Auteur Topic: godsdienst en identiteit  (gelezen 6561 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
godsdienst en identiteit
« Gepost op: 04-12-2015 12:23 »
Wat ik mooi vind aan boeddhisme is dat het mensen niet bekeert tot boeddhist maar tot het ongeconditioneerde. Dat wat niet geduid kan worden als 'het is dit of dat, zus of zo'. Het wijst volgens mij heel rechtstreeks naar wat waarachtig is. Een boeddhist die uitkomt bij het antwoord, 'Ik ben boeddhist' heeft denk ik toch ergens een verkeerde afslag genomen.

Als bij iemand het boeddhist-zijn net zo op voorgrond wil treden als bij iemand het christen-zijn of moslim-zijn of jood-zijn, dan is die wil mijns inziens een wil geworteld in begeerte/hebzucht. Het heeft niks met Jezus te maken of met Gods wil denk ik maar enkel met de persoonlijk begeerte naar houvast en controle.

De begeerte om iemand te willen zijn, en de Ander, de wereld, situaties, als die-iemand tegemoet te treden. Het is nog altijd een manier om te willen heersen en domineren. Het is denk ik niet wat met innerlijke ontwapening bedoeld kan worden. Met geweldloosheid. Met wijsheid. Met mededogen en zeker niet met Liefde. Het harnas van identiteit. De vesting van identiteit. Het bolwerk van identiteit. Op crisesmomenten kan dit bolwerk zich zo verharden dat je werkelijk meent een bepaald iemand te zijn.

Voor mij leeft het zo dat godsdienst juist over ontmanteling van zulke begeerte gaat. Over ontwapening. Dus juist niet over verharden in je jood-zijn, christen-zijn, moslim zijn of boeddhist-zijn. Godsdienst eert het beeldloze. Het zegt daarmee; 'verbeelding is niet de Weg'. Het eert dat wat wezenlijk is. "Ik ben christen', 'Ik ben boeddhist', 'Ik ben moslim'....dat is verbeelding, dat is niet wezenlijk jezelf.

Tegelijkertijd, werkelijk de wapens neerleggen, en alles en iedereen open tegemoet treden is ook eng.
Werkelijk alles laten vallen is ook eng. Ik denk niet dat er een andere betekenis is van wedergeboorte in christus. Het betekent niet dat je opeens als christen verder gaat, maar juist alles laat vallen. Ja, je stelt geen enkele voorwaarde meer aan contact. Je communiceert niet als-christen. Je vraagt geen erkenning als christen. Je wilt niet gezien worden als-christen. Je eist niet behandeld te worden als-christen.
Alles laat je van je afvallen. De allure van identiteit leg je neer.

Iemand die zich hiervoor inzet dat lijkt me een werkelijk godsdienstig persoon. Ik denk dat het heel mooi is wanneer iemand dit tot het einde toe volbrengt, zoals de Boeddha. Het ontmantelen van de allure van identiteit dat strijd met de begeerte naar bestaan, iemand willen zijn, houvast willen hebben, willen heersen als ego, controle willen hebben. Hoe sterker die begeerte is, hoe moeilijker het denk ik ook is voor ons werkelijk wedergeboren te worden in christus-natuur of boeddha-natuur, het ongeconditioneerde.

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: godsdienst en identiteit
« Reactie #1 Gepost op: 07-12-2015 14:53 »
Het onderricht zoals mij dat het meest aanspreekt dat zegt dat verbondenheid in wezen gewoon een existentieel gegeven is. Waarom? Omdat werkelijkheid niet-twee is. Met andere woorden, er is niks nodig om ons te verbinden omdat verbinding onze natuurlijke staat is. Liefde, als verbindende kracht, hoeft niet iets te herstellen of bij elkaar te brengen wat nooit echt verdeeld is.

Zoals bij een goed schilderij. Hoewel je de indruk hebt van een voorgrond en achtergrond zijn voorgrond en achtergrond in werkelijkheid bedreven gemaakte illusies en is van een echt onderscheid helemaal geen sprake.

