gepost op: 16-06-2009 06:53 »
Hoi,

Ik beoefen zelf liefdevolle vriendelijkheid (metta) meditatie. Metta is een bijzonder plezant en heilzaaam object der meditatie. De Boeddha prees metta meditatie in vele suttas en het heeft de volgende 11 voordelen:

"One sleeps easily, wakes easily, dreams no evil dreams. One is dear to human beings, dear to non-human beings. The devas protect one. Neither fire, poison, nor weapons can touch one. One's mind gains concentration quickly. One's complexion is bright. One dies unconfused and — if penetrating no higher — is headed for the Brahma worlds.

Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik niet het lef heb om te testen of het werkelijk zo is dat vuur, gif of wapens me niet kunnen raken :-).

Maar goed, instructies voor Aandachtigheid van de ademhaling kun je hier vinden: http://dhammasukha.org/Study/Books/Pdf/anabooklet-dutch.pdf

Instructies voor metta:
(print uit en vouw tot een boekje)
http://dhammasukha.org/Study/Presentations/Mindfulness.pdf

Groeten,
Erwin.30
Voorstellen / Re: Hallo Allemaal
« Gepost op: 16-06-2009 06:40 »
Welkom!

Groeten,
Erwin

31
Het gewone leven / Re: (ont)hechting?
« Gepost op: 11-06-2009 06:46 »
dat is een manier.

een andere manier is juist wel aandacht
te besteden aan dat melancholieke gevoel

er volledig bij stil te staan..

er niet voor weg te lopen(mentaal) en
het ook niet willen veranderen.

Je hebt absoluut gelijk dat het in het Boeddhisme gaat om volledig gewaar te zijn van wat er in het huidige moment plaatsvindt. Het is nimmer de bedoeling om gevoelens en gedachten te onderdrukken over het huidige moment in iets anders te maken dan wat het eigenlijk is.

Meditatie betekent niet dat je geest zich exclusief richt op het object der meditatie. Het is niet de bedoeling om je concentratie dusdanig te ontwikkelen dat er niets anders in je aandachtsveld is dan het object der meditatie. Als je dit wel doet, dan sluit je alles af en onderdruk je iedere afleiding.

Het doel van de meditatie is om te ontdekken hoe de aandacht van de geest van het ene object naar het andere object beweegt. Deze beweging voltrekt zich altijd in hetzelfde patroon. De reden waarom je terugkeert naar hetzelfde object der meditatie is om te zien hoe deze afleiding tot stand komt. Telkens als je geest weg beweegt van het object der meditatie zie je een klein beetje beter hoe dat te werk gaat. Telkens als je je lichaam en geest ontspant laat je de begeerte (verlangen de 2e edele waarheid) los. Hoe sneller je opmerkt dat je geest in een onheilzame toestand verkeert des te makkelijker het is om deze toestand los te laten.

Als je de aandacht volledig richt op het onheilzame gevoel dan is de kans groot dat dit gevoel sterker en intenser wordt. Zie sutta MN#19 paragraaf 6:


6. "Monniken, de geest van een monnik zal neigen naar die dingen die hij vaak overpijnst, waar hij vaak over nadenkt. Als een monnik vaak zou verzinken in gedachten van sensueel verlangen en aldus zou denken, dan heeft hij gedachten van afstand doen verlaten en gedachten van sensueel verlangen gecultiveerd. Zijn geest is dan geneigd naar gedachten van sensueel verlangen.

"Als een monnik vaak zou verzinken in kwaadwillende gedachten en aldus zou denken, dan heeft hij goedwillende gedachten verlaten en kwaadwillende gedachten gecultiveerd. Zijn geest is dan geneigd naar kwaadwillende gedachten.

"Als een monnik vaak zou verzinken in gewelddadige gedachten en aldus zou denken, dan heeft hij geweldloze gedachten verlaten en gewelddadige gedachten gecultiveerd. Zijn geest is dan geneigd naar gewelddadige gedachten.


Groeten,
Erwin.

