Auteur Topic: aandacht afleiden en kennis voorbij de zintuiglijke ervaring  (gelezen 568 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Gouden middenweg & de wilde natuur

  • Actief Boeddha Forum lid
  • Nieuwkomer
  • ****
  • Berichten: 1670
  • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
Citaat
De stopzetting van zintuiglijke ervaring en Prajñāpāramitā

Mijn dertiende artikel over de Hart Sutra is gepubliceerd.
(2022) "The Cessation of Sensory Experience and Prajñāpāramitā Philosophy" International Journal of Buddhist Thought and Culture 32(1):111-148. IJBTC-website . [gratis download]. Academia.edu
In dit artikel ga ik direct in op de filosofie van Prajñāpāramitā zoals die voor het eerst voorkomt in Prajñāpāramitā-teksten  ...
...


Hamilton (2000) voert een wetenschappelijk onderzoek van het vroege boeddhisme, met name de khandha's. Ze laat zien dat het veel coherenter is om te denken dat de Boeddha zich bezighoudt met ervaring in plaats van met de werkelijkheid.

Mijn inzicht : Inderdaad, er is geen Pāli-woord dat overeenkomt met ons concept "realiteit" en weinig of geen teksten die de realiteit of de aard van de realiteit bespreken.
Wat de Pāli sutta's, te midden van alle mythe en wonderen, voornamelijk bespreken, is de zintuiglijke ervaring en in het bijzonder het ophouden van ervaring tijdens meditatie.

Dat zintuiglijke ervaring kan ophouden zonder bewustzijnsverlies is de belangrijkste ontdekking die de Indiase religie en filosofie onderscheidt. Een groot deel van de Indiase religie lijkt mij verbonden met de implicaties van deze ontdekking.

...

Rond de tijd dat er stadstaten ontstonden in de uiterwaarden van de centrale Gaṅgā-vallei, ontstonden er nieuwe religies of dharma's in de regio: theïstisch brahmanisme, sāṃkhya, jainisme, ajivaka-isme en natuurlijk het boeddhisme. ...

...

We hebben weinig betrouwbaar bewijs voor deze periode, maar het lijkt waarschijnlijk, uit teksten als de Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad en de  Ariyapariyesanā Sutta , dat meditatie in de zin van het terugtrekken van de aandacht van zintuiglijke ervaring werd ontdekt door een groep migrerende brahmanen die rond de stad Kosala woonden. die experimenteerden met het visualiseren van rituelen, in plaats van ze uit te beelden (soms de "verinnerlijking van ritueel" genoemd).

Hoe het ook zij, de vroege heiligenlevens van de Boeddha laten zien dat hij leerde mediteren van niet-boeddhistische leraren wiens het bereiken van de āyatana- toestanden consistent is met het terugtrekken van aandacht als hun belangrijkste techniek en die zich alleen onderscheiden door hoe ver ze ermee zijn gekomen.

 Boeddhisten, vooral de Theravāda-sekte, deden er alles aan om de Boeddha te laten zien dat hij zich losmaakte van zijn vroege leraren en zijn eigen techniek vond, waarnaar we nu verwijzen als jhāna (Skt dhyāna ).

Maar er zijn ook sutta's in Pāli, met name de Cūḷasuññata Sutta(MN 121), die laten zien dat boeddhisten nog steeds de oudere stijl van meditatie beoefenen, waarbij men de aandacht afleidt en nadenkt over de afwezigheid van zintuiglijke ervaring die hieruit voortvloeit.

De hardnekkigheid van deze draad in het boeddhisme in de boeddhistische canon is des te interessanter als we bedenken dat het tegen de stroom van de boeddhistische orthodoxie inging, die in die tijd snel evolueerde naar de focus op Vinaya en Abhidharma.

 In die zin kunnen we Prajñāpāramitā zien als een innovatieve literaire vorm die voortkomt uit een conservatieve gemeenschap van mediteerders.

Leren om de aandacht af te leiden van de zintuiglijke ervaring kan fascinerend zijn.
Niet in de laatste plaats omdat het functioneel identiek is aan sensorische deprivatie en dezelfde bijwerkingen heeft, namelijk visuele, auditieve en somatische hallucinaties.
Ervaren meditatieleraren vertellen ons dat de rare gewaarwordingen, lichten en zelfs geluiden die we in onze geest tegenkomen wanneer we voor het eerst leren mediteren zijn niet significant.

Naarmate de zintuiglijke deprivatie echter toeneemt, kunnen we meer levendige hallucinaties hebben met een hyperreëel karakter dat heel vaak als significant wordt beschouwd.
We hebben de neiging om dit soort hallucinaties 'visioenen' te noemen en er een verhoogde betekenis aan toe te kennen.
Veel mediteerders hebben het gevoel dat hun 'visioenen' hen een onuitsprekelijke waarheid over het universum hebben onthuld.
Tot nu toe lijken er geen wetenschappelijke studies te zijn over de rol die sensorische deprivatie en daaruit voortvloeiende hallucinaties spelen in boeddhistische meditatie

Oude teksten zoals de Cūḷasuññatā Sutta  vertellen ons dat er achter al dit schuim van kortstondige zintuiglijke ervaring een toestand bestaat verschillend dieper of hoger, afhankelijk van de gewenste cognitieve metaforen)
waarin alle zintuiglijke ervaring is opgehouden (nirodha),
is uitgedoofd ( nirvāṇa ),
of afwezig ( śūnya ).

