Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - MaartenD

Pagina's: [1] 2 3 ... 5
1
Humor en afleiding / Re: Het vliegtuig
« Gepost op: 16-09-2019 08:04 »
Hij is grappig maar ook heel sterk gericht op het lesje aan het eind. Je had dit op elke willekeurige groep kunnen toepassen zonder de mop te hoeven veranderen.

Met warme groet,

Maarten

2
Controverse en verandering / Re: Wie/wat ben Ik?
« Gepost op: 16-09-2019 08:02 »
Even voortmijmeren op wat Buddha Amitabha heeft gezegd. Ik vind de tekstuele discussie interessant maar kan er niet zelf aan bijdragen. Ik heb al wel jarenlang nagedacht over epistemologie en meningvorming.

Er is hier een spanningsveld, naar ik meen. Alleen maar strak kijken naar wat in het natuurkunde-schoolboek staat is niet goed; er is meer te bespreken dan alleen dat. Een harde naturalistische opstelling gaat aan bepaalde zaken voorbij. Zodra we echter onszelf compleet de vrije loop geven dan is elk verzinsel dat mooi of prettig voor ons is meteen 'waar'. (Let op, zegt de Boeddha dan, als je taalt naar wat mooi en prettig voor je is!)

Ik had heel lang geleden een schoolvriend die bloedserieus opperde dat elk elektron in feite een zwart gat was dat naar een ander universum leidde. Tja, bewijs maar eens dat het niet zo is. Hij was ervan overtuigd en snapte mijn halsstarrigheid niet. (Hij weigerde zelf weer te aanvaarden dat onze Maan in feite een zusterplaneet is volgens de gangbare definitie om die reden dat het ding 'Maan' heet.)

Madame Blavatsky op één lijn stellen met de Boeddha lijkt me niet direct terecht (en Amitabha bedoelde dat natuurlijk ook niet). Toch zijn er veel mensen (geweest) die in theosofie, spiritisme en wat al niet hun heil meenden gevonden te hebben.

Mij past dan denk ik een zekere nederigheid tegenover wat ik nu vind en hoe ik het nu zie. We kunnen ook elkaars manieren van de werkelijkheid beschrijven en begrijpen respecteren en, meer dan dat, proberen in te voelen.

Met warme groet,

Maarten

3
Controverse en verandering / Re: Wie/wat ben Ik?
« Gepost op: 13-09-2019 14:42 »
Mag ik een vraag tussendoor stellen?

Citaat
Anguttara Nikaya 3.47 (7)
“Bhikkhu’s, er zijn deze drie kenmerken die het geconditioneerde bepalen. Welke drie? Een ontstaan/opkomen wordt gezien, een verdwijnen wordt gezien, en diens verandering terwijl het aanhoudt/duurt wordt gezien. Dit zijn de drie kenmerken die het geconditioneerde bepalen”.
“Bhikkhu’s, er zijn deze drie kenmerken die het ongeconditioneerde bepalen. Welke drie? Er wordt geen ontstaan/opkomen gezien, geen verdwijnen wordt gezien, en geen verandering terwijl het aanhoudt/duurt wordt gezien. Dit zijn de drie kenmerken die het ongeconditioneerde bepalen”.

Wat mij zo fascineert al flinke tijd is het kenmerk van "diens verandering terwijl het aanhoudt/duurt". Hoe kan dit, vraag ik me dan af. Iets komt op maar is het dan een ding dat voortdurend verandert? Kunnen we eigenlijk wel spreken van één ding of is er elke 'tik' van het universum een nieuw iets? Wat is dan verandering?

Heeft iemand een idee? Moeten we niet het hele concept van een 'ding' opgeven, tenzij natuurlijk in het dagelijkse taalgebruik?

Met warme groet,

Maarten

4
Controverse en verandering / Re: Wat is een westerse boeddhist?
« Gepost op: 13-09-2019 09:13 »
Natuurlijk is studeren goed, nuttig en heilzaam.

Wat mij betreft is het een van de grote vraagstukken, of studeren je helpt op het pad. Ik denk dat sommige concepten je wel enigszins helpen, dingen zoals nadenken over de vergankelijkheid. Maar of het in je opnemen van veel leer echt helpt, dat betwijfel ik.


Hmm, goed punt. Even nuanceren dan. Ik bedoelde niet te zeggen dat studeren te allen tijde goed is en meer en meer studeren altijd heilzaam. Elke boeddhist echter doet er goed aan zich te verdiepen in de Leer, ieder op zijn of haar eigen niveau. Af en toe een keer met aandacht een sutta lezen en er even over nadenken is al heel wat. Binnen de katholieke traditie is de lectio divina bekend, iets wat boeddhisten zo kunnen overnemen denk ik.

Er is een grens aan. Er is ook een grens aan langer per dag mediteren.

Bedankt voor het Thanissaro stuk. Ik ga het zeker lezen.

Met warme groet,

Maarten

5
Controverse en verandering / Re: Wat is een westerse boeddhist?
« Gepost op: 12-09-2019 08:20 »
Natuurlijk is studeren goed, nuttig en heilzaam. Tenminste, voor mij wel en voor Siebe zeker, als ik zijn teksten lees.

Als we even het Westen verlaten en kijken in het Oosten, dan zien we hele volksstammen boeddhisten die niet of nauwelijks studeren en zelfs het mediteren aan de monniken overlaten. Zijn zij 'echte' boeddhisten? En maakt de geografische locatie uit?

Siebe stelt het eigenlijk heel goed: mensen kunnen en mogen aangemoedigd worden zich te verdiepen in de materie en ermee aan het werk te gaan. Puzzelen is heel goed omdat je gedwongen wordt steeds weer te heroverwegen hoe jij dacht dat het ook alweer zat.

Met warme groet,

Maarten

6
Controverse en verandering / Re: Wat is een westerse boeddhist?
« Gepost op: 11-09-2019 07:59 »
Dat is een interessante visie, Bodhiboom, en zeker één die ook genoemd moet worden. Het is waar de verschillende canons duidelijke tekenen van redigering en redactie tonen.

Persoonlijk - en ik herhaal, persoonlijk - stap ik redelijk simpel over deze vragen over de exacte overgeleverde tekst heen. Het is niet anders. Boeddhisme is inderdaad, net als andere religies, voorzien van de nodige niet-direct-ideale aspecten en kent een overlevering die overkomt als iets wat over de tijd heen tot stand gekomen is. Voor het christelijke Nieuwe Testament kun gemakkelijk hetzelfde zeggen.

Wat is nu de essentiële dhamma? Ik ben vergeten waar ik het gelezen heb maar ik werd sterk geraakt door een onderscheid wat gemaakt kan worden tussen de geschreven dhamma - de canon(s) - en de gesproken dhamma - ooit de oorspronkelijke woorden van de Boeddha? of nu de toespraken van de sangha? - en de levende dhamma. Die laatste is de ware dhamma, het directe heldere inzicht. Het is die dhamma waarover de itipiso katha zegt dat ze van binnenuit door de wijzen verwezenlijkt moet worden.

Ik heb er zelf geen enkele moeite mee dat anderen tot de ware dhamma komen middels een andere canon of door de teksten in een andere taal te lezen. Waarom zou ik ook? In die zin is de tekst die is overgeleverd werkelijk ontzettend belangrijk maar uiteindelijk ook wel weer een ding, dat onderhevig is aan veranderlijkheid. Je moet geen toevlucht nemen tot de tipitaka, grof gezegd.

