Auteur Topic: Schouwen  (gelezen 3240 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline hier en nu

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 119
Re: Re: Schouwen
« Reactie #50 Gepost op: 17-02-2023 20:41 »
Is het wel een gevangenis?
Het is de gevangenis van de geest - er is geen andere.

Offline hier en nu

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 119
Zenmeditatie versus het Christelijke 'schouwen'.
« Reactie #51 Gepost op: 17-02-2023 22:24 »
Over zenmeditatie versus het Christelijke 'schouwen'.
Citaat
De innerlijke houding

Men blijft in de eenmaal ingenomen zithouding doodstil zitten. De bedoeling is dat die uiterlijke stilte een innerlijke stilte bewerkstelligt. Bij zazen bestaat de innerlijke houding niet in het na-denken over iets of in het overwegen van iets. Ook niet in het beluisteren van meditatieve muziek. Zen heeft geen object. De zenmeditatie is een objectloze meditatie.
In de christelijke traditie noemt men objectloze meditatie 'schouwen' en spreekt. men van meditatie als men een heilige tekst overweegt. Daarom kan het woord zenmeditatie voor westerlingen verwarring strooien. De zenmeditatie is dus een objectloos schouwen. Zij is gericht op innerlijk leeg worden.
Men moet trachten het denken te stoppen d.w.z. niet nadenken, je niet door je gedachten laten meenemen. Maar dat houdt niet in dat men de hele geestelijke activiteit uitschakelt. Het is dus niet de bedoeling dat men gaat zitten doezelen of suffen.
Aandachtig zitten en open en leeg worden dat is de weg van zazen. In zen zegt men:"De gedachten moeten door ons heen gaan zoals de wolken langs de top van de Fuji (een hoge berg in Japan) gaan". Ze beroeren de top maar de top merkt er niets van.

https://mahakarunachan.nl/wp-content/uploads/2019/09/Greet-Limpens-_-Zen-meditatie-een-spirituele-weg.pdf

Offline hier en nu

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 119
Re: Schouwen
« Reactie #52 Gepost op: 17-02-2023 22:31 »
Schouwen, wat is dat eigenlijk?
In de christelijke traditie noemt men objectloze meditatie dus schouwen.
Lekker verwarrend al die termen hé.  8)

Offline Gouden middenweg & de wilde natuur

 • Actief Boeddha Forum lid
 • Nieuwkomer
 • ****
 • Berichten: 1670
 • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
Re: Re: Schouwen
« Reactie #53 Gepost op: 17-02-2023 22:58 »
Een mooi voorbeeld van analogisch denken is iriscopie. Een vlekje op de iris van het oog verwijst naar een plek in het lichaam waar iets niet in orde zou zijn.


kwakzalverij lees ik op wikipedia
empirisch bewijs ontbreekt
geen theoretische onderbouwing.

Beetje jammer, want het zou wel praktisch zijn en eenvoudig

lijkt me toch niet zo moeilijk om één en ander empirisch te bewijzen.


Je neemt 1000 proefpersonen waarvan men reeds weet op welke plek in het lichaam iets niet in orde is. Lijkt me niet zo moeilijk om die te vinden.
Vervolgens neemt men een iriscopie, en dan kijk je of de diagnose van iriscopie inderdaad meer treffend is dan toeval.
Het rare is, je wordt echt geen ander mens natuurlijk. Je blijft gewoon jezelf (Siebe)

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Schouwen
« Reactie #54 Gepost op: 06-03-2023 11:45 »
Wie niet in staat is om zijn gemoed te ledigen gaat enorm gestraft worden door het leven zelf.  Ik zie het regelmatig bij oude(re) mensen.  In hun jonge jaren hebben ze verzuimd om wat aan hun gemoed te doen, op hun oude dag is het te laat. 

Daar ben ik het nou eens grondig mee eens. Eigenlijk hoort het ledigen van het gemoed bij de functie van de slaap, maar veel mensen pakken na het slapen de draad weer op en gaan verder met hun gedachten, met als gevolg dat de heilzame werking van de slaap een beetje teniet word gedaan.

