Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - MaartenD

Pagina's: [1] 2 3
1
Dat is een aardige gedachte. Mijn interpretatie is dat dukkha ook niet werkelijk bestaat als ding maar een ervaringsfeit is. Het is de bezoedelde geest die dus als het ware dukkha schept omdat die nu eenmaal niet anders kan vanwege het onbegrip over de andere twee kenmerken.

3
Het gewone leven / Re: Onjuist spreken
« Gepost op: 28-11-2018 16:14 »
Juist spreken kennen we uit het Achtvoudige Pad. Het wordt kernachtig door de Meester zelf besproken in de vaca sutta, het Welgesproken Woord, AN5.198.

Even snel vertaald uit het Engels:

"Monniken, een uitspraak voorzien van vijf eigenschappen is welgesproken, niet verkeerd gesproken. Hij is onberispelijk en niet bekritiseerd door de wijzen. (door zij die inzicht hebben)

Welke vijf?

Hij is uitgesproken op het juiste moment/als de tijd rijp is,
hij is waarachtig gesproken,
hij is gesproken met toegenegenheid, met zachtheid,
hij is gesproken in verband met het doel van de Verlossing,
hij is gesproken met een geest vervuld van liefdevolle vriendelijkheid.

Door deze factoren is een uitspraak welgesproken, niet verkeerd gesproken, onberispelijk en niet bekritiseerd door de wijzen."

Een alternatieve vertaling maakt er van "waardig voor de wijzen". Ook goed, dat maakt in de praktijk niet uit.

Hoge eisen, inderdaad. Gelukkig kunnen we er naartoe groeien. Ik denk persoonlijk dat we er goed aan doen om opmerkzaam te zijn op wat er gebeurt, ook bij oude bekendes die misschien een oud 'programma' laten draaien in ons. Er is een retraitecentrum met overal bordjes aan de muur: "Ben je gewaar?"

Hopelijk helpt dit een beetje.

Met warme groet,

Maarten

4
Algemeen / Re: walging
« Gepost op: 27-11-2018 08:13 »
Het nobele negenvoudige pad, nu met 'juiste walging'!

Het klinkt goed. Nou ja, persoonlijk spreek ik liever van meewarigheid maar dat is maar net de emotionele kleur die je eraan geeft.

Goed gezegd, Siebe! Dat stemmetje hebben bijna alle mensen. Ergens snappen we het eigenlijk toch al. We hoeven er alleen maar naar te luisteren.

Dank!

Met warme groet,

Maarten

5
Over dit forum / Re: plaatjes/gifjes plaatsen
« Gepost op: 27-11-2018 08:11 »
Persoonlijk gebruik ik imgur voor plaatjes, als het een keer nodig is. Je kunt een link laten genereren zonder in te loggen. Zolang het je niet echt uitmaakt hoe lang zo'n plaatje blijft staan, lijkt me dit een simpele manier.

Aangaande het verdienmodel van tinypic c.s... je waardeert de volkomen gratis service waarbij iemand betaalt om een server neer te zetten en voor de stroom en voor het internet en alle techniek die erbij hoort zodat jij met enorm gemak een plaatje kun tonen op het forum maar reageert verbaasd en zelfs met walging als de beheerder een andere manier heeft gevonden om er wat aan over te houden.

Met warme groet,

Maarten

6
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 27-11-2018 08:06 »
Zoals Sybe het uitdrukt lijkt het me inderdaad beter te kloppen. anicca is niet hetzelfde als vergankelijk. We hebben hier mogelijk nog steeds last van de platonische idealen rond essentie die nog wel in de Westerse culturen rondwaren. Een goed essay over anicca wil nog wel eens helpen.

Ondanks het CV wat ekayano maggo plaatst - wat ruimhartig indrukwekkender is dan het mijne - weten we nog niet wat atman dan is volgens de upanişads. Totdat deze informatie arriveert houd ik het er persoonlijk op dat Boeddha het woord op een iets andere manier gebruikte dan dat in de culturele achtergrond normaal was, wellicht om het nieuwe aan het idee eruit te laten springen en dat er hoogstwaarschijnlijk geen sprake is van een nieuwe idee maar van een andere kijk op hetzelfde concept. We weten dat de Boeddha met enige regelmaat ideeën in een nieuw daglicht zette. Een voorbeeld is het Advies aan Sigalaka.

Het nut, zogezegd, van het oorspronkelijke bericht is voor mij de herinnering eraan dat de Leer ingebed ligt in een serie aan toen gemeenschappelijke ideeën en voorstellingen. Het is goed dit in gedachten te houden. Het voorkomt dat we arrogant worden over onze religie, het helpt ons dieper begrijpen wat er precies wordt gezegd en we krijgen en passant een les in anicca.

Dat laatste wil ik nog even toelichten. De ware, levende Dhamma is in zekere zin eeuwig omdat ze niets anders is dan een volkomen inzicht in hoe het universum en alles erin werkt, op een zeker niveau. De Dhamma in de zin van de overgeleverde leer is echter gewoon een sankhara en net zo anicca als alle andere zaken. Koenraad Elst doet het voorkomen - althans in het korte stukje dat wij hebben - alsof er één hindoeïstisch begrip is van 'atman'. Dat is ook niet zo. Ook dat begrip ontstaan en geëvolueerd.

Met warme groet,

Maarten

7
Meditatie / Re: leegte en afhankelijk ontstaan
« Gepost op: 22-11-2018 13:44 »
Citaat
Ik snap wat je zegt maar toch zie ik in de sutta's dat contemplatie op bijvoorbeeld het walgelijke aspect van het lichaam of het walgelijke aspect van voedsel wordt aangeprezen. De afkeer of weerzin die hieruit ontstaat, wordt volgens mij niet gezien als iets nadeligs, maar eerder als een nuttige tegenkracht tegen de verliefdheid op, de obsessie, de lust voor het lichaam en voedsel. Dus het is volgens mij niet zo dat afkeer of weerzin sowieso verkeerd is of geen vaardig middel kan zijn.

Siebe benoemt dit terecht. De manier waarop ik dit punt heb begrepen is dat het lichaam niet daadwerkelijk walgelijk IS of in elk geval is dat niet de vraag die de contemplatie beantwoordt. We zijn dan letterlijk aan het doen en in stellingen aan het denken. De monnik die ijdelheid of gehechtheid vertoont jegens het lichaam doet er goed aan de contemplatie te doen inderdaad omdat dit tegengas biedt. Zodra elke gehechtheid aan het lichaam verdwenen is, heeft de contemplatie ook zoveel nut niet meer.  We komen dan in de buurt van hoe Dorje het uitdrukt: het is niet per se het afstand doen van maar het volkomen juist zien van wat is.

We belichten hier denk ik meerdere kanten van dezelfde medaille. Weerzin kan echter ook doorslaan naar iets wat niet goed is: mensen met een laag zelfbeeld jegens hun lichaam kunnen mentaal ziek worden zelfs. Anorexia is hier een voorbeeld van. Daarom moeten we denk ik het zo zien: de weerzin jegens lichamelijke genoegens (ijdelheid is daar vind ik een voorbeeld van!) is niet nadelig maar alleen als instrument. Zodra deze een zelfstandig bestaan krijgt toebedeeld door de geest gaat het niet meer de juiste kant op.

Volgens Siebe zit er kracht in de afkeer van een leven als een prins, van overvloed. Heel juist! Het gaat hier wel om het meewarig worden over een luxe leven vol genoegens, wat direct in de allereerste toespraak wordt benoemd als laag, vulgair, ordinair en onedel is en niet tot welzijn leidend. In één adem erachteraan benoemt de Boeddha echter ook het nastreven van zelfpijniging op die manier. Twee extreme visies: van luxe genieten en afkeer van of haat voor het lichaam zelf. Dorje's vertaling met 'ontgoocheld' wil ik op deze manier steunen. Volgens mij hebben wij drieën het over hetzelfde maar in net andere bewoordingen.

Siebe benoemt ook terecht wat ik zelf ook al dacht te hebben gezegd, namelijk dat maar blijven bevragen niet hetzelfde is als kundige oefening. Voor mij leidt de vraagstelling vrij rechtstreeks naar doorzettingsvermogen te blijven oefenen.

Met warme groet,

Maarten


8
Meditatie / Re: leegte en afhankelijk ontstaan
« Gepost op: 22-11-2018 08:14 »
Siebe,

Bedankt voor de verwijzing naar Vāhanasutta. Kunnen we nog wel spreken van een individuele geest onder die omstandigheden? Dat is precies het punt waar ik op was aangeland. Ik vermoed van niet! Dat wil ook, terugdenkend, zeggen dat dit nu al ook niet zo is.