Deze visie schuurt langs visies, zoals door Sybe vaak benoemd, die de nadruk leggen op verkeerde voorstellingen van zaken. Ja, dat is ook belangrijk. De prediking van de Boeddha had echter een doel en als dat doel bereikt wordt, dan wil ik graag mijn particuliere zienswijze neerleggen en gewoon blij zijn voor die anderen.

Met warme groet,

Maarten

7
Algemeen / Re: Euthanasie en wedergeboorte
« Gepost op: 09-09-2019 13:29 »
Zeer juist, Sybe. Al deze kanten horen erbij. Het ene en het ander mag gezegd worden en is belangrijk.

Ik kom op nog een vraag: hoe voer je gesprekken met iemand die het zeer moeilijk heeft? Dat weet ik eigenlijk niet, ik heb er nauwelijks ervaring mee. Wellicht past het ook niet in dit topic en heeft onze topicstarter er geen behoefte aan.

Met warme groet,

Maarten

8
Algemeen / Re: Euthanasie en wedergeboorte
« Gepost op: 08-09-2019 10:11 »
De technische kant van de zaak, de schriftelijke overlevering en hoe die te interpreteren, is één zaak. Daarover kunnen we uitstekend gesprekken voeren. Ujukarin merkt terecht op dat hier al over geschreven is op dit forum.

Ik meen dat er een ander aspect ook belicht moet worden: wat is onze rol als boeddhist als iemand in onze nabijheid met een dergelijke wens leeft? Wat is het juiste als zo'n wens bij ons zelf opkomt? Hoe verhouden we ons tot mensen die werkelijk spijkerharde keuzes (moeten) maken?

Als ik terugkeer naar wat ik als een hele diepe basis beschouw dan komt in me op dat mededogen onze eerste en voornaamste reactie dient te zijn (en dat zeker niet alleen in dit soort gevallen). We kunnen ook inzien dat onze rol niet die van de 'designated adult' is die ervoor moet zorgen dat anderen het juiste doen. Dat gaat zelfs op als we er heel even vanuit gaan dat wij echt altijd weten wat het beste is. (Niemand hier op dit forum denkt zo, meen ik; ik zeg het als voorbeeld van een uiterste.)

Als onze vrienden harde keuzes maken, voor euthanasie in de een of andere vorm of denken over abortus, om nog eens zo'n heet hangijzer te noemen.. dan kunnen wij hen helpen de keuze te maken die voor hen dan juist is door er voor hen te zijn, misschien te helpen de zaak te overdenken. Ik ga er dan vanuit dat onze hulp welkom is. Die moeten we immers niet opdringen. Als ze hun keuze gemaakt hebben dan is het onze rol vanuit ons mededogen om er voor hen te zijn, ongeacht wat hun keuze is geweest. Ook als wij het diepgaand oneens zijn met hun besluit. Wij keren ons niet af van anderen omdat ze ons een oncomfortabel gevoel bezorgen.

Of er wel of niet 'iets' doorgaat en in welke vorm, of een leven 'overgedaan' moet worden, of iets donkere karma oplevert en in welke mate... we kunnen er zeker over praten en de overlevering over onderzoeken. Echter.. een belangrijk punt dat me altijd is bijgebleven hoewel ik de oorsprong geheel vergeten ben is dat niemand, geen mens, gehouden is aan het onmogelijke. Als het echt niet gaat dan gaat het niet. Sommige mensen zijn domweg niet meer met het leven te verenigen.

Hoe gaan wij gaan wij daar mee om? In de directe menselijke omgang hoeven we alleen maar te doen wat van moment tot moment, precies hier, het meest kundig is. Oh hemel, dat is niet makkelijk en ik zal voor geen moment pretenderen dat ik dat kan maar de intentie mag en kan daar zijn. Het motto dient dus te wezen, denk ik: doe wat je kan en wat welkom is en.. laat vervolgens gaan.

Me dunkt trouwens dat hele volksstammen christenen, moslims en geen-gelovigen dit zonder meer kunnen nazeggen.

Met warme groet,

Maarten

P.S.: Ik wil op géén manier de leerkundige discussie verstoren of neerhalen. Ik wilde enkel een ander aspect benadrukken.

9
Algemeen / Re: Verhalen en het boeddhisme
« Gepost op: 06-09-2019 07:59 »
Van goede verhalen wordt wel eens gezegd dat ze waar klinken hoewel ze niet waar zijn gebeurd. In mijn ervaring gaat het dan om een rake beschrijving van hoe mensen zouden hebben gereageerd onder omstandigheden die de auteur/verteller schept.

Ik steun Bodhiboom's 'openingsstelling' dat een verhaal weghaalt van de werkelijkheid niet meteen, niet helemaal althans. Mijn eigen eerste ingeving is dat alles verhaal is. Terry Pratchett zei eens dat de mens geen homo ludens zou moeten heten maar pan narrans, de verhalenvertellende chimpansee. Dit is zeer waar, op de een of andere manier, volgens mijn gevoel. Wij mensen hebben een dwingende narratieve behoefte, oftewel we willen dat alles in een verhaal past. We willen dat er discrete gebeurtenissen zijn met een oorzaak en een gevolg. Althans, onze geesten willen de werkelijkheid op zo'n manier begrijpen.

Een voorbeeld van een strikt-naturalistische manier van kijken is dat dit verhalende compleet wegvalt. Sterker nog, er zijn grote problemen met denken dat de werkelijkheid onze vergelijkingen en formules volgt. Als een steen - bij wijze van voorbeeld - van een modderige helling afrolt dan is dat een zeer complex geheel om te beschrijven voor ons. De steen en de modder en het gras en het water en wat al niet rekenen echter zelf niet echt de mechanica door. Alle kleine deeltjes en energie rekenen zelf niet de quantummechanica of wat dan ook door. Ze zijn. Zelfs die manier van kijken valt dus weg als 'echt waar'.

Terug naar de geest. 1 Korinthe 13:12a Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, in het Engels zo pakken vertaald as see through a glass darkly zou je kunnen opvatten als onze blik op wat de werkelijkheid dan ook is via onze aan verhalen verslingerde geest.

Losse gedachten, geen directe mening hier. Mogelijk kan iemand er iets mee?

Met warme groet,

Maarten

10
Het gewone leven / Re: Loslaten van drijfveren
« Gepost op: 30-08-2019 08:06 »
In reactie op Dorje en Sybe: ik zie niet of nauwelijks verschil tussen jullie manieren van uitdrukken.

De pali suttas leggen ook uit dat verlangens in drie delen of stadia gezien kunnen worden. Het laatste stadium is daadwerkelijk ernaar handelen - een koekje willen en dat ook echt opeten. Het stadium daarvoor is dat van geactiveerd verlangen - de wil een koekje te nemen vlamt op in je geest. (Ik kan getuigen dat dit soort verlangens best heftig kunnen zijn.) Het eerste stadium, daar weer voor, is dat van het latente verlangen. Er liggen patronen besloten in je geest die het simpel, makkelijk en vrijwel automatisch maken dat je reageert met verlangen als je een koekje ziet.

Als Siebe zegt
Citaat
Dus, ook al volg je niet meer het verlangen naar genot, en/of zou dat zichzelf bevrijden terwijl het opkomt,  dat wordt volgens mij binnen de theravada traditie niet gezien als juiste bevrijding.
dan associeer ik dat met een volgeling die weliswaar voortdurend geen koekjes wil maar nog wel in de geest die oude latente neigingen niet compleet ontworteld heeft.

Niks daarvan spreekt Dorje's weergave tegen. Ik vraag me af of andere tradities (die ik niet goed ken) wel accepteren dat er latente verlangens aanwezig blijven in een verlichte.

