Auteur Topic: Martin Heidegger: De Filosoof van het Zijn  (gelezen 653 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Martin Heidegger: De Filosoof van het Zijn
« Gepost op: 10-03-2024 15:06 »
Filosofen filosoferen over de ontologie etc.
Heidegger deed het ook allemaal lees ik hier net:

https://www.filosofie.nl/heidegger-jaagt-op-de-structuren-van-zijn-en-tijd/

Citaat
Gelatenheid

Zijn hoofdwerk Sein und Zeit schrijft hij in allerijl om aanspraak te maken op de leerstoel van Husserl in Freiburg. Die gaat in 1928 met emeritaat. Sein und Zeit is een traditioneel filosofisch geschrift, dat in elk geval voor academici vrij toegankelijk is. Heidegger probeert hierin een fundamentele, eeuwige ontologie of zijnsleer te ontwikkelen. Hij wil recht doen aan de ervaarbare, dynamische structuur van het Dasein of er-zijn. Uiteindelijk komt hij op het idee dat ook het zijn een eigen geschiedenis heeft en niet voor eeuwig vastligt. En dat a priori’s veronderstellingen zijn die passen in een bepaalde tijd.

Vanaf 1928 zoekt hij naar een metafysica van het Dasein, waarvoor hij te rade gaat bij de oude Grieken. In dat onderzoek ligt zijn enthousiasme voor het nationaal-socialisme besloten. Voor een nieuw Duits Dasein is een nieuwe Duitse staat nodig. Ook de Grieken zagen hun polis of stadstaat als voorwaarde voor de bloei van het mens-zijn. En het einde van de geschiedenis van de metafysica is volgens hem nabij. Door de moderne techniek en het calculerende denken in de samenleving blijft er weinig tijd en ruimte over voor bezinning. Het nihilistische tijdperk is aangebroken, want het zijn is in vergetelheid geraakt. De enige oplossing is het forceren van een doorbraak in een nieuwe ervaring van het zijn. Daaruit kan de Übermensch voortkomen.
Heidegger wordt in 1933 door de senaat tot rector van de Freiburgse universiteit gekozen en hij sluit zich aan bij de NSDAP. Als hij een jaar later tot de conclusie komt dat zijn universiteitshervorming als fundering van de nieuwe staat alleen maar op onbegrip stuit, trekt hij zich teleurgesteld terug als rector.
Heidegger geeft het idee van een nieuw mens-zijn op; dadendrang wordt gelatenheid. In die gelatenheid proberen we volgens hem het zijn vrij te laten, zodat het zich kan openbaren zoals het is. Alleen zo zien we onze beperkingen én de mogelijkheden van transcendentie. De filosofie kan zich uiteindelijk alleen aan haar bron laven: de verwondering.

De (na)denkende mens, het is me wat.  ::)
Google's Artificiële-intelligentie verteld meer over Martin Heidegger.

Citaat
Martin Heidegger: De Filosoof van het Zijn

Martin Heidegger (1889-1976) was een Duitse filosoof die wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke denkers van de 20e eeuw. Hij is vooral bekend om zijn werk over het "zijn", de grond van alle bestaan.

Zijn en Tijd:

Heideggers magnum opus, "Zijn en Tijd" (1927), bekritiseert de traditionele filosofie voor haar focus op het "zijnde" (de dingen die bestaan) en verwaarlozing van het "zijn" (de grond van het bestaan). Hij stelt dat de mens, die hij "Dasein" noemt, een unieke relatie heeft met het zijn. De mens is "geworpen" in de wereld en heeft de mogelijkheid om te reflecteren op zijn eigen bestaan en op het zijn zelf.

Heideggers taalgebruik:

Heideggers taalgebruik is berucht om zijn complexiteit en ogenschijnlijk archaïsche termen. Hij maakt gebruik van neologismen en herinterpreteert klassieke Griekse termen om zijn ideeën te communiceren. Dit maakt zijn werk moeilijk te begrijpen, maar ook fascinerend en diepgaand.

Invloed en controverse:

Heideggers werk heeft een enorme impact gehad op diverse filosofische stromingen, waaronder existentialisme, fenomenologie, hermeneutiek en deconstructie.

Echter, zijn associatie met het nazisme heeft zijn reputatie besmeurd. Heidegger was lid van de nazipartij van 1933 tot 1945 en bekleedde een hoge functie in de universiteit van Freiburg tijdens het naziregime. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij ontdaan van zijn academische titels, maar hij bleef tot aan zijn dood in 1976 controversiële geschriften publiceren.

Belangrijke begrippen:

- Zijn: De grond van alle bestaan.
- Dasein: De mens, die een unieke relatie heeft met het zijn.
- Tijd: De structuur van het Dasein.
- Geworpenheid: De mens is geworpen in de wereld en heeft de mogelijkheid om te reflecteren op zijn eigen bestaan.
- Zorg: De fundamentele houding van de mens ten opzichte van het zijn.
- Techniek: De moderne techniek die het zijn bedreigt.

Heidegger vandaag:

Heideggers werk is nog steeds relevant en wordt bestudeerd door filosofen, theologen, literatuurwetenschappers en andere intellectuelen. Ondanks de controverse rond zijn persoon, wordt hij erkend als een van de belangrijkste filosofen van de 20e eeuw.

Bronnen:

- Wikipedia: Martin Heidegger: https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
- Stanford Encyclopedia of Philosophy: Martin Heidegger: https://plato.stanford.edu/entries/heidegger/
- Filosofie Magazine: Denker van zijn en tijd: https://www.filosofie.nl/filosofen/martin-heidegger/

Verder lezen:

- Zijn en Tijd (1927)
- Wat is Metafysica? (1929)
- Holzwege (1950)
- De Brief over het Humanisme (1947)

Tip:

Heideggers werk is complex en vereist een zekere inspanning om te begrijpen. Begin met secundaire literatuur of inleidende teksten om je vertrouwd te maken met zijn ideeën.

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Martin Heidegger: De Filosoof van het Zijn & de kennende leegte
« Reactie #1 Gepost op: 10-03-2024 17:47 »

Bevrijding is de afwezigheid van de activiteit van tanha en avijja, van vastklampen en hechten en onwetendheid, van Ik en mijn-maken. Dit is iets persoonlijks.

Dat is wat ik ook steeds beweer, maar wat door de diverse forumdeelnemers vervolgens weer wordt tegengesproken.  De ontologische staat 'zijn' daar kan geen ik/zelf of mijn-maken zijn.   In de ontologische staat 'worden' verkeert men nog in de illusie van het tijdelijke.  Alleen in de tijd kun je mijn-maken.  In 'zijn' is dat onmogelijk. In 'zijn' (wat hetzelfde is als kennende leegte) is hechten of vastklampen onmogelijk.

Zolang er nog iets is van mijn-maken (bezitten willen , eigenaar zijn) , zit de mens ontologisch gezien in het 'worden'.  Wordend wil zeggen steeds maar iets willen 'hebben' wat er nu nog niet is.  Een dergelijke mens leeft nog in de illusies welke zijn gemoed en bezitsdrang opwekt.

Ah, filosoof Martin Heidegger was ook bekend met de kennende leegte antwoordde Google's Artificiële-intelligentie me net...

Citaat
Martin Heidegger - Kennende Leegte

In de filosofie van Martin Heidegger (1889-1976) is "kennende leegte" (wissende Leere) een cruciaal concept dat de kern raakt van zijn existentiële fenomenologie. Het gaat om een ​​fundamentele gewaarwording van het niets, die ons confronteert met de grenzen van ons kennen en ons dwingt om onze plaats in de wereld te herdenken.

Heidegger beschrijft kennende leegte als een ervaring van onthulling, waarin we ons realiseren dat we niet alles kunnen weten of controleren. We worden geconfronteerd met de onmogelijkheid om het absolute te vatten of om de grond van ons bestaan ​​te begrijpen. Deze ervaring kan angstaanjagend zijn, maar het kan ook bevrijdend zijn. Het opent ons immers voor nieuwe mogelijkheden en bevrijdt ons van de illusie van alwetendheid.

Heidegger verbindt kennende leegte met verschillende sleutelbegrippen in zijn filosofie:

- Zijn: Kennende leegte is een gewaarwording van het "zijn" zelf, dat zich onttrekt aan alle objectificatie en conceptualisering.
- Dasein: De mens, als "Dasein", is geworpen in de wereld en geconfronteerd met de leegte van het bestaan.
- Tijd: De ervaring van kennende leegte is nauw verbonden met Heidegger's concept van tijd, die hij beschrijft als de "horizon van de mogelijkheid".
- Angst: De confrontatie met de leegte kan angst veroorzaken, maar deze angst kan ook een bron van authenticiteit en vrijheid zijn.

