Recente berichten

Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
spiritualiteit divers / Re: de zoektocht naar het einde van de honger
« Laatste bericht door Steve Gepost op 20-05-2024 18:25 »
@Gouden middenweg:

...
Het is te realiseren, zeer zeker, door ieder mens,...
Beweer jij nu dat ieder mens Zelf-realisatie kan bereiken?
Zo ja, wat weerhoudt hem er dan van?
Want buiten mijzelf zie ik in mijn omgeving geen één die Zelf-realisatie gerealiseerd / bereikt heeft.

Ieder mens heeft de potentie tot bevrijding van Z/zelf.
Waarom zo wenigen die potentie realiseren heeft alles te maken met waarop ze zich richten.


22
spiritualiteit divers / Re: de zoektocht naar het einde van de honger
« Laatste bericht door ervaringsgetuige Gepost op 20-05-2024 16:19 »

@Gouden middenweg:

Ik heb het echter niet over een hypothese over een Boeddha, maar over de praktijk van bevrijding.

'k heb is aan google's Artificiële-intelligentie gevraagd wat die praktijk van de bevrijding in het Boeddhisme inhoudt.
Zie...
Citaat

In het boeddhisme is de praktijk van bevrijding, ook wel nirvana of moksha genoemd, het ultieme doel. Het is de staat van volledige verlichting en bevrijding van het lijden (dukkha) en de cyclus van wedergeboorte (samsara). Deze bevrijding wordt bereikt door het volgen van het Edele Achtvoudige Pad, een pad van ethisch gedrag, mentale discipline en wijsheid. De acht aspecten van het pad zijn: • Juist Zien: Dit omvat het begrijpen van de Vier Edele Waarheden en het loslaten van onjuiste opvattingen.
 • Juist Denken: Dit omvat het cultiveren van gezonde en constructieve gedachten.
 • Juiste Spraak: Dit omvat spreken met vriendelijkheid, eerlijkheid en zonder kwade bedoelingen.
 • Juiste Handelingen: Dit omvat ethisch handelen en het vermijden van schade aan anderen.
 • Juiste Levensonderhoud: Dit omvat het voorzien in je behoeften op een ethische manier.
 • Juiste Inspanning: Dit omvat het ontwikkelen van mentale discipline en toewijding.
 • Juiste Aandacht: Dit omvat het cultiveren van mindfulness en meditatie.
 • Juiste Concentratie: Dit omvat het bereiken van een staat van diepe concentratie en inzicht.
De beoefening van het Edele Achtvoudige Pad is een langdurig en geleidelijk proces dat discipline, toewijding en geduld vereist. Er zijn verschillende meditatietechnieken en leringen die beoefenaars kunnen helpen op hun pad naar bevrijding, zoals:
 • Vipassana meditatie: Dit is een meditatietechniek die gericht is op het ontwikkelen van mindfulness en inzicht in de veranderlijke aard van alle verschijnselen.
 • Metta meditatie: Dit is een meditatietechniek die gericht is op het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid en medeleven.
 • Zen meditatie: Dit is een meditatietechniek die gericht is op het bereiken van een staat van diepe rust en eenheid met de ware aard van de realiteit.
Naast meditatie is het belangrijk om ethisch te leven en de andere aspecten van het Edele Achtvoudige Pad te beoefenen. Dit omvat het ontwikkelen van goede karmische handelingen, het vermijden van schade aan anderen en het leven in overeenstemming met boeddhistische waarden.


De bevrijding van lijden en samsara is een complexe en diepgaande realisatie die niet gemakkelijk te bereiken is. Het vereist jarenlange toegewijde beoefening en studie. Maar voor degenen die de inspanning leveren, belooft het boeddhisme de ultieme bevrijding van alle pijn en lijden.


Belangrijk om te benadrukken is dat er verschillende scholen en stromingen binnen het boeddhisme zijn met verschillende interpretaties en praktijken met betrekking tot bevrijding. De hierboven beschreven informatie is een algemene introductie en dient te worden beschouwd als een startpunt voor verder onderzoek en studie.
Ha, er moeten dus inspanningen geleverd worden (hard werken) want de bevrijding van lijden en samsara is een complexe en diepgaande realisatie die niet gemakkelijk te bereiken is.
Ja, dat zie ik dan toch niet als voor ieder mens weggelegd al beweert Steve van wel.
In sommige landen in Azië waar het boeddhisme nog sterk verankert zit in de cultuur dan misschien wat makkelijk, maar hier bij ons in het Westen waarin depressie een wijdverspreid probleem is?

