Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Ujukarin

Pagina's: [1] 2 3 ... 14
1
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 22-06-2019 18:46 »
Dat komt omdat je weigert serieus te lezen wat vele anderen hier al geschreven hebben en ook wat ik schrijf. Zoals het een rasechte fundamentalist betaamt heb je totaal vastgebeten in een bepaalde interpretatie van teksten, met 'zelf-refererend taalgebruik' waar voor jou geen speld tussen te krijgen is. Al onze pogingen om het anders te interpreteren schoffel je na 2 zinnen terzijde inplaats van ons serieus te nemen.
Vandaar dat ik voor dit topic niet verder probeer online uit te wisselen met jou; je weigert een echte dialoog en herhaalt alleen je eigen grammofoonplaat-monologen.

Dat wil niet zeggen dat ik je 'opgeef'. Voel je vrij eens te plannen om naar een retraite te komen in Zeeuws Vlaanderen waar ik dan ook zou kunnen komen. Praktischer echter lijkt me dat je een sangha (Theravada) zoekt op voor jou meer frequent bereisbare afstand. Ofwel ze helpen je om Westers georienteerde Theravada-bronnen te vinden voor je visie op wedergeboorte (en dan is misschien een online dialoog weer mogelijk als je bronnen die hier meldt), ofwel ze steunen mijn visie dat je eerst van Sybisme zult moeten overstappen naar Boeddhisme om een dialoog met andere boeddhisten over wedergeboorte aan te gaan. En of jij dan in dat laatste meegaat of koppig volhardt in wat ik als een karikatuur van Dharma en de Pali-teksten ervaar, dat zal de toekomst leren...

With folded palms,

<Ujukarin>

2
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 22-06-2019 14:52 »
Wederom op vele plekken de plank mis, Siebe. Sorry.

Boeddha's uitspraak is duidelijk Ehipassiko, kom-en-zie-voor-jezelf. Voor wedergeboorte zoals jij het uitlegt is dit helaas niet mogelijk en daarmee komt elke verdere analyse in de lucht te hangen. In mijn meer-algemene uitleg (kaars 1 die kaars 2 aansteekt) is ie aanvaardbaar voor de overgrote meerderheid der boeddhisten als algemeen gevolg van PS. In jouw uitleg zie ik vooral misverstanden over de Pali teksten, ze weergeven als een karikatuur van wat Boeddha bedoelde, etc etc.

Nogmaals, zoek een leraar/sangha met wie je dit IRL kunt bespreken. Via Internet in ieder geval blijf jij alleen in cirkels ronddraaien :-(

With folded palms,

<Ujukarin>

3
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 22-06-2019 08:23 »
Zoveel gebrek aan begrip voor hoe een religie ontstaat, vervolgens 300+ jaar mondeling wordt overgedragen en dan op schrift komt had ik niet van je verwacht, Syb.

Maar anyway je herhaalt je eigen grammofoonplaat, en ik heb geen zin daar verder op in te gaan. Met fundamentalisten in andere religies die teksten te letterlijk nemen, denk aan Bible Belt en Wahabistisch moslims, probeer ik mededogen te hebben inplaats van irritatie en negativiteit. Met jou dus ook. Maar het is geen boeddhisme doch een totaal verkleurd en verdraaid beeld wat je schetst, bij elkaar geshopt Sybisme dus. Zoek een leraar/sangha, in jouw geval Theravada, en die leggen je wel uit wat er allemaal niet klopt aan je redeneringen en hebben hopelijk meer succes dan de mensen hier.

With folded palms,

<Ujukarin>

4
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 21-06-2019 19:24 »
Wat ik zeg is dat weder geboorte een essentieel aspect is in de levensvisie en leer van de Boeddha zoals overgeleverd via de Pali Canon. Iedereen die de Pali sutta's zonder bril leest, gewoon leest wat er in staat, zal dit met me eens zijn.

Net zoals bronvermeldingen in Wikipedia nooit direct naar een historische tekst kunnen zijn, omdat dan subjectiviteit op de loer ligt, maar altijd naar minstens 1 bron die de in Wiki gegeven interpretatie van deze tekst onderschrijft;
net zo is dit 'zonder bril lezen' een flagrant stuk onzin totdat je met bronnen komt die dit met je eens zijn.
En dan geen Zondagsschool-achtige dinosaurusteksten uit Azie graag maar van iemand die ook Westerse wetenschap kent. Het verhaal uit BD waarmee de draad begon citeert niet dat soort bronnen, met andere woorden jij gaat beduidend verder dan zelfs de misplaatste boeddhisten die daarin genoemd worden.


Citaat
Of het nu bevrijding is, de eerste edele waarheid van lijden, de beeindiging van lijden, de vier vruchten, eigenlijk alles is verbonden met weder geboorte. Ajb, draai daar eens niet omheen en beken dit eens in alle eerlijkheid hier op dit forum.

Dat dit niet leeft voor westerlingen, en eerder ook niet voor mij, ontkracht dit helemaal niet. Dat het niet in onze cultuur leeft, ontkracht dit helemaal niet. Iedere open en eerlijk onderzoeker van de Pali Canon zal zien dat weder geboorte essentieel is in de leer en levensvisie van de Boeddha en alle aspecten van die leer en levensvisie doordringt.

Dat het er bij de haren bijgesleept is, Brahmanisme, zelfs enkel vaardig middel, is alleen maar wilde speculatie. En wat niet speculatie is, is dat bevrijding is gedefinieerd als het einde van proces van geboorte, dat de vier vruchten beschreven zijn in termen van weder geboorte, dat het onderricht over anusaya, asava, kilesa, samyojana allemaal verbonden zijn in de Pali teksten met weder geboorte. Iedereen die het anders voorstelt, liegt dat ie barst.

Geef dit eens manmoedig toe ajb. Niet om mij gelijk te geven maar omdat je eerlijk wilt zijn.

Allemaal in jouw vol zelfgebreide oogkleppen beperkte blik. Verruim hem nu eens, doe de oogkleppen af, zoek een serieus-boeddhistische bron die het met je eens is OF probeer de leer van Boeddha te lezen zoals hij bedoeld is, zonder de Indiase-cultuur-saus die er in de overdracht mee vermengd geraakt is.


Maar zoals al eerder gemeld: het zou me verbazen als deze draad nog veel lezers c.q. bijdragers zou trekken, want je bouwt een patstelling op door geen iota te willen opvolgen van andermans advies hier. En de tragiek is dat je echt klem zit in een eigen karikatuur van de leer, Theravadins én Tibetaanse lamas in het westen herkennen er geen boeddhisme in. Hun voorstelling is de waarheid en de jouwe een tragische zelf opgebouwde leugen, sorry.
Dus voel je vrij jezelf te blijven herhalen, maar net als andere bijdragers heb ik eigenlijk niet zoveel zin om dan zelf een Uju-grammofoonplaat op te zetten om mezelf te herhalen ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

5
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 21-06-2019 18:34 »
Jij echter schiet, net als het bron-artikel, veel te ver door de andere kant uit. Alsof persoonlijke wedergeboorte, met MIJN vorige leven en JOUW volgende, essentieel zou zijn voor Dharma. Echt niet...

Wat je zegt zal voor jou zelf wel helder zijn Uji maar ik begrijp vaak niet wat je zegt. Ik heb echt niet door wat je bedoelt met die laatste zin. Wat bedoel je precies?

Volgens Sybisme is persoonlijke wedergeboorte essentieel onderdeel van de Dharma. Volgens alle leraren in het Westen die ik ken, ja zelfs de beter onderlegde Tibetaanse lama's tegenwoordig (die ook geen groot fan meer zijn van het Tulku-systeem), niet.
En het voorbeeld van 1 overleden lama met 3 tulkus is overigens ook al vele eeuwen zo af en toe optredend, dus zelfs in de historie van Tibet wordt wedergeboorte niet perse als 'mijn' vorige leven en 'mijn' volgende leven gezien.


Citaat van: Sybe
Ik geloof dat het goed is recht te doen aan de leer en levensvisie van de Boeddha. Want zijn leer en levensvisie zijn met elkaar verbonden. Zijn levensvisie zoals overgeleverd via de Pali sutta's is dat onze geboorte nu als mens niet het begin is geweest van een levensstroom waaraan de Boeddha geen begin kon ontdekken. En de dood van ons is ook niet het einde van die levensstroom, zolang er oorzaken en voorwaarden bestaan voor een nieuwe geboorte.

Weder geboorte is niks anders dan het zich voortzetten van processen uit vorige levens die geleid hebben tot onze geboorte nu als mens en het zich voortzetten van die processen ook na de dood. Omdat het dezelfde voortzettingslijn mag je met recht spreken over mijn vorige en mijn volgende levens. Dat deed de Boeddha volgens de overlevering ook en is geen bezwaar.

