Auteur Topic: aanvaarding metafysische werkelijkheid  (gelezen 18068 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Gouden middenweg & de wilde natuur

 • Actief Boeddha Forum lid
 • Nieuwkomer
 • ****
 • Berichten: 1445
 • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Gepost op: 03-05-2016 00:06 »
Voor een groot deel tast de mens in het duister omtrent de metafysische werkelijkheid.
Een mens zoekt weliswaar antwoorden op de metafysische vraagstukken, antwoorden zoeken is nog iets anders dan antwoorden vinden.

Per definitie is de metafysische werkelijkheid een vaststaand en onveranderlijk gegeven. Of we nu in het duister tasten omtrent de metafysische werkelijkheid, of we nu antwoorden zoeken, of we nu antwoorden vinden. de metafysische werkelijkheid verandert hierdoor niet.

spiritualiteit is ook de relatie die we aangaan met de realiteit zoals ze is. Ongeacht hoe de metafysische realiteit is.
Per definitie kan men stellen dan de mens in onvrede leeft met de realiteit zoals ze is. De realiteit is nooit zoals we graag willen dat ze zou moeten zijn. De realiteit is de realiteit en past zich niet aan onze wil, verlangens aan.
In onze fantasie is de realiteit of beter in onze fantasie zou de realiteit immer "goed" voor mij moeten zijn. Godsdienst spiegelt een toekomst voor die het uiteindelijke doel "goed" van aard maakt.

Dat kan dat dit zo is, maar het kan ook dat dit helemaal niet zo is. De mens plaatst het menselijk verlangen in het middelpunt van de realiteit. Alsof de realiteit een dienaar is van het menselijk verlangen.

Een mens kan in onvrede blijven leven met de realiteit zoals ze is. In onvrede en verwarring omdat de realiteit duister is. In onvrede omdat de realiteit misschien helemaal niet de dienaar is van de mens die het menselijk verlangen in het middelpunt van de realiteit plaatst. In onvrede omdat misschien de realiteit helemaal niet een uiteindelijk doel heeft dat "goed" van aard voor mij is zoals de fantasie dat graag zou willen.

Een mens kan ook de realiteit accepteren zoals is, hoe ze ook is. Aanvaarden, accepteren, heilige onverschilligheid tov het onveranderbare, onveranderlijke.

Onvrede met de metafysische realiteit is een actie, maar waar steunt die actie op ?
Boosheid en teleurstelling omtrent mezelf omdat ik onvermogend zijn er iets aan te veranderen. Onze machteloosheid die ons dwarszit. Onze geldingsdrang die een grens ontmoet die niet wil wijken. Ons verlangen dat een deuk krijgt. Mijn zuchten die geen bevrediging krijgen in de realisatie van die zucht.

En toch kan 5 minuten later die onvrede alweer vergeten zijn, omdat een spelende kat de aandacht trekt. De onveranderlijke metafysische realiteit is niet verandert, maar wel de relatie die ik er mee aanga. De terugkeer naar de helderheid kan een blind procesmatig gebeuren zijn, zoals de spelende kat die de aandacht trekt.
Maar kan ook een doelgerichte bewuste actie zijn. Ik die bewust en doelgericht de onvrede loslaat. Ik die terugkeert naar de helderheid, de helderheid bewaart, de helderheid herstelt, dat ook een actie is die binnen de (relatieve)mogelijkheden ligt en bewust en doelgericht kan beoefenen.
Het rare is, je wordt echt geen ander mens natuurlijk. Je blijft gewoon jezelf (Siebe)

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #1 Gepost op: 03-05-2016 20:05 »
Wat bedoel je precies met metafysisch?

Ik zie dat in boeddhisme alles ervaarbaar is, op directe wijze kenbaar, zoals Nibbana, zoals kennis van kamma, wedergeboorte en andere rijken van bestaan etc. Boeddhisme geeft toch aan dat ook al hoort dit niet perse toch je eigen belevingswereld, het kan wel onderdeel worden van je eigen belevingswereld. Het belangrijkste is gewoon dat je je eigen belevingswereld kunt accepteert als iets wat beperkt is.  Ja, dat je ook jezelf nog niet of nauwelijks kent.  Is dat nou zo'n moeilijk stap?

SiebeOffline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #2 Gepost op: 04-05-2016 13:31 »
Het woord “metafysica” is afkomstig uit het Grieks: “ta meta ta phusika” = wat na, achter de fysieke zaken ligt. Het is het “deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen.” (Van Dale). Met name de Griekse antieke filosoof Aristoteles heeft zich met dit onderwerp diepgaand beziggehouden en er uitgebreid over geschreven. Het is de wijsgerige leer die het wezen van de stoffelijke werkelijkheid onderzoekt, maar niet uit de zintuiglijke waarneming ervan en wordt derhalve bovenzinnelijk genoemd, of bovennatuurlijk. Ik zie het helaas vaak gebeuren dat diverse – vaak Westerse - Boeddhisten in debatten proberen hun “religie”, de woorden van de Boeddha, met hand en tand te verdedigen tegen de zogeheten "metafysische" monotheïstische (woestijnreligies zoals het Jodendom, de Islam en het Christendom) of polytheïstische godsdiensten (zoals het Hindoeïsme). Ware spiritualiteit lijkt me geen spelletje om elkaar mee af te willen troeven, maar dat terzijde.

Maar wie heeft er nu eigenlijk “gelijk”? De religies waarin God het centrale punt is waar de hele godsdienst om draait, stellen vaak dat er maar één aards leven is, en daarna volgt een hemels, metafysisch bestaan. Het hele Jodendom, de Islam en ook het Christendom gaan uit van maar één aards leven en spreken nooit over de wedergeboorte of de reïncarnatie, die in de Oosterse religies als het Boeddhisme en het Hindoeïsme worden genoemd. Hoe kan dat? Er kan toch maar één universele waarheid zijn?! Maar feit is dat de Boeddha in een heel andere cultuur zijn prediking hield dan bijvoorbeeld Jezus Christus. Zij pasten zich aan bij de cultuur en het gedachtegoed van hun tijd en zetten daar hun kritische kanttekeningen bij. Wanneer ze een totaal andere of te veel afwijkende prediking hadden gehad, zou niemand naar hun geluisterd hebben.

Hoi Basho.

Ik kan me niet voorstellen dat als de Boeddha in de woestijnen zou hebben onderwezen dat hij opeens zou onderwijzen..."mensen, God beschikt over jullie na de dood, God bepaalt of jullie in de hemel komen of in het vagevuur of de hel"....Nee mensen, kamma beschikt niet, dat werkt niet zo, God beschikt". Of dat hij opeens zou gaan onderwijzen "er is geen wedergeboorte mensen", in een cultuur waarin dat niet speelt.
De Boeddha heeft zich ook nauwelijks aangepast aan de toendertijd heersende cultuur. Vrijwel alles heeft hij omgegooid, zoals het denken in atman, een onveranderlijk kern; hij wees het nut van de brahmaanse rituelen af zoals vuuroffers, dieroffers, reiniging van kamma in heilige rivieren; hij wees af dat mensen van geboorte goud zijn of zilver of van blik (standen); hij wees verering van MahaBrahma, een Schepper-God, Vader God af;  hij stond vrouwen toe tot het heilige leven; hij bekritiseerde fatalisme, materialisme, nihilisme, eternalisme, hedonisme, Nibbana hier en nu, allerlei visies die in zijn tijd leefden, die bekritiseerde hij uitvoerig.

Hij wist voor zichzelf dat hij had gevonden wat hij zocht en dat dit zeer lastig is te vinden voor medemensen. Uit de teksten blijkt ook dat de Boeddha groot belang hechtte aan een goede weergave van diens leer, ook al is dat alleen maar gebaseerd op intellectuele kennis en nog niet op diepzinnige wijsheid.
Iemand die bijvoorbeeld bewustzijn opvatte als blijvend, kreeg er van langs als hij dat presenteerde als de visie van de Boeddha.

tot zover wat eerste gedachten

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #3 Gepost op: 04-05-2016 22:04 »
Hoi Basho,

Eigenlijk is het net als in de tijd van de Boeddha. Mensen met verschillende visies, gebruiken, geloof etc. komen elkaar tegen. Hoe ging de Boeddha om met mensen met een andere visie, geloof en gebruiken,  als je de teksten mag geloven?  De Boeddha was niet zo onverschillig dat hij iedereen hun eigen pad gunde. Nee, hij stond kennelijk echt voor wat hij onderwees. Hij wees mensen soms gewoon op hun verkeerde geloof, verkeerde visie en verkeerde praktijken.

De Boeddha in de sutta's was niet iemand die alle paden of alle geloven of alle gebruiken omarmde.  Is dat intolerant? Die kant lijk jij op te willen. Maar ik zie dit toch als een teken van groot mededogen. Van intense betrokkenheid bij de bestemming en welzijn van elk wezen. Hij wilde helemaal niet mensen kwetsen of beledigen of afwijzen maar ze oprecht op een beter Pad brengen.

