Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Sybe

Pagina's: [1] 2 3 ... 60
1
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: Vandaag om 13:45 »
De levende ervaring is derhalve niet in woorden over te brengen. Uiteraard heb ik groot respect voor de Pali Canon en voor de geschriften van het Mahayana boeddhisme. Maar gefilosofeer over de wedergeboorte in boeddhistisch perspectief blijft een hachelijke onderneming, dat hooguit kan verworden tot een woordenspel, een debat.

Mijns inziens is de Pali overlevering in ieder geval helder. Weder geboorte moet je ook letterlijk opvatten, d.w.z als iets wat na de dood plaatsvindt. Verder, zolang (weder) geboorte plaatsvindt, zullen wezens ook verouderen en weer sterven. Dat is nou eenmaal hoe het in het leven werkt. Er is geen stabiele eeuwig gelukkige bestaansvorm in samsara. Ook deva's verouderen en sterven, al leven ze erg lang vergeleken mensen. Eenmaal geboren als mens, zoals nu,  zul je waarschijnlijk ook verlies meemaken van dierbaren,  pijn en ziekten, verdriet, smart, en gevolgen van rijpend kamma.

En eigenlijk zijn de teksten niet vaag. Ze zeggen eigenlijk...dus er is geen beëindiging aan lijden zolang geboorte blijft plaatsvinden ergens in samsara. Wil je de beëindiging van lijden realiseren dan kan het niet anders of je moet zorgen dat je na de dood niet weer ergens geboren wordt in samsara of dit leven.
 
Dit zal misschien niet veel mensen aanspreken, het klinkt somber, negatief, niet levens-bevestigend, eng, maar eigenlijk bestaat er voor mij geen twijfel meer over dat de Pali sutta's deze boodschap overdragen.

Misschien zoeken we hieruit een uitweg, een ontsnappingsroute. Iets of iemand die ons belooft dat we én geboren kunnen blijven worden na de dood én altijd gelukkig kunnen zijn, zonder lijden. Dat beloven Godsdiensten.

Ik denk zelf dat de Boeddha onderwijst dat dit onrealistisch is, een droom omdat alle bestaansvormen instabiel zijn en niet vrij van lijden, niet altijd gelukkig. Dit komt omdat elke bestaansvorm iets samengestelds is, geen eenheid of ziel of zelf.

Ook een Boeddha en arahant krijgt gewoon te maken met kwalen, ziekten, gebreken, verouderen, pijnen, en zal sterven. Dus de waarheid van de beëindiging van lijden lijkt vooral gericht op het beëindigen van toekomstig-lijden doordat na de dood bij een Boeddha en arahant geen geboorte in samsara meer plaatsvindt.

Je kunt denk ik ook zeggen, het ongeconditioneerde is gerealiseerd maar dat is geen levensvorm meer, geen uniek zelfstandig wezen.

Hoe dan ook, ik denk wel dat weder geboorte een cruciaal aspect is van de leer is en best wel wat debat over mag zijn ook. Niet voor niets wordt denk ik over de kennis van bevrijding zo gesproken: 'geboorte is beëindigd, gedaan is wat gedaan moest worden...'.

Het lijkt me toch dat de geest die door al die teksten waart een geest is die beseft dat elke bestaansvorm instabiel is en niet vrij van lijden. Het is denk ik toch wel een geest sterk bewust van weder geboorte als de oorzaak waarom er maar geen einde komt aan lijden. Een geest die er geen illusie over lijkt te laten bestaan dat er geen bestaansvormen zijn die eeuwig en altijd gelukkig zijn en vrij van lijden.2
Meditatie / Re: Hoe ga je om met buitengewone ervaringen?
« Gepost op: Vandaag om 12:46 »
Zonder iets af te willen doen aan wat Dorje hier boven deelt, ik voelde de behoefte opwellen te zeggen dat dit volgens mij niks met jhana te maken heeft. Ik beweer ook niet dat Dorje dat wel beweert, maar wilde het toch even aangeven.

Dat je door eenpuntige concentratie in hallucinaties terecht komt, is denk ik een ander traject dan dat je via eenpuntige concentratie in jhana terecht komt. Jhana's zijn subtiele vredevolle staten waarin tijdelijk de vijf hindernissen zijn onderdrukt. Je merkt dan op dat moment, terwijl je in die staat verkeert, het ontspannen en verkoelend effect op van de tijdelijke afwezigheid van bezoedelingen. En in deze zin wordt dit ook wel genoemd 'een op directe wijze zichtbaar Nibbana op een voorlopige manier' (AN9.47).

Met name dat je in zo'n ontspannen en vredevolle staat kan zijn, is zelf heel erg onthullend. De kans is ook groot dat je dit nog nooit zo'n diepe ontspanning en afkoeling van de geest hebt meegemaakt in dit leven. Het is niet een gewoon ontspannen en open zijn, zoals je dat kunt zijn na sport, op een terras, tijdens een boswandeling,  maar het is als het ware het wegvallen van belasting in je geest. Je voelt je heel erg ontlast.

Hoe dieper je in dit proces doorgaat hoe sterker dit schijnt te worden. Ik heb zelf nooit meegemaakt dat er hallucinaties ontstaan. In de beschrijvingen van de jhana's in de teksten ben ik dat ook niet tegengekomen.
Ik richt me niet op jhana maar heb ik enige beperkte ervaring mee.

Eigenlijk wordt je door ervaring met jhana bewust hoe belast eigenlijk de gewone dagelijkse geest is. Constant wel belast met iets van afkeer, verlangens, twijfels/onzekerheid, spijt en rusteloosheid etc.
Door jhana ga je ook beter zien dat de afwezigheid van bezoedelingen inderdaad een diep lichamelijk en geestelijk welzijn vertegenwoordigt. Er zit natuurlijk ook het gevaar in dat je gehecht raakt er aan, rupa en arupa raga. Ook dat zijn ketens die dienen te verdwijnen.

Er wordt wel over jhana gesproken als 'een direct zien van Nibbana op een voorlopige manier' (AN9.47) omdat jhana tijdelijk is. Onderdrukte bezoedelingen komen weer terug als die jhana staat eindigt. En dan komt ook de gebruikelijke belasting weer terug.

Alleen bij arhantschap en Boeddhaschap schijnt dit niet meer te gebeuren. Een sterke vrijwel constant aanwezige belasting in de geest is niet alleen die door twijfels, afkeer, en zintuiglijke verlangens, rusteloosheid, spijt, maar ook van de eigenwaan 'Ik ben'. In Udana 2.1 wordt het verdwijnen van deze last door de eigenwaan Ik ben, de ultieme ontlasting of hoogste geluk genoemd.
https://suttacentral.net/ud2.1/en/anandajoti

3
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: Gisteren om 18:21 »
Wanneer de Boeddha spreekt over de waarheid van lijden spreekt hij mijns inziens niet over het menselijk lijden maar hij spreekt over het lijden in alle bestaansrijken. Dat was volgens mij zijn levensvisie, dat was wat hij zag. Hij zag het lijden van dieren, van mensen, van hongerige geesten, van hellewezens, etc.
De eerste edele waarheid gaat niet alleen over de mens.

Hij zag ook grote verschillen. Het lijden in de lagere rijken is veel en veel groter dan in de hemelse werelden. Daarom dat de Boeddha zoveel nadruk legt op stroom-intrede, sotapanna magga/phala, omdat je dan nooit meer geboren wordt in lagere rijken en dus bespaart blijft dat je levend wordt opgegeten door andere dieren, of andere afschuwelijke kwellingen moet meemaken.

Dit bestaan als mens nu is enkel een kraal in een ketting waarin de Boeddha volgens de overlevering geen begin kon ontdekken. Eenmaal geboren als mens krijgen we nou eenmaal te maken met lijden wat bij deze geboorte hoort: verlies, pijn, waarschijnlijk ziekte, verouderen en dood. Zelfs een Boeddha ondergaat dat lijden nog.

 Het is volgens mij niet zo dat een Boeddha alleen een einde wil maken aan het lijden van een mens. Zijn perspectief op lijden is naar mijn mening veel omvattender. Het omvat de situatie waarin alle wezens zitten.
Een Boeddha wil ook dieren bevrijden, deva's, alle wezens, maar kent natuurlijk hun beperkingen.

Als je de Pali overlevering mag geloven realiseren ook wezens in andere staten dan de mens bevrijding.
Je moet dus ook bevrijding niet zien als iets menselijks.

De essentie is voor mij geworden dat de Boeddha de leer nooit bedoelde als psychologie voor de mensheid,
maar die is er wel op die manier mee aan de haal gegaan. Een Boeddha openbaart de totaliteit van het leven. Hij wijst wezens er op dat er een weg omhoog is, via deugden. Een weg omlaag via wandaden. En een weg die bevrijdt, via wijsheid.

De eerste waarheid van lijden gaat dus mijns inziens niet over het lijden van de mens alleen. En ook de andere edele waarheden gaan niet over de mens. Ze gaan ook over de mens.

Ik snap wel, dit is iets dat is nauwelijks te bevatten, en het is ook niet iets waar je meteen van overtuigd bent als je met de Dhamma in aanraking. Maar ik ben er van overtuigd geraakt.

Het is ook niet zo dat paticca samuppada iets menselijks is. Of dat onwetendheid iets menselijks is. Of begeerte iets menselijk is.

Verder kun je je afvragen of het echt zinvol is om een hemel te beloven aan wezens, als die er niet eens is. Immers, als je een hemel belooft richten wezens/mensen zich niet meer op bevrijding van samsara, dus van die hemel, maar juist op geboorte in die hemel. In wezen gaan ze dan dus verkeerde prioriteiten stellen. Het lijkt me dus ook niet waarschijnlijk dat de Boeddha een hemel onderwees als vaardig middel.

De wijsheid die bevrijdt groeit volgens de overlevering juist uit het zien dat alle bestaansvormen, ook hemelen, instabiel zijn en lijden met zich meebrengt en geen ware toevlucht of heil kan bieden. DAT is een heel ander verhaal dan mensen het geluk van een hemel in het vooruitzicht stellen als hoogste doel.

4
Meditatie / Re: Hoe ga je om met buitengewone ervaringen?
« Gepost op: Gisteren om 17:23 »
Hallo allen,

Ik heb nog een vraag over hoe je omgaat met buitengewone ervaringen tijdens het mediteren. De volgende zijn dingen die ik allemaal heb meegemaakt:

- een gevoel van oneindige ruimte in een deel van je hoofd

Kan dat verwijzen naar jhana? Er is een jhana van oneindige ruimte, de eerste van de arupa jhana.
Maar of je dat in een deel van je hoofd ervaart? Ik kan dat niet zeggen.

- het gevoel los te komen van de gevoelens van je lichaam
- het gevoel aangeraakt te worden door een lichtende massa

Ik denk dat de Boeddha-Dhamma op zichzelf niet conflicteert met het bestaan van een zeer machtig, goddelijk, intens liefdevol wezen. Maar het erkent niet dat dit wezen eeuwig is, alwetend en ook niet een schepper. Je noemt het een lichtende massa, dus misschien is het wel heel wat anders, maar wilde dit eens opwerpen.

- een stem horen die je vraagt hoe je poging tot communicatie is verlopen
- een gevoel dat er een massa is bij je voorhoofd die zegt, ik weet alles dat hij niet weet
- verschillende stromingen in delen van je lichaam
- ... vele anderen

Dit soort dingen past niet echt in de beschrijvingen van de jhana’s, en ik heb het geen plaats kunnen geven binnen een duidelijk kader. Sommige dingen zijn wel bemoedigend en een indicatie van vooruitgang, alhoewel je je er natuurlijk niet aan moet gaan hechten, heb ik me laten vertellen. Ik heb er wel eens een monnik over gevraagd, maar kreeg geen antwoord op mijn email, dus dacht dat ik de vraag hier nog eens zou stellen.

Volgens mij sluit boeddhisme zeker niet uit dat als je een bepaalde mate van deugdzaam bezit dat deva's je willen helpen. De teksten geven dat volgens mij ook aan. Ik weet niet of dat iets met die stemmen te maken zou kunnen hebben. Sommige tradities spreken over gidsen of engelen. Contact met andere wezens sluit boeddhisme zeker niet uit en ook niet dat je hulp krijgt.

Siebe


5
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: Gisteren om 12:28 »
Ja, op dit punt van weder geboorte en die rijken van bestaan denk ik ook dat een metaforische en letterlijke uitleg de beste is. Ik heb hier zelf een ontwikkeling in doorgemaakt. Eerst zag ik het ook metaforisch. Later ben ik gaan inzien dat dit:

1. niet aansluit bij de Pali overlevering. Die teksten laten er toch echt geen misverstand over bestaan dat wedergeboorte en de rijken van bestaan (ook) letterlijk genomen moet worden. Ik heb die overlevering hoog, neem die serieus. Dus dit bracht me in verlegenheid. Ook al vond mijn Tibetaanse leraar het geen probleem dat ik het metaforisch bekeek, ik kon hier zelf geen rust en vrede mee vinden, juist omdat het zo botst met de Pali overlevering.

2. Later kreeg ik zelf enkele inkijkjes in een andere wereld en dat moedigde me aan nog meer vertrouwen te ontwikkelen in de Pali sutta's

3. Door het bestuderen van puredhamma-net viel alles op zijn plaats.

Ik ben gaan inzien dat de beste uitleg zowel metaforisch en letterlijk is. Beide. Het is juist het zien van die samenhang dat eigenlijk de leer van de Boeddha vormt.

Het zegt...(in mijn eigen woorden): welke sfeer we in dit leven als mens al overwegend ervaren, waarin we makkelijk en snel terecht komen op basis van onze hoogste persoonlijke intenties en neigingen, dat zal waarschijnlijk ook de sfeer worden waarin we na de dood terecht komen. Zo binnen zo buiten. Ze beneden zo boven. Zo in het klein (in 1 mens) zo in het groot (in samsara, de wereld). Wat zich in een mens afspeelt dat speelt zich ook af op een grotere schaal. Als in een hologram, waar in de delen ook het geheel zit. Dus, de hemel zit in elk wezen maar er is ook een andere hemel. De hel zit in elk wezen maar er is ook een andere hel. Ik denk dat de Boeddha dit heeft gezien.

Mijn leraar in Huy vond het geen probleem dat ik destijds de rijken van bestaan metaforisch begreep. Nu, denk ik hierover zelf anders.

Ik ga niet voor anderen bepalen hoe ze het moeten zien maar ik denk dat het geen kwaad kan als ik mijn ontwikkeling op dit punt deel. Ik ben er zelf ook nogal enthousiast over. Ik ben blij dat ik dit mag zien.
Ik geloof inderdaad dat het de beste uitleg is.

Ik ga verder niet uit de weg dat ik niet achter het moderniseren van de leer sta. Bepaalde ontwikkelingen vind ik kwalijk, zoals de ontwikkeling om weder geboorte en die rijken van bestaan te zien als Aziatisch saus. Ook de ontwikkeling om de Boeddha enkel te zien als een groot strateeg, zonder dat hij feitelijk kennis had van hoe het leven in elkaar steekt, vind ik niet goed.

Siebe

6
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 24-06-2019 14:54 »
Beste Ekayano Maggo en Siebe,

Mijn excuses voor de onduidelijkheid en het te scherpe schrijven.

Het ging niet om een metafoor hier of daar. Het ging er om dat ik het jammer vind dat Maarten zich niet meer welkom voelt hier en dat als verschillende partijen hun ongenoegen hier over geven (of toch over het doorgedram waar Maarten op afgekapt is), niet alleen ik, maar ook door Bodhiboom en Ujukarin, dat Siebe dit alsnog als positief voor zichzelf opvatte ook. Daar werd ik even niet lekker van.

