Auteur Topic: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz  (gelezen 929 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Gepost op: 21-01-2024 14:24 »
Mooi initiatief van Jan Geurtz! > Spirituele mannen dit is je kans - YouTube. ;D

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #1 Gepost op: 21-01-2024 14:38 »

Zo mooi en helder die Jan Geurtz. Ik heb al zijn boeken verslonden, waaronder dit...
Citaat

'Mijn allergrootste dank gaat uit naar de spirituele leraren in het verleden en het heden die hebben gewezen op onze identificatie met een aangeleerd zelfbeeld, en die een uitweg uit deze beknellende situatie aan ons hebben doorgegeven. Er is een lijn van overdracht van deze spirituele kennis en methode die vijfentwintighonderd jaar geleden is begonnen bij de Boeddha, en via zijn leerlingen door de eeuwen heen is doorgegeven van leraar op leerling, via Padmasambhava die het boeddhisme in de achtste eeuw van India naar Tibet bracht, via Tibetaanse verlichte leraren zoals Longchempa (veertiende eeuw) en Patrul Rinpoche (negentiende eeuw), tot aan mijn eigen leraren Sogyal Rinpoche, Mingyur Rinpoche, Tsoknyi Rinpoche, Dzigar Kungtrul Rinpoche, Ringu Tulku Rinpoche en Namkai Norbu Rinpoche. Wat een wonder dat deze spirituele kennis bestaat en beschikbaar is als een soort handleiding bij dit leven! En wat bijzonder dat er steeds opnieuw leraren verschijnen die dezelfde wijsheid weer doorgeven in nieuwe, aan hun tijd aangepaste vormen, zoals Eckhart Tolle, Byron Katie en Mooji. Moge dit boek bijdragen aan de vermindering van het lijden en de steeds toenemende verlichting van het leven.
 
Amsterdam, maart 2014'
Fragment uit: Bevrijd door liefde
Jan Geurtz

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #2 Gepost op: 21-01-2024 15:36 »

Héhé, wat leuk nog is te grasduinen in mijn collectie boeken van Jan Geurtz... :-*

Citaat
'Nawoord

Hier eindigt voorlopig dit verhaal, dit ene couplet uit het eeuwenoude lied dat ik op mijn manier hier heb gezongen. Het is slechts een van de vele stemmen in een machtig koor waarin ieder op zijn of haar eigen manier de heldere liefdevolle essentie van onszelf en de werkelijkheid bezingt. Wat een vreugde en voorrecht om iets te mogen bijdragen aan de overdracht van deze oosterse spirituele kennis aan westerse lezers en beoefenaars.
Het grootste deel ervan dank ik aan mijn Tibetaans-boeddhistische leraren, met name Sogyal Rinpoche, Mingyur Rinpoche, Tsoknyi Rinpoche, Dzigar Kongtrul Rinpoche, Ringu Tulku Rinpoche en Namkkai Norbu Rinpoche. Niet alleen hun onderricht, maar ook hun hele manier van zijn ademt de realisatie van deze spirituele kennis en heeft me geïnspireerd tot het bestuderen en beoefenen ervan met een vreugdevolle regelmaat.
Daarnaast heb ik ook inspiratie ontleend aan de boeken van Nisargadatta, Thich Nhat Hanh, Byron Katie, Eckhart Tolle, en aan de video’s op YouTube van een bijzondere leraar, Mooji genaamd. Wat een bijzondere tijd is het waarin we leven, nu het spirituele onderricht in vele toonaarden direct te volgen is op je eigen computer thuis!'

Fragment uit: Verslaafd aan denken
Jan Geurtz

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #3 Gepost op: 21-01-2024 15:51 »
Hmm, €12.50 per maand. Dat het niet gratis is houd dus wel weer een hoop scammers buiten de deuren.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Jan Geurtz kan het toch schitterend uitleggen!  ;D
Ik herlas net dit nog is > "Het mooie van lijden is dat het bewustzijnsgroei tot gevolg heeft" - Nieuw Wij

Citaat

interviewer: We zijn nou eenmaal sociale wezens, zei je nu. In het boek schreef je: je hebt niemand anders nodig. Hoe zit dat?

Jan Geurtz: “Het ego heeft anderen nodig, de bodymind heeft anderen nodig. Wie je werkelijk bent, heeft niemand nodig want die is al iedereen, is al verbonden met alles. De mate waarin we daarvan vervreemd zijn, en geïdentificeerd met het ego, bepaalt in welke mate we andere mensen nodig hebben. Dat ego anderen zo hard nodig heeft, komt doordat ego gelooft dat hij van zichzelf niet volmaakt is. Dat leren we allemaal aan in onze jeugd: zoals we geboren worden, zijn we niet goed.”

Zijn boek "Over liefde en loslaten", met bijhorende meditatiekaartjes kocht en verslond ik eind 2017 al.


Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Wetenschappelijke spiritualiteit, wat is dat? - Jan Geurtz
« Reactie #5 Gepost op: 21-01-2024 19:20 »
Uit zijn nieuwste boek dat ik net kocht  :) ...


Citaat
Wetenschappelijke spiritualiteit, wat is dat?
                      
         
Spiritualiteit komt voor in vele verschijningsvormen. Voor mij is spiritualiteit de verzameling kennis en methoden die erop gericht is om de werkelijkheid te gaan ervaren zoals ze werkelijk is. Deze definitie suggereert dat we doorgaans de werkelijkheid op een onjuiste manier ervaren. Alle traditionele spirituele stromingen zijn het daarover eens, en noemen die onjuiste perceptie bijvoorbeeld ‘samsara’, ‘mara’ of ‘de illusoire werkelijkheid’. Veel hedendaagse spiritualiteit gaat deze onjuiste perceptie te lijf door prachtige verhalen en beelden te creëren over hoe de werkelijkheid dan wel is. Het zijn verhalen over Gaia, of over een ophanden zijnde wereldwijde transformatie naar een hogere dimensie, of over contact met engelen en buitenaardsen die ons begeleiden. Ik beweer niet dat deze verhalen onjuist zijn, ze zijn alleen op geen enkele wijze te verifiëren. Het blijven overtuigingen waar mensen weliswaar steun en troost aan kunnen ontlenen (en daar is niets op tegen), maar die niet opgewassen zijn tegen de werkelijk nare gebeurtenissen in ons leven zoals relatie-ellende, ziekte, ouderdom en naderende dood. Je zou ook kunnen zeggen dat deze verhalen een onderdeel gaan vormen van het zelfbeeld (ego) van degene die erin gelooft, maar geen weg bieden om het ego te overstijgen en onze werkelijke staat van zijn te realiseren. Om de spiritualiteit waar dit boek over gaat te onderscheiden van de ‘verhalende spiritualiteit’ noem ik haar ‘wetenschappelijke spiritualiteit’. Ze maakt namelijk gebruik van dezelfde methode als de exacte wetenschap.
         