23
spiritualiteit divers / Re: de zoektocht naar het einde van de honger
« Laatste bericht door ervaringsgetuige Gepost op 20-05-2024 15:56 »
...
Alles leent zich, zonder dat een 'jij' er iets wel of niet mee moet.
 :)
;D
Die heb ik is aan Google's Artificiële-intelligentie voorgelegd.
Zie...
Citaat
De uitspraak "Alles leent zich, zonder dat een 'jij' er iets wel of niet mee moet" is intrigerend en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.
Laten we de verschillende aspecten eens bekijken:

1. Lenigheid:

Het woord "leent zich" suggereert dat er een inherente geschiktheid of bruikbaarheid is in alles. Dit kan betekenen dat de wereld om ons heen vol mogelijkheden zit die we kunnen benutten, ongeacht onze persoonlijke keuzes of acties. De nadruk ligt hier op de inherente kenmerken van de wereld, los van onze subjectieve ervaring.

2. Onpersoonlijkheid:

De afwezigheid van een "jij" in de zin benadrukt het onpersoonlijke karakter van deze lenigheid. Het suggereert dat deze mogelijkheden niet afhankelijk zijn van onze individuele wil of handelen. De wereld lijkt zich te ontvouwen volgens haar eigen logica, ongeacht onze subjectieve beleving.

3. Determinisme vs. Vrije wil:

De interpretatie van deze uitspraak hangt af van onze visie op determinisme en vrije wil. Sommigen interpreteren het als een deterministische stelling, wat betekent dat alles al vaststaat en onze keuzes geen werkelijk verschil maken. Anderen zien het als een uiting van een meer open visie, waarbinnen de inherente lenigheid van de wereld ruimte biedt voor creatieve mogelijkheden en vrije keuzes, zonder dat er sprake is van volledige controle of voorspelbaarheid.

4. Uitnodiging tot exploratie:

Ongeacht de interpretatie, kan de uitspraak worden gezien als een uitnodiging om de wereld om ons heen met openheid en nieuwsgierigheid te benaderen. De nadruk ligt op het ontdekken van de inherente mogelijkheden die aanwezig zijn,zonder vast te zitten in beperkende overtuigingen of verwachtingen over wat wel of niet "moet".

5. Verschillende perspectieven:

De interpretatie van deze uitspraak kan ook afhangen van de context en het perspectief van de persoon die hem gebruikt. In een spirituele of filosofische context kan het verwijzen naar een universele verbondenheid of een alomvattend bewustzijn. In een meer praktische context kan het gaan om het benutten van kansen en het creëren van mogelijkheden in ons dagelijks leven.
De schoonheid van deze uitspraak ligt in de openheid en ambiguïteit ervan. Het nodigt ons uit om na te denken over onze eigen relatie met de wereld om ons heen, en om onze perceptie van realiteit en mogelijkheden te bevragen.
24
spiritualiteit divers / Re: de zoektocht naar het einde van de honger
« Laatste bericht door ervaringsgetuige Gepost op 20-05-2024 15:50 »
@Gouden middenweg:

...
Het is te realiseren, zeer zeker, door ieder mens,...
Beweer jij nu dat ieder mens Zelf-realisatie kan bereiken?
Zo ja, wat weerhoudt hem er dan van?
Want buiten mijzelf zie ik in mijn omgeving geen één die Zelf-realisatie gerealiseerd / bereikt heeft.
25
spiritualiteit divers / Re: de zoektocht naar het einde van de honger
« Laatste bericht door ervaringsgetuige Gepost op 20-05-2024 15:30 »

Waarom blijft een mens niet bij nirvana als nirvana toch datgene is wat hij zoekt ?

Daar ik geen boeddhist ben en niet onderlegd in boeddhisme, heb ik is aan google's Artificiële-intelligentie gevraagd wat nirvana eigenlijk is want ik heb de neiging nirvana gelijk te stellen aan de christelijke hemel, het paradijs.
Zie...


Citaat
In het boeddhisme is nirvana (Sanskriet: निर्वाण, nirvāņa, "uitgeblust", "onbeweeglijk") of nibbāna (Pali) de hoogste staat die door de mens bereikt kan worden en waardoor heiligheid behaald wordt.Het uitgedoofd zijn verwijst naar het hoofddoel van het boeddhisme: het einde van begeerte, aversie en verwarring.

Nirvana wordt vaak beschreven als een staat van:
 • Volmaakte vrede en geluk: Alle苦 (dukkha), het lijden dat voortkomt uit onbevredigende verlangens, is verdwenen.
 • Einde aan wedergeboorte: De cyclus van samsara, de eindeloze rondgang door het bestaan, is doorbroken.
 • Verlichting: Men heeft de ware aard van de realiteit en het zelf ingezien.
 • Leegte: Er is geen ego of "zelf" meer aanwezig.
Het is belangrijk om te benadrukken dat nirvana geen plaats is, maar eerder een toestand van zijn. Het kan in dit leven bereikt worden door het volgen van het Achtvoudig Pad en het loslaten van onthechting.
Nirvana is een complex concept met verschillende interpretaties binnen het boeddhisme. De hierboven beschreven punten zijn enkele van de belangrijkste kenmerken.