In de Tao te Ching staat, “de man van kennis vergaart elke dag iets nieuws, maar de man van Tao laat elke dag iets los.” Veel mensen houden krampachtig vast aan het werken van het geheugen, maar uiteindelijk is dat allen slechts het denken, je moet het denken regelmatig opschudden om jeugdig en niet verkrompen te blijven.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Schouwen
« Reactie #55 Gepost op: 15-03-2023 19:49 »
Schouwen, wat is dat eigenlijk?
Schouwen betekent: naar binnen kijken. Schouwen is de ingekeerde waarneming.
Zie...
Citaat
schouwen

Schouwen betekent: naar binnen kijken. Schouwen is de ingekeerde waarneming.
Door te schouwen richt de geest het waarnemingsvermogen op de inwendige wereld van de ziel, waardoor aan de ene kant de inhouden daarvan kunnen worden waargenomen en waardoor aan de andere kant ingevingen en voorgevoelens van begeleiders - die vanuit de geestelijke wereld door hen in de ziel worden gelegd - kunnen worden opgemerkt.
In wezen is de menselijke geest met de aandacht voortdurend zowel door de zintuigen heen op de buitenwereld gericht, alsook tegelijkertijd buitenzintuiglijk op de eigen binnenwereld. Alleen komen de zintuiglijke indrukken met zo'n kracht de binnenwereld van de ziel binnen, dat de aandacht daar vrijwel geheel door wordt getrokken en geboeid. De reeds aanwezige inhouden van de ziel verbleken daarbij. Het lijkt daardoor alsof de binnenwereld niet meer is dan een begeleidend of een afgeleid verschijnsel: 'het zijn maar gedachten'. Door de toestand van onbewuste vereenzelviging met het stoffelijke bestaan wordt de werkelijkheid van de binnenwereld iets, wat alleen maar denkbeeldig is.

Er wordt wel gesteld dat 'alles wat binnen is, door de zintuigen heen van buiten afkomstig is'. Dit is een duidelijk voorbeeld van het gevolg van de onbewuste vereenzelviging. Voor deze geestestoestand is 'binnen' een leegte en alleen 'buiten' bestaat iets, wat werkelijk is.
Het schouwen is merkbaar geworden in de toestand die 'staren' wordt genoemd. Op dat ogenblik vindt het omgekeerde plaats. In die toestand zijn het de inhouden van de ziel die de aandacht opeisen. De geest beseft dan ook dat de aandacht is ingekeerd en geheel aanwezig in de eigen binnenwereld. Dit komt door de onbewuste vereenzelviging van anderen die bij hen zijn zo wereldvreemd over, dat staren een ongunstige betekenis heeft; staren is 'suffen' en dat moet worden voorkomen.
Het schouwen van ingevingen wordt 'intuïtie' genoemd, van het Latijn 'in-tueri': naar binnen turen. De intuïtie is de ingekeerde waarneming. Het woord 'intuïtie' wordt zowel voor de ingeving vanuit de geestelijke wereld gebruikt, als voor de ingekeerde waarneming zelf van de geest, die de ingeving opmerkt.
Dit laat het nadeel van het gebruik van leenwoorden zien. Doordat de betekenis van leenwoorden alleen maar vaag wordt aangevoeld, kunnen zich, zoals in dit geval, twee tegengestelde betekenissen aan het ene woord hechten. Bovendien wordt 'intuïtie' vaak verwisseld met 'instinct', dat 'aangeboren gedrag' betekent.

bron: https://www.geestkunde.net/woordenlijst/schouwen.shtml

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Schouwen
« Reactie #56 Gepost op: 02-04-2023 19:05 »
https://generatorv.wordpress.com/2014/12/17/mystieke-een-wording-die-alles-met-alles-verbindt/

Citaat
Plotinus wordt zowel een van ‘s werelds grootste mystieke filosofen genoemd als de grootste individuele denker in de tijd tussen Aristoteles en Descartes. Men meent ook dat zijn denken een grotere spirituele diepgang heeft dan dat van Plato wiens leringen hij zo bewonderde. Hij voegde het vuur van inspiratie toe aan het neo-platonisme, de laatste school van de Griekse mythologie, en zijn naam wordt vaak gegeven als de stichter ervan in plaats van Ammonius Saccas. Na zijn dood hadden zijn geschriften, tot in de Middeleeuwen, grote invloed op het christendom. De bewustwording die Plotinus beschrijft, lijkt veel op die we in het boeddhisme, soefisme en hindoeïsme tegenkomen. Dit komt naar voren in de zinnen als, ‘opgaan in het Goddelijke’ en, ‘de mens behoudt niets van zijn ik ‘.

