Auteur Topic: Stierf Jezus aan het kruis ? En de ' verloren' jaren van Jezus.  (gelezen 8767 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline marcel

 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 3157
 • een goed voorbeeld is van onschatbare waarde
Documentaire van de BBC.
Opmerkelijke visie op de verrijzenis

https://www.youtube.com/watch?v=qbe3Bw72G-4

« Laatst bewerkt op: 06-06-2020 13:54 door marcel »
inner peace and love
is the only revolution

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Eerwaarde
 • *
 • Berichten: 1614
Re:Jezus was een boeddhistische monnik
« Reactie #1 Gepost op: 04-03-2013 20:54 »
Ik heb de documentaire gezien; het heeft mijns inziens een hoog “Dan Brown”-gehalte, de schrijver van de romans de Da Vinci Code en Angels and Demons. We zien in de documentaire een aantal historici en geleerden die allerlei lijnen zien van Jezus via Maria Magdalena naar Frankrijk, precies zoals Dan Brown dat beschreef in zijn romans en gelijknamige films. Een zeer vergezocht gegeven, want waarom zou Maria helemaal naar Frankrijk vluchten na Jezus zijn kruisiging? Wie zou het specifiek op haar hebben voorzien gehad? De Romeinen worden in de documentaire afgeschilderd als de grootste vijanden van Christus, terwijl feitelijk het Sanhedrin en de Joodse Kafajas e.d. degenen waren die Jezus wilden zien worden gekruisigd. Pontius Pilatus, de Romeinse prefect, zag volgens de evangeliën eigenlijk geen kwaad in Jezus. Maar omdat hij rust wilde in Israël, een staat aan de rand van het Romeinse Rijk, had hij politieke banden met de vooraanstaande Joden, dus ook met de religieuze leiders van de Joodse gemeenschap. Dus gaf hij toe aan de wens van het Sanhedrin e.a. om Christus te laten kruisigen. Op die wijze bleef het Romeinse ingrijpen klein en voorkwam hij een eventuele Joodse opstand.

In de documentaire wordt verder aangegeven dat Jezus al binnen 6 uur stierf aan het kruis, terwijl dat normaliter veel langer duren kon. Maar men vergeet te vermelden dat Christus voorafgaande aan de kruisiging behoorlijk gemarteld werd, geslagen en met de zweep bewerkt. Dat verzwakt een menselijk gestel natuurlijk ook dramatisch. Of dat er voor gezorgd heeft dat Jezus binnen 6 uur stierf aan het kruis, kan ik natuurlijk niet bewijzen, maar ik vind het wel opvallend dat men deze extra feiten niet vermeldt. Alles wordt achteraf in elkaar geknutseld, en dat is meteen ook het grootste probleem van het hele verhaal in de documentaire. Men brengt zaken met elkaar in verband, die wellicht nooit enig verband met elkaar hadden. Maar door het menselijk intellect, door diverse verbanden te leggen en uit te denken, lijkt het net alsof het inderdaad gemakkelijk had gekund dat Jezus helemaal niet aan het kruis stierf. Dat hij binnen 6 uur het bewustzijn verloor en in een soort bijna-dood staat ging verkeren. Dat hij misschien zelfs gedrogeerd zou hebben kunnen zijn geweest. En dat hij helemaal niet is opgestaan uit de dood, maar daarentegen zou zijn gevlucht naar India. Waarom India? Omdat hij daar in zijn jeugd mogelijk in een Boeddhistisch klooster zou hebben doorgebracht. Een periode die in de Bijbel immers niet genoemd wordt, vanaf zijn puberteit tot de dag dat hij gedoopt werd door Johannes de Doper op zijn 29ste levensjaar. Men legt zelfs lijnen naar de wijzen uit het Oosten die bij de geboorte van Jezus bij zijn kribbe aanwezig waren geweest. Maar mijns inziens bewijst dat niets. Het zijn allemaal veronderstellingen, en dit heeft gewoon niets met wetenschap te maken.