Ik begrijp ook best dat iemand wiens geloof en gebruiken bekritiseerd werden door de Boeddha, dat toch kan ervaren als een persoonlijke afwijzing. Maar is dat perse allemaal zo slecht bedoeld? Die kant lijk jij op te willen. Maar ik geloof in de goede bedoelingen van de Boeddha hierbij. De Boeddha had aldoor het welzijn van anderen op het oog.

Ik vind ook dat wij elkaar, nu 2600 jaar later, ook best zo zouden kunnen ontmoeten hier op dit forum. Jij hoeft er niet perse van uit te gaan dat kritiek op jouw geloof of gebruiken perse onverdraagzaam is. Ik kan jou niet beletten het zo persoonlijk te ervaren, maar je hebt hierin wat mij betreft wel een keuze.

jij ook alle goeds,
SiebeOffline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #4 Gepost op: 05-05-2016 11:06 »
Ik zie zelfs dat Boeddhisten zich intolerant gedragen en de eigen gekoesterde leer lijken te beschermen, zoals de Boeddha dat volgens hun heeft aangegeven. Waarom? Leven en laten leven.

Ik begrijp wel dat religie iets persoonlijks is. Ja, ook hoe je de leer van de Boeddha verstaat. Dat vraagt om ruimte vind ik ook. Maar zoals eigenlijk de sutta's ook aangeven, het kan ook gewoon verkeerd beoefend worden en gebaseerd zijn op verkeerde begrip. Ik denk dat het alleen maar goed is in gesprek te zijn hierover met elkaar. Ik vind het niet intolerant iemand er gewoon op te wijzen dat iets niet klopt. Iemand mag mij daar ook op wijzen, heel graag zelfs want dan maak ik die fout niet meer en/of kan ik dit tenminste overwegen.

Maar de mens heeft de onhebbelijke gewoonte om zich met de ander te bemoeien, hem of haar eens ‘de waarheid’ te vertellen. Het is maar zeer de vraag of men voldoende helder inzicht heeft om de ander de weg te wijzen.

Ook al heb jij geen perfecte kennis van wiskunde, je kan wel beoordelen of iemand iets verkeerd optelt. Je hoeft dus niet altijd perfect inzicht of perfecte kennis te hebben om gewoon toch te kunnen beoordelen dat er fouten worden gemaakt. Als je bijvoorbeeld geen directe kennis hebt van Nibbana, dan kun je nog altijd wel iemands denkfout herstellen om Nibbana tot het geconditioneerde te rekenen, als voorbeeld.
Ik zie in de sutta's ook duidelijk dat de Boeddha dit voorstond. Hij vond het duidelijk belangrijk dat zijn leer, ja, ook via woorden en intellect, goed werd en wordt overgedragen. Het beste is natuurlijk realisatie en daarop gebaseerd gezuiverd intellect.

De Boeddha wees de weg, zijn weg, en die respecteer ik. Maar ik respecteer ook de weg van andere grote leraren. Dat is toch heel wat anders als het “omarmen” van alle paden of alle geloven, zoals u dat immers beschrijft.

Ik ben wel benieuwd hoe de Boeddha Godsdienst zoals dat actief is in onze tijd zou bespreken. Nog altijd offeren mensen dieren en zichzelf en medemensen aan God, de Schepper en Vader. Nog altijd vereren mensen een God de Schepper en Vader. De Boeddha heeft zich daar toch niet positief over uitgelaten vind ik. Ik stel dat althans nu zo vast. Ik acht de kans aanwezig dat wanneer jij als Christen de Boeddha echt zou vragen over jouw geloof en praktijken, en hem toestond vrijuit te spreken, dat de Boeddha jou op een ander spoor zou willen zetten. Ik denk niet dat hij zou zeggen,  'wat voor jou werkt Zoon, dat is goed'.
Ik weet dat natuurlijk niet zeker maar zoiets leid ik af uit de sutta's. Hij zou je tot niks verplichten maar ik vermoed toch wel dat de Boeddha het spoor van godsdienst niet zag als een juist spoor. Misschien vergis ik me maar dit is mijn indruk.

Ik zal nooit beweren dat de Boeddha alle paden of alle geloven omarmt, integendeel. Ik zeg eerder dat je mensen het geloof of de leer moet laten aanvaarden die ze aanspreekt, waar ze heil in zien. Dat is openheid en vrijheid.

Kijk naar de mensen die nu hun heil zien in extremen vormen van de islam.  Nou...Maar zoiets geldt evengoed voor gematigde christenen, joden etc.  Mensen zien hun heil in zoveel, en dat heeft ook gevolgen voor mij, waarom zou dat per definitie goed zijn of een weg van heil?
Het sprak mij aan vroeger om stoer te doen en veel te drinken. Ik vind het erg jammer dat onder vrienden niemand was die mij onderwees en vertelde dat het beter was niet dat te doen. Niemand was zo liefdevol, zo betrokken, zo wijs, zo mededogend.

Ik ga niet uit van een kritiek op mijn geloof of gebruiken. Wat ik benadruk(te), is dat het niet tolereren van andermans geloof of religieuze weg, vaak uitsluitend via verstandelijke redenering, heilloos is en kan leiden tot onverdraagzaamheid. Dat wil helemaal niet zeggen dat een leraar als de Boeddha geen kritiek zou mogen hebben op bepaalde opvattingen. Het is juist goed dat hij probeert uit te leggen wat hij bedoelt, en dat hij bepaalde zaken ervaren heeft als onjuist. Maar voor zover ik het heb begrepen, heeft hij altijd iedereen er vrij in gelaten om zijn leer aan te nemen of niet.
Gautama de Boeddha heeft zelfs aangegeven dat je zijn leer en zijn wijsheid moet toetsen aan je persoonlijke ervaring. En als iets niet past, laat het dan vallen. Want waarheid is wat werkt. En wat niet werkt voor een bepaalde persoon, is tenslotte nutteloos voor die persoon.

Zo ervaar ik het, en zo zie ik het. Dat is alles.

Dat waarheid is wat werkt, zeg je, ik weet dat niet zo zeker.

Neem bijvoorbeeld de meditatie op de afzichtelijkheid van het lichaam om lust mee te temperen. Dat schijnt goed te werken maar is het echt waar dat het lichaam afzichtelijk is, vies, etc. Wat werkt is vooral waar je in gelooft. De geest kan zichzelf heel goed bedonderen. Het hoeft ook niet waar te zijn dat een liefdevolle God bestaat. Ook niet dat jouw uitleg van jouw ervaring klopt. Het hoeft niet waar te zijn dat een Liefdevolle God zich bekommert om je.  Toch, ook al is dit misschien helemaal niet waar, mensen kunnen hieruit toch enorm veel hoop, steun, geborgenheid halen. Zo sterk dat zelfs alles angst voor de dood verdwijnt en mensen een innerlijk gevoel van vrijheid ervaren. Maar is het allemaal waar? Is het waarheid?
Nou het wordt in ieder geval zo beleeft. Is dat wat anders dan dat het waarheid is. Ik denk van wel.

Dat vind ik nou net het eiereten, dat iets juist niet waar hoeft te zijn en het toch kan heel sterk kan doorwerken. Je hebt mensen die denken dat er iets in hun lichaam zit. Gisteren hoorde ik zelfs over een verwarde man die zich zelf ging opereren om dat maar te verwijderen. Nee, iets hoeft niet waar te zijn om te werken. De Boeddha onderwijst ook dat het geloof in ego uiteindelijk een soort begoocheling is maar toch domineert dat volledig ons gedrag.

Onwaarheid werkt ook wel. Verkeerde voorstellingen, verkeerde ideeen, verkeerd geloof, ook die werken wel, ja, zo kunnen evengoed wel mensen geluk brengen, een gevoel van vrijheid etc.
Ik denk niet dat de soort bevrijding kunnen geven die de Boeddha onderwees.

jij ook alle goeds,
Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #5 Gepost op: 05-05-2016 20:26 »
De Boeddha wees de weg, zijn weg, en die respecteer ik. Maar ik respecteer ook de weg van andere grote leraren. Dat is toch heel wat anders als het “omarmen” van alle paden of alle geloven, zoals u dat immers beschrijft. Ik zal nooit beweren dat de Boeddha alle paden of alle geloven omarmt, integendeel. Ik zeg eerder dat je mensen het geloof of de leer moet laten aanvaarden die ze aanspreekt, waar ze heil in zien. Dat is openheid en vrijheid.

Vraag, is het nou echt zo dat de Boeddha onderwees dat er vele wegen naar bevrijding leiden? Ik denk eerder dat er meer aanwijzingen bestaan dat de Boeddha het Edele Achtvoudige Pad zag als de enige weg naar bevrijding, tenminste wat de Boeddha onder bevrijding verstond.

Er waren bijvoorbeeld in de tijd van de Boeddha ook mensen die vereerden een Goddelijke Wezen, een Schepper en Vader, hun Schepper en Vader. Maar zijn er in de sutta's aanwijzingen dat de Boeddha bijvoorbeeld onderwees dat dat ook een prima weg is naar de soort bevrijding die hij had gerealiseerd?