Siebe
Je komt met nada bronnen die dit onderbouwen, sorry. JIJ leest de soetras op dit punt letterlijk, moderne Boeddhisten houden open dat deze stukken skilful means zijn bedoeld voor de Indiase geest van toen. En die letterlijke benadering heeft als gigantische valkuil dat je motivatie voor Kusala handelen deels is dat 'jij' er in volgende levens beter van wordt. Vandaar dat velen hem niet slim vinden om zo te interpreteren.

Citaat
Want als je begrijpt dat jou daden nu als mens vorm geven aan je volgend bestaan, zie je ook echt dat het ergens over gaat. Het doet er echt toe of je je immoreel of moreel gedraagt. Met recht mag je ook zeggen dat je de vruchten plukt van je daden. Ook dat is belangrijk om zo te zien want dan zie je daden er echt toe doen.

Nee dat zou echt een motivatie zijn om door het ijs te zakken. Essentieel is dat het er op-grotere-schaal-toe-doet. Voor dit leven, de belangrijkste betekenis van Karma, is er wél sprake van vruchten van je eigen daden; deels zichtbaar (I smile at the world and the world smiles back) en deels meer lange termijn en onzichtbaar, zoals de wereld-ecolologie die we aan de volgende generatie nalaten.
Maar een motivatie die mede bedoeld is om het leven van Ujukarin 2.0 of Siebe 3.0 beter te maken: klinkt mij als je reinste egoïsme-op-lange-termijn toe. Hechten aan een 'ik mij en mijn' voorbij de dood. Heb gewoon vertrouwen dat er conform Praticca-Samutpada iets doorgaat gebaseerd op jouw karma, kaars 1 die kaars 2 aansteekt. Elk meer persoonlijk maken is een dwaalspoor zolang je niet het Verlichtingsniveau hebt om het te kunnen observeren.

With folded palms,

<Ujukarin>

6
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 21-06-2019 15:00 »

Op basis van alleen al de huidige cultuur zeggen ik, en de genoemde Theravada leraren, dat er alle kans is dat Boeddha de nadruk op wedergeboorte van personen als Skilful Means koos vanwege de toenmalige Brahmanistische (bij)geloven. Dat het absoluut geen kernpunt is.

Dat lijkt mij wel waarschijnlijk.

Welnee. De overlevering geeft duidelijk aan, lees ajb de teksten, dat de Boeddha begreep dat wanneer je bijvoorbeeld als mens geboren bent, er onvermijdelijk leed zal volgen. Je krijgt gewoon te maken met pijn, ziekte, verouderen, de dood, verlies van dierbaren etc. Dus met geboorte als voorwaarde komt geen einde aan lijden. In welke staat van samsara dan ook. Zelfs de Boeddha en arhant hebben nog pijn, ziekten, gaan dood.

Het was ook pas toen de Boeddha inzag dat geboorte voor hem zelf was beeindigd dat hij wist dat de taak er voor hem op zat. Dus bevrijding en weder geboorte zijn sowieso aan elkaar gekoppeld.

Dat niet alleen, de Boeddha beschreef volgens de overlevering vier vruchten van het heilige leven. Vier soorten realisaties, hoge niveau's, sotapanna, sakadagami, anagami, arahantschap. Hoe worden die beschreven? Allemaal in relatie tot weder geboorte. Een sotapanna zal niet meer geboren worden in lagere rijken. Een arahant wordt nergens meer in samsara geboren.
Een anagami wordt nog een keer geboren in de zuivere verblijven en realiseert daar bevrijding.
Een sakadagami komt nog een keer terug als deva.

Echt, als je de Pali teksten gewoon bestudeert, dus elke bril afzet, dan zie je dat eigenlijk elk aspect van de leer verbonden is met weder geboorte. Of dat nu bevrijding is, tanha als oorzaak van lijden, anusaya (onderliggende neigingen), asava, samyojana (ketens), de eerste edele waarheid, wat niet?
Dit zal elke neutrale onderzoeker van de Pali overlevering beamen.

Het maakt het idee dat weder geboorte maar iets triviaals is in de leer van de Boeddha, een bijzaak, of zelfs Skilful means iets totaal ongeloofwaardigs.

Ja, ja warmte is zeker ook een bijzaak van de zon.

Ach ja, latere leraren en stromingen hebben van boeddhisme meer en meer een psychologie gemaakt en zijn de Boeddha meer en meer gaan zien als een groot psycholoog die een einde kan maken aan ons mentaal lijden. Zo komen we ook in contact met de leer. Dus niet raar dat dit in onze eerste contacten met de Boeddha-Dhamma ook centraal staat. Ik ben het anders gaan zien. Boeddha was een Ziener, geen psycholoog.
Je zit anderen verkeerd te citeren en begrijpen en dan weer je eigen grammofoonplaat af te spelen. Valt me tegen.
Niemand hier zal ontkennen dat wedergeboorte als concept, dat er 'iets' doorgaat tussen levens, essentieel is voor Boeddha's leer. Anders is PS zinloos en wordt de leer nihilistisch. Stephen Batchelor gaat hierin m.i. te ver en is geen Boeddhist meer.
Jij echter schiet, net als het bron-artikel, veel te ver door de andere kant uit. Alsof persoonlijke wedergeboorte, met MIJN vorige leven en JOUW volgende, essentieel zou zijn voor Dharma. Echt niet...

With folded palms,

<Ujukarin>

7
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 20-06-2019 22:35 »
Helaas Sieb, je spreekt jezelf weer iets teveel tegen.

Citaat
Het volgende leven is toch een causale voortgang van het vorige. Op die manier is er sprake van herinneringen aan je eigen vorige levens en kun je ook spreken van mijn vorige levens en mijn volgend leven. 
Dat is de uitzondering en niet de regel. Dat een Arahat zich dat kan herinneren en de lijnen ziet prima, voor jou en mij is het niet relevant. De reincarnatie-herinneringen van sommigen (waaronder m'n pleegdochter tot aan ongeveer 5 jaar) kunnen terecht zijn en kunnen psychologische oorzaken hebben, maar gebruik ze gewoon niet voor uitleg van wedergeboorte in PS-zin. Die wedergeboorte is NIET van 'mijn' maar gewoon van de opgebouwde energie.
Zo legt elke moderne Theravada-leraar(es) het ook uit; Bikkhu Bodhi, Ayya Khema, Goldstein/Kornfield, noem maar op. Jouw uitleg vind je alleen bij wat dinosaurier-tijdperk Aziatische leraren die niets snappen van wetenschap.


Citaat

Het is gewoon heel moeilijk om de Pali teksten zelf te laten spreken en niet wat je hebt geleerd in bepaalde sangha's, van bepaalde leraren, in andere tradities. Daarom is het ook heel moeilijk om echt een helder beeld te krijgen over wat nu precies via de Pali sutta's wordt overgedragen als de leer en levensvisie van de Boeddha. De indoctrinatie speelt constant een rol.

Nu wordt het helemaal van de gekke, en een extra voorbeeld van je oogkleppen. Heb je enig benul van de huidige Indiase cultuur? En vervolgens ook nog van die van 2500 jaar geleden?
Op basis van alleen al de huidige cultuur zeggen ik, en de genoemde Theravada leraren, dat er alle kans is dat Boeddha de nadruk op wedergeboorte van personen als Skilful Means koos vanwege de toenmalige Brahmanistische (bij)geloven. Dat het absoluut geen kernpunt is. Juist jouw merkwaardige indoctrinatie dat het wél een kernpunt zou zijn verbaast me, bronnen ervoor uit het Westen zouden me verbazen...

With folded palms,

<Ujukarin>

8
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 20-06-2019 19:39 »
Zo Lang jij interpreteert dat het letterlijk 1 en hetzelfde leven is Zonder Andere opties serieus te overwegen, stop je in dogma. Maakt open dialoog en gesprek erg lastig, bro. Ik interpreteer de teksten echt heel anders en heb minstens evenveel recht van spreken  :-* wfp ujukarin

9
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 20-06-2019 16:21 »
Zonder enige school af te willen vallen geloof ik dat interpretaties die je leert in andere scholen vaak alleen maar een obstakel vormen om de Pali sutta's echt open en onbevangen te kunnen lezen en bestuderen.
 
Je raakt toch geindoctrineerd. Je leert toch begrippen op een bepaalde manier gebruiken, zoals bevrijding, samsara en nibbana. En vaak komt dat helemaal niet overeen met hoe die begrippen gebruikt worden in de Pali teksten.

Het is gewoon heel moeilijk om de Pali teksten zelf te laten spreken en niet wat je hebt geleerd in bepaalde sangha's, van bepaalde leraren, in andere tradities. Daarom is het ook heel moeilijk om echt een helder beeld te krijgen over wat nu precies via de Pali sutta's wordt overgedragen als de leer en levensvisie van de Boeddha. De indoctrinatie speelt constant een rol.

