Auteur Topic: Visies, Verklaard en Onverklaard  (gelezen 16956 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Visies, Verklaard en Onverklaard
« Gepost op: 28-08-2014 15:00 »
De Boeddha heeft volgens de sutra´s een aantal vraagstukken onverklaard gelaten en/of geen stelling ingenomen, geen positie ingenomen, noch voor het één noch voor het ander
bron: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.063.than.html#views

-de cosmos is eeuwig, de cosmos is niet-eeuwig (wel kwam ik elders tegen dat er perioden worden onderscheiden van inkrimping en uitdijing)
-de cosmos is begrensd, de cosmos is grenzeloos
-de ziel en het lichaam zijn hetzelfde, de ziel en het lichaam zijn niet-hetzelfde
-na de dood bestaat een Tatahagata, na de dood bestaat een Tatahagata niet, na de dood is er sprake van zowel bestaan als niet-bestaat van een Tathagata, na de dood is er sprake van het noch bestaan noch niet-bestaan van een Tathagata.

De vragensteller eist in de genoemde sutra als het ware dat de Boeddha een antwoord geeft, en pas dan zal hij tot het heilige leven toetreden.

In deze sutra wordt het voorbeeld gegeven van een man die getroffen is door een giftige pijl. Hij vraagt zich allerlei zaken af over herkomst van de pijl, van welk gif, etc. De man wil niet dat de pijl er uit gehaald wordt voordat ie antwoord op al deze vragen heeft. De man zou sterven en hij zou geen antwoord hebben op zijn vragen. De Boeddha geeft aan dat als het toetreden tot het heilige leven afhankelijk is van het innemen van zo'n standpunt door de Boeddha, de persoon die wil toetreden eerder zal sterven want de Boeddha verklaart niet zulke dingen als; de cosmos is eeuwig of niet-eeuwig etc.

De reden waarom een Boeddha dit niet verklaard, wordt ook gegeven. Omdat ze niet verbonden zijn met het doel, niet fundamenteel zijn voor het heilig leven. Ze leiden niet tot ontgoocheling, passieloosheid, beëindiging, kalmeren, directe kennis, zelf-ontwaken, Onthechting.

In deze sutra http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.096.than.html wordt dit gesprek min of meer nog eens herhaald met het accent er op, vind ik, dat de positie ' de cosmos is eeuwig' en de andere stellingen geen directe kennis is van iemand, maar een standpunt. De kennis of het weten van een Boeddha heeft niet de vorm van een standpunt.

In deze sutra http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn45/sn45.171.than.html
wordt visie vergeleken met een vloed/overstroming en wat het doel is van het achtvoudige Pad in relatie tot deze vloed.

In deze sutra http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an04/an04.010.than.html#views wordt zo'n visie, zo'n standpunt vergeleken met een juk. Het doel van de beoefening is juist ook bevrijd te worden van het juk van visies. De koorts naar visies/standpunten, de obsessie er naar, het verheugen in visie, de dorst naar visie, de drang naar visie is geen beëindiging van lijden. Al die passie, de honger er naar, het voeden er van, het versterken er van, dat is niet verbonden met het doel.

Bovendien, standpunten leiden vaak tot geruzie, getwist, worden vurig verdedigd etc en dat doet ook de goede kwaliteiten niet toenemen. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.4.08.than.html

Het is echter ook weer niet zo dat Boeddha dus onderwees dat er geen juiste en onjuiste visies bestaan. Nee, Boeddha onderscheidde ook wel degelijk juiste en onjuiste visies. Dit is hier na te lezen:
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.117.than.html#micchaditthi

Voorbeelden van onjuiste visies: 1. dat er geen resultaat/vrucht is van handelen (afwijzing van karma). In de tijd van de Boeddha waren er bijvoorbeeld meesters die onderwezen dat zelfs al zou je elk levend wezen vermoorden en veranderen in een hoop vlees, dit geen enkel nadelig gevolg voor jezelf zou hebben. Dit is een verkeerde visie. 2. Een verkeerde visie is het ontkennen van het bestaan van wedergeboorte of dat er geen volgende wereld is. Dit was ook een visie uit zijn tijd en in deze tijd ook natuurlijk.

Het is volgens mij niet zo dat Boeddha met diens uitspraken over karma of wedergeboorte slechts
aansluiting zocht bij het bestaande culturele gedachtengoed. Nee, want de kennis over karma en wedergeboorte heeft in boeddhisme niet de natuur van een standpunt. Het behoort tot directe kennis lijkt me. Zou het wel zo zijn dat al dat gepraat over karma en wedergeboorte enkel het uitwisselen is van standpunten, meningen, niet veel anders dan speculaties over 'de cosmos is eindig of oneindig' dan was het wel zo onderwezen lijkt me. Dan had Boeddha dat denk ik ook wel geschaard onder het kopje 'onverklaard'.
Maar daar staat het niet.

Er worden in de genoemde sutra twee soorten juiste visie onderscheiden:
1. Er is juiste visie met effluenten (uitstromingen),  begeleid/bijkomend met verdienste, resulterend in verwerving/verkrijging/aanwinst [van wording]. (Ik denk dat hier mee bedoeld wordt dat je bijvoorbeeld onder invloed van een goede intentie iets deugdzaams doet. Dit leidt niet tot het beëindiging van wording volgens mij omdat het intentioneel is maar er ontstaat wel een positieve vrucht).
Enkele voorbeelden van juiste visie: a. er zijn vruchten en gevolgen van goede en slechte activiteiten; b. er is een wereld hierna en er zijn contemplatieven voor wie dit directe kennis is (dus geen standpunt).

2. Er is juiste visie die nobel is, zonder effluent(en), transcedent, een factor van het pad. Dit wordt verder als volgt toegelicht (lastig te vertalen, een poging):
 "de scherpzinnigheid/onderscheiding, de faculteit van onderscheiding, de kracht van onderscheiding, het analyseren van kwaliteiten als een factor van ontwaken, de pad-factor van juiste visie in iemand die het edele pad ontwikkelt en wiens geest edel is, wiens geest zonder effluents/uitstromingen is, die volledig in bezit is van het edele pad. Dit is de juiste visie die edel is, zonder effluents, transcedent, een factor van het pad". (vertaling van: The discernment, the faculty of discernment, the strength of discernment, analysis of qualities as a factor for awakening, the path factor of right view[1] in one developing the noble path whose mind is noble, whose mind is without effluents, who is fully possessed of the noble path. This is the right view that is noble, without effluents, transcendent, a factor of the path).

Juiste visie is de eerste factor van het Pad. Visie is zo belangrijk omdat het als het ware vooraf gaat.
Onjuiste visie leidt bijvoorbeeld tot een onjuist voornemen of onjuiste intentie. Onjuiste intentie tot onjuiste spraak. Onjuiste spraak tot onjuist handelen. Als een kettingreactie. Zo beïnvloedt onjuiste visie alle anderen factoren van het pad. Daarom is visie zo belangrijk. Dit is hier na te lezen: ttp://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.103.than.html
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.104.than.html

Een overzicht van visies en de bespreking er van is te vinden in:
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.01.0.bodh.html besproken.

-eternalitische visies (het Zelf en de wereld zijn eeuwig);
-gedeeltelijk eternalistische visies (er wordt iets onderscheiden dat eeuwig bestaat en zaken die niet eeuwig bestaan);
-visies over begrensd of grenzeloos zijn van de wereld
-visies van zogenaamde 'eindeloze dubbelzinnigheid' (dit is de visie van iemand die eigenlijk niet weet hoe het zit maar eindeloos kletst over onderwerpen als het bestaan van Zelf of niet-bestaan van zelf, het eeuwig of niet eeuwig zijn van de wereld. Dan eens dit zeggend dan weer iets anders. Zo glad als een aal. Laat zich niet vastpinnen op een uitspraak, maar tegelijkertijd zit er ook geen wijsheid achter. Er is niks gevonden, niks ontdekt, er is enkel maar eindeloze dubbelzinnig;
-visies van toevallig-ontstaan (dat er geen oorzaak is voor het ontstaan van de wereld of het Zelf);
-visies over onsterfelijkheid (bijvoorbeeld dat het zelf onsterfelijk is en de dood op zo'n manier overleeft dat het waarnemend blijft, visies dat het zelf onsterfelijk is maar niet-waarnemend de dood overleeft, visies dat het onsterfelijke zelf noch waarnemend noch niet-waarnemend de dood overleeft);
- visies van vernietiging (dat het zelf een materiele vorm heeft die wordt vernietigd bij de dood. Over wat deze materiele vorm is kan verschillend worden gedacht, van grof naar zeer subtiel, maar in de vernietigingsleer wordt die materiele vorm vernietigd bij de dood, valt uiteen, en zo ook het Zelf)
- visies over Nirvana Hier en Nu (dat men op grond van bepaalde actuele ervaringen zegt het Nirvana bereikt te hebben).