Ik ken dat (nog) niet maar als iemand aanwijzingen heeft graag. Ik ken wel aanwijzing in DN1 §1.26, in de vertaling van Walshe, dat de Boeddha niet positief spreekt over de verering van deze Schepper God, de Vader van alle wezens. In de Engelse vertaling van Walshe wordt die manier van leven een "base art" genoemd. Er staat...Gotama refrains from such base arts and wrong means of livelihood.
Dat lijkt me toch niet zo positief ten aanzien van het vereren van een Opperwezen, hier MahaBrahma genoemd. In de sutta's wordt die de Vader genoemd van alle wezens, de Schepper, de Al-machtige, etc.

Wijs ik nu een Christen of het Christendom af of godsdienst? Ik stel gewoon vast wat er staat. Ik oordeel niet over het geloof van Basho. Ik onderzoek wat de visie was van de Boeddha aangaande de verering van een wezen dat Schepper en Vader zou zijn van alle wezens.

Gold voor de Boeddha zoals jij zegt: "dat je mensen het geloof of de leer moet laten aanvaarden die ze aanspreekt, waar ze heil in zien"...ik zie dat niet. Ik denk eerder dat de Boeddha het zo zag dat een mens van nature heil ziet in zaken die juist geen heil brengen, zoals in hedonisme, dierenoffers, verering van een Schepper, kamma zuiveren in rivieren, materialisme, de leer van geen-kamma, ascetisme, etc.

Maar ben je intolerant wanneer je tegen een sportvisser zegt dat vissen geen goede daad is en hij beter een andere hobby kan zoeken? Ben je intolerant wanneer je een Hindoe onderwijst dat het volkomen zinloos is je negatief kamma te zuiveren in een rivier? Ben je intolerant als je een moslim onderwijst dat dierenoffers volkomen zinloos zijn en slechts eindeloos leed veroorzaken?

Ik geloof in ieder geval in de goede bedoelingen van de Boeddha. Ik geloof dat de Boeddha nooit mensen wilde kwetsen of beledigen maar wilde helpen. Niet alles waar mensen heil in zien brengt ook heil. Klaar. Zo stond hij er wat mij betreft in. De Boeddha deed kennelijk consequent zijn eigen verhaal, ongeacht met welke gelovige hij sprak.

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #6 Gepost op: 06-05-2016 14:25 »
"II:16. De Meester zei: 'Iemand aanvallen omdat hij een ander gezichtspunt heeft, geeft beslist narigheid.'"

(Citaat uit: Kristofer Schipper: "Confucius. De gesprekken. Uitgeverij Augustus Amsterdam 2014, blz. 116)

Als ik de sutta's lees dan zie ik dat de Boeddha eigenlijk heel duidelijk stelling nam tegen tal van heersende visies en gebruiken. Tegen de rituelen van dieren- en mensenoffers waar mensen ook heil in zien, tegen het gebruik om in rivieren je negatief kamma weg te spoelen waar mensen ook heil in zien, tegen een hedonistische levenswijze waar mensen ook heil in zien, tegen de verering van een wezen als je vader en schepper waar mensen ook heil in zien, tegen zelfbestraffing als middel tot bevrijding, tegen de visie dat er geen leven na de dood is, tegen het idee dat goed en slecht doen geen enkel gevolg heeft, etc.

Jij kunt denken wat je wilt maar ik geloof dat de Boeddha dit allemaal baseerde op diepzinnige wijsheid.
Hij zei dit niet om anderen te kwetsen maar vanuit betrokkenheid met het welzijn van wezens. Om die reden onderscheidde hij volgens mij ook verkeerde visies en verkeerde gebruiken en paden die heilwegen lijken maar dat in werkelijkheid niet zijn.

Graag je mening hierover.

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #7 Gepost op: 06-05-2016 19:23 »
Hoi Basho,

Ik vind dat we niet te krampachtig moeten doen Boeddha's onderricht te onderzoeken, ook als dat betekent dat we bijvoorbeeld lezen in sutta's dat de Boeddha visies en gebruiken van andere gelovigen bekritiseerde.
Het valt toch niet te ontkennen dat dit nogal wat in sutta's voorkomt.

Misschien kun je niet geloven dat de Boeddha dit deed voor het welzijn van die andere gelovigen maar ik doe dat wel. Ook als ik bepaalde uitspraken uitleg als godsdienst kritisch, dan geloof ik toch dat de Boeddha het heil van gelovige mensen voor ogen stond. Ik kan de Boeddha niet anders zien dan zo.

Als nou gewoon blijkt dat de Boeddha niet zo positief was over godsdienst, dan stel ik dat gewoon vast.
Er is veel meer over te zeggen maar ik denk dat het wel oke is om niet zo religieus correct te gaan doen.

Als ik zeker weet dat de verering van een Schepper of Vaderlijk Wezen niet tot jouw heil zal strekken, noch tot die van de mensheid, ook al ervaren mensen nu zegeningen en geluk, zal ik het je laten weten. Ik heb daar wel ideeen over maar die laat ik op de plank liggen omdat er nog geen zekerheid is.

alle goeds,

Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #8 Gepost op: 07-05-2016 14:13 »
Hoi Basho,

Nee ik vind je niet te kritisch en nodig je uit gewoon ronduit te zeggen wat je wilt zeggen, wat je echt vindt, wat je op je hart hebt. Ik wil je uitnodigen niet teveel bezig te zijn met hou dit overkomt of aankomt bij mij. 

Ik vind dat je terecht bespreekt in hoeverre de verering van een wezen genaamd Maha Brahma, die in de sutta´s wordt besproken als Schepper/Maker en Vader van alle wezens , vergeleken kan worden met de verering van een Vader en Schepper door moslims, joden en christenen nu.
Ik weet dat eerlijk gezegd niet. Ik ben wel geneigd het toch te zien als godsdienst kritiek maar misschien ben ik hierin te voorbarig?

Wat speelt bij mij hierbij?

Het belangrijkste lijkt me toch dat het geloof in een wezen als je schepper en je vader heel veel zegt over wat je dan zelf bent. Het dringt je als het ware een bepaalde identiteit op. En die identiteit zou denk ik de Boeddha niet omarmen. Hij zou denk ik toch aangeven dat het geloof in een Schepper en Vader, Almachtig, je duwt in een verkeerde identiteitsvisie, een verkeerde visie over jezelf. Dat is 1 reden waarom ik vermoed dat de Boeddha godsdienst kritisch zou kunnen zijn geweest.

Een tweede reden. De discipline van de Boeddha vergt ook dat je begrijpt dat boeddhist-zijn, christen-zijn, moslim-zijn, jood-zijn geen waarachtige zaak is. Dit is niet bedoeld om te beledigen of kwetsen maar het is ten diepste niemand ware identiteit. Dus als een godsdienst als het ware de nadruk gaat leggen op het christen-zijn, moslim zijn, jood zijn, die identiteit uitvergroot, dat tot de kern van identiteitsbeleving maakt, gaat het niet samen met de discipline van de Boeddha, vind ik tenminste. Boeddha's leer gaat juist toe naar waarachtige identiteit die niks te maken heeft met boeddhist-zijn, christen-zijn etc.

Een derde reden. Het voorstellen van God als Eeuwig Wezen zou denk ik de Boeddha niet goedkeuren.

Een vierde reden. Er is ook een Samyutta Nikaya sutta waarin een non wordt overvallen door de gedachten van een maker en diens wil. Maar de sutta ziet dit soort gedachten als influistering van Mara en kennelijk niet als iets positiefs. Zie hier de tekst:
http://www.boeddhaforum.nl/index.php/topic,2134.msg16074.html#msg16074. Dat geeft me te denken dat het geloof in je-Maker ook niet past in de discipline van de Boeddha.

Een vijfde reden. Godsdienstige mensen kunnen spreken over de inherente zondigheid en zondeval van de mens. Ik denk niet dat de Boeddha dit idee zou goedkeuren. Zonden zijn juist bijkomstig aan geest en zondeval heeft nooit werkelijk plaatsgevonden in die zin dat de geest nooit op enig moment in het verleden inherent verpest is geraakt. Als onwetendheid eindigt, eindigen ook al die zaken die christenen zonden noemen, zoals hebzucht, jaloezie, trots etc. Geest is dus nooit op enig moment inherent verpest.
De oorzaak van zondigheid is onwetendheid.

Een zesde reden. Godsdienstige mensen kunnen gebeurtenissen en ook geluk en ongeluk bij individuen zien als de wil van die Schepper God. Ik denk niet dat de Boeddha dit zou goedkeuren.

Zo heb ik minimaal zes redenen waarom ik vermoed dat de de Boeddha ook hedentendage best wel eens godsdienst kritisch zou kunnen zijn geweest. Ik geloof nooit om mensen te beledigen of kwetsen maar altijd vanuit de visie dat het niet bevorderlijk is voor het heil van die mensen zelf.

Wat betreft beelden maken van God. Dit gebod gaat wat mij betreft vooral mentale beelden, voorstellingen. Dit wordt door vrijwel elke gelovige overtreden. De Bijbel ook, want het maakt voortdurend beelden van God, als een jaloers iemand, genadeloos iemand, liefdevol iemand, in vele opzichten eigenlijk een persoonlijkheid, een mens, maar dan tot de macht oneindig. Ook "God is Liefde" is een beeld van God maken. Liefde is immers altijd enkel liefde, geen God.