32
Het gewone leven / Re: negativiteit...
« Gepost op: 11-06-2009 06:28 »
Hoi!

Het brengt me veel vreugde om te lezen dat je zo actief bezig bent met vrijwilligerswerk. Dit is zeer waardevol en uiterst positief. De Boeddha beschrijft dat er drie onderdelen zijn van meditatie:

1) Vrijgevigheid (dana)
2) Moraliteit (sila)
3) Mentale ontwikkeling (bhavana)

Het klinkt dat je het eerste deel van de Boeddhistische leer al eigen hebt gemaakt :). Sila gaat over het niet breken van de vijf morele regels die de Boeddha zijn leken volgelingen voorschrijft. De Sila zijn:

1. Ik neem me voor mezelf te trainen om niet te doden en te kwellen.
2. Ik neem me voor mezelf te trainen om niet te nemen wat niet is gegeven.
3. Ik neem me voor mezelf te trainen om me te onthouden van onwettige seksuele gemeenschap.
4. Ik neem mij voor mezelf te trainen om niet te liegen en te lasteren.
5. Ik neem mij voor mezelf te trainen om me te onthouden van alcohol en andere drugs.
 
Deze zaken hebben niet zozeer te maken met goed of kwaad, maar met oorzaak en gevolg. Het "breken" van deze regels leidt tot veel mentaal ongemak en tot onwenselijk karma. Je oogst wat je zaait. Als ik de hele tijd lieg dan zal dit resulteren in mensen die me niet vertrouwen, etc.. etc..

Het observeren van deze regels is een ware uitdaging. Het vereist dat je geest gewaar is van een handeling alvorens je deze uitvoert. Je bent bewust van wat je wilt gaan zeggen voordat je spreekt. Stoppen met vloeken, is niet eenvoudig. Maar is het mogelijk om te vloeken als er slechts liefde in je hart is?
Je zult merken dat je geest allerlei zaken recht gaat praten zodat je de regel toch kunt overtreden of dat het niet zo belangrijk is. Probeer maar eens al je niet legale MP3'tjes te verwijderen en kijk hoe je geest tekeer gaat :).


Het volgen van deze regels zal je geest kalmeren en maakt het gemakkelijker om te mediteren. Het zorgt ervoor dat je geest langzaam neigt naar heilzame gemoeds toestanden ipv negatieve gemoeds toestanden.

Groeten,
Erwin.


33
Het gewone leven / Re: negativiteit...
« Gepost op: 08-06-2009 06:41 »
Hoi,

De wijze waarop je daar mee omgaat is door een licht te zijn voor anderen. Door anderen te laten zien dat het mogelijk is om een gelukkig, opgewekt, een vol bestaan te leiden zonder op te gaan in onverschilligheid en negativeit.

Help mensen in nood, help mensen die het moeilijk hebben. Help je vrienden, je familie, je geliefden. Help de vergetenen in de maatschappij. Geef ruimte aan degene voor wie geen plaats is in onze maatschappij.

Ontwikkel je gevoel van compassie door je liefdadigheid  te beoefenen. Help waar het kan, zelfs al zijn het maar kleine dingen. Doe vrijwilligers werk met kinderen, ouderen, zwervers, verslaafden. Op deze wijze zal je hart zich openen voor anderen en zul je makkelijker negatieve gemoeds toestanden los kunnen laten. 

Al de zorgen de je maakt over hoe de maatschappij wel en niet is, hoe ze niet is zoals jij vindt dat ze moet zijn zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Jij zelf zal een zon zijn die de duisternis doet verdwijnen.

Groeten,
Erwin.

34
Het gewone leven / Re: (ont)hechting?
« Gepost op: 08-06-2009 06:26 »
Hoi,

Hoe gaan jullie om met die onthechting?   Zonder gevoelens en gedachten is er alleen maar leegte, maar ze lijkt me zo saai......

De leer van de Boeddha gaat nooit over het onderdrukken of wegstoppen van gevoelens. Het is niet zo dat je geen gevoelens meer ervaart als je geest in balans wordt gebracht door het juist beoefenen van meditatie. Het doel van de Boedhistische leer is juist het toestaan van deze gevoelens zonder je er tegen te verzetten. Zonder het gevoel te willen veranderen in iets wat het niet is. Als er een pijnlijk gevoel is, dan sta je dit toe zonder verzet. Is er een plezant gevoel? Geen probleem.
 