Dikwijls wanneer ik in mezelf uit mijn lichaam ontwaak en ik buiten de andere dingen naar binnen in mezelf ben, zie ik een buitengewoon grote, wonderbare schoonheid. Ik ben er dan vooral van overtuigd dat ik tot het hogere behoor; met mijn activiteit bereik ik de hoogste vorm van leven, ik ben met het goddelijke vereenzelvigd en daarin vind ik mijn fundament. Als ik tot die hoogste activiteit ben gekomen, heb ik mezelf verheven boven al het andere intelligibele. Maar als ik na dat stilstaan in het goddelijke uit de geest (nous) naar het analytische denken ben afgedaald, dan worstel ik met het probleem hoe het toch komt dat ik ook nu weer afdaal, en hoe me ooit de ziel in mijn lichaam is gekomen, terwijl ze (toch) zo’n (schitterend wezen) was, toen ze zich op zichzelf (aan mij) vertoonde, ofschoon ze (op het moment) in het lichaam verbleef.

En wanneer hij (de mens die schouwt) van het schouwen terugvalt en weer de deugd heeft opgewekt die in hem is en als hij zichzelf weer door die deugden heeft gesierd ziet, zal hij vederlicht worden en zal hij door de deugd naar de geest gaan en naar de wijsheid en door de wijsheid naar het (Ene). En dat is dan het leven van goden en goddelijke en gelukkige mensen, een bevrijding uit de andere dingen, de aardse, een leven dat niet meer behagen schept in de aardse zaken, een vlucht van (een mens) alleen naar (het Ene) alleen.

Schouwen wekt de deugd (deugd zonder dat er een ik bij betrokken is) op.
Had je al gezien wat die Plotinus "geschouwd" heeft?
Plotinus zou er van overtuigd zijn dat mensen automatisch, dus zonder ingrijpen van een god, als dieren geboren worden als vergelding voor slechte daden.
Niet erg deugdelijk geschouwd vind ik dat. Maar ja, Plotinus was ook maar een mens natuurlijk. Vermissen is genselijk. ;)
Zie is...
Nog even wat over de achtergrond van Meister Eckhart, misschien wel zo handig. Hij was geïnspireerd door het werk van de neoplatonisten, en dan met name van de Romein Plotinus (204-269 n.Chr.). Laatstgenoemde was een antieke filosoof, die de leer van de Griekse filosoof Plato (427-347 v.Chr., een leerling van Socrates) bestudeerde en daar grotendeels in metafysische zin mee overeenstemde. Maar hij verschilde in de leer met Plato wat betreft de nadruk op de Godheid of het Ene. Plotinus stelde dat alle kennis noodzakelijkerwijs ten dienste moet staan om dichter bij het Ene of de Godheid te komen. Hierin herkennen we ook enigszins wat Meister Eckhart leert. Het belangrijkste werk van Plotinus is trouwens "Enneaden".
Ik kwam net al lezend in dit wat over Plotinus tegen > https://boeddhistischdagblad.nl/boeddhisme/dharma-en-filosofie/163968-karma-en-de-dood-van-god-2/ waaruit:
Citaat
De 4e eeuwse boeddhistische filosoof Vasubandhu schrijft in zijn Abhidharmakośa (hoofdstuk 4.1) dat ‘de verscheidenheid van de levende wezens door karma is ontstaan’. Concreet gezien betekent dit dat slechte omstandigheden, bijvoorbeeld de hongersnood en ziekten op het Afrikaanse continent, het gevolg zijn van het karma van de Afrikanen. Het begrip karma ontkent dus dat dit soort omstandigheden toevallig zijn. Het universum is in zekere zin rechtvaardig, want je oogst wat je zaait.

Bovendien het wordt nauw verbonden met de leer van wedergeboorte. In het Westen vinden we dit bij de 2e eeuwse Romeinse filosoof Plotinus. Hij is ervan overtuigd dat mensen automatisch, dus zonder ingrijpen van een god, als dieren geboren worden als vergelding voor slechte daden. Dit klinkt misschien logisch, maar Plotinus legt niet uit hoe dit nu precies in zijn werk gaat.
Dus zocht ik op dit forum is op 'Plotinus'. Zo kwam ik in dit topic terecht.
Plotinus zou er dus van overtuigd zijn dat mensen automatisch, dus zonder ingrijpen van een god, als dieren geboren worden als vergelding voor slechte daden.
Bizarre aanname van Plotinus als je't mij vraagt.
Ik heb zo de indruk dat die Plotinus zijn schouwen nogal met zijn ego vermengd was.