Wat betreft heil. Ik vind het belangrijk te onderzoeken en weten wat nu eigenlijk heil is en tot heil strekt en wat niet. Dat vind ik tot nu toe een hachelijke onderneming maar ik beschouw de Boeddha hierin wel als de autoriteit op dit vlak. Ik vind ook dat je niet op basis van geluk en zegeningen nu, of ongeluk en tegenspoed nu, kunt zeggen dat iets wel of niet tot heil strekt. Het vraagt toch om meer visie vind ik.

alle goeds,
Siebe


Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #9 Gepost op: 08-05-2016 12:10 »
Hoi Basho,

Eerlijk gezegd vind ik de vraag of de God waarin godsdienstige mensen geloven echt bestaat, heel belangrijk, uit liefde voor waarheid en het heil van mensen. Ook belangrijk vind ik wat godsdienstige mensen presenteren als de wil van God. Is het echt de wil van God of eigenlijk gewoon menselijke projectie en machtsverlangen?

Wil God echt geen euthanasie, abortus, wil hij zondagsrust, geen voorbehoedsmiddelen, grote gezinnen, wil hij geen seks tussen mensen van gelijk geslacht etc. Ik stel vast...er zijn vele gelovige mensen die denken te weten wat God wil. De Paus bijvoorbeeld presenteerde onlangs nog dat God dit en dat niet wil. Tja? Ik denk dat elk fatsoenlijk en integer mens zichzelf de vraag behoort te stellen hoe weet ik dit zo zeker en is het niet mijn eigen verlangen naar orde en macht?

Jij wilt me steeds duidelijk maken, "Siebe waar bemoei je je mee? Leven en laten leven". Maar Basho kom op, doe niet zo naief, dit gaat allemaal ook mij aan. Het gaat iedereen aan, ook niet godsdienstige mensen.
Kijk wat godsdienst losgemaakt heeft in de geschiedenis en nog altijd doet. Godsdienst gaat iedereen aan.

Ja, godsdienstige mensen hebben bepaalde ervaringen, maar zijn dat ervaringen van God of heeft men die ervaringen zo beduidt? Ik vind dit een goede vraag. Als dat laatste namelijk het geval is, en dat geloof ik, is geloof in die God ook puur een verstandelijke zaak. Er is geen enkel bewijs of aanwijzingen dat men een ontmoeting met God had maar men heeft het kamma, de wil, het verlangen het zo uit te leggen.

Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk maar het zo zien haalt wat mij betreft een streep door de voorstelling dat het bestaan van God een gevoelskwestie is, of kwestie van intuitie of weten. Als mensen puur blijven bij wat ze hebben ervaren, dan hebben ze dat ervaren, maar meer ook niet.

Godsdienst gaat iedereen aan.

Siebe
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #10 Gepost op: 08-05-2016 20:47 »
[Omwille van de vrede heb ik mijn reactie teruggenomen]
« Laatst bewerkt op: 11-05-2016 19:23 door Basho Roshi »

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #11 Gepost op: 09-05-2016 00:04 »
Hoi Basho,

Ik neig meer naar boeddhisme dat aangeeft dat iedere sterveling geest als basis heeft, fundament, essentie, bemiddelaar, schepper, controleur en beschermer. Een predikant die met God spreekt, tegen wie spreekt die anders dan tegen zichzelf, diens diepste ongeboren natuur?

Ja, ik acht het heel goed mogelijk, naar alle waarschijnlijk waar, dat het allemaal een soort illusie is te denken dat je 'het andere', 'God', ervaart, ontmoet, kent etc. Nee, je ontmoet jezelf, je ware gezicht, subtiele natuur of noem het maar wat. Die illusie van 'het andere' wortelt in het geloof in zelf. Ik denk dat de Boeddha hierin gelijk heeft.

Ook bidden.  Als je tot God bidt, bid je dan echt tot  iemand anders dan in wezen jezelf? Ik denk het niet.
Met wie is je predikant nou echt in gesprek. Vraag hem dat eens. Hou hem eens voor dat het zo zou kunnen zijn dat ie wezen bidt tot zichzelf maar zichzelf alleen nu niet begrijpt, niet doorgrondt, niet kent?
Bidt en spreekt ie wel tot God?

Hoe kun je zonder zelfkennis dit soort vragen beslechten?

Hierin zie ik de Boeddha als de autoriteit. De Boeddha kende zichzelf en het lijkt er sterk op dat hij van daaruit gezien dat dualisme van Ik en de Ander, Ik en God, Vader en Zoon afwijst als begoocheling.
Bidt je echt wel tot God of in wezen tot jezelf?

Met Osho heb ik nooit een wijsgerige relatie gevoeld. Hij zal wel veel ruimdenkender en wijzer zijn dan ik maar bij hem gaan bij mij alle alarmbellen af.
Ik voel veel meer voor Jezus, als niet-boeddhistisch leraar. Ik zie Jezus als een heel mooi goed mens en hij heeft me diep ontroerd en geraakt. Jezus is een voorbeeld voor mij. Ik heb wel bedenkingen bij zaken. Zo vermoed ik toch dat de Boeddha wijzer was. Maar Jezus is volgens mij wel weer toegankelijker dan de Boeddha.

het beste,

Siebe


Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #12 Gepost op: 09-05-2016 19:46 »
[Omwille van de vrede heb ik mijn reactie teruggenomen]
« Laatst bewerkt op: 11-05-2016 19:23 door Basho Roshi »

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #13 Gepost op: 10-05-2016 17:36 »
Ik vind het wel amusant dat u die ene zin over die predikant, die eigenlijk bedoeld is als grap, bij uitstek gebruikt om uzelf vragen te stellen over het bidden tot God. Misschien had ik dat beter weg moeten laten. U stelt dat het maar de vraag is of je wel tot God bidt of eigenlijk tot jezelf. Hieruit blijkt, dat u agnostisch bent ingesteld. Een agnost is iemand die niet in God gelooft, omdat Hij niet (wetenschappelijk) te bewijzen is.

Het enige wat ik ter overweging mee wilde geven is dat het heel goed mogelijk is dat het dualisme Ik-God, Vader-Zoon, een illusie is. Ik acht het heel goed mogelijk dat bijvoorbeeld roeping ook niet van God komt maar het komt vanuit je diepste of ware zelf. Ik acht dat zelfs waarschijnlijker dan het idee dat mensen door God geroepen worden. Nee, men verstaat zichzelf verkeerd en daarom begrijpt men niet dat het diepste zelf roept. Zo zie ik ook zegeningen, devotionele gevoelens, liefde. Het welt op uit de diepten van ons bestaan of geest. 

Een atheïst is nog een brug verder, die verwerpt zelfs actief het geloof in een God. Maar dat terzijde. De vraag is wat bidden eigenlijk betekent. Ook in het Boeddhisme wordt als het ware ‘gebeden’, al dan niet in het kader van de beoefening van metta. Misschien wordt dit soms anders geduid, bijvoorbeeld als ‘recitatie’. Maar dan nog is het onderwerp van metta de liefdevolle aandacht (het cultiveren van gedachten van vriendelijkheid en welwillendheid voor alle levende wezens) en behoort het tot de vier Boeddhistisch verheven geestestoestanden.

Nee, het behoort niet tot de vier boeddhistische verheven geestestoestanden maar tot de vier verheven geestestoestanden. De Boeddha heeft nooit als boeddhist gesproken. Hij bespreekt hier gewoon de vier algemeen menselijke of geestelijke verheven geestestoestanden. Of je nu als christen dit meemaakt of als hindoe of moslims of boeddhist, het is voor iedereen hetzelfde. Sorry, ik ben vandaag vierkanter dan vierkant.

U zegt dat u wel wat voelt voor Jezus Christus, als niet-boeddhistische leraar. Maar Jezus (die ik als mijn religieuze autoriteit beschouw) bad tijdens zijn leven zeer regelmatig tot God de Vader.

Ik zie Jezus niet als een volledig verlichte, een Boeddha. Er kleefde aan hem nog een geloof in dualiteit ook al zijn er ook aanwijzingen waarin hij dingen zei als 'Ik en de Vader zijn 1' wat apart genoeg weer wijst op non-dualiteit. Het is voor mij onduidelijkheid waar hij nu precies stond. In tijden van nood leek hij toch het sterke geloof in dualiteit weer op te pakken, zoals tijdens zijn kruisiging. Hoe kan de Vader je ooit verlaten als Ik en de Vader een zijn? Jezus leer schommelt steeds tussen realisatie en niet-realisatie, lijkt wel.
Tegelijkertijd, precies dat, precies dat, maakt Jezus toegankelijk. Dat merkwaardige optreden waarin hij duidelijk mens was onder mensen, en dat optreden waarin hij duidelijk niet mens was.
In boeddhistische termen vertaald: soms leek hij een sterk begoocheld mens, met een sterk geloof in zelf en sommige uitspraken doen vermoeden dat hij iets anders wist en belichaamde.
Het is me niet duidelijk waarvoor Jezus nu precies stond. Hij leek het wel als een soort heilige plicht te ervaren vooral mens te zijn onder de mens terwijl hij eigenlijk beter wist. Zoiets. 