Niettemin, door in-vloeden in de geest, als de bedreven hand van de kunstenaar, kunnen wij het contact
met niet-bestaande verdeeldheid flink kwijtraken. Ja, het is eigenlijk een gebruikelijke perceptie dat geest begrensd is, verdeeld, iets persoonlijks, aan locatie gebonden.
Een verlicht iemand kent dit volgens mij als begoocheling. Niet als idee, redenering, maar als directe kennis.

Liefde hoeft dus niet te verbinden wat in realiteit nooit echt verbroken/gescheiden/verdeeld is. We moeten alleen de waarheid van onverdeeldheid direct ervaren, ontdekken/ direct zien met ogen van wijsheid.

All evil states and crimes converge upon a transgression of Truth...
Devotion to Truth is the only reliable foundation of all Nobility!

Liefde kan ons helpen omdat liefde volgens mij genoeg heeft aan zichzelf. Daarmee is het een medicijn tegen begeerte/hunkering. Als er geen of weinig liefde voelbaar is dan blijft er hunkering in de geest, zoeken, rusteloosheid. Dit is van kinds af aan zo in ons geprogrammeerd. Ook dieren kunnen niet zonder liefde en krijgen stress, net als de mens,  bij gebrek aan liefde. Wezens kunnen zo zelfs sterven door te weinig liefde.

Het spijt me maar het is denk ik romantiek van de wereld, de roerselen van romantische geesten, dat liefde zou moeten herstellen wat gebroken is, of wat verdeeld is. Nee, we moeten juist inzien dat de indruk van verdeeldheid ontstaat, en ten diepste niet waarachtig is. Onwetendheid opheffen. De waarheid ontdekken. Boeddha ontmoeten.

Siebe


Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: godsdienst en identiteit
« Reactie #2 Gepost op: 08-12-2015 12:38 »
Wat vragen,

Heb je als mens die streeft naar bevrijding niet de overtuiging nodig dat er ten diepste niet
een Schepper en Vader van jou is, iemand die Almachtig is, die jij zou moeten dienen en eren, iemand die altijd boven jou zal staan? Iemand die je het beste maar kunt gehoorzamen? Zijn zulke ideeen niet obstakels?

Heb je niet nodig dat je er op vertrouwt dat zulke ideeen, hoewel ze zich voordoen, enkel maar conditioneringen zijn, hardnekkige ideeen, die zich net als andere ideeen kennelijk opdringen?

Heb je niet nodig dat je gelooft dat  kamma beschikt en vormgeeft en niet God?

Is het niet nodig dat je je losmaakt van het zoeken naar 'bedoeling'?

Heb je niet de overtuiging nodig dat je vrij bent en dat alle inbeelding over 'wat je allemaal zou moeten, voor volk en vaderland, voor God, voor ras, geloof, voor wie of wat dan ook', enkel hardnekkig opdringende gewoonte is?

Heb je toch niet de overtuiging nodig, "hoewel geloof in God, hoewel vragen over bedoelingen in me opkomen, ja, hoewel dat alles ook voor mij leeft, zal ik er niet meer naar luisteren, want het is enkel conditionering, enkel komen en gaan van ideeen. Het geloof er in, enkel oorzaak van eindeloos lijden? Ik zal doof worden, geen teken meer zien, in al deze berichten die de geest ontvangt? Ik zal blijven zitten, me niet roeren?

Is bevrijding niet ook het loslaten van de godsdienstige mens in jezelf?