Voor wat de praktijk betreft, waar Dorje zo terecht op wijst, is dit wel de theravagga. Wij zijn geen senior-bedelmonniken. Onderzoeken van de geest en onthechten van geest - inderdaad beide! - moet doorgaan en het liefst met elkaar in balans. In die zin bedenk ik dat jullie beiden staan voor aspecten van mijn oefening: heel precies uitzoeken hoe het zit is nuttig en heilzaam maar mag niet ten koste gaan van de daadwerkelijke oefening. Zo moeten we niet verloren gaan in onheilzame vragen. Waar ligt de grens? Tja.

Ga er maar an staan....

Met warme groet,

Maarten

9
Meditatie / Re: leegte en afhankelijk ontstaan
« Gepost op: 21-11-2018 16:31 »
Citaat
Citaat van: Sybe op Vandaag om 12:34
Citaat
Wat ik bedoel te zeggen....ik denk niet dat de Pali sutta's onderwijzen dat we eerst een soort allesomvattend antwoord of inzicht moeten krijgen in wie/wat we zijn om te ontwaken of vorderingen te kunnen maken.

Ok, akkoord, maar zoals ik al altijd zeg: "maar het helpt wel".
;)

Prachtig van beiden. Heel leerrijk. Mag ik er een losse gedachten bij zetten? Het komt me nu voor dat de sutta's eerder wijzen naar de situatie waarin een individuele geest zuiver en onbesmet draait als onderdeel van het geheel, zonder daarbij illusies over een afgescheiden zelf te genereren.

Klopt dat een beetje? Me dunkt dat we dan ook niet veel tijd hoeven te besteden aan uitvlassen wat 'zelf' dan zou inhouden.

Met warme groet,

Maarten

10
Controverse en verandering / Re: atman is anatman
« Gepost op: 21-11-2018 12:01 »
Okay, prikkelend stuk van heer Elst.

Ik wil er direct vanuit gaan dat atman subtieler ligt dan dat wij moderne boeddhisten het begrijpen, zo we er al wat van weten.

Ekayana maggo zet hier een interessante terzijde boven waarin het woord 'zelf' en vorige levens in een directe lijn besproken worden door de Boeddha. Ik ga hier nu niet op in want daar zijn al andere topics over en de discussie daar vlot daarbij toch al niet.

Het roept wel direct de vraag op wat de Boeddha hiervan vond/begreep. Mijn indruk van de sutta's ligt wat anders dan in het aangehaalde stuk. De Boeddha maakte de indruk te discussiëren in het taalgebruik van de mensen/groepen met wie hij sprak. Hij gebruikt af en toe duidelijk vaktaal die bewijst dat zijn begrip verder ging dan pop-brahmanisme op het niveau dat je verwacht van iemand die 'ervan gehoofd heeft' of - in moderne termen - het wikipedia-artikel vluchtig heeft doorgenomen.

We komen nu op het moeilijke punt van wat de sutta's exact weergeven. Wat het een precies letterlijk verslag? Hoogstwaarschijnlijk niet. Er is hoe dan ook geredigeerd. Volgens sommigen is het een gecondenseerde versie van veel langere gesprekken. Akkoord, dat kan. Het klinkt zelfs geloofwaardig. Echter, wat ging er verloren bij het condenseren?

Mij viel vanochtend (op de fiets, dan bedenk ik vaak van alles) dat de hele discussie gezien kan worden in het licht van het voortdurende gesprek/debat dat gaande was in het oude India. We moeten blijven bedenken dat de Indische religie in wezen syncretisch en in constant gesprek met zichzelf. De Boeddha gebruikte bestaande woorden vaak net weer anders dan anderen dat deden. Door te spreken van anatman i.p.v. atman (in de Sanskriet-versie) belichtte hij het geheel anders, bracht hij een ander aspect meer naar de voorgrond. Moeten we dit begrijpen als een twistgesprek waarin de een zegt 'atman!' en de ander 'nee, anatman!'? Ik vermoed nu van niet...

Het is natuurlijk waar dat de Boeddha in de sutta's voortdurend discussies wint dan wel anderen overtuigt van zijn manier van kijken. Vrome boeddhisten vinden dit nogal wiedes: hij was een volkomen en zelf verlicht wezen! De seculiere kijk op de zaak is daarmee echter niet minder geldig. We moeten een positie innemen ten opzichte van wat wordt gezegd en wat mogelijk/vermoedelijk verloren is gegaan. Dit stemt, denk ik, ons tot nederigheid. Al te hoog van de toren blazen over onze eigen zuivere leer is niet kundig. Dat wisten we eigenlijk ook al, natuurlijk.

Het is hoe dan ook goed om meer te weten van de historische en (pace, Siebe) culturele achtergrond van ons geloof. Ik verwelkom meer informatie hierover. Alleen het respect voor anderen al vereist dat we iets weten van de bases van andere geloven. Daarbij komt dat boeddhisme niet kan bestaand zonder hindoeïsme (modern uitgedrukt dan) zoals christendom niet kan zonder jodendom.

Persoonlijk heb ik (nog) niet zoveel geduld voor filosofische scherpslijperij over wat 'Zelf' precies inhoudt. Dat is wellicht een gebrek in mijn begrip du moment.

11
Prachtig, Siebe. Prachtig! Het was zeer leerrijk.

De Boeddha won overigens niet absoluut elk debat, tenminste niet met woorden. Zie brahma-nimantanika sutta (MN 49). Hier verricht hij uiteindelijk een wonder om Baka te overtuigen.

Ik vermoed ook dat een inleiding in wat het postmodernisme nou eigenlijk precies zegt heilzaam zou zijn. Zeer zeker wordt daarin niet beweerd dat elke visie maar even juist en goed is, net zoals Jordan Peterson ondanks zijn verdienstelijke academische werk op het gebied van archetypes en 'grote' verhalen in onze culturen nog steeds een zeer scherpe mening heeft over wat wel en niet goed gedrag is. Ik vertel je dit bewust ter verruiming en verrijking, niet als kritiek op je verder mooie stukken.

Door de interactie met de (stroman) leraren heb je in elk geval meer helder gemaakt, althans voor mij, wat de Boeddha nou vertelde over juiste visie. Dit is een belangrijk geluid dat gehoord moet worden. Ernaast ben ervan overtuigd dat de ware Dhamma nooit gelijk kan zijn aan welke geschreven tekst dan ook en dat de soteriologische soetta's daar naartoe leiden, zo goed als het maar kan. De Dhamma is sandiṭṭhiko, hier en nu op juistheid te controleren. Er staat niet dat de Dhamma 'correct' is. Dat wil ook zeggen dat de juistheid van de Dhamma niet echt in debat kan liggen want, zie MN 49, dat lukt niet. De kunst lijkt me, voor ons beiden, om die twee aspecten met elkaar in balans te krijgen en te houden.

Met warme groet,

Maarten

12
Varia / Re: Vragen over karma en wedergeboorte
« Gepost op: 16-11-2018 08:09 »
Sybe schrijft:
Citaat
Jij erkent meen ik ook dat er gedurende ons leven geen Ik is dat al die tijd hetzelfde blijft. Maar waar komt dan dat idee vandaan dat wij dat kind waren dat geboren werd, dat kind dat opgroeide, die puber die voor het eerst seks had etc? We gaan toch  ook in dit leven automatisch uit van een continuiteit, van een lijn, een causale lijn toch? En is die er niet? Is er geen causale relatie tussen ons als kind en ons als volwassene?

Ik erken dat zeker ook. (Haha.. "ik".) Ik heb het vaker uitgedrukt als 'individualiteit, geen identiteit'. We gaan denk ik overigens niet echt automatisch uit van continuïteit want er zijn goede redenen om continuïteit te constateren: we nemen dat direct waar. Causaliteit is een complexe aangelegenheid maar daarover heeft de Leer ook genoeg te zeggen.

Sybe, ik wil je kort persoonlijk toespreken. De reden dat dit soort discussies regelmatig ontstaan en helaas soms fel worden ligt 'm gedeeltelijk in je woordkeus. Ik zie je op dit forum heel actief meedenken en duidelijk je eigen visie geven. Dat is goed. Dat is juist. Echter.. als ik mijn eigen vragen neerzet dan schrijf je over een 'ego-kerstboom' en over mij 'ik denk dat je dichtbij jezelf wil blijven' op een manier die voor iemand die jou niet heel goed kent laatdunkend kan overkomen.

Je bent een bovenstebeste mens en zowel mijn medelijden als mijn bewondering gaan naar je uit. Als dhammabroeder wil ik je echter de gemeende raad geven om even stil te staan bij hoe je woorden mogelijk gaan overkomen. Je kunt namelijk niet voorkomen dat ik (of iemand anders) een term woord als 'ego-kerstboom' persoonlijk opvat. Je brengt dan meer leed in de wereld in plaats van minder en dat is niet kundig.