Heidegger's concept van kennende leegte heeft een significante impact gehad op verschillende disciplines, waaronder filosofie, theologie, psychologie en literatuurwetenschap. Het is een complex en uitdagend concept, maar het biedt waardevolle inzichten in de menselijke conditie en onze zoektocht naar zingeving.


In zijn boek "Holzwege" (1950) bespreekt Martin Heidegger het concept van "kennende leegte" ("die kennende Leere"). Dit is een geestesgesteldheid die gekenmerkt wordt door een openheid en ontvankelijkheid voor het zijn. De kennende leegte is niet zomaar een leegte, maar een vruchtbare leegte die de mogelijkheid schept voor nieuwe inzichten en ervaringen.


Heidegger beschrijft de kennende leegte als een "vergeten" van hetgeen we al weten en denken te weten. Dit vergeten is niet zomaar een onwetendheid, maar een bewuste keuze om ons open te stellen voor het onbekende. In deze openheid kunnen we het zijn in zijn onmiddellijkheid ervaren, zonder dat het gefilterd wordt door onze vooropvattingen en interpretaties.


De kennende leegte is verwant met het concept van "beginnen" ("Anfang") in Heideggers denken. Beginnen is niet zomaar een nieuw begin, maar een terugkeer naar de oorsprong, waar we nog niet vastgeklonken zijn aan onze eigen ideeën en meningen. In deze terugkeer naar de oorsprong kunnen we het zijn opnieuw in zijn oorspronkelijkheid ervaren.


Heidegger beschrijft de kennende leegte als een weg naar authenticiteit. Door ons open te stellen voor het onbekende en het zijn in zijn onmiddellijkheid te ervaren, kunnen we onszelf bevrijden van de onauthentieke manier van leven die gekenmerkt wordt door conformisme en oppervlakkigheid.


De kennende leegte is een complex concept dat op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Het is echter duidelijk dat Heidegger met dit concept een geestesgesteldheid beschrijft die van essentieel belang is voor het verstaan van het zijn.


Enkele sleutelpunten om te onthouden:

- Kennende leegte is een ervaring van het niets, die ons confronteert met de grenzen van ons kennen.
- Het kan angstaanjagend zijn, maar het kan ook bevrijdend zijn en ons openstellen voor nieuwe mogelijkheden.
- Heidegger verbindt kennende leegte met zijn begrippen van zijn, Dasein, tijd en angst.
- Het concept heeft een significante impact gehad op verschillende disciplines.

- Kennende leegte is een geestesgesteldheid van openheid en ontvankelijkheid voor het zijn.
- Het is een vruchtbare leegte die de mogelijkheid schept voor nieuwe inzichten en ervaringen.
- Het is verwant met het concept van "beginnen" ("Anfang").
- Het is een weg naar authenticiteit.


Verder lezen:


- Martin Heidegger, "Holzwege" (1950)
- John D. Caputo, "The Heideggerian Tradition" (2001)
- Hubert Dreyfus, "Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time" (1991)


Belangrijke opmerking:

Heideggers werk is complex en controversieel. Het is belangrijk om zijn teksten kritisch te lezen en te interpreteren.
Vrienden, ik voel het, de bevrijding ende verlichting kan bereikt worden door de filosoferende mens! :D
Nu wij het zijn verstaan laat ons dan verblijven en rusten in 'zijn' (wat hetzelfde is als kennende leegte) en niet meer vertoeven in het ontologisch gezien 'wordende'. 8)


Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Martin Heidegger: De confrontatie met de leegte kan angst veroorzaken
« Reactie #2 Gepost op: 10-03-2024 19:01 »
...
Citaat
Heidegger verbindt kennende leegte met verschillende sleutelbegrippen in zijn filosofie:
...
- Angst: De confrontatie met de leegte kan angst veroorzaken, maar deze angst kan ook een bron van authenticiteit en vrijheid zijn.
...

