Auteur Topic: Revival van de bijna dood ervaring  (gelezen 7986 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3017
Revival van de bijna dood ervaring
« Gepost op: 27-11-2011 11:10 »
Na de wetenschappelijke ontdekking van de bijna dood ervaring in de jaren 60/70
van de vorige eeuw,( R. Moody,Elisabeth Kubler Ross, Ian Stevenson ea)
beleven we thans een revival
met betrekking tot de bijna dood ervaring.http://www.youtube.com/watch?v=5bWAjddYgh4&feature=relatedVeel mensen zien in de verhalen van Pim van Lommel
het bewijs voor het bestaan van de geest,los van hersenen en lichaam.

Zelf hanteert de heer van Lommel een voorbehoud.
Dat wordt kennelijk niet opgemerkt .
Hij oppert dat er wellicht subtiele hersenaktiviteit bestaat,
die nog niet meetbaar is.

Dat lijkt mij een zinnig voorbehoud.
Temeer omdat we spreken over
bijna dood ervaring,en niet over
dood ervaring.
Dat kan ook niet anders.

Immers: de verhalen en experimenten betreffen allen mensen die niet definitief overleden zijn...
Anders hadden ze ons geen deelgenoot kunnen maken van hun ervaringen...

we zijn dus nog zeker niet losklein kader en Korte geschiedenis:

Wetenschap en de Bijna Dood Ervaring (BDE)

‘Er bestaat geen twijfel over het feit dat BDE’s (Bijna Dood Ervaringen) voorkomen in alle culturen en in alle periodes van de geschiedenis….de BDE komt voor bij jong en oud, bij mensen van allerlei afkomsten, bij zowel degenen die een spirituele achtergrond hebben als bij mensen die geen enkel geloof hebben…er zijn veel voorbeelden van mensen die een NDE hebben gehad terwijl ze op dat moment niet eens wisten dat die bestonden.’

Dr Peter Fenwick

De Bijna Dood Ervaring (BDE) is een sterk argument voor het bestaan van het leven na de dood. Omdat de medische technieken om iemand die op het randje van de dood balanceert weer terug te brengen sterk zijn verbeterd, zijn er ook steeds meer mensen die dit meemaken. Ze kwamen terug van het randje van de klinische dood. Een aantal van hen herinneren zich een intense, zeer belangrijke en zinvolle ervaring waarbij ze leefden en functioneerden buiten hun lichaam. Voor velen is een BDE een zeer krachtige emotionele en spirituele ervaring.

Het bewijs voor BDE’s is consistent, overweldigend en is door velen ervaren. Het is ook consistent met bewijs voor andere paranormale verschijnselen—BLE’s (Buiten Lichamelijke Ervaringen), met de informatie die komt van mentale mediums en fysieke mediums, en met (geest)verschijningen.

De meer geïnformeerde kortzichtige sceptici erkennen nu dat er geen twijfel bestaat over de echtheid van een BDE, de vraag is nu wat het betekend.

Helderzienden zeggen dat in een crisissituatie, waarbij de dood onvermijdelijk is of wordt ervaren als onvermijdelijk, het dubbellichaam van het fysieke lichaam, ook wel astrale of etherische lichaam genoemd, loskomt van het lichaam om de eerste fase van het leven na de dood te ervaren. Als de dood niet intreedt, herneemt het dubbellichaam zijn plaats in het fysieke lichaam. Studies hebben aangetoond dat NDE’s voorkwamen als gevolg van ziektes, operaties, bevalling, ongeluk, hartaanval en poging tot zelfmoord.

Sceptici zeggen dat een dubbellichaam niet bestaat en dat de ervaringen die mensen hebben alleen te maken hebben met problemen in het fysieke lichaam zelf—het zit allemaal tussen de oren.

Een pionier op dit gebied was Dr. Raymond Moody Jr., deze begon zijn werk als een scepticus. Zijn eerste boek “Life after Life” welke in 1975 verscheen wordt beschouwd als een klassiek werk welke dit onderzoeksgebied openende voor modern onderzoek. Dit boek werd gevolgd door twee andere boeken die verschenen in 1983 en 1988.

Sinds 1975 zijn er veel studies geweest in verschillende landen—zo veel zelfs dat er nu verschillende internationale associaties en journaals zijn voor het onderzoek naar BDE. Cherie Sutherland’s buitengewone Australische boek (1992) bevat een geselecteerde bibliografie van meer dan 150 rapporten van wetenschappers onderzoek hebben gedaan op dit gebied.

Vijftien overeenkomsten

Moody vond sterke overeenkomsten in de verklaringen van 150 mensen die deze ervaringen hebben gehad—zo veel zelfs dat hij in staat was om vijftien verschillende elementen te identificeren die keer op keer terugkomen in deze verklaringen. Hij construeerde een typische ervaring welke al deze elementen in zich had:

Een man is stervende, en op het moment dat hij in de grootste lichamelijke stress terechtkomt, hoort hij dat de dokter hem dood verklaart. Hij hoort een ongemakkelijk geluid, luid ringen of zoemen, en op dat moment voelt hij dat hij heel snel door een lange donkere tunnel beweegt. Aan het einde is hij uit zijn fysieke lichaam, maar nog wel in de directe nabijheid ervan, en hij kan zijn eigen lichaam zien van een afstandje alsof hij een toeschouwer is. Hij ziet de reanimatiepogingen vanuit dit zeer ongebruikelijke perspectief en is in een staat van emotionele omwenteling.

