Recente berichten

Pagina's: 1 ... 8 9 [10]
91
Algemeen / Re: Wat weten we eigenlijk van de Verlichting?
« Laatste bericht door ervaringsgetuige Gepost op 20-03-2023 17:11 »
Kan er iemand in absolute zin verlicht zijn ?
Ik ken niemand.
Als verlichting een gerealiseerde staat is, wat dan weer een geestelijke staat is welke tot stand gekomen is, dan is forumlid I'm a loser verlicht.
92
Theravada Boeddhisme / Re: hechten en het zelf
« Laatste bericht door I'm a loser Gepost op 20-03-2023 17:06 »
Dat je als persoon volledig verlicht bent, betekent niet dat er geen info uit de zintuigen wordt verwerkt en er dus geen gevoelens en gewaarwordingen zijn, maar in dat cognitief verwerkingsproces treedt geen Ik en mijn maken meer op. Heel kort betekent dit: in het zien is alleen het het zien, in het ruiken alleen het ruiken, in het proeven alleen het proeven, in het horen alleen het horen, in het voelen alleen het voelen, in het kennen alleen het kennen.

Misschien bedoel je het niet zo maar Maha Boowa leert juist dat een getuige afwezig is in leegte, en precies dat is ook een voorwaarde om leegte als leegte te kennen. Dat de getuige in leegte eenzaam is, is een beetje raar, en is eenzaam dan geen gemoed? Ik zou denken dat als iets nou niet eenzaam is, dan is het wel de citta?

Ik denk trouwens wel dat het belangrijk is te begrijpen dat juiste bevrijding als vrucht van het pad in de Pali overlevering gewoon iets is met zintuiglijke gewaarwordingen en gevoelens.

Je gebruikt het begrip 'getuige' op een andere wijze dan gebruikelijk.  Het is de getuige die getuige is van wat Siebe denkt, wat Siebe voelt aan gemoedstoestanden, wat Siebe in de uiterlijke wereld allemaal ziet enz enz.

Siebe kan nooit de getuige zijn.    De getuige kijkt in het dagdagelijkse leven van zich af ---->   Siebe is altijd 'in act'.

Het is uitgerekend de getuige die getuige is van de leegte.  Citta.

De getuige is universeel, maar ook individueel.  Op het niveau van de getuige (Dan ben je al uit Siebe vandaan) is absoluut geen sprake van iemand/zelf/ik of hoe je het ook maar noemen wilt.

De getuige heeft zich opgedeeld over alle mensen en is toch  1 Getuige gebleven.  Daarom zal bij verlichte mensen 'de getuige' zichzelf altijd in de ander herkennen.

Samenvattend: in ieder mens is een getuige en een 'acteur'.  Dat zijn twee verschillende ontologische werkelijkheden.  Onwetende mensen leven in de illusie van het zijn van de acteur.  Wetende mensen leven in de werkelijkheid van de getuige.   De acteur (Siebe) heeft van zichzelf geen werkelijkheid.  Het is het zintuigelijk waarnemen wat de illusie wekt dat de acteur Siebe een op zichzelf staande entiteit is.  Omdat die illusie bij 99% van de mensen gaande is, komt 'de droom' op gang.  Mensen reflecteren op elkaar als zouden zij op zichzelf staande entiteiten zijn.   

De Werkelijkheid is dat de acteurs er wel zijn en hun schouwspel spelen, maar dat ze niet 'werkelijk' zijn.    Getuige (enkelvoud) en acteurs (meervoud) zitten echter geheel vermengd met elkaar.
93
Algemeen / Re: Wat weten we eigenlijk van de Verlichting?
« Laatste bericht door ervaringsgetuige Gepost op 20-03-2023 16:42 »


Wat is een gerealiseerde staat?

Een geestelijke staat welke tot stand is gekomen. 

Is jouw geestelijke staat tot stand gekomen?
94
Theravada Boeddhisme / Re: hechten en het zelf
« Laatste bericht door lang kwaat Gepost op 20-03-2023 16:24 »
Dat je als persoon volledig verlicht bent, betekent niet dat er geen info uit de zintuigen wordt verwerkt en er dus geen gevoelens en gewaarwordingen zijn, maar in dat cognitief verwerkingsproces treedt geen Ik en mijn maken meer op. Heel kort betekent dit: in het zien is alleen het het zien, in het ruiken alleen het ruiken, in het proeven alleen het proeven, in het horen alleen het horen, in het voelen alleen het voelen, in het kennen alleen het kennen.

