Auteur Topic: Wedergeboorte en karma, tibetaans perspectief.  (gelezen 15024 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline marcel

 • wat is dit
 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 3127
 • een goed voorbeeld is van onschatbare waarde
Wedergeboorte en karma, tibetaans perspectief.
« Gepost op: 29-01-2009 18:54 »
Wedergeboorte - vragen en antwoorden

Boeddhisten zijn overtuigd van het leiden van meerdere levens. Gezien vanuit dit oogpunt is het zo dat de wedergeboorte afhangt van je karma. Hoe meer goede daden - goed karma - des te betere wedergeboorte je zult krijgen.
Wedergeboorte is eigenlijk niet hetzelfde als reïncarnatie, maar vaak worden deze door elkaar gehaald. Bij reïncarnatie gaat men ervan uit dat de ziel overstapt met een blijvende stempel van het ene naar het andere lichaam (hindoeïsme).
Bij wedergeboorte spreken we van een oorzakelijk verband tussen het ene leven en het volgende leven (Boeddhisme). Die karmische band bepaalt het volgende leven. De dood wordt dus niet gezien als iets definitiefs…

Hieronder enkele veelgestelde vragen en beknopte antwoorden:

    * Wat is wedergeboorte?
    * Hoe is onze geest begonnen? Wie of wat heeft de geest geschapen?
    * Wat verbindt het ene leven met het volgende? Is er een ziel, atman, zelf of echte persoonlijkheid die van het ene leven naar het andere gaat?
    * Hoe werd de wereld geschapen?
    * Waarom kunnen we ons onze vorige levens niet herinneren?
    * Is het belangrijk ons onze vorige levens te herinneren?

 
Wat is wedergeboorte?

Wedergeboorte heeft betrekking op iemands geest die het ene lichaam na het andere bewoont. Lichaam en geest zijn aparte fenomenen: het lichaam is materie en opgebouwd uit atomen. De geest refereert aan al onze emotionele en verstandelijke ervaringen en is vorm- of materieloos. Als lichaam en geest worden verbonden dan leven we, maar als we sterven scheiden ze weer. Het lichaam wordt dan een lijk en de geest trekt verder naar een ander lichaam.
Hoe is onze geest begonnen? Wie of wat heeft de geest geschapen?

Elk geestesmoment is een voortzetting van het moment daarvoor: wie we zijn, wat we denken en voelen is gebaseerd op wie we gisteren waren. Onze huidige geest is een voortzetting van die van gisteren. Daarom kunnen we ons herinneren wat ons in het verleden is overkomen. Het ene geestesmoment wordt dus veroorzaakt door het voorafgaande geestesmoment. Deze continuïteit gaat terug tot onze jeugd en zelfs tot het moment dat we een foetus in de baarmoeder waren. Ja, zelfs vóór de conceptie bestond onze geestesstroom al: de voorafgaande momenten van deze geestesstroom waren verbonden met een ander lichaam.
Er is geen begin aan onze geest. Waarom dient er een begin te zijn? Onze geest is oneindig. Dit is in het begin misschien wat moeilijk te vatten, maar wanneer we bijvoorbeeld een getallenreeks bekijken dan wordt het makkelijker. Als we vanuit het nulpunt naar links kijken, is er geen eerste negatief getal en als we naar rechts kijken is er ook geen laatste hoogste getal. Er kan altijd een getal aan toegevoegd worden. Op dezelfde manier heeft onze geestestroom noch een begin noch een eind. We hebben allemaal een ontelbaar aantal vorige levens gehad en onze geest zal tot in het oneindige blijven voortbestaan. Echter, door onze geestesstroom te zuiveren kunnen we onze toekomstige levens beter maken dan het huidige.
Volgens het boeddhisme wordt elk geestesmoment veroorzaakt door het voorafgaande moment van bewustzijn. Zou er een begin zijn, dan zou dat betekenen dat het eerste geestesmoment ofwel geen oorzaak zou hebben, ofwel dat het zou zijn veroorzaakt door iets anders dan een voorafgaand geestesmoment. Maar beide mogelijkheden zijn niet logisch, want geest kan slechts voortgebracht worden door een voorafgaand geestesmoment in zijn eigen continuüm.
Wat verbindt het ene leven met het volgende? Is er een ziel, atman, zelf of echte persoonlijkheid die van het ene leven naar het andere gaat?

Onze geest heeft grove en subtiele niveaus. Het zintuiglijk bewustzijn dat ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt en het grove mentale bewustzijn, dat altijd zo druk bezig is van alles te denken, functioneren heel actief tijdens ons leven op aarde. Op het moment waarop we sterven houden ze op te functioneren en worden ze opgenomen in het subtiele mentale bewustzijn. Dit subtiele mentale bewustzijn bevat alle indrukken van de dingen die we gedaan hebben. Het is deze subtiele geest die het ene lichaam verlaat, de tussenfase (bardo) binnen gaat en tenslotte wordt wedergeboren in een ander lichaam. Nadat de subtiele geest zich tijdens de conceptie verenigt met het andere lichaam verschijnen het grove zintuigelijke bewustzijn en het grove mentale bewustzijn opnieuw, zodat die persoon weer kan zien, horen, denken, etc. Deze subtiele geest, die van het ene leven naar het andere gaat, verandert voortdurend. Daarom wordt hij niet beschouwd als ziel, atman, zelf of echte persoonlijkheid. Boeddha onderwees de leer van de zelfloosheid.
Hoe werd de wereld geschapen?

Alles wat geschapen is ontstaat uit oorzaken die in staat waren dat alles voort te brengen. Iets kan niet uit niets geschapen worden. De materiele wereld (vorm) is voortgekomen uit voorafgaande momenten van materie/energie. In het boeddhisme wordt omschreven dat het universum ook een soort wedergeboortes meemaakt. Waarschijnlijk ontdekt de wetenschap dat er in het begin van ons universum subtielere fysieke elementen (energie) bestonden waaruit ons huidige universum is voortgekomen. Deze subtielere fysieke elementen waren op hun beurt weer een voortzetting van universa die al vóór ons huidige universum bestonden. Zo kunnen we de continuïteit van materie en energie in het oneindige terugvoeren.
Waarom kunnen we ons onze vorige levens niet herinneren?

Op dit moment wordt onze geest verduistert door onwetendheid, waardoor het moeilijk is ons het verleden te herinneren. Bovendien vinden er als we sterven en worden wedergeboren vele veranderingen in lichaam en geest plaats, die de herinnering bemoeilijken. Het feit dat we ons iets niet herinneren betekent echter niet dat het ook niet bestaat. Soms weten we niet eens meer waar we onze sleutels hebben neergelegd. Evenmin kunnen we ons herinneren wat we een maand geleden hebben gegeten.
Er zijn wel mensen die zich hun vorige levens herinneren. In de Tibetaanse gemeenschap bestaat er een systeem aan de hand waarvan men de reïncarnaties van hoog gerealiseerde meesters herkent. Het komt tamelijk veel voor dat zij als jonge kinderen hun vrienden of bezittingen uit een vorig leven herkennen. Ook gewone mensen herinneren zich soms een vorig leven door middel van meditatie of hypnose. Een Boeddha heeft echter alle onwetendheid opgegeven, en kan zich ook aan alle ontelbare vorige levens herinneren.
Is het belangrijk ons onze vorige levens te herinneren?

