Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Paticca Samuppada zien is de Dhamma zien, en omgekeerd

Er is nog een context waarin gesproken wordt over ‘het zien van de Dhamma’ en dat is Paticca Samuppada (PS), voorwaardelijk ontstaan.

“Welnu, dit is door de Gezegende gezegd: ‘Iemand die afhankelijk ontstaan ziet (Paticca Samuppada) ziet de Dhamma; iemand die de Dhamma ziet, ziet afhankelijk ontstaan’.  En deze vijf aggregaten die beïnvloed worden door hechten, zijn afhankelijk ontstaan. Het verlangen, de toegeeflijkheid, de geneigdheid en het vasthouden gebaseerd op deze vijf aggregaten beïnvloed door hechten, is de oorsprong van lijden. Het verwijderen van het verlangen, de begeerte, het afstand doen van verlangen en begeerte naar deze vijf aggregaten beïnvloed door hechten, is de beëindiging van lijden.” (MN28§28/38)

Wanneer iemand van PS de voorwaarde begrijpt (alle), het ontstaan van de voorwaarde (alle), de beëindiging van de voorwaarde (alle), de weg die leidt naar de beëindiging van de voorwaarde, dan wordt iemand genoemd: …“een edele leerling die bekwaamd is in visie (view), bekwaamd in zicht (vision), die aangekomen is bij deze ware Dhamma, die deze ware Dhamma ziet, die de kennis van een trainee bezit, de ware kennis van een trainee, die de stroom van de Dhamma is binnengegaan, een edele met doordringende wijsheid, iemand die recht voor de deur tot het Doodloze staat”. (SN12.27/28/33/49)

Ik beschouw het zien van afhankelijk ontstaan (PS) niet als intellectuele kennis over afhankelijk ontstaan. Het verwijst hier volgens mij naar de directe kennis van het ontstaan en beëindigen van de khandha’s.

Tot zover het thema ‘de Dhamma zien’.

Wordt vervolgd 
2
10. Uposatha

       Het gaan naar gewijde plaatsen was al lang vóór Boeddhistische tijden het gebruik van de Brahmanen die de Vedische rites en offerandes volbrachten. Die gewijde plaatsen lagen veraf van hun woonplaatsen. Zij zuiverden zich op de gewijde plaatsen door gedurende een etmaal een afgezonderd leven te leiden. Als de rites beëindigd waren, keerden zij weer terug naar hun gezinnen. De dagen waarop zij zich afzonderden, waren bepaald door de fasen van de maan.
    In de tijd van de Boeddha gebruikten verscheidene groepen asceten en ronddolende lieden de traditionele volle en nieuwe maandagen om hun theorieën en praktijken te verkondigen. De Verhevene en zijn volgelingen hadden zulke praktijken niet.
       Eens vertoefde de Verhevene te Rājagaha op de Gierepiek. En koning Bimbisāra vroeg hem aan de monniken toe te staan samen te komen op de dagen van de maan. De Verhevene stond daarop aan de monniken toe bij elkaar te komen om te luisteren naar de recitatie van de Patimokkha (regels voor de monniken). Verder zaten zij dan in stilte samen. De mensen protesteerden hiertegen; zij wilden onderwezen worden in de leer. Daarop stond de Boeddha toe dat de monniken op die dagen de leer verkondigden.[16] 
_____
[16] Vin.Mv.Kh.2, in: Ñānamoli 1978, p. 157.
3
9. Het beste gezelschap
 
       Eens stelde een godheid aan de Verhevene deze vraag:
   “Wat is het beste gezelschap voor een mens?
           Wat geeft hem onderricht?
           En waarvan geniet een sterveling
           als hij bevrijd is van al het lijden?”
 
       De Boeddha gaf ten antwoord:
           “Vertrouwen is het beste gezelschap voor de mens.
           Wijsheid geeft hem onderricht.
           En wanneer een sterveling van Nibbāna geniet,
           is hij van al het lijden bevrijd.”[15]
  _____
[15] S.I,59.

4
Filosofie en Metafysica / Re: Karma, THE law of attraction en THE secret...
« Laatste bericht door Sybe Gepost op Gisteren om 17:58 »

Bij mij is de wet van aantrekking een groot spanningsveld geworden.