De wetenschappelijke onderzoeksmethode gaat als volgt te werk: eerst wordt een hypothese geformuleerd over hoe (een deel van) de werkelijkheid die we nog niet volledig begrijpen, zou kunnen functioneren. Vervolgens wordt herhaaldelijk een onderzoek opgezet dat erop gericht is om deze hypothese te weerleggen. Hoe vaker dat mislukt, hoe meer vertrouwen de wetenschapper krijgt dat deze hypothese werkelijk waar is. Deze methode gaat dieper dan wanneer je een hypothese alleen maar probeert te bevestigen. Het alom bekende voorbeeld is dat als je wilt bewijzen dat alle zwanen wit zijn, je niet op zoek moet gaan naar witte zwanen, want dan is de kans levensgroot dat je zwarte of gekleurde exemplaren over het hoofd ziet. Je moet juist je best doen om zwanen van een andere kleur te vinden. Hoe langer je daar niet in slaagt, hoe waarschijnlijker de hypothese wordt dat alle zwanen wit zijn.
         
In de wetenschappelijke spiritualiteit gebeurt precies hetzelfde, alleen is het onderzoeksterrein hier niet de materiële werkelijkheid maar de menselijke geest en de wijze waarop we de werkelijkheid waarnemen. Er zijn door diverse spirituele wetenschappers door de eeuwen heen hypotheses geformuleerd over de werkelijke aard van de menselijke geest. De Boeddha zei 2500 jaar geleden al dat zijn theorie niet moest worden geaccepteerd als een geloof, maar grondig onderzocht diende te worden, en hij gaf er de belangrijkste onderzoeksmethoden bij: contemplatie en meditatie.
         
Het lastige bij dit onderzoek is dat onze menselijke geest zowel de onderzoeker is als het onderzoeksobject. Hierdoor ervaart de beginnende onderzoeker een hoop onzekerheid: heeft een constatering betrekking op wat waargenomen wordt of op de manier van waarnemen? Maar omdat de meest fundamentele spirituele hypothese stelt dat waarnemen en wat waargenomen wordt uiteindelijk ‘niet-twee’ zijn, non-duaal, lost dit probleem in de loop van het spirituele onderzoek gaandeweg zichzelf op.
         
Een ander probleem bij het spirituele onderzoek is dat realisatie van de pure werkelijkheid niet in taal te beschrijven is; ze gaat vooraf en voorbij aan woorden en taal. Denken kan niet tot realisatie leiden omdat het zelf een belangrijk onderdeel is van het probleem: we zien de werkelijkheid zoals we die geleerd hebben te zien, dus via onze gedachten erover. Het denken kan wel via logica zijn eigen ontoereikendheid constateren, maar realisatie, de pure ervaring van zijn, kan niet via logisch denken bereikt worden. Vandaar dat in spirituele theorieën vaak beeldspraak, vergelijkingen en poëzie gebruikt worden om toch een suggestie te geven van wat realisatie inhoudt. Deze denkbeelden werden door de Boeddha ‘vingers die naar de maan wijzen’ genoemd. Niet de denkbeelden maar waar ze naar verwijzen, is waar het om gaat. Verder moet ieder mens het onderzoek met zijn eigen geest en in zijn eigen geest uitvoeren, en de vingerwijzingen toepassen totdat op den duur de ‘maan zelf’, de pure werkelijkheid gerealiseerd wordt.
         
Het opmerkelijke is dat de exacte wetenschap, en met name de quantumfysica via haar onderzoek naar de fundamenten van de materiële werkelijkheid uiteindelijk tot dezelfde conclusie leidt als de wetenschappelijke spirituele onderzoeksmethode van het waarnemende bewustzijn, namelijk de onscheidbaarheid van wat we bewustzijn en wat we materie noemen. Beide vormen van onderzoek, ‘naar buiten’ en ‘naar binnen’, komen elkaar dus tegen in de eindrealisatie van een fundamentele achtergrondconstante waar zowel bewustzijn als verschijnselen in en uit ontstaan. Je zou het gewaarzijn kunnen noemen of quantumveld, naargelang de taal van de methode die je hebt gebruikt.


Fragment uit:Een lieve klap voor je kop
Jan Geurtz


Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #6 Gepost op: 21-01-2024 22:51 »
Daar zit voor mij weinig nieuws bij, de toepassing van wetenschappelijke methodes op de spiritualiteit, daar ben ik al jaren mee bezig geweest. En ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de studie van mythologie belangrijker is voor mij dan een scherp wetenschappelijk inzicht.

De mythologische dimensie geeft een verrijking, een diepere kennis van de menselijke natuur en het onderbewustzijn — dan heb ik het over het werk van Joseph Campbell en Carl Gustav Jung. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig, net zoals de structuur van de persoonlijkheid ook sterk verschilt.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #7 Gepost op: 22-01-2024 14:21 »

Daar zit voor mij weinig nieuws bij, de toepassing van wetenschappelijke methodes op de spiritualiteit, daar ben ik al jaren mee bezig geweest.

Ik citeerde dat stuk denkende aan mijn helderziende François die in zijn 25 jarige carrière veel mensen over zijn vloer kreeg met verhalen over Gaia, of over een ophanden zijnde wereldwijde transformatie naar een hogere dimensie, of over contact met engelen en buitenaardsen die ons begeleiden, met vragen over 2012 (zie Terence McKenna en andere fantasten) enz. waar hij schoon genoeg van kreeg.
Hij noemde die mensen spirituele masturbeerders.  ::)


En ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de studie van mythologie belangrijker is voor mij dan een scherp wetenschappelijk inzicht.