Nee. Belangrijk is hoe we ons huidige leven. Kennis van vorige levens is alleen nuttig als het ons helpt een sterke wil te ontwikkelen om negatieve activiteiten te vermijden en ons voorgoed te bevrijden uit de kringloop van telkens terugkerende problemen.
Het is weinig zinvol om uit nieuwsgierigheid te proberen uit te vinden wie we in vorige levens waren. Dat zou zelfs kunnen leiden tot trots: "O, ik was koning in mijn vorige leven. Ik was heel beroemd en heel begaafd. Ik was Einstein". Nou en? Het is ook mogelijk dat we een spin zijn geweest of een crimineel; dan wordt de herinnering wellicht veel moeilijker te verwerken.
In feite zijn we alles geweest en hebben we alles gedaan in de vele vorige levens in deze beginloze kringloop van bestaan. Het is nu van belang dat we geen extra negatieve energie (karma) meer creëren, en dat we proberen nu onze verzamelde negatieve energie zuiveren. We zouden er nu moeite voor moeten doen om positieve energie te verzamelen en onze goede eigenschappen te ontwikkelen.

Er bestaat een Tibetaans gezegde: "Als je wilt weten hoe je vorige leven is geweest, kijk dan naar je huidige lichaam. Als je wilt weten hoe je toekomstige leven zal zijn, kijk dan naar je huidige geest".

Onze huidige wedergeboorte is het gevolg van activiteiten (karma) in het verleden. Een menselijke wedergeboorte is een fortuinlijke wedergeboorte en de oorzaak daarvoor is geschapen doordat we ons in vorige levens aan een strenge morele discipline hielden. Anderzijds zullen onze toekomstige wedergeboorten bepaald worden door de activiteiten die we nu verrichten, en het is onze eigen geest die al onze activiteiten ingeeft. Dus door te kijken of onze motivatie en ons huidige gedrag positief of negatief zijn, kunnen we ons een idee vormen van het soort wedergeboorten die we nog zullen ervaren. We hoeven niet naar een waarzegster om erachter te komen hoe het ons zal vergaan: we hoeven eenvoudigweg maar te kijken naar wat we denken en doen, en welke indrukken we daarmee op onze geestesstroom achterlaten.

bron: http://www.maitreya.nl/boeddhisme-intro-wedergeboorte.htm


Wat is karma en hoe werkt het?

Karma betekent handeling en verwijst naar activiteiten die we verrichten met lichaam, spraak en geest. Deze activiteiten laten indrukken of zaadjes op onze geestesstroom achter, die rijpen tot ervaringen wanneer aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. De zaadjes van onze activiteiten gaan met ons mee van het ene leven naar het andere en gaan dus niet verloren. Als we echter geen oorzaak of karma creëren voor iets, dan zullen we ook de gevolgen niet ervaren: als een boer geen tarwe zaait, zal er ook geen tarwe groeien. Als een activiteit pijn en ellende tot gevolg heeft, dan wordt het een negatieve, destructieve of ondeugdzame activiteit genoemd. Als een activiteit geluk veroorzaakt, wordt hij positief, constructief of deugdzaam genoemd. Activiteiten zijn niet inherent goed of slecht, maar worden alleen zo genoemd overeenkomstig het gevolg dat ze veroorzaken voor degene die de actie doet.
De werking van oorzaak en gevolg op onze geestesstroom is wetenschappelijk. Alle gevolgen ontspringen uit oorzaken die in staat zijn hen voort te brengen. Als we appelzaadjes zaaien, zal er een appelboom groeien en geen Spaanse peper. Als we Spaanse peperzaadjes zaaien, zal er Spaanse peper groeien en geen appelboom. Als we positieve activiteiten verrichten, zal geluk volgen en als we negatieve activiteiten verrichten, zullen problemen het resultaat zijn. Alle geluk en voorspoed die we in ons leven ervaren, worden veroorzaakt door onze eigen positieve activiteiten. Evenzo worden alle problemen veroorzaakt door onze eigen destructieve activiteiten.
Is karma of de wet van oorzaak en gevolg een systeem van beloning en straf? Heeft Boeddha de wet van oorzaak en gevolg gecreëerd of uitgevonden?

Beslist niet. Er is niemand die beloning of straf uitdeelt. Wij creëren zelf oorzaken door onze activiteiten en we ervaren de gevolgen daarvan. We zijn dus verantwoordelijk voor onze eigen ervaringen. Boeddha heeft het systeem van oorzaak en gevolg evenmin uitgevonden als Newton de zwaartekracht uitvond. Boeddha beschreef alleen het natuurlijke proces van oorzaak en gevolg dat in de geestesstroom van elk levend wezen plaatsvindt. Hiermee toonde hij ons hoe we het beste kunnen handelen binnen de wet van oorzaak en gevolg teneinde het geluk dat we wensen te bereiken en de pijn waar we een hekel aan hebben te vermijden.
De misvatting dat geluk en lijden respectievelijk beloning en straf zijn stamt waarschijnlijk uit onjuiste vertalingen van boeddhistische teksten.
Is het nodig dat we de gevolgen van al onze daden ervaren?

Als zaadjes in aarde worden gezaaid, zullen ze uiteindelijk opkomen; tenzij er niet aan voorwaarden zoals water, zon en mest is voldaan die essentieel voor hun groei zijn, of tenzij ze verbranden of worden uitgetrokken. De uiteindelijke manier om karmische indrukken uit te roeien is door middel van meditatie op de leegte van inherent bestaan. Op deze manier kunnen we verstorende emoties en karmische indrukken volledig zuiveren. Op ons niveau is dat nogal moeilijk, maar door die zuivering kunnen we wel het tot rijping komen van schadelijke indrukken stoppen. Dit is hetzelfde als het onthouden van water, zon en mest aan het zaadje in de aarde.
Hoe kunnen we negatieve indrukken zuiveren?

Zuivering door middel van de vier tegenkrachten is erg belangrijk. Dit voorkomt niet alleen toekomstig lijden, maar verlicht ook de schuld of het zware gevoel dat we nu ervaren. Door onze geest schoon te maken zijn we in staat de Dharma beter te begrijpen, voelen we ons kalmer en kunnen we ons beter concentreren. De vier tegenkrachten, die gebruikt worden om negatieve indrukken te zuiveren zijn:

    1. spijt hebben,
    2. besluiten het niet weer te doen,
    3. toevlucht nemen en een altruïstische houding ten opzichte van anderen opwekken
    4. een beoefening doen om de negatieve energie te zuiveren.