Er is dus geen sprake van leegte van gevoelens, maar leegte van gedachten, in de zin dat de gedachten op dat moment afwezig zijn.

Citaat
Ik snap dat je wel mag genieten van gevoelens, maar zonder je eraan te hechten...  Nogal lastig toch?  Bovendien,  als ik een goed gevoel heb, en ik herinner me dat het ook weer voorbijgaat, gaat het weg en kom ik precies in zo'n melancholieke staat....
Een beetje compassie met mezelf is de beste remedie...

Het is inderdaad niet altijd even gemakkelijk om je niet te hechten aan je gevoelens. Onze geest heeft altijd de neiging om aan de haal te gaan met onze gevoelens. Zoals je beschrijft komt een gevoel op en voila, onze geest gaat al aan de slag met gedachten over hoe dit weer zal verdwijnen, en hoe vervelend het wel niet is dat alles voorbij gaat. 

De wijze waarop je deze melancholieke staat loslaat is door het toepassen van het achtvoudige pad en met name "Juiste Inspanning":

1) Je merkt op dat je geest niet in een heilzame staat verkeerd. Dit zie je doordat je allerlei gedachten hebt. Dit zijn de melancholieke gedachten die je beschrijft.
2) Je laat de onheilzame staat los, door het opgeven van begeerte. Dit doe je door de gedachten los te laten (besteed er geen aandacht meer aan). Daarna ontspan je iedere fysieke spanning in je lichaam en geest. (uiterst belangrijk).
3) Nu wek je een heilzame staat op. Dit doe je door een glimlach op je gezicht te brengen en je aandacht rustig terug te keren naar je object der meditatie.
4) Het tot groei brengen van deze heilzame staat. Dit betekent dat je zolang mogelijk je aandacht bij het object der meditatie houdt en de juiste inspanning blijft toepassen.

Groeten,
Erwin.

35
Varia / Re: geweld
« Gepost op: 06-06-2009 06:10 »
Soms is het nodig om geweld te gebruiken.

Dit is incorrect. Zie bijvoorbeeld vers 5 van de dhammapada.


Groeten,
Erwin.

36
Algemeen / Re: boeddhaschap
« Gepost op: 13-05-2009 08:50 »
Hoi,

Ik streef niet zozeer naar het Boeddhaschap, maar eerder naar het uitdoven van het leed en het ervaren van meer vrede en tevredenheid.

Groeten,
Erwin.

37
Meditatie / Re: De koude dosis van de twijfel.
« Gepost op: 22-04-2009 21:57 »

Hoe ?
Hoe transformeer je de bril van het zelf(bewustzijn) in de bril van boeddha ?

Hoi,

De methode die de Boeddha aanbiedt voor het beantwoorden van deze vraag is meditatie. De gedachte erachter is dat door het observeren van de bewegingen van de geest je inzicht verkrijgt in het proces dat zich voltrekt als de geest van het ene object naar het andere object beweegt. Dit proces wordt in de Boeddhistische leer voorwaardelijk ontstaan genoemt.

De meditatie instructies van de Boeddha zijn zeer precies en als je ze nauwgezet volgt zal de transformatie geleidelijk plaatsvinden. Je kunt de instructies vinden in MN#10, 62 & 118.

Hier zijn de instructies:

"Hier, monniken, is een monnik naar een bos, de voet van een boom of een lege hut gegaan. Hij gaat zitten met zijn benen over elkaar, zet zijn bovenlichaam recht overeind, en heeft zijn aandacht voor zich gevestigd. En hij ademt aandachtig in, en ademt aandachtig uit.