Dit alles is een manier van spreken over de geest. Verschillende tradities gebruiken soms verschillende indelingen of rijtjes en gebruiken soms andere woorden. Dit wel eens lastig want je mag een andere stroming natuurlijk niet verketteren en zeggen 'alleen wat ik begrijp is waar'. Aan de andere kant, zoals Siebe hier regelmatig opmerkte, is er wel degelijk zoiets als onjuiste visie. (Ik zou 'onvolkomen visie'  zeggen maar dat is haarkloverij in dit geval.)

Met warme groet,

Maarten

11
Controverse en verandering / Re: De verlichting van de Boeddha
« Gepost op: 29-08-2019 07:56 »
Ik denk dat Sybe hier een groot punt aanhaalt:
Citaat
Maar goed, kijk maar eens naar verbeelding als leeg/illusie. Ook dan gaat het met je vechten en eist het zijn rol op

Het brengt me de 108-voudige berouw in herinnering die ik in Zuid-Korea leerde kennen en sindsdien nog wel eens thuis doe. Enkele van de buigingen gaan zo: Ik buig in berouw omdat ik heb gedacht dat alleen wat ik zie waar is. Ik buig in berouw omdat ik heb gedacht dat alleen wat ik hoor waar is. En zo voort.

Zit het loslaten er misschien niet in dat we iets wel of niet leeg noemen maar wel in dat we als het ware 'onszelf' er tussenuit halen? Dit is een nieuw idee voor me en ik druk het misschien niet te handig uit. Echter, termen als leeg en illusie hebben ook een ons nodig als referent. De werkelijkheid is gewoon.

Met uitwendig afkoelende groet,

Maarten

12
Het gewone leven / Re: Loslaten van drijfveren
« Gepost op: 28-08-2019 07:57 »
Beste Bodhiboom,

Dat is een van de wat meer interessante raadsels, en het raakt zijdelings aan wat Dorje en Sybe met elkaar aan het bespreken zijn over verbeelding.

Persoonlijk houd ik me altijd voor dat lijden reëel is. Of het nou gebaseerd is op illusoire veronderstellingen of niet, wezens lijden. De wil om hier iets aan te doen is ondubbelzinnig heilzaam en zal niet verdwijnen bij of na verlichting omdat het zelf geen illusie is.

Ik kom op het verschil taṇhā/chanda, wat ik vaak omschrijf als begeerte tegenover wil. Het woordenboek maakt van chanda ook wel 'desire to act', maar het is denk ik verkeerd om dat als wil in de zin van 'ik wil dat/dit is mijn voorkeur' te zien. Het gaat meer om een helder inzicht dat iets het juiste is om te doen. En dat dan doen.

Alle (ik-gerichte) verlangens voorbij is er altijd nog een werkelijkheid met lijdende wezens erin. Het boeddhisme is natuurlijk juist niet alles maar loslaten en als betekenisloos zien (en niemand die nu actief is hier beweert dat). Wat overblijft is denk ik altijd nog de wil het lijden te lenigen.

Zoiets?

Met eveneens warme groet,

Maarten

13
Controverse en verandering / Re: De verlichting van de Boeddha
« Gepost op: 27-08-2019 07:51 »
Hallo Siebe en ook namens mij welkom!

Ego = verbeeld ik.. ja, dat spreekt me wel aan, geloof ik. Dat past wel.

Voor mij zijn het mooie mannen die me opvallen en die zijn met dit weer in groten getale zonder shirt aanwezig, zeker langs het water. Net als Bodhiboom zegt ben ik er redelijk mindful over; ik probeer het daadwerkelijke vel en de pezen en de bloedvaten en te pezen als het ware te zien. Aan de andere kant brengt Siebe's brengt me nu op de gedachte dat het op zich best is dat er mooie mannen zijn. Waar het om gaat is dat ik blijkbaar denk dat er een ik is die dat wil beleven.

Van wat wel en niet de natuur van de geest is, heb ik geen kaas gegeten.

Met warme groet,

Maarten

14
Het gewone leven / Re: Het gewone leven ging verder
« Gepost op: 23-08-2019 07:42 »
Welkom terug, Lung.

15
Controverse en verandering / Re: Wat is een westerse boeddhist?
« Gepost op: 19-08-2019 16:55 »
De vraag is zeer wat een boeddhist is. Er is een verschil met christendom/islam bijvoorbeeld in die zin dat we eigenlijk alleen monniken en nonnen kennen als beroeps-boeddhisten. Voor de rest.. ben je boeddhist als je in een ceremonie Toevlucht hebt genomen? Of is het genoeg om de Vijf Aandachtsoefeningen aan te nemen? (De panca-sila) Moet het echt in een tempel tegenover zo'n kaal type in een gewaad? Of is het ook echt als je gewoon thuis blijft?

Vragen, vragen.. Wat is dan een westerse boeddhist? Afgezien van de operationele definitie van 'boeddhist in het Westen die niet uit een verre cultuur komt'  - de boreale boeddhist zou je kunnen zeggen  ;D - is er ook nog de Triratna Beweging, vaak wel Western Buddhism genoemd.

Met opwarmende groet,

Maarten

16
Voorstellen / Re: Stel eens de Leegte voor.
« Gepost op: 16-08-2019 12:48 »
Citaat
Citaat
Mag ik een speldenprik uitdelen nu? Het viel me in dat je de hele vraag ook niet kunt stellen. In meditatie zijn kan ook zonder vragen, zonder een stemmetje dat wil weten 'hoe zit het nu?'

Jij mag altijd speldenprikken uitdelen, en wanneer je maar wil, beste Maarten. Alleen begrijp ik de prik niet zo goed. Welke vraag moet er volgens mij dan gesteld worden?

De prik is de hele conversatie over hoe het nou precies zit met Leegte door de vraag ernaar gewoon helemaal niet te stellen. Het zo te laten. Ik realiseerde me dat dit verkeerd kan overkomen - zo van, jullie intellectuele werk is overbodig en nonsens - dus ik noemde het een speldenprik.

Met warme groet,

Maarten

17
Voorstellen / Re: Stel eens de Leegte voor.
« Gepost op: 14-08-2019 14:14 »
Dorje, mooi geschreven.

Mag ik een speldenprik uitdelen nu? Het viel me in dat je de hele vraag ook niet kunt stellen. In meditatie zijn kan ook zonder vragen, zonder een stemmetje dat wil weten 'hoe zit het nu?'

Ook dit is boeddhisme, of kan het zijn in elk geval. De min of meer geoefende mediteerder krijgt van alles voorgeschotelt in de waarneming, soms afschrikwekkend, soms overweldigend mooi, soms vragen, soms een gevoel van eindeloosheid.. Wat het ook is, je kunt gewoon blijven zitten en steeds maar weer terugkeren naar je meditatieobject (meestal de ademhaling) met vriendelijke stelligheid.

Wie ademt er echter? Wat ademt? Dat is niet belangrijk op dat moment. Een kleine tip voor de iets verder gevorderde dan wel: het kan heilzaam zijn om het hele ademende lichaam te beschouwen en niet scherp (meer) te letten op de neus of de buik. Probeer het eens, zou ik zeggen. Binnen vipassana wordt aandacht altijd om te beginnen bij het lichaam gelegd. Pure sensatie is een heilzamere focus dan gedachten of gevoelens, is de gedachte meen ik.