Alles wat je geleerd hebt gaat een open onderzoek van de teksten waarschijnlijk eerder in de weg staan dan dat het behulpzaam is. Dat is mijn ervaring althans.


Siebe
Helaas broeder, jouw interpretatie is bij vlagen allesbehalve 'open' maar juist vol eigengebreide oogkleppen. Je neemt wedergeboorte i.h.a. veel te letterlijk op, bijna als een dogma, terwijl het veel meer een op ons niveau nauwelijks waarneembaar gevolg is van Afhankelijk Ontstaan. Je valt soms weer terug op Sybisme en dat heeft weinig met Boeddhisme te maken, net als in je begintijd hier op het forum.

Maar zoals hiernet al opgemerkt, de meningen op dit punt komen nauwelijks bij elkaar en dat heet een patstelling. Toevoegen aan zo'n draad zal voor weinigen nog inspirerend zijn, dus je kunt er dan maar beter een punt achter zetten?

With folded palms.

<Ujukarin>

10
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 13-06-2019 21:23 »
Ik snap wat je zegt, en zie en bedoelde het ook niet anders.


Goed dat we het daarover eens zijn!

With folded palms,

<Ujukarin>
PS Precies het feit dat 1 dode Lama in 3 personen 'wedergeboorte' kan hebben bewijst al dat het woord levensstroom  aan de letterlijke, vermoedelijk zelfs te hindoeistisch-letterlijke, zijde van het wedergeboorte-spectrum zit ;-)

11
Controverse en verandering / Re: wedergeboorte
« Gepost op: 13-06-2019 14:06 »

Sorry Maarten zo was het niet bedoeld. Ik bedoelde alleen maar dat als de dood dichtbij komt je misschien wel meer belangstelling krijgt voor de mogelijkheid van weder geboorte. Want wat voor hoop, licht, vertrouwen ligt er in de visie dat alles eindigt bij de dood?

Is het niet juist een belangrijke pijler in de leer van de Boeddha dat onze inspanningen niet verloren gaan?

Ik begrijp ook niet goed waarom mensen zo'n weerstand hebben tegen weder geboorte. Het is toch een fijn idee dat je geliefden en jezelf bijvoorbeeld een nieuw bestaan vinden als deva  in een hemelachtige wereld? En als nu talloze sutta's beschrijven dat de Boeddha ook zag dat dit gebeurt, waarom dat dan niet in vertrouwen aanvaarden?
Je eerste deel kan ik steunen. Het tweede absoluut niet, je glijdt af in reïncarnatie zoals o.a. Hindoes dat aanhangen.
Wedergeboorte wordt door Ayya Khema vergeleken als '1 kaars gaat uit en een andere kaars wordt aangestoken'. Er is continuiteit maar beslist niet met zekerheid van dezelfde 'geliefde' of 'zelf'. Mooi voorbeeld zit in de film Little Buddha, met 1 oud leven en 3 nieuwe. Dat een Verlichte kan zien hoe die ketens werken (zoals Boeddha dat kan) mooi, maar dat is bijzaak geen hoofdzaak. Wordt dat hoofdzaak dan ga je weer hechten aan ik-mij-mijn-mijnfamilie en dat die herkenbaar zou moeten zijn in volgende levens, hechten aan Punna (verdiensten) en noem maar op.

Hoofdzaak is dat de inspanningen niet verloren gaan, in welke vorm dan ook...

With folded palms,

<Ujukarin>


12
Algemeen / Re: Het vinden van een leraar
« Gepost op: 05-06-2019 11:54 »
Hoi BB,

Ik ben er zelfs voor verhuisd naar een regio dichter bij de sangha.

Deze site

https://boeddhisme.nl/op-de-kaart/

kan een goed hulpmiddel zijn voor vinden van leraar(es)/sangha. Wij bij de BUN aangesloten mag zijn is erkend boeddhist binnen een duidelijke traditie (dus niet bijvoorbeeld met boeddhisme bezig als onderdeel van New Age, er zijn lidmaatschappen om die reden geweigerd).

With folded palms,

<Ujukarin>

13
Filosofie en Metafysica / Re: Het probleem lijden
« Gepost op: 28-05-2019 17:37 »

Kortom, wat is nou eigenlijk de beëindiging van lijden in de boeddha-dhamma? Waar komt dit nou eigenlijk op neer? Waar streven we naar?

groet,
Siebe

Okay en wellicht ten overvloede, want uit mijn eerste respons kun je het al grotendeels opmaken, Mijn uitleg, en die is redelijk in lijn met moderne Westers-Theravada leraren zoals Bikkhu Bodhi, Ayya Khema en IMS (Kornfield en Goldstein), is dat je streeft om net als Boeddha te worden. Of dat dan Boeddhaschap, Bodhisattvaschap of Arhat heet maakt weinig uit. En dat is
 • Volmaakte Wijsheid en Volmaakte Compassie (en dan is er geen ruimte in je persoonlijkheid voor geloof in een permanentheid van samsara dus Dukkha, en ook niet in Atman of Nitiya)
 • Of in andere termen uitgedrukt de vervolmaking van de vijf Kusala Kammas. Maar er is ook een lijst van Negen eigenschappen/voornemens die wij voor onze leraren/ressen gebruiken, en je kunt ook andere positieve lijsten gebruiken zoals de Bodhisattva-bhumis of de Ketenen die de would-be-stroomintreder allemaal doorbreekt. (Okay, die laatste terminologie is misschien weer iets te negatief.)
Allemaal positieve formuleringen dus, niet alleen maar dat-niet en dit-achterlaten. Maar ook steeds je realiserend dat taal beperkt is, denken is beperkt; de echte Verlichte ervaring gaat ver voorbij taal. Maar is wel degelijk voor stervelingen op afstand herkenbaar als Wijsheid en Compassie. Zelfs als die Wijsheid zich uiteindelijk uitdrukt als de Soetra van Perfectie van Wijsheid in één letter ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

14
Filosofie en Metafysica / Re: Het probleem lijden
« Gepost op: 28-05-2019 14:33 »
Jij hebt het denk ik vooral over wat in dit leven ontwikkeld wordt door de dhamma te beoefenen. Dat werkt welzijn bevorderend op korte en lange termijn. Dat vind ik allemaal erg positief. In dit leven zijn er al vruchten te verwachten, heilzame, en ook als we in samsara blijven, en na de dood weer worden weder geboren, kunnen ook positieve effecten verwacht worden van het beoefenen van de dhamma, zoals geboorte in staten waarin welzijn overheerst.

Maar ik denk niet dat de geest van de Pali sutta's, en daarmee de Boeddha(?) het continueren in samsara is, en ook niet echt het streven naar hogere weder geboorten maar het beëindigen van dit hele proces van steeds weer opnieuw geboren worden. DAT wordt in de sutta's gezien als de enige echt beëindiging van lijden, als Nibbana.

Okay, dat is een stukkie dialoog. Nee dat bedoel ik niet.
De vijf Kusala Kammas zijn pas 100% te realiseren door een Verlicht persoon, of je dat nu Arahat of Bodhisattva noemt. Metta zonder enig voorbehoud, Dana waarbij je geen verschil tussen Mijn en Dijn ervaart (in positieve zin), echte Tevredenheid, echte Helderheid - gaat gewone stervelingen zoals mij boven de pet op de meeste momenten.
Dus het is gewoon een andere taal voor iemand die in Pali-bewoordingen daarna niet meer wedergeboren zal worden.
Als aspirant-verlichte, oftewel 'boeddhist' en slechts volgeling van de leer, halen we dat niveau niet. Maar waar we ze wel halen maken we het leven al een stuk prettiger voor ons allen samen en voor onszelf, ja. Dus die hele verdere dimensie van wel-voor-dit-leven-maar-nog-steeds-geen-einde-van-lijden zie ik gewoon niet, de Kusala Kammas impliceren in hun volmaakte niveau dat einde van Dukkha (en van Anatman en Anitiya, de andere twee kenmerken van samsara.)

With folded palms,

<Ujukarin>

15
Filosofie en Metafysica / Re: Het probleem lijden
« Gepost op: 28-05-2019 06:20 »
Jongens en meisjes,

Zolang je niet ingaat om mijn antwoord maar allerlei andere dingen gaat uitvergroten is het geen dialoog maar alleen wat monologen. En dan kan ik weinig toevoegen.

Nogmaals, de uitdoving van het een staat niet op zichzelf en is niet negatief/nihilistisch. Het gaat hand in hand met het 'vervuld' worden van hele andere energieeen zoals Metta en Tevredenheid. Als je ook maar enig contact hebt met gevorderde levende leraren/essen (dus niet mijzelf vanwege dat adjectief ;-) )dan merk je geen negativiteit maar juist dat positieve. DAT is de geest van de Boeddha....