Na een tijdje komt hij weer een beetje tot zichzelf en raakt hij wat meer gewend aan deze nieuwe staat. Hij merkt dat hij nog steeds een lichaam heeft, maar wel van heel andere aard met heel andere krachten dan het fysieke lichaam dat hij heeft achtergelaten. Er beginnen snel andere dingen te gebeuren. Er komen anderen om hem te ontmoeten en te helpen. Hij ziet de geesten van familieleden en kennissen en vrienden die voor hem zijn gestorven, en hij voelt een liefde, een warme geest van een soort zoals hij die nog nooit heeft meegemaakt—een wezen van licht—verschijnt voor hem. Dit wezen vraagt hem iets, zonder woorden, om zijn leven te evalueren en helpt hem door panoramische beelden van gebeurtenissen uit zijn leven te laten zien. Op een gegeven moment komt hij op een punt waarbij hij een barrière of grens bereikt, welke klaarblijkelijk de grens is tussen het aardse leven en het volgende leven. Maar hij komt erachter dat hij terug moet gaan naar de aarde omdat zijn tijd nog niet is gekomen. Op dit moment verzet hij zich, omdat hij helemaal is opgenomen door deze ervaring in het leven na de dood en hij wil niet terug. Hij is overweldigd door intense gevoelens van blijdschap, liefde en vrede. Ondanks zijn houding, komt hij weer terug in zijn fysieke lichaam en leeft.

Later probeert hij het aan anderen te vertellen, maar hij heeft er veel moeite mee. In de eerste plaats kan hij geen menselijke woorden vinden die deze onaardse ervaringen goed beschrijven. Hij komt erachter dat anderen het moeilijk te begrijpen vinden en hij stopt met het vertellen aan anderen. Maar de ervaringen beïnvloeden zijn leven heel erg, vooral door de nieuwe kijk op de dood in relatie tot het leven. (Moody 1975: 21-23).

Dr. Kenneth Ring, welke een studie naar BDE’s produceerde in 1980, bevestigd Dr Moody’s bevindingen, maar kwam erachter dat mensen in fases door de ervaringen gingen en dat een groot aantal mensen alleen de eerste fase(s) ervoeren.

Andere studies door Karlis Osis en Erlendur Haraldsson (1977), Michael Sabom en Sarah Kreutziger (1976), Elisabeth Kubler-Ross (1983), Craig Lundahl (1981), en Bruce Greyson en Ian Stevenson (1980) beschreven allemaal dezelfde soort ervaringen.

Zien buiten bewustzijn

Dr Sabom, een cardioloog uit Georgia, interviewde 100 patiënten in het ziekenhuis die de dood op het nippertje ontglipt waren. Van deze mensen vertelde 61% dat ze een klassieke NDE ervoeren van het type zoals beschreven door Moody in 1975.

Veel van de patiënten die in leven werden gehouden waren in staat om met veel technische details te beschrijven wat er gebeurde in de OK(operatiekamer) gedurende de tijd waarvan gedacht werd dat ze bewusteloos of dood waren. Dr Sabom onderzocht de hypothese dat de patiënten gewoon hun creatieve fantasie gebruikten, of kennis die ze onbewust hadden opgepikt door eerdere ervaring met opnames in het ziekenhuis.

Hij interviewde een groep doorgewinterde hartpatiënten welke geen BDE hebben gehad en vroeg ze om zich voor te stellen dat een medisch team iemand met een hartaanval probeerde bij te brengen en om met zo veel mogelijk details de stappen die werden ondernomen te beschrijven. Tot zijn verbazing beschreef 80% de stappen of procedures verkeerd. Van de groep die beweerde dat ze hun eigen reanimatie hadden gezien terwijl ze uit hun lichaam waren maakte niemand een fout over de procedure en de stappen die werden genomen. (Sabom 1980: 120-121).

Een gedeelde ervaring

Er zijn nu letterlijk miljoenen mensen van over de hele wereld die een BDE hebben meegemaakt. Een groot Amerikaans onderzoek door George Gallup Junior rapporteerde dat 8 miljoen Amerikanen, dat is ongeveer 5% van de volwassen populatie een dergelijke ervaring had gehad. (Gallup 1982). Een Australisch onderzoek in 1989 door Allan Kellehear en Patrick Heaven wees uit dat 10% van 179 mensen beweerden dat ze minstens 5 typische elementen van een BDE ervoeren.

Studies op zeer verschillende geografische locaties produceerden verbazingwekkend gelijkende resultaten: Margot Grey’s studie naar BDE’s in Engeland (Grey 1985); Paola Giovetti’s studie in Italië (Giovetti 1982); Dorothy Counts’ studie in Melanesia (Counts 1983); Satwant Pasricha en Ian Stevenson (1986) studie in India. Er komen steeds meer studies vanuit verschillende landen op een regelmatige basis, en historische voorbeelden laten zien dat de BDE verbazend consistent is gebleven in de geschiedenis. (zie het voorbeeld van Er’s BDE, beschreven door Plato in The Republic).