Ten eerste erkennen en betreuren we het feit dat we een negatieve activiteit hebben verricht. Onszelf verwijten maken en ons schuldig voelen is nutteloos en slechts een manier om onszelf emotioneel te kwellen. Door oprecht spijt te hebben erkennen we dat we een fout hebben gemaakt en dat ons dat spijt. (Bij oprechte spijt hoort uiteraard ook het pogen om onze negatieve daad tegenover iemand goed te maken of ons te verontschuldigen.)
Ten tweede besluiten we het niet weer te doen. Als het iets is dat we uit gewoonte en regelmatig doen, zoals anderen bekritiseren, dan zou het hypocriet zijn om te zeggen dat we dat de rest van ons leven niet meer zullen doen. Het is beter een reëler tijdsduur te kiezen en te besluiten dat we zullen proberen de activiteit niet te herhalen, maar dat we gedurende die periode vooral oplettend zullen zijn en ons in overeenstemming daarmee zullen inzetten.
De derde tegenkracht is vertrouwen. Onze negatieve activiteiten hebben in het algemeen betrekking op ofwel heilige objecten zoals Boeddha, Dharma of Sangha ofwel andere voelende wezens. Om de goede relatie met de heilige objecten te herstellen vertrouwen we op hen door toevlucht te nemen of hen instructies te vragen. Om een goede relatie met andere voelende wezens te hebben wekken we een altruïstische houding ten opzichte van hen op, zodat we ons hart wijden aan het bereiken van het boeddhaschap, teneinde in staat te zijn hen op de beste manier van nut te zijn.
Het vierde is iets te doen wat de zaak weer in evenwicht brengt. Dit kan een positieve activiteit zijn zoals luisteren naar onderricht, een Dharma-boek lezen, neerbuigingen maken, offers aanbieden, de namen van de boeddha's reciteren, mantra's zingen, beelden of schilderijen van de boeddha's maken, Dharma-teksten drukken, mediteren etc. De krachtigste neutraliserende oefening is mediteren op de leegte.

De vier tegenkrachten moeten herhaald worden. We hebben vele malen negatieve dingen gedaan, dus we kunnen natuurlijk niet verwachten dat we die allemaal in één keer kunnen opheffen. Hoe sterker de tegenkrachten zijn - hoe groter onze spijt is, hoe krachtiger ons besluit is om het niet weer te doen, etc. - des te krachtiger zal de zuivering zijn.
Het is goed om de zuivering door middel van de vier tegenkrachten elke avond voor het slapen gaan te doen teneinde elke negatieve activiteit die we die dag verricht hebben te neutraliseren.
Is de wet van oorzaak en gevolg alleen van toepassing op mensen die erin geloven?

Nee, oorzaak en gevolg werken of we dat nu accepteren of niet. Positieve activiteiten brengen geluk voort en negatieve activiteiten lijden, of we er nou in geloven of niet. Als fruit van een boom valt, valt het naar beneden ook al geloven we dat het omhoog zal vallen. Het zou prachtig zijn als het enige wat we zouden hoeven te doen om de gevolgen van onze activiteiten te vermijden zou zijn er niet in te geloven dat die gevolgen komen. Dan zouden we kunnen eten wat we willen en nooit dik worden. Iemand die niet in vorige levens en de wet van oorzaak en gevolg gelooft, kan toch geluk ervaren als gevolg van zijn activiteiten in vorige levens. Door het bestaan van oorzaak en gevolg te ontkennen en bijgevolg niet te proberen positieve activiteiten te verrichten en negatieve te vermijden, creëert men weinig positieve energie; roekeloos creëert men veel negatieve energie. Anderzijds zullen mensen die de wet van oorzaak en gevolg kennen proberen op te letten dat wat ze denken, zeggen en doen anderen geen lijden oplevert en proberen schadelijke indrukken op hun eigen geestesstroom te vermijden.
Waarom hebben sommige mensen die veel negatieve activiteiten verrichten succes en lijken ze gelukkig te zijn en hebben sommige mensen die niet geloven in de wet van oorzaak en gevolg zo'n goed leven?

Als we zien dat oneerlijke mensen rijk zijn of dat wrede mensen respect en macht krijgen of dat aardige mensen overvallen worden of jong sterven, is het mogelijk dat we gaan twijfelen aan de wet van oorzaak en gevolg. Dat komt omdat we alleen kijken naar wat er gebeurt in de korte periode van dit leven. Veel van de gevolgen die we in dit leven ervaren zijn gevolgen van activiteiten uit vorige levens en veel van de activiteiten die we in dit leven verrichten zullen pas in toekomstige levens tot rijping komen. De rijkdom van oneerlijke mensen is het gevolg van hun vrijgevigheid in voorafgaande levens. Hun huidige oneerlijkheid laat een karmisch zaadje achter, zodat ze in toekomstige levens bedrogen zullen worden en armoede zullen ervaren. Evenzo worden wrede mensen respect en macht gegeven tengevolge van positieve activiteiten die zij in het verleden verrichten. In het heden misbruikten ze hun macht, waardoor ze de oorzaak voor toekomstig lijden creëren. Aardige mensen die jong sterven ervaren het gevolg van negatieve activiteiten (zoals doden) uit vorige levens. Hun huidige vriendelijkheid zaait echter zaadjes of indrukken op de geestesstroom waarop zij in de toekomst geluk zullen ervaren.
De exacte manier waarop een bepaalde activiteit tot rijping komt en welke activiteiten we in het verleden verrichtten om een bepaald gevolg in ons leven te bewerkstelligen kan alleen totaal gekend worden door Boeddha's alwetende geest. Wat in de soetra's en tantra's wordt gezegd over een bepaalde activiteit die tot een bepaald gevolg leidt, is een algemene richtlijn. In bepaalde situaties kunnen de zaken echter iets anders liggen, hetgeen afhangt van andere oorzaken en voorwaarden. Het feit dat negatieve activiteiten lijden veroorzaken en positieve activiteiten geluk verandert niet. Maar in een bepaalde individuele situatie kan een negatieve activiteit, zoals doden, tot rijping komen in een van de lagere bestaanswerelden. Dit hangt zowel af van vele factoren die deze activiteit zwaar of licht kunnen maken, als van de voorwaarden die aanwezig zijn op het moment waarop dat karmische zaadje tot rijping komt.
Als mensen lijden door hun eigen negatieve activiteiten, kunnen of moeten we dan iets doen om hen te helpen?

Jazeker! We weten hoe het is om je ellendig te voelen en dat is precies hoe iemand, die de gevolgen van zijn eigen negatieve activiteiten ervaart, zich voelt. Uit meegevoel en mededogen moeten we zeker helpen. Zijn huidige positie is weliswaar veroorzaakt door zijn eigen activiteiten, maar dat betekent niet dat we lijdelijk toezien en zeggen: "Oh, wat jammer. Arme jij. Je had niet zulke ondeugdzame dingen moeten doen."
Het is niet juist om op een stugge manier over karma te denken. Ja, iemand creëert de oorzaak voor een bepaalde ervaring door zijn eigen daden, maar misschien heeft hij er ook wel het karma voor gecreëerd om hulp van ons te ontvangen. Maar bovenal weten we allemaal hoe wij ons zouden voelen als we ons zelf in die afgrijselijke situatie bevonden. We willen allemaal geluk en geen lijden. Het doet er niet toe wiens pijn of probleem het is, maar deze moet weggenomen worden. Het is een enorme misvatting om te denken: "De armen zijn arm vanwege hun daden in vorige levens. Ik zou ingrijpen in het natuurlijke proces van oorzaak en gevolg als ik zou proberen te helpen." We moeten onze eigen luiheid of onverschilligheid of gehechtheid aan onze superieure positie niet proberen te rationaliseren door oorzaak en gevolg verkeerd te interpreteren. Een gevoel van mededogen en universele verantwoordelijkheid is belangrijk voor onze eigen spirituele ontwikkeling en voor de vrede in de wereld.

video: http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/bos/archief/sb.20020210.asf

ook:  http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/bos/archief/sb.20020224.asf

« Laatst bewerkt op: 10-06-2012 17:06 door lord rainbow »
niks is wat het lijkt

martin69

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #1 Gepost op: 16-04-2009 17:40 »
Ik ben een liefhebber van het boeddhisme, maar ik heb wel problemen met bepaalde onderdelen van het boeddhisme, wat ik bijvoorbeeld heel stellig afwijs is het klassieke beeld van reincarnatie dat in het boeddhisme bestaat of het geloof in geesten zoals de tibettaanse stroming die kent.

Maar tot voor kort kwam ik tot mijn verrassing de boeken tegen van een, in boeddhistische kringen wereldberoemde japanse hoogleraar en zen boeddhist Kogen Mizuno die vertelde dat er zoiets bestond als de leer van non-reincarnatie. En ook de zenmeester Thich Nhat Hanh heeft hele andere opvattingen over reincarnatie.

Iemand die hier meer van weet ?


Offline marcel

 • wat is dit
 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 3127
 • een goed voorbeeld is van onschatbare waarde
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #2 Gepost op: 16-04-2009 20:00 »
anatman en wedergeboorte.....

als er geen zelf is,

wat zal er dan wedergeboren worden...

niks is wat het lijkt

Johannes

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #3 Gepost op: 16-04-2009 20:25 »
als er geen zelf is,

wat zal er dan wedergeboren worden...

Ja, dat vraag ik me ook al een tijdje af. Ik heb namelijk als beta-mannetje met enige biologische, natuurkundige en scheikundige bagage ook moeite met het hele reincarnatie-idee. Net als martin69. Toch is het een groot onderdeel van de leer van de Boeddha. Moeilijk om te rijmen. Hoe gaan jullie hiermee om? Neem je voetstoots aan dat er 'iets' van het ene naar het andere leven migreert via bardo's etc of is er een weg waarop je volledig boeddhist kunt zijn en toch een wetenschappelijk onderbouwd standpunt kunt handhaven aangaande de dood?

martin69

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #4 Gepost op: 16-04-2009 20:55 »
Ik ben een rationeel denkend mens, ik kan niet zomaar blind ergens in geloven, vooral met het bijgeloof van het tibetaanse boeddhisme heb ik moeite. Ik zelf voel me wat de leer betreft meer aangetrokken tot het intellectuelere theravada boeddhisme, maar ook zen boeit me erg.

Maar ik kon en kan niks met de doorsnee opvattingen over reïncarnatie. Ik heb bewondering voor de boeddhistische leer, maar ik moet niets hebben van dat gedoe met verhuizende zielen, andere levens etc.  Dat is voor mij al even ongeloofwaardig als dat iemand beweert dat God bestaat.

SDN1987

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #5 Gepost op: 16-04-2009 23:52 »
Ik ben een rationeel denkend mens, ik kan niet zomaar blind ergens in geloven, vooral met het bijgeloof van het tibetaanse boeddhisme heb ik moeite. Ik zelf voel me wat de leer betreft meer aangetrokken tot het intellectuelere theravada boeddhisme, maar ook zen boeit me erg.

Maar ik kon en kan niks met de doorsnee opvattingen over reïncarnatie. Ik heb bewondering voor de boeddhistische leer, maar ik moet niets hebben van dat gedoe met verhuizende zielen, andere levens etc.  Dat is voor mij al even ongeloofwaardig als dat iemand beweert dat God bestaat.

Ach ik voel ook meer voor het Theravada-Boeddhisme, gewoon het trekt mij meer aan. Maar wil niet zeggen dat ik geen respect heb voor andere stromingen. Ik hou het liever eenvoudig.

Offline marcel

 • wat is dit
 • Eerwaarde
 • ******
 • Berichten: 3127
 • een goed voorbeeld is van onschatbare waarde
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #6 Gepost op: 17-04-2009 05:22 »
karma en reinkarnatie

geen thema in theravada boeddhisme?


ik denk dat er een zucht van opluchting
door de gehele boeddhistische wereld zal gaan
na deze konstatering  ::)


niks is wat het lijkt

Simon

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #7 Gepost op: 17-04-2009 08:46 »
Inderdaad Meneer Rainbow.
Reïncarnatie is in Theravada net zo'n centraal punt als bij andere vormen van Boeddhisme.
Zonder reïncarnatie is er geen Boeddhisme (voor mij in ieder geval). Er zou slechts een vorm van psychologie overblijven. Een soort van Dr Phil handboek, maar dan 2500 jaar oud.

Trouwens een vraagje aan Martin; wat is er intellectueler aan Theravada?

Tibetanen zijn juist de gene die de halve Pali Canon uit hun kop leren..


martin69

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #8 Gepost op: 17-04-2009 09:45 »
Inderdaad Meneer Rainbow.
Reïncarnatie is in Theravada net zo'n centraal punt als bij andere vormen van Boeddhisme.
Zonder reïncarnatie is er geen Boeddhisme (voor mij in ieder geval). Er zou slechts een vorm van psychologie overblijven. Een soort van Dr Phil handboek, maar dan 2500 jaar oud.

Trouwens een vraagje aan Martin; wat is er intellectueler aan Theravada?

Tibetanen zijn juist de gene die de halve Pali Canon uit hun kop leren..


Jawel, maar dit is meer persoonlijk,  ik doel op het bovennatuurlijke gedoe in sutra's.  Ik geloof niet in bovennatuurlijke magische zaken. Ook niet als ze door boeddhisten geloofd worden. Ik maak geen  uitzonderingen en redeneer consequent in dat soort kwesties. Ik geloof geen enkele van de bovennatuurlijke verhalen die vooral in het Mahayana boeddhisme verteld worden over het leven van de boeddha bijvoorbeeld.
Maar een ander kijkt daar misschien anders tegenaan.

Simon

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #9 Gepost op: 17-04-2009 22:40 »
Ok, ik snap wat je bedoelt.

Je moet in ieder geval niets blind geloven zonder het zelf onderzocht te hebben, dat is het mooie aan Boeddhisme.