With folded palms,

<Ujukarin>


16
Filosofie en Metafysica / Re: Het probleem lijden
« Gepost op: 27-05-2019 06:17 »
Mee eens. Vandaar de meer positieve aanvliegroute die ik (gebaseerd op mijn leraar) kies. Wel degelijk ook gebaseerd op de Pali Suttas, de Kusala Kamma's vind je daar zeker 10 x terug, maar met een wat positiever draai. Je zou dat ook Mahayana, de Geest van Boeddha erbij halen, kunnen noemen ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

17
Filosofie en Metafysica / Re: Het probleem lijden
« Gepost op: 26-05-2019 08:19 »
De repliek kon je verwachten bro ;-)

Lijden (Dukkha) moet je niet direct proberen te attaqueren en verminderen. Het is een diepgeworteld te veel waarde hechten aan samsarische dingen die voorbij zullen gaan. Je lichaam, fysiek genot; je gedachten en meningen; je hele idee van een zelfstandige entiteit zijn die primair ten koste van anderen kan leven, inplaats van in diepe verbinding met anderen. Dus ja, het kan niet in directe zin opgelost en beeindigd worden.
Je beste ontwikkelroute is de indirecte. Je gaat langzaamaan proberen om je levensinstelling te baseren op de vijf Kusala Karmas (positieve leefregels). Metta, Vrijgevigheid, Rust-Eenvoud-Tevredenheid, Eerlijkheid en Helderheid-van-Geest. En naarmate die meer deel van je leven en persoonlijkheid worden verdringen ze de mate van Lijden omdat je de waarde van samsara dan juist gaat inschatten.

With folded palms,

<Ujukarin>

18
Theravada Boeddhisme / Re: sexual misconduct
« Gepost op: 25-05-2019 15:02 »
Ik zal je kort wat achtergrond geven. Ik heb 10 jaar lang de diagnose bipolaire 1 stoornis gehad. Normaliter is dit een levenslange en ongeneselijke diagnose. Na een aantal jaar meditatie kreeg ik te horen dat er hoogstwaarschijnlijk een foutieve diagnose was gesteld. Achteraf bezien heb ik een overmoedige keuze gemaakt door toen abrupt alle medicatie te stoppen. Het gevolg was namelijk een nieuwe psychose met opname in de GGZ. Daar is vastgesteld dat er geen stemmingsproblemen waren en heb ik de diagnose ‘psychose niet anders omschreven’ gekregen. De winst van mijn meditatie beoefening is dat ik het nu met veel minder medicijnen red. Ik krijg alleen nog een niet al te hoge dosering anti psychotica. Daarbij is er een kans om het in de toekomst af te gaan bouwen naar 0. Wat ik hiermee zeggen wil is dat (en ik studeer daarnaast zelf psychologie) ik van mening ben dat meditatie een veel krachtigere invloed heeft op genezing dan psychotherapie. Dat ik daarnaast toch psychologie studeer is overigens omdat ik ook een MBCT certificaat heb. Dit is in de ogen van velen niet voldoende onderbouwd wanneer er geen studie psychologie aan gekoppeld is. Mindfulness krijgt naar mijn mening  in de GGZ   niet de waardering die het verdiend. Met mijn seksuele probleem heb ik ook een seksuoloog gesproken. Deze was van mening dat ik het zelf zou kunnen oplossen door het simpelweg als verslaving te zien en de activiteit gewoon achterwege te laten. Dan zou de neiging vanzelf overgaan. Een psychiater, psycholoog of seksuoloog kan niet het effect bewerkstelligen dat meditatie wel kan. Alleen wordt dit niet erkent. Wellicht omdat de farma industrie  zeer winstgevend is. De APA (American Psychiatry Association) vergoedt niet eens onderzoek naar mindfulness. Het systeem is dus rot. Voor mij dan ook geen psychologische hulp.

Dank je voor het delen, en dapper dat je doorzet! We zijn het op hoofdlijnen wel eens denk ik; maar je zult weinig meditatieleraren tegenkomen, bij mijn sangha niet noch elders, die claimen veel te kunnen betekenen voor mensen met zwaardere psychische problemen. Bijvoorbeeld omdat meditatie een integrerend effect heeft, veel van je onderbewustzijn wordt je je langzaam bewust van; en dan moet je enigszins een 'happy healthy human being' zijn om dat zomaar aan te kunnen en daarna aan de slag gaan om de minder gewenste neigingen bij te sturen.
Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat we in de Amsterdamse sangha vrij regelmatig een jongen op bezoek hadden, en ook op een enkele retraite, met behoorlijke schizofrenie. Hij veroorzaakte geen 'last' bij ons in voor anderen zichtbare vorm, maar uit wat hij in gesprekken communiceerde bleek dat de meditaties erg moeilijk bij hem aansloegen. De schizofrenie leidde o.a. tot een soort bodemloze put qua meditatie-inspanning. Dus we hebben vrij consequent als team hem gemeld dat hij toch primair bij de psychologen remedie/therapie moest gaan zoeken voor zijn kwaal, en als aanvulling daarop (en in een later stadium als enige oefening) meditatie kon beoefenen.

Dank,

With folded palms,

<Ujukarin>

19
Theravada Boeddhisme / Re: sexual misconduct
« Gepost op: 24-05-2019 16:04 »
Hoi Ujukarin,

Ik heb je bericht nog nader beschouwd en meegenomen in mijn meditatie. Er zit meer in dan ik er in eerste instantie uit kon halen. Nogmaals dank. Ik ben er achter dat mijn verlangen inderdaad verband houdt met ontevredenheid. Dit zal nog dieper onderzocht moeten worden.. Het voorname is dat ik nu weet dat ik een vervulling zoek om een innerlijke onrust of onvrede te dempen. In feite is het hele probleem simpel terug te voeren naar een preoccupatie (een soort mentale beeldvorming of fantasiebeeld waaraan ik geestelijke gehechtheid heb). Dit zal ik in mijn meditaties los moeten gaan laten. Het moeilijke daarbij is dat tijdens mediteren er allerlei gedachtes en beelden opdoemen uit het onderbewuste. En dat deze vaak niks te maken hebben met de ‘doelfantasie’. Wat ik vooral kan doen is op het moment dat dingen opborrelen er mindful mee om te gaan. Dan is er ruimte om te kiezen en de prikkel te laten overwaaien. Vanzelf zullen de tendensen dan mettertijd aan kracht verliezen. Vergelijkbaar met een verslaving. Bewustwording, inzicht en wijsheid zijn nodig hierbij. Het klinkt simpel maar hindernissen kunnen heftig ingeslepen zijn. Het ego heeft een grote voorraad aan trucs om een mens te misleiden.

Okay blij dat het toch enigszins heeft kunnen helpen  8) Sommige problemen in meditatie (zoals depressiviteit) zitten soms op de grens van psychologische aandoeningen en door boeddhisme oplosbare zaken, dus ik geef ook beslist geen 100% garantie dat boeddhistisch advies het hele verhaal is. In sommige gevallen is goeie oude psychologische steun nodig.

With folded palms,

<Ujukarin>
PS Natuurlijk 'voor een fase' in je proces, om een zeker stukje innerlijke incompleetheid op te lossen. Als tiener/vroege-twen zat ik in mentale problemen waar school etc. een psychologisch traject voor aanbevolen maar ik had al gesnuffeld aan meditatie. En was er na enige gesprekken met de psycholoog van overtuigd dat het meditatie-pad, dat de lat veel hoger legt dan psychologie, voor mij beter zou zijn. Ik heb daarin gelijk gekregen maar dat wil zeker niet zeggen dat het voor iedereen zo moet worden gekozen!

20
Theravada Boeddhisme / Re: sexual misconduct
« Gepost op: 24-05-2019 14:32 »
Hoi Anapanasati,

Goed dat je dit deelt. Het is niet duidelijk wat nou precies die onjuiste akties buiten het kussen zijn dus laten we het maar eerst beperken tot onjuiste gedachten en intenties op het kussen, toch? Gemeengoed, misschien iets meer bij mannen dan bij vrouwen en soms ietwat afnemend bij ouder worden.
Seksualiteit vond Boeddha echt niets mis mee (binnen de gekozen levensstijl) mits binnen de grenzen van het 'no misconduct'. En de bijbehorende positieve leefregel gaat over Samtushti oftewel Rust, Eenvoud en Tevredenheid.
Dat wordt dus, als dit je meditatie teveel verstoort, het werkveld op twee manieren:
 • Kijken waar de onrust vandaan komt. Welk psychologisch verlangen uit zich in overmatig denken aan seksualiteit? En kun je aan dat verlangen gaan werken door bijvoorbeeld te erkennen dat het er is, en te zien dat het aan kracht mindert door bijvoorbeeld meer Tevredenheid te ontwikkelen?
 • En/of is het verlangen mogelijk deels te vervullen door anderssoortige behoeften-invulling? Nee niet primair eten van chocola ;-) of andere troep, maar wel bijvoold sporten, gezonder eten, mogelijk meer met Cultuur zoals muziek doen, van de Natuur gaan genieten>

Slechts wat handreikingen die soms helpen...