Misschien bedoel je het niet zo maar Maha Boowa leert juist dat een getuige afwezig is in leegte, en precies dat is ook een voorwaarde om leegte als leegte te kennen. Dat de getuige in leegte eenzaam is, is een beetje raar, en is eenzaam dan geen gemoed? Ik zou denken dat als iets nou niet eenzaam is, dan is het wel de citta?

Ik denk trouwens wel dat het belangrijk is te begrijpen dat juiste bevrijding als vrucht van het pad in de Pali overlevering gewoon iets is met zintuiglijke gewaarwordingen en gevoelens.95
Algemeen / Wat is Verlichting volgens Boeddhisme?
« Laatste bericht door ervaringsgetuige Gepost op 20-03-2023 15:14 »
Spiritualiteit is toch ingewikkeld zeg...  :o

Citaat
Wat is Verlichting volgens Boeddhisme? 4 stappen naar ontwaken

Er zijn vele definities en omschrijvingen van Verlichting met de hoofdletter V. Zo zijn er mensen die zichzelf en anderen Verlicht noemen als zij weten dat zij ‘het gewaarzijn zijn’. Anderen geven aan dat je Verlicht bent als je een eenheidservaring hebt gehad en daaruit het inzicht hebt gehaald dat alles één is; nonduaal. In het vroeg boeddhisme hanteren ze een andere definitie voor iemand die volledige Verlichting heeft bereikt, ook wel Arahantschap genoemd. Dat gaat een stuk verder dan ‘weten’. Een Arahant, iemand die volledige Verlichting (nibbana) heeft bereikt, is vrij van gehechtheid aan meditatieve absorptie met vorm, vrij van gehechtheid aan absorptie zonder vorm, vrij van zelfbehagen, onrust en onwetendheid.

Het verschil tussen een Boeddha en Arahant is dat een Boeddha uit zichzelf Verlichting heeft bereikt, en een Arahant met behulp van een leraar.

“Wat nibbana werkelijk impliceert, is dat het uit onwetendheid voortvloeiende geloof in een substantieel zelf is vernietigd, een ‘vernietiging’ die al bij stroombetreding (zie hieronder) heeft plaatsgevonden. Bij volledig ontwaken worden ten slotte de allersubtielste sporen van vasthouden aan een zelfbeleving voorgoed ‘vernietigd’, wat niet meer is dan een negatieve uitdrukkingswijze van de vrijheid die men door realisatie verwerft. Volledig ontwaakt tot de realiteit van zelfloosheid is de arahant inderdaad vrij – als een vogel in de lucht, zonder sporen na te laten.” (1)


Verschil Verlichting in boeddhisme en non-duale tradities

Verlichting volgens het vroeg boeddhisme (nibbana) verschilt met de eerdere opvattingen uit die tijd, zoals de non-dualistische tradities en religies, die stellen subject en object samensmelten. Zoals in traditionele Vedanta waar wordt gesteld dat Atman en Brahman niet-twee zijn (Advaita). “Nibbana impliceert echter het volledig opgeven van zowel subject als object, en geen versmelting van die twee. Zo’n ervaring doet zich voor als een ‘ontsnapping’ uit het domein van de waarneming. Nibbana maakt in zoverre deel uit van het non-dualisme dat het geen tegengestelde heeft, maar het neemt niet weg dat een nibbana-ervaring elke belevenis van een-zijn of eenheid verre overstijgt.” (1)

bron: https://meditatieinstituut.nl/boeddhisme/verlichting/

Ik wil wel verlicht worden maar snap er tot hiertoe maar weinig van.  :-\
Verlichting bereiken lijkt enkel weggelegd te zijn voor geleerden.
Ik hoop dat ik de (te?) simpele van geest ben en dit allemaal niet hoef te begrijpen.
96
Algemeen / Re: Wat heb je zoal geleerd middels dit forum?
« Laatste bericht door ervaringsgetuige Gepost op 20-03-2023 14:46 »
En wat ik geleerd heb op dit forum is het begrip 'stroombetreder'.  Helemaal uitgekristalliseerd is dat nog niet.
Jij bent alvast nog geen stroombetreder want je twijfelt nog over de leer van de Boeddha.
Zie...
Citaat
De vier niveaus van (of naar) Verlichting

Er wordt onderscheid gemaakt in vier niveaus van Verlichting (2). Misschien kun je beter stellen dat er vier stappen zijn die leiden tot werkelijke Verlichting omdat je bij de eerste drie niet echt volledig Verlicht bent.