Er zijn twee belangrijke misvattingen over nirvana die het waard zijn om recht te zetten:
 • Nirvana is geen paradijs: Het is niet een plaats van eeuwige gelukzaligheid waar men beloond wordt voor zijn goede daden.
 • Nirvana is niet de dood: Het is een levende toestand van bewustzijn die in dit leven bereikt kan worden.
Als je meer wilt weten over nirvana, raad ik je aan om boeken over boeddhisme te lezen of met een boeddhistische leraar te praten.
Hier zijn enkele bronnen die je nuttig kunt vinden:Ik hoop dat dit je vraag beantwoordt!
Ha, nirvana geen plaats, maar eerder een toestand van zijn.
Ja, waarom blijft een mens niet in die toestand van zijn?
Is de mens soms uit Nirvana gedreven zoals hij uit de hemel / het paradijs is gedreven?
26
spiritualiteit divers / Re: de zoektocht naar het einde van de honger
« Laatste bericht door Steve Gepost op 19-05-2024 22:34 »
@Gouden middenweg

Ik heb het echter niet over een hypothese over een Boeddha, maar over de praktijk van bevrijding. Daar zie je dat sommigen
 een ervaring van verlichting krijgen, en dan gaan denken dat ze deze ervaring kunnen stabiliseren. Ik zeg dat dat onmogelijk is, omdat het een ervaring is. Ik zeg niet dat het onmogelijk is de altijd bevrijdde toestand te realiseren, ik zeg dat die realisatie niet het stabiliseren van een ervaring is, maar de altijd al bevrijde toestand realiseren is waarin zowel ervaring van bevrijding en ervaring van beknelling zich voordoen, maar zelf geen ervaring is, dus niet komt, noch gaat, niet in moet gebleven worden, noch uit kan gegaan worden. Die realisatie heeft niets te maken met doelbewust ergens in te blijven. Het is te realiseren, zeer zeker, door ieder mens, maar niet door een ervaring na te streven en stabiel te krijgen, daar blijf je eeuwig mee zoet, maar dit zal nooit ultiem bevrijden. Dat is wat ik zeg, helemaal iets anders dan wat jij er in leest. Je leest het met jouw bril op en ziet dan dingen die er niet zijn, zoals neerhalen, onmogelijkheid ultieme bevrijding te realiseren. Wat je niet leest is dat de realisatie geen ervaring is, noch het ergens doelbewust in kunnen blijven en dat het juist is door te denken dat er een ervaring gestabiliseerd moet worden dat ultieme bevrijding wordt gemist, omdat de ervaring nooit stabiel te krijgen is. Ervaringen zijn altijd veranderlijk, voor ons net als voor een Boeddha. Daar is bevrijding dus nooit stabiel.

Tot zover. Als je er niets mee kan, laat het dan gewoon rusten. Alleen voelt het niet correct dat je mijn woorden anders verpakt, dan kan ik niet anders als dit weer te weerleggen hoewel ik er liever verder over zwijg.

Dus kunnen we het hier laten rusten nu?

Graag!
27
Citaat
Ik geloof dus niet in een bestaan van het Nirvana waar je je als het ware in en weer uit kunt begeven. Je weet of je weet niet, half-weten betekent denk ik in boeddhistische zin dat je nog geenszins daadwerkelijk het Nirvana hebt gerealiseerd.

ik denk wanneer je Nirvana iets teveel als een positief iets ziet, dat dit niet geheel juist is.
Omdat Nirvana verwijst naar het afwezig zijn van ... verwijst.
En niet zozeer naar het aanwezig zijn van.

Hoe vaak per dag zit je in een toestand dat de honger afwezig is ? En ben je je er bewust van op het moment zelf ?
Kun je achteraf zeggen "de honger" was afwezig ?  zonder dat je op moment bewust was dat de honger afwezig was ?

wanneer ik je vraag, roep nu eens bewust de toestand op waarbij de honger afwezig is. Kun je dat zomaar ? Kun je dat onder alle omstandigheden ?
28


Ik geloof dus niet in een bestaan van het Nirvana waar je je als het ware in en weer uit kunt begeven. ...

Ik ben geen kenner van boeddhistische teksten. En waarschijnlijk zijn er zoveel interpretaties, tradities, teksten te vinden dat je eender welke stelling kunt weervinden in het boeddhisme.

Toch hier een citaat uit de pali-canon waar er wel degelijk sprake is van "als het ware in en weer uit kunt begeven".