Siebe

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1600
Re: godsdienst en identiteit
« Reactie #3 Gepost op: 10-12-2015 18:43 »
U stelt in deze topic een aantal zaken aan de orde. Voorts stelt u in uw derde post een aantal vragen. Ik communiceer over mezelf als Christen, iemand die in God gelooft. Ik neem waar dat de waarde die u toekent aan de Boeddhistische zienswijze in grote lijnen positief is, in vergelijking met het Christelijk geloof als iets wat in uw optiek over het algemeen negatief te labelen valt, als een soort spirituele gevangenis zelfs. Voor zover ik u probeer te begrijpen, vindt u eerder conditionering, bestendiging van gewoontegedrag en angstvallig vasthouden aan een doel, aan God als godsdienstig gedrag van mensen, van gelovigen. Het is zeer de vraag of wat u stelt de kern is waar Jezus Christus over spreekt, en hoe Hij zich gedraagt in de vier Evangeliën. Het is zelfs de vraag of dit de rode lijn is die door heel de Bijbel loopt.

In mijn beleving predikt Christus juist de vrijheid, het milde juk, om de zware Joodse traditie van de wet en de regelgeving achterwege te laten. Een traditie die door Schriftgeleerden is vervormd en sterk is gestoeld op godsdienstige regeltjes. Alsof je God kunt verdienen door in het gedrag van alles en nog wat te doen, terwijl het hart tegelijkertijd vol kan zijn van verkeerde intenties. Intenties om de naaste te oordelen, om de naaste te betrappen op het overtreden van een regeltje uit de Thora. Maar het gaat niet om regeltjes, het gaat om de kern en strekking van de Thora. Christus is zelf de vervulling van de wet, en Hij heeft aangegeven dat het gaat om de liefde, de liefde tot God, de naastenliefde, en niet om het naleven van allerlei beperkende godsdienstige regeltjes:

“34 Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen.
35 En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken:
36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?
37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.”

(Citaat uit de Bijbel, Herziene Statenvertaling, Mattheüs 22:34-40)

Kortom: Jezus Christus spreekt vanuit de liefde. De mens is niet gemaakt voor regeltjes, en als er al sprake is van regelgeving, dan moet die ten dienste staan van de mens.

Ik moet zeggen dat het Christelijk geloof op een andere wijze oproept tot bevrijding, tot liefde en naastenliefde dan bijvoorbeeld het Boeddhisme. De mens is van nature feitelijk niet in staat tot liefhebben, slechts ten dele. De moederliefde is eigenlijk de meest zuivere vorm die we kennen. Voor de rest is het de vraag of er sprake is van eigenbelang. Ook in het Boeddhisme is dat de vraag. Ook de Boeddha verwijst naar de intentie van de mens, alleen misschien op een andere wijze dan Jezus Christus. De Boeddha appelleert sterk aan het verstand, van onderzoek en zelfonderzoek. Christus vraagt om vertrouwen, geloof, liefde. Dat is de weg van het hart. Wij zijn teveel hoofd geworden. Het is de vraag welke weg het beste bij je past, die van het verstand, van het (zelf)onderzoek of die van het hart, van het geloof. Wie vertrouwt op God, kan leven in de genade van de Vader. Dan ligt het centrum niet in de mens, maar bij God. En als God de Vader het centrum is, dan kan het ego niet lang overleven. Omdat het ego immers altijd het centrum van alles wil zijn. Dat kan in een waarachtig Christelijk geloof niet, want je leeft vanuit overgave. God zal de weg wijzen via je leven.

Ik begrijp dat dit alles misschien wat vreemd klinkt in de oren van een Boeddhist of iemand die een andere religie heeft. Maar zo staan de zaken er voor. Ik denk niet dat een religie of godsdienst simpelweg kan worden afgeserveerd via negatieve etiketten. Dat in het historische Christendom óók verkeerde uitleg aanwezig is, dat staat buiten kijf. Maar tevens het Boeddhisme is geseculariseerd in het Oosten, in India is er volgens mij niet veel meer van over. Daar heerst het Hindoeïsme. En hier in het Westen is het Boeddhisme helaas in veel individuele levens een samenraapsel van New Age en soloactiviteit. Aan de andere kant zijn er gelukkig een aantal goede scholen die het Boeddhisme willen brengen in al haar facetten, zonder dat mensen slechts datgene bij elkaar shoppen wat ze bevalt. En weglaten wat ze niet bevalt. Ik vind het Boeddhisme een erg mooie en zuivere levensfilosofie en levenswijze. Maar mijn weg is die van Christus. En als het uiteindelijk tot bevrijding leidt, wat maakt het dan uit?