Wat ik regelmatig meemaak is dat je niet ingaat om de essentie van wat ik heb verteld. Mogelijk komt dat omdat ik me beroerd uitdruk. Dat kan. Echter.. een stuk van meerdere alinea's over het belang van culturele achtergrond compleet met voorbeelden erbij beantwoorden met een korte "zo staat het niet in de sutta's" gaat voorbij aan wat er is gezegd. Het is ook niet vriendelijk. (Ik weet dat ik nu wat chargeer maar ik probeer kort iets duidelijk te maken.)

Aan alles wat ik nu heb gezegd heb ik mezelf ook schuldig gemaakt. Daarvoor bied ik mijn excuses aan. Daarbij, ik was jou en jij was mij in andere levens/andere fases van het leven. Om nu door te gaan met denken wil ik vertellen dat ik vanochtend op de fiets een vaag concept van een groter-ik heb bedacht - of het kwam in me op in elk geval - dat lijkt op het oprekken of verruimen van mijn concept-van-ik tot het omvatten van meerdere wezens. Kijk, het individu Maarten loopt echt wel los rond. Het zou idioot zijn om dat te ontkennen. Hoe het me nu voorkomt echter is een soort enorm Al-Ik waar dit individu, deze nama-rupa, slechts onderdeel van uit maakt. Zou het niet heilzaam zijn om ons toch al illusoire begrip van ik te verruimen op die manier? Het werkt, merk ik, begrip voor anderen in de hand. Er is namelijk geen ander.

Wat vind jij hiervan, Sybe? Komt dit enigszins overeen met wat de sutta's zeggen? Ik ben oprecht benieuwd naar wat jij hiervan maakt met je grotere kennis.

Citaat
Citaat van: Old Bhikkhu op Gisteren om 19:42
Citaat
Sorry, maar voordat dit misschien een nodeloze strijd om het gelijk gaat worden. Ik ga afhaken hier, want ik denk dat ik voldoende heb uitgelegd. Ieder mag een eigen mening of gezichtspunt hebben. Veel wijsheid toegewenst.

Met vriendelijke groet,

[Old Bhikkhu]

altijd hetzelfde liedje...uitdelen, en dan meteen weer wegwezen. dat onder het mom van waar mededogen en wijsheid natuurlijk.

Siebe

Mensen, haenig an. We doen het gewoon nog een keer. Als iemand halsstarrig is dan moet een ander het op een gegeven moment opgeven en aan de andere kant is te vroeg opgeven ook niet aardig. Jullie hebben beiden gelijk en zitten er beiden een beetje naast. Dat komt door oorzaken. We laten het zitten, hoop ik. Kom beiden weer mee doen, alstublieft.

Met warme groet,


Maarten

13
Het laatste citaat:
Around the first century AD, the spread of Buddhism from northern India along the trade routes taken by merchants, monks and travellers accelerated rapidly. To the south, in the Deccan plateau, scores of cave temples were built, with stupas dotting the landscape deep into the Indian subcontinent. To the north and east, Buddhism was transmitted with growing energy by the Sogdian merchants who played a vital role in linking China with the Indus valley. These were men whose own close-knit networks and efficient use of credit left them ideally positioned to dominate long-distance trade.
The key to their commercial success was a dependable chain of stopping points. As more Sogdians became Buddhist, stupas were built alongside their principal routes, as can be seen in the Hunza valley of northern Pakistan: scores of passing Sogdians carved their names into rocks alongside images of the Buddha in hope that their long journeys would be fruitful and safe - poignant reminders of the traveller's need for spiritual comfort when far from home.
It was not just small-scale scratchings tha ttestify to the energetic spread of Buddhism in this period. Kabul was ringed with forty monasteries, including one that a later visitor described with awe. Its beauty was comparable to that of springtime, he wrote. 'The pavement was make of onyx, the walls of pure marble; the door was made from moulded gold, while the floor was solid sliver; stars were prepresented everywhere one looked... in the hallway, there was a golden idol as beautiful as the moon, seated on a magnificent bejewelled throne.'
Soon Buddhist ideas an practices were spreading east through the Pamir mountains and into China. By the start of the fourth century AD, there were sacred Buddhist sites all over Xinjiang province in north-western China - such as the spectacular complex of caves at Qyzyl in the Tarm basin that included halls for worship, places dedicated to meditation and extensive living quarters. Before long, western China was studded with places that were transformed into sacred spaces, at Kashgar, Kucha and Turfan for example. By part of the mainstream in China, robustly competing with traditiona Confucianism, a broad cosmology that was as much about personal ethics as about spiritual beliefs, but which had deep roots going back a millenium. This was helped by aggressive promotion from a new ruling dynasty who, as conquerors originally from the steppes, were outsiders. As with the Kushan before them, the Northern Wei had much to gain by promoting the new at the expese of the old, and championing concepts that underlined their legitimacy. Huge statues of the Buddha were erected at Pincheng and Luoyang, far into the east of the country, together with lavishly endowed monasteries and shrines. There was no mistaking the message: the Northern Wei had triumphed and they had done so because they were part of a divine cycle, not merely brute victors on the battlefield.
Buddhism made sizeable inroads along the principal trading arteries to the west too. Clusters of caves dotted around the Persian Gulf, as well as large numbers of finds around Merv in modoern Turkmenistan, and series of inscriptions deep inside Persia, attest to Buddhism's ability to start competing with local beliefs. The rash of Buddhist loand-words into Parthian also bears witness to the intensification of the exchange of ideas in this period.
The difference, however, was that the deepening of commercial exchange galvanised Persia in another direction as it experienced a renaissance that swept through the economy, politics and culture. As a distinctively Persian identity reasserted itself, Buddhists found themselves being persecuted rather than emulated. The ferocity of the attacks led to the shrines in the Gulf being abandoned, and the stupas that had presumably been set up along the land routes within Persian territory being destroyed.
Religions rose and fell as they spread across Eurasia, fighting eachother for audiences, loyalty and moral authority.

14
Varia / Re: Vragen over karma en wedergeboorte
« Gepost op: 15-11-2018 13:55 »
Een andere manier om te snoeien is van het complexe geheel van de werkelijkheid alleen dat te accepteren wat je direct aankan.

"Er zijn veel teksten en er zijn vertalingen die ik kan lezen. Daar doe ik het mee. Sommige geleerden zeggen zaken over culturele achtergrond en verschillende vormen van taalgebruik maar dat accepteer ik niet en laat het liggen. Van de vele paden die de Boeddha wees erken ik alleen de paden die ik zelf begrijp en wil accepteren. Wandelaars die afwijken van het door mij gedefinieerde boeddhisme beschuldig ik van beperkt zijn en alleen hun ego vieren. Ik bepaal immers wat de Boeddha bedoeld heeft."

Zo denk jij niet, Siebe. Dat weet ik. Je komt echter wel eens zo over.

Met warme groet,


Maarten

15
Het gewone leven / Re: mens zijn
« Gepost op: 15-11-2018 08:24 »
Beste lieve Moesa,

Ik voel mee met je pijn en wil je ontspanning sturen.

Dit forum spreekt over teksten omdat het makkelijk is om over teksten te spreken. De teksten zijn er nu eenmaal en veranderen niet. We kunnen allemaal zoeken op internet en dingen naast elkaar liggen. Probeer nou maar eens effectief via schrift te communiceren over wat je meemaakt tijdens meditatie.

Zelf ben ik een tekstdenker, zoals je hebt kunnen meemaken. Ik vind het inspirerend en trek me op aan wat die teksten ons te zeggen hebben. Tegelijk probeer ik ze in perspectief te zien, iets wat je ook wel hebt kunnen zien hier.

Verder.. goed doen (en goed ontmoeten) lijkt zo simpel! Het is een directe valstrik voor ons allemaal en mij niet minder om onze tanden te gaan breken op hogere leer. In feite heb je niks anders nodig dan een stevig begrip van wat lijden inhoudt, wat de reden ervoor is, dat je er vanaf kunt en hoe je dat aanpakt. De rest, oneerbiedig gezegd, is uitleg.

Wij hebben echter die uitleg zo nodig! Heb medelijden met ons arme mensen die begoocheld zijn en de werkelijkheid niet direct kunnen bevatten. Al die teksten, al die verklaring, al die uitleg.. als we er genoeg van lezen en erover denken dan valt het kwartje misschien.