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Schouwen & het gemoed vullen met blijdschap
« Reactie #57 Gepost op: 09-01-2024 18:44 »
Wie niet in staat is om zijn gemoed te ledigen gaat enorm gestraft worden door het leven zelf.  Ik zie het regelmatig bij oude(re) mensen.  In hun jonge jaren hebben ze verzuimd om wat aan hun gemoed te doen, op hun oude dag is het te laat. 

Ik kan het paard naar de Bron brengen, ik kan het niet dwingen om te drinken.
Zeg is, als nou iemand zijn gemoed geledigd heeft, mag hij / zij het dan bijvoorbeeld terug vullen met blijdschap?
Zie onder...


Citaat

De Waarheid in één keer in jezelf ont-dekken.
Blijheid vult het gemoed als ik je doorpakken hoor aanwijzen Guido!

Nowee

http://88.159.182.142/waarheidvinding/showpost.php?p=138649&postcount=56

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Schouwen
« Reactie #58 Gepost op: 09-01-2024 19:05 »
Wat is mijn gemoed, waar zit het, en hoe word het geledigd?
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Schouwen & 't ruimerke
« Reactie #59 Gepost op: 09-01-2024 19:18 »
Wat is mijn gemoed, waar zit het, en hoe word het geledigd?
Dat is een vraag voor de specialist!  ;D  > https://www.ruimerke.be/nl
Die weet alles van beerputten ruimen.


En je daalt ook steeds dieper af in je eigen gemoed.
Dat doet me denken aan afdalen in je beerput zodat je hem kan ledigen.
Er zijn gemoedstoestanden waar ik de naam niet van kende.
Wat al zo lang op de bodem van je beerput ligt is nauwelijks te herkennen. ;) 

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Schouwen & 't ruimerke
« Reactie #60 Gepost op: 09-01-2024 21:06 »
Wat is mijn gemoed, waar zit het, en hoe word het geledigd?
Dat is een vraag voor de specialist!  ;D  > https://www.ruimerke.be/nl
Die weet alles van beerputten ruimen.


En je daalt ook steeds dieper af in je eigen gemoed.
Dat doet me denken aan afdalen in je beerput zodat je hem kan ledigen.
Er zijn gemoedstoestanden waar ik de naam niet van kende.
Wat al zo lang op de bodem van je beerput ligt is nauwelijks te herkennen. ;) 


Dat klinkt alsof hij wat meer Ayahuasca ceremonies mee moet maken, met al die trauma’s die daar de leegte in worden gestuurd.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Schouwen & 't ruimerke; Healing Tinnitus With Ayahuasca
« Reactie #61 Gepost op: 10-01-2024 12:57 »
Dat klinkt alsof hij wat meer Ayahuasca ceremonies mee moet maken, met al die trauma’s die daar de leegte in worden gestuurd.
Ja, dat lijkt me ook.
I'm a loser aan de ayahuasca, is't ie snel verlost van zijn tinnitus / oorsuizen!
Hier zie, geen grap...
Citaat
End result: After three months in the rainforest, I returned home to the US. I remember explicitly checking in on my tinnitus, which had faded in volume by perhaps about half: I noticed that although I could hear the sound, it held no interest/emotional charge to my psyche. In other words, those continuous negative thoughts, the futile attempts to push the sound away, in fact any sense of distress: this was all gone. The sound was there, yet just uninteresting to my brain, and therefore didn’t bother me or catch my attention.


http://www.mh-z.com/nihuerao/2019/02/28/healing-tinnitus-with-ayahuasca/

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880

Zoals gezegd, wie tot het visieloze is gekomen ziet niet zoveel waarde in al die visies. In de praktijk zwijg ik gewoon maar als een ander onzinnig geklets produceert. Op een forum werkt dat anders, want iedereen leest mee. Ik kan deze of gene wat aanreiken, maar het 'zelf' neemt dat doorgaans niet aan.  Ego pleasen werkt ook niet, ego zwelgt er in als er consensus wordt bereikt.  Laat karma zijn werk maar doen.  Wie niet in staat is om zijn gemoed te ledigen gaat enorm gestraft worden door het leven zelf.  Ik zie het regelmatig bij oude(re) mensen.  In hun jonge jaren hebben ze verzuimd om wat aan hun gemoed te doen, op hun oude dag is het te laat. 

