Auteur Topic: Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk  (gelezen 10084 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Basho Roshi

 • Gast
Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Gepost op: 16-04-2014 08:51 »
“1 En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen.
2 En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk.
3 En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was.
4 En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbij komen.
5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.
6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap.
7 En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.
8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.
9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.”

(Bijbel, Herziene Statenvertaling, Lucas 9:1-10)


Een prachtig en betekenisvol verhaal over hoe iemand tot inkeer komt. Zacheüs was een Joodse oppertollenaar die door zijn vak rijk was geworden. Tollenaren waren in de tijd van Jezus belastingambtenaren die werkten voor de Romeinen, ze kregen bepaalde belastingtarieven voorgeschreven, maar hieven veelal meer dan dat was vastgelegd. Alles wat ze meer binnenhaalden via afpersing, verdween in hun eigen zak. Vandaar dat ze veel kwaad bloed zetten bij de medebevolking, die hen beschouwden als corrupte uitbuiters en vijanden van God. Uiteraard was Jezus ook van mening dat tollenaren geen frisse figuren waren, want Hij noemde tollenaren vaak in één adem met zondaren. Toch keek Christus steeds naar de persoon in kwestie, ongeacht de functie of wat de publieke opinie was ten opzichte van mensen die werden beschouwd als “fout”. Hij zag het eerder als Zijn missie om tollenaren en zondaren op het juiste pad te brengen, ondanks dat Hij veel kritiek kreeg van Farizeeën en Schriftgeleerden. Hij nam zelfs de tollenaar Mattheüs aan als één van Zijn discipelen, ik citeer Mattheüs 9:9-13 (Herziene Statenvertaling):

“9  En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.
10 En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan.
11 En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?
12 Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.
13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.”

Farizeeën, Sadduceeën en Schriftgeleerden beschouwden zichzelf als de houders van de wet van Mozes en toetsten het gedrag van mensen aan die wet. Zij vertolkten immers het Joodse godsdienstige ideaalbeeld.  De Joodse wet is niet mals, men kan dat nalezen in onder andere de Bijbelboeken Exodus en Leviticus. Jezus Christus heeft Zich nooit tegen de Joodse wet gekeerd, Hij stelde zelfs dat Hij de wet kwam vervullen (Mattheüs 5:17-7:29). Christus heeft feitelijk de werking van de wet van Mozes nog verder aangescherpt, door veel meer te wijzen op de menselijke intenties, dat wat de mens aan overwegingen in het hart draagt. Daarmee verschoof Hij het accent van uiterlijk gedrag naar de innerlijke beweegredenen, die voorafgaan aan het menselijk gedrag. Dit komt overeen met wat Gautama de Boeddha predikte in India zo ongeveer 500 jaar v. Chr. Ook hij legde sterk de nadruk op de menselijke intenties (oorzaak) en niet in eerste instantie op dat wat mensen in de uiterlijke wereld willen of zullen laten zien (gevolg), het hebben van de juiste intenties is zelfs een belangrijk onderdeel van het Achtvoudige pad van de Dharma:

“2 juiste gedachten / juiste intenties / juiste bedoelingen (pali: samma sankappa)
-   Gedachten van het verzaken van zelfzucht (nekkhamma sankappa).
-   Gedachten van welwillendheid, liefdevolle vriendelijkheid (avyapada sankappa).
-   Gedachten van geweldloosheid, harmonie of mededogen (avihimsa sankappa).”

(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Achtvoudige_Pad)

De oppertollenaar Zacheüs was geïnteresseerd in Christus, hij had gehoord van deze man en wilde Hem graag zien. Omdat hij klein van stuk was, kon hij Jezus niet zien, dus klom hij in een vijgeboom om op die wijze toch een glimp op te vangen van de Messias. Het staat niet in het verhaal, maar het lijkt me zelfs niet ondenkbeeldig dat de mensen op straat zich aaneengesloten hadden, Zacheüs gewoon negeerden en misschien wel hem expres niet doorlieten. Want het zou toch eenvoudig geweest zijn om de kleine man naar voren te halen, zodat hij Christus had kunnen zien. Zacheüs liet zich echter niet wegmoffelen, en had de sterke intentie om Jezus te zien. Dat merkte Christus op, en Hij zag blijkbaar dat Zacheüs wel op het juiste pad terecht zou kunnen komen. Dus sprak Hij hem aan:

“5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.”