Daar wat helemaal geen sprake van. Ik zei dat ik het leuk en belangrijk vind om over weder geboorte en die rijken van bestaan te spreken, en de visie te delen dat de leer van de Boeddha, volgens mij, op dit punt, het beste begrepen wordt als je weder geboorte en die rijken van bestaan zowel letterlijk als figuurlijk neemt. Het is juist in die samenhang dat de schoonheid van de leer van de Boeddha zich toont.

Dat het mij zou verheugen dat mensen, zoals Maarten, door mij weggaan of niet willen deelnemen, daar is echt totaal niet sprake van.7
Bodhi in de Inleiding van Anguttara Nikaya, blz 34:

"Modernists who propose interpreting these realms as psychological states that we experience in our human existence would have a hard time finding support for their position in the Nikayas. In AN we read again and again, in almost every nipata, of how beings are reborn in hell or in heaven "with the breakup of. the body, after death" (kayassabheda parammarana). The expression is one of the main leitmotifs of the Nikayas, and there are no indications that it is intended metaphorically".

De teksten zijn niet zo dubbel of vaag of voor allerlei uitleg vatbaar op dit punt.

Hoewel het misschien niet echt aansluit bij het wereldbeeld wat we leren, of wat ons aanspreekt, laten we met z'n allen hier in ieder geval eerlijk, open, op een integere manier, vaststellen wat ook Bodhi vaststelt.
Dat is gewoon een stukje eerlijkheid.

Het zal best dat er ook moderne theravada leraren zijn die inmiddels ook alles metaforisch uitleggen, maar het is precies zoals Bodhi hier zegt, er is geen ondersteuning in Pali sutta's om de rijken van bestaan en weder geboorte alleen metaforisch te zien.

Volgens mij is het beide waar.

De rijken zijn staten die je nu als mens kunt ervaren, en ook na de dood in terecht kunt komen, zeg maar. Als je nu als mens al vaak door kwade wil, door vijandige neigingen, door wreedheid etc. in een helse sfeer terecht komt, en dat activeert ook bij de dood, dan wordt het volgend moment bewustzijn (patisandhi citta), het weder geboorte bewustzijn, gevoed door die sterke onheilzame sfeer en groeit in die sfeer. Zo kan denk ik een geboorte als hellewezen plaatsvinden na de dood.

Ik geloof dat de Boeddha het zo ongeveer heeft gezien en onderwezen. Dus weder geboorte en rijken van bestaan zijn denk ik zowel metaforisch als letterlijk bedoeld. Het gaat in essentie om het zien van de samenhang.

Je kunt het ook zo zien: paticca samupadda (PS) verslaat wat in dit leven gebeurt en ook wat er gebeurt over meerdere levens. Volgens Lal wordt dit beschreven in de Abhidhamma.
PS in het huidige leven heet pavutti PS en over meerdere levens heet uppatti PS. 

-The uppatti  PS describes how a “lifestream” or a being makes the sansaric journey via repeated births in the 31 realms.
-The pavutti (or pravurti) PS describes moment-to-moment progression of a “lifestream” or a being. This is discussed at, “Idappaccayatā Paticca Samuppāda“. (zie puredhamma.net)

Dus Paticca Samuppada is zowel in dit leven gaande als over meerdere levens. Als iemand zich hier meer in wil verdiepen zie, bijvoorbeeld, https://puredhamma.net/paticca-samuppada/idappaccayata-paticca-samuppada/

groet,
Siebe
8
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 23-06-2019 17:08 »
Dan is het misschien heilzaam om eens te kijken naar waarom jij je zo gedreven voelt om je woord te verkondigen, waarom jij hier bent op het forum? Het valt mij op dat jij altijd met lange lappen tekst antwoorden plaatst, zelfs als je geen vragen worden gesteld en zelfs als het duidelijk is dat een antwoord onwelkom is.

Ik vind het leuk en belangrijk. Zo werd ik vandaag helemaal blij toen ik zag dat het niet bestaan van een onveranderlijk persoonlijk zelf helemaal niet betekent dat je dus geen persoonlijke herinneringen kunt hebben aan vorige levens. Ik zag in dat dit elkaar niet bijt. Want ook in dit leven is geen vast persoonlijk zelf, maar toch herinneren wij ons terecht ons verleden als ons persoonlijk verleden, want er is wel degelijk een continuiteit in energie en informatie. Dus als we als bejaarde terugzien op ons leven dan is het niet begoocheling om daarop terug te zien als ons leven, als wat wij zelf beleefd hebben, gedaan hebben, gezegd hebben, ook al is er geen vast onveranderlijk persoonlijk zelf in die stroom energie en informatie.

Zoals het in dit leven werkt, werkt het volgens mij ook over talloze levens. Ook die worden herinnerd op een persoonlijke manier, als je eigen levens, net zoals nu als mens.

De metafoor van de kaarsen die elkaar aansteken, als metafoor voor hoe weder geboort werkt, vind ik niet zo elegant, want het zou betekenen dat het volgende leven er al is (twee kaarsen) en alleen maar aangestoken hoeft te worden. Dit lijkt me geen goede metafoor. Het beeld van een bos- of veenbrand is al mooier. Het verspreidt zich maar door en door. Op de ene plaats dooft het en daaraan grenzend laait het weer op door energie overdracht. Zo zeggen de sutta's het ook:

“Mendicants, what you intend or plan, and what you have underlying tendencies for become a support for the continuation of consciousness. When this support exists, consciousness becomes established. When consciousness is established and grows, there is rebirth into a new state of existence in the future. (SN12.38) https://suttacentral.net/sn12.38/en/sujato

Ik lees dit zo (corrigeer me als ik dit fout zie): onze intenties, plannen, onderliggende neigingen in dit leven vertegenwoordigen een bepaalde energie, en kennelijk verdwijnt die niet meteen na de dood, maar wordt een basis en ondersteuning voor het continueren van bewustzijn. Wanneer dat weer groeit, afhankelijk van de sankhara's op dat moment, vindt er weer geboorte plaats in een bepaalde staat van samsara.
Dus als op het moment van de dood er sankhara's waren in de vorm van hele sterke hebzucht, dan groeit dat bewustzijn als een preta-bewustzijn en worden we als preta geboren. Het is de energie die in de wil zit (in de vorm van intenties, plannen maar ook onderliggende neigingen) die zorgt dat er dus een basis is voor het opnieuw verschijnen van een moment bewustzijn, ook na de dood.

Verder, mijn fanatieke tendensen, de felle tendensen, het gaat al veel beter dan vroeger vind ik. Ik zie het als een gebrek, geen kwaliteit. Ik werk er elke dag aan.

Siebe


9
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 23-06-2019 13:45 »
Een hele interessante bijdrage aan de discussie, Buddha Amitabha. Maar alhoewel het wel laat zien hoe concepten van de wedergeboorte en niet-zelf aan mekaar gerelateerd zijn, is het nog steeds een vrij abstracte serie gedachten hierover. Voor de Boeddha waren deze ideeen niet essentieel om de verlichting te bereiken, hij kwam ermee naar voren naargelang vragen van zijn discipelen nadat hij al verlicht was.

Was voor de Boeddha het geloof in weder geboorte echt niet essentieel om verlichting te bereiken?
Siebe

10
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 23-06-2019 13:13 »
Mooi gesproken Boeddha Amithaba. Het is alleen wel belangrijk, vind ik, te erkennen dat de Boeddha causale continuïteit erkent in dit leven, en van leven op leven.

Het volgende schoot me te binnen. Je kunt herinneringen aan vorige levens, volgens mij, heel goed vergelijken met herinneringen in dit leven als mens. Er is geen onveranderlijk persoonlijk zelf in dit leven als mens, en toch herinner je je wat je gisteren beleefde, of als puber, of als kind, als jouw-herinneringen, als wat jij hebt meegemaakt. Jouw vorige levens als het ware.  Je bent nu niet meer die baby, dat kind, die puber, die 30 jarige. Toch, je herinnert dat als jezelf, als je eigen ervaringen, als iets wat jezelf hebt meegemaakt.

Het zou ook heel ongezond zijn, ziekelijk, als dit niet zo was. Het is niet wenselijk schizofreen te worden.
Niemand zal accepteren, volgens mij ook een Boeddha niet, dat iemand beweert dat ie die moord gisteren niet heeft gepleegd, omdat ie immers nu heel iemand anders is dan gisteren. Dat zou schizofreen zijn, waanzin, gestoord. Zo moet anatta niet begrepen worden.

Dus, hoewel er geen vast en onveranderlijk persoonlijk zelf is, ook niet in dit leven nu als mens, er is wel een  causaal veroorzaakte continuiteit van ervaringen. Hierdoor is het ook mogelijk dat je op een persoonlijke wijze herinneringen hebt aan dingen die in je eigen verleden zijn gebeurt. Hierdoor kun je ook spreken van een eigen verleden en van Piets verleden en siebes verleden. Met volgende levens en vorige levens werkt het volgens mij net zo.

Boeddha zag volgens mij ook dat na de dood deze causale continuiteit van ervaringen (in feite dus de continuiteit van rupa, sanna, vedana, sankhara en vinnana) niet verloren gaat. Dus de dood is geen einde van de stroom van ervaringen. En toen we ter wereld kwamen als kind is deze stroom ook niet begonnen.

Ons mens zijn nu is enkel slechts een fase verandering van een oeroude stroom van rupa, vedana, sanna, sankhara en vinnana waaraan de Boeddha volgens de overlevering geen begin kon ontdekken.

Daarom, ik denk dat je mag zeggen dat mensen, ook de Boeddha (volgens de Pali overlevering), zich hun eigen vorige levens herinneren op dezelfde manier als wij nu in dit leven als mens ook herinneringen hebben aan onze vorige levens als 1-jarige, 5 jarige, 8 jarige, 11-jarige etc. Het is een causale continuiteit en vormt qua (karmische) energie en informatie een eenheid, dat is de crux wat de Boeddha zag, volgens mij.

Daarom dat de sutta's, volgens mij weer met recht, beschrijven dat de Boeddha tijdens het ontwaken onder de Bodhiboom zijn eigen vorige levens herinnerde en niet alle vorige levens van alle wezens.
Het idee wat een zenleraar eens opperde (las ik ergens) dat de Boeddha tijdens diens ontwaken in de vorm van een soort Algeest al zijn incarnaties als Al-geest herinnerde, precies dat is verkeerd substantie-denken.
Precies dit is een verkeerd geloof in een Zelf.

Over de verlossing van ieder levend wezen. Ik denk dat de Pali sutta's  ook dit realistisch belichten. Zolang in ieder levend wezen het idee en de neigingen overheersen dat begeerte naar genot, begeerte naar bestaan, begeerte naar niet-bestaan, je lijden eindigt en geluk of heil brengt, is verlossing van alle wezens slechts dromerij. Het is allemaal strikt persoonlijk. Boeddha's bevrijding heeft niet op een soort magische manier alle levende wezens bevrijd. Als niet elk wezen, stuk voor stuk, het werk doet, zal er nooit verlossing van alle wezens worden gerealiseerd. Alleen persoonlijke bevrijding is van belang, niet uit egoisme, en niet omdat je anderen wilt laten stikken, maar je kunt niet anderen verlossen. Hoe zou dat moeten?


Siebe
11
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 22-06-2019 22:13 »
De teksten geven aan dat weder geboorte plaatsvindt zolang er oorzaken en voorwaarden voor bestaan. Als de oorzaken en voorwaarden verdwijnen, zoals bij arhantschap, dan stopt dit proces. Dus het is niet een existentieel feit of dogma. Kan niet  in de leer van de Boeddha.

als het weder geboorte proces stopt, bij arahantschap, omdat alle voedende oorzaken verdwenen zijn, vindt nergens in samsara een geboorte meer plaats. En precies dat noemde de Boeddha bevrijding.
Een sotapanna wordt niet meer geboren in lagere rijken maar kan nog wel als mens en als deva worden geboren. Zo iemand is dus nog niet bevrijd. Dit geldt ook voor de sakadagami en anagami, de niet-meer-terugkeerder. Weder geboorte is voor hen nog niet beeindigd.

Inderdaad, weder geboorte is met alles verbonden in de leer. Met wat bevrijding is, met de edele waarheid van lijden, karma, khandha's, alles. Blij dat iemand anders dit ook eens zegt.

Verpersoonlijkte weder geboorte staat niet op gespannen voet met anatta. Dit komt omdat het eigenlijk 1 ononderbroken energie- en informatiestroom is die doorgaat. Dus...Henk-deva-hellewezen-Mark--Brahmawezen-Truus...is 1 ononderbroken energie en informatiestroom.

Abhidhamma kan helpen. Ik, Siebe, besta alleen in naam. Waar die naam naar verwijst is een constant wisselende samenstelling van rupa, vedana, sanna, sankhara en vinnana. En die wisselende stroom is volgens de Boeddha niet begonnen toen ik ter wereld kwam als mens nu, en zal ook niet eindigen bij de dood, zolang er voedende oorzaken voor bestaan.

Dus na de dood ontstaat, gebaseerd op energie en informatie uit het verleden, een nieuwe stroom rupa, vedana, sanna, sankhara en vinnana. Omdat het eigenlijk 1 ononderbroken energie- en informatie stroom betreft is er ook herinnering mogelijk aan je eigen vorige levens. Van alle handelingen wordt een soort opname gemaakt. Mensen met speciale vermogens kunnen hier bij.  Ze herinneren hun vorige levens in details. Al die levens vormen bij elkaar toch één energie en informatiestroom. Daarom is er toch sprake van een verpersoonlijkt soort herinneringen aan vorige levens.
12
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 22-06-2019 21:37 »
Sorry, ik KAN het niet serieus nemen ook.

Ik heb ook iets teveel meegemaakt of mogen zien om de Pali teksten niet ook letterlijk te nemen. Dit leven zit niet in elkaar zoals wij leren op school.  Het zit volgens mij inderdaad zo in elkaar zoals via de Pali teksten is overgeleverd. Ja, daar heb ik, mede door ervaring, meer en meer vertrouwen in ontwikkeld.

Ik snap wel dat dit veel mensen te ver gaat. Het is ook gewoon zo dat de levensvisie van de Boeddha, de wereld die hij openbaart, die hij gezien heeft op rechtstreekse wijze, zoals overgeleverd via de Pali teksten, totaal niet aansluit bij ons wereldbeeld. Althans bij de meesten niet. Dat is gewoon zo. Dat ontkennen is dwaasheid. Dat willen oplossen zoals jullie doen ook. We moeten dat gewoon aanvaarden zoals het is, wat mij betreft.

Omdat ik wel wat kleine inkijkjes heb gehad in die wereld die de Boeddha kennelijk heeft geopenbaard, heb ik hier echter wél vertrouwen in ontwikkeld. Dus ik voel niet de neiging om iets te gaan weglaten, oplossen of het anders te interpreteren dan het er staat.

Ik heb ook geen ander programma Ujukarin dan eerlijk en open onderzoek. Ik heb geen Sangha doelstellingen achter me. Ik streef geen moderniseringen na. Ik streef niet naar een Dhamma die toepasbaar is in dit moderne leven. Ik roep niet op tot een geegageerd boeddhisme. Prima als anderen dat juist aanspreekt maar mij niet. Gedoe allemaal.

Siebe

13
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 22-06-2019 18:10 »
Ik begrijp niet wat er in je omgaat Ujukarin. Ik heb werkelijk geen idee waarom jij vindt dat ik een karikatuur van de Boeddha-Dhamma presenteer of aanhang. Ik kan dat ook niet goed uit je reacties halen. Ik zie wel veel negatieve oordelen maar geen argumenten.

De Pali overlevering geeft duidelijk aan dat de Boeddha bij diens ontwaken het volgende zag..."I recollected my manifold past lives, that is, one birth, two births, three births, four births, five births, ten births, twenty births, thirty births, forty births, fifty births, a hundred births, a thousand births, a hundred thousand births, many aeons of world-contraction, many aeons of world-expansion, many aeons of world-contraction and expansion: 'There I was so named, of such a clan, with such an appearance, such was my nutriment, such my experience of pleasure and pain, such my
life-term; and passing away from there, I reappeared elsewhere;...