Met warme groet,

Maarten

18
Voorstellen / Re: Stel eens de Leegte voor.
« Gepost op: 13-08-2019 08:16 »
Hallo Leegte,

(Dit is wel erg meta.  ;) )

Hopelijk gaat het beter met verzenden. Tja.. Je allereerste blik op vipassana en anapanasati is niet verkeerd. Een ander onderscheid dat wordt gemaakt is dat tussen wijsheid en aandacht. Beide technieken zijn zeer geschikt om ons 'monkey mind' iets te doen te geven zodat het tenminste even stopt met als een dolle in het rond te springen. Eén van mijn leraren schreef over de beide technieken als twee manieren om een berg te beklimmen. De ene klimmer wil omhoog voor het uitzicht, de andere voor de rust. Toch komen ze beiden aan de top, misschien via verschillende routes overigens, maar dan op de top dan krijgen ze alle twee én uitzicht én rust.

De Boeddha zei over objecten dat ze veranderlijk zijn, niet-stabiel, onvast, dat ze ons lijden brengen en dat ze niet-zelf zijn. (Zie de drie Kenmerken.) Er is heel wat over te zeggen en een precieze uitleg is vrijwel onmogelijk. Echter, ik wijs je er nogmaals op omdat je veel over 'objecten' spreekt. Objecten, in mijn eigen ervaring, kun je ook zien als processen.

Het is ten diepste een waanidee om te denken dat we vaste objecten beschouwen. Alles maar dan ook alles komt op, heeft een ontwikkeling en verdwijnt ook weer. Zelfs dat is een versimpeling, trouwens, omdat het er vanuit gaat dat er een precies moment is dat iets ontstaat. Wij mensen denken verhalend en lijken te willen dat alles een begin heeft zoals een boek een begin heeft.

Als het 'ik' op zichzelf gericht raakt dan zou je dit kunnen beschouwen als observatie van observatie. Ik zie het in elk geval als een procesmatige aangelegenheid, niet als een homunculus die in zichzelf keert. Dat is narratief denken, juist iets waarvan ik los probeer te komen.

Het zijn armzalige pogingen hier en ik bied op voorhand excuus aan als ik te stellend overkom. Er zijn genoeg teksten hier te vinden van mensen die meer begrijpen dan ik.

Met warme groet,

Maarten

19
Voorstellen / Re: Stel eens de Leegte voor.
« Gepost op: 12-08-2019 10:00 »
Beste Leegte,

Het helpt om de standaard meest gebruikte boeddhistische termen wel te kennen als je gemakkelijker wilt communiceren op dit forum. Gelukkig zijn er sites genoeg die inleidingen geven. Dit forum zelf flink wat informatie maar ook heel wat discussie. Lees gewoon wat, zou ik zeggen.

Voor de anderen kan ik niet zo goed spreken maar ik zelf reageer altijd goed op concrete vragen. Wat kan ik precies doen om je te helpen het gat in je kennis of je begrip te helpen opvullen?

Wat meditatie betreft zou ik je willen aanraden wat basisinformatie te zoeken over anapanasati enerzijds en vipassana anderzijds. Er zijn stapels boeddhistische meditaties te noemen maar dit zijn wel zo'n beetje de twee grote noemers. Ga eens kijken wat je daar herkent. Trek je vooral niks aan van lieden die zeggen dat één van de twee de allerbeste is. Dat verschilt per persoon en mijns inziens zijn ze vervlochten met elkaar.

Over Leegte als boeddhistisch begrip zijn hele boekenkasten volgeschreven. Ik begin er niet eens aan dat samen te vatten. Daar zijn anderen voor. Ik zie wel met genoegen dat je een zeker inzicht hebt opgedaan. Geweldig!

Met warme groet,

Maarten

20
Voorstellen / Re: Stel eens de Leegte voor.
« Gepost op: 11-08-2019 17:36 »
Beste Leegte,

Nogmaals welkom. Bodhiboom beschrijft het goed; 'Leegte' met een hoofdletter L is een (technische) term die je vooral in mahayana tegenkomt met een vrij bepaalde uitleg. Theravada zou het anders uitdrukken, met een ander woord. (Vermoedelijk meer vanuit de Drie Karakteristieken (tilakkahana), denk ik... maar dat terzijde.)

De Boeddha toont zich in de teksten (volgens mijn inzicht dan) voornamelijk als een redder. Zijn onderwijs is vooral en bovenal soteriologisch van aard. Dat wil zeggen dat hij mensen (toen en daar) wilde helpen tot begrip te komen met behulp van de cultuur waarin ze al leefden en die ze al in hun gedachten hadden. Mogelijk was die cultuur bij uitstek al geschikt om de laatste stap te maken? Mogelijk ook niet, het doet er niet toe.

Het is ook best lastig. We gebruiken ons (illusie-van-)ik om te kijken naar niet-ik, we gebruiken onze mentale concepten om door te krijgen dat diezelfde concepten ten diepste leeg zijn, en zo voort en zo voort.

Spreken helpt. Het is bekend dat iets leren begrijpen vaak makkelijker gaat als je het als het ware uitlegt. Je ziet vanzelf waar je een keer vastloopt. Dit gaat echter wel om intellectueel begrijpen en niet om nog dieper begrip. Dat komt op uit leven en oefenen en ervaren. We zien dan inderdaad dat elke keer spreken gedrag is dat de illusies erkent.

Leegte, als je het goed vindt om erover te vertellen, wat doe je op het moment aan boeddhistische oefening?

Met warme groet,

Maarten

21
Humor en afleiding / Re: I'm enlightened!
« Gepost op: 11-08-2019 17:24 »
Hallo Leegte en welkom op dit forum.

Je beschrijft prachtig je huidige inzichten omtrent Verlichting. Die zijn helemaal okay. Dit is wat het is. Anderen zouden het vast anders omschrijven en ik zou per losse zin kunnen bespreken hoe ze verschillen van hoe ik het het nu snap. Waarom, echter?

Blijf gewoon ontwikkelen. Je zegt dat mooi; elke keer dat je een stap zet dan is er weer wat anders. Ontwikkeling is en blijft mogelijk; dat lijkt me één van de grondslagen van het boeddhistisch geloof.

Met warme groet,

Maarten

22
Humor en afleiding / Re: BuddhaLand pretpark?!
« Gepost op: 11-08-2019 17:20 »
Oh, geweldig. Een pretpark.

Er kwamen direct allemaal (Westerse) vragen bij me op. Moet je nou voortdurend bezig zijn met eer bewijzen aan de Boeddha en aan bodhisattva's of moet je lachen? En toen liet ik die weer los.

Met warme groet,

Maarten

23
Over dit forum / Re: Een spammer online
« Gepost op: 02-08-2019 07:55 »
Russische privéporno-foto van oude lesbiennes? Spam. Wel toepasselijk voor het topic.

 ;D

24
Meditatie heeft een gunstig effect op onze hersenen en het zou een vak op school moeten zijn. Dat zegt neuroloog Steven Laureys in "Van Gils & gasten" op Eén waar hij zijn nieuwe boek "Het no-nonsense meditatieboek" voorstelt.

Neuroloog Steven Laureys duikt al meer dan 20 jaar op het hoogste niveau in het diepst van ons menselijk brein. Vaak met baanbrekende resultaten. Voor zijn nieuwe boek "Het no-nonsense meditatieboek" onderzocht hij de effecten van meditatie op onze grijze massa. Dat de resultaten er niet om liegen werd duidelijk in een gesprek bij "Van Gils & gasten".

Zie verder op de website van vrt.be.