Waarom zou Christus naar India zijn vertrokken rond zijn puberteit? Wat zou hij in India zonodig hebben moeten uitvinden, terwijl de Joodse religie ruim voldoende profeten heeft gekend om hem te inspireren. Ik denk eerder dat Christus in de tijd die we niet van hem kennen van zijn puberteit tot zijn 29ste heeft doorgebracht bij de Essenen. Deze Joodse religieuze gemeenschap leefde in een zeer onherbergzaam gebied, totaal afgesloten van de buitenwereld in Qumran. In de evangeliën verwijst Jezus ook naar hen, zij worden door hem de “kinderen van het licht” genoemd. Maar in plaats van hen in het bijzonder te roemen, stelt Christus dat die kinderen van het licht zich teveel afsluiten van de wereld en hij ziet dat niet als het uiteindelijke spirituele heil. Het evangelie hoort tussen de mensen, een relatie te hebben tussen mensen onderling. Gewone mensen, géén spirituele elite. Wat dit aangaat gaat Christus eigenlijk het meest tekeer tegen de Joodse Farizeeën en Schriftgeleerden, een andere religieuze elite. De Essenen komen er wat dat aangaat nog goed vanaf. Ook de Sadduceeën krijgen er van langs, omdat men de wet van Mozes heeft versteend in woorden in plaats van in daden. De laatste groep Joden die de rij sluit zijn de Zeloten, die diverse malen tegen de Romeinse overheersing in opstand zijn gekomen.

Het is mijns inziens dus zeer onwaarschijnlijk dat Christus naar India zou zijn gegaan om als Boeddhistische monnik te worden opgeleid. Ik zie de Essenen – die zichzelf de Therapeuten noemden – zoals gezegd een meer waarschijnlijke groepering die Jezus kunnen hebben opgeleid. Pas als Johannes de Doper Jezus doopt in de Jordaan, ontstaat het Christusbewustzijn en begint zijn prediking gedurende drie jaren tot zijn kruisiging. De dood en de wederopstanding lijken in onze tegenwoordige tijd vreemd en onwaarschijnlijk, maar in de Griekse en Egyptische cultus rondom de mysteriën van de spirituele inwijding was dit geenszins een vreemd denkbeeld. De Griekse filosofen maakten echter de apostel Paulus op de Areopaag min of meer belachelijk toen hij beweerde dat de doden tijdens het Bijbelse Laatste Oordeel uit hun graven zouden komen. Dat ging de Grieken te ver, maar de dood en de wederopstanding was hun zeer zeker niet te gortig. Of dit als een soort een schijndood werd geduid of niet, dat is een ander verhaal. Maar dat Christus naar India zou zijn gevlucht na zijn kruisiging, waaraan hij zogenaamd niet zou zijn gestorven, lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Ik zou daarentegen eerder hebben verwacht dat Christus in Syrië of Egypte zou zijn ondergedoken, als hij de kruisiging al zou hebben overleefd. Niet dat India helemaal niet mogelijk is, want sedert Alexander de Grote waren er al contacten met India, maar ik zie niet in waarom de evangelisten dat dan niet zouden hebben vermeld. En wat nog meer opvallend is: in de evangeliën wordt nergens gesproken over meditatie, een zeer belangrijk aspect van de Boeddhistische religie. Onze geleerden uit de documentaire willen op diverse tegenstrijdigheden of omissies wijzen in de vier verschillende canonieke evangeliën, maar dit lijkt me nog een heel ander, maar bijzonder gegeven te ontkennen. Namelijk dat iedereen zijn eigen zienswijze heeft, zelfs bij exact één en dezelfde gebeurtenis leggen we via ons denken specifieke accenten die voor ons uniek zijn. Ieder beschouwt een bepaalde gebeurtenis op weer een iets andere wijze. Dat kan zo op het eerste gezicht zelfs tegenstrijdig lijken.

Maar goed, zo denk ik er dus over.