Hiermee deed Christus min of meer een beroep op de Joodse gastvrijheid. Mensen gastvrij ontvangen was in die tijd ongelofelijk belangrijk, eigenlijk mocht je niemand weigeren en je moest de gast behandelen alsof het een koning was. En dan zien we opeens hoe Zacheüs eigenlijk in werkelijkheid is:

“6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap.”

De man was blij dat hij Christus mocht ontvangen in zijn woning. Niet alleen hield hij zich netjes aan de regels van de gastvrijheid, nee, Zacheüs is zelfs opgetogen dat de Heer hem zal bezoeken. Dat is zijn werkelijke intentie. Hij heeft Jezus niet eens uitgenodigd, Christus heeft Zichzelf uitgenodigd! Maar dat is geen enkel probleem. De mensen spraken er echter schande van:

“7 En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.”

Hoe kon Jezus nu zo’n uitgesproken schurk bezoeken? De menigte had natuurlijk verwacht dat Christus die Zacheüs eens stevig de mantel uit zou vegen. Dat Hij hem publiekelijk zou vermanen. Maar nee, dat doet Jezus niet, hij wil bij Zacheüs in zijn woning komen, op bezoek als gast. En dan gebeurt het:

“8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.”

Zacheüs de oppertollenaar toont inkeer, en zegt tegen Christus dat hij de helft van zijn goederen aan de armen zal geven. Maar dat is nog niet alles, alles wat hij heeft  ingepikt van de mensen wil hij vierdubbel teruggeven. Dat is nogal wat, want dit betekent dat Zacheüs waarschijnlijk niets meer over zal houden van de andere helft van zijn rijkdom. Sterker nog, misschien moet hij er nog wel extra uren bij gaan werken om degenen die hij heeft afgeperst vierdubbel terug te betalen!
 
Jezus Christus stelt vervolgens:

“9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.”

Dit is de missie van Jezus: het terughalen en zalig maken wat verloren is. Hij hoeft de rechtvaardigen niet te helpen, “want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars” (Mattheüs 9:13). Hieruit volgt, dat mensen fouten mogen maken, mits ze uiteindelijk inkeer tonen en zich voornemen om dezelfde fouten niet meer te maken. Jezus is mild, Hij is niet streng over wat we fout hebben gedaan. Zelfs tegen de publieke opinie in, helpt Hij degenen die tot Hem komen en berouw hebben over hun zonden. Die de zonde met zich meetorsen als een zware last en niet weten hoe daarmee ooit in het reine te komen. Christus ontfermt Zich over hen en brengt vrede in hun hart, soms gewoon door er te zijn en te luisteren. Hij hoeft niet eens wat te zeggen tegen Zacheüs over zijn corrupte gedrag. Dat weet Zacheüs zelf donders goed en het is Zacheüs tenslotte zelf die zijn zonde spontaan belijdt. Ook in de huidige wereld wordt soms uitermate wreed gereageerd op wat iemand doet of gedaan heeft. Natuurlijk is het ernstig als je schade berokkend wordt of zelfs erger. Maar degene die het fout heeft gedaan, loopt daar vaak mee rond en het is maar de vraag wie hem kan vergeven. Vaak is vergiffenis niet eens mogelijk, en blijven slachtoffer en dader beiden als het ware geketend aan dat wat ooit is voorgevallen. Christus heeft helemaal geen boodschap aan de publieke opinie, Hij doet wat nodig is. Wanneer Hij merkt dat mensen tot inkeer willen komen, hun zonden willen belijden, dan is Hij barmhartig zoals God dat wil.

We maken allemaal fouten, we hebben allen gezondigd, niemand ontkomt er aan. Maar vergeving is altijd mogelijk, dat is de boodschap van de Heer. Hij is als je beste vriend, die alles van je weet, maar tóch van je houdt. Het Griekse werkwoord voor vergeven betekent trouwens letterlijk: loslaten. Wij mogen de ander niet vastpinnen op het moment van zijn of haar overtreding. Door die ander los te laten, komen we ook zelf vrij.