In talloze fragmenten wordt precies hetzelfde herhaalt. Dus de Boeddha herinnerde zijn vorige levens, niet alle vorige levens van alle wezens. Alleen die in zijn eigen lijn van overdracht, alleen zijn eigen ononderbroken PS-stroom.

Dit gebeurt trouwens ook nu nog altijd bij mensen. Iemand herinnert zich bijvoorbeeld dat hij die tweede wereldoorlog vlieger was genaamd Charles en niet diens collega. Dus herinneringen aan vorige levens zijn ook echt herinneringen aan je eigen vorige levens. Je weet dat je die Charles was en niet Piet die naast Charles in het vliegtuig zat.

Zo persoonlijk heeft de Boeddha kennelijk zijn vorige levens ook beleefd. Zeker is, zo wordt het overgeleverd via de Pali Canon.
Kennis van zijn eigen vorige levens horen bij diens ontwaken onder de Bodhiboom en verdreven onwetendheid.

De tweede ware kennis van de Boeddha's ontwaken onder de Bodhiboom: I saw beings passing
away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate. I understood how beings pass on according to their actions...


Re-appearing, wat betekent dit? Het mag niet begrepen worden, wordt erg benadrukt, alsof Henk hier net gestorven of Aarde, als dezelfde persoon nu ergens in een hemel verschijnt. En ook niet als een ziel die hetzelfde blijft, zoals Godsdienstige mensen geloven.

Re-appearing wil er alleen maar op wijzen dat er een causale relatie bestaat tussen Henk die hier als mens net gestorven is en bijvoorbeeld de deva staat die daarna verschijnt. Je kunt het zo zien: Henk is in dit leven als mens enkel een aanduiding of naam voor een bepaalde, steeds wisselende, combinatie van rupa, vedana, sanna, sankhara en vinnana. Bij de dood eindigt dit niet maar krijgt op basis van daden van Henk een andere vorm. Bijvoorbeeld als deva rupa, deva sanna, deva vedana, deva sankhara, deva vinnana. Dus in zekere zin her-verschijnt Henk (namelijk de vijf khandha's) weer maar nu in de vorm van een deva.

De Boeddha kon volgens de overlevering geen begin ontdekken van dit proces van geboorte en dood maar onderwees wel, weer volgens de overlevering, dat het al eindeloos lang bezig is, en dat er al zeeen bloed en tranen zijn gevloeid en lijken zijn achtergelaten ter hoogte van de Himalaya.

Oke, deze visie leefde eerst ook niet voor mij, en misschien voor maar heel weinig westers boeddhisten, maar dit betekent op zichzelf niks. Wij zijn geindoctrineerd natuurlijk. Westerse saus.
Kennelijk leefde het voor de Boeddha wel degelijk zo. Talloze sutta's geven dit aan.

Ik geloof inmiddels wel dat deze levensvisie niet onbelangrijk is. Hierin ben ik opgeschoven.

Goede daden doen en afstand doen van het kwade, zal het weder geboorte proces in een richting duwen die heilzaam uitpakt, voorspoedig, richting welzijn. Maar zal niet bevrijden. Voor bevrijding is wijsheid nodig. Welke wijsheid? De wijsheid die ziet dat begeerte de oorzaak is van lijden omdat begeerte de motor is achter het proces van steeds weer geboren worden, verouderen en sterven. Onwetendheid betekent dat je niet ziet dat begeerte de oorzaak is van lijden en juist van begeerte geluk of heil verwacht. Bijvoorbeeld begeerte naar genot, begeerte naar bestaan, begeerte naar niet-bestaan.

Het kaarsen voorbeeld heeft niet mijn voorkeur omdat het impliceert dat er een onderbrokenheid is van leven op leven. Ik vind de golfmetafoor mooier en sluit ook heel goed aan bij paticca samuppada dat ook een soort golfbeweging is.

Siebe

14
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 22-06-2019 14:21 »
Ik snap best dat mensen er een voorkeur voor hebben om bijvoorbeeld de rijken of sferen van bestaan te zien als psychologische staten die je als mens ervaart. Maar het is niet de leer van de Boeddha zoals overgeleverd via de Pali Canon. In die overlevering verwijzen die rijken of sferen van bestaan EN naar staten die je als mens al kunt ervaren, EN, die ook als sferen bestaan in dit leven, buiten het bewustzijn van de mens om.

Je kunt bijvoorbeeld als mens jhana ervaren. Dan is je geest tijdelijk in een fijnstoffelijke sfeer. Als je dit vermogen niet verliest voor de dood, kun je na de dood, door dit positief en sterk kamma, weder geboren worden in een fijnstoffelijke sfeer. Dus zo in het klein, zo in het groot. Zo binnen zo buiten. Dit is de mystieke waarheid die de Boeddha zag, volgens mij.

Als je als mens al vaak in ernstig gekwelde staat van agressie en haat terecht komt, dan kan de aard van die energie, na de dood vormgeven aan een hellesfeer waar je dan in terecht komt. Dus leef je als mens al vaak in een hellesfeer dan kun je ook na de dood een hellesfeer verwachten.

Als je als mens echt het leven en de gewoonten van een dier imiteert, bijvoorbeeld een hond, (wat gebeurde in de tijd van de Boeddha), dan kun je hierdoor na de dood onder honden worden wedergeboren.

Dit is wat de Boeddha volgens mij zag. Lees maar de sutta's en zie maar voor jezelf.

Dus de Boeddha zag dat er een sterke samenhang is tussen de psychologie van een mens (of liever elk wezen), diens neigingen, diens trekken, dat wat ie sterk maakt, de sfeer waarin ie vaak terecht komt, en de vorm en sfeer waarin ie na de dood terecht zal komen. Zo is het onderricht, op dit punt, compleet. Zo is de leer overgeleverd.

Dus we moeten oppassen sferen in onszelf sterk te maken die gretig zijn, vurig, helachtig, of dierlijk, primitief, lustig, agressief, angstig, roesachtig etc...want de kans is dat we dan na de dood ook in zo'n sfeer terechtkomen en veel pijn moeten lijden.
Als we juist sferen in onszelf versterken van liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, etc. dan is de kans groot dat we na de dood ook in zo'n sfeer terecht komen. Zo binnen zo buiten. Zo boven zo beneden.

Dus de leer van de Boeddha is, op dit punt, compleet als je dingen figuurlijk EN letterlijk neemt.
Dit is wat de Boeddha zag tijdens diens ontwaken. Het wordt zo beschreven in de teksten:

"I saw beings passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate. I understood how beings pass on according to their actions thus: "These worthy beings who were ill-conducted in body, speech, and mind, revilers of noble ones, wrong in their views, giving effect to wrong view in their actions, on the dissolution of the body, after death, have reappeared in a state of deprivation, in a bad destination, in perdition, even in hell; but these worthy beings who were well-conducted in body, [23] speech, and mind, not revilers of noble ones, right in their views, giving effect to right view in their actions, on the dissolution of the body, after death, have reappeared in a good destination, even in the heavenly world.' Thus with the divine eye, which is purified and surpasses the human, I saw beings
passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate, and I understood how beings pass on according to their actions"


Dus, het is prima de rijken of sferen van bestaan te zien al psychologie maar het is wel onvoldoende om te begrijpen wat de Boeddha bedoelde en zag. Het gaat om het zien van de samenhang tussen de overheersende sfeer die je nu als mens ervaart en sfeer na de dood.

Ik hoop dat we hierover eens zijn. Zo in het klein, zo in het groot. Zo binnen zo buiten. De leer van de Boeddha beschrijft deze samenhang.

Zo is dit ook met weder geboorte. Je kunt wedergeboorte psychologisch opvatten maar dat alleen is niet de leer van de Boeddha. Je moet het ook letterlijk nemen, d.w.z dat er wel degelijk na de dood opnieuw een geboorte zal plaatsvinden ergens in samsara zolang er oorzaken en voorwaarden voor bestaan. Zo wordt het overgeleverd. Zo is het juist.

Je kunt ook een begrip als samsara alleen psychologisch opvatten. Dat doen scholen, maar dan ben je ook al afgedwaald van de oorspronkelijke leer en van wat de Boeddha zag.

Naast dat ik ben gaan inzien dat boeddha-dhamma gen psychologie is, ben ik gaan zien dat de Boeddha-Dhamma niet echt exclusief over de mens en zijn situatie gaat maar over het leven en de situatie van veel meer levensvormen. Het is geen verlossingsleer van de mens. Sterker, de kans dat een mens bevrijding realiseert is niet zo groot. De kans is denk ik groter dat je dit in een andere bestaansvorm realiseert, bijvoorbeeld als deva. Dit vind ik een onderbelicht aspect maar is gebaseerd op de sutta's.

Een Boeddha is volgens mij een Ziener, een Leraar die ontwaakt is aan hoe het leven in elkaar steekt. Hij beschrijft de situatie waarin alle wezens zitten en dat gaat ver voorbij het mens zijn. Het lijden wat de Boeddha beschrijft is ook niet alleen het lijden van de mens maar van alle wezens in samsara.

De teksten zeggen het zo: “Hij [de Boeddha] verkondigt de wereld met diens deva's, mara’s en Brahma’s (fijnstoffelijke wezens), de wereld van asceten en brahmanen met diens prinsen en mensen na er zelf kennis van genomen te hebben” (DN6§1, DN8§18-10, DN9§7 en vele andere).

De Boeddha heeft zelf kennisgenomen van al deze wezens en sferen, zowel binnen als buiten het menselijke bewustzijn. Dit is geen karikatuur van de leer maar zo is het overgeleverd via de Pali Canon.
Overigens, ook moderne meesters hebben zulke ervaringen.

Ik zie wel dat het veel mensen veel te ver gaat de Boeddha te zien als een Leraar die het leven heeft doorgrond. Die status wil men de Ontwaakte niet toekennen. Dat ligt te gevoelig. Dat wil men liever toekennen aan de wetenschap.

Het wereldbeeld dat een Boeddha openbaart komt ook niet overeen met wat we op school hebben geleerd, of van wetenschappers.  Het zei zo. Ik zie dat niet als een probleem. Wat is het probleem? Wetenschap is altijd in ontwikkeling en leert.

Siebe

15
Ik roep iedereen op te proberen om de Pali sutta's gewoon te lezen. Vergeet even wat mahayana je leert. Vergeet wat leraren je hebben verteld. Vergeet alles en lees alleen maar wat er staat.
Probeer niet je wil of begrip de teksten op te dringen maar laat de teksten zelf spreken en laat dat je begrip vormen. Wedden dat je dan gaat zien dat ik geen karikatuur van de leer maak maar nauwgezet me hou aan de overlevering?

Wat die Indiase saus betreft. Je draait het om Uji. Boeddhisme heeft juist in andere landen een extra sausje gekregen, zoals in China, Japan, Tibet, Thailand, Vietnam, Nederland, Ujukarinland ;D

Het is normaal dat als boeddha-dhamma ergens naar toe verhuist,  dat mensen bestaande culturele gebruiken en bepaalde heersende ideeen in de Boeddha-Dhamma willen stoppen. Dat van al die incarnaties uit 1 overledene is denk ik vooral Tibetaanse saus. Dat in andere landen er een vette culturele saus overheen ligt is reeel.

Indiase saus?

Boeddha komt in de sutta's helemaal niet over als een naprater,  of als iemand die zich maar conformeert aan allerlei bestaande ideeen en culturele gebruiken in de tijd. Sterker, over eindeloos veel gebruiken, ook van brahmanen was hij kritisch, eigenlijk gewoon negatief. Of het nu vuuroffers waren, offers van dieren, vereren van Maha Brahma,  rituele wassing in rivieren, en vast veel meer gebruiken, de Boeddha vond dat niks. Dat is althans overgeleverd. Iedereen kan dit zelf nalezen.

Nu is het onder Hindoes nog een gebruik om zich ritueel te wassen in rivieren. Denk je echt dat de Boeddha nu levend in India iets anders hierover zou zeggen? 

Niet alleen conformeerde de Boeddha zich niet aan bestaande gebruiken, ook was de Boeddha niet bepaald meegaand als het andere ideeen over het leven  aangaat, volgens de overlevering. Materialisme, geloof in een Eeuwige Schepper, scepticisme, atomisme, de leer van niet-doen, vele levensvisies bekritiseerde de Boeddha volgens de overlevering en hij noemde ze gewoon verkeerd.

Ik geloof ook dat een Boeddha nooit liegt. Als de Boeddha echt zou weten dat er alleen mensen en dieren bestaan, zou hij nooit, nooit verkondigen dat er wel hele andere wezens zijn. Dat zou liegen zijn.

Siebe

16
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 21-06-2019 19:09 »
Wat ik zeg is dat weder geboorte een essentieel aspect is in de levensvisie en leer van de Boeddha zoals overgeleverd via de Pali Canon. Iedereen die de Pali sutta's zonder bril leest, gewoon leest wat er in staat, zal dit met me eens zijn.

Of het nu bevrijding is, de eerste edele waarheid van lijden, de beeindiging van lijden, de vier vruchten, eigenlijk alles is verbonden met weder geboorte. Ajb, draai daar eens niet omheen en beken dit eens in alle eerlijkheid hier op dit forum.

Dat dit niet leeft voor westerlingen, en eerder ook niet voor mij, ontkracht dit helemaal niet. Dat het niet in onze cultuur leeft, ontkracht dit helemaal niet. Iedere open en eerlijk onderzoeker van de Pali Canon zal zien dat weder geboorte essentieel is in de leer en levensvisie van de Boeddha en alle aspecten van die leer en levensvisie doordringt.

Dat het er bij de haren bijgesleept is, Brahmanisme, zelfs enkel vaardig middel, is alleen maar wilde speculatie. En wat niet speculatie is, is dat bevrijding is gedefinieerd als het einde van proces van geboorte, dat de vier vruchten beschreven zijn in termen van weder geboorte, dat het onderricht over anusaya, asava, kilesa, samyojana allemaal verbonden zijn in de Pali teksten met weder geboorte. Iedereen die het anders voorstelt, liegt dat ie barst.

Geef dit eens manmoedig toe ajb. Niet om mij gelijk te geven maar omdat je eerlijk wilt zijn.

Verder, egoisme speelt vrijwel altijd. Denk aan zinvol vrijwilligerswerk, hospice werk, werken in de zorg. Dat geeft mensen ook een goed gevoel over zichzelf. Ze voelen zich belangrijk, nuttig, geliefd wellicht, gewaardeerd, gerespecteerd. Dus ook in wat altruistisch lijkt zit wel een component van eigenbelang.

Maar ik ben het wel met je eens dat een berekenend leven onmogelijk kan bevrijden. Iedereen kan aanvoelen dat dat niet echt juist is. Maar je kunt maar beter berekenend het goede doen dan berekenend het kwade.

Siebe

17
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 21-06-2019 18:33 »
Niemand hier zal ontkennen dat wedergeboorte als concept, dat er 'iets' doorgaat tussen levens, essentieel is voor Boeddha's leer. Anders is PS zinloos en wordt de leer nihilistisch.

Het leven van een individu is volgens mij een doorlopende proces van geboorte naar dood naar geboorte naar dood naar geboorte naar dood etc. De Boeddha kon hierbij geen begin ontdekken, maar hij zag wel de oorzaak en de beëindiging. De oorzaak is tanha, de beëindiging is niks anders dan de beëindiging van diezelfde tanha.

Er is geen onderbreking in dit proces van geboren worden en sterven en geboren worden en sterven etc.
De Boeddha beschreef dit met PS.18
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 21-06-2019 18:11 »
Niemand hier zal ontkennen dat wedergeboorte als concept, dat er 'iets' doorgaat tussen levens, essentieel is voor Boeddha's leer. Anders is PS zinloos en wordt de leer nihilistisch. Stephen Batchelor gaat hierin m.i. te ver en is geen Boeddhist meer.
Jij echter schiet, net als het bron-artikel, veel te ver door de andere kant uit. Alsof persoonlijke wedergeboorte, met MIJN vorige leven en JOUW volgende, essentieel zou zijn voor Dharma. Echt niet...