Een visie die nu bestaat is dat het bewustzijn/geest en daarmee ook het zelfgevoel, een emergerende eigenschap is. Deze visie van emergentie komt er volgens mij op neer, grijp ajb in als het niet klopt, dat het geheel meer is dan de som der delen. Eigenschappen van het geheel zijn niet te herleiden tot de delen.
Bijvoorbeeld 1 atoom heeft bepaalde eigenschappen maar groeperen ze zich tot een ding of oppervlakte bijvoorbeeld dan ontstaan er nieuwe eigenschappen. Je kunt bijvoorbeeld op een fiets wegfietsen, vooruitkomen, maar niet met alleen een ketting of stuur. In die zin is het zinledig zeg maar eigenschappen van het geheel te herleiden tot delen of te zoeken in de delen. En, ook niet onbelangrijk, het geheel is dus iets anders dan louter de som van de delen. Je kan dit doortrekken naar het onderzoek naar het Zelf.
Is het niet te vinden in de delen dan betekent dat niet dat het niet bij het geheel hoort. Dus het zelf zou zo bezien wel niet het lichaam kunnen zijn, niet gevoel, niet perceptie, niet mentale zaken en niet bewustzijn maar wel in de samenkomt van al die zaken kunnen ontstaan en bestaan. Het Zelf zoeken in de delen of identificeren met de delen zou zelfs zinloos zijn.

Dit wordt ook binnen deze visie van emergentie toegepast op bewustzijn of geest. Bewustzijn of geest is niet te herleiden tot fysische processen maar staat er volgens deze leer ook niet los van. Het brein, de doorbloeding, de structuur, de cellulaire processen, de neurologische activiteit, dat allemaal individueel is niet bewustzijn of geest maar dat allemaal samen vormt de emergente eigenschap, namelijk bewustzijn of geest. Het is als het ware in deze visie de materie of fysische processen die van zichzelf bewust wordt. Primair is materie, fysische processen.

Eindigen nu al die fysische processen die samen de emergente eigenschap, bewustzijn, voortbrachten, dan eindigt ook het resultaat, bewustzijn/geest/zelfgevoel. http://nl.wikipedia.org/wiki/Emergentie.
Ik gebruik de begrippen geest, bewustzijn, zelf heel slordig maar dat gebeurt volgens mij in deze visie ook.

Ik denk niet dat je deze visie kunt plaatsen onder 'vernietigingsleer' omdat ook binnen deze leer het Zelf eigenlijk niet echt bestaat, niet inherent, dus ook niet wordt vernietigd. Het is ook nooit echt geboren.

Misschien wil iemand dat eens onderzoeken en commentaar op geven?

Nu maar eens stoppen

Siebe


Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Re:Visies, Juiste Visie
« Reactie #1 Gepost op: 28-08-2014 20:29 »
Juiste visie was in het vorige post beschreven in tweeen:
juiste visies met effluent, die als het ware een resultaat heeft, een vrucht, wording en en juiste visie zonder effluent.

In deze sutra wordt ook nog meer in detail ingegaan op juiste visie.
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.009.ntbb.html#tanha

Wat is juiste visie? (samengevat)

1. A het onheilzame kennen en de wortel van het onheilzame. Wat is het onheilzame? Doden, stelen en zo tot en met verkeerde visies. Dus de tien schadelijke activiteiten verrichten. Wat is de wortel daarvan? Hebzucht, haat en begoocheling.
1.B het heilzame kennen en de wortel van het heilzame. Wat is het heilzame? Het onthouden van doden, stelen etc. Dus de tien schadelijke activiteiten niet verrichten. Wat is de wortel van het heilzame? Het ontbreken van hebzucht, haat en begoocheling (let. non-greed, non-haat, non-delusion). 

2. weten wat voedsel is, de herkomst/ontstaan er van kennen, de beëindiging van voedsel kennen en de weg leidend tot het beeindigen van voedsel.
Wat is voedsel? Er zijn vier soorten voedsel voor de instandhouding van wezens die er reeds zijn en voor de ondersteuning van diegenen die een nieuw bestaan zoeken. Welke vier? Ze zijn a. fysieke voeding als voedsel, grof of subtiel; b. contact als de tweede; c. mentale wil(skracht) als derde en 4. bewustzijn als de vierde. Met het opkomen/ontstaan van begeerte/drang is er het ontstaan van voedsel. Met de beëindiging van drang/begeerte is er de beëindiging van voedsel. De weg leidend naar de beëindiging van voedsel is slechts dit Edele Achtvoudig Pad.

3. het begrijpen van de Vier Edele Waarheden. De Edele Waarheid van het Lijden. De Edele Waarheid van de Oorzaak van Lijden, de Edele Waarheid van de Beëindiging van Lijden en de Weg die leidt naar de Beëindiging van Lijden

A. Wat is de Edele Waarheid van het Lijden, geboorte is lijden, verouderen is lijden, ziekte is lijden, de dood is lijden, smart/droefheid/verdriet is lijden, geweeklaag, pijn, grief en radeloosheid/wanhoop/vertwijfeling is lijden, niet verkrijgen wat men wil is lijden, in het kort, de vijf aggregaten beinvloed door vastklampen zijn lijden.
B. Wat is de Edele Waarheid van de Oorzaak van Lijden? Begeerte/drang dat een vernieuwing van bestaan brengt wordt vergezeld van vreugde/verlustiging en lust, en verlustiging in dit en dat; dat is, drang/begeerte naar zintuigelijke genoegens, drang/begeerte naar bestaan en drang/begeerte naar niet-bestaan,
C. Wat is de Waarheid van Beëindiging van Lijden? Het is het zonder overblijfsel vervagen en ophouden, het opgeven, afstand doen van, loslaten en afwijzen/verwerpen van die zelfde drang/begeerte
D. Wat is de Waarheid van de Weg die leidt naar de Beëindiging van Lijden? Dit is het Edele Achtvoudige Pad (juiste visie...juiste concentratie).

4. het begrijpen van Afhankelijk Ontstaan en ook van de individuele schakels elk weten wat is het, wat is hun oorsprong/ontstaan en de weg leidend naar de beeindiging van die betreffende schakel.
De schakels die hier worden genoemd in de volgorde van de sutra:
ouderdom en dood, geboorte, zijn, vastklampen (clinging), drang/begeerte (craving), gevoel, contact, de zesvoudige basis, mentaliteit-materialiteit (mentality-materiality), bewustzijn, formaties (formations), onwetendheid (ignorance) en bezoedelingen/smetten (taints)

Als voorbeeld de uitwerking van de schakel ouderdom en dood: Wat is ouderdom en dood? Het verouderen van wezens van uiteenlopende klassen/soorten wezens, hun oude leeftijd, slechte gebitten, grijsheid van het haar, rimpeling van de huid, achteruitgaan van het leven, zwakte van vermogens. Dit wordt ouderdom genoemd. Het sterven van wezens van de uiteenlopende klassen van wezens, hun sterven, oplossing, verdwijning, sterven, voltooiing van tijd, oplossen van de aggregaten, het neerleggen van het lichaam. Dit wordt dood genoemd. Met het ontstaan/zich voordoen van geboorte is er het ontstaan van ouderdom en dood. Met de beëindiging van geboorte is er de beëindiging van ouderdom en dood. De weg leidend naar de beëindiging van geboorte en dood is slechts (just) het Edele Achtvoudige Pad, juiste visie...juiste concentratie.

SiebeOffline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Juiste Visies, Voedsel Nader Besproken
« Reactie #2 Gepost op: 29-08-2014 20:49 »
In de vorige post werd de Juiste Zienswijze of Visie in vieren verdeeld:
-kennis van wat heilzaam en onheilzaam is en hun wortels
-kennis van voedsel
-kennis van de Vier Edele Waarheden
-kennis van Afhankelijk Ontstaan

In deze post heb ik wat meer informatie bijeengebracht over de kennis van voedsel.

Kennis van Voedsel

De wetten van voeding heersen zowel over het biologische als over het mentale leven. Biologisch kan er honger zijn naar eetbaar voedsel. Maar er is ook honger op geestelijk vlak, bijvoorbeeld de honger naar aangename zintuigelijke gevoelens zoals een lekkere smaak. Dit is de honger naar zintuiglijkheid, naar contact. Er kan bijvoorbeeld ook honger zijn om iets te doen, in actie te komen, een wilskracht en de honger er naar. Er wordt ook honger naar bewustzijn onderscheiden. Ik denk dat dit bijvoorbeeld de honger is naar zelfbewustzijn, naar lof, aanzien, dat soort zaken. In ons leven is niet alleen sprake van een biologische voeding zeg maar maar ook de honger naar andere soorten voeding, misschien aan liefde, vriendelijkheid, aandacht, dat soort zaken ook lijkt me.

In deze sutra http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.063.than.html wordt meer in detail uitgelegd hoe je deze vier soorten voedsel dient te beschouwen.