Laten we de Christelijke evangeliën gewoon netjes spiritueel intact houden en niet proberen te “bewijzen” dat er het e.e.a. niet in zou kloppen. En er de meest exotische verhalen aan koppelen, die naar mijn mening weinig overtuigend zijn. De documentaire is derhalve mijns inziens een poging om een spijker in de lucht te slaan.

Met beleefde groet,

Basho :)
« Laatst bewerkt op: 05-03-2013 06:13 door Basho »

Offline marcel

 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 3157
 • een goed voorbeeld is van onschatbare waarde
De 'verloren' jaren van Jezus
« Reactie #2 Gepost op: 05-03-2013 00:14 »
Over de periode van zijn twaalfde tot zijn negenentwintigste,
wordt er in de evangelien niets over Jezus gemeld,
de zogenaamde 'verloren' jaren.
 
bijvoorbeeld:

jezus in india

http://www.youtube.com/watch?v=Z-TOu_AITSI
« Laatst bewerkt op: 06-06-2020 13:55 door marcel »
inner peace and love
is the only revolution

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Eerwaarde
 • *
 • Berichten: 1614
Re:Jezus was een boeddhistische monnik
« Reactie #3 Gepost op: 09-03-2013 10:25 »
Allemaal leuk en aardig, maar zoals ik hierboven al zei, mensen willen graag zaken met elkaar in overeenstemming brengen en zeker als er sprake is van hiaten – zoals de periode van het leven van Jezus van zijn 12de tot zijn 30ste – vullen we die graag in. Waarom? Omdat we geïntrigeerd zijn door mysteries en nieuwsgierig van aard zijn. We willen ook overal verklaringen voor hebben, terwijl sommige zaken niet (meer) te verklaren zijn. Er zijn veel overeenkomsten tussen Jezus en Boeddha, maar ook veel verschillen. Het meest in het oog springende verschil is dat Jezus over God spreekt en Boeddha niet. Gautama de Boeddha stelde dat Goddelijkheid een onbesliste kwestie was en hield zich bij voorbaat niet bezig met dit soort metafysica. Jezus daarentegen, maakte juist veelvuldig gebruik van metafysische zaken, althans, als we de evangelisten geloven. Het Christendom gelooft in bidden tot God, in het volgen van Christus, die drie jaren predikte en aan het kruis stierf. Waarna er sprake is van wederopstanding uit de dood binnen drie dagen. Jezus is hun grote voorbeeld, de menswording van God. Dit staat totaal diametraal ten opzichte van het Boeddhisme, waarin geen aanbidding van God de Vader aanwezig is.

Het willen vullen van historische hiaten binnen de spiritualiteit door er van alles en nog wat bij te halen, is mijns inziens een vorm van New Age denken. Er valt vrij gemakkelijk doorheen te prikken. Want waarom heeft Jezus geen duidelijke of zelfs vooraanstaande plaats in de Boeddhistische rij der Bodhisattva’s? Er wordt geen woord gewijd aan Christus, want het woord Christus betekent “De Gezalfde” (Grieks: Χριστός) en verwijst typisch en specifiek naar de Bijbelse werkelijkheid. Het Joodse Masjiach (משיח), “Messias” in het Nederlands, wordt duidelijk in de Hebreeuwse Bijbelboeken in verband gebracht met de heiliging (zalving) van objecten of personen. Vooral in het Bijbelboek Jesaja staan talloze verwijzigen naar de komst van de Messias en de Christenen beschouwen Jezus als die Messias. De Joden erkennen dit niet, maar het Messiaanse concept is dus wel duidelijk uit hun eschatologische religie afkomstig. Ik zie hierin geen overeenkomst met het Boeddhisme. Uiteraard wordt een toekomstige Boeddha wel genoemd, Maitreya, maar de hele context is verschillend aan die van het Jodendom of het Christendom. Wel wordt Maitreya beschouwd als een Wereldleraar, net als Christus. Maar dat geldt tevens voor andere religies, zoals bijvoorbeeld de Islam, die de Imam Mahdi verwacht en de Hindoes verwachten de Kalka Avatar, oftewel Krishna.