Met respectvolle groet en in nederigheid beleden,

Basho Roshi :)

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #1 Gepost op: 16-04-2014 13:09 »
Daarmee verschoof Hij het accent van uiterlijk gedrag naar de innerlijke beweegredenen, die voorafgaan aan het menselijk gedrag. Dit komt overeen met wat Gautama de Boeddha predikte in India zo ongeveer 500 jaar v. Chr. Ook hij legde sterk de nadruk op de menselijke intenties (oorzaak) en niet in eerste instantie op dat wat mensen in de uiterlijke wereld willen of zullen laten zien (gevolg), het hebben van de juiste intenties is zelfs een belangrijk onderdeel van het Achtvoudige pad van de Dharma:

Het accent in boeddhisme ligt op intentieloosheid. Als bijvoorbeeld Boeddha-activiteit wordt beschreven wordt dat beschreven als intentieloos, zonder bedoelingen. Intentie is een aan de natuur van geest bijkomstig verschijnsel. Goede intenties zijn wel belangrijk om kwade bedoelingen tegen te gaan.

Maar het is ook betrekkelijk want als je Hitler zou vragen naar diens intenties zou hij wrs duidelijk maken dat zijn intenties goed waren. En als je Wilders vraagt naar zijn intenties bij het bekritiseren van de Islam dan zul je wrs ook goede intenties vernemen. Mensen slachten met goede intenties dieren voor hun opperwezen. Gaan met goede intenties de oorlog in en moorden anderen uit. Als je zo ziet hoe belangrijk zijn goede intenties dan?
SiebeBasho Roshi

 • Gast
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #2 Gepost op: 16-04-2014 20:38 »
Het accent in boeddhisme ligt op intentieloosheid. Als bijvoorbeeld Boeddha-activiteit wordt beschreven wordt dat beschreven als intentieloos, zonder bedoelingen. Intentie is een aan de natuur van geest bijkomstig verschijnsel. Goede intenties zijn wel belangrijk om kwade bedoelingen tegen te gaan.

Maar het is ook betrekkelijk want als je Hitler zou vragen naar diens intenties zou hij wrs duidelijk maken dat zijn intenties goed waren. En als je Wilders vraagt naar zijn intenties bij het bekritiseren van de Islam dan zul je wrs ook goede intenties vernemen. Mensen slachten met goede intenties dieren voor hun opperwezen. Gaan met goede intenties de oorlog in en moorden anderen uit. Als je zo ziet hoe belangrijk zijn goede intenties dan?
Siebe

Ik spreek nergens over "goede" intenties... De Boeddha predikt namelijk "juiste" intenties. Het Achtvoudige Pad van de Boeddha is bedoeld als beoefening en stelt bij elk onderdeel vast dat er sprake dient te zijn van het “juiste”, later is dat zelfs “zuiver” geworden. Dit Achtvoudige Pad is een uitwerking van de Vierde Edele Waarheid, namelijk het pad dat leidt tot het ophouden van smart.

1.   Het juiste begrip en het juiste inzicht;
2.   De juiste intenties en de juiste bedoelingen;
3.   Het juiste spreken ;
4.   Het juiste handelen;
5.   De juiste manier van voorzien in het levensonderhoud;
6.   Het juiste streven en de juiste inspanning;
7.   De juiste gedachten en de juiste meditatie;
8.   De juiste toestand van concentratie en van innerlijke vrede.

Dit Pad vooronderstelt dat er voor de leerling of monnik nog sprake is van “onjuist” en “onzuiver”, anders zou er geen sprake kunnen zijn van het spreken over “juist”. Dit Achtvoudige Pad bevat in onderdeel 2. De juiste intenties en de juiste bedoelingen (samma sankappa), en dat stelt dat men gedachten zou moeten hebben van het verzaken van de zelfzucht, gedachten van liefdevolle vriendelijkheid en welwillendheid en gedachten van harmonie, mededogen en geweldloosheid.  De acht onderdelen van het Achtvoudige Pad versterken en ondersteunen elkaar en werken onderling op elkaar in, en de beoefening ervan kan tot de Verlichting leiden. Er is geen volgorde, de volgorde is willekeurig. Alle onderdelen van het Achtvoudige Pad zijn even belangrijk, beoefening is essentieel. Slechts een Boeddha wordt (h)erkend als zijnde geheel zonder intenties, en dat is de uiteindelijke realisatie.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
« Laatst bewerkt op: 16-04-2014 20:44 door Basho Roshi »

Offline teksten.Y1010

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 887
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #3 Gepost op: 16-04-2014 20:49 »
Het accent in boeddhisme ligt op intentieloosheid. Als bijvoorbeeld Boeddha-activiteit wordt beschreven wordt dat beschreven als intentieloos, zonder bedoelingen. Intentie is een aan de natuur van geest bijkomstig verschijnsel. Goede intenties zijn wel belangrijk om kwade bedoelingen tegen te gaan.