Wat je zegt zal voor jou zelf wel helder zijn Uji maar ik begrijp vaak niet wat je zegt. Ik heb echt niet door wat je bedoelt met die laatste zin. Wat bedoel je precies?

Ik geloof dat het goed is recht te doen aan de leer en levensvisie van de Boeddha. Want zijn leer en levensvisie zijn met elkaar verbonden. Zijn levensvisie zoals overgeleverd via de Pali sutta's is dat onze geboorte nu als mens niet het begin is geweest van een levensstroom waaraan de Boeddha geen begin kon ontdekken. En de dood van ons is ook niet het einde van die levensstroom, zolang er oorzaken en voorwaarden bestaan voor een nieuwe geboorte.

Weder geboorte is niks anders dan het zich voortzetten van processen uit vorige levens die geleid hebben tot onze geboorte nu als mens en het zich voortzetten van die processen ook na de dood. Omdat het dezelfde voortzettingslijn mag je met recht spreken over mijn vorige en mijn volgende levens. Dat deed de Boeddha volgens de overlevering ook en is geen bezwaar.

Het is ook belangrijk het zo te zien. Want als je begrijpt dat jou daden nu als mens vorm geven aan je volgend bestaan, zie je ook echt dat het ergens over gaat. Het doet er echt toe of je je immoreel of moreel gedraagt. Met recht mag je ook zeggen dat je de vruchten plukt van je daden. Ook dat is belangrijk om zo te zien want dan zie je daden er echt toe doen.

Over Dorjes indeling. Het is helemaal niet de kwestie, vind ik, dat je je of richt op 10% teksten over/van het boven-wereldlijke, of op 90% wereldlijke. Zulke polarisaties maakt Dorje constant en dat zet mensen weg in een hoek. Onnodig. Ik weet wel zeker, als je boven-wereldlijke visie hebt, zoals de Boeddha, juist dan, juist dan zie je hoe ontzettend belangrijk het wereldlijke pad is, hoe ontzettend belangrijk onze dagelijkse keuzes, daden, wilsactiviteiten zijn.

Siebe

19
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 21-06-2019 14:28 »
Het nieuwe leven is niet precies hetzelfde als het vorige maar het ligt in dezelfde oorzakelijke lijn. Dat is wat de Boeddha volgens mij zag. Het nieuwe leven is, als het ware, dezelfde golfbeweging maar die nu een nieuwe vorm heeft gekregen en van nieuwe energie is voorzien.

Maar zie je wat je hier doet? Je vergaart kennis uit de sutra’s, maakt er je eigen interpretatie van, neemt die voor waar aan, en gaat ze verkondigen, zonder dat je echte eerste hands ervaring hebt van hoe de zaken werken. Ik zou ze zeker niet stellig door gaan vertellen. Maar zoiets gebeurt vaak met aangenomen, abstracte kennis, de ironie is dat het boeddhisme juist een praktisch pad aangeeft naar de hogere staten, de dhyana’s, waar je wel de praktijk kunt ervaren.

Ik heb zelf een herinnering gehad aan een vorig leven. Ik heb ook ervaring met andere wezens dan mens en dier. Ik denk dat ik een plausibele uitleg geef.

Op basis van alleen al de huidige cultuur zeggen ik, en de genoemde Theravada leraren, dat er alle kans is dat Boeddha de nadruk op wedergeboorte van personen als Skilful Means koos vanwege de toenmalige Brahmanistische (bij)geloven. Dat het absoluut geen kernpunt is.

Dat lijkt mij wel waarschijnlijk.

Welnee. De overlevering geeft duidelijk aan, lees ajb de teksten, dat de Boeddha begreep dat wanneer je bijvoorbeeld als mens geboren bent, er onvermijdelijk leed zal volgen. Je krijgt gewoon te maken met pijn, ziekte, verouderen, de dood, verlies van dierbaren etc. Dus met geboorte als voorwaarde komt geen einde aan lijden. In welke staat van samsara dan ook. Zelfs de Boeddha en arhant hebben nog pijn, ziekten, gaan dood.

Het was ook pas toen de Boeddha inzag dat geboorte voor hem zelf was beeindigd dat hij wist dat de taak er voor hem op zat. Dus bevrijding en weder geboorte zijn sowieso aan elkaar gekoppeld.

Dat niet alleen, de Boeddha beschreef volgens de overlevering vier vruchten van het heilige leven. Vier soorten realisaties, hoge niveau's, sotapanna, sakadagami, anagami, arahantschap. Hoe worden die beschreven? Allemaal in relatie tot weder geboorte. Een sotapanna zal niet meer geboren worden in lagere rijken. Een arahant wordt nergens meer in samsara geboren.
Een anagami wordt nog een keer geboren in de zuivere verblijven en realiseert daar bevrijding.
Een sakadagami komt nog een keer terug als deva.

Echt, als je de Pali teksten gewoon bestudeert, dus elke bril afzet, dan zie je dat eigenlijk elk aspect van de leer verbonden is met weder geboorte. Of dat nu bevrijding is, tanha als oorzaak van lijden, anusaya (onderliggende neigingen), asava, samyojana (ketens), de eerste edele waarheid, wat niet?
Dit zal elke neutrale onderzoeker van de Pali overlevering beamen.

Het maakt het idee dat weder geboorte maar iets triviaals is in de leer van de Boeddha, een bijzaak, of zelfs Skilful means iets totaal ongeloofwaardigs.

Ja, ja warmte is zeker ook een bijzaak van de zon.

Ach ja, latere leraren en stromingen hebben van boeddhisme meer en meer een psychologie gemaakt en zijn de Boeddha meer en meer gaan zien als een groot psycholoog die een einde kan maken aan ons mentaal lijden. Zo komen we ook in contact met de leer. Dus niet raar dat dit in onze eerste contacten met de Boeddha-Dhamma ook centraal staat. Ik ben het anders gaan zien. Boeddha was een Ziener, geen psycholoog.


20
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 21-06-2019 14:01 »
Ujukarin, dan ben ik maar een dinosaurier. Dan wel een plantenetende hoor.

Ik zie het zo dat je met recht mag spreken over je eigen vorige levens, omdat het dezelfde causale levenslijn is.

Ik heb dit proberen toe te lichten met een golfbeweging die na de dood weer van nieuwe energie wordt voorzien en continueert. Uiteindelijk vormt dat 1 lange ononderbroken samsarische golfbeweging van ...Pietje-Siebe-deva-hellewezen-Mark-preta-Guus...

Andere namen, andere vormen maar in wezen allemaal dezelfde causale lijn. Over deze lijn zei de Boeddha volgens de overlevering dat hij geen beginpunt hierin kon ontdekken. De teksten zeggen ook letterlijk dat in ieders lijn er zeeen van tranen en bloed zijn gevloeid, zoveel verlies van dierbaren en geweld heeft deze levenslijn al meegemaakt. En zoveel lijken zijn achtergelaten ter hoogte van de Himalaya.

Mark zou niet geboren zijn als Siebe arahantschap had bereikt.

Het onderricht (abhidhamma) zegt dat in zo'n levenslijn informatie niet verloren gaat. Dus als Guus speciale vermogens zou ontwikkelen en een Boeddha zou worden, dan kan hij zich precies herinneren dat hij Piet was, Siebe was, een deva, een hellewezen, een mens genaamd Mark en daarna een preta. Het is de informatie die hoort bij deze ene levenslijn. Daarom herinneren volgens mij wezens zich hun eigen vorige levens. Het is hetzelfde pakket informatie.

Het belangrijkste lijkt me, er is eigenlijk niks mis mee om het zo te zien dat je weder geboren wordt en dat je bijvoorbeeld weder geboren kunt worden als deva of hellewezen. Daarin zit niks onverdienstelijks.

Verder, wat mij betreft, elke Boeddha heeft weder geboorte als speerpunt in zijn leer en levensvisie. Want bevrijding is niks anders dan de beëindiging van weder geboorte. De vrucht van arahantschap is niks anders dan dat die persoon na de dood niet meer wedergeboren wordt ergens in samsara.

Zuiveraars van de leer, verschoners,  hebben volgens mij allemaal 1 ding gemeen, ze kunnen de Boeddha niet zien als de ultieme Leraar van het Leven. Ze vinden niet dat de Boeddha-Dhamma over het leven gaat en dat een Boeddha onthult hoe het in het leven werkt, maar ze geloven dat een Boeddha een geweldige psycholoog is die mensen kan genezen van hun mentaal lijden.21
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 21-06-2019 13:12 »
Hoi Dorje,

Het onderricht geeft volgens mij aan dat je jezelf altijd moet blijven trainen in verdienstelijke activiteiten, de paramita's. Je alleen bezighouden met de paramita van wijsheid is ongezond, zo zegt bijvoorbeeld Gampopa.

Wat -volgens de Pali teksten- verdienstelijk is heb ik hier net afgerond:
http://www.boeddhaforum.nl/index.php?topic=2896.0

Kortgezegd: je bewust bezighouden met vrijgevige activiteiten (dana), bewust deugdzaamheid beoefenen (sila) en het bewust ontwikkelen van meditatieve kwaliteiten (bhavana). Dat alles moet als 1 geheel bekeken worden en allemaal beoefent of ontwikkeld worden en verder gecultiveerd.

Volgens mij is overgeleverd dat het belangrijk is het goede te doen, het kwade te laten, omdat de gevolgen daarvan in dit leven en over meerdere levens bezien, sowieso goed zijn. Het leidt tot welzijn, tot afname van lijden, tot voorspoed. Het bevrijdt echter niet van samsara. Maar dit moet niemand er van weerhouden, zo lees ik de raadgevingen van de Boeddha, toch dag in dag uit verdienste te verzamelen.

Want ...je weet maar nooit wanneer je sterft. Verdienste zal je sowieso helpen als je sterft. Het zal je
goed doen want het leidt tot voorspoed. Bovendien, verdienste helpt om wijsheid te kunnen ontwikkelen. En alleen wijsheid bevrijdt. Verdienste is dus altijd voordelig. 

Ik denk in de Pali overlevering te zien dat de Boeddha het bovenwereldlijke Pad en wereldlijke Pad niet scheidde in de zin dat je je moet richten op de een of ander. Nee, als wijsheid zich steeds meer ontwikkelt, worden verlangens, wil, passie, begeerte vanzelf zwakker. Dus je verlaat vanzelf meer en meer het wereldlijke pad dat wortelen in wilsactiviteit (kamma). Dat gaat vanzelf. Je hoeft je niet eenzijdig te richten op het bovenwereldlijk pad. Uiteindelijk is de activiteit van een arahant helemaal voorbij verdienste en onverdienste en dat ontwikkelt zich organisch uit het groeien van wijsheid. Welke wijsheid? Dat begeerte de oorzaak is van lijden.

Verder nog even over wedergeboorte.
Ik geloof dat de Boeddha weder geboorte zo zag, dat zolang er oorzaken en voorwaarden voor bestaan, zal het plaatsvinden. Verdwijnen die oorzaken en voorwaarden, dan houdt ook weder geboorte op. In die zin kun je eigenlijk niet zeggen dat weder geboorte een existentieel feit is. Misschien heb ik dat eens zo gezegd maar dat klopt eigenlijk niet. Het wordt alleen maar feitelijk door actuele oorzaken en voorwaarden. Iemand die weder geboorte ziet als existentieel feit overdrijft eigenlijk en onderwijst niet echt de leer van de Boeddha. Iemand die het volledig ontkent te bestaan doet hetzelfde.
Dit is volgens mij wat wordt overgeleverd via de Pali sutta's.

De leer verschonen van allerlei elementen die niet stroken met wat wij op school leren of wat we niet begrijpen vind ik geen verdienstelijke tendens. Ik sta niet achter die verschonings-initiatieven. Het is wat mij betreft een verkeerd soort zuivering. Dat laat ik Maarten weten. Hij moet zelf maar weten wat ie er mee doet. Als jij in mijn acties alleen iets negatiefs kunt zien, het zei zo. Ik geloof dat het belangrijk is te doen.

Siebe


22
De Derde Basis van Verdienste, Meditatieve Ontwikkeling, deel 10

Ook dit dient ontwikkeld en verder gecultiveerd te worden.

Vijf spirituele vermogens (panca indriya)

De vijf vermogens zijn: het vermogen van vertrouwen (saddha), van mindfulness (sati), van energie (viriya), van concentratie (samadhi) en wijsheid (panna). Ze leiden tot vrede, tot verlichting. (MN77§18, AN5.13)

Wanneer het edele pad ontwikkeld wordt, komen ook de vijf vermogens tot ontwikkeling. (MN149§10, SN45.155)

Het wordt het Pad genoemd dat leidt naar het ongeconditioneerde. (SN43.8)

Zoals de Ganges neigt, afloopt en stroomt naar de zee, zo neigt de ontwikkeling en cultivering van de vijf spirituele vermogens naar Nibbana. (SN48.71-82)

Hun ontwikkeling leidt tot directe kennis, volledig begrip en volkomen vernietiging van de vijf hogere ketens (SN48.124+48.178)


De vijf krachten (panca bala)

De vijf krachten zijn: de kracht van vertrouwen (saddha), van mindfulness (sati), van energie (viriya), van concentratie (samadhi) en wijsheid (panna). Ze leiden tot vrede, tot verlichting. (MN77§19)

Het is dus dezelfde opsomming als de vijf spirituele vermogens. Ik heb begrepen dat de teksten niet echt een duidelijk verschil maken tussen de vermogens (indryia) en krachten (bala). Als midden in een rivier een eiland is kan die stroom als één stroom worden gezien, namelijk voor en na dat eiland, en als twee stromen, namelijk de stroom boven en onder het eiland. Zo ook met de vermogens en krachten. (SN48.43)

Volgens het commentaar bij Samyutta Nikaya zouden deze vijf factoren vermogens worden wanneer ze elk in hun eigen domein controle uitoefenen, en het worden krachten als ze niet meer door het tegendeel aan het wankelen worden gebracht. (Bodhi, SNII, inleiding, blz.1510-1511).

Wanneer het edele pad ontwikkeld wordt, komen ook de vijf krachten ook tot ontwikkeling. (MN149§10, SN45.155)

Het wordt het Pad genoemd dat leidt naar het ongeconditioneerde. (SN43.9)

Zoals de Ganges neigt, afloopt en stroomt naar de zee, zo neigt de ontwikkeling en cultivering van de vijf krachten naar Nibbana. (SN50.1-12)

Hun ontwikkeling leidt tot directe kennis, volledig begrip en volkomen vernietiging van de vijf hogere ketens. (SN50.54+50.108)

23
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 20-06-2019 20:57 »
Hoe kom je erbij dat ik beweer dat het één en hetzelfde leven betreft? Ik leg toch duidelijk uit dat het juist niet een en hetzelfde leven is, maar het is wel dezelfde golfbeweging, als het ware.

Als je ons leven nu als mens ziet als een golf, dan eindigt die golfbeweging niet bij de dood, (bij niet-arhants) omdat er nog verdere voeding bestaat die die golfbeweging in standhoudt. De Boeddha sprak hierover als Paticca samuppada. Het ene leidt weer tot het andere. Nou, dat gaat voorbij de dood en is ook niet begonnen bij onze geboorte. Het is al eindeloos lang zich aan het ontwikkelen.

Het nieuwe leven is niet precies hetzelfde als het vorige maar het ligt in dezelfde oorzakelijke lijn. Dat is wat de Boeddha volgens mij zag. Het nieuwe leven is, als het ware, dezelfde golfbeweging maar die nu een nieuwe vorm heeft gekregen en van nieuwe energie is voorzien.