Een stroombetreder is bevrijd van:

1. Het idee dat er een kern, een zelf of ziel te vinden is in de Vijf Khanda’s
2. Gehechtheid aan rituelen
3. Twijfel over de dhamma (de leer van de Boeddha)

Een eenmaal-terugkeerder heeft sterk verzwakt:

1. Zintuiglijk verlangen
2. Afkeer/Weerstand

Een niet-meer-terugkeerder is helemaal vrij van:

1. Zintuiglijk verlangen
2. Afkeer/Weerstand

Een Verlichte (Arahant) is helemaal vrij van:

1. Gehechtheid aan meditatieve absorptie met vorm
2. Gehechtheid aan absorptie zonder vorm
3. Zelfbehagen
4. Onrust
5. Onwetendheid.

bron: https://meditatieinstituut.nl/boeddhisme/verlichting/
97
Theravada Boeddhisme / Re: hechten en het zelf
« Laatste bericht door I'm a loser Gepost op 20-03-2023 14:29 »
In deze quote wordt 'de geest' opgedeeld.  Viññana = Siebe-geest.  Citta is wat ik kennende leegte noem.   (Degene die kent/weet). Het paradoxale van dit stukje is dat jij (Siebe) voorbij je eigen geest kunt komen!  Degene die zich Siebe noemt kan dus sowieso nooit verlicht worden/zijn.

Naar mijn smaak leert Maha Boowa dat je eerst gevoel ontwikkeld voor het feit dat alles wat komt en gaat in je beleving;  aan gedachten, emoties, pijn, wil, gewaarwordingen (bewustzijnsmomenten) etc. dat is niet Ik en niet mijn. Maar er blijft dan een soort rest gevoel over voor het feit dat degene die kent dan het Ik is. De getuige van de pijn, de weter is dan het Ik zeg maar.

Zoals ik het begrijp leert Maha Boowa dat ook hieraan een einde komt als men rechtstreeks ziet dat dat wat kent, de citta, ook geen Ik is.

Klopt.  Maar hij schrijft ook: "De citta daarentegen is bewustzijn, het weten, “degene die weet”. En dat deel van de geest sterft niet."   De citta is degene die weet dat hij geen 'zelf' is.  Dat wordt in het boeddhisme het doodloze genoemd.   Ik noem het dan weer juist weer 'dood', omdat het van ieder gevoel is ontdaan.    Ik ben het niet oneens met Maha Boowa, ik druk me alleen anders uit. 

Citaat
Niet alleen het tijdelijke wordt nu gezien als zelf-loos maar ook degene die kent.
Dit is het einde van alle zelf-kennis. Alles wordt nu gekend zoals het werkelijk is en iemand realiseert nu op persoonlijke wijze bevrijding.
Er is nog wel cognitie maar hierin vindt geen Ik en mijn-maken meer plaats. 

Het is juist het begin van zelfkennis: het weten dat er niet zoiets als een zelf is.   Dat is geen mentaal weten, maar een weten buiten 'de persoon' om.  Viññana (bewustzijn van iets anders) blijft gewoon functioneren tot je dood aan toe.  Viññana noem ik normaliter gewoon 'zintuigelijk bewustzijn'.  En waar is zintuigelijk bewustzijn zich bewust van?  Van de zintuigelijke wereld.

En mijzelf (dat wat verschijnt in de zintuigelijke wereld) blijf ik gewoon ik/mij/zelf en 'mijn' (bezittelijk) noemen.  Voor citta echter blijft zoiets als 'bezit' een onmogelijkheid.  Voor 'mij' is bezit wel mogelijk. 

Citaat
Maha Boowa heeft een en ander inzichtelijk proberen te maken met het voorbeeld van iemand die in een lege ruimte komt. Waar ie ook ziet, hij ziet lege ruimte...en hij concludeert...dit is leeg. Dit is zeg maar een kennis van leegte vanuit het standpunt van de getuige. Maha Boowa leert dat dit niet echte kennis van leegte is. Hij leert dat de ruimte eigenlijk niet echt leeg is want de persoon, de getuige staat er immers nog in. Hij leert dat pas wanneer ook dit perspectief van de getuige of waarnemer van leegte oplost in de geest, dan zie je de citta en ken je pas de citta als citta. Dan ken je leegte als leegte. Niet eerder. Ik denk dat jij dit ook zo ziet.