Maar terwijl deze ervaringen gedurende de hele geschiedenis voorkwamen, is het in de westerse cultuur pas sinds 20 jaar, dat mensen zich vrij voelen om erover te praten, alsmede over de invloed die deze ervaringen op hun leven hebben gehad.

Terugkomen met onverklaarde informatie

Er zijn veel verklaringen van mensen die terugkomen na een BDE met feitelijke informatie waarvan ze geen eerdere kennis hadden. Hieronder vallen dingen als in staat zijn om voorouders aan te wijzen van foto’s, kennis hebben van baby’s die stierven voordat ze zelf geboren werden, kennis hebben van familiegeheimen enz. Anderen waren in staat om informatie te documenteren die ze kregen over gebeurtenissen in de toekomst. (Zie bijv. Eadie 1992, Brinkley 1994, en Atwater 2000:204)


Gemeenschappelijke nawerking

Volgens de Internationale associatie voor NDE-studies beweert 80% van de mensen die een NDE hebben ervaren dat hun leven voor altijd veranderd is. Ze ervaren specifieke psychologische en fysiologische verschillen op grote schaal welke grote aanpassingsmoeilijkheden kan veroorzaken gedurende, gemiddeld, zeven jaar, maar vooral gedurende de eerste drie jaar. Dit telt voor zowel kinderen, tieners en volwassenen die een dergelijke ervaring hebben gehad.

Deze afterlife-effecten worden gedeeld door mensen, waaronder kinderen, die intense ervaringen hadden in levendige dromen, of gedurende meditatie, of mensen die de dood op het nippertje ontsnapten.

Cherie Sutherland, een Australische onderzoeker, interviewde 50 NDE overlevenden grondig en kwam erachter dat de effecten op de levens van deze overlevenden verbazend consistent waren en behoorlijk verschillend van de effecten van drugs of chemisch opgeroepen hallucinaties. Ze identificeerde veel effecten welke zijn gesubstantieërd door andere studies zoals bijv. Ring (1980 en 1984) Atwater (1988). Hieronder vielen:

• Een universeel geloof in het leven na de dood
• Een groot gedeelte (80%) gelooft nu in reïncarnatie
• Een totale afwezigheid van angst voor de dood
• Een grote verschuiving van georganiseerde religie naar persoonlijke spirituele ontwikkeling
• Een statistisch gezien significante toename van paranormale gevoeligheid
• Een positievere kijk op zichzelf en anderen
• Een toegenomen verlangen naar alleen zijn
• Een toegenomen gevoel van een doel hebben
• Een gebrek aan interesse voor materieel geluk gekoppeld aan een toename in interesse in spirituele groei
• Vijftig procent ervoer grote moeilijkheden in naaste relaties als gevolg van hun veranderde prioriteiten
• Een groter gezondheid bewustzijn
• De meeste dronken minder alcohol
• Bijna iedereen stopte met roken
• De meeste stopten met medicijnen
• De meeste keken minder televisie
• De meeste lazen minder vaak de krant
• Toegenomen interesse in alternatieve geneeswijzen
• Toegenomen interesse in leren en zelfontwikkeling
• Vijfenzeventig procent ervoer een grote carrière verandering waarbij ze meer naar gebieden toegroeiden waarbij ze andere mensen hielpen

Overlevenden worden paranormaal gevoeliger

Een onafhankelijke Amerikaanse studie door Dr Melvin Morse liet zien dat NDE-overlevenden drie keer zoveel verifieerbare paranormale verschijnselen meemaken dan de massa. Ze waren vaak niet in staat om horloges te dragen en vaak hadden ze problemen met elektriciteit zoals laptops laten kortsluiten en pinpassen wissen (Morse 1992). Hij kwam er ook achter dat volwassenen die BDE’s hadden gehad meer geld uitgaven aan goede doelen, en dat de kans groter was dat ze vrijwilligerswerk gingen doen voor de gemeenschap, vaker helpende beroepen gingen uitvoeren, geen last hadden van drugsgebruik en meer groenten en vers fruit aten dan de controle groep (Morse 1992).

Voor meer details en voor hulp bij het verwerken van dergelijke ervaringen, neem contact op met de International Association for Near Death Studies
[ http://www.iands.org/aftereffects.html ].

Alternatieve verklaringen

Natuurlijk kan de BDE niet zomaar klakkeloos worden aangenomen zonder alternatieve verklaringen te onderzoeken.

Is het allemaal verzonnen?

Zoals in bovenstaande al werd verklaard, diegenen die de NDE onderzocht hebben—wetenschappers, doctoren, psychologen, andere onderzoekers en sceptici—beweren nu allemaal met absolute zekerheid dat de NDE wel bestaat!

Sommige onbevooroordeelde cardiologen namen aan dat de NDE niet bestond, maar later veranderden ze van gedachten. Michael Sabom, de cardioloog die hierboven vermeld werd, gaf toe dat hij voor zijn onderzoek zeker was van het feit dat NDE’s bewuste fabricaties waren van degenen die het rapporteerden of degenen die erover schreven. Maar, toen hij eenmaal begon met zijn onderzoek was hij totaal ondersteboven van de echtheid van het fenomeen.