Ik kan het paard naar de Bron brengen, ik kan het niet dwingen om te drinken.
Ik vroeg vandaag aan Google’s 'Gemini' (wat het antwoord is op ChatGPT): "Hoe het gemoed te ledigen?"
Gemini is kunstmatige intelligentie gebaseerd op een AI-model, waar je mee kunt praten en en die je opdrachten kunt geven.
Zie Antwoord van Gemini...

Citaat
Het gemoed ledigen, een krachtige daad met vele voordelen. Het kan je bevrijden van stress, zorgen en negatieve emoties, waardoor je innerlijke rust en helderheid ervaart. De voordelen reiken verder dan geestelijk welzijn, want een leeg gemoed kan leiden tot betere creativiteit, focus en productiviteit.

Hoe ledigen we ons gemoed?

Meditatie: Door je te concentreren op je ademhaling en je aandacht naar binnen te keren, breng je je geest tot rust. Meditatie helpt je om gedachten en emoties te observeren zonder oordeel, waardoor ze minder grip op je krijgen.

Mindfulness: Door bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen in het hier en nu, creëer je ruimte tussen jezelf en je ervaringen. Je leert te accepteren wat er is, zonder te oordelen of te reageren.

Yoga: De combinatie van fysieke oefeningen, ademhalingstechnieken en meditatie in yoga helpt je om stress te verminderen, je lichaam te ontspannen en je geest te kalmeren.

Wandelen in de natuur: De frisse lucht, het zonlicht en de groene omgeving van de natuur hebben een kalmerend effect op lichaam en geest. Door je te focussen op je omgeving en de sensaties die je ervaart, breng je je gemoed tot rust.

Creatieve expressie: Door te schilderen, tekenen, schrijven of muziek te maken, kun je je emoties uiten en je gemoed ontladen. Creatieve activiteiten helpen je om je gedachten te ordenen en je gevoelens te verwerken.
Dankbaarheid tonen: Door te focussen op de positieve aspecten van je leven en de dingen waar je dankbaar voor bent, breng je je gemoed in een positieve staat. Dankbaarheid helpt je om te relativeren en te waarderen wat je hebt.

Tips:

Maak er een gewoonte van: Kies een methode die je aanspreekt en oefen deze regelmatig. Consistentie is de sleutel tot succes.

Wees geduldig: Het ledigen van je gemoed is een proces dat tijd en inspanning kost. Wees niet te hard voor jezelf als je merkt dat je gedachten afdwalen.

Zoek hulp: Als je moeite hebt om je gemoed te ledigen, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken. Een therapeut kan je begeleiden en je de nodige tools aanreiken.


Het ledigen van je gemoed is een waardevolle vaardigheid die je kan helpen om een gelukkiger en gezonder leven te leiden. Door je geest te bevrijden van ballast, creëer je ruimte voor nieuwe inzichten, creativiteit en innerlijke rust.

Enkele extra tips:

- Luister naar kalmerende muziek.
- Oefen met visualisatietechnieken.
- Breng tijd door in stilte.
- Vermijd stimulerende middelen zoals alcohol en cafeïne.
- Zorg voor voldoende slaap.
- Eet gezond en beweeg regelmatig.

Door deze tips te volgen, kun je je gemoed ledigen en de voordelen van een rustige geest ervaren.

Ik hoop dat dit je helpt!

bron: https://gemini.google.com/

Nou, iemand hier iets gelezen wat ie nog niet wist, nog niet deed?
Dan heeft kunstmatige intelligentie gebaseerd op een AI-model je paard naar de bron gebracht. Drinken moet het zelf doen.


Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880

Wat is mijn gemoed, waar zit het?
Is heb net gevraag aan Google's Gemini: "Wat is mijn gemoed?"
Zie antwoord....

Citaat
Ik kan je gemoed niet direct waarnemen of bepalen, aangezien dat een subjectieve ervaring is die voortkomt uit je innerlijke gevoelens en gedachten.

Wel kan ik je helpen om je gemoed te verkennen door je vragen te stellen over je gevoelens, gedachten en ervaringen.

Enkele vragen die je jezelf kunt stellen om je gemoed te begrijpen:

- Welke emoties ervaar je op dit moment? Ben je blij, verdrietig, boos, angstig, of iets anders?
- Wat zijn je gedachten op dit moment? Gaan ze over iets specifieks, of zijn ze meer algemeen?
- Hoe voel je je lichaam? Heb je ergens spanning of pijn?
- Wat zijn je recente ervaringen geweest? Is er iets gebeurd dat je gemoed kan beïnvloeden?