Ik speculeer dat deze technieken, nadat ze onder de brahmanen in de Kosala-regio waren opgedoken, door alle religies van Second Urbanization India werden overgenomen. Mensen van die verschillende religies waren allemaal bezig met het terugtrekken van aandacht, maar (toen en nu) interpreteerden ze de resultaten anders volgens hun eigen doctrines.

De boeddhistische verklaring van de afwezigheid en aanwezigheid van zintuiglijke ervaring werd de afhankelijke ontstane leer, die sommige boeddhisten probeerden van alles een theorie te maken.

In deze visie ontstaat zintuiglijke ervaring afhankelijk van de aanwezigheid van voorwaarden ( imasmin sati idaṃ hoti ), een van de belangrijkste voorwaarden is "aandacht"
( manasikāra ).

In manasikāra verwijst de kāra naar "een maker" en manasi is manas "geest" in het locatief.
...

 Dus manasikāra zou "een maker met betrekking tot de geest" zijn. Het is duidelijk dat in sommige contexten woorden als manas , citta en vijñāna als uitwisselbaar werden beschouwd; terwijl ze in andere contexten verschillende technische betekenissen hebben. …

Maar dit is een vooronderstelling en voor zover ik weet is er geen bewijs buiten de teksten dat dit zou kunnen bevestigen. Dergelijke verschillen hoeven helemaal niet tijdelijk te zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld sektarisch of geografisch zijn. We weten het echt niet.

...

...
Iedereen probeert zijn wereld te begrijpen. Sommigen gaan er systematischer mee om dan anderen. Hoe minder systematisch onze aanpak, hoe groter de kans dat er fouten en onvolkomenheden in ons wereldbeeld sluipen.

Vroege boeddhisten verkenden systematisch mentale toestanden die optreden tijdens het proces van het onttrekken van aandacht aan zintuiglijke ervaring.
De resultaten zijn praktijken die we "meditatie" noemen, een woord dat teruggaat tot een Indo-Europese wortel * med  en (tamelijk toepasselijk) betekent "passende maatregelen nemen". Vroege boeddhisten onderzochten niets anders systematisch. Ze toonden geen interesse in de 'realiteit' of de 'aard' van de realiteit, behalve voor zover het betrekking had op karma en wedergeboorte, wat ze a priori als waar aanvaardden....
Waarom is dit van belang? Ik denk dat religie in Europa (en haar ex-koloniën) over het algemeen worstelt met twee tendensen: de neiging tot fundamentalisme en de neiging tot rationalisme.

De eerste belemmert alle intellectuele vooruitgang, terwijl de laatste geen waarde ziet in religie.

We hebben allemaal gezien hoe seculiere mindfulness snel veel populairder werd dan religieus boeddhisme.

... als we seculiere training beginnen te zien in het terugtrekken van aandacht (als die al niet bestaat) en een seculiere 'verlichting'.
...


Centraal in mijn geloof in 2022 staat dit credo: ik geloof dat zintuiglijke ervaring kan ophouden zonder verlies van basisbewustzijn. Ik geloof dat deze kennis werd ontdekt in het oude India en de basis werd voor een aantal religies.
Hoewel het resultaat wordt beschreven als "inhoudloos bewustzijn", kunnen degenen die dit ondergaan zich herinneren hoe het was en zijn ze meestal enthousiast om een ​​interpretatie te bieden.
Tot op heden hebben religieuze verklaringen het veld gedomineerd. Ontluikende academische pogingen om dergelijke verschijnselen te karakteriseren en te categoriseren zijn fascinerend, maar missen nog steeds samenhang.

Hoewel ik voornamelijk voor een boeddhistisch publiek schrijf, hoop ik eigenlijk dat een of andere academicus mijn epistemische benadering ook zal opmerken en zal zien hoe het religieuze gevoelens losmaakt van het moeilijke werk van het identificeren en karakteriseren van wat echt is.
In die zin denk ik dat verlichting, ontwaken, bevrijding, zuivering, of hoe we het ook noemen, een reëel fenomeen is.

Ik heb er vrij zeker van dat ik mensen heb ontmoet die "in die staat" zijn ( tathā-gata , zoals we in het Pāli zeggen).

En wetenschappers meten momenteel de neurale activiteit van mensen in een staat van inhoudloos bewustzijn, op zoek naar en vinden neurale correlaten van stoppen en ontwaken.
...
De manier om het te cultiveren is door de zintuiglijke ervaring te minimaliseren, zowel in het dagelijks leven als meer radicaal in meditatie.

Het doel van oefenen is een vorm van kennis, niet een vorm van bestaan. We noemen deze kennis  prajñā of paragnosis , kennis van voorbij het einde van de zintuiglijke ervaring.
« Laatst bewerkt op: 13-07-2023 23:45 door Gouden middenweg & de wilde natuur »
Het rare is, je wordt echt geen ander mens natuurlijk. Je blijft gewoon jezelf (Siebe)