Een cardioloog die in de eerste instantie sceptisch was, was Maurice Rawlings. Hij verklaarde in zijn boek “Beyond Death’s Door” (1978), dat hij altijd geloofde dat de dood een totale uitsterving was totdat op een dag een 48 jarige postbode dood neerviel voor de deur van zijn kantoor. Toen hij begon met reanimeren begon de patiënt te schreeuwen: ‘I’m in Hell!! Keep me out of Hell!’. Eerst zei Rawlings tegen hem: ‘Keep your hell to yourself—I’m busy trying to save your life’, maar langzaamaan werd hij overtuigd door de pure angst van de man waarmee hij bezig was. De ervaring was zo overtuigend en traumatisch dat Dr Rawlings er een boek over schreef. Als je de woorden van een zeer geloofwaardige en zeer hoog gekwalificeerde cardioloog accepteert, veranderde zijn hele leven na deze ervaring.

Beangstigende en hel-achtige BDE’s zijn vrij algemeen en zijn het onderwerp geweest van een diepteonderzoek van Bruce Greyson, een dokter en Nancy Evans Bush, een zuster. Zie Understanding and Coping with a Frightening Near-Death Experience
[ http://www.iands.org/scary.html#talkto ].

De pharmalogische verklaring?

Sommigen beweren dat BDE’s veroorzaakt worden door drugs die toegediend worden aan de patiënt gedurende een crisis situatie. Drugs zoals ketamine en morfine worden genoemd. Moody onderzocht deze hypothese en verwierp hem (Moody 1975: 160-161). Dit kwam doordat veel patiënten die een BDE hadden geen drugs toegediend kregen, en omdat visioenen die door drugs werden veroorzaakt aanmerkelijk verschilden van echte NDE’s in de inhoud en de intensiteit en deze hadden geen lange termijn gevolgen.

Sommige onderzoekers waaronder R.K. Siegel meldden dat sommige mensen die hallucigene drugs namen zoals LSD, een soort van BDE ervoeren. Maar we werden geïnformeerd dat er een duidelijk verschil is tussen het effect van LSD en een BDE. Moody en anderen hebben dit uitvoerig onderzocht.

Gebrek aan zuurstof?

Er wordt soms beweerd dat een BDE wordt veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof en dat het een “normaal” gevolg is van stervende hersenen. Maar veel mensen hebben een BDE gehad voordat er lichamelijke stress was en in sommige gevallen was er helemaal geen fysieke verwonding (Moody 1975: 163) Sabom, merkte op, consistent aan Dr Fenwick, dat in echte gevallen van verstikking er een progressieve vertroebeling en verwarring is van cognitieve vaardigheden, welke in direct contrast staat met de helderheid en groeiende bewustzijn dat wordt gemeld bij een BDE (Sabom 1980:176).

Er zijn al verschillende pogingen gedaan om BDE’s af te doen als een “wens-vervulling”—dus dat je datgene ziet wat je cultureel geconditioneerd bent te verwachten. Maar Ring (1984) Sabom (1982) en Grosso (1981) hebben allemaal geconstateerd dat er geen link is, geen correlatie tussen religieuze overtuigingen en de BDE.

Andere psychologen zoals Uri Lowental (1981) zeggen, zonder ook maar één bewijs te hebben, dat BDE’s een herbeleving zijn van de ervaring van het “geboren worden”. Hun hypotheses worden meestal beschouwd als speculatie.

Psychologen Kletti en Noyes (1981) beweerden dat BDE’s staan voor “een depersonalificatie en plezierige fantasieën welke een vorm van geestelijkebescherming bieden tegen de bedreiging van vernietiging”. Maar deze verklaring werd ook weerlegd door Gabbard en Twemlow (1981) die uitwezen dat depersonalificatie normaal gesproken voor kan komen in de leeftijd van 15-30 jaar en praktisch nooit voorkomt bij mensen die over de 40 zijn.

Anderen hebben voorgesteld dat BDE’s een vorm zijn van ‘autoscopische hallucinatie’—een zeldzame psychiatrische aandoening. Maar zowel Sabom (1982) als Gabbard en Twemlow (1981) vonden die niet waarschijnlijk op basis van een aantal zeer grote verschillen.

Neurofysiologische verklaringen?

Moody heeft nagedacht over de gelijkenis tussen de levensbeschouwing gedurende een BDE en de flashbacks die mensen hadden met neurologische aandoeningen. Hij concludeerde dat beide essentieel verschillend waren, omdat bij flashbacks dingen werden herinnerd die willekeurig waren of er niet toe deden, en tijdens de levensbeschouwing in een BDE kwamen alle gebeurtenissen in chronologische volgorde en het waren de hoogtepunten van het leven.
Deze werden allemaal tegelijk gezien en gaven een eenheidvormende visie welke de persoon in kwestie inzicht gaf in het doel van zijn leven. (Moody 1975:166)

Het stervende brein?

Dr Peter Fenwick is een lid van de Royal College of Psychiatrists en een neuropsycholoog met een internationale reputatie—een specialist in de samenwerking tussen geest en hersenen en het probleem van bewustzijn. Hij is de meest vooraanstaande man op medisch gebied op het terrein van de BDE en hij is ook president van de International Association for the Near-Death Studies.

Met zijn vrouw Elisabeth, ook een getrainde professionele wetenschapper maakte Dr Peter Fenwick een diepgaand onderzoek naar het argument van sceptici en materialisten dat de BDE veroorzaakt wordt door de fysiologische effecten van een stervend brein (Fenwick 1996).