With folded palms,

<Ujukarin>

21
Varia / Re: Fijne Vesak gewenst!
« Gepost op: 20-05-2019 12:15 »
Klinkt goed, bro!
De prostraties doe ik alleen, ongeveer 45 minuten per sessie dus zal wel ergens bij de 108 komen, op solo retraites. Veel te intensief voor thuis ;-)

Was naast tuinieren vooral bezig met het schrijven van een talk voor woensdag a.s., bepaald een lastige opdracht; eind van de week leest een ieder op boeddhistischdagblad.nl weer mee wat het geworden is ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>
PS De tuin nam wraak: na volproppen helde het compostvat al wat over, en vannacht met het inklinken vond ie dat ie moest omvallen. Dus vanavond weer even geheel nieuw indelen, voordeel is wel gelijk extra compost.

22
Controverse en verandering / Re: Ehipassiko en de eigen ervaring
« Gepost op: 15-05-2019 12:02 »
Als een kind jong sterft is daar vast een medische verklaring voor te vinden, maar sluit dit kamma als verklaring uit? In de systematiek van Ujukarin waarschijnlijk wel. Dat gaat mij te ver. 

Siebe

Ja dat zal van het kind en diens familie afhangen. Ik schreef
Citaat
"en 'toeval' gewoon niet correct klinkt"

Dus voor sommigen zou het overlijden van het kind domme pech kunnen zijn; het hangt ook van de omstandigheden af, als het bijvoorbeeld aan mazelen overlijdt als direct of indirect gevolg van niet gevaccineerd zijn van kind danwel anderen op de creche zou ik dat niet als pech benoemen en ook niet als directe onvoorkombare medische ellende maar als voorkombare ellende. Dus kamma in dit leven.
Maar stel dat dit allemaal niet speelt, dat het gewoon een 'onverklaarbare' ziekte zoals KiKa is. Nog steeds domme pech voor sommigen.
En voor anderen is het niet domme pech en komt dus kamma uit vorige levens in beeld.

With folded palms,

<Ujukarin>


23
Controverse en verandering / Re: Ehipassiko en de eigen ervaring
« Gepost op: 14-05-2019 17:19 »
Okay dan zijn we het ook oneens over wat Abidhamma is. En wat je vervolgens met de Niyama-leer kunt doen.

Ik vind 'm juist heel erg Ehipassiko, alleen iets als potentieel karma-uit-vorig-leven zien als er geen andere aanwijsbare oorzaken in dit leven te vinden zijn en 'toeval' gewoon niet correct klinkt. Maar mogelijk heb je ook daar een andere mening over ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

24
Controverse en verandering / Re: Ehipassiko en de eigen ervaring
« Gepost op: 14-05-2019 12:25 »
Okay, dan verschillen we op een paar punten van mening. Dat mag.

Over karma: sommige soetras zijn hier juist relatief zwart-wit in, en schrijven vrijwel alles toe aan karma. Juist de Abidhamma is in ieder geval deels erg genuanceerd hierover, zie sectie 'Buddhism' hier

https://en.wikipedia.org/wiki/Niyama

En ik steun hierin de Abidharma ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

25
Controverse en verandering / Re: Ehipassiko en de eigen ervaring
« Gepost op: 13-05-2019 21:33 »
Volgens de overlevering zag de Boeddha onder de bodhiboom een aantal zaken op directe wijze, onder andere:

-zijn vele vorige levens,
-het heengaan en weer verrijzen van wezens overeenkomstig hun kamma en visies

Dit worden twee soorten ware kennis genoemd. De Pali term er voor ken ik niet.

Later hebben vele meesters dit ook gezien en herhaald.
Ja en toch zou ik het niet te snel onder 'Ehipassiko' willen scharen. Daarvoor ligt het veel te ver van mijn, en vermoedelijk ook jouw, bed. Ehipassiko geldt dus niet voor wedergeboorte over levens heen. Maar wel voor karma in dit leven, voor het er sterk aan gerelateerde Afhankelijk Ontstaan en voor de  'een spirituele dimensie naast de fysieke'. Dat laatste kan dus ook uitstekend in Westerse symboliek worden uitgedrukt en niet alleen in Aziatische Boeddhavormen enzo. Het heeft o.a. te maken met intuïtie, dingen op je Gevoel inplaats van alleen op je Verstand kunnen beoordelen, met woordeloos communiceren.

With folded palms,

<Ujukarin>26
Controverse en verandering / Re: Ehipassiko en de eigen ervaring
« Gepost op: 13-05-2019 20:12 »
Ik zal proberen de vraagstelling iets aan te scherpen...

Zeker. Nou neem bijvoorbeeld de spirituele wereld, dat wil zeggen de hele boeddhistische kosmologie. De deva’s, de goden, de zes rijken. Daar heb ik nog in meditatie nog daarbuiten geen spoor van kunnen bekennen. Je zou dus kunnen zeggen dat het niet toetsbaar is gebleken.

Is ook beslist geen kernzaak van boeddhisme. De rijken misschien wel indien je ze interpreteert als psychische staten (de hooligan is bijvoorbeeld nogal dierlijk, de socialite een jaloerse godin etc etc.) maar niet als fysiek iets. Zijn allemaal uitdrukkingen voor de Indiase/Aziatische geest van de Dharma, de Westerse geest heeft andere taal nodig.


Citaat
Of neem karma. Volgens de Tibetaanse leer laten bepaalde acties een karmische ‘imprint’ achter, die dan na bepaalde tijd rijpt en zijn uitwerking heeft. Nog het formeren van de imprinten nog het rijpen daarvan is direct waarneembaar... ik zie geen voorvallen van de uitwerking van karma in de wereld die niet op een andere manier verklaard zouden kunnen worden.
Natuurlijk, ook weer te vergezochte interpretatie. Het is gewoon afhankelijk ontstaan.

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/121114-oorzakelijkheid-in-boeddhisme-zet-de-dominostenen-goed/

(Heb ook nog ergens een praatje over karma in dit leven staan).


Citaat

Waar het denk ik voor mij op neer komt is dat ik graag iets direct waarneembaars zou willen hebben, iets waar je met je eigen zintuigen naar zou kunnen kijken. Ehipassiko vind ik een mooi principe, en in sommige delen van het boeddhisme is het ook zo... bijvoorbeeld bij inzicht meditatie kan je soms een stukje directe kennis over jezelf verkrijgen dat anders niet naar boven was gekomen, en dan weet je dat dat daarom was.

Sraddha is iets dat ik wel eerder ben tegen gekomen, het werd genoemd op een cursus basiskennis die ik bij een Tibetaanse tempel heb gevolgd. Als dat het antwoord is dan kan ik daar wel iets in vinden, maar het probleem komt bij de grote, levensbepalende stukken van de leer die dan een solide fundering missen, zoals karma.

Alleen wedergeboorte eist een stuk sraddha, alle anderen (mits in Westerse taal geinterpreteerd) zijn gewoon te ervaren!

With folded palms,

<Ujukarin>27
Controverse en verandering / Re: Ehipassiko en de eigen ervaring
« Gepost op: 13-05-2019 14:32 »

Hallo beste mensen,


Er zijn namelijk gebieden van de boeddhistische leer die niet makkelijk te verifiëren zijn. Bijvoorbeeld:

 • karma
 • wedergeboorte
 • dependant arising (vergeeft u mij het Engels)
 • een spirituele dimensie naast de fysieke

Dus in hoeverre zou men zich bezig moeten houden met dat soort onderwerpen. Als men kijkt naar sommige bronnen van het vroege boeddhisme, zoals de Athakavagga oftewel het Boek van Achten, dan komen die dingen helemaal niet voor in de leer.

In feite staan de twee lijnrecht tegen over mekaar. Aan de ene kant ehipassiko en het geloof in wat je kan waarnemen, en aan de andere kant het dogma van bepaalde onzichtbare dingen. Jullie zien mijn conundrum, dat denk ik word gedeeld door veel westerse boeddhisten.

Het blijft wat stilletjes na de replieken van Sieb en ondergetekende, BB. Dus ik denk dat de bal bij jou ligt:
waarom zouden deze vier onderwerpen niet toetsbaar zijn via Ehipassiko? (Okay voor wedergeboorte ben ik dat met je eens). Volgens zowel Sieb als ik zijn ze allemaal zeer relevant voor de leer van de Boeddha, dus wil je nader tot elkaar komen dan zul je jouw vraagstelling en invulling misschien nader moeten uitwerken?

