Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Algemeen / Re: Boeddhisme en de psychologie
« Laatste bericht door Dorje Gepost op Gisteren om 15:30 »
Ik zie, dit is er altijd, dit onbenoembare. Het is vrij van lijden en het is altijd vrij van lijden.
Dit onbenoembare is niet de oorzaak van mijn lijden.
Ik kan niet zeggen of dit de bevrijding van mijn lijden is, enkel dat het vrij van lijden is.
Maar zodra ik het me wil toe-eigenen is er alweer lijden.


En je hoeft er ook niets voor te doen, want is gewoon aanwezig en het is vrij van lijden.
ik ben er vrij zeker van dat er in het hoofd blijvend lijden te vinden is, activeer het en het is er. En er is ook vrij van lijden te vinden;
Nu, als vrij van lijden in mij woont, mag ik dan veronderstellen dat vrij van lijden ook in jou woont ?


ik kan er niet naar grijpen, maar het is er wel. het is zelfs zeer vaak actief, maar dan heb ik geen oordeel; ik kan het niet geluk noemen.
Oordeel ik wel, is er alweer een mening.

Prachtig!

Natuurlijk vind ik het menselijk gezien wel erg jammer voor je, je auto zo maar gestolen, dat zal niet makkelijk zijn, dus daar niet van, maar toch prachtig wat je temidden van dit lijden ontdekt!
Levende wijsheid!

Dit is het waar alles, niet alleen in Boeddhisme, maar ook in Advaita, en in nog zo van die ismes of aitas om gaat: ontdekken dat vrijheid (van lijden) er al is, en dat alle grijpen ernaar, maar ook alle afstoten ervan, alleen maar bedekt wat er al is.

Is het nu afwezigheid of aanwezigheid. Dat grijpen maakt het moeilijk.

Het is gewoon buiten de categorieën van afwezig en aanwezig.
Grijpen is het binnen een categorie willen krijgen.
Grijpen is bedekken.
Afstoten is bedekken.

Als lijden je tot dit onbenoembare brengt, maar je bent bang van dit onbenoembare, dan verwerp je het.
Als die flits van het onbenoembare je brengt tot het willen vasthouden ervan, dan grijp je het.
Beiden bedekken wat er gewoon is.2
Algemeen / Re: Boeddhisme en de psychologie
« Laatste bericht door gouden middenweg & de wilde natuur Gepost op 29-10-2020 23:27 »
Mij lijkt het vrij duidelijk, dat één van de boodschappen is, dat de hoogste bevrijding niet in het wereldse streven te vinden is.


de teksten wijzen erop dat lijden relatief is.
Gisterenavond om tien uur werd mijn wagen gestolen. Hoewel mijn wagen om tien uur werd gestolen, wist ik het pas om 11h00 en mijn lijden is ook pas vanaf 11h00 begonnen, ondanks dat de wagen reeds om 10h00 werd gestolen.
Dit bewijst dat het lijden relatief is.
Niet de gebeurtenis is de oorzaak van het lijden, maar mijn oordeel over die gebeurtenis.


Ik weet dat het lijden relatief is, ik kan daar rekening mee houden als ik lijden ervaar. Maar niet op definitieve wijze.
Ik constateer gewoon dat er op regelmatige tijdstippen lijden verschijnt. De logische conclusie lijkt me, aangezien ik deel uitmaak van een blind proces, zal lijden ook vanuit die blindheid naar boven komen.


tegelijkertijd constateer ik ook dat er tussen twee oordeelmomenten er geen lijden te vinden is. Wat er tussen ligt is onbenoembaar. je kunt het wel constateren, maar niet benoemen.
Zodra je het probeert te grijpen is er lijden.


Ik zie, dit is er altijd, dit onbenoembare. Het is vrij van lijden en het is altijd vrij van lijden.
Dit onbenoembare is niet de oorzaak van mijn lijden.
Ik kan niet zeggen of dit de bevrijding van mijn lijden is, enkel dat het vrij van lijden is.
Maar zodra ik het me wil toe-eigenen is er alweer lijden.