Omdat het, als het ware, een en dezelfde golfbeweging is, een kettingsreactie, kun je ook met recht zeggen (en dat doen de sutta's ook) dat mensen, inclusief de Boeddha, hun eigen vorige levens herinneren. Het eigene zit niet in een zelf dat van leven op leven doorgaat, en niet in een ziel en ook niet in een continue bewustzijn, maar het eigenene zit hem er in dat het dezelfde golfbeweging is die al eindeloos lang bezig is zich verder te ontwikkelen. Dat gaat door totdat alle oorzaken en voorwaarden van verdere ontwikkeling verdwenen zijn, arhantschap.

Zou er helemaal geen enkele causale relatie bestaan tussen levens, dan zou niemand ook zijn vorige levens kunnen herinneren. Maar juist omdat die oorzakelijke relatie er wel is, mag je spreken van je eigen vorige levens. Dit gebeurt ook constant in de sutta's. Het herinneren van je eigen vorige levens is volledig consistent met het niet bestaan van een ziel of onveranderlijk zelf, juist doordat de zich al eindeloos lang voortzettende golfbeweging uniek is, voor iedereen.

Je kunt het ook zo zien. Als je naait maakt je naaimachine allemaal kleine stukjes of kleine streepjes. Dat wordt 1 lijn. Elke steek is een leven. Nooit zijn die steken niet met elkaar verbonden. Zo rijgen levens zich ook aan elkaar en vormen eigenlijk 1 ononderbroken levenslijn van vele geboorten en vele malen dood.
Als poging.

Siebe


24
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 20-06-2019 18:50 »
Als je me verwijten wilt maken doe dat dan op een open en eerlijke manier. Waar moet ik me nu tegen verdedigen?

Maar goed, het is zoals je zegt, weder geboorte wordt in de overlevering verklaard via paticca samuppada.
Dat heb ik ook al aangegeven. Paticca samuppada is, als het ware, de ketting, de causale keten, die de kralen van verschillende levens aan elkaar rijgt. De continuiteit is dat het hetzelfde proces betreft dat voortgaat. Als een golfbeweging die niet uitdooft na de dood, maar weer van nieuwe energie of voeding wordt voorzien. Als dit lang doorgaat wordt dat 1 golfbeweging.

PS is zo'n soort golfbeweging. Het is niet in dit leven begonnen maar al oneindig lang bezig. Dat wordt althans overgeleverd via de Pali sutta's. Dit leven dat we nu als mens hebben, heeft oneindig veel vorige levens gekend. Volgens de Pali overlevering bedoelde de Boeddha dit letterlijk.

Er is binnen dit doorlopende proces geen entiteit-zelf of ziel die een soort continuiteit vormt van leven op leven. Maar de Boeddha vereenvoudigde weder geboorte, en sprak gewoon over het heengaan en weer verrijzen van wezens overeenkomstig hun kamma en visie. Dat moet je echter niet te letterlijk nemen maar het klopt wel. Het volgende leven is toch een causale voortgang van het vorige. Op die manier is er sprake van herinneringen aan je eigen vorige levens en kun je ook spreken van mijn vorige levens en mijn volgend leven. 

Zolang er oorzaken en voorwaarden bestaan zal Paticca Samuppada ook doorgaan en daarmee weder geboorte en volgende levens en lijden. Dit is het vertrek en eindpunt van de Boeddha's leer.

Weder geboorte is werkelijk verbonden met allerlei aspecten van de leer. Met bevrijding, met alle vier edele waarheden, met anusaya, de vier vruchten, de acht personen, de samyojana, paticca samuppada, asava's,
tanha, en vast nog wel meer die ik vergeten ben.

Maar goed, jij zit denk ik ook in die school die niks wil weten van de Pali sutta's indien de inhoud niet strookt met eigen wensen, eigen begrip, eigen verlangens, eigen ervaringen of gewoon niet modern overkomt.
Mag ik er niks mee hebben en dit afwijzen ook? Laat mij dan maar doorgaan voor de dogmaticus en sektarist. Het zei zo.

Siebe


25
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 20-06-2019 14:29 »
Zonder enige school af te willen vallen geloof ik dat interpretaties die je leert in andere scholen vaak alleen maar een obstakel vormen om de Pali sutta's echt open en onbevangen te kunnen lezen en bestuderen.
 
Je raakt toch geindoctrineerd. Je leert toch begrippen op een bepaalde manier gebruiken, zoals bevrijding, samsara en nibbana. En vaak komt dat helemaal niet overeen met hoe die begrippen gebruikt worden in de Pali teksten.

Het is gewoon heel moeilijk om de Pali teksten zelf te laten spreken en niet wat je hebt geleerd in bepaalde sangha's, van bepaalde leraren, in andere tradities. Daarom is het ook heel moeilijk om echt een helder beeld te krijgen over wat nu precies via de Pali sutta's wordt overgedragen als de leer en levensvisie van de Boeddha. De indoctrinatie speelt constant een rol.

Alles wat je geleerd hebt gaat een open onderzoek van de teksten waarschijnlijk eerder in de weg staan dan dat het behulpzaam is. Dat is mijn ervaring althans.


Siebe

26
Filosofie en Metafysica / Re: Wat is een mens?
« Gepost op: 19-06-2019 19:49 »
Ik wil wel een poging wagen.

Wikipedia zegt: Materialisme is de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot materie.

Dus alles wat we zijn, of je dat nu mentaal of materieel noemt, is in wezen te herleiden tot materie.
Wanneer het lichaam uiteenvalt, ontbindt, dan eindigt ook alles wat nu onze identiteit bepaalt, d.w.z het lichaam maar ook onze gevoelens, waarnemingen, bewustzijn, voorstellingen, visies, meningen etc. eindigen ook, omdat zulke mentale processen bestaan dankzij materiele processen. Met de dood eindigt dit alles. Zo komt met de dood een einde aan onszelf. Er gaat niks verder.


27
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 19-06-2019 17:32 »
Ik vind dat er ruimte is binnen het boeddhisme voor meerdere visies. Ik heb toch veel gelezen en gedaan met het boeddhisme en heb er veel aan gehad, en heb er ook veel in gevonden dat waar was. Ik heb ook zeker respect voor de mensen die de leer van de boeddha tot in detail als geloof opnemen en daarnaar leven. Dat mijn visie iets anders is is niet zo’n probleem.

Maar is dat laatste echt zo? Let wel, het gaat mij er helemaal niet om dat mensen verschillende visies mogen hebben, want dat gebeurt toch wel. Maar is het werkelijk geen probleem als mensen verkeerde visies koesteren? En is het werkelijk zo dat wij niet kunnen bepalen wat verkeerde visie is, en hierbij bijvoorbeeld afgaan op wat de Boeddha volgens de overlevering heeft onderwezen?

Ik vind het zelf trouwens onzinnig om alle visies maar te respecteren. In wezen komt dat neer op totale onverschilligheid ten aanzien van wat waar en werkelijk is.
Het is uitgesloten dat en materialisme waar en werkelijk kan zijn en de Boeddha's levensvisie. Ga er maar aanstaan. Dit is geen kattenpis. Visie gaat echt ergens over.

Is een andere visie hebben dan de Boeddha werkelijk geen probleem? Notabene, dit gaat NIET over de vrijheid van meningsuiting, of de vrijheid van visies, maar is er werkelijk geen probleem om wat voor soort visie dan ook aan te hangen?

Citaat
Bedenk ook, als je niet gelooft in weder geboorte is de kans heel groot dat je eigenlijk een materialistische levensvisie aanhangt. De sutta's maken ook duidelijk dat de Boeddha deze volgens de overlevering afwees.
Met nadruk wordt gesteld dat er wel een leven na de dood is, een andere wereld. Het niet geloven hierin wordt ook gezien als verkeerde visie. En verkeerde visie is een obstakel. Het leidt ofwel tot geboorte in de hel of in het dierenrijk.

Bij mij gaan allerlei alarmbelletjes rinkelen als ik dit lees, want het neemt de vorm “dit moet je doen en geloven, anders ga je naar de hel”. Ik kijk ernaar en ik denk, het lijkt op een religieus drukmiddel om dingen af te dwingen. Dus ik zet er de kanttekening bij, niet te verifiëren.

Roepende in de woestijn hebben decennia gewaarschuwd tegen de kwalijke gevolgen van ons consumentisme, onze gerichtheid op behoefte-bevrediging als de weg naar welzijn. Nu hebben ze gelijk gekregen. Wezens in vooral andere delen van de wereld lijden intens onder de druk. Zelfs mensen bezwijken onder de druk van het consumentisme. Alsmaar meer, sneller, beter. Een ratrace, wedijver naar beneden. Ze waren jaren roependen in de woestijn en nu krijgen ze totaal geen krediet. Nu ziet iedereen opeens welke kwalijke gevolgen er zijn. Maar die mensen zagen dat al voordat die kwalijke gevolgen zich manifesteerden, want zij hadden visie.

Is iemand als de Boeddha een roepende in de woestijn? heeft ie geen visie?
Bangmakerij?


Citaat
Bedenk ook, de overlevering geeft ook aan dat je niet alleen als mens bevrijding realiseert, maar ook als deva of Brahma wezen in andere sferen is dat mogelijk. De kans dat dat laatste gebeurt, is waarschijnlijk groter dan als mens. Dus het idee dat de boeddha-dhamma over de mens gaat, een psychologie, strookt totaal niet met de overlevering. Ook het idee dat de rijken van bestaan enkel psychologie is, en geboorte ook enkel psychologie, strookt niet met de overlevering. Punt.

Interessant, maar ik richt mij grotendeels op het verlicht worden in een leven. De gehele cosmologie en alles dat daarnaar verwijst vind ik lastig en niet te verifiëren. Inclusief wat er na de dood gebeurt. Maar ik ben het er wel mee eens dat zoals het geschreven staat dat het niet echt het standpunt ondersteund dat het allemaal psychologie is.

Dat doet me deugd

Citaat
Op school leren ze iets over de wereld en dat strookt niet met wat de Boeddha onderwijst. Nou, laat dan het idee los dat wat we op school leren over onszelf en de wereld minimaal niet compleet is of beperkt. Dat is toch niet zo'n exotische gedachte?

Zelfs Zeine Heiligheid de Dalai Lama heeft gezegd dat als de wetenschap op bepaalde punten het boeddhisme tegenspreekt dat het boeddhisme zich aan moet passen. De astronomie was lang niet zo ver gevorderd in de dag van de boeddha, wij hebben een veel beter begrip van het heelal nu dan toen. Zelfde met de medische wetenschap.

De Boeddha heeft volgens de overlevering gezien dat er perioden zijn van uitdijen en weer inkrimping van het heelal.  Ik ga er vanuit dat wetenschap dit ook op een dag zal ontdekken. Misschien strookt het nog niet met wat nu algemeen aanvaard wordt, op een dag gaat dat waarschijnlijk wel gebeuren. Men is nog maar net bezig met ontdekkingen en theorieen te ontwikkelen.

Citaat
Wat heeft het voor zin je eigen wensen en verlangens door te drukken en eigenlijk je eigen boeddha-dhamma te gaan verzinnen? Ik vind dit niks. Ik vind dit egotripperij. Men ziet zichzelf als de maat aller dingen. Wat niet strookt men hun eigen ervaring, verwerpen ze. Ik vind dat slecht. Het is hele kwalijke tendens.

Er is een verschil tussen verwerpen — zeggen dat iets niet waar is — of te zeggen dat je het niet weet. Het zou waar kunnen zijn, maar misschien ook niet. Zo is het met veel binnen het boeddhisme, voor zover ik kan zien.

En dan kan iets ook nog eens niet-waar zijn en toch werken, zoals Newtons ideeen over zwaartekracht. Ze deugen niet, er is helemaal geen zwaartekracht, schijnt, maar toch kom je met dat niet-bestaande concept van zwaartekracht een heel eind om zaken te verklaren. Zwaartekracht is in ieder geval een soort voorstelling of idee dat voor iedereen makkelijk is te begrijpen, ook al zou er dan niet letterlijk een zwaartekracht zijn.

Weder geboorte is volgens mij net zo iets. Je moet zoiets ook niet letterlijk nemen, maar weder geboorte drukt uit dat informatie en energie na de dood niet verloren gaat, en vanuit die informatie en energie ontstaat een nieuw bewustzijn, naam en vorm etc. Hoe dat precies gaat weet ik niet. Als Einstein het helderder zag dan Newton hoe het echt werkt dat objecten worden aangetrokken door grote objecten, dan is de Boeddha de Einstein van de geest. Hij herstelde het naieve idee dat er een soort zelf is of ziel dat overgaat van leven op leven. Net zoals Einstein het naieve idee herstelde dat er echt een zwaartekracht trekt aan objecten.

Bij het rijpend of ontwakend bewustzijn draait het om het herstellen van naieve voorstellingen en toch maakt een ontwaakte ook soms daar gebruik van omdat het aansluit bij iemands begripsniveau.
Als de Boeddha onderwijst dat wezens heengaan en weer verrijzen overeenkomstig hun kamma dan gebruikt hij ook naieve voorstelling, maar hij weet dat het anders te complex wordt. Tegelijkertijd, hij liegt niet, hij vereenvoudigt alleen de zaken.


siebe
 

28
De Derde Basis van Verdienste, Meditatieve Ontwikkeling, deel 9

Vier wegen naar of basis van (spirituele/psychische) kracht (cattaro iddhipada)

Ook deze vier moeten ontwikkeld worden en gecultiveerd. De iddhipada komen uitgebreid aan bod in SN51.

Walshe vertaalt deze als: concentratie van intentie vergezeld door wilsinspanning, concentratie van energie vergezeld door wilsinspanning, concentratie van bewustzijn, en concentratie van onderzoek vergezeld door wilsinspanning. (DN33§1.11)

Bodhi vertaalt: spirituele kracht bestaande uit concentratie door ijver en vastberaden streven; de spirituele kracht bestaande uit concentratie door energie en vastberaden streven; de spirituele kracht bestaande uit concentratie door [zuiverheid van] geest en vastberaden streven; de spirituele kracht bestaande uit concentratie door onderzoek en vastberaden streven. (MN77§17)

De vier bases worden vrij uitgebreid toegelicht in SN51.20.

Als iemand deze vier wegen ontwikkeld en stevig maakt,  kan iemand op basis van zijn wil wel  100 jaar worden. (b.v. DN26§28). Soms wordt zelfs gesproken over een eon (AN8.70, SN51.10). Kennelijk is er discussie over wat de tijdsduur nou precies is.

Als iemand deze vier basis van spiritueel kracht heeft ontwikkeld en gecultiveerd en ze volledig heeft geperfectioneerd, kan iemand naar wens de Himalaya in goud veranderen. (SN4.20)

Door de vier bases van spirituele kracht te ontwikkelen, voorkomt men terugval in de training, d.w.z. het begaan van wandaden zoals doden, stelen, seksueel wangedrag, liegen en intoxicatie. (AN9.83)

Het is het pad dat naar het ongeconditioneerde leidt. (SN43.7)

Indien ontwikkeld en gecultiveerd leiden ze van deze oever naar de overkant (SN51.1)
Als ze verwaarloosd worden wordt het edele pad verwaarloosd. Als ze beoefend worden beoefent men het edele Pad dat leidt naar de beëindiging van lijden. (SN51.2)
Indien ontwikkeld en gecultiveerd leiden ze naar volkomen weerzin, hartstochtloosheid, beëindiging, vrede, directe kennis, verlichting, Nibbana (SN51.4)

Allen die vroeger, in de toekomst en nu de smetteloze bevrijding van geest realiseren,  deden/doen dat omdat ze de iddhipada hebben ontwikkeld en gecultiveerd.