With folded palms,

<Ujukarin>

28
Varia / Re: quoten
« Gepost op: 12-05-2019 20:26 »
Beste forumleden,

Omdat ik sinds een tijd niet meer op het forum ben geweest, is mij ontgaan hoe de quotes werken. Kan iemand mij dit uitleggen?

Groet Moesa
Hoi Moesa,

Gebruik knop 'citaat' inplaats van 'reactie'. Of als je er meer wilkt invoegen de button met tekstbalonnetje boven de bericht-editor.

WFP,
<Ujukarin>

29
Controverse en verandering / Re: Ehipassiko en de eigen ervaring
« Gepost op: 11-05-2019 08:20 »
Hallo beste mensen,


Er zijn namelijk gebieden van de boeddhistische leer die niet makkelijk te verifiëren zijn. Bijvoorbeeld:

 • karma
 • wedergeboorte
 • dependant arising (vergeeft u mij het Engels)
 • een spirituele dimensie naast de fysieke

Dus in hoeverre zou men zich bezig moeten houden met dat soort onderwerpen. Als men kijkt naar sommige bronnen van het vroege boeddhisme, zoals de Athakavagga oftewel het Boek van Achten, dan komen die dingen helemaal niet voor in de leer.

In feite staan de twee lijnrecht tegen over mekaar. Aan de ene kant ehipassiko en het geloof in wat je kan waarnemen, en aan de andere kant het dogma van bepaalde onzichtbare dingen. Jullie zien mijn conundrum, dat denk ik word gedeeld door veel westerse boeddhisten.

Met warme groet,

Bodhiboom

Ik mis totaal wat er onverifieerbaar zou zijn aan karma, paticca-samutpada en de spirituele dimensie. Dat zijn allemaal dingen die je écht dagelijks kunt ervaren. Alleen wedergeboorte ligt lastiger. Schreef ik paar jaar terug in een blogje/praatje het volgende over.

Citaat
Maar eerst, om een vaak opduikende vraag voor te zijn, een disclaimer. Zo ongeveer de hele Dharma staat vol met het principe ‘Ehipassiko’ oftewel ‘kom en zie voor jezelf’; de Boeddha moedigde alle toehoorders aan niets voetstoots van hem aan te nemen maar uitgebreid zelf te proberen, en pas Dharma te onderschrijven als het bewezen voor hen werkt. Maar het hele stuk over wedergeboorte laat zich in je huidige levensidentiteit niet uittesten. Dus hierin heeft Boeddha, die nadrukkelijk over wedergeboorte predikte, zichzelf enigszins tegengesproken.
Anderzijds valt dit gebied niet onder de  “avyākṛtavastūnis”, de terreinen waarvan de Boeddha zei dat we er geen uitspraken over moesten doen omdat we ‘t niet zouden snappen. Dus alles wat je van het nu verder geschrevene accepteert en toepast zal zijn op basis van aannemelijkheid, geloofwaardigheid, ‘in lijn zijn met alle stukken van de Dharma die je wél praktisch hebt kunnen toetsen en die voor jou bleken te werken’. In de kern dus op basis van Sraddha, vertrouwen (dat wat anders is dan blind geloof!). Houd je vast aan pure Ehipassiko dan kán dat, maar dan is het aan jou om een antwoord te vinden op de vraag wat er met karma-vipaka na de dood gebeurt zonder in nihilisme te vervallen; Boeddha verwierp dat laatste expliciet. Fans van deze denkrichting kunnen o.a. terecht bij Stephen Batchelor; ik wens ze veel sterkte toe want ikzelf kan er vooralsnog weinig mee en vind Sraddha een essentieel element binnen het Boeddhisme.

Dus enige sraddha is hier nodig ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

30
Algemeen / Re: Is de Boeddha te pessimistisch?
« Gepost op: 28-03-2019 21:03 »

Hoe zit het dan met anicca, anatta en dukkha, de tilakkhana?

Is dukkha dan geen kenmerk van het geconditioneerde, de wereld?

Ja. Maar dukkha zit in het je hechten aan het geconditioneerde, niet in dat geconditioneerde zelf. Als je binnen dat geconditioneerde leeft maar de nadruk probeert te leggen op

Citaat
Metta (Liefdevolle Vriendelijkheid), Vrijgevigheid, Rust-Eenvoud-Tevredenheid, Eerlijke spraak en mentale Helderheid
dan is dat in-de-wereld-maar-niet-van-de-wereld zijn toch?

With folded palms,

<Ujukarin>

31
Algemeen / Re: Is de Boeddha te pessimistisch?
« Gepost op: 27-03-2019 20:18 »
Ik denk dat het een legitieme vraag is, gezien de eerste en tweede Nobele Waarheden, “er is lijden” en “er is een oorzaak van lijden”. Als je kijkt naar wat Siddhartha ertoe bewoog om een asceet te worden — ouderdom, ziekte en dood — die dingen gebeuren nog steeds met iedere mens, en het probleem van een waardig levenseinde is voor het merendeel van mensen nog niet opgelost.

Maar er zijn ook andere aspecten van het leven. Voor de overgrote meerderheid van mensen die nu leven in een ontwikkeld land is gezondheid de norm tot een jaar of 65, je kan lang rondrennen en dingen doen, feesten, het leven vieren, naar muziek luisteren, dansen, creatief zijn, de liefde bedrijven, kinderen maken.

Dus is er wel zo een grote noodzaak om pessimistisch te zijn en je van alles te onthechten? Het lijkt een drastische oplossing voor een probleem waar de meesten zouden hebben gezegd, ik leef mijn leven voor nu en als ik oud word dan word ik maar oud.
Dan kijk je naar een verwrongen versie van Boeddha's leer. Hij heeft niets tegen
Citaat
je kan lang rondrennen en dingen doen, feesten, het leven vieren, naar muziek luisteren, dansen, creatief zijn, de liefde bedrijven, kinderen maken.
mits je daarvan maar niet dingen verwacht die ze niet kunnen bieden. Zoals eeuwig geluk, extase waar je écht wat aan hebt, oplossen van de problemen die ook aan bijvoorbeeld liefdesrelaties of werk vastzitten.
Om dat eraan toe te voegen (en ook te erkennen dat sommigen van die 'leuke' dingen gewoon kinderachtige tijdsverspilling zijn, zoals konstant najagen van meer geld) adviseert hij ons te werken aan Metta (Liefdevolle Vriendelijkheid), Vrijgevigheid, Rust-Eenvoud-Tevredenheid, Eerlijke spraak en mentale Helderheid. Oftewel de vijf kusala kammas (positieve gedragsregels).
Dus Boeddha is zeker niet pessimistisch; hij is realistisch, en zegt dat je gewoon meer van het leven kunt genieten (zonder kluizenaar te worden) door het anders in te steken

With folded palms,

<Ujukarin>32
Algemeen / Re: De drie wentelingen
« Gepost op: 18-03-2019 13:50 »

Dank voor deze bijdrage Ujukarin,

Maar het lijkt dus zelfs niet genoeg om een bepaalde stroming te kiezen, zoals het Mahayana of Theravada, en daarin wijds te gaan lezen. Het is zaak om een school binnen de stroming te kiezen en die te gaan onderzoeken, en niet alleen bij de teksten te blijven. Een goede tip.

Bodhiboom
Hoi hoi,

Ja een bepaalde sangha c.q. 'leraar' / lerares is m.i. nodig om houvast te krijgen. Vanuit die sangha/'school' krijg je dan wel weer een systeem waarmee je alle teksten die voor hen relevant zijn in onderlinge samenhang kunt oppakken. Maar dat systeem is natuurlijk ook zelf te bedenken met input van leraren; Joseph Goldsteins 'One Dharma' vind ik een briljant boek, hij komt via hele andere ervaringen en redeneringen toch verrassend dicht bij de aanpak die in mijn sangha ontstaan is.

With folded palms,

<Ujukarin>

33
Algemeen / Re: De drie wentelingen
« Gepost op: 18-03-2019 05:57 »
alleen sla je de bal mis als je Mahayana als een creatief zijspoor gaat afschilderen. Het is hetzelfde spoor, maar met andere nadruk. Daar kan je niet om heen.

Gampopa geeft eigenlijk aan dat het sravaka-yana, dat als ultieme vrucht het arahantschap heeft, niet het goede spoor is. De vrucht is ook niet goed. Men realiseert als arahant het zogenaamde verwijlende Nibbana.

Het mahayana stelt een ander pad voor, een ander spoor, een andere yana, het bodhisattva-yana. Men moet niet streven naar arahantschap maar naar niks minder dan boeddhaschap. De vrucht van bodhisattva-yana is anders dan van het sravaka-yana, namelijk het niet-verwijlend Nibbana.

Het is dus kennelijk zo dat in het boeddhistisch landschap er niet alleen meerdere voertuigen zijn maar ze gaan ook naar verschillende bestemmingen: het verwijlend Nibbana versus het niet-verwijlend Nibbana.