SDN1987

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #10 Gepost op: 17-04-2009 23:11 »
karma en reinkarnatie

geen thema in theravada boeddhisme?


ik denk dat er een zucht van opluchting
door de gehele boeddhistische wereld zal gaan
na deze konstatering  ::)
Ik geloof wel in reinkarnatie . Ik wou zeggen met eenvoudig, niet zoveel bijgeloof als de tibetanen dat hebben. Iedereen is anders en zoekt zijn eigenweg. Ik ben op alle dingen anders dan jouw en wiet weet ik nog, we kunnen niet het zelfde geneesmiddel nemen. Ik heb andere gevoelens, verlangens, ect...  waardoor ik het Boeddhisme ander opneem en zie. Ik denk dat juist Boeddhisme zo vrij is dat iedereen vrij mag kiezen en denken. Het is geen Religie dat zegt dat en dat is zo en doe je dat nie dan ben je slecht bezig. Het vrij zijn en de tijd nemen om jouw weg te vinden en bij mij is dat het Theravada-Boeddhisme.


Ach ik denk eerlijk dat de Boeddhisten niet wakker gaan liggen van mijn uitspraken.
« Laatst bewerkt op: 17-04-2009 23:38 door SDN1987 »

SDN1987

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #11 Gepost op: 17-04-2009 23:12 »
Inderdaad Meneer Rainbow.
Reïncarnatie is in Theravada net zo'n centraal punt als bij andere vormen van Boeddhisme.
Zonder reïncarnatie is er geen Boeddhisme (voor mij in ieder geval). Er zou slechts een vorm van psychologie overblijven. Een soort van Dr Phil handboek, maar dan 2500 jaar oud.

Trouwens een vraagje aan Martin; wat is er intellectueler aan Theravada?

Tibetanen zijn juist de gene die de halve Pali Canon uit hun kop leren..Kan beste zijn. Maar denk dat de mensen uit Thailand, Sri Lanka, ect... de Pali Canon ook uit hun kop leren ;-).
« Laatst bewerkt op: 17-04-2009 23:39 door SDN1987 »

SDN1987

 • Gast
Re: wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #12 Gepost op: 17-04-2009 23:35 »
Ok, ik snap wat je bedoelt.

Je moet in ieder geval niets blind geloven zonder het zelf onderzocht te hebben, dat is het mooie aan Boeddhisme.

Is idd mooi aan het Boeddhisme.

Offline gouden middenweg & de wilde natuur

 • Sangha Ouderling
 • *****
 • Berichten: 758
 • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
Re:wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #13 Gepost op: 25-01-2010 20:58 »
Het is de vraag of reïncarnatie en wedergeboorte hetzelfde betekenen. Boeddha sprak volgens Zenboeddhist Steve Hagan slechts over wedergeboorte en niet over reïncarnatie.

Reïncarnatie of zielsverhuizing is een concept uit het Hindoeïsme en het zegt dat iemand die fatsoenlijk geleefd heeft en goed heeft gedaan, waarschijnlijk weer als mens of zelfs als god geboren kan worden in een volgend leven. Doet de persoon in kwestie slechte dingen, zoals moord en doodslag, dan zal hij of zij als dier of zelfs als mineraal worden herboren. Het doen van goede of slechte daden wordt neergelegd in de karmaleer. Hierboven wordt al aangegeven wat zo ongeveer met karma bedoeld wordt. Zielsverhuizing is geen zuiver Indisch thema, ook de Oude Grieken geloofden hierin onder invloed van het Orfisme en het Pythagoreïsme. Zelfs in het Platonisme komt reïncarnatie voor, men dacht dat de ziel in een proces van zuivering een steeds fijnstoffelijker gestalte aan zou nemen. Plato's leerling Aristoteles had forse kritiek op deze leer. Hij was wel van mening dat de natuur en het leven dynamisch zijn en dat er immer sprake is van verandering. Hij betoogde echter dat een eikel qua potentie en eigenschappen altijd zal uitgroeien tot een eikenboom, mits de eikel voldoende voedingsstoffen krijgt om te groeien. De eikel is dus de eikenboom in wording en zal nooit een mens kunnen worden. Het is dus ook zeer de vraag of een mens die sterft ooit een eikenboom zal kunnen worden, omdat er een verhuizing van de ziel zou plaatsvinden van de gestorven mens naar de eikel in het bos. Voor zover ik het kan zien, verwierp Aristoteles deze hele leer en ging hij er slechts vanuit wat werkelijk was en wat in zekere zin kon worden bewezen. Het voert te ver om zijn hele methode uit de doeken te gaan doen. Hij geloofde eigenlijk niet in goden of een of andere geheimzinnige kracht die de natuur zou besturen, de natuur was voor hem geen zelfstandige entiteit of allesomvattende samenhang. Iets levends heeft volgens Aristoteles zijn specifieke kenmerken die er voor zorgen dat het wordt wat het wordt en is wat het is (dynamiek). Uiteraard erkent hij dat er ook externe oorzaken zijn die hierbij een rol spelen, want levende wezens zijn eenmaal afhankelijk van voeding voor hun groei.

Wedergeboorte is iets anders dan reïncarnatie. De mens is over het algemeen bang voor zijn persoonlijke dood en creëert allerlei theorieën over wat er van hem zal doorleven na het sterven. We kunnen allemaal zien dat als iemand sterft, dat dan zijn of haar lichaam in een staat van ontbinding zal raken en feitelijk langzaam maar zeker zal worden opgenomen in het systeem van eten en gegeten worden. Vocht verdampt in de atmosfeer, het vlees gaat rotten en wordt opgenomen door micro-organismen. Ons lichaam wordt letterlijk verteerd door andere levende wezens. Ook als we worden verbrand, teert het lichaam weg in de vlammen en wordt opgenomen in de atmosfeer. Er blijft slechts as over, en dat vergaat op den duur ook. In zoverre zou je kunnen stellen dat de materie van het lichaam uiteenvalt en overgaat naar andere wezens die het tot voeding is en dergelijke. Maar dat er een ziel zou zijn die ons lichaam na de dood verlaat en zal verhuizen naar een ander lichaam of het levenslicht zal zien als dier of mineraal?