25
Het gewone leven / Re: Dicht bij de bron
« Gepost op: 31-07-2019 11:03 »
Het is buitengemeen lastig te spreken over 'de Verlichting'. Om te beginnen ken het pali geen lidwoorden, wat een ander of ruimer beeld kan geven. Verder vind ik het gevaarlijk om over nibbana te spreken in termen van een ding of een ruimte.

Afijn, als Siebe hier zou zijn dan zou hij denk ik wijzen op het verschil tussen verlichtingservaringen en 'Verlichting' zoals het eindpunt van het nobele achtvoudige pad. Het is erg gevaarlijk om bijzondere spirituele ervaringen, hoe heerlijk ze ook zijn, aan te zien voor Verlichting. Ik denk dat dat terecht is.

Evenzogoed moeten we niks afdoen van de vorderingen van anderen, in welke traditie dan ook. Ook hiertegen waarschuwde de Boeddha, vrij streng zelfs.

Zijn meditatietechnieken nog van deze tijd... Hmm... mijn eigen gevoel zegt eigenlijk van wel. Wel is het zo dat wij moderne Westerlingen langdurig aan de basis moeten blijven oefenen totdat het een keer vlot. Dit op zich is al waardevol, overigens. We moeten er dan wel bij bedenken dat de Verheven Leraar veelal tot zijn monniken sprak en dat leken ruwweg de weg naar de hemel werd gewezen. In die maatschappij was het zeer ongebruikelijk dat leken iets anders deden dan werken van vroeg tot laat om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Spirituele verdieping was voor de asceten.

Een en ander wil niet zeggen dat een nieuwe meditatiemethode niet nuttig zou kunnen zijn. Leraren uit welke traditie dan ook kunnen we simpelweg waarderen voor wat ze aan wijsheid of inzicht te bieden hebben. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik plotseling iets beter begreep omdat ik het op een heel andere manier hoorde vertellen dan gebruikelijk.

Met warme groet,

Maarten

26
Mahayana Boeddhisme / Re: Maya — de wereld is illusie
« Gepost op: 29-07-2019 15:11 »
In reactie op Dorje's stimulerende woorden... ik heb wel eens beweerd hier dat een ideale boeddhist en een ideale wetenschapper sterk op elkaar lijken.

Wetenschappers leren en weten steeds meer maar ze beseffen als het goed is ook dat ze slechts een model bouwen van (een stukje van) de werkelijkheid. Het is niet zo dat het universum echt de vergelijkingen van de quantumchromodynamica volgt... het blijkt alleen wel dat die vergelijkingen indrukwekkend nauwkeurige voorspellingen leveren van wat we verwachten te meten onder bepaalde omstandigheden. Evenzo kan een boeddhist zonder enig probleem zeggen 'ik ga fietsen'; dit is op een dagelijks niveau als model gewoon correct. Hij of zij beseft echter, hopelijk, dat het universum niet echt zo werkt.

Er mankeert wel iets mogelijk aan deze vergelijking. Volgens de Leer is een volkomen inzicht wel degelijk mogelijk terwijl natuurkundig gezien het modelleren nooit ophoudt. Mijns inziens is dat niet zo'n probleem omdat de boeddhadhamma zich vooral bezig houdt met de houding van de geest tegenover geconditioneerde verschijnselen en niet een verklaring voor alles.

Met warme groet,

Maarten

27
Mahayana Boeddhisme / Re: Maya — de wereld is illusie
« Gepost op: 29-07-2019 08:19 »
Dorje schrijft:
Citaat
Citaat van: MaartenD op 25-07-2019 08:11
Natuurlijk lopen vossen en koeien wel echt rond, de materie zal er heus wel zijn, maar het zijn mensen die zeggen ' dat is een koe' , 'dat is een kalf'. Dat scherpe onderscheid bestaat niet 'echt'.

Ook dat klopt, dat gaat dan over de leegte van onze perceptie, maar ook de fysieke materie op zich lijkt mij hier niet buiten het onderzoek gesloten. Ook deze kan bezien, beschouwd en zorgvuldig onderzocht leeg, zonder inhoud en zonder essentie ontdekt worden. Waardoor de hechting eraan verminderd kan worden.

Wat ons zo solide lijkt, blijkt helemaal niet zo solide te zijn, de quatum-wetenschap bevestigt dit. Alleen lijkt het mij niet zo dat de Boeddha bedoeld heeft dat dit via bewijsvoering en redering tot stand komen van een besef van leegte bevrijdend werkt.

Boeiend. Dit komt overeen met hoe ik er naar kijk maar helaas slechts met moeite kan uitdrukken. Ik vermoed kennis nemen van de (quantum-)wetenschap een vaardige methode van oefening kan zijn. Het ontbreken van platonische lichamen is illustratief en brengt ons misschien dichterbij het doorvoelde begrip dat alle geconditioneerde fenomenen in werkelijkheid conceptueel leeg zijn.

Er is een keer een aflevering van de Rijdende Rechter geweest waarin de uitslag stond of viel met de vraag of een bepaalde rij groen in iemands tuin een rij bomen was of een heg-op-hoge-stam. Dit was zo'n typische Handelingen 9 vers 18-ervaring voor mij; de schellen vielen mij van de ogen! Dit was typisch een situatie waarin mensen zelf in de werkelijkheid kadertjes waren gaan tekenen om vervolgens de doen alsof die kadertjes netjes en helder waren, ook echt een 'ding' waren. Tja, arme rechter die slechts z'n werk doet; er moet een keer een beslissing komen.

Wat me eveneens boeit is een concept van 'universele schoonheid'. Moeten we dit wel buiten de geest willen plaatsen? Ik vermoed van niet. Wellicht kunnen we denken aan de ervaring-van-schoonheid, die door alle mensen (of verreweg de meeste dan toch) gedeeld wordt. Dit wordt dan opgewekt door allerlei verschillende combinaties van stimuli.

Over wetenschap heb ik eerder geprobeerd te schrijven hier.. het ging niet zo goed. :) Ik houd me daarover vooralsnog even op de achtergrond om zo te leren van jullie inzichten.

Met warme groet,

Maarten


28
Mahayana Boeddhisme / Re: Maya — de wereld is illusie
« Gepost op: 25-07-2019 08:11 »
Bodhiboom,

Op geen moment wil ik je tegenspreken. Je hebt volkomen gelijk dat onze huidige kennis van atomen toont dat wat vast lijkt eigenlijk bijna alleen leegte is, en velden. Echter, ik betwijfel of dat is waar de Verheven Leraar op doelde. Wat, immers, brengt ons deze kennis in de zin van inzicht in hoe het allemaal werkt?

Ik voel me sterk bepaald bij wat Dhp 1.1 zegt over alle 'dingen'  die van de geest uitgaan, etc. Als we het over dingen hebben - met een illusoir karakter - dan gaat het niet over materie an sich maar om een mentaal label dat wij hebben geplakt op een stukje werkelijkheid dat we min of meer arbitrait hebben afgebakend in onze geest. Dingen (sankhara) bestaan nergens in de materiële natuur, wij hebben ze zogezegd gemaakt. (Dit komt mooi overeen met wat het Bijbelboek Genesis zegt over de nieuwe mens die alle dieren (geloof ik) een naam mocht geven.)

Natuurlijk lopen vossen en koeien wel echt rond, de materie zal er heus wel zijn, maar het zijn mensen die zeggen ' dat is een koe' , 'dat is een kalf'. Dat scherpe onderscheid bestaat niet 'echt'.

Ik hoop dat mijn woorden iets bijdragen.