Ook goed doen kun je verkeerd doen, lees ik in je verhaal. Wat je man zei was een poging om iets te corrigeren wat, achteraf gezien, niet gecorrigeerd had hoeven worden. Maar ja, achteraf. De intentie was om een vriendschap te behouden, om excuus te maken voor een misstap. Dat is positief, toch? Ook inzien dat je zelf wel eens onhandig doet lijkt me heel positief.

Je bent best actief op het forum tegenwoordig. Mooi. Laat ons jouw geluid ook horen en verrijk zo het geheel.

Dank voor je berichtjes.
Met warme groet,


Maarten

16
Varia / Re: Vragen over karma en wedergeboorte
« Gepost op: 15-11-2018 08:16 »
Sybe vraagt:
Citaat
wat wil je toch met die cultuur?

kundalini toont hoe precies dezelfde gebeurtenis voor mensen uit verschillende culturen een heel verschillende betekenis kan hebben. Interessant!

Wat wil ik met cultuur? Ik wil erkennen dat die er is, om te beginnen, nu en toen de tipitaka werd neergepend én toen de oorspronkelijke woorden gesproken werden. Tussen die laatste twee is er al een verschil en tussen nu en toen helemaal.

Het hoort niet in dit topic maar als voorbeeld wil ik de mettā sutta geven, die in Snp 1.8. Hier is duidelijk sprake van latere redactie. De laatste twee verzen vertonen een afwijkend ritme. Hoogstwaarschijnlijk heeft degene die de mondeling overgeleverde tekst uiteindelijk op schrift stelde gemeend extra uitleg te moeten geven.. omdat niet meer begrepen werd wat in de tijd van de Boeddha wel duidelijk was, in elk geval voor de Boeddha zelf.

Ik kan nou zeggen dat de sutta niet zelf aangeeft geredigeerd te zijn dus het is niet zo. Dat zou jammer zijn want dan missen we een dieper begrip van welke discussie de Verheven Leraar nou eigenlijk aan het voeren was. Een appreciatie van de toenmalige cultuur is daarom, naar mijn inzicht, belangrijk.

Op dezelfde manier wil ik graag iets ruimer kijken naar kamma en wedergeboorte dan alleen 'het is echt en de sutta's zeggen het'. Akkoord, best, maar wat gebeurt er dan en hoe gebeurt dat? Willen we wedergeboorte zien in het licht van de ideeën van paṭiccasamuppāda en anattā? Hoe geldig is het om wedergeboorte-van-moment-tot-moment in dit leven te zien? Niet uitsluitend maar gewoon ook, erbij? Wat betekent het te spreken over mijn vorige levens als er geen 'ik, mij of van mij' is en er in alle essentie eigenlijk geen verschil is tussen mij en de ander? karuṇā leert mij medelijden te hebben met ieder ander wezen, onder meer omdat ik in een vorig leven hem/haar was!

Vragen, vragen, vragen. Ik heb er geen vaststaande antwoorden op want wie ben ik om met gezag te spreken? Ik wil enkel de ruimte hebben om die vragen te stellen. Het is om deze reden dat ik middels inzicht in de onderliggende cultuur nog dieper wil doordringen tot wat de teksten me te zeggen hebben. Zie het als een uiting van respect, misschien. voor de tipiṭaka zelf. De platte lezing van de letterlijke tekst is voor mij slechts het begin.

Dat anderen dit aspect niet boeiend vinden en hun eigen pad vinden naar realisatie... geweldig! Ik doe er niks aan af.

Met warme groet,


Maarten

17
Welkom deboeddhist!

Ik zal zeker een kijkje nemen op je site. Zelf ben ik ook bezig - louter voor mezelf - het een en ander online uit te werken.

Hopelijk vind je ook op dit forum het een en ander dat je zelf kan gebruiken.

Met warme groet,


Maarten

18
Theravada Boeddhisme / Re: Sutta van de slang - Urgasutta
« Gepost op: 14-11-2018 12:25 »
Ekayano maggo, mijn excuses! Hoe heb ik dat over het hoofd gezien?

Afijn, complimenten voor jou.

Met warme groet,

Maarten

19
Varia / Re: Vragen over karma en wedergeboorte
« Gepost op: 14-11-2018 08:15 »
Ja, eh.. okay.

20
Theravada Boeddhisme / Re: Sutta van de slang - Urgasutta
« Gepost op: 14-11-2018 08:14 »
Dominique,

Bedankt voor het uitwerken! Dit is zeer leerzaam, voor mij althans. Zelf denk ik regelmatig na over welk woord nou precies past op welke plek. We zitten toch altijd met de verschillende zwemen aan betekenis die een woord met zich meedraagt. Deze kunnen verstorend werken, zelfs als je ogenschijnlijk juist hebt vertaald.

Je kunt iemand 'stupid' noemen in het Engels en je kunt in het Spaans iemand uitmaken voor 'estupido'. Wat verloren gaat in een woordenboek is dat estupido een veel hardere belediging is voor de luisteraar. Engels weet ik zelf dan net weer wat meer van. Als je 'kwaad' moest vertalen, zou je dan kiezen voor mad, angry, upset of furious? Hoe zou je omgaan met het verschil tussen perspicacity en verbosity? Wat als iemand zo'n woord gebruik in een stuk tekst dat verder alleen simpele woorden gebruikt? Kun je nagaan wat er gebeurt met een taal van tweeëneenhalfduizend jaar geleden!

Wat gebeurt er als de vertaler de woorden kent maar niet de ideeën? Catastrofe. Wat gebeurt er als de vertaler de ideeën kent maar niet voldoende weet van de technische achtergrond en oorsprong van de woorden? Rampspoed. Ik heb diep respect voor goede vertalers.

En dan gaan wij er ook nog met een vlooienkam doorheen..  ;) Afijn, werken aan vertalingen - ik ken zelf ook geen Pāḷi - is een mooie manier om intensief bezig te zijn met de teksten.

Met warme groet,


Maarten

21
Varia / Re: Vragen over karma en wedergeboorte
« Gepost op: 13-11-2018 14:55 »
Siebe,

Om te beginnen wil ik zeggen dat je volkomen en compleet gelijk hebt. Ik bestrijd géén van je woorden. Wel ben ik van mening dat mijn interesse in hoe culturen omgaan met de informatie die er is door jou anders wordt opgevat dan door mij bedoeld.

Zoals je weet en zoals ik vaker heb gezegd veroordeel ik geen leerstellingen van het klassieke boeddhisme. Ik kan er hooguit met mijn huidige geest niet bij en ik wil geen voorschot nemen door nu al wel te roepen dat ik het geloof onder het motto 'fake it till you make it'. Ik ben geen Stephen Batchelor.

Het grote gevaar van leunen op het gezag van de suttapitaka is dat je kans loopt te vergeten dat je hoe dan ook zelf interpreteert, hoe zeer ook je je best doet om de meest oorspronkelijke betekenis te achterhalen en dan nog staat die oorspronkelijke betekenis in de achtergrond van een bepaalde specifieke cultuur.

Mijn interesse gaat regelmatig uit naar culturele beïnvloeding die is geweest en die nu nog plaatsvindt. Elke keer dat ik daar iets over zeg, schrijf je een stuk over wat de sutta's zeggen en dat die dat echt letterlijk bedoelen. Dat is wat de teksten volgens jou willen vertellen. We vergeten dan dat er al decennia uitgebreide kennis bestaat over de verschillende groepen waarmee de Boeddha in gesprek was en hun soms behoorlijk typische cultureel bepaalde taalgebruik? Dat kan. Dat mag. Ik zal je geen strobreed in de weg leggen.

Theravada is géén loepzuiver bewaarde honderd procent authentieke leer met exact de letterlijke woorden van de Boeddha precies zoals deze ze heeft uitgesproken. De Tipitaka bevat duidelijke sporen van redactie. Dat maakt het wat mij betreft alleen maar interessanter! Ik zou het alleen af en toe graag willen hebben over culturele aspecten van het geloof.

Met warme groet,

Maarten

22
Theravada Boeddhisme / Re: Sutta van de slang - Urgasutta
« Gepost op: 13-11-2018 10:18 »
Dominique,

Dank voor de vertaling/bijwerking van deze prachtige sutta. Ik ben benieuwd op welke plekken je dan anders vertaalt dan Janssen en De Beert (over wier werk ik niet beschik). Wil je je keuzes eens toelichten?

Vertaling van pāḷi kan inderdaad verschrikkelijk moeilijk zijn. Dat is ongeveer het enige wat ik er wel over weet. :)

Met warme groet,

Maarten

23
Mahayana Boeddhisme / Re: juist gevoeliger na meditatie
« Gepost op: 13-11-2018 08:19 »
Hallo Moesa,

Een koe komt op je af... is dat een verwijzing de natuur meer gewaar te zijn of interpreteer je het als zodanig? Feit is dat het in jouw geest gebeurt.