Het argument van psychologen tegen de BDE moet bekeken worden tegen de achtergrond van hun zeer beperkte kennis van het functioneren van het
brein/hersenen. Psychologen hebben niet de nodige diepgaande academische en praktische opleiding die neuropsychologen zoals Dr Peter Fenwick wel hebben om zo op een professionele manier de fysiologie van de BDE te evalueren. De professionele opleiding voor psychologen bevat maar een klein stukje fysiologie. Een kijkje in de standaard studieboeken in Universiteits Psychologie laat zien dat de studie naar de hersenfuncties maar 5% is van het gehele aanbod in de psychologie. Psychologen in opleiding hoeven geen operaties te doen, laat staan ingrepen op het gebied van hersenchirurgie.

Natuurlijk, iemand in de positie van Dr Fenwick heeft alle technische kennis in huis om accuraat te bepalen of een BDE verklaard kan worden als de gevolgenvan een stervend brein. Dr Fenwick verklaard dat deze psychologen absolute onzin schrijven als ze buiten hun vakgebieden komen en dus buiten hun technische expertise, kennis die ze niet hebben, niet begrijpen en welke buiten hun dagelijkse werk staat.

Hij maakt het af met de sceptici:

Ze hebben gewoon niet de kennis…Er wordt zoveel onzin verteld over BDE’s door mensen die deze dingen niet dagelijks meemaken. Dus ben ik er absoluut zeker van dat zulke ervaringen niet veroorzaakt worden door gebrek aan zuurstof, endorfine, of iets dergelijks. En geen van deze kunnen de transcendente kwaliteit van veel van deze ervaringen, het feit deze mensen een oneindig groot verlies voelen wanneer ze hen achter laten (Ferwick 1995:47)

Als adviseur neuro-psychiater werkt hij constant met mensen die in de war zijn, gedesoriënteerd en hersenschade hebben en zoals Dr Farwick zegt:

Het is duidelijk dat elke desoriëntatie in de hersenfunctie leidt tot desoriëntatie van de waarneming en een verminderd geheugen. Je kunt normaal gesproken geen zeer goed gestructureerde en duidelijk herinnerde ervaringen van een zeer beschadigd of gedesoriënteerd brein krijgen.

Hij verwerpt het endorfine argument op dezelfde manier:

En over die endorfine, we blazen de effecten veel te veel op de hele tijd, want duizenden mensen krijgen elke dag morfine. Dat resulteert zeker in kalmheid, maar het produceert geen gestructureerde ervaringen (Fenwick 1995:47)

Bevooroordeelde sceptici worden de volgende vragen voorgelegd:

• Als de BDE het effect is van een stervend brein zou het moeten gebeuren bij iedereen die dood gaat of stervende is. Waarom is het zo dat niet iedereen die dichtbij de dood komt een BDE krijgt?

• Als de BDE een wensvervulling is, waarom is dan niet iedere BDE positief? Waarom zijn sommige ervaringen neutraal en/of gruwelijk negatief zoals gedocumenteerd door Phyllis Atwater (1994).

• Als de BDE veroorzaakt zou zijn door endorfine, welk objectief bewijsmateriaal bestaat er om te laten zien dat de afgifte van endorfine altijd een levensbeschouwing produceert op een ordelijke manier?

• Welk objectief bewijsmateriaal bestaat er om aan te tonen dat de afgifte van endorfine zorgt voor een verlies van begrip van tijd en de relatie tot het “zelf”?

• Waarom is het zo dat bijna iedereen die een BDE heeft gehad, een permanente transformatie ondergaan welke consistent is met spirituele verfijning, een verfijndere manier van leven.

• Waarom is het zo dat de meeste mensen hun nieuw gevonden intrinsieke motivatie relateren aan de krachtige ervaring die ze hadden toen ze buiten hun lichaam waren.

• Welk objectief bewijs wordt er gepresenteerd om te laten zien dat het begrijpen van het limbische systeem en de temporaal kwab de gevoelens van bekendheid, inzicht en deja vu kan verklaren alsmede de statistisch toegenomen paranormale ervaringen die volgen na de BDE?

• Hoe kunnen de sceptici de ongelofelijke overeenkomsten verklaren tussen de Bijna Dood Ervaring en de Buiten Lichamelijke Ervaring?

Fysieke verklaringen zijn niet voldoende

Elisabeth Fenwick, medeschrijver van het boek “The truth in the Light—An investigation of over 300 Near-Death-Experiences” (1996) begon haar onderzoek met de gedachte dat deze verschijnselen in wetenschappelijke termen konden worden verklaard, maar na onderzoek concludeerde ze:

Ondanks het feit dat je in staat bent om wetenschappelijke redenen te vinden voor stukjes van de Bijna-Dood-Ervaring, kan ik geen afdoende verklaring geven voor het hele verschijnsel. Je moet het verklaren als een geheel en de sceptici….hebben dat simpelweg niet kunnen doen. Geen enkele van de puur fysieke verklaringen is ok. Sceptici onderschatten de omvang waarmee Bijna-Dood-Ervaringen niet zomaar een aantal willekeurige dingen zijn die gebeuren, maar zeer georganiseerde en gedetailleerde gebeurtenissen.