Met warme groet,

Maarten

29
Mahayana Boeddhisme / Re: Maya — de wereld is illusie
« Gepost op: 24-07-2019 09:01 »
Beste hete maar niet heetgebakerde Bodhiboom,

Het viel mij al in het begin van mijn boeddhistische avontuur op dat sommigen ontkennen dat er om te beginnen een zelf bestaat en anderen spreken over het ontdekken van je 'ware zelf'. Als theravadin voel ik me wat minder thuis bij dat 'ware zelf', hoewel ik geloof ik begrijp wat mensen er mee bedoelen.

Ik weet zelf niet waar meer gesproken wordt over dit begrip; het wikipedia-artikel dat je noemt geeft zelf een link naar SN 22:95 – Phena Sutta.

Als we het over illusie hebben - of de 'sluier van illusies - dan denk ik dat ik het ongeveer zo kan begrijpen dat an sich van alles en nog wat bestaat; de Boeddha ontkent geloof ik niet het bestaan van materie. Echter, zodra wij mensen 'dingen' gaan definiëren binnen het geheel en kaders trekken, hokjes maken om dan het resultaat een naam te geven, dan is er sprake van illusie. Het kunnen hele handige illusies zijn, natuurlijk. Hoe moet een mens anders z'n dagelijkse leven lijden? Evenwel, het is illusie, geen vaststaand, verankerd, onveranderlijk zelf. Dit is ook hoe ik vers 1 van de dhammapada begrijp. Alle 'dingen' gaan uit van de geest; het geheel was er al.

Klopt dit een beetje met wat Tolle er van maakt en met jouw begrip?

Met warme groet,

Maarten

30
Algemeen / Re: De opsommingen
« Gepost op: 22-07-2019 07:50 »
Schitterend, Ivar. Sadhu, sadhu, sadhu.

Een snelle blik toont mij een site in wording die nu al een mooi overzicht van de meest belangrijke termen geeft. Ik steun de vertaling van tiratana (triratna) als drie juwelen.

Mijn eigen vertaling van sammã als in sammãsamãdhi is eerder 'volkomen' dan 'zuiver'. De term 'juist' lijkt me misleidend omdat je dan snel in de goed/fout-sfeer terecht komt. Ik relateer mijn vertaling aan sammãsambuddho, bijvoorbeeld, dat ook niet 'juist en zelf ontwaakt' betekent maar eerder 'volkomen (en) zelf ontwaakt'. 

Vertalen is lastig. Ik wil niet beweren dat ik het beter weet (met mijn hele kleine beetje kennis) maar bedoel aan te vullen.

À propos, volgens de zoekfunctie noemen jullie Snyder niet. Ik denk dat als je over lijstjes schrijft, dat zijn boek toch in elk geval moet voorkomen: https://dhammawiki.com/index.php/Buddha%27s_Lists

Met warme groet,

Maarten

31
Humor en afleiding / Re: I'm enlightened!
« Gepost op: 18-07-2019 12:48 »
Van verlichte personen verwacht ik dat ze vervuld zijn van mededogen en dus alle wezens willen helpen. De hele mensheid en sommige mensen in het bijzonder. Een verlichte persoon zal daar vervolgens de meest vaardige vorm voor kiezen.

Letten op je uiterlijk kan ego-gericht zijn maar kan ook dienen om een bepaald, vaardig, doel te bereiken. We moeten er maar op vertrouwen dat zij beter weten dan ik als wereldling hoe ze hun doelen bereiken. Een lendendoek zal een bepaald publiek aantrekken en juist anderen weer afstoten, net als een strak pak dat zal doen.

32
Goed antwoord!  ;D

33
Humor en afleiding / Re: I'm enlightened!
« Gepost op: 17-07-2019 15:06 »
Wat een mooi stuk! Ik heb het met plezier gelezen.

Het doet me denken aan een oud Zen-verhaal over monniken in een klooster die een gedicht moeten schrijven. Het beste gedicht wint en de schrijver wordt abt, zoiets.

De beoogde opvolger schreef iets over, ik moet de spiegel poetsen, ik moet mijn geest zuiveren.

De uiteindelijke winnaar schreef over dat er geen spiegel is.

Typisch Zen. (There is no spoon!) De kunst bestaat er denk ik in beide tegelijk te kunnen zien. Welk pad we in de weerbarstige praktijk volgen is een ander verhaal. Ik zelf kies duidelijk voor de zuivering eerst, hoewel ik weet dat ook dit een ego-gericht gedoe kan zijn/worden. Het één sluit het andere echter niet uit.

Met warme groet,

Maarten

34
Wat is een verlichte en wat is een boeddha?

Even afgezien van het feit dat het woord buddha afstamt van 'ontwaken' kunnen we wel zeggen dat een ware boeddha vooral soteriologisch werkt. Hij (of zij, voor wat dat betreft) wil redden, mensen tot waar inzicht brengen. Zij doen dit met behulp van een vaardige methode.

Je zou kunnen stellen dat het in wezen niet uitmaakt hoe zij hun leer uitdrukken, die zou voor iedere cultuur anders in woorden gegoten kunnen worden, zolang deze maar mensen tot inzicht brengt. We hebben tenslotte eerdere boeddha's gehad volgens de traditie. Spraken die ook precies over dezelfde begrippen en met dezelfde woorden? Dan zou een boeddha alleen in India kunnen opstaan. Is dat zo?

We hebben het, ondanks de naam van dit topic, natuurlijk over arahants. Bodhiboom heeft gelijk als hij stelt dat elke arahant/arhat een eigen pad bewandeld heeft en eigen invalshoeken zal kennen op de Leer. Natuurlijk. Me dunkt dat de verlichten - net als wij onontwikkelde wereldlingen - de waarde kunnen zien in de benaderingen van de anderen, zonder daarmee de inzichten geweld aan te doen. Het zijn tenslotte niet 'hun' inzichten.

Met warme groet,

Maarten

35
Algemeen / Re: The power of now
« Gepost op: 15-07-2019 08:11 »
Wat aardig dat je dat zegt, Bodhiboom.. Ik was van het weekend sterk bezig met innerlijke weerstand of eigenlijk met een groeiend besef dat veel van wat ik doe of niet doe voortkomt uit innerlijke weerstand tegen bepaalde gevoelens.

Ik laat het hierbij want ik heb het boek niet gelezen.

Met warme groet,

Maarten

36
Humor en afleiding / monnik doet het helemaal verkeerd
« Gepost op: 12-07-2019 11:40 »

37
Algemeen / Re: Voor internet boeddhisten
« Gepost op: 09-07-2019 07:56 »
Citaat
Citaat
In het prille begin had ik ook bij mijn huidige sangha de nodige spanningen. Een leraar zei me toen 'Idealiter bereik je met alleen Boeddha en Dharma de verlichting maar 99.9999% van de mensen kan dat niet en heeft het contact met anderen nodig. Vandaar ook het 3e juweel. Maar met dat contact sluipen ook allerlei risico's van onvolkomen mensen naar binnen, zoals macht en misbruik van seksualiteit. Live with it ' ;-)

Ook dat natuurlijk, ik denk dat dat soort dingen altijd voorkomen zo gauw als je iemand in een positie van autoriteit over anderen krijgt.

De Boeddha zegt prikkelende dingen over spirituele vriendschap; we kunnen gevoegelijk aannemen dat het belangrijk is. Bodhiboom merkt hier terecht de gevaren op van autoriteit. Echter, in vele tradities wordt gehamerd op het belang van een leraar.

Naar ik me vagelijk herinner zijn er in de sutta's ook eisen te vinden aan een leraar. En heeft een moderne leraar ook de taak om de sfeer/houding/gedrag in de moderne sangha heilzaam en vaardig te houden? Dat is me nogal een klus.