1. fysiek voedsel. De situatie wordt geschetst van een man en vrouw die met hun enige baby-zoontje door de woestijn trekken met weinig proviand. Op een gegeven moment is de proviand op en ze hebben nog een stuk te gaan. Op dat moment, om hun eigen leven te redden, overwegen ze om hun zoontje op te eten. De Boeddha vraagt dan, wat denk je, zullen deze ouders dat eten dan op een dartele/speels manier eten, of om in een roes te komen, of om in gewicht aan te komen, of om mooier van te worden? Ze zouden het enkel eten om de trektocht door de woestijn te overleven. Zo moeten we in feite ook naar fysiek voedsel kijken.
Fysiek voedsel, de passie voor aangename zintuiglijke ervaringen niet voeden, niet versterken etc. Wanneer fysiek voedsel is begrepen is ook de passie voor de vijf strengen van zintuiglijkheid begrepen. Wanneer passie voor de vijf strengen van zintuiglijkheid begrepen is, is er geen keten gebonden waardoor een leerling van de edelen opnieuw in deze wereld zou komen, zo wordt gezegd.

2. het voedsel van contact. In de sutra wordt dit vergeleken met een gevilde koe die tegen een muur leunt. De wezens levend in die muur zouden er op kauwen. Zo ook leunend tegen een boom of wanneer de gevilde koe bloot staat aan water of lucht. De wezens er in zouden er op kauwen. Op dezelfde manier moet het voedsel van contact beschouwd worden. Wanneer het voedsel van contact is begrepen, zijn de drie gevoelens [plezier, pijn, noch plezier noch pijn] begrepen. Wanneer de drie gevoelens begrepen zijn, is er niks meer voor een leerling van de edele om te doen.

3. Het voedsel van (intellectuele) intentie. In de sutra wordt dit vergeleken met een greppel vol gloeiende kolen, dieper dan een persoon lang is. Een man die houdt van het leven, die de dood haat, graag plezier meemaakt, pijn verafschuwt komt daar langs en twee sterke mannen, hebben hem bij de armen gegrepen en willen hem naar de greppel slepen. De man zou niks anders willen dan daar uit de buurt te blijven. Op dezelfde manier moet het voedsel van intellectuele intentie beschouwd worden. Wanneer het voedsel van intellectuele intentie is begrepen, zijn de drie vormen van begeerte/drang (voor zintuiglijkheid, voor worden en niet-worden) begrepen. Wanneer de drie vormen van begeerte/drang begrepen zijn, is er niks meer voor een leerlingen van de edelen om te zien.

4. het voedsel van bewustzijn. Hoe moet dit beschouwd worden? In de sutra wordt een man opgevoerd, een crimineel die als straf gedood zal worden door honderd speren. Maar de man overleeft het. Dus de volgende morgen wordt hij weer met honderd speren gedood. Maar de man overleeft het weer...Ook wanneer ze dit s'avonds herhalen overleeft de man het. Zou deze man niet enorm veel pijn en ellende meemaken? Op deze manier moet het voedsel van bewustzijn beschouwd worden.

In deze sutra http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.064.than.html wordt het verband uitgelegd tussen het voedsel en wedergeboorte.

Het wordt voor alle vier soorten voedsel op dezelfde manier beschreven. Ik zal hier eentje vertalen:
"Waar er passie is, genoegen/begeestering/het behagen (delight) en begeerte/drang naar het voedsel van fysiek voedsel, daar landt (aanbelanden) bewustzijn en neemt toe, daar is het neerstrijken/aanbelanden/de landing (alighting) van naam -&- vorm. Waar er de landing van naam en vorm is, daar is er de groei van voortbrengsels/fabricaties*). Waar de groei van fabricaties is, daar is de voortbrenging van hernieuwd worden in de toekomst. Waar er de productie is van hernieuwd worden in de toekomst daar is toekomstige geboorte, verouderen en dood, samen met smart, leed en wanhoop.

* engels: "fabrications". Dit is de tweede schakel (zie bijvoorbeeld: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.002.than.html#dependent
Uit deze sutra een fragment vertaald: En wat zijn fabricaties? Deze drie zijn fabricaties; lichamelijke fabricaties, verbale fabricaties, mentale fabricaties. Zo verzamelen we karma lijkt me
.

Bij kennis over voeding gaat het dus over hoe we lichamelijk en mentaal gevoed worden, wat de juiste voeding is en niet, en hoe dit alles op een juiste manier te benaderen.

Je kunt ook de hindernissen voeden. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn46/sn46.051.than.html over.

1. bij het voedsel voor het ontstaan en doen toenemen van zintuiglijk verlangen speelt het thema
schoonheid. Als je daar niet op een gepaste manier aandacht aan besteedt is dat het voedsel voor
voor het ontstaan van zintuiglijke verlangen of voor de groei en toename van zintuiglijk verlangen als het eenmaal ontstaan is;
2. bij het voedsel voor het ontstaan en doen toenemen van kwade wil speelt het thema weerstand. Ontmoet je weerstand en je besteedt daar niet op gepaste manier aandacht aan dan kun je heel boosaardig worden of kan de boosaardigheid die al ontstaan was groeien en toenemen.
3. bij het voedsel voor het ontstaan en de toename van luiheid & onverschilligheid* speelt verveling, vermoeidheid, gapen, slaperigheid na een maaltijd & traagheid van bewustzijn. Daar de onjuiste aandacht aan geven is het voedsel voor het ontstaan van luiheid en onverschilligheid of voor de groei en toename van luiheid en onverschilligheid als het eenmaal ontstaan is.
4. bij het voedsel voor het ontstaan en de toename van rusteloosheid & nervositeit** speelt het ontbreken van bedaard bewustzijn. Daar de onjuiste aandacht aan geven is het voedsel voor het ontstaan van rusteloosheid en nervositeit of voor de groei en toename van rusteloosheid en nervositeit als het eenmaal ontstaan is.
5. bij het voedsel voor het ontstaan en de toename van onzekerheid*** spelen verschijnselen die optreden als een bruggenhoofd voor onzekerheid. Aan die de onjuiste aandacht schenken is het voedsel voor het ontstaan van onzekerheid of voor de groei en toename van onzekerheid als het eenmaal ontstaan is.

* drowsiness
**anxiety, kan erg veel betekenen, maar zit in de sfeer van opgejaagdheid, spanning, onrust, agitatie
***uncertainty, ook twijfel of ongeloof


Wanneer je voeding zou plaatsen in de Twaalf Schakels van Afhankelijk Ontstaan dan neemt het de plaats in van de factor clinging, vastklampen: na begeerte/drang en voor worden. Volgens het commentaar bij deze sutra http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.011.than.html benadrukt dat één van de connotaties van het Pali woord voor vastklampen, upadana, dat ook onderhoud/voedsel/voeding kan betekenen. Het benadrukt ook één van de connotaties van het Pali woord voor begeerte/drang, dat ook "dorst" kan betekenen.

Dus kennis over deze Vier Soorten Voeding valt onder de Juiste Visie

Er valt vast meer over te zeggen of wellicht kan het beter gezegd worden dan ik gedaan heb. Iedereen van harte uitgenodigd te komen met verbeteringen, aanvullingen, commentaar etc.

hartelijke groet,
Siebe


Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Re:Juiste Visies, Voedsel Nader Besproken
« Reactie #3 Gepost op: 29-08-2014 22:32 »
Op deze site wordt er ook nog veel uitleg gegeven over het onderwerp voeding.
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nyanaponika/wheel105.html

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Meer Informatie over de Kennis van Voedsel
« Reactie #4 Gepost op: 30-08-2014 15:08 »
Dit betreft een korte samenvatting, gemengd met enkele persoonlijke duidingen, van het artikel over Voedsel; http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/nyanaponika/wheel105.html.
Het  kan bekeken worden als een verdere uitwerking van wat in deze draad al is gepost over voedsel. Mijn advies is om het artikel te lezen maar voor wie moeite heeft met engels kan deze korte samenvatting wellicht iets betekenen.

Voedsel heeft in dit geval dus meerdere betekenissen. Je kunt dit heel letterlijk nemen in de vorm van eetbaar voedsel bijvoorbeeld dat het fysieke organisme (rupa-kaya) ondersteunt. Maar een mens heeft ook andere vormen van honger en dorst. Honger naar zintuigelijke indrukken. Honger naar voortbestaan. Honger naar aanzien, honger naar een gevoel van levendigheid of Ik ben. Honger naar dit en dat...Zoveel honger. 

Maar raken we ooit echt vol?

Deze contemplatie over het dhukka-aspect van voeding leidt tot de formulering van de Vier Edele Waarheden in termen van voeding. De vier soorten voedsel van het leven staan voor de Eerste Waarheid van Lijden (in de tekst staat Truth of Ill). De begeerte/drang naar de vier soorten voedsel staat voor de Waarheid van de Oorzaak van Lijden. Het stoppen van die begeerte of drang is de beëindiging van het continue proces van het grijpen naar materieel en mentaal voedsel, dat het Einde is van Lijden; en het Edele Achtvoudige Pad is de Weg naar die Beëindiging.

De subtielere betekenis van voedsel is die van "voorwaarde". Het bestaan van iets is als het ware de voeding(sbodem) voor het manifesteren van iets anders.  Dus dit onderricht over voeding staat, naast de Vier Edele Waarheden, ook in nauwe relatie met het onderricht over Interafhankelijk Ontstaan.