Als de vier iddhipada zijn ontwikkeld en gecultiveerd dan kan iemand verschillende soorten psychische vermogens uitoefenen: hij wordt van één persoon vele personen; vele personen zijnde wordt hij één; hij verschijnt en verdwijnt; hij gaat ongehinderd door een muur, door een wal, door een berg alsof hij door de ruimte gaat; hij duikt in en uit de Aarde alsof het water is; hij loopt op water zonder te zinken alsof het aarde is; met gekruiste benen zittend, reist hij als een vogel door de lucht; met zijn hand raakt hij de maan en de zon aan zo krachtig en machtig; hij heeft meesterschap over het lichaam zover als de Brahma-werelden. Met het goddelijk oor hoort hij zowel geluiden van goden als mensen, geluiden die ver weg zijn en dichtbij.
Hij begrijpt de geesten van andere wezens en personen, na ze met zijn eigen geest omvat te hebben. Hij begrijpt een geest met wellust als een geest met wellust, een geest zonder wellust als een geest zonder wellust; een geest met haat als een geest met haat, een geest zonder haat als een geest zonder haat; een geest met begoocheling als een geest met begoocheling, een geest zonder begoocheling als een geest zonder begoocheling; een vernauwde geest als een vernauwde geest en een afgeleide geest als een afgeleide geest; een opgetogen geest als een opgetogen geest en een niet-opgetogen geest als een niet-opgetogen geest; een overtrefbare geest als een overtrefbare geest en een onovertrefbare geest als een onovertrefbare geest; een geconcentreerde geest als een geconcentreerde geest en een ongeconcentreerde geest als een ongeconcentreerde geest; een bevrijde geest als een bevrijde geest en een niet-bevrijde geest als een niet-bevrijde geest.
Hij herinnert zich zijn vele vorige verblijven, dat is, één geboorte, twee geboorten, drie geboorten, vier geboorten, vijf geboorten, tien geboorten, twintig geboorten, dertig geboorten, veertig geboorten, vijftig geboorten, honderd geboorten, duizend geboorten, honderd duizend geboorten, vele eonen van wereld inkrimping, vele eonen van wereld-uitdijing, vele eonen van wereld-inkrimping en wereld-uitdijing aldus: “daar had ik die naam, was ik van die clan, zo zag ik er uit, zo was mijn voedsel, zo mijn ervaring van plezier en pijn, zo mijn levensduur; daar heengaand, werd ik elders geboren, en daar had ik zo’n naam, was van die clan, had zo’n uiterlijk, zo was mijn voedsel, zo mijn ervaring van plezier en pijn, zo mijn levensduur; daar heengaand werd ik hier geboren”. Dus hij herinnert zich zijn vele vorige verblijven met hun manieren en details.
Met het goddelijk oog, dat gezuiverd is en het menselijke overtreft, ziet hij wezens heengaan en weer geboren worden, inferieur en superieur, mooi en lelijk, fortuinlijk en onfortuinlijk, en hij begrijpt hoe wezens verder gaan overeenkomstig hun kamma, aldus: “Deze wezens die wangedrag vertoonden met lichaam, spraak en geest, die de edele verachten, verkeerde visies koesteren, en handelingen verrichten op basis van verkeerde visie, met het scheiden van het lichaam, na de dood, zijn weder geboren in een staat van ellende, in een slechte bestemming, in de onderwereld, in de hel; maar die wezens die goed gedrag vertoonden met lichaam, spraak en geest, die de edelen niet verachten, die juiste visie koesterden, en handelden op basis van juiste visie, met het scheiden van het lichaam, bij de dood, zijn weder geboren in een gelukkige bestemming, in de hemelse wereld”. Dus, met het goddelijk oog, dat gezuiverd is en het menselijke overtreft, ziet hij wezens heengaan en weer geboren worden, inferieur en superieur, mooi en lelijk, fortuinlijk en onfortuinlijk, en hij begrijpt hoe wezens verder gaan in overeenstemming met hun kamma. Hij verwijlt met de vernietiging van de bezoedelingen in de smetteloze bevrijding van geest. (SN51.11)

Wanneer de vier bases zijn ontwikkeld en gecultiveerd is definitieve kennis te verwachten in dit leven (arahantschap) , of, als er nog een resterende gehechtheid is, de staat van niet meer terugkeren (anagami) (SN51.25)

Zeven vruchten kunnen worden verwacht:
1. iemand realiseert uiteindelijke kennis (arahantschap) vroeg in ditzelfde leven; 2. Als men dat niet realiseert in dit leven, realiseert men dat op het moment van de dood; 3. Als iemand niet vroeg in dit leven of bij de dood Nibbana realiseert, dan, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, realiseert iemand Nibbana in het interval; 4. Als deze drie zaken niet plaatsvinden dan, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, realiseert iemand Nibbana bij de landing. 5. Als die vier dingen niet gebeuren, wordt iemand, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, iemand die Nibbana realiseert zonder inspanning; 6.  Als die vijf dingen niet gebeuren, wordt men, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, iemand die Nibbana realiseert met inspanning; 7  Als die zes dingen niet gebeuren, wordt men, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, iemand die opwaarts gaat, naar het Akanitta rijk (hoogste rijk van de fijnstoffelijke wereld, rupa loka). SN51.26  Precies hetzelfde wordt trouwens gezegd over het ontwikkelen van de 4 fundamenten van mindfulness en de 7 factoren van verlichting.

Zoals de Ganges neigt, afloopt, stroomt naar de zee, zo neigt de ontwikkeling en cultivering van deze vier bases van spirituele kracht naar Nibbana. (SN51.33-44)

Hun ontwikkeling leidt tot directe kennis, volledig begrip en volkomen vernietiging van de hogere ketens (SN51.86)

29
Filosofie en Metafysica / Re: Wat is een mens?
« Gepost op: 19-06-2019 13:13 »
Over identiteit. Het lijkt me dat mensen die niet geloven in weder geboorte zich baseren op een duidelijke visie van wie/wat ze zijn. Ze zien ofwel het lichaam als zichzelf, en als dat vergaat, dan vergaan ook zij. Of ze zien zichzelf als een emergerende eigenschap van het actieve brein. En als die breinactiviteit stopt, dan stoppen ze dus ook zelf.

Dat lijkt mij een beetje kortzichtig. Er zijn veel ‘iets-isten’ in Nederland, mensen die zeggen dat na dit leven er wel iets zal zijn, maar die ok zijn met in het midden te laten wat dat precies is. Dat vind ik ook wel een mooi standpunt, dat je niet precies hoeft uit te leggen hoe het zit, want zonder de eigen ervaring weet je het toch niet zeker. In ieder geval, het geeft wel aan dat mensen hun zelfbeeld wel vrij complex is.


Oke maar die ietsisten geloven wel in een andere wereld. Materialisten niet. Mensen die helemaal niet geloven in wedergeboorte ook niet.

Het niet geloven in een andere wereld, en in mensen die directe kennis hebben van die andere wereld, wordt in de teksten trouwens opgesomd bij het lijstje 'verkeerde visies'.

Op basis van verkeerde visies ontstaan ook verkeerde intenties, verkeerde spraak, verkeerd handelen etc.
In de sutta's is materialisme verkeerde visie.

Materialisme is eigenlijk een vorm van sakkaya ditthi. Dit zou betekenen dat iemand met een materialistische kijk op zichzelf en het leven nooit de sotapanna vrucht kan bereiken. Je moet alle verkeerde visies opgeven.


30
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 19-06-2019 13:01 »
Ja, ik snap het wel maar ik vind dat je toch ergens op moet vertrouwen. Weder geboorte is zo'n wezenlijk aspect in de leer van de Boeddha, vind ik. Ik wil dit toch nog eens benadrukken.

Kijk alleen al naar de vier vruchten die worden beschreven: sotapannna, sakadagami, anagami en arahant. Kijk naar het onderricht over de drie soorten begeerte. De vier soorten asava's. De zeven soorten onderliggende neigingen. De tien ketens. Dat alles wordt allemaal uitgewerkt in relatie tot weder geboorte.
Weder geboorte is er constant bij betrokken.

Ook als je ziet hoe het ontwaken van de Boeddha onder de Bodhiboom is overgeleverd, diens arahantschap, dan kun je zien dat hij zijn vorige levens zag. Dit was de eerste kennis die onwetendheid verdreef. En als tweede ware kennis die onwetendheid verdreef, zag hij met het goddelijk oog, dat het menselijke overtreft, het heengaan en weer ergens verrijzen van wezens overeenkomstig hun daden en visies. Dus zelfs bij het ontwaken van Gautama speelde inzicht in weder geboorte een centrale rol, althans volgens de overlevering. Ik vertrouw daar maar op.

Zelfs bij het zoeken van de Boeddha naar de waarheid en beeindiging van lijden speelt weder geboorte een centrale rol. Althans, weer volgens de overlevering. Want hij zag al snel in dat zodra er geboorte is, bijvoorbeeld als mens, dan volgt ook ziekte, verlies van wat dierbaar is, pijn, verouderen en aftakelen en de dood. Dus hij zag al snel in dat je dus geboorte moet beeindigen om lijden te beeindigen. Geboorte in de zin van het weer opnieuw ontstaan van een nieuwe combinatie van rupa, vedana, sankhara, sanna en vinnana die nu in dit leven Siebe kan worden genoemd, en mens, en levend wezen.

Ook in het uitdrukken van de realisatie van bevrijding zie je dit terug: 'geboorte is beeindigd, de taak is volbracht, wat gedaan moest worden is gedaan, er is geen terugkomst meer in welke bestaansvorm dan ook'.

Bedenk ook, als je niet gelooft in weder geboorte is de kans heel groot dat je eigenlijk een materialistische levensvisie aanhangt. De sutta's maken ook duidelijk dat de Boeddha deze volgens de overlevering afwees.
Met nadruk wordt gesteld dat er wel een leven na de dood is, een andere wereld. Het niet geloven hierin wordt ook gezien als verkeerde visie. En verkeerde visie is een obstakel. Het leidt ofwel tot geboorte in de hel of in het dierenrijk.

Dus, op vele manieren speelt weder geboorte een centrale rol. Zowel bij het zoeken van de Boeddha, als onderweg, als bij het Ontwaken.

Het komt er eigenlijk op neer dat in de Pali overlevering boeddha-dhamma geen psychologie is, en geen bevrijdingsleer van de mens. Het is veel omvattender, veel ruimer, veel breder. Het gaat over niks anders dan de totaliteit van het leven en alle mogelijke bestaansvormen. Maarten wil dat volgens mij niet, maar eigenlijk is het wel zo.

De wereld die de/een Boeddha openbaart is heel anders dan wij op school leren en rechtstreeks kunnen zien. Dat is de eigenlijk de kern van alle strubbelingen.  Maar leren wij dan echt hoe de wereld is, of is dat ook maar een versie? Weet de wetenschap echt hoe de wereld is, of zijn er bijvoorbeeld veel meer dimensies aan dit leven dan de wetenschap tot nu toe vermoed? Is de wetenschap niet zelf ook in ontwikkeling?

Een Boeddha openbaart in ieder geval een veel complexere wereld waarin de mens maar één van de 31 hoofdsoorten wezens is. Een mens is zeker niet de kroon op de schepping. Die complexe wereld met hemelen en hellen en al die wezens mag dan wel (nog) niet erkend worden door de wetenschap, maar dit is wat de Boeddha kennelijk heeft gezien. Ja, daar vertrouw ik op.

De teksten spreken trouwens ook over perioden van uitdijing en inkrimping van het heelal. Hierin was de Boeddha kennelijk ook ver zijn tijd vooruit in kennis. Nu moet de wetenschap nog ontdekken dat er ook perioden van inkrimping zijn en dat dit patroon zich al eindeloos vaak heeft herhaalt en de Big Bang niet een eerste moment was, maar ook oneindig vaak is geschied. Daar komen ze vast uit want de Boeddha heeft dit gezien.

Bedenk ook, de overlevering geeft ook aan dat je niet alleen als mens bevrijding realiseert, maar ook als deva of Brahma wezen in andere sferen is dat mogelijk. De kans dat dat laatste gebeurt, is waarschijnlijk groter dan als mens. Dus het idee dat de boeddha-dhamma over de mens gaat, een psychologie, strookt totaal niet met de overlevering. Ook het idee dat de rijken van bestaan enkel psychologie is, en geboorte ook enkel psychologie, strookt niet met de overlevering. Punt.

Wat dan te doen? Je eigen verlangens en wensen doordrukken? Dat is kennelijk wat moderne boeddhisten willen doen. Op school leren ze iets over de wereld en dat strookt niet met wat de Boeddha onderwijst. Nou, laat dan het idee los dat wat we op school leren over onszelf en de wereld minimaal niet compleet is of beperkt. Dat is toch niet zo'n exotische gedachte?

Wat heeft het voor zin je eigen wensen en verlangens door te drukken en eigenlijk je eigen boeddha-dhamma te gaan verzinnen? Ik vind dit niks. Ik vind dit egotripperij. Men ziet zichzelf als de maat aller dingen. Wat niet strookt men hun eigen ervaring, verwerpen ze. Ik vind dat slecht. Het is hele kwalijke tendens.

Met Maarten sprak ik bijvoorbeeld ooit eens over chakra's. Dat strookt niet met zijn ervaring en kennelijk ook niet met wetenschap. Ze bestaan wel, weet ik. Dit vind ik een praktisch voorbeeld van hoe verkeerd het kan gaan als je alleen afgaat op je eigen ervaringen en wetenschap.

Ach ja, in boeddhisme kan alles.  'Boeddhisten' lijken wel zelfkwellers, die elk geloof en vertrouwen  lijken te willen kapot maken. Ze gaan zelfs zover dat ze ontwaken zien als mythevorming, of verlichting als malligheid. Alles moet kapot gemaakt worden. En zelfs daarin voelt men zich een ware boeddhist en ware volgeling van de Boeddha. Ik vind het allemaal niks.

ik vind het allemaal niks Siebe

31
Filosofie en Metafysica / Re: Wat is een mens?
« Gepost op: 18-06-2019 19:45 »
En nogmaals Maarten, ik vond het erg mooi verwoord en duidelijk. Zo zie ik het ook. Fijn te lezen! En dit niet om Sybe voor schut te zetten, laat dit duidelijk zijn. Sybe heeft op zijn manier ergens ook wel gelijk "op zijn manier", alleen interpreteert hij soms nogal snel wat anderen schrijven ook op "zijn manier", maar ik vermoed dat we dit allemaal wel eens doen.

Tuurlijk, ik zie toch ook hoe jij vaak op jouw typische manier ingaat op wat ik schrijf?

Over identiteit. Het lijkt me dat mensen die niet geloven in weder geboorte zich baseren op een duidelijke visie van wie/wat ze zijn. Ze zien ofwel het lichaam als zichzelf, en als dat vergaat, dan vergaan ook zij. Of ze zien zichzelf als een emergerende eigenschap van het actieve brein. En als die breinactiviteit stopt, dan stoppen ze dus ook zelf.

32
De Derde Basis van Verdienste, Meditatieve Ontwikkeling, deel 8

De vier juiste strevingen of juiste ijver (cattaro sammappadhana)

De vier juiste strevingen zijn: je wekt de ijver op voor het niet ontstaan van nog niet opgekomen kwaadaardige onheilzame staten, en je spant je [daarvoor] in, wekt energie op, wendt je geest aan en streeft er naar. Je wekt de ijver op voor het afstand doen van reeds ontstane kwaadaardige onheilzame staten, en je [daarvoor] spant je in, wekt energie op, wendt je geest aan en streeft er naar. Je wekt de ijver op voor het opwekken van nog niet opgekomen heilzame staten, en je spant je [daarvoor] in, wekt energie op, wendt je geest aan en streeft er naar. Je wekt de ijver op voor het continueren, niet-verdwijnen, aansterken, de toename en vervulling van opgekomen heilzame staten, en je spant je [daarvoor] in, wekt energie op, wendt je geest aan en streeft er naar.(MN77§16)

Door de vier juiste strevingen voorkomt men terugval in de training, het begaan van wandaden zoals doden, stelen, seksueel wangedrag, liegen en intoxicatie. (AN9.73)

Wanneer we het edele achtvoudige pad ontwikkelen komen ook deze vier juiste strevingen tot ontwikkeling, want het is de factor juiste ijver. (MN149§10)

De vier juiste strevingen zijn het Pad naar het ongeconditioneerde. (SN43.6). Hetzelfde wordt trouwens gezegd van de andere factoren van verlichting. (SN43.12)

Zoals de Ganges neigt, afloopt, stroomt naar de zee, zo neigt de ontwikkeling van deze vier strevingen ook naar Nibbana. (SN49.1-12)

Ze leiden tot directe kennis, volledig begrip en volkomen vernietiging van de hogere ketens. (SN49.54)

33
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 18-06-2019 18:11 »
Oke, ik snap wel dat je wantrouwig bent en dat mensen slechte bedoelingen kunnen hebben.