Met warme groet,

Maarten

38
Algemeen / Re: Voor internet boeddhisten
« Gepost op: 07-07-2019 10:29 »
Dit roept de vraag op wat een sangha nu eigenlijk is of wat een sangha idealiter is. Ik ben het er vanzelfsprekend mee eens dat er op een gegeven moment spirituele vriendschap nodig is, liefst een kundige leraar. Echter, de laatste jaren tonen ondubbelzinnig aan dat ook 'IRL' sangha's lang niet altijd functioneren zoals men het zich wel voorstelt. Monniken worden van de meest basale wandaden verdacht (vaak genoeg terecht) en verschillende grote organisaties moeten diep door het stof wegens seksueel wangedrag.

Dit topic begon over internet-boeddhisme en ik wil daar niet van afwijken. Wellicht, echter, is het een vaardige aangelegenheid om te verkennen wat we nou precies missen. Waar heb ik zelf gefaald in kundig handelen, in luisteren? In mijn eerdere sangha in Leiden hadden we de praktijk van het 'delen' volgens Thich Nhat Hanh. Dat was echt een heilzame, mooie praktijk die zeker de oefening verdiepte. Hier op boeddhaforum.nl kan ik me echter niet heugen dat ik die zo simpele techniek heb toegepast. Zo kom ik tot de vraag of het tekort van een internet-omgeving niet gedeeltelijk kan aanzuiveren door gepast en oplettend te oefenen. Precies dezelfde wijzes van handelen zijn het immers die een IRL sangha zo waardevol maken....

Natuurlijk missen we direct persoonlijk contact hier op het net. Als autist heb ik daar een stuk minder dan dan de meesten maar ik snap best dat het een meerwaarde heeft. Daar is echter niks aan te doen.

Met warme groet,

Maarten

39
Prikbord + Agenda + Weblinks / Re: Dag
« Gepost op: 05-07-2019 21:02 »
Siebe,

Mocht je dit nog lezen.. ook ik wens dat het je goed moge gaan. Moge je gelukkig zijn. Of dat nu wel of niet bij dit forum is.

In zoverre als ik heb bijgedragen aan je besluit te vertrekken, vraag ik hiervoor vergeving. In meer uitgebreide zin vraag ik vergeving aan jou - en aan de anderen - voor elke onvaardige daad in daad, woord of gedachte, in het verleden, heden of de toekomst.

Het ware beter als het wél liep. Zelf heb ik een langere pauze genomen zoals iedereen hier wel weet - een pauze die keurig overlapte met een wandelvakantie in Oostenrijk, overigens - en ik bezin me op hoe verder te gaan.

De Pali canon ligt me na aan het hard en ik wil mezelf zelfs redelijk conservatief noemen als het gaat om de omgang met de teksten. Wellicht moet ik me erop richten eens uit de doeken te doen wat er aan filologie, cultuur-historische en tekstkritische gedachten en zo meer over te zeggen valt. Helaas ben ik niet zo'n geweldige kenner. (Ik heb nu een cursusboekje Pali en ik ben bij hoofdstuk 1.)

Het ga je goed!

Met warme groet,

Maarten

40
Beste Ivar,

Dank je wel voor de link. Het filmpje is van jezelf, zo te zien. Geweldig!

Ik zal er zeker binnenkort kennis van nemen.

Met warme groet,

Maarten

41
Filosofie en Metafysica / Re: Wat is een mens?
« Gepost op: 18-06-2019 09:43 »
Ik begin me echt stevig onwelkom te voelen op dit forum.

Ach ja, spreken is zilver...

Het ga u allen goed.

42
Filosofie en Metafysica / Re: Wat is een mens?
« Gepost op: 17-06-2019 14:41 »
Of om het simpel te houden: boeddhisme erkent geen identiteit maar wel individualiteit. Natuurlijk bestaan mensen: ze kunnen ze gewoon zien en horen. Maar dat is niet het hele verhaal....

Op zich is het niet moeilijk te vatten dat er geen vaste, onveranderlijke identiteit kán bestaan. Binnen de boeddhistische kosmologie is uiteindelijk alles met alles verbonden dus als er ook maar iets, hoe klein ook, werkelijk stilstaat dan zou de rest ook stilstaan, bevroren zijn.

Wat je precies bent is niet een vraag die je precies juist in woorden kunt beantwoorden. Als je dat wil, 'wie' wil dat dan?

Met warme groet,

Maarten

43
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 14-06-2019 13:12 »
Citaat
Sorry Maarten zo was het niet bedoeld. Ik bedoelde alleen maar dat als de dood dichtbij komt je misschien wel meer belangstelling krijgt voor de mogelijkheid van weder geboorte. Want wat voor hoop, licht, vertrouwen ligt er in de visie dat alles eindigt bij de dood?

Is het niet juist een belangrijke pijler in de leer van de Boeddha dat onze inspanningen niet verloren gaan?

Ik begrijp ook niet goed waarom mensen zo'n weerstand hebben tegen weder geboorte. Het is toch een fijn idee dat je geliefden en jezelf bijvoorbeeld een nieuw bestaan vinden als deva  in een hemelachtige wereld? En als nu talloze sutta's beschrijven dat de Boeddha ook zag dat dit gebeurt, waarom dat dan niet in vertrouwen aanvaarden?

Je bent vergeven, Siebe. Ook dat is heilzaam, voor ons beiden overigens.

Ik kan jullie gesprek niet volgen door het tempo ervan. Ik kan niet genoeg tijd maken om alles goed door te lezen. Ik houd het daarom bij een korte opmerking of wat.

Mijn visie op dood en wedergeboorte heeft veel te maken met mijn visie over 'zelf'. Aangezien ik toch al de idee van een zelf dat van mij is heb losgelaten (voor een deel dan toch), ben ik veel minder geïnteresseerd in wat er met 'mij' gebeurt later. Ik weet dat er levens zullen zijn hierna - van wie doet voor mij niet ter zake - en die komende levens gun ik het beste en wens ik geluk toe. Alleen dat al is voor mij reden voldoende om me in te spannen voor wat betreft de bhavana en de maatschappij is het algemeen.

Ik voel niet direct weerstand tegen deva's en andere werelden. Ik ben alleen zelf niet in staat om op eerlijke wijze te zeggen dat ik hun letterlijke bestaan zie. Daarom zal ik dat ook niet beweren want dat zou liegen zijn.

Als ik zeg dat het belangrijk is om samsara in dit leven nu en hier te zien dan bedoel ik dat dit een kundige manier is van leven en van de oefening. Als je een stevig dhammakaya hebt dan zal de wijsheid wel komen. Daar heb ik vertrouwen in. Beter nu vooral oefenen dan al meteen puzzelen over deva's en andere werelden. Als anderen die overtuiging wel hebben én goed oefenen, mooi.. ik prijs het en ben er blij om.

De steekhoudende argumenten uit het artikel dat Siebe aanhaalde.. er is inderdaad sprake van behoorlijke redactie op sommige plaatsen in de tipitaka. Me dunkt dat als je zo'n artikel bespreekt dat dit toch ten minste even ter sprake komt. Hetzelfde geldt voor brahmanisering van bepaalde teksten en zelfs de woordenschat van het pali zelf. Je hoeft er niet in geïnteresseerd te zijn maar het kwam wat rauw op me over dat dit artikel even in een rij punten werd weggeserveerd zonder dat enige moeite werd gedaan iets van waarde eruit te halen. Dit riekt voor mij persoonlijk (en waarschijnlijk vanwege mijn persoonlijke verleden) naar hard conservatisme.