Maar het is ook betrekkelijk want als je Hitler zou vragen naar diens intenties zou hij wrs duidelijk maken dat zijn intenties goed waren. En als je Wilders vraagt naar zijn intenties bij het bekritiseren van de Islam dan zul je wrs ook goede intenties vernemen. Mensen slachten met goede intenties dieren voor hun opperwezen. Gaan met goede intenties de oorlog in en moorden anderen uit. Als je zo ziet hoe belangrijk zijn goede intenties dan?
Siebe

Ik spreek nergens over "goede" intenties... De Boeddha predikt namelijk "juiste" intenties. Het Achtvoudige Pad van de Boeddha is bedoeld als beoefening en stelt bij elk onderdeel vast dat er sprake dient te zijn van het “juiste”, later is dat zelfs “zuiver” geworden. Dit Achtvoudige Pad is een uitwerking van de Vierde Edele Waarheid, namelijk het pad dat leidt tot het ophouden van smart.

1.   Het juiste begrip en het juiste inzicht;
2.   De juiste intenties en de juiste bedoelingen;
3.   Het juiste spreken ;
4.   Het juiste handelen;
5.   De juiste manier van voorzien in het levensonderhoud;
6.   Het juiste streven en de juiste inspanning;
7.   De juiste gedachten en de juiste meditatie;
8.   De juiste toestand van concentratie en van innerlijke vrede.

Dit Pad vooronderstelt dat er voor de leerling of monnik nog sprake is van “onjuist” en “onzuiver”, anders zou er geen sprake kunnen zijn van het spreken over “juist”. Dit Achtvoudige Pad bevat in onderdeel 2. De juiste intenties en de juiste bedoelingen (samma sankappa), en dat stelt dat men gedachten zou moeten hebben van het verzaken van de zelfzucht, gedachten van liefdevolle vriendelijkheid en welwillendheid en gedachten van harmonie, mededogen en geweldloosheid.  De acht onderdelen van het Achtvoudige Pad versterken en ondersteunen elkaar en werken onderling op elkaar in, en de beoefening ervan kan tot de Verlichting leiden. Er is geen volgorde, de volgorde is willekeurig. Alle onderdelen van het Achtvoudige Pad zijn even belangrijk, beoefening is essentieel. Slechts een Boeddha wordt (h)erkend als zijnde geheel zonder intenties, en dat is de uiteindelijke realisatie.

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
Slechts een Boeddha wordt (h)erkend als zijnde geheel zonder intenties, en dat is de uiteindelijke realisatie.
dus
waarom zou er iets mis zijn met een intentie, met een bedoeling
waarom zou je daar willen over oordelen

eigenlijk vind ik het gewoon onzin
we zijn allemaal verlicht en werken aan een wereld zoals we willen dat ze is
« Laatst bewerkt op: 16-04-2014 20:56 door Y1010 »

Basho Roshi

 • Gast
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #4 Gepost op: 16-04-2014 21:21 »

Slechts een Boeddha wordt (h)erkend als zijnde geheel zonder intenties, en dat is de uiteindelijke realisatie.
dus
waarom zou er iets mis zijn met een intentie, met een bedoeling
waarom zou je daar willen over oordelen

eigenlijk vind ik het gewoon onzin
we zijn allemaal verlicht en werken aan een wereld zoals we willen dat ze is