Dus is bidden wel degelijk zinnig, alleen is het de vraag wat het gebed eigenlijk is. Ook in dit kader zijn er zoveel karikaturen en wordt het bidden zo gemakkelijk van tafel geveegd als zijnde ‘nutteloos’. Maar blijkbaar was Christus hierin één met de Vader, omdat hij bijvoorbeeld in Getsemane voorafgaande aan de kruisiging tot God bad. Wanneer Jezus het gebed nutteloos had gevonden, had hij mijns inziens nooit gebeden. Maar hier raken we weer een onderwerp aan, dat vooral in het Christelijk geloof een prominente en specifieke plek inneemt in relatie tot God.

Ik wil duidelijk maken dat ik nergens gezegd heb dat bidden zinloos is.

Bidden is zegeningen vragen of uitspreken over de ander, over mensen of zelfs over de hele wereld. En die universaliteit zien we ook zo ongeveer terug in de beoefening van metta in het Boeddhisme, alhoewel dat natuurlijk niet helemaal hetzelfde is. Maar het principe heeft in ieder geval raakvlakken met het gebed.

Ik weet wel zeker dat er heel veel mensen zijn die intense zegeningen hebben ervaren, van allerlei pluimage. Een mens met godsdienstige neigingen, dus niet zozeer een godsdienstig mens maar met die neigingen, zal dit uitleggen of zelfs beleven als zegeningen afkomstig van God. Prachtig verwoord in gedichten of uitdrukkingen als "Gods hand raakte me aan" of God omhelsde me of diens liefde overspoelde me" of hoe dan ook. Dit is kamma, iemands wil om het zo uit te leggen. Ik wil er mee aangeven, er is geen dwingende noodzaak het zo te zien of ervaren.
Iemand die niks wil duiden, die blijft puur bij de ervaring. Die spreekt gewoon over een intense ervaring van zegening. Die doet als het ware neutraal verslag van wat ie ervaren heeft. Het is volgens mij vooral iemands kamma, wil, dat dit regelt en niet zozeer de ervaring. Dat ontken je en dat betreur ik toch wel.

Ik heb het zelf liever steeds over gebed én meditatie, voor mij zijn dat de twee essentiële manieren om zowel met jezelf als met God in contact te komen. Mits je dat gelooft, daarin je persoonlijke vervulling vindt. Dat veel mensen helemaal niets zien in bidden, moeten ze zelf maar weten. Over een ander kan ik in deze niet oordelen en ik doe dat dus ook niet.

Met God in contact komen is wat mij betreft hetzelfde als in contact komen met een idee. Het is duiding. Het is hoe iemand het graag wil zien. Sommige mensen vinden dat de vervoering of ontroering die je kunt ervaren via muziek of de natuur, contact met God is. Je kunt van dat contact maken wat je zelf wilt. Ja, ja, ik weet wel dat jij nu denkt, "wat is die Siebe weer scherpzinnig bezig en verstandelijk" maar hoe moet je dan beduiden dat iemand ontroering of geraakt worden oid uitlegt als contact met God of bewijs van Gods bezielende aanwezigheid?
Is dat dan waarachtig? Is dat dan beter dan mijn scherpzinnigheid? Ach kom op?!

Ik denk dat het juist krachtig en goed is dit soort duidingen achterwege te laten. Alles is wat het is. Vervoering of ontroering door muziek of natuur is gewoon dat. Klaar. Een ervaring van zegening, is gewoon een ervaring van zegening. Een liefdeservaring is een liefdeservaring. Geef God geen gezicht, vorm geen beelden van God is het terechte gebod. Op die manier leef je als een waarachtig godsdienstig mens. Het idee dat je God kent, nee, hou op, vermoord die God maar, want het is een idee dat je kent en niet God.

Oke, dan niet ;D, vertel jij dan maar hoe het wel zit. Jouw beurt

vierkante Siebe

Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #14 Gepost op: 10-05-2016 19:21 »
[Omwille van de vrede heb ik mijn reactie teruggenomen]
« Laatst bewerkt op: 11-05-2016 19:24 door Basho Roshi »

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #15 Gepost op: 10-05-2016 22:16 »
Tevens gaat u nu plotseling beginnen over de “roeping” van de mens door God en het wellicht verkeerd verstaan daarvan, het zou volgens u het roepen van het “diepste zelf” betreffen. Maar wie of wat is dat diepste zelf dan?! Ik meen toch dat u – analoog aan de leer en prediking van de Boeddha - aanneemt dat Gautama de Boeddha stelt dat er helemaal geen “zelf” bestaat (anatta); dat dit een illusie is, niet meer dan een gedachtespinsel? Bent u soms van gedachten veranderd wat dit aangaat? Maar goed, u mag geloven of aannemen wat u wilt, ik vind het allemaal eigenlijk wel prima.

Het diepste of subtiele nergens verwijlende (niet-lokale) zelf wordt wat mij betreft de Boeddha-Natuur genoemd, dharmakaya, Nibbana, het ongeborene, doodloze, de edele waarheid van de beëindiging van lijden, het ongeconditioneerde en het heeft nog vele andere benamingen.

In de praktijk is het vaak zo dat iemand een bepaalde identiteitsvisie beleeft, omarmt, koestert als iets wat absoluut waar is, zoals "ik ben mens", of "ik ben nietig" of "ik ben een man" of "ik ben dit of dat". Concreet betekent dit dat er geen ontvankelijkheid meer is voor een dat alles overstijgende identiteit. Intuitie wordt geblokkeerd door dat verstarde geloof in een bepaalde identiteit.

De Boeddha vraagt meer openheid. Laat die ideeen over jezelf los, zegt ie als het ware. Je bent geen conclusie. Je bent geen idee. Je bent geen visie. Je bent geen slotsom. Je bent geen antwoord.
Ik zie het zo dat de Boeddha zijn leerlingen aanmoedigt zulke ideeen over wie je zelf bent prijs te geven omdat het nooit kan vangen wie/wat je echt bent. De Boeddha nodigt via meditatie uit een ideeenloos begrip te ontwikkelen over wie/wat je bent. Een begrip van identiteit die geen identiteitsvisie behelst.

Jij bent van dit pad afgestapt en bent het pad opgestapt te geloven dat je een mens bent, een nietig mens etc.  Godsdiensten hebben besloten dat de mens nietig is, kwetsbaar, dit en dat en daarmee besluiten ze, in boeddhistische termen, tot sakkaya ditthi. Ze besluiten gebonden te blijven aan de eerste keten van identiteitsvisie. Ze zien die neiging tot identiteitsvisie niet meer als een probleem, als iets wat ook niet echt waarachtig is. Niet als begoocheling. Vooral identiteitsvisies als 'ik ben christen, ik ben moslim of ik ben jood' worden heel sterk beleeft als iets wat ultiem werkelijk is of waarachtig. Dit is een enorm probleem.
Daarom kunnen mensen zo gemakkelijk verdeeld worden, of tegen elkaar opgehitst worden langs religieuze scheidslijnen. In de kern is dit terug te voeren tot het als waarheid omarmen van een identiteit die ten diepste niet waarachtig is. 

Verder gaat u Jezus en Boeddha onderling vergelijken, waarmee u zich wat mij betreft op een hellend vlak begeeft, wanneer u aangeeft dat Jezus in vergelijking met Boeddha geen “volledig verlichte” zou zijn. Hoe weet u dat zo zeker?! Mijn beste, dat is niets minder en niets meer dan een wankele aanname.

ja, niet heel stevig maar het is voor mij niet voorstelbaarheid dat een Boeddha zou kunnen zeggen: "God/Vader waarom hebt ik mij verlaten?"

Het onderling vergelijken van Meesters of leraren en vervolgens uitmaken wie het meest formidabele inzicht had, dat is wat al eeuwenlang gebeurt. Met alle gevolgen van dien… Iedere volgeling of “geïnspireerde” (zoals u?) schuift zijn Meester naar voren als “de beste”, “de heiligste”, of degene die het meest “verlicht” was/is of die het beste was/is wat betreft het “doorzien van illusies”. U houdt daarmee mijns inziens zelf het door u min of meer aan de kaak gestelde “dualisme” stevig in het zadel, sorry… U vindt het optreden van Jezus Christus merkwaardig. Dat kan. Ik zou zelfs zeggen: paradoxaal.

Nee hoor, de sutta's moedigen zelfs aan hierin een weloverwogen beslissing te nemen wie je als de meest voortreffelijke leraar onder alle mogelijke leraren erkent. Ik ben hierin vrij dit op mijn manier te onderzoeken en te bevragen.

Ja, ik merk wel dat ik behoefte heb te bepalen wie ik als de beste leraar erken. Maar niks van wat ik doe kun jij zien als iets positiefs. Jij legt alles steeds maar negatief uit.