Uiteraard mag iedereen geloven wat hij of zij wil. Ik kies er echter voor om religies niet te vermengen of Christus te introduceren in het Boeddhisme of omgekeerd. Het Christendom is een Weg, het Boeddhisme is een Weg. Soms lijken die wegen elkaar te kruisen, maar ik adviseer om liever één weg te volgen en geen mengelmoesje te maken van de diverse vormen van spiritualiteit. Maar dat mag iedereen voor zichzelf bepalen.

Met beleefde groet,

Basho :)
« Laatst bewerkt op: 09-03-2013 10:38 door Basho »

Offline marcel

 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 3157
 • een goed voorbeeld is van onschatbare waarde
The Muslim Jesus
« Reactie #4 Gepost op: 30-03-2013 14:33 »
Jezus in de Koran:

http://www.youtube.com/watch?v=yeR_fU1acjM

( niet meer beschikbaar)
« Laatst bewerkt op: 06-06-2020 14:06 door marcel »
inner peace and love
is the only revolution

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Eerwaarde
 • *
 • Berichten: 1614
Re:The Muslim Jesus
« Reactie #5 Gepost op: 31-03-2013 09:47 »
Jezus in de Koran:

http://www.youtube.com/watch?v=yeR_fU1acjM

Een mooie documentaire, met uitzondering van het begin, waarin mijns inziens te veel wordt gefocust op de gebeurtenissen rondom het WTC en het extremisme c.q. fundamentalisme. Feit is, dat meer dan 90 procent van de Moslims behoort tot de Soennieten. En dat zijn de gematigde Islamieten. Er is een wereld van verschil tussen fundamentalistische Islamisten of welke fundamentalisten dan ook (hier in de Westerse wereld leven ook veel mensen die extremistische of zelfs terroristische opvattingen hebben) en het overgrote merendeel van de Moslims. Mensen die fundamentalistische daden verrichten, bijvoorbeeld in naam van de Islam, worden over het algemeen op één hoop gegooid, vermengd, met de rest van de Islam. Dat is een grove schending van de werkelijkheid en de waarheid. Moslims worden vaak over één kam gescheerd en bijna beschouwd als een groep bloeddorstige barbaren. Dat is erg verdrietig en creëert onnodig veel angst bij de mensen. In dit kader speelt het politieke schaakspel op de wereld een prominente rol en verdiepen mensen zich ook niet verder in wat de Islam feitelijk voor een godsdienst is en wat haar grondslagen eigenlijk zijn. Wanneer u de Islam simpelweg de kans geeft om haar verhaal via de Koran te doen, zult u merken dat er veel overeenkomsten zijn met het Christendom en het Jodendom, zoals ook min of meer in de documentaire wordt verteld.

Ook zien we in de film het debat tussen sommige Moslims en Christenen, waarin men elkaar bijna probeert te overstemmen. Dat is mijns inziens eerder een soort strijd om het gelijk, dan dat het ook maar iets oplevert. Ik ben zelf opgevoed als Christen, maar ik respecteer uiteraard de Islamitische verhaallijn van Jezus Christus, hij die in de Koran Isa wordt genoemd. Ik denk dat het er niet om gaat, om aan te tonen wie er “gelijk” zou hebben op grond van de Heilige Schriften. Het lijkt me beter dat we naar elkaar luisteren, en kennis nemen van onze culturele interpretatie van religie en spiritualiteit. De Islam kan een verrijking zijn voor het Christendom en omgekeerd kan het Christendom een verrijking zijn voor de Islam. Moslims, Joden en Christenen hebben exact dezelfde stamvader, namelijk Abraham. Ook Mozes is een zeer belangrijke figuur in de Islam, alsmede diverse andere profeten die in de Bijbel een plaats hebben.