Met beleefde groet,

Aurelius Augustinus :)

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
identiteit en frictie
« Reactie #4 Gepost op: 11-12-2015 00:30 »
Beste AA, en anderen,

Om verdere escalatie, en om ook toekomstige mogelijke frictie te vermijden, zal ik me op dit forum voortaan onthouden van mening, zienswijze, persoonlijke duidingen van de leer, persoonlijke ervaringen, delen van persoonlijke indrukken of welk soortgelijke risicovolle activiteit ook. Mijn ervaring is toch dat dit alleen maar leidt tot last en narigheid. Dat komt erg bij me binnen.

Ik vind het wel leuk om hier informatie te delen met jullie. Ik hoop dat jullie dat op prijs stellen.

hartelijke groet,

Siebe

Online Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3062
Re: godsdienst en identiteit
« Reactie #5 Gepost op: 11-12-2015 09:13 »
.... zal ik me op dit forum voortaan onthouden van mening, zienswijze, persoonlijke duidingen van de leer, persoonlijke ervaringen, delen van persoonlijke indrukken of welk soortgelijke risicovolle activiteit ook. Mijn ervaring is toch dat dit alleen maar leidt tot last en narigheid.

Dat neigt een beetje naar een uiterste.
Het is juist leuk om dat soort dingen te wisselen op een forum.
Anders kunnen we ook een boek lezen of zo.

Het wordt pas een probleem wanneer je ergens teveel een punt van maakt.
Als je vindt dat een ander het met je eens moet zijn.

Je kunt nog zo overtuigd zijn van je gelijk,
een ander is niet verplicht daarin mee te gaan.
Dat hoeven ze bij jou ook niet te proberen toch?

Zou wat zijn zeg.

Op een bepaald moment kun je de zaak
dan toch gewoon beter laten zoals die is
en voortgaan,
in plaats van door te willen drukken?

Dat houdt het leefbaar.

Maak je niet te druk en
neem het allemaal niet te serieus.

Ga zo door zou ik zeggen.
Probeer alleen een beetje op te letten als een
dialoog verkrampt.
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil

Offline Ujukarin

 • Actief Lid
 • Nieuwkomer
 • **
 • Berichten: 818
  • Triratna Boeddhistisch Centrum Amsterdam
Re: godsdienst en identiteit
« Reactie #6 Gepost op: 11-12-2015 09:43 »
U stelt in deze topic een aantal zaken aan de orde. Voorts stelt u in uw derde post een aantal vragen. Ik communiceer over mezelf als Christen, iemand die in God gelooft. Ik neem waar dat de waarde die u toekent aan de Boeddhistische zienswijze in grote lijnen positief is, in vergelijking met het Christelijk geloof als iets wat in uw optiek over het algemeen negatief te labelen valt, als een soort spirituele gevangenis zelfs. Voor zover ik u probeer te begrijpen, vindt u eerder conditionering, bestendiging van gewoontegedrag en angstvallig vasthouden aan een doel, aan God als godsdienstig gedrag van mensen, van gelovigen. Het is zeer de vraag of wat u stelt de kern is waar Jezus Christus over spreekt, en hoe Hij zich gedraagt in de vier Evangeliën. Het is zelfs de vraag of dit de rode lijn is die door heel de Bijbel loopt.


Kortom: Jezus Christus spreekt vanuit de liefde. De mens is niet gemaakt voor regeltjes, en als er al sprake is van regelgeving, dan moet die ten dienste staan van de mens.