Er werden als vier soorten voedsel onderscheiden.
1. fysiek/eetbaar of materieel voedsel, 2. zintuiglijke indrukken, 3. wilsgedachten/activiteiten, 4 bewustzijn.
Hieronder wordt dit nog eens belicht.

Eetbaar voedsel is een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van het fysiek organisme (rupa-kaaya). Wat het mentale organisme aangaat (naama-kaaya) zijn zintuiglijke indrukken een belangrijke conditie (voeding) voor gevoel. Dit vind ik zelf een heel herkenbare voeding. Je kunt bijvoorbeeld als mens niet aldoor in het onaangename zitten. Je kunt niet altijd tegenwind hebben. Dan kom je strak te staan. Het zou leuk zijn als het eens meezit, als er ook wat aangename gevoelens zijn, aangename indrukken. Dan ontspan je gemakkelijker en herstel je. Je kunt er weer even tegen. Dus voeding door zintuiglijke indrukken die een bepaald gevoel geven.
Wilsgedachten/activiteiten zijn voedsel voor bewustzijn. Bij zulke honger moet je bijvoorbeeld denken aan de lust voor activiteit of creatieve drang. Dit kan ik heel sterk hebben. Schrijvers of kunstenaars voelen ook vaak zo'n sterke lust naar activiteit of creatie. Hiervan wordt gezegd dat het de honger is naar de vier soorten voedsel.
Bewustzijn is voedsel voor geest-en-lichaam (naama-rupa). Deze honger wordt uitgelegd als bijvoorbeeld de honger levend te zijn of je levend te voelen. Ik denk bijvoorbeeld dat je soms het gevoel hebt dat alles zo afgestompt is, saai, en je hebt de honger naar verlevendiging, avontuur. Je kunt hier denk ik heel goed denken aan de honger naar plezier, roem, status, aanzien, lof, waardering etc. Dus de honger van de acht wereldlijke motivaties denk ik.

Functies
De functie van eetbaar voedsel is voeding op zo'n manier dat het onderhoudt. Dus onderhoud/ondersteuning. Het zorgt dat het lichaam zich handhaaft, stabiliseert en voortduurt. Zintuiglijke indrukken vervullen ook een rol als voedsel, namelijk in de vorm van aanrakingen (het verschaffen van contact). Het zorgt zo via aanraking/contact voor voeding/onderhoud van wezens door het veroorzaken van aangename gevoelens etc. Het voedsel van wilsgedachten/activiteiten (volitional thought) heeft de functie van verzamelen. Het zo verzamelde heilzame en onheilzame karma zorgt voor voeding in de vorm van het voortbrengen van de wortel/oorsprong van bestaan. Het voedsel van bewustzijn in diens kennende/bewustwordende functie treedt op als voedsel/onderhoud voor wezens door het veroorzaken van het zich voordoen van geest-en-lichaam.

Een organisme verteert dus verschillende soorten voedsel, fysiek en mentaal. Maar het is ook andersom, voedsel verteert ook het organisme. Denk bijvoorbeeld aan het extreme voorbeeld van drugs. Als je je zo voedt, de hunkering naar aangename gevoelens volgend, sterker makend, gaat dat voedsel jou als organisme op een gegeven moment verteren. Dit wordt ook gezegd van eetbaar voedsel. Eetbaar voedsel zou sporen achterlaten die bijvoorbeeld weer oorzaak worden van ziekte en veroudering en soms zelfs dood. Je kunt ook denken aan ideeen die een mens bijvoorbeeld helemaal in bezit nemen en langzaam verteren. Dus op deze manier kennis hebben van wat juist en onjuist voedsel is, de gevolgen van voedsel kennen, de gevaren etc. hoort bij Juiste Visie en dus kennis over de Oorzaak en Beëindiging van Lijden.

Gevaren
Wat deze vier soorten voeding aangaat moeten de gevaren bekend zijn.
Bij eetbaar voedsel is verlangen het gevaar. Vanuit dat verlangen kun je als mens gekke dingen doen, schadelijke activiteiten verrichten. Dieren doden, bijvoorbeeld enkel voor de lust naar vlees. Ik vind ook dat je kunt denken aan het bezien van dieren als louter eetbare middelen. Denkend en pratend over dieren alsof het geen eens meer doelen-op-zich zijn, geen levende wezens die ook gelukkig willen zijn, maar vlees op pootjes. Het wakkert zo onverschilligheid en kwaad aan lijkt me.

Bij zintuiglijke indrukken is benadering (van een object) het gevaar. Je zou bijvoorbeeld kunnen verlangen naar mooie dingen en overgaan tot stelen. Met alle gevolgen van dien. Je zou ook kunnen denken aan seksuele wandaden of aan hoe zintuiglijke indrukken de geest kunnen versnipperen. Het voorbeeld van een gevelde koe, in één van de vorige posts beschreven, sluit op dat laatste aan. Een gevilde huid is natuurlijk geirriteerd, heel gevoelig. Zo kunnen ook zintuiglijke indrukken de geest agiteren. Je kunt je overspoeld voelen door indrukken en dan raak je waarschijnlijk geirriteerd (een gevilde koe).

Het gevaar van wilsgedachten/activiteiten is dat je zo karma verzamelt, wat weer een oorzaak wordt voor de drie rijken van bestaan met al hun gevaren. Er werd in één van de vorige posts de situatie gegeven van een man die door twee sterke mannen bij de armen gepakt wordt en in een greppel met gloeiende kolen gegooid zal worden. De twee sterke mannen moeten hier begrepen worden als de heilzame en onheilzame karmische activiteiten door de man zelf verricht en de greppel met gloeiende kolen staat voor samsara met diens intens lijden.

Het gevaar in de voeding van bewustzijn wordt in verband gebracht met het voeding geven aan hernieuwde wedergeboorte. Daar waar wedergeboorte-bewustzijn zich manifesteert, daar ontstaat het samen met geest-en-lichaam. Wanneer dat ontstaan is, is ook de wortel/het fundament van alle gevaren weer ontstaan.
Het leidt als het ware een eindeloos proces in van pijniging, verbeeld door de man die door honderd speren getroffen wordt maar steeds overleeft en maar niet dood gaat. Zo enorm veel lijden en ellende meemakend. Ik denk dat dit voorbeeld ook wel iets zegt over de hardnekkigheid van dit soort honger.

Ter afsluiting:
"Vrienden, als een edele leerling zo voedsel kent, de oorsprong van voedsel, de beëindiging van voedsel en de weg leidend naar de beëindiging van voedsel, neemt hij volledig afstand van de innerlijke tendens tot lust/begeerte/passie, hij werpt de innerlijke tendens tot kwade wil van zich af, elimineert de innerlijke tendens tot de opinie-en-bedrog van 'Ik ben', hij dankt onwetendheid af, brengt kennis tot stand en wordt een beeindiger van lijden hier en nu".

Siebe

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3087
Re:Visies, Verklaard en Onverklaard
« Reactie #5 Gepost op: 30-08-2014 15:45 »
Fijn dat je er Nederlands van weet te maken!


...Dit wordt ook binnen deze visie van emergentie toegepast op bewustzijn of geest. Bewustzijn of geest is niet te herleiden tot fysische processen maar staat er volgens deze leer ook niet los van. Het brein, de doorbloeding, de structuur, de cellulaire processen, de neurologische activiteit, dat allemaal individueel is niet bewustzijn of geest maar dat allemaal samen vormt de emergente eigenschap, namelijk bewustzijn of geest. Het is als het ware in deze visie de materie of fysische processen die van zichzelf bewust wordt. Primair is materie, fysische processen.

Eindigen nu al die fysische processen die samen de emergente eigenschap, bewustzijn, voortbrachten, dan eindigt ook het resultaat, bewustzijn/geest/zelfgevoel.

Deze visie lijkt veel op de wij-zijn-ons-brein visie van Dick Swaab.
Waarin bewustzijn/geest voortkomt uit materie. Het resultaat van biologische,chemische,neurologische aktiviteit.
Of zie ik dat onjuist?
« Laatst bewerkt op: 30-08-2014 18:09 door Dirk Knol »
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3087
Re:Visies, Juiste Visie
« Reactie #6 Gepost op: 30-08-2014 18:54 »
... dat is, drang/begeerte naar zintuigelijke genoegens, drang/begeerte naar bestaan en drang/begeerte naar niet-bestaan,

wat wordt er bedoeld met 'de drang naar niet bestaan?'
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Re:Visies, Verklaard en Onverklaard
« Reactie #7 Gepost op: 30-08-2014 19:27 »
Fijn dat je er Nederlands van weet te maken!


...Dit wordt ook binnen deze visie van emergentie toegepast op bewustzijn of geest. Bewustzijn of geest is niet te herleiden tot fysische processen maar staat er volgens deze leer ook niet los van. Het brein, de doorbloeding, de structuur, de cellulaire processen, de neurologische activiteit, dat allemaal individueel is niet bewustzijn of geest maar dat allemaal samen vormt de emergente eigenschap, namelijk bewustzijn of geest. Het is als het ware in deze visie de materie of fysische processen die van zichzelf bewust wordt. Primair is materie, fysische processen.

Eindigen nu al die fysische processen die samen de emergente eigenschap, bewustzijn, voortbrachten, dan eindigt ook het resultaat, bewustzijn/geest/zelfgevoel.

Deze visie lijkt veel op de wij-zijn-ons-brein visie van Dick Swaab.
Waarin bewustzijn/geest voortkomt uit materie. Het resultaat van biologische,chemische,neurologische aktiviteit.
Of zie ik dat onjuist?

Ik heb dat boek niet gelezen maar wat ik er van weet is dat Swaab bewustzijn inderdaad beschouwt als emergente eigenschap. Hoe hij dit exact ziet weet ik niet.
Siebe

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3087
Re:Visies, Verklaard en Onverklaard
« Reactie #8 Gepost op: 30-08-2014 19:57 »
In die visie is geen plaats voor wedergeboorte.
Lichaam klaar, alles klaar.

Dat lijk je ook zo te beschrijven in de door jouw besproken visie.
Komt die uit de soetra's ?
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Re:Visies, Juiste Visie
« Reactie #9 Gepost op: 30-08-2014 20:48 »
... dat is, drang/begeerte naar zintuigelijke genoegens, drang/begeerte naar bestaan en drang/begeerte naar niet-bestaan,

wat wordt er bedoeld met 'de drang naar niet bestaan?'

Ik ben daar nog niet tekst en uitleg over tegengekomen in de Pali Sutta's. Als ik het vind laat ik je weten.

Maar je kunt zaken denk ik bijvoorbeeld psychologisch uitleggen op basis van eigen ervaring met honger/voedsel/begeren/drang. Als ik dat doe:

Er is een honger naar bijvoorbeeld aangename geluiden, smaken, vormen, geuren, aanrakingen, ideeen. Deze honger valt volgens mij onder de drang naar zintuigelijke indrukken of zintuiglijkheid. Ik had dit vroeger heel sterk. Dan had ik zo'n drang naar iets lekkers dat het erg pijn deed. Dit is het rijk van hongerige geesten. Dat ken ik heel goed. Ik heb ook een sterke drang naar herhaling van aangename zintuiglijke ervaringen. Ik kan bijvoorbeeld moeilijk 1 snoepje eten als ik een pot snoep in huis heb. Nou is dit alles wel afgezwakt maar dit is een voorbeeld van drang naar zintuiglijke indrukken lijkt me.

Daarnaast bestaat er natuurlijk ook drang om zintuiglijke onaangename indrukken niét te ervaren. Het niet willen proeven, zien, horen etc van dit of dat. Ook op dit vlak bestaat begeerte/drang. Dus het gaat mijns inziens zowel om drang in de vorm van afkeer als in de vorm van voorkeur, hoewel begeerte/drang vaak in de zin van voorkeur, verlangen naar iets, wordt besproken, valt me op. 

De drang naar bestaan draait erg om imago en overdreven zelfbewustheid. Iemand neerzetten in plaats van gewoon jezelf zijn. Het is altijd een bedrog in die zin dat het neerzetten niet waarheidsgetrouw is. Mensen met veel drang naar bestaan dat zie ik als mensen die erg aanwezig willen zijn, levendig, maar dan ook grof, lawaaiig, overheersend, niet erg gevoelig, niet bepaald wijs, niet bepaald mededogend, niet echt open ook. Er is ook het verheugen hierin. Verder valt er volgens mij ook onder zaken als avonturen willen beleven, drang naar het bestaan van leuke ervaringen, plezier. Het is misschien te begrijpen als een soort levenslustigheid en is denk ik ook een verzet tegen gewoonte, sleur, routine. Wat bij deze drang hoort is overdrijving. Alles is eigenlijk overdreven want er heerst nou eenmaal veel wind onder dit gebeuren.

De drang naar niet-bestaan zou je kunnen duiden als het tegenovergesteld van het vorige. Je wilt jezelf eerder wegcijferen, oplossen, verdwijnen, er geheel niet zijn als persoonlijkheid. Je bent natuurlijk een mens met emoties, voorkeuren, afkeren etc maar je wilt jezelf zo niet tonen. Waar een mens met veel bestaansdrang nou juist trots op is alles wat de persoonlijkheid aangaat, bijvoorbeeld emoties, heeft de mens met een drang naar niet-bestaan daar juist grote moeite mee. Om te tonen maar ook gewoon om ze te beleven. En ook denk ik om zichzelf überhaupt te zien als persoonlijkheid.
Waar de drang naar bestaan het bestaan van de persoonlijkheid/zelf overdrijft in diens bevestiging, zit dit bij de drang naar niet-bestaan eerder in een overdreven ontkenning van bestaan van de persoonlijkheid/Zelf. Dit is hoe ik de begeerten persoonlijk duidt.

Op http://www.sleuteltotinzicht.nl/wbk.htm#T staat onder andere:
-De hoofdoorzaak van het lijden dat ervaren wordt, is een emotionele drang (begeerte) om te 'verpersoonlijken'. De persoonlijkheid komt in het bestaan door deze 'verpersoonlijking'.

Er zijn drie vormen van begeerte:
1.kama tanha: Wanneer hunkering, begeerte naar objecten, verbonden is met zintuiglijke geneugten, wordt dit genoemd: zintuiglijke begeerte (kama tanha).
2.bhava tanha: Wanneer zintuiglijke begeerte gepaard gaat met het geloof in een eeuwig persoonlijk voortbestaan, dat alles eeuwig is, dan noemen we dat: 'hunkering naar bestaan en worden' (bhava tanha). Dit staat bekend als: 'het van mening zijn dat alles eeuwig is' (sassata ditthi), gehecht zijn aan het proces van worden, het verlangen om steeds te continueren en voor altijd te bestaan.
3.vibhava tanha: Wanneer zintuiglijke begeerte gepaard gaat met de mening dat alles vernietigd wordt (ook dat er na de dood niets meer zal zijn), de mening van vernietiging, wordt het 'hunkering naar niet-bestaan' genoemd (vibhava tanha). Dit staat bekend als 'de mening van het nihilisme' (uccheda ditthi).

Deze begeerte is een sterke emotionele kracht die in elk wezen latent aanwezig is. Het is de hoofdoorzaak van lijden. Het is deze begeerte, zowel in grovere als in subtielere vorm, die steeds weer naar geboorte in samsara leidt en dat ervoor zorgt dat men zich vastklampt aan alle vormen van het leven en aan persoonlijkheid (waardoor men niet objectief kan zijn).
[einde fragment website]

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Re:Visies, Verklaard en Onverklaard
« Reactie #10 Gepost op: 30-08-2014 21:00 »
In die visie is geen plaats voor wedergeboorte.
Lichaam klaar, alles klaar.

Dat lijk je ook zo te beschrijven in de door jouw besproken visie.
Komt die uit de soetra's ?

Ja, dat klopt wat je zegt. Er is bij deze visie geen plaats voor wedergeboorte of onbelichaamd bestaan of de mogelijkheid van ervaringen zonder lichaam/brein. Nee, deze visie vond ik niet in DN1 waar visies worden besproken die destijds in omloop waren.

 Geest/bewustzijn als emergente eigenschap van hersenprocessen bestond toen misschien niet als visie?

Er worden wel andere materialistische visies besproken, bijvoorbeeld dat het zelf een materiele vorm heeft en wanneer die materiele vorm eindigt of uiteenvalt dan is dat ook de vernietiging of het einde van het zelf.
Dat lijkt in zijn consequenties natuurlijk wel erg op de visie van Swaab.

Siebe

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
De drang naar niet-bestaan/niet-worden
« Reactie #11 Gepost op: 31-08-2014 00:09 »
... dat is, drang/begeerte naar zintuigelijke genoegens, drang/begeerte naar bestaan en drang/begeerte naar niet-bestaan,

wat wordt er bedoeld met 'de drang naar niet bestaan?'

Hier http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/wings/part3.html#part3-h-3 vond ik meer informatie. Onder het kopje H (iii), vertaling uit het Engels:

[begin vertaling]
"Wat is de edele waarheid van de oorsprong/ontstaan van stress? De begeerte/drang die zorgt voor verder worden, begeleid door passie en verrukking/begeestering, genietend nu eens hier & nu eens daar- d.i. begeerte/drang naar zintuiglijkheid, drang/begeerte naar worden en drang/begeerte naar niet-worden.
(dit heb ik ook verwoord zien worden als de drang/begeerte naar zintuiglijkheid, bestaan en niet-bestaan).

