Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Theravada Boeddhisme / Re: over zelfmoord
« Laatste bericht door MaartenD Gepost op Gisteren om 16:46 »
Geheel mee eens. De Boeddha was ook duidelijk genoeg over dat niet alles komt door kamma.

Kamma is uiteindelijk oorzaak en gevolg. Zelfdoding heeft oorzaken en gevolgen, is zelf meerdere oorzaken. Wat ik met mijn zeer beperkte ervaring uit de woorden van de Boeddha haal is ten eerste dat zowel compassie als wijsheid de hoofdzaak moet zijn in onze houding, ten tweede dat lijden reëel is en verminderd kan worden en ten derde dat gedrag voortkomt uit ervaring in de brede zin van het woord.

Er wordt veel gepraat, ook op r/buddhism en andere sites, over wat wel en niet mag. Ik heb daar wat moeite mee. De tipitaka is verschrikkelijk uitgebreid en bevat stapels en stapels uitspraken, allemaal ooit gedaan door de Boeddha, die sugato was en lokavidu, in een bepaalde specifieke situatie. Wij zijn niet lokavidu en ik ben echt niet sugato dus wie ben ik om meteen precies het meest passende hulpmiddel te geven?

Het juiste gedrag, carana, komt denk ik voort uit vijja en uit oefening. Nu duidelijke regels opleggen voor het juiste gedrag - als dat al kon - creëert een wettige houden, een beetje als kinderen die zich goed gedragen omdat ze weten dat ze anders hun ouders boos maken. Zelfdoding kun je natuurlijk verbieden maar iemand die geen andere uitweg ziet die kwel je er alleen maar extra mee.

Hoeveel beter niet hulp te bieden, vanuit compassie maar met wijsheid, aan iedereen die dat nodig heeft? Iedereen willen redden is taṇhā maar elke geredde mens is een groot goed.

Bhikku Samahita heeft vast gelijk in het onderscheid dat hij maakt. Mij interesseert de lijdende mens die niet meer verder kan.

2
Theravada Boeddhisme / Re: over zelfmoord
« Laatste bericht door nico70 Gepost op Gisteren om 13:42 »

Besste,

Citaat
Er zijn boeddhisten die behoorlijk ontspannen kunnen praten over afzichtelijke hoeveelheden pijn onder het motto dat dit een lijder kans geeft om 'donker kamma op te branden'.

Niet alle lijden is veroorzaakt door wilsacties (kamma). Daarom mag er geen discriminatie zijn. En ook moet – indien mogelijk - steeds en overal geholpen worden. Dit is duidelijk door de Boeddha onderwezen. Eens sprak hij over de behandeling en verzorging van zieken. Hij beschrijft er drie typen van patiënten:
1. Zij die niet meer genezen, of zij nu goede medicijn en een goede behandeling krijgen of niet.
2. Zij die genezen ongeacht het wel of niet krijgen van medische verzorging.
3. Zij die genezen alleen met een juiste verzorging en goede medische behandeling. (A.III.22)
      Omdat wij niet weten tot welk type een zieke behoort, moet iedere zieke goede medicijn en een goede behandeling krijgen.
      Spreken over donker karma opbranden is zeer zeker geen troost voor iemand die lijdt.

Groeten
Nico
3
Over dit forum / Re: even pauze
« Laatste bericht door DirkJan Gepost op 21-10-2017 19:10 »
Ja, dank je wel.

Doe maar rustig....
4
Theravada Boeddhisme / Re: over zelfmoord
« Laatste bericht door MaartenD Gepost op 21-10-2017 18:50 »
Natuurlijk is het niet precies gelijk. Toch zou je ook kunnen stellen dat aangezien er geen zelf gevonden wordt, je hoe dan ook leed veroorzaakt. Dat is voor velen in directe zin waar omdat familie en vrienden vertwijfeld en geschokt achterblijven, vol vragen. De karmische gevolgen.. het klopt dat de intentie er enorm toe doet.