U overbelicht één enkel zinnetje vanuit mijn hele betoog, en geeft daar commentaar op, met als gevaar dat het niet meer in de context gelezen wordt. Er is niks mis met een intentie of bedoeling, ik reageerde met mijn post slechts op wat Sybe stelde. Ik heb geen oordeel over andermans intenties, ik kan slechts mijn eigen intenties beschouwen. En misschien vind ik het interessant om te bezien of mijn bedoelingen zuiver zijn of juist, zoals in het Achtvoudige Pad van de Boeddha wordt aangegeven. U stelt dat het allemaal onzin is, maar waarom zou Gautama de Boeddha dan dat Achtvoudige Pad hebben gepredikt? Als iedereen al Verlicht zou zijn (en zich dat zou realiseren?), zoals u stelt, waarom zou de Boeddha dan dit Achtvoudige Pad hebben verspreid via zijn leer? Het zou toch volstrekt overbodig zijn als iedereen al Verlicht zou zijn. Dit Achtvoudige Pad vooronderstelt toch dat de mensen over het algemeen niet beseffen wat hun Boeddhanatuur is en blijkbaar een Achtvoudig Pad kunnen gebruiken, vooropgesteld dat ze het lijden willen onderzoeken. De mens projecteert via de gecombineerde werking van de Skandha’s een verwrongen of zelfs verkeerd zintuiglijk beeld vanuit het innerlijk op de werkelijkheid. Dat beeld is een beeld van een “ik”, ego of zelf, dat naar zich toe wil halen wat plezierig lijkt, en weg wil drukken wat onplezierig lijkt. En dat veroorzaakt lijden, omdat elk zelf weer andere wensen heeft of misschien dezelfde wensen als anderen. Met als gevolg oneindige conflicten. Ik denk dat de mens het Achtvoudige Pad van de Boeddha hard genoeg kan gebruiken. Dat we allemaal Verlicht zouden zijn, is leuk door u gebracht, maar ik merk daarvan in de praktijk van alledag weinig tot geen realisatie. Sterker nog: wie wil hier met droge ogen beweren dat hij of zij Verlicht is in de zin die de Boeddha heeft gepredikt?

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
« Laatst bewerkt op: 16-04-2014 21:24 door Basho Roshi »

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #5 Gepost op: 16-04-2014 22:28 »

knip... Slechts een Boeddha wordt (h)erkend als zijnde geheel zonder intenties, en dat is de uiteindelijke realisatie.

Duidelijk. Geen commentaar verder:-)
Siebe

Offline teksten.Y1010

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 887
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #6 Gepost op: 16-04-2014 22:38 »

Slechts een Boeddha wordt (h)erkend als zijnde geheel zonder intenties, en dat is de uiteindelijke realisatie.
dus
waarom zou er iets mis zijn met een intentie, met een bedoeling
waarom zou je daar willen over oordelen

eigenlijk vind ik het gewoon onzin
we zijn allemaal verlicht en werken aan een wereld zoals we willen dat ze is

U overbelicht één enkel zinnetje vanuit mijn hele betoog, en geeft daar commentaar op, met als gevaar dat het niet meer in de context gelezen wordt. Er is niks mis met een intentie of bedoeling, ik reageerde met mijn post slechts op wat Sybe stelde. Ik heb geen oordeel over andermans intenties, ik kan slechts mijn eigen intenties beschouwen. En misschien vind ik het interessant om te bezien of mijn bedoelingen zuiver zijn of juist, zoals in het Achtvoudige Pad van de Boeddha wordt aangegeven. U stelt dat het allemaal onzin is, maar waarom zou Gautama de Boeddha dan dat Achtvoudige Pad hebben gepredikt? Als iedereen al Verlicht zou zijn (en zich dat zou realiseren?), zoals u stelt, waarom zou de Boeddha dan dit Achtvoudige Pad hebben verspreid via zijn leer? Het zou toch volstrekt overbodig zijn als iedereen al Verlicht zou zijn. Dit Achtvoudige Pad vooronderstelt toch dat de mensen over het algemeen niet beseffen wat hun Boeddhanatuur is en blijkbaar een Achtvoudig Pad kunnen gebruiken, vooropgesteld dat ze het lijden willen onderzoeken. De mens projecteert via de gecombineerde werking van de Skandha’s een verwrongen of zelfs verkeerd zintuiglijk beeld vanuit het innerlijk op de werkelijkheid. Dat beeld is een beeld van een “ik”, ego of zelf, dat naar zich toe wil halen wat plezierig lijkt, en weg wil drukken wat onplezierig lijkt. En dat veroorzaakt lijden, omdat elk zelf weer andere wensen heeft of misschien dezelfde wensen als anderen. Met als gevolg oneindige conflicten. Ik denk dat de mens het Achtvoudige Pad van de Boeddha hard genoeg kan gebruiken. Dat we allemaal Verlicht zouden zijn, is leuk door u gebracht, maar ik merk daarvan in de praktijk van alledag weinig tot geen realisatie. Sterker nog: wie wil hier met droge ogen beweren dat hij of zij Verlicht is in de zin die de Boeddha heeft gepredikt?