De Islam ziet Jezus Christus niet als een “Zoon van God”, een God in mensengedaante. In het Nieuwe Testament lijkt Jezus dat trouwens ook diverse malen weg te wuiven als sommige discipelen die Goddelijkheid in hem eens extra willen benadrukken. De kruisiging van Christus wordt in de Koran niet beschreven zoals in de Evangeliën. In het Thomas Evangelie daarentegen, dat in 1945 bij toeval werd ontdekt bij Nag Hammadi, samen met nog vele andere oude geschriften, komen de geboorte, levensweg en kruisiging van Jezus totaal niet voor. Het Thomas Evangelie focust zich duidelijk en met name uitsluitend op de wijsheidsleringen van Christus, niet op de gebeurtenissen er omheen, zoals in de Bijbel is beschreven. Toch is het zeer de vraag of de kruisiging zou moeten worden ontkend of anders zou moeten worden uitgelegd, omdat de Evangelisten het immers allemaal beschrijven. Zelfs de apostel Johannes, die toch het dichtst bij Jezus stond, beschrijft net als de andere Evangelisten de kruisiging van Jezus. Het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat deze afzonderlijke apostelen het met de waarheid omtrent hun Meester en Leraar niet zo nauw zouden hebben willen nemen. Dit zou betekenen dat men tenslotte leugens zou hebben zitten verkopen, en dat lijkt me vrij ver gaan. Ik wil hiermee trouwens niet de Bijbelse verhalen stellen tegenover de verhalen van de Koran. Ik denk dat we de teksten in hun context dienen te lezen, er kennis van dienen te nemen als we dat wensen. En dat beider uitleg er mag zijn.

Het Boeddhisme daarentegen spreekt niet over God, de Boeddha laat het Goddelijke voor wat het is en beschouwt het als een onbesliste kwestie. Dat is vrij opvallend, omdat het Boeddhisme via Gautama de Boeddha er dus bewust voor kiest om het menselijke lijden centraal te stellen en niet God. De Boeddha hield zich niet bezig met metafysica, omdat hij het blijkbaar belangrijker vond dat de mens zich focuste op de oorzaken van het lijden, en de weg uit dat lijden via de Vier Edele Waarheden. God is wellicht belangrijk voor devotie in diverse godsdiensten, alhoewel de Boeddha zelf vaak ook wordt beschouwd als iemand waarvoor men devotioneel respect heeft. Het lijkt me echter niet zozeer van belang op welke wijze het menselijke hart kan worden geopend; of dat via God, Jezus, Mohammed, Boeddha, Krishna of wie dan ook geschiedt. Het menselijke hart van eenieder staat centraal, dat is van groter belang. Ieders weg is uniek en onvervangbaar. De grote religieuze voorbeelden vormen slechts de inspiratie om op weg te gaan. Het ligt aan de persoon zelf welke inspiratie hem of haar het meeste aanspreekt. In dat kader kunnen alle godsdienstige debatten achterwege blijven en kunnen we eigenlijk beter zwijgen in het licht van het behalen van het “gelijk”. In dat zwijgen, die vredige stilte – of het nu meditatie wordt genoemd of gebed – zal het unieke zich vanzelf openen. Dat unieke wordt Tao genoemd, of Verlichting, of de stem van God. Ik adviseer derhalve het respect voor alle grote godsdiensten, in plaats van al het politieke geharrewar dat religie veelal heeft misbruikt om mensen in een machtsstrijd tegen elkaar op te zetten. Maar politiek wordt immers ook bedreven door mensen, het is een vorm van gedrag waar we uiteindelijk zelf voor kiezen.

Dit gezegd hebbende, wens ik iedereen veel mededogen en naastenliefde toe.