Volgens Steve Hagen is een dergelijke leer van reïncarneren niet in overeenstemming met het Boeddhisme. Volgens hem sprak Boeddha over wedergeboorte als wedergeboorte-bewustzijn en niet over reïncarnatie. Reïncarnatie is namelijk een leer die het eternalisme onderschrijft: men gelooft dat er een eeuwigdurende ziel of Zelf is dat het lichaam overleeft en via reïncarnatie in één of andere vorm herleeft of doorleeft. Dit is totaal in tegenspraak met het feit dat Boeddha predikte dat er géén onveranderlijk en afgescheiden “ik” bestaat. Hij zegt zelfs letterlijk: “Er is geen Zelf (Atman)”, dus hoe zou er dan een ziel kunnen bestaan die dat Zelf van het ene bestaan naar het andere zou verhuizen na de dood? Wedergeboorte-bewustzijn is volgens Hagen “dat elk moment opnieuw de wedergeboorte van het universum plaatsvindt. Wedergeboorte-bewustzijn is het gewaarzijn dat dit moment niet dit (nieuwe) moment is. De persoon hier en nu is niet dezelfde als deze persoon hier en nu (in dit nieuw gevormde moment). Niets blijft. Niets wordt herhaald. Elk moment is kersvers, nieuw, uniek en niet blijvend. [...] Waar het om gaat is dat dit moment nu, waarin alles tot manifestatie komt, op zich veranderlijkheid is.” (citaat uit: Steve Hagen: “Boeddhisme is niet wat je denkt”, blz. 58 en 61.). Natuurlijk kunnen bepaalde momenten op elkaar lijken, maar er zijn nooit twee momenten hetzelfde. Dit moment wordt steeds weer wedergeboren. Dat is heel wat anders dan het geloof in zielsverhuizing of reïncarnatie. Hagan citeert hierbij Zenmeester Dogen Zenji: “Zoals brandhout als het eenmaal tot as is verbrand, niet wederkeert als brandhout, zo keert een persoon na het sterven niet weer tot leven.” (citaat uit: Steve Hagen: “Boeddhisme is niet wat je denkt”, blz. 57.).

Mooie tekst...

Je schrijft

Citaat
Dit is totaal in tegenspraak met het feit dat Boeddha predikte dat er géén onveranderlijk en afgescheiden “ik” bestaat. Hij zegt zelfs letterlijk: “Er is geen Zelf (Atman)

Want zover ik de teksten gelezen heb staat er dus nergens letterlijk "Er is geen Zelf"...

Er staat bv. wel

"Monniken, vorm is niet-zelf. Zou vorm wèl het zelf zijn, dan zou deze vorm niet tot ziekte leiden
"Monniken, gevoel is niet-zelf. Zou gevoel wèl het zelf zijn, dan zou dit gevoel niet tot ziekte leiden
"Monniken, waarneming is niet-zelf. Zou waarneming wèl het zelf zijn, dan...
Monniken, mentale factoren zijn niet-zelf. Zou...
Monniken, bewustzijn is niet-zelf. Zou bewustzijn wèl het zelf zijn dan ...

zie http://www.sleuteltotinzicht.nl/s22-059.htm

En in Mulapariyaya sutta staat dat ook Nibbana niet mag gezien worden als "mijn". (http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.001.than.html

Dat is wel iets anders dan  "Er staat letterlijk er is geen Zelf"...


Nu wil ik niet insinueren dat er wel een zelf is, of dat het boeddhisme wel beweert dat er een zelf is


Nu voorzover dat ik er iets over weet, is er wel een wezenlijk verschil tussen wedergeboorte in boeddhistisch perspectief en reïncarnatie... Maar ik vrees wel dat het voor ons westerlingen in het algemeen zeer moeilijk is om tot de essentie door te dringen...
Nu kan het best zijn dat wanneer jij je toelegt ten volle tot het wezenlijk verschil door te dringen dat je hierdoor spontaan tot inzicht komt maar mijn hoofd begint er eerder door te barsten... ::)

Persoonlijk zoek ik het dan eerder in de dubbele bodem in de betekenis van het woord zelfloosheid, dat enerzijds "zonder zelf" betekent maar ook verwijst naar "altruïsme"...
Door het beoefenen/trainen in "zelfloosheid" komt geen lijdensvrucht tot bloei...

Je schenkt het onbeschreven blad als het ware "geen zelf"...
Het onbeschreven blad blijft daardoor "zuiver" "onaangetast"....
Het zelfloze hart  "geen zelf" van het onbeschreven blad geraakt daardoor niet geïnfecteerd, vergiftigd, en omarmt het dan als "geen zelf" en het lost op in de zelfloosheid...
Wanneer ik zelfzucht (dit is van mij) naar het onbeschreven blad stuur dan zal het zelfloze hart van het onbeschreven blad dit identificeren als "dit is niet van mij" en zal het terugsturen naar samsara (naar mij dus) en daar komt het tot bloei maar   ook tot dood en verderf ...
Religie is de reflectie van de zoektocht van de mensheid naar algemeen geldende waarheden, om de mens te helpen in zijn zoektocht naar zijn persoonlijke waarheid. Zodat de mens kan zeggen : ik heb gevonden  wat ik zocht.

Monique

 • Gast
Re:wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #14 Gepost op: 25-01-2010 23:08 »
Het lijkt me dat er bedoeld wordt dat er wel iets is als een Boeddhanatuur in ieder van ons. Of beter gezegd, iets wat wij als Boeddhanatuur benoemen, maar dat het niet iets van onszelf is als zijnde "mijn" Boeddhanatuur en dat het ook niet ons niet-zelf is, omdat het voor mijn gevoel een energie is die enkel is en die we kunnen ervaren als we de middenweg lopen / in balans zijn.
Die energie eigenen wij ons persoonlijk toe als onze Boeddhanatuur, ik denk misschien, omdat het ego graag zou willen dat iets van ons ik / onszelf blijvend is of iets dergelijks.

   

Offline Old Soul

 • Geïntresseerde
 • *
 • Berichten: 86
Re:wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #15 Gepost op: 26-01-2010 13:44 »
Ik geloof wel in wedergeboorte, vandaar mijn naam  ;)


Peace, Old Soul

Offline gouden middenweg & de wilde natuur

 • Sangha Ouderling
 • *****
 • Berichten: 758
 • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
Re:wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #16 Gepost op: 26-01-2010 22:13 »
Het lijkt me dat er bedoeld wordt dat er wel iets is als een Boeddhanatuur in ieder van ons. Of beter gezegd, iets wat wij als Boeddhanatuur benoemen, maar dat het niet iets van onszelf is als zijnde "mijn" Boeddhanatuur en dat het ook niet ons niet-zelf is, omdat het voor mijn gevoel een energie is die enkel is en die we kunnen ervaren als we de middenweg lopen / in balans zijn.
Die energie eigenen wij ons persoonlijk toe als onze Boeddhanatuur, ik denk misschien, omdat het ego graag zou willen dat iets van ons ik / onszelf blijvend is of iets dergelijks.

  

Er zijn inderdaad boeddhistische stromingen die expliciet stellen dat er wel een zelf is, dus dat er iets is dat vast en onveranderlijk is... en ook een gelijkaardige visie ivm het middenweg lopen / in balans zijn...

Ik citeer een japans boeddhistische leraar:
Citaat
"Is er in het heelal dan niets dat onveranderlijk is ? Toch wel, er is één dat vast en onveranderd blijft, één ding dat niet kan veranderen, dat is de waarheid zelf .... Die waarheid zelf en die waarheid alleen  is onveranderlijk"...

...