Ik herinner me vaag dat de Boeddha goedkeurend sprak over de zelfdoding van een zeer ver gevorderde volgeling die door ziekte en/of pijn in dit leven absoluut niet verder kon met oefenen. Een nieuw leven zou dan de enige mogelijkheid zijn om verder te gaan met de Dhamma. Ik weet er het fijne niet van. Persoonlijk vermoed ik dat elke vorm van doden hoe dan ook gevolgen zal hebben in de zin van kamma.

Er zijn boeddhisten die behoorlijk ontspannen kunnen praten over afzichtelijke hoeveelheden pijn onder het motto dat dit een lijder kans geeft om 'donker kamma op te branden'. Dat stuit me echt tegen de borst. Ik kan me wel voorstellen dat iemand ervoor kiest om pijn geduldig te dragen. Past het mij om zoiets tegen een ander te zeggen? Ik denk het echt niet.

Waarover we nog niet gesproken hebben in dit topic is hoe we bij anderen kunnen zijn op zo'n manier dat ze niet komen tot zo'n daad. Ik heb echt niet genoeg verstand van de tipitaka om te kunnen zeggen of het 'mag' of 'niet mag'. Mijn indruk was eigenlijk dat het boeddhisme niet een religie van verboden is maar een religie van voortschrijdend inzicht waardoor ons gedrag nobeler wordt.

Compassie drijft me er wel toe om iedereen die ook maar over zelfdoding nadenkt bij te willen staan.
5
Over dit forum / Re: even pauze
« Laatste bericht door MaartenD Gepost op 21-10-2017 18:28 »
Sybe, als ik zie wat je allemaal bij elkaar getikt hebt op dit forum dan ben ik vol verwondering. Ik ben hier net nieuw dus ik heb lang niet alles gezien zelfs.

Het is een prachtig stuk dana, lijkt me. Moge de verdiensten die je zo duidelijk opdoet je vlot richting nibbana lijden.

Dank je wel voor alles inspiratie!
6
Humor en afleiding / De boeddhistische winkel
« Laatste bericht door MaartenD Gepost op 21-10-2017 18:19 »
(Vrij naar een plaatje dat ik vond op r/buddhism.)

Er is een winkelpand aan de straat met een grote etalage en een monnik in lotushouding ervoor, op de stoep. Op de ruit van de etalage staat heel groot "VERLOSSING VERKRIJGBAAR. KIJK BINNEN".

Een voorbijganger spreekt de monnik aan en vraagt gretig "Waar is de deur?"

"Oh," zegt de monnik, "geen deur."
7
Humor en afleiding / Re: Dalai Lama bestelt een pizza
« Laatste bericht door MaartenD Gepost op 21-10-2017 18:14 »
Ha, een leuke grap en nog van een naamgenoot ook.

Ik vul de grap even aan omdat ik het vervolg erg geweldig vind maar ik krijg het niet vertaald.

De Dalai Lama betaalt met een biljet van 10 dollar terwijl de pizza maar 6 dollar kost maar de pizza-bakker blijft gewoon glimlachen en geeft niks terug.

Dalai Lama: "Where's my change?"
Pizza man: "Change, oh noble one, comes from within."
8
Theravada Boeddhisme / Re: De verbeelding "Ik ben"
« Laatste bericht door MaartenD Gepost op 21-10-2017 18:09 »
Oei, wat een teksten. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dit overdonderend vinden. Toch vragen dit soort dingen vast een flinke uitleg, vooral als je zoekende bent..

In mijn persoonlijke ervaring heb ik geleerd dat uiterste precisie in de uitdrukking veel problemen voorkomt en zelfs oplost. Het gevaar is dan weer dat je scherpzinnigheid (in het uitleggen van de suttas, vinaya etc., als doel an sich gaat zien. Evenzogoed zijn er voorbeelden te over waarin mensen oeverloos discussiëren omdat ze dezelfde woorden net verschillend gebruiken en hun eigen definities importeren in het gesprek als verborgen aanname.