Wat bedoel je hier mee?

groet,
Siebe
5
Theravada Boeddhisme / Re: De citta en het Doodloze
« Laatste bericht door Sybe Gepost op Gisteren om 17:57 »
Ja, direct realiseren. Het wordt ook wel directe kennis genoemd of ware kennis.

Ik ben erg blij met het boek van eerwaarde Maha Boowa waarin hij het pad naar diens realisatie van arahantschap (arhattamagga en phala) verwoordt. Het is gratis te downloaden.

In het laatste fragment wat ik hier postte geeft hij (in mijn eigen woorden) aan dat avijja, onwetendheid, er voor zorgt dat er een soort centrum van aandacht ontstaat in de geest, een soort punt van waaruit je gewaar bent. Dat is eigenlijk wat men in boeddhisme de notie van 'het zelf noemt. Het bestaan van zo'n soort punt/centrum van waaruit je gewaar bent, wordt niet ontkend.

Wat hij aangeeft is dat geest volledig kan verstillen op een manier dat alle gebruikelijke waarnemingen verdwijnen. Dus ook die van het lichaam, gevoelens etc. Toch resteert dan in de geest nog dat punt van waaruit iemand die overblijvende leegte gewaar is. Alsof er al die tijd een getuige is. Iemand aanwezig die alles ervaart.

Hij geeft eigenlijk aan dat op dat moment de citta nog altijd niet puur is maar nog altijd onder invloed staat van onwetendheid. Het is pas wanneer ook dat centrum/punt van gewaarzijn eindigt, dat de ware natuur zich echt onthult. Volgens hem is die onvernietigbaar. Avijja, onwetendheid, raakt op dat moment diens greep op de geest kwijt. Op dat moment heb je zeker een toevlucht en eiland van jezelf gemaakt. Gevoelens van onveiligheid zijn er niet meer, want die horen bij de citta onder invloed van onwetendheid, de citta waarin een soort centrum van gewaarzijn aanwezig is en daarmee een indruk van een persoonlijk-zelf.

Omdat dit alles puur een verinnerlijkt soort ervaren is, verinnerlijkte kennis, gnosis, kennis op basis van ervaring, zal wetenschap dit nooit accepteren als de waarheid, lijkt me.

siebe
6
Theravada Boeddhisme / Re: De citta en het Doodloze
« Laatste bericht door MaartenD Gepost op Gisteren om 16:57 »
Hey Siebe,

Ruwweg denk ik dat daadwerkelijk begrip ongeveer overeenkomt met 'direct realiseren' zoals de sutta's het vaak noemen. Iets dat je echt begrijpt beïnvloedt ook je gedrag en je houding. Waar ik op doelde is dat modern begrip van hoe de hersenen hun werk doen ons helpt te begrijpen waar de Boeddha het over heeft. We hoeven niet meer oeverloos te discussiëren of er nou wel of niet een zelf bestaat want we kunnen te rade bij de wetenschap die een helder beeld geeft van wat er nou plaatsvindt. Filosofen zijn al duizenden jaren bezig met steeds dezelfde vraagstukken. Komen we ooit verder?

Ik denk alleen als we ruimte bieden aan onderzoek dat op empirische basis wordt gedaan, samen met de inzichten uit onze filosofische/religieuze achtergronden.

Met warme groet,

Maarten
7
Theravada Boeddhisme / Re: De citta en het Doodloze
« Laatste bericht door Sybe Gepost op Gisteren om 15:15 »
Hallo Maarten,

Wat is volgens jou daadwerkelijk begrip? Heeft een wetenschapper daadwerkelijk begrip van zelfloosheid op een manier zoals de Boeddha dat bedoelde?

Siebe
8
Theravada Boeddhisme / Re: De citta en het Doodloze
« Laatste bericht door MaartenD Gepost op Gisteren om 14:20 »
Sadhu, Siebe.

Ik vind het fascinerend dat moderne psychologie en aanverwante wetenschap steeds meer duidelijk maakt dat er helemaal geen zelf (als ontologisch fundamenteel object) is. Het zelf hoeft eigenlijk niet eens te vertrekken want het was er toch al nooit! Daarom is avijja zo'n mooi woord; vijja is kennis of wetenschap. Daadwerkelijk begrip van hoe het allemaal in elkaar zit levert volautomatisch de oplossing op.