De mythologische dimensie geeft een verrijking, een diepere kennis van de menselijke natuur en het onderbewustzijn — dan heb ik het over het werk van Joseph Campbell en Carl Gustav Jung. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig, net zoals de structuur van de persoonlijkheid ook sterk verschilt.

Ik ben mij 33 jaar geleden al beginnen verdiepen in mythologie en dan komt men inderdaad vooral bij boeken van Jungiaanse psychologen uit. Zo kwam ik deze twee tegen toen waarvan ik wel een dozijn boeken verslond:
- Linda Schierse Leonard, Jungian Analyst, Ph.D.
- Jean Shinoda Bolen, an American psychiatrist, Jungian analyst and author.

En dan heb ik toen nog andere toppers in dat genre gelezen .

Van Joseph Campbell heb ik jaren geleden is gehoord via Eckhart Tolle en dan op YouTube gekeken naar Joseph Campbell's "the hero's journey'.
Kon me niet meer boeien, ik ben daar voorbij.
Ik wordt 64 dit jaar in september.
Op mijn 59ste ben ik voor het eerst met psychedelica begonnen en heb er een intense reis van 4 jaar door mijn geest opzitten, dewelke al begon 33 jaar geleden tijdens mijn allereerste holotropisch ademwerk sessie waarin ik dan een jaaropleiding ben gaan volgen.
Mijn taak is 'afgerond'. Ik ben 'gearriveerd', "wedergeboren", of hoe het allemaal genoemd wordt.

Als ik er het model van Joseph Campbell er even bijhaal, zie...

Citaat

11: What is the resurrection in the hero's journey?

THE RESURRECTION. At the climax, the hero is severely tested once more on the threshold of home. He or she is purified by a last sacrifice, another moment of death and rebirth, but on a higher and more complete level. By the hero's action, the polarities that were in conflict at the beginning are finally resolved.
Dan is het overduidelijk.
Ik heb de dood ontmoet, het fameuze "die before you die" waarover alle mystici spreken.
De polariteiten die in het begin met elkaar in conflict waren, zijn eindelijk opgelost.

Jij hebt nog een (lange) weg af te leggen, want je zit bv. nog in het idee dat mensen gekwetst kunnen worden door wat iemand anders zegt of schrijft.


Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
@Boedhiboem: Jij hebt nog een (lange) weg af te leggen, want je zit bv. nog in het idee dat mensen gekwetst kunnen worden door wat iemand anders zegt of schrijft.
Met bovenstaande bedoel ik dus dat jij instructies volgt om een gezonder ego te ontwikkelen.
Zie...
Citaat

Interviewer: En de meeste geloven stoppen daar, nietwaar? Die zeggen: je moet doen zoals het hoort volgens de heilige geboden en dan komt het goed.

Jan Geurtz: “Ik maak een onderscheid tussen religie en spiritualiteit. In de spiritualiteit ga je proberen dat hele aangeleerde ego te overstijgen. En het is niet eens zo dat die twee, religie en spiritualiteit, met elkaar in strijd zijn. Ook in het boeddhisme heb je veel instructies op ego-niveau, over geweldloosheid en compassie trainen; dat zijn instructies om een gezonder ego te ontwikkelen. Maar in het boeddhisme houdt het daar niet op en het is ook niet strikt gescheiden. Binnen één tekst kun je ego-instructies hebben, en op het eind staat er ook nog: ‘En alles is een illusie in het oorspronkelijke gewaarzijn.’ Dat is het grappige in het Tibetaans boeddhisme, die niveaus lopen door elkaar, het is één bouwwerk, niet afgesplitst.”

https://www.nieuwwij.nl/interview/jan-geurtz-lijden-bewustzijnsgroei/
Je schrijft dan wel er voor jou weinig nieuws van Jan Geurtz bijzit, maar je eerdere hier op het forum regelmatig hameren op het belang van "juist spreken" geeft aan dat jij je niet bewust bent dat je Boeddhistische instructies op ego-niveau volgen belangrijk vind.
Dat is dan waar jij staat. Die instructies heb jij nog nodig. Ik ben daar voorbij.

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
@Boedhiboem: Jij hebt nog een (lange) weg af te leggen, want je zit bv. nog in het idee dat mensen gekwetst kunnen worden door wat iemand anders zegt of schrijft.

Ik bedoel slechts dat als je echt iets bereikt hebt, je niet meer de zin ziet in het gebruiken van kwetsende woorden. ‘Juiste spraak’ is daar een afkorting van, maar het voelt natuurlijk aan.

Citaat
In de spiritualiteit ga je proberen dat hele aangeleerde ego te overstijgen.

De ego is iets waar ik me niet echt meer druk over maak. Status, het ‘moeten’, het zorgen voor een persoonlijkheid of een ik, relaties, zelfs de verlichting heb ik al een tijd achter me gelaten. Het pad kwam ten einde bij Papaji, en nog een keer bij U.G., voor zover als er ooit al een pad was. Slechts de liefde blijft over.

Ware spiritualiteit komt niet bij meesters of texten vandaan, het komt van binnen. Kijk maar eens naar het YouTube kanaal ‘Coming Home’ over bijna dood ervaringen, die mensen hebben stuk voor stuk iets bijzonders meegekregen van de andere kant. Of kijk naar Subud en de latihan.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Ik bedoel slechts dat als je echt iets bereikt hebt,...
Wat heb jij al echt bereikt dan?
Laat ons Joseph Campbell's Hero's journey als model nemen....

Citaat
In narratology and comparative mythology, the hero's journey, also known as the monomyth, is the common template of stories that involve a hero who goes on an adventure, is victorious in a decisive crisis, and comes home changed or transformed.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey


De ego is iets waar ik me niet echt meer druk over maak. Status, het ‘moeten’, het zorgen voor een persoonlijkheid of een ik, relaties, zelfs de verlichting heb ik al een tijd achter me gelaten. Het pad kwam ten einde bij Papaji, en nog een keer bij U.G., voor zover als er ooit al een pad was. Slechts de liefde blijft over.

Ja, mooi, de liefde blijft over.
Betekend dit dat je de Abyss van dood en wedergeboorte al voorbij bent?