Begeerte/drang naar zintuiglijkheid betekent hier het verlangen naar zintuiglijke objecten. Begeerte/drang naar worden betekent het verlangen naar het formeren/vormen van staten of rijken van zijn die er momenteel niet zijn/gebeuren, terwijl begeerte/drang naar niet-worden het verlangen betekent naar de vernietiging of het stoppen van welke er dan ook er al zijn".
[einde vertaling tekstfragment]


Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Het Voeden en Uithongeren van Hindernissen/Belemmeringen
« Reactie #12 Gepost op: 31-08-2014 13:35 »
De Kennis over Voeding hoort bij de Juiste Visie omdat het belangrijk is op het Pad te weten wat te voeden en wat te laten uithongeren. Je kunt dit op verschillende manieren implementeren. Als een visie op langere termijn maar uiteraard ook als iets waar we hier en nu een keuze in hebben, iets aan kunnen doen.

Er wordt onderscheiden:
1A het voeden van belemmeringen/hindernissen wat uiteraard niet de bedoeling is
1B het uithongeren er van, wat wel het doel dient, kennis en de beëindiging van stress en lijden.

2A het voeden van Factoren van Verlichting, wat het doel dient
2B het uithongeren van die Factoren van Verlichting, wat het doel niet dient.

De bronnen voor deze bespreking :
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn46/sn46.051.than.html
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an05/an05.051.than.html
(ik heb er enkele persoonlijke duidingen aan toegevoegd)

In deze post 1A en B Het Voeden en Uithongeren van Hindernissen/Belemmeringen

Er worden vijf hindernissen/belemmeringen onderscheiden. Waarom heten ze hindernissen? Ze overweldigen het bewustzijn en verzwakken het onderscheidingsvermogen. In die toestand is iemand niet in staat te bepalen wat in zijn eigen voordeel is, wat andermans voordeel is, wat het voordeel is voor beide en begrijpt niet hoe een superieure menselijk staat te realiseren, en te komen tot een werkelijk edel onderscheid in kennis & visie/zicht.

De Vijf Hinderissen en hoe ze Gevoed en Uitgehongerd worden.

-zintuiglijke begeerte. De tekst geeft aan dat hier het thema schoonheid speelt. Als we iets zo bezien, dus als aantrekkelijk, zal zintuiglijke begeerte opkomen en indien we in het idee van aantrekkelijkheid blijven investeren zal begeerte groeien en toenemen. Om deze belemmering te laten uithongeren is er het thema van onaantrekkelijkheid. Als je bijvoorbeeld weet dat iets weliswaar aantrekkelijk lijkt maar kwalijke gevolgen heeft dan verliest het de bekoring.

-kwade wil. Bij het opkomen, groeien en toenemen van kwade wil speelt het thema weerstand. Als we met kwaadheid op weerstand reageren dan kan kwade wil heel sterk worden. De sutra geeft aan wat deze neiging uithongert, namelijk het loslaten/vrijmaken/ontspannen van bewustzijn (awareness-release). In een noot wordt dit uitgelegd als: door goede wil, mededogen, waardering en gelijkmoedigheid.

-luiheid & onverschilligheid. Dit ontstaat, groeit en neemt toe vooral door geen gepaste aandacht te geven aan verveling, vermoeidheid, gapen, duizeligheid na een maaltijd en traagheid van bewustzijn. Welke remedie is er en wat hongert dus de neiging tot luiheid en onverschilligheid uit? Er is het potentieel in de geest van inspanning, een potentieel om moeite te doen, een potentieel van streven. Hier de juiste aandacht aan besteden geeft geen voeding aan het ontstaan van niet opgekomen luiheid en onverschilligheid en eindigt de groei en toename van luiheid en onverschilligheid die al opgekomen is.

-rusteloosheid en nervositeit. Het thema wat hier speelt is een gebrek aan kalmte of bedaard zijn van het bewustzijn. Als we dat gebrek aan kalmte niet de juiste aandacht geven dan groeit dat alleen maar. De juiste aandacht geven aan het kalmeren van bewustzijn hongert de neiging van rusteloosheid en nervositeit uit.

-onzekerheid/twijfel. Onzekerheid komt op, groeit en neemt toe doordat er niet op de juiste manier aandacht wordt gegeven aan verschijnselen die als een bruggenhoofd optreden voor onzekerheid, zo leert de sutra. Ik denk dat hiermee bedoeld wordt dat er bijvoorbeeld ideeen zijn over goed en slecht,  behulpzaam-op-het-pad en niet-behulpzaam.  Als er als het ware een brug ontstaat tussen beide, en onderscheid niet meer helder is/oplost, dan ontstaat onzekerheid. Je weet dan niet meer goed wat te doen en laten. De tekst geeft aan dat er mentale kwaliteiten zijn die vaardig en niet vaardig zijn, afkeuringswaardig en onberispelijk, grof en subtiel, geflankeerd door duisternis & met licht. Het uithongeren van onzekerheid en twijfel komt voort uit het gepaste aandacht daar aan besteden. Ik denk dat dit er op neerkomt dat je dus kennis en zekerheid hebt over het onderscheid tussen afkeuringswaardig en onberispelijk, grof en subtiel, geflankeerd door duisternis en met licht en denk ik ook weet wat te voeden en wat uit te hongeren. 

In de volgende post:
Het Voeden en Uithongeren van de Factoren van Verlichting

Siebe
Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Het Voeden en Uithongeren van Factoren van Verlichting/Ontwaken
« Reactie #13 Gepost op: 01-09-2014 12:56 »
Hoe Voeden en Uithongeren van de Factoren van Verlichting
bron: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn46/sn46.051.than.html
(het betreft geen letterlijke vertaling, maar een soort samenvatting en is ook aangevuld met persoonlijke duidingen)

Er worden 7 Factoren van Verlichting/Ontwaken onderscheiden. Dit wordt ook wel 'de zeven ledematen van Verlichting' genoemd omdat ze naar Verlichting leiden.

-Indachtigheid. Hoe zorg je er voor dat indachtigheid ontstaat, vervolgens groeit en toeneemt? Er zijn mentale kwaliteiten die optreden als een standplaats/bruggenhoofd voor indachtigheid [goed gezuiverde deugdzaamheid, en goed doordachte/zuivere visie (well-purified virtue & views made straight)]. Volgens mij wordt hiermee bedoeld dat indachtigheid zich slecht ontwikkelt wanneer er geen pure moraliteit is, veel schulden en wanneer men verward/onzeker is over zaken, dus eigenlijk wat dat laatste aangaat te maken krijgt met de hindernis van onzekerheid. Door niet aandacht te geven aan die mentale factoren van gezuiverde deugdzaamheid en zuivere visie ontstaat deze factor van verlichting niet, en wanneer ie ontstaan is groeit ie niet en neemt niet toe.

-Het analyseren/onderzoeken van kwaliteiten (ook staten). Wat is het voedsel voor het ontstaan, vervolgens de groei en toename van dit onderzoek naar kwaliteiten? Er zijn mentale kwaliteiten die vaardig & niet-vaardig zijn, afkeuringswaardig & onberispelijk, grof & subtiel, geflankeerd door duisternis & en door licht. Daar de juiste aandacht aan geven is het voedsel voor het ontstaan van het onderzoek van kwaliteiten en voor de groei en toename er van. Geen aandacht er aan besteden is de manier waarop deze factor van Verlichting uithongert, wat uiteraard niet de bedoeling is.

-Doorzettingsvermogen. De juiste aandacht schenken aan het potentieel tot ijver, het potentiaal tot inspanning en het potentiaal tot streven is het voedsel voor het ontstaan, en vervolgens de groei en toename van doorzettingsvermogen. Hier geen aandacht aan besteden hongert deze verlichtingsfactor uit.

-Verrukking (rapture, een intense vreugde). Er zijn mentale factoren die optreden als een standplaats/bruggenhoofd voor verrukking. Dit wordt verder niet uitgewerkt. Ik denk dat je hierbij kunt denken aan de vreugde van bijvoorbeeld groeiend vertrouwen of zelfs devotie. Je kunt denk ik ook denken aan de vreugde die meditatie begeleidt (zie link an05). De juiste aandacht aan ze besteden is het voedsel voor het ontstaan en vervolgens groeien en doen toenemen van verrukking. Door niet aandacht aan ze te besteden hongert deze verlichtingsfactor uit.
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an05/an05.176.than.html

-Sereniteit/Kalmte. Er is lichamelijke en mentale sereniteit. Het voedsel voor het ontstaan, vervolgens de groei en toename daarvan is gepaste aandacht daarvoor. Geen gepaste aandacht er aan besteden hongert deze factor van Verlichting uit.

-Concentratie. Er zijn thema's voor kalmte en voor geen-afleiding [de vier soorten indachtigheid].
De gepaste aandacht daaraan besteden is het voedsel voor het ontstaan en vervolgens groeien en toenemen van concentratie. Door er geen aandacht aan te besteden hongert deze kwaliteit uit.

-Evenwichtigheid. Er zijn mentale factoren die als een standplaats voor evenwichtigheid optreden. Daar gepaste aandacht aan geven is de het voedsel voor het ontstaan en vervolgens groeien en toenemen van evenwichtigheid. Door er geen aandacht aan te besteden wordt deze factor van Ontwaken niet gecultiveerd.