Sutta (SN 41:8

Citaat
"“Wel meneer, wanneer ik maar wil, geheel afgezonderd van sensuele genoegens, afgezonderd van onvaardige kwaliteiten, betreed en blijf ik in de eerste verzonkenheid, die de vervoering en gelukzaligheid voortbrengt die voortkomt uit afzondering, terwijl ik de geest plaats en verbonden houd. 3.5 En wanneer ik maar wil, terwijl de plaatsing van de geest en het verbonden houden ervan tot rust komen … ga ik naar binnen en blijf in de tweede absorptie. 3.6 En wanneer ik maar wil, met het wegebben van de vervoering... ga ik de derde absorptie binnen en blijf daar. 3.7 En wanneer ik maar wil, terwijl ik plezier en pijn opgeef… ga ik de vierde verzonkenheid binnen en blijf daar."

Nu, dit gegeven, "wanneer ik maar wil" , nirvana betreden is niet in tegenspraak met

"Dit is de Edele Waarheid van het ophouden van het lijden. Het is het volledige verdwijnen en ophouden van diezelfde begeerte, het opgeven ervan, de verzaking ervan, de bevrijding ervan, het zich ervan ontdoen." (SN 56.11).

Want dit wil toch gewoon zeggen dat Nirvana het ophouden van het lijden, ophouden en bevrijding van begeerte is. Zodra je in Nirvana zit is er geen lijden, is er geen begeerte.

Het wil niet zeggen dat hij permanent in Nirvana zit. Maar wel dat de vaardigheid er is "wanneer ik maar wil".

Een Boeddha of Arahant bezitten de vaardigheid "wanneer ik maar wil".
Terwijl anderen deze bewuste en doelbewuste vaardigheid nog tot ontwikkeling dienen te brengen.29
spiritualiteit divers / Re: de zoektocht naar het einde van de honger
« Laatste bericht door Buddha Amitabha Gepost op 19-05-2024 11:59 »
Gautama de Boeddha zegt echter, ik citeer: "Dit is de Edele Waarheid van het ophouden van het lijden. Het is het volledige verdwijnen en ophouden van diezelfde begeerte, het opgeven ervan, de verzaking ervan, de bevrijding ervan, het zich ervan ontdoen." (SN 56.11). Dat is het Nirvana, als een 'eindpunt' van het pad dat men volgt in het boeddhisme. Dit pad stelt dat men op den duur via de meditatie een 'punt' kan bereiken waarin een blijvende transformatie plaatsvindt van de persoonlijkheid. Daar is volgens het boeddhisme geen terugweg meer, je weet dan voor de rest van je bestaan wat de waarheid is.

Ik geloof dus niet in een bestaan van het Nirvana waar je je als het ware in en weer uit kunt begeven. Je weet of je weet niet, half-weten betekent denk ik in boeddhistische zin dat je nog geenszins daadwerkelijk het Nirvana hebt gerealiseerd. Misschien heb je slechts een flits van de waarheid ingezien. Maar goed, ik ben niet Verlicht (en pretendeer ook geenszins dat te zijn), dus ik kan er ook slechts naar raden. Dat is het gevaarlijke aan alle beschrijvingen van het Nirvana. Je kunt erover denken en filosoferen, maar wat weet je nu werkelijk?
30
spiritualiteit divers / Re: de zoektocht naar het einde van de honger
« Laatste bericht door Vrij Gepost op 19-05-2024 10:43 »
Mijn hypothese is dat een boeddha, een mens is, die bewust en doelbewust in staat is om ongeacht welke omstandigheid om in Nirvana te verblijven.

Je zult toch eerst Nirvana moeten opmerken. Als je het opmerkt verblijf je er.

De kracht van de wereld is zo sterk dat je er terug uit valt. dus dat je het niet meer (bewust) opmerkt. Dan zit je terug in onvermogen om het op te merken.
En dan opeens merk je het terug op, en ben je terug in Nirvana.

Dus logisch gezien, wanneer je steeds in staat bent om het bewust op te merken dan ben je definitief bevrijdt.


Dus om te verwijzen naar je ervaring, correct dat die komt en gaat. Omdat er nog altijd onvermogen is om dat bewust en naar believen op te merken.
En dat is toch een boodschap van Boeddha, ook jij bent er toe in staat, je hoeft je niet te laten omlaag duwen door je tijdelijk onvermogen.

En dat is een groot verschil tussen ons en een boeddha, die is namelijk altijd bewust en doelbewust in staat om Nirvana op te merken en er in te verblijven. Niet meer gedefinieerd en determineert door onvermogen en blindheid, maar door kennis van zaken.

That's the spirit...
Blijf daar bij!!!

Een dingetje nog..
Dat op-merken is kennis van zaken, zonder dat je je hoeft te verlaten op de kennis van zaken..
De kennis van zaken maakt de boel rigide.
kennis van zaken houdt de boel open en luchtig.
In dat op-merken is geen de kennis van zaken, er is gewoon wel of geen kennis van zaken..
Alles leent zich, zonder dat een 'jij' er iets wel of niet mee moet.
 :)
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 10