Met warme groet,

Maarten
9
Het gewone leven / Re: wat anderen denken
« Laatste bericht door Sybe Gepost op Gisteren om 13:35 »
@Sybe,

bedankt voor je reactie.

Deze vragen die ik stel hebben te maken met bepaalde dingen die ons overkomen op het moment, maar het idee geven van een bepaald kamma. Ik zie wel gelijkenissen in mijn handelen en gevolgen, maar hierdoor komt de zelfcompassie en zelfvergeving in gedrang.


Op het moment ben ik aan het leren om een lichte metta te doen (Pema Chondron's boek) op advies van de psycholoog. bijv door: ik ben ok te zeggen ipv ik hou van mezelf of ik ben veilig. dit is namelijk te hoog gegrepen voor mij op dit moment.

Hallo moesa,

Vaak moet je toch eerst het zuur in jezelf voelen vreten, het gif voelen werken in je lijf en geest, voordat je echt begrijpt hoe onheilzaam bepaalde wilsactiviteit en emoties feitelijk zijn. Bovendien, je moet je eigen welzijn dan ook nog zo belangrijk vinden om die onheilzame emoties en wilsactiviteit ook echt op te gaan geven. Dat is denk ik ook een proces dat altijd maar doorgaat. Maar het heeft ook alles te maken met wat je prioriteit geeft. Voor mij zijn de Boeddha en de meester voorbeelden in de zin dat zij prioriteit gaven aan het beeindigen van lijden. Het realiseren van veiligheid in een wereld waarin alles onzeker is, tijdelijk, instabiel en onveilig.

In de sutta's wordt ook gezegd dat het belangrijk is dat je ook echt het gevaar inziet van onheilzame emoties en wilsactiviteiten want anders geef je ze waarschijnlijk toch niet op. Ik weet wel, zo werkt het wel bij mij. Ik ben er wel van overtuigd geraakt dat wat de Boeddha onderwijst klopt. Echt giftige wortels zijn agressie/woede/haat, hebzucht/obsessie en verblinding/dromerij/verbeelding.

Boeddhisme gaat heel realistisch om, vind ik,  met onheilzame emoties en wilsactiviteiten. In die zin dat het onderwijst dat ze er in overvloed zijn bij ieder mens of zelfs wezen. Het maakt je niet een slecht mens. Je moet neigingen niet aanzien voor wat/wie iemand echt is.
Ieder mens heeft een bepaald potentieel bij zich van onheilzame emoties en wilsactiviteit, opgebouwd over ontelbare levens. Allemaal kennen we woede, agressie, haat, vijandige neigingen, lusten, de neiging te ontaarden, ons te vervreemden van onszelf en anderen etc.

Het is ook zo dat we dit niet beheersen, het beheerst ons. Dit is gewoon realistisch. Onze geest is helemaal niet zo getraind of zo wijs of zo beheerst dat het die verzameling onheilzame emoties en neigingen kan kanaliseren op een positieve manier. Dat vergt eerst dat we dit allemaal bewust maken, zien en dan verdere vaardigheid.

Ik neem het mezelf en anderen niet meer kwalijk. Het geeft gewoon aan dat we in vorige levens ook niet wijzer waren en de schadelijkheid van bepaalde emoties en wilsactiviteit ook onvoldoende erkend hebben.
Nu is de kans om dit anders te gaan doen.

alle goeds,
Siebe
10
Voorstellen / Re: hallo
« Laatste bericht door remie Gepost op Gisteren om 13:27 »
@maarten,

dank je voor je uitgebreide reacties, ik heb voor mezelf al navraag gedaan om me bij een sangha aan te sluiten zodat ik er niet alleen in sta.
wil mezelf toch graag de kans geven om me in het boeddhisme eens goed te gaan verdiepen/beleven. mijn idee is echter dat geluk een vanzelfsprekendheid is als ik met mezelf in het reine kom. wie wat waarom ben ik. ik hoop dat het boeddhisme me een aantal inzichten kan bieden zodat ik tot deze staat kan komen.

grt remie
Pagina's: [1] 2 3 ... 10