Met warme groet,

Maarten

24
Varia / Re: Vragen over karma en wedergeboorte
« Gepost op: 13-11-2018 08:15 »
Het is intens interessant, vind ik, om uit te zoeken waar onze voorstellingen van hemel en hel vandaan komen. Door de vele eeuwen heen is vooral de hel in het publieke denken steeds veranderd, aangepast aan wat de cultuur toen en daar blijkbaar nodig had. Het complete klassieke beeld staat in ieder geval niet in de Bijbel. Een uitgebouwde voorstelling van de hemel ook niet. Het vagevuur - nog niet zo lang geleden bij algemene stemmen afgeschaft binnen de Anglicaanse kerk - staat er ook niet in, althans niet direct.

In Thailand heb je een serieus pretpark met weergaves van de boeddhistische hellen. Hoe overeenkomstig de tipitaka ook (of niet, ik zou het niet weten) hier zijn mensen bezig zich een beeld te vormen.

Datzelfde zou men kunnen zeggen over BDE's. Dat mensen een ervaring hebben gehad is zonneklaar. Hoe ze die interpreteren en langs welke culturele lijnen ze die inkleuren is naar mijn mening eigenlijk interessanter.

25
Controverse en verandering / Re: Wereldvrede
« Gepost op: 13-11-2018 08:10 »
Hallo Maitreya,

Welkom.

Met warme groet,

Maarten

26
Algemeen / Re: Boeddhisme
« Gepost op: 12-11-2018 12:15 »
Maartisme.. bekt misschien lekkerder. :)

27
Mahayana Boeddhisme / Re: juist gevoeliger na meditatie
« Gepost op: 12-11-2018 12:15 »
Aha. Je hebt een politieke mening. Dat is best natuurlijk. Die is je van harte gegund. We dwalen nu behoorlijk ver af van het oorspronkelijke topic dus ik zal er hier en nu niet verder op in gaan.

Eén ding: Als we iemand aanraden om van een spoorwegovergang af te gaan omdat de bellen al rinkelen en die niet reageert, roepen we misschien harder. De bomen komen al omlaag! Daar is de trein! Schiet op!! Dat kun je hysterie noemen. Je kunt het ook niet doen.

Met warme groet,

Maarten

28
Algemeen / Re: Boeddhisme
« Gepost op: 12-11-2018 12:09 »
Je hebt wel een voornaam nodig die zich leent voor dit soort grappen. :)

Ik zelf heb het woord ook wel eens gebruikt en ik zie het als de typische manier waarop Siebe-nu de dingen interpreteert. Daar is op zichzelf niks goeds of fouts aan, het is zoals het is. Het is goed om er de beperkingen van te zien en meteen de spiegel te hebben dat je zelf aan Maartenisme (klinkt niet, vind ik) doet.

29
Beste moesa,

Je wrevel is begrijpelijk. Ik vraag me af of die voortkomt uit mijn woorden want ik heb geenszins gepreekt. Ik heb juist geprobeerd de angel uit het debat te halen door over te stappen op de vraag wat 'beter' is en niet op wat wel of niet 'mag'. Die discussie kan zonder meer neutraal gevoerd worden. Ik heb tot nu toe nog geen argumenten op dit forum gezien vóór vlees eten gezien. (Ze zijn er wel, overigens. Bijvoorbeeld: als er niets ander is.)

Natuurlijk is het niet goed om een ander z'n verhaal af te pakken. We kunnen ons eigen verhaal ernaast zetten, als dat welkom is. Dat is compleet juist en goed gezegd.

De goeie ouwe trouwe etiquette kan ons weer tot steun zijn: als je in voren niet hebt gezegd dat je alleen vegetarisch eet dan is het uiterst onbeleefd om aan tafel pas te weigeren. Als een gast echter ruim op tijd opmerkt iets niet te willen eten (om welke reden dan ook) dan is het niet meer dan beleefd om hier rekening mee te houden. Zo houden we rekening met elkaar en ontrieven we de ander zo weinig mogelijk. Eerlijk gezegd lijkt me nu deze dans, want dat is etiquette als je het goed doet, zonder meer onderdeel van het Achtvoudige Pad.

Met warme groet,

Maarten

30
Mahayana Boeddhisme / Re: juist gevoeliger na meditatie
« Gepost op: 12-11-2018 08:02 »
Beste Moesa,

Citaat
Linkse mensen zijn of spiritueel en doen onjuist vriendelijk of ze rollen met hun intellect wat niks met spirituele mensen kan.
 

Voor ik het mogelijk verkeerd begrijp.. verklaar je nader?

Met warme groet,

Maarten

31
In what was tantamount to a revolution in Buddhism around the first century AD, a transformation took place in the way that that faith shaped the daily life of its adherents. In their most basic, traditional form, the teachings of the Buddha were straightforward, advocating finding a path from suffering (Sanskrit: duḥkha) that led to a state of peace (nirvāṇa), by means of folllowing eight 'noble paths'. The route to enlightenment did not involve third parties, nor did it involve the material or physical world in any meaningful way. The journey was one that was spiritual, metaphysical and individual.
This was to change dramatically as new ways of reaching a higher state of consciousness emerged. What had been an intense internal journey, devoid of outside trappings and influences, was now supplement by advice, help and locations designed to make the path to enlightenment and Buddhism itself more compelling. Stupas or shrines ostensibly linked to the Buddha were built, becoming points of pilgrimage, while texts setting out how to behave at such sites made the ideals behind Buddhism more real and more tangible. Bringing flowers or perfume as an offering to a shrine would help achieve salvation, advised the Saddharmapundarike, often known as the Lotus Sutra, that dates to this period. So too would hiring musicians to 'beat drums, blow horns and conches, pan-pies and flutes, play lutes and haprs, gongs, guitars and cymbals': this would enable the devotee to attain 'buddhahood'. These were deliberate efforts to make Buddhism more visible - and audible - and to enable it to compete better in an increasingly noisy religious envirronment.
Another new ideas was that of endowment - specifically endowments granted to new monasteries springing up across the routes fanning out from India into Central Asia. Donating money, jewels and other gifts became common practice, and with it the concept that donors would be 'carried over the oceans of sufferings', as a reward for their generosity. Indeed, the Lotus Sutra and other texts of this period went so far as to list which precious objects were most suitable as gits; pearls, crystal, gold, silver, lapis lazuli, coral, diamonds and emeralds were all considered highly acceptable.
Large-scale irrigation projects in the valleys of what are now Tajikistan and southern Uzbekistan built around the turn of the eras show that this period saw rising affluence and prosperity as well as increasingly vibrant cultural and commercial exchange. With wealthy local elites to turn to, it was not long before monastic centres became hives of activity and home to scholars who busied themselves compiling Buddist texts, copying them and translating them into local languages, thereby making them available for wider and larger audiences. This too was part of the programme to spread the religion by making it more accessible. commerce opened the door for faith to flow through.

32
Welkom terug, moesa. Ik zal niet aan je Engels twijfelen. :)

33
Doen we de flatearthers echt goed als we hun verhalen ondersteunen en beamen? Is dat een kundige handeling? Facilitated communication is, voor zover ik er van gehoord heb, inderdaad flink omstreden. Het is aardig dat mensen geloven en het voelt vast fijn voor ze maar maakt dit het waar?

Ik word hier op het forum wel eens aangezien voor een beperkte materialist. Is het daarom mijn schuld dat kabouters niet bestaan?

34
Siebe,

Natuurlijk kan ik dat. Ik vind de geschreven tekst echter waardevol op zichzelf. Als ik er vervolgens conclusies uit afleid dan kun je er vergif op innemen dat een ander het daar niet me eens is. Die discussie zoek ik niet. Veeleer zou ik het geheel open willen stellen. Wat haalt men hier uit?