Er wordt ook aangegeven dat er een juiste en onjuiste tijd bestaat voor het cultiveren van de verlichtingsfactoren: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn46/sn46.053.wlsh.html

Wanneer de geest traag/langzaam is dat het verkeerde moment om sereniteit/kalmte, concentratie en evenwichtigheid te cultiveren. Waarom? Een trage geest is moeilijk aan te sporen/op te wekken door deze factoren. Maar wanneer de geest traag/langzaam is, is dat het juiste moment om de factor van onderzoek van staten, de verlichtingsfactor van inspanning/energie en verrukking te cultiveren. Wat is de reden? Een trage geest is gemakkelijk op te wekken door deze kwaliteiten.

Wanneer de geest geagiteerd is, is dat het verkeerde moment om de verlichtingsfactoren te cultiveren van analyse/onderzoek van staten, van energie/inspanning en verrukking. Een geagiteerde geest is moeilijk te kalmeren door deze factoren. Als de geest geagiteerd is, is dat het juiste moment om sereniteit/kalmte, concentratie en evenwichtigheid te cultiveren. Waarom? Omdat een geagiteerde geest gemakkelijk te kalmeren is door deze factoren.

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Het Gevoede en Ongevoede
« Reactie #14 Gepost op: 05-09-2014 20:43 »
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/iti/iti.2.028-049.than.html#iti-043

Vertaling door mij [verbeteringen altijd welkom]

§ 43

Dit werd door de Gezegende gezegd, gezegd door de Arhat, aldus heb ik gehoord: “Monnikken er is een ongebore1-ongewordene-ongemaakte-ongefabriceerde. Als er niet dat ongeborene was-ongewordene-ongemaakte-ongefabriceerde, dan zou het niet geval zijn dat bevrijding van het geborene-gewordene-gemaakte-gefabriceerde zou worden onderscheiden. Maar juist omdat er een ongeborene is, ongewordene, ongemaakte, ongefabriceerde, is bevrijding van het geborene-gewordene-gemaakte-gefabriceerde dus onderscheiden”

 Het geborene, gewordene, voortgebrachte,
 gemaakte, gefabriceerde, vergankelijke,
 beslecht door verouderen en dood,
 een nest van kwalen, heengaand,
 komt van voeding
 en de gids [dat is begeerte/drang]-
 Is niet geschikt voor vreugde.

 
 De ontsnapping daar van
 is
 kalm, permanent,
 voorbij gevolgtrekking2
 ongeboren, niet voortgebracht,
 de smartloze, smetteloze staat,
 de beeindiging van stressvolle kwaliteiten,
 het bedaren van vormingen3,
 gelukzaligheid.

 
1 in dit geval staat er niet ”there is the-unborn”, maar “an-unborn”
2 inference,
3 fabrications. Ik weet niet goed hoe dit te vertalen. Het komt veel voor in de sutra's.
Misschien als vormingen of formaties of beroering. Er worden in de sutra's drie soorten onderscheiden. Majjhima Nikaya 44 beschrijft de lichamelijke als de in en uitademingen en de verbale als gerichte gedachte en evaluatie en de mentale als waarnemingen en gevoelens.
Wanneer men de beëindiging van waarneming en gevoel bereikt dan eindigt eerst de lichamelijke, dan de verbale en dan de mentale 'vormingen'. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.044.than.html
De sutra's geven mij aan dat al deze 'fabrications' in wezen verstoringen zijn, stress en lijden. Ze benauwen of begrenzen de geest. Verder wordt aangegeven dat ze tijdelijk kunnen verdwijnen waardoor er sprake is van een tijdelijke bewustzijns-bevrijding. Voorbeelden hiervan zijn de diverse jhana stadia. De ultieme bewustzijns-bevrijding en wijsheids-bevrijding is echter niet opgewekt, niet gefabriceerd en onderscheidt zich op die manier ook van de stadia die door concentratie en wil(skracht) worden opgewekt.

Het mag niet zo begrepen worden, heb ik begrepen, dat fabrications/verstoringen, Nirvana (Unbinding) als hun herkomst, bron of bestaansgrond hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand een bepaalde oerstaat poneert waaruit alles ontstaat of vanuit opkomt of als herkomst of bron heeft, maar zo Nirvana, the Unbinding begrijpen, is verkeerd. Dit wordt in Majjhima Nikaya 1 beschreven. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.001.than.html

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Re: Visies, Verklaard en Onverklaard
« Reactie #15 Gepost op: 04-02-2016 21:50 »
De Boeddha heeft volgens de sutra´s een aantal vraagstukken onverklaard gelaten en/of geen stelling ingenomen, geen positie ingenomen, noch voor het één noch voor het ander
bron: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.063.than.html#views

-de cosmos is eeuwig, de cosmos is niet-eeuwig (wel kwam ik elders tegen dat er perioden worden onderscheiden van inkrimping en uitdijing)
-de cosmos is begrensd, de cosmos is grenzeloos
-de ziel en het lichaam zijn hetzelfde, de ziel en het lichaam zijn niet-hetzelfde
-na de dood bestaat een Tatahagata, na de dood bestaat een Tatahagata niet, na de dood is er sprake van zowel bestaan als niet-bestaat van een Tathagata, na de dood is er sprake van het noch bestaan noch niet-bestaan van een Tathagata.

De vragensteller eist in de genoemde sutra als het ware dat de Boeddha een antwoord geeft, en pas dan zal hij tot het heilige leven toetreden.

In deze sutra wordt het voorbeeld gegeven van een man die getroffen is door een giftige pijl. Hij vraagt zich allerlei zaken af over herkomst van de pijl, van welk gif, etc. De man wil niet dat de pijl er uit gehaald wordt voordat ie antwoord op al deze vragen heeft. De man zou sterven en hij zou geen antwoord hebben op zijn vragen. De Boeddha geeft aan dat als het toetreden tot het heilige leven afhankelijk is van het innemen van zo'n standpunt door de Boeddha, de persoon die wil toetreden eerder zal sterven want de Boeddha verklaart niet zulke dingen als; de cosmos is eeuwig of niet-eeuwig etc.

De reden waarom een Boeddha dit niet verklaard, wordt ook gegeven. Omdat ze niet verbonden zijn met het doel, niet fundamenteel zijn voor het heilig leven. Ze leiden niet tot ontgoocheling, passieloosheid, beëindiging, kalmeren, directe kennis, zelf-ontwaken, Onthechting.

In deze sutra http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.096.than.html wordt dit gesprek min of meer nog eens herhaald met het accent er op, vind ik, dat de positie ' de cosmos is eeuwig' en de andere stellingen geen directe kennis is van iemand, maar een standpunt. De kennis of het weten van een Boeddha heeft niet de vorm van een standpunt.

Ik kwam nog meer sutta's tegen die dit onderwerp behandelen en, vind ik, dit onderwerp van speculatieve visies in een ander daglicht plaatst. Hieronder de vanuit het Engels vertaalde tekst. Ben benieuwd wat jullie er van vinden.

[bron: the Connected Discourses of the Buddha, a New Translation of the Samyutta Nikaya, translated from the Pali by Bhikkhu Bodhi, Volume I, Wisdom Publications, Boston] .
Om veel herhalingen te voorkomen, wordt door Bhikkhu Bodhi gebruikt gemaakt van ... Hier herhaalt de tekst zich dus  als ervoor. Vanaf 16-20 vertaalt Bodhi alleen de titel maar de tekst loopt zoals er voor.

Samyutta Nikaya 33.1

Vanwege Niet Weten (1)


Te Savatthi. Toen benaderde de zwerver Vacchagotta de Gezegende en wisselde begroetingen met hem uit. Toen ze hun begroetingen en hartelijkheden hadden afgerond, ging hij terzijde zitten en zei tegen hem:
“Meester Gotama, wat is de oorzaak en reden waarom deze uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan: ‘De wereld is eeuwig’ of ‘de wereld is niet eeuwig’; ‘de wereld is begrensd’ of ‘De wereld is onbegrensd’; of ‘ De ziel en het lichaam zijn hetzelfde’, of ‘De ziel is één ding, het lichaam is iets anders’; De Tathagata bestaat na de dood’ of ‘ De Tathagata bestaat niet na de dood’, of ‘De Tathagata zowel bestaat als bestaat niet na de dood’ of ‘De Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na dood’?”
“Het is, Vaccha, vanwege het niet kennen van vorm, diens ontstaan, diens beëindiging en de weg leidend naar diens beëindiging dat die uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan: ‘De wereld is eeuwig’... of ‘De Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na dood’. Dit, Vaccha, is de oorzaak en reden waarom deze uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan”295.

Vanwege Niet Weten (2)

Te Savatthi...
“Het is, Vaccha, vanwege het niet kennen van gevoel, diens ontstaan, diens beëindiging en de weg leidend naar diens beëindiging dat die uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan: ‘De wereld is eeuwig’... of ‘De Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na dood’. Dit, Vaccha, is de oorzaak en reden waarom deze uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan”.

3. Vanwege Niet Weten (3)

“Het is, Vaccha, vanwege het niet kennen van waarneming, diens ontstaan, diens beëindiging en de weg leidend naar diens beëindiging dat die uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan: ‘De wereld is eeuwig’...of ‘De Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na dood’. Dit, Vaccha, is de oorzaak en reden waarom deze uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan”.