De manier waarop ik er min of meer uitkom met het zelf-loze is het verschil aan te wijzen tussen individualiteit - wat wel degelijk bestaat - en een vaststaand zelf. Een boom bestaat zonder twijfel en als je dat niet gelooft dan ben je van harte uitgenodigd er dwars doorheen te lopen. Maar wat maakt die boom een boom? Wat is de essentiële boom-heid diep van binnen? Het is zo'n vraag die nutteloos is omdat, in de boeddhadhamma, er geen atta bestaat. (Nog specifieker, 'niet gevonden wordt'.) Voor mensen geldt mutatis mutandis niets anders. Natuurlijk bestaan mensen.

De Boeddha kan denk ik niet bedoeld hebben dat alles maar illusie is. Waarom anders werken aan het oplossen van lijden? De Dhamma beoefenen vermindert zelfs het lijden stapje voor stapje, wat past bij groot mededogen. Het is pas als de geest de realiteit probeert te grijpen en probeert in te kaderen in hapbare concepten dat illusie ontstaat. Het zelf in de zin van een ziel of essentie - dat wat ons in diepste instantie 'ons zelf' maakt - is de grootste illusie van allemaal.

Nico70 slaat denk ik de spijker op z'n kop als hij zegt:
Citaat
Niet meer: "ik voel", maar: zó is het gevoel ontstaan.'
Wat ik zo fascinerend vind is dat het leerstuk van anatta enorm veel lijkt op de natuurwetenschappelijke drijfveer alles zo feitelijk mogelijk te bezien. Wat gebeurt er nou echt? Dit kun je blijven vragen en onze chan/zen broeders en zusters schijnen dit ook echt te doen. We weten tegenwoordig uit modern onderzoek dat alles op verschillende niveaus te beschrijven is als een eindeloze serie geneste processen zonder dat een verhaal op één niveau per se meer waar is dan een verhaal op een ander niveau. Sean Carroll schreef hier mooi over. Lijkt dit niet op onderling afhankelijk ontstaan?

A propos, met mijn opmerking over zorgvuldigheid van uitdrukking bedoelde ik niet te zeggen dat jullie niet zorgvuldig zouden zijn. Dit zijn observaties die bij me opkomen nu ik eindelijk van gedachten kan wisselen met andere boeddhisten op een forum. Ik merk ook hoe onhandig het voelt en brokkelig om te moeten formuleren wat in mijn voorstelling heel helder lijkt.
9
Voorstellen / Re: voorstellen dan maar
« Laatste bericht door DirkJan Gepost op 21-10-2017 16:17 »
Dag Maarten,

Welkom.
10
Theravada Boeddhisme / Re: De verbeelding "Ik ben"
« Laatste bericht door nico70 Gepost op 21-10-2017 12:46 »
Beste,

Citaat
..”Bahuna, het is omdat de Tathagata bevrijd, onthecht en vrijgemaakt is van tien dingen dat hij verblijft met een geest zonder grenzen. Welke tien? (1) Het is omdat de Tathagata bevrijd, onthecht en vrijgemaakt is van vorm dat hij met een geest vrij van grenzen verblijft. (2)-(5) Het is omdat de Tathagata bevrijd, onthecht, en vrijgemaakt is van gevoel....waarneming...wilsformaties...bewustzijn dat hij verblijft met een geest zonder grenzen.
(6)-(10). Het is omdat de Tathagata bevrijd, onthecht en vrijgemaakt is van geboorte...ouderdom...dood...lijden...bezoedelingen dat hij verblijft met een geest zonder grenzen. AN10.81