Met warme groet,

Maarten

35
p27 e.v., the Road of Faiths
Citaat
It was not only goods that flowed along the arteries that linked the Pacific, Central Asia, India, the Persian Gult and the Mediterranean in antiquity; so did ideas. And among the most powerful ideas were those that concerned the divine. Intellectual and religious exchange had always been animated across this region; now it became more complex and more competitive. Local cults and belief systems came into contact with well-eastablished cosmologies. It made for a rich melting pot where ideas were borrowed, refined and repackaged.
After Alexander the Great's campagins had dragged Greek ideas east, it was not long before ideas flowed in the other direction. Buddhist concepts made rapid headway across Asia, especially after they had been championed by the Emperor Ashoka, who purportedly converted to Buddhism after reflecting on the horrrific cost of the military campaigns that had created a great empire in India in the third centry BC. Inscriptions from this time bear testimony to the many people now following Buddhist principles and practices as far away as Syria and perhaps beyond. The beliefs of a sect known as the Therapeutai that flourished in Alexandria in Egypt for centuries bear unmistakeable similarities to Buddhism, including the use of allegorical scriptures, the devotion to enlightenment through prayer and detachment from the sense of the self in order to find inner calm.
The ambiguities of the source material make it difficult to trace the spread of Buddhism with accuracy. Nevertheless, it is striking tha tthere is an extensive contemporary literature that describes how the religion was carried out of the Indian subcontinent and introduced to new regions. Local rulers had to decide whether to tolerate its appearance, to stmp it out or to adopt and support it. One who did yhe latter was Menander, a Bactrian king in the second century BC, and descendant of one of Alexander the Great's men. According to a text known as the Milind apañhā, the ruler was persuaded to follow a new spiritual path thanks to the intercession of an inspirational monk whose intelligence, compassion and humility stood in contrast to the superficiality of the contemporary world. It was enough, apparently, to convince the ruler to seek enlightenment through Buddhist teachings.
The inellectual and theological spaces of the Silk Roads were crowded, as deities and cults, priests and local rulers jostled with each other. The stakes were high. This was a time when societies were highly receptive to explanaations for everything from the mundane to the supernatural, and when faith offered solutions to a multitude of problems. The struggles between different faiths were highly political. In all these religions - whether they were Indic in origin like Hinduism, Jainism and Buddhism, or those with roots in Persia such as Zoroastrianism and Manichaeism, or those from further west such as Judaism and Christianity, and, in due course, Islam - triumph on the battlefield or at the negotiating table went hand in hand with demonstrating cultural supremacy and divine benediction. The equation was as simple as it was powerful: a society protected and favoured by the right god, or gods, thrived; those promising false iidols and empty promises suffered.
There were strong incentives therefore, for rulers to invest in the right spiritual infrastructure, such as the building of lavish places of worship. This offered a lever over internal control, allowing leaders to form a mutually strengthening relationship with the priesthood who, across all the principal religions, wielded substantial moral authority and political power. This did not mean that rulers were passive, responding to doctrines laid out by an independent class (or in some cases caste). On the contrary, determined rulers could reinforce their authority and dominance by introducting new religious practices.
The Kushan Empire, which stretched from northern India to embrace most of Central Asia in the first centuries AD, offers a case in point. There, the kings patronised Buddhism, but they also forced its evolution. It was important for a ruling dynasy that was not native to the region to created a justification for their pre-eminence. To do so, ideas were blended together from a range of sources to form a lowest common denominator that would appeal to as many as possible. As a result, the Kudhans sponsored the building of temples - devakula, or 'themples of the divine family' - which developed the concept that had already become establish in this region, that rulers linked heaven and earth.
Meander had earlier announced on his coinage that he was not only a temporal ruler but also a saviour - something so significant that it was noted in both Greek (soteros) and Indic script (tratasa) in bilingual legends on his coins. The Kushans went further, establishing a leadership cult that claimed direct relation to the divine, and created distance between ruler and subject. An inscription found at Taxila in the Punjab records this perfectly. This ruler, it states boldly, was 'Great king, king of kings and Son of God'. It was a phrase that has obvious echoes with the Old and the New Testaments - as does the concept of the ruler being a saviour and a gateway into the next life.

36
Mahayana Boeddhisme / Re: juist gevoeliger na meditatie
« Gepost op: 09-11-2018 09:28 »
Mijn indruk is dat Old Bhikkhu de spijker op z'n kop slaat: hoogsensitiviteit in een zeker vorm zal vast wel meespelen. Natuurlijk is het gevaarlijk om als leek diagnoses te gaan stellen en dan nog op afstand maar het lijkt er wel op. Ook de suggestie van Dorje dat de neiging te willen grijpen, onder controle brengen en zo voort ook een soort hechting is.

Wat ik ga proberen is om haar wat basistheorie bij te brengen. Dat lijkt op de een of andere manier vergeten te zijn in haar eigen omgeving. Langzaam aan.

Spreek rustig verder door in dit topic natuurlijk maar ik laat wel weten dat ik niet vaak kan updaten.

Met warme groet,


Maarten

37
Mahayana Boeddhisme / Re: juist gevoeliger na meditatie
« Gepost op: 07-11-2018 08:58 »
Inmiddels heb ik het nagevraagd en het wordt niet beter. Nou is het wel zo dat ze hoe dan ook al gevoelig is voor van alles en nog wat. Het is werkelijk deerniswekkend. Televisie kijken doet ze ook al niet meer omdat het teveel is 's avonds. (Nou is dat geen groot verlies, lijkt me, maar toch.)

Ik heb voorzichtig geprobeerd wat tips te geven - waaronder Borobudur's verhaal - maar ze lijkt nog niet echt open te staan voor nieuwe ideeën. De stress-reactie die optreedt als je maar begint over dit onderwerp is behoorlijk en dat denkt natuurlijk niet makkelijk.

Het lijkt alsof niemand haar ooit heeft duidelijk gemaakt dat meditatie gepaard gaat met mildheid. Ik probeer daar binnenkort weer eens met haar over te spreken.

38
Over dit forum / Re: Interview voor iedereen.
« Gepost op: 07-11-2018 08:25 »
Citaat
1.   Wat betekent het boeddhisme voor u?
Boeddhisme, nu, is de religie die is voortgekomen uit de vijfenveertig jaar prediking van Siddhattha Gotama, beter bekend als de Boeddha. Heel in het kort beschrijft de leer van de Boeddha dat mensen lijden, wat de reden daarvoor is, dat aan alle lijden een einde kan worden gemaakt en hoe je dat aanpakt. Positiever gebracht: het is wel degelijk mogelijk om volkomen en waar geluk te ervaren. Zo doe je dat.
Voor mij persoonlijk betekent het voortdurend oefenen. Er zijn allerlei oefeningen en ze hebben allemaal het doel om de geest te leren zich los te maken van de verhaaltjes die we onszelf vertellen en de werkelijkheid steeds meer helder te gaan zien. Op het moment dat je begrijpt hoe iets werkt, kun je er immers ook begrip voor hebben en er mild over zijn. Je ziet dan dat alles komt door oorzaken en niet meer dan dat.

Citaat
2.   Hoe is het begonnen?
Er is een topic op dit forum waarin mensen zich voorstellen. Daar staat ook van mij het een en ander en van flink wat mensen meer. In mijn geval heb ik leren mediteren op een seculiere (niet-religieuze) manier. Ik raakte geïnteresseerd in de achtergrond en oorsprong ervan. Ik wat online gelezen, heb één of twee boeken gelezen met uitleg en rolde toen bijna als vanzelf de basis-ideeën van het boeddhisme in. Dat sprak mij zeer aan. Dit forum heeft me zeer geholpen mijn ideeën helder te maken.

Citaat
3.   Hoelang bent u al boeddhist?
Ik noem mezelf boeddhist sinds een jaar of anderhalf.

Citaat
4.   Bezoekt u wel eens een tempel?
Nee. Hoewel, op vakantie in Zuid-Korea heb ik meerdere tempels bezocht.

Citaat
5.   Gelooft u in het hiernamaals?
Natuurlijk. Dit is het hiernamaals! Ik bedoel te zeggen dat er geen verschil is met 'de toekomst'. Boeddhisten geloven dat er een eindeloos lijkende serie levens is. Wij zijn daar maar een moment in. Vanuit het verleden bekeken is dit dus het hiernamaals. We komen nu snel op het vlak van wedergeboorte en dat is enorm ingewikkeld om te begrijpen. (Ik snap het zelf nog steeds niet.) Als je geïnteresseerd bent dan is er op dit forum genoeg over te vinden.

Citaat
6.   Heeft u Boeddha beelden thuis?
Ik heb er één. Ik houd wel eens een kleine pūjā of offerceremonie. Ik mediteer soms tegenover het beeld maar vaak ook niet.

Citaat
7.   Doet u elke dag iets aan het Boeddhisme?
Dat hangt ervan af wat je bedoelt. Ik oefen iedere dag (in mindfulness, geduld, verdraagzaamheid, mildheid, mededogen, liefdevolle vriendelijkheid, gelijkmoedigheid enz. enz.) hoewel niet altijd even braaf. Ik mediteer vrijwel elke dag. Ik houd niet voortdurend ceremonies en ik praat bijna nooit met anderen over de Boeddha of het moet op dit forum zijn.

Citaat
8.   Zijn er nog meer mensen in uw omgeving Boeddhistisch?
Twee van mijn collega's zijn boeddhistisch van huis uit. Verder ken ik enkele leden van dit forum.