"Wanneer hij lang inademt, weet hij: 'Ik adem lang in.' Wanneer hij lang uitademt, weet hij: 'Ik adem lang uit.' Wanneer hij kort inademt, weet hij: 'Ik adem kort in.' Wanneer hij kort uitademt, weet hij: 'Ik adem kort uit.' Hij traint [zichzelf]: 'Het gehele lichaam ervarend, zal ik inademen.' Hij traint [zichzelf]: 'Het gehele lichaam ervarend, zal ik uitademen.' Hij traint [zichzelf]: 'De lichamelijke formaties kalmerend, zal ik inademen.' Hij traint [zichzelf]: 'De lichamelijke formaties kalmerend, zal ik uitademen.'

"Monniken, het is te vergelijken met een vaardige bediener van een draaibank of zijn leerling, die wanneer hij een lange draai geeft, weet: 'Ik geef een lange draai,' en wanneer hij een korte draai geeft, weet: 'Ik geef een korte draai.'

Zo ook, monniken, wanneer een monnik lang inademt, weet hij: 'Ik adem lang in.' Wanneer hij lang uitademt, weet hij: 'Ik adem lang uit.' Wanneer hij kort inademt, weet hij: 'Ik adem kort in.' Wanneer hij kort uitademt, weet hij: 'Ik adem kort uit.' Hij traint [zichzelf]: 'Het gehele lichaam ervarend, zal ik inademen.' Hij traint [zichzelf]: 'Het gehele lichaam ervarend, zal ik uitademen.' Hij traint [zichzelf]: 'De lichamelijke formaties kalmerend, zal ik inademen.' Hij traint [zichzelf]: 'De lichamelijke formaties kalmerend, zal ik uitademen.'


Groeten,
Erwin.

38
Meditatie / Re: Ego
« Gepost op: 22-04-2009 21:48 »
Ik weet dat ik me vroeger vaak gekwetst voelde als iemand een opmerking maken, maar hoe hoger mijn ego hoe harder de kwetsing. Of mijn trotsheid over mijn achternaam.....

Hoi,

Om je ego los te kunnen laten is het noodzakelijk om te begrijpen hoe een ego ontstaat. Als je de oorzaak van het kwetsen begrijpt, dan wordt het mogelijk om iets aan de oorzaak te doen zodat je het gevolg niet hoeft te ervaren.

De Boeddha beschrijft deze oorzaak en gevolg relatie in de vier edele waarheden:

De Edele Waarheid van Lijden (dukkha ariya sacca)

"Dit monniken, is de Edele Waarheid van lijden (dukkha): Geboorte (jati) is lijden, ouderdom (jara) is lijden, ziekte (vyadhi) is lijden, dood (marana) is lijden, verdriet (soka) en weeklagen (parideva), pijn (dukkha), smart (domanassa) en wanhoop (sambhavanti) zijn lijden; gevoegd worden bij het onaangename is lijden (appiyehisampayoga), gescheiden worden van het geliefde is lijden (piyehivippayoga), niet krijgen wat men wil (yampiccam nalabhati tampi dukkam), is lijden -- kortom, de vijf groepen (die het object zijn) van hechten (pañca upadana kkhandha), zijn lijden."

De Edele Waarheid van de Oorzaak van Lijden (dukkha samudaya ariya sacca)
"Dit monniken, is de Edele Waarheid van de Oorzaak (samudaya) van Lijden: het is de hunkering (tanha) die wedergeboorte (patisandhi) veroorzaakt en welke gepaard gaat met hartstocht (raga) en wellust (kama), en bevrediging zoekt in dingen, dan weer hier, dan weer daar, namelijk: hunkering naar zintuiglijke geneugten (kama tanha), hunkering naar bestaan (bhava tanha) (zie ditthi), en hunkering naar niet-bestaan (vibhava tanha) (zie ditthi)."

De Edele Waarheid van de Opheffing van Lijden (dukkha nirodha ariya sacca)
"Dit, monniken, is de Edele Waarheid van de Opheffing (nirodha) van Lijden: Het is het volledig doen verwelken en ophouden, het opgeven, het laten varen, het loslaten en de verwerping van die hunkering (tanha)."