4. Vanwege Niet Weten (4)

“Het is, Vaccha, vanwege het niet kennen van wilsformaties, hun ontstaan, hun beëindiging en de weg leidend naar hun beëindiging dat die uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan: ‘De wereld is eeuwig’... of ‘De Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na dood’. Dit, Vaccha, is de oorzaak en reden waarom deze uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan”.

5. Vanwege Niet Weten (5)

“Het is, Vaccha, vanwege het niet kennen van bewustzijn, diens ontstaan, diens beëindiging en de weg leidend naar diens beëindiging dat die uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan: ‘De wereld is eeuwig’... of ‘De Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na dood’. Dit, Vaccha, is de oorzaak en reden waarom deze uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan”.

6-10 Vanwege Niet Zien

...”Het is, Vaccha, vanwege het niet zien van vorm...gevoel...waarneming...
wilsformaties...bewustzijn, diens ontstaan, diens beëindiging en de weg leidend naar diens beëindiging dat die uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan...”

11-15 Vanwege het Niet Doorbreken

...”Het is, Vaccha, vanwege het niet doorbreken van vorm...gevoel...waarneming...
wilsformaties...bewustzijn, diens ontstaan, diens beëindiging en de weg leidend naar diens beëindiging dat die uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan...”

16-20 Vanwege het Niet Begrijpen

(Hetzelfde, maar lees “het niet begrijpen van vorm, diens ontstaan etc. )

21-15 Vanwege het niet Doordringen In

26-30 Vanwege het Niet Herkennen

31-35 Vanwege het Niet Onderscheiden


36-40 Vanwege het Niet Differentiëren

41-45 Vanwege het Niet Onderzoeken

46-50 Vanwege niet Grondig Onderzoeken

51-55 Vanwege het niet Direct Kennen Van

...”Het is, Vaccha, vanwege het niet op rechtstreekse wijze kennen van vorm...gevoel...
waarneming...wilsformaties...bewustzijn, diens ontstaan, diens beëindiging en de weg leidend naar diens beëindiging dat die uiteenlopende speculatieve visies in de wereld ontstaan: ‘De wereld is eeuwig’.... of ...’De Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na dood’? Dit, Vaccha, is de oorzaak en reden waarom die uiteenlopende visies in de wereld ontstaan: De wereld is eeuwig’ of ‘de wereld is niet eeuwig’; ‘de wereld is begrensd’ of ‘De wereld is onbegrensd’; of ‘ De ziel en het lichaam zijn hetzelfde’, De ziel is één ding, het lichaam is iets anders’; De Tathagata bestaat na de dood’ of ‘ De Tathagata bestaat niet na de dood’, of ‘De Tathagata zowel bestaat als bestaat niet na de dood’ of ‘De Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na dood’?”

Noten:

Noot 295: “Deze sutta, en diegene die volgen, passen het raamwerk van De Vier Edele Waarheden toe op elk van de vijf aggregaten. Aangezien het niet-kennen van de Vier Edele Waarheden (dukke annanam, etc.) onwetendheid (avijja, zie 12:2; II, 4, *kl11-14*) is, stellen al deze sutta’s samen vast dat onwetendheid de onderliggende oorzaak is van de tien speculatieve visies [knip rest].

Persoonlijke bemerkingen

Vaak wordt gezegd dat de Boeddha geen antwoord gaf op een aantal speculatieve vragen, zoals hierboven. Ze zouden niet bijdragen aan het heilige leven en het doel van het heilige leven geven de sutta's  onder andere als antwoord. Maar als je deze sutta’s leest, en daarom post ik ze hier, zou je je kunnen denken dat de Boeddha dan weliswaar, hier ook, geen letterlijk antwoord geeft maar hij geeft toch wel een soort antwoord op al deze speculatieve vragen en dat lijkt toch dat ze in beginsel berusten op onwetendheid.
Kortom, iemand die niet meer onwetend is, stelt zulke vragen niet meer?

Wat lezen jullie er in? Hoe begrijpen jullie deze kwestie?

hartelijke groet,
Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Uiteenlopende Visies in Relatie tot Identiteit-of Persoonlijkheidsvisie
« Reactie #16 Gepost op: 27-03-2016 12:53 »
[bron: The Connected Discourses of the Buddha, A new translation of the Samyutta Nikaya, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, Volume II, Wisdom Publications, Boston; Sutta fragmenten door mij vertaald uit het Engels. Waar puntjes in de tekst staan, herhaalt de tekst zich als er voor]

Uiteenlopende Visies in Relatie tot Identiteit-of Persoonlijkheidsvisie

Fragmenten uit Samyutta Nikaya 41.3, Isidatta (2)

(...)
“Eerwaarde oudere, er ontstaan uiteenlopende visies in de wereld: ‘De wereld is eeuwig’, of ‘de wereld is niet-eeuwig’; ‘de wereld is eindig’ of ‘de wereld is oneindig'; of ‘de ziel en het lichaam zijn hetzelfde’; of ‘de ziel is één ding, het lichaam iets anders’; of 'de Tathagata bestaat na de dood’, of de Tathagata bestaat niet na de dood’, of ‘de Tathagata zowel bestaat als bestaat niet na de dood’, of ‘de Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na de dood’- deze als ook de tweeënzestig visies genoemd in de Brahmajala (Digha Nikaya 1, Siebe). Welnu, wanneer wat bestaat, komen deze visies te bestaan? Wanneer wat afwezig is, komen deze visies niet te bestaan?”
(...)
“Wat betreft de uiteenlopende visies die in de wereld ontstaan, huishouder, ‘De wereld is eeuwig’, of ‘de wereld is niet-eeuwig’; ‘de wereld is eindig’ of ‘de wereld is oneindig'; of ‘de ziel en het lichaam zijn hetzelfde’; of ‘de ziel is één ding, het lichaam iets anders’; of 'de Tathagata bestaat na de dood’, of de Tathagata bestaat niet na de dood’, of ‘de Tathagata zowel bestaat als bestaat niet na de dood’, of ‘de Tathagata noch bestaat noch bestaat niet na de dood’- deze als ook de tweeënzestig visies genoemd in de Brahmajala: wanneer er identiteit-of persoonlijkheidsvisie1 is, komen deze visies te bestaan; wanneer identiteit-of persoonlijkheidsvisie afwezig is, komen deze visies niet te bestaan”.
“Maar eerwaarde heer, hoe komt identiteit-of persoonlijkheidsvisie te bestaan?”
“Hier, huishouder beschouwt de niet geïnstrueerde wereldlijke persoon, die geen achting heeft voor de edelen en niet bekwaamd en gedisciplineerd is in hun Dhamma, die geen achting heeft voor goede personen en niet bekwaamd en gedisciplineerd is in hun Dhamma, vorm als zelf, of zelf als vorm bezittend, of vorm als in zelf of zelf als in vorm. Hij beschouwt gevoel als zelf...hij beschouwt waarneming als zelf...hij beschouwt mentale formaties als zelf...hij beschouwt bewustzijn als zelf, of zelf als bewustzijn bezittend, of bewustzijn als in zelf of zelf als in bewustzijn. Het is op zo’n manier dat identiteit-of persoonlijkheidsvisie komt te bestaan”.
“En, eerwaarde heer, hoe komt identiteit-of persoonlijkheidsvisie niet te bestaan?”
"Hier, huishouder beschouwt de geïnstrueerde edele leerling, die achting heeft voor de edelen en bekwaamd en gedisciplineerd is in hun Dhamma, die achting heeft voor goede personen en bekwaamd en gedisciplineerd is in hun Dhamma, vorm niet als zelf, of zelf als vorm bezittend, of vorm als in zelf of zelf als in vorm. Hij beschouwt gevoel niet als zelf...hij beschouwt waarneming niet als zelf...hij beschouwt mentale formaties niet als zelf...hij beschouwt bewustzijn niet als zelf, of zelf als bewustzijn bezittend, of bewustzijn als in zelf of zelf als in bewustzijn. Het is op zo’n manier dat identiteit-of persoonlijkheidsvisie niet komt te bestaan”.
(...)

Persoonlijke noot

1. sakkaya ditthi. Ik heb gezien dat Thannisaro Bhikkhu op de website www.accestoinsight.org dit vertaalt als zelf-identiteitsvisie. Bhikkhu Bodhi gebruikt in verschillende Nikaya vertalingen verschillende aanduidingen er voor; 'identiteitsvisie' (identity view), persoonlijkheidsvisie (personality view) en persoonlijk-bestaan visie (personal-existence view). In Majjhima Nikaya 44 worden er vier soorten beschreven, elk toegepast op de vijf khandha's. Voor meer informatie zie: http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,2365.0.html.

alle goeds,
Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5272
Re: Visies, Verklaard en Onverklaard
« Reactie #17 Gepost op: 27-03-2016 17:31 »
Zie ook Samyutta Nikaya 44, Verbonden Verhandelingen over Het Niet Verklaarde.

alle goeds,
Siebe