Vervolgens geeft u nu een betoog, waarin u zegeningen of het ervaren daarvan uitlegt als zijnde kamma. Uw goed recht, natuurlijk.

Dat doe ik niet. Ik beschrijf dat wanneer je bijvoorbeeld de ervaring van zegening uitlegt als de zegeningen van God, dan lijkt me dat gebaseerd op je eigen wilsactiviteit, kamma. Er is geen enkele dwingende reden dat zo uit te leggen. Waarom kun je niet eens tegen me zeggen: "Zo is het Siebe'. Niet omdat ik zo nodig gelijk moet hebben maar omdat ik dan het gevoel krijg dat je tenminste op een eerlijke manier mijn tekst leest.

Maar wat heeft u zelf dan ervaren? Ik zie van u allerlei studies inzake de woorden van de Boeddha en de geschriften. Hoe zit het met uw innerlijke vrede, uw éénheid met het bestaan, de liefde die u kent of voelt?

Ik praat liever niet over ervaringen maar ik ben geen ruimhartig mens ofzo. Ik zie vele fouten bij mezelf maar jij ziet bij mij nog meer ;D

Ik ben het volledig met de Boeddha eens dat echt naaste-zijn betekent dat je je trots over je eigen huidige gezondheid, jeugdigheid en dat je nog in leven bent, volledig opzijzet en begrijpt dat je echt ook zelf de natuur hebt van ziekte, verouderen en dood. Je hoeft niet te glimmen, je hoeft niet stralen, je hoeft niet liefde uit te dragen, maar alleen waarlijk een naaste zijn in het volle besef dat je van dezelfde natuur bent als de zieke, oude en dode.
Vrijwel altijd zijn we bezig met vervreemding van de zieke, de oudere, de dode omdat er toch de ontkenning is, of de ongemakkelijke relatie met het feit dat we ook zelf van die natuur zijn.
Ik vind het een van de mooiste lessen die de Boeddha gaf om de trots over actuele jeugdigheid, actuele schoonheid en actueel leven op te geven. Ik heb dat nooit zo gedaan. Ik ben leerling.

Tegelijkertijd onderwijst de Boeddha ook de natuur van niet verouderen, ziek worden en sterven en die moeten we zeker niet vergeten in zijn leringen.

Siebe

Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #16 Gepost op: 10-05-2016 23:12 »
[Omwille van de vrede heb ik mijn reactie teruggenomen]
« Laatst bewerkt op: 11-05-2016 19:24 door Basho Roshi »

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #17 Gepost op: 11-05-2016 15:45 »
Vervolgens stelt u dat ik het pad van de Boeddha heb verlaten. En op een pad zou zijn gestapt dat ik van alles ben gaan “geloven”, enzovoort, en dientengevolge besloten heb om aan de eerste keten van identiteitsvisie gebonden te blijven. Ook hier stapt u in de valkuil van gevangenschap en vrijheid, een uitvinding van het verstand.

Daar ga je weer....weer doe ik iets verkeerd. Nee Basho ik doe en zeg niks verkeerd.

Er zijn mensen die plegen zelfmoord of vragen euthanasie aan omdat ze elke dag weer de zware last torsen van zeer belastende neigingen. Ze ervaren onvrijheid dag in dat uit. Als je echt meent dat onvrijheid en vrijheid uitvindingen zijn van het verstand, dan ben je echt totaal voorbij gegaan aan het onderricht van de Boeddha over de ketening door conditioneringen, de ketening door neigingen, de ketening door haat, door hebzucht en begoocheling. Ieder die een beetje wakker leeft, ziet dat ie zelf geketend is en hoe anderen ook geketend zijn.

Dat ik mezelf kwalificeer als een Christen, is slechts een benaming om anderen uit te leggen wat mijn geloof is, voor mijzelf ben ik vrij van benamingen. Ik houd dus rekening met de ander, die mij graag wil plaatsen in zijn of haar denken. Er is geen kwestie van “ik ben” dit of “ik ben” dat. Er is niets van dat alles, “ik ben” is de één na laatste grens, daarna volgt nog het “ben” en vervolgens getuig ik niet eens meer van “ben”, maar is er slechts het Geheel, het Bestaan, het Uiteindelijke. Er is geen “ben”, slechts God bestaat. En deze benamingen: Geheel, Bestaan, Uiteindelijke, God, zijn aanduidingen, bedoeld voor mensen die het allemaal willen begrijpen. In werkelijkheid bestaan zelfs deze etiketten niet. Houd liever op met te spreken over “waarachtig” of “onwaarachtig”, want u houdt daarmee het dualisme dat u verfoeit onafgebroken in stand.

Je haalt zaken door elkaar. Dat er ten diepste waarschijnlijk geen harde grens is tussen Zoon en Vader, Ik en God, betekent niet dat er geen onderscheid bestaat tussen groen en geel, leugen en waarheid, vrouw en man, etc.

Ik heb sterk het gevoel dat u er een bepaalde visie op nahoudt over Jezus Christus die ik op zijn minst “enigszins beperkt” zou willen noemen.
 Ik heb al eerder aangegeven dat u veel te veel vergelijkingen trekt tussen Boeddha en Jezus. Waarbij ik al stelde dat u verdeeldheid schept tussen leraren of Meesters en daarmee verdeeldheid aanwakkert die we nu juist zouden moeten afzweren. Uw kiezen voor de voortreffelijkste leraar (voor u: de Boeddha) pretendeert superioriteit versus inferioriteit van andere leraren of Meesters. En ook dat is weer een uitvinding van het verstand, dat onafgebroken vergelijkingen maakt, waarna het afwijst wat minder waard lijkt. Maar het gaat niet om meerwaardig of minderwaardig, omdat dit soort kwalificaties de wortel zijn van verdeeldheid en onverdraagzaamheid. Dat is wat de mensen van elkaar vervreemdt, al eeuwenlang.

Nee hoor, het schept geen verdeeldheid als ik voor mezelf, op mijn eigen manier, onderzoek en bevraag wat ik de beste leraar vindt. Ik zie ook dat dit in boeddhisme wordt aangemoedigd. Het kiezen voor de Boeddha als leraar hoort geen lichtzinnige keuze te zijn. Je mag best afwegen wat jij persoonlijk de beste leraar vindt. Ja, en er is wat mij betreft ook wat dit betreft superioriteit en inferioriteit en alles er tussenin ook. Zo acht ik Krishnamurti een mindere leraar dan de Boeddha. Wijs ik hiermee diens onderricht of hem totaal af? Nee, ik geef gewoon mijn mening aan. Ik heb er ook redenen voor maar laten we die maar niet bespreken .

Als je echt een einde zou willen maken aan verdeeldheid is het echt zinloos dan maar elk onderscheid te gaan ontkennen of mensen aan te sporen geen onderscheid meer te maken tussen leugen en waarheid, goede leraar en zwamneus etc.

U schrijft dat ik alles wat u bijdraagt steeds maar negatief uitleg, maar kijk nu eens naar uw eigen schrijfsels? Eén en al afwijzing, mijn beste. U beticht me zelfs van “oneerlijkheid” in het lezen van uw teksten, omdat ik u nooit gelijk zou geven. Helaas zie ik weinig in uw woorden dat mij het gevoel geeft dat ik denk: “inderdaad!” U bent in deze topic onafgebroken bezig om u af te zetten tegen andermans geloofsovertuiging, tegen die van mij in het bijzonder.

Nee, waar ik me wel tegen afzet is jouw idee dat dat jij je intense ervaring van destijds niet op persoonlijke wijze hebt ingekleurd als een ervaring van God. Ja, ik zet me af tegen deze onwaarachtigheid.  Ik verdraag het gewoon niet. Ik kan het ook niet aanzien dat je hier niet eerlijk op ingaat. Je lijkt maar alles en iedereen te willen wijsmaken, inclusief jezelf, ik ervoer nou eenmaal God, punt uit. Ja, ja...Nee hoor. Je ervoer gewoon wat je ervoer en je hebt dat geduid als een ervaring God.
Wees nou eens eerlijk.

Waarom kan u dat zoveel schelen?!

Daarom

Ik heb u geen moment om hulp gevraagd, als dat wel het geval zou zijn, zou u inderdaad een punt hebben. Maar dat is niet zo! U draait de zaken zelfs om, door te beweren dat ik zoveel fouten in u zie. Maar dat is niet waar, ik probeer slechts te reflecteren op uw schrijfsels. Ik zie helemaal geen fouten in u, omdat ik u immers totaal niet ken. Net zo min als dat u mij kent. Ik heb u nog nooit ontmoet. We zien hier alleen elkaars tekstuele bijdragen, en ik heb bij elke nieuwe bijdrage het gevoel dat we verder uit elkaar drijven en meer langs elkaar heen gaan praten. Ik vraag me af of u dat door hebt, en dat is niet bedoeld als een verwijt, maar meer als een punt van zorg, houd me derhalve ten goede.
De enige mooie overeenkomst die ik zie tussen ons is… dat we allebei leerling zijn. Ik ga het hier bij laten.