Met beleefde groet,

Basho Roshi :)
er straalt onvriendelijkheid uit deze post
later zal ik wel ontdekken wat je bezielt heeft dit te doen
we zijn allemaal verlicht, dat is wat ik nog niet zolang geleden heb ontdekt

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1600
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #7 Gepost op: 17-04-2014 08:51 »
we zijn allemaal verlicht, dat is wat ik nog niet zolang geleden heb ontdekt

Zie nogmaals: http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,861.msg6752.html#msg6752 citaat Tenzin Wangyal Rinpoche.

Offline teksten.Y1010

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 887
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #8 Gepost op: 17-04-2014 20:31 »
we zijn allemaal verlicht, dat is wat ik nog niet zolang geleden heb ontdekt

Zie nogmaals: http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,861.msg6752.html#msg6752 citaat Tenzin Wangyal Rinpoche.

nogmaals?
ja en zal ik dan nogmaals zeggen dat iedereen verlicht is
en ga je nogmaals die link posten die ik al ken

jij zal nu toch niet gaan beweren dat het de bedoeling is dat je de woorden van je meester overneemt?


« Laatst bewerkt op: 17-04-2014 20:33 door Y1010 »

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1600
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #9 Gepost op: 17-04-2014 22:16 »
jij zal nu toch niet gaan beweren dat het de bedoeling is dat je de woorden van je meester overneemt?

Ik beweer niets. Ik vraag me alleen af of je je de door jou aangehaalde woorden van Tenzin Wangyal wel goed tot je hebt laten doordringen in het licht van je opmerking dat iedereen verlicht is. Voor mij legt Tenzin Wangyal namelijk helder uit, in welk opzicht we verlicht zijn en in welk opzicht we dat juist niet zijn.

Offline teksten.Y1010

 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 887
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #10 Gepost op: 25-05-2014 22:29 »
waarschijnlijk heb je geen bezwaar
dat ik dit hier post.
http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,1949.msg14218.html#msg14218

Werken met een leraar betekent geenszins zijn visie kopiëren.
Ik leer van hem vooral op het gebied van meditatie, Tibetaanse yoga en hoe om te gaan met emoties.
Het is geen enkel probleem om deze te integreren in een andere cultuur en/of achtergrond.
Hij heeft overigens veel mensen met Christelijke achtergrond als leerlingen.
Verder kan ik je mededelen, dat hij - geheel in de geest van het boeddhisme - geen enkele moeite heeft met de geest van het christelijke geloof.

Aanvulling: Als ik zeg dat ik niet de visie van mijn leraar kopieer, dat betekent dat niet dat ik hem niet kan citeren, of geen delen van zijn visie kan overnemen. Het betekent dat ik niet precies hetzelfde hoef te doen of te denken als mijn leraar. Mijn leraar is ook geen exacte kopie van zijn leraar. Ergens blijven we toch op de één of andere manier uniek, terwijl de natuur van de geest bij iedereen toch hetzelfde blijft.
Een soort eenheid in verscheidenheid dus.


isa

Basho Roshi

 • Gast
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #11 Gepost op: 26-05-2014 21:05 »
HISAMATSU OVER DE VERGEVING

Vandaag las ik onderstaand wonderlijke citaat van een Boeddhistisch Zenmeester. Ik denk dat hij, ondanks dat hij een héél andere religie heeft dan de Christenen, precies in de roos schiet, toch?

“In het christendom vergeeft de God van liefde de zogenaamde erfzonde. De last van alle menselijke zonde rust op de schouders van God. Omdat de menselijke conditie beklagenswaardig is, vergeeft God ons onze zonden. Er is verzoening. Hoe open en warm is zo’n hart! In plaats van liefde te voelen voor een bepaald iemand is dit hart oneindig wijd en warm. Het bestaan van zo’n hart verwarmt de wereld. Hoe meer mensen er zijn met zo’n hart, des te lichter, warmer en rechtvaardiger de wereld wordt.”

Zenmeester Hisamatsu

(Citaat uit: Ton Lathouwers: “Kloppen waar geen poort is”, Uitgeverij Asoka Rotterdam 2010, blz. 76).

Met vriendelijke groet,

Basho Roshi :)

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1600
Re:Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #12 Gepost op: 26-05-2014 23:09 »
Mooie quote, Basho. Bedankt.  :)

Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3062
Re: Jezus en Zacheüs: Vergeving is mogelijk
« Reactie #13 Gepost op: 22-02-2021 16:45 »
 ;D
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil