Auteur Topic: Schepper in de Sutta Pitaka  (gelezen 42562 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5273
Re: Schepper in de Sutta Pitaka
« Reactie #50 Gepost op: 29-07-2015 20:29 »
Hallo Annaputta,

Geen van de titels is me bekend. Ik wilde het vooral eens voor mezelf uitzoeken wat er in de sutta's te vinden is over dit onderwerp.

groet,
Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5273
Re: Hoofdstuk 9, nimmanarati deva's en paranimmita-vasavatti deva's
« Reactie #51 Gepost op: 03-01-2016 23:30 »
Hoofdstuk 9

9. Deva’s die zich verheugen in schepping/scheppen (nimmanarati deva) en deva’s die macht uitoefenen over andermans scheppingen/deze controleren (paranimmita-vasavatti deva).

Het woord deva schijnt zoiets te betekenen als ‘stralende’. Algemeen zijn het inwoners van hemelse rijken maar het kan ook aards zijn. In de boeddhistische kosmologie worden alle wezens boven het mensenrijk, het vijfde rijk, deva’s genoemd. Voor een overzicht van deze wezens, hun levensduur en de oorzaak van hun wedergeboorte in een bepaalde staat, zie (bijvoorbeeld):
http://www.dhammawiki.com/index.php?title=31_planes_of_existence

De deva’s die zich verheugen in schepping en de deva’s die macht uitoefenen over andermans schepping zijn de twee hoogste staten binnen de Wereld van Zintuig-Verlangen (kama-loka), respectievelijk de tiende en elfde staat. In deze elfde staat, dus samen met de deva’s die macht uitoefenen over andermans schepping, wordt ook Mara geacht te leven [bron; Majjhima Nikaya, Inleiding, blz. 47].

[knip]

Van de deva’s die zich verheugen in schepping wordt gezegd dat ze elk vorm kunnen scheppen die ze willen. Daarom heb ik ze toch ook opgenomen in een apart hoofdstuk. Wat dit concreet betekent weet ik verder ook niet. De andere genoemde deva’s zouden zich verheugen in andermans schepping om ze in hun macht te krijgen [bron: Digha Nikaya, Walshe, Inleiding blz. 42]. Ook wat dit precies in de praktijk betekent weet ik niet.

Ik heb via onderstaande uitwisseling op youtube meer informatie gekregen over "de deva's die macht uitoefenen over andermans schepping", d.w.z.  de paranimmita-vasavatti deva.
Je kunt dit beluisteren zo vanaf minuut 15 tot zo ongeveer 36 minuten. In dat deel behandelt bhikkhu samahita ook wie of wat Mara in boeddhisme is.

- https://www.youtube.com/watch?v=Ko7RBI71rQs (mocht deze link niet werken dan kun je zoeken op "Dhamma on Air" deel 6.

De deva's die macht uitoefenen over andermans schepping, zijn, kortgezegd, wezens die hun plezier of bevrediging, kennelijk, alleen kunnen halen uit de macht of invloed die ze hebben over andere wezens, bijvoorbeeld mensen. Ze krijgen mensen onder hun invloed, in hun macht en laten ze dingen doen. In diezelfde sfeer zit Mara.

Bhikkhu Samahita geeft trouwens elke week antwoorden op vragen die mensen hem toesturen. Voor wie dit wil beluisteren, op YouTube is dit "Dhamma on Air" genoemd.  Er zijn nu inmiddels 6 van zulke sessies geweest. Volgend weekend zal er waarschijnlijk weer eentje zijn.

hartelijke groet,
SiebeOffline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5273
Re: Schepper in de Sutta Pitaka, Jataka
« Reactie #52 Gepost op: 10-01-2016 11:22 »
[bronnen: The Jataka or Stories of the Buddha’s Former Births, translated from the Pali by various hands, under the editorschip of Professor E.B. Cowell, Vol. V, translated by H.T. Francis, Cambridge, 1905; The Jataka of Stories or the Buddha’s Former Births, translated from the Pali by various hands, under the editorschip of Professor E.B. Cowell, Vol. VI, translated by E.B Cowell and W.H.D Rouse, Cambridge, 1907]

Ik kwam dit tegen en het leek me goed dit hier nog toe te voegen aan deze draad.