Ik geloof niet in Ehipassiko. Het leven werkt niet zo. Wat om erkenning vraagt is dat mensen verschillen in gevoeligheid en hierdoor is hun toegang tot informatie anders. Een Boeddha is veel gevoeliger dan de gemiddelde mens. Hij heeft hierdoor toegang tot hele andere informatie die voor ons vaak, nu nog, ontoegankelijk is. Dit is geen excuus of smoes, zo zit het leven mijns inziens in elkaar.

Het is niet gezond alleen maar af te gaan op wat je zelf kunt ervaren en zien. Dan zie je jezelf als de maat aller dingen en dat vind ik niet gezond.

Siebe
34
Filosofie en Metafysica / Re: Wat is een mens?
« Gepost op: 18-06-2019 12:42 »
Ik had een reactie geschreven en was daarover ontevreden. heb die toen maar weggeknipt en "laat maar" geschreven.

Dat laat maar verwijst dus niet naar jou Maarten.

Laten we eens ophouden elkaar slechte intenties toe te schrijven?

Siebe

35
Filosofie en Metafysica / Re: Wat is een mens?
« Gepost op: 17-06-2019 17:27 »
laat maar...


36
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 17-06-2019 12:02 »
Mijn eigen moment reflectie (misschien is het ergens goed voor).

Ons mens-zijn nu, herkenbaar aan mens-specifieke rupa, vedana, sanna, sankhara's en vinnana is enkel een fase in een levensstroom. De sutta's geven aan dat de Boeddha geen begin kon ontdekken van deze levensstroom. Maar nu op dit moment, heeft de levensstroom de vorm aangenomen van een mens, verkeert in de fase van een mens.

Na de dood gaat de levensstroom verder. Afhankelijk van onze daden nu zal die levensstroom dan een nieuwe fase ingaan en een nieuwe combinatie zich gaan vertonen van rupa, vedana, sanna, sankhara en vinnana. Misschien wel in de vorm van een deva. 

Het is als het ware dezelfde golfbeweging die steeds in een iets andere fase terechtkomt, afhankelijk van daden. En daden zijn weer gebaseerd op visie. Morele daden, welwillende daden, deugdzame daden zorgen er voor de golfbeweging zich verheft en in fases komt waarin geluk overheerst, zoals in deva staten en Brahmawerelden. Immorele daden, kwaadwillende daden, ondeugdzame daden zorgen voor een neerwaarts pad en brengen de golf in een fase waarin lijden overheerst. Als mens zitten we nu, algemeen gezien, in een fase waarin een redelijke evenwicht is tussen geluk en lijden.

In diezelfde golfbeweging kunnen dus ervaringen ontstaan van een deva leven, een mens-leven, een dierlijk leven, een helle leven, etc. Het is maar net in welk fase de golfbeweging op enig moment is.

Op het moment van de dood komt er dus kennelijk geen einde aan die golfbeweging zolang er nog begeerte is. Wilsformaties in de vorm van plannen, voornemens, intenties, en onderliggende neigingen worden een basis voor weer een nieuw moment bewustzijn na de dood, en naam en vorm.

Levens zijn dan een soort kralingen aan een ketting, waarbij de ketting de continuiteit is van oorzaak en gevolg (Paticca Samuppada, PS). Of, anders gezegd, de ketting is gewoon de kettingsreactie zelf.

Waarschijnlijk kun je zeggen dat de energie van de begeerte op de laatste momenten van ons leven niet verloren gaat en de basis wordt van een nieuw moment bewustzijn en naam en vorm.

De continuïteit van leven op leven zit dan niet in een ziel of zelf of ware zelf dat van leven op leven overgaat en hetzelfde blijft, maar de continuïteit wordt gevormd door PS zelf, door voorwaardelijk ontstaan, door causale processen, door de continuerende kettingreactie waar geen einde aan komt  bij de dood. Als een golf die maar zich maar blijft door ontwikkelen, die maar blijft doorgaan, zolang ie gevoed wordt door oorzaken en voorwaarden. De voeding van weder geboorte is begeerte, heb ik althans begrepen.

Dat wezens sterven en weer ergens worden wedergeboren moet niet letterlijk worden genomen, maar wat bedoeld wordt is dat het dezelfde levensstroom is, dezelfde golfbeweging, die alleen een andere vorm heeft aangenomen.

Als je een sneeuwbal van een heuvel duwt groeit ie steeds meer aan. De sneeuwbal is elk moment anders en toch is het ook dezelfde sneeuwbal op een bepaalde manier. Zo ook met levens denk ik.

Dus volgens de overlevering zag de Boeddha hier mensen sterven en daar ergens weer weder geboren worden als deva (bijvoorbeeld). Geen zielsverhuizing, geen zelf dat hetzelfde blijft, maar de deva staat kwam door causaliteit tot stand vanuit de menselijke staat. Als een sneeuwbal die van een besneeuwde heuvel rolt. Je weet gewoon dat de sneeuwbal op de top, en die helemaal onder in het dal, met elkaar samenhangen maar niet precies hetzelfde zijn.

Een term als 'levensstroom' moet ook niet letterlijk worden genomen. In feite wordt weder geboorte verklaart door paticca samuppada. Het ene leven hangt causaal samen met het andere, en dan kun je, denkbeeldig spreken van een (levens)stroom, een continuiteit, als in een sneeuwbal effect  of als in elke keten van oorzaak en gevolg. Daar gaat het denk ik om. Levens zijn schakels in een keten van oorzaak en gevolg. Na de dood eindigt kennelijk dit kettingsproces niet, behalve voor een arahant, bij wie begeerte volledig verdwenen is. 

37
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 16-06-2019 21:25 »
Het belangrijkste bij een baby is denk ik dat diens brein nog erg onrijp is en nog volop in ontwikkeling.
Er worden nog allerlei verbindingen gelegd. Dat wordt mede gestuurd volgens mij door informatie in genen vastgelegd, oeroude informatie gebaseerd op vorige levens.

Deze sutta... https://suttacentral.net/mn64/en/sujato

...onderwijst dat bepaalde tendensen als onderliggende neigingen al bij zuigelingen aanwezig zijn. Zoals zintuiglijke voorkeur en afkeer. Ik meen ook dat babies al snle bepaalde afkeer kunnen vertonen van bepaalde smaken, of juist voorkeur voor bepaalde smaken zoals zoetigheid.  Maar als het zich nog niet zou vertonen is dat denk ik eerder dankzij onrijpheid van het brein dan een aanwijzing dat er geen invloed is uit vorige levens in de aanleg van de zuigeling.

Het kan bijna niet anders, gezien de evolutie. De vorming en rijping van het brein verloopt mede allemaal dankzij informatie uit het verleden. Dna is  informatie van weet ik hoe lang geleden en mede volgens die informatie ontwikkelt het lichaam en brein zich op een bepaalde manier. Dus informatie uit vorige levens heeft ons mede gevormd tot wie we nu zijn. Zonder die informatie zouden we er niet eens zijn als mens, lijkt me.

Dat bepaalde neigingen zich pas gaan vertonen bij een bepaalde rijpheid van het brein lijkt me normaal.
Dus de sutta klopt denk ik wel dat bepaalde neigingen al wel degelijk latent aanwezig zijn bij een zuigeling.

Waarom hebben jij en ik een stress systeem? Wil je zeggen dat de werking en opbouw van dit stress systeem helemaal niet gebaseerd is op daden en keuzes en informatie uit vorige levens maar allemaal gebaseerd is op dit leven nu?

Siebe


38
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 16-06-2019 17:37 »
Maar als je kijkt naar hoe wij dit leven hebben geleefd, dan is het niet zo dat kennis uit een vorig leven zich heeft over gedragen.

Hoezo niet?

Nou, je hebt je geen vorige levens herinnerd. Dat betekent dat de lessen die je uit die ervaringen had kunnen trekken ook verloren zijn gegaan. Dus misschien is er een karmische stroom de gevolgen waarvan je aan het uitleven bent, maar veel meer is er niet van die vorige levens overgebleven, je kijkt weer vers en opnieuw naar het leven.

Als er in jouw geest een impuls agressie opkomt of een neiging te vluchten, stel, wat is dat anders dan kennis uit vorige levens die zich nu manifesteert in dit leven?


Siebe


39
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 16-06-2019 15:46 »
Maar als je kijkt naar hoe wij dit leven hebben geleefd, dan is het niet zo dat kennis uit een vorig leven zich heeft over gedragen.

Hoezo niet?

40
De Derde Basis van Verdienste, Meditatieve Ontwikkeling, deel 7

De zeven factoren van verlichting (sam)bojjhaṅga))

Er zijn 7 factoren van verlichting: de verlichtingsfactor van mindfulness, van onderzoek van staten en verschijnselen, van energie, van vreugde, van kalmte, van concentratie en de verlichtingsfactor van gelijkmoedigheid. Ze vormen als mentale factoren de oorzaken en voorwaarden om verlichting te realiseren, de bevrijdende kennis en visie. (Bodhi, SNII, blz. 1499). Ze leiden naar verlichting. (SN46.5)

SN46 gaat speciaal over deze 7 factoren van verlichting.

-“Alle Arahant Boeddha’s van het verleden realiseerden volledige verlichting door afstand te doen van de vijf hindernissen, bezoedelingen van de geest die begrip verzwakken, na stevig de vier fundamenten van mindfulness in hun geesten te hebben gevestigd, en realiseerden de zeven factoren van verlichting zoals ze werkelijk zijn. Alle Arahant Boeddha’s van de toekomst zullen het net zo doen, en u Heer, die nu de arahant is, volledig verlichte Boeddha, heeft hetzelfde gedaan.” (DN28§2)

Ook dit deel beoogt alleen aan te geven in welke zin volgens de teksten het ontwikkelen en cultiveren van de verlichtingsfactoren verdienstelijk is. Voor meer specifieke informatie over het ontwikkelen en cultiveren van de 7 factoren van verlichting, zie SN46.2, of geheel SN46.
https://suttacentral.net/sn46.2/en/sujato

Wanneer de 7 factoren van verlichting zijn ontwikkeld en gecultiveerd leiden ze tot 7 vruchten en voordelen: 1. iemand realiseert uiteindelijke kennis (arahantschap) vroeg in ditzelfde leven; 2. Als men dat niet realiseert in dit leven, realiseert men dat op het moment van de dood; 3. Als iemand niet vroeg in dit leven of bij de dood Nibbana realiseert, dan, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, realiseert iemand Nibbana in het interval; 4. Als deze drie zaken niet plaatsvinden dan, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, realiseert iemand Nibbana bij de landing. 5. Als die vier dingen niet gebeuren, wordt iemand, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, iemand die Nibbana realiseert zonder inspanning; 6.  Als die vijf dingen niet gebeuren, wordt men, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, iemand die Nibbana realiseert met inspanning; 7  Als die zes dingen niet gebeuren, wordt men, met de vernietiging van de vijf lagere ketens, iemand die opwaarts gaat, naar het Akanitta rijk (hoogste rijk van de fijnstoffelijke wereld, rupa loka). SN46.3 Voor meer informatie zie SNII noot 65 en SN46)
Precies hetzelfde wordt trouwens gezegd over het ontwikkelen van de 4 fundamenten van mindfulness, zal een oplettende lezer gezien hebben.

Wanneer ze worden ontwikkeld en gecultiveerd wordt de geest bevrijd van zintuiglijk verlangen, van verlangens naar bestaan, en van verlangens naar niet-bestaan. Kortom, bevrijding. Geboorte is beeindigd. (SN46.5)

41
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 16-06-2019 13:50 »
Door het juiste zien, door de juiste visie, worden drie ketens verbroken: sakkaya ditthi, viccikicci en silabbata paramasa. Dan is iemand een sotapanna, stroom-intreder en wordt nooit meer geboren in lagere rijken en zit op een vaste koers naar bevrijding.

Geen geloof in weder geboorte is denk ik sakkaya ditthi. Hoe? Mensen die niet geloven in weder geboorte die hebben waarschijnlijk de volgende visies: "ik ben het lichaam" of "Ik ben in het lichaam" of "Ik ben door het lichaam" of "Als het lichaam eindigt, eindig ik ook". Dat zijn volgens mij allemaal soorten sakkaya ditthi's.
Als je het Ik-besef of (Zelf)-bewustzijn ziet als een emergerend verschijnsel van het brein, dan is dat volgens mij ook sakkaya ditthi.

Al die visies dat je zelf op de een of andere manier het lichaam bent, product van het lichaam, in het lichaam, emergerend uit lichamelijke activiteit, dat is denk ik allemaal sakkaya ditthi.
Het is eigenlijk materialisme.

Hoe zien jullie dit?

Kun je sakkaya ditthi echt prijsgeven als je een materialistische levensvisie hebt?42
Algemeen / Re: Innerlijke krachten
« Gepost op: 15-06-2019 19:21 »
Nee, je bent niet idioot, je kunt alleen niet quoten :)


43
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 15-06-2019 15:40 »
Het is niet omdat het voor 90 procent van de mensen erg moeilijk is om los te komen van dat zelf te zijn en dat de Boeddha zich dus in 90 procent van zijn uitspraken richtte op die 90 procent, nl. op het wereldlijke pad dat tenminste te vatten is, dat zij die zich voornamelijk richten op die 10 procent van zijn uitspraken die gaan over het bovenwerldlijke pad, over het loskomen van dit zelf, in plaats van het veilig te stellen, dat zij daarom die andere 90 procent van zijn uitspraken zouden miskennen of ontkennen, zij richten zich gewoon op die 10 procent die hen nuttiger overkomt.

Of het nu wereldlijke juiste visies zijn of juiste intenties of juiste spraak etc. dat is verdienstelijk om in de praktijk te brengen,  en leidt tot voorspoed en hogere wedergeboorten. EN het ondersteunt een doorbraak tot het boven-wereldlijke Pad. Het wereldlijke pad leidt indirect tot bevrijding maar niet direct.


44
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 15-06-2019 15:16 »
Zoals ik het begrijp, (en volgens mij ook de teksten aangeven), heeft een sotapanna de visie van het boven-wereldlijke pad. Toch is een sotapanna niet vrij van weder geboorte. Alleen een arahant is dat.

Zolang begeerte niet volledig verdwenen is, zolang is er een oorzaak voor weer een nieuwe geboorte ergens in samsara. Daarom onderwees de Boeddha dat begeerte de oorzaak is van lijden. In welke bestaansvorm je ook wordt wedergeboren in samsara, ook gelukzalige, uiteindelijk komt er in geen enkele een einde aan het lijden, want elk wezen moet weer sterven, en dus ook weer afscheid nemen van bijvoorbeeld al dat geluk. Ben je geboren als mens dan krijg je ook zeker te maken met pijn en ziekten.

Er is een causale of oorzakelijke relatie tussen levens. Ik vergelijk dit zelf met de levensloop van een vlinder. Een vlinder legt een eitje. Daaruit komt een rups. Die verpopt op een bepaald moment weer. Dat wordt weer een vlinder, die legt weer een eitje, etc. Er is een soort continuiteit. Er zal geen rups ontstaan als de vlinder geen eitje legt. Beide wezens zijn echter niet identitieke wezens maar ze zijn wel degelijk oorzakelijk met elkaar verbonden. Hun levens zijn met elkaar verbonden.