Ik zie dat ook zo.  Maar wie geen directe kennis heeft van 'de leegte' die gaat er zich een voorstellingsbeeld van maken.  En dat is nooit correct.  En waarom is dat?  Citta is vrij van iedere gemoedstoestand.  De getuige is in de leegte eenzaam.   Als mensen ergens moeite mee hebben dan is het eenzaamheid.   Daarom dient het gemoed tot het laatste beetje geledigd te worden, je kunt alleen getuige zijn van de leegte met een leeg gemoed.  Een gemoed dat nergens meer door bewogen wordt.

Citaat
Dat je verlichting niet persoonlijk zou kunnen realiseren zou betekenen dat iedereen die verlichting claimt zoals de Boeddha in de war is, niet verlicht?
Het zou betekenen dat je als mens er eigenlijk niks aan hebt? Dat je alleen verlicht bent als je in een speciale staat bent?

Wat ik poog te zeggen is dat ik als persoon nooit verlicht ben.  Zie mijn eerdere opmerkingen: ik moet wel zintuigelijk waarnemen (Viññana).  Ik moet wel bezitten.  Citta is bezitloos en neemt niet zintuigelijk waar.

Anders gezegd: ik kan niet als citta de straat betreden.   Het verschil tussen getuige-zijn en verschijnen wordt geweten.   Dat zijn twee (totaal verschillende) ontologische werkelijkheden.
98
Theravada Boeddhisme / Re: hechten en het zelf
« Laatste bericht door ervaringsgetuige Gepost op 20-03-2023 14:25 »
Dat je verlichting niet persoonlijk zou kunnen realiseren zou betekenen dat iedereen die verlichting claimt zoals de Boeddha in de war is, niet verlicht?
Het zou betekenen dat je als mens er eigenlijk niks aan hebt? Dat je alleen verlicht bent als je in een speciale staat bent?
Het is me toch wel wat die oneindige discussies over verlichting.  ::)
Ik was hier al verrast te lezen dat de Boeddha verlichting geclaimt zou hebben. Ik dacht dat de Boeddha zelf aangaf dat het definiëren van Verlichting voer voor discussie is. En discussie leidt tot dukkha (stress en lijden).
Nou vooruit dan, ik googlede net op "heeft de boeddha verlichting geclaimt?" en vond deze: https://meditatieinstituut.nl/boeddhisme/verlichting/
waaruit...
Citaat
Voor een niet-Verlichte is het onbekend hoe het is om Verlicht te zijn

Hoewel wordt omschreven dat een Arahant volledig bevrijd is van wat hier boven is opgesomd, is er nog veel open over hoe het is om Verlicht te zijn. De boeddha weigerde ook regelmatig om hier op te antwoorden als iemand daar naar vroeg. Mogelijk omdat het toch niet te begrijpen is voor iemand dit zelf (nog) niet Verlicht is. Maar in ieder geval, zoals de Boeddha zelf aangaf, omdat het definiëren van Verlichting voer voor discussie is. En discussie leidt tot dukkha (stress en lijden). Zoals, wat gebeurd er met een boeddha (of arahant) na het overlijden? De boeddha weigerde hier een antwoord op te geven.

Toch wordt in bepaalde Sutta’s (met name Udana, met meer spontane uitlatingen van de Boeddha) toch verwezen naar deze staat van Zijn. Zoals

“Monniken, er bestaat een sfeer waarin geen vastheid, samenhang, warmte of beweging is; deze sfeer gaat voorbij aan oneindige ruimte en leegte. Niet in deze wereld, niet in een wereld daarbuiten, noch beide. Ik zeg het je monniken, daar is geen komen, geen gaan, geen blijven, geen wegvallen en geen opkomen. Dat is er zeker, zonder ondersteuning, niet-functionerend, objectloos.”

Zoals Bikkhu Analayo en andere boeddhistisch geleerde onderschrijven gaat dit ver voorbij aan eenheidservaringen

“Zolang er een subtiel gewaarzijn is van ergens, iets of iemand, is er nog geen ervaring van nibbana.” (1)In het boek dat ik aan het schrijven ben (verwachte publicatie 2023 / 2024) heb ik ook een hoofdstuk geweid aan het vinden van ‘berusting in het niet weten’. Dat geldt met name ook voor dergelijke thema’s.
Yeaah, zo'n 2,5 duizend jaar na Boeddha zijn dood zijn we er nog over bezig en komt het volgende boek eraan! 
Leve de verlichting! ;D
99
Theravada Boeddhisme / Re: hechten en het zelf
« Laatste bericht door lang kwaat Gepost op 20-03-2023 13:34 »
In deze quote wordt 'de geest' opgedeeld.  Viññana = Siebe-geest.  Citta is wat ik kennende leegte noem.   (Degene die kent/weet). Het paradoxale van dit stukje is dat jij (Siebe) voorbij je eigen geest kunt komen!  Degene die zich Siebe noemt kan dus sowieso nooit verlicht worden/zijn.