Door aandacht te schenken aan je antwoorden op deze vragen, kun je een beter begrip krijgen van je gemoed.

Enkele andere dingen die je kunt doen om je gemoed te begrijpen:

- Schrijf je gevoelens en gedachten op in een dagboek.
- Praat met een vriend, familielid of therapeut over je gevoelens.
- Doe ontspanningsoefeningen, zoals meditatie of yoga.

Het is belangrijk om te onthouden dat je gemoed voortdurend kan veranderen. Dat is normaal. Door je gemoed te observeren en te begrijpen, kun je beter omgaan met de wisselende emoties en gedachten die je ervaart.

Enkele veelvoorkomende gemoedstoestanden:

- Blij: Je voelt je gelukkig, tevreden en optimistisch.
- Verdrietig: Je voelt je ongelukkig, neerslachtig en teleurgesteld.
- Boos: Je voelt je gefrustreerd, geïrriteerd en vijandig.
- Angstig: Je voelt je bezorgd, ongerust en gespannen.
- Rustig: Je voelt je vredig, kalm en ontspannen.

Tips om je gemoed te verbeteren:

- Doe dingen die je leuk vindt.
- Breng tijd door met mensen die je graag mag.
- Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.
- Eet gezond voedsel.
- Zorg voor voldoende slaap.
- Neem ontspanningsoefeningen.

Als je je gemoed langdurig somber of neerslachtig voelt, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken.

Ik hoop dat dit je helpt om je gemoed te begrijpen.
Google Gemeni
We hebben forumlid I'm a loser niet meer nodig om ons aanwijzingen te geven! ;D
Leve kunstmatige intelligentie!  ;D


Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Schouwen
« Reactie #64 Gepost op: 21-02-2024 19:00 »
Ik vind de bijdrages van Gemini lang niet slecht, zelfs veelbelovend!
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Schouwen & Vaarwel I'm a loser & Vrije Guido
« Reactie #65 Gepost op: 21-02-2024 19:48 »
Ik vind de bijdrages van Gemini lang niet slecht, zelfs veelbelovend!
Ja, cool hé!
Ik heb die Gemini gisteren ook maar voor het eerst ontdekt. ChatGPT was me ook niet bekend.


Vaarwel I'm a loser & Vrije Guido, "de wereld" heeft "jullie" niet meer nodig maar "Waarheid" geleidt te worden.  ;D

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Schouwen & wat is schouwen eigenlijk? Google's gemini AI weet het!
« Reactie #66 Gepost op: 21-02-2024 20:02 »

Beste forumleden,

Een nieuw topic

Schouwen, wat is dat eigenlijk?
Vraag het maar aan google's Gemini AI!
Antwoord:

Citaat
Het woord schouwen kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context.

1. Schouwen als in inspecteren of bekijken

Dit is de meest algemene betekenis van schouwen. Het betekent visueel controleren of iets in orde is. Dit kan worden gedaan voor verschillende doeleinden, zoals:

- Veiligheidsinspectie: Schouwen van een gebouw of werkplek om te controleren op brandgevaar of andere veiligheidsovertredingen.
- Onderhoudsinspectie: Schouwen van machines of apparatuur om te controleren op slijtage of schade.
- Kwaliteitscontrole: Schouwen van producten om te controleren of ze voldoen aan de kwaliteitsnormen.

2. Schouwen als in beoordelen of keuren

Dit is een meer formele betekenis van schouwen. Het betekent beoordelen of iets goed of fout is, of voldoet aan de vereisten. Dit kan worden gedaan door een expert of een bevoegde instantie.

3. Schouwen als in een kijkje nemen of bekijken

Dit is een meer informele betekenis van schouwen. Het betekent gewoon even kijken of iets bekijken.

4. Schouwen als in een plaats in Nederland

Schouwen is ook de naam van een voormalig eiland en een gemeente in Zeeland. De gemeente Schouwen-Duiveland omvat het voormalige eiland Schouwen en het voormalige eiland Duiveland.

Enkele voorbeelden van schouwen:

Een brandweerman schouwt een gebouw om te controleren op brandgevaar.
Een technicus schouwt een machine om te controleren op slijtage.
Een keurmeester schouwt producten om te controleren of ze voldoen aan de kwaliteitsnormen.
Een toerist schouwt het uitzicht vanaf de top van een heuvel.
Een bewoner schouwt de schade na een storm.

Synoniemen voor schouwen:

inspecteren, controleren, bekijken, beoordelen, keuren, bekijken, bekijken
;D