Facetten van het Boeddhisme

 

Facetten van het Boeddhisme

 

 

Veel is geschreven over de leer en het leven van de Boeddha Gotama. Aantekeningen van het gelezene en gehoorde werden gemaakt voor eigen gebruik. Ik wil ze echter ook ter beschikking stellen voor anderen die in de leer van de Boeddha geïnteresseerd zijn.
    Van mijn goede kennis Dr. Karl Hubertus Eckert uit Augsburg kreeg ik nog circa 1100 boeken over de meest uiteenlopende thema's en stromingen van het Boeddhisme. Deze boeken werden samen met meerdere titels uit eigen collectie geschonken aan de bibliotheek van de Boeddhistische Unie van België (B.U.B.). Een cataloog ervan is op deze website aanwezig.
     Deze gegevens mogen door ieder voor persoonlijk gebruik overgenomen worden. 
Bepaalde facetten van het (Theravâda-)Boeddhisme worden belicht. Ik heb niet de pretentie volledig te zijn. Ik ben geen geleerde, veeleer een verzamelaar.
     De Boeddha is een geneesheer en zijn leer is een geneesmiddel. En juist zoals medicijn niet ineens ingenomen wordt, maar met kleine beetjes - een pilletje of een lepel drank per keer, - evenzo moeten ook deze facetten gelezen worden: niet alles ineens lezen, maar steeds een gedeelte. Zo zullen ze beslist een goed resultaat hebben.

Nico Moonen