Deze standpunten worden ondersteund door een studie naar BDE’s in Nederland door cardioloog Dr Pim van Lommel en zijn team die al 345 zaken bestudeerd hebben die gestorven zouden zijn zonder reanimatie. Tien procent herinnerde een BDE, en een verdere acht procent had een minder uitgesproken ervaring.

Deze patiënten werden vergeleken met een controlegroep die identiek waren termen van hoe erg de ziektes waren, maar die geen BDE hadden gehad. Volgens Dr van Lommel (1995):

Onze beste vondst was dat de BDE geen fysieke of medische achtergrond heeft. Want, alle patiënten hadden zuurstoftekort, ze kregen allemaal morfineachtige medicijnen, ze hadden allemaal zeer veel stress, dus dit zijn simpelweg niet de redenen dat 18% een BDE had en 82% niet. Als ze getriggered zouden worden door één van deze dingen, zou iedereen een BDE moeten hebben (Van Lommel 1995)
« Laatst bewerkt op: 05-02-2021 13:41 door marcel »

Offline In search for sunrise

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 34
Re:de revival van de bijna dood ervaring
« Reactie #1 Gepost op: 30-11-2011 18:54 »
Bijna dood ervaringen vind ik enorm interessant. Zeg maar gerust m'n favoriete 'paranormale' (zo noem ik het zelf helemaal niet eigenlijk..) onderwerp! Ik heb er dan ook veel over gelezen en gezien, en het boeit me heel erg. Ik heb Eindeloos Bewustzijn van P. van Lommel gelezen; het boek dat mij toch wel definitief over de streep heeft  geholpen om in het hiernamaals en het bestaan van God te geloven.
Ook heb ik 'Bijna dood ervaringen - en de zoektocht naar het het Licht' gelezen van Bob Coppes. Ook echt een aanrader. In dat boek worden de claims op de waarheid van de 5 grote wereldreligies vergeleken met de informatie die BDE's hebben opgeleverd, en zo onderzocht welke religies overeenkomen met wat BDE 'ers beweren over spirituele kwesties en het hiernamaals. Het Jodendom, de Islam, het Christendom, Boeddhisme en Hindoeïsme worden erin onderzocht. Absoluut interessant!

Ergens hoop ik ooit zo'n soort ervaring te krijgen. Maar ik wil dan weer niet in een kritieke situatie terecht komen waarin m'n leven aan een zijde draadje komt te hangen. Doe me dan maar een uittreding op een andere manier. ;)

Voor mij is de bijna dood ervaring wel het bewijs van een leven na de dood in ieder geval. Directere bewijzen zijn er niet... we kunnen dan alleen maar de 'profeten' geloven op hun woord... dan vind ik getuigenissen van mensen onder ons van meer waarde persoonlijk.

Wel veel tekst trouwens :P

Offline frederik

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 259
Re:de revival van de bijna dood ervaring
« Reactie #2 Gepost op: 30-11-2011 20:35 »
Op welke manier is een bijna-dood-ervaring dan het bewijs van een leven na de dood?

Offline In search for sunrise

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 34
Re:de revival van de bijna dood ervaring
« Reactie #3 Gepost op: 30-11-2011 21:56 »
Nou ja, het enige tastbare aanknopingspunt die we hebben in ieder geval. Zou de bijna-dood-ervaring gewoon maar een hallucinatie zijn oid  en dit wordt onomstotelijk bewezen dan houdt het wel een beetje op denk ik en kun je net zo goed atheïst worden. Dan lijkt het me duidelijk dat de dood gewoon dood is en we niets geen spirituele of religieuze betekenissen aan het leven hoeven te geven.

Offline chan

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 515
Re:de revival van de bijna dood ervaring
« Reactie #4 Gepost op: 30-11-2011 22:15 »
Een bijna dood ervaring wordt gezien als een bewijs van een spiritueel leven na(ast) een geincarneerd leven omdat blijkt dat bijna dood ervaringen over de hele wereld op vrijwel gelijksoortige ervaringen berusten. Dan zijn dat ervaringen, let wel 'directe ervaringen' , dus geen theorieën over ervaringen, (zoals je die bij mensen kunt vinden over BDE ervaringen, die zelf nog nooit een BDE hebben gehad) die mensen tot in hun diepste wezen aanspreken als spirituele ervaringen. Ervaringen waarmee ze niet bekend zijn en die niet 'gezien' worden in een normale fysieke toestand.

Het lijkt me van belang om je te realiseren dat een BDE ervaring niet slechts vertelt van een leven NA de dood, wat in wezen een zeer op het ego betrokken benadering is, maar dat deze wijst op het bestaan van een spirituele wereld NAAST de fysieke wereld, die ook bestaat als de persoon in kwestie - die een BDE ervaring heeft (of niet heeft) - niet overleden is, m.a.w. nog steeds in een stoffelijk bestaan verkeerd.
Met andere woorden : je hoeft er niet eerst voor dood te gaan.

De BDE ervaringen lopen in zoverre uiteen dat een Boeddhistisch voelend mens, een Islamitisch voelend mens, een Christelijk voelend mens, dan wel dezelfde karakteristieke ervaringen heeft maar ze (naderhand) op een bepaalde  manier omschrijft.
Dat heeft onderzoek aangetoond.
Een Christen bijvoorbeeld beleeft/benoemd het licht dat lichter is als enig physiek licht: Jezus, en de Boeddhist bijvoorbeeld beleeft/benoemd dat licht als Boeddha.