Naar mijn smaak leert Maha Boowa dat je eerst gevoel ontwikkeld voor het feit dat alles wat komt en gaat in je beleving;  aan gedachten, emoties, pijn, wil, gewaarwordingen (bewustzijnsmomenten) etc. dat is niet Ik en niet mijn. Maar er blijft dan een soort rest gevoel over voor het feit dat degene die kent dan het Ik is. De getuige van de pijn, de weter is dan het Ik zeg maar.

Zoals ik het begrijp leert Maha Boowa dat ook hieraan een einde komt als men rechtstreeks ziet dat dat wat kent, de citta, ook geen Ik is.

Niet alleen het tijdelijke wordt nu gezien als zelf-loos maar ook degene die kent.
Dit is het einde van alle zelf-kennis. Alles wordt nu gekend zoals het werkelijk is en iemand realiseert nu op persoonlijke wijze bevrijding.
Er is nog wel cognitie maar hierin vindt geen Ik en mijn-maken meer plaats. 

Maha Boowa heeft een en ander inzichtelijk proberen te maken met het voorbeeld van iemand die in een lege ruimte komt. Waar ie ook ziet, hij ziet lege ruimte...en hij concludeert...dit is leeg. Dit is zeg maar een kennis van leegte vanuit het standpunt van de getuige. Maha Boowa leert dat dit niet echte kennis van leegte is. Hij leert dat de ruimte eigenlijk niet echt leeg is want de persoon, de getuige staat er immers nog in. Hij leert dat pas wanneer ook dit perspectief van de getuige of waarnemer van leegte oplost in de geest, dan zie je de citta en ken je pas de citta als citta. Dan ken je leegte als leegte. Niet eerder. Ik denk dat jij dit ook zo ziet.

Dat je verlichting niet persoonlijk zou kunnen realiseren zou betekenen dat iedereen die verlichting claimt zoals de Boeddha in de war is, niet verlicht?
Het zou betekenen dat je als mens er eigenlijk niks aan hebt? Dat je alleen verlicht bent als je in een speciale staat bent?
100
Theravada Boeddhisme / Re: hechten en het zelf
« Laatste bericht door lang kwaat Gepost op 20-03-2023 13:05 »
Als we al complex zijn geworden, dan komt dat denk ik vooral omdat we ons wel moeten schikken naar de mores van deze samenleving. Een samenleving gebaseerd op dubieuze praktijken, laten we wel wezen. Dubieuze zaken worden ook wel van ons verwacht. Een samenleving die zo draait om geld verdienen, om marktwerking, om middel en doel, die neemt het niet zo nauw met principes en het geweten.

Kinderen worden van jongs af aan verpest door de principes die deze samenleving gaande houden. Alles draait maar om presteren, en je bent eigenlijk alleen iets waard als je ook iets presteert. Zo leer je ook kijken naar jezelf en anderen. Alsof jijzelf en anderen niets waard zijn, tenzij...

Wat eigenlijk onvrijheid is en de weg naar groeiende onvrijheid, wordt verkocht als vrijheid en de weg naar groeiende vrijheid. Idem met heil.  Wat eigenlijk geen oprechte zorg is maar commercie wordt verkocht als oprechte zorg voor jouw welzijn.

Het is allemaal list en bedrog, nep. Daarin moet je dan als mens opgroeien, leven, je draai en rol zien te vinden. Nou, succes! Hoe kun je niet klemraken?

Het is als iemand die eigenlijk best gewetensvol is, en eigenlijk van zichzelf wel weet wat deugt, wat niet deugt, maar toch, zich aanpassend aan de mores van de samenleving, het ook maar niet zo nauw neemt met dat geweten. Dat verdient, dat beloont, en dat houdt de schoorsteen rokende.

Het is allemaal leuk en aardig maar volgens mij moet je wel supersterk zijn om niet door deze samenleving verpest te worden.
En de lessen die je leert...ach, die zijn ook niet best.

Pagina's: 1 ... 8 9 [10]