Ik stel een reactie op prijs

Siebe

Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #18 Gepost op: 11-05-2016 16:41 »
Nee, Sybe. Er komt geen inhoudelijke reactie van mij meer hier. U wilt iets van mij dat ik u niet kan bieden. Ik neem alles wat hierboven staat desnoods terug.

Ik wens voor u veel vrede en liefde. Want uiteindelijk gaat het slechts daarom, dat mensen elkaar liefhebben. Vergeet alle verschillen en heb slechts lief. Dat is immers het enige nodige.

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #19 Gepost op: 11-05-2016 23:40 »
Nee, Sybe. Er komt geen inhoudelijke reactie van mij meer hier. U wilt iets van mij dat ik u niet kan bieden. Ik neem alles wat hierboven staat desnoods terug.

Ik wens voor u veel vrede en liefde. Want uiteindelijk gaat het slechts daarom, dat mensen elkaar liefhebben. Vergeet alle verschillen en heb slechts lief. Dat is immers het enige nodige.

Jij ook alle goeds,

Siebe


Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #20 Gepost op: 12-05-2016 12:01 »
Nee, Sybe. Er komt geen inhoudelijke reactie van mij meer hier. U wilt iets van mij dat ik u niet kan bieden. Ik neem alles wat hierboven staat desnoods terug.

Ik wens voor u veel vrede en liefde. Want uiteindelijk gaat het slechts daarom, dat mensen elkaar liefhebben. Vergeet alle verschillen en heb slechts lief. Dat is immers het enige nodige.

Ik blijf het niet zo leuk vinden dat het voor jou zo onbestaanbaar en onbespreekbaar is dat wat jij ervaren hebt subjectief is ingekleurd door jou. Je bent ontoegeeflijkheid op dit vlak.
Je had ook gewoon kunnen zeggen..."het is mijn geloof Siebe dat ik de Liefde van God heb ervaren, kun je daarvoor respect opbrengen?". Ja, Basho, het verheugt me dat je het ziet als een geloofskwestie en niet als een feitenkwestie zoals je het steeds aan mij presenteert.

Siebe

Offline Gouden middenweg & de wilde natuur

 • Actief Boeddha Forum lid
 • Nieuwkomer
 • ****
 • Berichten: 1445
 • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #21 Gepost op: 22-05-2016 06:06 »
Niemand kent toch metafysische werkelijkheid, of ben ik misschien de enige.

Het kan toch niet zijn dat religies elkaar gaan bevechten, dus mensen die allemaal niet precies weten hoe het nu in elkaar zit, op grond van mythologie en symboliek van hun religie.

Het kan toch niet zijn dat religies mensen gaan tiranniseren op grond van spirituele teksten "zo is het, en niet anders". Het kan in mijn ogen niet zijn dat de grondleggers van een religieuze beweging de intentie en het doel hebben om mensen te verdelen.
Maar inderdaad als je een verhaal vertelt zal het altijd en immer in conflict komen met andere verhalen. Niemand is in staat een verhaal te vertellen dat nooit of nimmer in conflict komt met andere verhalen.
Er is altijd wel iemand die aanstoot zal nemen aan eender welk spiritueel verhaal.

Maar het is toch niet omdat je inspiratie ervaart bij een spiritueel verhaal van een religieuze beweging dat je daarom ook ineens een precieze en nauwkeurige kennis hebt van onze fysische en metafysische werkelijkheid.
Het rare is, je wordt echt geen ander mens natuurlijk. Je blijft gewoon jezelf (Siebe)

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #22 Gepost op: 22-05-2016 19:17 »
Niemand kent toch metafysische werkelijkheid, of ben ik misschien de enige.

Nibbana wordt niet middels de zintuigen gekend of gezien. Het is geen object van zintuigen.

Maar inderdaad als je een verhaal vertelt zal het altijd en immer in conflict komen met andere verhalen. Niemand is in staat een verhaal te vertellen dat nooit of nimmer in conflict komt met andere verhalen.
Er is altijd wel iemand die aanstoot zal nemen aan eender welk spiritueel verhaal.

Ja, toen de Boeddha eigenlijk gewoon verslag deed van zijn ontwaken en zijn kennis van vorige levens, zijn kennis van het heengaan en verrijzen van wezens overeenkomstig hun kamma, zijn kennis van de vier edele waarheden, zijn kennis van de asava's en hun eindigen, slikte iedereen dat natuurlijk niet voor zoete koek, nu nog niet. Er is altijd aanstoot geweest en zal er altijd zijn.

Ook toen al vonden mensen het bestaan van al die uiteenlopende levensbeschouwingen maar verwarrend.  Wie in vredesnaam moet je geloven? Hoe kun je beslissen?
Dat is onderwerp van onder andere deze sutta:
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an03/an03.065.than.html

Siebe

Offline Opper Kwezel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3026
« Laatst bewerkt op: 22-05-2016 19:35 door DirkJan »

Offline Ujukarin

 • Actief Lid
 • Nieuwkomer
 • **
 • Berichten: 818
  • Triratna Boeddhistisch Centrum Amsterdam
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #24 Gepost op: 22-05-2016 21:10 »
Ja de Kalama soetra is vrij 'onderscheidend' in de zin dat ie heel duidelijk definieert wat er allemaal aan foute zienswijzen in het toenmalige India bestond en wat er, naar de ervaring van Boeddha, dan fout aan was.

Maar in andere teksten is Boeddha juist weer erg bruggenbouwend. Van de Prajapati Gotami soetra

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an08/an08.053.than.html

heb ik ergens op het forum al eens een (vrije) NL versie gemaakt, en die geeft zeer duidelijk aan dat het niet om de naam van het beestje gaat maar diens gedrag. Heel wat mensen die zich boeddhist noemen zakken faliekant voor dit Prajapati-examen ;-) terwijl spirituele denkers uit hele andere hoek, denk aan Gandhi en Moeder Teresa, best hoge ogen zouden kunnen scoren er in.

With folded palms,

<Ujukarin>

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #25 Gepost op: 22-05-2016 23:20 »

Maar in andere teksten is Boeddha juist weer erg bruggenbouwend. Van de Prajapati Gotami soetra

http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an08/an08.053.than.html

heb ik ergens op het forum al eens een (vrije) NL versie gemaakt, en die geeft zeer duidelijk aan dat het niet om de naam van het beestje gaat maar diens gedrag. Heel wat mensen die zich boeddhist noemen zakken faliekant voor dit Prajapati-examen ;-) terwijl spirituele denkers uit hele andere hoek, denk aan Gandhi en Moeder Teresa, best hoge ogen zouden kunnen scoren er in.

With folded palms,

<Ujukarin>

Mooie tekst vind ik ook.

Maakt het wat jou betreft wat uit op grond waarvan iemand bescheiden en bijvoorbeeld passieloos wordt/is? Denk je dat de Boeddha dit wat uitmaakte?

Siebe

Offline Ujukarin

 • Actief Lid
 • Nieuwkomer
 • **
 • Berichten: 818
  • Triratna Boeddhistisch Centrum Amsterdam
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #26 Gepost op: 23-05-2016 06:25 »

Mooie tekst vind ik ook.

Maakt het wat jou betreft wat uit op grond waarvan iemand bescheiden en bijvoorbeeld passieloos wordt/is? Denk je dat de Boeddha dit wat uitmaakte?

Siebe
Hoi Syb,

Je raadt 'm al: ja en nee :-)

Uiteindelijk niet: een ieder die zich gedraagt zoals de Boeddha zegt is daarmee dús boeddhist.

Maar een aantal van de genoemde zaken hebben wel degelijk een specifiek boeddhistisch accent. Dus bijvoorbeeld 'unfettered' zijn maar toch jezelf vasthouden aan een keihard geloof aan een schepper-God is in strijd met een aantal andere principes van boeddhisme en dat maakt de Boeddha dan tóch weer wat uit - deze persoon is dan dus geen boeddhist in strikte zin.

Wat niet het harde feit ongedaan maakt dat de meeste boeddhisten toch al heel wat van deze toch behoorlijk unfettered persoon - zoals bovengenoemde twee - kunnen leren omdat zhij verder misschien wel heel bescheiden en passieloos is.

With folded palms,

<Ujukarin>
« Laatst bewerkt op: 23-05-2016 12:09 door Ujukarin »

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #27 Gepost op: 23-05-2016 21:36 »

Hoi Syb,

Je raadt 'm al: ja en nee :-)

Uiteindelijk niet: een ieder die zich gedraagt zoals de Boeddha zegt is daarmee dús boeddhist.

Maar een aantal van de genoemde zaken hebben wel degelijk een specifiek boeddhistisch accent. Dus bijvoorbeeld 'unfettered' zijn maar toch jezelf vasthouden aan een keihard geloof aan een schepper-God is in strijd met een aantal andere principes van boeddhisme en dat maakt de Boeddha dan tóch weer wat uit - deze persoon is dan dus geen boeddhist in strikte zin.

Wat niet het harde feit ongedaan maakt dat de meeste boeddhisten toch al heel wat van deze toch behoorlijk unfettered persoon - zoals bovengenoemde twee - kunnen leren omdat zhij verder misschien wel heel bescheiden en passieloos is.

With folded palms,

<Ujukarin>

Hoi Uji!