De Edele Waarheid van het Pad dat Leidt tot de Opheffing van Lijden (dukkha nirodha gamini patipada ariya sacca)
Het nobele achtvoudige pad


De oorzaak van ons leed is begeerte. De vraag is nu hoe begeerte zich manifesteert en hoe je het kunt herkennen in het dagelijkse leven. Begeerte manifesteert zich als spanning in je lichaam en geest. De wijze waarop je deze begeerte loslaat is simpelweg door het ontspannen van je lichaam. Dit wordt gedetaileerd beschreven in Sutta 10 in the majjhima nikaya waar de Boeddha zijn meditatie instructies uiteenzet:

"Wanneer hij lang inademt, weet hij: 'Ik adem lang in.' Wanneer hij lang uitademt, weet hij: 'Ik adem lang uit.' Wanneer hij kort inademt, weet hij: 'Ik adem kort in.' Wanneer hij kort uitademt, weet hij: 'Ik adem kort uit.' Hij traint [zichzelf]: 'Het gehele lichaam ervarend, zal ik inademen.' Hij traint [zichzelf]: 'Het gehele lichaam ervarend, zal ik uitademen.' Hij traint [zichzelf]: 'De lichamelijke formaties kalmerend, zal ik inademen.' Hij traint [zichzelf]: 'De lichamelijke formaties kalmerend, zal ik uitademen.'

Je observeert de ademhaling en ontspant je lichaam tijdens het in- en uitademen. Het resultaat van het beoefenen van deze meditatie is dat je langzaam maar zeker begeerte gaat herkennen en het zal kunnen loslaten. Het gevolg daarvan is dat je minder leed in je leven zult ervaren.

Groeten,
Erwin.

39
Meditatie / Re: Meditatie
« Gepost op: 19-03-2009 02:26 »
Hoi,

Ja ik zit hier aan de andere kant van de wereld.. In Seattle is het slechts 18:26 :-)

Groeten,
Erwin.

40
Meditatie / Mediteren,lastig hoor.
« Gepost op: 18-03-2009 05:49 »
Hoi,

Het drong recentelijk tot me door dat de Boeddha zijn leerlingen motiveert om altijd te mediteren. Op een of andere manier begreep ik het woord "altijd" niet helemaal.

Ieder moment van ons bestaan is een mogelijkheid om te observeren wat onze geest uitspookt. Ieder moment hebben we de kans om te zien of onze geest gevuld is met liefde of met verlangen, afkeer of onwetendheid. Tijdens het lopen over de straat, het doen van de afwas, het schrijven van een bericht, het maakt niet uit wat we doen.

Als we gewaar zijn van wat onze geest doet hebben we een keuze. Doorgaan met het denken van onze gedachten, of deze loslaten, ons ontspannen en het voelen van een warme wens voor liefde. Hoe vaker we de keuze maken voor het geven van liefde, hoe meer ons hart zich opent. De geest wordt opgewekter, scherper. We worden vriendelijker tegen de mensen om ons heen. We worden aardiger tegen onze vijanden.

En langzaam maar zeker worden we zelf gelukkiger. Het enige wat we hoeven te doen is een glimlach op ons gezicht te zetten en ons te herinneren om ons hart open te stellen.

Groeten,
Erwin.

41
Algemeen / Re: "Dwazen"
« Gepost op: 14-03-2009 19:19 »
Hoi,

Een dwaas in het Boeddhisme is iemand die niet bekend is met de wet van karma en hierdoor weinig waarde hecht aan de vijf morele voorschriften. Meeste van ons zijn in dit opzicht wel eens een dwaas, aangezien we niet altijd even gewaar zijn van wat doen.

Deze quote van de Boeddha richt zich volgens mij op het verzamelen van vrienden die elkaar kunnen helpen met het leiden van een heilzaam leven. Als al mijn vrienden dieven, dronkaards en moordenaars zijn dan is het niet gemakkelijk om spirituele voortgang te boeken.

Groeten,
Erwin.

42
Algemeen / Re: chakra's
« Gepost op: 10-03-2009 20:03 »
Nee, ik weet helaas niets van het Tibetaanse Boeddhisme.

Groeten,
Erwin.