Het bovenstaande betekent dat de Boeddha zich niet meer identificeert met vorm, gevoel, waarneming, wilsformaties, bewustzijn. Zijn geest, citta, het kennende deel van de geest, is vrij van de bezoedelingen, is vrij van begeerte, voorkeur, is vrij van haat, afkeer, is vrij van alle onwetendheid. Dat alles behoort hem niet toe. Het bewustzijn is als een parasiet; het eigent zich alles toe. Maar de Boeddha onderwees dat er geen atta, geen zelf is. Dat ben ik niet, dat behoort mij niet toe. M.a.w. als er bewustzijn ontstaat, dan is er alleen bewustzijn, zonder meer. Het bewustzijn dat zich niets meer toe-eigent is vrij. Het bewustzijn dat zich nog iets toe-eigent, is niet vrij, is gebonden. Dat is een samengesteld bewustzijn. Maar als ingezien wordt dat er alleen verschijnselen zijn, dat er nergens een eigenaar is, en als alle voorkeur en afkeer is verdwenen, dan eigent het bewustzijn zich niets meer toe. Het is dan vrij. Het is vrij van de metgezellen begeerte, haat en onwetendheid. Dat is een niet-samengesteld bewustzijn, een enkelvoudig bewustzijn. Het is niet samengesteld. En wat niet samengesteld is, dat kan niet uiteenvallen. Dat bewustzijn is niet beperkt maar zonder grenzen.
Het ik-bewustzijn dat zich alles toe-eigent is door het niet meer samenstellen geworden tot een zó- bewustzijn. Zó is het ontstaan, zó is het vergaan. Niet meer: "ik voel", maar: zó is het gevoel ontstaan.'

      "Waar water en aarde, vuur en lucht geen houvast hebben, [...] daar wordt naam en vorm zonder rest opgeheven." (S.1.27)
[m.a.w. De elementen hebben geen houvast meer als men inziet dat er geen zelf is, geen ik. Het ik-bewustzijn verdwijnt en men eigent zich niets meer toe. ]
   Degenen die zich hebben afgewend van de wereld, [...] die begeerte en haat hebben opgegeven en zich hebben losgemaakt van onwetendheid, [...] zij zijn in de wereld vrij van begeerte." (S.I.28)
   Wat wordt onder "wereld" verstaan? - Aan de godheid Rohitassa is dat uitgelegd. In het lichaam van iemand zelf met waarneming en geest beschrijft de Boeddha de wereld, het ontstaan van de wereld, het ophouden ervan en de weg die voert naar het verdwijnen van de wereld. (S.II.26)
   En elders onderwees de Boeddha: "Waar oog is en zichtbare vormen, visueel bewustzijn en dingen kenbaar door visueel bewustzijn, daar is een wereld en de aanduiding 'wereld'. - Waar oor is en klanken, hoorbewustzijn en dingen kenbaar door hoorbewustzijn, daar is een wereld en de aanduiding 'wereld'. - Waar neus is en geur, reukbewustzijn en dingen kenbaar door reukbewustzijn, daar is een wereld en de aanduiding 'wereld'. - Waar tong is en smaak, smaakbewustzijn en dingen kenbaar door smaakbewustzijn, daar is een wereld en de aanduiding 'wereld'. - Waar lichaam is en aanraking, tastbewustzijn en dingen kenbaar door tastbewustzijn, daar is een wereld en de aanduiding 'wereld'. - Waar geest is en ideeën, geestbewustzijn en dingen kenbaar door geestbewustzijn, daar is een wereld en de aanduiding 'wereld'. (Salayatana sutta)
   
   De heilige die onwetendheid geheel en al heeft opgeheven eigent zich niets meer toe; hij weet dat alles zonder een zelf is, zonder een ik. Er zijn alleen lege verschijnselen, oorzakelijk ontstaan. (Zie: S.IV.19)
   Dat drukte de eerwaarde bhikkhunī Somā,  een volmaakte heilige, als volgt uit: Ik denk niet meer in termen van “ben ik een man of een vrouw of ben ik eigenlijk iets. Ik denk niet meer aan een “zelf”. (S.5.2)
   En Brahma Sahampati legde aan de moeder van de eerwaarde Brahmadeva uit dat deze een volmaakte heilige was.
   "Hij is leeg van bestaanssubstraten, meer dan een god, iemand die niets zijn eigen noemt, [...] Hij is in vrede. [...] Als een tamme olifant gaat hij, zonder fouten, een bhikkhu van hoge zedelijke discipline, met een bevrijd hart."  (S.VI.3)

Groeten,
Nico
Pagina's: [1] 2 3 ... 10