Als je als mens sotapanna realiseert, d.w.z. bovenwereldlijke visie van het Pad, en de eerste drie ketens gaan verloren, dan kun je na dit leven weer als mens terugkomen, maar je bent natuurlijk niet dezelfde mens maar causaal hangt dat leven wel samen met het vorige. Ook qua gewoonten of neigingen en vermogens lijken die levens op elkaar.

Als je als mens het niveau realiseert van sakadagami, eenmaal terugkeerder, , en je sterft, dan wordt je nog een keer geboren in de kama-loka maar nu als deva, niet meer als mens. Die deva staat heb je dan wel te danken aan wat je in een vorige leven als mens realiseerde. Dit is wat de Boeddha volgens mij zag en in talloze teksten wordt verwoord.   

Je kunt het ook zo zien...als mens zijn we nu een bepaalde combinatie van rupa, vedana, sanna, sankhara en vinanna zonder dat daarin iets verwijlt wat onveranderlijk is, een zelf, een ware identiteit. Na de dood ontstaat, causaal samenhangend met de vorige als mens, een nieuwe combinatie van rupa, vedana, sanna, sankhara en vinnana. Nu bijvoorbeeld met de rupa van een deva, de vedana van een deva etc.
Dus er gaat geen zelf over van leven op leven, geen ziel maar er is een causale relatie tussen levens.
Het is verkeerd te denken dat dat nieuwe leven niks te maken heeft met dat vorige leven. Dat vorige leven, de daden daarin, geven vorm aan de rupa, vedana, sanna, sankhara en vinnana van het volgende leven. Dat is kennelijk wat de Boeddha zag.

Dus dit: "Stel dat je in een volgend leven geboren wordt als deva, dan ervaar je dat geluk bijvoorbeeld door de vrijgevigheid die Maarten deed. Maar op dat moment ben je die deva. Dan heb je op dat moment toch maar mooi voordeel van Maartens keuzes"...is op geen enkele manier een illusie. De keuzes in dit leven van Maarten, diens daden, gebaseerd op visies, hebben vorm gegeven aan een nieuwe samenstelling van rupa, vedana, sanna, sankhara en vinnana, nu als deva. Dus het is op geen enkele manier een illusie dat de deva maar mooi dat fijne leven ervaart dankzij de daden van Maarten als mens.

Weder geboorte is volgens mij geen illusie vanaf een bepaald standpunt, dat blijkt ook niet uit de teksten. Weder geboorte is denk ik net zo reeel als een orkaan. Als er oorzaken en voorwaarden zijn dan ontstaat die orkaan. Zo ook met weder geboorte. Het houdt aan zolang er oorzaken en voorwaarden voor zijn. Dat is denk ik wat de teksten beschrijven.

Alleen bij het niveau van de arahant, wanneer alle begeerte, en daarmee dus ook alle ketens (samyojana), alle onderliggende neigingen (anusaya), alle bezoedelingen (asava) zijn verdwenen, alleen dan zijn alle oorzaken en voorwaarden voor weder geboorte ook verdwenen. Dus iemand die het niveau van de arahant realiseert wordt na de dood nergens meer in deze wereld (geheel samsara) geboren.

Bij de eerste drie vruchten is dit nog niet zo, hoewel zij allen de visie hebben die boven-wereldlijk is.

Het is dus volgens mij ook niet zo dat wedergeboorte vanaf een bepaald standpunt bezien een illusie is. Dat is volgens mij niet de leer van de Boeddha in de Pali Canon. Wat er over weder geboorte gezegd kan worden, en volgens mij ook moet worden, is dat het er is zolang er oorzaken en voorwaarden er voor bestaan, en het eindigt als die oorzaken en voorwaarden ook eindigen. Dat laatste is wat bevrijding betekent in de leer van de Boeddha.

Siebe

45
Filosofie en Metafysica / Re: Wat is een mens?
« Gepost op: 15-06-2019 14:19 »
Misschien vind je dit interessant?

https://puredhamma.net/key-hidden-dhamma-concepts/memory-brain-mind-nama-loka-kamma-bhava-kamma-vipaka/?highlight=nama

het beschrijft o.a.het boeddhistisch concept van nama gotta. Van alles wat we doen worden een soort opname gemaakt maar niet in het brein.

46
Het gewone leven / Re: loslaten
« Gepost op: 15-06-2019 14:14 »
Het is toch ook niet makkelijk om zaken waarbij je erg emotioneel bij betrokken bent (geraakt) los te laten.
De geest werkt niet zo. Die wil herkauwen op zulke zaken. Ja, wat is wijsheid? 'Gewoon' maar accepteren?
Als je zo emotioneel bij iets/iemand betrokken bent is het dan wel reeel te verwachten dat dat je loslaat?

Misschien kun je ook jezelf de vraag stellen wat jezelf echt nodig hebt om iets los te kunnen laten? Wat zou je daarbij kunnen helpen?

47
Het gewone leven / Re: loslaten
« Gepost op: 15-06-2019 14:06 »
Beste Ekayano,

Dit tovert een glimlach op mijn gezicht  :D, maar zou het echt werken? Zo inschattend, gaat het dan veel ijsjes krijgen.

 ;D

moest ik dan weer op glimlachen

48
Algemeen / Re: Innerlijke krachten
« Gepost op: 15-06-2019 14:05 »
Hoi Moesa,

weet niet of dit echt aansluit bij wat je beleeft, maar moest denken aan spiegelneuronen:

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/zien-is-voelen/

ons brein is kennelijk constant aan het imiteren, onbewust. Dit betekent in extreme vorm volgens mij ook dat je gevoelens die eigenlijk door anderen worden ervaren zelf gaat ervaren omdat dezelfde soort breindelen actief worden. Je brein werkt dan heel erg spiegelend, zeg maar. Ik heb dit zelf ook wel. Als ik mensen zie vallen op tv,  voel ik zelf vaak fysiek de pijn van de val.

Misschien is het wel goed te weten dat het zo werkt, en dat je dus eigenlijk ook betrokken kan raken in gevoelens, gedachten, houdingen, die je eigenlijk dan, onbewust, overneemt van anderen. Ik denk dat dit best wel eens de reden kan zijn dat mensen in de war raken, en liever gezelschap of contact met anderen gaan vermijden.
49
De Derde Basis van Verdienste, Meditatieve Ontwikkeling, deel 6

De sutta’s beschrijven ook apart de voordelen van mindfulness van het ademen.

Mindfulness van het ademen

Dat dit in de leer van de Boeddha meer is dan alleen maar droog de adem volgen wordt in talloze sutta’s toegelicht en nog eens expliciet in SN54.6. Hoe de oefening werkt, zie bijvoorbeeld: http://www.sleuteltotinzicht.nl/m118.htm

De meditatie op de mindfulness van het ademen is van grote vrucht en voordeel (MN62§24. MN118§15, SN54). Als men dit op de juiste manier beoefent, vervult dat de vier vestigingen van mindfulness. Wanneer die vervuld zijn, vervult dat de zeven factoren van verlichting. Wanneer die vervuld zijn, vervullen die ware kennis en bevrijding. Dus al met al, als je mindfulness van het ademen op de juiste manier beoefent, kan dat leiden tot bevrijding, tot arahantschap. Hoe dit werkt is na te lezen in MN118 en SN54.13. Uit deze sutta valt ook wel op te maken dat mindfulness gericht op het ademen, zoals gezegd, veel meer is dan alleen het aandachtig volgen van de ademhaling.

Als men dit goed beoefend, zullen zelfs de laatste in en uitademing bewust ervaren worden. (MN62§30)

Eén van de twee vruchten of voordelen kan worden verwacht als dit ontwikkeld en gecultiveerd is, namelijk, definitieve kennis in dit leven of de staat van niet meer terugkeren. (SN54.4)

Zeven vruchten kunnen van deze praktijk verwacht worden: je realiseert definitieve kennis vroeg in dit leven; of, als dat niet gebeurt, dan realiseer je definitieve kennis op het moment van de dood; als dat niet gebeurt, dan, bij de volkomen vernietiging van de vijf lagere ketens, realiseer je Nibbana in het interval; als dat allemaal niet gebeurt, dan realiseer je, bij de volkomen vernietiging van de vijf lagere ketens, Nibbana bij de landing. Als dat allemaal niet gebeurt, dan, bij de volkomen vernietiging van de vijf lagere ketens realiseer je Nibbana zonder inspanning; als dat allemaal niet gebeurt, dan, bij de vernietiging van de vijf lagere ketens, realiseer je Nibbana met inspanning. Als dat allemaal niet gebeurt, dan, bij de volkomen vernietiging van de vijf lagere ketens ga je opwaarts naar het Akanittha rijk. (SN54.5)

Er wordt afstand gedaan van de ketens en de onderliggende neigingen, er ontstaat volledig begrip van de koers, het leidt tot de vernietiging van de bezoedelingen.  (SN54.20)

Tot zover het deel bhavana over het ontwikkelen en cultiveren van mindfulness.

50
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 14-06-2019 18:18 »
Mijn visie op dood en wedergeboorte heeft veel te maken met mijn visie over 'zelf'. Aangezien ik toch al de idee van een zelf dat van mij is heb losgelaten (voor een deel dan toch), ben ik veel minder geïnteresseerd in wat er met 'mij' gebeurt later. Ik weet dat er levens zullen zijn hierna - van wie doet voor mij niet ter zake - en die komende levens gun ik het beste en wens ik geluk toe. Alleen dat al is voor mij reden voldoende om me in te spannen voor wat betreft de bhavana en de maatschappij is het algemeen.

Stel dat je in een volgend leven geboren wordt als deva, dan ervaar je dat geluk bijvoorbeeld door de vrijgevigheid die Maarten deed. Maar op dat moment ben je die deva. Dan heb je op dat moment toch maar mooi voordeel van Maartens keuzes. Zoals ik het begrijp zag de Boeddha het zo.

Ik voel niet direct weerstand tegen deva's en andere werelden. Ik ben alleen zelf niet in staat om op eerlijke wijze te zeggen dat ik hun letterlijke bestaan zie. Daarom zal ik dat ook niet beweren want dat zou liegen zijn.

De Boeddha zag bij diens ontwaken volgens mij in dat datgene wat wezens in hun leven sterk maken, ontwikkelen, cultiveren, de gewoonten, de neigingen (vormen van energie), dat wordt weer de basis voor een nieuw bewustzijn en een nieuwe naam en vorm. Cultiveer je als mens dierlijke neigingen dan worden na de dood die sankhara's de basis van een dierlijk soort bewustzijn en naam en vorm (PS). Cultiveer je de brahma vihara's dan wordt dat waarschijnlijk de basis van een soort bewustzijn en naam en vorm van een Brahma wezen, een fijnstoffelijk wezen.

Dus de rijken/sferen van bestaan en wedergeboorte vindt plaats in dit leven als mens, zijn te ervaren in dit leven als mens, en ook na de dood zijn er die sferen. De samenhang tussen beide DAT is de leer van de Boeddha, dat is wat de Boeddha onderwees en zag bij diens ontwaken. 

Als ik zeg dat het belangrijk is om samsara in dit leven nu en hier te zien dan bedoel ik dat dit een kundige manier is van leven en van de oefening. Als je een stevig dhammakaya hebt dan zal de wijsheid wel komen. Daar heb ik vertrouwen in. Beter nu vooral oefenen dan al meteen puzzelen over deva's en andere werelden. Als anderen die overtuiging wel hebben én goed oefenen, mooi.. ik prijs het en ben er blij om.

De steekhoudende argumenten uit het artikel dat Siebe aanhaalde.. er is inderdaad sprake van behoorlijke redactie op sommige plaatsen in de tipitaka. Me dunkt dat als je zo'n artikel bespreekt dat dit toch ten minste even ter sprake komt.

Die behoefte voelde ik totaal niet. Dat station ben ik allang gepasseerd. de teksten kunnen onmogelijk niet geredigeerd zijn. Het is voor mij volstrekt duidelijk dat ze bewust vormgegeven zijn op een bepaalde manier. Ik ga er vanuit dat ze de kernpunten goed overdragen.

Hetzelfde geldt voor brahmanisering van bepaalde teksten

Wat wordt hier precies mee bedoeld? De Boeddha komt in de teksten nou niet bepaald over als iemand die leerstellingen van anderen maar klakkeloos overnam. Volgens de teksten nam hij heel duidelijk afstand van bepaalde Brahmaanse ideeen zoals over hun eigen superioriteit.

en zelfs de woordenschat van het pali zelf. Je hoeft er niet in geïnteresseerd te zijn maar het kwam wat rauw op me over dat dit artikel even in een rij punten werd weggeserveerd zonder dat enige moeite werd gedaan iets van waarde eruit te halen. Dit riekt voor mij persoonlijk (en waarschijnlijk vanwege mijn persoonlijke verleden) naar hard conservatisme.

 Het belangrijkste is, vind ik, dat uit de teksten van de Pali Canon glashelder wordt, boven enige twijfel verheven, dat je de sferen van bestaan en weder geboorte EN moet zien als iets wat je als mens kan ervaren in dit leven EN na de dood. De samenhang tussen beide, DAT is de leer van de Boeddha. Het zegt duidelijk, pas op met wat je in dit leven als mens cultiveert, volg principes, volg niet de moraal van de wereld, die voordeel ziet in immoraliteit, want dat zal je bezuren. Is dat alleen maar dreigen?

Ik wil vervolgen met een opmerking dat de levende dhamma nooit gelijk is aan de gesproken dhamma, noch aan de geschreven dhamma. De levende dhamma is weliswaar welgebracht maar ook hier en nu, tijdloos, onderzoekbaar, naar binnen leidend en te realiseren door de wijzen. Deze is aanwezig als je mindful in- en uitademt en daar geluk in kan vinden. Zo simpel kan het zijn! Wat maal ik dan om of Siebe of ik gelijk heeft over één of ander punt?

Als de Boeddha zo zou denken had hij net zo goed niks kunnen onderwijzen. Als je de overlevering mag geloven heeft de Boeddha na zijn ontwaken ook tijd en energie besteed aan het uit de doeken doen van wat waar en niet-waar is, vanuit het besef dat verkeerde visie leidt tot ellende.
Het identificeren en herstellen van verkeerde visie was kennelijk een voorname bezigheid van de Boeddha.
Mensen die dit betekenisloos vinden onderschatten denk ik het belang van visie.

Voor ik nu juiste visie vergeet... sammaditthi is mijns inziens juist vertaald als 'volkomen visie'. Deze is alle visies voorbij. Waarom dan studeren en begrijpen? Ik vermoed.. omdat min of meer juiste intellectuele visie bijdraagt aan de oefening.

samma ditthi is tweeledig, zie MN117. Er is een serie juiste visies verbonden met verdienste, zoals dat er weder geboorte is. Dit zijn verdienstelijke visies. Leiden naar geluk, en voordeel. Daarnaast heb je samma ditthi die edel is, niet verbonden met verdienste, de soort visie die een edele heeft, de visie van het Pad.


Ik geeft onmiddellijk toe dat ik wedergeboorte over het leven heen niet begrijp. Dat is mij best. Ik ben blij dat ik constante wedergeboorte in dit leven hier en nu kan zien zodat ik verder kom met oefening. Dat is voorlopig voor mij persoonlijk genoeg.

Zoals ik het begrijp, tot nu toe, of denk te begrijpen, is er op het moment van de dood, niet een totale beëindiging van alle processen maar er zijn nog bepaalde ontladingen van energieën of neigingen. Die energieën of neigingen vormen weer de basis van een nieuw bewustzijn en een nieuwe naam en vorm. Als de aard van die laatste energieën of neigingen dierlijk is, helachtig, hemels, neemt het bewustzijn die aard over, zoals ook in dit leven al gebeurt. Zoiets.

Siebe

Pagina's: [1] 2 3 ... 60