Fragmenten uit Jataka, het tiende deel van Khuddha Nikaya. Ik vond de verzen lastig te vertalen en heb de Engelse versie er bij geleverd zodat jullie de vertaling kunnen beoordelen.

Jataka 528 MahaBodhi -Jataka

Fragment
(...)
“Welnu, de koning had vijf raadgevers die hem zijn tijdelijke en spirituele plichten onderwezen. Eén van hen ontkende het bestaan van Oorzaak (kamma). Een ander geloofde dat alles de activiteit was van een Opperwezen. Een derde hing het geloof aan van eerdere daden. Een vierde geloofde in vernietiging bij de dood. Een vijfde koesterde de Kshatriya leer. Hij die de Oorzaak ontkende, onderwees de mensen dat wezens worden gezuiverd door wedergeboorte. Hij die geloofde in de activiteit van een Opperwezen onderwees dat de wereld door hem werd geschapen. Hij die geloofde in de consequenties van eerdere daden, onderwees dat leed of vreugde dat de mens hier overkomt, het gevolg is van een bepaalde eerdere daad. De gelover in vernietiging onderwees dat niemand hiervandaan naar een andere wereld overgaat, maar dat deze wereld wordt vernietigd. Hij die het geloof aanhing van de Kshatriya leer onderwees dat men zijn eigen belang moet nastreven zelfs als de prijs is dat men zijn eigen ouders doodt” (...).

Deze visies worden kritisch belicht.

Over het Opperwezen wordt gezegd:

(...)
“Als er één of andere almachtige Heer bestaat om in
Elk wezen geluk of rampspoed te bewerkstelligen, en activiteit goed en slecht.
Die Heer is bezoedeld met zonde. De mens werkt slecht zijn wil uit.
(...)

(...)
“If there exists some Lord all powerful to fulfil
In every creature bliss or woe, and action good or ill.
That Lord is stained with sin. Man does but work his will”.
(...)

De context van dit fragment is vooral dat je met zo’n visie iemand niet echt verantwoordelijk kan houden voor diens daden. Ook wandaden, zoals stelen en liegen, zouden dan immers ingegeven zijn door de Heer.
Er zijn hoe dan ook wel mensen die wandaden begaan en zich daarbij bezield en gesteund voelen door de Heer. Er wordt nog altijd gesproken over Gods wil, bij rampen, moorden, mooie gebeurtenissen etc.

Een iets andere kritiek is te lezen in Jataka 543, Bhuridatta-Jataka

(...)
“Hij die ogen heeft, kan het onverkwikkelijke schouwspel zien
Waarom verbetert Brahma zijn schepselen niet?
Als zijn grote macht geen grenzen kent
Waarom strekt hij zijn hand dan zo zelden uit om te zegenen?
Waarom zijn zijn schepselen allemaal veroordeeld tot pijn?
Waarom geeft hij niet aan iedereen geluk?
Waarom heersen fraude, leugens en onwetendheid?
Waarom zegeviert het bedrog- falen waarheid en rechtvaardigheid?
Ik reken jouw Brahma onder de onrechtvaardigen,
Die een wereld maakten die geen bescherming biedt”.
(...)

(...)
"He who has eyes can see the sickening sight
Why does not Brahma set his creatures right ?
If his wide power no limits can restrain.
Why is his hand so rarely spread to bless ?
Why are his creatures all condemned to pain ?
Why does he not to all give happiness ?
Why do fraud, lies, and ignorance prevail?
Why triumphs falsehood,—truth and justice fail?
I count your Brahma one th' injust among,
Who made a world in which to shelter wrong”.
(...)