Duidelijk.

Ik heb er wel gevoel voor dat sommige mensen, 'van nature', meer gevoel hebben voor de lege natuur van geest, ook al zijn ze dan niet boeddhist. Van nature zijn ze door hun minder krachtige ego-centrisme vriendelijk, open, verwelkomend, een soort natuurlijk zelfvertrouwen, groothartig, wijs. Ik hoor niet bij die mensen, maar dat wist je wel :P

Siebe


Siebe
Offline Gouden middenweg & de wilde natuur

 • Actief Boeddha Forum lid
 • Nieuwkomer
 • ****
 • Berichten: 1445
 • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #28 Gepost op: 26-05-2016 05:38 »
Elke denker ontmoet (uiteindelijk) het fundamentele "niet weten".
Religie verandert dit fundamentele "niet weten" niet.Het rare is, je wordt echt geen ander mens natuurlijk. Je blijft gewoon jezelf (Siebe)

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #29 Gepost op: 26-05-2016 21:24 »
Elke denker ontmoet (uiteindelijk) het fundamentele "niet weten".
Religie verandert dit fundamentele "niet weten" niet.

Komt de Boeddha in de sutta's dan op je over als de grootste niet-weter aller tijden?

Siebe

Offline Gouden middenweg & de wilde natuur

 • Actief Boeddha Forum lid
 • Nieuwkomer
 • ****
 • Berichten: 1445
 • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #30 Gepost op: 26-05-2016 23:37 »
Elke denker ontmoet (uiteindelijk) het fundamentele "niet weten".
Religie verandert dit fundamentele "niet weten" niet.

Komt de Boeddha in de sutta's dan op je over als de grootste niet-weter aller tijden?

Siebe

Spiritualiteit is geen toegangspoort tot kennis.
Spiritualiteit geeft wel (een mogelijke) verlichting omtrent onze onmacht.

de ander heeft een andere mening, de ander deelt mijn mening niet.
Wanneer een ander mijn mening niet deelt, wanneer een ander een andere mening heeft dat is lijden.
Er is geen werkelijkheid waar er alleen maar anderen zijn die mijn mening delen, er is geen werkelijkheid waar er alleen maar anderen zijn met een gelijke mening.
Er is alleen een werkelijkheid waar ik moet leren om te gaan met anderen die mijn mening niet delen, die een andere mening hebben.

Wie fysische of metafysische kennis zoekt in spiritualiteit zal bedrogen uitkomen. Spiritualiteit biedt geen kennis hieromtrent, maar roept op tot het ontwikkelen van de vaardigheden die een mens terug naar helderheid, balans, evenwicht voert.
De verstoring van de helderheid, balans, evenwicht die ontstaat omdat de ander een mening niet deelt, die ontstaat omdat de ander een andere mening heeft. De verstoring van de helderheid die ontstaat omdat een mens duizend en één vragen heeft, maar meestal geen exact, precies of helemaal geen antwoorden op die duizend en één vragen.

Natuurlijk mag je denken dat Boeddha op alle vragen een exact en precies antwoord heeft. Natuurlijk mag je denken dat Boeddha ook antwoorden geeft omtrent fysische en metafysische kwesties. Maar dat is mijn mening niet.

Ik zie alleen dat ik moet erkennen dat er een fundamenteel "niet weten" is. Dit fundamentele "niet weten" kan mijn helderheid, balans, evenwicht verstoren. Want ik zou toch zo graag op duizend en één vragen wel een antwoord willen krijgen.

Wil spiritualiteit zeggen dat ik geen antwoorden op duizend en één vragen mag zoeken ? Maar wanneer ga ik te ver in mijn zoeken ? Moet ik zover gaan in mijn zoeken dat het ook mijn helderheid, balans, evenwicht verstoort ?

Wil spiritualiteit zeggen dat er een wondermiddel is die op alle vragen een antwoord geeft ?
Ik ervaar aanvaarding en berusting in het feit dat ik nooit op alle vragen een antwoord zal krijgen als het herstellen van helderheid. Stopt het zoeken hierdoor ?
Neen, het maakt het zoeken lichter.

Wil aanvaarding en berusting zeggen dat er geen precieze en juiste antwoorden zijn omtrent onze fysische en metafysische werkelijkheid ? Neen, dat ook niet.
Moet ik mijn helderheid, balans, evenwicht nu laten verstoren omdat de werkelijkheid misschien niet is zoals ik ze graag zou willen. Zal de werkelijkheid fundamenteel veranderen omdat ik in mijn onmacht mijn helderheid, balans en evenwicht verstoor ?

En dat is wat ik lees in de boeddhistische geschriften. Ik lees niet vooral metafysische boodschappen in de geschriften, ik lees vooral spirituele boodschappen.

Ontwikkel de geest, ontwikkel de spirit, ontwikkel de mentaliteit.
Bewaar de  helderheid in relatie met jezelf.
Bewaar de helderheid in relatie met de anderen.
Bewaar de  helderheid in relatie met de werkelijkheid zoals ze is.

Ontwikkel de vaardigheden die mij terug in balans, evenwicht brengt. Ontwikkel de vaardigheden waardoor ik mijn helderheid kan bewaren.
Ontwikkel de vaardigheden die de relatie met de anderen herstelt. Ontwikkel de vaardigheden die de relatie met de ander niet verstoort.
Het rare is, je wordt echt geen ander mens natuurlijk. Je blijft gewoon jezelf (Siebe)

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #31 Gepost op: 27-05-2016 13:21 »
En dat is wat ik lees in de boeddhistische geschriften. Ik lees niet vooral metafysische boodschappen in de geschriften, ik lees vooral spirituele boodschappen.

Ontwikkel de geest, ontwikkel de spirit, ontwikkel de mentaliteit.
Bewaar de  helderheid in relatie met jezelf.
Bewaar de helderheid in relatie met de anderen.
Bewaar de  helderheid in relatie met de werkelijkheid zoals ze is.

Ontwikkel de vaardigheden die mij terug in balans, evenwicht brengt. Ontwikkel de vaardigheden waardoor ik mijn helderheid kan bewaren.
Ontwikkel de vaardigheden die de relatie met de anderen herstelt. Ontwikkel de vaardigheden die de relatie met de ander niet verstoort.

Ja, dat zie ik ook  maar ik zie ook het aspect van ontwaken.

Een Boeddha betekent letterlijk zoiets als 'volledig ontwaakt en volledig ontplooid', heb ik me laten uitleggen. Volledig ontplooid verwijst vooral naar het perfectioneren van (bij iedereen) latent aanwezige vermogens zoals vertrouwen, concentratie, mindfulness, wijsheid, gelijkmoedigheid, liefdevolle vriendelijkheid, dat soort zaken. Ik vind dit zelf een soort bloei.

Daarnaast, of samen daar mee, is het aspect van ontwaken. Een Boeddha is ook ontwaakt. Wat betekent dit? In mijn eigen woorden: een Boeddha weet, boven alle twijfel uitgetild, dat geest geen Ik of wezentje is. Er is geen Ik die ziet, hoort, ruikt, wijs is, verlicht is, avonturen beleeft, sterft. Anders gezegd, een Boeddha kent de ware natuur van de geest. 

De notie "Ik ben", dus onszelf opvatten als een soort wezentje, is er, dat valt niet te ontkennen maar als je goed kijkt dan zal je ook momenten aantreffen dat dit totaal afwezig is. Wat ben je dan op die momenten?

Ik denk dat de Boeddha onderwijst dat onverlichte mensen nog te weinig of  geen zicht hebben op het voorwaardelijk ontstaan en weer verdwijnen van de notie "Ik ben", hoewel dit zich wel degelijk dagelijks voordoet. Maar als je niet indachtig genoeg bent, zie je het niet. Voor een Boeddha zijn dit soort kwestie volledig opgehelderd. Zo zie ik het althans.

Vaardigheid speelt ook een rol in boeddhisme maar er is ook dat aspect van ontwaken.


Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5315
Re: aanvaarding metafysische werkelijkheid
« Reactie #32 Gepost op: 27-05-2016 17:32 »
Over de waan 'Ik ben'.

Udana 2.1. Muccalinda (Muccalinda Sutta)
Bron: https://suttacentral.net/en/ud2.1

(Verkorte weergave, verzen wel compleet en door mij vertaald)

Nadat de Boeddha pas ontwaakt was zat de Boeddha zeven dagen achtereen en ervoer het geluk van bevrijding. Hij werd door een Naga koning beschermt tegen het woeste weer.
Na zeven dagen komt de Boeddha uit die concentratie en uitte het volgende vers:

“Er is geluk en onthechting voor diegene die tevreden is,
Die de Dhamma gehoord heeft, en die ziet,
Er is geluk voor diegene die vrij is van kwade wil in de wereld,
Die zelfbeheerst is naar ademende wezens.

“De staat van passieloosheid in de wereld is geluk,
Het volledig te boven gaan van zintuiglijk verlangens,
Maar voor diegene die de waan ‘Ik ben’ heeft verwijderd-
Is dat inderdaad het hoogste geluk”.

groet,
Siebe