Ik moet zeggen dat het Christelijk geloof op een andere wijze oproept tot bevrijding, tot liefde en naastenliefde dan bijvoorbeeld het Boeddhisme. De mens is van nature feitelijk niet in staat tot liefhebben, slechts ten dele. De moederliefde is eigenlijk de meest zuivere vorm die we kennen. Voor de rest is het de vraag of er sprake is van eigenbelang. Ook in het Boeddhisme is dat de vraag. Ook de Boeddha verwijst naar de intentie van de mens, alleen misschien op een andere wijze dan Jezus Christus. De Boeddha appelleert sterk aan het verstand, van onderzoek en zelfonderzoek. Christus vraagt om vertrouwen, geloof, liefde. Dat is de weg van het hart. Wij zijn teveel hoofd geworden. Het is de vraag welke weg het beste bij je past, die van het verstand, van het (zelf)onderzoek of die van het hart, van het geloof. Wie vertrouwt op God, kan leven in de genade van de Vader. Dan ligt het centrum niet in de mens, maar bij God. En als God de Vader het centrum is, dan kan het ego niet lang overleven. Omdat het ego immers altijd het centrum van alles wil zijn. Dat kan in een waarachtig Christelijk geloof niet, want je leeft vanuit overgave. God zal de weg wijzen via je leven.

Ik begrijp dat dit alles misschien wat vreemd klinkt in de oren van een Boeddhist of iemand die een andere religie heeft. Maar zo staan de zaken er voor. Ik denk niet dat een religie of godsdienst simpelweg kan worden afgeserveerd via negatieve etiketten. Dat in het historische Christendom óók verkeerde uitleg aanwezig is, dat staat buiten kijf. Maar tevens het Boeddhisme is geseculariseerd in het Oosten, in India is er volgens mij niet veel meer van over. Daar heerst het Hindoeïsme. En hier in het Westen is het Boeddhisme helaas in veel individuele levens een samenraapsel van New Age en soloactiviteit. Aan de andere kant zijn er gelukkig een aantal goede scholen die het Boeddhisme willen brengen in al haar facetten, zonder dat mensen slechts datgene bij elkaar shoppen wat ze bevalt. En weglaten wat ze niet bevalt. Ik vind het Boeddhisme een erg mooie en zuivere levensfilosofie en levenswijze. Maar mijn weg is die van Christus. En als het uiteindelijk tot bevrijding leidt, wat maakt het dan uit?

Met beleefde groet,

Aurelius Augustinus :)
Hoi AA,

Ik zal me een héél enkele keer erin mengen want grosso modo zie ik niet alteveel in interreligieuze dialoog via Internet; dat moet echt in-person, heb net nog een hele inspirerende avond doorgebracht met een oud-collega van me die overtuigd Jehovahs Getuige was en is.
Je statement
Citaat
De Boeddha appelleert sterk aan het verstand, van onderzoek en zelfonderzoek.

Herken ik niet, althans is veel te eenzijdig. Boeddha appelleert nadrukkelijk aan het ontwikkelen van de 5 indriyas (spirituele vermogens) in onderlinge balans: wijsheid/prajna, meditatief inzicht/samadhi, energie/viriya, devotie/sraddha en achtzaamheid/sati. En in het Mahayana hebben die eerste vier ook allemaal eigen scholen die dit onderdeel als nadruk hebben, sati dient al het andere te doordringen.

En scholen als Puur Land (o.a. Nichiren) zijn erg op overgave (aan Amitabha) en devotie gericht, al kom je bij nader zoeken wel uit op een stuk evenwicht met onderzoek en zelfonderzoek; blind vertrouwen is niet echt gewenst.

Dus neen, ik durf niet te stellen dat 'het' boeddhisme aan fundamenteel andere soorten mensen en karakters appelleert dan andere religies. Dat vind ik ook het mooie, dat we
Citaat
het Boeddhisme willen brengen in al haar facetten

Ieder het zijne...

With folded palms,

<Ujukarin>

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 1600
Re: godsdienst en identiteit
« Reactie #7 Gepost op: 11-12-2015 12:46 »
U stapt naar voren, ik treed terug...

Met beleefde groet,

Aurelius Augustinus ;)
« Laatst bewerkt op: 11-12-2015 16:08 door Aurelius Augustinus »