Ware spiritualiteit komt niet bij meesters of texten vandaan, het komt van binnen. Kijk maar eens naar het YouTube kanaal ‘Coming Home’ over bijna dood ervaringen, die mensen hebben stuk voor stuk iets bijzonders meegekregen van de andere kant.

Verhalen over bijna-dood ervaringen interesseren mij niet.

Of kijk naar Subud en de latihan.

Wat is dat voor iets, een video-spel?

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Of kijk naar Subud en de latihan.

Wat is dat voor iets, een video-spel?

Oh, gevonden...

Citaat
Subud werd opgericht door een Indonesiër, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo. Door Subud-leden wordt hij meestal Bapak genoemd, een algemene Indonesische betiteling van een gerespecteerde oudere man.

De geestelijke oefening, die Subud-leden met het Indonesische woord latihan (=oefening, training) aanduiden, overkwam hem als een Goddelijke openbaring, geheel onverwacht. Hij kon deze ervaring delen en doorgeven aan anderen, waardoor de latihan nu bekend is in meer dan zeventig landen en door duizenden mensen gedaan wordt.

https://wichm.home.xs4all.nl/subudinl.html
Interesseert me niet.


Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #12 Gepost op: 22-01-2024 19:47 »
Citaat
De Subud-latihan is een eenvoudig en natuurlijk proces dat plaats kan vinden in iedereen die daarom vraagt. Dit proces voltrekt zich in een individueel tempo en op een manier die het beste bij de betrokkene past: een training van binnenuit i.p.v. door een leraar of door het eigen verstand voorgeschreven, een hernieuwd contact met de Goddelijke kracht ofwel Levenskracht. Het is de aanbidding vanuit liefde voor en overgave aan deze Levenskracht ofwel de Almachtige God.

Terwijl wij doorgaans slechts op uitzonderlijke momenten in staat van innerlijke stilte en verruiming van het bewustzijn kunnen geraken, waarin wij een andere kwaliteit van leven ervaren, wordt er in Subud een innerlijke openheid in ons als het ware vanzelf, moeiteloos, teweeggebracht zonder inmenging van onze wil en ons verstand. Maar ook zonder dat wij ons verstand tot stilstand hoeven te dwingen, zonder dat wij ons van de maatschappij hoeven af te zonderen of onze wereldlijke bezigheden hoeven op te geven of te beperken.

Bron: https://wichm.home.xs4all.nl/subudinl.html
« Laatst bewerkt op: 22-01-2024 19:55 door Bodhiboem »
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #13 Gepost op: 22-01-2024 19:51 »
Citaat
Interesseert me niet.

Laten we daar eens wat dieper op in gaan. Wat beweegt jou überhaupt om iets te doen?
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Wat heb jij al echt bereikt dan?

Er is best veel met mij gebeurt, maar dit is niet de plek om het daarover te hebben.

Citaat
Laat ons Joseph Campbell's Hero's journey als model nemen....

De Hero’s Journey is geen vorm waar je een mensenleven in kan gieten.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Subud-latiha & bijna dood ervaringen Bullshit!
« Reactie #15 Gepost op: 23-01-2024 03:31 »
Citaat
De Subud-latihan is een eenvoudig en natuurlijk proces dat plaats kan vinden in iedereen die daarom vraagt. Dit proces voltrekt zich in een individueel tempo en op een manier die het beste bij de betrokkene past: een training van binnenuit i.p.v. door een leraar of door het eigen verstand voorgeschreven, een hernieuwd contact met de Goddelijke kracht ofwel Levenskracht. Het is de aanbidding vanuit liefde voor en overgave aan deze Levenskracht ofwel de Almachtige God.

Terwijl wij doorgaans slechts op uitzonderlijke momenten in staat van innerlijke stilte en verruiming van het bewustzijn kunnen geraken, waarin wij een andere kwaliteit van leven ervaren, wordt er in Subud een innerlijke openheid in ons als het ware vanzelf, moeiteloos, teweeggebracht zonder inmenging van onze wil en ons verstand. Maar ook zonder dat wij ons verstand tot stilstand hoeven te dwingen, zonder dat wij ons van de maatschappij hoeven af te zonderen of onze wereldlijke bezigheden hoeven op te geven of te beperken.

Bron: https://wichm.home.xs4all.nl/subudinl.html
Wat een bullshit!


Net als dat YouTube kanaal ‘Coming Home’ over bijna dood ervaringen wat je me aanbeval te bekijken.
Even wat video titels van dat kanaal:
- Air Force Veteran Dies and Meets Jesus : Given the Power to Heal (Near-Death Experience)
- Veteran Dies from Covid : Sees a Golden City (Near-Death Experience)
- Donna Rebadow: Meeting the Creator of the Universe
- Straight to Heaven : A Message from the Angels (Near-Death Experience)
...
Mensenlief, wat een flauwekul!

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
In the beginning nothing happens and in the end nothing happens.
« Reactie #16 Gepost op: 23-01-2024 03:38 »
Citaat
Interesseert me niet.

Laten we daar eens wat dieper op in gaan. Wat beweegt jou überhaupt om iets te doen?
Entertainment, vermaak.
Zie...
Citaat
In the beginning nothing happens and in the end nothing happens. That’s the whole teaching of Buddha.
Look the divine accident happens every morning; the divine accident that the Absolute existence became aware of existence. But that Absolute existence was prior and beyond the awareness what-it-is. It never needed this awareness; but shit happens. It woke up! And that is called the divine accident. Accident means even the absolute existence cannot avoid waking up. It happened. Did something happen? No! Your nature is still what-it-is in spite of being awake or not awake. It’s not so bad – it’s worse. [Laughter]

You are really a donkey when you believe in the carrot. This wouldn’t last, the moment you step out of here, you would forget it anyway. That’s the good thing about it. You don’t have to remember anything what is said here to be what-you-are. Isn’t it fun?

It’s all absolutely irrelevant and entertainment. Irrelevance of talking, irrelevance of listening. There is no need to talk, no need to listen, no necessity of anything. But still it happens. And you cannot avoid it – just see that it cannot be avoided so enjoy it. But any moment you want to avoid it, you suffer by trying to avoid yourself – isn’t it crazy? Because this is an automatic realization of Reality and by you trying to avoid yourself, you suffer.

Be that what is the Reality and in That realizing itself, That has no beginning and no end. So, enjoy yourself because it will take a while. Infinite while? Maybe or maybe not. But who knows about how long it takes? Even infinite is not long enough.
Papaji said you are in the transit lounge of existence. You are waiting for your next plane but still you want to make your own house, your bedroom, your toilet. It has to be yours and it has to be as you like it. All this, just being in the transit lounge of existence. Departing anyway and you cannot take anything with you – all your bloody gold and bullshit shoes. But you buy anyway. [Laughter]

Q [Another visitor]: You never had any physical guru…

K: [Sobbing Jokingly] No. I had to do all by myself. [Laughter]

Q [Another visitor]: But it was not so bad…

K: When it’s done by the Self, you can be assured that it’s well-done – with or without master.

23rd June 2007 Ladakh, India

Fragment uit: Undecided: Neti-Neti
Karl Renz

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
In een luchtballon rond de aarde zweven is echt niet de bedoeling
« Reactie #17 Gepost op: 23-01-2024 04:15 »

Wat heb jij al echt bereikt dan?


Er is best veel met mij gebeurt, maar dit is niet de plek om het daarover te hebben.
Waarom niet?
Je schrijft hier totaal anoniem in een gesloten afdeling van het forum en geen kat die je kent.
Je schreef me al eerder op 24-07-2023 in privé bericht dat je in 2011 een soort psychose had. Je vertelde me dat je toen een droom visioen kreeg van een zwarte engel die je bezocht, en je een maand of vier later stemmen begon te horen en de doctoren het hallucinaties noemden en je een antipsychoticum gaven.

De Hero’s Journey is geen vorm waar je een mensenleven in kan gieten.

Zie onder over Joseph Campbell uit een eerdere post van mij...

Alle vergelijkingen die hier gemaakt worden tussen iemand en niemand zijn onjuist en niets meer dan je reinste filosofische bespiegelingen en/of woorden-spielerei.
;D ;D ;D  Het is natuurlijk wel zo dat niemand de poortloze poort kan passeren, dus wees niemand.Zie transcript vanaf 26:12 uit video...
Citaat
...
(knip voor de leesbaarheid)

De schrijver en vergelijkende mytholoog Joseph Campbell beschrijft een terugkerend symbool, onderdeel van de meerjarige filosofie die hij de Axis Mundi noemt; het centraal punt of de hoogste berg. De paal waarrond alles draait. Het punt waar stilte en beweging samen zijn. Vanuit dit centrum een machtige bloeiende boom is gerealiseerd. Een Bodhi boom die zich aansluit bij alle werelden.

...
(knip voor de leesbaarheid)

bron video: Samadhi Movie, 2018 - Part 2 (It's Not What You Think)

Wat een toeval die overeenkomst met je forumnaam,... "Een Bodhi boom die zich aansluit bij alle werelden".
Maar ik heb heel sterk de indruk dat jij heel veel moeite hebt om je aan te sluiten op aarde, om maar bij één wereld te beginnen, de belangrijkste, want hier op aarde behoor jij te leven, je te aarden.

Ware spiritualiteit komt niet bij meesters of texten vandaan, het komt van binnen. Kijk maar eens naar het YouTube kanaal ‘Coming Home’ over bijna dood ervaringen, die mensen hebben stuk voor stuk iets bijzonders meegekregen van de andere kant. Of kijk naar Subud en de latihan.

Mijn vrijblijvend advies: Vergeet die "andere kant" en daal neer op aarde. In een luchtballon rond de aarde zweven zoals jij doet is echt niet de bedoeling.
Schiet wortel, aard je, en blijf zolang dat niet gebeurt is van psychedelica af of je maakt het alleen maar erger.


Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: In een luchtballon rond de aarde zweven is echt niet de bedoeling
« Reactie #18 Gepost op: 23-01-2024 10:28 »

Wat heb jij al echt bereikt dan?


Er is best veel met mij gebeurt, maar dit is niet de plek om het daarover te hebben.
Waarom niet?
Je schrijft hier totaal anoniem in een gesloten afdeling van het forum en geen kat die je kent.

Het is toch een publiek forum, en wat je schrijft word bewaard. Daar zeg ik andere dingen dan in een privé communicatie met mensen die ik vertrouw.

Alle vergelijkingen die hier gemaakt worden tussen iemand en niemand zijn onjuist en niets meer dan je reinste filosofische bespiegelingen en/of woorden-spielerei.

Dat vind ik wel waar, wij kennen mekaar per slot van rekening niet zo heel goed, en om dan in het wilde weg vrijblijvende adviezen te gaan verstrekken heeft weinig zin.

Citaat
Mijn vrijblijvend advies: Vergeet die "andere kant" en daal neer op aarde. In een luchtballon rond de aarde zweven zoals jij doet is echt niet de bedoeling.
Schiet wortel, aard je, en blijf zolang dat niet gebeurt is van psychedelica af of je maakt het alleen maar erger.

Ziehier…
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: In the beginning nothing happens and in the end nothing happens.
« Reactie #19 Gepost op: 23-01-2024 10:44 »
Citaat
Interesseert me niet.

Laten we daar eens wat dieper op in gaan. Wat beweegt jou überhaupt om iets te doen?
Entertainment, vermaak.


Dus een vrijblijvend advies van jou is erop gericht om jou vermaak te verschaffen? Dat vind ik geen hoogwaardige aanpak van iets beters brengen naar de wereld.

Het hele punt van dat YouTube kanaal ‘Coming Home’ is dat die mensen stuk voor stuk door hun ervaring zijn verdiept en iets beters brengen. Een ego dood of bijna dood ervaring is niet het einde van de rit, het is het begin van een terugkeer naar de gewone wereld, en een nieuwe aanpak.

Er zijn nog veel uitdagingen in deze wereld waar je je energie op zou kunnen richten, als je echt een spiritueel eindpunt hebt bereikt.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline Buddha Amitabha

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 683
 • Wees zelf het licht voor uzelve
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #20 Gepost op: 24-01-2024 12:34 »
Exact, wie echt gerealiseerd of Verlicht is, is mild, liefdevol en behulpzaam voor andere mensen. Hij of zij reageert op mensen en situaties vanuit mededogen. Terwijl we hier helaas vaak zien dat bepaalde personen er een specifiek behagen in scheppen de ander zoveel mogelijk onderuit te halen, belachelijk te maken zelfs. En als men daarop gewezen wordt, of als men bevraagd wordt, dan wordt het eigen gelijk nog verder aangedikt. Alsof dat zou helpen.

Behulpzaam zijn, begripvol, invoelend, respectvol, liefdevol, enzovoort, zijn de echte en daadwerkelijke eigenschappen van een Verlichte. En dergelijke eigenschappen worden ook in de geschriften benoemd en benadrukt. En dat is de waarheid, die zowel in het boeddhisme, het christelijk geloof, enzovoort worden benadrukt. Heb uw naaste lief (als uzelve), wees mededogend. De naaste liefhebben betekent de ander beschouwen als volstrekt gelijkwaardig aan jezelf. Dat is in het leven al een behoorlijke opgave. Want liever komt men steeds met allerlei belerende praatjes, die natuurlijk bedoeld zijn voor de ander, en niet voor jezelf. En daar gaat het mis, want dat benadrukt een vermeende ongelijkwaardigheid.

Dit is één van de klassieke hoofdfouten van mensen die menen het allemaal zo goed te weten. Want als je echt gelijkwaardig wilt zijn aan de ander, dan moet je allereerst je eigen hart onderzoeken. En dat willen mensen liever niet, omdat dit pijnlijk is. Maar de vermeende "wetenden" onder ons kun je dat niet wijsmaken. Die gaan over het algemeen aan de haal met elk woord, elke zin van de ander. En men verdraait alles naar het eigen gelijk. Waarbij de fouten natuurlijk bij die ander liggen. Erg jammer...
"Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien."
- Mattheüs 5:8

Offline I'm a loser

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1343
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #21 Gepost op: 24-01-2024 19:15 »
Er is geen spiritueel eindpunt. Er zijn geen eigenschappen van een verlicht/Verlicht mens.  Het verbeeldende denken gaat hier nog steeds maar door zie ik.  Niet dat ik wat anders had verwacht....
Beter in de forumgevangenis dan in de egogevangenis.....(lol).....

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #22 Gepost op: 25-01-2024 07:53 »
Er is geen spiritueel eindpunt.

Nee, er is alleen maar een spiritueel eindpunt.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Het vermakelijke verbeeldende denken.
« Reactie #23 Gepost op: 26-01-2024 12:37 »
Er is geen spiritueel eindpunt. Er zijn geen eigenschappen van een verlicht/Verlicht mens.  Het verbeeldende denken gaat hier nog steeds maar door zie ik.  Niet dat ik wat anders had verwacht....
Ongelooflijk oneindig entertainment met het vermakelijke verbeeldende denken!  ;D

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Er is geen spiritueel eindpunt.

Nee, er is alleen maar een spiritueel eindpunt.
En Osho is gerealiseerd en verlicht zeker, die had het spiritueel eindpunt bereikt volgens jou.  ;)


Citaat

Visitor: There are people who think they are realized…

Karl: Let them think. It’s like a banana – a banana realization. There is a banana who imagines to be realized. It’s all a Ramana banana. Imagine there could be one who is realized! Then you say I want it too. Then you become greedy that he got it. The very idea that there is one who got it, that there was an Osho who got something, that there was Ramana who was realized, that there was Jesus or Buddha or whatever, all that is hell. That feeds your idea of enlightenment and you become a monkey by that. A monkey who thinks by getting a banana he would be a happy monkey. Happy ever after, having the ultimate banana. Having a never ending banana.

The monkey mind becomes a greedy bastard for that absolute banana. It’s amazing how they catch monkeys. They put a banana in a jar and the monkey tries to get it. But in the process he cannot get out of it. They catch the monkey just by its greed. Every seeker is like that – caught by that banana. [Mocking] I’m holding on to enlightenment. I’m sitting here, trying to let go. This trap is so infinite because you think that without the banana, you are hungry because you are so greedy for that bloody banana. You want to know yourself, so you hang-on. Then suddenly maybe the banana disappears, then you look for it again and find it.

It is like they say in Zen Buddhism. You sit in front of a wall for twenty years and suddenly you are gone and relaxed in oneness. Then you say, it has to be mine, I want to have it, I want to stay in it. [Bang] Back in the banana-business. I want the bloody banana; I don’t go home without a banana. Maybe I should wait until the banana is rotten. But then it doesn’t taste anymore. So I want it now – with the power of now – not later. [Laughter] Maybe if I just stay in the moment, maybe I can reach the banana – that’s choiceless banana. [Laughter]

Fragment uit: Undecided: Neti-Neti
Karl Renz

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Een banaan voor Buddha Amitabha
« Reactie #25 Gepost op: 26-01-2024 12:48 »
@Bodhiboem: Exact, wie echt gerealiseerd of Verlicht is, is mild, liefdevol en behulpzaam voor andere mensen. Hij of zij reageert op mensen en situaties vanuit mededogen.
Jij krijgt ook een banaan van mij!  ;DOffline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: In een luchtballon rond de aarde zweven is echt niet de bedoeling
« Reactie #26 Gepost op: 26-01-2024 13:03 »

Het is toch een publiek forum, en wat je schrijft word bewaard. Daar zeg ik andere dingen dan in een privé communicatie met mensen die ik vertrouw.
Dat ego toch hé, "ik en mijn verhaal. Ik vertel het alleen aan mensen die ik vertrouw."  8)
Goed voor jou dat je jouw verhaal in privé communicatie nog kwijt kan aan de doctoren die je dan een antipsychoticum geven.

Het hele punt van dat YouTube kanaal ‘Coming Home’ is dat die mensen stuk voor stuk door hun ervaring zijn verdiept en iets beters brengen. Een ego dood of bijna dood ervaring is niet het einde van de rit, het is het begin van een terugkeer naar de gewone wereld, en een nieuwe aanpak.

Een bullshit kanaal voor zwevers als jij is dat YouTube kanaal ‘Coming Home’!
Kijk er samen met Buddha Amitabha naar, die zal tranen van geluk wenen te horen vertellen dat de Heere Jezus Christus waarvoor hij knielt nog verschijnt aan mensen, al is het enkel tijdens bijna-dood ervaringen.

Er zijn nog veel uitdagingen in deze wereld waar je je energie op zou kunnen richten, als je echt een spiritueel eindpunt hebt bereikt.

