De Tao Te Ching van Lao Tzu Engelse versie door Archie J. Bahm

Index   Voor Nederlands gebruik Chrome en rechtsklik kies vertalen
Home

De Tao Te Ching
van Lao Tzu

Engelse versie door
Archie J. Bahm

http://www.mobilewords.ca/tao/bahm.htm

Meer Engelse versies

 

 

 1 De

natuur kan nooit volledig worden beschreven, want een dergelijke beschrijving van de natuur zou de natuur moeten dupliceren. Geen enkele naam kan volledig uitdrukken wat het vertegenwoordigt.
Het is de natuur zelf, en geen enkel deel (of naam of beschrijving) dat is geabstraheerd van de natuur, wat de ultieme bron is van alles wat er gebeurt, alles wat komt en gaat, begint en eindigt, is en is niet. Maar om de natuur te omschrijven als 'de ultieme bron van alles' is nog steeds slechts een beschrijving, en zo'n beschrijving is niet de natuur zelf. Maar omdat we, om erover te spreken, woorden moeten gebruiken, zullen we het moeten omschrijven als 'de ultieme bron van alles'.
Als de natuur onuitsprekelijk is, zal hij die de natuur wil leren kennen zoals ze op zichzelf is, niet proberen haar in woorden uit te drukken
Hoewel het bestaan ​​van de natuur en een beschrijving van dat bestaan ​​twee verschillende dingen zijn, zijn ze toch ook hetzelfde.
Voor beide zijn manieren van bestaan. Dat wil zeggen, een beschrijving van het bestaan ​​moet een eigen bestaan ​​hebben, dat verschilt van het bestaan ​​van dat wat het beschrijft; en dus moeten we opnieuw een bestaan ​​herkennen dat niet kan worden beschreven.