Ja, komt ook vaak terug in discussies over het bestaan van God of twijfels over diens almacht. Waarom, als de Heer ze oppermachtig is, staat hij zoveel kwaad toe? Waarom heeft hij zo’n wereld geschapen? Waarom zoveel pijn en ellende? Ach ja, ik weet wel dat er ook weer allerlei antwoorden op bestaan, uitgewerkte theologische leerstukken etc.

hartelijke groet,
Siebe

Offline teksten Siebe

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Nieuwkomer
 • *
 • Berichten: 5273
Re: Schepper in de Sutta Pitaka
« Reactie #53 Gepost op: 21-05-2016 10:46 »
De Boeddha zou na zijn ontwaken gezegd hebben:

Through this round of countless existences have I searched, but yet failed
to find "the Creator", who framed this construction: What Suffering indeed
is such endless birth, ageing, decay, sickness and ever repeated death!
Now I see that "the Constructor" of this structure is Craving...! Never shall
this construction be built again, since all the rafters are shattered and the
main beam is busted and completely broken... At this calming of all Craving,
the mind was finally, irreversibly and ultimately stilled…
Then, friends, this revelation of certainty arose in me: This release is indeed
immutable, this is the very last rebirth, this endless reappearance has finally
come to a happy end... Nibbāna  is verily the Highest Bliss!

bron: https://what-buddha-said.net

Offline nico70+

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 1060
  • facetten van het boeddhisme
Re: Schepper in de Sutta Pitaka
« Reactie #54 Gepost op: 26-05-2016 09:32 »
Hallo Siebe,

   Hecht niet te veel waarde aan de Jatakas. Het zijn volksverhalen die boeddhistisch zijn gemaakt door een menselijk, dierlijk of goddelijk wezen dat in het verhaal voorkomt, te ïdentificeren met de Bodhisatta. Ik mag hier geen reklame maken, anders had ik vermeld dat in het e-boek >De Bodhisatta in het Theravada Boeddhisme< de waarde van de Jatakas besproken is.

   Verder heeft de Boeddha duidelijk de keten van oorzakelijkheid uitgelegd. Door oorzaken ontstaat iets; door het verdwijnen van oorzaken verdwijnt iets. Hier is geen plaats voor een Opperste Schepper. En een eerste oorzaak is niet bekend.

   En een Nederlandse vertaling van de Engelse tekst van wat de Boeddha direkt na zijn Verlichting zei, vond ik nog:

       “In deze kringloop van wedergeboortes heb ik door menig bestaan rondgezworven, op zoek naar de bouwer van dit huis. Maar ik vond hem niet. Vol leed is het steeds weer geboren te worden.
       Bouwer van dit huis,[1] je bent nu gezien; je zult dit huis niet meer opbouwen. Al je daksparren[2] zijn gebroken, je nok is verbrijzeld.[3] Mijn geest heeft het onvoorwaardelijke, heeft het niet-veroorzaakte bereikt;[4] verkregen is het einde van begeerte.” (Dhp.153-154 plus noten, in: Nârada Thera: The Dhammapada : Pali Text and translation with stories in brief and notes. (3rd ed.). Colombo 2522-1978, p. 140-142.)
[1] De bouwer is begeerte, een zelf geschapen kracht.
[2] De daksparren zijn de belemmeringen.
[3] De nok is onwetendheid. Het verbrijzelen van de nok door wijsheid heeft als resultaat dat het hele huis vernietigd wordt. En dan is de bouwer beroofd van de middelen om het huis dat niet gewenst is, te bouwen.
[4] Met de vernietiging van het huis bereikt de geest het ongeconditioneerde, onvoorwaardelijke, niet-veroorzaakte, Nibbāna.

Groeten
Nico


Offline Marcel

 • Eerwaarde
 • Nieuwkomer
 • ******
 • Berichten: 3087
Re: Schepper in de Sutta Pitaka
« Reactie #55 Gepost op: 27-05-2016 11:27 »
.......met een been in het graf,
het ander op een bananenschil