Iemand die de verlichting bereikt heeft is iemand die een leven leidt dat in overeenstemming is met de waarheid...  Hij weet altijd een manier van leven te vinden die harmonisch samengaat met de gebeurtenissen in het heelal...  De leer van de middenweg zegt ons ... dat wij altijd een leven moeten leiden dat afgestemd is op het doel dat we moeten bereiken, of nog anders gezegd, een leven dat een harmonisch geheel vormt met de werkelijkheid om ons heen...  

Hoe ... bereiken ?  Boeddha leert het ons ... in zijn leer van het achtvoudig pad

Juist zien ( de dingen en gebeurtenissen in hun ware licht kunnen zien)
juist denken (onbaatzuchtig, edelmoedig en royaal denken)
juist spreken (het gepaste woord gebruiken)
juist handelen ( een correcte levenshouding aannemen)
juist leven (op een eerlijke en renderende wijze leven)
juist streven (altijd vooruit willen door de paden ... hierboven te bewandelen)
juist onthouden (het hart altijd op de juiste plaats te hebben ...)
juist bezinnen (de Wet voor ogen hebben en zich er door niets ervan laten afleiden)

Waarbij het woord juist dient begrepen te worden als "harmonisch afgestemd zijn"  zoals  de harp in de soetra met de tweeënveertig hoofdstukken :

Citaat
De harp heeft geen edele klank
als haar snaren te strak gespannen staan.
Hangen haar koorden los en slap
dat is het moeilijk erop te tokkelen
pas als ze juist staat afgestemd
laat zij zoetgevooisde klanken horen

Citaat
Boeddha tegen Srona :
 iemand ... als een harp met snaren die te strak gespannen staat... kent geen rust ...
 iemand niet vurig genoeg  ... dan is het alsof de snaren... slaphangen en dan zal deze mens niet veel verwezenlijken...
daarom srona, ... zorg voor evenwicht zodat uw geest en zintuigen evenredig ontwikkeld worden...
[/size]

[/color]
« Laatst bewerkt op: 26-01-2010 22:30 door nova »
Religie is de reflectie van de zoektocht van de mensheid naar algemeen geldende waarheden, om de mens te helpen in zijn zoektocht naar zijn persoonlijke waarheid. Zodat de mens kan zeggen : ik heb gevonden  wat ik zocht.

Offline Ujukarin

 • Global Moderator
 • Sangha Ouderling
 • *****
 • Berichten: 764
  • Triratna Boeddhistisch Centrum Amsterdam
Re:wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #17 Gepost op: 27-01-2010 08:26 »
Hoi Nova,

Ik snap 'm niet helemaal meer. Je schrijft

Citaat
Er zijn inderdaad boeddhistische stromingen die expliciet stellen dat er wel een zelf is, dus dat er iets is dat vast en onveranderlijk is... en ook een gelijkaardige visie ivm het middenweg lopen / in balans zijn...

Ik citeer een japans boeddhistische leraar:

Citaat
"Is er in het heelal dan niets dat onveranderlijk is ? Toch wel, er is één dat vast en onveranderd blijft, één ding dat niet kan veranderen, dat is de waarheid zelf .... Die waarheid zelf en die waarheid alleen  is onveranderlijk"...

Maar wat ik er uit haal is slechts dat de wet van de Dharma onveranderlijk is. Een universeel boeddhistisch statement, de Boeddha zelf nota bene konstateerde na z'n verlichting dat hij nog steeds een leraar-om-bij-te-rade-te-gaan had: de Dharma. Alle andere dingen, inclusief de levensenergie die momenteel 'geharnast' is als Nova of Ujukarin, zijn in die redenering veranderlijk.

Doch je kunt best gelijk hebben, er zijn wel meer 'ietwat aan de rand van het boeddhisme' akterende Japanse stromingen; maar dan gaarne wat concretere voorbeelden, tekstverwijzingen enzo...

Tnx,

With folded palms,

<Ujukarin>
Offline gouden middenweg & de wilde natuur

 • Sangha Ouderling
 • *****
 • Berichten: 758
 • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
Re:wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #18 Gepost op: 27-01-2010 23:46 »
Hoi Nova,

Ik snap 'm niet helemaal meer.

With folded palms,

<Ujukarin>

Ik zie het boeddhisme niet als een vat vol metafysica, van mij mogen mensen gerust een mening hebben of er nu al dan niet een zelf is...

Wil je boeddhisme beoefenen dan komt het er veel meer op aan om "het hart op de juiste plaats te hebben" dan meningen of visies over reïncarnatie, wedergeboorte, wel of niet eeuwig zijn van alles, wel of geen Zelf enzovoort...

Het is geen vat vol metafysica maar een vat vol stichtende verhalen...

In de Brahmajala Sutta bespreekt Boeddha allemaal diverse zienswijzen, zoals bv. eeuwigheid of tijdelijkheid en welke richting je ook aanhangt in feite verwerpt hij ze allemaal... Vanuit metafysisch standpunt bekeken is dat niet logisch, want het is ofwel zus of het is zo...
Toch denk ik niet dat hij ze verwerpt omdat ze metafysisch al dan niet juist zijn maar wel omdat ze niet relevant zijn voor de boodschap die hij te vertellen heeft...

Men kan het begrijpen als "allemaal prima en wel dat eindeloos en interessant gespeculeer over het al dan niet eeuwig of eindeloos of of of, maar uiteindelijk brengt het (als je er in blijft steken) geen stap dichter bij  {$µ^ù$0}"

Je ziet dat ik {$µ^ù$0} gebruik, en dat is ook het gigantische probleem, op welk manier je het ook uitlegt, een aantal mensen zullen het op die manier inderdaad precies begrijpen/ aanvoelen en dus tot inzicht komen, maar anderen komen er juist door in verwarring...

ik kan {$µ^ù$0} vervangen door "je ware zelf" en sommigen zullen dit onmiddellijk begrijpen en anderen geraken hierdoor op het verkeerde spoor.

Ik kan {$µ^ù$0} vervangen door " je plicht vervullen"
{$µ^ù$0} vervangen door " de weg der nobelen"
{$µ^ù$0} dharma
{$µ^ù$0} achtvoudig pad
{$µ^ù$0} boeddhanatuur
{$µ^ù$0} waarheid
{$µ^ù$0} wijsheid
{$µ^ù$0} weg van het midden
{$µ^ù$0} harmonie

Boeddha heeft zijn stichtende boodschap in zoveel verpakkingen verpakt...
Religie is de reflectie van de zoektocht van de mensheid naar algemeen geldende waarheden, om de mens te helpen in zijn zoektocht naar zijn persoonlijke waarheid. Zodat de mens kan zeggen : ik heb gevonden  wat ik zocht.

Offline Ujukarin

 • Global Moderator
 • Sangha Ouderling
 • *****
 • Berichten: 764
  • Triratna Boeddhistisch Centrum Amsterdam
Re:wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #19 Gepost op: 28-01-2010 07:45 »
Hoi Nova,

Hmm... geeft een wat andere draai aan het verhaal. Boeddhisme vindt inderdaad dat wat wij Westerlingen 'metafysica' noemen, maar in India en zeker 2500 jaar geleden lagen die grenzen heel anders, slechts taal/begrippenwereld is en ook voorbij gegaan moet worden.