Siebe
Ja en dat is de fundamentele fout van die Mahayanisten en Vajrayanisten die historische teksten te letterlijk nemen. Zoals ik eerder in de draad schreef

Citaat
De auteurs van deze scholen claimen de geest (niet de letter) van Boeddha's leringen beter vorm te geven dan de toenmalige beoefenaars van 'Pali-boeddhisme' dat deden

Want Gampopa had he-le-maal geen idee wat het Arahat-ideaal nu echt inhield. Hij kende alleen de toenmalige beoefenaars ervan, met hun mondeling danwel schriftelijk doorgegeven versie van tekst, en die waren afgedwaald van het pad dat Boeddha bedoelde. Vandaar zijn reactie om de geest, in nieuwe termen, weer voorop te stellen.
Enkele eeuwen later gebeurde dezelfde degeneratie met Vajrayana, en waren scholen zoals Rig-Me en Dzogchen nodig om weer een stuk frisheid en helderheid terug te brengen.

Pin je dus nooit vast op tijdsgebonden uitspraken en teksten, maar vind zelf 'een' voor jou passend systeem waarin het doel van Verlichting realistisch en kloppend lijkt. Zoals voor mijn school een verre afgeleide van Tien-Tai waarin voor Pali-, Mahayana-  en Vajrayana teksten plaats is in een onderlinge samenhang.

With folded palms,

<Ujukarin>

34
Algemeen / Re: De drie wentelingen
« Gepost op: 16-03-2019 20:19 »
Hoi Sieb,

Als er nu, met de wetenschappelijke normen van nu, nieuwe soettas zouden verschijnen toegeschreven aan Boeddha: helemaal mee eens. En ook Aziaten, die qua waarheid/onwaarheid/'creatieve taal' nog steeds behoorlijk andere normen hebben dan wij, zullen erkennen in die wetenschappelijke context dat je niet meer dit soort dingen kunt 'doorkrijgen van Gene Zijde en dan maar aan Boeddha toeschrijven'.

Maar uit de tijd dat dit ontstond - alsjeblieft, zelfs in Europa gebruikten we taal toen een stuk creatiever dan nu simpelweg omdat Wetenschap nauwelijks bestond.
Gevolg is wel dat je elke traditie die dit soort Mahayana- en Vajrayana teksten nu nog letterlijk wil nemen, m.i. terecht, kunt beschuldigen van ontkennen der feiten. Namelijk dat er veel
Citaat
als auteur van de sutta jezelf die creatieve vrijheid maar hebt toegestaan.
in zit. In mijn traditie werken we veel met die teksten (naast met Pali soetras) maar voegen altijd die essentieele korrel zout toe ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

35
Mooi. Kleine update: het lijkt er op dat er nu minstens 1 Engelstalige bezoekster bijkomt, die al enige ervaring bij ons heeft. In onderling overleg hebben we haar okay gegeven (dat wordt dus zo af en toe vertalen), dus mocht er nog iemand 'bekend bij jullie Boeddhaforumlezertjes' zijn waar de Nederlandse taalkennis een probleem is, schroom niet ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

36
Algemeen / Re: De drie wentelingen
« Gepost op: 16-03-2019 12:36 »
Nee ik ken hiervoor geen bron in de pali teksten. Maar dat geldt in letterlijke zin ook voor de Prajnaparamita teksten en de tantras.
De auteurs van deze scholen claimen de geest (niet de letter) van Boeddha's leringen beter vorm te geven dan de toenmalige beoefenaars van 'Pali-boeddhisme' dat deden. Pas bij een school zoals Tien-T'ai in China (Chi-Ih als leraar) zie je een poging alles te systamiteseren waar voor elk Mahayana- en Vajrayana idee in ieder geval een terug-refereren naar de Pali teksten gemaakt wordt. Al is dat soms een tekst zoals de soetra over Boeddha die een bloem omhoog hield en Mahakasyapa door te glimlachen de bedoeling 'begreep'; dat is dan de referentie terug van het hele Zen-gebeuren inclusief benoemen van Kasyapa tot 1e patriarch naar de Pali teksten. Niet al te degelijk onderbouwd als je het op de weegschaal legt, maar dat hoort blijkbaar bij de geest overbrengen.
In mijn traditie zit ook een vergelijkbaar concept, dat we alleen Mahayana en Vajrayana concepten en beoefeningen hanteren als die in lijn zijn met een aantal basisprincipes van Boeddha zelf zoals Afhankelijk Ontstaan. Maar keiharde tekstuele referenties - nee, het gaat veel meer om analogieen in denkstijlen. Zie bijvoorbeeld https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/26589-de-drie-mythen-de-boeddhistische-toren-van-babel/ over hoe twee bepaald-niet-op-Pali-stijl lijkende denkwijzen toch weer bronnen in dat verleden hebben; volgende maand in Arnhem (voor wie me niet eind deze maand IRL kan ontmoeten op een weekendretraite, zie de rubriek Aankondigingen) weer een dagretraite over dat drie-mythen thema.

With folded palms,

<Ujukarin>

37
Het gewone leven / Re: Retraite "in" het gewone leven
« Gepost op: 07-03-2019 15:44 »
Prima idee. Ons centrum in Amsterdam doet veelal een winter-stadsretraite rond de kerstdagen. Je hebt de 1e zondag gezamenlijk dagretraite, daarna elke avond inloopmeditatie met ergens midden in de week nog optioneel studie en laatste zaterdag weer dagretraite. In de dagen thuis probeer je zo meditatief mogelijk te leven  en neemt je voor bijvoorbeeld TV, Internet, telefoon fors te verminderen.

With folded palms,

<Ujukarin>

38
Controverse en verandering / Re: Het Westerse Boeddhisme
« Gepost op: 03-03-2019 08:29 »
Beste Siebe,

Jij vindt dat alles wel vormen van ego-isme. Dan vraag ik, je hele geschrijf hier op het Boeddhaforum, is dat alles vanuit ego-isme?

Verder is het ideaal van de (Theravada-) Boeddhist om tot volmaakte Verlichting te komen, om een arahant te worden. En dat ideaal is helemaal niet egoïstisch. Want arahantschap wordt alleen verkregen door alle vormen van egoïsme op te geven.

   De arahant heeft dat alles opgegeven en ziet af van alles wat hierboven vermeld is. Verder heeft de arahant elke vorm van hoogmoed en egoïsme overwonnen. De arahant heeft de vier grote deugden van liefdevolle vriendelijkheid (mettā), mededogen (karunā), medeleven (muditā), en gelijkmoedigheid (upekkhā) beoefend. Hij is actief betrokken bij het helpen van anderen; daarin uit zich dat arahantschap bereikt is.
     En daar is niets egoïstisch bij.

Hier verschillen we dus van mening.
_____

Met vriendelijke groet,
Nico

Hier ben ik het, als rasecht Triyana-ist, mee eens. Theravada mits juist geïnterpreteerd is echt even altruïstisch als Mahayana, Vajrayana etc. En mits verkeerd uitgelegd kan ook in die laatste bewegingen 'Hinayana' (kleinzielig ego-gericht gedrag, bijvoorbeeld door leringen te letterlijk te nemen en de geest erachter te vergeten) voorkomen. Zie bijvoorbeeld kort samengevat in een van de praatjes waar ik eerder naar verwees.

Citaat
Eenzelfde verwarring is mogelijk over wat nu precies de kern van het boeddhisme oftewel de dharma is. Dat is dit concept van paticca-samuppada; allerlei andere concepten zoals anatman (zelfloosheid), de vier Edele Waarheden en het Achtvoudig Pad zijn hiervan afgeleid of op zijn minst een equivalente formulering. Haast elke generatie dharmaleraren, of het nu in historische scholen (theravada – mahayana – vajrayana) was of in geografische verspreiding, vindt het nodig om zich af te zetten tegen de ‘erfenis’ van dat moment en de dharma opnieuw te formuleren. Maar als je wat beter analyseert zie je dat waar ze zich tegen afzetten niet de oorspronkelijke leer van Boeddha was- noch de leringen van latere authentieke volgelingen zoals pakweg Shantideva, Hakuin en Padmasambhava, maar steeds tegen gedegenereerde karikaturen van die leer of leringen. En door die situatie waren nieuwe formuleringen zoals bodhisattva-versus-arahat of leegte-versus-nirvana nodig. Historisch gezien logisch, voor het hier en nu irrelevant. Mijn visie is om gewoon terug te gaan naar de basis, om te constateren dat principes zoals paticca-samuppada en perfecte wijsheid en perfect mededogen staan als een huis, en van daaruit is de conclusie wederom dat het positief handelen en daarmee opbouwen van heilzaam karma hét fundament is van je dharmabeoefening in het hier en nu!