Citaat
9.   Kan je in het Boeddhisme ook biechten, en om vergeving vragen na een slechte daad?
Je kunt zeker biechten in die zin dat je een ander vertelt over wat je hebt gedaan. Dat is bijzonder goed voor je om te doen. Die ander kan je niet vergeven (of je moet juist die persoon iets hebben aangedaan) en zeker niet namens een god. Overigens is vergeving van een ander erg goed als je het voor elkaar krijgt. Niet alleen voor die ander maar zeker ook voor jou. Je kunt je wel voornemen om het voortaan beter te doen en als je daaraan werkt is dat al heilzaam. De gevolgen van je daden komen echter een keer langs, vroeger of later.

Citaat
10.   Hoe is het om al boeddhist in onze samenleving te leven?
Dat is best fijn maar ik denk vooral omdat we in best fijne landen wonen, in Nederland en in België. Boeddhisten zijn gewoon mensen: we zijn geen haar beter of slechter dan de rest en we hebben allemaal onze eigen karakters en goede en minder goede punten. Je zou kunnen zeggen dat de samenleving niet goed aansluit bij de Leer van de Boeddha maar dat doet de Thaise samenleving (om een voorbeeld te geven) ook lang niet altijd. Het geeft gelegenheden genoeg om te oefenen en mild te zijn.

Citaat
11.   Stamt uw naam van het boeddhisme af?
Maarten? Nee.

Citaat
12.   Bent u Nederlands, zo niet, hoe bent u dan in Nederland terecht gekomen?
Ik weet niet precies waarom je deze vraag stelt maar dit forum is redelijk internationaal: Belgen en Nederlanders. Ik ben zelf Nederlander omdat ik in Nederland geboren ben uit Nederlandse ouders. (Dorje ziet me nu waarschijnlijk voor zich op klompen met een kaasschaaf in de hand..)

Citaat
13.   Hoe ziet een gewone dag van een boeddhist eruit?
Als een gewone dag. Boeddhisme, zeg ik regelmatig, is een training en geen examen. Er is géén set vaste geboden en verboden, behalve voor monniken en nonnen natuurlijk. Voor ons gewone mensen geldt dat we alles mogen maar dat natuurlijk lang niet alles even goed is om te doen. Vervolgens leven we onze levens, elk mens weer verschillend. (Er is een rijtje van vijf regels - de pañca-sīla - maar die neem je vrijwillig op als jij dat wil.)
Zelf vind ik dat meditatie hoort bij een dag en een korte serie recitaties. (Wat jij misschien 'chanting' noemt.) Ik vind dat het goed is om elke dag te proberen 'gewaar' te zijn, niet afgeleid door allerlei verhalen en interpretaties in mijn geest maar bewust levend en handelend nu en hier.

Citaat
14.   Heeft het boeddhisme ook eetgewoontes?
Hoewel veel boeddhisten vegetarisch eten, is dat niet verplicht. Monniken en nonnen doen het vaak wel verplicht. Verplicht of niet, het is een goede vraag om te stellen of niet beter is om te doen. Ik denk zelf ook dat het goed is om 'bewust' te eten, dus niet terwijl je TV kijkt of een boek leest. Dat ligt alleen niet aan het eten maar omdat het hoe dan ook goed is om bewust te leven.

Beste Leora Rodermond,

Ik wens je veel succes met je project. Laat je ons weten wat het geworden is?

Met warme groet,


Maarten

39
Mahayana Boeddhisme / Re: juist gevoeliger na meditatie
« Gepost op: 06-11-2018 10:13 »
Wat attent dat je dat vraagt, ekayano.

Ik zal het eens vragen binnenkort als ik haar zie. Ik vermoed dat er niet veel veranderd is.

40
Dit lijkt me zeer interessant! Aardig wat sutta's zijn beter te begrijpen als je weet in welke culturele en religieuze achtergrond ze zijn ingebed en met wie de Boeddha in gesprek was.

Je schreef in een ander topic dat je beïnvloed bent door bepaalde mahayana-zaken. Een vergelijking tussen de pali en de sanskriet canons lijkt me een mooi vervolgtraject. Heel in het algemeen: het lijkt alsof de sanskriet sutra's wat meer polemisch zijn en soms reageren ze op andere (nieuwe?) levensbeschouwelijke posities.

Ik zal je topic met grote aandacht volgen. Dank voor je noeste arbeid.

Met warme groet,

Maarten

41
Controverse en verandering / Re: offtopic IK
« Gepost op: 05-11-2018 09:53 »
Dat is een mooie wens.

Straks komen we er nog achter dat we daadwerkelijk 'waarlijk' kunnen vliegen pas als we beseffen dat ook onze vleugels leeg zijn.  ;D

42
Controverse en verandering / Re: offtopic IK
« Gepost op: 05-11-2018 08:52 »
Beset Siebe,

Het ongeconditioneerde is zo'n enorm raadsel, daar kan ik met mijn bezoedelde geest niet bij. Let wel, ik sprak hierboven niet ex cathedra maar deed een poging uit te leggen hoe ik het ongeveer begrijp. Neem die nederigheid vooral mee in het begrijpen van mijn tekstjes.

Je schreef zelf:
Citaat
Tegelijkertijd met het besef van waarachtige identiteit die leeg is, onbepaald, open is er een verlangen naar vorm, verlangen naar een rol in de wereld, een gezicht, smoel. We willen iets of iemand voorstellen. Dat botst met elkaar want vorm wordt nooit leegte en leegte wordt nooit vorm.

Ik heb moeite met de idee wat er én een waarachtige identiteit bestaat en dat die leeg is, gelijk aan leeg, in essentie leeg of hoe je het ook in woorden uitdrukt. Dat wil niet zeggen dat ik het afwijs maar dat ik het niet begrijp.

Zeker is wel dat we het ongeconditioneerde niet kunnen vatten voor we helder hebben gekregen wat identiteit nu voorstelt. Wat bedoelen we trouwens als we dat woord gebruiken? Mogelijk - en zelfs waarschijnlijk - hebben jij en ik daar verschillende beelden bij. Identiteit hierboven bedoelde ik in onveranderlijke zin, zoals dat mijn burgerservicenummer niet verandert, zoals de 'ziel' in het klassieke beeld immer dezelfde blijft. Er is ongetwijfeld ieder moment weer een uitstekende kandidaat voor het label 'Maarten' áls je dat toch ergens op wil plakken.

Maar wil je dat wel?

Met warme groet,

laten-we-maar-Maarten-zeggen-omdat-dat-makkelijker-is

43
Dit lijkt me abidhamma.

De Pāḷi Tipiṭaka Search van tipitaka.org geeft de volgende resultaten:

Tīkā (14)
Anya (11)
Tipiṭaka (Mūla) (1)

Met warme groet,

Maarten

44
Beste mensen,

Ik zet dit topic in Controverse en verandering, hoewel de controverse en veranderingen al heel oud zijn. Ik ben onlangs begonnen in de vuistdikke pil van Peter Frankopan, getiteld The Silk Roads - A New History of the World. Het beschrijft (een stuk van) de wereldgeschiedenis met de focus nadrukkelijk op Azië. De auteur is Amerikaan en vermeldt tijdens zijn schooljeugd een aardig eenzijdig beeld van 'de' geschiedenis voorgeschoteld te hebben gekregen. Feitelijk was het allemaal een opmaat voor het glorieuze verschijnen van de VS, de apotheose van alle landen. (Ik chargeer slechts licht.)

Het boeddhisme komt in het begin direct aan bod. Ik plaats hieronder stukken tekst die ik heb overgetypt zonder commentaar. Ik bedoel niks te betogen maar vind het belangrijk dat dit gedeeld wordt. Het kan allicht ons begrip van het vroege boeddhisme verrijken.

Met warme groet,

Maarten


Citaat
p6

The decades that followed Alexander's death saw a gradual and unmistakable programme of Hellenisation, as ideas, themes and symbols from ancient Greece were introduced to the east. The descendants of his generals remembered their Greek roots and actively empasised them, for example on coinage struck in the mints of the major towns that were located in strategically important points along the trade routes or in agriculturally vibrant centres.
Citaat
p7

Indeed, the language penetrated deep into the Indian cubcontinent. Some of the edicts issued by Maurayan ruler Ashoka, the greatest of the early Indian rulers, were made with parallel Greek translations, evidently for the benefit of the local population. The vibrancy of the cultural exchange as Europe and Asia collided are astonishing. Statues of the Buddha started to appear only after the cult of Apollo became established in the Gundhara valley and western India. Buddhists felt threatened by the success of new religious practices and began to create their own visual images. Indeed, there is a correlation not only in the date of the earliest statues of the Buddha, but also in their appearance and design: it seems that was Apollo that provided the template, such was the impact of Greek influences. Hitherto, Buddhists had actively refrained from visual representations; competition now forced them to react, to borrow and to innovate. Stone altars adorned with Greek inscriptions the images of Apollo and exquisite minitature ivories depicting Alexander from what is now southern Tajikistan reveal just how far incluences from the west penetrated.