Ik wil vervolgen met een opmerking dat de levende dhamma nooit gelijk is aan de gesproken dhamma, noch aan de geschreven dhamma. De levende dhamma is weliswaar welgebracht maar ook hier en nu, tijdloos, onderzoekbaar, naar binnen leidend en te realiseren door de wijzen. Deze is aanwezig als je mindful in- en uitademt en daar geluk in kan vinden. Zo simpel kan het zijn! Wat maal ik dan om of Siebe of ik gelijk heeft over één of ander punt?

Voor ik nu juiste visie vergeet... sammaditthi is mijns inziens juist vertaald als 'volkomen visie'. Deze is alle visies voorbij. Waarom dan studeren en begrijpen? Ik vermoed.. omdat min of meer juiste intellectuele visie bijdraagt aan de oefening.

Ik geeft onmiddellijk toe dat ik wedergeboorte over het leven heen niet begrijp. Dat is mij best. Ik ben blij dat ik constante wedergeboorte in dit leven hier en nu kan zien zodat ik verder kom met oefening. Dat is voorlopig voor mij persoonlijk genoeg.

Met warme groet,

Maarten

44
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 13-06-2019 12:00 »
Citaat
Citaat van: MaartenD op Gisteren om 12:44
Uiteindelijk vermoed ik dat het belangrijk is om vooral wedergeboorte en samsara, onderling afhankelijk verrijzen en de werking van kamma in dit leven nu te zien. Dit brengt een mens verder in de oefening. Wat er na de dood gebeurt vind ik minder belangrijk.

Ik denk dat jouw perceptie zal veranderen als je zelf op de drempel van de dood staat.

Siebe

Sorry maar ik kan dit niet waarderen. Het komt nu op me over alsof ik gewoon niet voldoende niveau/realisatie/diepgang heb om dit hier allemaal te begrijpen.

Ik oefen wel alleen voort.

Het ga u allen goed.

45
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 12-06-2019 12:44 »
Sybe geeft aardige argumenten om de traditionele versie te blijven aanhangen. Helaas komen de op zich steekhoudende argumenten van de auteur niet aan bod. Hij schrijft overtuigend over redactie in meerdere sutta's met duidelijke tekenen van brahmanisering. Dit blijft buiten bovenstaande lijst.

Uiteindelijk vermoed ik dat het belangrijk is om vooral wedergeboorte en samsara, onderling afhankelijk verrijzen en de werking van kamma in dit leven nu te zien. Dit brengt een mens verder in de oefening. Wat er na de dood gebeurt vind ik minder belangrijk. Slechts een wens om de juiste, zuivere leer aan te hangen omdat dit nu eenmaal de juiste, zuivere leer zou zijn, drijft dan nog dit soort discussies voort.

Met warme groet,

Maarten

46
Algemeen / Re: Is Waarheid bevrijdend?
« Gepost op: 07-06-2019 13:40 »
Hallo Dorje,

Hoewel ik je geenszins tegenspreek, wil ik graag opmerken dat het maar net het niveau is waarop je spreekt. Ten diepste, in uiterste zin, heb je zeker gelijk. De belevingswereld van de mensen is echter zo anders.

In het dagelijks taalgebruik is er echt wel sprake van een ik en al die ikken kunnen gevangen zitten in gedachtenpatronen. Waarheid of, misschien liever, Inzicht kan in die zin bevrijdend werken. Laten we mensen niet hun blijdschap om die ervaren bevrijding afnemen.

We kunnen leren zien, stapje voor stapje. Gelukkig maar.

Met warme groet,

Maarten

47
Het gewone leven / Re: Verdriet
« Gepost op: 31-05-2019 12:55 »
Mijn oprechte deelneming, Siebe.

48
Theravada Boeddhisme / Re: sexual misconduct
« Gepost op: 24-05-2019 16:09 »
Hallo Anapanasati,

Mijn respect voor je dapperheid dit te delen met anderen. Je zit er duidelijk zelf mee. Mijn hart gaat naar je uit.

De vraag is wat seksuele overtreding precies is. Als ik kijk naar de derde van de vijf morele praktijken - aandachtsoefeningen bij sommigen - dan ben ik persoonlijk van mening dat kāmesu-micchācāra wat breder is dan 'verkeerd of slecht gedrag met betrekking tot sensualiteit'. Het lijkt een component te hebben van het botvieren van je lusten. De meesten voelen wel wat verkeerd is.

Niet-traditionele niet-standaard seks is niet per definitie verkeerd. Juist de BDSM-mensen, zo laat ik me vertellen, zijn uiterst zorgvuldig als het gaat om wie wat wel en niet wil en wie wat prettig vindt.

Je lusten botvieren en, in de engere zin, seksueel wangedrag betekent al snel dat we anderen dwingen of geweld aan doen maar ook dat we anderen slechts gebruiken voor onze eigen lust. Zelfs als alles geheel vrijwillig gebeurt dan kun je toch met een ander zijn zonder die ander echt als compleet mens te zien en alleen maar aan je gerief willen komen.

Wat zeer zeker niet goed is, is als je verlangens je leven beheersen, als je verslaafd bent of er steeds aan denkt. In dit soort gevallen - ik spreek nu echt in het algemeen en niet tegen jou persoonlijk! - is psychologische hulp waarschijnlijk belangrijker dan boeddhistische rite.

In mijn ervaring kun je groeien in de oefening en zeker in de vijf morele praktijken. Afzien van seksueel wangedrag, deze trainingsregel neem ik aan... voor de ene kan dat zijn stoppen met behoorlijk grof gedrag, voor de ander kan dat fijnzinniger zijn...

Overigens is het in acht nemen van enige morele code erg belangrijk voor het succes van je meditatie. Daar heb je volkomen gelijk in. Ujukarin geeft prachtige tips hieronder. Ik kan nog wel toevoegen dat het handig kan zijn om onrust in je geest te zoeken ergens op je lichaam. Je voelt een emotie bijna altijd wel 'ergens'. Ontspan dan dat stuk van je lichaam. Erken ook vooral dat je verlangens er zijn. Ze zijn er om redenen.

Met warme groet,

Maarten

49
Varia / Re: Fijne Vesak gewenst!
« Gepost op: 21-05-2019 08:07 »
De 108 prostraties doe ik in ongeveer 20 minuten. YouTube is er behulpzaam bij, dan kan ik de intenties volgen: https://www.youtube.com/watch?v=Zacqn6BMx3E

Die 999 rozijnen heb ik zeker geconsumeerd hoewel ik zelf niet op die dag. Kammatisch gezien zijn ze echter zeker wel bij me. Hmm.. dat klinkt best gezellig, nu ik het zo schrijf.

Ujukarin.. sujukarin.. ik kijk uit naar je stuk.

Met warme groet,

Maarten

50
Varia / Re: Fijne Vesak gewenst!
« Gepost op: 20-05-2019 07:38 »
Ik ben thuis gebleven, in m'n boeddhahoekje. Jack luisterde naar de kerkdienst.

Witte kleding als symbool voor leren of oefenen, een offer, meditatie, recitatie en natuurlijk de pancasila. Ik had de dag ervoor de 108 prostraties weer eens gedaan en ik moet zeggen dat ik m'n benen wel voelde tijdens het zitten. Tjonge.

Nu aan het werk. Hoe hebben jullie vesak beleefd?

Met warme groet,

Maarten

Pagina's: [1] 2 3 ... 5