cursus pali

cursussen

Als onderdeel van de missie van de OCBS ondersteunen we voorlichting over het boeddhisme en het leren van Pali.

Klik hieronder voor meer informatie over de relevante cursus:

Pali Online cursussen: op aanvraag - zelfstudie

Niveau 1

Level 2

Niveau 3