45
Controverse en verandering / Re: offtopic IK
« Gepost op: 04-11-2018 14:51 »
Citaat Siebe:
Citaat
als identiteit niet bestaat hoe kan het dan dat jij jezelf toch steeds als dezelfde persoon ervaart? je voelt je doorheen vele schommelingen in emoties en gemoedstoestanden toch dezelfde Maarten, toch? Als identiteit niet bestaat, hoe kan dat?

Siebe

Daar heb ik niet onmiddellijk een sluitend antwoord op. Het is zoals ik (gedeeltelijk) het leerstuk annatā kan begrijpen. Dat is wat ik hierboven wilde zeggen. Of ik het compleet begrijp is een heel ander verhaal.

Ik kan wel een poging doen... Je vraagt naar hoe het kan dat 'ik' me toch steeds als dezelfde persoon ervaart. De eerste keer dat dit ooit gebeurde was dit al een waandenkbeeld. (Gebruikelijk is om te spreken van illusies maar ik vind wanen beter passen bij de situatie.) Daarna maakt het ego diezelfde fout keer op keer, niet omdat er steeds iets anders is maar omdat het vast zit in die misvatting. Verder is de verandering van moment tot moment natuurlijk ook maar heel subtiel.

Dit doet een beetje denken gedachtenexperimenten over identiteit. Stel dat je een been laat afzetten (om een hele goede medische reden). Op de operatietafel liggen daarna twee gehelen. Eén lichaam met alles erop en eraan minus één been en een los been zonder iets eraan. Wie is nu 'jij'? De oplossing lijkt te zijn om te kiezen voor de 'dichtstbijzijnde optie' en dat is uiteraard het lichaam-min-been. Dit krijgt nu het etiket 'ik' opgeplakt en we doen vrolijk voort. Dit is overigens niet onterecht. Het is de meest praktische manier van begrijpen. Ik ben persoonlijk wars van louter-filosofische vragen die er alleen zijn voor discussie. Zo is het denk ik wel goed.

Van moment tot moment is er geen continuïteit, de Boeddha spreekt over discrete momenten. Afijn, die momenten zijn onnoemelijk kort en elke keer iets er een nieuw geheel dat keurig lijkt of wat we daarnet ook al 'ik' noemden. Logisch gezien doen we dat nu ook maar.

Bij de Verlichting, zo stel ik me voor, begrijpt de geest niet alleen dat nu er geen vaststaand ik is maar dat dit er nooit is geweest op enig voorgaand moment!

Is het zo een beetje te begrijpen?

Aanvullend op latere berichten: ik denk dat er met én zonder gedachten hoe dan ook geen identiteit is. Dat denken we maar. :) We spreke over een Nico en een Siebe en een Maarten die al hun hele leven dit en dat doen of zus en zo zijn omdat ons taalgebruik stoelt op diezelfde wanen. We hebben gewoon geen geschikte woordenschat voor hoe de werkelijkheid écht in elkaar steekt. En hoe zou dat ook kunnen als vrijwel niemand op enig moment Verlicht is? (Wie is er eigenlijk ooit verlicht geraakt zonder identiteit. Je kunt vrolijk 'niemand' zeggen en gelijk hebben. Tóch zijn er zeker Verlichtingen geweest en dat is beide waar zonder problemen of tegenstellingen.)

Met warme groet,

Maarten

46
Controverse en verandering / Re: offtopic IK
« Gepost op: 02-11-2018 16:32 »
Dat is mooi gesproken.

De manier waarop ik het begrijp is dat individualiteit wel bestaat maar identiteit niet. Althans, voor mij is dat sprekend.

Met warme groet,

Maarten

47
Algemeen / Re: Tinnitus en hyperacusis.
« Gepost op: 02-11-2018 08:14 »
Goed punt, Burubudur.

Dat doet me denken aan een uitspraak die ik eens ergens las over Juiste Spraak (sammā-vaca), wat ik zelf liever als Volkomen Spraak vertaal, trouwens. Volgens mij was het Ajahn Brahm maar het doet er niet zoveel toe wie het zei: er is ook zoiets als Juist Luisteren.

Dat raakte me echt.

Veel geluk ermee, Zumbido.

Met warme groet,

Maarten

48
Algemeen / Re: Tinnitus en hyperacusis.
« Gepost op: 01-11-2018 11:34 »
Zumbido,

Scroll naar boven en bekijk de grijze balk met Index helemaal links. De vijfde optie is 'Mijn berichten'. Daar kun je terecht voor persoonlijke berichten.

Met warme groet,


Maarten

49
Theravada Boeddhisme / precieze tekst karanīya mettā sutta
« Gepost op: 29-10-2018 14:50 »
Beste medeforummers,

Al een tijdje ben ik aan het proberen de mettā sutta uit m'n hoofd te leren. Dat gaat stroef, om eerlijk te zijn. Drie verzen heb ik nu in het hoofd.  :D

Afijn, dan ben je toch bezig met de letterlijke tekst, precies zoals die er staat. Ik loop nu tegen de eerste paar woorden aan.

Jayarava van visiblemantra.org doet het zo:

Karanīyam atthakusalena
yan taṃ santaṃ padaṃ abhisamecca:
Sakko ujū ca sūjū ca
suvaco c'assa mudu anatimānī,

De London Buddhist Vihara zegt:
Karanīya mattha kusalena
yan taṃ santaṃ padaṃ abhisamecca:
Sakko ujū ca sūjū ca
suvaco c'assa mudu anatimānī,

Het gaat me niet om de spaties hier. Maar moet het "Karanīya mattha" zijn of "Karanīyam atthakusalena"?! Die laatste komt meer voor op internet maar de eerste lijkt weer meer op hoe de sutta over het algemeen genoemd wordt.

Afijn, woorden eindigen vaak op de m om een grammaticale reden. Er zal toch wel één juiste versie zijn? Mijn Pāli is zeer slecht. Weet iemand raad?

Met warme groet en alvast bedankt,

Maarten50
Algemeen / Re: Tinnitus en hyperacusis.
« Gepost op: 25-10-2018 13:12 »
Beste Zumbido,

Verschillende mensen met allerlei problemen met wie ik gepraat heb zouden baat hebben bij meditatie. Het lastige daarbij is dat de vaardigheden die je opdoet in een goede meditatiepraxis er eigenlijk al moeten zijn. Het helpt je kennis met tinnitus aureum niet om nu op een matje te gaan zitten.

Helpt 'erover praten'? Tja, misschien niet. Dat hangt inderdaad nogal van je instelling af. Mensen die het zwaar hebben willen zich vaak gehoord voelen. Het is typisch mannelijk om direct tips te gaan geven en dingen te willen fixen. Dat gaat voor veel lijders aan wat dan ook net te snel.

Misschien moet je er vooral zijn voor je kennis. Vriend? Ik vind dat je goed ziet dat je niet teveel 'boeddhisterij' moet aanbieden. Ook die concepten moet je al kennen voordat ze zin hebben voor je. Trouwens, wat heeft iemand die ziek is eraan als ik uitleg wat paticca-samuppāda is?

Je kunt je wel laten informeren door je boeddhistische houding. Die is er een van mededogen en inzicht. Laat die eerste paniek maar zijn. Ook daarover kunnen we mild en open zijn. Die paniek gaat wel voorbij. Eerst dan zal je kennis zich proberen te herpakken en dan kan hij/zij iemand naast zich gebruiken.

Misschien reageert je kennis wel anders dan je denkt of zou hopen.. ook daarover kunnen we mild zijn. Ben er voor die ander. Anderen helpen zonder dat ze daarom hebben gevraagd is razend moeilijk en zelf als ze erom vragen moet je uitkijken wat nou precies bedoeld wordt. Daarbij komt dat de meeste mensen de gebruikelijke tips zelf ook wel kunnen bedenken. Ben er voor je kennis, zou ik zeggen.

Met warme groet,

Maarten

edit: Ik bedoelde te zeggen dat meditatie niet meteen nu helpt. Het kan nog steeds verstandig zijn om eraan te beginnen. GGZ, bijvoorbeeld, biedt gespecialiseerde cursussen aan als onderdeel van sommige behandelingen. De huisarts weet hopelijk meer.

Pagina's: [1] 2 3