Met beleefde groet,

Basho :)

Offline marcel

 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 3157
 • een goed voorbeeld is van onschatbare waarde
Re:Stierf Jezus aan het kruis ? En de ' verloren' jaren van Jezus.
« Reactie #6 Gepost op: 01-05-2014 17:12 »
the missing years of Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=g4BSV-FptK8


Jesus in India - The Lost and Missing Years?
https://www.youtube.com/watch?v=9rXycOYTI-I
« Laatst bewerkt op: 06-06-2020 14:10 door marcel »
inner peace and love
is the only revolution

Offline teksten.Y1010

 • Sangha Ouderling
 • *****
 • Berichten: 890

Offline marcel

 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 3157
 • een goed voorbeeld is van onschatbare waarde
Re:Stierf Jezus aan het kruis ? En de ' verloren' jaren van Jezus.
« Reactie #8 Gepost op: 01-05-2014 21:38 »
die drie wijzen uit het oosten
vond ik wel apart altijd
inner peace and love
is the only revolution

Basho Roshi

 • Gast
Re:Stierf Jezus aan het kruis ? En de ' verloren' jaren van Jezus.
« Reactie #9 Gepost op: 01-05-2014 21:41 »
the missing history of Jesus


https://www.youtube.com/watch?v=ZfEkM2tl_lg

Enorm veel uitleg, soms lijkt het wel erg vergezocht... Ik heb er toch geen oordeel over, ik ben er namelijk niet bij geweest. Ik ontken niet dat Jezus in India zou kunnen zijn geweest, ik erken het ook niet. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik die zuurpruim van de Kerk in het filmpje een eikel vindt, die wil het rigoureus van tafel vegen omdat het niet in de vier evangeliën staat. Maar hij weet het net zo min als dat wij het weten, omdat hij er niet bij is geweest. En er zijn veel geschriften gevonden over Jezus, kijk maar naar de Nag Hammadi geschriften die men bij toeval vond in 1945. Wie weet wordt er nog meer ontdekt.

Ik zie de Bijbel als gezaghebbend, maar ik sluit zeer zeker niets uit omdat het niet is opgenomen in de canon der vastgestelde bijbelboeken. Ik wil wat dit aangaat een open geest houden.

Vriendelijke groet,

Basho Roshi :)
« Laatst bewerkt op: 01-05-2014 21:44 door Basho Roshi »

Offline marcel

 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 3157
 • een goed voorbeeld is van onschatbare waarde
Re:Stierf Jezus aan het kruis ? En de ' verloren' jaren van Jezus.
« Reactie #10 Gepost op: 01-05-2014 21:48 »
.. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik die zuurpruim van de Kerk in het filmpje een eikel vindt, die wil het rigoureus van tafel vegen omdat het niet in de vier evangeliën staat. .


 ;D
inner peace and love
is the only revolution

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Eerwaarde
 • *
 • Berichten: 1614
Re:Stierf Jezus aan het kruis ? En de ' verloren' jaren van Jezus.
« Reactie #11 Gepost op: 02-05-2014 10:16 »
the missing history of Jesus


https://www.youtube.com/watch?v=ZfEkM2tl_lg

Fijn om ons te herinneren aan de onbekende jaren van Jezus.  :)

Offline teksten.BA

 • aanvraag voor lidmaatschap
 • Eerwaarde
 • *
 • Berichten: 1614
Re:Stierf Jezus aan het kruis ? En de ' verloren' jaren van Jezus.
« Reactie #12 Gepost op: 02-05-2014 10:21 »
Ik heb er toch geen oordeel over, ik ben er namelijk niet bij geweest.

Dat laatste weet je niet. Misschien herinner je je wel niet meer  ;)

 


Laatste berichten

[Media en Nieuws] Stillwater op Apple TV+ by Bodhiboom Gisteren om 18:21
[Het gewone leven] Re: Boeddhisme en wereldproblemen by w-AARDIG 16-09-2020 20:40
[Het gewone leven] Re: Heel de kleur van je hart..... by bolletje 16-09-2020 20:10
[Het gewone leven] Re: Boeddhisme en wereldproblemen by Dorje 16-09-2020 19:41
[Het gewone leven] Re: Boeddhisme en wereldproblemen by w-AARDIG 16-09-2020 19:01
Powered by EzPortal