Auteur Topic: Authentieke religie  (gelezen 128 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Authentieke religie
« Gepost op: 29-06-2024 19:35 »
Het lijkt mij dat authentieke religieuze mensen zeldzaam zijn, dat veel mensen door hun omgeving worden geprogrammeerd om deel te worden van een religieuze beweging maar dat ze niet echt zoeken naar een ervaring van het goddelijke of een cosmische waarheid.

De authentieke religieuze ervaring is er een van vreugde, gelukzaligheid en stilte. Als je die dingen kan vinden ergens in je leven, dan ben je niet zo ver weg bij iets echts.

“Everybody has to discover his eternity, that "I am part of a life that knows no death."”
— Osho
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Authentieke religie
« Reactie #1 Gepost op: 30-06-2024 15:22 »
Het lijkt mij dat authentieke religieuze mensen zeldzaam zijn,...
Er bestaat geen eenduidige, universeel aanvaarde definitie van wat het betekent om een ​​‘authentiek’ religieus persoon te zijn

Zie Google's Artificiële-intelligentie.


Citaat
There is no single, universally accepted definition of what it means to be an "authentic" religious person. However, there are some common themes that emerge from various perspectives:


Sincerity and Conviction:
 • Genuine Belief: An authentic religious person is someone who genuinely believes in the teachings and practices of their religion. They have a deep personal connection to their faith and find meaning and guidance in it.

 • Commitment to Practice: They actively engage in the practices and rituals of their faith, not just as obligations but as expressions of their beliefs and a way to connect with the divine or spiritual realm.
Living in Accordance with Beliefs:
 • Aligning Actions with Values: Their actions and behaviors align with the core values and principles of their religion. They strive to embody the teachings in their daily lives, treating others with compassion, kindness, and respect.

 • Personal Transformation: They seek personal growth and transformation through their faith, working to overcome negative tendencies and cultivate positive qualities.
Impact on Others:
 • Positive Influence: Their religious beliefs and practices have a positive impact on their lives and the lives of those around them. They contribute to their communities and promote peace, understanding, and compassion.

 • Service and Generosity: They may actively participate in acts of service, charity, or social justice initiatives,motivated by their faith to help others in need.
Authenticity is a Journey:

It's important to recognize that authenticity is not a fixed state but rather an ongoing journey. Religious individuals may face challenges, doubts, and moments of inconsistency. However, their commitment to their faith and their efforts to live in accordance with their beliefs are key aspects of their authenticity.


Diversity of Expressions:

Authenticity can manifest in diverse ways across different religions and cultures. What matters most is the sincerity of an individual's beliefs and their genuine efforts to live in accordance with those beliefs.


Respecting Different Perspectives:

It's crucial to approach discussions of religious authenticity with respect and open-mindedness. Each person's spiritual journey is unique, and we should avoid imposing our own definitions or judgments on others' beliefs and practices.


Ultimately, the question of who is an "authentic" religious person is a complex one that encompasses personal beliefs,actions, and the impact on one's life and others. While there may not be a single, definitive answer, the common themes explored above can provide a framework for understanding and appreciating the diverse expressions of religious authenticity.

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Authentieke religie & lang leve Osho!
« Reactie #2 Gepost op: 30-06-2024 15:26 »
“Everybody has to discover his eternity, that "I am part of a life that knows no death."”
— Osho
Lang leve Osho!Offline Bodhiboem

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 2687
Re: Authentieke religie
« Reactie #3 Gepost op: 30-06-2024 17:35 »
Tja kijk, hier verschillen ik en Google’s chatbot van opinie.
“The man of knowledge gains something new every day, the Man of Tao lets something go every day.” — Lao Tzu

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Authentieke religie
« Reactie #4 Gepost op: 01-07-2024 15:18 »
Tja kijk, hier verschillen ik en Google’s chatbot van opinie.
Jij denkt te weten dan wie een authentieke religieus mens is en wie niet.

Offline ervaringsgetuige

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1880
Re: Authentieke religie
« Reactie #5 Gepost op: 01-07-2024 15:58 »

Tja kijk, hier verschillen ik en Google’s chatbot van opinie.
Hier zie, 'k heb is aan Google's chatbot gevraagd wie ​​de bekendste authentieke religieus personen zijn.  8)
Antwoord...
Citaat
De term "authentieke religieuze persoon" is subjectief en kan per persoon verschillen. Het hangt af van iemands eigen definitie van authenticiteit en religie.

Sommigen zien authenticiteit wellicht in strikte naleving van religieuze regels en rituelen, terwijl anderen het meer verbinden met oprechte devotie en een diepgewortelde spiritualiteit. Anderen waarderen authenticiteit wellicht in religieuze leiders die een eenvoudig leven leiden, terwijl anderen meer belang hechten aan wijsheid en leiderschap.

Daarom is het onmogelijk om een ​​definitieve lijst te geven van de meest authentieke religieuze personen.

Echter, door de geschiedenis heen zijn er talloze individuen geweest die door velen worden erkend om hun diepe religieuze toewijding en positieve impact op de wereld. Enkele opmerkelijke voorbeelden zijn:

Religieuze stichters en profeten:

Siddhartha Gautama (Boeddha): De stichter van het boeddhisme, die zijn leven wijdde aan het onderwijzen van de weg naar verlichting en het beëindigen van lijden.

Jezus Christus: De centrale figuur in het christendom, die predikte over liefde, vergeving en verlossing, en stierf aan het kruis voor de zonden van de mensheid.

Mohammed: De profeet van de islam, die de Koran ontving en de religie van de islam stichtte.

Guru Nanak: De stichter van het sikhisme, die een monotheïstische religie onderwees gebaseerd op gelijkheid, broederschap en meditatie.

Geestelijke leiders en heiligen:

Moeder Teresa: Een katholieke non die haar leven wijdde aan de armen en stervenden in Calcutta, India. Ze werd in 2016 heilig verklaard.

Mahatma Gandhi: De leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging, die geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid gebruikte om Groot-Brittannië

Dalai Lama: De spirituele leider van het Tibetaanse boeddhisme, die wereldwijd vrede en compassie onderwijst.

Thich Nhat Hanh: Een Vietnamese Zen-monnik, leraar en vredesactivist die mindfulness en meditatie onderwijst.

Hedendaagse religieuze figuren:

Paus Franciscus: De leider van de katholieke kerk, die bekend staat om zijn focus op armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Desmond Tutu: Een Zuid-Afrikaanse anglicaanse aartsbisschop en Nobelprijswinnaar die vocht tegen apartheid en pleitte voor verzoening.

Malala Yousafzai: Een Pakistaanse activiste voor vrouwenonderwijs die werd neergeschoten door de Taliban en sindsdien een uitgesproken voorstander is van mensenrechten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele authentieke religieuze personen die door de geschiedenis heen een verschil hebben gemaakt. Het is belangrijk om te onthouden dat authenticiteit een subjectief begrip is, en dat deze lijst zeker niet uitputtend is.

De beste manier om de meest authentieke religieuze personen te identificeren, is door je eigen onderzoek te doen en degenen te vinden die je het meest inspireren en wiens leringen het meest resoneert met jouw eigen waarden en overtuigingen.
Nou, er ontbreekt er wel een voor jou heel belangrijke op die lijst hé! OSHOOO!  ;D