En je hoeft er ook niets voor te doen, want is gewoon aanwezig en het is vrij van lijden.
ik ben er vrij zeker van dat er in het hoofd blijvend lijden te vinden is, activeer het en het is er. En er is ook vrij van lijden te vinden;
Nu, als vrij van lijden in mij woont, mag ik dan veronderstellen dat vrij van lijden ook in jou woont ?


ik kan er niet naar grijpen, maar het is er wel. het is zelfs zeer vaak actief, maar dan heb ik geen oordeel; ik kan het niet geluk noemen.
Oordeel ik wel, is er alweer een mening.


Is het nu afwezigheid of aanwezigheid. Dat grijpen maakt het moeilijk.
3
Algemeen / Re: Boeddhisme en de psychologie
« Laatste bericht door Bodhiboom Gepost op 28-10-2020 14:00 »
Mijn filosofie leraren die westers zijn, hebben dan ook niet zoveel met boeddhisme

Wat brengt je geluk ? Gevaarlijk leven, actorschap, jezelf vormgeven, risico's nemen ?

Of compassie, rust, kalmte, liefde ?

Het is heel erg een smaakkwestie

Ik denk dat je hier een interessant vraagstuk te pakken hebt. Als je kijkt naar zingeving, naar wat je leven betekenis geeft, is dat dan de zoektocht naar geluk? En mocht dat zo zijn, dan vind je geluk in die aspecten die in de westerse cultuur zo vaak worden uitgebeeld?

Het westen zegt geluk is huisje boompje beestje, met kinderen, een carrière, vakanties en bezittingen, en macht en status als de ultieme beloning. Het oosten zegt geluk vind je van binnen, in gelijkmoedigheid, kalmte, compassie en liefdevolle vriendelijkheid. Ik vind geen van beide antwoorden echt bevredigend, alhoewel het oosten dichter bij komt dan het westen.
4
Algemeen / Re: Boeddhisme en de psychologie
« Laatste bericht door gouden middenweg & de wilde natuur Gepost op 27-10-2020 10:45 »
Ik denk niet dat er sprake is van of of.
Of psychologie of religie.


We moeten altijd toegeven dat religie een menselijk product is. Daar heeft de mythologie en de volgelingen het moeilijk mee. Neen, religie kweekt geen door de lucht vliegende superwezens;


Tegelijkertijd kan een mens ook niet ontkennen, dat ik wel een verbondenheid heb met ik. Maar ook met onze naasten;  Maar ook in ruimere zin met het universum, zowel in werelds opzicht als in transcendent opzicht.


Kan ik volkomen zijn, wanneer ik alleen voor ik leef. Of wanneer ik de verbondenheid beperk tot mijn naasten. Ik kan moeilijk ontkennen dat ik deel uitmaak van een groter geheel, zowel in tijd en ruimte, als datgene wat het overstijgt.
Religie dat zijn bevindingen omtrent dat grotere, hoe in relatie treden met dat grotere, hoe dat grotere integreren in mijn mensheid om tot een volkomen mens te komen.


De antwoorden zijn menselijk, en daardoor altijd slechts menselijk. maar daarom niet minder waardevol.
5
Algemeen / Re: Boeddhisme en de psychologie
« Laatste bericht door gouden middenweg & de wilde natuur Gepost op 26-10-2020 13:24 »
wat zegt psychologie over opportunistisch handelen en ethisch handelen.


wat zegt psychologie over het feit dat men ontelbare verlangens heeft en dat men in de onmogelijkheid is om dit te verwerkelijken.
6
Sereniteit / Re: "ontwikkeld" en "gerealiseerd" .
« Laatste bericht door Dorje Gepost op 25-10-2020 22:58 »
Er is als het ware sprake van een realisatie vooraf aan de dood en een realisatie na de dood. Alsof er twee categorieën Nibbana zijn, een gewoon en een ultiem Nibbana. Dat klinkt mij echt vreemd in de oren!

Dat klinkt inderdaad vreemd, ook voor Boeddhisme, waarom hoor je het er dan toch in?
Wat ik er in hoor is dat er maar één realisatie is. Zolang er lichaam en geest is, gaat deze realisatie gepaard met waarneming, als dat lichaam en geest er niet meer is, gaat het niet meer gepaard met waarneming. De realisatie valt niet weg of verandert niet. Nibbana is Nibbana, er is enkel Nibbana temidden van waarneming en er is nog steeds Nibbana ook als er geen waarneming meer is. Niet twee.