43
Algemeen / Re: chakra's
« Gepost op: 06-03-2009 22:23 »
Hoi,

In de suttas wordt nimmer over chakras gesproken.  Het chakra systeem wordt niet gebruikt in het Boeddhisme.

Groeten,
Erwin.

44
Wijsheden / Re: Beginnend 'boeddhiste'
« Gepost op: 27-01-2009 03:20 »
Hoi,

Het warme gevoel in je borstkas wordt in het Boeddhisme metta genoemd. Metta is een van de vier brahma viharas en is een uiterst positief en heilzaam gevoel. De geest is veelal kalm met weinig afleidingen op het moment dat dit gevoel aanwezig is.  Vaak is er een glimlach op je gezicht als je metta ervaart :).

In metta meditatie "straal" of wens je dit gevoel toe aan een spirituele vriend. Je leert langzaam om je hart open te stellen. Je hart wordt groter, en groter. Er is meer en meer plaats voor liefde, voor je spirituele vriend, je familie en uiteindelijk zelfs je vijanden.

Het is een groot geluk dat je bekent bent met dit gevoel.  Het was voor mij een aardige zoektocht om bekend te geraken met het gevoel dat jij beschrijft en maakte het behoorlijk lastig om te leren hoe metta meditatie werkt.

Groeten,
Erwin.

45
Religie, Mens en Maatschappij / Re: huwelijk
« Gepost op: 14-01-2009 04:25 »
Hoi,

Boeddhisten observeren over het algemeen vijf morele voorschriften. Een van deze morele voorschriften is dat je je onthoud van sexueel wangedrag. Dit wordt in de suttas als volgt omschreven (je kunt vrouw voor man verwisselen):

"Hij vermijdt seksueel wangedrag en onthoudt zich ervan. Hij heeft geen geslachtsgemeenschap met personen die nog onder de bescherming zijn van vader, moeder, zuster of verwanten, noch met getrouwde vrouwen, noch met vrouwelijke gevangenen, en ten laatste, noch met verloofde meisjes." (A10-176)

In andere plaatsen wordt het zelfde voor mannen omschreven. In feite komt het erop neer dat je geen sexuele relaties aangaat die een bij een ander, of jezelf, leed veroorzaken.

Groeten,
Erwin.

46
Het gewone leven / Re: Verdriet
« Gepost op: 06-01-2009 23:43 »
Hoi,

Telkens als we verwachtingen hebben over hoe de wereld zou moeten zijn, of hoe de wereld er uit zou moeten zien, raken we in de problemen als dit niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Hevig verdriet zoals een scheiding of ziekte is een bijzonder pijnlijk gevoel en is meestal niet gemakkelijk om zomaar te accepteren.

Helaas is het zo dat als we ons verzetten tegen dit verdriet dat dit gevoel alleen maar intenser en hevig wordt. We voeden het gevoel door onze gedachten. Maar gedachten zijn een ding, en gevoelens weer iets heel anders.

De enige oplossing is het accepteren van het pijnlijke gevoel. Sta het gevoel toe, zonder je er tegen te verzetten. Zonder het gevoel te controleren met je gedachten.

Groeten,
Erwin.

47
Meditatie / Re: De vier wegen van spirituele kracht
« Gepost op: 17-12-2008 04:33 »
Hoi,

Volgens de Boeddhistische leer is alles wat we ervaren een onpersoonlijk proces (anatta), dat  continue verandert (anicca).  Dit onpersoonlijke proces wordt voorwaardelijk ontstaan genoemd. Dit proces is gelijk voor iedereen. De wijze waarop voorwaardelijk ontstaan zich voltrekt is hetzelfde voor jou, mij en ieder andere mens in de wereld.

Voorwaardelijk ontstaan beschrijft hoe uit het een het andere ontstaat. Het beschrijft hoe uit contact een gevoel ontstaat. Hoe gevoel leidt tot begeerte, en hoe begeerte tot gedachten leidt.