Vlieg terug naar India!
In de resort van Osho lopen er hopen rond in een maroon-rood kleed die denken een spiritueel eindpunt bereikt te hebben.

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Wie zou je zijn zonder je verhaal?
« Reactie #27 Gepost op: 26-01-2024 13:28 »
Alle vergelijkingen die hier gemaakt worden tussen iemand en niemand zijn onjuist en niets meer dan je reinste filosofische bespiegelingen en/of woorden-spielerei.

Dat vind ik wel waar, wij kennen mekaar per slot van rekening niet zo heel goed, en om dan in het wilde weg vrijblijvende adviezen te gaan verstrekken heeft weinig zin.
Jij vind zo veel waar. Zelfs je eigen verhaal vind je waar!
Wie zou je zijn zonder je verhaal?

Citaat
Mijn vrijblijvend advies: Vergeet die "andere kant" en daal neer op aarde. In een luchtballon rond de aarde zweven zoals jij doet is echt niet de bedoeling.
Schiet wortel, aard je, en blijf zolang dat niet gebeurt is van psychedelica af of je maakt het alleen maar erger.
Ziehier…

Niet komen wenen als je toch waagt aan een mescaline ceremonie hé, ik heb je gewaarschuwd. ;)

Ja maar ook dat een mescaline cactus ceremonie een groep vreemden kan omtoveren tot mensen waar je diep emotionele omstandigheden mee deelt, dat is niet niks. Voor ons normaal toch wel terughoudende maatschappij is dat een heel belangrijke stap. Dat stuk van het boek heeft me toch wel anders tegen ceremonies doen kijken.

Misschien is dit iets van mij, dat ik toch meer introvert en privé ben als een persoon dan misschien helemaal gezond is, en dat dat ook deel is van de aantrekkingskracht van dit soort ceremonies op mij. De mogelijkheid om te openen en te delen, iets wat ik de laatste tijd meer onder een pseudoniem op forums doe.

Nee, mescaline en andere psychedelica zijn niets voor jou.
Geloof mij. Je hebt geen wortels. Schiet eerst wortel.

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Spirituele mannen dit is je kans - Jan Geurtz
« Reactie #28 Gepost op: 26-01-2024 17:04 »
Gepalaver over wortels. Gij zijt ene zot, Boni.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
De eerste laag van onze identiteit: het negatieve geloof - Jan Geurtz
« Reactie #29 Gepost op: 26-01-2024 21:40 »

Gepalaver over wortels. Gij zijt ene zot, Boni.
Ik ben als Drugpa Künleg de heilige nar!  ;D

Dat over die wortels en niet geaard zijn is een verhaal van 33 jaar geleden dat mijn rebirthing trainer in de jaaropleiding vertelde aan de groep waar ik deel vanuit maakte. Hij vertelde toen:
Citaat
Er komen vaak mensen bij mij die verteld zijn geweest door hun therapeut / healer dat ze niet geaard, niet geworteld zijn.
Niet geaard niet geworteld zijn, betekend niets anders dan "ik mag er niet zijn, ik ben niet goed genoeg".
Een klein 10 jaar geleden kwam ik dit weer tegen in de bestseller van Jan Geurtz.
Zie...
Citaat
Uit hoofdstuk 2

De eerste laag van onze identiteit: het negatieve geloof

"Al het lijden ontstaat door onze gehechtheid aan een onjuist zelfbeeld"

Boeddhistische wijsheid.De eerste momenten van zelfbewustzijn bij een kind ontstaan door het beëindigen van de aanvankelijke en vanzelfsprekende totale aanvaarding, en het beginnen met afwijzen en corrigeren van onwenselijk gedrag. Het kind leert dat het niet goed genoeg is zoals het is maar eerst moet voldoen aan voorwaarden om zich goed of gewenst te mogen voelen. Hoewel dit dus een heel normaal ontwikkelingsproces is, moeten we niet onderschatten welke diepe angsten er bij het kind mee gemoeid kunnen zijn. Alle diepe gevoelens van afhankelijkheid die we als volwassenen soms kunnen voelen, bijvoorbeeld in een verstoorde liefdesrelatie, vinden hun oorsprong in deze begintijd van de opvoeding. Bij een volwassene zijn ze in feite illusoir, ze komen niet met de werkelijkheid overeen. Volwassenen kunnen immers best voor zichzelf zorgen, hoe sterk het ik-kan-niet-leven-zonderjou-gevoel ook is. Voor een klein kind is dat afhankelijke gevoel wel degelijk in overeenstemming met de werkelijkheid. Als je niet kunt lopen, niks zelf kunt doen met je handen, niet kunt praten, geen geld hebt en geen eigen huis of ander bezit, dan ben je écht heel erg afhankelijk van de welwillendheid van je moeder. Als die dus eens een rotbui heeft omdat je je flesje niet leegdrinkt of naast de pot piest, dan is de angst die dat oproept gerelateerd aan werkelijke afhankelijkheid. Om dezelfde reden hebben kinderen met een zware of een vroegtijdige geboorte, of die een onveilige vroege jeugd gehad hebben, later als volwassene meer dan gemiddeld last van angststoornissen.   

Iedereen heeft de eerste jaren van zijn leven doorgebracht in werkelijke afhankelijkheid en in een existentiële angst voor afwijzing. Die angst is van oorsprong dus angst voor verlating, en in wezen ook doodsangst. Geen wonder dat we er de rest van ons leven bang voor zijn en proberen deze zo goed mogelijk bedekt te houden. Angst is de diepste kracht achter ons levenslange streven naar liefde en erkenning van anderen.
Is het je duidelijk dat ons negatieve geloof, ons diepste gevoel van niet goed genoeg zijn, de basis is van ons zelfbeeld en dus ook van alle liefdesrelaties? Dit is geen ontkenning van de mooie en liefdevolle aspecten die ook deel uitmaken van de meeste relaties. Het is een uitgangspunt waarmee je je huidige of toekomstige relatieproblemen kunt onderkennen en oplossen. Ga bij jezelf eens de relatiecrises na die je hebt meegemaakt in je leven. Probeer die ellende weer te voelen, die beknelling, die angst om de ander te verliezen, die kwellende hoop en onzekerheid of de ander jou wel wil. Zie dat schrijnende gevoel van nodig hebben en niet zónder kunnen, die frustrerende machteloosheid, die gevoelens van falen en van zwakheid, van schuld en verwijt. Als je deze gevoelens nauwkeurig onderzoekt, dan zie je dat in die pijn elk gevoel van eigenwaarde verdwenen is. Dat is het negatieve geloof, je diepste zelfafwijzing.   