Je overige voorbeelden benadrukken echter m.i. iets te veel de 'ontkennende' taal van het boeddhisme, en die wordt geregeld (ten onrechte) als inspiratie tot nihilisme gebruikt. De Boeddha gebruikte ook volop bevestigende taal, beschrijven wat Verlichting is en hoe een Verlicht persoon handelt. Wijsheid, Harmonie, Nobelheid, Waarheid sprekend etc. etc. Nooit als doel op zichzelf maar als kwaliteit van; kijk ook maar naar de '5 positieve voorschriften' oftewel de 5 Dharmas (Metta-Dana-Samtushti-Satya-Sati), die vormen de tegenhanger van de 5 ethische leefregels en zijn allen kwaliteiten van verlicht handelen. Daar was de Boeddha dus wél duidelijk over...

With folded palmz,

<Ujukarin>Offline gouden middenweg & de wilde natuur

 • Sangha Ouderling
 • *****
 • Berichten: 758
 • Er zit geen ZELF in het ik-gevoel noch erbuiten.
Re:wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #20 Gepost op: 28-01-2010 10:14 »
Hoi Nova,

Hmm... geeft een wat andere draai aan het verhaal. Boeddhisme vindt inderdaad dat wat wij Westerlingen 'metafysica' noemen, maar in India en zeker 2500 jaar geleden lagen die grenzen heel anders, slechts taal/begrippenwereld is en ook voorbij gegaan moet worden.

Je overige voorbeelden benadrukken echter m.i. iets te veel de 'ontkennende' taal van het boeddhisme, en die wordt geregeld (ten onrechte) als inspiratie tot nihilisme gebruikt. De Boeddha gebruikte ook volop bevestigende taal, beschrijven wat Verlichting is en hoe een Verlicht persoon handelt. Wijsheid, Harmonie, Nobelheid, Waarheid sprekend etc. etc. Nooit als doel op zichzelf maar als kwaliteit van; kijk ook maar naar de '5 positieve voorschriften' oftewel de 5 Dharmas (Metta-Dana-Samtushti-Satya-Sati), die vormen de tegenhanger van de 5 ethische leefregels en zijn allen kwaliteiten van verlicht handelen. Daar was de Boeddha dus wél duidelijk over...

With folded palmz,

<Ujukarin>

Ik hoop dat je begrijpt dat het voor mij niet makkelijk is om een antwoord te geven op een vraag die jij stelt op een antwoord dat ik gegeven heb aan iemand anders...

Er zijn namelijk verschillende zaken die een rol spelen...

Neem nu de kwesties  wedergeboorte/reïncarnatie of de kwestie  eeuwig/tijdelijk of de kwestie Zelf/geen Zelf, als ik niet weet wat het juiste antwoord is dan ben ik verplicht om beide of meerdere visies in ogenschouw te nemen... Op grond van deze elementen kan ik het zo zien en op grond van andere argumenten kan ik het zo zien...

Maar op een ander niveau voor de boeddhistische praktijk speelt dat echter weinig of geen rol...
Ik herinner me dat we ook nog eens een gesprek hebben gehad over god, voor mij maakt dat niet uit of je nu wel of niet in god gelooft...

Als het gaat over mededogen in de praktijk ten aanzien van je medemens, maakt het niet uit of je al dan niet in god gelooft of in geen zelf, of wel in wedergeboorte...
Als het gaat over de kwaliteiten nobelheid, waarheid spreken, harmonie enz te ontwikkelen zijn de grote kwesties over het onstaan van het heelal, of de eeuwigheid of of of eigenlijk van ondergeschikt belang...

En inderdaad meerdere van die thema's komen wel in het boeddhisme voor, maar dan, zoals ik het zie in een stichtende context, in die zin moet men het relativeren...

En is niet makkelijk om die valkuilen te vermijden, omdat voor veel mensen een deel van hun motivatie juist bestaat uit een bepaalde visie omtrent metafysische kwesties...
En langs de andere kant zit ik daar natuurlijk ook mee, dat ik bepaalde voorkeuren heb...

In die zin probeer ik enerzijds zaken te relativeren of op andere zaken te wijzen zonder dat ik iemands visie wil aantasten...
Jij spreekt over de kwaliteiten, en daar kan ik dan achter staan, het gaat 'm toch wel veel eerder over het ontwikkelen van die kwaliteiten ...
Religie is de reflectie van de zoektocht van de mensheid naar algemeen geldende waarheden, om de mens te helpen in zijn zoektocht naar zijn persoonlijke waarheid. Zodat de mens kan zeggen : ik heb gevonden  wat ik zocht.

Offline Ujukarin

 • Global Moderator
 • Sangha Ouderling
 • *****
 • Berichten: 764
  • Triratna Boeddhistisch Centrum Amsterdam
Re:wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #21 Gepost op: 28-01-2010 11:32 »
Okay, dan houden we het daar...

Citaat
Jij spreekt over de kwaliteiten, en daar kan ik dan achter staan, het gaat 'm toch wel veel eerder over het ontwikkelen van die kwaliteiten ...

bij!

Sukses,

With folded palms,

<Ujukarin>

Offline Katinka - Boeddha hoekje

 • Mindfulness Trainer en Boeddhistisch Student
 • Administrator
 • Boeddha Forumganger
 • *****
 • Berichten: 122
 • Forum eigenaar en manager
  • Een Boeddha hoekje
Re:Wedergeboorte en karma tibetaans perspectief
« Reactie #22 Gepost op: 13-02-2012 10:44 »
Wat opnieuw geboren wordt is de 'continuity of consciousness' volgens de leraren binnen het Maitreya instituut (internationaal FPMT). Het essentiele punt is dus dat er geen ONVERANDERLIJK IK is dat weder geboorte wordt: het bewustzijn is weliswaar continue, maar het verandert ook voortdurend.

Daarmee is, wat mij betreft, reincarnatie en  anatma prima te combineren. Of het ook recht doet aan wat de Boeddha probeerde te zeggen weet ik niet.

 


Laatste berichten

[Religie, Mens en Maatschappij] Re: Je kunt alleen maar hier en nu gelukkig zijn by gouden middenweg & de wilde natuur Gisteren om 22:18
[Media en Nieuws] Re: Psychose als spirituele ervaring by Bodhiboom Gisteren om 19:15
[Religie, Mens en Maatschappij] Re: Je kunt alleen maar hier en nu gelukkig zijn by gouden middenweg & de wilde natuur Gisteren om 18:12
[Religie, Mens en Maatschappij] Re: Je kunt alleen maar hier en nu gelukkig zijn by Siebe Gisteren om 16:47
[Religie, Mens en Maatschappij] Re: Je kunt alleen maar hier en nu gelukkig zijn by gouden middenweg & de wilde natuur Gisteren om 16:17
Powered by EzPortal