Het praktiseren van boeddhistische meditatie heeft als doel dat je inzicht verkrijgt in dit proces, zodat je het kunt herkennen en uiteindelijk kan doorbreken. Aangezien dit proces hetzelfde is voor iedereen zijn de meditatie instructies voor ieder mens hetzelfde. Zie sutta 10, 118 & 62 in de majjhima nikaya bijvoorbeeld.  Het enige wat kan verschillen is het object der meditatie (Ademhaling, Metta), maar de 5 eerder beschreven stappen zijn hetzelfde.

Dat wil niet zeggen dat andere vormen van meditatie slecht, verkeerd of niet waardevol zijn. Als je een andere methode volgt dan volg je simpelweg niet het boeddhistische pad en zul je andere ervaringen hebben en een ander eindresultaat ervaren.

Vergelijk dit met het nemen van de trein naar Berlijn ipv Rome. In beide gevallen ben ik op reis, maar mijn eind bestemming is verschillend. Een andere analogie is het volgen van een recept. Als ik het recept van een cake volg dan zal het resultaat geen speculaas zijn.

Als je de boeddhistische teksten over meditatie leest dan lijkt dit inderdaad vrij steriel, en wiskundig. De Boeddha is bijzonder precies over hoe het proces werkt. Dit wil echter niet zeggen dat de ervaring van zijn methode steriel of doods is. Als je genoeg vertrouwen en doorzettingsvermogen hebt om de hindernissen op liefdevolle wijze los te laten zal je de vruchten van je harde werk plukken. Deze ervaringen zijn veelvuldig door de Boeddha geprezen.

Groeten,
Erwin.


48
Voorstellen / Re: Even voorstellen
« Gepost op: 30-11-2008 19:56 »
Welkom.

49
Meditatie / Re: De vier wegen van spirituele kracht
« Gepost op: 16-11-2008 21:41 »
Hoi,

Je beschrijft 3 hindernissen de je tegelijkertijd ervaart:

1) Afkeer. (Vervelend gevoel).
2) Luiheid en traagheid van geest. (Slaperigheid, knikkebollen)
3) Twijfel. (De meditatie werkt niet)

Als je aandachtigheid wegvalt komen de hindernissen op. Een hindernis zorgt ervoor dat je meditatie stopt. Deze hindernissen zijn onze leraren en ze laten ons zien waar we ons hechten.

Je overwint de hindernis door eenvoudigweg door te gaan met je meditatie:

1) Merk dat je aandacht niet meer bij het object der meditatie is. Je hebt nu allerlei gedachten.
2) Laat deze gedachten los, besteed er geen aandacht meer aan.
3) Ontspan je lichaam en geest. Het voelt alsof je geest zich verruimt en als het ware een stapje terug zet.
4) Breng een glimlach op je gezicht.
5) Breng je aandacht kalm terug naar het object der meditatie.

Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat dit werkt. In het geval van het knikkebollen is er te weinig energie en te weinig interesse in het proces dat zich voltrekt. Alvorens het knikkebollen begint gebeurt er iets anders. Je houding begint zich te verslappen. Je zit niet meer helemaal recht. Alvorens dat gebeurt zijn er wazige gedachten die je niet goed kunt waarnemen.

Het tegengif voor slaperigheid is energie. Steek meer enthousiasme in de meditatie. Steek iets meer energie in het observeren wat er gebeurt voordat de geest is afgeleid.

Groeten,
Erwin   

50

Wat zijn Boeddhistische normen en waarden?

Boeddhisten observeren vijf morele regels.
 • Ik neem me voor mezelf te onthouden van doden.
 • Ik neem me voor mezelf te onthouden van nemen, wat niet wordt gegeven.
 • Ik neem me voor mezelf te onthouden van seksueel wangedrag.
 • Ik neem mij voor mezelf te onthouden van het spreken van leugens, van lasterende taal, harde woorden en onzinnig gepraat.
 • Ik neem mij voor mezelf te onthouden van alcohol en andere drugs.
.

Deze vijf morele regels, tezamen met het idee van liefdadigheid, vormen de basis voor normen en waarden.  Gedrag dat leidt tot het uitdoven van haat en begeerte wordt aangemoedigd, terwijl gedrag dat leidt tot meer verlangens en afkeer wordt ontmoedigd.

Pagina's: [1] 2 3 4