Verder vraag ik mij af wanneer je een tweedeling maakt tussen het absolute en het relatieve, in hoeverre je dan kan spreken van 'bewustzijn zonder oppervlakte'?
Het absolute behoort tot het andere uiterste van het spectrum werkelijkheid. Het absolute maakt daarvan deel uit als intellectueel waarnemen, zo neem ik aan.

Er is geen tweedeling, enkel alles wat je gaat beschrijven met taal wordt beschreven als een (twee)deling. Realisatie valt buiten categorie, ook buiten categorie van Absolute en Relatieve. Dualiteit (relatieve) is gewoon een manier van kijken naar het Absolute (non-dualiteit). Maar in feite is er geen opdeling tussen beiden. Alleen in taal ga je het één van het ander onderscheiden, anders kan je niet gaan beschrijven. Daarom wordt er gezegd dat dit beschrijven, betekenis geven, opdelen, grijpen, (be)grijpen, intellectueel benaderen, waarnemend benaderen... realisatie in de weg staat. Maar als je het toch zo gaat benaderen, laten we dan tenminste duidelijk krijgen waartoe de woorden in de betreffende nota dienen: niet om effectief te gaan opdelen, maar om met opdelende taal er op te wjzen dat deze taal en dit opdelen realisatie in de weg staat. M.a.w. worden er soms veel woorden gebruikt om je houvast aan woorden te doen wankelen.

Ontwikkeling zie ik als bevrijding uit begeerte en realisatie als het losmaken uit bevrijding van ontwikkeling.

Bijvoorbeeld: Ik vind de woorden niet. Als ik bij anderen lees, zeg ik ja, zo is het goed gezegd. Wanneer ik dan wil reageren vind ik niet het goede spreken. Dat is voor mij ontwikkeling als bevrijding uit begeerte door goed-spreken te oefenen.

Realisatie is wat goed gezegd is in de praktijk, in het dagelijks doen en laten brengen alsof het nooit is uitgesproken.

Bevrijden door goed spreken te oefenen? Dat lijkt mij een contradictio in terminis, maar wellicht vat ik niet echt waar je naartoe wil. Maar hier kan ik je echt niet volgen, ook niet wat realisatie dan te maken zou hebben met goed zeggen in de praktijk.

Ontwikkelen wordt meestal gezien als kwaliteiten ontwikkelen, zoals daar zijn mededogen, gelijkmoedigheid, meditatieve absorptie, ... Realisatie wordt meestal gezien als kwaliteiten ontdekken zonder ze te moeten ontwikkelen. Meestal worden beiden uit elkaar gerhaald en als tegengestelden gezien en dan wordt er al eens te snel gezegd: ontwikkelen staat realisatie in de weg. De betreffende nota lijkt mij hier geen uitspraak over te doen, maar wijst wel duidelijk aan wat het juist is dat realisatie in de weg staat: niet zozeer het ontwikkelen, maar het willen (be)grijpen van het resultaat van de ontwikkeling. Als je dit laatste kan laten varen, kan ontwikkeling realisatie uit lokken, als je dit niet kan laten varen, dan pas staat je ontwikkelen realisatie in de weg.

7
Algemeen / Re: Boeddhisme en de psychologie
« Laatste bericht door gouden middenweg & de wilde natuur Gepost op 25-10-2020 22:18 »
Geloof je dat het leven, de werkelijkheid, het universum er reeds was voor dat jij er was ? en dat het er zal zijn na jou dood ?
Geloof je dat je op een bepaalde wijze het verleden "erft" en dat jij bijdraagt aan de "toekomst" waarbij er ook alweer iemand het verleden "erft" ?

Ik zit hier in het heden op de bank op mijn iPad te typen. Het verleden is er niet meer, alleen wat het heden heeft gevormd is nog deels aanwezig. De toekomst bestaat nog niet, alleen wat er in het heden is dat vormgeeft aan wat nog gaat komen.

Het draait allemaal om het heden...