Het is heel interessant om het boekje van George Ritchie te lezen waarin hij vertelt na zijn overlijden een reis te maken over de fysieke wereld waarin hij als geest in een onbekend stadje aankomt waar hij niet wordt gezien en gehoord. Jaren later komt hij in een stadje om daar voor de eerste keer in 'levende lijve' exact dezelfde plek te zien waar hij ooit als overledene , als geest, mensen aansprak. Heel indrukwekkend allemaal.
Het is verder schokkend om dan te lezen hoe  'wetenschappers' dit soort ervaringen dan afdoen als hallucinaties of neurologische reacties. (Wie hallucineert daar dan eigenlijk?)

Verder heeft Kübler Ross, een van de grootste pioniers op het gebied van de BDE en stervensbegeleiding heel wat informatie verzamelt en studie verricht over dit onderwerp.

Tot slot, ik blijf het maar zeggen/ schrijven, beweren dat er niets met zekerheid valt te vertellen over een leven na de dood of alleen maar over een leven na de dood middels een BDE ( terwijl er wezenlijk sprake is van een spirituele wereld naast de fysieke wereld)  is in de eerst plaats niet meer en minder als persoonlijke projectie (van alle kennis waar  jij als persoon kennis van hebt genomen) en in de tweede plaats een flink staaltje onbescheidenheid omdat met dat soort algemeniserende uitspraken een individu daarmee feitelijk beweert dat alle door hem of haar vergaarde kennis de totale beschikbare kennis van de wereld (zou) omsluit(en). Over hechting aan het ego gesproken
Dat is tegenwoordige een zeer karakteristeke eigenschap van de meeste mensen die terug te vinden is in de meeste persoonlijke meningen die je te pas en te onpas kunt horen/lezen.


De Boeddha zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Dharma  zoek IK in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
De Menselijke gemeenschap zoek IK  in en met mijn werkzame IK aanwezigheid.
Boeddhanatuur ontmoet Boeddhanatuur in zelfbewustzijn

Offline Bodhiboom

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 1915
Re: Revival van de bijna dood ervaring
« Reactie #5 Gepost op: 05-02-2020 19:30 »
Ik vind dit ook een heel interessant onderwerp. Ik heb een keer een ervaring gehad bij het sterven van mijn stiefmoeder die mij ervan overtuigde dat er wel degelijk zoiets was als een leven na de dood, en dat de BDE’s de ervaringen zijn van die mensen die eventjes in het andere land zijn geweest.

Ik heb de boeken van Raymond Moody, Brian Weiss, Pim van Lommel en Eben Alexander ook gelezen en vond het fascinerend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen al die gevallen. Maar ik vind het jammer dat deze mensen, die eigenlijk als profeten geeerd zouden moeten worden, vaak na een aantal jaren stoppen met over hun ervaring te praten.

Maar verder dank voor de lange post hier aan het begin, er stonden dingen in die ik nog niet wist.
“Absorb what is useful, discard what is not, add what is uniquely your own.”
— Bruce Lee

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3017
Re: Revival van de bijna dood ervaring
« Reactie #6 Gepost op: 20-01-2022 19:45 »
Uit: Wij zijn ons brein, Dick Swaab.

[...]"Hoe weet Van Lommel eigenlijk zo zeker dat alle hersenactiviteit bij bewusteloosheid
verdwenen is? Prof. Gert van Dijk laat regelmatig zien dat dat onzin is. Het eeg meet
alleen de activiteit van het bovenste gedeelte van de hersenschors. Bovendien is bij een hartstilstand
de tijd tussen het normale functioneren van de hersenen en de bewusteloosheid voldoende voor
het optreden van een BDE zowel voor als na het optreden van de bewusteloosheid.
Dat is dezelfde tijd waarin Dostojevski zijn 'eindeloze' ervaringen had gedurende een aanval van temoraalkwabepilepsie. Voor de mogelijkheid dat mensen voor hun gevoel soms
terugfloepen in hun lichaam op het moment dat de reanimatie slaagt.

De buitenissige hypothese van Van Lommel is totaal onwetenschappelijk,
terwijl er voor ieder aspect van de BDE een goede verklaring vanuit het
hersen onderzoek is. Een uittreed ervaring is op te wekken door stimulatie
van de plaats waar de temporaalkwab en de parietaalkwab bij elkaar komen.
Als hier, in de gyrus angularis, de verwerking van de informatie uit de spieren,
van het evenwichtszintuig en van het zien wordt verstoord, dan krijg je het gevoel
uit je lichaam te treden en te zweven.[...]
[...]Door elektrische stimulatie achter in de hypothalamus bij de fornix werd bij een
patient als bijwerking de temporaalkwab geactiveerd en ging hij gebeurtenissen
van 30 jaar geleden herbeleven, alsof het leven aan hem voorbijflitste zoals bij een BDE.
De mediale temporaalkwab is betrokken bij de opslag van episodische
autobiografische herinneringen, de kroniek die ons gehele leven bestrijkt.
De temporaalkwab is bovendien extreem gevoelig voor zuurstof tekort en kan
hierdoor gemakkelijk geactiveerd worden. Prikkeling van de hypocampus leidt tot
heel heldere, zeer gedetailleerde autobiografische herinneringen,
inclusief herinneringen aan mensen die al zijn overleden.[...]