Het negatieve geloof is dus niet de rationele opvatting die je als volwassene over jezelf hebt. Je weet waarschijnlijk best dat je niet totaal waardeloos bent, dat je goed bent in sport, of slim bent en ontwikkeld, beschaafd en sociaalvoelend, dat je kunt liefhebben en zorg dragen voor degenen die je liefhebt. Maar als de geliefde je in de steek laat, of je bent te lang alleen zonder liefde en erkenning, dan kan ineens dat gevoel van waardeloosheid de kop opsteken, en van angst, minderwaardigheid en misluktheid. Op dat moment heb je totaal niets aan de wetenschap dat je best een goed en aardig mens bent, want het gevoel van zelfafwijzing is gewoon veel sterker. Dát is je negatieve geloof en de kern van je zelfbeeld.

Het is heel belangrijk dat je dit negatieve geloof leert benoemen. Je hoeft het niet te leren kénnen, want je kent het al, je hebt het in je leven al vaak genoeg gevoeld, of de angst gevoeld om het te gaan voelen, dus je weet waar we het over hebben. Maar omdat je ook altijd heel erg je best hebt gedaan om ervoor weg te lopen, om het bedekt te houden met de andere aspecten van je zelfbeeld, is het goed om nu een begin te maken met het niet weglopen ervoor, met je aandacht erop te gaan richten. Ga in gedachten terug naar de crises in je leven, naar momenten van verlating en eenzaamheid, of toen je iets heel dierbaars kwijtraakte, of toen iets heel belangrijks mislukte. Probeer eens of je dat diepe zelfafwijzende gevoel in een paar woorden kunt benoemen. Hieronder staat een lijst van de meest voorkomende omschrijvingen van het negatieve geloof. Misschien vind je er een of enkele die goed passen bij de manier waarop jij jezelf soms afwijst. Als het niet lukt, streep dan eerst alle omschrijvingen weg die het volgens jou niet kunnen zijn. Als je er een of enkele gevonden hebt, blijf dan even rusten in het besef dat dit het geloof is dat je ten diepste over jezelf hebt, ook wanneer je het niet voelt.

ik ben waardeloos
ik ben stom
ik ben slap
ik ben zwak
ik ben slecht
ik ben een egoïst
ik ben onbetekenend
ik ben gewoontjes
ik ben niet goed genoeg
ik ben een mislukking
ik ben een loser
ik ben onopvallend
ik ben middelmatig
ik ben laf
ik ben lui
ik ben niks
ik ben raar
ik ben lelijk
ik ben minder
ik mag er niet zijn
ik doe er niet toe
ik hoor er niet bij
ik ben tot last

Heb je er een of enkele gevonden? Gefeliciteerd! Dit is de illusoire basis van je illusoire identiteit. De term illusoir betekent hier overigens niet dat de ellende die eruit voortvloeit niet echt heel werkelijk aanvoelt. Het betekent alleen dat het niet betrekking heeft op wat je werkelijk bent, maar op wat je geleerd hebt te geloven wat je bent.   
   Nu je de basis van je identiteit gevonden hebt, stel ik je voor om de spiegeltest te doen en van deze misschien wel interessante theorie een werkelijke ervaring te maken. In mijn vorige boeken stond deze opdracht ook en ik heb er al veel bijzondere reacties op ontvangen. Verderop in dit boek licht ik de spiegeltest toe, maar je moet hem voor die tijd al gedaan hebben. 

Dit is de spiegeltest: ga voor een niet al te kleine spiegel staan. Zorg dat je alleen bent en niet gestoord kunt worden. Kijk naar je spiegelbeeld zonder positieve of negatieve bedoelingen, dus zo neutraal mogelijk. En spreek dan hardop je negatieve geloof uit, zonder inleiding of verklaring, zonder vergoelijking of veroordeling, zonder verpakking of vertoon, zonder enige andere tekst eromheen, gewoon alsof het een simpel feit is: ik ben stom, ik ben waardeloos, ik ben zwak, of wat dan ook jouw negatieve geloof is. En kijk dan aandachtig zowel naar je spiegelbeeld als naar je binnenwereld. Probeer het eens; laat deze kans op een bijzondere ervaring niet lopen! Blijf daarna nog even rustig bij jezelf op een plekje waar je alleen en op je gemak bent. Succes!


Uittreksel van: Jan Geurtz. 'Verslaafd aan liefde'.

Als jij geen negatief geloof over jezelf meer hebt kan je veilig aan psychedelica beginnen.
Heb je wel nog een negatief over jezelf dat mag je een 'bad trip' verwachten, psychedelica vergroten immers alles uit.
In die zin zijn psychedelica een niet voor de gek te houden realiteitstest om te zien waar je nu werkelijk staat.
Ik dacht 23 jaar gelden al dat ik een wandelend wonder van licht was. Mijn eerste kennismaking met psychedelica eind aug. 2019 doorprikte mijn illusie meteen! ;D

So go for it. Doe een realiteit-check en ontdek via psychedelica hoe gerealiseerd, hoe heilig (heel) je al bent of hoe schijn-heilig je nog bent inplaats van oneindig op dit forum te blijven kakelen als een kip.

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Er is geen spiritueel eindpunt. Er zijn geen eigenschappen van een verlicht/Verlicht mens.  Het verbeeldende denken gaat hier nog steeds maar door zie ik.  Niet dat ik wat anders had verwacht....
Ongelooflijk oneindig entertainment met het vermakelijke verbeeldende denken!  ;D
Ja, het is toch wel wel een grap om je te pletter mee te lachen.
Want er bestaat in werkelijkheid geen echt afgezonderd-zijn van de rest van het universum. Alleen ons ik kan zich dat inbeelden. In de mate waarin het ik zich inkapselt, verliest de mens de ‘religio’, de terug-verbinding met zijn oergrond van het zijn.