With folded palms,

<Ujukarin>

39
Controverse en verandering / Re: Het Westerse Boeddhisme
« Gepost op: 02-03-2019 13:16 »
Prima toevoegingen, Nico.

Die Orden die je noemt zijn me natuurlijk zeer bekend, uit mijn profiel kan je zien dat ik lid van van een ervan (nieuwe naam voor de Western Buddhist Order).

With folded palms,

<Ujukarin>

40
Controverse en verandering / Re: Het Westerse Boeddhisme
« Gepost op: 01-03-2019 21:27 »
Beste mensen,

Wat ik bij veel Westerse boeddhisten ben tegen gekomen is een bepaalde manier van kijken naar de meer kleurrijke aspecten van het boeddhisme. Vaak is er een soort spectrum van opinie aanwezig, dat mensen bijvoorbeeld meditatie wel aanvaarden, maar moeite hebben met wedergeboorte en de boeddhistische cosmologie. Hoe meer gelovig bepaalde aspecten aandoen, hoe meer moeite men ermee heeft.

Daarnaast zijn er ook spraakmakende boeken verschenen zoals Confession of a Buddhist Atheist van Stephen Batchelor dat een poging doet om het boeddhisme apart te zien van zijn religieuze aspecten, en meer te richten op die gebieden waar het boeddhisme zich verdiept in de wetenschap van de geest.

Ik zou ook even het zeer populaire boeddhisme van Thich Nhat Hanh aanhalen, die zich vrijwel geheel richt op de mindfulness in eerste instantie. Deze zijn allemaal indicatief van een stroming naar een meer seculiere visie op het boeddhisme, die misschien beter aansluit bij het Westerse denken omtrent wetenschap en de geest.

Toch blijft er dan bij mij de vraag hangen in hoeverre begrippen zoals karma en wedergeboorte deel zijn van de kern van het boeddhisme. Het concept van samsara zoals dat bestaat in een leven is een ding, en aantoonbaar juist, maar wat weten wij nou werkelijk van andere levens en wat er gebeurt tussen levens?

De boeddha zei ehipassiko, zie voor jezelf de waarheid van de leer, maar deze aspecten zijn moeilijk te verifiëren door ons of door andere mensen. Op zijn hoogst zou je zeggen dat misschien in diepe meditatie iets waargenomen kan worden, maar die dingen zijn niet te bewijzen of makkelijk aan andere mensen door te geven.

Het westerse boeddhisme zoals het nu bestaat is een veelvoud aan organisaties die op veel verschillende locaties zich proberen te vestigen, met ook een veelvoud aan verschillende leren. Het negatieve daarvan is dat als je je voegt bij een bepaalde stroming dan moet je er vaak een stukje voor reizen voordat je bij gelijkgezinden komt.

Hoe zien jullie het westerse boeddhisme? Zal zoiets over tien jaar nog bestaan?

Namasté

Bodhiboom
Kwestie van badwater (Aziatische cultuur) weggooien maar het kind (de kern van Dharma) vasthouden. Dat is bijvoorbeeld wel Patticca-Samutpada/afhankelijk ontstaan met daarbij Karma, maar wedergeboorte-over-levens-heen is zeker geen dogma. En Batchelor gooit m.i. wel dat kind weg en komt uit op iets wat geen Dharma meer is.
Dit kan een voorbeeld zijn…

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/122221-ujukarin-afhankelijk-onstaan-en-het-levenswiel/

With folded palms,

<Ujukarin>

41
Religie, Mens en Maatschappij / Re: mijn religie is liefde
« Gepost op: 28-02-2019 12:58 »
Ik vind hem zeker niet slecht maar, interreligieuze dialoog veelal eigen, erg zich op de vlakte houdend. Boeddhistische Metta heeft heel wat parallellen met bijvoorbeeld Christelijke Naastenliefde (Agape) maar ook verschillen.

Deze

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/119658-119658/

vind ik veel leuker als reactie op de Nashville-haatpreek, en echt boeddhistisch tot op het bot.

With folded palms,

<Ujukarin>

42
Voor de fans ;-) of zij die denken dat boeddhisme hun verder kan helpen.

http://www.mettavihara.nl/images/stories/pdf/2019_04_intro.pdf

C U there, with folded palms,

<Ujukarin>

43
Voorstellen / Re: Bodhiboom stelt zich voor...
« Gepost op: 24-02-2019 08:52 »
Okay, welkom in deze 'sangha', en moge de discussie wederzijds verrijkend zijn!

With folded palms,

<Ujukarin>

44
Algemeen / Re: geloven jullie allemaal in Reïncarnatie?
« Gepost op: 13-01-2019 20:57 »
Klopt. Ik zit eerder aan die kant, met o.a. het fragment

Citaat
De niyamas helpen ons nuanceren. Je zou kunnen zeggen dat niets in het leven “noodlot” is wat we maar gewoon moeten “accepteren”, er is altijd een gelegenheid om positieve energie te ontwikkelen en iets ten goede te transformeren. Maar als er een repeterend patroon in je gedrag is waar je echt geen andere oorzaak voor weet ook niet in karma van dit leven, dan stelt het sommigen gerust te horen dat dít patroon misschien wel karma-vipaka uit het verleden is.

uit mijn Boeddhistisch Dagblad-praatje. Maar Sieb stelt in mijn herinnering dat ook in Fysieke, Biologische en Psychologische oorzakelijkheid oftewel de andere 3 voor stervelingen relevante niyamas wat karma 'verstopt' kan zitten. Denk maar aan natuurgeweld en ziekten die al dan niet mede veroorzaakt kunnen worden door menselijk handelen. En met die brede definitie van karma, ik vind 'm weer te breed, is zijn punt dan weer verdedigd ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

45
Algemeen / Re: geloven jullie allemaal in Reïncarnatie?
« Gepost op: 13-01-2019 08:19 »
Ja hier zie je, onder sectie 'Buddhism', dat 'her en der'.

https://en.wikipedia.org/wiki/Niyama

With folded palms,

<Ujukarin>

46
Meditatie / Re: Inzichten van de afgelopen dagen
« Gepost op: 08-10-2018 06:45 »
Leuk! Erop aansluitend:

Een abt van een Thais klooster vond dat zijn monnikken op de bedelronde wat te kieskeurig geworden waren. Voorkeuren opgeven aan de huishoudens, bijna eten weigeren als het niet voldoende lekker was, etc etc.
Voor de volgende week werd daarom de regel
* 1 bedelnap, geen aparte vakjes
* donoren werd aanbevolen alles wat ze kwijt wilden gewoon erin te mikken. Liefst soep onderin, hoofdgerecht er op en toetje als afdekking.
* En dat dan dus 10 x op een ronde
* De monnik moest daarna alles tevreden opeten. Devies 'in je maag gaat toch alles door elkaar komen'

Weet niet of ik het zou volhouden maar als medicijn tegen begeerte, waarom niet ;)

With folded palms,

<Ujukarin>

47
Het gewone leven / Re: Werkelijkheidsbeleving
« Gepost op: 13-09-2018 05:57 »
Zowel vanuit vergelijkende als vanuit invoelende houding ;-)

https://boeddhistischdagblad.nl/boeddhisme/pali-canon-boeddhisme/82357-de-wijsheid-niet-in-pacht-deel-2-leegte-en-wijsheid/

With folded palms,

<Ujukarin>

48
Hoi Maarten,

Persoonlijke berichten wel, helaas. Forumberichten zijn er allemaal maar ze zullen niet meer door het systeem herkend worden als van jouw identiteit, je bent technisch gezien nu immers een wedergeboorte ;-)

Het 1 voor 1 wissen van spammers blijkt niet eens zoveel meer tijd te kosten dan het collectief wissen, dus de komende maanden ga ik lekker op deze manier werken ;-)

With folded palms,

<Ujukarin>

49
Oeps, die kende ik nog niet. Mogelijk dat Kathinka er een oplossing voor heeft, of Marcel als ex-moderator?

With folded palms,

<Ujukarin>

50
Ik zie wederom wat mensen 'verdwenen' maar weet nu 100% zeker dat ik _1_ spammer en niet meer heb weggehaald. Dus gaandeweg ga ik eerder aan een bug in onze software denken dan aan menselijke fouten (die de 1e keer ook echt veroorzaakt werden door slechte wifi, nu was dat er niet).

Sorry maar er is geen simpele oplossing ben ik bang: ten eerste kun je pas wat aan een bug doen als je hem kunt 'naspelen' (reproduceren), ten tweede kan ik ook stoppen met spammers wissen maar dan is het Bord heel snel onleesbaar.
Zal voor de komende spammers een andere route proberen: niet via de ledenlijst wissen maar via het individueel naar hun profiel gaan en dan wissen. Meer werk maar minder risico een bug te raken...

With folded palms, en sukses met deze oefening in Ksanti voor jullie en mij,

<Ujukarin>

Pagina's: [1] 2 3 ... 14