Als je dat kunt, jij alleen in het heden, dan verlos je het universum van een hulpkreet in boosheid omwille van onvervulde wensen.
onthecht en gelijkmoedig. de honger achter zich latend8
Het gewone leven / the frolic
« Laatste bericht door bolletje Gepost op 25-10-2020 21:41 »
https://www.youtube.com/watch?v=4V-Mgi1Fkio


I take your hand
We walk towards where the roses once grew
I lie back in the grass and dream of how it once was
The rubbishstrewn streets
Riperising smell of gutters and rain
The children abandoned
Mother recalls child in pool
What is that that lies? dead child dead
I have such nightmares and you're all in all of them

It's worse than you or I can ever know
On the edge of the clouds we crouch
We smile and spit
The pool of saliva carrascates below our feet
It shifts
Children with knives begin to rise from it
They laugh and blow kisses at the moon

We think it's the rain
I see a bird move onto the table in my garden
Its beak scoops up the seeds
The green of the grass and the blue of the sky
Are immense and terrifying
Everything seems so close
So very very close
Should a storm come
Should a storm break and halo all around us
As some savage and blind god
Jerking his hands out to us
The birds drop all around us

I walk into the altar room
All the buddhas are smashed there
Avalokitesvara's hundred faces lie shattered
I have done this
I walk to the makeshift redbrick altar a hundred years ago
There is a small brass image there
I have built this
The red and black ants mill around
Unknown journeys

I take my lighter and torch them
I take my lighter and torch them
I weep, I weep
The ants scatter or writhe
I take my lighter and torch them torch them
I have done this
I am surrounded by butterflies
The chid's legs lay smashed
Please pray for him she says to me
Too late
Alas, oh so too late

I see the twinkling stars
I drop a photograph
I bend to pick it up
My heart leaps as I see your face
Stare up at me from the paper
As if still alive on this earth
When I return my eyes to the stars
They gathered
They pucker
And are blind
And are blind
So lost are we

Oh what have I become
I have become that I hate
I have become that I shall say no
The bird is dead now alas
A voice whispers to me
And says nothing nothing
There is nothing
I look to my right and see her face again
And again the world disappears
And all fall down
All fall down
All fall down I all fall down
All fall down I all fall down
We all fall down
We all fall down
9
Algemeen / Re: Boeddhisme en de psychologie
« Laatste bericht door bolletje Gepost op 25-10-2020 21:35 »
Bodhiboom


Dat is denk ik omdat het westen een geschiedenis heeft, die loopt van de verlichting, naar Nietzsche, naar Sartre, naar de moderne tijd. Waarin actorschap heel belangrijk is.

Je moet keuzes maken. We zijn gedwongen te kiezen, zoals Sartre het zegt.

Het ideaal is om je leven vorm te geven. Je zou kunnen zeggen dat het westen, de Europese filosofie dan heel erg uit gaan van kracht. Geluk komt voort uit wilskracht

In het boeddhisme komt geluk meer voort uit een combinatie van begrijpen en mededogen. Rationaliteit en compassie


Het punt is een beetje. Ja, wie heeft er gelijk ? Dat is denk ik een heel persoonlijke kwestie. Het oosten staat er alleen wel heel anders in dan het westen.

Mijn filosofie leraren die westers zijn, hebben dan ook niet zoveel met boeddhisme

Wat brengt je geluk ? Gevaarlijk leven, actorschap, jezelf vormgeven, risico's nemen ?

Of compassie, rust, kalmte, liefde ?

Het is heel erg een smaakkwestieDaar moet wel bij gezegd worden. Er zijn in de psychologie scholen die lijken op boeddhisme. Denk aan de gedrags psychologie. Waar men kijkt naar gedachtes en gevoelens en die analyseert etc

10
Kunst en cultuur / Niet-weten
« Laatste bericht door Bodhiboom Gepost op 25-10-2020 16:06 »
Beste allen,

Ik zat een beetje door het Boeddhistisch Dagblad te bladeren en kwam de website van Hans van Dam tegen, geheten Niet-weten. Er staan verschillende leuke stukken op vanuit het oogpunt van niet-weten, best wel een kort bezoekje waard.

Zie hier: https://nietweten.nl/index.html

Met lichtgrijs bewolkte groet,
Bodhiboom
Pagina's: [1] 2 3 ... 10
Powered by EzPortal