Wel, wel, nu zit ik zelf verbaasd van herkenning uit ervaring bij bovenstaand citaat van Martin Heidegger.
Ik heb immers eind aug. 2019 voor het eerst in mijn toen 59 jarige leven psychedelica geprobeerd en bij de eerste soort - Bufo Alvarius / 5-Me0-DMT, meteen het zwaarste psychedelicum ter wereld -  was er die confrontatie met de leegte en grote angst.
Zie beschrijving van de Bufo Alvarius / 5-Me0-DMT ervaring die ik in okt. 2019 op internet vond.

Citaat
De ervaring duurt ongeveer 15 tot 20 minuten maar diegene die het beleeft, verliest zijn gevoel voor tijd en is in staat om een duizelingwekkend gevoel van eeuwigheid, oneindigheid en eenheid met het hele bestaan te ervaren. Tijdens de ervaring is het mogelijk door momenten van grote angst te gaan die de voorbode zijn van de ontmoeting met het goddelijke. Deze momenten die voorafgaan aan de extase en aan het monumentale gevoel van totale eenheid met zichzelf en met het leven, zijn verbonden met het gevoel van aan een grote snelheid in de leegte te worden geworpen en een totale ontbinding van het ego.

Het vereist veel moed om een dergelijke ervaring te beleven. Bij diegenen die over de drempel van de dood van het ego gaan, wordt de sluier opgelicht van de illusie van gescheidenheid om volledig te worden ondergedompeld in een piekervaring van totale eenheid. Wanneer er geen verdeeldheid meer is in de perceptie, recupereren we volledig de herinnering omtrent waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.

Het is belangrijk om te verhelderen dat het niet om vage sensaties of subtiele gewaarwordingen gaat. Men treedt werkelijk binnen in een ervaring van één te zijn met alles: “JE BENT de goddelijkheid, JE BENT alles…”. Vandaar dat het zeker de meest krachtige en diepe ervaring is die een mens kan meemaken.

In deze ontmoeting met het absolute, in deze mystieke ervaring bij uitstek waar de waarnemer versmelt met wat hij waarneemt en waar het bewustzijn zich bewust wordt van zichzelf, gebeurt er een verandering van de “Gestalt”: waar we nu het goddelijke vanuit het menselijke ervaren, ervaren we met de Bufo Alvarius het menselijke vanuit het goddelijke. We kijken voor een moment door de ogen van God of de Schepping waarbij we versmelten in de totaliteit van het huidige moment.

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Bhagwan / Osho over Martin Heidegger en andere grote Duitse filosofen...

Citaat
Once in a while I used to go to my town, and he used to wait for me. I loved the man. He was crazy, but very nice and very sweet and absolutely
harmless. I told him, “You have done only one thing wrong.”

He said, “What?”

I said, “You should have been born in Germany, and you would have been known in history as a great philosopher. I have studied all those great German philosophers; they are all nutcases!

One man who was thought to be one of the greatest German philosophers of this century, Martin Heidegger, started many books, but he never completed any because by the time he was half-way, he had forgotten what he had written. So the first volume would be published, and people would be waiting for the second volume; it never came.

This went on happening his whole life; he never completed any book. When asked, he said, “The reality is, I myself forget what I have been writing. It is so complicated that it is better to start a new book rather than to read the old one. Let others read...I don’t want to get involved in it.” It will be a great entertainment to you if you read something of Martin Heidegger.

And this shows his great “intelligence”: he was a follower of Adolf Hitler, who was certainly a madman! The greatest philosopher follows an idiot... it does not show anything about Adolf Hitler, but it shows something about Martin Heidegger! I have gone through all his works. In the end your hands are empty. You don’t get anything of what he wants to say, why he wants to say it. Why all this long process of gymnastics without any conclusion? But these people have been impressing the common masses.

My understanding is that whatever people cannot understand they think must be great. Because we cannot understand, naturally it has to be something very miraculous, very mysterious. But the truth is always simple: it is mysterious because it is simple.

The truth is always obvious.

It is miraculous because it is obvious, not because it is complex, not because it is far away. It is so close that you tend to forget it. It is within you, so you don’t even bother to look at it.

Truth is simple, obvious, uncomplicated. All that it needs is just a silent awareness, and a great understanding descends on you, an understanding that does not become knowledge, an understanding that deepens your innocence and that deepens the mystery of life.

Bron: https://www.osho.com/osho-online-library/osho-talks/mystery-philosophers-martin-heidegger-e295f925-544?p=f0624b5b699434e1f3acf4f044f354c8