[...]Zoals we weten van temporaalkwabepilepsie en andere vormen van stimulatie
van de temporaalkwab, kan dit gepaard gaan met heel sterke spirituele, religieuze gevoelens.
Men heeft het idee een te zijn met het universum, met de wereld of met God,
of men denkt zich in de hemel of het hiernamaals te bevinden en een direct contact met
God, Jezus of een ander religieus figuur te hebben.
Het gevoel van vrede en rust en het verdwijnen van pijn bij een BDE wordt verklaard
door het vrijkomen van opiaatachtige stoffen of stimulatie van het belonend systeem
van de hersenen.     

zHet z i e n van een  tunnel berust op een verminderde doorbloeding van de oogbol die,
door de wijze waarop de bloedvoorziening plaats vindt, begint in de periferie
van het gezichtsveld. Hierdoor blijft het centrum van het gezichtsveld nog helder,
maar wordt de periferie donker, wat het idee geeft van een tunnel met aan het einde licht.
Gevechtspiloten die getraind werden in een grote centrifuge, waardoor de ogen te weinig
doorbloeding kregen, zagen ook een tunnel met licht aan het einde.
De mooie heldere kleuren en het schitterende licht aan het einde van de tunnel berust
op stimulatie van de hersensystemen waarmee wij zien, net zoals tijdens de droomslaap.
En net als in een droom is men bij een BDE onderdeel van een bizar verhaal.

Uiteindelijk komt van Lommels theorie er op neer dat onze hersens en ons DNA
ontvangers zijn voor door hem niet nader gespecificeerde 'bewustzijns golven'.
Hij maakt bij zijn verklaring uitvoerig gebruik van begrippen als verstrengeling
en non lokaliteit en andere termen die geleend zijn uit de kwantumfysyica.

Aangezien dit mijn vakgebied niet is, wilde ik geen commentaar leveren op dit deel van
Van Lommels boek en heb ik de journaliste Nadine Boke van Folia(2008) hiervoor
verwezen naar een specialist op dit gebied, de theoretisch fysicus Robert Dijkgraaf.
Hij had hier een duidelijk oordeel over:"Mensen hebben een onweerstaanbare drang
om in de kwantumfysica de oplossing van onverklaarbare problemen te zoeken.
Maar alle eigenschappen van kwantumsystemen verwdwijnen helaas enorm snel
als je meer dan een paar deeltjes bij elkaar stopt. Verstrengeling en non-lokaliteit,
waarbij deeltjes op afstand met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen beinvloeden,
treedt alleen op onder uitzonderlijke omstandigheden: bij een temperatuur van
een miljardste graad boven het absolute nulpunt en in een extreem goed
geisoleerde omgeving. In een warm, ingewikkeld systeem als het menselijk brein of
de wereld daaromheen is het onmogelijk om iets van de kwantumwereld te behouden.
Je kunt op de achterkant van een envelop uitrekenen
dat dit mathematisch uitgesloten is."[...]

[...]Er wordt momenteel in diverse ziekenhuizen geprobeerd om bewijzen
te verzamelen voor het uit het lichaam treden tijdens een BDE.
Codes zijn hoog op kasten neergelegd, maar zoals verwacht,
hebben patienten die het gevoel hadden uit hun lichaam te zijn treden
niet kunnen vertellen wat daarboven op de kast lag.
Alles bij elkaar is er dus geen enkele reden om
BDE's te zien als bewijs voor waarnemen buiten de hersenen om,
of als bewijs iets te hebben meegemaakt van een leven na de dood.
In het hiernamaals zijn de patienten nooit geweest.
  Bijna dood is niet hetzelfde als dood, net zoals bijna zwanger
niet hetzelfde is als zwanger."
 
 
Wel lang verhaal, maar korter kan eigenlijk niet
« Laatst bewerkt op: 20-01-2022 20:01 door ob soek »

Online Vrij

 • Actief Boeddha Forum lid
 • Nieuwkomer
 • ****
 • Berichten: 449
Re: Revival van de bijna dood ervaring
« Reactie #7 Gepost op: 21-01-2022 07:44 »
Er is nog een auteur die zijn ervaringen met 'uitreding' heeft beschreven.
Robert A Monroe.
Hij heeft zelfs een soort instituut opgezet wat specifiek onderzoek doet naar dit fenomeen.
Ik meen dat er twee of drie boeken van hem op de markt zijn verschenen, Waaronder de in Nederlandse vertaling bekende titel, Uitredingen.
 :)

Offline Moesa

 • Actief Boeddha Forum lid
 • Nieuwkomer
 • ****
 • Berichten: 647
Re: Revival van de bijna dood ervaring
« Reactie #8 Gepost op: 11-02-2023 18:26 »
Dit onderwerp ontroerd mij. Waarom, ja zal wel ego zijn

Door dit te kijken kan ik innerlijk geen afstand nemen van ego en ziel.

Ik geloof die mensen, het ziet er oprecht uit als ze vertellen over die ervaringen. Vaak ook dezelfde ervaringen, gevoelens. Zou dat moment misschien verlichting kunnen zijn?